4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 Mayıs 1993 SALI. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 1993 SALI Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Kanun No: 3904 Kabul Tarihi: MADDE Ekim 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Turk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür Yasama Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu: İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 93/4252 Yürürlük süresi 31 Aralık 1992 tarihinde sona eren Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'nın bir yıl uzatılmasını öngören ekli Protokol'e katılmamız; Dışişleri Bakanlığının tarihli ve ElUE-I/ sayılı yazısı üzerine, tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb Yıd C ÇAĞLAR Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı V. E. CEYHUN Devlet Bakanı t. TEZ Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı Ö BARUTÇU Devlet Bakanı M A. YILMAZ Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakanı M.S. OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı 1. SEZGİN İçişleri Bakanı H. ÇETİN Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye ve Gümrük Bakanı K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bay. ve İskan Bakanı Y AKTUNA Sağlık Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M T. KÖSE San ve Tic. Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tab. Kay. Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı V. TANIR Orman Bakanı B.D. AKYÜREK Çevre Bakanı Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'nın Yürürlükte Kalması Hakkında Protokol Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'nın (bundan böyle "Anlaşma" veya "MFA" olarak anılacaktır) TARAFLARI, Anlaşma'nın 10. maddesinin 5. paragrafı mucibince HAREKET EDEREK, Tekstil Komitesi'nin ve Tekstil Gözleme Organı'nın yetkilerine ilişkin anlaşma hükümlerinin devam ettiğini TEYlD EDEREK, ve Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: Tekstil Komitesi'nin 9 Aralık 1992 tarihinde aldığı karar DOĞRULTUSUNDA Aşağıdaki MUTABAKATA VARMIŞLARDIR: 1- Anlaşma, Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'yı uzatan 1986 Protokolünü değiştiren 1989 Protokolü ile tadil edilmiş haliyle, Tekstil Komitesi'nin 31 Temmuz 1986 tarihli kararı dahil 31 Aralık 1993 tarihine kadar oniki aylık bir sure daha yürürlükte kalacaktır. 2- Bu Protokol, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması AKİT TARAFLARI Genel Müdürüne tevdi edilecektir. Protokol, taraf ülkelerin, 13. madde uyarınca Anlaşmayı kabul eden veya dahil olan diğer Hükümetlerin ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun imza veya diğer yöntemlerle kabulüne açık olacaktır. 3- Protokol, 1 Ocak 1993 tarihine kadar kabul eden taraflar için o tarihten itibaren daha sonraki bir tarihte kabul eden taraflar için ise kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Protokol, anayasal ve/veya yasamaya yönelik onay işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen 1 Ocak 1993'den itibaren imzalayan veya Protokolü geçici olarak uygulama niyetlerini depoziter makama beyan eden taraflar için geçici olarak uygulanacak, diğer taraflar için ise imza veya geçici uygulama beyanında bulunma tarihinden itibaren uygulamaya girecektir. Cenevre'de Dokuz Aralık Bindokuzyüzdoksaniki günü ingilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde herbir metin geçerli olmak üzere, birer resmi nüsha halinde hazırlanmıştır. Protocol Maintaining In Force The Arrangement Regarding International Trade In Textiles The PARTIES to the Arrangement Regarding International Trade in Textiles (hereinafter referred to as "the Arrangement" or "MFA"), ACTING pursuant to paragraph 5 of Article 10 of the Arrangement. REAFFIRMING that the terms of the Arrangement regarding the competence of the Textiles Committee and the Textiles Surveillance Body are maintained, and FOLLOWING the Decision of the Textiles Committee adopted on 9 December 1992; HEREBY AGREE as follows: 1. The Arrangement, including the Conclusions of the Textiles Committee, adopted on 31 July 1986, as amended by the 1989 Protocol Amending the 1986 Protocol Extending the Arrangement Regarding International Trade in Textiles, shall be maintained in force for a further period of twelve months until 31 December This Protocol shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the General Agreement on Tariffs and Trade. It shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by the Parties to the Arrangement, by other governments accepting or acceding to the Arrangement pursuant to the provisions of Article 13 thereof and by the European Economic Community. 3. This Protocol shall enter into force with effect from 1 January 1993 for the parties which have accepted it by that date and it shall enter into force for a party which accepts it on a later date as of the date of such acceptance. It shall be applied provisionally, taking into account their constitutional and/or legislative procedures for ratification, as from 1 January 1993, by parties which have signed it subject to completion of constitutional procedures, or notified the depositary of their intention to apply it provisionally, by that date, and by other parties from the date of their signature or notification of provisional application. DONE at Geneva this ninth day of December one thousand nine hundred and ninetytwo, in a single copy, in the English, French and Spanish languages, each text being authentic. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 2

5 4 Mayıs Sayı: RESMt RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Karar Sayısı: 93/4299 İstihdam ve Eğitim Projesi'nin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan ABD Doları tutarındaki krediyle ilgili olarak Hükümetimizle adıgeçen Banka arasında 1 Şubat 1993 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşması ve Ek Mektubun, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/3/1993 tarihli ve EİUE/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 uncu ve 5 ıncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 6/4/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDQRUK CUMHURBAŞKANI V. E İNONU Devlet Bakanı ve Başb. Yrd C ÇAĞLAR Devlet Bakanı T ÇİLLER Devlet Bakanı E CEYHUN Devlet Bakanı 1. TEZ Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M KAHRAMAN Devlet Bakanı O BARUTÇU Devlet Bakanı MA YILMAZ Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı M. BATALL1 Devlet Bakanı M.S. OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı 1. SEZGİN İçişleri Bakanı E. İNONU S ORAL Dışişleri Bakanı V Maliye ve Gümrük Bakanı K TOPTAN Milli Eğitim Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bay. ve İskan Bakanı Y. AKTUNA Sağlık Bakanı Y TOPÇU Ulaştırma Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOGULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M T KÖSE San ve Tic. Bakanı E FARALYALI Enerji ve Tab. Kay Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı V TANIR Orman Bakanı V. TANIR Çevre Bakanı V Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: İKRAZ ANLAŞMASI (İstihdam ve Eğitim Projesi) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI arasında İKRAZ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında 1 ŞUBAT 1993 tarihli ANLAŞMA. Borçlunun, işbu Anlaşma'ya ekli Çizelge 2'de tanımlanan Proje'nin uygulanabilirliği ve önceliği konusunda tatmin olarak, Banka'dan projenin finansmanına yardımcı olması talebinde bulunması, Banka'nın, yukarıda belirtilen hususlar temelinde işbu Anlaşmada belirtilmiş bulunan hükümler ve koşullar çerçevesinde Borçluya İkrazı vermeyi kabul etmesi, Nedeniyle taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: MADDE Genel Şartlar; Tanımlar Kısım Ocak 1985 tarihli "İkraz ve Garanti Anlaşmaları ile İlgili Genel Şartlar", aşağıda belirtilen tadilâtlarla birlikte (Genel Şartlar) işbu Anlaşmanın bölünmez bir parçasını oluşturur. a) Kısım 3.02'nin son cümlesi çıkarılmıştır. b) Kısım 6.02'de (k) alt- paragrafı, (1) alt- paragrafı olarak yeniden kaleme alınmış ve şu şekilde bir (k) alt- paragrafı eklenmiştir: "(k) İkraz çerçevesinde ilave kullanımların, Banka'nın Anlaşma Maddeleri'nin Madde, 3 Kısım'daki hükümlerle çeliştiği olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalıdır." III. Kısım Metinde aksı belirtilmedikçe Genel Şartlarda tanımlanan bazı terimler orada belirtilen anlamlara sahiptir ve aşağıdaki ek terimlerin anlamlan da şöyledir: (a) "IIBK", Borçlu'nun Çalışma Bakanlığı'na bağlı İş ve işçi Bulma Kurumu'nu veya bunun yerini alabilecek kuruluşu temsil etmektedir. (b) "SIS", Borçlu'nun Devlet İstatistik Enstıtüsu'nü veya bunun yerini alabilecek kuruluş anlamına gelmektedir. (c) "MSK", Borçlu'nun Meslek Standartları Komisyonu veya bunun yerini alabilecek kuruluş demektir. (d) "DSPW", Borçlu'nun Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü veya bunun yerini alabilecek kuruluş demektir. (e) "Proje işlemleri El Kitabı", Borçlu'nun 30 Ekim 1992 tarihli Proje Uygulama Tali- Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 4

7 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 matnamesi demektir ve bunda zaman zaman Banka'nın rızası ile değişiklik yapılabilir. (f) "MEKSA", Kamu yararı için kurulmuş olan ve Borçlu'nun yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Tanıtma Vakfı demektir. (g) "Özel Hesap", işbu Anlaşma'nın Kısım 2.02 (b)'de değinilen hesap demektir. MADDE II İkraz Kısım Banka, İkraz Anlaşması'nda düzenlenen veya değinilen hükümler ve koşullar çerçevesinde Borçlu'ya toplam değeri altmış yedi milyon dolara ( USD) eşit olan çeşitli dövizleri ikraz olarak vermeyi kabul eder. Bu miktar, her kullanım Banka tarafından bu tür kullanımların gerçekleştiği gün itibarıyla kıymetlendirilmek üzere, İkraz'ın hasılatından yapılacak kullanımların toplamıdır. Kısım (a) Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul ölçüdeki maliyetlerinin karşılanması için yapılmış olan <veya, eğer Banka razı olursa, yapılacak olan) ve İkraz hasılasından finanse edilmesi öngörülen harcamalar için işbu Anlaşma'ya ekli 1 nolu Çizelgenin hükümlerine uygun olarak İkraz Hesabından çekilebilir. (b) Borçlu, Proje amaçları için, kendi Merkez Bankasında Bankaca kabul edilebilir hüküm ve koşullar çerçevesinde Bankaca kabul edilebilir serbestçe değiştirilebilir bir özel depozito hesabı açabilir ve bunu sürdürebilir. Bu özel Hesaptan ödeme yapılması veya bu özel Hesaba para yatırılması işbu Anlaşmanın 6. Çizelgesi hükümleri uyarınca yapılacaktır. Kısım Kapanış tarihi 31 Aralık 1999 veya Banka'nın belirleyeceği daha sonraki bir tarih olabilecektir. Banka bu tür bir daha sonraki tarihi Borçlu'ya derhal bildirecektir. Kısım Borçlu, zaman zaman çekilmeyen İkraz'ın ana miktarı üzerinden Bankaya yılda yüzde birin dörtte üçü oranında (%1'in 3/4'ü) bir taahhüt komisyonu ödeyecektir. Kısım (a) Borçlu, zaman zaman İkraz'ın kullanılan ve geri ödenmemiş ana para bölümü için faiz ödeyecektir. Her Faiz Dönemi için bu oran, daha önceki yan yıla göre belirlenmiş Şartlı İkraz Maliyeti artı yüzde birin yarısına (%1'in 1/2'si) eşittir. İşbu Anlaşmanın Kısım 2.06'da belirtilmiş tarihlerin her birinde Borçlu, daha önceki Faiz Dönemi sırasında ödenmemiş ana paraya tahakkuk eden ve bu tür bir Faiz Döneminde uygulanacak orana göre hesaplanmış faizi öder. (b) Her altı aydan sonra mümkün olan en kısa sürede Banka, bu altı aya göre belirlenmiş, Şartlı İkraz Maliyeti konusunda Borçlu'ya bilgi verecektir. (c) Bu kısmın amaçları bakımından : (i) "Faiz Dönemi", işbu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi ile başlayan ve işbu Anlaşmadaki Kısım 2.06'da belirtilmiş her tarihten hemen önce gelen tarihte sona eren altı aylık dönem demektir. (ii) "Şartlı Borçlanma Maliyeti", Banka'nın verdiği ve 30 Haziran 1982 tarihinden sonra çekilmiş ve geri ödenmemiş İkrazlarının, Banka tarafından makul düzeyde belirlenmiş Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs Sayı: ve her yıl içinde yüzde olarak ifade edilen maliyetidir. Bankanın, (A) Bankanın yatırımlarının finansmanı (B) Bankanın 1 Temmuz 1989'dan sonra vermiş olabileceği ve işbu Kısmın (a) paragrafında belirtilenin dışında faiz oranlan uygulanan İkrazları bunun dışındadır. (iıi) "Yarıyıl", bir takvim yılının birinci altı ayı veya ikinci altı ayıdır. d) Borçlu'ya en az altı ay önceden haber vermek koşulu ile Bankanın belirleyebileceği bir tarihte işbu Kısımdaki (a), (b) ve (c) (in) paragraflarında şu şekilde değişiklik yapılabilir: " (a) Borçlu zaman zaman, İkraz'ın çekilen ve gen ödenmemiş ana para bölümü için faiz ödeyecektir. Her üç aylık dönem için bu oran, daha önceki üç aylık döneme göre belirlenmiş Şartlı İkraz Maliyeti artı yüzde birin yansına (%1'ın 1/2'sı) eşittir. İşbu Anlaşmadaki Kısım 2.06'da belirtilmiş tarihlerin her birinde Borçlu, daha önceki Faiz Dönemi sırasında gen ödenmemiş ana paraya tahakkuk eden ve bu tür bir Faiz döneminde uygulanacak orana göre hesaplanmış faizi öder." " (b) Her uç aylık donemden sonra mümkün olan en kısa surede Banka, bu üç aylık döneme göre belirlenmiş Şartlı İbraz Maliyeti konusunda Borçlu'ya bilgi verecektir." " (c) (in) "üç aylık dönem", bir takvim yılında 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1 Ekim tarihlerinde başlayan üç aylık dönem demektir." Kısım Faiz ve diğer masraflar her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz olmak üzere yılda iki kez ödenecektir. Kısım Borçlu, İkrazın ana para kısmını işbu Anlaşmadaki Çizelge öngörülmüş olan itfa (amortisman) takvimine göre ödeyecektir. 3'de MADDE III Projenin Yürütülmesi Kısım (a) Borçlu, İşbu Anlaşma'ya ekli Çizelge 2'de belirtilmiş olan Proje amaçlarına bağlılığını beyan ederek, bu amaçla uygun idari, malı, ekonomik ve istihdamla ilgili geliştirme uygulamaları çerçevesinde, Projeyi gerekli dikkat ve etkinlikle uygulayacak veya uygulanmasını sağlayacak ve gerektiğinde fonları yeterli yıllık bütçe ödeneklerini, tesisleri, personeli, hizmetleri ve Proje için gerekli diğer kaynaklan derhal sağlayacaktır. (b) İşbu Kısmın (a) paragrafı hükümlerine sınırlama getirmeden ve Borçlu ve Banka aksi yönde bir Anlaşmaya varmadıkça, Borçlu, Projeyi işbu Anlaşma'daki Çizelge 5'de belirtilen Uygulama Çizelgesi'ne uygun olarak uygulayacak veya uygulanmasını sağlayacaktır. Kısım Banka, aksi yönde rızasını belirtmedikçe, Proje için gerekli olan ve İkraz hasılatı ile finanse edilecek maların ve danışmanlık hizmetlerinin satın alınması, işbu Anlaşmaya ekli Çizelge 4 hükümlerine göre yapılacaktır. Kısım 4.01 MADDE IV Mali Taahhütler (a) Borçlu, işlemlerin sağlıklı muhasebe uygulamaları çerçevesinde IIBK, SIS, MEKSA, DSPW ve Borçlunun projenin uygulanmasından sorumlu daire ve kuruluşlarının veya Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 6

9 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 ilgili herhangi bir tarafın Proje konusundaki faaliyetleri, kaynakları ve harcamalarını yansıtacak yeterli ayrı kayıt ve hesaplan tutacak veya tutulmasını sağlayacaktır. (b) Borçlu: (i) Her mali yıl için özel hesaplar için olanlar da dahil olmak üzere işbu Kısmın (a) paragrafında değinilmiş olan kayıt ve hesapların, devamlı olarak uygulanan uygun hesap kontrol ilkeleri çerçevesinde Banka tarafından kabul edilebilir bağımsız kontrolörler tarafından kontrol edilmesini sağlayacaktır. (ii) Yukarıda belirtilen kontrolörlerin, Banka tarafından makul ölçülerde talep edilebilecek kapsam ve ayrıntılara sahip bu tür hesap kontrollerine ilişkin raporu, mümkün olan en kısa süre içinde, ancak her halükarda, her yıl sonundan itibaren altı ayı geçmemek kaydı ile Bankaya verecek veya verilmesini sağlayacaktır; ve (iii) Bankanın zaman zaman makul olarak isteyebileceği yukarıda belirtilmiş olan kayıt ve hesaplar ve bunlara ilişkin kontroller konusundaki öteki bilgileri verecek veya verilmesini sağlayacaktır. (c) Borçlu, İkraz Hesabından harcama beyanı temelinde yapılmış bulunan kullanımlara ilişkin bütün harcamalar için: (i) İşbu kısmın (a) paragrafı çerçevesinde bu tür harcamaları yansıtan kayıt ve hesaplan tutacak veya tutulmasını sağlayacak; (ii) ikraz Hesabından en son kullanımın yapıldığı veya Özel Hesaptan son ödemenin yapıldığı mali yıla ilişkin denetleme raporunun Banka tarafından kabul edilmesinden sonra en az bir yıl süre ile bu tür harcamaları belgeleyen bütün kayıtlan (sözleşme, sipariş, fatura, fiş, makbuz) saklayacaktır. (iii) Banka temsilcilerinin bu tür kayıtları incelemesini sağlayacak; ve (iv) Bu tür kayıt ve hesapların, iş bu Kısımdaki (b) paragrafında değinilen yıllık denetlemede yer almasını ve bu tür bir denetleme raporunda belirtilen kontrollerin, o mali yılda sunulan harcama beyanlarının, bunların hazırlanmasında uygulanan muamele ve dahili denetimlerle ilgili para çekimlerini doğrulamak için güvenilir olup olmadığı konusundaki ayrı bir görüşünü içermesini sağlayacaktır. MADDE V Sona Erme Kısım Genel Şartlar'daki Kısım 12.04'te belirtilen amaçlar bakımından, İşbu Anlaşmanın tarihinden sonra doksan (90) gün sonraki tarih belirlenmiştir. MADDE VI Borçlunun Temsilcisi, Adresler Kısım Borçlu'nun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Genel Şartlar'daki Kısım 11.03'te belirtilen amaçlar çerçevesinde Borçlunun temsilcisi olarak tayin edilmiştir. Kısım Aşağıdaki adresler, Genel Şartlar'daki Kısım 11.01'in amaçları çerçevesinde belirlenmiştir; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: Borçlu için: Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı, Türkiye Cumhuriyeti Emek/Ankara, Telgraf adresi: MALİYE- HAZİNE Teleks : (MLYE-TR) veya (ANK-TR) Rapıfaks: Banka için; International Bank for Reconstruction and-development 1818 H Street, N.W. Washington D.C United States of America Telgraf adresi: INTBAFRAD Washington, D.C. Teleks: (RCA) (Free) (WUI) veya (TRT) Usule uygun olarak yetki verilmiş temsilcileri aracılığı ile hareket eden tarafların şahitliği altında, District of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri'nde yukarıda ilk başta belirtilen gün ve yılda kendi adları ile imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ Yetkili Temsilcisi tarafından ULUSLARARASI İMAR VE KALKİNMA BANKASI AVRUPA VE ORTA ASYA Bölge Başkan Yardımcısı Vekili tarafından ÇİZELGE 1 İkraz Hasılatının Kullanılması 1- Aşağıdaki tabloda ikraz hasılatından finanse edilecek kalemlerin kategorileri ile ikrazın her bir Kategori için tahsis edilen miktarı ve her bir Kategoride bu şekilde finanse edilecek kalemler için yapılacak harcamaların yüzdesi gösterilmektedir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

11 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Kategori (1') Teçhizat, araç ve malzeme (2) Danışmanlık hizmetleri ve personel eğitimi (3) Meslek edindirme ve kendi işini kurma eğitimi (4) Tahsis edilmemiş TOPLAM Tahıs edilen İkraz Miktarı (USD cinsinden) Finanse Edilecek Harcamaların yüzdesi Dış harcamaların yüzde 100'ü, yerel harcamaların yüzde 100'ü (fabrika çıkış fiyatı) ve ülke içinde alınacak öteki kalemler için yapılacak yerel harcamaların yüzde 90'ı % % Bu Çizelgenin amaçları çerçevesinde: (a) "Dış Harcamalar" teriminden, Borçlunun ülkesi dışındaki herhangi bir ülkeden temin edilen mal ve hizmetler için Borçlunun para birimi dışındaki bir başka ülkenin para birimi cinsinden yapılan harcamalar anlaşılacak ve (b) Yerel harcamalar teriminden borçlunun para birimi ile veya Borçlunun ülkesinden sağlanan mal veya hizmetler için yapılan harcamalar anlaşılacaktır. 3- Yukarıdaki Paragraf l'ın hükümlerine rağmen, işbu Anlaşmanın tarihinden önce harcamalar için yapılan ödemeler konusunda hiçbir kullanım yapılamaz. Bu projenin amacı, gelişmiş etkin bir işgücü piyasası çerçevesinde üretken istihdamı artırmaktır. Proje aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır. Borçlu ve Banka zaman zaman bu amaçlara ulaşabilmek için üzerinde anlaşmaya varmaları durumunda bu bölümlerde değişiklik yapabilecektir. Bölüm A: İİBK ÇİZELGE 2 Projenin Tanımı 1- İstihdam edilmemiş işçilerin üretken istihdam tarafından emilmesini kolaylaştırmak için bir meslek edindirme ve kendi işini kurma eğitim programının tasarlanması ve uygulanması. 2- İş için başvuranların çıkarlarını koruyacak yeterli önlemleri kapsayan istihdam hizmetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik bir plan geliştirilmesi ve uygulanması. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: (a) - (ı) istihdam bürolarındaki istihdam ve danışmanlık hizmetlerinin ve (ıı) seçilmiş eğitim kurumlarındaki danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve (b) istihdam hizmetlerinin otomasyonuna yönelik bir plan geliştirilmesi ve uygulanması için bir-programın tasarlanması ve ifa edilmesi. 4- Projenin ifasının genel koordinasyonu ve denetlenmesinde ve programın bu bölümünün ifa edilmesinde kullanılacak teknik yardım, personel eğitimi, taşıt, ekipman ve malzemelerin temini, Bolüm B: SIS 1- Bir işgücü- piyasa bilgi veri tabanı kurulması da dahil olmak üzere işgücü piyasası verilerinin izlenmesini, kalitesini, zaman açısından uygunluğunu ve elde edilebilmesini iyileştirecek bir programın geliştirilmesi ve uygulanmasını ve piyasa- işgücü gelişmeleri ve trendleri konusunda araştırmaların yapılması ve bilgilerin yayılmasını üstlenmek. 2- Projenin bu bölümünün uygulanmasında kulanılacak teknik yardım, personel eğitimi, teçhizat ve malzemelerin temini. Bölüm C: MSK 1- MEKSA içinde yer alacak tümüyle işlevsel bir araştırma ve teknik hizmet ünitesi kurulması ve mesleki analız, test ve sertifikason standartlarının geliştirilmesi için iş programlan yöntemleri, politikaları, usulleri ve kolaylıkları da dahil olmak üzere mesleki standartlar ve sertifikasyon kriterlerinin geliştirilmesinin koordinasyonu ve denetlenmesinden sorumlu olmak. 2- Projenin bu bölümünün ifa edilmesinde kullanılacak teknik yardım, personel eğitimi, ekipman ve malzemenin temini. Bolüm D: D SPW 1- Kadınların istihdam ve eğitiminde mevcut durumu belgeleyecek bir politika ve eylem araştırma programı geliştirmek ve uygulamak, kadınların üretken istihdama dahil edilmelerini kadınların üretkenliğini ve kazançlarını artırma yollarını belirlemek ve kadınların istihdamını artırıcı bilgi yaymak. 2- Projenin bu bölümünün ifa "edilmesinde kullanılacak teknik yardım, seminer, yayın, (ekipman) ve malzemenin temini, Projenin 31 Aralık 1998'de tamamlanması öngörülmektedir. ÇİZELGE 3 itfa Planı Ödeme Tarihi Ana Para ödemesi (Dolar olarak ifade edilmiştir) Her 1 Ocak ve 1 Temmuz'da 1 Temmuz 1998'de başlayacak 1 Temmuz 2009'a kadar Ocak 2010'da * Bu sütundaki rakamlar, kullanım tarihlerinde belirlenen dolar eşdeğerini temsil etmektedir. Bkz. Genel Şartlar, Kısım 3.04 ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

13 4 Mayıs Sayı: 215/1 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Erken Ödeme Primleri Genel Şartlar'daki Kısım 3.04 (b) uyarınca İkraz anaparasının herhangi bir kısmının vadeden önce ödenmesi halinde uygulanacak primler aşağıdaki oranlarda olacaktır. Erken Ödeme Suresi Prim Erken ödeme tarihinde ikrazın uygulanan faiz oranı (yıllık yüzde olarak ifade edilir) aşağıdaki sayılarla çarpılacak: Vade Tarihinden önce üç yılı aşmayan süre için 0 18 Vade tarihinden önce üç yılı aşan ancak altı yılı aşmayan süre için 0.35 Vade tarihinden önce altı yılı aşan ancak onbir yılı aşmayan süre için 0.65 Vade tarihinden önce onbir yılı aşan ancak onbeş yılı aşmayan sure için 0.88 Vade tarihinden önce onbeş yılı aşan süre için 1.00 KISIM I Malların Tedariki ÇİZELGE 4 Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri Bolum A. Uluslararası Rekabete Açık İhale 1.- Buradaki Bölüm C'de öngörülenler dışında, Banka tarafından Mayıs 1992'de bastırılan "IBRD İkrazları ve IDA ikrazları Çerçevesinde Tedarik Klavuzu"nun (ilkeler) 1. ve 2. kısımlarında belirtilmiş olan usullere uygun olarak yapılmış ihaleler çerçevesinde tedarik edilir. 2- Mümkün olduğu ölçüde, mallar için ihaleler, ABD $ veya daha fazla değerdeki ihale paketleri şeklinde gruplandırılmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: Bolum B: Ülke içindeki imalatçılara öncelik Yukarıdaki Bölüm A'da tanımlanan usullerle malların tedarikinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde imal edilmiş mallara, Kılavuzun Paragraf 2.55 ve 2.56 ile 2 numaralı Ek'indeki birden dörde kadar olan paragraflarına tabı ve bunlara uygun olarak bir tercih payı uygulanır. Bolüm C: öteki Tedarik Usulleri 1- Buradaki Bolüm C. 2'de tanımlanan usullerle tedarik edilenler dışında tedarik edilecek ve tahmini bedeli ihale başına USD veya daha az, toplam bedeli de USD'ye kadar olan teçhizat ve taşıtlar, Banka tarafından kabul edilebilir usullerle ve yerel gazetede ilan edilmek suretiyle rekabete dayalı esasa göre ihale edilerek yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir. 2- İhale başına dolara eşdeğer veya altında olacağı ve toplam olarak dolar tutacağı tahmin edilen malzeme ve araçlar,kılavuz gereğince teklif verme ehliyetine haiz en az üç 'satıcıdan bankaca kabul edilebilir yöntemlerle alınan tekliflerin karşılaştırılması esas alınarak yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir. 3- Kitap ve malzeme, Bankaca kabul edilebilir yöntemlerle satıcılarla doğrudan görüşme yapılarak aktedilecek sözleşmelerle tedarik edilebilir. Bolüm D. Tedarik Kararlarının Banka Tarafından Gözden Geçirilmesi 1- Teklif davetlerinin ihaleye davet ve önerilen sözleşmeler ve kesin sözleşmelerin onaylanması (a) USD veya daha fazla tahmini değere sahip her bir mal tedarik ihalesi için, İlkeler'deki Ek l'de yeralan 2. ve 4. paragraflarda öngörülen usuller uygulanır. Bu tür sözleşmeler için ödemelerin Özel Hesaptan yapılacağı durumlarda, bu usullerde, yukarıda belirtilen paragraf 2 (d)'de öngörüldüğü şekilde Bankaya verilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı nüshasının, bu sözleşme konusunda Özel Hesap'tan ilk ödemenin yapılmasından önce Bankaya verilmesini sağlayacak değişiklikler yapılır. (b) Son paragrafın kapsamında bulunmayan her sözleşme için Kılavuz'un Ek 1'indeki 3. ve 4. paragraflarında öngörülen usuller uygulanır. Bu tür sözleşmeler için ödemelerin Özel Hesap'tan yapıldığı durumlarda, bu usullerde, söz konusu 3. paragraf uyarınca Bankaya verilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı kopyası ile öteki bilgilerin, işbu Anlaşmanın 6. çizelgesinin 4. paragraf çerçevesinde verilmesi gereken kanıtların bir parçası olarak Bankaya verilmesini sağlayacak değişiklikler yapılacaktır. (c) Yukarıdaki (b) paragrafının hükümleri, kullanımların harcama beyannameleri çerçevesinde yapıldığı sözleşmeler için uygulanamaz 2- %15 rakamı, Kılavuzda'ki Ek Tın 4. paragrafının amaçları için belirlenmiştir. Kısım II- Danışmanların İstihdamı Danışmanlık hizmetleri, vasıfları, tecrübeleri ve çalışma şart ve hükümleri Bankaca tatminkâr bulunacak danışmanlarla yapılacak sözleşmeler dahilinde temin edilecektir. Bu danışmanlar, Bankaca tatminkâr bulunan ilke ve usullere göre seçilecek ve bu hususta, Bankaca Ağustos 1981'de uygulanan "Dünya Bankası'ndan Borç Alanlar ve İcra Organı olarak Dünya Bankası tarafından Danışman Kullanamı Kılavuzu" esas olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

15 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 ÇİZELGE 5 Uygulama Çizelgesi Bu programın hükümleri, bu Anlaşmanın 3.01 (b) nolu kısmının amaçlarına ilişkindir. A- Genel Proje Uygulaması 1- Projenin yürütülmesinin koordinasyon ve gözetimin genel sorumluluğu, İkraz Alan tarafından IIBK'ye verilecektir. Bu amaçla ve UBK'nın proje dahilindeki diğer faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla, Borçlu, IIBK'nin, personel ve diğer kaynaklara ve Borçlu ile Banka arasında üzerinde mutabakata varılmış yetkilere sahip bir proje koordinasyon birimi idame ettirmesini sağlayacaktır. 2- Borçlu (a) Projenin, Proje Faaliyetleri Kılavuzunda tespit edilmiş veya bahsedilen şartlara ve diğer ayrıntılara göe yürütülmesini sağlayacak; (b) Projenin yürütülmesine yardım etmek için, Borçlu ile Banka arasında üzerinde mutabakata varılmış vasıf ve tecrübeye sahip yine Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılmış yetkilere ve takvime göre danışman istihdam edecek veya ettirecek; (c) Bu danışmanlar istihdam edilinceye kadar, Proje dahilinde onlarla beraber çalışmak üzere, uygun vasıfta ve yeterli sayıda karşılık gelen elemanın tayin edilmesini sağlayacak; ve (d) Proje çerçevesinde personel eğitiminin, burslu eğitim dahil olmak üzere, programlara ve uygulama takvimine göre, ve eğitim için aday seçiminde Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılmış kriterlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır. B. Projenin A Bölümü 1. (a) Projenin A (1) bolümü, IIBK'nin İstihdam Dairesi ve işgücü Yetiştirme Mesleki Rehabilitasyon Dairesinin koordinasyonuyla, IIBK şubeleri tarafından, IIBK'nin her şubesinin Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış kriterlere uygun olarak hazırladığı yıllık meslek edindirme ve serbest meslek eğitim planlarına dayanarak yürütülecektir. (b) Projenin A (1) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için, Borçlu bu bölüm çerçevesindeki eğitimin, (i) IIBK şubeleri tarafından hazırlanmış; (ii) IIBK temsilcilerinden, yerel işçi ve işveren derneklerinin temsilcilerinden yerel resmi makamların ve Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığının temsilcilerinden oluşan yerel çalışma konseyi tarafından tasdik edilmiş ve (ii), IIBK temsilcileri, ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcileri ve Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı Temsilcilerinden oluşan ulusal çalışma konseyi tarafından onaylanmış yıllık eğitim planlarına göre yürütülmesini sağlayacaktır. 2- Projenin A (2) bölümü, IIBK temsilcileri ve ulusal işveren ve işçi derneklerinin temsilcilerinden oluşan bir yönlendirme komitesi ile istişare halinde, IIBK Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve bu komite, Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış şartnameye göre Borçlu tarafından idame ettirilecektir. Yönlendirme Komitesi, Projenin A (2) bölümünün tasarım ve uygulamasında, ve iş bulma hizmetlerini çeşitlendirmek için alternatif stratejileri, bu hizmetlerin sağlanmasında özel sektörün rolünü yaygınlaştırmaya ilişkin stratejiler dahil olmak üzere, gözden geçirmek ve tespit etmek için yapılacak bir çalışmanın yürütülmesinde, IIBK'ye tavsiyede bulunma sorumluluğu taşıyacaktır. Borçlu, bu çalışmanın 1 Eylül 1993'e kadar başlamasını ve Banka ile mutabakata varılan şartnameye göre yürütülmesini ve tamamlanır tamamlanmaz bir kopyasının Bankaya verilmesini sağlayacaktır. Borçlu, bu çalışmanın sonuç ve tavsiyelerinin, 'e kadar, yönlendirme komitesi temsilcilerinin ve ulusal kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasıyla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: ilgili olan diğer kuruluşların temsilcilerinin katıldığı uygun bir ulusal seminerde yeterince tartışılmasını sağlayacaktır. Bundan sonra, Borçlu, 'e kadar, iş bulma hizmetlerinin, anılan çalışmanın sonuç veya tavsiyelerini ve Bankanın bu konudaki görüşlerine dayanarak ve anılan seminere katılanların görüşlerini gözönüne alarak, kademeli olarak çeşitlendirilmesi için bir uygulama planı oluşturacak ve başlatacaktır. 3. (a) Projenin A (3) bölümü, IIBK'nin istihdam Dairesi ve işgücü yetiştirme ve Mesleki Rehabilitasyon dairesi tarafından Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış şartnameye dayanarak yürütülecektir. (b) Projenin A (3) (a) (i) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için Borçlu: (i) IIBK'nin münhal iş listelerinde hiçbir cinsiyete göre tercih şartı bulunmamasını; (ii) IIBK'nin 'e kadar üç hizmetiçi eğitim merkezinin personel eksiğini, Borçlu ve Banka arasında mutabakata varılan şekilde tamamlamasını ve, Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılan şartnameye göre personel ve diğer kaynaklarla iş bulma danışmanlığı ve iş başvurusu taraması politika ve usullerini oluşturmaktan sorumlu olacak bir mesleki enformasyon ünitesi idame ettirmesini; ve (iii) IIBK'nin başkanlığında kurulacak ve ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcileri, SIS temsilcileri, Borçlunun Yüksek Öğrenim Kurulu temsilcileri, Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşacak ve, Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılan şartnameye göre, mesleki enformasyon, mesleki değerlendirme ve mesleğe göre iş bulma danışmanlığı konularında ulusal standartlarda bir danışma organı olarak çalışacak bir mesleki enformasyonu danışma komitesi idame ettirmesini sağlayacaktır. (c) Projenin A (3) (a) (ii) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için, Borçlu, IIBK ile Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı arasında, devlet ortaöğrenim kurumlarında mesleki rehberliği ve danışmanlığının kurulması ve geliştirilmesi konusunda bu iki kurum arasında etkin bir işbirliği sağlayacak uygun düzenlemeleri idame ettirecektir. (d) Projenin A (3) (b) bölümü, IIBK'nin personel, diğer kaynaklar ve Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış şartname ile idame ettireceği uzmanlaşmış bir otomasyon yönetim ekibi tarafından IIBK'nin Bilgi İşlem Dairesince yürütülecektir. C. Projenin B Bölümü 1- Projenin B bölümü, Borçlu ile Banka arasında uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde, IIBK'nin yardımıyla SIS tarafından yürütülecektir. 2- Projenin B bölümü çerçevesinde SIS'in faaliyetlerini yürütmesini kolaylaştırmak için, Borçlu, bir işgücü piyasası enformasyon danışma kurulu oluşturacak, üyelik ve şartname Borçlu ile Banka arasında uzlaşıldığı gibi olacak ve bu kurul, Projenin bu Bölümü dahilinde SIS tarafından oluşturulacak işgücü piyasası enformasyon veri tabanının tasarım ve yönetiminde SIS'e danışmanlık edecektir D. Projenin C Bölümü 1- Projenin C bölümü, Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılan ve Borçlu tarafından IIBK, MSK ve MEKSA arasında idame ettirilecek düzenlemeler çerçevesinde, MSK tarafından yürütülecektir. 2- Projenin anılan bölümü çerçevesinde kurulacak araştırma ve teknik hizmet ünitesinin, uygun mesleki standart ve belgeleme kriterleri oluşturmasını kolaylaştırmak için, Borçlu, IIBK temsilcileri, ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcilerinden oluşan bir mesleki standart komisyonu, Banka ve Borçlu arasında mutabakata varılan şartname ve kaynaklarla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

17 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 idame ettirilecektir ve bu komisyon anılan üniteye politika rehberliği yapacak ve çalışmalarına nezaret edecektir. 3. MSK'nin ve araştırma ve teknik hizmetler ünitesinin faaliyetlerini geliştirme amacıyla Borçlu, şu hususların yerine getirilmesini sağlayacaktır. MSK, 'e kadar, Borçlu ile Banka arasında uzlaşmaya varılmış şartnameye uygun olarak, MSK'nin ve anılan ünitesinin statüsünü ve faaliyetlerini, MSK'nin, anılan birimiyle birlikte tamamen veya kısmen kendi kendini finanse eden bir kurum olarak Projenin umulan tamamlanma tarihine kadar yeniden organize edilmesinin yapılabilirliğini değerlendirmek amacıyla, inceleyecektir; (b) bu incelemeden çıkan sonuç ve tavsiyeler hakkında, tamamlanır tamamlanmaz Banka ile görüşülecektir; ve (e) eğer bu inceleme, MSK'nin ve anılan biriminin yapılabilirliği sonucunu ortaya koyarsa, MSK'yı ve anılan birimini incelemeden çıkan sonuç ve tavsiyelere ve Bankanın bu konudaki görüşlerine dayanarak yeniden organize etmek üzere bir plan hazırlayacak ve uygulayacaktır. E. Projenin D Bolümü 1- Projenin D bölümü, Borçlu ile Banka arasında uzlaşılmış düzenlemeler çerçevesinde IIBK'nin yardımıyla DSPW tarafından yürütülecektir. 2- Projenin D bölümünün yürütülmesini ve amacına ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, Borçlu şu hususların yerine getirilmesini sağlayacaktır: (i) DSPW'nin eleman ve diğer kaynaklara olan ihtiyacının, Projenin D bölümünün etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde temini; ve (ıi) IIBK, SIS, MEKSA.DSPW, resmi ve gayri resmi kurum ve organizasyonlar, ve kadınların istihdam şartlarının geliştirilmesiyle ilgili olan diğer tarafların temsilcilerinden oluşan bir araştırma danışmanlık komitesinin, Borçlu ve Banka arasında uzlaşılan kaynaklar ve şartnameye göre idamesini, ve bu komitenin Projenin D bölümü dahilindeki faaliyetlerinin yürütüldüğü süre içinde DSPW'ye tavsiyede bulunmasını sağlamak. ÇİZELGE 6 Özel Hesap 1. Bu programın amaçları bakımından : (a) "uygun kategoriler" terimi, bu Anlaşmanın 1. Çizelgenin 1. paragrafındaki tabloda yeralan, l'den 4'e kadar olan kategoriler anlamına gelmektedir. (b) "uygun harcamalar" terimi, Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul ölçüdeki maliyetlerine ilişkin olan, ve bu Anlaşmanın 1. Çizelgenin hükümlerine uygun ola- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: rak uygun kategoriler için çeşitli zamanlarda tahsis edilecek ikraz hasılasından finanse edilecek giderler anlamına gelmektedir. (c) "Yetkili tahsisat" terimi, İkraz Hesabından çekilebilecek ve bu Çizelgenin 3 (a) paragrafına göre Özel Hesaba yatırılmış olan $ tutarındaki bir meblağ anlamına gelmektedir. 2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, bu programın hükümlerine uygun olarak sadece uygun harcamalar içindir. 3. Banka, Özel Hesabın usule uygun olarak açıldığına dair, Bankaca tatminkâr bulunacak kanıtı aldıktan sonra, özel Hesabın ikmali için Yetkili Tahsisattan yapılacak keşideler ve müteakip keşideler, aşağıdaki şekilde olacaktır: a) Yetkili Tahsisattan para çekmek için, Borçlu Yetkili Tahsisatın toplam meblağını geçmeyecek şekilde yatırılacak para veya paralar için talebini veya taleplerini Bankaya iletecektir. Banka bu talebe veya taleplere dayanarak, Borçlu namına, İkraz Hesabından Borçlunun istediği miktarda veya miktarlarda para çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır. b) (i) Özel Hesabın ikmal edilmesi için, Borçlu, Bankanın belirleyeceği aralıklarla Özel Hesaba para yatırılması talebini Bankaya iletecektir. (ii) Bu talebin yapıldığı zaman veya daha önce, Borçlu Bankaya, hesabın ikmaline sebep teşkil eden ödeme veya ödemelere ilişkin olarak bu çizelgenin 4. paragrafında istenen belge ve diğer kanıtları iletecektir. Bu talebe istinaden, Banka, Borçlu namına, İkraz Hesabından, uygun harcamalar için Özel Hesaptan yapılmış ödemelere ait anılan belge ve diğer kanıtlarda görülen ve Borçlunun talep ettiği meblağı çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır. Yatırılmış olan butun bu meblağlar, ilgili uygun kategoriler dahilinde ve anılan belge ve kanıtlarla haklılığı kanıtlanan ilgili eşdeğer miktarlarda, Banka tarafından ikraz Hesabından çekilecektir. 4. Özel Hesaptan Borçlu tarafından yapılacak bütün ödemeler için, Borçlu, Bankanın makul şekilde isteyeceği zamanlarda, bu ödemenin sadece uygun harcamalar için yapıldığını gösteren belge ve diğer kanıtları Bankaya verecektir. 5. Bu Çizelgenin 3. paragrafının hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, Bankadan, aşağıdaki haller dahilinde daha fazla yatırması istenmeyecektir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16

19 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 (a) Eğer herhangi bir zamanda Banka müteakip bütün keşidelerin Borçlu tarafından doğrudan doğruya ikraz hesabından, Genel Şartların V no.lu maddesine ve bu Anlaşmanın 2.02 nolu bölümünün (a) paragrafına uygun olarak çekilmesine karar verirse; veya (b) İkrazdan uygun harcamalara tahsis edilmiş olarak çekilen toplam meblağ, eksi Projeye ilişkin olarak Genel Şartların 5.02 no.lu Bölümü gereğince Banka tarafından yapılan ve henüz ödenmemiş herhangi bir özel taahhüdün miktarı, izinli Tahsisat miktarının iki katı muadiline eşit olduğu takdirde. Bu durumda, uygun kategorilere tahsis edilen İkrazdan çekilmemiş ve kalan miktarın İkraz Hesabından para çekme, Bankanın Borçluya tebliğ edeceği usule göre olacaktır. Bu şekilde müteakip keşideler, sadece, tebligat tarihinde Özel Hesapta kalmış olan bütün meblağların, uygun harcamalar için ödeme yapmakta kullanılacağına Bankanın kanaat getirmesinden sonra ve kanaat getirdiği ölçüde yapılabilecektir. 6. (a) Eğer Banka herhangi bir zamanda, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin, (ı) bu Çizelgenin 2. paragrafı gereğince uygun olmayan bir harcama için veya uygun olmayan bir miktarda yapıldığını veya (ii) Bankaya verilen belgelerle haklılığının kanıtlanmadığını tespit ederse, Borçlu, Bankanın yapacağı tebligatı takiben ve derhal; (a) Bankanın isteyebileceği ek kanıtlan temin edecek, veya (B) söz konusu ödemenin tamamına veya uygun olmayan ya da haklı olmayan kısmına eşit bir meblağı Özel Hesaba yatıracaktır, (veya, Banka öyle isterse, Bankaya gen ödeyecektir.) Banka başka türlü olmasını kabul etmedikçe, Borçlu bu belgeyi temin edinceye kadar veya, duruma göre, para yatırıncaya veya Bankaya ödeme yapıncaya kadar, Özel Hesaba başka para yatırılmayacaktır. b) Eğer Banka herhangi bir zamanda Özel Hesapta kalan herhangi bir meblağın uygun harcamalar için daha fazla ödemeyi karşılamasına gerek kalmadığına karar verirse, Borçlu, Bankanın tebligatı üzerine kalan bu meblağı derhal Bankaya iade edecektir. c) Borçlu, Bankaya tebliğ etmek suretiyle, Özel Hesapta bulunan paranın tamamını veya bir kısmını Bankaya iade edebilir. d) Bu Çizelgenin 6 (a), (b) ve (c) paragraflarına göre bankaya iade edilecek meblağlar, Genel Şartlar dahilinde olmak üzere bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine göre iptal etmek veya daha sonra çekmek üzere İkraz Hesabına alacak kaydedilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:17

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs Sayı: TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1 Şubat, 1993 EK MEKTUP Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası ISIS II. Stıcct, N.VV. Washington, D.C Amerika Birleşik Devletleri İLGİ: 3541-TUNo.hı Kredi (İstihdam ve Eğitim Projesi) Genel Şartlar'ın Bölüm 9.02 Mali ve Ekonomik Veriler Sayın Baylar, Yukarıda başlıkta bahsedilen proje için, çeşitli para birimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ABD Dolan eşdeğerinde ikraz ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıda belirtilenleri yazıyorum: 1- Biz anladık ve kabul ettik kı, Genel Şartlar Bölüm 9.02'nin amaçlan için, Türkiye Cumhuriyetı'nın; (Banka'nın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirim Sistem Rehberinde belirtildiği gibi) yeni "İkraz Taahhütlerini borcun yapılacağı çeyrek dönemin sonundan itibaren 30 günü geçmemek üzere ve "İkrazdan Yapılacak lşlemler"ı (belirtildiği gibi) raporun yapılmasını takip eden yılın 31 Martını geçmemek üzere göndermesi gerekmektedir. 2- Biz beyan ederiz ki, Dışsal Borçlar için teminat olarak Genel Şartfların Bölüm 9.03, paragraf (c)'ye göre hariç tutulanlardan başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi devlet mallan üzerinde hiçbir ipotek, taahhüt, yük, imtiyaz, öncelik veya diğer haciz bulunmamaktadır. Dışsal Devlet Borçları ile ilgili olarak ödeme yapılmaması durumu bahis konusu değildir. Biz, İkrazın yapılmasında, Banka'nın burada belirtilen veya ilgi kurulan beyanlara güvenebileceğine inanıyoruz. Saygılarımızla, Türkiye Cumhuriyeti adına Dr. Mahfi EĞİLMEZ Yetkili Temsilci Yürütme ve idare Bölümü Savfa:1 8

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Şubat 1997 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Şubat 1997 Sayı : 22910 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 97/9035

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ağustos 1998 CUMARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ağustos 1998 CUMARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Ağustos 1998 CUMARTESİ Sayı: 23420 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi; ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1986 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi; ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1986 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi; ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 6 Nisan 1986 PAZAR Sayı: 19070

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 T. B. M.,M. (S. Sayısı : 125) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 22 Haziran 1965 Kanun Tarih ve Sayısı: 8.5.1991 / 3729 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21.5.1991 / 20877 Bakanlar Kurulu

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2000/1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2000 / 1 SAYILI İSTİHDAM YARDIMI HAKKINDA TEBLİG'İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı ''İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9233 23 Mart 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 3/2/2005 tarihli ve 5295 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.05.2011 Sayı: 2011/113 Ref: 4/113 Konu: 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE ĐLK TAKSĐT ÖDEME SÜRELERĐNĐN UZATILMASINA ĐLĐŞKĐN KARAR YAYINLANMIŞTIR 30.04.2011 tarih ve 27920

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /121-1

Sirküler Rapor Mevzuat /121-1 Sirküler Rapor Mevzuat 129.06.2015/121-1 TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) YAYIMLANDI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 Konu: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ NDE (SIRA NO:1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

- 227 - (Resmi Gazete ile yayımı: 10.4.1997 Sayı: 22960)

- 227 - (Resmi Gazete ile yayımı: 10.4.1997 Sayı: 22960) - 227 - İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmi Gazete ile

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÜST FONLARA KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ TOPLU ŞİKAYET SİSTEMİ ÖNGÖREN EK PROTOKOLÜ (Strasbourg, imza: 09/11/1995; yürürlük: 01/07/1998) 1 Başlangıç 18 Ekim 1961 tarihinde Torino da imzaya açılan Avrupa Sosyal Şartının

Detaylı