4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 Mayıs 1993 SALI. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 1993 SALI Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Kanun No: 3904 Kabul Tarihi: MADDE Ekim 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Turk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür Yasama Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu: İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 93/4252 Yürürlük süresi 31 Aralık 1992 tarihinde sona eren Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'nın bir yıl uzatılmasını öngören ekli Protokol'e katılmamız; Dışişleri Bakanlığının tarihli ve ElUE-I/ sayılı yazısı üzerine, tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. E. İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb Yıd C ÇAĞLAR Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı V. E. CEYHUN Devlet Bakanı t. TEZ Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı Ö BARUTÇU Devlet Bakanı M A. YILMAZ Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı M. BATALLI Devlet Bakanı M.S. OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı 1. SEZGİN İçişleri Bakanı H. ÇETİN Dışişleri Bakanı S. ORAL Maliye ve Gümrük Bakanı K. TOPTAN Milli Eğitim Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bay. ve İskan Bakanı Y AKTUNA Sağlık Bakanı Y. TOPÇU Ulaştırma Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M T. KÖSE San ve Tic. Bakanı E. FARALYALI Enerji ve Tab. Kay. Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı V. TANIR Orman Bakanı B.D. AKYÜREK Çevre Bakanı Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'nın Yürürlükte Kalması Hakkında Protokol Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'nın (bundan böyle "Anlaşma" veya "MFA" olarak anılacaktır) TARAFLARI, Anlaşma'nın 10. maddesinin 5. paragrafı mucibince HAREKET EDEREK, Tekstil Komitesi'nin ve Tekstil Gözleme Organı'nın yetkilerine ilişkin anlaşma hükümlerinin devam ettiğini TEYlD EDEREK, ve Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 1

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: Tekstil Komitesi'nin 9 Aralık 1992 tarihinde aldığı karar DOĞRULTUSUNDA Aşağıdaki MUTABAKATA VARMIŞLARDIR: 1- Anlaşma, Uluslararası Tekstil Ticaretine İlişkin Anlaşma'yı uzatan 1986 Protokolünü değiştiren 1989 Protokolü ile tadil edilmiş haliyle, Tekstil Komitesi'nin 31 Temmuz 1986 tarihli kararı dahil 31 Aralık 1993 tarihine kadar oniki aylık bir sure daha yürürlükte kalacaktır. 2- Bu Protokol, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması AKİT TARAFLARI Genel Müdürüne tevdi edilecektir. Protokol, taraf ülkelerin, 13. madde uyarınca Anlaşmayı kabul eden veya dahil olan diğer Hükümetlerin ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun imza veya diğer yöntemlerle kabulüne açık olacaktır. 3- Protokol, 1 Ocak 1993 tarihine kadar kabul eden taraflar için o tarihten itibaren daha sonraki bir tarihte kabul eden taraflar için ise kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Protokol, anayasal ve/veya yasamaya yönelik onay işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen 1 Ocak 1993'den itibaren imzalayan veya Protokolü geçici olarak uygulama niyetlerini depoziter makama beyan eden taraflar için geçici olarak uygulanacak, diğer taraflar için ise imza veya geçici uygulama beyanında bulunma tarihinden itibaren uygulamaya girecektir. Cenevre'de Dokuz Aralık Bindokuzyüzdoksaniki günü ingilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde herbir metin geçerli olmak üzere, birer resmi nüsha halinde hazırlanmıştır. Protocol Maintaining In Force The Arrangement Regarding International Trade In Textiles The PARTIES to the Arrangement Regarding International Trade in Textiles (hereinafter referred to as "the Arrangement" or "MFA"), ACTING pursuant to paragraph 5 of Article 10 of the Arrangement. REAFFIRMING that the terms of the Arrangement regarding the competence of the Textiles Committee and the Textiles Surveillance Body are maintained, and FOLLOWING the Decision of the Textiles Committee adopted on 9 December 1992; HEREBY AGREE as follows: 1. The Arrangement, including the Conclusions of the Textiles Committee, adopted on 31 July 1986, as amended by the 1989 Protocol Amending the 1986 Protocol Extending the Arrangement Regarding International Trade in Textiles, shall be maintained in force for a further period of twelve months until 31 December This Protocol shall be deposited with the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to the General Agreement on Tariffs and Trade. It shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by the Parties to the Arrangement, by other governments accepting or acceding to the Arrangement pursuant to the provisions of Article 13 thereof and by the European Economic Community. 3. This Protocol shall enter into force with effect from 1 January 1993 for the parties which have accepted it by that date and it shall enter into force for a party which accepts it on a later date as of the date of such acceptance. It shall be applied provisionally, taking into account their constitutional and/or legislative procedures for ratification, as from 1 January 1993, by parties which have signed it subject to completion of constitutional procedures, or notified the depositary of their intention to apply it provisionally, by that date, and by other parties from the date of their signature or notification of provisional application. DONE at Geneva this ninth day of December one thousand nine hundred and ninetytwo, in a single copy, in the English, French and Spanish languages, each text being authentic. Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 2

5 4 Mayıs Sayı: RESMt RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Karar Sayısı: 93/4299 İstihdam ve Eğitim Projesi'nin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan ABD Doları tutarındaki krediyle ilgili olarak Hükümetimizle adıgeçen Banka arasında 1 Şubat 1993 tarihinde imzalanan ilişik İkraz Anlaşması ve Ek Mektubun, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/3/1993 tarihli ve EİUE/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 uncu ve 5 ıncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 6/4/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL Başbakan Hüsamettin CİNDQRUK CUMHURBAŞKANI V. E İNONU Devlet Bakanı ve Başb. Yrd C ÇAĞLAR Devlet Bakanı T ÇİLLER Devlet Bakanı E CEYHUN Devlet Bakanı 1. TEZ Devlet Bakanı A. GÖNEN Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı G. ERGENEKON Devlet Bakanı O. KİLERCİOĞLU Devlet Bakanı M KAHRAMAN Devlet Bakanı O BARUTÇU Devlet Bakanı MA YILMAZ Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı Ş. ERCAN Devlet Bakanı M. BATALL1 Devlet Bakanı M.S. OKTAY Adalet Bakanı N. AYAZ Milli Savunma Bakanı 1. SEZGİN İçişleri Bakanı E. İNONU S ORAL Dışişleri Bakanı V Maliye ve Gümrük Bakanı K TOPTAN Milli Eğitim Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bay. ve İskan Bakanı Y. AKTUNA Sağlık Bakanı Y TOPÇU Ulaştırma Bakanı N. CEVHERİ Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOGULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M T KÖSE San ve Tic. Bakanı E FARALYALI Enerji ve Tab. Kay Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı V TANIR Orman Bakanı V. TANIR Çevre Bakanı V Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: İKRAZ ANLAŞMASI (İstihdam ve Eğitim Projesi) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI arasında İKRAZ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ (Borçlu) ile ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Banka) arasında 1 ŞUBAT 1993 tarihli ANLAŞMA. Borçlunun, işbu Anlaşma'ya ekli Çizelge 2'de tanımlanan Proje'nin uygulanabilirliği ve önceliği konusunda tatmin olarak, Banka'dan projenin finansmanına yardımcı olması talebinde bulunması, Banka'nın, yukarıda belirtilen hususlar temelinde işbu Anlaşmada belirtilmiş bulunan hükümler ve koşullar çerçevesinde Borçluya İkrazı vermeyi kabul etmesi, Nedeniyle taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: MADDE Genel Şartlar; Tanımlar Kısım Ocak 1985 tarihli "İkraz ve Garanti Anlaşmaları ile İlgili Genel Şartlar", aşağıda belirtilen tadilâtlarla birlikte (Genel Şartlar) işbu Anlaşmanın bölünmez bir parçasını oluşturur. a) Kısım 3.02'nin son cümlesi çıkarılmıştır. b) Kısım 6.02'de (k) alt- paragrafı, (1) alt- paragrafı olarak yeniden kaleme alınmış ve şu şekilde bir (k) alt- paragrafı eklenmiştir: "(k) İkraz çerçevesinde ilave kullanımların, Banka'nın Anlaşma Maddeleri'nin Madde, 3 Kısım'daki hükümlerle çeliştiği olağanüstü bir durum ortaya çıkmış olmalıdır." III. Kısım Metinde aksı belirtilmedikçe Genel Şartlarda tanımlanan bazı terimler orada belirtilen anlamlara sahiptir ve aşağıdaki ek terimlerin anlamlan da şöyledir: (a) "IIBK", Borçlu'nun Çalışma Bakanlığı'na bağlı İş ve işçi Bulma Kurumu'nu veya bunun yerini alabilecek kuruluşu temsil etmektedir. (b) "SIS", Borçlu'nun Devlet İstatistik Enstıtüsu'nü veya bunun yerini alabilecek kuruluş anlamına gelmektedir. (c) "MSK", Borçlu'nun Meslek Standartları Komisyonu veya bunun yerini alabilecek kuruluş demektir. (d) "DSPW", Borçlu'nun Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü veya bunun yerini alabilecek kuruluş demektir. (e) "Proje işlemleri El Kitabı", Borçlu'nun 30 Ekim 1992 tarihli Proje Uygulama Tali- Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 4

7 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 matnamesi demektir ve bunda zaman zaman Banka'nın rızası ile değişiklik yapılabilir. (f) "MEKSA", Kamu yararı için kurulmuş olan ve Borçlu'nun yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Tanıtma Vakfı demektir. (g) "Özel Hesap", işbu Anlaşma'nın Kısım 2.02 (b)'de değinilen hesap demektir. MADDE II İkraz Kısım Banka, İkraz Anlaşması'nda düzenlenen veya değinilen hükümler ve koşullar çerçevesinde Borçlu'ya toplam değeri altmış yedi milyon dolara ( USD) eşit olan çeşitli dövizleri ikraz olarak vermeyi kabul eder. Bu miktar, her kullanım Banka tarafından bu tür kullanımların gerçekleştiği gün itibarıyla kıymetlendirilmek üzere, İkraz'ın hasılatından yapılacak kullanımların toplamıdır. Kısım (a) Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul ölçüdeki maliyetlerinin karşılanması için yapılmış olan <veya, eğer Banka razı olursa, yapılacak olan) ve İkraz hasılasından finanse edilmesi öngörülen harcamalar için işbu Anlaşma'ya ekli 1 nolu Çizelgenin hükümlerine uygun olarak İkraz Hesabından çekilebilir. (b) Borçlu, Proje amaçları için, kendi Merkez Bankasında Bankaca kabul edilebilir hüküm ve koşullar çerçevesinde Bankaca kabul edilebilir serbestçe değiştirilebilir bir özel depozito hesabı açabilir ve bunu sürdürebilir. Bu özel Hesaptan ödeme yapılması veya bu özel Hesaba para yatırılması işbu Anlaşmanın 6. Çizelgesi hükümleri uyarınca yapılacaktır. Kısım Kapanış tarihi 31 Aralık 1999 veya Banka'nın belirleyeceği daha sonraki bir tarih olabilecektir. Banka bu tür bir daha sonraki tarihi Borçlu'ya derhal bildirecektir. Kısım Borçlu, zaman zaman çekilmeyen İkraz'ın ana miktarı üzerinden Bankaya yılda yüzde birin dörtte üçü oranında (%1'in 3/4'ü) bir taahhüt komisyonu ödeyecektir. Kısım (a) Borçlu, zaman zaman İkraz'ın kullanılan ve geri ödenmemiş ana para bölümü için faiz ödeyecektir. Her Faiz Dönemi için bu oran, daha önceki yan yıla göre belirlenmiş Şartlı İkraz Maliyeti artı yüzde birin yarısına (%1'in 1/2'si) eşittir. İşbu Anlaşmanın Kısım 2.06'da belirtilmiş tarihlerin her birinde Borçlu, daha önceki Faiz Dönemi sırasında ödenmemiş ana paraya tahakkuk eden ve bu tür bir Faiz Döneminde uygulanacak orana göre hesaplanmış faizi öder. (b) Her altı aydan sonra mümkün olan en kısa sürede Banka, bu altı aya göre belirlenmiş, Şartlı İkraz Maliyeti konusunda Borçlu'ya bilgi verecektir. (c) Bu kısmın amaçları bakımından : (i) "Faiz Dönemi", işbu Anlaşmanın imzalandığı Faiz Dönemi ile başlayan ve işbu Anlaşmadaki Kısım 2.06'da belirtilmiş her tarihten hemen önce gelen tarihte sona eren altı aylık dönem demektir. (ii) "Şartlı Borçlanma Maliyeti", Banka'nın verdiği ve 30 Haziran 1982 tarihinden sonra çekilmiş ve geri ödenmemiş İkrazlarının, Banka tarafından makul düzeyde belirlenmiş Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs Sayı: ve her yıl içinde yüzde olarak ifade edilen maliyetidir. Bankanın, (A) Bankanın yatırımlarının finansmanı (B) Bankanın 1 Temmuz 1989'dan sonra vermiş olabileceği ve işbu Kısmın (a) paragrafında belirtilenin dışında faiz oranlan uygulanan İkrazları bunun dışındadır. (iıi) "Yarıyıl", bir takvim yılının birinci altı ayı veya ikinci altı ayıdır. d) Borçlu'ya en az altı ay önceden haber vermek koşulu ile Bankanın belirleyebileceği bir tarihte işbu Kısımdaki (a), (b) ve (c) (in) paragraflarında şu şekilde değişiklik yapılabilir: " (a) Borçlu zaman zaman, İkraz'ın çekilen ve gen ödenmemiş ana para bölümü için faiz ödeyecektir. Her üç aylık dönem için bu oran, daha önceki üç aylık döneme göre belirlenmiş Şartlı İkraz Maliyeti artı yüzde birin yansına (%1'ın 1/2'sı) eşittir. İşbu Anlaşmadaki Kısım 2.06'da belirtilmiş tarihlerin her birinde Borçlu, daha önceki Faiz Dönemi sırasında gen ödenmemiş ana paraya tahakkuk eden ve bu tür bir Faiz döneminde uygulanacak orana göre hesaplanmış faizi öder." " (b) Her uç aylık donemden sonra mümkün olan en kısa surede Banka, bu üç aylık döneme göre belirlenmiş Şartlı İbraz Maliyeti konusunda Borçlu'ya bilgi verecektir." " (c) (in) "üç aylık dönem", bir takvim yılında 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz veya 1 Ekim tarihlerinde başlayan üç aylık dönem demektir." Kısım Faiz ve diğer masraflar her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz olmak üzere yılda iki kez ödenecektir. Kısım Borçlu, İkrazın ana para kısmını işbu Anlaşmadaki Çizelge öngörülmüş olan itfa (amortisman) takvimine göre ödeyecektir. 3'de MADDE III Projenin Yürütülmesi Kısım (a) Borçlu, İşbu Anlaşma'ya ekli Çizelge 2'de belirtilmiş olan Proje amaçlarına bağlılığını beyan ederek, bu amaçla uygun idari, malı, ekonomik ve istihdamla ilgili geliştirme uygulamaları çerçevesinde, Projeyi gerekli dikkat ve etkinlikle uygulayacak veya uygulanmasını sağlayacak ve gerektiğinde fonları yeterli yıllık bütçe ödeneklerini, tesisleri, personeli, hizmetleri ve Proje için gerekli diğer kaynaklan derhal sağlayacaktır. (b) İşbu Kısmın (a) paragrafı hükümlerine sınırlama getirmeden ve Borçlu ve Banka aksi yönde bir Anlaşmaya varmadıkça, Borçlu, Projeyi işbu Anlaşma'daki Çizelge 5'de belirtilen Uygulama Çizelgesi'ne uygun olarak uygulayacak veya uygulanmasını sağlayacaktır. Kısım Banka, aksi yönde rızasını belirtmedikçe, Proje için gerekli olan ve İkraz hasılatı ile finanse edilecek maların ve danışmanlık hizmetlerinin satın alınması, işbu Anlaşmaya ekli Çizelge 4 hükümlerine göre yapılacaktır. Kısım 4.01 MADDE IV Mali Taahhütler (a) Borçlu, işlemlerin sağlıklı muhasebe uygulamaları çerçevesinde IIBK, SIS, MEKSA, DSPW ve Borçlunun projenin uygulanmasından sorumlu daire ve kuruluşlarının veya Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 6

9 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 ilgili herhangi bir tarafın Proje konusundaki faaliyetleri, kaynakları ve harcamalarını yansıtacak yeterli ayrı kayıt ve hesaplan tutacak veya tutulmasını sağlayacaktır. (b) Borçlu: (i) Her mali yıl için özel hesaplar için olanlar da dahil olmak üzere işbu Kısmın (a) paragrafında değinilmiş olan kayıt ve hesapların, devamlı olarak uygulanan uygun hesap kontrol ilkeleri çerçevesinde Banka tarafından kabul edilebilir bağımsız kontrolörler tarafından kontrol edilmesini sağlayacaktır. (ii) Yukarıda belirtilen kontrolörlerin, Banka tarafından makul ölçülerde talep edilebilecek kapsam ve ayrıntılara sahip bu tür hesap kontrollerine ilişkin raporu, mümkün olan en kısa süre içinde, ancak her halükarda, her yıl sonundan itibaren altı ayı geçmemek kaydı ile Bankaya verecek veya verilmesini sağlayacaktır; ve (iii) Bankanın zaman zaman makul olarak isteyebileceği yukarıda belirtilmiş olan kayıt ve hesaplar ve bunlara ilişkin kontroller konusundaki öteki bilgileri verecek veya verilmesini sağlayacaktır. (c) Borçlu, İkraz Hesabından harcama beyanı temelinde yapılmış bulunan kullanımlara ilişkin bütün harcamalar için: (i) İşbu kısmın (a) paragrafı çerçevesinde bu tür harcamaları yansıtan kayıt ve hesaplan tutacak veya tutulmasını sağlayacak; (ii) ikraz Hesabından en son kullanımın yapıldığı veya Özel Hesaptan son ödemenin yapıldığı mali yıla ilişkin denetleme raporunun Banka tarafından kabul edilmesinden sonra en az bir yıl süre ile bu tür harcamaları belgeleyen bütün kayıtlan (sözleşme, sipariş, fatura, fiş, makbuz) saklayacaktır. (iii) Banka temsilcilerinin bu tür kayıtları incelemesini sağlayacak; ve (iv) Bu tür kayıt ve hesapların, iş bu Kısımdaki (b) paragrafında değinilen yıllık denetlemede yer almasını ve bu tür bir denetleme raporunda belirtilen kontrollerin, o mali yılda sunulan harcama beyanlarının, bunların hazırlanmasında uygulanan muamele ve dahili denetimlerle ilgili para çekimlerini doğrulamak için güvenilir olup olmadığı konusundaki ayrı bir görüşünü içermesini sağlayacaktır. MADDE V Sona Erme Kısım Genel Şartlar'daki Kısım 12.04'te belirtilen amaçlar bakımından, İşbu Anlaşmanın tarihinden sonra doksan (90) gün sonraki tarih belirlenmiştir. MADDE VI Borçlunun Temsilcisi, Adresler Kısım Borçlu'nun Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Genel Şartlar'daki Kısım 11.03'te belirtilen amaçlar çerçevesinde Borçlunun temsilcisi olarak tayin edilmiştir. Kısım Aşağıdaki adresler, Genel Şartlar'daki Kısım 11.01'in amaçları çerçevesinde belirlenmiştir; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: Borçlu için: Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı, Türkiye Cumhuriyeti Emek/Ankara, Telgraf adresi: MALİYE- HAZİNE Teleks : (MLYE-TR) veya (ANK-TR) Rapıfaks: Banka için; International Bank for Reconstruction and-development 1818 H Street, N.W. Washington D.C United States of America Telgraf adresi: INTBAFRAD Washington, D.C. Teleks: (RCA) (Free) (WUI) veya (TRT) Usule uygun olarak yetki verilmiş temsilcileri aracılığı ile hareket eden tarafların şahitliği altında, District of Columbia, Amerika Birleşik Devletleri'nde yukarıda ilk başta belirtilen gün ve yılda kendi adları ile imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ Yetkili Temsilcisi tarafından ULUSLARARASI İMAR VE KALKİNMA BANKASI AVRUPA VE ORTA ASYA Bölge Başkan Yardımcısı Vekili tarafından ÇİZELGE 1 İkraz Hasılatının Kullanılması 1- Aşağıdaki tabloda ikraz hasılatından finanse edilecek kalemlerin kategorileri ile ikrazın her bir Kategori için tahsis edilen miktarı ve her bir Kategoride bu şekilde finanse edilecek kalemler için yapılacak harcamaların yüzdesi gösterilmektedir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8

11 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Kategori (1') Teçhizat, araç ve malzeme (2) Danışmanlık hizmetleri ve personel eğitimi (3) Meslek edindirme ve kendi işini kurma eğitimi (4) Tahsis edilmemiş TOPLAM Tahıs edilen İkraz Miktarı (USD cinsinden) Finanse Edilecek Harcamaların yüzdesi Dış harcamaların yüzde 100'ü, yerel harcamaların yüzde 100'ü (fabrika çıkış fiyatı) ve ülke içinde alınacak öteki kalemler için yapılacak yerel harcamaların yüzde 90'ı % % Bu Çizelgenin amaçları çerçevesinde: (a) "Dış Harcamalar" teriminden, Borçlunun ülkesi dışındaki herhangi bir ülkeden temin edilen mal ve hizmetler için Borçlunun para birimi dışındaki bir başka ülkenin para birimi cinsinden yapılan harcamalar anlaşılacak ve (b) Yerel harcamalar teriminden borçlunun para birimi ile veya Borçlunun ülkesinden sağlanan mal veya hizmetler için yapılan harcamalar anlaşılacaktır. 3- Yukarıdaki Paragraf l'ın hükümlerine rağmen, işbu Anlaşmanın tarihinden önce harcamalar için yapılan ödemeler konusunda hiçbir kullanım yapılamaz. Bu projenin amacı, gelişmiş etkin bir işgücü piyasası çerçevesinde üretken istihdamı artırmaktır. Proje aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmaktadır. Borçlu ve Banka zaman zaman bu amaçlara ulaşabilmek için üzerinde anlaşmaya varmaları durumunda bu bölümlerde değişiklik yapabilecektir. Bölüm A: İİBK ÇİZELGE 2 Projenin Tanımı 1- İstihdam edilmemiş işçilerin üretken istihdam tarafından emilmesini kolaylaştırmak için bir meslek edindirme ve kendi işini kurma eğitim programının tasarlanması ve uygulanması. 2- İş için başvuranların çıkarlarını koruyacak yeterli önlemleri kapsayan istihdam hizmetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik bir plan geliştirilmesi ve uygulanması. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: (a) - (ı) istihdam bürolarındaki istihdam ve danışmanlık hizmetlerinin ve (ıı) seçilmiş eğitim kurumlarındaki danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve (b) istihdam hizmetlerinin otomasyonuna yönelik bir plan geliştirilmesi ve uygulanması için bir-programın tasarlanması ve ifa edilmesi. 4- Projenin ifasının genel koordinasyonu ve denetlenmesinde ve programın bu bölümünün ifa edilmesinde kullanılacak teknik yardım, personel eğitimi, taşıt, ekipman ve malzemelerin temini, Bolüm B: SIS 1- Bir işgücü- piyasa bilgi veri tabanı kurulması da dahil olmak üzere işgücü piyasası verilerinin izlenmesini, kalitesini, zaman açısından uygunluğunu ve elde edilebilmesini iyileştirecek bir programın geliştirilmesi ve uygulanmasını ve piyasa- işgücü gelişmeleri ve trendleri konusunda araştırmaların yapılması ve bilgilerin yayılmasını üstlenmek. 2- Projenin bu bölümünün uygulanmasında kulanılacak teknik yardım, personel eğitimi, teçhizat ve malzemelerin temini. Bölüm C: MSK 1- MEKSA içinde yer alacak tümüyle işlevsel bir araştırma ve teknik hizmet ünitesi kurulması ve mesleki analız, test ve sertifikason standartlarının geliştirilmesi için iş programlan yöntemleri, politikaları, usulleri ve kolaylıkları da dahil olmak üzere mesleki standartlar ve sertifikasyon kriterlerinin geliştirilmesinin koordinasyonu ve denetlenmesinden sorumlu olmak. 2- Projenin bu bölümünün ifa edilmesinde kullanılacak teknik yardım, personel eğitimi, ekipman ve malzemenin temini. Bolüm D: D SPW 1- Kadınların istihdam ve eğitiminde mevcut durumu belgeleyecek bir politika ve eylem araştırma programı geliştirmek ve uygulamak, kadınların üretken istihdama dahil edilmelerini kadınların üretkenliğini ve kazançlarını artırma yollarını belirlemek ve kadınların istihdamını artırıcı bilgi yaymak. 2- Projenin bu bölümünün ifa "edilmesinde kullanılacak teknik yardım, seminer, yayın, (ekipman) ve malzemenin temini, Projenin 31 Aralık 1998'de tamamlanması öngörülmektedir. ÇİZELGE 3 itfa Planı Ödeme Tarihi Ana Para ödemesi (Dolar olarak ifade edilmiştir) Her 1 Ocak ve 1 Temmuz'da 1 Temmuz 1998'de başlayacak 1 Temmuz 2009'a kadar Ocak 2010'da * Bu sütundaki rakamlar, kullanım tarihlerinde belirlenen dolar eşdeğerini temsil etmektedir. Bkz. Genel Şartlar, Kısım 3.04 ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

13 4 Mayıs Sayı: 215/1 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Erken Ödeme Primleri Genel Şartlar'daki Kısım 3.04 (b) uyarınca İkraz anaparasının herhangi bir kısmının vadeden önce ödenmesi halinde uygulanacak primler aşağıdaki oranlarda olacaktır. Erken Ödeme Suresi Prim Erken ödeme tarihinde ikrazın uygulanan faiz oranı (yıllık yüzde olarak ifade edilir) aşağıdaki sayılarla çarpılacak: Vade Tarihinden önce üç yılı aşmayan süre için 0 18 Vade tarihinden önce üç yılı aşan ancak altı yılı aşmayan süre için 0.35 Vade tarihinden önce altı yılı aşan ancak onbir yılı aşmayan süre için 0.65 Vade tarihinden önce onbir yılı aşan ancak onbeş yılı aşmayan sure için 0.88 Vade tarihinden önce onbeş yılı aşan süre için 1.00 KISIM I Malların Tedariki ÇİZELGE 4 Tedarik ve Danışmanlık Hizmetleri Bolum A. Uluslararası Rekabete Açık İhale 1.- Buradaki Bölüm C'de öngörülenler dışında, Banka tarafından Mayıs 1992'de bastırılan "IBRD İkrazları ve IDA ikrazları Çerçevesinde Tedarik Klavuzu"nun (ilkeler) 1. ve 2. kısımlarında belirtilmiş olan usullere uygun olarak yapılmış ihaleler çerçevesinde tedarik edilir. 2- Mümkün olduğu ölçüde, mallar için ihaleler, ABD $ veya daha fazla değerdeki ihale paketleri şeklinde gruplandırılmalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: Bolum B: Ülke içindeki imalatçılara öncelik Yukarıdaki Bölüm A'da tanımlanan usullerle malların tedarikinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde imal edilmiş mallara, Kılavuzun Paragraf 2.55 ve 2.56 ile 2 numaralı Ek'indeki birden dörde kadar olan paragraflarına tabı ve bunlara uygun olarak bir tercih payı uygulanır. Bolüm C: öteki Tedarik Usulleri 1- Buradaki Bolüm C. 2'de tanımlanan usullerle tedarik edilenler dışında tedarik edilecek ve tahmini bedeli ihale başına USD veya daha az, toplam bedeli de USD'ye kadar olan teçhizat ve taşıtlar, Banka tarafından kabul edilebilir usullerle ve yerel gazetede ilan edilmek suretiyle rekabete dayalı esasa göre ihale edilerek yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir. 2- İhale başına dolara eşdeğer veya altında olacağı ve toplam olarak dolar tutacağı tahmin edilen malzeme ve araçlar,kılavuz gereğince teklif verme ehliyetine haiz en az üç 'satıcıdan bankaca kabul edilebilir yöntemlerle alınan tekliflerin karşılaştırılması esas alınarak yapılan sözleşmeler çerçevesinde tedarik edilebilir. 3- Kitap ve malzeme, Bankaca kabul edilebilir yöntemlerle satıcılarla doğrudan görüşme yapılarak aktedilecek sözleşmelerle tedarik edilebilir. Bolüm D. Tedarik Kararlarının Banka Tarafından Gözden Geçirilmesi 1- Teklif davetlerinin ihaleye davet ve önerilen sözleşmeler ve kesin sözleşmelerin onaylanması (a) USD veya daha fazla tahmini değere sahip her bir mal tedarik ihalesi için, İlkeler'deki Ek l'de yeralan 2. ve 4. paragraflarda öngörülen usuller uygulanır. Bu tür sözleşmeler için ödemelerin Özel Hesaptan yapılacağı durumlarda, bu usullerde, yukarıda belirtilen paragraf 2 (d)'de öngörüldüğü şekilde Bankaya verilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı nüshasının, bu sözleşme konusunda Özel Hesap'tan ilk ödemenin yapılmasından önce Bankaya verilmesini sağlayacak değişiklikler yapılır. (b) Son paragrafın kapsamında bulunmayan her sözleşme için Kılavuz'un Ek 1'indeki 3. ve 4. paragraflarında öngörülen usuller uygulanır. Bu tür sözleşmeler için ödemelerin Özel Hesap'tan yapıldığı durumlarda, bu usullerde, söz konusu 3. paragraf uyarınca Bankaya verilmesi gereken sözleşmenin iki onaylı kopyası ile öteki bilgilerin, işbu Anlaşmanın 6. çizelgesinin 4. paragraf çerçevesinde verilmesi gereken kanıtların bir parçası olarak Bankaya verilmesini sağlayacak değişiklikler yapılacaktır. (c) Yukarıdaki (b) paragrafının hükümleri, kullanımların harcama beyannameleri çerçevesinde yapıldığı sözleşmeler için uygulanamaz 2- %15 rakamı, Kılavuzda'ki Ek Tın 4. paragrafının amaçları için belirlenmiştir. Kısım II- Danışmanların İstihdamı Danışmanlık hizmetleri, vasıfları, tecrübeleri ve çalışma şart ve hükümleri Bankaca tatminkâr bulunacak danışmanlarla yapılacak sözleşmeler dahilinde temin edilecektir. Bu danışmanlar, Bankaca tatminkâr bulunan ilke ve usullere göre seçilecek ve bu hususta, Bankaca Ağustos 1981'de uygulanan "Dünya Bankası'ndan Borç Alanlar ve İcra Organı olarak Dünya Bankası tarafından Danışman Kullanamı Kılavuzu" esas olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

15 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 ÇİZELGE 5 Uygulama Çizelgesi Bu programın hükümleri, bu Anlaşmanın 3.01 (b) nolu kısmının amaçlarına ilişkindir. A- Genel Proje Uygulaması 1- Projenin yürütülmesinin koordinasyon ve gözetimin genel sorumluluğu, İkraz Alan tarafından IIBK'ye verilecektir. Bu amaçla ve UBK'nın proje dahilindeki diğer faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla, Borçlu, IIBK'nin, personel ve diğer kaynaklara ve Borçlu ile Banka arasında üzerinde mutabakata varılmış yetkilere sahip bir proje koordinasyon birimi idame ettirmesini sağlayacaktır. 2- Borçlu (a) Projenin, Proje Faaliyetleri Kılavuzunda tespit edilmiş veya bahsedilen şartlara ve diğer ayrıntılara göe yürütülmesini sağlayacak; (b) Projenin yürütülmesine yardım etmek için, Borçlu ile Banka arasında üzerinde mutabakata varılmış vasıf ve tecrübeye sahip yine Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılmış yetkilere ve takvime göre danışman istihdam edecek veya ettirecek; (c) Bu danışmanlar istihdam edilinceye kadar, Proje dahilinde onlarla beraber çalışmak üzere, uygun vasıfta ve yeterli sayıda karşılık gelen elemanın tayin edilmesini sağlayacak; ve (d) Proje çerçevesinde personel eğitiminin, burslu eğitim dahil olmak üzere, programlara ve uygulama takvimine göre, ve eğitim için aday seçiminde Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılmış kriterlere uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır. B. Projenin A Bölümü 1. (a) Projenin A (1) bolümü, IIBK'nin İstihdam Dairesi ve işgücü Yetiştirme Mesleki Rehabilitasyon Dairesinin koordinasyonuyla, IIBK şubeleri tarafından, IIBK'nin her şubesinin Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış kriterlere uygun olarak hazırladığı yıllık meslek edindirme ve serbest meslek eğitim planlarına dayanarak yürütülecektir. (b) Projenin A (1) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için, Borçlu bu bölüm çerçevesindeki eğitimin, (i) IIBK şubeleri tarafından hazırlanmış; (ii) IIBK temsilcilerinden, yerel işçi ve işveren derneklerinin temsilcilerinden yerel resmi makamların ve Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığının temsilcilerinden oluşan yerel çalışma konseyi tarafından tasdik edilmiş ve (ii), IIBK temsilcileri, ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcileri ve Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı Temsilcilerinden oluşan ulusal çalışma konseyi tarafından onaylanmış yıllık eğitim planlarına göre yürütülmesini sağlayacaktır. 2- Projenin A (2) bölümü, IIBK temsilcileri ve ulusal işveren ve işçi derneklerinin temsilcilerinden oluşan bir yönlendirme komitesi ile istişare halinde, IIBK Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve bu komite, Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış şartnameye göre Borçlu tarafından idame ettirilecektir. Yönlendirme Komitesi, Projenin A (2) bölümünün tasarım ve uygulamasında, ve iş bulma hizmetlerini çeşitlendirmek için alternatif stratejileri, bu hizmetlerin sağlanmasında özel sektörün rolünü yaygınlaştırmaya ilişkin stratejiler dahil olmak üzere, gözden geçirmek ve tespit etmek için yapılacak bir çalışmanın yürütülmesinde, IIBK'ye tavsiyede bulunma sorumluluğu taşıyacaktır. Borçlu, bu çalışmanın 1 Eylül 1993'e kadar başlamasını ve Banka ile mutabakata varılan şartnameye göre yürütülmesini ve tamamlanır tamamlanmaz bir kopyasının Bankaya verilmesini sağlayacaktır. Borçlu, bu çalışmanın sonuç ve tavsiyelerinin, 'e kadar, yönlendirme komitesi temsilcilerinin ve ulusal kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasıyla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: ilgili olan diğer kuruluşların temsilcilerinin katıldığı uygun bir ulusal seminerde yeterince tartışılmasını sağlayacaktır. Bundan sonra, Borçlu, 'e kadar, iş bulma hizmetlerinin, anılan çalışmanın sonuç veya tavsiyelerini ve Bankanın bu konudaki görüşlerine dayanarak ve anılan seminere katılanların görüşlerini gözönüne alarak, kademeli olarak çeşitlendirilmesi için bir uygulama planı oluşturacak ve başlatacaktır. 3. (a) Projenin A (3) bölümü, IIBK'nin istihdam Dairesi ve işgücü yetiştirme ve Mesleki Rehabilitasyon dairesi tarafından Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış şartnameye dayanarak yürütülecektir. (b) Projenin A (3) (a) (i) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için Borçlu: (i) IIBK'nin münhal iş listelerinde hiçbir cinsiyete göre tercih şartı bulunmamasını; (ii) IIBK'nin 'e kadar üç hizmetiçi eğitim merkezinin personel eksiğini, Borçlu ve Banka arasında mutabakata varılan şekilde tamamlamasını ve, Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılan şartnameye göre personel ve diğer kaynaklarla iş bulma danışmanlığı ve iş başvurusu taraması politika ve usullerini oluşturmaktan sorumlu olacak bir mesleki enformasyon ünitesi idame ettirmesini; ve (iii) IIBK'nin başkanlığında kurulacak ve ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcileri, SIS temsilcileri, Borçlunun Yüksek Öğrenim Kurulu temsilcileri, Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşacak ve, Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılan şartnameye göre, mesleki enformasyon, mesleki değerlendirme ve mesleğe göre iş bulma danışmanlığı konularında ulusal standartlarda bir danışma organı olarak çalışacak bir mesleki enformasyonu danışma komitesi idame ettirmesini sağlayacaktır. (c) Projenin A (3) (a) (ii) bölümünün yürütülmesini kolaylaştırmak için, Borçlu, IIBK ile Borçlunun Milli Eğitim Bakanlığı arasında, devlet ortaöğrenim kurumlarında mesleki rehberliği ve danışmanlığının kurulması ve geliştirilmesi konusunda bu iki kurum arasında etkin bir işbirliği sağlayacak uygun düzenlemeleri idame ettirecektir. (d) Projenin A (3) (b) bölümü, IIBK'nin personel, diğer kaynaklar ve Borçlu ile Banka arasında mutabakata varılmış şartname ile idame ettireceği uzmanlaşmış bir otomasyon yönetim ekibi tarafından IIBK'nin Bilgi İşlem Dairesince yürütülecektir. C. Projenin B Bölümü 1- Projenin B bölümü, Borçlu ile Banka arasında uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde, IIBK'nin yardımıyla SIS tarafından yürütülecektir. 2- Projenin B bölümü çerçevesinde SIS'in faaliyetlerini yürütmesini kolaylaştırmak için, Borçlu, bir işgücü piyasası enformasyon danışma kurulu oluşturacak, üyelik ve şartname Borçlu ile Banka arasında uzlaşıldığı gibi olacak ve bu kurul, Projenin bu Bölümü dahilinde SIS tarafından oluşturulacak işgücü piyasası enformasyon veri tabanının tasarım ve yönetiminde SIS'e danışmanlık edecektir D. Projenin C Bölümü 1- Projenin C bölümü, Banka ile Borçlu arasında mutabakata varılan ve Borçlu tarafından IIBK, MSK ve MEKSA arasında idame ettirilecek düzenlemeler çerçevesinde, MSK tarafından yürütülecektir. 2- Projenin anılan bölümü çerçevesinde kurulacak araştırma ve teknik hizmet ünitesinin, uygun mesleki standart ve belgeleme kriterleri oluşturmasını kolaylaştırmak için, Borçlu, IIBK temsilcileri, ulusal işveren ve işçi dernekleri temsilcilerinden oluşan bir mesleki standart komisyonu, Banka ve Borçlu arasında mutabakata varılan şartname ve kaynaklarla Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

17 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 idame ettirilecektir ve bu komisyon anılan üniteye politika rehberliği yapacak ve çalışmalarına nezaret edecektir. 3. MSK'nin ve araştırma ve teknik hizmetler ünitesinin faaliyetlerini geliştirme amacıyla Borçlu, şu hususların yerine getirilmesini sağlayacaktır. MSK, 'e kadar, Borçlu ile Banka arasında uzlaşmaya varılmış şartnameye uygun olarak, MSK'nin ve anılan ünitesinin statüsünü ve faaliyetlerini, MSK'nin, anılan birimiyle birlikte tamamen veya kısmen kendi kendini finanse eden bir kurum olarak Projenin umulan tamamlanma tarihine kadar yeniden organize edilmesinin yapılabilirliğini değerlendirmek amacıyla, inceleyecektir; (b) bu incelemeden çıkan sonuç ve tavsiyeler hakkında, tamamlanır tamamlanmaz Banka ile görüşülecektir; ve (e) eğer bu inceleme, MSK'nin ve anılan biriminin yapılabilirliği sonucunu ortaya koyarsa, MSK'yı ve anılan birimini incelemeden çıkan sonuç ve tavsiyelere ve Bankanın bu konudaki görüşlerine dayanarak yeniden organize etmek üzere bir plan hazırlayacak ve uygulayacaktır. E. Projenin D Bolümü 1- Projenin D bölümü, Borçlu ile Banka arasında uzlaşılmış düzenlemeler çerçevesinde IIBK'nin yardımıyla DSPW tarafından yürütülecektir. 2- Projenin D bölümünün yürütülmesini ve amacına ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, Borçlu şu hususların yerine getirilmesini sağlayacaktır: (i) DSPW'nin eleman ve diğer kaynaklara olan ihtiyacının, Projenin D bölümünün etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak şekilde temini; ve (ıi) IIBK, SIS, MEKSA.DSPW, resmi ve gayri resmi kurum ve organizasyonlar, ve kadınların istihdam şartlarının geliştirilmesiyle ilgili olan diğer tarafların temsilcilerinden oluşan bir araştırma danışmanlık komitesinin, Borçlu ve Banka arasında uzlaşılan kaynaklar ve şartnameye göre idamesini, ve bu komitenin Projenin D bölümü dahilindeki faaliyetlerinin yürütüldüğü süre içinde DSPW'ye tavsiyede bulunmasını sağlamak. ÇİZELGE 6 Özel Hesap 1. Bu programın amaçları bakımından : (a) "uygun kategoriler" terimi, bu Anlaşmanın 1. Çizelgenin 1. paragrafındaki tabloda yeralan, l'den 4'e kadar olan kategoriler anlamına gelmektedir. (b) "uygun harcamalar" terimi, Proje için gerekli olan mal ve hizmetlerin makul ölçüdeki maliyetlerine ilişkin olan, ve bu Anlaşmanın 1. Çizelgenin hükümlerine uygun ola- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 4 Mayıs Sayı: rak uygun kategoriler için çeşitli zamanlarda tahsis edilecek ikraz hasılasından finanse edilecek giderler anlamına gelmektedir. (c) "Yetkili tahsisat" terimi, İkraz Hesabından çekilebilecek ve bu Çizelgenin 3 (a) paragrafına göre Özel Hesaba yatırılmış olan $ tutarındaki bir meblağ anlamına gelmektedir. 2. Özel Hesaptan yapılacak ödemeler, bu programın hükümlerine uygun olarak sadece uygun harcamalar içindir. 3. Banka, Özel Hesabın usule uygun olarak açıldığına dair, Bankaca tatminkâr bulunacak kanıtı aldıktan sonra, özel Hesabın ikmali için Yetkili Tahsisattan yapılacak keşideler ve müteakip keşideler, aşağıdaki şekilde olacaktır: a) Yetkili Tahsisattan para çekmek için, Borçlu Yetkili Tahsisatın toplam meblağını geçmeyecek şekilde yatırılacak para veya paralar için talebini veya taleplerini Bankaya iletecektir. Banka bu talebe veya taleplere dayanarak, Borçlu namına, İkraz Hesabından Borçlunun istediği miktarda veya miktarlarda para çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır. b) (i) Özel Hesabın ikmal edilmesi için, Borçlu, Bankanın belirleyeceği aralıklarla Özel Hesaba para yatırılması talebini Bankaya iletecektir. (ii) Bu talebin yapıldığı zaman veya daha önce, Borçlu Bankaya, hesabın ikmaline sebep teşkil eden ödeme veya ödemelere ilişkin olarak bu çizelgenin 4. paragrafında istenen belge ve diğer kanıtları iletecektir. Bu talebe istinaden, Banka, Borçlu namına, İkraz Hesabından, uygun harcamalar için Özel Hesaptan yapılmış ödemelere ait anılan belge ve diğer kanıtlarda görülen ve Borçlunun talep ettiği meblağı çekecek ve Özel Hesaba yatıracaktır. Yatırılmış olan butun bu meblağlar, ilgili uygun kategoriler dahilinde ve anılan belge ve kanıtlarla haklılığı kanıtlanan ilgili eşdeğer miktarlarda, Banka tarafından ikraz Hesabından çekilecektir. 4. Özel Hesaptan Borçlu tarafından yapılacak bütün ödemeler için, Borçlu, Bankanın makul şekilde isteyeceği zamanlarda, bu ödemenin sadece uygun harcamalar için yapıldığını gösteren belge ve diğer kanıtları Bankaya verecektir. 5. Bu Çizelgenin 3. paragrafının hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, Bankadan, aşağıdaki haller dahilinde daha fazla yatırması istenmeyecektir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16

19 4 Mayıs Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 (a) Eğer herhangi bir zamanda Banka müteakip bütün keşidelerin Borçlu tarafından doğrudan doğruya ikraz hesabından, Genel Şartların V no.lu maddesine ve bu Anlaşmanın 2.02 nolu bölümünün (a) paragrafına uygun olarak çekilmesine karar verirse; veya (b) İkrazdan uygun harcamalara tahsis edilmiş olarak çekilen toplam meblağ, eksi Projeye ilişkin olarak Genel Şartların 5.02 no.lu Bölümü gereğince Banka tarafından yapılan ve henüz ödenmemiş herhangi bir özel taahhüdün miktarı, izinli Tahsisat miktarının iki katı muadiline eşit olduğu takdirde. Bu durumda, uygun kategorilere tahsis edilen İkrazdan çekilmemiş ve kalan miktarın İkraz Hesabından para çekme, Bankanın Borçluya tebliğ edeceği usule göre olacaktır. Bu şekilde müteakip keşideler, sadece, tebligat tarihinde Özel Hesapta kalmış olan bütün meblağların, uygun harcamalar için ödeme yapmakta kullanılacağına Bankanın kanaat getirmesinden sonra ve kanaat getirdiği ölçüde yapılabilecektir. 6. (a) Eğer Banka herhangi bir zamanda, Özel Hesaptan yapılan herhangi bir ödemenin, (ı) bu Çizelgenin 2. paragrafı gereğince uygun olmayan bir harcama için veya uygun olmayan bir miktarda yapıldığını veya (ii) Bankaya verilen belgelerle haklılığının kanıtlanmadığını tespit ederse, Borçlu, Bankanın yapacağı tebligatı takiben ve derhal; (a) Bankanın isteyebileceği ek kanıtlan temin edecek, veya (B) söz konusu ödemenin tamamına veya uygun olmayan ya da haklı olmayan kısmına eşit bir meblağı Özel Hesaba yatıracaktır, (veya, Banka öyle isterse, Bankaya gen ödeyecektir.) Banka başka türlü olmasını kabul etmedikçe, Borçlu bu belgeyi temin edinceye kadar veya, duruma göre, para yatırıncaya veya Bankaya ödeme yapıncaya kadar, Özel Hesaba başka para yatırılmayacaktır. b) Eğer Banka herhangi bir zamanda Özel Hesapta kalan herhangi bir meblağın uygun harcamalar için daha fazla ödemeyi karşılamasına gerek kalmadığına karar verirse, Borçlu, Bankanın tebligatı üzerine kalan bu meblağı derhal Bankaya iade edecektir. c) Borçlu, Bankaya tebliğ etmek suretiyle, Özel Hesapta bulunan paranın tamamını veya bir kısmını Bankaya iade edebilir. d) Bu Çizelgenin 6 (a), (b) ve (c) paragraflarına göre bankaya iade edilecek meblağlar, Genel Şartlar dahilinde olmak üzere bu Anlaşmanın ilgili hükümlerine göre iptal etmek veya daha sonra çekmek üzere İkraz Hesabına alacak kaydedilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:17

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs Sayı: TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1 Şubat, 1993 EK MEKTUP Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası ISIS II. Stıcct, N.VV. Washington, D.C Amerika Birleşik Devletleri İLGİ: 3541-TUNo.hı Kredi (İstihdam ve Eğitim Projesi) Genel Şartlar'ın Bölüm 9.02 Mali ve Ekonomik Veriler Sayın Baylar, Yukarıda başlıkta bahsedilen proje için, çeşitli para birimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ABD Dolan eşdeğerinde ikraz ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına aşağıda belirtilenleri yazıyorum: 1- Biz anladık ve kabul ettik kı, Genel Şartlar Bölüm 9.02'nin amaçlan için, Türkiye Cumhuriyetı'nın; (Banka'nın Şubat 1980 tarihli Borç Bildirim Sistem Rehberinde belirtildiği gibi) yeni "İkraz Taahhütlerini borcun yapılacağı çeyrek dönemin sonundan itibaren 30 günü geçmemek üzere ve "İkrazdan Yapılacak lşlemler"ı (belirtildiği gibi) raporun yapılmasını takip eden yılın 31 Martını geçmemek üzere göndermesi gerekmektedir. 2- Biz beyan ederiz ki, Dışsal Borçlar için teminat olarak Genel Şartfların Bölüm 9.03, paragraf (c)'ye göre hariç tutulanlardan başka sözkonusu bölümde belirtildiği gibi devlet mallan üzerinde hiçbir ipotek, taahhüt, yük, imtiyaz, öncelik veya diğer haciz bulunmamaktadır. Dışsal Devlet Borçları ile ilgili olarak ödeme yapılmaması durumu bahis konusu değildir. Biz, İkrazın yapılmasında, Banka'nın burada belirtilen veya ilgi kurulan beyanlara güvenebileceğine inanıyoruz. Saygılarımızla, Türkiye Cumhuriyeti adına Dr. Mahfi EĞİLMEZ Yetkili Temsilci Yürütme ve idare Bölümü Savfa:1 8

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yanı illeri içim Bagbakanhk Segriyat ve Nüdevvenat 1 Aralık 1977 Genel Müdürlüğünm PERŞEMBE başvurulur. i I Sayı : 16126 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER

AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER AVRUPA BİRLİĞİ NİN BAZI HUKUKİ DÜZENLEMELERİNİN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMESİNDE KULLANILACAK REHBER GİRİŞ Avrupa Birliği nin Bazı Hukuki Düzenlemelerinin Türkçe ye Çevrilmesinde Kullanılacak Rehber, Avrupa Birliği

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU 16 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26436 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

3504 30. 11. 1988. "Madde 1

3504 30. 11. 1988. Madde 1 320 Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı (Eurocontrol) Sözleşmesini Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12

602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 602 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 21 türk. Text des Übereinkommens (abgeänd. Fassung) (Normativer Teil) 1 von 12 AVRUPA ORTA VADELİ HAVA TAHMİNLERİ MERKEZİNİ OLUŞTURAN DÜZELTİLMİŞ SÖZLEŞME Bu

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Ankara, 2009 Her hakkı saklıdır Parayla Satılmaz ISBN 978-975-19-4481-8 Baskı:

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı