BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)"

Transkript

1 BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban Barajı (Türkiye) Hoover barajı (A.B.D) 2 1

2 Tarihte Baraj Tarihte ilk baraj Nil nehrinin sularını çevirmek ve şehre içme suyu sağlamak için M.Ö yılında Nil nehri (Mısır) üzerinde inşa edilmiştir. Türkiye: Roma döneminde inşa edilen bir çok baraj mevcut (kısmen yok olmuşlar veya hasar görmüşler). Osmanlı devleti döneminde (17. ve 19. yüzyıllar arasında) bir çok baraj (8) yapılmıştır. Örneğin İstanbul un Belgrat ormanlarında Elmali I, Kirazlı, Valide Sultan. Bunlar hala hizmet vermektedirler. Barajların Önemli İşlevleri: 1. Yurtiçi ihtiyaçlar için su depolama 2. Enerji üretimi 3. Taşkın kontrolü 4. Sulama 5. Yeniden arazi düzenlenmesi (Recreation) 6. Akarsulardan suyun çevrilmesi 7. Veya bunların bileşimi 3 Terminoloji ve Tanımlamalar Barajların yapısı Kaynak yönü-memba (Upstream) Maksimum su seviyesi Baraj tepesi (Crest) Mansap Akıntı yönü (Down stream) Dolu savak (Spillway) Normal su seviyesi Hava payı (Free board) Baraj ekseni Ölü hacim su yüzeyi Galeri Dip savak Giden su (Tail Water) Baraj Kesiti Baraj memba eteği (Heel) Perde (cut-off) Baraj topuğu (Toe) 4 2

3 Berke Barajı ve enerji yapılarının perspektif görünüşü (Berkün, 2007) 5 Berke Barajı (Kemer) ve HES (Berkün, 2007) Tanımlamalar: Abatman (Dayanaklar) (Abutments): Üzerinde barajın inşa edildiği vadinin yan şevleri veya barajın vadinin bu şevleri üzerinde bulunan kısımlarına denilir. Sol Abatman (dayanak) (Left Abutment): Kaynak yönünden (memba tarafından) bakıldığında vadinin sol tarafında bulunan kısım. Sağ Abatman (Right Abutment): Aynı bakış açısıyla bakıldığında sağ tarafta bulunan abatmana denilir. Akarsu veya Kanal kesiti (River or Channel Section): Baraj gövdesinin nehir yatağına yerleştirildiği yerdeki vadi (akarsu) kesiti. Baraj gölü-rezervuar (Reservoir) Sağ Abatman Sol Abatman Akarsu kanalı 6 3

4 Baraj memba eteği (Heel): Barajın su tarafındaki topuğu Baraj topuğu (Toe): Barajın mansap kısmındaki topuk Tepe (Crest): Barajın en üstü Hava payı (Freeboard): Barajın tepe kısmıyla baraj gölündeki (rezervuardaki) en yüksek su seviyesi arasındaki mesafe. Baraj ekseni (Axis of the Dam): Barajın tepesi yüzeyinin tam ortasından (veya memba tarafından) yamaçlara doğru geçirilen hayali çizgi. Baraj kesiti (Dam Cross-Section): :Genellikle baraj ekseni normaline dik düşey bir düzlem üzerinde çizilir. Kenar (Parapet) duvarı: Barajın üstünde, iki tarafı dalga veya trafik emniyeti için yapılan duvarlar 7 Baraj tepesi (Keban Barajı) 8 4

5 Galeriler (Galleries): Baraj içinde, baraj aksi boyunca (veya aksa dik) düz veya eğimli olarak yapılmış açıklıklardır. Amacı, baraj yüzeyinden veya temelden çıkacak suları drene edip toplamak, baraj temelini kontrol altında tutmak, sızıntı fazla olursa enjeksiyon yapmak için yer temin etmek ve temelde sürekli gözlem yapmayı sağlamak için inşa edilirler. Ölü hacim su yüzeyi (Dead-Storage Water Surface): Barajların içinde daimi kalan ve atılamayan suyun üst seviyesi. Burada ayrıca silt boyu malzemenin birikmektedir.rezervuarda toplanacak silt hacmi baraj hesaplamalarında daima dikkate alınmalı, boyutlandırmada göz önünde tutulmalıdır. Bu seviyenin altında kalan işe yaramaz hacme ise ölü hacim denilir Giden su (Tail Water): Dolu savak ve enerji santralinden gelen ve akış yönünde bulunan suya denilir. 9 Minimum su seviyesi (Minimum Water Surface): Rezervuarda en düşük işletme seviyesi kotu Maksimum su seviyesi (Maximum Water Surface): Bir rezervuarda dolu savaktan akmadan kalan suyun en yüksek seviyesi. Çevirme bendi, Batardo (Cofferdams): Suyun yer çekim kuvvetiyle derivasyon tünellerine akmasını sağlamak için baraj gövdesinin memba ve mansap kısmına inşa edilen geçici yapılardır. Perde (Cut-off): Suyun akışını durdurmak için baraj gövdesi altına yerleştirilen yapıya veya enjeksiyon perdesine denilir. 10 5

6 Dolu Savak (Spillway): Bir barajın üstünden veya yanlarından taşkın (fazla) suyun geçmesini sağlayan kanala (tesislere ) dolu savak denilir. Mansap Akıntı yönü KEBAN BARAJI 11 Çevirme-Derivasyon Tüneli (Diversion tunnel): Baraj inşası öncesi akarsu tabanını kuru tutmak için su çevirme için kullanılan tünele denilir. Derivasyon tüneli (Ermenek Barajı) 12 6

7 Baraj Türlerinin Sınıflandırılması Amaçlarına göre sınıflandırma: Kontrol Barajları (Stage Control Dams) Depolama Barajları (Storage Dams) 1. Derivasyon (Diversion) kanal veya diğer derivasyon sistemlerinin girişine kadar su seviyesini yükseltmek için inşaa edilir. 2. Denizcilik (Navigation) gemi geçişlerini sağlamak için su seviyesini ihtiyaç duyulan seviyeye çıkarmak için yapılır. 3. Erozyon kontrol Dik kanallarda hız düşürmek ve erozyonu kontrol etmek için yapılır 1. Taşkın kontrol (Flood control) Aşırı akımları baraj gerisinde tutarak kontrollu akış ile mansaptaki alanları taşkınlardan korumak için yapılırlar. 2. Su sağlama (Water Supply) Su ihtiyaçlarını karşılamak için su depolaması amacıyla yapılan barajlardır. 13 Depolama Barajları (Storage Dams) a. Sulama (Irrigation supply) b. Belediye (Municipal supply) c. Sanayi (Industrial supply) 3. Hidroelektik santrallerı (Hydroelectric Power) Hidrolik yük (rezervuardaki su seviyesi) yükseltilerek suyun potansiyel enerjisinden düşü yolu ile elektrik üretmi için yapılan barajlardır. 4. Sedimantasyon Akış halindeki su içinde taşınan sediman yükünü azaltmak için suyun hızını düşürmek için 5. Yeniden arazi düzenlenmesi (Recreation) Kayakçılık, yüzme, balıkçılık, avcılı vb. etkinlikler için yapılırlar. 6. Groundwater Recharge taşkın yükünü alarak uzun süreli yeraltısuyu yapay beslenmesi için yapılırlar 14 7

8 Keban barajında hidroelektrik enerji üretimi 15 Okimino Barajı (Japan) Alt baraj Üst baraj Yer altı güç istasyonu 16 8

9 Çok Amaçlı Barajlar (Multipurpose Dams) Engel Barajlar (Barrier Dams) 1. Su depolaması, taşkın kontrolu, elektrik üretimi gibi çoklu amaçlar için yapılırlar 1. Seddeler Taşkın zamanlarında suyun kanallardan dışarıya akışını engellemek için yapılırlar 2. Çevirme bendi (Cofferdams) İnşaat alanlarında suyu geçici olarak çevirip ortamdan uzaklaştırmak için yapılırlar Kullanılan malzemeye göre sınıflandırma: Kagir veya Taş barajlar (Masonary Dams) Toprak Dolgu Barajlar (Earth Fill Dams) Kaya Dolgu Barajlar (Rockfill Dams) Çelikten yapılmış barajlar (Steel Dams) Ahşap barajlar (Timber dams) 1. Beton ağırlık barajları (Concrete gravity dams) 2. Beton kemer barajlar (Concrete arc dams) 3. Payandalı barajlar (Buttress dams) 4. Kupola barajlar (Cupola or dome dams) (Çelik, bazı durumlarda kaya dolgu barajlarda memba tarafındaki yüzeyde kullanılır) (Ahşab barajlar sadece geçici olarak yapılırlar) 17 AĞIRLIK BARAJI (GRAVITY DAM) Bu barajlar, ağır ve masif duvar şeklindeki beton yapılar olup, bütün ağırlıklar düşey yönde etki etmektedir. Baraj ağırlığı kuvvetleri karşılamakta Genelde beton veya taştan inşa edilir Avantaj: basit tasarımlardır Dezavantajı: çok miktarda malzeme kullanılmaktadır 18 9

10 Ağırlık barajları * Betondan yapılmış katı (sert) yapılardır * Genellikle planda düzdür, bazen az kavisli olabilir Depolanan sudan kaynaklanacak yüklere karşı kendi ağırlığı ile karşı koyar Temel kaya geçirimsiz olmalı Ders notu, s.4-6 daki şekil 19 Baraj gövdesinin inşa edildiği temel kayaların sağlam olması gerekiyor. Çünkü, bütün yük çok az bir alana uygulanmaktadır. Yumuşak eğimli geniş kanyonlar ağırlık barajları için uygun yerlerdir. Three Gorges Dam, Çin 20 10

11 Ağırlık barajı Rezervuar Drenaj Galeriler 21 KEMER BARAJLAR (ARCH DAM) Bunlar kavisli veya dışbükey şeklinde inşa edilen beton veya kagir (taş) barajlardır Barajın dışbükey inşa edilmesi sudan kaynaklanan yükün abatmanlara aktarmasını sağlıyor.dolayısıyla, abatmanlarda bulunan kayaların yüksek dayanıma sahip olması gerekiyor. Kemer tipi barajlar genelde dar ve derin akarsu geçitlerinde inşa edilmektedir. Ancak, günümüzde biraz geniş vadilerde de bu tür barajlar düşünülmektedir

12 Yükler yerçekimi kuvveti ve kemer kesiti birleşimi tarafından karşılanıyor 23 Karakaya Barajı Dar vadilerde Sağlam kaydan oluşan abatmanlar Hoover Barajı, Colorado Nehri, A.B.D 24 12

13 Ağırlık Kemer Barajı (Arch Gravity Dam) Yük hem kemer tarafından hemde barajın kendi ağırlığından karşılanır El Atazar Barajı (Madrid, İspanya) 25 Bir kemer barajından yakın görüntü (Okimino Dam, Japonya) 26 13

14 Payandalı Barajlar (Buttress Dams) * Yapısal desteklerle sağlamlaştırılmış bir ağırlık barajıdır * Payanda: çatı veya duvarlardan alınan yükü başka bir destek yapısına aktaran ayak şeklindeki sisteme denilir. Payandalı baraj 27 Beton agregasının sınırlı olduğu ve temel kayasının sağlam olduğu yerlerde beton barajlarına bir alternatif olarak PAYANDALI barajlar inşa edilir

15 Avantajları: Daha az malzeme gerekli Kemer tipi barajlarda olduğu gibi sağlam kaya temeller gerekli Payandara suyun kalın beton kısma uyguladığı yükü temellere aktarır Zayıf kayalarda, payandalar yerin içine batabilir ve bu durum payandalar arasında temel kayada kabarmalara neden olur. 29 Payandalı baraj Bartlett Barajı (Verde Nehri, AZ) 30 15

16 Kupola barajlar (CUPOLA OR DOME DAMS) Bu barajlar hem yatay hem de düşey yönde kavisli olup, geçitler de su toplamak için ideal bir baraj tipidir. En az kemer barajlardaki kadar basınçlar abatmanlara aktarır Bazen abatmanlarda yapı kalınlaştırılarak gerçek taşıma basıncı azaltılır. Ermenek Baraj alanı 31 TOPRAK BARAJLAR ( EARTH DAMS) 1. Yüzey erozyon kontrolü (rip-rap veya bitkilendirme ile) 2. Dış dolgu bölümü (kaya veya toprak dolgu) 3. Kil çekirdek (geçirimsizlik) Toprak veya Kaya dolgu barajlar. Akıntı ve sızıntılar en aza indirilmeli. Barajın baraj gölü tarafının erozyonlara karşı korumak için en ideal rip rap malzemesi kullanılmalı

17 Toprak Baraj Kesiti 33 Toprak barajlar, su tutmak için toprak veya kaya malzemesinin kullanıldığı baraj çeşididir. Bir toprak baraj tasarımında, sızıntı ve akıntıların önlenmesi için düşük permeabiliteye sahip çekirdek taşı toprak veya kaya malzemesi dalga etkisinden korumak için bir rip rap yüzeyi içermesi gerekiyor Beton barajlarla karşılaştırıldığında temele daha az yük uygular Bunlar, oturma gibi deformasyonları kolaylıkla karşılar Toprak barajlar çok farklı temeller üzerinde inşa edilebilir

18 Rezervuar Yol Toprak Dolgu 35 Toprak dolgu baraj 36 18

19 Su seviyesi Dalgalardan kaynaklanan erozyonu önlemek için inşa edilen taş duvarlar Rip rap malzemeleri dalgaların harekete geçiremeyeceği büyüklükteki (minimum çap: 0,5-1 m; Kalınlık :1 m )bloklardan oluşmalı. Ve rip rap toprak barajların erozyona karşı korur 37 Baraj Tipi Seçimini Etkileyen Faktörler Bir vadi üzerinde bir baraj yapılması düşünüldüğü zaman ekonomik ve mali koşullar göz önünde bulundurularak çeşitli imkanlar teker teker ela alınır. Baraj tipi seçimine etki eden faktörler ayrıntılı bir şekilde incelenilir; en uygun baraj yeri ve bu yere en uygun baraj tipi seçilir. Baraj tipi seçiminde etkili olan faktörlerin en önemlisi aşağıda verilmiştir. A. Arazi koşulları B. Hidrolojik ve hidrolik faktörler C. İklim etkileri D. Sosyal faktörler 38 19

20 A. Arazi koşulları A.1 Jeolojik koşullar A.1 Jeolojik Koşullar (Litolojik ve Yapısal Özellikler): Ağırlık barajları için: A.2 Sahanın topografyası A.3 Kullanılacak malzemeyi sağlama olanakları Baraj yeri seçiminde, baraj yapılacak yerdeki kayaların litolojik ve yapısal özellikleridir. Baraj yerindeki kayaların taşıma güçleri, su tutma özellikleri, suya karşı duraylılıkları araştırılır. Bu özellikler göz önünde bulundurularak baraj tipi ve yeri seçilir. yüzeyde veya yüzeye yakın yerde sağlam kayanın bulunması Maksimum örtü kalınlığı: 5-10 m. Kaya kütlesi 9-10 kgf/cm2 (>1 MPa) yükü taşıyabilecek kapasitede olmalı 39 Payandalı barajlar için: Kaya kütlesi kgf/cm2 (2-3 MPa) yükü taşıyabilecek kapasitede olmalı. Kayaların çok zayıf olması durumunda, payandalar zemine batabilir (zımbalanabilir) ve kenarlarda kabarmalara neden olur. Kemer ve Kupola barajlar için: Hem sağlam temele hem de sağlam abatmanlara ihtiyaç duyulur Kalın kemer tipi barajlar için vadide bulunan kayalar 30 kgf/cm2 (3 MPa) yükü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır İnce kemer ve kupola tipi barajlar için daha sağlam kayalara ihtiyaç duyulur kgf/cm2 (5-7 MPa) 40 20

21 Kaya dolgu barajlar için: Belirsiz veya değişkenlik gösteren temellerde Yakın çevrede uygun kayaların bulunması (yakın çevredeki bir taş ocağı olabilir) Baraj çekirdeğinde kullanılacak geçirimsiz malzeme için yeteri miktarda killi malzemenin bulunması. 41 A.2 Sahanın Topografyası: Vadiler baraj tepesinin uzunluğu (c) ile barajın yüksekliği (H) arasındaki orana göre sınıflandırılır: Geçit: C / H < 3 Dar vadiler: C / H = 3-6 Geniş vadiler: C / H > 6-7 Daha geniş ve düz vadilerde: ince kemer ve kupola tipi barajlar Ağırlık barajı, kemer tipi ağırlık barajı, kalın kemer barajlar Ağırlık, payandalı, kemer, toprak ve kaya dolgu barajlar Toprak setler (Embankments) H C Vadi 42 21

22 A.3 Kullanılacak malzemeyi sağlama olanakları: Toprak ve kagir (taş) barajlar uygun toprak ve agrega kaynakları Payandalı barajlar en az miktarda malzemenin varlığı durumunda 43 B. Hidrolojik ve hidrolik faktörler Baraj beslenme alanının Hidrolojik Bütçesi (düşen yağış miktarı, yağış süresi, yüzey akışı, buharlaşma, terleme, sızma) akarsuların taşkın debileri, ve dalga etkileri baraj yapımından çok önce alınan ölçümlerle tespit edilmeli. Uzun yıllar boyunca yapılan bu ölçümlerden çıkarılan sonuçlara göre baraj tipi seçilir. Akarsuyun maksimum taşkın suyunu boşaltacak bir savak yapmak, bunu barajın en uygun bir yerine yerleştirmek baraj projelerinde ve baraj tipi seçiminde düşünülen problemlerin en önemlilerinden ve en başta gelenlerinden biridir. Baraj yapılacak yere ait en az on yıllık hidrolojik verileri (yağış, akış, taşkın, buharlaşma vb. ) bulunmalı Dolu Savak gereksinimleri: Savak yeri, şekli ve büyüklüğünün iyi seçilmemiş olması, bir çok barajın yıkılmasına neden olmaktadır Büyük kapasiteler için üsten akan dolu savaklar (over flow spillways) en uygun ağırlık ve payandalı barajlar için en ideal Yandan çevirmeli dolu savaklar (side-channel spillways) herhangi bir 44 baraj tipine uyarlanılabilir 22

23 C. İklim etkileri Soğuk ikilim koşullarında taze betonun priz alma süresi, normal sıcaklık koşullarında betonun priz alma süresine göre daha uzun, dayanım kazanma hızı ise daha yavaş olmaktadır. Yerleştirilen betondaki sıcaklık ile çevre sıcaklığı arasında büyük fark olması durumunda, betonda gerilmeler oluşmakta ve çatlaklara yol açmaktadır. Kemer tipi ve payandalı barajlar için dezavantaj oluşturur D. Sosyal faktörler 1. Ağırlık barajları deprem, bombalama gibi ani yıkımlara karşı en yüksek düzeyde güvenlik sağlar: yıkım sonuçları bölge halkını önemli düzeyde etkileyebilir. 2. Çıkarılacak yararlar baraj maliyetini kontrol edebilir 3. İş olanakları (bölgesel işçilik olanakları) 4. Estetik faktörler 45 BARAJLARA ETKİ EDEN KUVVETLER Barajlar, etki eden tüm kuvvetlere (statik ve dinamik) karşı koyabilmelidir. Etki eden en önemli kuvvetler: a) Barajın kendi ağırlığı, b) Hidrostatik su basıncı, c) Taban ve boşluk suyu basıncı, d) Deprem kuvvetleri, e) Buz basıncıdır

24 Bir ağırlık barajı üzerine etki eden ana kuvvetler aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. Kuvvetler birim uzunluğa etki eden kuvvet şeklinde verilir. F H : hidrostatik basıncın yatay bileşeni. Temelden H/3 yükseklikteki bir hat boyunca etki eder (= 0.5* *H 2 ) F V : hidrostatik basıncın düşey bileşeni. Barajın memba kesimindeki yüzey üzerinde düşey yönde etkili olan su kütlesinin ağırlığına eşittir. W: barajın ağırlığı = A x S (A: baraj kesiti alanı, S : baraj inşaatında kullanılan malzemenin birim hacim ağırlığı (= 24 veya 25 kn/m 3 ) F U : Taban ve boşluk suyu kuvvetleri (Baraj tabanında etkili olan yukarı kaldırma kuvveti) 47 Fu = 0.5 H x B (barajın memba kesimindeki topuğundan B/3 mesafede etki eder) Eğer temel kaya homojen ve geçirimli ise memba eteği ve topuk arasındaki boşluk suyu basıncı değişimi doğrusal olacaktır

25 F S : baraj gölünde biriken silt malzemesinden kaynaklanan kuvvet Fs=0.5 S h S2 k a Burada, hs = silt derinliği S = silt malzemesinin birim hacim ağırlığı ka= silt malzemesinin katasayısı = (1-sinø)/(1+sinø) F QD = sarsıntı ivmesinden kaynaklanan baraj üzerine etki eden deprem kuvveti F QD = (W / g ) a (a: ilgili bölgede beklenen deprem ivmesi) a (ivme) yatay yönde: Kaya temellerde (3 / 4) g Toprak temellerde; (1/10) g Düşey yönde: Kaya temeller için (1 / 6) g, Toprak temeller için (1/ 12) 49 F QW : Depremin baraj gölündeki suda dinamik etkisi: F QW = (5/9) H 2 a/g Yatay yönde ve tabandan (4 / 3 ) H kadar yükseklikte etkili olur. F i : baraj gölü üzerindeki buz basıncı (=5000 h 1 ), h 1 : suyun donan kısmın kalınlığı Fw = dalga kuvvetleri ( = 2000 h w ) ve h w dalga yüksekliği R: Temeldeki makaslama ve taşıma basınçlarının sonucu -Yatay bileşen R H = F H + F s + F QW + F i + F w (Baraj tabanı boyunca etkili olur) 50 25

26 - Düşey bileşen (barajın topuğundan X kadar bir mesafede etkili olur) R v = W + F v - F u 51 Baraj Yeri Araştırmaları -Birçok doğal faktörün arasında, baraj tasarımını doğrudan etkilenmesi konusunda jeolojik faktörler oldukça önemli bir yere sahiptir. -Jeolojik faktörler baraj temelinin niteliğini kontrol eder yapı için elde dilecek malzemeyi etkiler

27 - Cevaplanması gereken başlıca sorular: Temel için derinliği Barajda kullanılacak malzemelerin dayanımı Muhtemel su kayıpları Kazı ile ilgili özel durum var mı? -Hatta yıllar sonra gözlenmeyen ve tahmin edilemeyen zayıflıklar gözlenebilir Örneğin: ABD de, bir çok barajda yıllar sonra betondaki alkali-silika reaksiyonu etkisi gözlenmiş. 53 Barajlardaki yıkılma nedenleri Temelde yenilme/duraysızlık 40 % Yetersiz dolu savak 23 % Zayıf yapım 12 % Farklı oturma 10 % Yüksek boşluk basınc 5 % Savaş etkileri 3 % Dolgu (set) kayması 2 % Eksik malzeme 2 % Yanlış çalışma 2 % Depremler 1 % 54 27

28 Baraj yıkılmalarına örnekler Vaiont barajı 1963 (ince kemer tipi baraj) (ITALYA) inşa edildi Yükseklik: m. Dünyanın ikinci en yüksek barajı Baraj gölü doldukça şevlerde krip davranışları başlamış Deformasyon hızlandı (80cm/gün) 9 Ekim milyon m 3 kaya parçası baraj gölünü içine kaydı 120 milyon m 3 su barajın üstünden aktı Üç kasaba yok oldu 2600 insan öldü 55 Baraj rezervuarın 2 km uzunlukta, 1.6 km genişlikte bir alanda kaya kayması gerçekleşiyor 56 28

29 The early 1960s were very important in the general development of rock engineering worldwide because several rock related failures. Malpasset Dam Vaiont Dam after landslide Failed material Vaiont Dam before landslide Engineering problems during construction of Panama channel and other major disasters such as the Malpasset and Vaiont dams have contributed to the advancement of modern rock mechanics and have forced the engineers to better understand the behavior of rock masses. One of these disasters took place in France in The Malpasset dam killing 421 people. Another disaster took place a few years later in Italy in 1963, a major rock slide caused the Vaiont disaster killing 2600 people. Particularly these two previous disasters triggered the creation of the International Society for Rock Mechanics (ISRM). 57 Vaiont beton-kemer barajı. (Emanuele Paolini, 2005; Yıldırım ve Gökaşan, 2013 ders notlarından alınmıştır) 29

30 Failure of St. Francis Dam (USA) Yenilme öncesi Yenilme sonrası Bütün jeolojik fizibilite ile ilgili şüpheler giderilmedikçe projelere başlatılmamalı. 59 Yüzey araştırmaları - Yüzey araştırmaları aşağıda verilen konuların detaylı değerlendirmelerini içermeli: topografya, hidroloji ve hidrojeoloji, stratigrafi, yapısal jeoloji, bölgenin sismik durumu, mühendislik jeoloji, ekonomik jeoloji, baraj yerinin arkeolojik önemi

31 Rezervuar alanının seçimi için genel kurallar -Rezervuar alanını en ideal yere yerleştirmek hemen hemen imkansızdır. Uygun baraj alanı var olmalı Rezervuar maliyeti (yol, demiryolu,mezarlık ve yerleşim yerlerinin başka yerlere aktarılması) aşırı olmamalı. Rezervuar alanı yeteri kapasiteye sahip olmalı. Derin rezervuar sığ olanına tercih edilir. Çünkü; birim kapasiteye düşük arazi maliyeti daha az buharlaşma kaybı daha az zararlı ot büyümesi Fazla sediman üreten (yankollar) bölgelerden mümkünse kaçınmalı. Su kalitesi kullanım amacına uygun olmalı. Sızmanın beklendiği arazilerden kaçınılmalı. Heyelana duyarlı alanlardan kaçınılmalı. 61 Topografya Sahanın tümünün değerlendirmesi için topoğrafik haritalar (1:25000 ve 1: ölçekli) ve hava fotoğrafları (1: 25000, 1:35000, ve 1:60000) sağlanmalı. - Yüzey jeolojik araştırmalar için (ayrıca detaylı jeoloji haritası) 1:1000 veya 1:2000 baraj gövdesi 1:5000, 1:10000 or 1:25000 rezervuar alanı için Bu aşama boyunca: litolojik birimleri arasındaki kontak ilişkisi yapısal özellikler (kıvrımlar, aktif veya aktif olmayan faylar) Elde edilebilir yapım malzemesi kaynaklarının türü, miktarı ve yeri araştırılmalı 62 31

32 Hidrojeolojik araştırmalar: var olan kaynak ve sızıntılar ve yerlerini kapsayan gözlemler boşalım debileri (discharge rates) yeraltısuyu tablasının konumu Rezervuar alanı su geçirmez özellikte olmalı Sızıntıları, rezervuar ve baraj gövdesinin bulunduğu yerde güvenlik açısında sıkıntıya sokmayacak ve ayrıca ekonomik anlama önemli su kaçaklarına sebebiyet vermeyecek derecede geçirimsiz olmalı. Yüzeyde yapılan hidrojeolojik amaçlı gözlemlerin sonuçları sondaj verileri ile desteklenmeli. 63 Mühendislik jeolojisi araştırmaları: Kaya malzemesi ve jeolojik birimlerin karakteristikleri ile ilgili değerlendirmeler arazi çalışmaları + laboratuvar deneyleri yamaç ve şevlerin stabilitesinin değerlendirmesi Deformasyon modulü (E m ) ve Elastisite modülü (E) 64 32

33 Bölgenin sismik durumu: Bölgenin sismik durumu baraj alanı ve 100 km yarıçaplı bir çemberin içine düşen alanı kapsayan sismoteknik haritalarla değerlendirmeli Harita üzerinde aktif ve aktif olmayan bütün bilinen faylar ve deprem merkez üstü noktaları girilmeli. Daha sonra sismik zon haritası hazırlanır. her zon için maksimum deprem büyüklükleri belirlenir ve deprem tasarımı seçilir. 65 Yeraltı Araştırmaları Bir baraj alanındaki yeraltı araştırmaları aşağıdaki bilgilerin edinilmesinde katkı sağlamalı Detaylı jeoloji haritalarının elde edilmesi (jeolojik istif, yapısal unsurlar, bozunma derinliği, yer altı su tablasının durumu) Temel kayaların fiziksel ve mekanik özelliklerine ilişkin bilgilere ulaşılması. 1. Jeofiziksel yöntemler 2. Sondaj çalışmaları 3. Galeriler 4. Araştırma çukurları 66 33

34 Jeofizik yöntemler Bu yöntemlerden en çok elektriksel rezistivite ve sismik kırılma kullanılır. Temel kaya derinliği gömülü kanalların araştırılmasında Yerinde deformasyon modülünün (E kaya ) belirlenmesinde (sismik kırılma) kullanılır 67 Sondaj çalışmaları Yer altı araştırmalarında en önemli araçtır Başlangıçta 2 sondaj baraj tepesi seviyesinde her abatmanın ortasına 1 adet 1 veya daha fazla akarsu tabanına (alüvyon derinliği için) Sondaj derinliği >= baraj yüksekliği Ek sondajlar 3 tane dolu savak boyunca derivasyon tüneli girişlerinde çevirme bendi yerinde 68 34

35 Sondaj kuyularında amaca yönelik çeşitli yerinde deneyler yapılabilir. Basınçlı su deneyi Önceden belirlenen aralıkta her sondaj kuyusunda uygulanabilir Muhtemel sızma (seepage) ve akmanın (leakage) gerçekleşeceği zonlarla ilgili önemli bilgi sağlanabilir "k sabiti hakkında bilgi sağlayabilir Presiyometre Temel kayanın deformasyon karakteristiklerinin tanımlanması amacıyla uygulanır 69 Galeriler Galeriler baraj abatmanları ile ilgili yapılacak araştırmalar için oldukça önemli yer alır, özellikle vadi yamaçlarının dik olduğu durumlarda kullanılır ( dik eğimli eklemler, faylar, makaslama ve krip zonları ve boşlukların belirlenmesinde) Galeriler vadiye dik yönde açılır ve normal olarak barajın tepesinin uzunluğu kadar uzatılır Araştırma çukurları Temel kayanın bozunma derinliği tespitinde ve fay zonlarının araştırılmasında kullanılır 70 35

36 Yerinde Deneyler Basınçlı su deneyi Enjeksiyon deneyi Boya deneyi Basınçlı su deneyi: Barajda enjeksiyona ihtiyaç olup olmadığı konusundaki karar sıklıkla Lugeon deney sonucunda elde edilen sonuçlara bağlı olarak verilir. Sonuçlar (Lugeon birimi olarak ifade edilir) 1 MPa basınç altında akış 1 Lt/m/dakika (1 Lugeon 10-7 m/s) Ağırlık barajının altında eğer k > 1 Lugeon enjeksiyon gerekli K kil < 10-9 m/s 71 Enjeksiyon deneyi Enjeksiyon çimento-kum su, çimento-kil-su, veya çimento su karışımının barajlarda eklem, boşluk ve mağaralara enjeksiyonu ile buradaki temel kayaların permeabilitesini azalma ve taşıma kapasitesini arttırma işlemine denilir

37 Bu deneyin amaçları: enjeksiyon kuyuları arasındaki optimum aralığın, optimum karışımın ve enjeksiyon basıncının belirlenmesidir A,B,C Enjeksiyon kuyuları O Kontrol kuyusu Enjeksiyon sonrası kontrol kuyusu açılır ve enjeksiyon ilerlemesi 1. Görsel olarak 2. Basınçlı su deneyi ile kontrol edilir. Eğer sonuçlar tatmin edici değilse ek kuyular (D, E, F} açılır ve 73 enjeksiyon yapılır. Aynı işlem devam edilir, istenilen sonuçlar elde edilinceye kadar Boya Deneyi Rezervuar alanından muhtemel sızma ve akma yollarının belirlenmesi için kullanılır Çeşitli boya ve izlemeler mevcut: Uranin, Na veya K Klorit Bazı radyoaktif izotoplar floresan boyalar Bir noktada verilen boya başka yerde gözlenme esasına dayanır 74 37

38 Şeyl (Shale) Barajlarda Temel Kaya ile İlgili Problemler Özellikleri ve kompaksiyon derecesi oldukça farklılık gösterir düşük dereceli şeyller birkaç kuruma-ıslanma çevrimi sonrasında tamamen dağılırlar Ortaç (yarı-çimentolanmış) şeyller: Kuruma-ıslanma süreçlerine karşı çimentolanma derecesine bağlı olarak çamura veya ufak parçalara ayrılırlar İyi çimentolanmış şeyller buna benzer atmosferik süreçlere karşı oldukça duraylıdır İyi çimentolanmış şeyller: Minimum sorun E ve makaslama dayanımı betonlardan daha düşük. Kemer barajlar için uygun değil. -Sıkışmış killerden biraz daha iyi çimentolanmış diğer şeyller konsolidasyon problemi Yük kalkması sonrası kabarma Atmosferik süreçler sonrası hızlı parçalanma Dik vadi yamaçlarında ve şevlerde kaymalar makaslama ve kayma duraysızlıklar 76 38

39 Kumtaşları Kumtaşları, çimento-matriks miktarı ve çeşidine bağlı olarak geniş aralıkta değişen dayanım değerlerine sahiptir. -Bu kayalar yüzeylenmesi durumunda atmosferik koşullara karşı hızlı dağılma göstermezler -Eğer şeyller ile ardalanmalı bir şekilde bulunuyorsa, mekanik parametreleri negatif olarak etkilenir: Şeyl-kumtaşı kontağında su girişi zayıf şeyl yüzeylerinin kayganlaşması yüksek yukarı kaldırma basınçları Temel, abatman ve şevlerin makaslama dayanımını düşürür bu durum kayma, oturma ve şevlerin kabarmasına neden olur 77 - Kumtaşlarındaki eklemler sızma - Gevrek kolay ufalabilen kumtaşları temellerde su yatağı aşınması gibi probleme neden olur Eğer açık eklemler boyunca yüksek hızda su akışı söz konusu ise, açıklığın genişlemesine ve dolayısıyla temelde problemlere yol açar Karbonatlı kayalar Kalın tabakalı, deforme olmamış ve içerisinde erime boşlukları bulundurmayan kireçtaşları mükemmel baraj yeri olarak kullanılabilir. İnce tabakalı,yüksek kıvrımlı ve erime boşluklu kireçtaşları; Muhtemelen bir çok temel ve abatman problemine neden olur (taşıma dayanımı ve su tutma konusundaki problemler) 78 39

40 Erime boşlukları genellikle kireçtaşlarında ve diğer karbonatlı kayalarda : Erime boşluklarının geniş, çok sayıda olması, ve önemli bir derinliğe kadar devam ettiği alanlarda baraj inşaatından kaçınılmalı Su sızdırmazlık için, erime boşlukları betonla doldurulmalı Kil veya şeyl arakatmanlı eğimli karbonatlı kayalar düzlemsel kaymaya neden olabilir. Evaporitler Jips ve anhidrit çözülmesi mağara oluşumu, taneli zonlarda permeabilitenin yükselmesi, eklemlerin genişlemesi ve aşırı oturma. 79 -Anhidritler tehlikeli çözülmeleri sızmaların hızlanmasına neden olur (birkaç yıl içersisinde) -Hem anhidrit ve hem de jips yumuşak, düşük dayanımlı erime boşluklarda çökme -Anhidritin jipse dönüşmesi aşırı temel kabarmaları, kıvrımlanması, hatta faylanması suyun olması çatlakların genişlemesine neden olur. -Jips parçalarını veya kaplamaları içeren agregalar beton dayanımını düşürür ve anhidrit beton dayanımını düşürür ve çatlak oluşumuna neden olur Anhidritin hidrasyonu ile hacimde %63 artış meydana gelir ve tünellerde taban kabarmasına neden olur (Zanbak ve Arthur, 1986) 80 40

41 Plütonik kayalar Bu kayalar özellikle sağlam atmosferik süreçlere karşı duraylı ve yeteri dayanıma sahipler -Ancak, hidrotermal alterasyon veya atmosferik bozunma süreçleri kayaların yumuşamasına ve zayıflamasına neden olabilir. Özellikle, iri kristal tanesine sahip plütonik kayalar bozunmaya daha meyillidir.. bozunma ürünü 30 m derinliği aşabilir. bozunma ürünleri yüksek kil içeriğine sahiptir. Makaslama dayanımı düşüktür kayma (bozunma zonunun derinliği veya temel kayanın derinliğini belirler) - Bir çok kaya kütlesinde bulunan eklemler, faylar, çatlak zonları kaya kütlesine su geçişlerini sağlar bozunmayı kolaylaştırır. 81 Volkanik kayalar Bazalt en problemli volkanik kaya: Özellikle genç bazaltlar yüksek permeabiliteye sahipler Yaşlı bazaltlar yeterince masif olurlar, sızmaya neden olacak çatlaklar oldukça azdır Genç volkanik birimlerde temel problemleri: Bazalt akıntıları arasındaki zayıf kül tabakaları ve tüfler farklı oturma ve kayma duraysızlıkları Bozunma düşük dayanımlı zemin -Riyolit ve andezitler Bir çok alanda başarılı barajlar inşa etme olanağı sağlar (bazaltlardan çok daha iyidirler bunların süreksizlikleri genelde çimento enjeksiyonu ile kapatılabilir 82 41

42 Bazı durumlarda kimyasal bozunma etkili olabilir toprak dolgu barajlar -Piroklastik kayalar dayanım, duraylılık ve permeabilite açısından geniş aralıkta değişim gösterirler Birçok aglomera yeterince iyi çimentolanmış, göreceli olarak geçirimsiz olmaları beton barajları için uygundur Tüf zayıf kaya kütleleri ve buradaki problemler genel olarak şeyllerden kaynaklanan problemlerle karşılaştırılabilir. Vadilere doğru eğimli genç kül ve tüfler abatmanlarda problem oluşturur (potansiyel kayma problemi) 83 Metamorfik kayalar Metamorfik kayalar, baraj alanına uygunluk açısından farklılık gösterirler. - Klivaj, şistozite, foliasyon metamorfik kayaların dayanımlarını olumsuz etkilemekte ve bozunmasına neden olmaktadır. - Bölgesel metamorfizma kıvrımlanma parçalanmış ve deforme olmuş kayaların oluşumu -Masif metamorfik kayalar (gnays ve kuvarsit) sağlam ve baraj için uygundur. Bazı şist, slates ve piritler baraj için uygun olabilir, ancak, Diğerleri, bozunma ve deformasyon derecesine bakılmaksızın baraj alanları için istenmez örneğin:talk, klorit ve serisit şişt zayıf kayalar ve sık aralıklı şiştoziteye sahipler 84 42

43 -Bozunmaya bağlı olarak, bazı şistler kaygan olabiliyorlar ve orta hafif yükler altında yenilirler. -Diğer karbonatlı kayalarla karşılaştırıldığında, mermerler bazı avantaj ve dezavantajlara sahipler. 85 Zeminlerde Barajlar Killer: düşük taşıma kapasitelerinden dolayı toprak barajlar genellikle killerin üzerinde inşa edilirler. Vadi tabanlarındaki krip davranışından dolayı killer çatlarlar ve yumuşarlar dolayısıyla yükün geniş alanlara dağıtılması gerekli derin kazılar kabarma problemi dairesel kayma duraysızlıkları yüksek ihtimal. Alüviyal zeminler: önemli problem zayıf konsilidasyon özelliklerinden kaynaklanıyor Silt ve killer hafif yükler altında plastik deformasyonlar veya makaslama yenilmesi, ve konsolidasyon Yumuşak alüviyal killer eğer kalınlıkları < 2-3 m İnşaat sırasında konsolide olurlar İri kum ve çakıllar az konsolidasyon meydana gelir ve toprak barajlar için çok ideal temelleri oluştururlar Ancak, toprak ve kaya dolgu barajlarda doğal drenaj sağlarlar

44 Sızma (Seepage) ve Kaçak (Leakage) Sızma (Seepage) Bir baraj rezervuarında su tutulmaya başlandığında, rezervuardan barajın kenarlarından, altından ve /veya rezervuarın kenarlarından sürekli bir su hareketi söz konusudur. Buna sızma denilir. Kaçak (Leakage) Rezervuardan eklem ve açıklıklar boyunca daha yüksek miktardaki su kaybına denilir.. 87 Barajın mansap kesimindeki su akışında meydana gelen ani artış: nehirde kaynama (boils in the river) vadi yamaçlarında kaynakların gözlenmesi Bu durum aşağıda verilen önemli nedenlerden kaynaklanabilir: Erime kanalları Fay zonları Gömülü kanallar 88 44

45 Yatay tabakalı ve kumtaşı-kiltaşı gibi bir ardalanmadan oluşan istif su kaçakları açısından tehlike oluşturur Vadiye paralel ve bir senklinal oluşturacak şekilde olduğunda (1 geçirimsiz şeyl, 2 eklemli kumtaşı), genelde herhangi bir su kaçağı problemi yaşanmaz 89 kumtaşı kil-içeren kayaların ardalanması su tutulur tabaka eğimi baraj altında değişiyor su kaçakları olabilir Fay boyunca su kaçakları meydana gelebilir 90 45

46 Barajlardaki su kaçakları problemleri için aşağıdaki önemler alınabilir. Temel kayda perde çukurların açılması Enjeksiyon perdesi aşağıdaki geçirimsiz zona kadar uzatılabilir barajın memba kesimindeki topuğunda(heel) geçirimsiz bir katman oluşturulabilir. 91 Keban barajından bitişik vadiye doğru su kaçakları 92 46

47 Borulanma (Piping) su kaçaklarından dolayı baraj tabanında meydana gelen erozyon Borulanma baraj topuğunda (toe) başlar buradan baraj rezervuarına doğru baraj gövdesi içinde veya altında kanalların veya borulanmanın oluşmasına neden olur Baraj altındaki su sızmaları bazen küçük bir kaynak şeklinde gözlenir, ancak daha sonra yavaş yavaş artış gösterir çamurlu su veya kum-su süspansiyonu topuk kısmında gözlenir, birkaç saat içerisinde yenilme gerçekleşebilir -Bir toprak dolgunun veya baraj temelinin borulanmaya karşı direnci: zeminin plastisitesine zemin tane boyuna kompaksiyon derecesine bağlıdır 93 Minimum direnç zayıf sıkıştırılmış ve iyi derecelenmiş kum ve çakıl çok boylanmış ince kohezyonsuz kum (iyi sıkıştırılmış olmasına karşın) Oturma çatlakları da borulanma oluşturabilir. Borulanmadan nasıl kaçınılabilir? lengthen the path percolation decreases the hydraulic gradient of flow and its velocity barajın akış yukarı kısmına geçirimsiz bir katmanın yerleştirilmesi baraj tabanını genişletmek Baraj gövdesine yerleştirilen drenaj sistemiyle barajda olabilecek borulanmanın önüne geçilebilinir. Bu durum: baraj yüksekliği geçirgen malzemenin maliyeti ve elde edilebilmesi Temelin permeabilitesine bağlıdır

48 Topuk drenajı Yatay drenaj Baca şeklinde drenaj 95 Baraj rezervuarı Yamaçlarının Duraylılığı Baraj gölü çalışmalarında üzerinde öncelikli durulacak konulardan biri de yamaçların, özellikle baraj eksenine yakın kısımlardaki yamaçların duraylılığı, heyelan ve akma olasılıklarıdır. Rezervuar yamaçlarındaki krip belirtileri ve fosil (eski) heyelan topoğrafyası araştırılır; aktif heyelan belirti belirli röperlere bağlanarak, hareket yönleri ve miktarları belirlenir. - En büyük değişiklik su tablası seviyesinin yükselmesine bağlıdır. Daha önce doygun zonda bulunmayan bazı kayalar, özellikle tabakalı olanlar, duraysız hale geçip bazı yenilmelerle sonuçlanabilir (makaslama dayanımlarında meydana gelen azalma) Rezervuar yamaçlarında kaymalar -İnşaat sonrası yenilmenin gerçekleşmesi, rezervuar kapasitesini düşürür veya felaketle sonuçlanabilir. (Vaiont barajı, İtalya, 1963) - Rezervuar yamaçlarındaki eski heyelan bölgeleri su kaçağı problemlerine yol açabilir

49 Rezervuar şevleri 97 - Siltlenme ciddi bir ekonomik problemdir. -Akarsuların yüksek oranda sediman getirdiği yerlerde: siltlenme hızının tahmin edilmesi rezervuarın yararlı kullanma ömrünün belirlenmesi Bir projenin ekonomik fizibilitesinin değerlendirmesi açısından önemlidir. Önemli faktörler: Drenaj alanının büyüklüğü Kaya türü Drenaj yoğunluğu Yamaçların eğimi Baraj Rezervuarlarında Siltlenme Bir baraj inşa edildikten sonra, yağış alanına düşen sularla baraj gölü su tutmaya, gitgide büyümeye başlar. Yağış (drenaj) alanının topoğrafik, litolojik, yapısal özelliklerine ve bitki örtüsünün miktarına, rezervuarın büyüklüğüne, iklim koşullarına göre, yağış alanında blok, çakıl, kum, silt ve kil çapında, değişik büyüklükte ve bileşimde, çeşitli maddeler akarsularla baraja sürüklenir. Baraj rezervuarı gitgide dolmaya, faydalı hacim küçülmeye ve barajın ömrü kısalmaya başlar. İşte baraj rezervuarının blok, çakıl, kum, silt ve kil tane boyundaki malzemeyle dolmasına barajlarda siltlenme denilir 98 49

50 Baraj rezervuarının silt tutma niteliği (kapan etkinliği, Trap efficiency) çok değişkendir. Silt tutma niteliği denince, rezervuara gelen tüm silt miktarının, baraj gölünde alıkonulan yüzdesine oranı akla gelir ve aşağıdaki gibi ifade edilir: T e = (S i -S o )/S i S i : bir yılda rezervuara gelen malzeme hacmi S o : bir yılda rezervuardan geçip giden silt hacmi Bu parametre, gelen su miktarı, barajın yaşı, kullanma süresi, topoğrafyası, gölün şekli, jeolojik yapısı, litolojisi, bitki örtüsü, boşaltma yapıları vb. faktörlere bağlıdır. -Siltlenme kaçınılmazdır, ancak kısmen üstesinden gelinebilinir. Sediman getiriminin az olduğu alan seçme iyi bir bitki örtüsü Sediman kapanları ile malzeme baraj rezervuarına gelmeden daha yüksek kotlarda tutmak 99 Bu barajın türü? bir toprak dolgu baraj Butterley Dam, Marsden

51 Bu barajın türü? Payandalı Baraj Chief Joseph Dam, Washington State, ABD 101 Bu barajın türü? Bir Ağırlık barajı Grand Coulee Dam, Washington State, ABD

52 Bu barajın türü? Kemer baraj Kariba Dam, River Zambezi, Zimbabwe ve Zambia arasında 103 Bu barajın türü? Payandalı/ağırlık barajı Hume Dam, River Murray, Avusturya

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir.

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir. 7. BARAJLAR 7.1 Giriş Baraj, su biriktirmek amacı ile hazne oluşturmak üzere bir akarsu vadisini kapatarak akışı engelleyen yapıdır. Barajın su biriktirme yanında, su seviyesi yükseltme ve geniş su yüzeyi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ

ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ ÇEVRE JEOLOJİSİ NE GİRİŞ Doç. Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÇEVRE JEOLOJiSİ DERSİ ile İLGİLİ AYRINTILAR Ders Kitabı: Environmental Geology (Edward Keller) Environmental

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

Açık Ocak Planlamasında, İzlenecek Mantiksal Yol

Açık Ocak Planlamasında, İzlenecek Mantiksal Yol Açık Ocak Planlamasında, İzlenecek Mantiksal Yol (The Logical Course fn Planning an Opencast Mine) H. GOERGEN {') H. HÜPP (*) R.D. STOLU*) ÖZET Yazıda, acık ocak İşletmeciliği teknolojisindeki en yenj

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 101 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 101 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Müdür Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Yayın Kurulu Dr. Yusuf Z. GÜRESİNLİ Kadri YAŞAR

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7. Bölüm (Tünel açma makineleri, arın basınç hesapları, tünel kaplamaları, bir proje örneği) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2009 1 Tünel

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük

TASLAK AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük AFET YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TERİMLER Açıklamalı Sözlük Hazırlayanlar: Oktay ERGÜNAY Gazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi, Ankara E-posta: oktayergunay@yahoo.com Polat GÜLKAN ODTÜ, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı