Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010"

Transkript

1 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 İhsan Feyzibeyoğlu. Sayın Başkan, Sayın Dekanım, hocalarım, değerli Mülkiyeliler, 21 mart seçimlerinden 10 Nisan 2010 tarihine kadar olan gelişmeleri Yüksek Danışma Kurulunun bundan önceki toplantısında sizlere sunmuştum. O toplantıda, Yüksek Danışma Kurulunun tarihli toplantısında vakıf yönetim kurulu üyeliğine atanan Sami Oğuz'un görev süresine ilişkin olarak vakıf senedinin 11 inci maddesi üzerinde tartışmalar olmuş, yapılan oylamada Sami Oğuz'un Aydın Seferbay arkadaşımızın görev süresını tamanlamak üzere seçildiğine, o sürenin bitmesiyle birlikte üyeliğinin sona erdiğine, yerine 4 yıl süreyle görev yapmak üzere Hasan Yaman'ın seçilmesine karar verilmişti. Yüksek Danışma Kurulu kararından hemen sonra o toplantıda alınan kararlar tartışılır hale geldi ve bu tartışma devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Sözlü görüşmelerimiz oldu. Yazılı görüşmeler oldu. Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarının geleneğe uygun olarak ve olması gerektiği şekilde, düzenli bir şekilde yapılması için çaba gösterdik. 13 Mayıs tarihinde bir yazı yazarak arkadaşlarımızı toplantıya çağırdık. 17 Mayıs tarihi için bir toplantı öngördük. Ancak o gün öğrendik ki daha önce 10 Mayıs tarihinde bir toplantı yapılmış ve bir karar alınmış. Biz Yönetim Kuruluna atanan doçent arkadaşımızın ders saatlerini de gözeterek Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarının her hafta Pazartesi günü saat de yapılmasını kararlaştırmıştık. Daha evvel Dernek toplantılarını o saatte yapıyorduk. Dernek toplantılarını Salı günü saat ye aldık. 10 Mayıstaki toplantıya Vakıf Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızdan 4 ü katılmadılar ve katılmayacaklarını Vakıf görevlisi arkadaşımıza bildirdiler. Ertesi günü, Dernek Yönetim Kurulu toplantısına çok kısa bir süre kala binanın 3. katında toplanmak istediklerini bize ilettiler dolaylı olarak. Vakıf görevlisi arkadaşımız vasıtasıyla. Beni ve Vecdi Seviğ i davet ettiler toplantıya. Vecdi Seviğ o sırada İstanbul daydı. Ben de Dernek Yönetim Kurulu toplantısındaydım. Ayrıca vakıflarda ve Derneklerde Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasıyla ilgili teamüller ve usuller var. Hepimiz bunları biliyoruz veya bilmeliyiz. 11 Mayıs tarihinde toplantıya çağırıldık ve doğal olarak katılmadık. Daha sonra biraz önce söylediğim gibi 13 Mayıs tarihinde yazı yazarak arkadaşlarımızı toplantıya davet ettim ve gündemi de kendilerine bildirdim. Seçim bildirgemizde biz Yönetim Kurulu toplantı gündemini toplantıdan birkaç gün önce üyelere duyurma niyetinde olduğumuzu ifade etmiştik. O çerçevede toplantı gündemini mezunlarımıza da ilettik. O toplantıda biz önemli bazı konuların görüşülmesini öngörmüştük. Bunlar arasında Kazan A.Ş. nin bir yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi de vardı. Kazan A.Ş. nin önceki dönem işlem ve uygulamalarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi vardı. Müteahhitlerle yapılan görüşmelerde kendilerinin bizden lira masraf karşılığı ödenmesi taleplerinin bütün yönleriyle sonuca bağlanması ve değerlendirilmesi vardı. Ayrıca Model Mimarlık Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ltd. şirketi tarafından bu bina için hazırlanan bir proje var yılında ruhsata bağlanmış yılında Çankaya Belediyesinin bu binada önceki yıllarda yapılan tadilatlar, eklemeler dolayısıyla yeni bir proje hazırlanarak Belediye ye tasdik ettirilmesi, onaylatılması ve uygulanması aksi halde bu binaların eski haline getirilmesi zorunluluğu olduğu bildirilmesi üzerine proje hazırlanmış. 29 Haziran 2007 tarihinde de ruhsat alınmış. Alpaslan Işıklı. Sayın başkan, mümkün olduğu kadar maddeler halinde yürüsek acaba. Çünkü birinci maddedeyiz İhsan Feyzibeyoğlu. Evet. Yani bu detaya girmeden gündemimizde o projenin görüşülmesi vardı ve Yönetim Kurulunda boş bulunan yedek üyelik için seçim konusu vardı. Bu toplantı da yapılamadı. O gün bize noter marifetiyle bir bildirimde bulunuldu. 10 Mayıs tarihinde bir 1

2 toplantı yapıldığı anlaşılıyor o bildiriden. Biraz önce söylediğim gibi 10 Mayıs ta herhangi bir toplantı yapılmadı. Toplantıya icabet edilmedi. Ve biz bunu tutanakla tespit ettik. Görevli arkadaşımızın ifadelerini aldık. İyi ki öyle yapmışız. Bu 10 Mayıs tarihli toplantıda alınan kararlar gerçekten çok önemli. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Bu toplantıda alınan karar Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri şu kişilerden oluşuyor diye isim sayılarak başlıyor. Hani bir Dernek Vakıf Yönetim Kurulu kararında pek rastlanmayan bir ifade, cümle. Bu sanıyorum Sami Oğuz arkadaşımızın da üye olduğunu, Hasan Yaman ın ise olmadığını belirtmek için alınmış bir karar, oluşturulmuş bir cümle. Bu kararda daha sonra Hasan Yaman Vakıf Yönetim Kurulu üyesi değildir ifadesine yer veriliyor. Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanması dolayısıyla yeterli bilgiye sahip olmayan Ayşe Burça Kızılırmak a yanlış bilgi verilmek suretiyle bu kişiyle birlikte Yönetim Kurulu kararının imzalanması sağlanmıştır gibi bir ifade var. Ayşe Burça Kızılırmak arkadaşımızı küçük düşürücü ifadeler olduğunu düşünüyoruz. Bunu hak etmediğini düşünüyoruz. Ve neticede size demin bahsettiğim 16 Nisan tarihli kararın yok hükmünde olduğuna karar veriliyor, bir takım kararlar alınıyor. Bunlar özetle şöyle. Vakıf Yönetim Kurulu başkanlığına B. Haluk Yavuz un, Başkan yardımcılığına Mehmet Ali Yılmaz ın seçilmelerine. Doçent Doktor Ayşe Burça Kızılırmak ın yedek üyeliğine Doçent Doktor Sevilay Çelenk in seçilmesine. Binalarla ilgili alınan Koruma Kurulu kararına itiraz edilmesine. Vakıf avukatı Necati Yılmaz ile sözleşmenin yenilenmesine. Vakfın yerleşim yerinin Vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yetersiz olduğundan Karanfil Sokak ta daha önce kiralanan yere taşınmasına karar verilmiş Başkan seçimi Hasan Yaman ın üyeliği geçersiz addedilerek yapılmış. Yedek üyelik konusunda biz daha önce Burça Kızılırmak arkadaşımız seçilmeden önce de Fakültemize yazı yazmıştık. Vakıf Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisinin öğretim üyesi olması gerekiyor biliyorsunuz ve biz onu Fakültemizden bir öğretim üyesi olarak anlıyoruz. Öyle olması da gerekiyor. Fakülte ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde kurulması ve yürütülmesi, özellikle burs uygulamasında bursiyerlerin seçiminde yardımcı olması bakımından, teamül de bu yönde olduğundan, biz Sayın dekanımızla tekrar temasa geçtik. Sayın dekanımız dekan yardımcısı Hasan beyin Yönetim Kurulunda görev alabileceğini bildirdiler. Biz de bunu arkadaşlarımıza iletmeye çalıştık. Ve bu 10 Mayıs tarihli karardan iki üç gün sonra ben hepinizin tanıdığı bir hocamızla görüştüm. Sayın Burça Kızılırmak ın da yakın arkadaşı. Sayın Burça Kızılırmak o hocamıza kendisinin ve arkadaşlarının da Hasan beyin adaylığını desteklediklerini söylemiş. Yani bu kararın alınmasından 3 gün sonra böyle bir ifade kullanmış. Buna rağmen İletişim Fakültesinden bir arkadaşımız Yönetim Kuruluna yedek üye olarak seçilmiş oldu. Binalarla ilgili Koruma Kurulu nun kararı konusunda en son toplantımızda, bir araya geldiğimiz ortak toplantıda arkadaşlarımızın bu yönde bir görüşleri olmuştu. Ve ben de kendilerinden bu konudaki gerekçelerini açıklamalarını istemiştim. Herhangi bir gerekçe ifade edilmemişti. Burada biz bu Koruma Kurulu kararını alan kişiler değiliz. Bu konuda Mülkiye Topluluğu nun çıkarı var, yararı varsa bu tartışılır, görüşülür. İtiraz edilmesi gerekirse hep birlikte itiraz edebiliriz. Ancak bu şekilde 4 kişinin bir emrivaki yapmasını ve böyle temel bir konuda karar almasını doğru bulmuyorum. Vakıf avukatı Necati Yılmaz ile sözleşme yenilenmiş. O sözleşmeye göre zaten Aralık ayında iki taraftan herhangi birisi itiraz etmezse, bitmesine bir ay kala, sözleşme otomatikman yenileniyor. Arkadaşlar o sözleşmeyi okusalardı böyle bir karar almaya gerek görmezlerdi. Son karar da, Vakıf yerleşim yerini, şimdi biraz hukuk okumuş, hocalarımızdan dersler almış arkadaşlar olarak bazı şeylere biraz itina etmek lazım Vakfın yerleşim yerinin Karanfil Sokak ta daha önce kiralanan yere taşınmasına karar alınıyor. Yerleşim yeri Vakıf merkezi herhalde. Öyle anlıyoruz. Karanfil Sokak ta kiralanan yer. Yani ne adres var ne bir şey var. Burası 38 senedir Vakıf merkezimiz. Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi deyince Konur Sokak No.1 anlaşılıyor. Bundan sonra da öyle anlaşılması lazım. Yani burada bu bina dururken bu merkezin kiralık bir yere taşınmasını hiçbir şekilde yerinde görmek mümkün değil. Onun ötesinde asıl önemli husus şu: Vakıf Yönetim Kurulu toplantıları niçin ayrı ayrı yapılıyor. Niçin Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi toplantı salonunda değil de yukarıda, bir metre çapında bir masanın etrafında yapılmaya çalışılıyor. Ve bu demin anlattığım gibi niçin bir emrivaki ile yapılıyor. Yani 2

3 toplantıdan bir saat önce haber veriliyor. Yönetim kurulunun bazı üyelerine toplantıya gelin deniyor. Şimdi bütün bunlar ciddi bir yaklaşım sorunu olduğunu gösteriyor. Temel bazı konularda da yaklaşım farklılıklarımız var. Biz şöyle düşünüyoruz. Vakıf Mülkiyeliler Birliği Derneği tarafından vakfedilen mallar ile kurulmuştur, bir mal topluluğudur. Vakfın Yönetim Kurulu üyelerinin, 7 üyesinin 5 i doğrudan, 2 si dolaylı olarak Dernek tarafından seçilmektedir. Dolayısıyla Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulunda ortaya çıkan irade bir şekilde burada da ortaya çıkmalıdır. Şimdiye kadar bu hep böyle olmuştur. Bundan önce 19 genel başkan görev yapmıştır. Hepsi bu anlayış içinde hareket etmişlerdir. Vakıf yönetim kurullarında görev alan arkadaşlarımız bunu dikkate almak durumundadırlar. Ayrıca Vakıf Danışma Kurulu tüzüğümüze göre Genel Kuruldan sonra en yetkili organımız. Bu organın değerlendirmeleri yok sayılmamalıdır. Bu organın atadığı kişilerin Vakıf üyesi olmadığı şeklindeki iddiaların hukuki bir temeli olamaz, yoktur. Biz Mülkiyeliler Birliğinin saygınlığını her şeyin üstünde tutmak zorundayız. Burada kişiye ait bir yerin işletilmesi söz konusu kişiye ait bu mekânların uzun vadeli olarak ne şekilde korunacakları veya binaların yıkılması yıkılmaması, yeniden değerlendirilmesi gibi konularda olabildiğince çok kişinin karara ortak olması gerekir. Önceki yönetimdeki arkadaşlarımız geçen yıl bu binalarla ilgili tartışmalar sırasında bir önceki Genel Kurulda seçimi kazandıkları için bu binalarla ilgili yıkma kararlarının da onaylandığını ifade etmişlerdi. Yani Dernek Genel Kurulu iradesinin o yönde olduğunu bildirmişlerdi. Ama bu yılki Genel Kurulda tam aksi sonuç ortaya çıktı. Şimdi burada binaların korunması ve yenileştirilmesi, daha kullanılır hale getirilmesi söz konusu. Bu iradeyi dikkate almak lazım. Yani bizim Mülkiyeliler Birliği Derneği Genel Kurullarının iradesini istediğimiz yönde yorumlamamız, ona göre hareket etmemiz tutarlı olmaz. Şu anda bizim önümüzde birçok önemli konu var. Bazı çalışmaları başlattık. Bazılarını da başlatmak üzereyiz. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Gerek temsil yeteneği gerekse müktesebatı itibariyle çok daha değerli bir arkadaşımız başkanlığa aday olmuş dahi olsa şunu açıkça söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde bu çalışmalardan ayrı kalmayacağız. Gelecek seçimlere kadar ben ve arkadaşlarım Mülkiye Topluluğunun bize verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Alpaslan Işıklı. Biz teşekkür ederiz, Sayın başkan. Şimdi açıklamalarınız birçok şeyi anlattı ama bir öneriniz var mı? Yani somutlaştırabileceğiniz bir öneri. İhsan Feyzibeyoğlu. Sayın başkan. Şöyle arz edebilirim Alpaslan Işıklı. Tabi, arkadaşlara da söz verilecek İhsan Feyzibeyoğlu. Burada bir önceki toplantıda çok uzun tartışılmış ve karara bağlanmış olmakla birlikte toplantıdan önce dağıtılan bir metin var. O metinde bir takım iddialar, fikirler ileri sürülmüş. O konuda arkadaşlarımıza söz verilir ise Alpaslan Işıklı. O metni hazırlayan Yönetim değil mi? İhsan Feyzibeyoğlu. Hayır. Burada hazır buldum. Alpaslan Işıklı. Yani sizin bu açıklamalarınızla ilgili bir alternatif metin var. O konuda arkadaşlarımıza söz vermemizi öneriyorsunuz. İhsan Feyzibeyoğlu. Evet. Alpaslan Işıklı. Söz almak isteyen varsa buyursun efendim. ( ) 3

4 Alpaslan Işıklı. Dağıttınız mı efendim o metni. ( ) Alpaslan Işıklı. Herkese dağıttıysanız bir özetleyin isterseniz. Hepsini baştan okumaktansa Şimdi o okunacak. Ondan sonra sizin öneriniz nedir? Mehmet Ali Yılmaz. Sayın başkan, değerli üyeler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Alpaslan Işıklı. Buyurun efendim. Mehmet Ali bey biraz bağırarak, olur mu efendim. Veya mikrofonu yaklaştırarak. Mehmet Ali Yılmaz. Tamam, tamam hocam. Peki.Burada yer verdiğimiz, anlatmaya çalıştığımız konuyu Sayın başkanın da söylediği gibi daha önceki toplantıda da konuşmuş, tartışmıştık. Ayrıca bir de burada belge haline getirerek hazırladık ve size ben şimdi bu metni okuyayım. MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE YÜKSEK DANIŞMA KURULUNCA SAMİ OĞUZ UN SEÇİLMESİ KONUSU HAKKINDA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME İHTİLAF KONUSU: Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu tarafından, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, tarihinde Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Aydın SEFERBAY ın tarihinde vefatı sebebiyle, yine Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu tarafından, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, tarihinde Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sami OĞUZ un görev süresinin hangi tarihte sona ereceği. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu nun teşkili ve üyelerinin görev süreleri, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, Yönetim Kurulu başlıklı 11 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasına göre; Yönetim Kurulu; a) Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu nun kendi arasından seçeceği bir üye, b) Mülkiyeliler Birliği ve Vakıf Yönetim Kurullarınca aralarından veya dışardan seçilecek Mülkiyeli (1) er üye, c) Vakıf Yönetim Kurulunca seçilecek en az Doçentlik payesini kazanmış Mülkiyeli bir öğretim üyesi, d) Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu tarafından Mülkiye Camiasına maddi ve manevi hizmette bulunmuş en az 15 yıllık mezunlar arasından seçilecek (2) üye, e) Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı (Başkanlık süresince) olmak üzere (7) kişiden kurulur. İkinci fıkraya göre; Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanının dışında kalan üyeler için üyelik süresi (4) yıldır. Ancak a, b, c ve d fıkralarına göre üyeler yeni seçim yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. Üçüncü fıkraya göre ise; Üyeliğin boşalması durumunda yerine geçmek üzere yukarıdaki seçim organları aynı sayıda yedek üye seçerler. Yedek bulunmadığı takdirde, yeni seçim yapılıncaya kadar bu üyelik Yönetim Kurulunca seçilir. Yedekler veya yeni seçilenler yerlerini aldıkları üyenin müddetini tamamlarlar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME: Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu nun teşkili ve üyelerinin görev sürelerini düzenleyen Yönetim Kurulu başlıklı 11 inci maddesinin yukarıda yer verilen hükümleri ve Mülkiyeliler Birliği Yetkili Kurulları ile Mülkiyeliler Birliği Vakfındaki mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde; 4

5 1- Aydın SEFERBAY, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu nun teşkili ve üyelerinin görev sürelerini düzenleyen Yönetim Kurulu başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Mülkiyeliler Birliği Derneği Yüksek Danışma Kurulu tarafından tarihinde yapılan toplantıda, (4) yıl süreyle görev yapmak üzere, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bu üyelik seçimine ilişkin olarak, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında alınan 229 sayılı Kararı; Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulunun tarihinde Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezinde yapılan toplantısında, Yüksek Danışma Kurulu kontenjanından, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine Aydın Seferbay atanmış bulunmaktadır. Vakıf Yönetim Kurulumuz tarafından atanmanın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. şeklindedir. 2- Aydın SEFERBAY ın tarihinde vefatı dolayısıyla, tarihinde toplanan Mülkiyeliler Birliği Derneği Yüksek Danışma Kurulu, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine Sami Oğuz un seçilmesine karar vermiştir. Bu üyelik seçimine ilişkin olarak, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında alınan 316 sayılı Kararı ise; Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Seferbay ın vefatı nedeniyle Vakıf senedinin 11. maddesinin a bendine göre Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulunun tarihli toplantısında boşalan üyeliğe Sami Oğuz seçilmiştir şeklindedir. 3- Birlik veya Vakıf kayıtlarında bu üyelik seçimleri haricinde konuya ilişkin başkaca bir belge bulunmamaktadır. 4- Dolayısıyla, Mülkiyeliler Birliği Derneği Yüksek Danışma Kurulu tarafından tarihinde yapılan toplantıda, (4) yıl süreyle görev yapmak üzere, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Aydın SEFERBAY ın görev süresi esasen tarihinde sona ermiştir. 5- Vakıf üyeliğindeki görev süresi tarihinde sona eren Aydın SEFERBAY için Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan; Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. hükmüne göre yeni bir seçim yapılmamıştır. 6- Bununla birlikte, Aydın SEFERBAY, kendisi için yeni bir seçim yapılmamış ve yeniden Vakıf Üyeliğine seçilmemiş olmakla birlikte, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanının dışında kalan üyeler için üyelik süresi (4) yıldır. Ancak a, b, c ve d fıkralarına göre üyeler yeni seçim yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. hükmü gereğince, yeni seçim yapılıncaya kadar Vakıf Üyeliği görevine devam etmekte iken tarihinde vefat etmiştir. 7- Eğer, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine tarihinde seçilen ve (4) yıllık görev süresi tarihinde sona eren Aydın SEFERBAY, yeni bir seçim yapılarak, tekrar (4) yıllık Vakıf üyeliğine seçilmiş ve bu görevini sürdürürken tarihinde vefat etmiş olsaydı, bu şekilde boşalan Vakıf Üyeliğine seçilen Sami OĞUZ un görev süresi; Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; Yedek bulunmadığı takdirde, yeni seçim yapılıncaya kadar bu üyelik Yönetim Kurulunca seçilir. Yedekler veya yeni seçilenler yerlerini aldıkları üyenin müddetini tamamlarlar. hükmü gereğince, görev süresini tamamlamak üzere yerine seçildiği Aydın SEFERBAY ın görev süresinin sona ereceği tarih olan tarihinde sona ermiş olacaktı. 8- Vakıf Üyeliğindeki görev süresinin dolmasına rağmen, kendisi için yeni bir seçim yapılmamış ve yeniden Vakıf Üyeliğine seçilmemiş olmakla birlikte, yeni seçim yapılıncaya 5

6 kadar Vakıf Üyeliği görevine devam etmekte olan Aydın SEFERBAY ın tarihinde vefat etmesi üzerine, tarihinde toplanan Mülkiyeliler Birliği Derneği Yüksek Danışma Kurulu, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine Sami Oğuz un seçilmesine karar vermiştir. SONUÇ: Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu tarafından, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, tarihinde Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Aydın SEFERBAY ın (4) yıllık görev süresi tarihinde sona ermiştir. Görev süresi sona eren Aydın SEFERBAY, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliği görevini, yerine yeni seçim yapılıncaya kadar sürdürmekte iken tarihinde vefat etmiş olup, önünde tamamlaması gereken bir görev süresi bulunmamaktadır. Bu sebeple de Aydın SEFERBAY ın vefatı sebebiyle yapılan seçim, boşalan üyeliğe Aydın SEFERBAY ın görev süresini tamamlamak üzere yapılan bir seçim değildir. Bu seçim tarihinden itibaren Aydın SEFERBAY vefat etmese dahi herhangi bir tarihte de yapılabilecek bir seçimdir. Yapılan seçim, görev süresi sona ermesine rağmen yerine yeni seçim yapılıncaya kadar görevine devam ederken vefat eden Aydın SEFERBAY dan boşalan üyelik için yapılmış bir seçimdir. Bu itibarla da, Mülkiyeliler Birliği Derneği Yüksek Danışma Kurulu tarafından, Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğine, tarihinde seçilen Sami Oğuz un Vakıf Üyeliğindeki görev süresi; Mülkiyeliler Birliği Vakıf Senedi nin, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanının dışında kalan üyeler için üyelik süresi (4) yıldır. hükmü gereğince, (4) yıl olup, tarihinde sona erecektir. Alpaslan Işıklı. Söz mü istediniz. Buyurun. Ali Çolak. Ben bu hususta bir iki ekleme yapmak istiyorum. Şimdi, Aydın Seferbay ın görev süresi 2006 yılında tamamlanmıştı. Vakıf hukuku gereği görev süresi tamamlanan üyelerin yerine seçilen üyelerin göreve başlatılması ya da üyeliklerinin kabulü işlemi gerekir. Vakıf yönetim kurullarının toplanıp bize gönderilen bu üye üyedir diye karar alması gerekir. Danışma Kurulumuz 2006 Nisanında, yanlış hatırlamıyorsam, Aydın Seferbay ın görev süresi tamamlandığında Aydın Seferbay ı yeniden üyeliğe atamıştır. Ancak, bunu yazı ile Vakıf Yönetim Kuruluna bildirmemiştir. Vakıf Yönetim Kuruluna bildirilmediği için de Vakıf Yönetim Kurulu Aydın Seferbay ın üye olduğuna ilişkin, yeniden üye atandığına ilişkin herhangi bir karar almamıştır. Dolayısıyla hukuken Aydın Seferbay ikinci kez atanmamıştır. İkinci kez seçilmemiştir. Aydın Seferbay kendi görev süresinin tamamlayan üye durumundadır. İkinci ekleyeceğim husus, geçen toplantıda böyle olmasa bile, Aydın Seferbay böyle atanmış olmasa bile Vakıf Senedimizin yazım şekli gereği, geçen toplantıda da ifade ettim, görev süresini tamamlayacak olanlar yedek üyeler veya Vakıf Yönetim Kurulunun seçtiği üyelerdir. Danışma Kurulunun seçtiği üye görev süresini tamamlamaz. Danışma Kurulunun seçtiği üye kendi görev süresini tamamlar. Bu da ikinci husus. Şimdi bir yaklaşım sorunu olduğu saptaması dışında hiçbir şeye Sayın başkanın iade ettiği hiçbir şeye katılmak mümkün değildir. Bir yaklaşım sorunu olduğu doğrudur. 21 Martta Genel Kurul yapılmıştır. Ve Genel Kurul yapıldığı andan itibaren bu yaklaşım sorunu 6

7 kendiliğinden bir şekilde ortaya koymuştur. Bir, Genel Kurulun yapıldığının 2. günü, yanı Salı günü Sayın başkan beni arayıp biz Mülkiyeliler Birliğine girmek istiyoruz. Evrakları incelemek istiyoruz demişlerdir. Bunun şimdi yaklaşım olmadığı hatırlatılmasına rağmen bu konuda israr etmiştir. Alpaslan Işıklı. Mülkiyeliler Birliği Vakfına demek istiyorsunuz herhalde. Ali Çolak. Hayır. Derneğine Alpaslan Işıklı. Derneğine Ali Çolak. Derneğe. Hepsini birlikte anlatacağım. Şimdi, bir devir teslim söz konusu değilken genel başkan daha odasını toplamamışken biz Derneğe girmek istiyoruz, evraklara bakmak istiyoruz yaklaşımı bir Dernek etiğiyle bağdaşmaz. Mülkiyeliler Birliğinin tarihinde böyle bir olay olmamıştır. Önce devir teslim yapılır. Arkasından hangi evraka bakılacaksa bakılır. Arkasından alelacele maliye müfettişleri Kazan A.Ş. nin evraklarına el koymuştur. Maliye müfettişinin Kazan A.Ş. nin evrakları arasında ne aradığını merak ediyorum. Ne aradığına ilişkin bilgiler tabi bize geliyor. Vergi kaçağı arıyor arkadaşlar. Efendim, sigorta kaçağı arıyor. Kendi şirketimizde bu tip bir inceleme yapıyor. Maliye müfettişi iki arkadaşımız da hala evraklar, Vakfın şirketinin evrakları şu anda Vakıf Yönetim Kuruluyla ilgili olmayan iki arkadaşımızın elindedir. Üç, Vakıf Yönetim Kurulu toplantısında ilk toplantıda şu şu şu üyelerin görevi sona erdi diye konuşulmuştur. Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarında teamül şudur arkadaşlar. Burada Vakıf yöneticiliği yapmış arkadaşlarımız da vardır. 5 üye eskiden kalır. Önceki dönemden kalır. Sadece 2 üye değişir. Buna rağmen Birlik başkanı ilk toplantıda hayırlı olsun der. Başarılar diler. Ve görev dağılımı yapılır. Daha görev dağılımı yapılmadan Vakıf Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız bir genel müdür edasıyla tayine çıkartılmıştır. Sürgün edilmiştir vakıftan. Bu tasfiyeci bir mantıktır. Geçen Danışma Kurulu toplantısında net bir şekilde ifade ettim. Birlikte yönetelim iddiasından kastınız, bir biz arkadaş grubuyuz, bu arkadaş grubu ile birlikte yönetelim ise buyurun seçin dedim Vakıf Yönetim Kurulu üyesini. Eğer, hayır, biz Mülkiyeliler Birliğinin çıkarlarını savunan herkesle birlikte yönetelim iddiasındaysanız seçmeyin bu üyeyi. Vakıfta hukuken tartışmalı bir konuyu Danışma Kurulu toplantısında çözemezsiniz. Vakfı kilitlersiniz dedim. Geçen toplantıda, şube başkanlarımız da burada sizler de buradaydınız. Bu uyarıyı çok net bir şekilde yaptım. Bu günü görerek. Ama hayır, bizim parmağımız fazla. Demokrasilerde biz parmağa bakıyoruz. Dolayısıyla biz bu üyeyi seçeriz diyerek Hasan Yaman üyeliğe seçilmiştir. Hasan Yaman ın üyeliğinin geçersiz olduğu son derece açıktır. Hasan Yaman karar defterine imza attırılmıştır. Üyeliği kabul edilmeden Hasan Yaman o deftere imza atamaz. Üyeliğinin kabul olabilmesi için de Vakıf tüzüğü, Vakıf senedi gereği 4 üyenin imzası gerekir. 4 üye imza atmadan Vakıfta hiçbir karar alınamaz. Hasan Yaman ın önce üyeliği kabul edilecektir 4 üye ile. Arkasından Birlik başkanı Vakıf başkanı, Vecdi Seviğ de başkan yardımcısı seçilebilirdi. Hasan Yaman üye yapılmadığı için o karar 3 üye ile alınmıştır. Ve hukuken geçersizdir. Şimdi siz, biz geldik yönetime. Sizi tasfiye edeceğiz. Bir anlayışı tasfiye edeceğiz. Bir anlayışı kazıyacağız yaklaşımında olursanız burada uzlaşmak, burada anlaşmak, burada çözüm bulmak mümkün değildir. Genel Kurul iradesinin binaların yıkılması yönünde olduğunu, buna saygı duyulması gerektiğini söylediler. Doğru, biz bunu söyledik. Peki, siz saygı duydunuz mu? Mahkeme mahkeme süründük. Vakıflar Genel Müdürlüğüne şikayet, o mahkemeye şikayet bu mahkemeye şikayet. Bir irade çıkmış ortaya. Bu iradeye saygı duymak gerekirdi. Ama bu iradeye saygı gösterilmemiştir. Çankaya Belediyesi ile kim görüşmüştür. Kimler görüşmüştür. projenin onaylan Alpaslan Işıklı. Sayın Çolak, acaba bu buyurduğunuz hususlar 2. madde ile mi alakalı. Ali Çolak. Hayır. Bu madde ile alakalı efendim. Vakıf şeyi ile alakalı. 7

8 Alpaslan Işıklı. Mülkiyeliler Birliği Vakfı binaları ile ilgili olarak bilgi sunulması maddesi var, burada. Ali Çolak. Bir yaklaşımı anlatmak üzere konuşuyorum. Şu anda bir yaklaşım farkı var. Bunu anlatmak üzere örneklendiriyorum izninizle. ( ) Alpaslan Işıklı. Benim önerim de o istikamette ve makul olanın da o olduğunu zannediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ali Çolak. Tabi ki şimdi az önce Sayın başkan ifade etti. Oraya gireyim mi. Bazı konulara değindi. Onlara Alpaslan Işıklı. Onu da uyardım. Yani 1. madde ile ilgili sınırlamasını rica ettim. Ali Çolak. Örneğin teminat mektupları iade edilmiş. ( ) Ali Çolak. Öyle mi? Peki. Tamam. Pek ala. Bir de yedek üyelerin İletişim Fakültesinden olmasına da itiraz etti. Metin Kazancı İletişim Fakültesi öğretim üyesiyken Vakfımızın Yönetim Kurulu Ankara Üniversitesi Basın Yayın olduğu dönemde de..ankara Üniversitesi Metin Kazancı. Yanlış biliyorsun Ali Çolak. Yanlış bilmiyorum. Alpaslan Işıklı. konuşma hakkı Ali Çolak. Sevgili hocam. Benim Alpaslan Işıklı. Bitirsin sözünü. Konuşma hakkınız ondan sonra Ali Çolak. Bir saniye, 82 yılında Vakıf Yönetim Kurulu üyesisiniz. 86 yılında iletişim Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu olmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesinden kopmuştur. Buna rağmen siz 89 yılına kadar Yönetim Kurulu üyeliğini devam ettirdiniz. Saygılar. Alpaslan Işıklı. Teşekkür ederiz. Ses. Bir yanlışlık mı var Ali Çolak. Hocam, benim önümde listeleri var. İsterseniz Vakıf karar defterinden bakalım. Alpaslan Işıklı. Orda bir yanlışlık olmuş olsa bile emsal olmaz. Benim kanaatim o. Çok önemli değil o Alpaslan Işıklı. Kısaca lütfen kısaca Sayın Kazancı Metin Kazancı. Efendim, ben 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne asistan olarak girdim yılına kadar bu görevi sürdürdüm. Sayın hocam Cemal Mıhçıoğlu nun yanında asistan olarak, daha sonra doçent olarak çalıştım yılında üniversiteden istifa edinceye kadar da bu sıfatım devam etti. Ancak Fakülte Kurulu, o zaman iki okul bir olduğu için, daha doğrusu Basın Yayın Yüksek Okulu 8

9 Mülkiyenin çatısında olduğu için Fakülte Kurulu beni Basın Yayın Yüksek Okulunda Halkla İlişkiler Bölümünde görevlendirdi. Olay budur. Alpaslan Işıklı. Evet. Teşekkür ederim. Yani yanlış olduğunu söylemedim. Ama mevzuumuz Sayın Kazancı nın üyeliğinin doğru olup olmadığı değil. Doğru da olsa yanlış da olsa bu meseleyi etkilemez. Yani yanlış olduğunu da söylemedim ayrıca. Şimdi, Sayın başkan siz Mülkiyeliler Birliği Vakfı yönetiminde meydana gelen son gelişmelerle ilgili bilgi verdiniz. Değerli arkadaşlarımız da farklı görüşler ortaya koydular. Bu durum muvacehesinde sizin somut bir öneriniz var mı? Bunu nasıl çözeceğimiz konusunda. İhsan Feyzibeyoğlu. İzin verirseniz Sayın arkadaşlarımızın Aydın Seferbay, rahmetli arkadaşımız ile ilgili seçilme seçilmeme konusunda unuttukları bir şeyi hatırlatmak istiyorum, müsaade ederseniz. Alpaslan Işıklı. Hayır. Onu açıklayın da sonuçta yani bunu nasıl çözeceğiz noktasına varalım. Siz o noktaya getirmeye gayret edin lütfen. İhsan Feyzibeyoğlu. Teşekkür ederim Sayın başkan. Alpaslan Işıklı. Ben tabi elbette ki bu konuda uzman gördüğümüz arkadaşları dinleyeceğim karara varmadan önce ve neticede o uzmanlık görüşlerinin ışığı altında oylamaya başvuracağım. Çözüm yolunu böyle bulacağım ama siz neyin önerilmesi taraftarısınız. Neyin önerilmesinden yanasınız, onu somutlaştıracak şekilde konuşmanızı bağlarsanız yardımcı olursunuz. İhsan Feyzibeyoğlu. Öncelikle Vakıf Yönetim Kurulu üyelikleri konusundaki tartışmaları sonuçlandırmamız, bir sonuca, bir uzlaşmaya varmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapamazsak hiçbir konuda ilerleme sağlayamayız. 8 Nisan 2006 tarihli yüksek Yüksek Danışma Kurulu ses kayıtlarını getirttim. Burada bilgisayar var sanıyorum. Biraz uzun sürebilir. Vaktinizi alabilir. Ya burada arkadaşlarımız dinlesinler ya da bir kopya çıkartalım evlerinde dinlesinler. ( ) İhsan Feyzibeyoğlu. Müsaade eder misiniz? Sözümü bitirebilir miyim. Biz burada Yüksek Danışma Kurulu dosyası bulamadık. Yani Yüksek Danışma Kurulu kararları yok. Böyle yazılı bir karar yok. Başka konularda da eksiklikler var. Yani tabi bir devlet dairesi kadar düzenli olması gerekmez dernek ve vakıfların ama en azından yüksek danışma kurullarında alınan kararlar bir dosyaya konulmalıdır. Eğer öyle olsaydı bu tartışmalar bu kadar uzun sürmeyebilirdi. Kaldı ki 7 Nisan günü Hakan Yurdakuler i anma töreninde Sayın başkan da hatırlıyordu 8 Nisan da Aydın Seferbay arkadaşımızın yeniden seçildiğini. ( ) İhsan Feyzibeyoğlu. Bunların hepsi tutanaklarda var. Dolayısıyla buradaki sorun Aydın Seferbay arkadaşımızın yeniden seçilip seçilmemesi mi yoksa Hasan Yaman arkadaşımızın, yani burada seçilen arkadaşımızın, Vakıf Yönetim Kurulu karar defterinde bir karar alınarak onaylanmamış olması mı? Böyle bir onaya hukuken gerek yoktur. Burası seçim organıdır, aday gösterme organı değildir. Hasan Yaman ı bu organ Yönetim Kuruluna seçmiştir ve Hasan Yaman ilk toplantıya katılmıştır. Diğer konularda tartışmayı uzatmak istemiyorum. Biz kimseyi sürgüne göndermek istemedik. Sadece bir hatırlatma yaptık. Üyelik sürelerinin sona erdiğini gördük. Bir doçent arkadaşımızın süresi yaklaşık bir buçuk sene önce sona ermişti. Ve kendisinden de rica ettik. Devam etmesini istirham ettik. Şimdi de onunla çok iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Keşke devam etseydi. Teşekkür ederim hepinize. Alpaslan Işıklı. Şimdi, değerli dostlar, birçok konuyu gündeme getiriyorsunuz. Sürgüne gönderdiniz mi göndermediniz mi. Efendim, Hasan Yaman mı üye öbür arkadaş mı üye. 9

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR:

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: 1 ĐZMĐR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 06/10/2009 GÜNLÜ EKĐM AYININ 2.BĐRLEŞĐMĐNE AĐT TUTANAK ÖZETĐ HAZIR OLANLAR: Adnan Oğuz AKYARLI- Ahmet DOĞAN-Ahmet Nejat AKINCI- Ayşe Neşe EDEBALĐ- Azmi KUMOVA- Ceyhan

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba.

Veda SUNUŞ. Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. 07KIŞ 2011 SUNUŞ Veda Sevgili Sarı-Siyahlılar; 7. sayımızda (Kış 2011) tekrar merhaba. Geçen üç aylık dönemde bahçe yemeği, hazırlık sınıfları ile tanışma toplantısı, üniversitede okuyan genç mezunlarımızla

Detaylı

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi

17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI. Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 17 İNCİ İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI TOPLANTISI KONUŞMALARI Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2009 İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu üyeleri (2008-2009) Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :17 CELSE TARİHİ :19.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 23 OCAK 2014 AYLIK TOPLANTISI SUNUCU Sayın İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı, Sayın İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası mensupları ve değerli misafirler,

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

Perpa da kongre mevsimi

Perpa da kongre mevsimi PERPA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ PERSİAD 1993 www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 11 Sayı 80 Ağustos 2010 www.perpagazetesi.net

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 41 Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı