UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI"

Transkript

1 UBAP (ULUSAL BARO AĞI PROJESĠ) ÇALIġMALARI UBAP, açılımı Ulusal Baro Ağı Projesi olup, Türkiye deki tüm baroların, avukatların ve avukat stajyerlerinin üye olarak pek çok elektronik işlemlerden yararlanabilecekleri büyük bir web sistemidir. UBAP'ın yapımı ve geliştirilmesi TBB Bilgi İşlem Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir yılında TBB Bilgi İşlem Merkezi tarafından uygulamaya açılan Baroport (TBB Baro Avukat Portalı), güncel teknolojinin en son imkânlarından yararlanılarak modern sistemlerle yeniden kurulması ve güncel ihtiyaçlara göre modern sistemler ile geliştirilmesi ile Ulusal Baro Ağı Projesi adı altında yeniden hayata geçmiştir. TBB Bilgi İşlem Merkezi çalışanlarınca geliştirilen UBAP projesi ile, Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız için yapılan program modülleri birbirleriyle entegre olarak çalışarak hızlı, sağlıklı, güvenli ve dolayısıyla verimli çalışmaya imkan sağlamaktadır. UBAP ta 3 tip üyelik bulunmaktadır; Barolar, avukatlar ve stajyerler. Barolar Barolar, baro uygulamalarını buradan yönetebilmektedir. Her uygulama birer modül olarak sınıflandırılmıştır, Barolar istedikleri modülleri kullanabilmektedir. UBAP ta Evrak, Staj, Sicil, Ruhsat, CMK, Adli Yardım, Gelir Gider modülleri mevcuttur. Baro uygulamaları birbiriyle haberleşebilecek şekilde geliştirilmiştir. Örneğin Evrak programından yapılan giriş, ilgili modüle ulaştırılarak ve tekrar tekrar girişlerin önüne geçimektedir. Bunun ötesinde, baronun kendi içinde değil diğer barolarla olan haberleşmeler de sistem üzerinden yürütülmektedir. Örneğin nakil olan bir avukatın nakil gönderimi, gönderildiği anda karşı barodan karşılanmakta ve avukatla ilgili tüm bilgiler aynı anda nakil gelinen baronun verileri ile bütünleşmiş olmaktadır. Bu şekilde bilginin tekrar tekrar yazılmasının önüne geçilmiş, işlemlerin çok daha pratik ve hızlı şekilde işlenebilmesi sağlanmıştır.

2 Avukatlar Avukatlar, pek çok baro işlemlerini ekran başından yönetebilmekte ve yürütebilmektedir. Bunun için avukatın UBAP a üye olması gerekmektedir. Üye olduktan sonra adres, iletişim, kimlik bilgileri, banka bilgileri vb. tüm bilgilerini anında sistem üzerinden güncelleyebilmekte, bilgilerinden hangilerinin baro levhasında görünebileceğine kendisi karar vermektedir. CMK görevlendirmelerini buradan takip edebilmekte, Av.tr başvurularını, sosyal yardım başvurularını kolayca yapabilmekte, staj kredisi geri ödeme bilgilerini buradan izleyebilmekte, baroadi.av.tr uzantılı ücretsiz e- posta adresi alabilmektedir. Bununla birlikte sistem halen gelişmeye devam ettiği için zaman içerisinde yeni uygulamalar yapıya eklenecektir. Stajyerler UBAP ta Stajyerler de avukatlar gibi kişisel bilgi güncellemeleri ve Sosyal Yardım başvurularını yürütebilmektedir. Bunun dışında ruhsatlarının hangi aşamada olduğunu takip edebilmekte staj kredisi başvuru durumlarını ve ödeme bilgilerini buradan izleyebilmektedir. UBAP a üye olan avukatlarımızın ve stajyerlerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır Ağustos ayında açılan Ulusal Baro Ağı Projesine bugün 25 bin avukat üyedir.

3 UBAP GiriĢ Ekranı Ulusal Baro Ağı Projesi (UBAP) nin giriş ekranını son güvenlik sistemleri kullanılarak multilogin sistemine uyumlu hale getirme çalışmaları yapılmıştır. Sisteme giriş için; BaroKart Girişi E-imza Girişi M-imza Girişi olmak üzere üç seçenek sunulmaktadır. Evrak Modülü Posta kutusunun toplu silme işlemlerine göre yeniden düzenlenmesi, Diğer modüllerle arasında evrak gönderimi yapabilen modülün Adli Yardım, Disiplin ve Ruhsat programı ile aynı şekilde senkronize

4 çalışması için yapılan Web Servis düzenlemeleri, Birlik Müdürlüğü tarafından seçilen evrakların Başkan ın ekranında görüntülenmesi, Tüm Barolara toplu evrak gönderimi, Geçmiş döneme kayıt yapabilme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. CMK Modülü Atama Sorgulama geliştirmeleri Nöbet listelerinin kopyalanabilme özelliği ile kolayca tekrar hazırlanabilmesi Ödeme Cetveli'nin ilçelere göre ayrılmış raporlaması Yeni ihbar kaydı giriş sayfasında geliştirmeler ve ek özellikler eklenmesi Avukatların CMK puanlarına göre otomatik Nöbet listeleri oluşturulabilmesi Avukatların görevleri esnasında yaptıkları masraflar bölümünün geliştirmeleri Geçmiş Görevler bölümünde tutanak takibi ve ödeme kayıtlarının kontrolü geliştirmeleri Nöbet Listeleri bölümünde geliştirmeler İhbar Güncelleme bölümünde düzenlemeler Atamaya sonradan eklenebilen kişiler için gerekli düzenlemeler Mükerrer kayıtların önlenebilmesine ilişkin düzenlemeler Görevlendirme raporlarında geliştirmeler, İmzaların ilçelere göre değiştirilebilmesinin sağlanması, rapor üzerinde küçük düzeltmelerin elle yapılabilmesi, taranmış imzaların eklenebilmesi düzenlemeleri Eski atamalara ulaşımın kolaylaştırılması Atama bölümünde yapılan sorgulamaların ihtiyaca yönelik olarak geliştirilmesi kolaylaştırılması

5 Seçime göre toplu ödeme cetvelleri raporlamaları, toplu makbuz raporları alınabilmesi Makbuz hesaplamalarına damga vergisinin eklenmesi Avukat Arama bölümünün gelişmiş kodlar kullanılarak (intellisense özelliği entegrasyonuyla) kolaylaştırılması Avukatların kendi CMK görevlendirmelerini takip ettiği bölümlerin geliştirilmesi Sanık ve mağdur ekleme bölümünde isnat edilen suçların aranabilmesi kısmıdan gelişmiş kodlarla aramaların kolaylaştırılması Baro CMK görevlilerinin kendi bölgelerine göre yetkilerini sağlayan yetkilendirme mekanizmasının geliştirilmesi Baroların, avukatların görev raporlarını ilgili durumlara ve bölgelere göre sorgulama yaparak toplu ve detaylı şekilde alabileceği raporlama çalışmaları Nöbet Listelerinin baroların web sitelerine eklenebilecek formatta bölgelere göre ayrılmış ve istenen alanların seçilebileceği raporlama çalışmaları Geçmiş Görevler Bölümünde görevlerin

6 durumlarına ve yıllara göre bölümlendirmelerin yapılarak düzenin sağlanması Tutanağını sonradan getiren avukatlar için ihbar kayıtlarının ters sıradan yapılabilmesine imkan sağlanması Görevlerin vekâletle başka avukatlara devredilebilmesinin sağlanması Toplu Savcılık Ödemesi ve Banka Ödemeleri Raporlarının alınabilmesi Çalışmaları yapılmıştır. Adli Yardım Modülü Adli Yardım modülü, vatandaşlarımıza sunulan adli yardım hizmetinin programlı bir şekilde kaydını ve takibini sağlar. Adli Yardım Modülünde gerçekleştirilen çalışmalar: Kimlik Paylaşım Sistemi ile başvuran kişinin bilgilerine ulaşmada entegrasyon Sağlanması Çıktılar bölümüne Ret Yazısı, Nakil Yazısı, Vazgeçme Yazısı Eklenmesi Ödemeler bölümünde bordro alımının sağlanması Ödeme yapıldıktan sonra gerçekleşen avukat değişikliklerinde yeni atama ve yeni ödemeye izin verilmesi Dosya ile ilgili tüm işlemlere ortak bir sayfada tek menü altından ulaşabilme

7 Gelişmiş sorgulama ekranının sağlanması Avukat ekleme bölümünde çoklu avukat seçiminin sağlanması İlçelerde görevlendirilen avukat listesinin, inceleme sonuç bekleyen başvuruların listesinin, davası süren başvuruların listesinin çıktısının alınabilmesi. Stopaj kesinti raporu alınabilmesi Adli yardım kesinti makbuzunun alınabilmesi Avukat Atama bölümlerinin geliştirilmesi yapılmıştır.

8 Adli Yardım Ġstatistik ÇalıĢmaları BaĢvuru Sonuç Ġstatistikleri BaĢvuru Konusu Ġstatistikleri

9 Barolara Göre BaĢvuru Sayıları Barolara Göre Atanan Avukat Sayıları Ruhsat Modülü Türkiye Barolar Birliği Ruhsat Birimi tarafından yürütülen Ruhsat işlemlerinin tümü UBAP içinde Ruhsat Modülü başlığıyla açılarak hizmete sunulmuştur. Ruhsat işlemlerinin tüm adımları başından sonuna kadar detayları ile bu modülde yer almaktadır.

10 Avukat ve stajyer avukatların Sisteme Mersnis Sistemi nden gelen kimlik bilgileri ile kaydedilmesi Evrak Modülü ile entegrasyonunun eklenmesi Sms ile bilgilendirme hizmeti çalışması

11 Dosyaların gündem belirleme, gündem sonuç, yeniden gündeme alma çalışmaları Ruhsat dosyalarının hazırlığı evresi çalışmaları Ruhsat gönderim listesi oluşturma Toplantı tutanakları, zimmet tutanağı ve karar yazılarının çalışması yapılmıştır. Personel Takip ve Ġzin Sistemi Personel Takip Sistemi personel sicil bilgilerine erişmek, aynı zamanda yıllık izinleri takip edebilmek için hazırlanmış detaylı bir modüldür.

12 Staj-Sicil Modülü Staj Sicil Modülü'ne gerekli düzenlemeler yapılarak Yeni Avukat Stajyer Kayıtlarında MERNİS bağlantıları ile veri girişi entegrasyonu yapılarak, hem hatalı girişlerin önüne geçilmiş, hem de veri girişi oldukça kolay bir hale getirilmiştir. Rehber Modülü Türkiye Barolar Birliği ve Tüm Barolarımızdaki personellerin birbirleriyle iletişimlerini sağlayabilecekleri bir rehber modülü oluşturulmuştur. Bu rehber ile Baro çalışanlarının isim, telefon ve e-posta bilgileri Barolar arasında paylaşılmaktadır. Sağlık Modülü Yardım talepleri geliştirme çalışmaları Yardım sonuçları düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

13 SYDF Modülü Genel icmal raporu düzenleme çalışmaları Uygulanan işlemler bölümü yeni madde ekleme çalışmaları Avukatın aldığı yardımların listelenme bölümü düzenleme çalışmaları Yeni havale/eft listesi çalışmaları Baro banka bilgilerinin güncelleme çalışmaları Avukat banka bilgilerinin IBAN düzenlemelerine göre güncellenmesi çalışmaları yapılmıştır. TBB Yönetim Modülü Yönetim Kurulu gündemini tutan bu modülde, kullanıcıya kolaylık sağlamak amaçlı toplantı maddeleri üzerine yapılan geliştirme çalışmaları Gündem tutanakları, karar yazıları çıktıları düzenleme çalışmaları Gündem Sonuç bölümü sıralama ekleme çalışmaları Yönetim Kurulu sunuş sonuç Bölümü için sayfalama ekleme çalışmaları İlgili esasa dosya ekleme çalışması Esas Defteri nin geliştirilmesi

14 Gündem oluşturma bölümünün; itiraz dosyaları, onaylar ve Adalet Bakanlığı nda dönen dosyalar için gruplama çalışmaları yapılmıştır. TBB Dergisi TBB Dergileri, UBAP sitesinden dizin halinde sunularak gelişmiş arama seçenekleri ile yayınlanabilir hale getirilmiştir. Yıllara göre bölümlendirilerek dizin halinde sunulan dergilere pdf formatında ulaşılabilmektedir. Ayrıca derginin içinde yer alan tüm yazıların içerisinde arama yapılarak istenilen konulara kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bunun dışında derginin dönem aralığına, yazıların konusuna ve konu başlıklarına göre aramalar yapılabilmekte ve sorgulama seçenekleri oluşturulabilmektedir. Bunun dışında Google benzeri arama ile kolayca istenilen aramaya ulaşmak mümkün bulunmaktadır.

15 Mali ĠĢler Modülü Birliğimizin Vadeli ve Vadesiz hesaplarının Detaylı (tarih aralığına göre, bankasına göre, hesap tipine göre) sorgulama işlemleri ve raporlama sistemi Günlük vadesi gelen hesap uyarı sistemi Vadeli, Vadesiz raporlamalar Test çalışmaları yapılmıştır. Kayıt sistemi Mali ĠĢler Finans Raporları İleriye dönük faiz geliri hesaplama raporu Toplam Ana Para hesaplama raporu Ortalama faiz hesaplama raporu Toplam Hesap Adedi Hesaplama Raporu

16 Gelir Gider Defterleri Modülü Adli Yardım 3 Aylık Cari Harcamalar Raporu yenileme Çalışmaları Adli Yardım Yıllık Cari Harcamalar Raporunun yapılması Mali İşler Birimi için, baroların 3 Aylık Cari Harcamalar Raporu kayıt kontrol ekranının yapılması çalışmaları Alınan raporlarda Genel Toplam ve Nakli yapılmıştır. Toplam hesaplaması çalışmaları Avukatlar Haftası Etkinlikleri Avukatlarhaftasi.org.tr web sitesi için etkinlik yayınlama sayfası

17 Barolar için etkinliklerin giriş ekranı ve girilen etkinliklere UBAP TBB kullanıcı tarafından onay ret verilmesi çalışması yapılmıştır. Teknik Servis Teknik Birimimizin Türkiye Barolar Birliği birimlerine, ek binalarına ve barolarımıza yaptığı çalışmaların günlük kaydının tutulmasını ve raporlamasını sağlayan modüldür. Kayıt bölümü çalışmaları Günlük raporlama çalışmaları Detaylı sorgulama çalışmaları Toplu rapor alma çalışmaları yapışmıştır.

18 Personel Modülü GeliĢtirmeleri Personel Listesi sıralama ekleme çalışmaları, Yeni eklenen modüllere yetki verilmesi çalışmaları yapılmıştır. Listeleme ekranı geliştirmeleri Personel üyelik silme çalışmaları SMS ÇalıĢmaları Eski SMS firmasıyla yaşanan sıkıntılardan dolayı detaylı yeni firma araştırma ve teklif toplama çalışmaları, Avea firması ile yapılan sözleşme sonrası firma kaynaklı SMS Web Servislerinin UBAP sistemine dahil etme çalışmaları, Avea nın çalışma ortağı olan ODC firmasının Toplu SMS Gönderim ara yüzünün test çalışmaları yapılmıştır. E-imza ve M-imza ÇalıĢmaları Türkiye Barolar Birliği, TürkTrust ile işbirliği yaparak TürkTrust a bağlı Alt Kök Sertifika Otoritesi ile Elektronik İmza üretimine başlamıştır. TürkTrust ile Türkiye Barolar Birliği bünyesinde 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında nitelikli elektronik sertifika (NES) hizmetleri veren TürkTrust a bağlı bir Alt Kök Sertifika Otoritesi kurulmuş, bu otorite Türkiye Barolar Birliği tarafından işletilmeye başlanmıştır TBB Bilgi İşlem Merkezi, avukatlara ve Baro çalışanlarına e-imza sağlanması süreçlerinde yönetim panellerinden gerekli kontrolleri yapmaktadır. Bu kapsamda tüm Barolarımızla iletişime geçerek Baro yönetim panellerinin kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bunun yanında e-imza için başvuru yapan, yapmak isteyen ve bilgi sahibi olmak isteyen tüm avukatların ve Baro çalışanlarının teknik sorunlarıyla ve dilekleriyle ilgilenilmiş, bu kapsamda Şubat 2011 başında konuyla ilgili bir çağrı merkezi personeli işe başlamıştır.

19 UBAP projesi kapsamında e-imza güvenli girişlerin sağlanabilmesi için gerekli teknik araştırmalar yapılmış, bu kapsamda Türktrust, E-Tuğra, E-güven, TÜBİTAK firmalarıyla görüşmeler yapılmıştır. Aynı şekilde m-imza çalışmaları kapsamında Avea ve Turkcell firmalarıyla da görüşmeler yapılmıştır.

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

BİLGİ HİZMETLERİ. http://www.tobb.org.tr

BİLGİ HİZMETLERİ. http://www.tobb.org.tr http://www.tobb.org.tr BİLGİ HİZMETLERİ Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bilgiye ulaşmada zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırmıştır. Böylelikle, kurum ve kuruluşlar sundukları

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İNTERNET SİTESİ - TASARIM - HOSTING HİZMETLERİ İŞİ 2011 YILI TEKNİK SARTNAMESİ Bu şartname 2 (iki) bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölüm, www.bakka.org.tr adresinde yayında

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

BAROKART KULLANIM KILAVUZU. A. Barokart Web Uygulamaları

BAROKART KULLANIM KILAVUZU. A. Barokart Web Uygulamaları BAROKART KULLANIM KILAVUZU A. Barokart Web Uygulamaları BaroKart Web uygulamalarına dünya genelinde yaygın kullanımı olan 128Bit SSL güvenlik sertifikası ile güvenli bir şekilde bağlanılmaktadır. Güvenlik

Detaylı

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri.

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri. Nebim V3 Ver 14.10.1 Genel Nebim V3 Lisans Raporlama Aracı Genel Muhasebe Finans Yönetimi İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Maddeler, Ürün Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri Perakende Satış Kampanyalar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

Ödemeler ve Nakit Yönetimi. www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424

Ödemeler ve Nakit Yönetimi. www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424 www.hsbc.com.tr 0 850 211 0 424 HSBC Bank A.Ş. Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376 Ticaret Unvanı: HSBC Bank A.Ş. Şirket Merkezi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394/İstanbul

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

Üniversitemize Hoş Geldiniz

Üniversitemize Hoş Geldiniz 2014 Üniversitemize Hoş Geldiniz Göreve Yeni Başlayan Personelimiz İçin BİLGİLENDİRME DOSYASI 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İnsan Kaynakları Müdürlüğü insan.kaynaklari@gediz.edu.tr Konular 1. Üniversitemize hoş

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

OCAS AVUKAT KULLANIM KILAVUZU

OCAS AVUKAT KULLANIM KILAVUZU OCAS AVUKAT KULLANIM KILAVUZU OCAS TÜRKİYE SİSTEMİ HAKKINDA Avukat talep eden yetkili makamlar (Mahkemeler, Savcılıklar, Sorgu Hakimlikleri, Kolluk Birimleri Polis, Jandarma, Gümrük Muhafaza, Sahil Güvenlik)

Detaylı