- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER - 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :6 Sayı:61 - EYLÜL 2014 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK - 3 O. Selçuk YILMAZ / SU KAÇAKLARININ ÖNLENEBİLMESİYLE İLGİLİ KENTSEL DÜZEYDE İZOLE SAYAÇ BÖLGELERİNİN OLUŞTURULMASI Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Alper KINIK Genel Koordinatör Burcu KINIK - 6 Soru - Cevap Grafik Uygulama & Dizgi Songül ÜÇDAL Basım ve Yönetim Yeri İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK Sertifika No: /4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Baskı Tarihi 30/09/ Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay [AĞUSTOS 2014] DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : TR Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: TR Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : TR İşbank Karşıyaka Şb. Hs. No : TR Pratik Bilgiler 1

2 DANIŞMA KURULU Ahmet ÖNEY... Alper KINIK... Dr. Alptekin AKTALAY... Erol GÖKSU... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Mehmet TÜTÜNCÜ... Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yönetişim Danışmanı... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi E. Vali E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Harita Mühendisi Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... Öğrenci Eğitim Koçu Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... İzmir Mahalli İdareler Müdürü... Ahmet ÖNEY... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Dr. Alptekin AKTALAY... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... Av. Burcu BİRLİK... Avukat Celal KAPAN... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Erol GÖKSU... Av. Esra OKUMUŞ... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu Fethi AYTAÇ... E. Vali Halil İbrahim BULDAŞ... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü Mehmet ÖZBUDAK... Yeminli Mali Müşavir Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... O. Selçuk YILMAZ... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Öğrenci Eğitim Koçu S. Selçuk SAVCI... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Prof. Dr. Yaşar UYSAL... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... Öğr. Gör. Ülker Erdoğan ARACI... E. Mülkiye Başmüfettişi... İç Denetçi - B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü... İzmir Üniversitesi Turizm ve Otel İşl. Prog. Öğr. Gör... * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

3 [ M A K A L E ] O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi - İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Önemi her geçen gün daha iyi anlaşılan hayatın vazgeçilmez kaynağı suyun kullanımı, tüketimi ve muhafazası ve en önemlisi ekolojik ve çevresel bir değer olarak artan bir bilinçle yerleşim alanlarında ki kullanımında su kaçaklarının takip ve kontrolünün sağlanması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Yerel yönetimlerde ve su ve kanalizasyon idarelerinin tamamında suyun kaynağından alınıp hijyenik koşullarda abonelere kadar içme suyu olarak ulaştırılmasında yer altına döşenen su şebeke dağıtım hatlarında ki su kaçağının önemli bir yüzdesinin yüzeyden görünmeyen bir kaçak olarak toprağa karıştığı bilinmektedir. Bunun önlenebilmesi ve minimal düzeye çekilebilmesi için su kaçaklarının tespiti ve kontrolüyle ilgili çağdaş teknolojik yöntemlere dayalı çalışmaların mevzuata, stratejik plana ve performans programına uygun olarak yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi bakımından üstlenilmesi gereken kamusal temel görevler arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki su ve kanalizasyon idarelerine örnek bir model olarak sunabilmek ve paylaşabilmek bu çalışmada ulaşılmak istenen temel hedef olmuştur. Zira genel olarak mevcut su kaçaklarının önlenmesinde uygulamada birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilemediği, farklı farklı uygulamalar içerisinde bulunulmakta olduğu görülmektedir. Su kaçaklarının takip ve kontrolünde ; 1. Matematik modelleme ile izole sayaç bölgelerinin oluşturulması ve planlaması, 1 2. SMS yoluyla izole bölge sayaçlarını uzaktan okuma sistemi kurularak izole sayaç bölgelerindeki su kaçaklarının izlenerek tespit olunması, 3. Takip eden süreçte gelişmiş teknik cihazlarla mahallinde dinleme çalışmaları yapılması ve su kaçağı olduğu tespit olunan yerlerin işaretlenmesi, Su kaçak ve kontrol çalışmaları ana sürecinin iç denetiminde; alt süreçlerin test ve iç kontrol sorgulaması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen doküman ve proje incelemeleri ile birim sorumlusu ve uzman teknik kadro ile yapılan görüşmelerde, İzole sayaç bölgesi uygulamasının Dünya Bankasında görevli İngiliz alt yapı ve su uzmanları tarafından İzmir B.Şehir Belediyesi bünyesinde 1986 da örnek bir uygulama olarak başlatıldığı, daha sonraki süreçte de 1987 de İzsu nun kuruluşu ve faaliyetine başlamasıyla da bu çalışmaların kurumsal bünyede matematik model oluşturularak simulasyonlarla uygulandığı, bilimsel destek ve katkılarla ivme kazandığı açıklık kazanmıştır. SU KAÇAKLARININ ÖNLENEBİLMESİYLE İLGİLİ KENTSEL DÜZEYDE İZOLE SAYAÇ BÖLGELERİNİN OLUŞTURULMASI 3 4. Tespiti yapılan su kaçak noktalarındaki arızaların geciktirilmeden giderilebilmesi için ekiplerce onarım ve bakım, akabinde de izleme çalışmalarında bulunulması, 5. Su kaçağı bileşenlerinin değerlendirmeye tabi tutulması ve su kaçak yüzdesinin tespiti, birbirini takip eden süreçlerin işleyişindeki aşamalardır. 1- İZOLE SAYAÇ BÖLGELERİ OLUŞUMU 1.1 İzole Sayaç Bölgeleri Oluşturulmasının Önemi; Kentsel yaşam alanlarında su ihtiyacının her geçen gün giderek artması, nüfusun hızla çoğalması, küresel ısınmaya dayalı kuraklıkların yaşanması ve kaynakların sınırlı olması suyun ekonomik kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Kent geneline yönelik abonelere su hizmeti verilmesi ve gözle görünmeyen su kaçağının kontrol altına alınabilmesinde elbette ki kentsel dokunun bir bütün olarak tek başına takip ve kontrolü zorlaşacak, hatta mümkün olamayacaktır. Mücavir saha geneline yayılan birbirinden izole edilmiş sayaç bölgelerinin kendi içinde kriterlerine uygun bir düzenleme ve lokal yaklaşımla, takip ve kontrol edilebilir bir düzende oluşturulması bilimsel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. İzole sayaç bölgelerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması kentin tamamına yönelik su kaçaklarından kaynaklanan zayiatın ölçülebilir bir nitelikte daha kolayca kontrol altına alınabilmesi bakımından işlevsel bir yöntem olarak kabul görmektedir. Su kaçaklarının takip ve kontrolü tespiti ve önlenebilmesi bakımından izole sayaç bölgelerinin oluşturulmasında, her bir izole bölge için sonlandırma ve sınırlama çalışmaları yapılarak kod numarası ile tanımlanması 2 ve buna uygun projelendirme tekniğinin bir standart uygulama olarak artık ülke genelinde bütün büyükşehirlerin bulunduğu kentsel yerleşim alanlarında ki su ve kanalizasyon idarelerince kabul görmesi gerekmektedir. 1.2 Matematik Modelleme İle İzole Sayaç Bölgesi Oluşturma Mantığı Ve İzole Sayaç Bölgesi Oluşturma Kriterleri Faaliyet raporu verilerinden 2010 yılı sonu itibariyle İzmir ana kent mücavir saha genelinde oluşturulan izole sayaç bölge sayısının 380 olduğu görülmektedir. Kentsel büyümeyle paralel doğrultuda yılları için stratejik plan hedefleri doğrultusunda 180 izole sayaç bölgesi daha yapılması hedeflenmiştir.

4 1.2.1 İzole Sayaç Bölgesi Oluşturma Mantığı; Su ve Kanalizasyon idareleri tarafından büyük şehir mücavir saha genelinde hizmet götürülen kentsel dokuda birbirinden bağımsız belirli sayılardaki abone grupları ile ilgili izole sayaç bölgelerinin oluşturulabilmesi halinde her bir bölgenin su üretimi ve tüketimine dair sayısal verilerinin izlenebilmesi sağlanabilecek, yerin altına giden ve yüzeyden görülemeyen su kaçağıyla ilgili kontrol çalışmaları daha etkili bir şekilde yürütülebilecektir. İzole sayaç bölgelerinin halihazır harita ve paftalarında zaman içerisinde abone bilgileri, yeni oluşturulacak izole sayaç bölgelerinin sınırlarının, sokak, ada ve parsellerinin pafta ve halihazır haritalara da işlenmesiyle sokak ve numarataj bilgileri ve diğer konulardaki değişikliklere ilişkin tüm güncellemeler yapılabilecektir. Zaman içerisinde değişen abone bilgilerinin ait olduğu izole sayaç bölgesiyle ilişkilendirilmesi yapılarak SMS yoluyla uzaktan takip programı kapsamına alınması sağlanabilecektir İzole Sayaç Bölgesi Oluşturabilme Kriterleri; İzole sayaç bölgesinde ana su borusunun geçebileceği en uygun giriş yeri noktasına bakılarak ana su boru girişinin bulunduğu sayaç odasında, debimetre, basınç kırıcı vana, filtre ve dataloger gibi izlemeye ve veri elde etmeye yönelik sayaç niteliğindeki ölçücü cihazların takılabilmesi koşullarının varlığı araştırılmalıdır. Her bir izole sayaç bölgesinin hane/ abone arasında olması diğer önemli bir kriterdir. Uluslar arası kabul görmüş standartlarda ki istatistiki verilerin sağlıklı kazanımı ve su kaybının kontrol edilebilir ölçütlerde tespiti için bu sayısal kriter baz alınmalıdır. Sınırları dar anlamda çizilen ve bir diğer bölgeden izole edilmiş müstakil alanın matematik modellemesi için jeolojik durum ve topografik koşullara göre yapılacak ölçümlerden yola çıkılarak bu bölgenin izole sayaç bölgesi niteliğine haiz olup olmadığının analizi ve bu alanda basınç ayarlaması yapılabilmesi koşulları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Basınç kırıcı faaliyetlerin yapılabileceği yerlerin de proje bazında tespit edilip öncesinde ortaya konulması, bunun için de topografik konumun gözden geçirilmesi, örneğin şebeke suyunun rakımı yüksek bölgelere akışında hangi noktalarda basıncın kırılması gerektiğiyle ilgili çalışmaların proje aşamasında da teknik açıdan değerlendirilerek ortaya konulması gerekmektedir Genel Olarak İzole Sayaç Bölgesi Oluşumuyla İlgili Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve Olası Risk Teşkil Edebilecek Durumlar ve Bazı Öneriler; Sayılı Yasayla getirilen düzenlemeler ışığında mücavir sahanın geneline yönelik izole sayaç bölgesi yapılandırma çalışmalarında bulunulamaması; izole sayaç bölgesi oluşturma çalışmalarının eski merkez metropol düzeyinde kalması, olası bir risk durumudur. 2.Yeni oluşturulan ve sayaç montajları yapılan her bir izole bölgenin kendi içinde münferit bir izleme yapılabilmesi bakımından diğer bölge ile sınırlama ve sonlandırma çalışması mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bölge sınırlamaları için şebeke tadilatları ve şebeke yenileme çalışmaları baz alınmalıdır. Bunun sağlanamaması halinde riskli durumlar oluşabilecektir. 3. İzole sayaç bölgesi oluşumu, takip ve kontrolü ile abone bilgi yönetim sisteminin entegrasyonu, su kaçağının tespiti ve önlenebilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılabilmesi, istatistiki verilere ulaşılabilmesi bakımından çok önemlidir. 4. Matematik modelleme ile izole sayaç bölgelerinin oluşturulması ve planlaması, SMS yoluyla uzaktan izleme yapılarak izole sayaç bölgelerindeki su kaçaklarının izlenerek tespit olunması, dinleme çalışmaları ve akabinde arızaların giderilmesi, konusunda uzman, eğitimli ve ihtisaslaşmış teknik personel ihtiyacının tedariki ile başarı sağlayabilecektir. 5. İzole sayaç bölgelerinin sınırlarının, sokak, ada ve parselleri dahil diğer abone bilgileri pafta ve halihazır haritalara da işlenmektedir. Sokak ve numarataj bilgileri ve diğer verilerdeki değişikliklere ilişkin güncellemelerinin zamanında yapılmaması halinde değişen abone bilgilerinin ait olduğu izole sayaç bölgesiyle ilişkilendirilmesi ve güncellemesi yapılamayacaktır. Buna bağlı olarak SMS yoluyla uzaktan takip programı kapsamında sağlıklı bir izleme, analiz ve değerlendirmeler sonuç olarak gerçekleşemeyecektir. 6. Oluşturulması öngörülen ve planlanan izole sayaç bölgelerinin kurulmasıyla ilgili mevcut koşul ve kriterlerin usul ve esaslar ya da bir yönerge halinde, kurumsal bazda hukuksal bir düzenleme olarak tanımlanarak ortaya konulması gerekmektedir. 2- İZOLE SAYAÇ BÖLGELERİNDEKİ SU KAÇAK- LARININ SMS YOLUYLA UZAKTAN TAKİP YAPILARAK İZLENMESİ, 2.1 SMS Yoluyla Uzaktan Okuma Sisteminin Kuruluş Amacı: SMS Yoluyla uzaktan okuma sistemi; izole bölge sayaçlarının debi, giriş basıncı ve çıkış basıncını programlanan zaman aralığında hafızasına kaydeden, SMS aracılığıyla merkezi bilgisayara gönderen dataloger ve ekipmanlarının (Dahili/GSM Modem, Basınç Sensörü vs) montajıyla verilerin raporlanıp değerlendirilmesini sağlayacak oluşturulmuş bir yazılımdır. Bilgisayar ortamında ki simulasyon programı ile bölgelerin su dağıtımına ilişkin sisteminin matematik modellemesi yapılarak bir anlamda coğrafi yapının matematiksel ölçüm ve topografik bilgileri ile sağlıklı bir veri tabanına oturtularak, tek debi giriş noktası olan haneden oluşan her bir izole sayaç bölgesinin ana su boru girişlerine takılan dataloger, filtre, debimetre, basınç kontrol vanası, gibi veri kaydedici cihazlar aracılığıyla; İzole sayaç bölgelerindeki su giriş ve tüketimleri ile basınç değerleri izlenebilmekte, SMS yoluyla gelen verilerin modem aracılığıyla ana merkez bilgisayar ortamına geçişi sağlanarak, ideal koşullarda uzaktan takip ve kontrolü yapılabilmektedir. 2.2 SMS Yoluyla Uzaktan İzleme Yapılarak İzole Sayaç Bölgelerindeki Su Kaçaklarının Tespitinde Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Dikkat Edeceği Hususlar ve Olası Risk Teşkil Edebilecek Durumlar: SMS Yoluyla Uzaktan Takip Sistemi nde ana bilgisayar merkezinde doğru analiz, teşhis ve değerlendirmelerle ekiplerin doğru yönlendirilememesi, eşgüdüm eksikliği yaşanması, Ana bilgisayar merkezinde ki izlemenin haftanın 7 günü 24 saat, vardiyalı bir çalışma düzeni içerisinde, 4

5 uzman teknisyenlerce düzenli ve sürekli yapılamaması, Veri kaydedici cihazların ve filtrelerin bakım ve kontrol çalışmalarının düzenli aralıklarla yapılamaması, ekipman ve yedek parça teminiyle ilgili stok kontrolü yapılamaması, SMS Yoluyla uzaktan okuma bilgisayar otomasyon sisteminin yedeklenmesi ve programın bilgi işlem teknolojisi yönüyle koruma altına alınmasına yönelik düzenlemelerde bulunulmaması, genel olarak risk teşkil edebilecek önemli hususlar olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 3-SU KAÇAĞININ TESPİTİYLE İLGİLİ DİNLEME ÇALIŞMALARI VE İŞARETLEME YAPILMASI, ARIZALA- RIN GİDERİLMESİ. 3.1 Dinleme, İşaretleme ve Arızanın Giderilmesi Çalışmalarının Yapılmasıyla İlgili Süreçlerin İşleyişi; Kriterleri doğrultusunda oluşturulan her bir izole sayaç bölgesi girişine monte edilen veri kaydedici cihazlar aracılığıyla SMS yoluyla uzaktan takip sisteminin harekete geçirilmesi ve verilerin aktarılmasıyla su tüketim ve basınç değerlerindeki değişkenlik yazılım programları aracılığıyla izlenerek değerlendirilmekte, su kaçağı tespiti yapılan mıntıkanın yeri ve sınırları rahatlıkla belirlenebilmektedir. Bu aşamadan sonra dinleme ekipleri yeri belli olan izole sayaç bölgesinde ki münferit sahada dinleme cihazlarıyla su kaçağının bulunduğu noktayı yüzeyden kesin olarak tespitini yapabilecek ve işaretleyecektir. Takip eden süreçte de bu noktada ki arıza giderim çalışmalarıyla su kaçağı ile ilgili sorun kolayca giderilebilecektir Nitekim dinleme yoluyla arızaların giderimi sonrasında otomasyona dayalı uzaktan izleme sonucunda debinin düzelişi bilgisayar ortamında grafiklerle ortaya konulabilmektedir. 3.2 Dinleme Ekiplerince Yerine Getirilen Çalışmalar; Yerine getirilen dinleme çalışmaları tekniklerine ve kullanılan cihazların özelliklerine göre; 1.Yüzeyde gözle görülebilen kaçakların fiziki tespiti, 2. Step test yöntemi ile yapılan tespit, 3.Korelasyon cihazı aracılığıyla yapılan dinlemeye dayalı tespit, 4.Akustik cihazlarla yapılan dinlemeye dayalı tespit, diye sınıflandırılabilir. 4- SU KAÇAĞINI OLUŞTURAN BİLEŞENLER VE SU KAÇAK YÜZDELERİNİN TESPİTİ Genel olarak üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak ifade edilen su kaçağının minimum düzeye indirilebilmesinde su kaçağını oluşturan bileşenler 3 Fiziki Kaçaklar, Tahakkuk Kayıpları, Sayaç Ölçüm Hataları, Denetim Dışı Kullanımlar, Yasal Olmayan Kaçak Kullanımlar olarak tanımlanmaktadır. Su kaçağının asgari düzeye çekilebilmesinde; izole sayaç bölgesi oluşturma ve SMS Yoluyla uzaktan izlemeyle yürütülen çalışmaların genel olarak fiziki kaçakların önlenmesine yönelik çalışmalar olduğu görülmekte ise de, fiziki kaçakların dışında kalan su kaçağını oluşturan her bir bileşenin su kaçağı içindeki yüzdelik payının ölçülebilmesi gerekmektedir. Fiziki bileşenlerin dışında kalan diğer bileşenlerden tahakkuk kayıplarının abone işleri ile ilgili çalışmalar kapsamında ki debi ölçüm cihazları hassasiyetinden kaynaklanan standart sapmalar, kalibrasyon ve ölçüm hatalarından kaynaklanan kayıplar olarak su kaçağı yüzdesi içerisindeki payının; yine denetim dışı kullanımlar (park sulamaları, cami tüketimleri, tankerle su dağıtımı, yangın hidrantlarından su alınması vs gibi) ve yasal olmayan kaçak su kullanımlarının su kaçağı içerisindeki paylarının ölçülebilir düzeyde mutlaka ortaya konulabilmesi sistemin amacına ulaşabilmesi bakımından çok önemlidir. Kente giriş yapan ana arterlerde ki; ana su isale hatları ve su depolarında ki kaçakların Scada Sistemi 4 ile izlenebilmesi de bir bütünlük içerisinde ele alınmak durumundadır. Bütün bu bileşenlerin ayrı ayrı ölçülebilir olması ve su kaçağı yüzdesi içindeki paylarının tespitinde, manuel hesaplamalar yerine kurumsal bütünlük içerisinde bilgi işlem tabanlı bir yazılım uygulamasına bağlı kalınması sonuçların açıklığı ve netliği yönünden gereklidir. Bu surette su kaçağı yüzdesinin sayısal ortamda ki reel tespiti yapılabilecek, yıllar itibariyle mukayeseli analizi söz konusu olacaktır. 5- SONUÇ: 2560 sayılı Kanuna tabi su ve kanalizasyon idarelerinde suyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında su kaybının asgari düzeye indirebilmeyle ilgili Sistemsel Teknik Uygulamaları içinde barındıran ve bir örneği de model olarak yukarıda anlatılan; izole sayaç bölgesi oluşturma ve otomasyonla uzaktan izlemeye dayalı proje tabanlı çalışmaların emsal uygulamalar olarak baz alınarak önemsenmesi ve geliştirilmesi idarelere katkı sağlayacaktır. İç Denetçi İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü E mail; Su kaçağını oluşturan bileşenler ve su kaçak yüzdelerinin tespiti bazı su ve kanalizasyon idarelerinin düzenlediği faaliyet raporları kapsamında farklı yaklaşım ve analizlerle irdelenmektedir. Genel olarak muhtelif su ve kanalizasyon idarelerinin ( ve 2010 yılı) faaliyet raporları gözden geçirilmiştir. 4 Ana su kaynağından gelen suyun kente girişi ve dağıtım sistemi üzerinde yapılan izleme, kontrol ve kumanda. KAYNAKÇA (1) ÖZTÜRK M. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, 2006 (2) SONGUR Mehmet, DABANLI Ahmet, Su Kaçaklarının İzlenmesi ve Tespiti İçin Çalışmalar (Studies on Inspection and Determination of Unaccounted Water), Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, İstanbul, (3) ALTAŞ Hüsamettin, İnşaat Mühendisi, İzmir in Su Kaynakları, Kapasite ve Kapasite Artırımı Önerileri, TMMOB İzmir Kent Sempozyumu, İzmir, 2007/2008, (4) PALA Beyhan, LATİFOĞLU Ayşegül, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İçme Suyu Şebekelerinde Oluşan Su Kayıpları: Kayseri İli Örneği Ankara, 1998 (5)http://www.izmir.bel.tr/Details. asp?textid=6835 (Mayıs 2011) 5

6 S O R U? C E V A P Sayın Mustafa YÜKSEL İlgi: tarihli sorunuz. SORU:1- Sayın Hocam, Belediyemizde münhal bulunan 10 derece kadrolu Programcı kadrosunda, Kastamonu Üniversitesi T. Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunu bir elemanı, 5393 sayılıbelediye kanunun 49.maddesine göre Tam zamanlı sözleşmeli olarak, Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısında karar almak sureti ile çalıştırabilirmiyiz? Cevap: İlgili soru incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, bu duruma göre; 5393 Sayılı Kanun 49 Maddenin konuyla ilgili hükmü uyarınca; Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir. (Bu konuda üzerinde durulması ve araştırılması gereken bir konudur. Başvuran kişinin eğitim durumunun uygun olup olmadığı da araştırılmalıdır.) Burada önemli olan bu personelin yukarıda da belirtildiği ve işaretlendiği üzere üzere yürütülecek hizmetle ilgili ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşıyıp taşımadığıdır. bu nokta üzerinde dikkatle durulmalıdır. Belediyenin Personel Birimince bu hususta gerekli inceleme ve araştırma yapılmalıdır. Sorumluluğu bulunan bir husustur. Şartları taşımayan bir kişinin sözleşmeli personel olarak görevlendirilmesi amacına uygun düşmez ve suç duyurusunda bulunulması halinde idari işlem iptal olunduğu gibi duruma göre sorumluları hakkında tahkikatı da gerektirebilir. Eğer takip eden süreçte koşullar uygunsa gereği yerine getirilir. Sayın Mehmet Nuri ALPASLAN İlgi: tarihli sorunuz. SORU:2- Belediyede 4857 saylı iş kanununa göre Kadrolu işçi olarak çalışmakta iken 5 ylı hapis cezası alarak 5 yıllık cezasını çektikten sonra tahliyesi yapılan bir işçi tekrar belediyeye alına bilir mi? Cevap: İlgi sorunuz mevzuat açısından incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, bu duruma göre; tarih ve sayıl Resmi Gazetede yayınlanan ve ayni tarihte yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununda, işlediği bir suç nedeniyle tutuklanan ve ceza alarak tutuklu kalan ve cezasını tamamladıktan sonra tahliye edilen bir işçinin yeniden işe alınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. 2- Bu nedenle, ceza alan bir işçiyi belediye yeniden işe almak zorunda değildir. Belediye başkanının isteği ve takdiri ile bazı Yasal şartlara bağlıdır, belediyenin ihtiyacı var ise alınabilir, yok ise alınmaz. 3- Hükümlü olduğundan dolayı ilgili kişinin normal bir işçi gibi işe alınması yasal olarak mümkün değildir. Eğer belediyenin bu personele ihtiyacı var ise, eski hükümlü olarak işe alabilir. 4- Eski hükümlü çalıştırılmasına ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanununun Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu başlıklı 30 uncu maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ESKI HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR- LE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKILDE YARA- LANANLARIN İŞÇI OLARAK ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK hükümlerine uygun olarak işlem yapılması gerekmektedir. 5- Adı geçen Yönetmelik en son şekliyle tam metin halinde cevabi yazının son bölümüne eklenmiştir sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince belediye personel giderleri oranının yasal sınırın altında bulunması da gerekmektedir. 7- Belediyenin Norm Kadrosunda da boş işçi kadrosu bulunması zorunludur. 8- Ayrıca belediye ile işçi sendikası arasında düzenlenmiş toplu iş sözleşmesi var ise sözleşme hükümlerine bakılması ve sözleşmeye uygun olarak işlem yapılması gerektiği düşünülmekte ve değerlendirilmektedir. 6

7 Saymanlık Adı : B. B. B. S. ve K. İ. G. M. Yılı : 2006 Dairesi : 1 İlam No : 533 Dosya No : Tutanak No : Tutanak Tarihi : SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI [ SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI ] Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü: tarih ve sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile, 533 sayılı İlamın 1. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışan personele yapılan ikramiye ödemesinde; adı geçen Kanunda yer alan aylık tanımı dışında kalan özlük haklarının ikramiye hesabına dahil edildiği gerekçesiyle ,40 TL.ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmü tasdik edilmiştir. Dilekçiler karar düzeltilmesi kapsamında vermiş oldukları dilekçelerinde özetle; Sayıştay Temyiz Kurulunun tarih ve sayılı ilamı ile kendileri için tasdik edilmiş olan bir konuda A Genel müdürlüğü için Sayıştay Temyiz Kurulunun /34381 sayılı kararı ile beraat hükmü verdiğini, Sayıştay Temyiz Kurulunun 6009 sayılı Kanunun geçici 8. maddesi ve 6829 sayılı Kanunun geçici 14. maddesi memur temsilcileriyle akdedilen sözleşme ve tasarrufu kapsamakta olup, ilama konu tazmin hükmü bu kapsamda yapılan bir ödemeye dayanmadığı şeklindeki değerlendirmesine katılmanın mümkün olmadığını, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Geçici 8. maddesi ile getirilen "Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresinde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri haklarında idarî veya malî yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır." şeklinde hükmün, 6289 sayılı tarihli Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 14.maddesinde tekrar vurgulandığını, bu yasal düzenlemelerin dikkate alınması gerektiğini, tarihli olan 657 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde memur maaşları tek kalem halinde, bir aylık emeğin karşılığı olarak ödenmekte iken, sonraki yıllarda, ek gösterge, yan ödeme, taban aylık, kıdem aylığı, özel hizmet tazminatı, eş ve çocuk yardımı, ek tazminat, makam ve görev tazminatı gibi kalemlerin memur maaşlarına eklenmek suretiyle, bu kalemlerin tamamının, yine bir aylık emeğin karşılığı olarak memura ödendiğini, Dolayısıyla, istisnasız her ay ödenen ve bir aylık emeğin karşılığı olan ödemelerin tamamının, maaş kapsamına dahil bulunduğunu, 657 sayılı Kanunun 147/a maddesinde, kanunun yayımlandığı tarihteki maaş hesabı dikkate alınarak yapılan aylık tanımının, bu gün aynı amaçla her ay yapılan ödemelerin tümünü kapsadığını, 2560 sayılı Kanunda iki maaş tutarında ikramiyeden bahsedildiğini, maaşın tanımının da açıkça ay sonu itibariyle ele geçen para olduğunu, 657 sayılı Kanunda belirtilen ve günün şartlarını göz önünde bulundurmayan aylık tanımıyla örtüşmediğini, Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146. maddesinin son paragrafında bahsedildiği üzere; "bu kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde iş kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük haklarıyla ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir" denildiğini, madde hükmünden de anlaşılacağı üzere; aylık, memurun atandığı kadro derecesine tekabül eden gösterge ve ek gösterge rakamlarının kat sayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar şeklinde tanımlanmış olmakla birlikte aynı zamanda, bu miktarın asgari ücretin altında olmamasının da ön görüldüğünü, Taban ve kıdem aylıklarının ikramiye hesabına dahil edilmesinin yasaya aykırılık oluşturulmadığına ilişkin Sayıştay Temyiz Kurulunun tarihli ve sayılı kararının bulunduğunu, 16 Ağustos 2008 tarihli ve (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 2008/14012 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesinin 4. fıkrasında "İlgili mevzuatı uyarınca memurlara yılın belirli dönemlerinde mutat olarak ödenen ikramiyelerin bir aya isabet eden net tutarları, en yüksek Devlet memuru aylığının 7

8 (ek gösterge dahil) %28'inden fazla olan ek ödemelerin net tutarından mahsup edilir." hükmü gereğince verilen ikramiyenin bir aya düşen kısmının ek ödemeden mahsup edildiğini, Kadroların büyük çoğunluğunu oluşturan teknik personellere verilen ikramiyenin tamamının ek ödemelerinden mahsup edildiğini, diğer memur personele ise aylık TL. gibi bir miktar ödendiğini, Üstelik ödenen ikramiye kümülatif vergi matrahına eklendiğinden tüm personelin, yılın ortalarında % 20 vergi dilimine girdiğinden teknik personelin zararı olurken, memur personelin eline geçen meblağın da neredeyse sıfırlandığını, Aynı şekilde; taban ve kıdem aylıklarını düzenleyen 375 sayılı KHK'nin 1. maddesinin son fıkrasında "Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz" hükmüne yer verildiğini, bahse konu düzenleme içinde yalnızca zam, tazminat, ödenek ve ücretin sayıldığını, ikramiye ifadesine ise yer verilmediğini, bunun yerine "ve benzeri" ibaresi yazıldığını, Bu nokta Kurulun bu ifadeyi ikramiye hesabına taban ve kıdem aylığının dahil edilmeyeceği açıkça anlaşılmaktadır, şeklinde yorumladığını oysa; Bu durumda "ve benzeri" ibaresi yahut "gibi" edatının, kendilerinden önce sayılmış öğelerin genişletilmesine olanak tanıyıp tanımadığının ya da sayılmayan öğelerin bu ibare veya edatla sayılmış kabul edilip edilemeyeceğinin tartışılması ve bu durumun açık olarak ortaya konması gerektiğini, B Genel Müdürlüğünün kuruluş kanunu olan 2560 sayılı Kanunun 6. maddesinin (d) bendinde "...yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek" hükmünün yer aldığını, Bu hüküm uyarınca B personeline ödenen ikramiyenin esas unsurunun aylık değil maaş olduğunu, Ayrıca 2560 sayılı Kanunun personel kanunu olmayıp Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında yayımlanmış bir kanun olduğunu, Konunun, anılan mevzuat hükümlerine göre maaş kavramı, aylık kavramı, ikramiye kavramı "ve benzeri" ibaresi yönünden ayrı ayrı açıklamayı gerektirdiğini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlara ödenecek aylık tutar başlıklı değişik 155. maddesinde "Bu kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, Genel Bütçe Kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir." ve 43. maddesinin değişik (B) bendinde de "Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I ve II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır." hükmünün yer aldığını, Bu hükümlerden, aylık tanımının; 657 sayılı DMK'da her derece için belirlenen göstergeler ile varsa görevin niteliğine göre saptanan ek göstergeler toplamının kanunlar gereği tespit edilen katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarı ifade ettiği değerlendirmesine varılabildiğini, 657 DMK 155. maddesinde belirtilen aylık kavramı içine taban aylığı ve kıdem aylığı öğelerinin alındığına dair maddede bir açıklık bulunmadığını, tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı eki kararın l/b maddesinin ikinci fıkrasında; "Devlet memurunun kadro aylığının(aile yardımı, yabancı dil ve lojman tazminatı hariç, diğer her türlü ödemeler dâhil) net tutarının altında kalması halinde" ifadesine yer verildiğini, Bakanlar Kurulu Kararındaki bu ifadede aylık kavramının, aile yardımı, yabancı dil ve lojman tazminatı haricindeki her türlü ödemeyi kapsadığını ortaya koyduğunu, Devletin para biriminin Yeni Türk Lirası olmasından sonra aylık ve ücretlere ilişkin Yeni Türk Lirası işlemleri hakkında Maliye Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 158 seri nolu 8

9 Tebliğde "Örnek Aylık Hesabı" cetvelinde "Aylık Unsurlar" içinde taban aylığı ve kıdem aylığının açıkça sayıldığını, 657 sayılı Kanunda aylık tanımının, deyimler başlıklı 147. maddesinde yapıldığını, maddenin (A) fıkrasında, aylık; "Bu kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı; ifade eder" denildiğini, 2560 sayılı Kanunla getirilen memurlara yılda iki maaş tutarını geçememek üzere verilecek ikramiyelerle ilgili düzenleme yapılırken memurun bir ay içinde aldığı, devamlı aldığı, kendi eşit şartlarında çalışanlarla aynı aldığı ücretin kastedildiğini, Ayrıca aylık kavramının 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun 14. maddesinde, 5434 sayılı Kanunun 80. maddesinde ikramiye hesabında aylık kavramının dikkate alındığının görüleceğini, Bütün bunlardan ayrı olarak taban ve kıdem aylıklarının ikramiye ödemesi sırasında ikramiye hesabına dâhil edilmesinin yasaya aykırılık oluşturmadığına ilişkin Sayıştay Temyiz Kurulu'nun tarih ve sayılı kararında da belirtildiğini ve; "375 sayılı KHK ile yapılan düzenleme ile 'Aylık' ibaresinin taban ve kıdem aylığını da içine alacak şekilde genişletilerek aylığın birer unsuru haline getirildiği anlaşıldığından...verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına..." hükmedildiğini, Dolayısıyla, bu karar ile taban ve kıdem aylıklarının aylığın birer unsuru olduğunun kesin olarak hükme bağlandığını belirterek tasdik edilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir. Savcılık;Karar düzeltilmesine mahal olmadığı, yönünde görüş bildirmiştir. 657 sayılı Kanunun Memurlara Ödenecek Aylık Tutarları başlıklı 155. maddesinde, Bu kanunun 36. maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir., Göstergeler başlıklı 43. maddesinin B bendinde; Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır., hükümlerine yer verilmek suretiyle Aylık kavramı, her derece için tespit edilen göstergeler ile görevin niteliğine göre belirlenen ek göstergeler toplamının Bütçe Kanununda saptanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 375 sayılı Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. denilmektedir. Düzenlemede her ne kadar ikramiye ifadesine yer verilmese de, her ne ad altında olursa olsun ile ve benzeri ödemeler ibarelerinden, kapsamın sadece sayılan ödeme türleriyle sınırlı olmadığı, ikramiye hesabına da taban ve kıdem aylığının dahil edilmeyeceği açıkça anlaşılmaktadır sayılı Kanunun geçici 8. maddesinde ve 6289 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 4688 sayılı Kanuna eklenen geçici 14.maddede, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak belediye, büyükşehir belediyesi ve il özel idaresinde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri haklarında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacağı hükmü, herhangi bir mevzuatla öngörülmemiş olan, toplu sözleşme ile ya da idari bir tasarrufla mahalli idarelerin bütün personeli için çalışanların koşullarını iyileştirici nitelikte genel olarak bütün çalışanlar için yapılan ek ödemelerle ilgili olup, ilama konu ödemeyi 6009 ve 6289 sayılı kanunlar kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Dilekçilerin karar düzeltilmesi kapsamında vermiş olduğu dilekçelerinde belirtmiş olduğu hususlar, tarih ve tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararında dikkate alındığından ve 832 sayılı Kanunun 77. maddesinde belirtilen karar düzeltilmesini gerektiren yeni bir husus ileri sürülmediğinden, tarih ve tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının Düzeltilmesine Mahal Olmadığına, Karar verildiği tarih ve sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı. 9

10 [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY (AĞUSTOS 2014) 5 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TÜZÜK 2014/6603 Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük YÖNETMELİKLER 2014/6643 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER 2014/6619 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2014/34) Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 7 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER 2014/6668 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim EsaslarıHakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Milli Eğitim BakanlığıGençlik ve İzcilik Eğitim Tesisleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığıİzcilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Uzman ErbaşYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER 2014 YılıKurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi BölgelerindekiÖzel Mesleki ve Teknik Eğitim OkullarındaÖğrenim GörenÖğrencilerİçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Eğitim ve Öğretim YılındaÖzel Okullarda Öğrenim GörenÖğrencilerİçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 437) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 438) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 439) 8 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Dışişleri BakanlığıMemurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasınaİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YapılmasıHakkında Yönetmelik Türkiyeİstatistik Kurumu UzmanlığıYönetmeliği Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ(No: 2014/35) ANAYASA MAHKEMESİKARARI Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve E: 2013/150, K: 2014/132 SayılıKararı 10 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ KURUL KARARI 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 12 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete İLKE KARARI Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (No: 69) 14 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009) te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Ak- 10

11 sam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/67/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013) Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Taşınmaz Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği TEBLİĞLER Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde (SGM- 2013/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2014/25) Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) 16 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER 2014/6578 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınaİlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mülkiye Müfettişliğine Atanma ve Yetiştirilme [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞLER Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/ Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 21 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4) 11

12 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5) Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) 29 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Ulusal Teknik Şartnamelere Uygulanacak Geçiş Süresi Hakkında Tebliğ (No: MHG/ ) 30 Ağustos 2014 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/39) Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/42) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ DEĞERLİ ABONELERİMİZ; UZUN SÜREDİR BEKLENEN "6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN" 11 EYLÜL 2014 TARİHLİ, (MÜ- KERRER) SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR. DİKKAT ÇEKEN KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR; Madde 1-8; 4857 Sayılı İş Kanunu, Madde 9; 3213 Sayılı Maden Kanunu, Madde 10-12; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Madde 13; 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Madde 14; 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 15-18; 633l Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 19-21; 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Madde 22; 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Madde 23; 492 Sayılı Harçlar Kanunu, [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] Madde 24-25; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, Madde 26-27; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununu, Madde 28-30; 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Madde 31-39; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Madde 40-63; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Madde 64; 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, Madde 66-69; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Madde 70-74; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Madde 78-80; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Madde 82; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Madde 84; 2644 sayılı Tapu Kanunu, Madde 88; 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 89; 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Madde 90; 6831 sayılı Orman Kanunu, Madde 91; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, Madde 96-97; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Madde ; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Madde ; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, Madde 111; 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, Madde 112; 4342 sayılı Mera Kanunu, Madde 114; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Madde 116; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Madde 118; 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname, Madde 119; 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde ; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Madde 125; 5543 sayılı İskân Kanunu, Madde ; 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Madde 139; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, Madde 140; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Madde 141; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Madde 144; 854 sayılı Deniz İş Kanunu, Madde 144; 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. 12

13 PRATİK BİLGİLER 2014 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranları (2012)... sf. Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar (2014)... sf. Yurtiçi harcırah miktarları (2014)... sf. Belediye encümen üyeleri huzur hakları (2014)... sf. İl Genel Meclisi Huzur Hakları (2014)... sf. İl Genel Meclis Encümen Üyeleri Huzur Hakları (2014)... sf. Belediye başkan ödenekleri (2014)... sf. Belediye meclis üyeleri huzur hakları (2014)... sf. Asgari ücretler (2014)... sf. Çıraklar ve öğrenciler için asgari ücret (2014)... sf. Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulamasında Esas Alınan Tarife... sf. Arızi kazançlara ilişkin istisna (GVK md. 82) (2014)... sf. Ssk prime tabi olan-olmayan kazançlar (2014)... sf. SGK yemek muafiyeti (2014)... sf İş kanunu idari para cezaları (2014)... sf. Ücretlerde damga vergisi oranı (2014)... sf. Demirbaş ve amortisman sınırı (VUK 388) (2014)... sf. Yemek yardımı muafiyeti (GV) (2014)... sf. Aile ve çocuk yardımları (2014)... sf. 657 Sayılı Yasa İle İlgili Memur Sosyal Yardımları (2014)... sf. Kıdem tazminatı tavanı (2014)... sf. Kapıcı özet maaş hesabı (2014)... sf. Gelir vergisi tarifesi (2014)... sf. Gelir vergisi tarifesi (ücretliler) (2014)... sf. Yıllık ücretli izin (2014)... sf. İhbar bildirim süreleri (2014)... sf. Engellilik İndirim Oranları (2014)... sf. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu olan (Sakat, Engelli, Terör) (2014)... sf. İşsizlik sigortası oranları (2014)... sf. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:360)... sf. Mesken kira gelirlerinde istisna (2014)... sf. Yazar kasa fişi kesme sınırı (2014)... sf. Kira stopajı oranı (2014)... sf. Geçici vergi oranları (2014)... sf. Usulsüzlük cezaları (VUK. Madde 388) (2014)... sf. Yeniden değerleme oranları (2013)... sf. Fatura kullanma mecburiyeti (vuk md. 232) (2014)... sf. Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK md. 177) (2014)... sf. En az ceza haddi (VUK md. 343) (2014)... sf. Tahakkuktan vazgeçme (VUK mükerrer md. 115) (2014)... sf. Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usullerine uyulmaması (2014)... sf. Yürürlük tarihlerine göre gecikme zammı (2014)... sf. Yürürlük tarihlerine göre tecil faizi (2014)... sf. Büyükşehir belediyesi olan iller listesi (2014)... sf Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ [2014]... sf Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak Ceza Tutarları (2014)... sf Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları (2014)... sf. Pazar Yer. Hak. Yön. Ek-4 ünde Yer Alan İdari Para Cezası Tutanağında Bel. Fiillere İliş Yılı İçin Esas Alın. Ceza Mik.. sf. Sebze Ve Meyve Tic. ve Toptancı Halleri Hak. Yön. Ek-1 inde Yer Alan İdari Para Cezası Tut. Bel. Fiillere İliş Yılında Esas Alın. Ceza Mik...sf. Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri... sf Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İdari Para Cezaları (2014)... sf. Gerçek Usulde Kdv Mükellefiyeti Bulunanlar Tarafından Tevkifat Yapılmayacak İşlemler... sf. Değerli kağıt bedelleri (2014)... sf. Damga vergisine tabi kağıtlar (2014)... sf. Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranları (2013)... sf. Vuk da kanuni ve idari süreler (2014)... sf. Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2014 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar... sf. Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri (2014)... sf. Veraset ve intikal vergisi istisna miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e) (2014)... sf. Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeli (GVK 47/2) (2014)... sf. Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadler (GVK 48) (2014)... sf. Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı (mükerrer 80) (2014)... sf. Bankaların karşılıksız çeklerde ödeme yükümlülüğü tutarı... sf. Çevre temizlik vergisi (2014)... sf. Emlak vergisi oranları (2014)... sf. Bildirim ve süreler (2012)... sf. Beyanname verme ve ödeme süreleri (2014)... sf. Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2014 Yılına ait... sf. Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ (2014)... sf. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ. sf Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo.sf. Proje Ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (2014)... sf Yılı Vergi Takvimi [EYLÜL) sf Yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları ( )... sf yılı Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ( )... sf

14 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANLARI (6183 S. K. m. 51) GEÇERLİLİK DÖNEMİ GECİKME ZAMMI ORANI UYGULANAN GÜN SAYISI tarihinden itibaren % 1, tarihinden itibaren % 1, % 2, % % % % % % % % KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILAR DÖNEMLER AYLIK KATSAYI TABAN AYLIĞI KATSAYISI YAN ÖDEME KATSAYISI 01/01/ /12/2014 0, , , YURTİÇİ HARCIRAH MİKTARLARI Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Ek göstergesi 5800 (dâhil) 8000 (Hariç) olan kadrolarda bulunanlar Ek göstergesi 3000 (dâhil) 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kadro derecesi 1 4 olanlar Aylık/kadro derecesi 5 15 olanlar 40,50 TL. 37,50 TL. 35,00 TL. 31,00 TL. 30,00 TL. Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar Büyükşehir belediyeleri BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ( Dönemi) X 0, = 269,49 TL X 0, = 346,49 TL X 0, = 461,99 TL X 0, = 577,49 TL X 0, = 923,98 TL. İL GENEL MECLİSİ HUZUR HAKLARI(Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları hergün için) ( Dönemi) a)il Genel Meclisi Başkan: X 0, = 461,98 TL b)il Genel Meclis Üyeleri: X 0, = 169,39 TL İL GENEL MECLİS ENCÜMEN ÜYELERİ HUZUR HAKLARI(AYLIK) ( Dönemi) a)seçilmiş Üyelere: X 0, = 923,97 TL b)memur Üyelere: 923,97 / (1/2) = 461,98 TL 14

15 Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar BELEDİYE BAŞKAN ÖDENEKLERİ ( Dönemi) [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] X 0, = 5.565,42 TL X 0, = 6.335,40 TL X 0, = 7.875,36 TL X 0, = 9.030,33 TL X 0, = ,29 TL X 0, = ,25 TL X 0, = ,18 TL X 0, = ,10 TL. Nüfusu e kadar olan belediyelerde Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu arasında olanlar Nüfusu den fazla olanlar BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ( Dönemi) ASGARİ ÜCRETLER 61,83 TL 70,39TL. 87,50 TL. 100,34 TL. 117,45 TL. 134,56 TL. 164,50 TL. 198,72 TL 16 Yaşından Büyükler için ( ) 1.071,00 16 Yaşından Büyükler için ( ) 1.134,00 16 Yaşından Küçükler için ( ) 16 Yaşından Küçükler için ( ) ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 16 Yaşından Büyükler-Küçükler İçin Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları DÖNEMLER 16 Yaşından Büyükler İçin 16 Yaşından Küçükler İçin Günlük Aylık Günlük Aylık /12/2014 Dönemi 18,90 TL 565,00 TL 18,90 TL 565,00 TL Dönemi 17,85 TL 535,50 TL 17,85 TL 535,50 TL Dönemi 16,31 TL 489,30 TL 13,99 TL 419,70 TL Dönemi 13,28 TL 398,40 TL 11,33 TL 339,90 TL Dönemi 13,95 TL 418,50 TL 11,93 TL 357,90 TL Dönemi 12,15 TL 364,50 TL 10,35 TL 310,50 TL Dönemi 12,68 TL 380,40 TL 10,80 TL 324,00 TL Dönemi 11,55 TL 346,50 TL 9,83 TL 294,90 TL Dönemi 11,10 TL TL 9,45 TL 283,50 TL ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULANMASINDA ESAS ALINAN TARİFE 3600 Yeni Türk Lirasına Kadar % Yeni Türk Lirasının Yeni Türk Lirası İçin % 8 Aşan kısmı için % Yeni Türk Lirasından fazlasının 7200 YTL si İçin % 7 Aşan kısmı için % 4 ü ARIZI KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (GVK md. 82) 2014 Takvim Yılı gelirlerine uygulanmak üzere TL 15

16 SIRA NO SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ -DEĞİL (+) (-) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU 1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay 2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri a) Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay aa) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti + Hak Edilen Ay ad) Yıllık ücretli izin ücreti + Hak Edilen Ay ae) Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay b) İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay ba) Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay bc) Transfer ücreti + Hak Edilen Ay bd) Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay da) Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay db) Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay dc) Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay - Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay - Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay 3 Ücretin eklentileri [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] a) Primler + Ödendiği Ay aa) Yıpranma tazminatı, + Ödendiği Ay ab) Özel hizmet tazminatı, + Ödendiği Ay ac) Yabancı dil tazminatı + Ödendiği Ay ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı, + Ödendiği Ay ae) İmza zorunluluğu tazminatı + Ödendiği Ay af) Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay ag) Nakit ödenen kira yardımı, + Ödendiği Ay ah) Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay aı) Nakit ödenen yakacak yardımı, + Ödendiği Ay ai) Askerlik yardımı + Ödendiği Ay aj) Sünnet yardımı, + Ödendiği Ay ak) Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay al) Nakit ödenen ısıtma yardımı, + Ödendiği Ay am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli, + Ödendiği Ay an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay ao) Ek tazminat, + Ödendiği Ay aö) Yılbaşı parası, + Ödendiği Ay ap) Kreş ücreti + Ödendiği Ay ar) Makam tazminatı, + Ödendiği Ay as) İş riski zammı + Ödendiği Ay aş) Bayram harçlığı + Ödendiği Ay b) İkramiye + Ödendiği Ay 16

17 ba) Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay bb) Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay - Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay - Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye - c) Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Ödendiği Ay d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Ödendiği Ay 4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler + Ödendiği Ay a) Ücret niteliğinde olanlar + Hak Edilen Ay b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar + Ödendiği Ay 5 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay 6 Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil) + Ödendiği Ay 7 İzin harçlığı + Ödendiği Ay 8 Görev Yollukları - 9 Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 10 Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 11 Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere) - 12 İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları 13 Ölüm yardımı 14 Doğum yardımı - 15 Evlenme yardımı - 16 Ayni yardımlar - a) Ayni konut tahsisi - b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b Geri ödemeli ücret avansları - 18 Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti 19 İhbar tazminatı 20 Kasa/Mali sorumluluk tazminatı - 21 Seyyar Görev Tazminatı - [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] - - SGK YEMEK MUAFİYETİ Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası İle Çocuk Ve Aile Zamlarının Günlük Ve Aylık Tutarları ( Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,14 (1.071 /30 = 35,70x%6=2,14) ( Dönemi) Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 2,27 (1.134 /30 = 37,80x%6=2,27) 17

18 [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI ( ) Kanun Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı /a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için /a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için /b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için /b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için /c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için /a Ücret ile kanundan veya TİS den yada iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi 139 ve her ay için Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, /a ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her 139 işçi ve her ay için /b Ücret hesap pusulası düzenlememek /b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek /b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek /c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir 246 işçi için Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek İşçi özlük dosyalarını düzenlememek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik 18 hükümlerine uymamak İş-kur dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas

19 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek İşçi özlük dosyalarını düzenlememek [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak İş-kur dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 96/2 107 İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır Tarihinden İtibaren ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI %7,59 DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 393) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar ( Tarihinden itibaren) 800,00 YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GV) Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2014) 12, Dönemi AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI Dönemi SGK SGK 1 çocuk için yardım (1.071x%2) ,42 TL Aile yardımı 107,10 TL olarak uygulanacak. (1.071x%10) VERGİ 0-6 Yaş 1 Çocuk 38,50 (500 x Katsayı x 0,076998) 1 çocuk için yardım... 19,25 TL Aileyardımı...164,31 TL 1 çocuk için yardım (1.134x%2) ,68 TL Aile yardımı 113,40 TL olarak uygulanacak. (1.134x%10) VERGİ 0-6 Yaş 1 Çocuk 38,50 (500 x Katsayı x 0,076998) 1 çocuk için yardım...19,25 TL Aile yardımı ,31 TL olarak uygulanacak. 657 SAYILI YASA İLE İLGİLİ MEMUR SOSYAL YARDIMLARI AİLE YARDIMI TL ÇOCUK YARDIMI 0-6 Yaş TL 7 Yaş Üstü TL DOĞUM YARDIMI TL ÖLÜM YARDIMI Eş-Çocuk TL Memur 1.462,96 TL 19

20 Kıdem tazminatı tavanı için Yemek Parası (Günlük) KIDEM TAZMİNATI TAVANI [ P R A T İ K B İ L G İ L E R ] , , , , , , , , , , , , (2006/10971 Sy. BKK) 1.857, , , tarihinden TL tarihinden itibaren TL KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI Çocuk Zammı (Aylık) Brüt ücreti 1.071,00 İşçi SSK Primi (%14) 149,94 İşsizlik Sigortası Primi ( %1) 10,71 Gelir Vergisi 0,00 Damga Vergisi 0,00 Kesintiler Toplamı 160,65 Net Ücret 910,35 GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014) Aile Zammı (Aylık) Dönemi 0,98 YKr 9,77 YTL 48,87 YTL Dönemi 1,06 YTL 10,62 YTL 53,10 YTL Dönemi 1,13 YTL 11,25 YTL 56,25 YTL Dönemi 1,17 YTL 11,70 YTL 58,50 YTL Dönemi 1,22 YTL 12,17 YTL 60,84 YTL Dönemi 1,28 YTL 12,77 YTL 63,87 YTL Dönemi 1,33 TL 13,32 TL 66,60 TL Dönemi 1,39 TL 13,86 TL 69,30 TL Türk Lirasına kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası %35 GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014) (ÜCRETLİLER) Türk Lirasına kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL'nin TL si için TL, fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası %35 20

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

Denetim Vergi. Pratik Bilgiler. www.denetimvergi.com. https://www.facebook.com/denetimvergi. https://twitter.com/denetimvergi ASGARİ ÜCRETLER

Denetim Vergi. Pratik Bilgiler. www.denetimvergi.com. https://www.facebook.com/denetimvergi. https://twitter.com/denetimvergi ASGARİ ÜCRETLER Denetim Vergi www.denetimvergi.com https://www.facebook.com/denetimvergi https://twitter.com/denetimvergi Pratik Bilgiler ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2015-30.06.2015) 1.201,50 16 Yaşından

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016

Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Sirküler 2016/02 11 Ocak 2016 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2016 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017

Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Sirküler 2017/01 09 Ocak 2017 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2017 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail: info@yukseldenetim.com.tr Konu:

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER. Gelir Vergisi. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler) Gelir dilimi. Vergi oranı TL'ye kadar % 15

2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER. Gelir Vergisi. Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler) Gelir dilimi. Vergi oranı TL'ye kadar % 15 2016 GÜNCEL ORAN VE HADLER Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tarifesi- 2016 (Ücretler) Gelir dilimi Vergi oranı 12.600 TL'ye kadar % 15 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası % 20 110.000 TL'nin 30.000

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015

Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Sirküler 2015/002 09 Ocak 2015 Konu: İnsan Kaynakları Bordro Bölümünün 2015 Yılında Kullanacağı Yasal Had ve Tutarlar 1. 01.01.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarları 4857 sayılı İş Kanunu'nun

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sirküler Rapor 26.08.2010 / 103-1 SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : 275 seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle, sözleşme yapılan aile hekimlerine,

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 Konu: 2014 Yılında Uygulanacak olan had ve miktarlar Sayın Mükellefimiz, 2014 Yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle hepimize hayırlı

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ

FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ FİNANSAL EKSEN E-BÜLTEN LİSTESİ 2016 E-BÜLTEN SAYI KONU 2016-01 İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenleme Zorunluluğunun 1/7/2017 Tarihine Ertelenmesi 2016-02 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) 2016-03

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı