DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA"

Transkript

1 OTURUM 4 T T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ / MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVI : 29 TEMMUZ 2012 Saat:14.00 DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA DERS KODU VE ADI SAYFA (404) DİL ve ANLATIM 4 2 (491) TRAF. ve İLK YARD (502) ALMANCA 8 46 (414) TÜRK EDEBİYATI 4 3 (209) SOSYOLOJİ 2 24 (502) FRANSIZCA 8 47 (112) DİN KÜL. AHL. BİL. 2 5 (475) İŞ GÜVENLİĞİ 2 26 (496) GEOMETRİ 6 48 (131) TARİH 1 6 (462) EKONOMİ 2 27 (524) SEÇ. Y. DİL İNG (135) TARİH 5 7 (478) MANTIK 1 28 (524) SEÇ. Y. DİL ALM (152) COĞRAFYA 2 9 (261) HUKUK 1 30 (524) SEÇ. Y. DİL FRAN (161) MATEMATİK 1 10 (116) DİN KÜL. AHL. BİL (614) SEÇ. DİL ve ANLA (165) MATEMATİK 5 11 (436) KİMYA 6 33 (624) SEÇ. TÜRK EDEB (423) FİZİK 3 13 (494) GEOMETRİ 4 34 (465) TEMEL DİNİ BİL (432) KİMYA 2 15 (417) TÜRK EDEBİYATI 7 36 (811) KELAM 1 56 (441) BİYOLOJİ 1 16 (427) FİZİK 7 37 (627) SEÇ. TÜRK EDEB (445) BİYOLOJİ 5 17 (157) COĞRAFYA 7 39 (528) SEÇ. Y. DİL İNG (122) FELSEFE 2 18 (455) DEMOK. ve İNSAN HAK. 41 (528) SEÇ. Y. DİL ALM (243) İNGİLİZCE 4 20 (452) ÇAĞ. TÜRK DÜN.TAR 2 42 (528) SEÇ. Y. DİL FRAN (243) ALMANCA 4 21 (408) DİL ve ANLATIM 8 44 (618) SEÇ. DİL VE ANLA (243) FRANSIZCA 4 22 (502) İNGİLİZCE 8 45 ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Her ders için 20 soru bulunmaktadır. Bu oturumda 150 dakikalık cevaplama süreniz vardır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 4. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 5. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları soru çözümleri için kullanabilirsiniz. 6. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 7. Cevaplamaya istediğiniz dersin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 (404) DİL ve ANLATIM 4 1. İkiz hayaletler gibi yürüdük, Puslu aydınlıkta o bahar günü. Gece, bir tepeden seyrettik, büyük Yıldızların suya döküldüğünü. (Ahmet Hamdi Tanpınar) Bu şiirin konusuna göre türü, aşağıdakilerden A) Satirik B) Didaktik C) Epik D) Lirik 2. Ruskin kitapları ikiye ayırır: Geçici olanlar, kalıcı olanlar. Geçiciler tatlı veya faydalı birer konuşma: seyahatnameler, hatıralar. Bunlar kitaptan çok bir nevi mektup, bir nevi gazete. Kitap sohbet değil, yazıdır. Birkaç sayfaya sığdırılmak istenen bütün bu hayat. Edebiyata yollanan mesaj. Kimsenin söylemediği ve söyleyemeyeceği gerçek. Yazar, o birkaç sayfayı kaleme almak için gelmiştir dünyaya. Mümkün olsa taşa kazır fikirlerini. Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden A) Destansı anlatım B) Açıklayıcı anlatım C) Düşsel anlatım D) Tartışmacı anlatım 3. Aşağıdaki fiillerden hangisi şimdiki zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir? A) Biliyormuş. B) Bilecekti. C) Bilirse. D) Biliyordu. 4. (1) Yağmur durmadan bir hafta yağdı. (2) Ağaç gövdeleri yarısına kadar suya gömülmüşlerdi. (3) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (4) Böylece günlerce sular altında yattı. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 5. Aşağıdakilerden hangisi bilinen en eski destandır? A) Yaratılış B) Odysseia C) İlyada D) Gılgamış 6. Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro eseri, aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Oğuz Atay B) Orhan Pamuk C) Güngör Dilmen D) Turan Oflazoğlu 7. Aşağıdakilerin hangisinde sürerlik eylemi kullanılmıştır? A) İstanbul un orta yeri sinema, Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. B) Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel. C) Bilmem ki nasıl anlatsam, Nasıl, nasıl size derdimi! D) Yelken ol, kürek ol, dümen ol balık ol, su ol; Git gidebildiğin yere. 8. (...) Büyük Türk milleti, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inanç ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. (Atatürk) Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden A) Destansı B) Emredici C) Söyleşmeye bağlı D) Coşku ve heyecana bağlı 9. Guliver in Gezileri adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Jules Verne B) Mark Twain C) Jonathan Swift D) Charles Dickens 10. Burada her şey, tek başına konmuş zarif bir küçük şişenin tatlı mavisi, kırmızı ipek bir püskül, siyah kadifelerin arasında gizlenmiş bir ampulün yumuşak ziyası, bir gümüşün parıltısı... Gözleri ayrı ayrı çekiyor ve zapt ediyordu; burada her şey rahat ve mesut insanların kullanmayı âdet ettikleri eşyaydı. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden A) Betimleme B) Tartışma C) Öyküleme D) Açıklama 2

3 11. Gittikçe konuşulan sessizliğin içinde derin bir kuyuya muntazam aralıklarla taşlar atıyormuş gibi boğuk sesler işittim. cümlesindeki sözcüklerden hangisi sıfat değildir? A) Koyulaşan B) Derin C) Aralıklarla D) Boğuk 12. Hafız Nuri Efendi kapının arkasından şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden? Bir işi mi var? Birini mi görecekti? Hiçbir işi yok. Hiç çıkmasa da olabilirdi. Ancak çıkmış bulundu. Ayakları onu dört yol ağzına doğru götürdü. İki evin arasındaki dar aralıktan, vagonların geçtiği görülüyor! Geçti, geçti, sonra birdenbire gitti. Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi belirgin değildir? A) Olay B) Kişi C) Mekân D) Zaman 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatısı öznesine göre dönüşlüdür? A) Başkanın odası yeni gelen eşyalarla tekrar düzenlendi. B) Bu işe en çok bizim eve göz kulak olan yaşlı çift sevinmiş. C) Bayram dolayısıyla dükkanların çoğuna bayrak asılmıştı. D) Yemekten sonra kahvelerin içilmesi için balkona geçildi. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç vardır? A) Bankadaki paramı aldığımda size de borcumu ödeyeceğim. B) Yaşlı adam bunca sözden sonra ansızın yere yığıldı. C) Ertesi gün güneş kalın ve ağır bulutlu bir ufuktan doğdu. D) Kaynakçı çırağı, ustasını büyük bir dikkatle izliyordu. 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü, tür olarak diğerlerinden farklıdır? A) Demeç B) Akıcı C) Basım D) Özet 16. O yıllarda iyi aile olmanın I koşulu varlıklı olmak değil, II III görgülü olmaktı. IV Numaralandırılmış sözcüklerden hangisi yapısına göre basittir? A) I B) II C) III D) IV 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? A) Yatağa uzandığımda bu gecenin çok kötü geçeceğini düşündüm. B) Bu aklığın üstünde en küçük bir leke bile yoktu. C) Vapurdan inen kalabalığın içinden biri geçen dolmuşlara el sallıyor. D) Böyle durumlarda acımızın büyüklüğünü tavırlarımız anlatabilir. 18. Bir deniz kıyısında otur, Gemiler sensiz gitsin bırak. Herkes gibi yaşasana sen, İşine gücüne baksana. (Attila İlhan) Bu dizelerdeki sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? A) Gemiler B) Kıyısında C) Sensiz D) Baksana 19. Aşağıdakilerden hangisinde zamir kullanılmıştır? A) Dünyalar vardır, düşünemezsiniz Çiçekler gürültüyle açar. B) Bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin. C) Sözüme kanmadın bunu duyunca, Gönlündü gözünü yuman, be Ali! D) Girdiğim çıktığım yerler tanığımdır Kapımı çalanlar gece yarılarında. 20. Bir insanın iç dünyasını, tutum ve davranışlarını betimlemeye (...) denir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) ruhi portre B) tasvir C) benzetme D) öyküleme (414) TÜRK EDEBİYATI 4 1. Aşağıdakilerden hangisi gazelin ilk beytine verilen addır? A) Matla B) Makta C) Yekavaz D) Mahlas 2. Şehzade Mustafa Mersiyesi aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? A) Nedim B) Fuzulî C) Enderunlu Fazıl D) Taşlıcalı Yahya Bey 3. Gel dilberim kan eyleme, Seni kandan kıskanırım. Doğan aydan, esen yelden, Seni günden kıskanırım. (Âşık Ömer) Bu dörtlüğün ölçüsü ve durağı aşağıdakilerden A) 4+3=7 B) 4+4=8 C) 4+4+3=11 D) 6+5=11 3

4 4. Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk şiirinin özelliklerinden değildir? A) Şiirlerde daha çok yarım uyak tercih edilmiştir. B) Şairler halkın konuşma dilini kullanmışlar, halk söyleyişlerine yer vermişlerdir. C) En çok kullanılan nazım şekilleri koşma ve semaidir. D) İşlenen konular Allah aşkı, doğruluk, nefse hâkimiyettir. 5. Aşağıda meddahlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Anlatım bütünüyle ses taklidine dayanır. B) Özel bir kıyafeti ve sahne düzeni bulunmaz. C) Başlıca tiplemeler Kavuklu ve Pişekâr dır. D) Kısa bir döşeme bölümünden sonra asıl hikâyeye geçilir. 6. Şair, kaside içinde medhiye bölümünden sonra uygun bir yerde aynı vezin ve kafiye ile gazel söyler. Kasidedeki bu bölüme ( ) denir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) girizgâh B) teşbib C) fahriye D) tegazzül 7. Aşağıdaki mesnevi-şair eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Garipname-Fuzulî B) Mesnevi-Mevlana C) Hayriyye-Nabî D) Çarhname-Ahmet Fakih 9. Yedi heceli, dört dizeden oluşmuş şiirlerdir. Anlatılmak istenen duygu ve düşünce son iki dizede söylenir. Uyak düzeni aaba şeklindedir. Bu parçada tanıtılan anonim halk edebiyatı nazım şekli, aşağıdakilerden A) Mâni B) Koşma C) Semai D) Türkü 10. Din ve tasavvuf büyüklerinin hikâyelerini olağanüstü bir şekilde anlatan eserlere ne ad verilir? A) Tazarruname B) Menakıpname C) Şehrengiz D) Dilgüşa 11. Aşağıdakilerden hangisi şarkı nazım şekliyle eser vermemiştir? A) Yahya Kemal Beyatlı B) Enderunlu Fazıl C) Ali Şir Nevaî D) Nedim 12. Evleri var set başında, Benleri var sol kaşında, Yazık oldu genç yaşında, Görmedin mi ah civan Aliş imi Tuna boyunda. (Rumeli türküsü) Bu dörtlük aşağıdaki türkü türlerinden hangisine örnektir? A) Tören türküleri B) Düğün türküleri C) Aşk türküleri D) Ağıt türküleri 14. Mihrî Hatun tezkiresi aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır? A) Katip Çelebi B) Sehî Bey C) Mütercim Asım D) Ahmet Resmî Efendi 15. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? A) Seyahatname B) Tezkire C) Tiyatro D) Mektup 16. Ahmet Yesevî nin eğitici, öğretici, ahlaki ve dinî özellikler içeren eseri, aşağıdakilerden A) Camiü t-tevarih B) Atabetü l-hakayık C) Risaletü n-nushiyye D) Divan-ı Hikmet 17. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir? A) Semai B) İlahi C) Kaside D) Türkü 18. Tezkirelerin modern Türk edebiyatındaki karşılığı, aşağıdakilerden A) Biyografi B) Deneme C) Makale D) Fıkra 8. Divan edebiyatında hüner ve marifet göstermenin amaçlandığı süslü düz yazının en belirgin örneklerini aşağıdaki sanatçılardan hangisi vermiştir? A) Nedim B) Nergisî C) Fuzulî D) Bakî 13. Karagöz ün bütün oyunlarının toplandığı kitap, aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? A) Cevdet Kudret B) Ziya Gökalp C) Metin And D) Eflatun Cem Güney 19. Dede Korkut Kitabı nda aşağıdaki Türk boylarından hangisine ait bilgiler vardır? A) Avarlar B) Türgişler C) Oğuzlar D) Hazarlar 4

5 20. ( ), İstanbul kuşatmasını anlatan Emevî komutan Abdullah Bin Amr ın tarihsel gerçeklerden uzaklaşmış ve halkın hayal gücüyle zenginleştirilmiş kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Saltukname B) Battalname C) Müslimname D) Danişmendname (112) DİN KÜL. AHL. BİL Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kabul görür? A) Hasetlik B) Bencillik C) İmrenme D) Kibir 2. Ey insanlar! Rabb iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap ın Arap olmayana beyazın da beyaz olmayana, bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Hz. Peygamber bu sözleriyle aşağıdaki temel insan haklarından hangisini vurgulamaktadır? A) Özgürlük B) Eşitlik C) Adâlet D) Hoşgörü 3. Aşağıdakilerden hangisi vatan kavramıyla doğrudan ilişkili değildir? A) Millet B) Bağımsızlık C) İnsan hakları D) Egemenlik 4. Aşağıdakilerden hangileri ahlakî değer ifade eden kavramlardır? A) Helal - Haram B) Güzel - Çirkin C) Sevap - Günah D) İyi - Kötü 5. Toplumda benimsenmiş ortak alışkanlık ve usullerdir. Yazılı olmamalarına rağmen bağlayıcılıkları vardır. Nesilden nesile aktarılırlar. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden A) Örf B) Ülkü C) Din D) Ahlak 6. Aşağıdakilerden hangisi laik bir devlet hakkında yanlış bir bilgidir? A) Her inanç gurubuna dininin gereklerini yerine getirme özgürlüğü tanınması. B) Din hürriyetini ana ilke olarak kabul etmesi. C) Vatandaşların farklı inançları be nimsemelerine engel olması. D) İnancını yerine getirmek isteyenlere imkan sağlaması. 7. Te vilu l-kur an, Makalat fi l- Kelam ve Kitabu l-cedel adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden A) Maturîdî B) Ebu Hanife C) İmam Şafiî D) Eş arî 8. Kişilerin herhangi bir dinî inancı benimseyip benimsememekte özgür olması, inançlarını baskı altında kalmaksızın ifade edebilmesi, ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmesi dir. Bu metinde belirtilen hak veya özgürlük aşağıdakilerden A) Eğitim hakkı B) Yaşam hakkı C) Din ve vicdan özgürlüğü D) Düşünce özgürlüğü 9. Adaletli olmanın dinin açık bir emri olması ve bu emre aykırı davranmanın dini açıdan günah, ahlâki açıdan ise hoş görülmemesi aşağıdakilerden hangisine delil gösterilebilir? A) Ahlak ile din arasında yakın ve sıkı bir ilişki olduğuna B) Ahlak ile dinin birbirinden farklı alanlar olduğuna C) Ahlak ile din arasında herhangi bir ilişki olmadığına D) Adaletin hem dinin hem de ahlâkın temeli olduğuna 10. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince kabul görmeyen örf ve âdetlerdendir? A) Mevlit merasimleri B) Sünnet uygulamaları C) Yağmur duası D) Başlık parası 11. Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren değerlerden değildir? A) Bayrak ve İstiklal marşı B) Ekonomik şartlar ve iklim koşulları C) Vatan ve ülkü birliği D) Hürriyet ve bağımsızlık 12. Hak ve özgürlükler korunamaz. Özel hayat ve aile yaşamına saygı gösterilmez. İnsan değersiz bir varlık durumuna düşer. İnanç, ibadet ve vicdan özgürlüğü ortadan kalkar. Bu olumsuzluklar aşağıdakilerden hangisinin ihlâli durumunda ortaya çıkar? A) Siyasal hakların B) İnsan haklarının C) Ekonomik hakların D) Din ve vicdan özgürlüğünün 5

6 13. Aşağıdakilerden hangisi laikliği doğuran nedenlerdendir? A) Teknolojideki değişim ve gelişmeler B) Sömürge hareketlerinin başlaması C) Kilise nin baskıcı tutumuna duyulan tepki D) Coğrafi keşifler sonucu yeni medeniyetlerle karşılaşılması 14. Hiçbir günahkâr, diğerinin günahını çekmez... (Zümer suresi, 7. ayet) Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler) Bu ayetlerde vurgulanan asıl husus aşağıdakilerden A) Dinin bireyi esas aldığı B) İyilik yapmanın önemi C) Ahiret hayatının varlığı D) Günah işlemenin yasaklandığı 15. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini seçme sebepleri arasında yer almaz? A) Türklerin ahlak anlayışları ile İslam ın ahlak ilkelerinin uyuşması B) Eski Türk inançları ile İslam inançları arasında benzerlik bulunması C) İslam ın ve İslam medeniyetinin üstünlüğü ve sahiciliği D) Yeni bir din arayışı içinde olmaları 16. Özellikle Keşşaf isimli tefsiri ile İslam medeniyetine dini ilimler alanında katkıda bulunan Türk bilgini aşağıdakilerden A) Maturidî B) Ebû Hanife C) Zemahşerî D) Razî 17. Ahmet Yesevî hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Batı Türkistan ın Sayram şehrinde doğmuştur B) Fıkıh alanında ün yapmıştır C) Türkistan da Hazreti Türkistan adıyla tanınır. D) En önemli eseri Divan-ı Hikmet tir. 18. Aşağıdakilerden hangisi islam medeniyetine müspet ilimler alanında hizmet eden bilginlerden değildir? A) Fahrettin Razi B) Birunî C) Uluğ Bey D) Harezmi 19. Türkler tarafından geliştirilip yayılan sanat aşağıdakilerden A) Musikî B) Minyatür C) Edebiyat D) Mimarî 20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de laikleşme yolunda atılan adımlar arasında yer almaz? A) Halifeliğe son verilmesi B) Türk Medeni Kanunu nun kabulü C) Öğretim Birliği Kanunu nun kabulü D) Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi (131) TARİH 1 1. Musevilik, aşağıdakilerden hangisinin millî dinidir? A) Romalılar B) İbraniler C) Sümerliler D) Mısırlılar 2. Bizans İmparatorluğu nun başkenti, aşağıdaki şehirlerden A) İstanbul B) İskenderiye C) Atina D) Roma 3. Büyük Selçuklu sultanı Melikşah ın isteği ile Ömer Hayyam ın başkanlığındaki bir kurula hazırlatılan takvim, aşağıdakilerden A) Hicri Takvim B) Rumi Takvim C) Miladi Takvim D) Celali Takvim 4. Makedonyalı Büyük İskender in fetihleriyle, Roma İmparatorluğu nun Orta Doğu ya hâkim oluşu arasındaki tarihî döneme ne ad verilir? A) Orta Çağ B) Roma Devri C) Helenistik Devir D) Cumhuriyet Devri 5. Aşağıdakilerden hangisi tarihin mekâna göre sınıflandırılmasına örnektir? A) Sanat Tarihi B) Kıbrıs Tarihi C) Politika Tarihi D) Yeni Çağ Tarihi 6. Orta Asya Türk tarihiyle ilgili ilk bilgileri, aşağıdaki hangi ulusun tarihî kaynaklarından öğrenmekteyiz? A) Bizans B) Arap C) Çin D) Rus 6

7 7. Türklerin, Orta Asya dan göç etmelerinin nedenlerinden bazıları şunlardır: I- İklim şartlarının değişmesi II- Topraklarının işgal edilmesi III- Otlakların yetersiz kalması IV- Tarım alanlarının daralması V- Aşırı nüfus artışı Verilen nedenlerden hangileri doğrudan bağımsız yaşama duygusu ile ilişkilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, IV ve V D) II, III, IV ve V 8. Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde gelişen sanat dallarından biri değildir? A) Müzik B) Hat C) Minyatür D) Dokumacılık 9. Kaşgarlı Mahmut; Divan-ı Lügati t Türk adlı eserinde Türk adının, aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık geldiğini belirtmiştir? A) Türeli B) Nizam sahibi C) Olgunluk çağı D) Devlete bağlı halk 10. İl Kağan unvanlı Göktürk hükümdarı, aşağıdakilerden A) Tapo Kağan B) İşbara Kağan C) Bumin Kağan D) Mukan Kağan 11. İlk Türklerin, hükümdarlarının oturduğu başkente verdikleri isim, aşağıdakilerden A) Oğuş B) Subaşı C) Bahşi D) Ordu 12. Türklerin hayat felsefesini ve yaşayış tarzlarını anlatan sözlü edebiyat türü, aşağıdakilerden A) Sav B) Sagu C) Koşuk D) Masal 13. Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun yapısal özelliklerinden biri değildir? A) Askerler ücretlidir. B) Onlu sisteme göre teşkilatlıdır. C) En büyük askerî birlik tümendir. D) 100 kişilik birliğin başında Yüzbaşı bulunur. 14. Uygurlar, hareketli harf tekniğini bularak matbaa yapmışlar ve kitap basmışlardır. Verilen bilgiden, Uygurlarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılabilir? A) Savaşçı olduklarına B) Yazıyı kullandıklarına C) Mani dinini benimsediklerine D) Matbaada daha çok dinî kitaplar bastıklarına 15. On Emir olarak bilinen buyruklar, aşağıdaki inançlardan (dinlerden) hangisinin temel esaslarını oluşturur? A) Budizm B) İslamiyet C) Musevilik D) Hristiyanlık 16. Avarlar, aşağıdaki devletlerden hangisiyle anlaşarak İstanbul u, 619 ve 626 yıllarında olmak üzere iki kere kuşatmışlardır? A) Çin B) Sasani C) Kutluk D) Altın Orda 17. Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinden biri değildir? A) Memfis B) Keops C) Kefren D) Mikerinos 18. Taş Devri ve Maden Devri olarak ikiye ayrılan dönem, aşağıdakilerden A) İlk Çağ B) Orta Çağ C) Yakın Çağ D) Tarih Öncesi Çağlar 19. Çin kaynaklarına göre Uygurlar, aşağıdakilerden hangisinin soyundan gelmektedir? A) Kimekler B) Peçenekler C) Bulgarlar D) Asya Hunları 20. Müslüman Araplar, Maveraünnehir Bölgesi ndeki Türklere karşı giriştikleri askerî harekâtta, aşağıdaki yerlerden hangisini üs olarak kullanmışlardır? A) Mısır B) Horasan C) Kafkaslar D) Balkanlar (135) TARİH 5 1. Tarihte bilinen ilk Türk devleti, aşağıdakilerden A) Uygur Devleti B) Göktürk Devleti C) Hazar Hakanlığı D) Büyük Hun Devleti 2. Demir madeni ilk aşağıdaki kültürlerin hangisinde işlenmiştir? A) Anav Kültürü B) Tagar Kültürü C) Karasuk Kültürü D) Andronova Kültürü 3. Kavimler Göçü ne neden olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden A) Kırgızlar B) Uygurlar C) Hunlar D) Avarlar 7

8 4. Türk tarihinde Kutluk Devleti olarak da bilinen Türk devleti, aşağıdakilerden A) Uygur Devleti B) Akhun Devleti C) I. Göktürk Devleti D) II. Göktürk Devleti 5. Orta Asya tarihinde bilinen ilk yazılı antlaşma, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır? A) Asya Hun Devleti - Sasani İmparatorluğu B) Asya Hun Devleti - Çin İmparatorluğu C) Göktürk Devleti - Bizans İmparatorluğu D) Uygur Devleti - Kutluk Devleti 6. Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak aşağıdaki tarihlerden hangisi kabul edilir? A) MÖ 220 B) MÖ 209 C) MS 209 D) MS Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sebeplerinden biri değildir? A) Dinî inançların etkisi B) Salgın hayvan hastalıkları C) Olumsuz iklim değişiklikleri D) Yeni yurt kurma düşüncesi 8. Macar bilginleri, aşağıdaki hangi hükümdarın adının aslen Etel veya Etil olduğunu düşünmektedirler? A) Mete B) İlek C) Attila D) Çi-Çi 9. Alfabeyi kullanan ilk Türk devleti, aşağıdakilerden A) Göktürk B) Uygur C) Hazar D) Türgiş 10. Kırgızlar, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak kendi devletlerini kurmuşlardır? A) Avar B) Uygur C) Göktürk D) Hazar 11. Aşağıdakilerden hangisinin ismi bir deniz için ad olarak kullanılmaktadır? A) Uygurların B) Karlukların C) Avarların D) Hazarların 12. Dede Korkut Hikâyeleri nin ortaya çıkmasına, aşağıdaki Türk kavimlerinden hangilerinin arasında yaşanan mücadeleler neden olmuştur? A) Avar - Bulgar B) Kıpçak - Oğuz C) Karluk - Uygur D) Kıpçak - Peçenek 13. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kıpçak Türk şivesi ile yazılmış bir sözlüktür? A) Orhun Yazıtları B) Manas Destanı C) Kodeks Kumanikus D) Dede Korkut Hikâyeleri 14. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde toplumu oluşturan sosyal birimlerden biridir? A) Tudun B) Oğuş C) Katun D) Aygucı 15. Orta Asya Türk devletleri için aşağıdakilerden hangisi önemli bir ekonomik gelir kaynağı olamaz? A) Silah yapımı B) Deniz ticareti C) İpek Yolu ticareti D) Haraç ve vergiler 16. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır? A) Sav B) Sagu C) Koşuk D) Kopuz 17. Eski Türklerde ölünün atıyla birlikte gömülmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Kut anlayışıyla B) Tek tanrı inancıyla C) Askerliğe önem verilmesiyle D) Öldükten sonra dirilme inancının benimsenmesiyle 18. Aşağıdakilerden hangisi, devlet işlerinde hakana yardımcı olan görevlilerden biri değildir? A) Şad B) Kam C) Yabgu D) Tudun 19. Eski Türkler, aşağıdaki kavramlardan hangisini beste için kullanmışlardır? A) ır B) kög C) fresk D) çevgân 20. Moğollar, 1206 yılında aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin önderliğinde devletlerini kurmuşlardır? A) Mete Han B) Bögü Kağan C) Bilge Kağan D) Cengiz Han 8

9 (152) COĞRAFYA 2 1. Üretim mallarının alım ve satımı sonucu doğan ilişkileri coğrafyanın hangi kolu inceler? A) Ticaret Coğrafyası B) Sanayi Coğrafyası C) Tarım Coğrafyası D) Enerji Coğrafyası 2. Ticaretin deniz aşırı yerleşmelerle yapılmaya başlanması aşağıdaki şehir türlerinden hangisini ortaya çıkarmıştır? A) İdari şehirleri B) Tarım şehirlerini C) Liman şehirlerini D) Sanayi şehirlerini 3. Su kaynaklarının az, düzlüklerin geniş alan kapladığı kırsal bölgelerde toplu yerleşmeler yaygındır. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde toplu yerleşmeler daha çok görülür? A) Ordu B) Trabzon C) Konya D) Zonguldak 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin özel konumuna ait bir özellik değildir? A) Yarımada olması B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması C) Kuzey ve güneyde dağların kıyıya paralel uzanması D) Yengeç Dönencesi nin kuzeyinde yer alması 5. Ege Denizi oluşmuştur. Akdeniz ve Karadeniz birleşmiştir. Yukarıdakiler hangi jeolojik zamanda oluşmuştur? A) Paleozoik B) Kuaterner C) Tersiyer D) Mezozoik 6. Aşağıdakilerden hangisi Çoruh-Kelkit vadilerinin hemen güneyinde uzanan sıradağlardan değildir? 7. A) Yalnızçam dağları B) Köroğlu dağları C) Mescit dağları D) Kop dağları I 9 II III IV Haritada işaretli yerlerin hangisinde deprem olma ihtimali daha azdır? A) I B) II C) III D) IV 8. Aşağıdakilerden hangisi platoların ortak özelliğidir? 9. A) Yükseltilerinin aynı olması B) Turistik değere sahip olmaları C) Volkanik malzemelerle kaplı olmaları D) Akarsular tarafından derince yarılmış olmaları Haymana P. Bozok P. Cihanbeyli P. Obruk P. Haritada gösterilen platolardan hangilerinin yerleri değiştirilirse haritadaki yanlışlık giderilmiş olur? A) Haymana - Bozok B) Bozok - Cihanbeyli C) Obruk - Haymana D) Cihanbeyli - Haymana 10. Akarsuların eğiminin azaldığı yerlerde aşağıdaki yerşekillerinden hangisi görülür? A) Birikinti konisi B) Dev kazanı C) Peribacası D) Kırgıbayır 11. Kıyıya yakın adanın kıyı kordonuyla ana karaya bağlanması sonucu oluşan şekil aşağıdakilerden A) Koy B) Falez C) Körfez D) Tombolo (saplıada) 12. Aşağıdakilerden hangisi rüzgârların oluşturduğu yer şeklidir? A) Mantar kaya B) Menderes C) Düden D) Lapya 13. Ege Bölgesi nde kıyıdan iç kısımlara doğru gidildikçe iklim sertleşerek karasal özellikler kazanmaya başlar. Buna göre aşağıdaki il merkezlerinden hangisinde kış mevsimi daha sert geçer? A) Muğla B) Uşak C) Manisa D) Aydın 14. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kişi başına düşen millî gelir daha yüksektir? A) Japonya B) İran C) Mısır D) Meksika 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yerin beşeri özellikleri vurgulanmıştır? A) Brezilya nın doğusu daha dağlıktır. B) Japonya da kentsel nüfus oranı yüksektir. C) Kanada nın kuzeyinde kutup iklimi görülür. D) Finlandiya da binlerce göl bulunur.

10 16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği ne üye değildir? A) Almanya B) Fransa C) İspanya D) Rusya Federasyonu 17. Yerleşim alanlarının, sanayi tesislerinin ve konutların, tarım, orman ve mera alanlarına doğru hızla gelişmesinin temel sebebi aşağıdakilerden A) İnsan nüfusunun hızla artması B) Tarımda modern yöntemlerin yaygınlaşması C) Modern evlere talep gösterilmesi D) Yolların daha çok düz alanlardan geçmesi 18. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji kaynağı değildir? A) Linyit B) Petrol C) Bakır D) Rüzgâr 19. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin değişmesinde etkili olmaz? A) Baraj inşaatları B) Yol yapım çalışmaları C) Millî parkların oluşturulması D) Yerleşim alanlarının genişlemesi 20. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisine ham maddesinin bolluğu nedeniyle yurdun pek çok yerinde rastlanır? A) Cam fabrikası B) Demir-çelik fabrikası C) Petro-kimya fabrikası D) Süt ve süt ürünleri işletmeleri (161) MATEMATİK 1 1. p q (p&q) 0p 1 0 a 0 1 b c Verilen tabloda a, b ve c yerine sırasıyla gelmesi gereken doğruluk değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 1, 1, 0 B) 0, 1, 0 C) 0, 1, 1 D) 1, 1, 1 2. p yanlış ve q doğru bir önerme olduğuna göre, aşağıdaki denkliklerden hangisi doğrudur? A) p/ q / 1 B) p0 q / 0 C) p & q / 1 D) p, q / 0 3. pl & ql önermesinin değili aşağıdakilerden A) pl / q B) pl 0 q C) p/ ql D) p0 ql 4. 7_ p & qi/ _ p & ria bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? A) p & _ q0 ri B) _ q/ ri & p C) _ q0 ri & p D) p & _ q/ ri 6. A ve B kümeleri için sb _ = Ai= 2s_ A= Bi= 4sA _ + Bi x ve s_ Ai = 18 oldugunagöre, sa _, Bi kaçı t r? 7. A) 42 B) 48 C) 54 D) 63 A B Şekildeki boyalı bölgeyi aşağıdaki kümelerden hangisi gösterir? A) _ A+ Ci = B B) A= _ B+ Ci C) _ B+ Ci= _ A+ Bi D) _ A+ Ci = C 8. _ 3x+ 105, i= _ 12, y+ 9i olduğuna göre, x+ y kaçtır? C A) - 6 B) - 5 C) - 1 D) 1 9. P = # x ; 1 # x 1 3 ve xen- ve R = # y ; 2 1 y 1 5 veyen- kümeleri veriliyor. PxR kümesi aşağıdakilerden A) #_ 21, i, _ 22, i, _ 31, i, _ 32, i- B) #_ 22, i, _ 23, i, _ 24, i, _ 25, i- C) #_ 12, i, _ 13, i, _ 14, i, _ 15, i- D) #_ 13, i, _ 14, i, _ 23, i, _ 24, i elemanlı bir kümenin en çok üç elemanlı kaç alt kümesi vardır? A) 29 B) 35 C) 64 D) A = # a, bcd,, - kümesinde tanımlı b = #_ aa, i, _ cc, i, _ bd, i, _ db, i, _ ac, i- bağıntısı veriliyor. b bağıntısına en az kaç ikili eklenirse yansıyan ve simetrik olur? A) 1 B) 3 C 5 D) 7 10

11 11. M = # 3, 579,, - kümesinde tanımlı b = #_ xy, i ; x # y ve xym, e - bağıntısında aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur? A) Yansıma özelliği B) Simetri özelliği C) Ters simetri özelliği D) Geçişme özelliği 12. fa : " B örten fonksiyonu 3 fx _ i = x -1olarak tanımlanıyor. B = #-2,- 107,, - olduğuna göre, A kümesi aşağıdakilerden A) #-1, 012,, - B) #-7,-3,- 1, 20- C) #-1, 135,, - D) #-7,-4, 67, fr : " Rvef_ xi = 2 x- 3 olduğuna göre, f(7) kaçtır? A) 8 B) 14 C) 16 D) fr : " R birebir ve örten fonksiyonu için f_ 3x- 1i = x + 2 olduğuna göre, f - 1 _ 4i kaçtır? a) 4 B) 5 C) 6 D) fr : " R ve gr : - 5 R 2 %- " - 3 / % 3 / fonksiyonları f_ xi = 4x -3 ve g_ xi = 2x - 1 olarak 3x + 5 tanımlanıyor. _ gofi_ xi fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden A) C) 8x + 3 3x + 5 8x x - 4 B) D) 8x x + 2 -x -19 3x Rde ' _ işlemi a_ b = 2a b biçiminde tanımlanıyor. x_ 1 = 1 ise x kaçtır? 10 A) - 3 B) - 1 C) 1 D) R de 3 işlemi x3 y = x+ y+ 2xy biçiminde tanımlanıyor. 3 işlemine göre, 5 in tersi kaçtır? A) B) -5 B) D) (165) MATEMATİK i + i + i işleminin sonucu aşağıdakilerden 2. A) i B) 1 C) - i D) 1-2i 3 - i ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 1 - i A) 2 + i B) 4+ 2i C) 2 - i D) 1-2i 3. _ 3+ 2ii 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) i B) 9-4i C) 4-2i D) 5+ 12i fx _ i= _ a+ 3ix + _ b- 1i x+ c -7 fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre, a+ b+ c kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) fr : " Rvef_ xi = x -5 olduğuna göre, f_ x+ 2i fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) x + 6x + 6x C) x + 6x D) x + 6x + 12x S E V G İ S İ S E V G E S E V G İ V E V G İ S G V G İ S E İ G İ S E V M = % S, EVGİ,,, / kümesinde tanımlı 3 işleminin tablosu yukarıda verilmiştir. Buna göre, G -1 3 V aşağıdakilerden A) İ B) G C) S D) V i ifadesinin değeri aşağıdakilerden 2 - i A) 2 10 B) 10 C) 5 5 D) 5 5. z1 = 4-2ivez2 =- 2+ 6i karmaşık sayılarının toplamı aşağıdakilerden A) 2+ 4i B) 6+ 4i C) -2-8i D) 6-8i 11

12 6. z = x+ yi ise z= x- yidir. 4z+ z = 10+ 9i ise z aşağıdakilerden A) 2+ 3i B) 2-3i C) 3-2i D) 3+ 2i 11. z+ 3+ 4i # 3 kümesinin karmaşık düzlemdeki görüntüsü aşağıdakilerden A) -3 y B) -4 x -3 y -4 x 15. log25$ log59$ log916 ifadesinin değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) Inx - Inx = 6 olduğuna göre, x aşağıdakilerden 7. z1 = 1-6ivez2 = 7+ 2i karmaşık sayıları arasındaki uzaklık kaç birimdir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 C) -4 y D) 3 x 4 y 3 x A) 2 B) 3 C) e 2 D) e log27log3_ log5125ia ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 9 8. z = 2_ cos 50c+ isin 50ci ise z ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) i B) 8+ 8i C) 8 i D) 16 2 i 12. z = x+ yi olmak üzere, z- i = z+ 1-3i koşulunu sağlayan z karmaşık sayılarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden A) 2x- 6y+ 10 = 0 B) 2x- 4y+ 9 = 0 C) 4x- 6y+ 10 = 0 D) 4x- 4y+ 9 = 0 A) 0 B) 1 C) 2 D) log2_ 3x+ 2i-log2_ x- 1i = 3 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 9. z1 = 4_ cos110c+ i sin 110ci ve z2 = 5_ cos70c+ i sin 70ci karmaşık sayılarının çarpımı aşağıdakilerden A) i B) i C) - 20 D) -20i 10. Kutupsal koordinatları 4, 5r a 3 k olan karmaşık sayı aşağıdakilerden A) 4-3i B) 2-2 3i C) i D) i 13. z = 4i karmaşık sayısının kareköklerinden biri aşağıdakilerden A) - 2i B) i C) 2+ 2i D) 2 + 2i 1 - x 14. fx _ i = 9 2 olduğuna göre, f_ 1i aşağıdakilerden A) - 9 B) -3 C) 1 9 D) log3x + log3x = 10 ise x kaçtır? A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 2x-4 x $ 4 = 100 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 12

13 (423) FİZİK 3 1. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür? A) Hız B) Kuvvet C) İvme D) İş 5. Aynı noktaya etki eden büyüklükleri birbirine eşit iki kuvvetin aralarındaki açı 80º, 90º ve 100º olduğunda, bileşke kuvvetler sırası ile R 1, R 2 ve R 3 oluyor. Bu kuvvetler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 8. Şekildeki P yükü ip yardımıyla K ve L noktalarından tavana asılmıştır. K 53º T L 2. F 4 =5 N F 5 =8 N A) R1 2 R2 2 R3 B) R2 2 R1 2 R3 C) R3 2 R2 2 R1 D) R2 2 R3 2 R1 P=100 N Buna göre, ipteki T gerilme kuvveti kaç N dur? (sin 90º=1; sin 37º = cos 53º = 0,6; sin 53º = cos 37º = 0,8) F 1 =2 N F 2 =4 N F 3 =3 N Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur? A) 13 B) 9 C) 4 D) 2 3. Şekildeki eşit bölmeli ve homojen çubuk yatay olarak dengededir. 150 N Buna göre, çubuğun ağırlığı kaç N dur? A) 50 B) 100 C) 150 D) Birim kareler üzerine çizilmiş şekildeki K, L ve M vektörleri aynı düzlemdedir. K M 6. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli AB çubuğu yatay olarak dengededir. Çubuğun O noktasında duran 100 N luk çocuk, gösterilen yönde hareket ediyor. A O K 50 N Esnek ip maksimum 100 N luk gerilme kuvvetine dayanıklı olduğuna göre, çocuk hangi noktayı geçtiğinde ip kopar? A) K B) L C) M D) N 7. Bir F kuvveti, O noktası etrafında dönebilen, ağırlığı önemsiz çubuğa, yatayla 30º lik açı yapacak şekilde uygulanıyor. O 1 m 30º B A) 40 B) 60 C) 80 D) Şekildeki 2r yarıçaplı daireden, r yarıçaplı daire içten teğet olacak şekilde kesilerek çıkarılıyor. O Buna göre, dairenin ağırlık merkezi kaç r yer değiştirir? A) 3 1 B) 3 2 C) 3 4 D) 3 5 L Buna göre, K+ L+ M\ nin büyüklüğü kaç birimdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 13 F=10 N Bu kuvvetin O noktasına göre momenti kaç N.m dir? (sin30º = 1/2) A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

14 10. X-Y düzlemindeki m1, m2 ve m3 kütlelerinden oluşan sistem şekildeki gibidir. y m 1 = 3 m m = 6 m 3 m 2 = m Buna göre, sistemin kütle merkezi koordinatının x bileşeni aşağıdakilerden x 13. Yatayla 37 lik açı yapacak şekilde havalanan bir uçak, 10 km yol aldığında, yerden kaç km yükselmiş olur? (sin 37 =0,6; cos 37 =0,8) A) 6 B) 8 C) 10 D) Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Hız V (m/s) 17. Bir hareketli 5 s de hızını 30 m/s den 80 m/s ye çıkarıyor. Buna göre, hareketlinin ortalama ivmesi kaç m/s 2 dir? A) 5 B) 10 C) 15 D) Sürtünmesiz yolda, bir cisme 50 N uk kuvvet etki ettiğinde, cisim 10 ms / 2 lik ivme kazanıyor. Buna göre, cismin kütlesi kaç kilogramdır? A) 5 14 B) 5 9 A) 5 B) 10 C) 15 D)20 C) 5 7 D) 5 4 III IV Zaman t(s) 11. Şekildeki eşit bölmeli, ağırlığı önemsenmeyen çubuk, içlerinde su bulunan K ve L kapları ile yatay konumda dengededir. K Su L Su I- K ve L kaplarından eşit miktarda su alınması II- K ve L kaplarına eşit miktarda su eklenmesi III- K ve L kaplarının, desteğe eşit miktarda yaklaştırılması işlemlerinden hangilerinin yapılması hâlinde denge bozulur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Bu hareketlinin hangi aralıkta hızı sabittir? A) I B) II C) III D) IV 15. Sabit 90 km/h hızla giden bir araç, 450 km lik Ankara- İstanbul arasındaki yolu kaç saatte tamamlar? A) 3 B) 4 C) 5 D) Aynı doğrultu ve yönlerde ilerleyen şekildeki araçlardan K aracı 50 km/h, L aracı ise 90 km/h hızlarla hareket ediyorlar. K 50 km/h 19. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda, yüksek bir yerden serbest bırakılan bir cismin yere düşünceye kadar geçen süre içinde ivme-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) B) 0 t Zaman 0 t Zaman C) D) 0 t Zaman 0 t Zaman L 90 km/h 12. Ağırlığın birimi aşağıdakilerden A) Kilogram B) Newton C) Gram D) Metre Buna göre, K aracından bakan bir gözlemci L aracının hızını kaç km/h olarak görür? A) 130 B) 90 C) 50 D) İlk hızı 10 m/s olan bir araç, 2 saniyede hızını düzgün arttırarak 40 m/s ye çıkarıyor. Bu süre içinde aracın aldığı yol kaç metredir? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 14

15 (432) KİMYA 2 1. Aşağıdaki maddelerden hangisi kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılabilir? A) Amonyak B) Altın C) Demir D) Sodyum 2. Aşağıda adları verilen elementlerden hangisinin sembolü iki harflidir? A) Karbon B) Hidrojen C) Helyum D) Oksijen 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bileşiklerin özellikleri ile ilgilidir? A) Özellikleri, kendisini oluşturan elementlerin özelliklerine benzer. B) Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur. C) Yapısında tek cins element bulunur. D) Saf madde değildir. 4. NO 2 bileşiğinde N elementinin kütlesinin O elementinin kütlesine oranı kaçtır? (N:14, O:16) A) 7 16 C) 8 7 B) 7 8 D) Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden hangisi Katlı Oranlar Kanunu na uyar? A) H2Sve HO 2 B) NO ve HO 2 C) NO ve NO2 D) NH3 ve NO2 6. NH4 OH bileşiğinde; I- 3 tür element vardır. II- OH - iyonu katyondur. III- Amonyum iyonu -1 yüklüdür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 7. Katyon ve anyonun oluşturduğu bileşiklerin formülleri yazılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A) Önce + yüklü iyon, sonra - yüklü iyon yazılır. B) Bileşiği oluşturan iyonların yükleri çaprazlanır. C) İyon yükleri eşit ise çaprazlama yapılmaz. D) İyonlar tek atomlu ise parantez içinde yazılır. 8. Formülü FeO olan bileşikte O nun yükü - 2 olduğuna göre, bileşiğin adı aşağıdakilerden A) Demir oksit B) Demir(I) oksit C) Demir(II) oksit D) Demir(III) oksit 9. Bir elementin kimyasal özelliğini taşıyan en küçük parçasına ne ad verilir? A) Molekül B) Atom C) Anyon D) İyon 10. Elektronların, atom çekirdeği etrafında dairesel yörüngelerde hareket ettiğini öne süren bilim insanı aşağıdakilerden A) Thomson B) Dalton C) Rutherford D) Bohr 11. Bir atomun 3. enerji düzeyinde bulunan toplam orbital sayısı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 9 D) I- Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunur. II- Bir orbitaldeki elektronların spinleri birbirine zıttır. III- Eş enerjili orbitallere elektronlar teker teker yerleştirilir. ifadelerinden hangileri Hund kuralı olarak bilinir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III 13. Bir atomun elektron dağılımı aşağıdaki orbital şemalarından hangisi ile biterse atom, küresel simetri gösterir? A) C) 2s 2p B) D) 2p 2p 14. Metallerin genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kırılgandırlar. B) Isıyı ve elektriği iyi iletmezler. C) Erime ve kaynama noktaları yüksektir. D) Metaller kendi aralarında bileşik oluştururlar. 15

16 15. Ametaller periyodik cetvelin hangi blokunda bulunur? A) s B) f C) d D) p 16. Elektron dizilişi; X: 1s 2s 2p 3s 3p şeklinde olan X elementi periyodik cetvelde hangi grupta yer alır? A) 4A B) 6A C) 4B D) 6B 17. X ve Y elementleri periyodik cetvelde aynı periyottadır. X elementi 1A, Y elementi 7A grubundadır. Buna göre, X ve Y ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) X in iyonlaşma enerjisi Y ninkinden büyüktür. B) X in metalik özelliği Y den daha azdır. C) X in elektron alma eğilimi Y ninkinden fazladır. D) X in atom yarıçapı Y ninkinden büyüktür. 18. Nötr bir atomda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle birbirine eşittir? A) Proton sayısı elektron sayısına B) Nötron sayısı elektron sayısına C) Proton sayısı nötron sayısına D) Atom numarası nötron sayısına 19. HF molekülünün elektron nokta formülüyle gösterimi aşağıdakilerden ( 1 H, 9 F) A) H F B) H F C) H F D) H F (441) BİYOLOJİ 1 1. Bir avcıyı farkeden tavşanın, av olmamak için bulunduğu yerden kaçması, canlıların ortak özelliklerinden hangisine örnek olabilir? A) Enerji kullanma B) Büyüme ve gelişme C) İç dengeyi düzenleme D) Uyarılma ve tepki verme 2. Canlıya özgü karakter özelliklerinin genler aracılığı ile bir nesilden sonraki nesle aktarılmasına ne ad verilir? 3. A) Metabolizma B) Büyüme ve gelişme C) Soya çekim (Kalıtım) D) Hücresel organizasyon ph cetveli I II III ph cetveli üzerinde ph seviyeleri gösterilen, I, II ve III ile belirtilen yerdeki çözeltiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I II III A) Asidik Nötr Bazik B) Asidik Bazik Nötr C) Bazik Asidik Nötr D) Bazik Nötr Asidik 4. Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiklerdendir? A) Enzim B) Protein C) Karbondioksit D) Karbonhidrat 5. Bir trigliseritin yapısında 50 tane gliserol molekülü varsa, bu trigliseritte kaç molekül yağ asidi bulunur? A) 50 B) 100 C) 150 D) Proteinlerin yapı birimlerine ne ad verilir? A) Pepsinojen B) Aminoasit C) Nükleik asit D) Hidroklorik asit 7. Aşağıda verilen yapı birimi ve organik molekül eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Glikoz - Glikojen B) Aminoasit - Nişasta C) Laktoz - Protein D) Fruktoz - Dipeptit 8. Canlı hücrelerde aktivasyon enerjisi engelini düşürerek tepkimeleri hızlandıran biyolojik katalizörlere ne denir? A) Lipit B) Enzim C) Vitamin D) Karbonhidrat 9. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi kalsiyum ve fosfor emilimine yardımcı olarak, kemiğin büyümesini hızlandırmada görevlidir? A) A B) K C) E D) D 10. Bir DNA zincirindeki baz dizilişi GAC TAT CCG ise bu DNA nın karşı zincirindeki baz dizilişi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? A) CTG ATA GGC B) GAC TAT CCG C) CAC TAT GGC D) GAC ATA CCG gram CH 4 bileşiği kaç moldür? (H:1, C:12) A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 3 16

17 11. Bir DNA molekülünde 250 adenin ve 175 guanin organik bazı var ise, bu DNA da toplam nükleotit sayısı kaçtır? A) 425 B) 850 C) 1700 D) Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiş nükleotit yapılı bileşik aşağıdakilerden A) Protein B) Lipit C) H 2 O D) ATP 13. Canlı, saydam ve esnektir. Sitoplazmayı çevreleyerek hücreyi dağılmaktan korur. Hücre içi ile dışı arasındaki madde taşınmasını kontrol eder. Yukarıdaki özellikler hücrenin hangi bölümüne aittir? A) Çekirdek B) Sitoplazma C) Hücre zarı D) Hücre duvarı 14. I- Pinositoz ve fagositoz birer ekzositoz çeşididir. II- Fagositozda büyük katı moleküller hücre içine alınır. Yukarıda verilen bilgiler için ne söylenebilir? A) Yalnız I doğru B) Yalnız II doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış 15. ATP üretimindeki rolü nedeniyle hücrenin enerji santrali olarak bilinen organel A) Mitokondri B) Ribozom C) Kloroplast D) Sentrozom 16. Hücredeki tüm hayatî olayların yönetim ve denetim merkezi aşağıdakilerden A) Koful B) Çekirdek C) Hücre zarı D) Golgi cisimciği 17. Bir hücrede bulunan kromozom sayısı türe özgüdür. Sağlıklı (normal) bir insanın vücut hücrelerinde kaç çift kromozom bulunur? A) 92 B) 46 C) 44 D) Bir hücre aşağıdakilerden hangisini bulundurursa bu hücreye bitki hücresi diyebiliriz? A) Kloroplast B) Sentrozom C) Hücre zarı D) Golgi cisimciği 19. Prokaryot ve ökaryot hücrelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Ökaryot hücrelerde kalıtım maddesi zarla çevrili çekirdek içinde bulunur. B) Prokaryot hücrelerde zarla çevrili organel bulunmaz. C) Ökaryot hücrelerde çeşitli işler için özelleşmiş zarlı organeller bulunur. D) Prokaryot hücrelerde hareketi sağlayan ve hücreye şekil veren hücre iskeleti vardır. 20. Aynı türden bir hücreli canlıların bir araya gelerek oluşturduğu koloni hakkında aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır? A) Kolonideki hücreler arasında basit düzeyde iş bölümü vardır. B) Bazı hücreleri üremeden, bazıları ise hareketten sorumludur. C) Kolonideki hücreler, hücre zarı ve hücre duvarı ile bir arada tutulur. D) Küresel bir yapıya sahip koloni içinde daha küçük yavru koloniler oluşabilir. 1. Hücre (445) BİYOLOJİ 5 Sistem Organizma Organ Yukarıda hücreden organizmaya doğru organizasyonu gösteren şemada, boş bırakılan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Organel B) Koloni C) Doku D) Canlı 2. Aşağıdaki bitkisel yapılardan hangisinin hücreleri çekirdek ve sitoplazmalarını kaybetmiştir? A) Soymuk boruları B) Odun boruları C) Salgı doku D) Pek doku 3. Bitkilerde salgı dokuda meydana gelen salgılar; I- Tozlaşma II- Korunma III- Beslenme olaylarından hangilerinde etkilidir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 4. I- Kollajen lifler bulunması II- Kan damarlarının bulunması III- Sinirlerin bulunması Yukarıdakilerden hangileri kemik doku ile kıkırdak dokunun ortak özelliklerindendir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 5. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin her ikisi de genç alyuvarların özellikleridir? A) Çekirdekli ve renkli olma B) Çekirdekli ve renksiz olma C) Çekirdeksiz ve renksiz olma D) Çekirdeksiz ve renkli olma 17

18 6. Aşağıdakilerden hangisi granülsüz akyuvardır? A) Nötrofil B) Eozinofil C) Bazofil D) Lenfosit 7. Aşağıdakilerden hangisi denetleyici ve düzenleyici sistem içinde yer alır? A) Sindirim sistemi B) Boşaltım sistemi C) Endokrin sistem D) Dolaşım sistemi 8. Aşağıdakilerden hangisi burunda mukus salgılar? A) Epitel hücreleri B) Duyu hücreleri C) Yağ doku D) Kas doku 9. İnsanda alt deride aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Yağ bezleri B) Kan damarları C) Malpighi tabakası D) Duyu almaçları 10. Göze gelen ışınların retina üzerinde bir noktada toplanmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden A) İris B) Mercek C) Göz bebeği D) Kornea 11. Hangisi böbrek üstü bezlerinden salgılanan bir hormon değildir? A) Kortizol B) Adrenalin C) Noradrenalin D) Progesteron 12. Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli canlıların enerji harcamadan hareket etmesinde etkilidir? A) Yalancı ayakları B) Suyun hareketi C) Kamçıları D) Silleri 13. Akşam sefası bitkisinin gündüz kapanıp akşam açılması hangi harekete örnek oluşturur? A) Sismonasti B) Fototropizma C) Fotonasti D) Tigmotropizma 14. Aşağıdaki canlılardan hangisinin iskelet sistemini oluşturan kemiklerin içerisinde hava boşlukları yer alır? A) Alabalık B) Kurbağa C) Yılan D) Leylek 15. İnsanın kaburga kemikleri sırt kısmında aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Omurgaya B) Kürek kemiğine C) Göğüs kemiğine D) Köprücük kemiğine 16. Aşağıdakilerden hangisi fazla egzersiz yapan bir insanın kaslarında biriktiğinde yorgunluğa yol açar? A) ATP B) Glikoz C) Laktik asit D) Kreatin fosfat 17. Aşağıdaki canlılardan hangisinde sadece hücre içi sindirim görülür? A) Amip B) Hidra C) Planarya D) Çekirge 18. Aşağıdaki omurgalı hayvan gruplarının hangisinde, besinler sindirim sırasında ağızda çiğnenir? A) Kurbağalar B) Sürüngenler C) Kuşlar D) Memeliler Pepsinojen + HCI? Verilen denklemde? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Pepsin B) Tripsin C) Erepsin D) Polipeptit 20. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin sağlığını olumsuz etkiler? A) Günde en az 1,5 L su içmek B) Elleri temiz su ve sabunla yıkamak C) Lifli gıdaları oldukça az tüketmek D) Lavabo ve tuvaletlerin temizliğine özen göstermek (122) FELSEFE 2 1. İnsanın kendi eylemlerinin ya da yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ahlak felsefesinin kavramlarından hangisiyle ifade edilir? A) Sorumluluk B) Vicdan C) Kötü D) Ahlaki eylem 2. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür? sorusuna; İnsan kararlarında ve eylemlerinde özgür değildir. diyen yaklaşım aşağıdakilerden A) İdealist yaklaşım B) Determinist yaklaşım C) İndeterminist yaklaşım D) Oto determinist yaklaşım 3. I- Kanun koyucudur. II- Genel geçerliliğe sahiptir. III- Yaptırım gücüne sahiptir. IV- Kişiden kişiye değişebilir. Yukarıda verilenlerden hangileri ahlâk yargılarının özelliklerindendir? A) I - II B) II - III C) II - IV D) III - IV

19 4. İnsanın yalnız kendisine uygun olanı iyinin ölçütü sayan yaklaşım aşağıdakilerden A) Egoizm B) Anarşizm C) Hedonizm D) Utilitarizm 5. Aşağıdakilerden hangisi kişi vicdanı karşısında evrensel ahlak yasasının olmadığını savunan filozoflardandır? A) I. Kant B) Platon C) Farabi D) F. Nietzsche 6. Öyle davran ki eylemine ölçü olarak aldığın ilke, tüm insanlar için geçerli, genel bir yasa haline gelsin. düşüncesini ahlâk anlayışında savunan filozof A) J.Bentham B) H.Bergson C) I.Kant D) B.Spinoza 7. Meşruiyet kavramının tanımı A) Yapılan eylemin yasaya ya da hukuka uygun olması B) Yönetimi elinde bulundurma gücü C) Devletin iktidar gücünü kullanabilmesi D) İnsanlara toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini bildiren kurallar 8. Siyasal güçlerin ve devletin sultasından kurtulmuş, özlem, istek, hak ve çıkarlarını onlara karşı koruyan toplumdur. Yukarıda verilen tanım siyaset felsefesinin kavramlarından hangisine aittir? A) İktidar B) Sivil toplum C) Bürokrasi D) Meşruiyet 9. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından değildir? A) Devletin varlık nedeni nedir? B) Sivil toplumun anlamı nedir? C) Evrensel ahlak yasası var mıdır? D) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? 10. Aşağıdakilerden hangisi bireyin siyasal haklarındandır? A) Eğitim hakkı B) Sağlık hakkı C) Özel mülkiyet hakkı D) Seçme ve seçilme hakkı 11. Aşağıdakilerden hangisi ideal düzeni belirleyen ölçütlerden değildir? A) Eşitlik B) Özgürlük C) Bürokrasi D) Adalet 12. İnsanlar doğa durumundayken eşit ve mutlu bir yaşam sürdürüyorlardı. Tarımın başlaması ve mülkiyet kavramının ortaya çıkmasıyla doğa durumu sona erdi. Doğa durumunda var olan eşitliğin ortadan kalkması, İnsanları sözleşme yoluyla bir araya gelmeye zorlamıştır. İşte devlet insanlar arasında sağlanan toplum sözleşmesinin ürünüdür. Yukarıdaki görüşleri öne süren düşünür A) Platon B) K. Marx C) F. Nietzsche D) J. J. Rousseau 13. Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıkları ideal devlet düzeni aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? A) Karmaşa B) Ütopya C) Yasa D) Hukuk 14. Estetiğin konusu aşağıdakilerden A) Güzel B) Ahlak C) Devlet D) Toplum 15. Aşağıdakilerden hangisi sanatın, nesnelerin taklit edilmesiyle ortaya çıktığını savunan düşünürlerdendir? A) Platon B) Croce C) Kant D) Schiller 16. Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıların özelliklerinden değildir? A) Bireyseldir. B) Görelidir. C) Objektiftir. D) Subjektiftir. 17. I.Kant ın ileri sürdüğü güzellik ile doğruluk arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Güzellik nesnel, doğruluk özneldir. B) Güzellik kavranır,doğruluk ise hissedilir. C) Güzellik sınırlı, doğruluk sınırsız bir objeyi gerektirir. D) Doğruluk, bir kavrama ve bilgiye dayanır, güzellik ise beğeni duygusuyla ilişkilidir. 18. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir? A) Tanrı vahiyle insana bilgi gönderebilir mi? B) Tanrının varlığı kanıtlanabilir mi? C) Evren yaratılmış bir varlık mıdır? D) İktidarın kaynağı nedir? 19. Din açısından saygıya değer olup Tanrı ya da peygamberler tarafından kutsanmış olandır. Tanımı verilen kavram A) Kutsal B) Vahiy C) İbadet D) İman 19

20 20. Tanrının varlığını kabul eden yaklaşımlar hangisinde birlikte verilmiştir? A) Teizm - Deizm - Ateizm B) Deizm - Teizm - Panteizm C) Panteizm - Agnostisizm - Ateizm D) Agnostisizm - Panteizm - Teizm (243) İNGİLİZCE sorularda boş bırakılan yerlere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz. 1. If you go to Ankara, you can... Ankara Castle. A) clean B) sweep C) visit D) build 2. If water freezes,.... A) it becomes ice B) you can drink it C) it gets hotter D) you can swim in it 3. What would you... first if you won the lottery? A) cut B) sleep C) sing D) do 4. Aylin bought a blue dress but she didn t like it. She wishes... A) she had a new pair of shoes. B) she hadn t bought that dress. C) she had dyed her hair. D) she hadn t lost her bag. 5. I would have phoned you if I hadn t... your phone number. A) lost B) known C) had D) learned 6. If Kaan is taking his medicines regularly,... A) he ll be ill again. B) he ll stay at hospital. C) he ll see a doctor. D) he ll recover soon. 7. If I didn t live in an apartment,... A) I would learn French. B) I would travel by car. C) I could have a dog. D) I could go to the concert. 8. If people did exercise regularly,... A) they would put on weight. B) there would be less disease. C) they would be unhealthy. D) there would be less gyms than today. 9. The room is very dark to read a book. I wish it were.... A) bigger B) colder C) lighter D) larger 10. My little sister would come to the pool with us if she could.... A) swim B) think C) feel D) run 11. I would go on a holiday if... A) I find a job easily. B) I can talk to tourists. C) I will visit İzmir. D) I had enough time. 12. This bus is too slow. I wish.... A) she were early B) you were here C) we were young D) it were faster She bought this jumper because it was.... She wouldn t buy this jumper if it was expensive. A) cheap B) too light C) expensive D) too small 14. Yesterday was too cold but she didn t wear her coat when she was outside. She is ill now. If she... her coat, she wouldn t be ill. A) is wearing B) wears C) wore D) had worn 15. If you had a driving licence, you could.... A) repair a car B) catch the bus C) ride a horse D) drive a car 16. Who will we... if we give a garden party? A) smile B) invite C) trust D) support 17. Eğer Sandra paltosunu giyseydi nezle olmazdı. cümlesinin İngilizce karşılığını işaretleyiniz. A) Sandra didn t wear her coat although she was ill. B) If Sandra had worn her coat, she wouldn t have caught cold. C) Sandra wore her coat because she had caught cold. D) Sandra wore her coat but she was well. 18. If it hadn t rained yesterday, Osman could have played football. cümlesinin Türkçe karşılığını işaretleyiniz. A) Eğer dün yağmur yağmasaydı Osman futbol oynayabilirdi. B) Yağmur yağmasına rağmen Osman dün futbol oynadı. C) Yağmur yağdığı için Osman dün futbol oynamadı. D) Osman dün yağmur altında futbol oynadı.

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DEĞERLENDİRME 1.DÖNEM SINAVLARI Sınava 9. Ve 10.sınıf öğrencileri katılacaklardır. Sınav giriş belgesi

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

I. BÖLÜM SORULARI. 1) I. Ağırlık vektörel bir büyüklükdür. II. Konum skaler bir büyüklüktür. III. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür.

I. BÖLÜM SORULARI. 1) I. Ağırlık vektörel bir büyüklükdür. II. Konum skaler bir büyüklüktür. III. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. I. BÖLÜM SORULARI 1) I. Ağırlık vektörel bir büyüklükdür. II. Konum skaler bir büyüklüktür. III. Yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. İfadelerinden hangileri doğrudur? 4) + A) Yalnız I B) Yalnız 3

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı

9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı 9. Sınıf Biyoloji Öğrenci Çalışma Kitabı Bu kitap Bilkent Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, CTE 504 Material Design dersi için, Elif Şengün, Hilal Şener ve Rükiye Altın tarafından 2010-2011 akademik

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 2015 8. SINIF 2. DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 30 NİSAN 2015 Saat: 09.00 Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 6. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 6. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 6.SINIF FEN SORULARI 1. Bir devredeki ampul parlaklığının iletkenin kesit alanına bağlılığını

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları

5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları 5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III

A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000 D) 8 000. A) Yalnız I. B) I, II C) I, III D) I, II, III 1) Bir gemiden deniz dibine gönderilen sesin yankısı 8 saniye sonra duyulmaktadır. Sesin sudaki hızının saniyede 1250 m olduğu bilindiğine göre denizin derinliği kaç metredir? A) 1 250 B) 5 000 C) 10 000

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı