DEĞERLENDİRME SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLENDİRME SORULARI"

Transkript

1 ÜNİTE-1-İş Hukuku Kavramı DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdaki çalışanlardan hangisi iş hukukunun konusuna girmektedir? a) Memurlar b) İşçiler c) Bağımsız çalışanlar d) Stajyerler e) Sözleşmeli personeller 2. Aşağıdakilerden hangisinde işverenlerin tabi olduğu hukuk dalları doğru olarak verilmiştir? a) İş hukuku Borçlar hukuku b) İş hukuku Medeni hukuk c) İş hukuku Ticaret hukuku d) İş hukuku Ceza hukuku e) İş hukuku Eşya hukuku 3. Memurlara Toplu sözleşme hakkı ne zaman verilmiştir? a) 1987 b) 1995 c) 2001 d) 2005 e) İş hukuku Avrupa da hangi olayla ortaya çıkmıştır? a) Sanayi Devrimi b) Fransız İhtilali c) I. Dünya Savaşı d) II. Dünya Savaşı e) Avrupa Birliğinin Kurulması 5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İlk İş Kanununun kabul tarihi ve sayısı doğru olarak verilmiştir? a) b) c) d) e) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1

2 İş Hukuku Kavramı 6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan iş hukuku ile ilgili düzenlemelerdendir? a) Meadin Nizamnameleri b) Tatil i Eşgal Kanunu c) Mecelle i Ahkâm ı Adliye d) Dilaverpaşa Nizamnameleri e) Hafta Tatili Kanunu 7. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılından sonra yürürlüğe girmiş iş hukuku ile ilgili düzenlemelerden değildir? a) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu b) 4857 sayılı İş Kanunu c) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu e) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 8. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun ilkelerinden değildir? a) Eski bir hukuk dalı olması b) Yeniliğe açık olması c) Özerk olması d) Karma nitelikte olması e) İdeolojik olması 9. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun temel ilkesidir? a) Karma nitelikli olması b) İşçinin korunması c) İdeolojik özelliği d) Emredici özelliği e) Statü koyucu olması 10. İş hukukunun kamu ve özel hukuktan baskın özellikleri olması hangi özelliğini göstermektedir? a) Genç bir hukuk dalı olması b) Gelişmeye açık olması c) Karma nitelikli olması d) Özerk olması e) Geniş kapsamlı olması Cevap Anahtarı 1.b, 2.a, 3.e, 4.a, 5.c, 6.e, 7.d, 8.a, 9.b, 10.c. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 ÜNİTE-2-İş Hukukunun Kaynakları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun millî-resmî kaynaklarından değildir? a) Toplu İş Sözleşmesi b) Anayasa c) 4857 sayılı İş Kanunu d) Yönetmelikler e) Yargı Kararları 2. Hâlen yürürlükte bulunan İş Kanununun sayısı aşağıdakilerden hangisidir? a) 1475 b) 6098 c) 4857 d) 6331 e) Aşağıdakilerden hangisi Diğer Tanzimi Tasarruflar dan biri değildir? a) Bakanlar Kurulu Kararları b) Genelgeler c) Tüzükler d) Yönetmelikler e) İş Sözleşmesi 4. Çalışma yaşamı ile ilgili Anayasada yer alan madde aşağıdakilerden hangisidir? a) 48 b) 49 c) 50 d) 51 e) Aşağıdakilerden hangisi yargısal ve bilimsel içtihatlardan biri değildir? a) Hakem Kararları b) Bakanlar Kurulunun Teşmil Kararları c) Adli Yargı Kararları d) Yüksek Hakem Kurulu Kararları e) Toplu İş Sözleşmesi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 İş Hukukunun Kaynakları 6. Aşağıdakilerden hangisi özel kaynaklardandır? a) Bakanlar Kurulu Kararları b) Genelgeler c) Tüzükler d) Yönetmelikler e) İş Sözleşmesi 7. İç yönetmeliklerin değiştirilmesinde işçiye bu değişiklikleri kabul etmesi için verilen süre ne kadardır? a) 6 gün b) 7 iş günü c) 10 iş günü d) 6 iş günü e) 10 iş günü 8. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukundaki yaptırımlardan biri değildir? a) Hukuki Yaptırım b) Disiplin Cezası c) İdari Yaptırım d) Yargısal Yaptırım e) Cezai Yaptırım 9. Maddi tazminat, hangi yaptırım türüne girmektedir? a) Cezai yaptırım b) İdari Yaptırım c) Disiplin Cezası d) Yargısal Yaptırım e) Hukuki Yaptırım 10. İdari Para Cezaları hangi yaptırım türüne girmektedir? a) Cezai yaptırım b) İdari Yaptırım c) Disiplin Cezası d) Yargısal Yaptırım e) Hukuki Yaptırım Cevap Anahtarı 1.a, 2.c, 3.e, 4.b, 5.e, 6.e, 7.d, 8.d, 9.e, 10.b. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 ÜNİTE-3-İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kapsamı DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İşveren vekili ile işveren arasında var olan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? a) İş Sözleşmesi b) Vekâlet sözleşmesi c) Eser Sözleşmesi d) Kira Sözleşmesi e) Vedia Sözleşmesi 2. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun temel kavramlarından biri değildir? a) Stajyer b) Çırak c) Alt işveren d) Memur e) İşyeri 3. Aşağıdakilerden hangisinde çıraklık yaş sınırı doğru olarak verilmiştir? a) b) c) d) e) Aşağıda belirtilen gruplardan hangisi sadece iş hukukunun iş sağlığı ve güvenliği hükümlerinden yararlanmaktadır? a) Çırak stajyer b) Stajyer işçi c) İşçi işveren d) Çırak işveren vekili e) İşveren vekili alt işveren 5. Aşağıdakilerden hangisi işçinin unsurlarından biri değildir? a) İş sözleşmesinin varlığı b) Bir işte çalışma c) Bağımlı çalışma d) Ücret karşılığı çalışma e) 18 yaş üstü olma Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kapsamı 6. Deniz çalışanlarına hangi kanun uygulanmaktadır? a) İş Kanunu b) Basın İş Kanunu c) Deniz İş Kanunu d) Borçlar Kanunu e) Deniz Kanunu 7. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun kapsamındadır? a) Deniz ve hava taşıma işleri b) Çıraklar c) Sporcular d) Antrenörler e) Rehabilite edilenler 8. Aşağıdakilerden hangisinde iş yeri bildirme mükellefiyeti doğmaz? a) İş yerinin kısmi devri b) İş yerinin devri c) İş yerinin kurulması d) İş yerinin faaliyetlerinin durdurulması e) İş yerinin çalışma konusunun değişmesi 9. Birden fazla iş yerinin bir araya gelmesine ne ad verilmektedir? a) Holding b) Şirket c) Şirketler topluluğu d) İşletme e) Sendika 10. Aşağıdakilerden hangisi alt işveren asıl işveren ilişkisinin kurulması için gereken şartlardan biri değildir? a) Alt işverenin alanında uzman olması b) Asıl işin bölünememesi c) Alt işverenin işçilerinin münhasıran devredilen işte çalışması d) Devredilen işin teknoloji gerektirmesi e) Asıl bir işverenin bulunması Cevap Anahtarı 1.a, 2.d, 3.b, 4.a, 5.e, 6.c, 7.d,8.a, 9.d, 10.a. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 ÜNİTE-4-İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? a) İş Görme b) Ücret c) Bağımlılık d) Yazılılık e) Özel hukuk sözleşmesi olma 2. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin niteliklerinden biri değildir? a) Özel hukuk sözleşmesi olma b) Devamlı olma c) Şahsen ifa yükümlülüğü doğurma d) Yazılı olma e) İki tarafa borç yükleme 3. Aşağıdakilerden hangisi sürekli süreksiz iş sözleşmesi ayrımında kullanılan esas unsurdur? a) Yazılılık b) İşçi sayısı c) İşveren sayısı d) Ücret e) İşin süresi 4. Deneme süreli iş sözleşmeleri en fazla kaç ay yapılabilir? a) 3 ay b) 4 ay c) 5 ay d) 6 ay e) 7 ay 5. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi, tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye oranla ne kadar çalışan işçidir? a) 2/3 b) 1/3 c) 1/2 d) 3/4 e) 1/4 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri 6. Geçici iş ilişkisi en fazla kaç ay süreyle kurulabilmektedir? a) 12 ay b) 14 ay c) 16 ay d) 18 ay e) 20 ay 7. İş Kanunu muza göre en erken çalışma yaşı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) 14 yaş b) 14 yaşı doldurma c) 15 yaş d) 15 yaşı doldurma e) 16 yaş 8. Aşağıdaki işlerden hangisinde bayanlar çalıştırılamaz? a) Terzilik b) Avukatlık c) Maden işçiliği d) Kâtiplik e) Garsonluk 9. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme ehliyetini sınırlayan hâllerden biri değildir? a) Cinsiyet b) Yaş c) Yabancılık d) Sağlık e) Yetenek 10. Aşağıdaki şıklardan hangisinde çalıştırılması gereken sakat ve eski hükümlü sayısı doğru olarak verilmiştir? a) Kamu iş yerleri için %5, özel işyerleri için %4 özürlü, kamu iş yerleri için %3 eski hükümlü b) Kamu iş yerleri için %5, özel işyerleri için %4 özürlü, özel iş yerleri için %3 eski hükümlü c) Kamu iş yerleri için %4, özel işyerleri için %3 özürlü, kamu iş yerleri için %1 eski hükümlü d) Kamu iş yerleri için %4, özel işyerleri için %3 özürlü, özel iş yerleri için %3 eski hükümlü e) Kamu iş yerleri için %4, özel işyerleri için %3 özürlü, kamu iş yerleri için %2 eski hükümlü Cevap Anahtarı 1.c, 2.d, 3.e, 4.b, 5.a, 6.d, 7.b, 8.c, 9.e, 10.e. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 ÜNİTE-5-İş Sözleşmesinin Hükümleri DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçlarından biri değildir? a) Talimatlara uyma b) Malzeme temin etme c) Fazla çalışma d) Rekabet etmeme e) Sadakat borcu 2. Sır saklama borcu işçinin hangi borcu içinde değerlendirilmektedir? a) Fazla çalışma borcu b) Emirlere uyma c) Rekabet etmeme d) Sadakat borcu e) Hesap verme 3. Rekabet etmeme borcu en fazla kaç yıl için yapılabilir? a) 8 yıl b) 6 yıl c) 4 yıl d) 3 yıl e) 2 yıl 4. İzin almaksızın işçinin işi bir başkasına yaptırması, hangi borcunu ihlal ettiği manasına gelmektedir? a) Sadakat borcu b) Fazla çalışma borcu c) Şahsen ifa borcu d) Emirlere uyma e) Hesap verme 5. İşçinin, işi yerine getirirken vermiş olduğu zararlar hangi borcun ihlal edilmesi kapsamında değerlendirilmektedir? a) Sadakat borcu b) İşini özenle yapma c) Şahsen ifa borcu d) Emirlere uyma e) Hesap verme Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 İş Sözleşmesinin Hükümleri 6. Aşağıdaki ücret türlerinden hangisi tek başına ücret olarak kararlaştırılamaz? a) Akort ücret b) Götürü ücret c) Yüzdeye göre ücret d) Prim e) Komisyon ücreti 7. Ücret alacaklarında zaman aşımı kaç yıldır? a) 5 yıl b) 6 yıl c) 8 yıl d) 10 yıl e) 15 yıl 8. Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçlarından biri değildir? a) Ücret ödeme b) Eşit işlem yapma c) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri alma d) Malzeme temin etme e) Teslim borcu 9. İşverenin işçisini psikolojik ve cinsel tacizlere karşı koruması işverenin hangi borcu kapsamında değerlendirilmektedir? a) Sadakat borcu b) İşçiyi gözetme c) Eşit işlem yapma d) İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma e) Malzeme temin etme borcu 10. İşverenin eşit işlem yapması borcu İş Kanunu nun kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir? a) 2. madde b) 3. madde c) 5. madde d) 10. madde e) 20. madde Cevap Anahtarı 1.B, 2.D, 3.E, 4.C, 5.B, 6.D, 7.A, 8.E, 9.B, 10.C Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 ÜNİTE-6-İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesini kendiliğinden sona erdiren nedenlerden biri değildir? a) İşçinin ölümü b) Tarafların anlaşması c) Sözleşmenin feshedilmesi d) Zorlayıcı sebepler e) Sürenin sona ermesi 2. İkale nin manası aşağıdakilerden hangisidir? a) Sözleşmenin feshedilmesi b) Belirli sürenin sona ermesi c) İşçinin ölümü d) İşverenin ölümü e) Tarafların anlaşması 3. Zorlayıcı sebepten bahsedebilmemiz için işin en az kaç gün durması gerekmektedir? a) 5 gün b) 6 gün c) 7 gün d) 8 gün e) 9 gün 4. 5 ay kıdemi olan bir işçi için verilmesi gereken ihbar süresi ne kadardır? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) yıl kıdemi olan bir işçi için verilmesi gereken ihbar süresi ne kadardır? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 İş Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Sona Ermesi 6. İşçiye yeni iş araması için verilmesi gereken süre günde kaç saattir? a) 2 saat b) 4 saat c) 6 saat d) 8 saat e) 10 saat 7. İşçinin annesinin ölmesi durumunda iş sözleşmesi kaç gün süreyle askıda kalmaktadır? a) 2 gün b) 3 gün c) 4 gün d) 6 gün e) 8 gün 8. Askere giden bir işçinin iş sözleşmesi en az kaç ay askıda kalmaktadır? a) 2 ay b) 4 ay c) 6 ay d) 8 ay e) 10 ay 9. 5 ay kıdemi olan bir işçinin hastalanması durumunda iş sözleşmesi ne kadar süreyle askıda kalmaktadır? a) 2 hafta b) 4 hafta c) 6 hafta d) 8 hafta e) 10 hafta 10. İhbar tazminatında zaman aşımı süresi ne kadardır? a) 2 b) 4 c) 6 d) 8 e) 10 Cevap Anahtarı 1.C, 2.E, 3.C, 4.A, 5.D, 6.A, 7.B, 8.A,9.D, 10.E Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 ÜNİTE-7-İş Güvencesi ve İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Özel Durumlar DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdaki tanımların hangisinde iş güvencesinin amacı doğru olarak verilmiştir? a) İşçilerin işten çıkartılamaması b) İşçilerin sürekli aynı yerde çalışmalarını sağlamak c) İşçilerin sendikaya üye olmalarını sağlamak d) Daha fazla ücret ödemek e) İşçinin işten ancak belli başlı sebeplerle çıkartılmasını sağlamak 2. İş güvencesinden yararlanmak için o iş yerinde en az kaç işçinin çalışıyor olması gerekmektedir? a) 10 b) 20 c) 30 d) 40 e) Ultima Ratio ilkesi ne demektir? a) Sözleşmenin feshinin son çare olması b) Sözleşmenin feshedilememesi c) Sözleşmenin belli şartlarla feshedilmesi d) İşçilere en az asgari ücret ödenmesi e) Özgürce sendikalara üye olunması 4. İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işe iade için kaç ay içinde mahkemeye başvurması gerekmektedir? a) 6 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1 5. İş güvencesi tazminatı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a) İşçinin 5 ile 10 aylık ücret b) İşçinin 4 ile 8 aylık ücreti c) İşçinin 3 ile 5 aylık ücreti d) İşçinin 8 ile 10 aylık ücreti e) İşçinin 5 ile 8 aylık ücreti Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 İş Güvencesi ve İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Özel Durumlar 6. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmesi durumunda iş güvencesi tazminatı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a) İşçinin en az 4 aylık ücreti b) İşçinin 8 aylık ücreti c) İşçinin en az 1 yıllık ücreti d) İşçinin en az 2 yıllık ücreti e) İşçinin 3 yıllık ücreti 7. İşe iade davalarında işçinin çalışmadığı dönemler için en fazla kaç aylık ücretine hükmedilebilir? a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 4 ay e) 5ay 8. İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin sık sık hastalanması durumunda işvereni aşağıdaki hangi geçerli nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilir? a) İşçinin davranışlarından b) İşçinin sağlığından c) İşçinin yetersizliğinden d) İş yerinin gereklerinden e) İşletmenin gereklerinden işçinin çalıştığı bir iş yerinde en az kaş işçi işten çıkarılırsa toplu işçi çıkarma hükümleri uygulanmaktadır? a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) Çalışma koşullarında esaslı değişiklik olması durumunda işçinin kaç iş günü içerisinde yazılı onay vermesi gerekmektedir? a) 6 iş günü b) 6 iş günü c) 10 iş günü d) 10 iş günü e) 30 iş günü Cevap Anahtarı 1.E, 2.C, 3.A, 4.E, 5.B, 6.C, 7.D, 8.C, 9.B, 10.B Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 ÜNİTE-8-Haklı Nedenle Fesih Halleri ve Haksız Fesih DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İşveren için haklı nedenle fesih hâlleri İş Kanunu nun kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir? a) 24 b) 25 c) 26 d) 27 e) Aşağıdakilerden hangisi işveren için haklı nedenle fesih hâllerinden biri değildir? a) İşçinin raporlu olarak işe gelmemesi b) İşçinin işverene küfretmesi c) İşçinin iş sağlığını tehlikeye atması d) İşçinin 10 yıl hapse mahkûm edilmesi e) İşverenin ekonomik krize girmesi 3. Aşağıdakilerden hangisi işçi için haklı nedenle fesih hâllerinden biri değildir? a) İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması b) İşverenin işçiyi yanıltması c) İşverenin işçiyi tehdit etmesi d) İşverenin işçiye küfretmesi e) İşverenin işçiye emir vermesi 4. İşçi için haklı nedenle fesih halleri İş Kanunu nun kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir? a) 24 b) 25 c) 26 d) 27 e) İşveren, 25/II. madde hariç haklı nedenle fesih hâlini kaç gün içinde kullanmak zorundadır? a) 6 gün b) 6 iş günü c) 7 gün d) 8 iş günü e) 10 gün Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Haklı Nedenle Fesih Halleri ve Haksız Fesih 6. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu nun 25/II. maddesinde düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık hâllerinden biri değildir? a) Başka işçiye cinsel tacizde bulunma b) Başka işçiye sataşma c) İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi d) Başka işçiye küfretme e) Eksik iş verme 7. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu nun 24/II. maddesinde düzenlenen ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık hâllerindendir? a) Başka işçiye cinsel tacizde bulunma b) Başka işçiyi tehdit etme c) İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi d) İşvereni yanıltma e) Ücretin ödenmemesi 8. İşçinin işe devamsızlığının mazeretsiz ardı ardına en az kaç gün olması durumunda işveren için haklı nedenle fesih hâli oluşmaktadır? a) 1 gün b) 2 gün c) 3 gün d) 4 gün e) 5 gün 9. İş sözleşmesinin kötü niyetle fesih edildiğinin ispatı kimin üzerindedir? a) Alt işveren b) İşveren c) İşçi d) Asıl işveren e) İşveren Vekili 10. İşçinin işverenin malına zarar vermesi ve bu durumun işveren açısından haklı nedenle fesih oluşturması için bu zararın miktarının en az ne kadar olması gerekmektedir? a) İşçinin 10 günlük ücreti b) İşçinin 20 günlük ücreti c) İşçinin 30 günlük ücreti d) İşçinin 340 günlük ücreti e) İşçinin 60 günlük ücreti Cevap Anahtarı 1.B, 2.A, 3.E, 4.A, 5.B, 6.E, 7.E, 8.B, 9.C, 10.C. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 ÜNİTE-9-İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İşverenin işçiye verdiği ve ayrıldığı işin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösterir belgenin adı aşağıdakilerden hangisidir? a) İş Sözleşmesi b) Takım Sözleşmesi c) İbraname d) Çalışma Belgesi e) Referans Mektubu 2. İşverenin bir veya daha fazla borcunu ortadan kaldıran belge aşağıdakilerden hangisidir? a) İş Sözleşmesi b) Takım Sözleşmesi c) İbraname d) Çalışma Belgesi e) Referans Mektubu 3. Yeni işverenin işçiye verdiği iş dolayısıyla sorumluluğu İş Kanunu nun kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir? a) 23 b) 24 c) 25 d) 26 e) İşsizlik sigortasından yararlanmak için kaç gün sigortalı olmak gerekmektedir? a) 120 gün b) 250 gün c) 400 gün d) 550 gün e) 600 gün 5. Kıdem tazminatı hangi İş Kanununda düzenlenmiştir? a) 1475 sayılı İş Kanunu b) 4857 sayılı İş Kanunu c) 3008 sayılı İş Kanunu d) 931 sayılı İş Kanunu e) 725 sayılı İş Kanunu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları 6. Kıdem tazminatından yararlanmak için en az kaç yıl çalışmak gerekmektedir? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 3 yıl d) 4 yıl e) 5 yıl 7. Kıdem tazminatında zaman aşımı ne kadardır? a) 5 yıl b) 10 yıl c) 15 yıl d) 20 yıl e) 25 yıl 8. Kıdem tazminatı tavan miktarı aşağıdakilerden hangisidir? a) 506 sayılı Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna, bir hizmet yılı içinde ödenecek azami emeklilik ikramiyesi b) 5510 sayılı Kanuna tabi en yüksek devlet memuruna, bir hizmet yılı içinde ödenecek azami emeklilik ikramiyesi c) Bağ-Kur Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna, bir hizmet yılı içinde ödenecek azami emeklilik ikramiyesi d) Emekli Sandığı Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna, bir hizmet yılı içinde ödenecek azami emeklilik ikramiyesi e) Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna, bir hizmet yılı içinde ödenecek azami emeklilik ikramiyesi 9. Kıdem tazminatı miktarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) İşçiye, her bir yıl için 10 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. b) İşçiye, her bir yıl için 20 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. c) İşçiye, her bir yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. d) İşçiye, her bir yıl için 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. e) İşçiye, her bir yıl için 60 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 10. Kıdem tazminatı hesabında işçinin kıdem başlangıcı ne zaman olarak kabul edilir? a) Sözleşmenin imzalandığı tarih b) İşçinin fiilen işe başladığı tarih c) İşçinin sigortasının yapıldığı tarih d) İşçinin meslek odalarına kaydedildiği tarih e) İşverenin işçiyi SGK ya bildirdiği tarih Cevap Anahtarı 1.D, 2.C, 3.A, 4.E, 5.A,6.A, 7.B, 8.E, 9.C, 10.B Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 ÜNİTE-10-Çalışma Süreleri DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Haftalık çalışma süresi en fazla kaç saattir? a) 30 saat b) 35 saat c) 40 saat d) 45 saat e) 50 saat 2. Gece çalışılan iş yerlerinde gece çalışma süresi en fazla kaç saattir? a) 7,5 saat b) 8 saat c) 8,5 saat d) 9 saat e) 11 saat 3. Hazırlama, tamamlama, temizleme işleri günde en fazla kaç saat yapılabilir? a) 5 saat b) 4 saat c) 3 saat d) 2 saat e) 1 saat 4. Postalar hâlinde çalışılan bir iş yerinde bir vardiyadan diğerine geçen işçiye en az kaç saat izin verilmelidir? a) 7,5 saat b) 8 saat c) 9 saat d) 10 saat e) 11 saat 5. İş Kanunu, geceyi hangi zaman dilimleri arasında kabul etmiştir? a) b) c) d) e) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 Çalışma Süreleri 6. Günlük çalışma süresi en fazla ne kadardır? a) 11 saat b) 10 saat c) 9 saat d) 8 saat e) 7 saat 7. Fazla çalışma yapılması durumunda işçinin saat başı ücreti % kaç artırılarak ödenmesi gerekmektedir? a) 25 b) 50 c) 75 d) 100 e) Telafi çalışması günde en fazla kaç saat yapılabilmektedir? a) 1 saat b) 2 saat c) 3 saat d) 4 saat e) 5 saat 9. Fazla çalışma yapan işçi, ücret yerine izin verilmesini talep etmesi durumunda, işveren bu işçiye fazla çalıştığı her saat için ne kadar izin vermesi gerekmektedir? a) 1 saat b) 1 saat 15 dakika c) 1.5 saat d) 2 saat e) 2 saat 15 dakika 10. Fazla süreli çalışma yapılması durumunda işçinin saat başı ücreti % kaç artırılarak ödenmesi gerekmektedir? a) 25 b) 50 c) 75 d) 100 e) 125 Cevap Anahtarı 1.D, 2.A, 3.D, 4.E, 5.B, 6.A, 7.B, 8.C, 9.C, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

21 ÜNİTE-11-Dinlenme ve Tatil Hakkı DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Türk hukukunda ulusal bayram hangi gündür? a) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı b) 1 Mayıs İşçi Bayramı c) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı d) 19 Mayıs Ulusal Gençlik ve Spor Bayramı e) 30 Ağustos Zafer Bayramı 2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmasından dolayı işçi, ücretinin kaç katı daha fazla ücrete hak kazanır? a) 5 katı b) 4 katı c) 3 katı d) 2 katı e) 1 katı 3. Günde 3 saat çalışılan bir iş yerinde verilmesi gereken ara dinlenmesi kaç dakikadır? a) 60 dakika b) 45 dakika c) 30 dakika d) 15 dakika e) 10 dakika 4. Haftada 6 gün çalışılan bir iş yerinde kesintisiz en az kaç saat izin verilmelidir? a) 12 saat b) 20 saat c) 24 saat d) 30 saat e) 32 saat 5. Hafta sonu tatilinde çalışılmasından dolayı işçi, ücretinin kaç katı daha fazla ücrete hak kazanır? a) 1 kat b) 1,5 kat c) 2 kat d) 2,5 kat e) 3 kat Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

22 Dinlenme ve Tatil Hakkı 6. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için en az kaç yıl çalışmak gerekmektedir? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 3 yıl d) 4 yıl e) 5 yıl yıl kıdemi olan bir işçiye verilmesi gereken yıllık ücretli izin en az kaç gündür? a) 14 gün b) 20 gün c) 26 gün d) 30 gün e) 34 gün 8. Yıllık ücretli izin en fazla kaç parça hâlinde kullanabilir? a) 1 parça b) 2 parça c) 3 parça d) 4 parça e) 5 parça yaşından büyüklere ve 18 yaşından küçüklere verilmesi gereken, izin en az kaç gün olabilir? a) 2 gün b) 5 gün c) 10 gün d) 15 gün e) 20 gün 10. Yıllık ücretli izin ücretinin, ulusal bayram ve genel tatil ücretinin ve hafta sonu tatili ücretinin ödenmesi ile ilgili zaman aşımı süresi kaç yıldır? a) 1 yıl b) 5 yıl c) 10 yıl d) 15 yıl e) 20 yıl Cevap Anahtarı 1.A, 2.E, 3.D, 4.C, 5.B, 6.A, 7.C, 8.C, 9.E, 10.B. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 22

23 ÜNİTE-12-Avrupa Birliği Hukuku DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İş kazasının gerçekleşmesi durumunda kaç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna işverence bildirimde bulunulmalıdır? a) 2 gün b) 2 iş günü c) 3 gün d) 3 iş günü e) 4 gün 2. İş yerinin faaliyetlerinin durdurulması durumunda kaç gün içerisinde İş mahkemesine itirazda bulunulmalıdır? a) 6 gün b) 6 iş günü c) 10 gün d) 10 iş günü e) 15 gün 3. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili organizasyonlardan biri değildir? a) İş yeri hekimi b) İş güvenliği uzmanı c) İş sağlığı ve güvenliği birimi d) İşçi temsilcisi e) İş yeri sendika temsilcisi 4. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel yasa aşağıdakilerden hangisidir? a) 4857 sayılı yasa b) 6356 sayılı yasa c) 6331 sayılı yasa d) 1475 sayılı yasa e) 6100 sayılı yasa 5. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırılık dolayısıyla gündeme gelen yaptırımlardan biri arasında değildir? a) Tazminatlar b) Cezai yaptırımlar c) İşin durdurulması d) Disiplin cezaları e) İdari para cezası Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 23

24 Avrupa Birliği Hukuku 6. Aşağıdakilerden hangisi işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerinden biri arasında değildir? a) Çalışan temsilcisi görevlendirme b) İşçileri eğitme c) İşçilerin görüşünü alma d) Risk değerlendirmesi yapma e) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymayan işçileri cezalandırma 7. Aşağıdakilerden hangisinde işverence sağlık denetimi yapılmasına gerek yoktur? a) İşe girişte b) Yıllık izin sonucu işe dönüşlerde c) İş değişikliğinde d) İş kazası sonrasında işe dönüşlerde e) Meslek hastalığı sonucu işe dönüşlerde 8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinden biri değildir? a) İş yeri sendika temsilcisi b) İşveren c) İşveren vekili d) Sivil savunma uzmanı e) İş yeri hekimi 9. Tehlikeli işlerde tam süreli bir iş güvenliği uzmanı çalıştırmak için, en az kaç işçinin o işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir? a) 1000 işçi b) 750 işçi c) 500 işçi d) 250 işçi e) 100 işçi 10. Aşağıdakilerden hangisi işverence yapılacak risk değerlendirilmesi sırasında görev almaz? a) İşveren vekili b) İş yeri hekimi c) İş güvenliği uzmanı d) İş yeri sendika temsilcisi e) Destek elemanı Cevap Anahtarı: 1.D, 2.B, 3.E, 4.C, 5.D, 6.E, 7.B, 8.A, 9.B, 10.D Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 24

25 ÜNİTE-13-Sendikalar Hukuku DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Ülkemizde kurulan ilk sendika aşağıdakilerden hangisidir? a) Ameleperver Cemiyeti b) Terakkiperver Cemiyeti c) İşçi ve Esnaf Birliği d) DİSK e) TÜRK-İŞ 2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na göre işçi sendikası kurabilmek için, en az kaç işçinin bir araya gelmesi gerekmektedir? a) 5 işçi b) 6 işçi c) 7 işçi d) 8 işçi e) 9 işçi 3. Aşağıdakilerden hangisi sendikanın unsurlarından biri değildir? a) Ortak amaç b) Serbestlik c) Bağımsızlık d) İş kolu esasına göre kurulma e) Tüzel kişi olma 4. İş kolu tespiti aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır? a) Valilik b) Çalışma İl Müdürlüğü c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı d) Esnaf Odaları e) Sendika Konfederasyonları 5. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na göre, konfederasyon kurabilmek için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir? a) Aynı iş kolunda 5 sendika b) Farklı iş kolunda 5 sendika c) Aynı iş kolunda 6 sendika d) Farklı iş kolunda 6 sendika e) Farklı iş kolunda 7 sendika Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 25

26 Sendikalar Hukuku 6. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda kaç iş kolu sayılmıştır? a) 15 b) 20 c) 25 d) 30 e) Aşağıdakilerden hangisi sendikanın zorunlu organlarından biri değildir? a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Eğitim Kurulu d) Denetleme Kurulu e) Disiplin Kurulu 8. Olağan genel kurulun en geç kaç yılda bir toplanması gerekmektedir? a) 2 yıl b) 3 yıl c) 4 yıl d) 5 yıl e) 6 yıl işçinin çalıştığı bir iş yerinde en az kaç tane iş yeri sendika temsilcisi olması gerekir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) İş yeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda, en fazla kaç ay içerisinde iş mahkemesine başvurmak zorundadır? a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 4 ay e) 5 ay Cevap Anahtarı: 1.A, 2.C, 3.E, 4.C, 5.B, 6.B, 7.C, 8.C, 9.C, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 26

27 ÜNİTE-14-Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıkları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Dayanışma aidatı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? a) Dayanışma aidatı yetkili sendikaya üye işçilerce ödenir. b) Dayanışma aidatı ödeyerek TİS den yararlanma yetkili sendikanın rızasına bağlıdır. c) Dayanışma aidatının miktarı üyelik aidatını geçmemek üzere sendika tüzüğünde belirlenir. d) Dayanışma aidatı ödemek suretiyle TİS den yararlanmak isteyen işçi talep tarihinden itibaren 1 ay geçmekle TİS den yararlanabilir. e) Dayanışma aidatı üyelik aidatının 2/3 ü kadardır. 2. Toplu iş sözleşmesinin süresi aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? a) 3 ay 6 ay b) 1yıl 3 yıl c) 6 ay 12 ay d) 2 yıl 4 yıl e) 1 yıl 4 yıl 3. Toplu iş sözleşmesinin tarafları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? a) İşçi - işveren b) İşçiler, işçi sendikaları - işverenler c) İşçiler - işverenler ve işveren sendikaları d) İşçi sendikası - işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren e) İşçi sendikası - işveren sendikası 4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Toplu iş sözleşmesi hukuki niteliği itibarıyle karmaşık, ancak özel hukuk yönü ağır basan sözleşmelerdir. b) Yürürlükte bulunan TİS, aynı iş kolundaki diğer iş yerlerini Bakanlar Kurulu kararıyla temsil edilebilir. c) Toplu iş sözleşmesinin yorumu ile ilgili uyuşmazlıklar yetkili mahkemelerce veya hakemlerce çözümlenir. d) Toplu hak uyuşmazlıklarında mücadeleci çözüm yollarına başvurulabilir. e) Toplu iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması geçerlilik şartıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 27

28 Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıkları 5. Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki tespiti Bakanlar Kurulu tarafından yapılır. b) Toplu iş sözleşmesi için ülke barajı 6356 sayılı yasa ile %3 e indirilmiştir. c) Toplu iş sözleşmesi için iş yeri barajı yarıdan bir fazladır. d) Toplu iş sözleşmesi için işletme barajı %40 dır. e) Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası hem ülke barajını hem de iş yeri barajını sağlamak zorundadır. 6. Toplu iş görüşmesi süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Toplu iş görüşmelerine çağrı yalnızca işçi sendikası tarafından yapılır. b) Tespit yazısını alan işveren sendikası 15 gün içinde toplu görüşme için çağrı yapar. c) Çağrının karşı tarafa tebliğinden itibaren 15 gün içinde toplantı yeri ve zamanı belirlenir. d) Çağrıyı yapan taraf otuz gün içinde toplu görüşmeye gelir, fakat görüşmeye başlamazsa yetkisi düşer. e) Toplu görüşme için hazırlanan tekliflerde değişiklik yapılamaz. 7. Grev ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Toplu iş görüşmeleri sırasında taraflar barışçıl çözüm yollarına başvurmaksızın doğrudan grev kararı alabilirler. b) İş yerinde işçilerin toplu olarak verimi düşürmek amacıyla işi yavaşlatmaları kanuni grevdir. c) Toplu hak uyuşmazlıklarında grev kararı alınabilir. d) Grev kararı alındığı tarihte uygulanır. e) Grev oylaması grevi engelleme yollarından biridir. 8. Lokavt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Lokavt, toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve grev kararı alınması hâlinde mümkün olan bir haktır. b) Lokavt hakkı işveren sendikası veya işverene tanınmıştır. c) Lokavtın devamı süresince işveren greve giden işçilerin yerine yeni işçi alabilir. d) Lokavtın toplum zararına olması hâlinde Bakanlığın talebi ile mahkemece durdurulması mümkündür. e) Kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulmadan alınan lokavt kararı kanun dışı lokavttır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 28

29 Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıkları 9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Toplu iş uyuşmazlıklarının her safhasında taraflar isterlerse Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilirler. b) Toplu hak uyuşmazlıklarında özel hakemin verdiği karar genel hükümlere tabidir. c) Menfaat uyuşmazlıklarında taraflar uyuşmazlığı özel hakeme götürdükleri takdirde ara buluculuk, grev gibi yollara başvuramazlar. d) Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar mücadeleci çözüm yollarına başvurabilirler. e) Özel hakemin vereceği karar toplu iş sözleşmesi niteliğindedir. 10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? a) Toplu iş sözleşmesine taraf sendikasının infisahı sözleşmeden yararlanan işçileri etkilemez. b) Toplu iş sözleşmesinin tarafların hak ve borçlarını düzenleyen hükümleri teşmil edilebilir. c) Grev kararına uymayan işçilerde grev sonunda yapılan TİS den yararlanabilirler. d) Toplu iş sözleşmesinin borç doğurucu bölümü olmaksızın sözleşmenin varlığından söz edilemez. e) Toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesi ile ilgili hükümleri yalnızca tarafları bağlar. Cevap Anahtarı: 1.C, 2.B, 3.D, 4.D, 5.A, 6.B, 7.E, 8.C, 9.D, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 29

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur?

- İŞ HUKUKU- 7-Bir iş sözleşmesinin geçerli olarak meydana gelebilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisinin bulunması zorunludur? - İŞ HUKUKU- 1-Bir işçinin işyerinde öğrendiği mesleki sırlarını başkalarına aktarması, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçlarından hangisine aykırılık oluşturur? (2004/3) A) Özen borcu B) Gözetim borcu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 76. İş Kanunu na göre, telafi çalışması günde en çok kaç saattir? A) 1 B) 2 D) 4 E) 5 77. İş Kanunu nda gösterilen bildirim sürelerine uymadan gerçekleştirilen

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Seda ARSLAN Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI i Yargıtay Kararları Işığında SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI PROF. DR. A. MURAT DEMİRCİOĞLU Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, 2014 ii Yayın No. : 3127 Hukuk Dizisi : 1532 3. Bası Ağustos 2014 İSTANBUL

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057 Dersi Veren Birim: Hukuk Dersin Türkçe Adı: İş Hukuku Dersin Orjinal Adı: İş Hukuku Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: HUK 4057 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

2 İş ilişkisinin sona ermesi taraflardan birinin bu ilişkiyi sürdürmeyi istememesini ifade eder. Uygulamada iş ilişkisi farklı nedenlerle bitebilmekte

2 İş ilişkisinin sona ermesi taraflardan birinin bu ilişkiyi sürdürmeyi istememesini ifade eder. Uygulamada iş ilişkisi farklı nedenlerle bitebilmekte 1 İKALE YOLUYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNDE KIDEM TAZMİNATINDA STOPAJ UYGULAMASI 1. KONU 4857 sayılı İş Yasası, iş sözleşmesinin feshini detaylı bir şekilde düzenlemiştir. Yasanın 17. ile 29.

Detaylı

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ

İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ İHBAR SÜRESİ İLE YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ İÇE İÇE GİREBİLİR Mİ? TOPLU İŞ ARAMA İZİNİ VE İŞ GÜNLERİ Mehmet KARADURMUŞ * I-Giriş: İşçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından bildirimli olarak fesih

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.com Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku A Devlet Hastanesi

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR?

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR? İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN DEVAMSIZLIĞINDA İŞVERENLERİN HAKLARI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR? Erol GÜNER * I.GİRİŞ: Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş sözleşmesi,

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN

İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI. Av. Yaprak ERİŞEN İŞ HUKUKUNUN TEMEL KONULARI Av. Yaprak ERİŞEN erisen8@superposta.com 05426412161 EĞİTİMİN AMACI İş Hukuku ile ilgili bir yöneticinin bilmesi gerekli bilgilerin verilmesi Çalışan penceresinden İşçi-işveren

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM TAŞERON İŞÇİ HAKLARI AYŞE KÖME AKPULAT İÇİNDEKİLER 4857 S. İş Kanunu nda İşçi, İşveren ve Altişveren (Taşeron) Kavramları Asıl Alt İşveren İlişkisinin Koşulları

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Madde Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar 33 Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam 1 59 İlgili Kararlar 61 Tanımlar 2 64 İŞ

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI 18.10.2012 Tarihli 6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA GETİRİLEN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Doğru Çalışma Kendisinin ve Diğerlerinin Sağlığını Koruyacak Biçimde + Doğru Kullanma Tesisat / Makine / Tezgah / El Aleti / Malzeme/ Kişisel

Detaylı

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Ekim 2017 Çalışanların holding veya şirketler topluluğu içinde transferleri Bilindiği üzere holding firmalarında çalışanların yerleri zaman zaman

Detaylı

ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR Erol GÜNER * I. GİRİŞ: 4857 sayılı İş Kanunu, çalışma yaşamımızda yeni çalışma biçimlerini içermektedir. Bunlardan biri de geçici iş ilişkisidir. Uygulamada özellikle

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUK GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN SORUMLULUK D O Ç. D R. M U R A T Ş E N M E L İ K Ş A H Ü N İ V E R S İ T E S İ H U K U K F A K Ü L T E S İ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat hukuku Sempozyumu

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İŞ KANUNU NA GÖRE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK Cumhur Sinan ÖZDEMİR * Öz İş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine getirilmesinde tabi olunan hak ve borçların tümü çalışma koşulları olarak değerlendirilmelidir(özde

Detaylı

PART-TIME İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TIME İŞ SÖZLEŞMESİ 16 cumhur sinan o?zdemir:layout 1 11/9/10 3:19 PM Page 211 PART-TIME İŞ SÖZLEŞMESİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR* Öz İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 İÇİNDEKİLER Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 17 I. Dünyadaki

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER I - İŞYERİ KURMA

İÇİNDEKİLER I - İŞYERİ KURMA İÇİNDEKİLER I - İŞYERİ KURMA A- İş Kanununun Amacı ve Kapsamı 15 B- İş Kanununa Göre İşyeri Kurma 16 1- Genel Bilgiler 16 2- İşyerini Bildirme Yükümlülüğü 17 3- İş Hukukunun Temel Kavramları 17 a- İşyeri

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 12921 Karar No. 2014/18766 Tarihi: 14.10.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 İŞE İADE DAVASINDA ALTI AYLIK

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) 6. Baskı Ankara, 2010 İş Mevzuatı

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

Burada önemli olan işin yapılması neticesinde belirli bir ücretin ödenmesi olup, yapılan işin miktarı önemli değildir.

Burada önemli olan işin yapılması neticesinde belirli bir ücretin ödenmesi olup, yapılan işin miktarı önemli değildir. Ünite 6 İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN TARAF BOÇLARI II Öğr. Gör. Şenol DOĞAN Bu ünitede iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinin tarafları arasındaki borç ilişkileri incelenecektir. Ücret Sistemleri; Zamana göre ücret

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. BİREYSEL İŞ HUKUKU 1. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI Bireysel İş hukukuna ait kurallar değişik yasalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda Borçlar Kanununun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri,

Detaylı

İş Sözleşmesinden Kaynaklanan İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları

İş Sözleşmesinden Kaynaklanan İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları İş Sözleşmesinden Kaynaklanan İşçi ve İşverenin Hak ve Borçları Yrd.Doç.Dr.Zeynep ŞİŞLİ HUK 503(3) İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVERENLİK İş Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu Altıncı Bölüm Hizmet Sözleşmeleri Birinci

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

BORDROLAMA SÜRECİ 2

BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÖMER İLKER GÜVEN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANI omerilkerguven@hotmail.com 0 532 779 00 53 1 BORDROLAMA SÜRECİ 2 ÜCRET KAVRAMI 3 ÜCRETİN TANIMI İşçi açısından bir gelir unsuru,

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı