BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)"

Transkript

1 BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban Barajı (Türkiye) Hoover barajı (A.B.D) 2 1

2 Tarihte Baraj Tarihte ilk baraj Nil nehrinin sularını çevirmek ve şehre içme suyu sağlamak için M.Ö yılında Nil nehri (Mısır) üzerinde inşa edilmiştir. Türkiye: Roma döneminde inşa edilen bir çok baraj mevcut (kısmen yok olmuşlar veya hasar görmüşler). Osmanlı devleti döneminde (17. ve 19. yüzyıllar arasında) bir çok baraj (8) yapılmıştır. Örneğin İstanbul un Belgrat ormanlarında Elmali I, Kirazlı, Valide Sultan. Bunlar hala hizmet vermektedirler. Barajların Önemli İşlevleri: 1. Yurtiçi ihtiyaçlar için su depolama 2. Enerji üretimi 3. Taşkın kontrolü 4. Sulama 5. Yeniden arazi düzenlenmesi (Recreation) 6. Akarsulardan suyun çevrilmesi 7. Veya bunların bileşimi 3 Terminoloji ve Tanımlamalar Barajların yapısı Kaynak yönü-memba (Upstream) Maksimum su seviyesi Baraj tepesi (Crest) Mansap Akıntı yönü (Down stream) Dolu savak (Spillway) Normal su seviyesi Hava payı (Free board) Baraj ekseni Ölü hacim su yüzeyi Galeri Dip savak Giden su (Tail Water) Baraj Kesiti Baraj memba eteği (Heel) Perde (cut-off) Baraj topuğu (Toe) 4 2

3 Berke Barajı ve enerji yapılarının perspektif görünüşü (Berkün, 2007) 5 Berke Barajı (Kemer) ve HES (Berkün, 2007) Tanımlamalar: Abatman (Dayanaklar) (Abutments): Üzerinde barajın inşa edildiği vadinin yan şevleri veya barajın vadinin bu şevleri üzerinde bulunan kısımlarına denilir. Sol Abatman (dayanak) (Left Abutment): Kaynak yönünden (memba tarafından) bakıldığında vadinin sol tarafında bulunan kısım. Sağ Abatman (Right Abutment): Aynı bakış açısıyla bakıldığında sağ tarafta bulunan abatmana denilir. Akarsu veya Kanal kesiti (River or Channel Section): Baraj gövdesinin nehir yatağına yerleştirildiği yerdeki vadi (akarsu) kesiti. Baraj gölü-rezervuar (Reservoir) Sağ Abatman Sol Abatman Akarsu kanalı 6 3

4 Baraj memba eteği (Heel): Barajın su tarafındaki topuğu Baraj topuğu (Toe): Barajın mansap kısmındaki topuk Tepe (Crest): Barajın en üstü Hava payı (Freeboard): Barajın tepe kısmıyla baraj gölündeki (rezervuardaki) en yüksek su seviyesi arasındaki mesafe. Baraj ekseni (Axis of the Dam): Barajın tepesi yüzeyinin tam ortasından (veya memba tarafından) yamaçlara doğru geçirilen hayali çizgi. Baraj kesiti (Dam Cross-Section): :Genellikle baraj ekseni normaline dik düşey bir düzlem üzerinde çizilir. Kenar (Parapet) duvarı: Barajın üstünde, iki tarafı dalga veya trafik emniyeti için yapılan duvarlar 7 Baraj tepesi (Keban Barajı) 8 4

5 Galeriler (Galleries): Baraj içinde, baraj aksi boyunca (veya aksa dik) düz veya eğimli olarak yapılmış açıklıklardır. Amacı, baraj yüzeyinden veya temelden çıkacak suları drene edip toplamak, baraj temelini kontrol altında tutmak, sızıntı fazla olursa enjeksiyon yapmak için yer temin etmek ve temelde sürekli gözlem yapmayı sağlamak için inşa edilirler. Ölü hacim su yüzeyi (Dead-Storage Water Surface): Barajların içinde daimi kalan ve atılamayan suyun üst seviyesi. Burada ayrıca silt boyu malzemenin birikmektedir.rezervuarda toplanacak silt hacmi baraj hesaplamalarında daima dikkate alınmalı, boyutlandırmada göz önünde tutulmalıdır. Bu seviyenin altında kalan işe yaramaz hacme ise ölü hacim denilir Giden su (Tail Water): Dolu savak ve enerji santralinden gelen ve akış yönünde bulunan suya denilir. 9 Minimum su seviyesi (Minimum Water Surface): Rezervuarda en düşük işletme seviyesi kotu Maksimum su seviyesi (Maximum Water Surface): Bir rezervuarda dolu savaktan akmadan kalan suyun en yüksek seviyesi. Çevirme bendi, Batardo (Cofferdams): Suyun yer çekim kuvvetiyle derivasyon tünellerine akmasını sağlamak için baraj gövdesinin memba ve mansap kısmına inşa edilen geçici yapılardır. Perde (Cut-off): Suyun akışını durdurmak için baraj gövdesi altına yerleştirilen yapıya veya enjeksiyon perdesine denilir. 10 5

6 Dolu Savak (Spillway): Bir barajın üstünden veya yanlarından taşkın (fazla) suyun geçmesini sağlayan kanala (tesislere ) dolu savak denilir. Mansap Akıntı yönü KEBAN BARAJI 11 Çevirme-Derivasyon Tüneli (Diversion tunnel): Baraj inşası öncesi akarsu tabanını kuru tutmak için su çevirme için kullanılan tünele denilir. Derivasyon tüneli (Ermenek Barajı) 12 6

7 Baraj Türlerinin Sınıflandırılması Amaçlarına göre sınıflandırma: Kontrol Barajları (Stage Control Dams) Depolama Barajları (Storage Dams) 1. Derivasyon (Diversion) kanal veya diğer derivasyon sistemlerinin girişine kadar su seviyesini yükseltmek için inşaa edilir. 2. Denizcilik (Navigation) gemi geçişlerini sağlamak için su seviyesini ihtiyaç duyulan seviyeye çıkarmak için yapılır. 3. Erozyon kontrol Dik kanallarda hız düşürmek ve erozyonu kontrol etmek için yapılır 1. Taşkın kontrol (Flood control) Aşırı akımları baraj gerisinde tutarak kontrollu akış ile mansaptaki alanları taşkınlardan korumak için yapılırlar. 2. Su sağlama (Water Supply) Su ihtiyaçlarını karşılamak için su depolaması amacıyla yapılan barajlardır. 13 Depolama Barajları (Storage Dams) a. Sulama (Irrigation supply) b. Belediye (Municipal supply) c. Sanayi (Industrial supply) 3. Hidroelektik santrallerı (Hydroelectric Power) Hidrolik yük (rezervuardaki su seviyesi) yükseltilerek suyun potansiyel enerjisinden düşü yolu ile elektrik üretmi için yapılan barajlardır. 4. Sedimantasyon Akış halindeki su içinde taşınan sediman yükünü azaltmak için suyun hızını düşürmek için 5. Yeniden arazi düzenlenmesi (Recreation) Kayakçılık, yüzme, balıkçılık, avcılı vb. etkinlikler için yapılırlar. 6. Groundwater Recharge taşkın yükünü alarak uzun süreli yeraltısuyu yapay beslenmesi için yapılırlar 14 7

8 Keban barajında hidroelektrik enerji üretimi 15 Okimino Barajı (Japan) Alt baraj Üst baraj Yer altı güç istasyonu 16 8

9 Çok Amaçlı Barajlar (Multipurpose Dams) Engel Barajlar (Barrier Dams) 1. Su depolaması, taşkın kontrolu, elektrik üretimi gibi çoklu amaçlar için yapılırlar 1. Seddeler Taşkın zamanlarında suyun kanallardan dışarıya akışını engellemek için yapılırlar 2. Çevirme bendi (Cofferdams) İnşaat alanlarında suyu geçici olarak çevirip ortamdan uzaklaştırmak için yapılırlar Kullanılan malzemeye göre sınıflandırma: Kagir veya Taş barajlar (Masonary Dams) Toprak Dolgu Barajlar (Earth Fill Dams) Kaya Dolgu Barajlar (Rockfill Dams) Çelikten yapılmış barajlar (Steel Dams) Ahşap barajlar (Timber dams) 1. Beton ağırlık barajları (Concrete gravity dams) 2. Beton kemer barajlar (Concrete arc dams) 3. Payandalı barajlar (Buttress dams) 4. Kupola barajlar (Cupola or dome dams) (Çelik, bazı durumlarda kaya dolgu barajlarda memba tarafındaki yüzeyde kullanılır) (Ahşab barajlar sadece geçici olarak yapılırlar) 17 AĞIRLIK BARAJI (GRAVITY DAM) Bu barajlar, ağır ve masif duvar şeklindeki beton yapılar olup, bütün ağırlıklar düşey yönde etki etmektedir. Baraj ağırlığı kuvvetleri karşılamakta Genelde beton veya taştan inşa edilir Avantaj: basit tasarımlardır Dezavantajı: çok miktarda malzeme kullanılmaktadır 18 9

10 Ağırlık barajları * Betondan yapılmış katı (sert) yapılardır * Genellikle planda düzdür, bazen az kavisli olabilir Depolanan sudan kaynaklanacak yüklere karşı kendi ağırlığı ile karşı koyar Temel kaya geçirimsiz olmalı Ders notu, s.4-6 daki şekil 19 Baraj gövdesinin inşa edildiği temel kayaların sağlam olması gerekiyor. Çünkü, bütün yük çok az bir alana uygulanmaktadır. Yumuşak eğimli geniş kanyonlar ağırlık barajları için uygun yerlerdir. Three Gorges Dam, Çin 20 10

11 Ağırlık barajı Rezervuar Drenaj Galeriler 21 KEMER BARAJLAR (ARCH DAM) Bunlar kavisli veya dışbükey şeklinde inşa edilen beton veya kagir (taş) barajlardır Barajın dışbükey inşa edilmesi sudan kaynaklanan yükün abatmanlara aktarmasını sağlıyor.dolayısıyla, abatmanlarda bulunan kayaların yüksek dayanıma sahip olması gerekiyor. Kemer tipi barajlar genelde dar ve derin akarsu geçitlerinde inşa edilmektedir. Ancak, günümüzde biraz geniş vadilerde de bu tür barajlar düşünülmektedir

12 Yükler yerçekimi kuvveti ve kemer kesiti birleşimi tarafından karşılanıyor 23 Karakaya Barajı Dar vadilerde Sağlam kaydan oluşan abatmanlar Hoover Barajı, Colorado Nehri, A.B.D 24 12

13 Ağırlık Kemer Barajı (Arch Gravity Dam) Yük hem kemer tarafından hemde barajın kendi ağırlığından karşılanır El Atazar Barajı (Madrid, İspanya) 25 Bir kemer barajından yakın görüntü (Okimino Dam, Japonya) 26 13

14 Payandalı Barajlar (Buttress Dams) * Yapısal desteklerle sağlamlaştırılmış bir ağırlık barajıdır * Payanda: çatı veya duvarlardan alınan yükü başka bir destek yapısına aktaran ayak şeklindeki sisteme denilir. Payandalı baraj 27 Beton agregasının sınırlı olduğu ve temel kayasının sağlam olduğu yerlerde beton barajlarına bir alternatif olarak PAYANDALI barajlar inşa edilir

15 Avantajları: Daha az malzeme gerekli Kemer tipi barajlarda olduğu gibi sağlam kaya temeller gerekli Payandara suyun kalın beton kısma uyguladığı yükü temellere aktarır Zayıf kayalarda, payandalar yerin içine batabilir ve bu durum payandalar arasında temel kayada kabarmalara neden olur. 29 Payandalı baraj Bartlett Barajı (Verde Nehri, AZ) 30 15

16 Kupola barajlar (CUPOLA OR DOME DAMS) Bu barajlar hem yatay hem de düşey yönde kavisli olup, geçitler de su toplamak için ideal bir baraj tipidir. En az kemer barajlardaki kadar basınçlar abatmanlara aktarır Bazen abatmanlarda yapı kalınlaştırılarak gerçek taşıma basıncı azaltılır. Ermenek Baraj alanı 31 TOPRAK BARAJLAR ( EARTH DAMS) 1. Yüzey erozyon kontrolü (rip-rap veya bitkilendirme ile) 2. Dış dolgu bölümü (kaya veya toprak dolgu) 3. Kil çekirdek (geçirimsizlik) Toprak veya Kaya dolgu barajlar. Akıntı ve sızıntılar en aza indirilmeli. Barajın baraj gölü tarafının erozyonlara karşı korumak için en ideal rip rap malzemesi kullanılmalı

17 Toprak Baraj Kesiti 33 Toprak barajlar, su tutmak için toprak veya kaya malzemesinin kullanıldığı baraj çeşididir. Bir toprak baraj tasarımında, sızıntı ve akıntıların önlenmesi için düşük permeabiliteye sahip çekirdek taşı toprak veya kaya malzemesi dalga etkisinden korumak için bir rip rap yüzeyi içermesi gerekiyor Beton barajlarla karşılaştırıldığında temele daha az yük uygular Bunlar, oturma gibi deformasyonları kolaylıkla karşılar Toprak barajlar çok farklı temeller üzerinde inşa edilebilir

18 Rezervuar Yol Toprak Dolgu 35 Toprak dolgu baraj 36 18

19 Su seviyesi Dalgalardan kaynaklanan erozyonu önlemek için inşa edilen taş duvarlar Rip rap malzemeleri dalgaların harekete geçiremeyeceği büyüklükteki (minimum çap: 0,5-1 m; Kalınlık :1 m )bloklardan oluşmalı. Ve rip rap toprak barajların erozyona karşı korur 37 Baraj Tipi Seçimini Etkileyen Faktörler Bir vadi üzerinde bir baraj yapılması düşünüldüğü zaman ekonomik ve mali koşullar göz önünde bulundurularak çeşitli imkanlar teker teker ela alınır. Baraj tipi seçimine etki eden faktörler ayrıntılı bir şekilde incelenilir; en uygun baraj yeri ve bu yere en uygun baraj tipi seçilir. Baraj tipi seçiminde etkili olan faktörlerin en önemlisi aşağıda verilmiştir. A. Arazi koşulları B. Hidrolojik ve hidrolik faktörler C. İklim etkileri D. Sosyal faktörler 38 19

20 A. Arazi koşulları A.1 Jeolojik koşullar A.1 Jeolojik Koşullar (Litolojik ve Yapısal Özellikler): Ağırlık barajları için: A.2 Sahanın topografyası A.3 Kullanılacak malzemeyi sağlama olanakları Baraj yeri seçiminde, baraj yapılacak yerdeki kayaların litolojik ve yapısal özellikleridir. Baraj yerindeki kayaların taşıma güçleri, su tutma özellikleri, suya karşı duraylılıkları araştırılır. Bu özellikler göz önünde bulundurularak baraj tipi ve yeri seçilir. yüzeyde veya yüzeye yakın yerde sağlam kayanın bulunması Maksimum örtü kalınlığı: 5-10 m. Kaya kütlesi 9-10 kgf/cm2 (>1 MPa) yükü taşıyabilecek kapasitede olmalı 39 Payandalı barajlar için: Kaya kütlesi kgf/cm2 (2-3 MPa) yükü taşıyabilecek kapasitede olmalı. Kayaların çok zayıf olması durumunda, payandalar zemine batabilir (zımbalanabilir) ve kenarlarda kabarmalara neden olur. Kemer ve Kupola barajlar için: Hem sağlam temele hem de sağlam abatmanlara ihtiyaç duyulur Kalın kemer tipi barajlar için vadide bulunan kayalar 30 kgf/cm2 (3 MPa) yükü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır İnce kemer ve kupola tipi barajlar için daha sağlam kayalara ihtiyaç duyulur kgf/cm2 (5-7 MPa) 40 20

21 Kaya dolgu barajlar için: Belirsiz veya değişkenlik gösteren temellerde Yakın çevrede uygun kayaların bulunması (yakın çevredeki bir taş ocağı olabilir) Baraj çekirdeğinde kullanılacak geçirimsiz malzeme için yeteri miktarda killi malzemenin bulunması. 41 A.2 Sahanın Topografyası: Vadiler baraj tepesinin uzunluğu (c) ile barajın yüksekliği (H) arasındaki orana göre sınıflandırılır: Geçit: C / H < 3 Dar vadiler: C / H = 3-6 Geniş vadiler: C / H > 6-7 Daha geniş ve düz vadilerde: ince kemer ve kupola tipi barajlar Ağırlık barajı, kemer tipi ağırlık barajı, kalın kemer barajlar Ağırlık, payandalı, kemer, toprak ve kaya dolgu barajlar Toprak setler (Embankments) H C Vadi 42 21

22 A.3 Kullanılacak malzemeyi sağlama olanakları: Toprak ve kagir (taş) barajlar uygun toprak ve agrega kaynakları Payandalı barajlar en az miktarda malzemenin varlığı durumunda 43 B. Hidrolojik ve hidrolik faktörler Baraj beslenme alanının Hidrolojik Bütçesi (düşen yağış miktarı, yağış süresi, yüzey akışı, buharlaşma, terleme, sızma) akarsuların taşkın debileri, ve dalga etkileri baraj yapımından çok önce alınan ölçümlerle tespit edilmeli. Uzun yıllar boyunca yapılan bu ölçümlerden çıkarılan sonuçlara göre baraj tipi seçilir. Akarsuyun maksimum taşkın suyunu boşaltacak bir savak yapmak, bunu barajın en uygun bir yerine yerleştirmek baraj projelerinde ve baraj tipi seçiminde düşünülen problemlerin en önemlilerinden ve en başta gelenlerinden biridir. Baraj yapılacak yere ait en az on yıllık hidrolojik verileri (yağış, akış, taşkın, buharlaşma vb. ) bulunmalı Dolu Savak gereksinimleri: Savak yeri, şekli ve büyüklüğünün iyi seçilmemiş olması, bir çok barajın yıkılmasına neden olmaktadır Büyük kapasiteler için üsten akan dolu savaklar (over flow spillways) en uygun ağırlık ve payandalı barajlar için en ideal Yandan çevirmeli dolu savaklar (side-channel spillways) herhangi bir 44 baraj tipine uyarlanılabilir 22

23 C. İklim etkileri Soğuk ikilim koşullarında taze betonun priz alma süresi, normal sıcaklık koşullarında betonun priz alma süresine göre daha uzun, dayanım kazanma hızı ise daha yavaş olmaktadır. Yerleştirilen betondaki sıcaklık ile çevre sıcaklığı arasında büyük fark olması durumunda, betonda gerilmeler oluşmakta ve çatlaklara yol açmaktadır. Kemer tipi ve payandalı barajlar için dezavantaj oluşturur D. Sosyal faktörler 1. Ağırlık barajları deprem, bombalama gibi ani yıkımlara karşı en yüksek düzeyde güvenlik sağlar: yıkım sonuçları bölge halkını önemli düzeyde etkileyebilir. 2. Çıkarılacak yararlar baraj maliyetini kontrol edebilir 3. İş olanakları (bölgesel işçilik olanakları) 4. Estetik faktörler 45 BARAJLARA ETKİ EDEN KUVVETLER Barajlar, etki eden tüm kuvvetlere (statik ve dinamik) karşı koyabilmelidir. Etki eden en önemli kuvvetler: a) Barajın kendi ağırlığı, b) Hidrostatik su basıncı, c) Taban ve boşluk suyu basıncı, d) Deprem kuvvetleri, e) Buz basıncıdır

24 Bir ağırlık barajı üzerine etki eden ana kuvvetler aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Kuvvetler birim uzunluğa etki eden kuvvet şeklinde verilir. F H : hidrostatik basıncın yatay bileşeni. Temelden H/3 yükseklikteki bir hat boyunca etki eder (= 0.5* *H 2 ) F V : hidrostatik basıncın düşey bileşeni. Barajın memba kesimindeki yüzey üzerinde düşey yönde etkili olan su kütlesinin ağırlığına eşittir. W: barajın ağırlığı = A x S (A: baraj kesiti alanı, S : baraj inşaatında kullanılan malzemenin birim hacim ağırlığı (= 24 veya 25 kn/m 3 ) F U : Taban ve boşluk suyu kuvvetleri (Baraj tabanında etkili olan yukarı kaldırma kuvveti) 47 Fu = 0.5 H x B (barajın memba kesimindeki topuğundan B/3 mesafede etki eder) Eğer temel kaya homojen ve geçirimli ise memba eteği ve topuk arasındaki boşluk suyu basıncı değişimi doğrusal olacaktır

25 F S : baraj gölünde biriken silt malzemesinden kaynaklanan kuvvet Fs=0.5 S h S2 k a Burada, hs = silt derinliği S = silt malzemesinin birim hacim ağırlığı ka= silt malzemesinin katasayısı = (1-sinø)/(1+sinø) F QD = sarsıntı ivmesinden kaynaklanan baraj üzerine etki eden deprem kuvveti F QD = (W / g ) a (a: ilgili bölgede beklenen deprem ivmesi) a (ivme) yatay yönde: Kaya temellerde (3 / 4) g Toprak temellerde; (1/10) g Düşey yönde: Kaya temeller için (1 / 6) g, Toprak temeller için (1/ 12) 49 F QW : Depremin baraj gölündeki suda dinamik etkisi: F QW = (5/9) H 2 a/g Yatay yönde ve tabandan (4 / 3 ) H kadar yükseklikte etkili olur. F i : baraj gölü üzerindeki buz basıncı (=5000 h 1 ), h 1 : suyun donan kısmın kalınlığı Fw = dalga kuvvetleri ( = 2000 h w ) ve h w dalga yüksekliği R: Temeldeki makaslama ve taşıma basınçlarının sonucu -Yatay bileşen R H = F H + F s + F QW + F i + F w (Baraj tabanı boyunca etkili olur) 50 25

26 - Düşey bileşen (barajın topuğundan X kadar bir mesafede etkili olur) R v = W + F v - F u 51 Baraj Yeri Araştırmaları -Birçok doğal faktörün arasında, baraj tasarımını doğrudan etkilenmesi konusunda jeolojik faktörler oldukça önemli bir yere sahiptir. -Jeolojik faktörler baraj temelinin niteliğini kontrol eder yapı için elde dilecek malzemeyi etkiler

27 - Cevaplanması gereken başlıca sorular: Temel için derinliği Barajda kullanılacak malzemelerin dayanımı Muhtemel su kayıpları Kazı ile ilgili özel durum var mı? -Hatta yıllar sonra gözlenmeyen ve tahmin edilemeyen zayıflıklar gözlenebilir Örneğin: ABD de, bir çok barajda yıllar sonra betondaki alkali-silika reaksiyonu etkisi gözlenmiş. 53 Barajlardaki yıkılma nedenleri Temelde yenilme/duraysızlık 40 % Yetersiz dolu savak 23 % Zayıf yapım 12 % Farklı oturma 10 % Yüksek boşluk basınc 5 % Savaş etkileri 3 % Dolgu (set) kayması 2 % Eksik malzeme 2 % Yanlış çalışma 2 % Depremler 1 % 54 27

28 Baraj yıkılmalarına örnekler Vaiont barajı 1963 (ince kemer tipi baraj) (ITALYA) inşa edildi Yükseklik: m. Dünyanın ikinci en yüksek barajı Baraj gölü doldukça şevlerde krip davranışları başlamış Deformasyon hızlandı (80cm/gün) 9 Ekim milyon m 3 kaya parçası baraj gölünü içine kaydı 120 milyon m 3 su barajın üstünden aktı Üç kasaba yok oldu 2600 insan öldü 55 Baraj rezervuarın 2 km uzunlukta, 1.6 km genişlikte bir alanda kaya kayması gerçekleşiyor 56 28

29 The early 1960s were very important in the general development of rock engineering worldwide because several rock related failures. Malpasset Dam Vaiont Dam after landslide Failed material Vaiont Dam before landslide Engineering problems during construction of Panama channel and other major disasters such as the Malpasset and Vaiont dams have contributed to the advancement of modern rock mechanics and have forced the engineers to better understand the behavior of rock masses. One of these disasters took place in France in The Malpasset dam killing 421 people. Another disaster took place a few years later in Italy in 1963, a major rock slide caused the Vaiont disaster killing 2600 people. Particularly these two previous disasters triggered the creation of the International Society for Rock Mechanics (ISRM). 57 Vaiont beton-kemer barajı. (Emanuele Paolini, 2005; Yıldırım ve Gökaşan, 2013 ders notlarından alınmıştır) 29

30 Failure of St. Francis Dam (USA) Yenilme öncesi Yenilme sonrası Bütün jeolojik fizibilite ile ilgili şüpheler giderilmedikçe projelere başlatılmamalı. 59 Yüzey araştırmaları - Yüzey araştırmaları aşağıda verilen konuların detaylı değerlendirmelerini içermeli: topografya, hidroloji ve hidrojeoloji, stratigrafi, yapısal jeoloji, bölgenin sismik durumu, mühendislik jeoloji, ekonomik jeoloji, baraj yerinin arkeolojik önemi

31 Rezervuar alanının seçimi için genel kurallar -Rezervuar alanını en ideal yere yerleştirmek hemen hemen imkansızdır. Uygun baraj alanı var olmalı Rezervuar maliyeti (yol, demiryolu,mezarlık ve yerleşim yerlerinin başka yerlere aktarılması) aşırı olmamalı. Rezervuar alanı yeteri kapasiteye sahip olmalı. Derin rezervuar sığ olanına tercih edilir. Çünkü; birim kapasiteye düşük arazi maliyeti daha az buharlaşma kaybı daha az zararlı ot büyümesi Fazla sediman üreten (yankollar) bölgelerden mümkünse kaçınmalı. Su kalitesi kullanım amacına uygun olmalı. Sızmanın beklendiği arazilerden kaçınılmalı. Heyelana duyarlı alanlardan kaçınılmalı. 61 Topografya Sahanın tümünün değerlendirmesi için topoğrafik haritalar (1:25000 ve 1: ölçekli) ve hava fotoğrafları (1: 25000, 1:35000, ve 1:60000) sağlanmalı. - Yüzey jeolojik araştırmalar için (ayrıca detaylı jeoloji haritası) 1:1000 veya 1:2000 baraj gövdesi 1:5000, 1:10000 or 1:25000 rezervuar alanı için Bu aşama boyunca: litolojik birimleri arasındaki kontak ilişkisi yapısal özellikler (kıvrımlar, aktif veya aktif olmayan faylar) Elde edilebilir yapım malzemesi kaynaklarının türü, miktarı ve yeri araştırılmalı 62 31

32 Hidrojeolojik araştırmalar: var olan kaynak ve sızıntılar ve yerlerini kapsayan gözlemler boşalım debileri (discharge rates) yeraltısuyu tablasının konumu Rezervuar alanı su geçirmez özellikte olmalı Sızıntıları, rezervuar ve baraj gövdesinin bulunduğu yerde güvenlik açısında sıkıntıya sokmayacak ve ayrıca ekonomik anlama önemli su kaçaklarına sebebiyet vermeyecek derecede geçirimsiz olmalı. Yüzeyde yapılan hidrojeolojik amaçlı gözlemlerin sonuçları sondaj verileri ile desteklenmeli. 63 Mühendislik jeolojisi araştırmaları: Kaya malzemesi ve jeolojik birimlerin karakteristikleri ile ilgili değerlendirmeler arazi çalışmaları + laboratuvar deneyleri yamaç ve şevlerin stabilitesinin değerlendirmesi Deformasyon modulü (E m ) ve Elastisite modülü (E) 64 32

33 Bölgenin sismik durumu: Bölgenin sismik durumu baraj alanı ve 100 km yarıçaplı bir çemberin içine düşen alanı kapsayan sismoteknik haritalarla değerlendirmeli Harita üzerinde aktif ve aktif olmayan bütün bilinen faylar ve deprem merkez üstü noktaları girilmeli. Daha sonra sismik zon haritası hazırlanır. her zon için maksimum deprem büyüklükleri belirlenir ve deprem tasarımı seçilir. 65 Yeraltı Araştırmaları Bir baraj alanındaki yeraltı araştırmaları aşağıdaki bilgilerin edinilmesinde katkı sağlamalı Detaylı jeoloji haritalarının elde edilmesi (jeolojik istif, yapısal unsurlar, bozunma derinliği, yer altı su tablasının durumu) Temel kayaların fiziksel ve mekanik özelliklerine ilişkin bilgilere ulaşılması. 1. Jeofiziksel yöntemler 2. Sondaj çalışmaları 3. Galeriler 4. Araştırma çukurları 66 33

34 Jeofizik yöntemler Bu yöntemlerden en çok elektriksel rezistivite ve sismik kırılma kullanılır. Temel kaya derinliği gömülü kanalların araştırılmasında Yerinde deformasyon modülünün (E kaya ) belirlenmesinde (sismik kırılma) kullanılır 67 Sondaj çalışmaları Yer altı araştırmalarında en önemli araçtır Başlangıçta 2 sondaj baraj tepesi seviyesinde her abatmanın ortasına 1 adet 1 veya daha fazla akarsu tabanına (alüvyon derinliği için) Sondaj derinliği >= baraj yüksekliği Ek sondajlar 3 tane dolu savak boyunca derivasyon tüneli girişlerinde çevirme bendi yerinde 68 34

35 Sondaj kuyularında amaca yönelik çeşitli yerinde deneyler yapılabilir. Basınçlı su deneyi Önceden belirlenen aralıkta her sondaj kuyusunda uygulanabilir Muhtemel sızma (seepage) ve akmanın (leakage) gerçekleşeceği zonlarla ilgili önemli bilgi sağlanabilir "k sabiti hakkında bilgi sağlayabilir Presiyometre Temel kayanın deformasyon karakteristiklerinin tanımlanması amacıyla uygulanır 69 Galeriler Galeriler baraj abatmanları ile ilgili yapılacak araştırmalar için oldukça önemli yer alır, özellikle vadi yamaçlarının dik olduğu durumlarda kullanılır ( dik eğimli eklemler, faylar, makaslama ve krip zonları ve boşlukların belirlenmesinde) Galeriler vadiye dik yönde açılır ve normal olarak barajın tepesinin uzunluğu kadar uzatılır Araştırma çukurları Temel kayanın bozunma derinliği tespitinde ve fay zonlarının araştırılmasında kullanılır 70 35

36 Yerinde Deneyler Basınçlı su deneyi Enjeksiyon deneyi Boya deneyi Basınçlı su deneyi: Barajda enjeksiyona ihtiyaç olup olmadığı konusundaki karar sıklıkla Lugeon deney sonucunda elde edilen sonuçlara bağlı olarak verilir. Sonuçlar (Lugeon birimi olarak ifade edilir) 1 MPa basınç altında akış 1 Lt/m/dakika (1 Lugeon 10-7 m/s) Ağırlık barajının altında eğer k > 1 Lugeon enjeksiyon gerekli K kil < 10-9 m/s 71 Enjeksiyon deneyi Enjeksiyon çimento-kum su, çimento-kil-su, veya çimento su karışımının barajlarda eklem, boşluk ve mağaralara enjeksiyonu ile buradaki temel kayaların permeabilitesini azalma ve taşıma kapasitesini arttırma işlemine denilir

37 Bu deneyin amaçları: enjeksiyon kuyuları arasındaki optimum aralığın, optimum karışımın ve enjeksiyon basıncının belirlenmesidir A,B,C Enjeksiyon kuyuları O Kontrol kuyusu Enjeksiyon sonrası kontrol kuyusu açılır ve enjeksiyon ilerlemesi 1. Görsel olarak 2. Basınçlı su deneyi ile kontrol edilir. Eğer sonuçlar tatmin edici değilse ek kuyular (D, E, F} açılır ve 73 enjeksiyon yapılır. Aynı işlem devam edilir, istenilen sonuçlar elde edilinceye kadar Boya Deneyi Rezervuar alanından muhtemel sızma ve akma yollarının belirlenmesi için kullanılır Çeşitli boya ve izlemeler mevcut: Uranin, Na veya K Klorit Bazı radyoaktif izotoplar floresan boyalar Bir noktada verilen boya başka yerde gözlenme esasına dayanır 74 37

38 Şeyl (Shale) Barajlarda Temel Kaya ile İlgili Problemler Özellikleri ve kompaksiyon derecesi oldukça farklılık gösterir düşük dereceli şeyller birkaç kuruma-ıslanma çevrimi sonrasında tamamen dağılırlar Ortaç (yarı-çimentolanmış) şeyller: Kuruma-ıslanma süreçlerine karşı çimentolanma derecesine bağlı olarak çamura veya ufak parçalara ayrılırlar İyi çimentolanmış şeyller buna benzer atmosferik süreçlere karşı oldukça duraylıdır İyi çimentolanmış şeyller: Minimum sorun E ve makaslama dayanımı betonlardan daha düşük. Kemer barajlar için uygun değil. -Sıkışmış killerden biraz daha iyi çimentolanmış diğer şeyller konsolidasyon problemi Yük kalkması sonrası kabarma Atmosferik süreçler sonrası hızlı parçalanma Dik vadi yamaçlarında ve şevlerde kaymalar makaslama ve kayma duraysızlıklar 76 38

39 Kumtaşları Kumtaşları, çimento-matriks miktarı ve çeşidine bağlı olarak geniş aralıkta değişen dayanım değerlerine sahiptir. -Bu kayalar yüzeylenmesi durumunda atmosferik koşullara karşı hızlı dağılma göstermezler -Eğer şeyller ile ardalanmalı bir şekilde bulunuyorsa, mekanik parametreleri negatif olarak etkilenir: Şeyl-kumtaşı kontağında su girişi zayıf şeyl yüzeylerinin kayganlaşması yüksek yukarı kaldırma basınçları Temel, abatman ve şevlerin makaslama dayanımını düşürür bu durum kayma, oturma ve şevlerin kabarmasına neden olur 77 - Kumtaşlarındaki eklemler sızma - Gevrek kolay ufalabilen kumtaşları temellerde su yatağı aşınması gibi probleme neden olur Eğer açık eklemler boyunca yüksek hızda su akışı söz konusu ise, açıklığın genişlemesine ve dolayısıyla temelde problemlere yol açar Karbonatlı kayalar Kalın tabakalı, deforme olmamış ve içerisinde erime boşlukları bulundurmayan kireçtaşları mükemmel baraj yeri olarak kullanılabilir. İnce tabakalı,yüksek kıvrımlı ve erime boşluklu kireçtaşları; Muhtemelen bir çok temel ve abatman problemine neden olur (taşıma dayanımı ve su tutma konusundaki problemler) 78 39

40 Erime boşlukları genellikle kireçtaşlarında ve diğer karbonatlı kayalarda : Erime boşluklarının geniş, çok sayıda olması, ve önemli bir derinliğe kadar devam ettiği alanlarda baraj inşaatından kaçınılmalı Su sızdırmazlık için, erime boşlukları betonla doldurulmalı Kil veya şeyl arakatmanlı eğimli karbonatlı kayalar düzlemsel kaymaya neden olabilir. Evaporitler Jips ve anhidrit çözülmesi mağara oluşumu, taneli zonlarda permeabilitenin yükselmesi, eklemlerin genişlemesi ve aşırı oturma. 79 -Anhidritler tehlikeli çözülmeleri sızmaların hızlanmasına neden olur (birkaç yıl içersisinde) -Hem anhidrit ve hem de jips yumuşak, düşük dayanımlı erime boşluklarda çökme -Anhidritin jipse dönüşmesi aşırı temel kabarmaları, kıvrımlanması, hatta faylanması suyun olması çatlakların genişlemesine neden olur. -Jips parçalarını veya kaplamaları içeren agregalar beton dayanımını düşürür ve anhidrit beton dayanımını düşürür ve çatlak oluşumuna neden olur Anhidritin hidrasyonu ile hacimde %63 artış meydana gelir ve tünellerde taban kabarmasına neden olur (Zanbak ve Arthur, 1986) 80 40

41 Plütonik kayalar Bu kayalar özellikle sağlam atmosferik süreçlere karşı duraylı ve yeteri dayanıma sahipler -Ancak, hidrotermal alterasyon veya atmosferik bozunma süreçleri kayaların yumuşamasına ve zayıflamasına neden olabilir. Özellikle, iri kristal tanesine sahip plütonik kayalar bozunmaya daha meyillidir.. bozunma ürünü 30 m derinliği aşabilir. bozunma ürünleri yüksek kil içeriğine sahiptir. Makaslama dayanımı düşüktür kayma (bozunma zonunun derinliği veya temel kayanın derinliğini belirler) - Bir çok kaya kütlesinde bulunan eklemler, faylar, çatlak zonları kaya kütlesine su geçişlerini sağlar bozunmayı kolaylaştırır. 81 Volkanik kayalar Bazalt en problemli volkanik kaya: Özellikle genç bazaltlar yüksek permeabiliteye sahipler Yaşlı bazaltlar yeterince masif olurlar, sızmaya neden olacak çatlaklar oldukça azdır Genç volkanik birimlerde temel problemleri: Bazalt akıntıları arasındaki zayıf kül tabakaları ve tüfler farklı oturma ve kayma duraysızlıkları Bozunma düşük dayanımlı zemin -Riyolit ve andezitler Bir çok alanda başarılı barajlar inşa etme olanağı sağlar (bazaltlardan çok daha iyidirler bunların süreksizlikleri genelde çimento enjeksiyonu ile kapatılabilir 82 41

42 Bazı durumlarda kimyasal bozunma etkili olabilir toprak dolgu barajlar -Piroklastik kayalar dayanım, duraylılık ve permeabilite açısından geniş aralıkta değişim gösterirler Birçok aglomera yeterince iyi çimentolanmış, göreceli olarak geçirimsiz olmaları beton barajları için uygundur Tüf zayıf kaya kütleleri ve buradaki problemler genel olarak şeyllerden kaynaklanan problemlerle karşılaştırılabilir. Vadilere doğru eğimli genç kül ve tüfler abatmanlarda problem oluşturur (potansiyel kayma problemi) 83 Metamorfik kayalar Metamorfik kayalar, baraj alanına uygunluk açısından farklılık gösterirler. - Klivaj, şistozite, foliasyon metamorfik kayaların dayanımlarını olumsuz etkilemekte ve bozunmasına neden olmaktadır. - Bölgesel metamorfizma kıvrımlanma parçalanmış ve deforme olmuş kayaların oluşumu -Masif metamorfik kayalar (gnays ve kuvarsit) sağlam ve baraj için uygundur. Bazı şist, slates ve piritler baraj için uygun olabilir, ancak, Diğerleri, bozunma ve deformasyon derecesine bakılmaksızın baraj alanları için istenmez örneğin:talk, klorit ve serisit şişt zayıf kayalar ve sık aralıklı şiştoziteye sahipler 84 42

43 -Bozunmaya bağlı olarak, bazı şistler kaygan olabiliyorlar ve orta hafif yükler altında yenilirler. -Diğer karbonatlı kayalarla karşılaştırıldığında, mermerler bazı avantaj ve dezavantajlara sahipler. 85 Zeminlerde Barajlar Killer: düşük taşıma kapasitelerinden dolayı toprak barajlar genellikle killerin üzerinde inşa edilirler. Vadi tabanlarındaki krip davranışından dolayı killer çatlarlar ve yumuşarlar dolayısıyla yükün geniş alanlara dağıtılması gerekli derin kazılar kabarma problemi dairesel kayma duraysızlıkları yüksek ihtimal. Alüviyal zeminler: önemli problem zayıf konsilidasyon özelliklerinden kaynaklanıyor Silt ve killer hafif yükler altında plastik deformasyonlar veya makaslama yenilmesi, ve konsolidasyon Yumuşak alüviyal killer eğer kalınlıkları < 2-3 m İnşaat sırasında konsolide olurlar İri kum ve çakıllar az konsolidasyon meydana gelir ve toprak barajlar için çok ideal temelleri oluştururlar Ancak, toprak ve kaya dolgu barajlarda doğal drenaj sağlarlar

44 Sızma (Seepage) ve Kaçak (Leakage) Sızma (Seepage) Bir baraj rezervuarında su tutulmaya başlandığında, rezervuardan barajın kenarlarından, altından ve /veya rezervuarın kenarlarından sürekli bir su hareketi söz konusudur. Buna sızma denilir. Kaçak (Leakage) Rezervuardan eklem ve açıklıklar boyunca daha yüksek miktardaki su kaybına denilir.. 87 Barajın mansap kesimindeki su akışında meydana gelen ani artış: nehirde kaynama (boils in the river) vadi yamaçlarında kaynakların gözlenmesi Bu durum aşağıda verilen önemli nedenlerden kaynaklanabilir: Erime kanalları Fay zonları Gömülü kanallar 88 44

45 Yatay tabakalı ve kumtaşı-kiltaşı gibi bir ardalanmadan oluşan istif su kaçakları açısından tehlike oluşturur Vadiye paralel ve bir senklinal oluşturacak şekilde olduğunda (1 geçirimsiz şeyl, 2 eklemli kumtaşı), genelde herhangi bir su kaçağı problemi yaşanmaz 89 kumtaşı kil-içeren kayaların ardalanması su tutulur tabaka eğimi baraj altında değişiyor su kaçakları olabilir Fay boyunca su kaçakları meydana gelebilir 90 45

46 Barajlardaki su kaçakları problemleri için aşağıdaki önemler alınabilir. Temel kayda perde çukurların açılması Enjeksiyon perdesi aşağıdaki geçirimsiz zona kadar uzatılabilir barajın memba kesimindeki topuğunda(heel) geçirimsiz bir katman oluşturulabilir. 91 Keban barajından bitişik vadiye doğru su kaçakları 92 46

47 Borulanma (Piping) su kaçaklarından dolayı baraj tabanında meydana gelen erozyon Borulanma baraj topuğunda (toe) başlar buradan baraj rezervuarına doğru baraj gövdesi içinde veya altında kanalların veya borulanmanın oluşmasına neden olur Baraj altındaki su sızmaları bazen küçük bir kaynak şeklinde gözlenir, ancak daha sonra yavaş yavaş artış gösterir çamurlu su veya kum-su süspansiyonu topuk kısmında gözlenir, birkaç saat içerisinde yenilme gerçekleşebilir -Bir toprak dolgunun veya baraj temelinin borulanmaya karşı direnci: zeminin plastisitesine zemin tane boyuna kompaksiyon derecesine bağlıdır 93 Minimum direnç zayıf sıkıştırılmış ve iyi derecelenmiş kum ve çakıl çok boylanmış ince kohezyonsuz kum (iyi sıkıştırılmış olmasına karşın) Oturma çatlakları da borulanma oluşturabilir. Borulanmadan nasıl kaçınılabilir? lengthen the path percolation decreases the hydraulic gradient of flow and its velocity barajın akış yukarı kısmına geçirimsiz bir katmanın yerleştirilmesi baraj tabanını genişletmek Baraj gövdesine yerleştirilen drenaj sistemiyle barajda olabilecek borulanmanın önüne geçilebilinir. Bu durum: baraj yüksekliği geçirgen malzemenin maliyeti ve elde edilebilmesi Temelin permeabilitesine bağlıdır

48 Topuk drenajı Yatay drenaj Baca şeklinde drenaj 95 Baraj rezervuarı Yamaçlarının Duraylılığı Baraj gölü çalışmalarında üzerinde öncelikli durulacak konulardan biri de yamaçların, özellikle baraj eksenine yakın kısımlardaki yamaçların duraylılığı, heyelan ve akma olasılıklarıdır. Rezervuar yamaçlarındaki krip belirtileri ve fosil (eski) heyelan topoğrafyası araştırılır; aktif heyelan belirti belirli röperlere bağlanarak, hareket yönleri ve miktarları belirlenir. - En büyük değişiklik su tablası seviyesinin yükselmesine bağlıdır. Daha önce doygun zonda bulunmayan bazı kayalar, özellikle tabakalı olanlar, duraysız hale geçip bazı yenilmelerle sonuçlanabilir (makaslama dayanımlarında meydana gelen azalma) Rezervuar yamaçlarında kaymalar -İnşaat sonrası yenilmenin gerçekleşmesi, rezervuar kapasitesini düşürür veya felaketle sonuçlanabilir. (Vaiont barajı, İtalya, 1963) - Rezervuar yamaçlarındaki eski heyelan bölgeleri su kaçağı problemlerine yol açabilir

49 Rezervuar şevleri 97 - Siltlenme ciddi bir ekonomik problemdir. -Akarsuların yüksek oranda sediman getirdiği yerlerde: siltlenme hızının tahmin edilmesi rezervuarın yararlı kullanma ömrünün belirlenmesi Bir projenin ekonomik fizibilitesinin değerlendirmesi açısından önemlidir. Önemli faktörler: Drenaj alanının büyüklüğü Kaya türü Drenaj yoğunluğu Yamaçların eğimi Baraj Rezervuarlarında Siltlenme Bir baraj inşa edildikten sonra, yağış alanına düşen sularla baraj gölü su tutmaya, gitgide büyümeye başlar. Yağış (drenaj) alanının topoğrafik, litolojik, yapısal özelliklerine ve bitki örtüsünün miktarına, rezervuarın büyüklüğüne, iklim koşullarına göre, yağış alanında blok, çakıl, kum, silt ve kil çapında, değişik büyüklükte ve bileşimde, çeşitli maddeler akarsularla baraja sürüklenir. Baraj rezervuarı gitgide dolmaya, faydalı hacim küçülmeye ve barajın ömrü kısalmaya başlar. İşte baraj rezervuarının blok, çakıl, kum, silt ve kil tane boyundaki malzemeyle dolmasına barajlarda siltlenme denilir 98 49

50 Baraj rezervuarının silt tutma niteliği (kapan etkinliği, Trap efficiency) çok değişkendir. Silt tutma niteliği denince, rezervuara gelen tüm silt miktarının, baraj gölünde alıkonulan yüzdesine oranı akla gelir ve aşağıdaki gibi ifade edilir: T e = (S i -S o )/S i S i : bir yılda rezervuara gelen malzeme hacmi S o : bir yılda rezervuardan geçip giden silt hacmi Bu parametre, gelen su miktarı, barajın yaşı, kullanma süresi, topoğrafyası, gölün şekli, jeolojik yapısı, litolojisi, bitki örtüsü, boşaltma yapıları vb. faktörlere bağlıdır. -Siltlenme kaçınılmazdır, ancak kısmen üstesinden gelinebilinir. Sediman getiriminin az olduğu alan seçme iyi bir bitki örtüsü Sediman kapanları ile malzeme baraj rezervuarına gelmeden daha yüksek kotlarda tutmak 99 Bu barajın türü? bir toprak dolgu baraj Butterley Dam, Marsden

51 Bu barajın türü? Payandalı Baraj Chief Joseph Dam, Washington State, ABD 101 Bu barajın türü? Bir Ağırlık barajı Grand Coulee Dam, Washington State, ABD

52 Bu barajın türü? Kemer baraj Kariba Dam, River Zambezi, Zimbabwe ve Zambia arasında 103 Bu barajın türü? Payandalı/ağırlık barajı Hume Dam, River Murray, Avusturya

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

"HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ"

HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO 320 MESLEKİ SAHA UYGULAMALARI DERS NOTU "HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ" Prof. Dr. Recep KILIÇ Jeoteknik Araştırma Grubu

Detaylı

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI BARAJ JEOLOJİSİ BARAJLAR Barajlar (dams); enerji üretimi, içme suyu sağlanması, sulama ve taşkın önlemeye yönelik su kaynakları oluşturmak amacıyla akarsu vâdileri üzerinde yapay göller oluşturmak için

Detaylı

BARAJ JEOLOJİSİ. Enerji Santrali Makine Odası

BARAJ JEOLOJİSİ. Enerji Santrali Makine Odası BARAJ JEOLOJİSİ Dolu savak kapakları Gezici Vinç Dolu Savak Derivasyon Tüneli Enerji Santrali Makine Odası Kontrol Odası Çeşitli amaçlarla bir akarsu vadisinin uygun kesitine inşa edilen ve akarsuyun suyunun

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_10 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Baraj ve rezervuar jeolojisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını inşaat

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü TAŞKIN KONTROLÜ Akarsuyun yatağından taşarak çevredeki arazileri ve yerleşim birimlerini su altında bırakması taşkın olarak tanımlanır. Taşkın Kontrolü Taşkınların Sınıflandırılması Oluşturan sebeplere

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 9 KÜTLE HAREKETLERİ 5/29/2017 3 9.1.

Detaylı

SU YAPILARI. 3.Hafta. Bağlama Yapıları. Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi

SU YAPILARI. 3.Hafta. Bağlama Yapıları. Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi SU YAPILARI 3.Hafta Bağlama Yapıları Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Derivasyon Derivasyon;

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

SU YAPILARI. Kabartma Yapıları

SU YAPILARI. Kabartma Yapıları SU YAPILARI 4.Hafta Barajlar Barajların genel özellikleri ve sınıflandırılması Barajların projelendirilmesi Barajların çevresel etkileri Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Kabartma Yapıları

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam. 4.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam. 4.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 4.Hafta Yeraltında suyun bulunuşu Akifer özellikleri_gözenekli ortam Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir.

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir. SU YAPILARI 3.Hafta Bağlama Yapıları Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Derivasyon Derivasyon;

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

Ders 1.1 Toprak Dolgu Barajlar ve Genel Özellikleri

Ders 1.1 Toprak Dolgu Barajlar ve Genel Özellikleri İNM 424112 Ders 1.1 Toprak Dolgu Barajlar ve Genel Özellikleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI i BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI CİLT 2 Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu ii Yayın No : 2487 Teknik Dizisi : 148 2. Baskı - Ağustos 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-509 6 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 3.Hafta Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına süzülme ve

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE)

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) TERMİNOLOJİ Klivaj. Deformasyon geçirmiş tortul veya metamorfik kayaçlardaki mineral veya tanelerin belirli yönlerde sıralanması ile oluşturduğu düzlemsel yapılara klivaj

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Hava

Detaylı

Yamaç dengesinin bozulması kütle hareketlerinin oluşumunun en önemli nedenidir.

Yamaç dengesinin bozulması kütle hareketlerinin oluşumunun en önemli nedenidir. KÜTLE HAREKETLERİ Ayrışma ile oluşmuş malzemenin veya kaya kütlelerinin yerçekiminin etkisiyle yamaçlardan aşağıya doğru yavaş veya hızlı bir şekilde kütlesel olarak yer değiştirme olayına kütle hareketi

Detaylı

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri

Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri Akarsu Geçişleri KÖPRÜLER Köprü yapımı ile; Akarsu tabanında oyulmalar Yatak değişmeleri Membada su kabarmaları meydana

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN

AÇIK KANAL AKIMI. Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI Hopa Yukarı Sundura Deresi-ARTVİN AÇIK KANAL AKIMI (AKA) Açık kanal akımı serbest yüzeyli akımın olduğu bir akımdır. serbest yüzey hava ve su arasındaki ara yüzey @ serbest yüzeyli akımda

Detaylı

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ MİNERAL VE KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Yapılar zemin veya kayalardan oluşan bir temel üzerine oturtulur. Kum, çakıl, şilt ve kil gibi malzemeler ve ayrık tortul kayaçlar zemin ortamını, KAYA Diyajeneze

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste...

JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları. Bu derste... JEO 358 Toprak Mekaniği Ders Notları Bu derste... Toprak zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin anlaşılması Toprak zeminlerin gerilim-deformasyon davranışlarının tanımlanması Toprak zeminlerde konsolidasyon

Detaylı

Osm M çin Jeol. sman

Osm M çin Jeol. sman n aat M BÖLÜM 12- BARAJLARIN JEOLOJ Prof Giri -Barajlar n s fland lmas -Baraj tipi seçimi-baraja etki eden kuvvetler-baraj lmalar - Barajlar n ömrü-baraj gölü ve yeri çal malar -Baraj ve çevresel etkiler

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

22.02.2014. Kestel Barajı İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu. Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları SULAMA YAPILARI

22.02.2014. Kestel Barajı İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu. Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları SULAMA YAPILARI Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları Miktar: talep edilen su miktarı,(m³) Zaman: talep edilen

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

BARAJLARDA YAPI PERFORMANSI

BARAJLARDA YAPI PERFORMANSI BARAJLARDA YAPI PERFORMANSI Bilindiği gibi ülkemiz genç oluşumlu bir yapıya sahiptir. Dünyanın önemli deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. Çok büyük depremler yaşamış olan ülkemizde bu tehlike devam

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

Arazi gözlemleri, kütle hareketlerini başlatan başlıca unsurların şunlar olduğunu göstermiştir:

Arazi gözlemleri, kütle hareketlerini başlatan başlıca unsurların şunlar olduğunu göstermiştir: BÖLÜM 11 KÜTLE HAREKETLERİ (MASS WASTING) GİRİŞ Jeolojik ortamda, kütleler sadece erozyonla aşınıp taşınmazlar. Yerçekimi, kütleleri hareket ettiren bir diğer unsurdur. Kütlelerin ağırlıkları, bu kütleleri

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ ZEMİN VE KAYALARIN İYİLEŞTİRİLMESİ Zemin ve kayalarda yapılan mühendislik çalışmalarında kısa süreli veya uzun süreli duraylı kalacak kazı boşlukları meydana gelir. Örneğin bir yapı temeli için açılan

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi

Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi Bir Rezervuardaki Su Seviyesinin Değişmesinin Yamaç Duraylılığına Etkisi H. FUTİJA Japonya Çeviren : Jeoloji F. Müh. NECDET TÜRK DÜYF Jeoloji Mühendisliği Bölümü, tzmir ÖZ; Japonya'da, rezervuarlardaki

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı

II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS)

II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS) II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS) Olay, tehlike ve felaket (afet) arasında belirgin bir fark vardır. Doğal bir olay (jeolojik veya iklimsel olabilir) basit olarak doğal bir oluşumdur. Tehlike ise (jeolojik

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

12.163/12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi K. Whipple Eylül, 2004

12.163/12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi K. Whipple Eylül, 2004 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.163./12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi 2004 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar

SU YAPILARI. 2.Hafta. Genel Tanımlar SU YAPILARI 2.Hafta Genel Tanımlar Havzalar-Genel özellikleri Akım nedir? ve Akım ölçümü Akım verilerinin değerlendirilmesi Akarsularda katı madde hareketi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi-Siperler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama

Detaylı

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR 4. Bölge Müdürlüğü - KONYA 1/ 33 BARAJ NEDİR NE İŞE YARAR? Barajlar, eski zamanlardan

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_9 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Yeraltı Suları ve jeolojisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını inşaat

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANİ HEYELANLARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MEKANİZMALARININ MODELLERİ*

BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANİ HEYELANLARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MEKANİZMALARININ MODELLERİ* Jeoloji Mühendisliği s. 43,57-63,1993 Geological Engineering, n. 43,57-63,1993 BÜYÜK ÖLÇEKLİ ANİ HEYELANLARIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE MEKANİZMALARININ MODELLERİ* Haydar İLKER - TMMOB Jeoloji Mühendisleri

Detaylı