Uçak Sanayiinde Kullanılan Balpeteği Kompozitlerin Tahribatsız Muayeneleri Ve Tamiri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uçak Sanayiinde Kullanılan Balpeteği Kompozitlerin Tahribatsız Muayeneleri Ve Tamiri"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey Uçak Sanayiinde Kullanılan Balpeteği Kompozitlerin Tahribatsız Muayeneleri Ve Tamiri H. Ercan 1, A. Bekem 2, M. Doğu 3 ve A. Ünal 2 1 MNG Havayolları/Turkey 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, Ġstanbul/Türkiye, 3 Dizayn Grup Teknoloji LTD ġtġ Non Destructive Inspection and Repair of Honeycomb Composites Used in Aircraft Industry Abstract Non destructive inspections of honeycomb sandwich structures were studied and results were discussed. Couple of case studies was gone over. Procedures and techniques of sandwich structures repair were studied and some applications have been done and results were reviewed. Keywords Composite Materials, Honeycomb Sandwich Structures, Repair of Honeycomb, NDI Techniques of Honeycomb. I. GĠRĠġ Prepreg sandviç yapı yüksek mukavemetli prepreg yüzey tabakaları ve arasında metal, aramid balpeteği yapıdan ve kullanma alanına göre aralarındaki yapıģtırıcıdan (ġekil 1) meydana gelmektedir. DüĢük ağırlık, dayanım, dizayn çeģitliliği, düģük üretim maliyeti baģlıca avantajlarıdır. [1] muayenelerinde görerek muayene, tap testleri, X-ıĢınları (radyografi), ultrason, eddy akımları, termografi usulleri uygulanır. Bazı durumlarda tahribatsız muayene usullerinin birden fazlası da hasarın iyice belirlenebilmesi için uygulanabilir. A. Görerek Muayene Görerek muayene servisteki kullanımlar için önemli ilk aģamadır. Gün ıģığında veya aydınlatıcı kullanarak uygulanmaktadır. Çarpmadan dolayı oluģan hasarlarda görerek muayene metoduyla çentikler, çatlaklar, boya çatlakları ve bozulmaları, delikler, ezilmiģ bölgeler, uçlardaki çıkıntılar tespit edilebilir. Isısal etkiyle veya yıldırım düģmesi sonucu oluģan rengi değiģmiģ, kaybolmuģ, bozulmuģ boya hataları, bağlama elemanlarından kayıplar, boya çatlakları, uçlardan sarkmıģ, çıkıntı yapmıģ fiberler, bükülmüģ alüminyum yüzeyler belirlenebilir. Yakın gözle muayene ile tabaka oryantasyonu, kaçıncı tabakada hasar olduğu gözlenebilir. ġekil 1: Prepreg yüzey tabakalardan oluģmuģ sandviç yapı. ġekil 2: Yıldırım düģmesi sonucu rengi değiģmiģ, kaybolmuģ, bozulmuģ boya hatalarının gözle muayenesi [2] II. BALPETEĞĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠT YAPILARINDA TAHRĠBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERĠ Kompozit balpeteği sandviç yapıların tahribatsız 521

2 A. Bekem, H. Ercan, M. Doğu, A. Ünal ġekil 3: Çarpma hasarı sonucu yırtılmıģ yüzey tabaka ve petek hücrelerin ortaya çıkmıģ hali [2] B. Tab testi Tap testi metal bir disk, test çekici veya tap cihazı kullanarak yapılır. Muayenesi yapılacak bölgeye test için gerekli olan cihazlardan biri vurulmaktadır. YapıĢtırma hatası veya delaminasyon olan bölgelerde sönük bir ses çıkarmaktadır. Bu metot, hatalı bölgenin genel olarak iģaretlenmesi için iyi bir yöntemdir. Bu usul kalın tabakalı yapılarda iyi sonuç vermez. 4 kattan fazla olan tabakalarda tap testi yapılması tavsiye edilmez. Ayrıca uygulayıcının duyma kapasitesi, tecrübesi, bölgenin sessizliği testin hassas olmasına etki eden unsurlardır. Otomatik tap testi cihazı hasarlı bölgeyi göstergesi yardımıyla diğer tap testlerine nazaran daha hassas bir Ģekilde test etmektedir. Havacılık endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. C. Ultrasonik Muayene Ultrason ile muayenede yapı içindeki hataları görmek için yüksek frekanslı sinyaller (1 ile 10 megaherz arasında) gönderilmektedir. Bu sinyaller güç vericileri tarafından yapıya yollanmaktadır. Ultrasonik muayenede ultrasonla gönderme, darbe-yankı metotları kullanılmaktadır. Ultrasonik muayene iyi yetiģmiģ elemanlar tarafından yapılmalıdır. Ultrasonla gönderme sisteminde el veya cihazla yapılan çeģitler mevcuttur. Bu metotla 1 cm lik hataları güvenilir bir Ģekilde tesbit etmek mümkündür. [2] Kompozit malzemelerin muayenesinde darbe-yankı sisteminin kullanılmasında bir güç çeviriciye ihtiyaç vardır. Güç çevirici ultrasonik sinyal göndermekte ve çarpan sinyali geri almaktadır. Sinyal gücünün kaybı, zaman farkı iki boyutlu göstergede görülmektedir. Zaman farkı hatanın derinliğine veya kalınlığına dönüģtürülür. Darbe-yankı yöntemiyle hatalı tabaka oluģumları, çatlaklar, boģluklar, su, yapıģma hataları 1 cm ye kadar tespit edilebilir. Ultrasonik yapıģma tespit edici ile muayenede bir adet muayene probu ve iki güç çevirici kullanılmaktadır. Bu metotla hatalı tabakalar, boģluklar, yüzey ile petek arasındaki yapıģtırma hataları tespit edilebilinir. YaklaĢık 2,5 cm ye kadar olan hatalar bu usulle tespit edilebilir. [2] D. X-Işınlarıyla (Radyografi) Muayene X ıģınlarıyla muayene yöntemi kompozit malzemelerde öncelikli olarak petek yapısında suyun tespiti için kullanılmaktadır. Radyografta su olan yerler koyu olarak görülmektedir. Kür iģlemi sırasında az miktarda reçine balpeteği yapının içinde kalabilir. Bu durumda peteğin içindeki görüntü, su birikimi görüntüsüyle aynıdır. Bu tür durumlarda X ıģınları demeti hücre duvarlarına paralel olarak gönderilirse, farklılığı anlamak mümkün olabilir. Ayrıca radyografi yöntemiyle kompozit balpeteği yapısındaki yüzey tabaka çatlakları da tespit etmek mümkündür. E. Eddy Akımlarıyla Muayene Eddy akımlarıyla kompozit sandviç malzemelerin hatalarının bulunmasından ziyade uçağın burun kısmında bulunan Radom un tamirden sonra kalınlığının ölçülmesi için kullanılmaktadır. Bu yöntem Radom un diğer kısmında bulunan alüminyum tabakada oluģan akımlarla Radom kalınlığını karģılaģtırılmaktadır. F. Termografik Muayene Metodu Termografik muayene metodu nispeten yeni bir tahribatsız muayene yöntemi olup, balpeteğinde oluģan buz ve su parçacıklarının tespitinde, alüminyumdan üretilen sandviç yapılarda petek ile tabaka yüzeyler arası yapıģma eksikliklerini tespit etmekte kullanılmaktadır. Termografik kamera ile yapılan tahribatsız muayenelerde pozisyonlanma çok önemli olup, test edilecek kısımla dik durum devamlı olarak muhafaza edilmelidir. Termografik muayenede en önemli esas ısı farkını tespit ederek, hatalı bölgeleri bulmaktır. III. BALPETEĞĠ SANDVĠÇ YAPILARIN TAMĠR METOTLARININ TESPĠTĠ VE ARAġTIRILMASI A. Tamire Uygunluğun Tesbit Edilmesi Bir bölgeyi tamir ederken, tamirde kullanılan malzeme ya da malzemelerle ana parça uyuģmalıdır. Tamir edilen bölgenin mukavemeti ve dayanımı ile ana parçanın mukavemet ve tokluk değerleri benzer ya da benzere çok yakın olmalıdır. Aksi halde ana parçayı oluģturan bölüm, kuvvetli ve mukavemetli olursa yük ana parçaya, tamir edilen bölge kuvvetli olursa bu kez yükün büyük bir bölümü tamir edilen bölgeye binecektir. Söz konusu her iki durum da istenmeyen durumlardır. Tamir iģleminin kuvvetliliğini değiģtiren üç ana öğe vardır. Bunlar reçine matris, fiberlerin cinsi, fiberlerin niteliği ve oryantasyon yönleridir. B. Fiber Seçimi ve Uygulaması Fiberlerin elastik modüllerini incelenecek olursa; örneğin, karbon fiberlerin yerine cam fiber yerleģtirdiğinde en az üç misli cam fiber yerleģtirmek zorunda kalınır ki, karbon fiberin tokluğu sağlanabilsin. Genel olarak tamirlerde aramid 522

3 Uçak Sanayiinde Kullanilan Balpeteği Kompozitlerin Tamiri ve Tahribatsiz Muayeneleri fiberlerin (kevlar) yerine cam fiberlerin kullanılması dıģında, aynı tip fiber kullanmak en iyi yöntemdir. C. Fiber Oryantasyonu ve Niteliği Tokluğu sağlamadaki en önemli elemanlardan biri de fiber yönlerinin uygun olmasıdır. Bunun dıģında balanssız ve simetrik olmayan yaymalar tamirde etkili olan hususlardır. Devamlı tamirlerde, tamirin ömrü parçayla aynı olacak Ģekilde yapılmalıdır. Ayrıca tamirlerde ısı tutucu, yıldırıma karģı koruma, anten geçirgenliği gibi özel durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek sıcaklıkta kür edilerek veya üretildikten sonra parça performansını arttırmak için tekrar kür edilen parçaların tamirlerinde, yararlanılan malzemeler de aynı özelliklere sahip kür iģlemleri uygulanmalıdır. Tamir iģleminde temizlik ve sıcaklık dikkatlice kontrol edilmelidir. Prepreg metodu, yapıģtırma metotları sıcaklığa aģırı duyarlı uygulamalardır. Isıtma kontrol mekanizmalarında ısı battaniyeleri, fırın, otoklav, ısı lambaları, sıcak hava üfleyicileri kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanıldığında özellikle ısı battaniyeleri, fırın ve otoklavda sıcaklık devamlı olarak kontrol edilmeli, tavsiye edilen ısı limitleri kesinlikle aģılmamalıdır. D. Cam Elyaf Takviyeli Parça Tamiri Kat kat yerleģtirmede gerekli kat kadar yerleģtirmenin belirlenmesi ve uygulanması fiberglas tamirinin özünü teģkil etmektedir. Islak yayma metoduyla yapılan fiberglas tamirlerinde epoksiyle yapıģtırma esnasında bazı katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak 123 C kürü prepreg metoduyla yapılan tamirlerde, 65 C kürü ise ıslak yayma metoduyla yapılan tamirlerde kullanılmaktadır. Genelde tamir boyutu 123 C kürü ile yapılan prepreg tamir uygulamalarında önemli değildir. Otoklavda yapılan kür, büyük vakum torbalarını kullanmada güçlük olacağı için tercih edilmelidir. Bunun yanında otoklavda yapılan kürlemeler, vakum torbasına nazaran daha iyi mekanik özellikler sağlamaktadır. 177 C da kürleme yapılan tamirlerde parçalar kritik yapıda ve yüksek sıcaklık gereksinimi duyulan özelliklerdedir. Yüksek sıcaklıkta yapılan kürler için parça tamirden önce iyice kurutulmalı, tercihen fırın, otoklav kullanılmalı, bu imkanlar yoksa ve parça ısı battaniyesiyle kürlenmek mecburiyetinde ise sıcaklık termokupoller vasıtasıyla devamlı olarak kontrol edilmelidir. E. Kevlar Takviyeli Parçaların Tamiri Kevlar parçaların tamirinde cam elyaflı katlar kullanılmaktadır. Cam elyaflı katlar bu tür tamir için seçilen en iyi malzemedir. Kevları iģlemek zor olmasına karģın cam fiber tabakaların kullanımı kolaydır. Ayrıca cam fiber tabakaların kullanımı maliyet açısından da ilave bir avantaj sağlamaktadır. ġekil 4: Tipik kevlar tamiri / ıslak serme tamiri [3] F. Karbon Fiber Takviyeli Parça Tamiri Son zamanlarda uçak parçalarının üretiminde karbon-fiber takviyeli plastik malzemelerin (CFRP) diğer kompozit çeģitlerine kıyasla daha fazla, parçada yoğun olarak kullanıldığını görülmektedir. Karbon-fiber takviyeli plastik malzemelerin tamirleri değiģik kür sıcaklık derecelerinde prepreg ve ıslak yayma teknikleriyle yapılmaktadır. Karbon fiberli parça tamirlerinde en önemli kriter: hangi malzeme ve kür sıcaklığında üretildiyse, aynı Ģekilde tamir edilmesi gerektiğidir. Islak yayma tekniğiyle yapılan tamirlerde kuru dokuma maddesi ve tabakalanmıģ reçine kullanılmaktadır. Karbonfiberli malzeme tamirinde, reçine oranı 1.3:1 olmalıdır [1]. Bu oran Ģimdiye kadar yapılan test sonuçlarına göre verilmektedir. Tamirde dokuma maddesinin havası vakumla alınarak reçine uygulanmakta ve ilave dokuma tabakaları tamir edilecek bölgeye yerleģtirilmektedir. [3] G. Kompozit Sandviç Malzeme Tamirinde Yapışkanların Rolü Kompozit sandviç malzemelerin tamirinde yapıģtırıcıların kimyasal özelliklerini göz önüne alarak uygun yerlere göre seçimi çok önemlidir. YapıĢtırıcıların tipi (akıģkan, kuru, bant, film), kürlenme özellikleri ve dereceleri, uygulanmadan önce yüzeyin temizliği tamirin kalitesine direkt olarak tesir ederler. 523

4 A. Bekem, H. Ercan, M. Doğu, A. Ünal H. Kür İşlemleri Prepreg tamirlerde orijinal parçaya yakın mekanik özellikler kazanılır. Bunun yanında bu metotta yüksek kür sıcaklığına ihtiyaç duyulur. Islak yayma metodu, prepreg metoduna iyi bir alternatif olsa da, kür zamanının çok uzun olmasının da hesabı yapılması gerekir. Yüksek sıcaklıklarda yapılan 250oF (177oC) prepreg karbon tamirinde, tamir edilen bölgeyle, ana parçanın mekanik özellikleri yakın özellikler gösterir. Buradaki en önemli husus, tamirin yüksek sıcaklık gerektirmesi, sıcaklığın suyun buharlaģma sıcaklığından yüksek olmasından dolayı, parça içindeki tespit edilemeyen suyun parçaya ve tamire hasar verme konusudur. Bu sebeple tamir edilen parça mümkün olduğu kadar iyi bir Ģekilde kurutulmalı, tercihen kür için fırın ya da otoklav kullanılmalıdır. İ. Petek Hücrelerin Seçimi ve Yerleştirilmesi Bozulan petek hücrelerin tamirinde hücrenin aynı malzemeden üretilmiģ olması esastır. Bunun yanında tamir için seçilen hücre boyutlarının, orijinal parça hücre boyutlarından küçük olması, daha yüksek yoğunluğa sahip olması diğer önemli iki kıstastır. Hücrelerin tamirinde zorunlu olarak farklı malzemeden üretilen hücreleri kullanmak zorunda kalındığında uyuģum tablolarına bakılmalı, korozyon tehlikesine karģı alüminyum ile karbon esaslı hücreler asla yanyana kullanılmamalıdır. Çok küçük tamirlerde kevlar hücreler, alüminyum hücrelerin yerine kullanılabilir. Bu tür durumlarda aynı yoğunluktaki daha küçük hücre yapısı tercih edilmelidir. Aynı Ģeklide küçük tamirlerde petek hücre yerine dolgu macunuyla boģluğu kapatmak kabul edilebilirse de, büyük bölgelerde dolgu macununun tokluğu çok fazla olacağından bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır. Hücreler genel olarak köpük yapıģtırıcılarla veya dolgu maddesiyle birleģtirilirler, köpük yapıģtırıcılar prepreg tabakaların, dolgu maddesi ıslak yayma metoduyla yapılan tamirlerde kullanılırlar. ġekil 4: Dayanç hatası sonucu meydana gelmiģ kopma görüntüsü Rijitlik hatası servisteki bazı uçak parçalarında saptanmıģ olup, bu hatanın oranı %4 olarak bulunmuģtur. Gerçek bir olayın sonucu ġekil 5 de verilmiģtir. ġekil 5: Rijitlik hatası sonucu meydana gelmiģ yapı görüntüsü Panel burkulması alüminyum bazlı kompozit yapılarda saptanmıģ olup, bu hatanın oranı %2 olarak saptanmıģtır. Gerçek bir olayın sonucu ġekil 6 da verilmiģtir. IV. DENEYSEL ÇALIġMALAR Deneysel çalıģmalar alüminyum ve kevlar balpeteği kompozit yapılarda, olay (case study) (oluģmuģ hasar analizi) ve yapılan deneyler olarak gerçekleģtirilmiģtir. A. Hasar Oluşum Türlerinin Analizi Airbus, Boeing uçaklarında alüminyum bazlı balpeteği kompozit yapılarda gözlenen 62 adet hasar analizleri incelenmiģtir. Madde de tanımlanan dayanç hatası, olay (case) çalıģması Ģeklinde servisteki uçakların alüminyum bazlı kompozit yapılarında saptanmıģ olup, bu hatanın oranı %2 olarak bulunmuģtur. Gerçek bir olayın sonucu ġekil 4 de verilmiģtir. ġekil 6: Panel burkulması sonucu meydana gelen kompozit yapı Kesme kıvrımı hatası uçaklarda kullanılan alüminyum bazlı kompozitlerde %3 oranında gerçekleģmiģtir. Gerçek bir olayın sonucu ġekil 7 de verilmiģtir. 524

5 Uçak Sanayiinde Kullanilan Balpeteği Kompozitlerin Tamiri ve Tahribatsiz Muayeneleri ġekil 7: Kesme kıvrımı hatası sonucu oluģan hatalı yapı Yüzey ezilmesi serviste birçok olayda saptanmıģ olup, bu hatalı durumun meydana gelme oranı %34 olarak gerçekleģmiģtir. ġekil 8 de bu hatalı durum gösterilmiģtir. ġekil 10: Bölgesel basınç sonucu oluģan hasar BeĢ yıl boyunca alüminyum bazlı balpeteği kompozit yapılarda oluģan hasar oluģum türlerinin analizi 62 olayın gözlenmesi ve irdelenmesi sonucu ortaya konmuģ olup, en fazla karģılaģılan durumlar %52 oranıyla bölgesel basınçtan kaynaklanan hatalar ve %34 oranıyla yüzey ezilmesi hasarlarıdır. Bu tür hasarların oluģmasındaki en büyük faktör %50 oranıyla insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Çizelge 1 de hasar oluģum türleri ve yüzdeleri verilmiģtir. ġekil 8: Yüzey ezilmesi sonucunda meydana gelen hasar görüntüsü. Hücreler arası kıvrılma durumu servisteki bazı uçaklarda az da olsa meydana gelmiģ olup, oranı %3 olarak tespit edilmiģtir. ġekil 9 da hücreler arası kıvrılma hali gösterilmiģtir. Çizelge 1: Gözlenen 62 olayda alüminyum bazlı balpeteği kompozit yapılarda hasar oluģum türleri ve oranları Hasar Türü Görülme Oranı Hata yüzdesi (%) Dayanç hatası 1/62 2 Rijitlik 3/62 4 Panel Burkulması 1/62 2 Kesme Kıvrımı 2/62 3 Yüzey ezilmesi 21/62 34 Hücreler arası kıvrılma 2/62 3 Bölgesel basınç 32/62 52 ġekil 9: Hücreler arası kıvrılmadan dolayı meydana gelmiģ hatalı durum görüntüsü B. Tahribatsız Muayeneleri Uygulamaları Petek yapısı aramid (kevlar) bazlı, yüzey tabakası kevlardan oluģan prepreg yapıdaki kompozit malzeme çekiçle üzerine darbe vurulmak suretiyle hasarlandırılmıģtır. HasarlanmıĢ bölge önce gözle tespit edilmiģ, bilahare hasarın petek kısmındaki hasarı da tam anlamıyla tespit etmek için uygulama yapılmıģtır. ġekil 11 de bu durum gösterilmiģtir. Gözle yaklaģık olarak tespit edilen bölgeye tap cihazı uygulanmıģ, alınan sinyallerle petek hücre bölgesindeki hatalar da tamamen tespit edilmiģtir. Bölgesel basınç uçakların servis Ģartlarında en çok rastlanılan hatalı durum olup, bu hatalı durumun meydana gelmesine sebep olan en büyük neden çarpma olaylarıdır (kuģ çarpması, araç ve gereç çarpması, yıldırım vs.). Bu hatalı durumun oranı %52 olarak tespit edilmiģtir. ġekil 7.7 ve ġekil 10 da bu oluģan durumlar verilmiģtir. ġekil 11: HasarlanmıĢ kompozit sandviç yapı ve tap cihazının bu bölgeye uygulanması 525

6 A. Bekem, H. Ercan, M. Doğu, A. Ünal C. Islak Serme Usulüyle Tamir Islak serme ile tamir uygulamasında tamir edilecek bölge tap cihazı ile tespit edildikten sonra bölge Ģablonla iģaretlenmiģtir. Hasarlı tabakalar özel kesici yardımıyla tamamen çıkarılmıģtır. Petek hücrelerinde zarar gördüğü gözlenmiģtir. kaçağının olmadığı görülmüģtür. Tamir edilen bölge vakum torbasından çıkarılarak temizlendi ve yüzey düzgünlüğü sağlanmıģtır. ġekil 15: Tamiri bitmiģ parça. ġekil 12: Hasar gören üst tabanın çıkartılması. Hasarlanan petek hücrelerinde tamamen çıkarılmasına karar verilmiģ ve Bölgedeki tüm petek hücreler çıkartılmıģ, diğer yüzeye zarar vermemek için itina gösterilmiģtir. ġekil 13: Hasar gören peteğin çıkartılması. Yüzey tabakası zımparalanarak düzeltilmiģtir. Zımparalama sonucu yüzey seviyesi düzgünlüğünün limitler dahilinde olduğu gözlenmiģtir. Bölgedeki boya ve diğer kalıntılar temizlenmiģ, bölge kurutulmuģ ve temizlenmiģtir. Tamir edilecek bölgenin boyutlarına uygun petek kesilerek hazır hale getirilmiģtir. Tamir peteği ebatlarına uygun Ģekilde hafifçe yüksek olarak yerine yerleģtirilmiģtir. Dolgu yapıģtırma maddesi karıģtırılarak tamir bölgesine ġekil 14 teki görüldüğü gibi sürülmüģ ve petek yerine yerleģtirilmiģtir. Hücre tamamen dolgu yapıģtırma maddesiyle kaplı hale getirilmiģtir. Bozulmayan kata uygulanan dolgu yapıģkan maddesinin yeterli olduğu görülmüģtür. Hücre tam yerine sıkıca yerleģtirilmiģtir. Tamir katları oryantasyonlara dikkat edilerek yayılmıģ ve tabaka uyuģumları sağlanmıģtır. Tamir edilen malzeme tekrar vakum torbasına alınmıģ, 65 C sıcaklıkta yaklaģık 120 dakika tekrar kürlenmiģtir. Tamir edilen parça vakum torbasından çıkarılmıģtır. Tamiri bitmiģ parça yeniden tap testinden geçirilmiģ ve herhangi bir olumsuzlukla karģılaģılmamıģtır. V. SONUÇLAR THY yapısal tamir ünitelerinde gözlenen 126 adet kompozitten tamir esnasında 5 tamir uygun özelliklerde bulunmayarak, tekrar tamir edilmek üzere ilgili ünitelere geri gönderilmiģtir. 5 adet baģarısız tamirin 3 tanesinde tabakalar arasında eksik yapıģma tespit edilmiģ, diğer 2 tanesinde ise yanlıģ tamir uygulaması neticesi gözle görülür hata meydana gelmiģtir. Eksik yapıģma tespit edilen 3 adet baģarısız uygulamada kürleme esnasında sıcaklık derecesinin ve zamanının tam olarak uygulanmadığı, vakumlama iģleminde kaçakların oluģtuğu, diğer 2 baģarısız uygulamada gösterilen dikkat ve özenin yetersiz olduğu tespit edilmiģtir. Özetle gözlenen 126 adet çeģitli balpeteği kompozitlerinin tamir uygulamalarında baģarısız tamir uygulaması oranı %3 ile sınırlı kalmıģtır. KAYNAKLAR [1] Hexcel Composites5, Hexweb Honeycomb Sandwich Design Technology, Nomenclature, 2003 [2] Boeing Company 4, Advanced Composite Repair for Engineers- Inspection, 1996 [3] Boeing Company5, Advanced Composite Repair for Engineers- Repair, 1996 ġekil 14: YapıĢtırıcının uygulanması ve tamir peteğinin yerleģtirilmesi. Tamir vakum torbasına alınarak 65 C sıcaklıkta yaklaģık 120 dakika süreyle kürlenmiģtir. Kür esnasında vakum torbasının kaçak kontrolü yapılarak herhangi bir vakum 526

Uçak Sanayiinde Kullanılan Balpeteği Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

Uçak Sanayiinde Kullanılan Balpeteği Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Uçak Sanayiinde Kullanılan Balpeteği Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi A. Bekem 1, H. Ercan

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

Hexapan Honeycomb Hakkında

Hexapan Honeycomb Hakkında www.hexapan.com Hexapan Honeycomb Hakkında Üretimimiz temel olarak termoplastik HoneyComb Core ve termoplastik HoneyComb Sandwich panellerdir. Hafiflik, yüksek basma dayanımı ve çevreye dost olması gibi

Detaylı

Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız Muayene Yöntemleri Tahribatsız muayene; malzemelerin fiziki yapısını ve kullanılabilirliğini bozmadan içyapısında ve yüzeyinde bulunan süreksizliklerin tespit edilmesidir. Tahribatsız muayene

Detaylı

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013

ALUPAM A.Ş. ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER A.Ş. BURSA-2013 ALUPAM A.Ş. 2013 yılı başlarında ileri teknolojik malzemelerin tasarım ve imalatını yapmak amacıyla kurulmuştur. Alüminyum ve alaşımları ile yapılan çalışmalarına

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan)

matris: a (Mo) (sünek) woven fibers cross section view fiber: g (Ni 3 Al) (kırılgan) Kompozitler Kompozitler İki veya daha fazla malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilerek daha üstün özellikli malzeme oluşturulmasıdır. Cam takviyeli plastikler, beton, araba lastiği gibi örnekler

Detaylı

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı

TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı TUSAŞ, TSKGV nın TUSAŞ Bağlı HASSAS Ortağı ve SSM nin İştirakidir. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. USGB - Uzay Sistemleri Grup Başkanlığı Uydu yapısalında yaygın olarak kullanılan malzemeler

Detaylı

İÇERİK Kompozit malzemeler

İÇERİK Kompozit malzemeler İÇERİK Kompozit malzemeler Kullanım alanları Avantaj ve dezavantajları Sınıflandırılması KOMPOZİT MALZEMELER İki veya daha fazla malzemenin makro- düzeyde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve yeni özelliklere

Detaylı

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir

Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir Genel olarak bir kompozit malzeme, her iki bileşene ait özelliklerin birleşimiyle daha iyi özellikteki kombinasyonlarının elde edildiği çok fazlı bir malzeme olarak düşünülebilir. Bu birleşik etki prensibine

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐ

YAPILARDA HASAR TESPĐ YAPILARDA HASAR TESPĐ TESPĐTĐ-II 7. Bölüm MUAYENE TEKNĐKLERĐ ve DURUM TESPĐTĐ MUAYENE TEKNĐKLERĐ Beton yapılarda herhangi bir tamirat işlemine girmeden önce hasarın nedenlerini ve miktarını tam olarak

Detaylı

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar.

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. www.panelium.com.tr KULLANIM ALANLARI NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. matris malzemelerinin arasına yerleştirilen

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º ELYAF TAKVİYELİ KOPOZİT ALZEELER İÇİN İKROEKANİK ESASLI KIRI KISTASI x z θ y 0º 90º 90º 0º ERE FIRLAR KAAN BİLGE ELİH PAPİLA UHUK-2008-074 II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 2008, İTÜ,

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ

1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ 1/26 KARBON-KARBON KOMPOZİTLERİ Karbon-Karbon Kompozitlerin Genel Özellikleri Yüksek elastik modül ve yüksek sıcaklık mukavemeti (T > 2000 o C de bile mukavemet korunur). Sürünmeye dirençli Kırılma tokluğu

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Panel Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve İmalat Süreci. Mehmet ÇATALBAŞ Gensed Y.Kurulu Üyesi mehmet.catalbas@gensed.

Panel Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve İmalat Süreci. Mehmet ÇATALBAŞ Gensed Y.Kurulu Üyesi mehmet.catalbas@gensed. Panel Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve İmalat Süreci Mehmet ÇATALBAŞ Gensed Y.Kurulu Üyesi mehmet.catalbas@gensed.org Güneş Enerjisi Sanayicileri ve EndüstrisiDerneği Fotovoltaik Endüstri

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür.

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Selüloz

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN DELİNMESİNDE ÇİFT AÇILI MATKAP UÇLARIN İTME KUVVETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ali ÜNÜVAR a, Halil Burak KAYBAL a ve Ahmet AVCI a a, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2

Kaplama dekoratif görünüşü çekici kılarlar 2 METALĠK KAPLAMALAR Uygulamada metalik kaplamalar yalnız korozyondan korunma amacı ile dahi yapılmış olsalar bile diğer önemli bazı amaçlara da hizmet ederler: Dekoratif görünüşü çekici kılarlar. 1 Kaplama

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR ONARIM VE GÜÇLENDĐRME MALZEMELERĐ-3 Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ İDEAL BİR B R ONARIM / GÜÇG ÜÇLENDİRME MALZEMESİNİN

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

EE70 ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

EE70 ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ İBA KİMYA FÜZYON BAĞLI EPOKSİ TOZ BOYA Tanım EE70 serisi, fırın kürlendirmeli özel, olarak seçilmiş epoksi reçine ve sertleştiricileri ile formüle edilen baraların elektirk yaltımındaki

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

Alüminyum Honeycomb Panel

Alüminyum Honeycomb Panel Alüminyum Honeycomb Panel Alüminyum Honeycomb Panel Nedir? Petekli panel yapılar, yüksek mekanik dayanım gerektiren konstrüksiyonlarda kullanılır. Oldukça hafif sistemler elde etmek için, sandviç yapıların

Detaylı

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar:

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Teknik Data MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Tanım: İki bileşenli, MMA (Metilmetakrilat)esaslı, mekanik ve kimyasal etkilere, atmosfer

Detaylı

Prof. Dr. Hatem AKBULUT KOMPOZİT MALZEMELER. Prof. Dr. Hatem AKBULUT

Prof. Dr. Hatem AKBULUT KOMPOZİT MALZEMELER. Prof. Dr. Hatem AKBULUT KOMPOZİT MALZEMELER Kompozitlerin Tarihçesi 10000 M.Ö. 2000 M.Ö. 1940 lar 1960 lar Saman ve Çamur Kontraplak Cam Fiber Takviyeli Polimerler (GFRP) Karbon Fiber Takviyeli Polimerler (CFRP) 1971 1970 ler

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ

SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ SERAMİK MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER ve ÜRETİMİ Seramik Matrisli Kompozitler Seramik malzemeler, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve hafif oldukları (d= 1,5-3,0 gr/cm3) için oldukça çekicidir. Seramik matrisli

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

BAYCOCRET-AN4060 (Eski adı: INDUCRET-VK4060) Epoksi-Akrilat Esaslı, Stiren İçeren Ankraj Malzemesi

BAYCOCRET-AN4060 (Eski adı: INDUCRET-VK4060) Epoksi-Akrilat Esaslı, Stiren İçeren Ankraj Malzemesi AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ. 19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok. Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8 34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL Tel : +90-216-302 71 31/-32 Fax : +90-216-302 70 01 e-mail : info@ab-schomburg.com.tr

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri

EGETEK. Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri EGETEK Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri Zeminlere sadece üzerinde yürünen bir alan olarak bakılmamalıdır, zira onlar operasyonel altyapının temel elemanıdır. Bunlardan dolayı zemine üretim hattının

Detaylı

GAZ TÜRBİN TEMİZLEYİCİLER

GAZ TÜRBİN TEMİZLEYİCİLER TURBOT www.turbotect.com GAZ TÜRBİN TEMİZLEYİCİLER TURBOTECT KİMYASALLARININ GEREKLİLİKLERİ & FAYDALARI TURB TURBOTECT LTD., SWITZERLAND TEMİZLİK MEKANİZMALARI Yüzey Etkinleştirme Yüzey etkinleştirme maddeleri

Detaylı

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir.

Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu. Pillerin yanlış yönde takılması cihazınıza zarar verebilir. Apex Pointer TM + Kullanım Klavuzu Apex Pointer + apeks bulucu cihazını aldığınız için tebrik ederiz. Yeni enstrümanınız kök kanal boyunu kesin ve çabuk olarak belirleme imkanı sağlar. Cihazınızdan en

Detaylı

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi

Biresin CR80 Kompozit reçine sistemi Ürün Bilgi Formu Versiyon 7 / 21 CR8 Kompozit reçine sistemi Tooling & Composites Kullanma yerleri Vakum infüzyon ve enjeksiyon için Özellikle, 75 C sıcaklıklar altında çalışılması gereken uygulamalar

Detaylı

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ.

EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. EN ISO 9606-1 e Göre Kaynakçı Belgelendirmesi Semineri (28 Mart 2014) SINAVIN YAPILIŞI, MUAYENE, KABUL KRİTERLERİ. Dr. Caner BATIGÜN ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma / Uygulama

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) HAZIRLAYAN: FATMA ÇALIK

TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) HAZIRLAYAN: FATMA ÇALIK TAHRİBATSIZ MUAYENE (NON DESTRUCTIVE TEST) TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ 1) Görsel Kontrol ( VT) 2) Sıvı Penetrant ( PT) 3) Magnetik Parçacık( MT) 4) Radyografik-Radyoskopik Kontrol( RT) 5) Girdap Akımları(

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Penetrant sıvılarla muayene tekniklerini iki temel kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlar; (1) Floresan boya ve (2) Görünür boya yöntemleri

Penetrant sıvılarla muayene tekniklerini iki temel kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlar; (1) Floresan boya ve (2) Görünür boya yöntemleri 1. Giriş Malzeme ve parçaların tahribatsız muayene yöntemleriyle incelenmesinde kullanılan en yaygın ve pratik metotlardan birisi penetrant sıvı ile muayenedir. Penetrant sıvı ile muayene metodu belirli

Detaylı

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde. 20 C de 5-10 dakika 20 C de 5-10 dakika. 20 C de 8 saat 60 C de 45 dakika 3 kat uygulama

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde. 20 C de 5-10 dakika 20 C de 5-10 dakika. 20 C de 8 saat 60 C de 45 dakika 3 kat uygulama Tanım İki bileşenli, VOC uyumlu, kromat içermeyen epoksi astar oto tamir sektöründeki tüm yüzeylere iyi yapışma ve pas direnci sağlar. Hem yeni parça hem de tamir işlerine uygundur. Zımparalı sistem 100

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ARBRIDGE 01-02-03-04-05 KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ; Avantajları Metal Olmayan Kısımlar Çok Yönlülük Kaymaya karşı koruma Düşük gürültü

Detaylı

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

TRC GÖKKUŞAĞI UYGULAMA ve İŞLEME KILAVUZU

TRC GÖKKUŞAĞI UYGULAMA ve İŞLEME KILAVUZU TRC GÖKKUŞAĞI UYGULAMA ve İŞLEME KILAVUZU Eylül 2007 Trakya Cam Sanayii A.Ş İçerik 1. Giriş 2. Ürün Tanımı 3. Paketleme 4. Stoklama 5. Kesme 6. Şekillendirme 7. Yıkama 8. Uygulama a. Tavsiye edilen uygulama

Detaylı

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI

GÜNEŞLİ SU ISITICILARI GÜNEŞLİ SU ISITICILARI Amaç: GüneĢli su ısıtıcıları hakkında bilgilendirme. İÇİNDEKİLER GüneĢli Su Isıtıcıları... GüneĢli Su Isıtıcıları Tesisat ġemaları...3 Sıcak Su Gereksiniminin belirlenmesi 4 GüneĢli

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur.

Kompozit Malzemeler. Polimer kompozit malzemeler reçine (Matrix) ve takviye (Reinforcement) bileşenlerinden oluşur. Kompozit Malzemeler Kompozit malzeme tanımı, temel olarak iki veya daha fazla malzemenin bir arada kullanılmasıyla oluşturulan ve meydana geldiği malzemelerden farklı özelliklere sahip yeni tür malzemeleri

Detaylı

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER

METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER Prof.Dr.Ahmet Aran - İ.T.Ü. Makina Fakültesi METAL MATRİSLİ KOMPOZİT MALZEMELER METAL MATRİSLİ KOMPOZİTLER KARMA MALZEMELER METAL MATRİSLİ KARMA MALZEMELER MMK ÜRETİM YÖNTEMLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Metal,

Detaylı

2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1 Giriş

2. TEMEL KAVRAMLAR. 2.1 Giriş 2. TEMEL KAVRAMLAR 2.1 Giriş 20. yüzyılın son çeyreğindeki en önemli teknolojik gelişmelerden bir tanesi de kompozit malzemelerdir. Kompozit malzemeler iki veya daha fazla organik veya inorganik bileşenin

Detaylı

mm bar tabanca hava girişinde. Katlar arası bekleme süresi Kurutma öncesi bekleme süresi 20 C de 5-7 dakika 20 C de 5-7 dakika

mm bar tabanca hava girişinde. Katlar arası bekleme süresi Kurutma öncesi bekleme süresi 20 C de 5-7 dakika 20 C de 5-7 dakika Ürün Tanımı Dolgu gücü yüksek, izosiyanat içermeyen ve hem zımparalı hem de yaş üstü yaş uygulanabilen, ileri düzeyde ortam ve fırın kuruma hızına sahip iki bileşenli astar. mükemmel uygulama ve zımparalanabililik

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması

PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması Hazırlayan PlalamTeknikDepartmanı Tarih 10\01\2012 Cod. 059 1. Ürün Yapısı 1.1 Ürün yapısı şeması 1.2 Ürün Tanımı Polyester tabaka ile sıcak katmanlaştırılmış plaka (Standart

Detaylı

Kabinin fazla boyanması. Kabin sac metal parçaları. Hazırlık işlemi PGRT ÖNEMLİ!

Kabinin fazla boyanması. Kabin sac metal parçaları. Hazırlık işlemi PGRT ÖNEMLİ! Hazırlık işlemi ÖNEMLİ! Üstyapının metal kısmı diğer şeyler arasında çinko bir katla korozyona karşı korunur. Tam korozyon koruma için, bu çinko kat, mesela üstyapı üzerindeki bir çalışma sırasında zarar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

Universal-Abtönkonzentrat

Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat 20 ml decomix ile aşağıdaki renk tonu seviyeleri elde edilir Vernik 1 Dispersiyon Renklendirilecek beyaz malzeme miktarı 375 ml 750 ml 2500 ml 2,5 l

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası

KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt Boyası KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı Asfalt yüzeyler için dekoratif renkli kaplama Genel Bilgi : KÖSTER ASOFALT-42 Asfalt sı asfalt ve beton yüzeylere uygulanan, dekoratif renkli yüzey kaplama sistemidir. Paket

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI TEK BĠNDĠRMELĠ ÖRGÜLÜ KOMPOZĠT MALZEMELERĠN DARBE DAVRANIġININ ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠSMAĠL GÖKKAYA DENĠZLĠ,

Detaylı

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS)

03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) 03 49 00 - CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) Multi Turkmall 1 BÖLÜM 03 49 00 CAM ELYAF DONATILI PREKAST BETON PANEL KAPLAMASI (GFRS) BÖLÜM 1 GENEL 1.1 İÇERİK Bu şartname Cam Elyaf

Detaylı

DEKORATİF DIŞ CEPHE SIVALARI

DEKORATİF DIŞ CEPHE SIVALARI 53 DEKORATİF DIŞ CEPHE SIVALARI Dekor Dekor Plus Grenart Grenart Midi Grenart Micro Renotex Renotex Plus Camsıva Drewa Mikro Drewa Minart 54 Kale Dekoratif Dış Cephe Sıvaları 5005 Dekor Çizgi Desenli Hazır

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

BOR ESASLI SERAMİKLER (BOR NİTRÜR) Savunma Sanayide Borun Kullanımı ÇalıĢtayı 14.06.2011 Savunma Sanayi MüsteĢarlığı ANKARA

BOR ESASLI SERAMİKLER (BOR NİTRÜR) Savunma Sanayide Borun Kullanımı ÇalıĢtayı 14.06.2011 Savunma Sanayi MüsteĢarlığı ANKARA BOR ESASLI SERAMİKLER (BOR NİTRÜR) Savunma Sanayide Borun Kullanımı ÇalıĢtayı 14.06.2011 Savunma Sanayi MüsteĢarlığı ANKARA 250 çeşit bor bileşiği Bor Ürünleri Bor oksit, borik asit ve boratlar Borik asit

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ Murat Yavuz SOLMAZ*, İsmail

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

Özellikler ve Performans. Johann BERGER

Özellikler ve Performans. Johann BERGER Özellikler ve Performans Johann BERGER Orijinal Yenilik ve DendroLight Konsepti Materyal Üst Tabaka: Avrupaladini, kıyı, orta yoğunlukta lif levha Orta Tabaka: Cam yüzeyi levhaları (Düşük ham madde maliyeti)

Detaylı

ECOFLOOR Elektrikli Yerden Isıtma Sistemleri

ECOFLOOR Elektrikli Yerden Isıtma Sistemleri ECOFLOOR Elektrikli Yerden Isıtma Sistemleri ECOFLOOR elektrikli yerden ısıtma sistemleri, ideal ısı dağılımı sağlıyor ve istenmeyen hava akımlarını azaltarak tozlanmayı engelliyor. Bu sistemler; büyük

Detaylı

BİR ÇİMENTO DEĞİRMENİ AYNASINDAKİ ÇATLAK TAMİRİNİN HİKAYESİ

BİR ÇİMENTO DEĞİRMENİ AYNASINDAKİ ÇATLAK TAMİRİNİN HİKAYESİ BİR ÇİMENTO DEĞİRMENİ AYNASINDAKİ ÇATLAK TAMİRİNİN HİKAYESİ 3 Nisan 1987 tarihinde, bir Kamu İktisadi Teşekkülü olan Türkiye Çimento Sanayi (CİTOSAN) A.Ş. ne ait Trakya (Pınarhisar) Çimento Fabrikasından

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

Bütün taleplerinizi karşılayan mükemmel ürünler: Zemin çalışmalarınız için ARDEX. www.ardex.com.tr

Bütün taleplerinizi karşılayan mükemmel ürünler: Zemin çalışmalarınız için ARDEX. www.ardex.com.tr Bütün taleplerinizi karşılayan mükemmel ürünler: Zemin çalışmalarınız için ARDEX. www.ardex.com.tr Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapı malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir.

Detaylı

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 1 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN KULLANIM ALANI 7075 AlaĢımı Hava taģıtları baģta olmak üzere 2 yüksek Dayanım/Yoğunluk oranı gerektiren birçok alanda kullanılmaktadır.

Detaylı

METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU

METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU METAL TAKVİYELİ KORİGE BORU ÖZALTIN ın öncelikli amacı, inşaat ve altyapı sektördeki 46 yıllık deneyimini altyapı boru üretimine aktararak ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamaktır. ÖZALTIN bugüne

Detaylı

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ

TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ TAKIM ÇELİKLERİ İÇİN UYGULANAN EROZYON İŞLEMLERİ Kalıp işlemesinde erozyonla imalatın önemi kimse tarafından tartışılmamaktadır. Elektro erozyon arka arkaya oluşturulan elektrik darbelerinden meydana gelen

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES PROJE ADI DOĞAL SEBZE-MEYVE KURUTMA FIRINI PROJE EKİBİ

Detaylı