İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)"

Transkript

1 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER (Başkan Yardımcısı) KONUŞMACILAR : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir) OTURUM KONUSU : Dönem Sonu İşlemleri TARİH : 26 Aralık BAŞKAN SABRİ TÜMER Sayın üstatlarım, saygıdeğer arkadaşlarım, bu ayki Oturumumuz Dönem Sonu İşlemleri. Hepinize hoş geldiniz diyor, şahsım ve Yönetim Kurulu adını sevgi ve saygılar sunuyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım, dönem sonu işlemleri gerçekten çok önemli. Biraz sonra konuşmamın içerisinde gireceğim. İşletmelerin uzun ömürlerinin, bitmeyen ömürlerinin bir kesitinin, bir döneminin, yani tarihlerinin tüm aktif ve pasif değerlerinin, kalemlerinin, kıymetlerinin yılsonunda değerlendirilip, finansal tablolara aktarılmasıdır. Bu finansal tablolar iş sahipleri, ortaklar ve üçüncü kişi kurumlar, bankalar ve en önemlisi devletin istifade ettiği tablolardır. Bu tabloların doğruluğu, biraz önce söylediğim kurumların üzerinde geleceğe dönük krediler olsun, yatırımlar olsun, yön gösteren en önemli unsurlardan bir tanesidir ve devlet tabii ki bu tablonun içinde vergi payını en doğru bir şekilde alacaktır. Bizim bugün en çok üzerinde duracağımız konu bu. Tabii ki bugünlerde çok konuşulan, muhasebe standartları ve denetim standartları, uluslararası standartlara göre finansal tabloların yeni baştan düzenlenmesi daha ayrı bir konu, bizim konumuzun dışında. Biz daha ziyade Vergi Usul Kanunu nun değerleme hükümlerine göre, bugün bu olayı inceleyeceğiz. Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, demokratik ülkelerde, yani Avrupa Birliği ülkelerine baktığınızda, vergi kanunları, aslında tüm kanunlar ama özellikle vergi kanunları toplumun tüm kesimleriyle tartışılarak meslek odaları ve bürokrasi, siyasiler ve halk tarafından tartışılarak vergi olayını kabullenir bir hale geldiğinde, yani ben bunu kabulleniyorum artık benimsedim ve bunu ödemekte herhangi bir sakınca görmüyorum haline getirinceye kadar 1

2 tartışma yaratmıyor. Tabii ki bu demokratik ülkelerin güzel bir yapısı, ama antidemokratik ülkelerde ise tam tersine bürokrasinin yukarıda tartışmadan ben yaptım oldu, al bunu uygula demesi ile karşı karşıyayız. Bundan dolayı Türkiye de mevzuatlar o kadar çok değişiyor ki, bunu takip etmekte biz meslek mensuplarını bırakın, vergicilikle uğraşan ve esas işi inceleme konusu olan inceleme elemanlarının bile takip de zorlandığını görüyoruz, bu maalesef bir gerçek. Saygıdeğer üstatlarım, arkadaşlarım neden bu bizler için çok önemli. Ben uzun yıllar Disiplin Kurulu nda bulundum. Başkanlığını yaptım ve şu anda da üç yılım bitti, ikinci döneme girdim, Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyorum. Bakın, Yönetime Bakanlıktan inceleme raporuna istinaden gelen şikâyet dosyalarının % 50 den fazlası, dönem sonu işlemleri ile ilgili. Altını çiziyorum. Rica ediyorum, bunu çok iyi alın. Nedir bunlar?...bir, amortismanlar. İki, transfer fiyatlandırması. Üç, kasa şişkinlikleri. Dört, ortaklar cari hesapları. Ağırlıkla kur değerlendirmesi. Çünkü biz raporumuzu yazıp veriyoruz. Muhasebeci arkadaşlarımız, muhasebe müdürleri belli bir yerde bunları hazırlıyor. Bunun detayına daha sonra üstatlar girecek. Ama biz Yeminli Mali Müşavirler bakımından son kayıtlar, gelir ve gider hesapları bizim için çok önemli, maalesef birçok arkadaşlarım muhasebeci arkadaşlarımızın verdiği rakamlar üzerinden hareket etmek suretiyle incelemeleri yapıyor Benim ricam, bakın özellikle söylüyorum, en çok bunun üzerine geliyorlar. Yani eskiden olduğu gibi, yani alıp dosyaları tek tek inceleme diye bir durum yok. Birkaç nokta buluyor, bu noktanın üzerine gidiyor ve derhal sorumluluk raporu yazıyor ve rakam da 50 bin lira da olabilir, 100 bin lira da olabilir, onun için hiç önemli değil, inceleme elemanı için. Bunun için önemsiyorum dönem sonu işlemlerini, benim ricam, mutlaka son şeklini kontrol ediniz. Amortismanlar, vs, bütün elinizden geçsin. Kur değerlendirmesi elinize hazır geliyor, bunun mutlaka kontrollerini sağlayınız ve en son kapanış mizanının üzerine giderek, bunların işlenip, işlenmediğini, muhasebeye intikal edip, etmediğini mutlaka kontrol ediniz ve birçok yanlışları yakalarsınız. Ben bu duygularla, bunu bir hatırlatma babında sizlere söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, çok yüksek standartlarda yetişmiş arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir meslek. Bunları mutlaka biliyorsunuz. Mutlaka olayın içerisinde yaşıyorsunuz. Gerekli düzeltmeleri yapıyorsunuz. Ama bir hatırlatma babında, yine çok sevdiğimiz ve her zaman bizimle beraber olan, bu mevzuu da yetişmiş, kendileri kitaplar yazmış iki üstadım burada. İki üstadımı da tanıtmama gerek yok, tanıyorsunuz. Onlar bir hatırlatma yapacak, biz de bu hatırlatmaları kendi beynimize, kendi cebimize koyarak, tarihinden itibaren yapacağımız, tarihine kadar vereceğimiz tasdik raporlarınızda bu konulara özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. İlk sözü Sayın Nazım ANIL a vermek istiyorum. Buyurun üstadım. 2

3 NAZIM ANIL Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle Dönem Sonu İşlemleri bilgi paylaşım fırsatını verdiği için başta Oda Başkanımız Sezai ONARAL ve kurul arkadaşlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Her yıl yaptığımız bu dönem sonu işlemleri de hani bu bayram namazı tarifi gibi, imam senede iki defa olduğu için belki unutanlar olur diye tekrar eder ya bizimki de öyle olacak. Ancak ben pek fazla özel boyutlara girmeyeceğim, üstadımızla paylaştık onu. Ben biraz işletmenin içine girelim, bilançoya girelim şeklinde planladım sunumumu. Biraz katlanacaksınız ama şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi yeni Türk Ticaret Kanununu 2 2,5 sene epey tartıştık. Buradaki düzenlemelere göre, de TFRS uygulaması başlayacak idi. Bildiğiniz gibi 6335 le, yani yasanın yürürlüğe gireceğine dört, beş gün kala değiştirildi. VUK na göre defterler tutuluyor. Vergi beyannamesi ekinde onlar gönderiliyor. Maliye Bakanlığı nın tercihidir, ben böyle istiyorum, eğer başkaları TFRS ye göre rapor isterse sizden, çıkarır verirsiniz dedi. Biz her ikisini de biliyoruz. VUK diye isterlerse, VUK nuna göre de inceler raporu veririz. TFRS diye isterlerse, TFRS ye göre de çıkarılır, denetleriz, veririz. O anlamda tabii bağımsız denetim hükümleri de de yürürlüğe girdi. Şimdi bir, iki hususa burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu envanter ve değerleme işlemleri sadece işletmenin stoklarında bulunan unsurların, yani madde, malzeme, yardımcı mamul, ticari malların sayımı, dökümü, gruplandırılması, kaydi ile fiili sayımın eşit hale getirilmesi işleminden ibaret değil bildiğiniz gibi. Bütün bilanço sol tarafı varlıklar, sağ tarafı kaynaklar, bunların tüm unsurlarının sayılıp, döküldüğü, değerlendirildiği bir işlem. Şimdi bunu kanun koyucu yeni Türk Ticaret Kanunu nda bir takım cezalar da getirerek düzenlemişti biliyorsunuz. Envanterle ilgili 562 nci maddede düzenlenmişti bunlar sayılı Yasa yla, 562 nci maddedeki hapis cezaları iki, üç tane hariç, tümü kaldırıldı, adli para cezasına çevrildi. Tacirimiz tabii sevindi buna. Fakat Türk Ceza Kanunu nda tacirin suçlarını düzenleyen 155 ve 164 üncü maddelerde bunlar duruyor. Tabii şikâyete bağlı suçlar bunlar. Şikâyet söz konusu olduğunda, o zaman tacir bunlarla karşı karşıya gelecek. Peki, kim şikâyet eder? Herkes edebilir. Rakipleri şikâyet eder, ortakları şikâyet eder, benim kâr payım az hesaplandı diye. Çalışanları şikâyet eder, banka kredisi olup, battığı zaman banka şikâyet eder. Satıcı parasını alamadığı zaman şikâyet eder, bunlarla yüzyüze o anlamda. Bir kere işletme yöneticilerinin, işletme sahiplerinin bu bilançoyu hangi bilinçle hazırlamaları gerektiğini kendilerine anlatmamız gerekiyor. Tabii biz Yeminli Mali Müşaviriz, işte vergi matrahının doğruluğundan sorumluyuz. Ama bilançonun üzerinde ve kayıtların üzerinde bunu hesaplıyoruz. Dolayısıyla bir kere işletme sahiplerini bu konuda bilinçlendirmemiz bizim de işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bir Yönetim Faaliyet Raporu Yönetmeliği var biliyorsunuz. Bu yönetmeliğe dikkatinizi çekmek istiyorum. 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, Şirketlerin Yıllık 3

4 Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelikte, Faaliyet Raporunda yer alması gereken unsurlar belirlenmiş ve kimlerin faaliyet raporlarını düzenleyeceği belirtilerek faaliyet yılının bitiminden itibaren ikinci ayın sonuna kadar da hazırlamakla yükümlü tutmuş kanun koyucu limited, anonim ve komandit şirketlerinin yöneticilerini. Şimdi bir, iki hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü nedir? Hepimizin bildiği gibi, işini yaptığımız müşterilerimiz, herkes kendi işini kontrol ediyor, yani herkes bir takım kontroller kurmuş işletmesinde ama bunların ne kadar elverişli olup olmadığının, ne kadar gerekli olup, olmadığının bilincinde değil maalesef. Biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Fakat bir türlü anlatamıyoruz. Yani bana mı öğreteceksin der gibi kendilerini çok başarılı sayıyorlar. Çünkü otuz yıldır çok hesapsız para kazandılar 80, 90 ve 2000 li yıllarda Ama 2004, 2005 ten sonra gözlüyoruz ki işletmeler ciddi zararlar ve hasılat kayıplarında. Bu da bir gerçek Bunun sebebi işlerini kontrol edememelerinden dolayı. Diyeceksiniz ki, bunun ne alakası var dönem sonu işlemleriyle ama sonuçta dayanıp, şuna geliyor. İşletmenin gelir tablosunu inceliyoruz. Yukarıdan aşağıya bakıyoruz. 10 küsur milyon lira ciro yapmış, 1,5 milyon lira faaliyet kârı, altında 1 milyon 200 bin lira finansman gideri, kalıyor geriye 300 bin" lira. Onun da % 50 si vergi, koca yılın emeğinin karşılığı bu. Tabii ne yapacak bunun için? Önlemler alacak. Bir kere giderlerini, maliyetlerini kontrol edecek, etmesi gerektiğini biz en azından onlara bir müşavirlik hizmeti olarak bildireceğiz. Çünkü Yeminli Mali Müşavir bizim unvanımız. Müşavirlik hizmeti olarak, danışmanlık hizmeti olarak vermemiz de, hem kendimizin denetimlerini sağlıklı yapabilmemiz açısından, hem de işletmenin sürekliliği açısından önemli. Çünkü biz onlardan aldığımız parayı evimize ekmek parası yapıyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz var. Onlar yaşayacak ki, biz de sürdürülebilirliğimizi sağlayalım. Mesela, işletme faaliyet raporunda şirket aleyhinde açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçlar hakkında bilgi verilmesi gerekliliği var. Pek şüpheli alacaklar karşılığı ayırmaya alışık değil işletmelerimiz. Mesela icraya vermiştir, mahkemeye vermiştir alacağını, muhasebeye bildirmez ve o yıl karşılık gideri ayırmaz ve yıl içerisinde şüpheli hale düştüğü yıl içinde ayrılamayan, sonraki yıllar biliyorsunuz ayrılamaz. Bunun da bilincinde değiller maalesef. Şimdi tabii bu rapor aynı zamanda, varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikası na ilişkin bilgileri de içerecek. Satışlar, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç- özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye yönelik riskler Şimdi bunu işletme sahibiyle paylaştığınız zaman Fransız dinliyor bizi. Evet, bunlar yasal sorumluluk, rapor etmek zorunda işletme yönetimi. Bir de faaliyet yılı bitiminden sonraki yılın raporu, ikinci ayının sonuna kadar hazırlanacak ve hazır bekletilecek. Hazırlamazsa ne olur? Kanun hükmü, hazırlanacak diyor, yani müeyyidesi yok gibi görülüyor, ancak birileri istediği zaman da ibraz etmek zorunda. Bu faaliyet raporunda geçiş hükmü var, Geçici Madde l okuyalım birlikte; 2012 yılı hesap dönemine 4

5 ait yıllık faaliyet raporunda yer verilecek finansal bilgiler eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayandırılır, yani VUK hükümlerine göre vergi beyannamesi ekinde gönderdiğimiz bilançoya dayanır diyor. Burada şu soru akla geliyor. Niye 2012 geçmiş yıl hükmünü koymuş? Çünkü TFRS hükümleri ten itibaren yürürlükte biliyorsunuz. Peki, te biten hesap dönemiyle ilgili hazırlayacakları faaliyet döneminde hangi finansal bilgiler olacak? Yani VUK a göre olan mı, yoksa TFRS ye göre olan mı? Yani işletmenin gerçeğe uygun değeri üzerinden hazırlanmış finansal tablolara göre mi hazırlanacak? Şimdi bugün yani 26 Aralık 2013 e kadar bununla ilgili herhangi bir bilgi maalesef yok, tabii okuyunca mefhum-u muhalifinden ne çıkıyor? O zaman bu geçici hüküm koyulduğuna göre, de biten dönemde bu bilgiler gerçeğe uygun değerine göre, yani TFRS ye göre çıkacak finansal bilgilere göre raporlanacak. Şimdi bu niye önemli? Mesela ben bankaların yerinde olsam ki belki o sisteme başlayacaklar. İşletmenin VUK a göre düzenlenen finansal tablolarını almam, yani bilanço ve gelir tablosunu almam. Çünkü hiçbir gerçeği yansıtmıyor, yani işletmenin gerçek durumunu yansıtmıyor. 100 liraya maletmiş, maliyet bedeliyle değerlenmiş. Satsa eline geçecek para 60 lira. Yani burada 100 lira değerinde varlığım var diyor. Hâlbuki varlık 100 lira değil 60 lira. Bunlar gerçek olmalı yani tablolar ve raporun içerdiği bilgiler doğru olmak zorunda olduğu için, ben bankaların bu finansal tablolarla birlikte işletme yönetiminin hazırladığı faaliyet raporunu da talep edeceklerini bekliyorum açıkçası. Doğrusu da o olur. Evet, şimdi işletmenin biraz içine girecek olursak, bizim tereddüdünü yaptığımız şeyler, biliyorsunuz yasal defter kayıtları. Onlar neler? İşletmenin faaliyetinin günlük olarak kayda geçirildiği ve gerçeğe uygun olarak, zaten olayların gerçek mahiyeti esastır. Ona uygun belgelerle mi kayıtlara geçti? Faaliyet ilgili mi, değil mi? İrdelemesini yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Defter ve belgelerden yapıyoruz ve defterlerin geçerli olması lazım. Yevmiye, Kebir, Envanter defterlerinin 31 Aralık a kadar tasdiki yapılacak. Karar defteriyle ilgili ki ayrı durum vardı. 19 Aralık 2012 de yayınlanan Tebliğle yasaya aykırı olmasına rağmen düzenlendi ve anonim şirketlerde, limited şirketlerde dendi ki, müdürler kurulu karar defterini istersen tasdik ettirirsin, istersen ettirmeyebilirsin, ortaklar toplantı ve müzakere defterinde bu kararları alabilirsin. Bu defterin tasdik mecburiyeti yok. Yani kapanış tasdiki mecburiyeti yok. Peki, kapanış tasdikinden kanun koyucunun umduğu nedir? Geriye dönük karar alınamasın, yani geçerli delil olabilsin karar defterleri diye. Bunları uyarmak ve dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Yine yatırım teşvik belgesi bizi ilgilendiriyor. Varsa bunların vizelerinin yapılıp, yapılmadığının, sürelerinin dolup, dolmadığının kontrolünün yapılması lazım şimdiden, yani 31 Aralık olmadan ki yıl içerisinde olması gereken de en azından müracaatının, eğer süreyi geçirme durumu varsa, müracaatının yapılmış olmasını sağlamak lazım. Genel kurullar faaliyet yılının bitiminin üçüncü ayının sonuna kadar yapılır, yasa hükmü bu. Yapılmazsa ne olur? Yasaya uymamış olur. Yaptırım yok, ancak yasal sorumluluklarını yönetim yerine getirmemiş sayılacaktır. Yine şirketlerde biliyorsunuz vekâletler verilir. Bunların süreli olanı da vardır, süresiz olanı da vardır. Süresiz vekâletname vermemelerini ikaz etmek lazım. Süresiz olanları da kontrol edip, yerine yenilerinin çıkarılması lazım. İşlerin aksamaması bakımından. 5

6 Evet, tabii üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeleri gözden geçirmek gerekiyor. Bankalarla yapılan kredi sözleşmelerini gözden geçirmek gerekiyor. Bir kere bunlar nazım hesaplarda izlenmesi gereken hükümlülük taşıyor. O anlamda nazım hesaplarda pek bunların izlendiğini göremiyoruz maalesef. Ama en azından kredi faizlerinin kontrolü bakımından bize sözleşmeler gerekli. Nereden ulaşacağız bunlara? İşletmeden ulaşacağız ve işletmenin muhasebe kayıtlarından ulaşacağız. Dolayısıyla bu alışkanlıkların da, eksikliklerin tamamlanması gerektiğini işletme yönetimiyle ve muhasebe sorumlularıyla paylaşmak gerekiyor. Evet, yasal defterlerin kapanış tasdiki 30 Haziran da son. Yani faaliyet yılı bittikten sonra altıncı ayın sonuna kadar tasdik ettirilir. Eğer tasdik ettirilmezse lira cezası var. Ama tamam lirayı öderiz ama yetmiyor tabii bu, defterler delil olarak kabul edilmiyor, bunları izletmek lazım. Envanter defterinin kapanış olayı yasada düzenlenmemiş. Karar defterlerinin kapanış onayı Ocak ayı sonuna kadar yapılacak ki geriye dönük kayıt olmasın. Çünkü eskiden kayıt defterlerinin hali malumunuzdu, işte defter bulamazlardı işletmede karar defteri, bayağı aranırdı bir hafta falan, ondan sonra bulunurdu. Bakarsın üç, dört sayfası boş, oraya bir karar alınmış, tekrar geçilmiş, yani Karar defterinde karar var mı? Var anlamında, yani delil olmayacak nitelikte idi. Ama onu kanun koyucu bu şekilde başını bağlamış oldu. Evet, şimdi dürüst resim ilkesi Biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunumuzda da var. Şimdi gelelim ne yapacağız? Muhasebe ne yapıyor? Biz neye bakacağız? Bir kere 31 Aralık ta bütün kayıtlarını yaptıktan sonra muhasebeci, bir genel geçici mizan çıkarıyor. Bu genel geçici mizan, işletmenin o tarihte çekilmiş bir fotoğrafı. Ancak bu fotoğraf flu fotoğraf. İşte envanter ve değerleme işlemleri bu flu fotoğrafın neresinde? Dürüst resim ilkesi doğrultusunda bu çalışmaları yapmak gerekir. Biliyorsunuz envanter değerleme işlemleri muhasebe içi envanter işlemleri ve muhasebe dışı envanter işlemleri diye ikiye ayrılıyor. Muhasebe içi envanter işlemlerinde, önce muhasebeci yaptığı işlemlerin kendi içerisinde yeterli mi? Değil mi? Onun denetimini yapıyor. Yanlış hesaplara kayıt var mı? Onların düzeltilmesini yapıyor ve bunları tamamladıktan sonra dışa açılıyor, muhasebe dışı envanter, doğrulama ve başta tabii fiili sayımlar olmak üzere, fiili sayım deyince biz de sadece stokların sayımı diye anlaşılıyor maalesef. Hâlbuki fiili sayımda işletmedeki duran varlıkların da sayılması gerekir ve kayıtlarla uyumlu olup, olmadığının kontrolü gerekiyor. İlk madde malzeme yarı mamul ve ticari malların envanterinin tam yapılması lâzım ve mutlaka kayıtlarla mutabık hale getirilmesi lâzım, fiili durumun kayıtlarla eşitlenmesi lâzım. Sonra üçüncü kişilerle doğrulma işlemleri, dış doğrulama dediğimiz, bütün müşterilerle ve satıcılarla doğrulama. Gerçi sunumumdaki safhalarında bu işlemlerin VUK açısından, bizi ilgilendiren tarafı vergi matrahına ulaşmak ama bir de orada Türk Ticaret Kanunu nun gerekleri var. O gereklerin de tam yerine getirilmesi lazım ki tacir, o saydığımız Ceza Kanunundaki suçlara muhatap olmasın. Bu bilinci aslında işletme sahiplerine vermek lazım. Tabii muhasebeci saydım diyor, bize bir sayım listesi veriyor. Biz ne yapıyoruz? Ana malları şüphelendiğimiz zaman gidip, bakıp sayıyoruz. Sayımlarında bulunuyoruz bazılarının, hepsinde bulunamıyoruz açıkçası. Ne yapıyoruz ona göre biz? Randıman kontrolü yapıyoruz. 6

7 Yani satışların maliyeti doğru mu, çok önemli bildiğiniz gibi, gelir tablosunun % 95 ini oluşturuyor gider kalemi olarak. Diğer % 5 i zaten yönetim gideri, pazarlama gideri vs. Yani % 95 inin doğruluğunu aramak lazım. % 5 in doğruluğu, yani hepsi yanlış olsa % 5 % 10 u doğru olsa, tablonun yüzde yarımına tekabül eder. O anlamda satışların maliyetinin doğruluğu, miktar dengesinin doğru kurulmasına bağlı. O anlamda, bu fiili sayım kayıtlarla eşitlenmesi önem arz ediyor. Tabii dönem sonu stoklarının da doğruluğu önem arz ediyor. Bağımsız denetime geçeğim, bu eski sunum olduğu için çok önemsemiştik biliyorsunuz, ama bize maalesef nasip olmadı yapmak. Onun için bu dönem sonunda onu geçeceğim. Şimdi bir de işletme bünyesinde tanzim edilen belgeler var, ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar sıra ve seri numaralarıyla birlikte işletme yönetiminin zimmetindedir. Bizi ne tarafı ilgilendiriyor? Tümü kayıtlara geçti mi, geçmedi mi? İptalleri varsa, iptalleri usulüne uygun iptal edilmiş mi, muhafaza ediliyor mu asılları ile birlikte? Bunların en azından böyle olduğunu temin etmemiz gerekiyor. Mesela çek izleme, işletmenin kendi tanzim ettiği çekler, para hareketleri, o anlamda önemli. Bazen çek yaprağı bile kayboluyor, çalınıyor mesela. İşten ayrılan kişi üç ay evvelinden hazırlığını yapıyor, yarım çek yaprağını alıp götürüyor. Bunlar hep karşılaştığımız şeyler. Ta ki çek bankaya ibraz edildiği zaman işletme sahibinin bundan haberi oluyor. Tabii bu da bir çek neticede. Bir yere bir ödeme yapıldı. Dolayısıyla o ödeme patronun cebinden mi yapıldı, yoksa çek çalındı mı? Bunun da bizim tarafımızdan izlenmesi gerekiyor. Zaten tam tasdik raporu dispozisyonumuzda da mal ve para hareketlerinin uyumlu olup olmadığını araştırıp yazıyoruz. O anlamda işletmenin kendisinin tanzim ettiği çekler, zaten ki bunların hepsi bankada kayıtlı. Hangi müşterisine, hangi seriden, kaç çek yaprağı verdiği, hepsi belli bankalarda. Bu dökümleri işletmeden temin edemiyorsak, bankalardan temin edeceğiz. Bunun biz aylık kontrolünü yaptırıyoruz. Öneriyoruz yapılmasını. Aylık yaptırmasak bile, üç ayda bir mutlaka yaptırıyoruz. İptal edilen çek var mı İptal bankaya verilmiş mi? Veya iptal edilen çek koçanda duruyor mu? Aynı şekilde irsaliye izleme formatı, fatura izleme formatı gibi hususlar Bir şeyi paylaşayım. İlk Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladığım 1996 yılında biz bu denetimi nasıl yaparız dedik, sınava beraber hazırlandığımız dört, beş arkadaş oturup yol haritası hazırladık, 21 sayfa tuttu. Ben kendim şahsen dedim ki, götüreyim, bunları muhasebe müdürlerine, sorumlularına vereyim, dostum işlerini buna göre bir kontrol et, bitirdikten sonra bize haber ver, biz denetime geleceğiz dedim, Nisan Mayıs ayıydı, bu işlemi yaptığımda. Temmuz ayından itibaren şu sorular gelmeye başladı. Biz iki tane irsaliyeyi faturalamaya unutmuşuz, ne yapacağız? İşte Bir tane irsaliyeyi hâsılata kaydetmeye ve KDV hâsılatında belirtmeyi unutmuşuz, ne yapacağız? soruları gelmeye başladı. Belli ki siz aylık işlemlerinizi bir formata göre yapın. Keza gider pusulası için de aynı şekilde. Bunun bir formatı da izletilebilir veya şimdi entegre muhasebe programlarında, mesela çek portföy listesini çekip, bütün oradaki seri numaralarını, serilerini kontrol edip, en azından kayda geçti mi, geçmedi mi? Kimlere verildi? Faaliyetle ilgili mi tanzim edildi, verildi mi? Bunların tespiti mümkün. 7

8 Keza irsaliye faturalarında, yine fatura programından, irsaliye programından seri kontrollerinin yapılması çok büyük önem arz ediyor. Gene de her denetim bir eğitimdir muhasebe için bildiğiniz gibi. İlk denetimde çıkan hata sayısı İkinci denetime gidiyorsunuz, bu 30 a düşüyor genelde. Üçüncü denetime gittiğinizde ya 3, ya hiç hata. Niye? Çünkü muhasebe denetimde eğitiliyor. O anlamda pek fazla hataya da rastlayamıyoruz. Ama en büyük hata kaynağı, bu işletmenin kendi düzenlediği belgelerden ileri geliyor. Şimdi bir de e fatura, e defter uygulaması var. Kapsama giren mükellefler nezdinde başladı biliyorsunuz. Bunun sadece dikkat çekmek istediğim e defter le ilgili 2 No.lu Tebliğ Taslağı var. Tebliğ yayınlandı mı? DİNLEYİCİ Yayınlandı. NAZIM ANIL Yayınlandı, son iki gün bakamadım, çünkü seyahatteydim. O tebliğ taslağı Vergi Denetim Kurulu yla, Maliye Bakanlığı nın müşterek hazırladığı taslak. Tamamen denetime yönelik diye algılıyoruz, yani elektronik denetime yönelik Ankara dan, merkezden. Çünkü oradaki talep ettiği Excel tabloyu incelediyseniz eğer, stok kodlarının nasıl yapılacağına dair bilgileri bile taşıyor, bunu yapacaksın, saklayacaksın diyor. DİNLEYİCİ Tebliğ yayınlanmadı NAZIM ANIL Yayınlanmadı mı? Yani taslak olarak duruyor, dikkat çekmek için. Şimdi Maliye Bakanlığı nın her e düzenlenmesinin altında tabii ki bir amaca hizmet yatıyor. Dolayısıyla orada inceleyemediği, baştan sizin dikkatinizi çektiğim satışların maliyeti olan, işte o % 95 lik gider kalemini nasıl izlerim? Nasıl kontrol ederim? Tabii sektör ortalamalarıyla herhalde bir kriter bularak buna ulaşacaklar. Bundan iki yıl evvel 941 kriter tespit ettik demişlerdi, bu kriterlerden biri de o. Ama elinde bir data yok idi. İşte o dataları da bu elektronik defterler sağlayacaklar, yerinden kontrolü yapacak. Buna işletmelerin hazır olması lazım. Yani işletme muhasebe sorumlularının bu konuda eğitimleri almış olması lazım ve bu sürece mutlaka hazır olmaları lazım. Çünkü işte 2014 Aralık ta bu elektronik defter paketlenip gönderilecek. Diğerleri de paketleyip gönderecek. İşte bir ay içindeydi. Sonra üç ay içerisinde gönderilecek şekilde düzenlendi. Çünkü şunun için önemsiyoruz; Mesela Katma Değer Vergisi beyannamesi ayın 23 ündeyse, 22 si akşamı geceliyor, işletme muhasebeleri. Yani ayı dolduktan itibaren 22 gün sadece KDV işlemlerini bile denkleştiremiyor. Yani bu iş bilmezlik de olabilir, beceriksizlik de olabilir işletme muhasebelerinin. Çünkü orada işletme muhasebesinde tutuluyor defterler ve günlük yaşanan olaylar o gün anlık olarak kayda geçmesi mümkün ve kontrolleri de mümkün. Ama maalesef şimdiye kadar böyle bir raporlama istenmediği için kendilerinde bu alışkanlık yok. Denetim için randevu almak 8

9 istiyorsunuz, hazır değiliz, işte KDV beyannamesi bitsin, Geçici Vergi bitsin ondan sonra gelin, daha rahat yaparsınız gibi şeylerle maalesef boşuna vakit geçiriyoruz. Onun için buna hazırlanması lazım işletmelerin. Defteri gönderir, göndermez, kendi sorumluluğu ama bir anlamda onun düzgün yapılması bizim en azından denetimimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Tabii gelecek yıla hazırlık olarak da, yani yeni yıla hazırlık olarak da kullanılan hesap planının mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Yani hesap planı muhasebecinin yıllık yaşam planıdır. Yılın başında iyi planlarsa, o zaman rahat bir yaşam sürer. Kaldı ki, bu bahsettiğimiz elektronik defterde o stok kodlarına varana kadar incelik taşıyor. Hesap planında da alt hesapları düzenlerken dönem sonu işlemlerine ve satışların maliyetlerine daha rahat ulaşabilme imkânını sağlayacak bir hesap planı ile çalışmaları gerekiyor. Evet, ben bir-iki hususa değinip müsaade ederseniz tamamlayacağım çalışmamı. Şimdi işletmelerin başının belası iki tane hesap var. Biri kasa hesabı, diğeri de ortaklardan alacaklar hesabı, yani 131 kod numaralı hesaplar bildiğiniz gibi, 6111 le işte yeni Türk Ticaret Kanununa hazırlıktır. İşte bunu halledersek, bundan sonra olmaz. Bu kayıt dışı düzen bu şeklide sürdüğü sürece, bunun önüne geçmek mümkün değil. Tabii baktığınız zaman işletme bilançosuna, bilanço esaslarına göre, bu kasada olmayan para mutlaka yöneticinin cebinde veya ortağın cebinde. Aslında değil. Yani o da belgelendiremediği harcamalar, vs. Herkesin bildiği sebeplerden dolayı bu sonuç doğuyor. Ancak bilanço bu şekilde söylüyor. Öyleyse işletme bu kaynaktan yoksun bırakılmıştır. Buna karşılık âdatlandırma yönüyle faiz hesaplanmalı ve faturası kesilmeli. Tabii müşteri yok. Kasa hesabına fatura keseceğiz ve bunun % 18 Katma Değer Vergisini hesap edip beyan edeceğiz. Şimdi şunlar olabilir; Tabii biz denetçiyiz, hep şüpheli bakmak zorundayız. Yeminli Mali Müşavir tam tasdiki yaptığı firmalarda bunları muhtelif hesaplarda gizleme peşindeler. Bunun biliyorsunuz tanımı muhasebe hilesi dir. Muhasebe hilesi, işletme sahibiyle birlikte muhasebecinin de sorumluluğudur. İyi de bir de denetleyen biz varız. Bizim durumumuz ne? Bu hileyi ortaya çıkarmak. Çünkü orada vergi matrahını etkileyen unsurlar var. Şimdi bunun için de şuna bakmak lazım, alıcılar hesabı ve satıcılar hesabı nın irdelenmesi çok önemli. Şimdi bakıyorsunuz mizana geçen seneden devir. Borcunda rakam var, alıcılar hesabında müşterinin. Alacağında hiç rakam yok. 12 ay geçmiş aradan. 15 günde, 20 günde tahsilât yapılacaktır, ya nakit, ya çek veya senet. Kapanacaktır hesap. Kapanmamış. Soruyorsunuz Ne oldu bu para?, duruyor, Niye duruyor? Basiretli iş adamı alacağının peşine düşer, yani icraya verir, mahkemeye verir bunu tahsil eder. Tersi, bu olmadıysa, bu para tahsil edildi. Edildi, ama tahsilât kaydı olarak geçmedi. Geçseydi patronun borcuna yazılacaktı, yani yöneticinin borcuna yazılacaktı. O da bir kaynak kullanımı anlamındadır. O anlamda bunlara dikkatinizi çekmek istedim. Zaten üç yıldır merkez denetim elemanları, şimdi vergi müfettişleri Ankara dan bizim iki-üç firmamızı senede bir telefonla denetlerler. Neye bakıyor? Demin açılışta Sayın Başkanın bahsettiği, o işte kasa bakiyesi, ortakların borcu, değerlemeler, amortismanlar. Bunun yanında en önemlisi avanslar hesabı. Önce onun malûm dökümünü istiyor. Şüpheli gördüğü hesabı, bunun yevmiye kaydını mail ortamında 9

10 atar mısın diyor. Şüpheli alacaklar karşılığı bakıyor, onun belgelerini istiyor. Acaba dava o yıl mı açıldı? Cari yılda mı açıldı? Sonra önceki yılda mı açılmıştı? gibi, biliyorsunuz davanın açıldığı yıl şüpheli hale düştüğünün emareleri belli olduğunda ayrılır ve ancak o zaman matrahtan indirilebilir, gider yazılır. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olur aksi takdirde. Bunları irdeliyorlar. Yatırım hesaplarını irdeliyorlar, yani yatırım harcamalarını irdeliyorlar, bunları talep ediyorlar. Kredi faizlerini irdeliyorlar. Hem alınan kredi faizlerini, hem ödenen kredi faizleri, dönemsellik ilkesine uyulmuş mu, uyulmamış mı, anlamında. Bunlar da zaten bizim yaptığımız işler, işletme sahiplerinin de, muhasebelerinin de dikkatini çekmekte yarar var. Yine çeklerin değerlemesi de önemli. Bankalarla ilgili, bildiğiniz gibi 281 ve 285 nci maddelerde düzenleme var. Onlar dönemsellik ilkesi gereği kredi faizlerinin tahakkuku ve vadeli faiz gelirlerinin dönemsellik ilkesine göre tahakkuku, onlara dikkatinizi çekmek istedim. İhracat bedelleri serbest tasarruf edilebilecek. Bu düzenleme 2008 de çıktı. Bunu herkes getirmesek de olur şeklinde anladı?. Bu para geliyor zaten. Şimdi burada Oturum başlamadan on dakika evvel bir meslektaşımız soruyor. Rusya dan 300 bin Dolar ı almışlar, biz bunun tahsilat kaydını ne yapacağız? Alındığı gün kayıt yapacaksın. Yani kasaya alındı diye kayıt yapacağız. Yurt dışı müşteriyi de alacaklandıracaksın. Kasaya girdi. Yapmadıysa o 300 bin Dolar ı kim kullanıyor? Gene kaynak kullanımı olarak işletme yöneticilerinin hesabında. Bunlara dikkat etmek lâzım Evet, amortisman rejimi de değişti, faydalı ömür esası geldi. Orada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Yanlış faydalı ömür bakıyor muhasebeciler işletmelerde. Amortisman tablolarında, bu faydalı ömürlerin belirtildiği tablolarda, önce bir kere sektörler belirlenmiştir, ondan sonra atiklerin cinsi belirlenmiştir. Yani bir makine imalat sanayindeki bir makinenin ömrüyle, diyelim ki daha hafif bir ilaç sanayindeki makinenin faydalı ömrü farklı olacaktır, aynı makine olmasına rağmen. Birine bakıyorsunuz sekiz yıl faydalı ömür tayin etmiş, öbürüne bakıyorsunuz 12 yıl faydalı ömür tayin etmiş. Muhasebeci bakıyor, aynı makineyi görüyor ilaç sanayiindeki muhasebeci, makine sanayindeki makineyi buluyor, bu bizim makineden diyor, sekiz yıl olarak belirliyor. Dolayısıyla bu hatalarla karşılaşıyoruz. Onlara dikkatinizi çekmek istedim. Binek otolarda kıst amortisman uygulaması da dikkat edilmesi gereken bir husus. Bir de bu sat, geri kirala durumu var, bunu Platformda da çok tartışmıştık. Mutlaka bu bir finansman imkânıdır. İşletme sahipleriyle bunun faydalarını paylaşmak lazım. Gerçi arızalı tarafları var Katma Değer Vergisi indirimi açısından, vs. gider indirimi açısından. Ama işletme sahipleri için getirilmiş bir finansman imkânıdır. Yenileme fonu, üçüncü yıl dolunca yerine yenisi alınmadıysa, gelir tablosuna aktarılması unutuluyor genellikle. Yenileme fonu biliyorsunuz atiklerin satılışında edinilen kâr. İstenirse üç yıl vergilenmeden bekletilebiliniyor, yerine yenisinin alınması kaydıyla. Şartları var tabii teşebbüste bu şartlarda bekletilecek. Ama üç yıl içinde alınmadıysa, gelir tablosuna intikal 10

11 ettirilmesi lazım. Bunlar unutuluyor, bunlara bakmak lazım. Tabii tahakkuk ve dönemsellik ilkesine iyi bakmamız gerekiyor. İhracatta götürü gideri yanlış uyguluyorlar. İlk çıktığı yıl biliyorsunuz 97 senesinde bu hesap yılı kapanmıştı. Beyanname üzerinden indirileceği söz konusu idi ve indirildi. Ama sonraki yıllarda mutlaka işletmeden bir varlık çıkışı olması lazım, yani bu belgesiz giderler karşılığı. Onu işletme yöneticileri yurt dışına çıktığında veya aylık olarak, yani yurt dışına çıkması önemli değil o gideri yapması için, aylık olarak ihracat hâsılatını, tabii gümrük beyannamesindeki kur üzerinden hesaplanmış tutarı kadar bir tutarı, işletme yöneticilerine bu tasarrufu yapmak için, giderlere kasa çıkışının yapılması lazım. Yani 760 ihracat götürü gideri olarak, üstat hata varsa söylersiniz, bunu da üçer aylık Geçici Vergi dönemlerinde, orada biriken parayla da üç aylık ihracat hâsılatını kur farkları hariç, binde beş ini mukayese etmekte yarar var. Yani mutlaka bir kasa işlemi, kasadan çıkış, bu bankadan havale de olabilir. Bir varlık çıkışı olması gerekiyor bu istisnadan yararlanmak için, gider indiriminden yararlanmak için. Ödenmeyen SSK primleriyle belki yıl içinde sizlere de yazı gelmiştir vergi dairelerinden. Bu ödenmeyen SSK primlerini 368 hesaba aktarıyor işletmeler muhasebelerinde vadesi geçmiş, ertelenmiş borçlar olarak. Oradaki rakamla kanunen kabul edilmeyen giderlerin mukayesesi yapılıyor. Yani işletmenin vergi beyannamesi ekindeki beyanname ve bilançodaki rakamlar. Dolayısıyla onun biliyorsunuz ödenmeyeni sadece beyanname üzerinde kanunen kabul edilmeyen giderlere eklenecek. Muhasebe kaydı yapmaya hiç gerek yok. Bakıyorsunuz giderlerden çekiyor, 180 hesapta aktifleştiriyor. Böyle bir şey yok, yanlış kayıttır. Beyanname üzerinde bunun yapılması gerekmektedir. O düzeltmeleri de yaptırmak gerekiyor. Geçmiş yıl zararlarında unutulanlar oluyor. Biliyorsunuz beyanname üzerinden yıllar itibariyle ayrı ayrı tutarı belirtilmek kaydıyla ancak ödeniyor. Evet, kâr dağıtımıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Bu yıl mesela kâr dağıtan işletmeniz oldu mu hiç? Son beş yılda oldu mu? Yok. Peki, bu patronlar ne ile geçiniyor? Evet, bunların hepsinin sorgulanması lazım, diye bu kadar değineceğim. Çünkü geri kalanı üstadıma bırakıyorum. Efendim beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için de hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. BAŞKAN SABRİ TÜMER Sayın Nazım ANIL a ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii bu konular yorucu konular. Ben gözlerinize bakıyorum, yoruluyor, dinlemekte zorlanıyor arkadaşlarımız, farkındayız. Ama bu konuların içine ara sıra espri de katmak lazım. Örnek, sayın Prof. Dr. Mustafa AYSAN hocam burada. Kendisine hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum. İki hocamın bende çok güzel bir hatırası var. Güzel bir sözü var. Birincisi, Sayın Mustafa AYSAN hocamın sözünü söyleyeyim. Bir gün bir yerde tartışma var bana dedi ki, Bırak, tüccarın muhasebesi cebi, şu cebine kor, çıkarır oradan ne alacağı var, ne vereceği var hepsini bilir. Dolayısıyla 11

12 muhasebenin verisi onu ilgilendirmez, eğer biz bu zihniyeti yıkabilirsek, yani buradan değil, muhasebeden çıkacak verileri onun da itibar edebileceği bir hale sokabilirsek, işte o zaman kazanmış olacağız, hem ülkemiz kazanacak, hem de biz kazanmış olacağız, yani meslek mensupları olarak. Sevgili hocamın böyle güzel bir hatırası var. Hocam bunu ikinci söylüyorum. Bir de hatırlıyorsunuz, Antalya da söyledim, çok güzel bir söz. İkincisi, sayın Prof. Fikret ÖCAL hocam da burada. Bir gün kapıdan çıktık, aşağıya tartışa tartışa indik. Fikret hocam, tabii bizim hocamız Yüksek Ticaret ten, bize gerçekten çok güzel şeyler öğretti. Muhasebenin mutlaka sağlam veriler üzerine oturup, tüm işletmenin defterlerinin o işletmenin gerçek resmini veren tablolar olduğunu söyledi. Ben de hayır hocam diyorum. Ne demek istiyorsun? dedi. Bakın hocam Tünel den çıkalım, Taksim e kadar gidelim. Şu gördüğün karşılıklı işletmelerin bir tanesinin gerçek anlamda muhasebesi vermez bu resmi dedim. Yapma, ne diyorsun Sabri, biz size boşa mı öğrettik bunu? dedi. Hocam ben ne yapayım, eğer öbür türlüsünü yaparsam, aç kalacağım, mecburum buna dedim. Şimdi Nazım arkadaşım çok güzel ideal olanı anlatıyor. Ama ne yapalım ki, biraz önce çok güzel bir noktaya vurgu yaptı. Biz tam tasdiklerde bir gidiyoruz, iki gidiyoruz, üç gidiyoruz, yirmi yanlış, üçe düşüyor. Dileğimiz şuydu ki AYSAN hocamın dediği gibi değiştirebilmek için, 800 bin mükellefi, 100 bin şirketi bugün yeni TTK ya göre denetim altına alabilseydik. Doğru söylüyor. Bugün İstanbul da 16 bin küsur, 17 bin tam tasdik var. 13 bin de diğer illerde var. 30 bin Türkiye de tam tasdik yapılıyor. Şimdi Nazım ANIL arkadaşımın dediği doğru. Eğer Türkiye de 30 bin firma gerçekten % 60 70, yüzde yüz demiyoruz, gerçeğe doğru yaklaşmış ve birçok konuda eğitilmiş durumda. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. İnanın bu böyle. Gerçekten bu 100 bin, 150 bin e çıksa Türkiye deki birçok şirket yapısı ve ekonominin verileri daha düzgün olur diye düşünüyorum. Bu duygularla Sayın Ahmet KAVAK üstadıma sözü veriyorum. Bu yeni TTK yönünden birçok şeyleri hatırlattı bize, hem de bazı hatırlatmalar yaptı. Siz bu yönden bize değerlemeleri, yılsonu işlemlerini anlatır mısınız? DR. AHMET KAVAK Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz yıllardan beri dönem sonu işlemlerini standart 50 madde ve 10 madde de 2014 hatırlatmaları da olunca, 64 maddeden oluşan bir slaytımız var. Bunlar elinizde var. Ben bunu çok hızlı geçeceğim. Ama özel bazı bilgiler sunmak istiyorum Bakanlık tebliğleri ve muktezalarıyla ilgili. O nedenle bu dönem sonu işlemlerini hızlıca geçelim. Dönem sonundaki mevcut emtiamızı mutlaka değerlemek zorundayız. Fiilen sayacağız. Geçici Vergide saymadık. Saymadığınız halde, ancak çeşitli emtia grubunda mal bulunduran marketler, ecza depoları gibi firmalar üç yılda bir envanter yapabilirler. 12

13 Stok sayımı, fiili durumla karşılaştıracağız. Katma Değer Vergisi dikkate alınmak suretiyle, işletmeden uçan eksiklikleri gidereceğiz ve stok sayımından sonra da farklar varsa, bununla ilgili gerekli kayıtlara alacağız tabii katma değeri unutmadan. Stoklarda varsa değer düşüklüğü karşılığı için takdir komisyonuna müracaat edeceğiz. Bakanlığın verdiği son mukteza, takdir komisyonuna müracaat edilmiş, ama karar henüz gelmemiş ise gider yazmıyoruz. Stoklarda bekletiyoruz. Ne zaman karar tebliğ edilmişse, o dönem için gider yazıyoruz. Ancak burada bir itirazım var. Eğer ki 2013 yılı için değer düşüklüğü karşısı takdir komisyonuna müracaat etmişsem. Kurumlar Vergisi Beyannamesi verene kadar takdir komisyonu kararı verilmiş ise, bu komisyon kararına göre gideri 2013 yılına yapmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü dönemsellik gereğidir. Ben eğer 2013 de müracaat ettiysem komisyona, komisyon 2014 Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilinceye kadar, aynı geç gelen faturalar gibi düşünmek istiyorum. Tabii Bakanlığın bu konuda görüşünü bilmiyorum. Evet, ATİK lerle ilgili yıl içerisinde amortismana tabi sabit kıymet almışsak, bunlarla ilgili yapmış olduğumuz bütün faiz, kur farkı, benzer ödemeler varsa, aktifleştirme yılı sonuna kadar maliyete eklemek zorundayız. TFRS yi bir yana bırakıyoruz ten itibaren aldığımız iktisadi kıymetler için eski hükümlere göre, ten sonra aldıklarımıza ise Maliye Bakanlığı nın belirlemiş olduğu ekonomik ömürlerine göre amortisman uygulamaya devam ediyoruz. Yıl içinde alınan binek otomobiller için kıst amortisman uyguluyoruz. Satılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ayrılmış amortismanını gelir olarak dikkate alıyoruz. Satılan amortismandan iktisadi kıymetlerle ilgili olaraktan ayırmadığımız kıst amortismanı dönem sonunda ya da bekleme uygunluğu bittiği yılda da ayırmadığımız kısma isabet eden amortismandan mutlaka gidere aktarmalıyız Zarar gören veya elden çıkarılan iktisadi kıymetler için yenileme fonu ayırabiliriz. Ayırdığımız yenileme fonu 2014, 2015, 2016 için geçerlidir. Eğer daha önceki dönemlerden varsa, 2013 yılına kadar üç yılı dolduranları gelire atmak zorundasınız. Eğer bir kıymet almışsak iktisadi kıymet amortismanını o fondan karşılamalıyız. İlk tesis ve taazzuv giderlerimiz varsa, ihtiyari tabii bunların gider yazılması veya aktifleştirmesi, onlarla ilgili olaraktan aşınma paylarını, ya da itfa paylarını mutlaka ayırıp, gider yazmayı unutmamalıyız. Peşin ödenen giderlerimiz varsa, bu giderleri mutlaka 2013 e ait olanları giderlere çekmeliyiz. Aynı şekilde peşin tahsil edilen gelirlerimiz varsa, 2013 yılına ait olanları buraya 600 hesaba aktarmalıyız. Şimdi burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bazı Defterdarlık makamları ya da Vergi Dairesi Başkanlıkları yanlış görüş vermekteler. O da şu; Biliyorsunuz Kurumlar Vergisi ve ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir. Faturayı kestikten sonra parayı alıp, almamak önemli değildir. Belgeleri yazmak zorundayız. Ancak, henüz maliyeti 13

14 oluşmamış bir mal veya hizmet faturasını peşin düzenlemişsek Katma Değer Vergisi ni ödüyoruz. Ancak, bu hâsılatı gelir kayıt etmiyoruz. Peşin tahsil edilen gelirler hesabına atıyoruz. Ne zaman maliyet oluşmuşsa bu maliyete göre, onu gelire atıyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığı nın geçen sene verdiği çok ilginç bir görüş var. Malın ihracatı 2012, malın intaç tarihi 2013, fatura 2012 de kesiliyor. Mal 2013 Ocak ayında irsaliye ediliyor. Diyor ki, siz 2013 için bunu 2012 de gider yazarsınız, çok garip bir tebliğ, ya da mukteza. Ona asla katılmıyoruz. Dolayısıyla tahakkuk esasının tek istisnası, henüz maliyeti oluşmamış bir hizmeti, ya da malın faturası düzenlenmişse KDV yi ödüyoruz. Ama satış bedelini peşin tahsil edilen gelirler hesabında maliyet oluşana kadar tutmak zorundayız. Alıcılarla, satıcılarla ve bankalarla gerekli mutabakatı yapmalıyız. Farklar varsa bunları Katma Değer Vergisi dikkate alınmak suretiyle düzeltme işlemini gerçekleştirmeliyiz. Kasa sayımını yapmalıyız. Fiili kasayla, nakdi kasa arasında bir fark varsa, ya da kaydı arasında fark varsa, bunu mutlaka düzeltmeliyiz. Döviz hesaplarımız varsa, Merkez Bankası döviz alış kuru diyeceğim, Son sekiz, on yıldan beri Maliye Bakanlığı nın kurlarıyla, Merkez Bankası kurları arasında hiç bir fark olmadığı için, Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri sırasında artık Merkez Bankası lafının yerini alması lazım. Maliye Bakanlığı yılda bir kere kur düzenliyor. Damga Vergisi nde de, Veraset ve İntikal Vergisi nde de Bakanlığa verilmiş bir yetki var. Ama bu yetkiler kullanılmadığı için de maalesef yıl içindeki işlemlerde Merkez Bankası kurunu kullandığımız yerde, artık Maliye Bakanlığı nın kur belirlemesi esprisi ortadan kalkmış durumda, zaten zımnen de yapmıyorlar. Evet, bankalarda döviz hesaplarımız varsa, bunları da aynı şekilde değerliyoruz. Kur farklarını gelir veya gider kayıt ediyoruz. Geçen seneki notlarımızdan bir farklı olanı çekler biliyorsunuz Çek Hukuku kıymetli evrak olaraktan düzenlenmiş. Ama bunu çeşitli mülâhazalarla maalesef karıştırmışız. Kafamıza göre senet haline getirmişiz. Çeklerde maalesef şu anda karşılık ayırabiliyoruz. Reeskont yapabiliyorsanız, reeskontu da gelir veya gider yazabiliyorsunuz. Bu konuya asla katılmadığımı da beyan etmek istiyorum. Çünkü Çek konusunda şu anda biliyorsunuz piyasada artık çekler hapis cezası da kaldırıldığı için herkes istediği gibi at oynatabiliyor. Alacak ve borç senetleri istenirse reeskont ayırabiliyoruz. İşte en son uygulaması, notlarınızda hangi yöntemler uygulanacak belirledim. Reeskont yapmak zorunlu değildir. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçici Vergi uygulamalarında reeskont yapmak veya yapmamak şeklinde tercihinizi yapmışsanız, dönem sonunda iki tercihten de vazgeçebilirsiniz. Yapmışsanız, yaparsınız, yapmamışsanız, yapmayı tercih edebilirsiniz, hiç sorun değil. Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir konu, eğer biz alacak senetlerini reeskont etmişsek, borç senetlerimiz varsa, onları da reeskont edeceğiz. Eğer borç senedimiz yoksa, sadece alacak senetlerini reeskont yapmak suretiyle işlemimizi tamamlayacağız. 14

15 Bankalarda vadeli mevduat hesaplarımız varsa, onlar için tarihi dikkate alınmak suretiyle, bir faiz tahakkukunu gelir olarak yazacağız. Bunu geçmiş dönemlerde çok söyledim. Kesinlikle Anayasa ya aykırıdır. Çünkü Gelir Vergisi nde menkul sermaye iratlarında vergiyi doğuran olay nakden tahsil esasıdır. Vade gelmeden gelir doğmaz. Bakanlığın burada yasayı değiştirirken eğer siz kredi kullanmışsanız, kredinin faizini dönemi itibariyle tahakkuk ettirip, gider yazarsınız. Ben bunu gider yazdırırsam, gelirini de yazdırırım mantığıyla hareket etmiştim. Son derece mantıksız ve yanlıştır. Çünkü krediyi kullandığınız zaman, geri ödediğiniz tarihe kadarki dönem için faiz ödersiniz. Eğer vadeli mevduatınızı bir gün önce keserseniz faiz alamazsınız ve dolayısıyla itibariyle yapmış olduğunuz tahakkuk esasına göre ödediğiniz vergiyi düzeltme hükümlerine göre geri alamazsınız. Dolayısıyla o tarih itibariyle vadeli hesabımız varsa, biz bunun gelirini yazdığımız zaman arkadaşlar, düzeltme yapamazsınız. Çünkü Vergi Usul Kanunu 116 ve müteakip maddelerinde belirtilen maddi hatalar arasında sayılmamıştır. Tabii Bakanlığın bu konuda bir görüşü de vardır. Eğer vade tarihi Kurumlar Vergisi Beyannamesini verene kadar gelirse diyor, tevkifatı mahsup edersin. Arkadaşlar Maliye Bakanlığı nın böyle bir yetkisi yoktur. Çünkü hangi dönemde vergi kesilmişse, cari dönemin vergisine mahsup edilmek üzere tevkifat yapılacak. GVK madde 94 çok açıktır, dolayısıyla 2014 yılında yapılan tevkifatı, 2013 yılının tahakkuk esasına göre beyan edilen gelirin vergisinden mahsup edemezseniz. Doğrusu o, ama yasal düzenleme yapılmazsa maalesef yanlıştır. Evet, kullanılan liborla ilgili dönemsel ilke itibariyle tahakkuk esasına göre gider yazıyoruz. Orada zaten problem yok. Yabancı para biriminden varsa eğer alacak borçlarımız onlara da libor kullanabiliyoruz. Tabii ki de prensip tespit edilmiş faiz varsa onu kullanıyoruz. Yoksa Merkez Bankası reeskontu yabancı paralarda liboru kullanabiliyoruz. İcra safhasına intikal etmiş olan alacaklarımız için, karşılık ayırabiliyoruz. Dava masrafı yüksek olan durumlarda ise, en az borçluya "ver para mı ver sahtekar, ver paramı ver sahtekar diye iki kere tebligat yapmak suretiyle ne yapıyoruz? Karşılık ayırabiliyoruz. Cari dönemde karşılık ayıramadıysa, arkadaşımızın da ifade ettiği gibi daha sonraki yıllarda söz konusu değildir. Yolu vardır. Davayı kapatırsınız, tekrar açarsınız. Ayırabilirsiniz. BAŞKAN SABRİ TÜMER Üstat iki tane güzel kelime söylediniz, konuşmanızı da bölüyorum ama biri sallama, diğeri de sahtekar. DR. AHMET KAVAK Yani alacağımı istiyorum diyorum adamdan, ver, alacağımı diyorum. Yani iki kere yazılı olarak istemek küçük miktarda olanlar için, tabii birden fazla müşteri alacağımız nedeniyle, küçük küçük rakamlar, çok büyük rakam da olabilir. Bunlar için tereddütsüz karşılık ayırabilirsiniz. Evet, bununla ilgili muhasebe kayıtları var. 15

16 Mahkeme kararı olmadan, kanaate dayanmadan bir alacağı değersiz hale getiremezsiniz. Aciz vesikası verilmiş işlemlerde, alacak değersiz hale gelmez. Mahkeme kararı gerekir. Bir de şunu söyleyelim. Eğer kişi alacağından karşılıklı olaraktan rızaen vazgeçmiş olması, gider yazılması için yeterli değildir. Ancak, mahkeme huzurunda konkordato veya sulh yoluyla yargı karşısında alacaktan vazgeçerseniz, o miktarı karara bağlamak şartıyla gider yazabilirsiniz. Ortaklara verilen borçlar nedeniyle mutlaka valör hesaplamak zorundasınız. Valöre göre hesapladığınız vade için faiz uygulaması kredi kullanıyorsanız, kredi faizi, birden fazla kredi kullanmışsanız, faiz ortalamasını alıyorsunuz. Eğer hiç kredi kullanmamışsanız Merkez Bankası reeskont oranında fatura kesmeniz ve KDV uygulamak zorundasınız. Dönem giderleriyle ilgili nazım hesapları tamamlıyoruz ve gelir/gider hesaplarımızla sonuçta kârımızı buluyoruz. Beyanname için kesilen vergiler varsa, bunlarla ilgili belgeleri, bilgileri ne yapıyoruz? Tevkifat yapan kurumlardan alıp, beyannamemize ekliyoruz. Zaten tasdik raporu yaparken raporumuza da o belgeleri ekliyoruz. Yapılan bağış ve hibeleri, önce gider yazıyoruz. Beyannamede kanunen kabul edilmeyen gidere ekliyoruz. % 5 i de dikkate alıp indiriyoruz. Tabii % 5 e tabi olanları kurum kazancımızla sınırlı olmak üzere tamamını indirebiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken konu, yapılan harcama, eğer bir okul işletmesi yapıyorsanız, yaptığınız harcamanın tamamını kurum kazancından bağış olarak indirebiliyorsunuz. Bu konuda Maliye Bakanlığı tebliğde, bağışa ilişkin % 5 lik matrah nasıl bulunur? a gelince, her ne kadar bir yetki yoksa da, Bakanlık uygulamasının belirlediği bir şey var. Ticari bilanço kârından geçmiş zararları düşüyoruz, kalan miktardan iştirak kazancını düştükten sonra, kalan miktarın % 5 ini beyannamede indirebiliyoruz. Varsa bizim diğer kanunen kabul edilmeyen gider, faiz falan, ödemeleri, cezalar falan varsa, bunları da, yani kısaca kanunen kabul edilmeyen giderleri de tek tek tespit edip, matraha ilavesinde dikkate almamız lazım. Serbest bölge gelirleri, teknoloji geliştirme gelirleri, Türk Gemi Siciline kayıtlı gemiler varsa bunlarla ilgili istisna uygulamalarına dikkat etmeli. Şimdi burada Türk gemisiyle ilgili bir not vermek istiyorum. Verilen bir muktezada, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir gemi, tebliğde belirtildiği gibi, boğazda eğer lokanta şeklinde çalışıyorsa istisnadan yararlanamaz deniyor. Katılmıyoruz. Diyoruz ki, Türk gemi siciline kayıtlı olmak kaydıyla geminin faaliyeti konusunda Maliye Bakanlığı na verilmiş bir yetki yoktur. Nasıl işlerse işlesin, ister disko olsun, ister mal satsın, ister lokanta olsun, ister insan taşısın, ister hayvan taşısın kesinlikle bu gemilerin kazancı vergiye tabi değildir. Devri de vergiye tabi değildir. Bir not daha söyleyeceğim. Eğer Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı bir gemi hurdaya çıkmışsa, o takdirde bunun satışından elde edilen gelirin Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanamayacağı şeklinde Bakanlığın görüşü var. Buna bir nebze katılabilirim. Çünkü Türk Uluslararası Gemiciliğine kayıtlı olmak kaydıyla elden çıkarılması istisna olacağı için, bu görüşe katılmak yerinde olur diye düşünüyorum. 16

17 Tabii diğer yatırım indirimi istisnamız varsa, diğer istisnalarımız varsa, bunlarla ilgili de dikkate almamız lazım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli konu. Gayrimenkul kazanç istisnası ile iştirak satış kazancı gibi çok önemli iki konu var. Bu konuda verilen Bakanlık görüşlerine ilişkin olarak kişisel olaraktan yanlış olduğunu söylüyorum. Neden? Bir kısım istisnalar vardır ki, şartlı istisnadır. Şarta bağlı olan istisnalarda, şartların yerine getirilmesi kaydıyla ihtiyari kullanılabilir. Dolayısıyla bir gayrimenkul satış kârı varsa ben istisnadan yararlanma, ya da yararlanmama yolunda tercihimi kullanırım. Eğer ben beş yıl bunu tutamayacaksam, istisnadan yararlanamayabilirim. Dolayısıyla % 75 ini de vergiye tabi tutarım. Ancak gayrimenkul satışından zarar oluşmuşsa, istisnadan yararlanıp, yararlanmama konusunda tercih kullanma şansı olmadığı için, kafadan hepsini gider kayıt ederiz. Maliye Bakanlığı bu konuda maalesef diyor ki, eğer sen bunu satsaydın kâr olsaydı % 75 vergiye tabi ise satıştan olan zararın da % 75 ini gider yazamazsın. Bu görüşe kesin katılmıyoruz, ama bu konuda maalesef Maliye Bakanlığı nın verdiği birçok görüş bu şekilde. Burada bir konu daha söylemek istiyorum. İştirak kazançları biraz daha farklı, eğer sizin iştirakiniz zarar etmişse, tamamen koyduğunuz sermaye geri dönmüyorsa, iştirakinizin tamamını kanunen kabul edilmeyen gider yazacaksın diyor. Orada % 75 i de dikkate almıyor. Çok enteresan, o nedenle bunu mutlaka en üst mercie kadar ihtilafı sürdürmek lazım, ama ihtilafları yazarken, savunma yazarken, mutlaka şarta bağlı istisna uygulamalarında ihtiyariliğin öne geçmesi için kâr oluşması gerektiğini mutlaka vurgulamalıyız. Zira ben iştirak ettim ve burada dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. İştiraklerde ve gayrimenkul satışlarında, eğer mükellefin faaliyetleri arasında gayrimenkul alım satımı veya iştirak alım satımı diye bir cümle varsa, bir tane gayrimenkul sattım istisnadan yararlanırım, ama bu da çelişkili. Çünkü bir başka bir muktezada diyor ki, inşaat işleriyle uğraşan bir firma eğer hizmet binasını satarsa istisnadan yararlanır. Bu tarafta olmaz diyor. Bu da bir çelişki, o nedenle bunların üzerinde yeni yılda çok iyi durmalıyız, ya da çalışmalıyız. Yalnız özel bir not daha buldum. Yani mukteza buldum. Eğer bir bina yapılacaksa üzerine, binayla beraber arsa satılıyorsa, bir arsa iki yıldan fazla elde tutulmuşsa, sadece arsaya isabet eden karın % 75 ini istisna edebilirsin diyor. Bir başka konu, gayrimenkulü sattınız, satış bedelinden iştirak hissesi alırsanız istisnadan yararlanamazsın diyor. Ben satıştan elde ettiğim payı dilediğim gibi kullanabilirim. Bunun da bir çelişki olduğunu söyleyebilirim. Yani istisnalarımızın tamamını gözden geçirebiliriz ve ona göre iştirak yapmalıyız. Sadece ve sadece portföy ve fon kazançları istisnasından yararlanan Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesi gereğince, gayrimenkul yatırım ortaklıkları fon işletmecileri, fon kazançları, portföy kazançları Kurumlar Vergisi nden istisnadır. Bireysel emeklilik dışındaki bütün fon işletmeleri istisna edilen kazançlar üzerinden % 15 tevkifat yapmayı unutmamalı. 17

18 Yatırım indirimi istisnasından yararlananlar için, eski hükümlere tabi olan istisnadan yararlananlar % inci maddeye göre tevkifat yapmayı unutmamalı yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesini verene kadar gelen faturalar için ikiye ayırıyoruz. Eğer 2013 hesaplarımızı kapattık ise Kurumlar Vergisi Beyannamesi verene kadar gelen bütün yurt içi faturaları KDV dâhil 2014 yılının geçmiş yıl giderlerine kayıt ederiz. Beyannamede diğer indirimler bölümüne eklemek suretiyle tamamını gider kayıt ederiz. Yurt dışından gelen faturalar, eğer Kurumlar Vergisi Beyannamesine kadar gelmişse, sorumlu sıfatıyla yapmış olduğumuz tevkifat dahil olmak üzere, ödemenin 2014 de yapılmış olması tevkifatı için önemli değil yılı ile ilgili bir fatura için, 2014 de bir KDV ödemişsek, bu KDV dahil toplamı, yine geç gelen faturalar babında ne yapıyoruz? Geçmiş yıl giderlerine atmak suretiyle düşüyoruz. Tabii ki aynı cümleyi şöyle söyleyeyim yılında bu şekilde gider yazdıklarımız varsa, bunları ne yapıyoruz? Kanunen kabul edilmeyen giderlere eklemiş oluyoruz. Örtülü sermaye uygulamasında her ne kadar Maliye Bakanlığı nın tebliğine göre, Geçici Vergi uygulamalarında dikkate alınır denmişse de bununla ilgili olarak yapılacak olan % 15 lik tevkifat tarihi itibariyle yapılacak. Eğer biz geçici dönemlerde örtülü sermaye üzerinden hesapladığımız faiz, kur farkı, vade farkı varsa, bunları kanunen kabul edilmeyen gider yazıyoruz. Faiz ve benzeri ödemeler kur farkı hariç kâr payı sayıp, itibariyle tevkifat yapıyoruz. 23 Ocak 2014 de beyan edip, 26 Ocak da ödüyoruz. Ödediğimiz tutarı da kanunen kabul edilmeyen gider yazıyoruz. Aynı cümleyi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç için de söylüyoruz. Eğer yılsonu itibariyle transfer fiyatlandırası, örtülü kazanç dağıtımıyla ilgili bir rakam varsa, kanunen kabul edilmeyen gider yazıyoruz. % 15 net ödeme üzerinden tevkifat yapıyoruz. 24 Ocak da beyan edip, 26 Ocak da ödüyoruz, kanunen kabul edilmeyen giderdir. Ama isterseniz bu tevkifat uygulamasını tarihi itibariyle yapıp, tahakkuk esasına göre gider yazabilirsiniz. Bunu yazsanız da kanunen kabul edilmeyen gider olacağı için sonuç değişmiyor. Eğer şirketimizin 2013 yılı içerisinde yurt dışındaki iştiraklerden kontrol edilebilir kurum sayılan firmalardan gelirleri varsa bunları mutlaka tarihinde kâr dağıtımına bağlı olmaksızın gelir yazmak zorundayız. Bu geliri de unutmamalıyız, varsa tabii. Orada üç şartımız var biliyorsunuz. O şartların gerçekleşmesi ve yurt dışı iştirakinin en az % 50 veya daha fazla tutarında iştirakimiz olması koşullarına bakıyoruz. Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 32/a maddesi gereğince yatırımlarımız varsa, yatırımların tamamlanmasını beklemeden, yatırımla ilgili harcamalarımızın belli bir miktarını 2013 yılının diğer kazançlar üzerinden de indirimli Kurumlar Vergisi uygulama olanağı var. Onu da atlamayınız. Yurt dışında ödenmiş vergilerimiz varsa, bunlar için iki şartımız var. 18

19 Bir, bunu tevsik edeceğiz. Tevsikle ilgili aldığımız yazıyı Türk konsolosluğuna onaylatacağız ve onaylatılan bu belgeyi Türkçeye tercüme edip, beyannameye ekleyeceğiz ve bu beyanname üzerinden de o vergi mahsup edilecek. Dikkat, burada yapacağımız mahsup, yurt dışından elde edilen kazanç Türkiye de ne kadar vergiye tabi ise, atıyorum % 20, % 20 ye kadar stopajı mahsup edeceğiz, geri kalanı mahsup etmeyeceğiz. Geçici Vergi uygulamasında demin söylemiştim, reeskont yapmışsanız vazgeçebilirsiniz. Yapmamışsanız, yapabilirsiniz. Amortisman ayırmışsanız, ayırmayabilirsiniz, ayırmaktan vazgeçebilirsiniz. İstisnaları uygulamamışsanız, uygulamaktan vazgeçebilirsiniz. Uygulamamışsanız, uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla bu nedenlerden dolayı, verdiğiniz 4 üncü dönem Geçici Vergi Beyannamesindeki gelir ile Kurumlar Vergisi Beyannamesindeki gelir arasındaki fark % 11 - % 13,5 hiç sorun değildir. Ama idare size soracaktır. O zaman bunları yapmadığımız için, ya da yaptığımız için bu fark çıkmıştır derseniz, herhalde sorun olmayacaktır. Bu nedenle, gene tebliğe dönüyorum. Geçici Vergi uygulamasındaki tebliğinde maalesef birçok konu yanlış, örneğin siz amortisman ayırıyorsanız, ayırmaya devam edeceksiniz diye cümleler var mesela, hayır, Geçici Vergi fani bir vergidir, Kurumlar Vergisi kalıcı bir vergi olduğu için, Geçici Vergi uygulamasında, bu dediğim uygulamadan vazgeçildiği zaman Kurumlar Vergisi ni normal ödeyebilirsiniz. Bir de şu var. Geçici Vergi dönemlerinde % 10 luk bir avantajınız var. Her şey dört dörtlük ise % 12 sini beyan edebilirsiniz. Ama Kurumlarda böyle bir şansımız söz konusu değildir. Evet, 2013 yılının dönem sonu işlemleri bu kadar. Geliyoruz diyoruz ki, 2014 yılının başında ne yapacağız? Bunları kısaca hatırlatalım. Bir kere kanuni defterlerin tamamını tasdik yaptırma işini tamamlayacağız yılı yönetim kurulu karar defterini Ocak 2014 sonuna kadar, yevmiye defterini ise, 2014 Haziran ayına kadar, arkadaşlar şu cümleyi bile iki kere tebliğ değiştirerekten zor hallettik. İlginç bir şey daha söyleyeyim. İşletme defterinden bahsedilmiyor. İşletme defteri zaten kanunda yazılı değil. Dolayısıyla tebliğde yazılı, kanunda yer almayan bir konu hakkında Bakanlık tebliğ düzenleyemez. Bu da enteresan bir düzenlemedir. Dolayısıyla hemen Ticaret Kanunu nda bir değişiklik yapılıp, esnafla ilgili bu maddeyi de koymaları gerekir. Tabii orada çok ilginç, zaten Nazım bey de söyledi. Vergi Usul Kanunu na göre defter tutulmak demek, gerçekten çok enteresan. Tek Düzen Hesap Planında bile, 94 de uygulamaya başladık. Ki o zaman bile Maliye Bakanlığı Tek Düzen Hesap Planı çıkarmasına rağmen, ticari bilanço kârı olaraktan belirledi, yani olay Ticaret Kanununa göredir, Vergi Usul Kanuna göre değiştirmiş, ama burada nedense kanunun içine Vergi Usul Kanununa göre defter tutulur dendi ve işi bitirdiler. Evet, 2014 yılında kullanılacak defter tasdikini 2013 Aralık ayında yapıyoruz defterini 2014 de kullanacaksak Ocak ayı sonuna kadar yaptırabiliyoruz. Açılış kayıtlarını yaptıktan sonra, reeskont hesapları ile sigorta şirketleri ayırdıkları karşılıkları, ters kayıtla gidere atmalarını zorunlu tutuyoruz. Eski hükümlere tabi yatırım istisnası uygulananlar, stopaj yapmayı unutmasınlar dedik. 19

20 Şirket kârından, Kurumlar Vergisi Beyannamesi verene kadar genel kurul yapmış olmak ve karar vermek suretiyle temettü ikramiyesi dağıtmasına karar verilebilir. Bu karar verildiği zaman, belirtilen rakamı ne yapıyoruz? Beyannamede indiriyoruz, ama bununla ilgili stopajı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verildiği Nisan ayı özel hesap dönemine tabi olanlar, bu dönemin sonuna kadar tevkifatı nakden veya hesaba ödeme yapıp, vergisini ödemek zorundadır. Birkaç hatırlatmam var. Burada notlarıma aldım, onları da söyleyeyim. Son zamanlarda bir uygulama, kira ödemeleri için gider pusulası düzenlenme çok enteresan. Galiba Kocaeli Vergi Dairesi DİNLEYİCİ Doğrudur. DR. AHMET KAVAK Olabilir, olabilir, ama bunun arkasına düşen bazı yazarlar, kitaplar yazanlar bunlarla uğraştı. Arkadaşlar esnaf muaflığından yararlananlardan alınan mal ve hizmetler için ancak gider pusulası düzenlenir. Onun dışında da şahsi eşyasını satanlar için bu gider pusulası düzenlenir. Kiraya veren ev sahibi esnaf muaflığından yararlanan bir vatandaş olmadığı için, kontrat gereğince karşı taraf gider yazar. Sadece ödemenin 500 lirayı aşması halinde, bankadan tevsik olunur. Onun dışında başka bir şey yoktur. Yani ortada dolaşan vaveylalar hikayedir. Evet, geliyoruz önemli bir konuya. 60 yıldan beri, her ne kadar ben 40 yaşındaysam da 60 yılı biliyorum. Dolayısıyla 60 yıldan beri, sermayede vuku bulan eksilmeler, yani zararları, şirket ortakları tarafından nakit konulmak suretiyle kapatılmasında ne yapıyorduk? Zararı kapatıp, işi bitiriyorduk. Bakanlığın görüşü, bu bir ticari kazançtır, Kurumlar Vergisine tabidir, sadece ve sadece mali bilanço zararı ile ticari bilanço zararı arasındaki fark üzerinden vergi alınmak istenmektedir. Önerimiz; Böyle durumlarda olan arkadaşlarımız, zararı sermayeden indirsin, sonra nakdi sermaye artırsın. Yazdığımız makalede dedik ki, lütfen böyle yapmayın, vatandaşa da kulağını böyle göstertmeyin, ama Bakanlıktan hala ısrarla aynı kararlar veriliyor. Evet, bir Danıştay kararı var, belki duydunuz Sayılı Kanun gereğince, sahtekar mükellefin zaman aşımına uğramaya yüz tutmuş bir alacağı için, küçük bir miktarda yapılan ödemeler zamanaşımını kesmez diyor. Bu güzel bir uygulama, ancak üzülüyorum. Dürüst mükellef vergisini öderken, sahtekâr mükelleflerin böyle bir zamanaşımıyla vergi kaçırmasına ben asla rıza göstermem. Hatta bütün meslek mensupları böyle bir fon oluştulsa, oraya para verelim. Vergi Dairesi böyle vergi borçlarına mahsup etsin. Ödeme yapsın, zamanaşımını kessin diyorum. Onu da söyleyeyim. Evet, kâr dağıtımına gelince, biraz Nazım bey bahsetti. Şu anda tabii ki avans kâr dağıtımı bitti artık. Gerek avans kâr dağıtımında, gerekse normal kâr dağıtımında hangi bilançoya alacağımız konusunda henüz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan ses yok. Arkadaşlar yıllarca Ticaret Kanununu uygulama tarihine kadar, Gümrük Bakanlığı nın bütün seminerlerine 20

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap

Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap Rusya da İş Yapma Sanatı 220 Soru 220 Cevap 1 - Rusya Federasyonu nda Yabancı Sermayenin Hukuki Yapısı - Şirket Kuruluşları - Şirketlerin Özellikleri - Rus Sermaye Grupları İle Yapılan Ortaklıklar - Yabancı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI SUNUCU Sayın İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı, Sayın İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası mensupları ve değerli misafirler,

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları

Muhasebenin Görev ve Fonksiyonları Muhasebe toplumun en küçük birimi olan aileden büyük holding ve şirketlere kadar herkesi çok yakından ilgilendiren geniş bir kavramdır. Basit anlamda muhasebe; hesap tutma anlamına gelmektedir. Her ailenin

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay. a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergiyi Doğuran Olay MADDE 10 : VERGİYİ DOĞURAN OLAY MADDE METNİ: Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

ENFLASYON MUHASEBESİ

ENFLASYON MUHASEBESİ ENFLASYON MUHASEBESİ 2005 İhtiyarilikten Yararlanan İşletmeler İçin Enflasyon Düzeltmesi (Muhasebesi) Rehberi Uygulamalı Örnek Çözümü 2004 2003 DSMMMO AR-GE Ali İhsan BAYIR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı