İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA YABANCI SERMAYE GÖSTERGELERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 yılı Haziran ayında kaldırılmasından sonra yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile ilgili istatistikî bilgiler ticaret siciline kayıt aşamasında derlenmektedir. Söz konusu çalışmamız bir yıllık süreç içersinde İTO da yeni kayıt ve iptal edilen firmalar esas alınarak hazırlanmış olup, mevzuat gereği Anonim Şirketlerde hisse devirleri tescile tabi olmadığından bu husus çalışmamıza yansıtılmamıştır. Not: Söz konusu bu çalışmadaki oransal değerlerde, diğer gruplarla daha kolay mukayese yapılabilmesi için genel toplam içerisindeki payları dikkate alınmıştır. YENİ KAYITLAR: İstanbul Ticaret Odası ticaret sicili kayıtlarına göre 2014 yılında yabancı yatırımcı tarafından toplam TL lik sermaye tutarında şirket kurulmuştur. İstanbul daki yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında, yabancı yatırımcı sayısı 2014 yılında 2013 yılına göre % 30,3 oranında artmış, taahhüt edilen sermaye miktarı 524 milyon $ ( TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Ortalama yabancı sermaye 2014 yılında TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörel Dağılım: 2014 yılında yeni kurulan şirketlerde yabancı sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektör, yatırımcı sayısı ve 398 milyon TL yabancı sermaye toplamı ile Hizmet sektörü olmuştur. Bunu 255 milyon TL toplam yabancı sermaye ile Ticaret sektörü takip etmektedir. İstanbul a gelen yabancı yatırımcı sayısının % 60,80 i üç, taahhüt edilen sermayenin ise % 80,84 ü ise dört ana sektörde yoğunlaşmıştır. En çok yabancı yatırımcı çeken sektörler sıralamasında, toplam yabancı yatırımcı içinde % 30,15 pay ile Hizmet, % 15,82 pay ile Her Türlü Ticaret, % 14,82 ile İnşaat sektörleri ilk sıraları paylaşmıştır. sermaye değerlerinde; toplam yabancı sermayenin % 32,56 sı Hizmet, % 20,86 sı Ticaret, % 15,51 i Madencilik, % 11,90 ı İnşaat sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Hizmet ve Mobilya-Orman Ürünleri sektörlerinde yabancı yatırımcı sayısı ile taahhüt edilen yabancı sermaye arasında doğru orantılı bir ilişki söz konusudur. Hizmet sektörü katılım gösteren yabancı yatırımcı sayısı ve yatırılan sermaye değerleri açısından listenin ilk sırasında yer alırken, Mobilya-Orman Ürünleri sektörü 47 yatırımcı sayısı ve % 0,24 lük sermaye payı ile en az yatırım yapılan sektör olmuştur.

3 TABLO YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE İTO YA YENİ KAYIT YAPTIRAN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DAĞILIMI SEKTÖRLER YATIRIMCI SAYISI SERMAYE -TL Genel Toplam İçinde Pay Yatırımcı Sayısı % Sermaye % 01-HER TÜRLÜ TİCARET ,82 20,86 02-HİZMET ,15 32,56 03-GIDA ,69 1,48 04-TEKSTİL ,03 3,88 05-İNŞAAT ,82 11,90 06-KİMYA ,28 6,02 07-TAŞITLAR ,81 1,18 08-MADEN ,52 15,51 09-BİLİŞİM ,44 2,17 10-ELEKTRİK-ELEKTRONİK ,16 0,51 11-MOBİLYA-ORMAN ÜRÜNLERİ ,05 0,24 12-MAKİNA ,12 3,69 13-DİĞER ,11 0,00 TOPLAM ,00 100,00 SERMAYE DEĞERLERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 2014 YILLIK 03-GIDA 0,01 04-TEKSTİL 0,04 05-İNŞAAT 0,12 06-KİMYA 0,06 07-TAŞITLAR 0,01 02-HİZMET 0,33 08-MADEN 0,16 09-BİLİŞİM 0,02 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK 0,01 01-HER TÜRLÜ TİCARET 0,21 13-DİĞER 0,00 12-MAKİNA 0,04 11-MOBİLYA-ORMAN ÜRÜNLERİ 0,00

4 2014 yılında Odamıza kayıt yaptıran yabancı yatırımcı sayısının taahhüt ettikleri sermaye dikkate alındığında yabancı yatırımcı başına düşen ortalama sermaye genel toplamda 272 bin TL dir. En fazla yabancı yatırımcı başına düşen ortalama sermaye miktarında, 158 yabancı yatırımcının yer aldığı Madencilik sektörü bin TL ile ön plandadır. 359 bin TL ile Ticaret, 321 bin TL ile Makine, 294 bin TL ile Hizmet sektörleri yabancı yatırımcılarda üye başına düşen ortalama sermayesi en fazla değere sahip sektörleri teşkil etmektedir. TABLO YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE İTO YA YENİ KAYIT YAPTIRAN FİRMALARDA YATIRIMCI BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA SERMAYE SEKTÖRLER Ortalama Sermaye TL 01-HER TÜRLÜ TİCARET HİZMET GIDA TEKSTİL İNŞAAT KİMYA TAŞITLAR MADEN BİLİŞİM ELEKTRİK-ELEKTRONİK MOBİLYA-ORMAN ÜRÜNLERİ MAKİNA DİĞER TOPLAM Firma Kuruluş Türüne Göre Dağılım: Firma nevileri itibariyle yabancı sermaye girişleri Anonim Şirketler ve Limited Şirketlerde yoğunlaşmıştır. Toplam Sermayenin % 55,59 u 679 milyon TL ile Anonim Şirket, % 41,73 ü 510 milyon TL ile Limited Şirket statüsüne sahiptir. Anonim Şirketlerde yatırımcı sayısı Limited Şirketlere göre çok düşük olmasına rağmen, toplam sermaye değeri Limited Şirketlere göre daha yüksektir. ların ü Limited, 699 u Anonim şirketlere ortak olurken, 225 yatırımcı sayısı ile toplam içerisinde % 5,01 paya sahip olan Fert firmalara yapılan sermaye girişi genel toplamın ancak % 0,16 sını oluşturmuştur. TABLO YILI İTİBARİYLE KURULUŞ TÜRÜNE GÖRE İTO YA YENİ KAYIT YAPTIRAN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DAĞILIMI SEKTÖRLER YATIRIMCI SAYISI SERMAYE -TL Genel Toplam İçinde Pay Yatırımcı Sayısı % Sermaye % ANONİM ŞİRKET ,58 55,59 BANKA MERKEZLERİ ,11 2,49 FERT FİRMA ,01 0,16 HİSSELİ KOMANDİT ŞİRKET ,02 0,00 HOLDİNG ,07 0,03 LİMİTED ŞİRKET ,21 41,73 TOPLAM ,00 100,00

5 2014 YILI FİRMA KURULUŞ TÜRÜNE GÖRE SERMAYE DAĞILIMI(%) LİMİTED ŞİRKET 41,73% FERT FİRMA 0,16% HOLDİNG 0,03% BANKA MERKEZLERİ 2,49% ANONİM ŞİRKET 55,59% ortaklı firmaların kuruluş türünde sermaye değeri itibariyle Anonim Şirketlerde Hizmet, Maden ve Ticaret sektörleri, Limited şirketlerde ise Ticaret, Hizmet ve İnşaat kuruluşları ön plandadır. yatırımcı sayısı itibariyle; tüm sektörlerde Limited şirketler ön planda iken, Sermaye değeri itibariyle Hizmet, İnşaat, Maden ve Makine sektörlerinde Anonim Şirketler ilk sırada yer almıştır. Toplam yabancı sermaye değerinin % 32,56 sını teşkil eden Hizmet sektörünün % 23,18 ini Anonim Şirketler, % 6,84 ünü Limited Şirketler % 2,49 unu Banka Merkezleri, % 0,03 ünü Holdingler, % 0,02 sini ise Fert Firmalar oluşturmuştur. Taahhüt edilen toplam yabancı sermayenin % 55,59 unu oluşturan Anonim şirket ortaklıklarında sermayenin % 50,26 sı 4 sektör de toplanmış olup; % 23,18 i Hizmet, % 12,36 sı Maden, % 8,42 si Ticaret ve % 6,30 unu ise İnşaat sektörü teşkil etmiştir. sermaye içerisinde % 41,73 paya sahip olan Limited Şirket kuruluşlarında yabancıların ağırlıklı olarak % 12,37 pay ile Ticaret, % 6,84 pay ile Hizmet sektörlerine yöneldikleri görülmüştür. Ülke Gruplarına Göre Dağılım: 2014 yılı yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında, yabancı yatırımcı sayısı itibariyle % 46,76 oran ile ilk sırada yer alan Orta Doğu Ülkeleri, sermayesi itibariyle % 25,29 luk pay ile ikinci sırada yer almıştır. % 47,17 lik sermaye payı ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği Ülkeleri ise yatırımcı sayısı bakımından % 21,80 pay ile ikinci sırada yer almıştır. Avrupa Birliği ülkeleri 576 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu 309 milyon ile Orta Doğu ülkeleri ve 170 milyon TL ile Uzak Doğu Asya Ülkeleri takip etmiştir. Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülke gruplarında, yabancı yatırımcı sayısı açısından Hizmet sektörü ön plandadır.

6 ÜLKE GRUPLARINA GÖRE SERMAYE DAĞILIMI(%) AVRUPA BİRLİĞİ 47,17% DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ 8,20% AFRİKA ÜLKELERİ 2,89% ORTA DOĞU ÜLKELERİ 25,29% DİĞER ÜLKE GRUPLARI 0,00% ASYA ÜLKELERİ 0,51% AVUSTRALYA VE OKYANUSYA 0,16% ORTA VE GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ 0,34% UZAK DOĞU ASYA ÜLKELERİ 13,95% KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ 1,49% Ülkelere Göre Dağılım: Sermaye durumuna göre ; 2014 yılında Lüksemburg, Çin, İtalya ve Kuveyt şirket kuruluşlarında en fazla yabancı sermaye ile yatırımda bulunan ilk dört ülke konumunda olup, taahhüt edilen toplam yabancı sermayenin % 45,76 sını kapsamıştır. sermaye değerleri incelendiğinde; 39 Lüksemburglu yatırımcının firma kuruluşu için taahhüt ettikleri yabancı sermaye değeri toplam içerisinde % 14,90 pay ile 182 milyon TL dir. Lüksemburg u 72 yabancı yatırımcı, 138 milyon TL ve % 11,29 pay ile Çin, 93 yatırımcı,123 milyon TL ve % 10,07 pay ile İtalya, 33 yatırımcı 116 milyon TL ve % 9,50 pay ile Kuveyt takip etmektedir. Lüksemburg uyruklu yatırımcılar, yine toplam sermaye içerisinde % 8,75 pay 106 milyon TL ile Hizmet sektörüne, şirket türlerinden ise % 14,87 pay ve TL ile Anonim Şirketlere yatırımı yapmayı tercih etmiştir. Toplam sermaye içerisinde % 11,29 pay ile 2.nci sırada bulunan Çin, ağırlıklı olarak Anonim Şirket türünde yatırımlarda bulunurken, tercih ettiği yatırım alanı % 10,86 pay ile Madencilik sektörüdür. 3. sırayı teşkil eden ve toplam yabancı sermaye içerisinde % 10,07 paya sahip olan İtalya nın en fazla yatırımda bulunduğu sektör % 9,09 ile Ticaret sektörü olurken, kuruluş türü itibariyle sermayenin % 9,26 sı Limited Şirketlere yönelmiştir. Sermayesi bakımından % 9,50 paya sahip Kuveyt, Anonim Şirket ağırlıklı yatırımlarda bulunurken,% 9,16 oranda bir pay ile Hizmet sektöründe yatırıma yönelmiştir.

7 Ortaklık sayısına göre ; Suriye, İran, Almanya ve Azerbaycan 2014 yılında yabancı sermaye ile ortaklıkta bulunan ilk dört ülke konumunda olup, toplam ortaklık sayısının % 44,66 sını kapsamıştır. Ortaklık sayısına göre; 85 milyon TL lik yabancı sermaye yatırımını ortak sayısı ve % 25,21 lik ortaklık payı ile gerçekleştiren Suriye li yatırımcılar ilk sırada yer almaktadır. Onları, 23 Milyon TL lik yatırım ve % 8,89 luk ortaklık payı ile 399 İran lı yatırımcı, 56 Milyon TL lik yatırım ve % 6,44 lük ortaklık payı ile 289 Alman yatırımcı, 41 Milyon TL lik yatırım ve % 4,12 lik ortaklık payı ile Azerbaycanlı yatırımcılar takip etmektedir. Suriye uyruklu yatırımcılar, yine toplam ortaklık sayısı içerisindeki % 7,09 luk pay ve 318 ortaklık sayısı ile Hizmet sektörüne, şirket türlerinden ise % 22,42 pay ve ortaklık sayısı ile Limited Şirketlere yatırımı yapmayı tercih etmiştir. 2.nci sırada bulunan ve toplam ortaklık sayısı içerisinde % 8,89 paya sahip İran da ağırlıklı olarak Limited Şirket türünde yatırımlarda bulunurken, tercih ettiği yatırım alanı % 2,23 pay ile Ticaret sektörü olmuştur. Toplam ortaklık sayısı içerisinde % 6,44 lük pay ile 3. sırayı teşkil eden Almanya nın en çok ortaklık kurduğu sektör % 1,36 ile İnşaat sektörü olurken, kuruluş türü itibariyle % 4,08 oranla Limited Şirketlere yönelmiştir. % 4,12 lik ortaklık payına sahip Azerbaycan da Limited Şirket ağırlıklı yatırımlarda bulunurken, % 1,20 oranda bir pay ile Hizmet sektöründe yatırıma yönelmiştir. TABLO YILI ÜLKELER İTİBARİYLE İTO YA YENİ KAYIT YAPTIRAN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DAĞILIMI ÜLKELER YATIRIMCI SAYISI SERMAYE-TL Genel Toplam İçinde Pay Sayısı % Sermaye % LÜKSEMBURG ,87 14,90 ÇİN ,60 11,29 İTALYA ,07 10,07 KUVEYT ,74 9,50 HOLLANDA ,27 8,40 SURİYE ,21 6,96 ALMANYA ,44 4,66 AZERBEYCAN ,12 3,38 FRANSA ,47 2,76 BİRLEŞİK KRALLIK ,09 2,69 RUSYA ,38 2,64 JAPONYA ,22 2,34 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ,58 2,09 İRAN ,89 1,91 Diğer ,92 18,33 TOPLAM ,00 100,00

8 İlk Üç sırayı alan sektörlerde Sermaye Girişlerinin Ülkelere Göre Dağılımı: Kuruluşunda % 32,56 pay ile en fazla yabancı sermaye değeri barındıran Hizmet sektöründe iki ülke 29 yatırımcı ve 218 milyon TL lik yatırımı ile toplam içerisinde % 17,91 pay almıştır. En fazla yabancı sermaye yatırımında bulunan ülke olarak 111 milyon TL ve % 9,16 pay oranı ile Kuveyt dikkat çekmektedir. Bunu 106 milyon TL lik yatırım ile toplam içerisinde % 8,75 lik paya sahip olan Lüksemburg izlemektedir. Tüm sektörler içerisinde % 20,86 ile 2. sırada bulunan Ticaret sektöründe toplam yabancı sermayenin % 9,09 u olan 111 milyon TL İtalya, % 4,91 i ise 60 milyon TL lik sermaye ile Lüksemburg uyrukludur. Toplam Sermaye içerisinde % 15,51 pay alan Maden sektöründe, sadece Çinli 5 yatırımcının, toplam yabancı sermayenin % 10,86 sına denk gelen 132 milyon TL lik yatırımı sektör içerisinde ağırlık kazanmıştır. TABLO YILINDA İTO DA YENİ KAYITLAR İÇERSİNDE EN FAZLA SERMAYE BULUNAN SEKTÖRLERDE YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYENİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI SEKTÖRLER ÜLKELER YATIRIMCI SAYISI SERMAYE TL Genel Toplam İçinde Pay Yatırımcı Sayısı % Sermaye % 02-HİZMET ,15 32,56 KUVEYT ,38 9,16 LÜKSEMBURG ,27 8,75 HOLLANDA ,33 2,52 RUSYA ,60 2,02 SURİYE ,09 1,63 01-HER TÜRLÜ TİCARET ,82 20,86 İTALYA ,22 9,09 LÜKSEMBURG ,02 4,91 FRANSA ,16 2,30 SURİYE ,77 0,93 İRAN ,23 0,54 08-MADEN ,52 15,51 ÇİN ,11 10,86 BİRLEŞİK HOLLANDA KRALLIĞI ,13 2,38 ALMANYA ,67 0,89 AVUSTURYA ,02 0,20 YUNANİSTAN ,04 0,17 Ortaklık Yapısı: 2014 yılında kurulan firmalara ortak olan yabancıların katılımlarında ağırlık şahıs ortaklığındadır yabancı yatırımcı sayısının ini şahıs, 462 sini ise tüzel ortaklıklar oluşturmaktadır. Toplam yabancı sermayenin % 34,45 i şahıs, % 65,55 i ise tüzel ortaklıklara aittir. Tüm sektörlerde genel yapıya uygun olarak yabancı yatırımcı sayısında şahıs ortaklığı ön plandadır.

9 Tüzel ortaklık sayı itibariyle şahıs ortaklıkların ancak % 11,48 ine tekabül ederken, yabancı sermaye değeri bakımından şahıs ortaklık sermayesinin % 90,24 fazlasıdır yılında yabancıların iştirak ettiği firma kuruluşlarında Tüzel ortak sermayesi 801 milyon TL, Şahıs ortaklık sermayesi ise 421 milyon TL dir. Her Türlü Ticaret, Hizmet, Madencilik, Bilişim ve Makine sektörlerinde tüzel ortaklık sermayesi, bunların dışında kalan sektörlerde ise şahıs ortaklık sermayesi daha fazladır. Özellikle toplam yabancı sermaye içerisinde ilk üç te yer alan sektörlerden Hizmet sektörünün % 67,56 sı ve Ticaret sektörünün % 79,28 inde tüzel ortaklık sermayesi ön planda olurken, İnşaat sektörünün % 61,62 si şahıs sermayesi kapsamındadır. TABLO YILINDA SEKTÖRLER İTİBARİYLE İTO YA YENİ KAYIT YAPTIRAN YATIRIMCILARIN ORTAKLIK YAPISINDA SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SEKTÖRLER ŞAHIS ORTAK ŞAHIS SERMAYE TL TÜZEL ORTAK TÜZEL SERMAYE TL ORTAK TOPLAMI TOPLAM SERMAYE TL 01-HER TÜRLÜ TİCARET HİZMET GIDA TEKSTİL İNŞAAT KİMYA TAŞITLAR MADEN BİLİŞİM ELEKTRİK, ELEKTRONİK MOBİLYA-ORMAN ÜRN MAKİNA DİĞER TOPLAM şahıs ortaklıklarında ve tüzel ortaklıklarda en çok başvurulan firma kuruluş türü olarak Limited Şirket öne çıkmaktadır. Yatırımcı sayısı itibariyle Şahıs ortağın % 82,04 ü Limited, % 12,30 u Anonim Şirket, % 5,59 u Fert Firma, % 0,05 i Holding, % 0,02 si de Hisseli Komanditlerden oluşmaktadır. Şahıs ortaklıklarının 421 milyon TL tutarındaki yabancı sermayenin % 69,60 ı Limited Şirket, % 29,87 si Anonim Şirket, % 0,47 si Fert Firma, % 0,06 sı Holding statüsündedir. 462 adet Tüzel ortağın % 54,55 i Limited, % 44,16 sı Anonim Şirket, % 1,08 i Banka Merkezleri, % 0,22 si Holdinglere yöneliktir. Bu ortaklık yapısında 801 milyon TL tutarındaki tüzel yabancı sermayenin % 69,11 i Anonim Şirket, % 27,08 i Limited Şirket, % 3,80 i Banka Merkezleri, % 0,01 i ise Holdingleri kapsamaktadır.

10 TABLO YILI İTİBARİYLE KURULUŞ TÜRLERİ İTİBARİYLE İTO YA YENİ KAYIT YAPTIRAN YATIRIMCILARIN ORTAKLIK YAPISINA GÖRE SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI FİRMA NEVİLERİ ŞAHIS ORTAK ŞAHIS SERMAYE TL TÜZEL ORTAK TÜZEL SERMAYE TL ORTAK TOPLAMI TOPLAM SERMAYE TL ANONİM ŞİRKET BANKA MERKEZLERİ HİSSELİ KOMANDİT ŞİRKET HOLDİNG LİMİTED ŞİRKET ŞAHIS (FERT FİRMA) TOPLAM YILINDA SERMAYE DEĞERİ İTİBARİYLE ŞAHIS ve TÜZEL ORTAKLIK YAPISI (%) ŞAHIS ORTAK SERMAYESİ 34,45% TÜZEL ORTAK SERMAYESİ 65,55% İPTAL EDİLEN KAYITLAR: 2014 yılı içerisinde yabancı yatırımcılardan si çeşitli nedenlerden dolayı kayıtlarını iptal ettirmişlerdir. Res en terkin iptal kararlarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun geçici 7.maddesinde yer alan münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş Anonim ve Limited şirketler ile Kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicil kayıtlarının silinmesi kararı etkili olmuştur. İptal edilen yabancı sermaye değeri TL olup, kuruluşta kayda geçen toplam değerin % 17,14 ünü oluşturmaktadır. İptal Nedenleri: 2014 yılında yabancı uyruklu olarak gerek şahıs ve gerekse ortaklık yapısı ile kurulan şirketlerde kanuni zorunluluk gereği Resen Terkin uygulaması yapılmıştır. Bu işlemle toplamın % 89,84 ünü oluşturan 990 yabancı yatırımcının 28 milyon TL lik değer kaydı silinmiş ve bu değer toplam silinen yabancı sermaye değerinin % 13,52 sini kapsamıştır.

11 İptallerin diğer bir nedeni ise Merkez naklidir. Bu yolla kaydını sildiren 104 yabancı yatırımcının sermaye değeri, toplam sermayenin % 85,20 sini oluşturmaktadır. Kapanış için başvuran yabancı yatırımcıların kalan % 0,73 ü ise Tasfiyesiz İnfisah dolayısıyla kapanış başvurusunda bulunmuştur. Sermaye değerine göre tüm şirket türlerinde Merkez Nakli nedeniyle kapanış işlemi gerçekleşirken, ortaklık sayısı dikkate alındığında Resen Terk ağırlık kazanmaktadır. TABLO YILI İTİBARİYLE İTO DA KAYDINI İPTAL ETTİREN YATIRIMCILARIN İPTAL NEDENLERİNE GÖRE SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI İPTAL NEDENLERİ SAYI Genel Toplam İçinde Pay İPTAL EDİLEN SERMAYE-TL Sayısı % Sermaye % Merkez Nakli ,44 85,20 Resen Terkini ,84 13,52 Tasfiyesiz İnfisah ,73 1,28 TOPLAM ,00 100, YILINDA SERMAYE DEĞERİ İTİBARİYLE İPTAL NEDENLERİNİN DAĞILIMI Merkez Nakli 85,20% Sektörlere Göre Dağılım: Tasfiyesiz İnfisah Resen Terkin 13,52% Oda kaydının iptal edilme işlemlerinde yabancı sermaye değeri itibariyle Maden sektörü % 37,24 pay ve 78 milyon TL ile ilk sıradadır. Bunu % 14,08 pay 29 milyon TL ile Elektrik- Elektronik, % 12,53 pay ile İnşaat sektörü izlemiştir. Maden ve Elektrik-Elektronik sektörlerinde iptal edilen yabancı sermaye değeri itibariyle Merkez Nakli % 37,19 ve % 14,02 oran ile iptal nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır.

12 TABLO YILINDA SEKTÖRLER İTİBARİYLE İTO DA KAYDINI İPTAL ETTİREN YATIRIMCILARIN SAYI ve SERMAYE DAĞILIMI SEKTÖRLER İPTAL EDİLEN SAYISI İPTAL EDİLEN SERMAYE -TL Genel Toplam İçindeki Dağılımı % Sayısı % Sermaye % 01-HER TÜRLÜ TİCARET ,98 5,45 02-HİZMET ,60 2,12 03-GIDA ,45 7,03 04-TEKSTİL ,45 0,49 05-İNŞAAT ,62 12,53 06-KİMYA ,45 8,75 07-TAŞITLAR ,72 2,89 08-MADEN ,27 37,24 09-BİLİŞİM ,00 10-ELEKTRİK, ELEKTRONİK ,27 14,08 11-MOBİLYA-ORMAN ÜRN ,27 0, MAKİNA ,000 2,81 2,25 13-DİĞER ,66 6,16 TOPLAM ,00 100, YILINDA İPTAL EDİLEN ORTAK SAYISININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (%) HER TÜRLÜ TİCARET 9,98% HİZMET 20,60% GIDA 3,45% TEKSTİL 3,45% İNŞAAT 9,62% KİMYA 4,45% TAŞITLAR 1,72% DİĞER 34,66% MAKİNA 2,81% MOBİLYA-ORMAN ÜRÜNLERİ 0,27% BİLİŞİM 3,45% MADEN 3,27% ELEKTRİK-ELEKTRONİK 2,27% Ülkelere Göre Dağılımı: 2014 yılında kaydı iptal edilen ve 158 yatırımcıya sahip Almanya yı, 84 yatırımcı ile İngiltere, 81 yatırımcı ile Hollanda takip etmiştir. İptal edilen toplam sermaye değeri içerisinde ise % 37,04 lük pay ve 77 milyon TL ile kapanmanın en çok görüldüğü ülke Avusturya olmuştur. Avusturyalı yatırımcıların tek kapanış nedeni Resen Terkin olurken, kapanan şirketlerin tamamına yakını Limited Şirket tir. Sermaye değeri itibariyle iptallerin en çok görüldüğü ikinci ülke % 34,38 ile Almanya olup, sermayenin % 81,22 si Limited şirket statüsündedir. Bu ülkede de sermaye değeri itibariyle Merkez Nakli, firma sayısı itibariyle ise Resen Terkin en önemli kapanma nedeni olmuştur.

2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL DA SERMAYE GÖSTERGELERİ (YENİ KAYIT ve İPTAL EDİLEN FİRMALARDA YATIRIMCI SAYISI ve SERMAYE DURUMU RAPORU) 2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

IS]ANBUt TICARET OID:A~INA

IS]ANBUt TICARET OID:A~INA ., IS]ANBUt TICARET OID:A~INA KAYIT LI ~IRMAKUı~ULU~LARINDA YABANCI. IDRtAK ve ~ERMAYEDURDMW 200J Haziran 200) Hazimn, İSTANBUL TİCARET ODASI'NA KAYlTLI FİRMALARlN KURULUŞLARlNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE

Detaylı

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Yabancı sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı ndan ön izin alma mecburiyetinin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2017 1 Ar-Ge Şubesi I çindekiler 1. ŞUBAT AYI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ.3 1.1. Şubat 2017 Uludag Tekstil

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı Ocak-Mayıs Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %15 azalmıştır. İhracat İthalat Oranları Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Ağustos 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı Ocak-Haziran Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %15 azalmıştır. İhracat İthalat Oranları Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış olurken, kooperatif sayısında %21,43 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: TEMMUZ 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU İlk 7 aylık dönemde geçen seneye göre Türkiye İhracatı 11'e yakın artış

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı OcakNisan Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen verilere göre İlimizin

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Kasım / Ocak-Kasım 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Kasım / Ocak-Kasım 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Kasım / Ocak-Kasım 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Aralık 2017 Sayfa 1 / 11 İÇİNDEKİLER İHRACATIN GÖRÜNÜMÜ... AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ( 2014/2015 OCAK-NİSAN DÖNEMİ)

TÜRKİYE GENELİ ( 2014/2015 OCAK-NİSAN DÖNEMİ) AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE GENELİ ( 2014/2015 OCAK-NİSAN DÖNEMİ) HAZIRLAYAN YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖR ŞEFLİĞİ ADRES

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13, kooperatif sayısında %53,97 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2014/2015 AĞUSTOS AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ LENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şefliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği EYLÜL 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU TÜRKİYE GENELİ DURUM: İlk 9 aylık dönemde geçen seneye göre Türkiye İhracatı %12 artış sağlamış olup

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ 1. GÖREVİN DAYANAĞI 31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi 2009 Toplantısında

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada arıtma sistemleri ve filtreler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 842121 SUYUN FİLTRE

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Eylül / Ocak-Eylül 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Eylül / Ocak-Eylül 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Eylül / Ocak-Eylül 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Ekim 2017 Sayfa 1 / 11 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... EYLÜL 2017 UHKİB

Detaylı

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 AĞUSTOS

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MART / TÜRKİYE

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ( 2012 / 2013 TEMMUZ AYI DÖNEMİ)

TÜRKİYE GENELİ ( 2012 / 2013 TEMMUZ AYI DÖNEMİ) AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE GENELİ ( 2012 / 2013 TEMMUZ AYI DÖNEMİ) ADRES : Adres: Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

Detaylı

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2014/2015 OCAK-TEMMUZ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ LENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şefliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU

HAZİRAN 2017 AYLIK İHRACAT RAPORU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği TÜRKİYE GENELİ DURUM: HAZİRAN AYLIK İHRACAT RAPORU yılının Ocak Haziran döneminde bir önceki senenin aynı dönemine tüm sektörlerdeki

Detaylı