DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ KÖYÜ MEVKİİ NİHAİ MAYIS-2013 AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT.TUR.GD.SAN.TİC.LTD. ŞTİ. Adres:1330. Sokak No: 16/16 Aşağı Öveçler Posta Kodu 06460, ANKARA, TÜRKİYE Telefon : Faks : Mobil : e-posta : web : Bu rapor, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu TR1210-QC lisans nolu sertifika ile TQCSI tarafından belgelendirilmiş olan AK-TEL MÜHENDİSLİK Eğt. Tur. Gd. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. This report is prepared by AK-TEL ENGINEERING CO. whose ISO 9001:2000 Quality Management System is certified by TQCSI. (License no: TR1210-QC)

2 PROJE SAHİBİNİN ADI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİ OSMAN KAVUNCU CADDESİ KOCASİNAN / KAYSERİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI TEL. : (352) FAKS : (352) PROJENİN ADI YENİCE BARAJI,SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ DAHİL) PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (ADI, MEVKİSİ, BİRDEN FAZLA İL VEYA İLÇEDE YER ALIYORSA BUNLARI TANIMLAYAN YÖRE ADI): PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE TL YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ,TEKKEYENİCESİ KÖYÜ MEVKİİ Koor. Sırası : Sağa,Yukarı Koor. Sırası Datum : ED-50 Datum Türü : UTM Türü D.O.M. : 33 Ölçek Fak. : 6 derecelik : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : PAFTA : YOZGAT I33 c2, I34 d1 : Enlem,Boylam : WGS-84 : COĞRAFİ D.O.M. : -- Ölçek Fak. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

3 EK-I: MADDE 15- SU DEPOLAMA TESİSLERİ (GÖL HACMİ 10 MİLYON M 3 VE ÜZERİ OLAN BARAJ VE GÖLETLER.), MADDE 28- MADENCİLİK PROJELERİ; RUHSAT HUKUKU VE AŞAMASINA BAKILMAKSIZIN, a) 25 HEKTAR VE ÜZERİ ÇALIŞMA ALANINDA (KAZI VE DÖKÜM ALANI TOPLAMI OLARAK) AÇIK İŞLETMELER, PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) d) KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSLERİ (3213 SAYILI MADEN KANUNU 1(A) VE 2(A) GRUP MADENLER İLE HAFRİYAT MALZEMELERİ TON/YIL), EK-II MADDE 31 ALTYAPI TESİSLERİ: m) 1 MİLYON m 3 /YIL VE ÜZERİ YERALTI SUYU ÇIKARMA VEYA YERALTINDA DEPOLAMA PROJELERİ, MADDE 49 MADENCİLİK PROJELERİ: RUHSAT HUKUKU VE AŞAMASINA BAKILMAKSIZIN; a) MADENLERİN ÇIKARILMASI (EK-I DE YER ALMAYANLAR), RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI AK-TEL MÜH. EĞT. TRZ. GD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFONU, FAKS NOSU RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN YETERLİK BELGESİ NO'SU, TARİHİ RAPORUN SUNUM TARİHİ (GÜN/AY/YIL) ADRESİ : SOKAK NO: 16/16 AŞAĞI ÖVEÇLER / ANKARA TEL. : (312) FAKS : (312) e-posta : 47 / MAYIS 2013

4 İÇİNDEKİLER LİSTESİ SAYFA NO Bölüm I: Projenin Tanımı ve Amacı... ix Proje konusu faaliyetin, proje kapsamındaki tüm ünitelerin, proje karakteristiklerinin tanımı, proje ömrü, hizmet amaçları, pazar veya hizmet alanları ve bu alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gereklilikleri (Rapor hazırlanırken proje kapsamındaki tüm işlemlerin DSİ tarafından onaylanmış olan Fizibilite Raporuna uygun olarak hareket edilmesi ve buna ilişkin bilgi ve su kullanma anlaşması hakkında bilgi)...1 Bölüm II: Proje İçin Seçilen Yerin Konumu...4 II.1.Projenin yeri (Proje yerinin ilgili İdaresince onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı, Uygulama İmar Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa ölçekli harita üzerinde gösterimi)....4 II.2.Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj, gövde, derivasyon, savak tesisleri (dolu savak-dipsavak), iletim kanalları, su depoları, arıtma tesisi (içme-kullanma suyunun kullanılmasında arıtma yapılacak mı, detaylandırılması), malzeme ocakları, kırma-elemeyıkama tesisi, hazır beton tesisi, teknik altyapı üniteleri, idari ve sosyal üniteler, varsa diğer üniteler, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi, diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler, proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının, inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunuma göre açılacak olan taş, kum, çakıl vb. ocak alanlarının 1/25000, 1/5000 ve/veya 1/1000'lik haritalar üzerinde gösterimi, koordinatların harita üzerine işlenmesi)...5 Bölüm III: Projenin Ekonomik Ve Sosyal Boyutları...7 III. 1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları,...7 III.2.Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu,...7 III.3.Projenin Fayda-Maliyet Analizi, (bu kapsamda baraj altında kalacak tarım alanları, bağ, bahçe gibi kıymete değer verilerin de dikkate alınarak hesaplanması) III.4.Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri, III.5.Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri, III.6.Kamulaştırma ve yeniden yerleşim, III.7.Diğer hususlar Bölüm IV: Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi ve Bu Alan İçindeki Mevcut Çevresel Özelliklerin Açıklanması(*) IV.1.Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak, etki alanı harita üzerinde gösterilecek), IV.2.Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı, IV.2.1.Meteorolojik ve iklimsel özellikler; bölgenin genel iklim şartları, basınç, sıcaklık, yağış dağılımı, ortalama nispi nem, sayılı günler dağılımı, maksimum kar kalınlığı, buharlaşma, rüzgar dağılımı, (meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve uzun yıllar gözlem kayıtları, meteorolojik parametrelerin dağılımlarının tablo, grafikler, detaylı anlatımı), IV.2.2.Jeolojik özellikler i

5 IV Bölgesel jeoloji, sahanın 1/ ölçekli genel jeoloji haritası, stratigrafık kolon kesitleri, IV.2.3. Hidrojeolojik özellikler (yer altı su seviyeleri; halen mevcut her türlü keson, derin, artezyen vb. kuyu; emniyetli çekim değeri; suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özellikleri; yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı, debileri, proje alanına mesafeleri), IV.2.4. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz, göl, dalyan, akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri, debisi ve mevsimlik değişimleri, yağış-akış ilişkisi, ekolojik potansiyeli, taşkınlar, su toplama havzası, oligotrofîk, mezotrofik, ötrofık, distrofık olarak sınıflandırılması, sedimantasyon, drenaj, tüm su kaynaklarının kıyı kullanımları ve ekosistemleri), IV.2.5. Kurulacak barajın su toplama havzası ile ilgili, Yenice Deresine ilişkin en az 10 yıllık aylık maksimum, aylık minimum ve aylık ortalama akım değerlerinin m 3 /sn olarak verilmesi, akım gözlem istasyonlarının yerlerini temsil eden uzun yıllara ait aylık akım değerlerinin, verilerin, ilgili kurum (bu verilerin temin edildiği kurum) onayı alınarak sunulması, IV.2.6. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, varsa havza özelliği (içme, kullanma, sulama suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri üretiminde ürün çeşidi ve üretim miktarları), proje alanının içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su havzasında kalıp kalmadığı, söz konusu derenin bir göl ekosistemini ya da herhangi bir içme suyu kaynağını besleyip beslemediği, içme suyu kaynaklarına mesafeleri, söz konusu dereden içme ve kullanma suyu alınıp alınmadığı, IV.2.7. İç sulardaki (göl, akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları), IV.2.8. Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları, mevcut ve planlanan işletilme durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri), (*) Bu bölümde proje için seçilen yerin çevresel özellikleri verilirken etki alanı dikkate alınmalıdır. Bu bölümde sıralanan hususlar itibarı ile açıklanırken, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, araştırma kurumlarından, üniversitelerden veya benzeri diğer kurumlardan temin edilen bilgilerin hangi kurumdan ve kaynaktan alındığı raporun notlar bölümünde belirtilir veya ilgili harita, doküman vb. belgeye işlenir. Proje sahibince kendi araştırmalarına dayalı bilgiler verilmek istenirse, bunlardan kamu kurum ve kuruluşların yetkileri altında olanlar için ilgili kurum ve kuruluşlardan bu bilgilerin doğruluğunu belirten birer belge alınarak rapora eklenir IV.2.9.Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı, tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera, çayır vb.), IV Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları), sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, IV Orman alanları (Ağaç türleri, miktarları(m 2 ), kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, 1/ ölçekli Meşcere haritası), IV Hayvancılık ve su ürünleri (türleri, beslenme alanları, yıllık üretim miktarları, bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri), IV Koruma alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre koruma altına alman alanlar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel ii

6 Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları, İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), IV Flora ve Fauna (türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alman türler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, bölgedeki dağılımları, endemizm durumları, bolluk miktarları, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için alman Merkez Av Komisyonu Kararları) Türlerin kim tarafından ve ne zaman, hangi yöntemle (literatür gözlem vs.) tespit edildiği, Collins Bird Guide, Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları Kitabı, Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları Kitabı, IUCN, Bern Sözleşmesi, MAK Kararları, CITES gibi ulusal çalışmalar ve uluslararası anlaşmalara göre durumu, türlerin projeden ne şekilde etkileneceği, proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi. Projeden ve çalışmalardan etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında). Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi, flora için Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TUBİVES) kullanılarak kontrol yapılması IV Sucul flora ve fauna, iç sulardaki (göl, akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alman türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları), Endemik, hassas, nesli tehlike altındaki balık türleri için gerekli optimum su yükseklikleri, miktarları, çözünmüş oksijen miktarı, su hızı gibi parametrelerin incelenerek, projenin bu türler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, alınacak tedbirlerin belirtilmesi, IV Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları, benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, IV Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.), IV Proje yeri ve etki alanının hava, su, toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi, IV Diğer özellikler IV.3. Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV.3.1.Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı, sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler), IV.3.2. Nüfus (yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, ortalama hane halkı nüfusu, diğer bilgiler), IV.3.3. Gelir (yöredeki gelirin işkollarına dağılımı, işkolları itibariyle kişi başına düşen maksimum, minimum ve ortalama gelir), IV.3.4. İşsizlik (yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı), IV.3.5. Sağlık (bölgede endemik ve sıklıkla görülen hastalıklar), IV.3.6. Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu), IV.3.7. Kentsel ve kırsal arazi kullanımları (yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, limanlar, konutlar, turizm alanları vb.), IV.3.8. Diğer özellikler iii

7 Bölüm V:Projenin Bölüm IVde Tanımlanan Alan Üzerindeki Etkileri Ve Alınacak Önlemler:. 91 (**) (Bu bölümde; projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri, bu etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler V.l ve V.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır) (**) Bu bölümde, Bölüm IV'de verilen mevcut çevre üzerinde olması muhtemel etkiler ortaya konarak, alınacak önlemler belirtilmelidir V.l. Arazinin Hazırlanması, inşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (Baraj, isale hattı, malzeme ocaklar, kırmaeleme-yıkama tesisi ve beton santralı vs) V.l.l. Proje yeri ve etki alanının hava, su, toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi V.l.2.Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat miktarı, hafriyat artığı toprak, taş, kum vb. maddelerin nerelere nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler, hafriyat döküm alanlarının koordinatları, özellikleri ve 1/1000 ölçekli plan ve kesit görünüşleri ile birlikte hafriyat malzemesi düzenleme ve restorasyon planı, alınacak önlemler, V.l.3. Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, toksik ve kimyasal olanların taşınımları, depolanmaları ve kullanımları, bu işler için kullanılacak aletler ve makineler, V.1.4. Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları, kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri, bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri, nerede, nasıl, ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı, V.1.5. Derivasyon tünelinin yapımı sırasında gerçekleştirilecek doldurma işleminin ve patlatmaların akarsu havzasına etkileri, alınacak tedbirler, doldurma vb işlemler için kullanılacak malzemenin cinsi, nerede ve ne miktarda kullanılacağı, V.1.6. Derivasyon (Baraj inşaat alanının kuru tutulabilmesi için akarsu güzergahının geçici olarak değiştirilmesi) ve arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle herhangi bir su ortamında yapılacak her türlü doldurma, kazıklar üzerine inşaat, vb işlemler ile bunların nerelerde yapılacağı, ne kadar alanı kaplayacağı ve kullanılacak malzemeler, araç ve makineler, V.l.7. Baraj inşaatı süresince akarsu yatağının derive edilmesi kapsamında dere yatağının kuru kalmaması, canlı hayatın devamlılığının sağlanması amacıyla alınacak önlemler, V.1.8. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı, (Barajın inşası sırasında söz konusu tesise ait sanat yapılarının taşkından korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 09 Eylül 2006 tarih ve sayılı "Dere Yatakları ve Taşkınlar" adı ile yayınlanan 2006/27 Başbakanlık Genelgesine hassasiyetle uyularak çalışmaların yürütülmesi) V.l.9. Proje kapsamında açılacak olan kaya, taşocağı, kum ocağı, kil ocağı gibi malzeme ocaklarının sayısı, ocakların alan büyüklükleri, kapasiteleri, işletme alan büyüklükleri, kapladıkları alan, nakliye güzergahları ve ayrı ayrı koordinatları, yıllara bağlı planlanan üretim miktarları, iş akım şeması, uygulanacak üretim yöntemleri, basamak yüksekliği, genişliği, şev açısı, basamak sayısı, ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi, V Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması, patlatma paterni, bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı, taşınımları, depolanmaları ve kullanımları, hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi, iv

8 V.1.11.Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl), nakliye güzergâhları, ulaşım altyapısı planı, altyapının inşası ile ilgili işlemler, kullanılacak makine ekipmanları, V Kırma-eleme-yıkama tesisinin kapasitesi, teknolojisi, üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl), ulaşım altyapısı planı, altyapının inşası ile ilgili işlemler, kullanılacak makine ekipmanları, V Beton Santralı tesisinin kapasitesi, teknolojisi, üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl), ulaşım altyapısı planı, altyapının inşası ile ilgili işlemler, kullanılacak makine ekipmanları, V İnşaat esnasında tüm ünitelerden kaynaklanacak toz yayıcı işlemler, emisyon dağılım modellemesi, kümülatif değerler, Toplam Organik Bileşikler V Zemin emniyeti, baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler,. 133 V Dere yatağında yapılacak olan çalışmaların etkileri, bulanıklık, suyun debisi vb. (Dere yatağında uygun akış koşullarının sağlanması, dere yatağına herhangi bir müdahalede bulunulmaması, dere yatağına kesinlikle malzeme dökülmemesi, yatak kesitinin daraltılmaması gerekmektedir.) V Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler, inşaat artığı malzemeler, bu kazıların nerelerde, ne kadar alanda, nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeni ile çıkarılacak taş, kum, çakıl ve benzeri maddelerin miktarları, nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanacakları, meydana gelecek katı atık cins miktarı, ne şekilde bertaraf edileceği, V Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler; kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar, makineler; altyapının inşası sırasında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler, alınacak önlemler, V Proje kapsamında yapılacak bütün tesis içi ve tesis dışı taşımaların trafik (araç) yükünün ve etkilerinin değerlendirilmesi (bağlantı yolu veya mevcut yollarda genişletme yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise kim tarafından yapılacağı hakkında bilgi verilmeli, baraj altında kalacak yolların alternatiflerinin belirtilmesi) V Su temini sistemi planı, nereden temin edileceği, arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete başlamasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu meydana getirilecek atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri, deşarj edileceği ortamlar, bir kroki üzerinde atıksu hatları ile varsa arıtma tesisi yerinin gösterilmesi, atıksularm biriktirilmesi halinde fosseptik planının Rapora eklenmesi, mevcut su kalitesini korumaya yönelik alınacak tedbirler, (projenin memba ve mansabı dikkate alınarak su kalitesinin ilgili mevzuat kapsamında bir defaya mahsus çevre iznine esas ölçüm ve değerlendirmesinin yapılması, analiz sonuçlarının rapora eklenmesi), (alınacak gerekli görüşler, izinler), V Sulamadan kaynaklanacak yüksek taban suyunu düşürmek için uygulanacak drenaj sistemleri ve ıslah tedbirleri, V Sulanacak alan miktarı, sulama sistemi yapıları, sulama ile su ve toprakta oluşabilecek (azot, bor, tuzlaşma)etkiler, tarımsal üretime olabilecek etkiler ve sulama ile oluşacak bitki paterni, sulamadan dönen suların su kalitesine etkileri, V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, kümülatif değerler, v

9 V Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, tipi, kapalılığı, kesilecek ağaçların bölgedeki orman ekosistemi üzerine etkileri, Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu, gerekli izinler, görüşler, projenin ya da bir kısmının orman alanı dışında olması halinde orman alanlarına mesafesi, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, etkilerin değerlendirilmesi, alınacak tedbirler, V Arazinin hazırlanması, inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri, tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanımı ile ilgili bilgiler, yüzeyden sıyrılacak bitkisel toprak miktarı nerede, nasıl muhafaza edileceği, yeniden değerlendirme yöntemi, inşaat faaliyetlerinden etkilenecek ekili araziler ve zirai ürünler için izlenecek yol Proje kapsamında kamulaştırılacak arazilerin niteliği tam sayım yöntemi ile tespit edilmiştir V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği, V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli olanlar, V Karasal ve sucul flora/fauna üzerine olası etkiler ve alınacak tedbirler, V.1.29.Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri, ekolojik peyzaj planı, V Doğaya yeniden kazandırma planı, V Diğer faaliyetler V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.2.1. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler, nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, V.2.2. Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde, yardımcı madde, mamul madde miktarları, taşınırdan depolanmaları, V.2.3. Suyun kalite kriterleri ve uygulanması gereken arıtma tipleri, V.2.4. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler, V.2.5. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü, fauna, habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler, mansapta olabilecek değişimler (erozyon, nehir hidrolojisi, sucul hayat, sediment gelişi vb.) V.2.6. Su kaynağına ait varsa diğer kullanım şekilleri ve etkileri, projenin memba ve mansap kısmında yer alan projeler ile birlikte değerlendirilmesi, V.2.7. İşletme süresince akarsu yatağının derive edilmesi kapsamında derive edilecek su miktarı, dere yatağının kuru kalmaması, canlı hayatın devamlılığı ve bölgenin tarımsal sulama suyu ihtiyacının sağlanması amacıyla alınacak önlemler, V.2.8. Mansaba bırakılacak su hesabı (havza akımları, yağış-akış ilişkisi, ekolojik potansiyel, varsa ulusal ve uluslararası mevzuatla korunan balık türleri ve muhtemel ihtiyaçları, su hakları savaklanan sular ve periyotları dikkate alınmalı), Nehirdeki akımın son on yıllık akım değerleri, debi süreklilik eğrisi grafiği ve/veya tablosu, vi

10 (İlgili kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek ve arazide gerekli çalışmalar/araştırmalar yapılarak Su Kullanım Hakları Raporunun hazırlanması ve ilgili birime müracaat edilerek Raporun onaylatılması.) V.2.9. Kati proje aşamasında; doğal hayatın devamlılığının sağlanabilmesi için dere yatağına bırakılacak su miktarı ölçümleri, Akım Gözlem İstasyonu yerlerinin (AGÎ) istasyon kurulmasına uygun olarak dizayn edilmesi, AGİ kurulma aşamasında ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve söz konusu istasyonun ilgili firma tarafından GPRS modemli cihazla donatılması ile ilgili işlemler ve taahhüdün rapora girilmesi, V İşletme aşamasındaki su temini planı, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, V.2.11.İşletme aşamasında oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri, deşarj edileceği ortamlar, (Burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) V.2.12.Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara (Can suyunun bırakılacağı güzergahtaki canlı türleri ve ekolojik envanteri) olabilecek etkiler, alınacak izinler, proje için tespit edilen balık türlerine ait geçiş sistemleri ile ilgili bilgi ve buna ait çizim, mansap can suyu çıkış yerinin gösterildiği çizim, (uzun yıllar aylık yağış verileri kullanılarak kullanma-içme-can suyu miktarlarının işletme tablosu halinde verilmesi) V Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler, V Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler, V Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, V Tarım alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması, V Karasal flora/fauna üzerine olası etkiler ve alınacak tedbirler V.2.18.Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri, V Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, V Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları, seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler, V Proje kapsamında yapılacak bütün tesis içi ve tesis dışı taşımaların trafik (araç) yükünün ve etkilerinin değerlendirilmesi V Proje alanı ve yakın çevresinde, yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi, V Projenin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı, bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut, ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde, nasıl temin edileceği, V İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği, prosesinin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi alıcı ortamlara, ne miktarlarda, nasıl verileceği, Arıtma Tesisinden oluşması muhtemel çamurların miktarı, bertaraf yöntemleri V Konut, sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, nasıl bertaraf edileceği, vii

11 V Projenin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, V Diğer faaliyetler V.3. Projenin Sosyo - Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri V.3.1.Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. (Projenin yapımı dolayısıyla etkilenecek yöre halkı ile görüşmeler yapılarak sosyolojik etkinin ortaya konulması) Projenin yapımı ile etkilenecek yöre halkı ile görüşmeler yapılarak sosyolojik etkinin ortaya konulması için hazırlanan sosyal etki değerlendirme raporu Ek-20 de sunulmuştur V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi V.3.3. Projenin gerçekleşmesine bağlı olarak sosyal etkilerin değerlendirilmesi Proje Alanı ve Etki Alanındaki tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık vb. faaliyetlere etkileri, projenin inşası ve işletmesi aşamasında çalışacak insanlar ile yerel halk ilişkileri, bunların insan yaşamı üzerine etkileri ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Analizi, uygulamaya geçirilecek sosyal sorumluluk projeleri) Bolüm VI: İşletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren Etkiler Ve Bu Etkilere Karşı Alınacak Önlemler VI.1. Arazi ıslahı, VI.2. Rekreasyon Çalışmaları, V1.3. Mevcut su kaynaklarına etkiler, VI.4. Olabilecek hava emisyonları, Bölüm VII: Projenin Alternatifleri (Bu bölümde teknoloji alınacak önlemlerin alternatiflerin karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.) Bölüm VIII: İzleme Programı ve Acil Eylem Planı VIII.l.Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı, Çevre Yönetim ekibi, VIII.2. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği'nde "Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri" başlığı altında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program Bölüm IX: Halkın Katılımı (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) Bölüm X: Yukarıdaki Başlıklar Altında Verilen Bilgilerin Teknik Olmayan Bir Özeti (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin, çok teknik terim içermeyecek şekilde ve anlaşılabilir sadelikte anlatılması, özellikle Halkın Katılımı Toplantısında ve ÇED süreci içerisinde tüm paydaşlardan Bakanlığa iletilen soru, görüş ve önerilere yer verilmesi, bu görüşlerin nasıl karşılandığının vurgulanması) Bölüm XI: Sonuçlar (Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde başarı viii

12 sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme, proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri) TABLOLAR LİSTESİ SAYFA NO Tablo 1:Doğal Yapı Gereçleri Gereksinimi...3 Tablo 2:Malzeme Ocakları Rezerv Miktarı...3 Tablo 3:Proje Alanı Koordinatları...4 Tablo 4:Yenice Barajı Uygulama Programı...8 Tablo 5:Yenice Barajı Sulaması Uygulama Programı...8 Tablo 6:Yenice Barajı ve Sulaması Uygulama Programı...8 Tablo 7: İçmesuyu Temin Sistemi Uygulama Programı...9 Tablo 8:Projeli Koşullarda Gelir Durumu Tablo 9:Proje Alanındaki Arazilerin Yer, Nitelik Ve Dağılımları Tablo 10:Proje alanındaki arazilerin kamulaştırma değerleri Tablo 11:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen basınç değerleri Tablo 12:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen sıcaklık değerleri Tablo 13:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen yağış değerleri Tablo 14:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen nem değerleri Tablo 15:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen buharlaşma değerleri Tablo 16:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda sayılı günler dağılımı Tablo 17:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen maksimum kar kalınlığı değerleri Tablo 18:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda yönlere göre ölçülen rüzgar esme sayıları Tablo 19:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen Yönlere Göre Rüzgar Hızı Değerleri Tablo 20:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda Ortalama Rüzgar Hızı Dağılımı Tablo 21: Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen en hızlı esen rüzgar yönü ve hızı Tablo 22: Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Tablo 23: Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen Kuvvetli Günler Sayısı Ortalaması Tablo 24: Yenice Barajı Yerinde ve Göl Alnında Açılan Sondajlar Tablo 25: SK 1 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sol Yakası, Kret Başı) Tablo 26: SK 2 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sol Yakası, Talveg Eksen) Tablo 27: SK 3 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sol Yakası, Talveg Eksen) Tablo 28: SK 4 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sağ Yakası, Talveg Kondüvi + Eksen) Tablo 29: SK 5 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sağ Yaka Yamacı Eksen) Tablo 30: SK 6 Sondaj Değerleri(Yeri: Baraj Sağ Yakası, Kret Başı) Tablo 31: SK 7 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sol Yaka, Dolusavak Eşiği) Tablo 32: SK 8 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sol Yaka, Dolusavak Düşü Havuzu) Tablo 33: SK 9 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sol Yaka Membası, Talveg) Tablo 34: SK 10 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sol Yaka Mansabı, Talveg) Tablo 35: SK 11 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sağ Yaka Membası, Kondüvi) Tablo 36: SK 12 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sağ Yaka Mansabı, Kondüvi) Tablo 37: SK 13 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sağ Yaka Kret Başı Eksen Uzantısı) Tablo 38: SK 14 Sondaj Değerleri (Yeri: Baraj Sağ Yaka Kret Başı Eksen Uzantısı) Tablo 39: SK 15 Sondaj Değerleri (Yeri: Sağ Yaka Göl Alanı Üst Kotları) Tablo 40: SK 16 Sondaj Değerleri (Yeri: Sağ Yaka Göl Alanı Üst Kotları) Tablo 41: SK 17 Sondaj Değerleri (Yeri: Sol Yaka Göl Alanı Sedde Üzeri) Tablo 42: SK 18 Sondaj Değerleri (Yeri: Sol Yaka Göl Alanı Sedde Üzeri) Tablo 43: Kuyularda Yapılan Basınçlı ve Basınçsız Su Deneyi Sonuçları Tablo 44:Doğanlı-Duralidayılı YAS kaynaklarından Kullanılan İçmesuyu Analizi Tablo 45: Yozgat Belediyesi Eğriöz Deresi YAS kaynakları İçmesuyu Analizi Tablo 46: Sorgun Havzası Akiferleri Yeraltısuyu Bilançosu Tablosu Tablo 47: Yenice Deresi Su Analiz Tablosu Tablo 48:Yenice Baraj Yeri Aylık Doğal Akımları, m 3 /s Tablo 49:Proje alanında tespit edilen balık türleri Tablo 50: Toprakların Bünye Dağılımı Tablo 51:Varolan Koşullarda Arazi Sınıfları Dağılımı ix

13 Tablo 52:Projeli Durumda Ürün Deseni Tablo 53:Yıllara göre ürün dağılımı Tablo 54: Yozgat İli Hayvan Varlığı Tablo 55:Endemik, Nadir ve Nesli Tehdit Altındaki Türler Listesi ve Tehlike Kategorileri Tablo 56: Yıllara Göre Köy Nüfusları Tablo 57:Yozgat İli Sağlık Merkezleri Tablo 58:Yozgat İli Sağlık Göstergeleri Tablo 59:Yozgat İl Geneli Personel Durum Tablo 60: Yozgat İli Temel Sağlık Göstergeleri Tablo 61:Yozgat İli Hastane Hizmetleri Tablo 62:Yozgat İli Trafiğe Açılmış Toplam Bölünmüş Yol Ağı Tablo 63: Varolan Koşullarda Arazi Sınıfları Dağılımı Tablo 64:Pasa ve bitkisel toprak depolama alanları Tablo 65: Eğriöz Deresi YAS kuyularının karakteristik bilgileri Tablo 66:Arıtma tesisinde kullanılacak kimyasallar Tablo 67: Arıtma tesisinde kullanılacak Polielektrolit Tablo 68: Arıtma tesisinde kullanılacak kireç Tablo 69: Arıtma tesisinde kullanılacak Potasyum Permanganat Tablo 70:Malzeme Ocaklarının adedi, alanı, ihtiyaç ve baraj alanına uzaklığı Tablo 71: Malzeme Ocakları Üretim Şekli Özellikleri Tablo 72:Malzeme Ocakları Koordinatları Tablo 73:Patlatma deliği şarj yoğunluğu (kg/m) Tablo 74:Patlatma Paterni Tablo 75:Mesafeye göre titreşim hızı değerleri (W=53,5kg) Tablo 76:Dinamit atımıyla hasar görecek bina türleri Tablo 77:K katsayısı asgari ve azami değerleri Tablo 78:Patlatma esnasında Gürültü dağılımı Tablo 79:Kil ocağında kullanılacak araçlar ve sayıları Tablo 80:Kaya ocağında kullanılacak araçlar ve sayıları Tablo 81:Kum çakıl ocağında kullanılacak araçlar ve sayıları Tablo 82:Saatlik Toz Modeli için Yıl Seçim Tablosu Tablo 83:Tesis Etki Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu Tablo 84:Yenice Deresi Su Analiz Tablosu Tablo 85:Projeli Durumda Ürün Deseni Tablo 86:Gürültü Kaynakları Tablo 87:Gürültü dağılımı Tablo 88:Proje Alanındaki Arazilerin Yer, Nitelik Ve Dağılımları Tablo 89:Proje alanındaki arazilerin kamulaştırma değerleri Tablo 90:Yenice Baraj Yeri Aylık Doğal Akımları, m 3 /s Tablo 91:Köy Nüfusları Tablo 92: Bugünkü Koşullarda Net Gelir (2012 yılı fiyatları) Tablo 93: Projeli Koşullarda Net Gelir (2012 yılı fiyatları) (Y.Basınçlı) Tablo 94: Net Gelir Artışları (2012 yılı fiyatları) (Y.Basınçlı) Tablo 95: Projeli Koşullarda Net Gelir (2012 yılı fiyatları) (Kaliforniya) Tablo 96: Net Gelir Artışları (2012 yılı fiyatları) (Kaliforniya) Tablo 97:İç Karlılık Oranı x

14 ŞEKİLLER LİSTESİ SAYFA NO Şekil 1 : Yenice Barajı Yeri ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti Şekil 2:Çalışma Alanı ve Çevresi Diri Fay Haritası Şekil 3:Doğanlı-Duralidayılı Alüvyon Akiferindeki Kuyular Şekil 4: Delibaş Deresi Alüvyon Akiferindeki Kuyular Şekil 5: Eğriöz Deresi Alüvyon Akiferindeki Kuyular Şekil 6: Kil ocağı İş akım şeması Şekil 7:Kum çakıl ocağı iş akım şeması Şekil 8:Kaya Ocağı iş akım şeması Şekil 9:Patlayıcı madde şarjı Şekil 10:Özgül şarja bağlı olarak en fazla fırlatma uzaklığı Şekil 11:İnsanların ve yapıların gürültü ve hava şokundan etkilenme dereceleri Şekil 12:Kümülatif Toz Emisyonu Değerlendirme Noktası Uydu Görüntüsü Şekil 13:Kümülatif olarak Tüm Yönlere Göre Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Şekil 14:Kümülatif olarak Tüm Yönlere Göre Havada Asılı Partiküllerin Dağılımı Şekil 15:Baraj Alanına En Yakın Orman Alanı Mesafesi Şekil 16: İçmesuyu Arıtma Tesisi Akım Şeması Şekil 17: Proje alanı trafik yükü haritası GRAFİKLER LİSTESİ SAYFA NO Grafik 1:Yozgat Meteoroloji İstasyonu basınç değişimi Grafik 2: Yozgat Meteoroloji İstasyonu sıcaklık değişimi Grafik 3:Yozgat Meteoroloji İstasyonu yağış miktarı değişimi Grafik 4:Yozgat Meteoroloji İstasyonu nem değişimi Grafik 5:Yozgat Meteoroloji İstasyonu buharlaşma değişimi Grafik 6:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda sayılı günler dağılımı Grafik 7:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen maksimum kar kalınlığı değerleri Grafik 8:Yozgat Meteoroloji İstasyonu yıllık hakim rüzgar yönü Grafik 9:Yozgat Meteoroloji İstasyonu mevsimlik hakim rüzgar yönü Grafik 10:Yozgat Meteoroloji İstasyonu aylık hakim rüzgar yönü Grafik 11:Yozgat Meteoroloji İstasyonu yönlere göre aylık rüzgar hızı Grafik 12:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda Ortalama Rüzgar Hızı Dağılımı Grafik 13: Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen en hızlı esen rüzgar yönü ve hızı Grafik 14:Yozgat Meteoroloji İstasyonu fırtınalı günler sayısı ortalaması Grafik 15:Yozgat Meteoroloji İstasyonunda ölçülen kuvvetli günler sayısı ortalaması Grafik 16:Delme-patlatma esnasında gürültü dağılımı Grafik 17:2008 yılı ve Uzun Yıllar Ortalaması Rüzgar Esme Sayıları Grafikleri Grafik 18:Faaliyetleri esnasında gürültü dağılımı xi

15 EKLER LİSTESİ EK 1 : YER BULDURU HARİTASI EK 2 : TOPOGRAFİK HARİTA EK 2A : EK 2B : EK 2C : 1/ ÖLÇEKLİ BARAJ ALANI VE MLZ. OCAKLARINI GÖSTERİR VAZİYET PLANI 1/ ÖLÇEKLİ BARAJ ALANI VE MLZ. OCAKLARINI GÖSTERİR TOPOGRAFİK HARİTA 1/ ÖLÇEKLİ BARAJ ALANI VE MLZ. OCAKLARINI GÖSTERİR TOPOGRAFİK HARİTA EK 3 : PROJE ALANI FOTOĞRAFLARI EK 3A : UYDU GÖRÜNTÜSÜ EK 4 : DEPREM HARİTASI EK 5 : 1/ ÖLÇEKLİ JEOLOJİ HARİTASI EK 5A : 1/5.000 ÖLÇEKLİ GÖL ALANI JEOLOJİ HARİTASI EK 5B : BARAJ AKS YERİ JEOLOJİK KESİTİ EK 5C : BARAJ YAPI YERLERİ JEOLOJİK KESİTİ EK 5D : BARAJ SONDAJ LOGLARI ENJEKSİYON PATERNİ EK 6 : BARAJ AKSI YERLEŞİM PLANI EK 6A : BARAJ AKS KESİTİ EK 6B : BARAJ AKS KESİTİ EK 7 : AV HARİTASI EK 8 : COĞRAFİ VERİ PORTALI GÖRÜNTÜSÜ EK 9 : ÇEVRE DÜZENİ PLANI EK 10 : ONAYLI AKIMLAR EK 11 : METEOROLOJİK BÜLTEN EK 11A : STANDART ZAMANLARDA GÖZLENEN EN BÜYÜK YAĞIŞ DEĞERLERİ EK 11B : TEKERRÜR EĞRİLERİ EK 11C : OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR (FEVK) BİLGİLERİ EK 12 : EKOSİSTEM DEĞERLENDİRME RAPORU EK 13 : SU HAKLARI RAPORU EK 14 : MİGEM GÖRÜŞÜ EK 15 : KAYSERİ TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU GÖRÜŞÜ EK 16 : İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU VE MESÇERE HARİTASI EK 17 : KAYA-1 OCAĞI ÜRETİM PLANI EK 17A : KAYA-1 OCAĞI RESTORASYON PLANI EK 18A : SAATLİK HAVADA ASILI TOZ EMİSYONU MODELLEME ÖZETİ EK 18B : SAATLİK HAVADA ÇÖKEN TOZ EMİSYONU MODELLEME ÖZETİ EK 19 : FOSSEPTİK PLANI EK 20 : SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU EK 21 : ACİL MÜDEHALE PLANI EK 22 : KUM ÇAKIL OCAĞI ÇEVRE YÖNETİM PLANI xii

16 Bölüm I: Projenin Tanımı ve Amacı Proje konusu faaliyetin, proje kapsamındaki tüm ünitelerin, proje karakteristiklerinin tanımı, proje ömrü, hizmet amaçları, pazar veya hizmet alanları ve bu alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gereklilikleri (Rapor hazırlanırken proje kapsamındaki tüm işlemlerin DSİ tarafından onaylanmış olan Fizibilite Raporuna uygun olarak hareket edilmesi ve buna ilişkin bilgi ve su kullanma anlaşması hakkında bilgi) Proje, Yozgat ili, Merkez ilçesi, Tekkeyenicesi köyü mevkii nde, Yenice Deresi üzerine yapılması planlanan sulama ve içmesuyu temini amaçlı Yenice Barajı ile Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi ve Beton Santralini kapsamaktadır. Yenice Barajı, Yozgat il merkezinin 35 km güneydoğusunda, Sorgun ilçe merkezinin 30 km güneybatısında, Tekkeyenicesi Köyü nün 500 m kuzeyinde Yenice Deresi üzerinde yer almaktadır. Proje alanı 34 59' ve 34 65' doğu boylamları ile 39 38' ve 39 40' kuzey enlemleri arasındadır. Yenice baraj yerinde Yenice Deresi nin yağış alanı 65,8 km 2 dir. Sulama alanı barajdan itibaren başlamakta, Tekkeyenicesi, Karga, Yudan ve Alcı Köyleri ne ait tarım alanlarını kapsamaktadır. İçme suyu projesi Yozgat Sorgun ilçe merkezi ile, isale hattı güzergahında bulunan Koyunculu, Sarıhacılı, Karakocaoğlukışlası, İdrisli, Şahmuratlı, Mehmetbeyli, Küçükköhne, Karaburun, Temrezli ve Alcı köylerini kapsamaktadır. Baraj yerine Yozgat Kayseri karayolundan Yozgat a yaklaşık 20 km mesafede Çalılı köyüne ayrılan karayolundan 10 km lik yolla ulaşılır. Yozgat ili ile baraj yeri arasındaki karayolundan yaklaşık 35 km dir. Yenice Barajı sulama ve içmesuyu amaçlı bir tesistir. Baraj gölünden çekilecek sularla Tekkeyenicesi, Karga ve Alcı Köylerine ait araziler yüksek basınçlı ve kaliforniya (orta basınç) sulama sistemleri ile sulanacaktır. Yenice Sulaması nın toplam brüt alanı 920 ha, net alanı 803 ha dır. Sulama amacının yanı sıra Yenice Barajı ndan Sorgun ilçesine içme suyu (yıllık 2,70 hm 3 ) temin edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında Yenice Barajının ekonomik ömrü Planlama Raporunda ön görülen 250 m 3 /yıl/km 2 toplam sediment verimi üzerinden yapılmıştır. Buna göre: Yenice Barajı Sediment Hacmi= 250 m 3 /yıl/km 2 x 65,8 km 2 = m 3 /yıl olmaktadır. Yenice Barajı ekonomik ömrü 50 yıl kabul edilerek, toplam sediment hacmi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: V 50 = m 3 /yıl x 50 yıl = m 3 0,823 hm 3 tür. Yenice Barajı 2015 yılında, arıtma tesisi ve Sorgun içmesuyu isale hattı 2020 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Projenin genel hedefi; Yozgat Sorgun ilçe merkezinin 2060 yılı nüfusunun kentsel içmesuyu ihtiyaçları ile sanayi ve ticaret merkezlerinin içme ve kullanma suyunun temini, aynı zamanda Tekkeyenicesi köyü arazilerinin sulanması amaçlanmaktadır. Yenice Deresi nin Yenice baraj yerindeki yıllık ortalama akımı 7,28 hm 3 tür. Sulamanın yoğun olarak yapıldığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında derenin akımı 1

17 oldukça azalmakta ve sulama için gerekli su karşılanamamaktadır. Bu nedenle sulama suyunu temin etmek için bir depolamaya ihtiyaç duyulmaktadır. DSİ, bölgenin gelişmesi için çalışmalara 1980 li yıllarda başlamıştır. Proje alanında yaşayan çiftçilerin sulu tarıma olan yoğun istekleri, projenin bir an önce hizmete alınmasını öncelikli hale getirmektedir. Yapımı önerilen Yenice Barajı nın hizmete alınması ile birlikte, yeni sulama alanları modern sulama sistemlerine kavuşmuş olacaktır. Bunun yanı sıra Sorgun ilçesine içmesuyu da temin edilmiş olacaktır. Proje gerçekleştiğinde yöre halkının büyük şehirlere göç etmeleri azalacaktır. Bunun yanında Sorgun ilçesinin içme suyu sorunu çözülecektir. Bu projenin yapılması bölge kalkınmasına ve yurt ekonomisine olumlu katkıda bulunacaktır. Projenin tatbiki ile bölgede ziraat ve hayvancılığın büyük ölçüde gelişmesi mümkün olacaktır. Proje alanına ait yerbulduru haritası, uydu görüntüsü ve proje alanına ait fotoğraflar eklerde sunulmuştur(bkz. Ek-1, Ek-3, Ek-3A). Baraj alanı, malzeme ocakları ve tesisleri gösterir 1/ ölçekli vaziyet planı Ek- 2A da, 1/ ölçekli topografik harita Ek-2B de, 1/ ölçekli topografik harita Ek- 2C de sunulmuştur. Yenice Deresi üzerinde sulama ve içmesuyu temini amaçlı Yenice Barajı nın yapımı planlanmaktadır. Yenice Barajı talvegden 43 m yükseklikte olup, kil çekirdekli kaya dolgu tipindedir. Baraj yerinde, Yenice Deresi nin yıllık ortalama akımı 7,28 hm 3, barajın normal su seviyesindeki depolama hacmi ise 33 hm 3 dür. Yenice Barajı ndan Yozgat-Sorgun İlçesine içme-kullanma suyu takviyesi yapılacaktır. Sorgun İlçesi nin toplam su ihtiyacı 265 l/s dir. Barajdan, Sorgun ilçesi için ortalama 79 l/s, isale hattı üzerindeki yerleşim yerleri (köyler) için 5 l/s olmak üzere toplam yaklaşık 84 l/s su verilecektir. Geri kalan 181 l/s su YAS kaynaklarından temin edilecektir. 181 l/s lik suyun 150 l/s mevcut Doğanlı-Duralidayılı YAS kaynaklarından, 31l/s su ise açılacak 6 adet kuyundan karşılanacaktır. Bu kuyular herbirinin derinliği m ve debisi 5-8 l/s arasında olacak şekilde Eğriöz Deresi YAS kaynakları üzerinde açılacaktır. Kuyu yerleri birbirini etkilemeyecek aralıklarla seçilmiştir. Kuyu aralıkları en az 300 m olacak şekilde belirlenmiştir. Bu çerçevede dalgıç pompalar yerleştirilecek ve kuyulardan elde edilecek sular 300 m 3 kapasiteli toplama deposuna basılacaktır. 920 ha tarım alanı yüksek basınçlı (174 ha ı orta basınçlı olarak sulanacak) ve cazibeli olarak Yenice Barajı ndan sulanacaktır. İçmesuyu ihtiyaçları, barajın sol sahilinde yapılacak yarı mobil dalgıç pompalarla yaklaşık m kotundaki regülasyon deposuna basılacak ve burada arıtıldıktan sonra isale hattı ile Sorgun İlçesi ne taşınacaktır. Baraj, Tekkeyenicesi Köyü nün hemen akışyukarısında yer almaktadır. Baraj dolusavağından bırakılacak sulardan köyü korumak maksadıyla yaklaşık 700 m boyunda duvarlı taşkın koruma kanalı (dere yatağı düzenlemesi) yapılacaktır. Yenice Barajı Kil Çekirdekli Kaya Dolgu baraj tipinde inşa edilecektir. Buna göre doğal yapı gereçleri gereksinimi ve malzeme ocakları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2

18 Tablo 1:Doğal Yapı Gereçleri Gereksinimi Baraj Tipi Geçirimsiz (Kil) Doğal Yapı Gereçleri Gereksinimi (m 3 ) Geçirimli (Agrega + Filtre) Kaya (Dolgu + Riprap) Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Barajın inşasında ihtiyaç duyulan malzemeler 4 adet malzeme ocağından karşılanacaktır. Bunlardan A malzeme ocağı geçirimsiz (kil), B ve C malzeme ocağı geçirimli (kum-çakıl), Kaya-1 malzeme ocağından ise kaya malzeme alınacaktır. Kaya-1 malzeme ocağından çıkarılan malzeme, tüvenan olarak ve kırma eleme tesisinde boyutlandırılarak kullanılacaktır. Malzeme ocaklarının kapasiteleri ve baraj alanına uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Proje kapsamında içme suyu isale hatları, tesisler ve yapılar için ihtiyaç duyulması halinde doğal yapı gereçleri piyasadaki İzinli ocaklardan temin edilecektir. Tablo 2:Malzeme Ocakları Rezerv Miktarı Gereç Alanı Baraj Yerine Uzaklığı (m) Gereç Miktarı (m 3 ) Geçirimsiz Gereç Alanları A Geçirimli Gereç Alanları B C Kaya Gereç Alanı KAYA Proje alanlarını, iletim hatlarını, malz ocaklarını, tesis ve depolama alanlarını gösterir topografik harita eklerde sunulmuştur(bkz.ek-2). Proje, Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği, EK-I Listesi, Madde 15- Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m 3 ve üzeri olan baraj ve göletler.), Madde 28- Madencilik projeleri; Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın, a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler, d) Kırma-eleme-yıkama tesisleri (3213 sayılı Maden Kanunu 1. (a) ve 2. (a) grup madenler ile hafriyat malzemeleri ton/yıl), EK-II Listesi Madde 31 Altyapı Tesisleri: m) 1 Milyon m 3 /yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri, Madde 49 Madencilik projeleri: Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I de yer almayanlar), kapsamlarında yer aldığından dolayı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanmaktadır. 3

19 Bölüm II: Proje İçin Seçilen Yerin Konumu Proje, Yozgat ili, Merkez ilçesi, Tekkeyenicesi köyü mevkii nde, Yenice Deresi üzerine yapılması planlanan sulama ve içmesuyu temini amaçlı Yenice Barajı ile Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi ve Beton Santralini kapsamaktadır. Yenice Barajı, Yozgat il merkezinin 35 km güneydoğusunda, Sorgun ilçe merkezinin 30 km güneybatısında, Tekkeyenicesi Köyü nün 500 m kuzeyinde Yenice Deresi üzerinde yer almaktadır. Proje alanı 34 59' ve 34 65' doğu boylamları ile 39 38' ve 39 40' kuzey enlemleri arasındadır. Proje alanı koordinatları; baraj rezervuar alanı, içme suyu iletim hatları, sulama hatları, mlz. ocakları ve baraj tesislerini içine alacak şekilde 20 koordinatlı olarak belirtilmiştir. Proje alanına ait UTM ED-50 ve WGS-84 koordinatları aşağıda verilmiştir. Tablo 3:Proje Alanı Koordinatları Koor. Sırası : Sağa,Yukarı Datum : ED-50 Türü : UTM D.O.M. : 33 Ölçek Fak. : 6 derecelik : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Koor. Sırası : Enlem,Boylam Datum : WGS-84 Türü : COĞRAFİ D.O.M. : -- Ölçek Fak. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : II.1.Projenin yeri (Proje yerinin ilgili İdaresince onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı onanlı Çevre Düzeni Planı, Uygulama İmar Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa ölçekli harita üzerinde gösterimi). Proje alanı 1/25000 lik Yozgat I33 c2 ve I34 d1 paftalarında yer almaktadır. Proje alanı işaretli onaylı 1/ ölçekli Yozgat-Sivas-Kayseri Planlama Bölgesine ait I33 paftalı Onaylı Çevre Düzeni Planı, lejandı ve plan hükümleri Ek-9 da sunulmuştur. Yenice Barajı Projesi Onaylı Yozgat-Sivas-Kayseri 1/ Ölçekli onaylı Çevre Düzeni Planı, Genel hükümler Madde 7.20 kapsamındadır. 4

20 Proje alanı çevre düzeni planında tarım alanı olarak tanımlanmaktadır. Proje alanlarını, iletim hatlarını, malz ocaklarını, tesis ve depolama alanlarını gösterir topografik harita eklerde sunulmuştur(bkz.ek-2). Proje kapsamında proje alanını da içeren ve yürürlükte olan İmar Planları bulunmamaktadır. Bununla birlikte. alana ilişkin üst ölçekli plan kararları ve imar planlarına esas jeolojik jeoteknik etüt raporları dikkate alınarak; imar planları hazırlanacaktır. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak suretiyle yürürlükteki mevzuat uyarınca onay işlemleri tamamlanacaktır. Proje için kullanılacak olan doğal kaynaklar, inşaat aşamasındaki malzeme ocaklarından alınacak, kum-çakıl, kil ve kaya malzemesidir. Malzeme ocaklarına ait ruhsatlar için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılacaktır. Malzeme ocaklarını gösterir vaziyet planı Ek-2A da sunulmuştur. Baraj inşaatı tamamlanıp su tutma çalışmaları başlayınca maden sahalarından kum çakıl ocaklarından geçirimli C nin bir kısmı, geçirimli B ve kil A ocağının tamamı sular altında kalacaktır. Bu nedenle Çevre Yönetim planı hazırlanmamıştır. Kaya 1 malzeme ocağı arazi vasfı tarım arazisi olduğu için Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamında Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmamıştır. Proje kapsamında kaya alımı yapılacak ocak alanı tarım alanı olmasından dolayı toprak koruma projesi hazırlanarak Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne sunulacaktır. Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak 3213 sayılı Maden Kanununa ve Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine, İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğine uyulacaktır. Proje kapsamında faaliyet gösterecek olan malzeme ocakları, barajın inşaat aşamasında kullanılacak olup, işletme aşamasında kullanımı söz konusu olmayacaktır. Projenin inşaat aşamasının 3 yıl sürmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında kurulacak olan kırma eleme yıkama tesisi, beton santrali ve şantiye alanı geçici tesisler olup projenin inşaat aşaması bittikten sonra kaldırılacaktır. II.2.Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj, gövde, derivasyon, savak tesisleri (dolu savak-dipsavak), iletim kanalları, su depoları, arıtma tesisi (içme-kullanma suyunun kullanılmasında arıtma yapılacak mı, detaylandırılması), malzeme ocakları, kırma-eleme-yıkama tesisi, hazır beton tesisi, teknik altyapı üniteleri, idari ve sosyal üniteler, varsa diğer üniteler, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi, diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler, proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının, inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunuma göre açılacak olan taş, kum, çakıl vb. ocak alanlarının 1/25000, 1/5000 ve/veya 1/1000'lik haritalar üzerinde gösterimi, koordinatların harita üzerine işlenmesi) Proje, Yozgat ili, Merkez ilçesi, Tekkeyenicesi köyü mevkii nde, Yenice Deresi üzerine yapılması planlanan sulama ve içmesuyu temini amaçlı Yenice Barajı ile Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi ve Beton Santralini kapsamaktadır. Barajın inşasında ihtiyaç duyulan malzemeler 1 adet kaya malzeme ocağı,1 adet geçirimsiz (kil) malzeme ocağı ve 2 adet geçirimli (kum çakıl) malzeme ocağından karşılanacaktır. Maden sahalarından kum çakıl ocaklarından geçirimli C nin bir kısmı, 5

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı