Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle,"

Transkript

1

2 Denizcilik, ancak sürekli eğitimle var olabileceğiniz bir meslek ve yaşam biçimidir. Eğitime, bilgi ve deneyim paylaşımına ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. YASA EĞİTİM MERKEZİ tarafından hazırlanan eğitim dokümanlarının temel hedefi, uluslararası kural ve standartlara uygun deniz taşımacılığının gerçekleştirilmesi amacıyla; Emniyetli gemi yönetimi ve çalışma ortamının sağlanmasında, acil durumlara hazırlığı da içeren, uygun ve etkin uygulama yöntemleri konusunda bilgi vermek, Denizciliğin doğasından kaynaklanan, tanımlanabilir risklere karşı koruma tesis etmek, Gemi ve karadaki personelin, emniyetli ve çevre değerlerine saygılı yönetim beceri ve yeteneğini sürekli geliştirmek, Gemi ve kara çalışanlarımız, uluslararası deniz taşımacılığı sektöründe, müşterilerimize sunduğu hizmetin kalitesini sürekli artırmaktadır. Denizde ve Karada birlikte çalıştığımız denizcilerin ortak ürünü olan ve YASA Eğitim Merkezince hazırlanan bu doküman, geleceğimizin yapı taşlarından biridir. Denizci geleceğimizi, ortak deneyim ve bilgilerimizden oluşan sağlam temeller üzerine birlikte inşa etmek üzere, Viya Böyle, Kapt. M. Erbil Özkaya YASA Holding Genel Koordinatörü

3 YASA EĞİTİM MERKEZİ tarafından hazırlanan bu doküman, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla yazılmıştır. Doküman içeriği, SQEMS, Uluslararası kurallar, Şirket direktifleri, Sirkülerler ve Gemi kaptan talimatları aksine yorumlanmamalıdır. YE - 43 No lu SOĞUTMA NOTLARI dokümanı Eğitim Merkezi Tanker Bölümü Baş. Müh. O. Turan DİNÇER tarafından hazırlanmıştır. OCAK 2012 İSTANBUL Bu kitabın geliştirilmesi için Değerli deneyimlerinizi, bizimle paylaşmak için adresine yazabilirsiniz.

4 İÇİNDEKİLER 1) SOĞUTMA ÇEVRİMİ 2) THERMO EXPANSION VALFLAR, EVAPORATÖRLERDE SÜPERİT SICAKLIK NEDİR, SÜPERİTİN AYARLANMASI, EXP. VALF ARIZALARI. 3) SOĞUTMA SİSTEMİNDE GAZ KAÇAKLARI TESPİTİ, SİSTEMİ VAKUMA ALMAK, SİTEME SIVI VEYA GAZ OLARAK GAZ ŞARJ ETME İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERDE KULLANILAN VAKUM POMPASI, ŞARJ MANİFOLDU. 4) SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE RUTİN KONTROLLAR 5) DANFOS BASINÇ KONTROLERLERİ (MUHTELİF) 6) SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ARIZA ANALİZLERİ REHBERLERİ FAYDALANILAN DOKÜMANLAR 1) TOTEM YAYINLARI 2) MARİNE AUXILIARY 7. EDİTİON (HD MCGEORGE) 3) ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ SEMİNER NOTLARI 4) INTRODUCTION TO MARINE ENGİNEER (BUTTERWORTH HEINEMANN PUBLICATION) 5) M.E.B TEKNİK YAYINLARI 6) GEMİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ INST. KİTAPLARI

5 SOĞUTMA ÇEVRİMİ

6 SOĞUTMA: 1) Bir maddenin veya ortamın sıcaklığının onu çevreleyen hacim sıcaklığının altına indirmek ve o noktada muhafaza etmek üzere ısının alınması işlemine soğutma denir. Bu maksatla gemilerimizde buz odaları ve soğutma sistemleri bulunmaktadır. Soğutma sistemler,nde aşağıda yazılı soğutucu gazlar kullanılır. Kullanılan gazların buharlaşma ısıları (-29) dereceye kadar ulaşmaktadır. 2) Kullanılan gazlar genel olarak R 407 C VE R 404A dır. Bu gazlar aşağıda anlatıldığı gibi farklı gazların karışımından meydana gelmiştir. R407C (R502 nin alternafisidir) = (%23 R R125 +%52 R134A) gazlarından oluşur bu gazlar sırası ile (Diflormetan+pentaflorametan+tetraflorametan) gazlarıdır. R404A gazı = (%20 R125 + %28 R134A +%52 143A) gazlarından meydana gelir (pentaflorametan+tetraflorametan+triflortametan) 3) Ticari olarak piyasada 12 kg lık tüplerde satılıan bu gazların tüp renkleri R407C AÇIK KİREMİT RENGİ R404A KOYU KİREMİT RENGİNDEDİR. Gazlar gemilere 40 kg tüpler olarak temin edilmektedir. 4) STANDART BİR SOĞUTMA SİSTEMİNDE; sistemin çevrim şemasında da görüleceği üzere 3 ana eleman bulunur bunlar; kompresör, kondenser, evaporayter. sistemde soğutucu akışını kontrol etmek için ve evaporayter verimini optimum noktada temin etmek için bir EXP (expansion valf) kullanılır,bundan sonra devre elamanları olarak sırası ile (boru devresi, kurutucu, filtre, likit tutucu (oil trap), gözetleme camı takımı, manometreler, termometreler, devre kesici selenoid valf ve elemanların onarımları için gerekli emniyet valfları bulunur. Sistem içinde soğutucu gaz ve kompresör içinde yağ bulunur. Gemilerimizde kondenserde soğutucu su olarak genellikle LT devresi suyu ve evaporayterde soğukluğu yayılması içinde fan kullanılmaktadır. LT (low temp fresh water) devresinde kondenser valfları manuel olarak çalışırlar sistem emniyet devresinde alçak basınç süvici, yüksek basınç süvici ve yağ basıncı süvici kullanılır. 5) Genel olarak soğutma sistemlerinde kullanılan koruyucu basınç süviclerinin çalışma parametreleri aşağıdaki gibidir Emme basıncı 1,5-2,0 bar Disçarc basıncı bar Alçak basınç otomatiği çalışma değeri ( bar kompresör stop 1.7 bar start olarak çalışır) Yüksek basınç otomatiği barda kompresörü stop ettirmelidir. Kompresör bu süvicler nedeni ile devreden çıkmış ise devreye alınmadan evvel reset edilmelidirler. 6) Kompresör ün görevi buharlaştırıcı ve soğutucudaki ısı yüklü olan akışkanı sistemde emmek ve ısı yüklenmemiş olan akışkana yer açarak akışın devamlılığını sağlamak ve aynı zamanda buhar halindeki soğutucu akışkanın basıncını kondenserdeki yoğuşma sıcaklığının karşıtı olan seviyeye çıkarmaktır. ÇALIŞMA: Evaporatörü terk eden gaz halindeki soğutucu (bazı sistemlerde ) bir eşanjör içinden geçerek bir miktar daha ısınır (bu ısıyı sağlayan kompresörün bastığı gazın sıcaklığıdır) ve kompresörün emme kısmına gelir kompresör içinden geçerken gaz kompresörü soğutur ancak gaz sıcaklığı tekrar artar ve basınçlı olarak kompresörü terk ederek kondensere akar. Sıkıştırılan gazın basıncı arzu edilen ve önceden seçilen akışkan gazın cinsine bağlı olarak bar basıncına ulaşır ve sıcaklığı da 82 dereceye kadar yükselebilir. Ancak bu sıcaklık ve basınç değeri dış ortam sıcaklıklarına da tabidir. Kompresörü terk eden gaz yağ seperatörü denen ve gazın içinde bulunan yağın mümkün

7 olduğunca toplanması için kullanılan bir seperatörden geçerek kondensere akar ve burada soğuk ortama basılan gaz buhar ısısını vererek sıvılaşır. Kondenserden çıkan sıvı halindeki soğutucu filtre / dryer denilen kısma gelir ve burada soğutucu içinde bulunan pislikler muhtemel artıklar ve nem akışkandan alınır ve gaz eşanjöre gelir. Akışkan burada da ısısını bir miktar daha kaybederek daha da sıvılaşır ve soğutucu akışkan artık soğutma işini yapacak duruma gelmiştir. Eşanjörü terek eden akışkan EXP valf denen valfa gelir (bu valfın çalışma prensibi detaylı olarak ileride anlatılmıştır) soğutucu exp. Valfın orifisini terk ettiği anda bu noktada alçak bir basınç meydana gelir ve sıvı haldeki akışkan evaporatöre girerek buharlaşmaya başlar ve derhal ortamın sıcaklığını üstüne alarak içinden geçtiği boruları soğutur bu soğuklukta evaporatör arkasındaki fan ile soğuk hava olarak odaya iletilir. Burada önemli olan husus oda sıcaklığına göre evaporatöre giren gazın evaporatörü terk edene kadar görev yapmasıdır. Biz buna gazın süperit özelliği deriz evaporatörün verimi bu süperit değerine bağlıdır, (süperit hakkında ileride detaylı bilgi verilmiştir) Evaporatörü terk eden buhar halinde gaz tekrar kompresör emme tarafına gelerek akış saykılı devamı sağlanır. Oda sıcaklığını ayarlamak için kullanılan termostat, ayar derecesine gelince evaporatör öncesi gaz sistemine yerleştirilmiş bir selenoid valfı ikazlayarak valfın kapanmasını sağlar ve bu durumda kompresör emiş tarafındaki gaz basıncı düşeceğinden alçak basınç süvici basınç set değeri altına inince süvic kompresörü stop ettirir. Oda termostatı üst sıcaklık ayar değerine geldiğinde selenoid valf ikazını keser, valf açılır ve emme basıncı yükseldiği için kompresör tekrar çalışır. Gemilerde her soğutma odası için ayrı bir termostat konmuş olup termostat değerleri ayrı ayrı ayarlanmıştır. Termostat değerleri et ve balık odası için (-23) Sebze odası için (+5 ) Kuru kumanyalık için +18 Olarak ayarlanır Bu sistemlerde dikkat edilecek hususlardan bir tanesi evaporatör kangallarının buzla kaplanmasıdır bu daha ziyade odadaki nemin varlığı ile olur oda kapısının her açılışında içeri giren sıcak hava nem yapacağından evaporatör kangallarında buzlanma meydana gelir buda evaporatör kapasitesini düşürür. Bu hususa engel olmak için evaporatör kangalları alt kısmına rezistanslar konmuştur, bu rezistansların timer yolu ile cereyanları basılarak ısınmaları ve evaporatör kangallarındaki buzların erimesi sağlanır. Biz buna defrost işlemi deriz ve günde 1 kere veya 2 kere evaporator kapasitesine göre 1-2 saat müddetle defrost işlemi için timer ayarlanır. Defrost esnasında eriyen buzun meydana getirdiği su mutlaka odadan dreyn edilmelidir.

8 Tipik bir soğutma devresi Bazı gemilerimizin makine kontrol odalarında soğutucu odalarında gaz kaçağını tespit ederek alarm veren yardımcı sistemler bulunur. Soğutma sisteminde soğutma saykılı üstünde bulunan bütün manuel olarak kumanda edilen valflar duruma göre ya tam açılır veya tam kapatılır hiçbir zaman valf kısmi olarak açık bırakılmaz. Soğutma sisteminde en önemli bir hususta soğutucu akışkan ile beraber devreye yağın yürümesidir. Yağ evvela exp. Valf orifısinin bulunduğu kısmı tıkar ve gaz geçişi kesilir arızayı bulmak için sistem stop edildiğinde bu noktada ısı yükseldiği an donmuş gaz çözülür ve tespit edilmesi güçleşir. Eğer exp. Valf orifıs kısmı söküldüğünde avucunuza kahve fincanının ¼ kadar

9 dahi olsa yağ çıkarsa bu devreye yağ sürülmekte olduğunun göstergesidir ve evvela yağ trabı (oil seperatör) dreyn valfı kontrol edilmelidir. Kompresördeki yağ seviyesi ve mekanik seal kısmı her gün en az 2 defa kontrol edilmelidir. Mekanik sealden ince bir yağ sızıntısı olsa dahi bu aynı zamanda gaz kaçağında olduğunun bir göstergesidir. Yanda mekanik seal resmi ve bir yağ seperatörü prensip resmi verilmiştir. Resimde de görüldüğü üzere kompresörden basılan gaz halindeki soğutucu yağ tutucuya girer ve yağ tutucu içindeki bafıllardan geçerken gaz içinde sürüklenmiş olan yağ reservuarın dibinde toplanır, bu kısımda mevcut şamandıra yağ seviyesinin yükselmesi ile yukarı kalkar ve şamandıra valfı açılarak yağ kartere basılır. Bu olay esnasında emme geyci kontrol edilirse bir an için emme basıncını yükseldiği ve sonra yine çalışma değerine döndüğü görülür. Geycteki bu oynama bize şamandıra valfın çalıştığını göstermektedir. BİR SOĞUTMA ÇEVRİMİNDE YÜKSEK VE ALÇAK BASINÇ KISIMLARI Bir soğutma sisteminde soğutucu birçok farklı sıcaklıklar ile çalışan bölgeler meydana getirir. Bunlar soğutucunun aşırı soğumuş likit, doymuş likit, doymuş gaz, aşırı ısınmış buhar halleridir. Ancak bunlara karşılık esas prensip olarak 2 basınç değeri vardır; a) evaporating pressure (buharlaşma basıncı) b) condensing pressure ( yoğuşma basıncı) Yandaki skeç de görüldüğü gibi sistem 2 ye bölünmüştür. Alçak basınç tarafı ve yüksek basınç tarafı.

10 BASINÇ/ENTALPY DİAGRAMI İLE SOĞUTMA İŞLEMİ İZAHI BAZI TARİFLER: ENTALPİ: Sabit basınçta meydana gelen birçok işlemde hem enerjiyi ve hem de işlem esnasında maksimum işi göz önüne alan bir termodinamik fonksiyondur (H) İLE SİMGELENİR. SOĞUTUCU AKIŞKAN: Isıyı buharlaşma ile veya sıvı halden buhar hale kaynayarak ısıyı soğuran ve sonra yoğuşarak ısıyı geri bırakan bir kimyasal bileşendir. DOYMA SICAKLIĞI: Verilen bir basınçta saf maddenin kaynamaya başladığı sıcaklıktır. (T doyma) DOYMA BASINCI: Verilen bir sıcaklıkta saf maddenin kaynamaya başladığı basınçtır. (P doyma) mesela 100 derecede suyun doyma basıncı kpa dır. YOĞUŞMA SICAKLIĞI: Buhar halindeki bir sıvının buhar olarak kalabilmesi için duyulan sıcaklığın yoğuşma sıcaklığından yüksek olması gerekir buharda duyulur sıcaklık yoğunlaşma sıcaklığı altına indiği noktaya kadar ısı enerjisi çekilirse buhar sıvılaşır yani yoğunlaşır. Kondenser içindeki yoğunlaşmış soğutucu kondisyonu A noktasındadır bu noktadan geçen hat akışkanın kaynama noktasıdır bu noktada akışkan tk sıcaklığına sahiptir ki (condensili temperature) diyoruz ve basmeada (pk) (condensing pressure) diyoruz bu noktanın entalpisi ise h 0 dur. Akışkan exp. Valftan geçtiği an kondisyonu değişir. Diyagram da A dan B ye. Bu yapısal değişim sıvının kaynaması şeklinde olur zira bu noktada akışkan basıncı düşmüştür. (P 0 ), aynı zamanda alçak kaynama sıcaklığı meydana gelir (t 0 ) zira basınç düşümü meydana gelmiştir. Exp. Valfta bu noktada ne ısı ne artar nede dışarı çıkar bu noktada entalpi halen sabittir (h 0 ) Evaporatörün girişinde gazve sıvı karışımı kondisyonunda ki soğutucu evaporaterin sonunda (C) noktasında doymuş gaz haline gelir. (B) noktasında basınç ve sıcaklık aynıdır fakat evaporater ortam sıcaklığını emmeye başladığından entalpide (hj) noktasına değişir. Akışkan kompresörden geçtikten sonra kondisyonu değişir C den D noktasına basınç yoğunlaşma basıncına yükselir (pk), sıcaklıkta (t ov ) değerine yükselir. Bu sıcaklık yoğunlaşma sıcaklığından (tk) yüksektir çünkü buhar kuvvetli bir şekilde sıcaklık kazanmıştır. Bu fazla enerji entalpi değerimde (h 2 ) değerine değiştirmiştir. D noktasında kondensere girişte gaz aşırı ısınmış (superheated) ve basıncı (Pk) dır. Sıcaklık kondenser boruları tarafından ve (boru içinden geçen akışkan) tarafından emilince entalpi başlangıç noktası (A) ya kadar değişir. Kondenser evvela akışkanın kızgın buhar halindeki kondisyonunu doymuş buhar haline çevirir (E noktası) sonrada doymuş akışkan buharını yoğunlaşma sıcaklığına indirerek yoğunlaştırır. (E) noktasında (A) noktasına. Bu hatta yoğunlaşma sıcaklığı sabit kalır zira yoğunlaşma ve buharlaşma sabit sıcaklıkta meydana gelmektedir. (kondenserin alt

11 kısmını elle kontrol ettiğimizde ılık ile sıcak arası bir sıcaklık hissetmeliyiz) Pratikte, soğutma işlemi teoriye nazaran (basınç / entanpi) diyagram da bir miktar faklı görünecektir. Zira normal olarak evaporatörden buhar süperit değeri daha düşük oluşur ve exp. Valfın önünde akışkan sıcaklığının aşırı soğukluğu nispeten daha zayıf olmaktadır bunun sebebi sıcaklığın çevresel olarak kaybından kaynaklanır.

12 Discharge Gas Temperatures HFC - HCFC Suction Gas Superheat C Condensing Temp. C Condensing Pressure Bar R134A Evaporating Temp. Or Intermediate Temp. C Condensing Pressure Bar R22 Evaporating Temp. Or Intermediate Temp. C Condensing Pressure Bar R22 Evaporating Temp. Or Intermediate Temp. C Condensing Pressure Bar R22 Evaporating Temp. Or Intermediate Temp. C Discharge gas temp. C Discharge gas temp. C Discharge gas temp. C Discharge gas temp. C

13 THERMO EXPANSION VALF EVAPORATÖRDE SÜPERİT NEDİR? SÜPERİT AYARI

14 THERMO EXPANSION VALF Bu valfın ana işlevi, soğutma sisteminde evaporatörün en verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve kompresöre likit fazında soğutucu akışkanın ulaşmasını engellemektir. TEXV ile evaporatör emilen ısı ile soğutucu akışkanın tamamının buharlaşabileceği miktar kadar gazın girmesine müsaade edilir. Bir exp. Valfta valfın açılma miktarı valfın üst kısmında bulunan körük üstünde basınç değişikliklerine göre olur körük üst kısmındaki basınç ile genleşince körüğe değen pinler vasıtası ile ana valf yayı aşağıya doğru itilir ve bu anda valf diski sitten ayrılarak gaz geçişi başlar. Valfın içindeki ana yayın basıncı ayar vidası ile ayarlanabilir ancak fabrika tarafından ayarlanmış olan yay basıncı mecbur kalınmadıkça tekrar ayarlanmamalıdır. Mecbur kalındığında süperit sıcaklık veya dalgalanma hadiselerinde bu ayar yapılmaktadır. Valfın körük kısmının dış tarafı, içine özel olarak bir gaz konmuş olan ince bir boru devresi ile bir bulba bağlanmıştır. Bu bulb içine doldurulan özel gaz exp. Valfın kullanılacağı sisteme, soğutulan yerin kapasitesine, exp. Valf kapasitesine göre değişir ve yalnızca imalatçı tarafından doldurulur. Exp. Valf bulbı evaporatör çıkış kısmına ve bulbın ucu gaz akış yönüne göre ters olarak bağlanır bağlandığı evaporatör borusunun yuvarlak kesitine göre 45 veya 225 derece mevkiinde bağlanmalı ve dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde üstü izole edilmelidir.( Balb montajı hakkında bilgi ileride verilmiştir.) Evaporatörün çıkış kısmında sıcaklık yükseldiğinde süperit artacaktır bu durumda bulb içindeki gazın basıncının yükselmesi ile exp. Valf körüğüne yapılan basınçla valf açılır ve gaz sisteme girerek süperitin düşmesi sağlanır. Bulbın içindeki gazın genleşmesi veya büzülmesi ile ve dolayısı ile exp. valfın açılıp kapanması ile evaporatörün verimini gösteren süperit uygun değerde elde edilmiş olur. Bu süperit değeri ideal olarak 5-7 derece olmalıdır. Bu anlatımından da anlaşılacağı üzere eğer süperit azalırsa exp. Valf kapanır, süperit büyürse exp. Valf açar. Exp. valf körüğü doymuş buhar basıncı + evaporaytör çıkışında süperit sıcaklık ile yaratılan gas/buhar basıncı etkisi altındadır. Bu durumda valfın yalnızca körüğe etki eden basınçla çalışması için valf körüğünün iç kısmı EQUALIZING hattı denen bir boru ile evaporatörün çıkış kısmına bağlanmıştır. Bu durumda körüğe etki eden doymuş sıcaklık nedeni ile meydana gelen ilave basınç balans edilmiş olup körük aktüel olarak bulb içindeki gaz basıncı ile çalışır. Bu bulb basıncı aynı zamanda valfın içindeki ana yaya karşıda etki eder eğer bulb içindeki basınç düşerse yay basıncı daha fazla olacağından valf kapanır. EXPANSION VALFTA SICAKLIK DEĞİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ 1) Çabuk değer verebilecek bir termo geyç temin edin. 2) Exp. valfın bulbının olduğu kısımdaki sıcaklığı ölçün. 3) Bu ölçüm ile evaporatör sisteminde dalgalanma olup olmadığı anlaşılabilir bu kısımdaki sıcaklıkta devamlı olarak yukarı aşağı değişim olmaktadır

15 Alınan sıcaklık değeri ile evaporatördeki basınç değerine tekabül eden sıcaklık tespit edilir (bu değerler kullanılan soğutucu için verilen çizelgelerden bulunmalıdır) bu iki değer arasındaki bize SÜPERİT DEĞERİNİ VERİR. BU DEĞER 3-8 DERECE ARASINDA OLMALIDIR. İDEAL DEĞER 5-7 DERECEDİR SUPERHEAT BC HATTINDA GAS SICAKLIK FARKIDIR BURADA GAZIN GAZ KONUMUNDAN SIVI KONUMUNA GEÇERKEN EVAPORATÖRDEKİ VERİMİNİNDE BİR GÖSTERGESİ OLACAKTIR. İDEAL EVAPORATÖR SUPERHEAT SICAKLIĞI 6-7 DERECE ARASINDA OLMASI KABUL EDİLMEKTEDİR. VERİMLİ BİR ÇALIŞMADA GAZIN SIVI OLARAK KOMPRESÖRE GİTMESİ İSTENMEZ. EVAPORATÖRİN KURU VEYA ÇOK AZ GAZ İLE DOLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK BU DURUMDA SUPERHEAT BÜYÜK OLACAK VE EXPANSION VALFIN BULBI FAZLA ISINACAĞINDAN EXPANSION VALF FAZLA MİKTARDA SOĞUTUCU GAZI EVAPORATÖRE GÖNDERECEKTİR. FAZALA MİKTARDA EVAPORATÖRE GAZ GİRİŞİDE SÜPERİTİN DEĞERİNİ AZALTACAĞINDAN BU SEFER EXPANSION VALFIN GAZI KISMASI VE AKIŞI AZALTMASI HADİSESİ OLACAKTIR. EVAPORATÖRÜN EXPENTİON VALFININ BALBININ BULUNDUĞU YERDE GAZ BASINCINA TEKABÜL EDEN SICAKLIK İLE YİNE EVAPORATÖRDE EXPANSION VALFIN BULUNDUĞU NOKTADAKİ SICAKLIK ARASINDAKİ FARK BİZE SÜPERİTİ VERİR VE DAİMA 4-7 DERECE ARASINDA OLMASI İSTENİR. BU DURUMDA EVAPORATÖRDE COSTANT VE BÜTÜN KANGALLARDA EŞİT GAS AKIŞI OLACAĞINDAN EVAPORATÖRÜN SOĞUTMA VERİMİ UYGUN SEVİYEDE OLACAKTIR.

16 (THERMO EXPANSION VALVE) TERMOSTATİK GENLEŞME VALFLARI İÇİN UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR EXP. Val Han 1933 senesinde Danfoss A/S tarafından imal edildi ve günümüze kadar çok az bir değişil geçirdi. Ancak 1982 senesinden itibaren exp. Valflar mekanik kontrolden analog hatta mikroprosesör kontrollü olarak imal edilip kullanılmaya başlandı. Tankerlerimiz yalnızca klima sistemlerinde bu mikroprosesör tipler bulunmaktadır. Burada exp. Valfların uygun koşullarda ve verimli çalışması için kompresör emine boru devresi çapına göre exp. Valfın kuyruk kısmı(bulb)'i yerleşimi konu edilecektir. Resimden de anlaşılacağı gibi bulb gaz dönüş borusu üzerine ne çok soğuk bir yere ve nede sıcak bir yere yerleştirilmelidir Bulb emme kısmındaki gazın kızgınlığını(süperheat) değerini hiç bir başka ısı kaynağı etkisi alıma kalmadan hissedebilmeli ve ölçebilmelidir. Resimde boru çaplarına göre bulbların emme borusuna bağlanma bölgeleri gösterilmiştir. Bulb daima evaporatörden hemen sonra yağ cebinden ve dikey yükselmelerden önce emme hattı üzerine yatay olarak yerleştirilmeli ve bulb kendi boyu boyunca emme gaz borusuna lam olarak temas etmelidir. Ayrıca bulbın üstünün bir izolasyon süngeri ile kaplanması tavsiye edilir. Resim 2 ve 3 te yerleşim hakkında Örnekler verilmiştir. Bulbın yönü gaz akışına ters olarak bulunmalıdır.

17 Her ne kadar tersane tarafından montaj işlemi ile alakalı olsa da emme hattı diğer yanlış yönlendirici etkilerden korunacak şekilde döşenmelidir. Mesela emme hattı en başta meydana gelebilecek likitin geri dönüşünü engelleyecek şekilde olmalıdır, Resim 4 bakınız. EXPANSION VALF İLE İLGİLİ ARIZA ANALİZLERİ / GİDERİLMESİ Evaporatör sisteminde dalgalanma varsa expention valfın ayarı yapılmalıdır (ancak bu ayar dikkatli ve yavaş yapılmalıdır. Yapılan ayar neticesi alınamaz ise expention valf yenilenmelidir.). Evaportörde dalgalanma varsa bunun sebebi fazla miktarda soğutucunun evaporatöre girmesidir. Dolayısı ile fazla miktarda gazın evaporatöre girerek buharlaşması expansionda dalgalanmayı yaratır. Bu nedenle SÜPERİT ayarının yapılması gerekir. Dalgalanma evaporatöre bağlanan bir termometre ile de tespit edilir veya expansion valfı dinlersek fasılalı olarak (hıss) sesi de duyarız. Evaporatöre bağlanan termometrede oynama miktarı 2 dakika içinde yukarı / aşağı 0,5 C den fazla olmamalıdır. Eğer bu oynama fazla ise dalgalanma vardır. Bir arızanın tespiti için evvela aşağıdaki yazılı hususların tespiti gerekir 1) Soğutma odaları sıcaklıkları 2) Evaporatörde basınç 3) Kondensing basıncı 4) Emiş borusu da sıcaklık 5) Disçarc sıcaklığı 6) Likit hattında sıcaklık 7) Kompresörün çalışma saati 8) Kompresörde ses, titreşim var mı? Yağ seviyesi uygun mu? 9) Exp. Valf doğru çalışıyor mu?

18 Evaporatördeki dalgalanma aşağıda tarif edildiği şekilde giderilir. 1) Exp. Valf ayar vidasının bulunduğu yerde ki kör kapağı sökün ve ayar vidası yarığına uygun bir tornavida ile vidayı saat yelkovanı dönüş yönüne doğru 2-3 tur çevirin (süperiti arttırmak için). Bu noktada evaporatörde dalgalanma olmayacaktır (termo geyçte yukarı/aşağı oynama olmaz) ancak evaporatörde uygun verimde çalışmaz. Bu nedenle ayar vidasını kademe kademe sola doğru çevirin ta ki termo geyçte oynama başlayıncaya kadar ( dalgalanma başladı) 2) Bundan sonra ayar vidasını bir tam tur sağa çevirin, eğer (T / TE2) tipi exp. Valfa kullanılıyorsa vida A tur çevrilmelidir. Yapılan ayardan sonra 5-10 dakika kadar bekleyin, eğer termo geyçte oynama olmaz ise yapılan ayar uygundur dalgalanma olmayacaktır. SUPERHEAT'İ AZALTMAK İÇİN: Exp. Valfın ayar vidasını kademe kademe saat yelkovanı dönüş yönü aksine (sola) çevirin, ta ki termo geyçte oynama başlayıncaya kadar bu oynama sistemde dalgalanma başladığını gösterir. Bu noktada ayar vidasını bir tam tur sağa çevirin (T/TE2 ise çeyrek tur) bu noktada exp. Valf ayarı doğru yapılmış olacaktır ve sistemde dalgalanma duracaktır. Bu ayardan soma evaporayter tam kapasite ile çalışmalıdır. Her ayar sonunda en az 5-10 dakika beklenmelidir ki sistem stabil hale gelsin. YUKARIDA YAPILAN AYARLARA RAĞMEN SİSTEMDE DALGALANMA DURMUYOR İSE: 1- Expansion valf kapasitesi ufak olabilir, bu nedenle evaporatör tam olarak kapasitesinde çalışmamaktadır. Bu durumda daha büyük çaplı orifıs veya daha büyük kapasiteli exp. Valf kullanılmalıdır (orifıs veya valf yenilenmelidir).

19 2- Sistemde dalgalanma sıklıkla meydana geliyor ise veya çok sık süperit ayarı yapmak mecburiyeti doğuyorsa, sistemde uygun miktarda gaz var ama gaz ile beraber yağ expansion valfa gelmektedir. 3- Evvela exp. Valfı değiştirin, sonra sistemdeki yağı otomatik olarak kartere gönderen (oil receiver veya liquit receiver) tam olarak çalışmıyorsa (şamandıralı valfın çalışmaması) yağ expention valfın orifısi içinde donabilir ve gaz akışını keser. Eğer exp. Valfın giriş çıkış valflarını kapatıp süratle orifısi sökerseniz 5-10 saniye içinde derhal köpük halinden sıvı haline gelen yağı tespit edersiniz. Bu hadise işletmeciler için çok sinsi bir durumdur. Bu hadise a- Oil receiver çalışmamaktadır b- Sistemde çok fazla yağ vardır c- Kompresörün yağ sekmanları yağı sıyırmamaktadır. (Kompresör kaverini söküp valf pleyti aldıktan sonra kompresörü çalıştırın ve kompresör piston kafaları üstüne gelecek şekilde bir yağlı kağıdı piston kafalarına yaklaştırarak tutun, eğer kağıt pülvarize ve az miktarda yağ ile yağlanıyorsa sekmanlar sağlamdır ancak iri yağ damlaları çıkıyor ve piston kafası bolca yağlanıyorsa sekmanlar yenilenmelidir. 4- Sistemde fazla yağ varsa sistem kompresörden itibaren parça parça evaporatör dahil nitrojen ile süpürülmeli ve temizlenmelidir. TE- 5 VE TE- 55 THERMOSTATIC EXPANSION VALFLAR Genel olarak her iki exp. Valfında orifısleri değiştirilebilir exp. Valflar kullanılacak evaporatör yüküne göre ve kullanılacak gaz cinsine göre seçilir ancak bütün valflar 3 ana bölümden oluşur. a) termo statik element b) orifıs takımı c) valf gövdesi Resimde görülen valfların parçaları 1) 1 - termostatik element (diyafram) 2) 2- değişebilen orifıs 3) 3- valf gövdesi 4) süperit ayar rodu 5) harici equalizing bağlantısı Exp. Valflar likit dağılımının uygun olması ve dalgalanma olmaması için daime harici basınç dengeleme sistemi ile çalışırlar ve bağlantılarının yapılması gerekir. Bazı exp. Valflar çift sitli olarak dizayn edilmişlerdir bu valflar evaporatör yük değişimlerinde daha çabuk reaksiyon gösterirler TXP. Valflerin üst kısmında bir etiket bulunur bu etikette kullanılacak soğutucu cinsi yazılmıştır veya kodlanmıştır. X = R22 N = R 134 A S = R 404 A / R 507 Z = R 407 C Bundan başka etikette MOP (maximum operation pressure) da buharlaşma sıcaklığı değerini verir ve ayrıca maximum test basınç değerini verir. TE 20 ve TE55 valf tiplerinde çalışma kapasitesi verilmektedir.

20 TE - 5 VE TE-12 Valflarda kullanılan orifıs ölçüsü valfın üzerinde verilmektedir yuvarlak bir pul üzerinde, üst tarafta valfın tipi alt tarafta kullanılan orifıs no su verilmiştir. TE-20 VE TE 55Tipi valfların etiketlerinde (NB 50/35 TR) YAZISI VARDIR bu N ve B çalışma değerlerinde her iki buharlaşma sıcaklığını göstermektedir. Etiketin alt kısmında da valfı tipi yazılıdır. Valflarda orifıs değişikliği yapıldığında daima yeni orifıs no su valfın üzerine ufak bir etiket ile aşılmalıdır. Max. temperature Bulb, when valve is installed: 100 C Complete valve not installed: 60 C Min. temperature -60 C Max. test pressure 28 bar Permissible working pressure 22 bar MOP-points Range N Range NM Range NL Range B Refrigerant C C C C MOP-point in evaporating temperature t and evaporating pressure p +15 C/+60 F 0 C/+32 F -10 C/+15 F -20 C / -4 F R22 7,0 bar / 101 psig 4,0 bar / 57,5 psig 2,6 bar / 37,8 psig 1,4 bar / 20,9 psig R134a 4,0 bar / 57,4 psig 1,9 bar / 27,8 psig 1,0 bar /15,0 psig R404A/R507 8,6 bar /124 psig 5,0 bar / 72,4 psig 3,4 bar / 49,1 psig 2,0 bar / 29,Ü psig R407C 6,5 bar / 94,3 psig DEFROST İŞLEMİ: Buz odalarındaki soğutucu evaporaterlerin kangalları odadaki nem dolayısı ile buzlanma yapar biz her gün kangallardaki buzların erimesi için defrosting denilen işlemi uygularız.bu uygulama evaporatörlerin altında bulunan bir dreyn tavası üzerine monte edilmiş takriben 1,4 kw gücündeki ısıtıcı kangalın devreye girmesi ile gerçekleşir.

21 DEFROST İŞLEMİ SIRASI:, 1- Defrost işleminde kompresör elektrik panolarında bulunan digital veya analog olarak çalışan bir zamanlayıcının devreye girmesi ve set edilen bir zaman sonunda devreden çıkması ile proglanması ile yapılır. 2- Kompresör stop eder 3- Et,balık ve sebze odaları evaporatörlerine ait fanlar stop eder. 4- Eğer sistemde CHILLED ROOM varsa bu odanın fanı stop etmez yükselen oda sıcaklığı ile evaporatör üzerindeki buzlar çözülür. 5- Odalardaki evaporatör tavaları üzerindeki hiterlere ceryan verilir. 6- Hiter kangallarının sıcaklığı ile evaporatör borularını saran buzlar erimeye başlar ve bu esnada boruların içindeki gazın sıcaklığıda yükselerek sıcaklığı (sıfır) dereceye yaklaşır.evaporatör boruları üzerindeki buzlar tam olarak eriyince borular içindeki gazın sıcaklığıda oda sıcaklığına erişir oda sıcaklığı set edilen değere gelince termo sensör devreye girerek hiter kangallarının ceryanını keser. 7- Kompresör start eder 8- Evaporatör borularu yüzeyindeki sıcaklık donma noktasına inince evaporatör fanı devreye girer ve soğutma saykılı yeniden başlar. Not: Yapılan defrost ameliyesi sonunda eğer evaporatör borularında buzlar erimemiş ise 2 ci bir defrost işlemi yapılmalıdır.ve defrost zamanlayıcısı yeni bir set değerine ayarlanmalıdır.

22 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GAZ KAÇAĞI TESPİTİ SİSTEMİ VAKUMA ALMAK SİSTEME SIVI VEYA GAZ ŞARJI YAPMAK

23 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE GAZ KAÇAĞININ ARANMASI VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNE GAZ ŞARJI YAPILMASI Sistemde kaçak kontrolü 1- Soğutma sisteminde gaz kaçağı nedeni ile sistemde gaz boşalmış ise veya sistem büyük bir onarım geçirmiş ise sistemin kaçak tespiti için en sağlıklı metot, sistemin basınçla kontrol edilmesidir. Basınç için devreye nitrojen gazı verilmelidir. Sistemin test basıncı bilinmiyorsa uygulanılacak basınç 12 bar'ı geçmemelidir. Test esnasında sistemde bulunan ve hasar görebilecek bütün manometreler, süvicler sökülmeli ve yerleri tapalanmalıdır. Devrede exp. Valf bağlı ise bu valf sökülüp yerine ara parçası bağlanabilir veya exp. Valfın orifısi test sonunda tekrar takılmak üzere çıkarılır. Resimde görüldüğü gibi azot tüpü ve donanımı hazırlanarak tüp şarj manifolduna bağlanır ve şarj manifoldunun da alçak ve yüksek taraf hortumları kompresörün yüksek ve alçak servis valflarına bağlanır. Sisteme yavaş yavaş gaz verilir ve alçak taraf manometresinde basınç takip edilir sistemde kaçak varsa derhal gaz verme kesilir ve onarım yapılır. Kaçak yoksa tekrar gaz verilmeye başlanır ve alçak taraf basıncı test basıncına gelinceye kadar gaz verilmeye devam edilir. Test basıncına gelinince tüp ve şarj manifoldu valfları kapatılır. Bu esnada boru sistemindeki bütün ek yerleri bağlantılar, rekorlar kontrol edilir kaynaklı kısımlar lastik bir tokmak ile hafifçe vurularak kontrol edilir bu kontrol esnasında sabun köpüğü de kullanılabilir. Eğer kaçak bulunursa sistem basıncı kaçırılır ve onarım yapılarak tekrar basınç tutulur. Eğer hiç kaçak olmadığı kabul edilirse sistem basınç altında 24 saat bekletilmeli basınç düşmemiş ise sistemde kaçak yoktur ve azot boşaltılır. Vakum pompası ile sistem vakuma alınır. Vakumda bir düşme olmaz ise sisteme ilk başlangıç gaz şarjı yapılır 2. şarj sistem devreye alınınca geyçlerden kontrol edilerek yapılmalıdır. Gaz şarj işlemi, sistemi vakuma alınması ameliyeleri ileride detaylı anlatılacaktır. 2- Basınç testinde hiçbir zaman oksijen veya asetilen kullanılmaz. Soğutma sisteminde gaz kaçağı çeşitli yöntemlerle kontrol ve tespit edilir. Bu yöntemler sırası ile a) Elektronik detektör ile b) Sabun köpüğü ile c) Sistemde soğutucu akışkan veya yağ içine boyar madde karıştırma ile d) Elektronik detektörler ile kaçak tespiti yapılır. Günümüzde en çok kullanılan metot elektronik detektörler ile tespit metodudur. Bu metot da detektörler R134A gazına karşı set edilmişlerdir. Bütün gazların karışımında bu gaz olduğundan detektörler bu gazı algılayarak kaçak yerinin bulunmasında yardımcı olur. Bu elektronik detektörler dielektirik prensibine göre çalışırlar (elektrik iletkenliği) havaya karışmış olan bir gazın havaya nazaran dielektirik sabiti farklı olduğundan bu detektör tarafından algılanır ve

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı PATLAYICI METAL MADDELERİN SEKTÖRÜNDEKİ İMALATI İLE PİROTEKNİK İŞYERLERİNDE MAMULLERİN İMALATI VE DEPOLANMASINI GAZ TÜPLERİ YAPAN İÇİN ÜRETİCİ KULLANIM VE İTHALATÇILARA VE AİT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK İŞ

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇTEN YANMALI MOTORLAR Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇİNDEKİLER 1 MOTORUN TANIMI... 2 2 MOTOR ÇEŞİTLERİ... 3 2.1 Zamanlarına Göre:... 3 2.1.1 Dört zamanlı

Detaylı

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK

HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Erdoğan ŞİMŞEK 2013 I ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Program Geliştirme Projesi, Sıhhi Tesisat dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır. Sıhhi Tesisat

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI

ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI ÜNİTE 1 ARACIN VE MOTORUN KISIMLARI KONU 2:MOTORUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ A- MOTORUN TANIMI Yanma sonucu oluşan, yakıtta elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir. B- YAKITIN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 2 BÖLÜM 1 SOĞUTUCU AKIŞKANLAR 8 1.1. Soğutucu Akışkanlar 9 1.1.1 R11... 9 1.1.2 R12... 10 1.1.3 R123. 10 1.1.4 R134A.. 10 1.1.5 R401A.. 11 1.1.6 R402A.. 11 1.1.7

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ

ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Seçkin GENÇLER Makina Mühendisi Hoşgeldiniz ISITMA TESİSAT TEKNİĞİNİN TEMELLERİ Program içeriği: Isıtma sisteminin komponentleri Kapalı ısıtma sistemleri: tek ve çift

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ HİDROLİK YÖN KONTROL VALFLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU

TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MONTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU TEK ve İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRÜ MOTAJ, İŞLETME ve BAKIM KILAVUZU KLV KOD : GAZ - TR /40 İÇİDEKİLER KAPAK İÇİDEKİLER GİRİŞ, KAPSAM, UYGULUK BEYAI, GARATİ VE SERVİS TÜKETİCİİ DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR VE UYGULAYACAĞI

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK...

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK... türkçe İNDEKS 1. GİRİŞ... 1 1.1. TEHLİKE DERECELERİ... 2 2. TEKNENİN TARİFİ, ESAS DONATIMI VE HUSUSİYETLERİ... 2 2.1. FİBER TEKNELER... 2 2.1.A. İMALAT... 2 2.1.B. GÜVERTE DONANIMI VE GENEL BİLGİ... 2

Detaylı