DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU STRATEJİK PLANI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1"

Transkript

1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU PLANI PLANI 1

2 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad. No: 1 DÜZCE Tel: Faks: E-posta: Kasım PLANI 2

3 PLANI 3

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ PLAN PLAN NASIL HAZIRLANDI? PLANLAMA EKİBİ Stratejik Planlama Sürecinin AĢamaları ve Katılımcılığın Sağlanması Yöntemleri DURUM ANALİZİ A- KONUM VE TARĠHĠ GELĠġĠM Konumu ve UlaĢım Beldenin tarihçesi B- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ C- FAALĠYET ALANLARI D- PAYDAġ, MÜDÜRLÜK VE VATANDAġ ANKETLERĠNĠN SONUÇLARI GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER + ZAYIF YÖNLER + FIRSATLAR + TEHDĠTLER) ANALĠZĠ KuruluĢun Yapısı BeĢeri Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Durum KuruluĢun Araç, Bina Evnanteri ve Diğer Varlıkları DIġ ÇEVRE ANALĠZĠ POLĠTĠK EĞĠLĠMLER EKONOMĠK EĞĠLĠMLER SOSYAL EĞĠLĠMLER TEKNOLOJĠK EĞĠLĠMLER GELECEĞE BAKIŞ A- MĠSYON BĠLDĠRĠMĠ B- VĠZYON BĠLDĠRĠMĠ C- TEMEL DEĞERLER D- STRATEJĠK AMAÇLAR VE LER F - PERFORMANS GÖSTERGELERĠ AMAÇ VE LERİN TAHMİNİ MALİYETLERİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME EKLER PLANI 4

5 SUNUŞ Sevgili Düzce liler, Tüm kamu kurumları gibi, belediyeler de her işi, her hareketi, her anı planlarla donanmış olması gereken kurumlardır. Planı ve hedefi olmayan, olduğu halde uygulamayan belediyeler okyanustaki rotasız ve pusulasız gemilerden farksızdırlar. Her ikisinin de batmaktan, ya da karaya oturup hareketsiz beklemekten başka şansı yoktur. Belediyelerin planlarının olması elbette çok önemlidir, ancak bundan daha önemli olanı stratejik bir plana sahip olmasıdır. Belediyelerin hazırladığı stratejik plan, yüzlerce rota içinden en sağlıklısını sunarak geminin okyanusu kazasız belasız geçip rıhtıma en güvenli, verimli, performansı en yüksek sonuçlarla ulaşmasını sağlayacaktır. Teknolojinin, haberleşme ve iletişimin çok yüksek seviyede olduğu son yıllarda dünyanın herhangi bir yerinde olan değişiklikler, yenilikler kısa bir süre sonra bir çok insan tarafından da biliniyor. İnsanlar kendi yaşam alanlarında da haklı olarak hayatı sevdiren ve kolaylaştıran bu değişikliklerin idarecileri tarafından hayata geçirilmesini umuyor ve bekliyor. Bu beklentilere cevap vermek mali imkanlar yanında bilgi, beceri, ve gayret gerektirir. Kamuoyunun bu talepleri Stratejik Plan yapmanın, performans esaslı yönetim, denetim ve bütçelemenin önemini bir kez daha artırmıştır. Bu gerçekler göz önüne alınarak, PLANI 5

6 demokratikve katılımcı bir yöntemle, elinizde bir örneği bulunan Düzce Belediyesi stratejik planını hazırlamış bulunmaktayız. Bir dönüşüm ve gelişim projesi olarak ele aldığımız "Stratejik Plan" çalışması, belediyemizin kaynaklarından daha verimli ve etkin düzeyde yararlanmak, dahası, çağın hızla değişen değerleriyle uyumlu, daha ileri ve daha çağdaş bir yapıya sahip olmak amacını içermektedir. Bu yüzden, son derece önem verdiğimiz stratejik plan çalışmaları, belediyemizin vatandaşlarımızla, paydaşlarımızla ve onun da ötesinde bilgi çağıyla bütünleşmesinde bir kilometre taşı olacaktır. Değerli hemşehrilerim, Stratejik Planımızı da, başka pek çok alanda olduğu gibi, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırladık. Bizim için, fikri olan herkesin fikri değerlidir. Bu nedenle, ortalama 4 aylık bir süre zarfında yoğun bir gayretle, stratejik planlama sürecimizi tüm Düzce ye açarak, paydaş ve vatandaş anketleri uyguladık. Düzce deki kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kurumlarına, belediyemizde çalışan müdürlerden meclis üyesi arkadaşlarımıza kadar, pek çok kesime detaylı anketler göndererek, görüş ve önerilerini aldık. Ayrıca, Düzce mizi ilgilendiren ekonomik, sosyal ve benzeri eğilimleri masaya yatırarak, önümüzdeki 5 yılda Düzce mizin geleceğini öngörmeye çalıştık. İşte elinizde küçük bir kitapçık gibi görünen stratejik planımız, tüm bu görüş, öneri ve analizlerin kesişme noktasını yansıtıyor. Bir başka deyişle, Düzce nin geleceğini sizlerle birlikte planladık ve planlamaya devam edeceğiz. Sevgili Düzce liler, Biz hiçbir zaman yapamayacağımız ve belediyemizin imkanlarını aşan vaadlerde bulunmamayı prensip edinmiş bir ekibiz. Asıl önemli olanın stratejik yönetimi kafamıza ve kalbimize yerleştirmek olduğunu; belediyenin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak, söz verdiğimiz hizmetleri ve hayalimizdeki projeleri en uygun yol, yöntem ve araçlarla gerçekleştirmek için çaba göstermek gerektiğini ve temel stratejik amaç ve hedeflerimiz ile imkan ve kaynaklarımız arasında denge kurmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle, yılları stratejik planımız, içeriğinden de görüleceği gibi, tutarlı ve gerçekleştirilebilir önceliklere yoğunlaşmış bulunuyor. Bu plan, hizmet dönemimiz boyunca yapacağımız her türlü proje ve faaliyetlerimizde temel başvuru metni olacaktır stratejik planımızın hazırlanmasına yüksek bir kentlilik bilinciyle katkı veren tüm paydaşlarımız, belediyemizin yönetici ve çalışanları ve siz değerli vatandaşlarımıza en içten şükranlarımı arz etmek istiyorum. Planın uygulanarak Düzce mizi hakettiği geleceğe taşıma evresinde de aynı derecede katkı ve destek sunacağınız ümidiyle, saygılar sunuyorum. İsmail BAYRAM Belediye Başkanı PLANI 6

7 2. PLAN Stratejik Planlama, bir kurumun mevcut durumunun ne olduğunu tespit eden, ne yaptığı ve neyi neden yaptığına şekil veren, temel kararları ve eylemleri oluşturmak için disipline edilmiş çabalar bütünüdür. Bu yönüyle, kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kurumun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Ancak, stratejik plan yapma ya da teknik ifadesiyle stratejik planlama sadece bir kez yapılan bir planlama faaliyeti değildir. Aksine, ortaya çıkan tehdit ve fırsatlara göre tekrarlanan bir süreçtir. Bu nedenle sadece stratejik planlama yapmak yeterli olmaz, kurumdaki yöneticilerin stratejik düşünme ve vizyon geliştirme niteliklerinin de güçlendirilmesi gerekir. Neden Stratejik Planlama? Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve halen devam eden bu değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi kamu yönetim düşüncesi, yapısı ve fonksiyonları üzerinde derin izler bırakmış, neyi, nasıl yapması gerektiğinden hareketle, devletin görevlerinde ve iş yapma yöntemlerinde yeni tartışmalara yol açmıştır. Kamunun rolünün yeniden tanımlanmasına yol açan bu tartışmalar, kamu yönetiminin demokratikleşmesi taleplerini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel temsil yönteminin yeterli olmadığı, daha demokratik bir kamu yönetimi için yönetim ve hizmet sunumunda açıklık, katılım, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan tecrübeler ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim zihniyetine ve yapısına kavuşturmak amacını taşımaktadır. Bu anlayış; Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir. Pro-aktif ve gelecek yönelimli bir bakışı esas alır. Girdi odaklı olmaktan sonuç ve hedef odaklı olmaya yönelir. Kendine odaklı olmaktan vatandaş odaklı olmaya geçişi hedefler. Bu yeni anlayış içinde, 21. yüzyılda kamu kurumları; Şeffaf olmak Katılımcı olmak, Düşük maliyetle çalışmak, Etkili olmak, İnsan odaklı çalışmak, Belirsizliği ve ayrımcılığı azaltacak şekilde hukuka dayanmak ve Öngörülebilir olmak zorundadır PLANI 7

8 Yeni kamu yönetimi anlayışı, yönetimde etkinlik ve verimliliği temel almaktadır. Geleceğin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olma, hızlı karar alma ve sorunlara süratle uygun çözümler bulma, değişime uyum sağlamanın temel gerekleridir. Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak gelecek yönelimli ve katılımcı bir anlayış içinde stratejik yönetim yaklaşımına geçilmektedir. Stratejik yönetim kapsamında; Ortaya konan yeni zihniyete uygun bir şekilde geleceği dair tasarım geliştirme, Misyon ve vizyon belirleme, Temel amaç politika ve öncelikleri şekillendirme, Ölçülebilir başarı göstergeleri oluşturma ve önceden ilan etme, İnsan kaynaklarının geliştirme unsurlarında dah fazla vurgu yapılmaktadır. Öte yandan, kamu yönetiminde yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Mahalli idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da değişimin konusu olmaktadır. Bu değişim eğilimi ile paralel olarak stratejik yönetimin de gelişerek kamu kurumlarının da girişimci ve rekabet edebilir olması gerektiğine vurgu yapılması, aslında yerel yönetim ruhunun da bir gereğidir. Çünkü kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk verilmesi merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılımının geleneksel yapısının değiştirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Gün geçtikçe yenilenen ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin daha iyi karşılanabilmesi, bu alandaki çağdaş değişim ve gelişmelerin yeterince kavranmasından geçmektedir. Yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların memnuniyetini artırmak, hukuka uygunluğu, etkinliği ve verimliliği sağlamak için vatandaş taleplerini temel alan bir anlayışı yönetime hakim kılmak gerekmektedir. Sonuca odaklanan bir yönetimde hesap verebilirliği, açıklığı, saydamlığı, katılımı, öngörülebilirliği kapsayan mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Stratejik planlama da, belediyeler başta olmak üzere, tüm kamu kurumlarının planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak temel bir araç olarak kabul edilmektedir. Stratejik Planın İçeriği Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: neredeyiz? nereye gitmek istiyoruz? gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. Neredeyiz? sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır. Nereye gitmek istiyoruz? sorusunun cevabı ise; kuruluşun var oluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğinkavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması PLANI 8

9 için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir. Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? sorusunu cevaplandırır. Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? sorusunu cevaplandırır. Stratejik Planın Faydaları Stratejik planların kuruma faydaları, şu başlıklar altında özetlenebilir: Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası gibi işlev görür. Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur. Yönetsel başarı için gerekli bilgilerin edinilmesine katkı yapar Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de kapsamaktadır. Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeniyle esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır. Paydaş desteği için gereklidir. Kurum içi ve dışı iletişimi teşvik eder. Başarılı bir stratejik planın özellikleri Yapılan stratejik planların başarılı olabilmesi için, şu hususlara dikkat edilmelidir: Kurum yöneticisinin tam desteğini almalıdır. Her düzeydeki yöneticileri ve çalışanları kapsamalı ve plan, sadece yapanlara terk edilmemelidir. Esnek, kurumla uyumlu ve anlaşılır olmalıdır. Sorumlulukları açıkça tanımlamalı ve sonuçlara yönelik hesap verebilirliliği içermelidir. Kurumsal hedef ve amaçlara yönelik anlayışlar üretmeli ve harekete geçirmelidir. Uygulandığı çevrenin farkında olmalı ve politik olarak esnek olmalıdır. Hedefler, ilkeler, kaynaklar ve getiriler hakkında gerçekçi olmalıdır. Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi Nüfusu den fazla olan belediyeler de dahil olmak üzere, kamu kurumları stratejik yönetim anlayışına geçmek ve mevzuatta belirtilen sürelerde kendi stratejik planlarını yapmak zorundadırlar. Stratejik planlama ile ilgili mevzuatın ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır: PLANI 9

10 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında; n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, MADDE 7.- Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla; b) Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar Sayılı Belediye Kanunu Meclisin görev ve yetkileri MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Encümenin görev ve yetkileri MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Belediye başkanının görev ve yetkileri MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Stratejik plan ve performans programı MADDE 41.- Belediye başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir PLANI 10

11 Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. GEÇİCİ MADDE inci maddede öngörülen stratejik plan, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Genel ilkeler MADDE 5 (1) Stratejik planlama sürecinde; a) Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanır ve katkıları alınır. b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür. c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır. ç) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışır. Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi MADDE 7 (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. (2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir. (3) Ayrıca; a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta değişiklik olması hâlinde ilgili kamu idaresinin, b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin, c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı ve ilgili kamu idarelerinin, ç) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin, d) Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalımların vuku bulması hallerinde ilgili kamu idarelerinin, stratejik planları yenilenebilir. (4) Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir. (5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur. Güncelleştirilme durumunda ise Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir. Stratejik planların hazırlanması MADDE 9 (1) Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, bu Yönetmeliğe, Kılavuza ve Müsteşarlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar PLANI 11

12 Üst yöneticilerin sorumluluğu MADDE 11 (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur. Plan ve programlarla ilişki MADDE 12 (1) Kamu idarelerinin stratejik planları, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlanır. (2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibarıyla amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur. Stratejik planların sunulması MADDE 15 (3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir. (4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır 3. PLAN NASIL HAZIRLANDI? Düzce Belediyesi Stratejik Planı nın oluşturulması, ortalama 6 aylık zamana yayılan bir sürecin sonucunda tamamlanmıştır. Stratejik planın yenilenmesi ihtiyacı, seçimden önce, hissedilmiş ve Belediyemiz Etüd ve Proje Strateji Geliştirme Servisi bu çerçevede gerekli hazırlıklara başlamıştır. Stratejik plan belediyemizin tümünü ilgilendiren önemli ve zaman alıcı bir süreç olduğu ve stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde planlama sürecinin hazırlanmasına bağlı olduğu için, öncelikle belediyemiz tarafından plan çalışmaları sahiplenilmiş, planlama sürecinin organizasyonu yapılmış, sürece ilişkin ihtiyaçlar tespit edilmiş ve zaman planlaması yapılarak bunların tümünün birleştirildiği bir hazırlık programı oluşturulmuştur. Stratejik planın hazırlık çalışmaları, planlama süreci ve katılımcığın sağlanması yöntemleri aşağıda özetlenmektedir. Stratejik planlamanın başarısının ancak kuruluşun tüm çalışanlarının, paydaşların ve vatandaşların planı sahiplenmesi ile mümkün olduğunun bilinciyle, Belediye Başkanımız İsmail Bayram, stratejik plan çalışmalarının başlatılacağına yönelik bir iç genelge yayınlamış ve bu konuyu kurumun web sayfasından haber olarak duyurmuştur. Bu genelge ve haber ile oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi tüm birimlere duyurularak, tüm belediye çalışanlarının bu ekibe yardımcı olmaları istenmiştir. Ayrıca, belediye web sayfasına Bilgi İşlem nce stratejik plan çalışmaları ile ilgili link eklenmiştir. Bu linkte, stratejik plan için bilgi kaynağı olarak kullanılan bir vatandaş anketine de erişmek mümkün olmuş böylece vatandaşların da plana sahip çıkmaları ve sürece katılabilmeleri için uygun zemin oluşturulmuştur PLANI 12

13 Stratejik Planlama çalışmalarımızda, belediyemizin strateji geliştirme birimi olan Etüd Proje koordinatörlük işlevini yerine getirmiştir. Koordinatör birimin görevi, stratejik planı hazırlamak değil, plan çalışmalarını koordine etmek olduğundan, ilgili müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetlerinin koordinatörlüğünü sağlamıştır. Belediyemizin üst yöneticisi olan Başkanımız İsmail BAYRAM kuruluşta stratejik planlama çalışmalarının başladığını bir iç genelge ile duyurmuştur. Üst yöneticimiz olan Belediye Başkanımız, idaremizin stratejik planının hazırlanması ve uygulanmasından meclislerine karşı sorumluğunun bilinciyle stratejik plan çalışmalarının her aşamasını doğrudan ya da dolaylı olarak desteklemiş, ihtiyaç duyulduğu hallerde stratejik planlama ekibinin çalışmalarına yön vermiştir. Kuruluşun misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi çalışmalarına da katılarak stratejik planlama ekibinin başkanlığını da yürütmüştür. Stratejik Planlama Ekibi Başkanlık oluru ile, belediyemizde bir Stratejik Planlama Ekibi oluşturuluştur. Stratejik planlama sürecinin çeşitli aşamalarında etkin görev üstlenen bu ekip, aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Adı-Soyadı Birimi 1 İsmail BAYRAM Belediye Başkanı 2 Ergin ÇELİKAĞ Başkan Yardımcısı 3 Bayram BAYRAKTAR Başkan Yardımcısı 4 A. Vahap DEMİREL Başkan Yardımcısı 5 Ismail TANYEL Başkan Yardımcısı 6 Okan ÖZKASAP Mali Hizmetler Müdür V. 7 Erdinç ARDAHAN Hukuk İşleri Müdürü 8 Kenan ÖZEN Etüd ve Proje Müdürü 9 Solmaz TAŞDÖĞEN Stratejik Yönetim Koordinatörü 10 Savaş USTA Bütçe ve Kesin Hesap Görevlisi Stratejik planlama ekibi, stratejik planın anlaşılması, hazırlanması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda belediyede bilgi eksikliğini tespit ederek, bu alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, ANTRA Danışmanlık Ltd. Şti den eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmıştır PLANI 13

14 Stratejik Planlama Sürecinin Aşamaları ve Katılımcılığın Sağlanması Yöntemleri Bilgilendirme Semineri Pazartesi günü, stratejik planın hazırlanması konusunda başkan, başkan yardımcıları, müdürler ve stratejik planlama ekibinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Davetli konuşmacı Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamza ATEŞ in mpderatörlüğünde yapılan bu toplantı, görev dağıtımı ve soruların cevaplanması ile son bulmuştur. Müdürlerin, kendi müdürlüklerinin durum analizini yapmaları Stratejik plan bilgilendirme toplantısında Etüd Proje tarafından dağıtılan formlar ışığında, çeşitli tarihlerde tüm müdürler kendi müdürlükleri ile ilgili durum analizi çalışması yapmışlardır. Bu çalışmalarda, katılımcı bir yöntem izlenmiş ve mümkün olduğunca müdürlüklerdeki tüm çalışanların görüşleri alınarak analiz oluşturulmuştur. Ayrıca her müdürden, belediyenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, önündeki fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditleri belirlemek amacıyla kendi müdürlüğü içinde bir toplantı yapması talep edilmiş ve bu süreçte toplanan bilgiler ve oluşturulan görüşler elektronik ortamda Etüd Proje ne gönderilmiştir. Belediye üst yönetiminin Düzce vizyonu hakkında düşüncelerinin ve düşündükleri vizyon projelerinin belirlenmesi Mayıs ve Haziran 2009 aylarında Belediye Başkanı ve yardımcılarından; Nasıl bir Düzce hayal ettikleri, nasıl bir belediye oluşturmak istedikleri, Düzce nun önümüzdeki 5 yıl içinde nasıl bir durumda olacağına ilişkin görüşleri, belediyecilikte önem verdikleri hususlar, belediyecilik anlayışlarının diğerlerinden ne gibi farkları olduğu, Düzce nin hangi problemlerini daha fazla önemsedikleri, bu problemler için önümüzdeki dönemde ne gibi çözüm önerileri öngördükleri, mali sorunları aşmak için neler yapılabileceği, önümüzdeki yıllarda Düzce de nelerin ne şekilde değişebileceği ve vizyon projelerinin neler olduğu PLANI 14

15 hususlarını anlatan bir analiz yapmaları talep edilmiştir. Bu çerçevede geliştirilen bir form, belediye başkanı ve yardımcılarına sunulmuş, onlar da bu formları detaylı şekilde doldurarak Etüd Proje ne elektronik ortamda göndermişlerdir. Ayrıca, destekleyen diğer bilgiler de (projeleri anlatan broşürler, vs) ilgili müdürlüğe gönderilmiştir. Paydaşlarla İletişim ve Paydaş Anketleri Stratejik Planlama çalışmalarında görüşlerinden faydalanılacak, talep ve beklentileri alınarak kent hakkında projeleri öğrenilecek olan dış paydaşlar belirlenmiştir. Bu paydaşlara yazı yazılarak, ekte bir Dış Paydaş Soru Formu gönderilmiş ve bir ay içerisinde cevaplayarak Etüd Proje ne mümkünse elektronik ortamda iletmeleri talep edilmiştir da dış paydaş anketi süreci başlatılmış ve yaklaşık 2 ay sürmüştür. Kurum Analizi Yapılması Haziran 2009 ayı içerisinde, müdürlerin kendi müdürlükleri ile belediye hakkında verdikleri bilgiler ve yaptıkları analizler, yönetimin görüşleri ve vatandaşlardan gelen bilgiler ışığında; belediyenin organizasyon yapısı ve sorunları, mali yapı ve sorunları, insan kaynakları ve geliştirilmesi gereken hususlar, güçlü ve zayıf yönleri, önündeki fırsatlar ve karşılaşabileceği tehditler belirlenmiş ve analiz edilerek son şekli verilmiştir. PEST Analizi Temmuz 2009 içerisinde, Düzce kenti ve Düzce Belediyesini ilgilendiren Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik çevredeki önemli değişimler ve gelişme eğilimleri değerlendirilerek analiz edilmiştir. Bu analizler sonucu, belediyenin mevcut durumu ve kaynakları dikkate alınarak, kent ve belediye hakkında öne çıkan fikirler ve hizmetlerde öncelik önerileri belirlenmiştir. Dış Paydaş Analizi Yapılması Haziran 2009 içerisinde, kurumsal veya bireysel paydaşlardan gelen görüş, proje ve öneriler, stratejik planlama ekibi tarafından analiz edilerek, stratejik plan sürecinde değerlendirilmiştir. Durum Analizi ve İyileştirme Önerileri Raporunun Hazırlanması Temmuz ayında, şu ana kadar yapılan Kurum Analizi, PEST Analizi ve Dış Paydaş Analizi sonuçları bir araya getirilerek; Belediyenin Sunduğu Hizmetler, Alt Yapı ve Fiziki Kaynaklar, Paydaşlarla İlişkiler, İnsan Kaynakları, Organizasyon Yapısı, ve Mali Yapı konularında mevcut durum analiz edilerek, iyileştirme önerilerinin özetlendiği bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor, tüm müdürlüklere gönderilerek görüş ve önerileri talep edilmiştir. Kurum Felsefesi, Stratejik Amaçlar, Hedefler Ve Projeleri Belirleme Çalıştay 17 Ağustos 2009 da gerçekleştirilen Belediye Başkanı ve Yardımcıları, Etüd Proje çalışanları, tüm müdürler, danışmanlar ve stratejik planlama ekibinin katıldığı bu çalıştayın gündeminde şu konular olmuştur: Durum Analizi ve İyileştirme Önerileri Raporu nun tartışılması Misyon-Vizyon ve Değerlerin Belirlenmesi Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi PLANI 15

16 Bu çalıştayda diğer tüm veriler de dikkate dile getirilen hususlar ve elde edilen veriler, stratejik planlama ekibince ana hatlarıyla bir araya getirilerek, taslak stratejik planın oluşturulmasındaki veri ihtiyacının karşılanması için alınarak kullanılmıştır. Stratejik planlama zaman alıcı bir süreç olduğundan planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için aşamalar belirlenmiş, bu aşamaların hangi tarihlerde sonuçlandırılabileceği ortaya konulmuştur. Bu aşamalar ve sonuçlandırılabileceği tarihler sorumlu birim ve kişileri ile birlikte tablo halinde belediye üst yönetimine sunulmuştur. Büyük ölçüde uyulan bu stratejik planlama takvimi, aşağıdaki tabloda görülmektedir. SÜRECİN AŞAMALARI SORUMLU BİRİM VE KİŞİLER 1 Belediye Stratejik Planlama Ekibinin oluşturulması. Etüd Proje Müdürü, Belediye Başkanı 2 Stratejik plan çalışmalarının başladığının duyurulması Etüd Proje, Belediye Başkanı, Bilgi İşlem 3 Stratejik planın ne olduğu ve plan hazırlama çalışmalarında izlenecek yöntem hakkında bilgilendirme toplantısı TOPLANTI Katılımcılar: Başkan yardımcıları, Etüd Proje, Tüm müdürler, Danışmanlar. 4 Müdürlerin, kendi müdürlüklerinin durum analizini yapmaları Müdürler, Danışmanlar 5 Belediye üst yönetiminin Düzce vizyonu hakkında düşüncelerinin ve düşündükleri vizyon projelerinin talep edilmesi Belediye Başkanı, Başkan yardımcıları, Etüd Proje Müdürü, Danışmanlar. 6 Paydaşlarla İletişim Etüd Proje 7 Kurum Analizi Yapılması Tüm Müdürler, Etüd Proje Müdürü, Danışmanlar 8 PEST Analizi Etüd Proje, Stratejik Planlama Ekibi, Danışmanlar, üst yönetim. 9 Dış Paydaş Analizi Yapılması Etüd Proje, Danışmanlar 10 Durum Analizi Ve İyileştirme Önerileri Raporunun Hazirlanmasi Etüd Proje, Stratejik Planlama Ekibi, Danışmanlar. 11 Kurum Felsefesi, Stratejik Amaçlar, Hedefler Ve Projeleri Belirleme Çaliştayi TOPLANTI Katılımcılar: Belediye Başkanı ve Yardımcıları, Etüd Proje Müdürü, Müdürler ve danışmanlar. 12 Taslak Stratejik Planın Oluşturulması Danışmanlar, Etüd Proje Müdürü, Strateji Ekibi. 13 Stratejik Planın Maliyet Tablolarının Oluşturulması Mali İşler Müdürü, Etüd Proje Müdürü, İlgili Başkan Yardımcısı. 14 Stratejik Planın Başkan ve Meclis onayına sunulması Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü PLANI 16

17 A- KONUM VE TARİHİ GELİŞİM 1. Konumu ve Ulaşım 4- DURUM ANALİZİ Batı Karadeniz Bölgesi nde yer alan Düzce nin kuzeyinde Akçakoca, kuzeydoğusunda Yığılca, kuzeybatısında Çilimli ve Cumayeri, batısında Gümüşova ile güneydoğusunda Gölkaya ilçesi bulunmaktadır. Düzce, Bolu ili topraklarının batı ve kuzeyinde, Sakarya ilinin doğusunda ve Zonguldak İlinin güneybatısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz ile sınırdır. Diğer illerle sınırlarını tabii sınırlar oluşturur. Bu sınırlar kuzeybatıda Sakarya ile Melen Çayı, batı ve güneyde dağların üst kısımları oluşturur. İli çeviren dağların ortasında Düzce Ovası yer alır. Düzce Ovasını Büyük ve Küçük Melen çayları, Aksu ve Uğur Suyu sulamaktadır. Efteni Gölü nün (Melen) kuzeybatısından çıkan Büyük Melen Çayı kuzeyde Karadeniz e dökülür. Babadağı nın eteklerinden kaynaklanarak batıya doğru akan Küçük Melen Çayı Efteni Gölü nü besler. Küçük Melen in üzerinde Hasanlar Barajı kurulmuştur. Hasanlar Baraj Gölü de ilin en büyük gölüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği 160 m. olan Düzce ilinin yüzölçümü km2 olup, toplam nüfusu dır. Düzce nin jeolojik yapısı, I. Jeolojik (paleozoik) zamanda oluşmuş arazi üzerinde II. Jeolojik (Mezozoik) zamanda biriken tortulların III. Jeolojik (Tersiyer) dönem başlarında, Alp - Himalaya kıvrımları oluşurken ortaya çıkmıştır. Zamanın ortalarındaki aşınmadan sonra bütün halinde tekrar yükselmiştir. Bu yükselme esnasında Kuzey Anadolu Fay Hattı oluşmuştur. Bu hat Düzce ovasının güneyinden geçmektedir. Düzce Havzası, yukarıda bahsedilen jeolojik yapısı ve iklim özellikleri açısından ülkemizde sık sık doğal afete uğrayan bir bölgedir. Bölgede son yüzyılda afet nitelikli dört büyük deprem (1943, 1957, 1967, 1999) yaşanmış, en sonuncusu Mayıs 1998 de olmak üzere sık sık su baskınlarına uğramıştır. Ayrıca, havza çevresinde bazı alanlarda izlenen yoğun heyelanlar arazi kayıpları vb. zarara yol açmaktadır PLANI 17

18 Bölgenin doğal afetlerden bu denli etkilenmesinin temel nedeni yerleşme birimleri ile teknik altyapının, doğal afet süreçlerinin niteliği ve etki alanlarının değerlendirilmeden konuşlandırılmış olmasıyla ilgilidir. Depremlerin yarattığı can ve mal kaybının yüksek oluşunun başlıca nedenleri olarak da, plansız kentleşme ve arazi kullanımı ile imar uygulamalarındaki yanlışlıklar görülmektedir. Düzce Kenti, doğu-batı istikametindeki D-100 Karayolunun etrafında gelişmiştir. Bu nedenle kent makroform olarak kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüştür. Karayolu bugünkü işlevi açısından şehir içi trafiğin de yoğun biçimde kullandığı bir bulvar görünümündedir. Diğer yandan Akçakoca- Düzce Karayolu da kentin gelişme bölgesi olan kuzeyinden, kuzey-güney istikametinde gelerek Çoban Kavşağı denilen bölgede D-100 Karayolu ile birleşmektedir. Ereğli den gelen yoğun ağır vasıta trafiği olan bu yol da kent içi bulvar hüviyetindedir. D-100 (E-80) karayolu üzerinde, İstanbul.a 205 km., Ankara.ya 241 km. mesafede bulunan Düzce ülke nüfusun büyük bir kısmının yaşadığı önemli kent merkezlerine yakın ve kolay ulaşım olanaklarına sahiptir. Düzce nin güneyinden ise TEM Otoyolu geçmektedir. Demiryolu ve havayolu bağlantısı bulunmasa da, Akçakoca ilçesi ile Karadenize açılmak mümkündür. Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropolün arasında yeralan Düzce, konum itibariyle, sosyo-ekonomik gelişme için önemli bir üstünlüğe sahiptir. Bu üstünlüğü dolayısıyla, örneğin sanayi bakımından; ülkenin diğer kentleri ile kıyaslandığında gelişmiş bir merkez sayılabilir. Öte yandan, deniz, kum, güneş gibi turizm denince ilk akla gelen unsurlara yavaş yavaş kültür, sanat, doğa, sağlık, gastronomi, folklör, spor gibi başka unsurların da ekleniyor olması, Düzce ve çevresinin turistik potansiyellerini harekete geçirmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Düzce nin, Ülke nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı büyük yerleşim yerlerine yakın ve yol üzerinde bulunması ve bu yörelerde yaşayan halkın sanayileşmenin getirdiği yaşam tarzlarından dolayı, turizme günden güne daha fazla ihtiyaç duyması, Düzce için önemli turizm fırsatları sunmaktadır. Yine de, ilin bütünü ele alındığında, ekonominin temel olarak, tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayalı olduğu söylenebilir. Düzce Ovasında çeşitli ürünler yetiştirilmektedir. Belli başlı yetiştirilen ürünler; şeker pancarı, patates, buğday, mısır, soğan, fındık, elma ve armuttur. Sanayi bitki ürünleri de son yıllarda artmıştır. Eski yıllarda tarımın temelini oluşturan, kendine özgü kokusu olan ve nikotin oranının düşüklüğü ile ünlü Düzce tütünü önemlidir. Hayvancılık ilde önemli bir yer tutmakta olup, büyükbaş hayvancılık, koyun, keçi ve özellikle kıvırcık koyunu yetiştirilmektedir. 2. Beldenin tarihçesi Batı Karadeniz de ayakta kalan tek antik kent olan Düzce nin tarihi ile ilgili bilgiler veren kaynak Konuralp tir. Düzce nin 7 km. kuzeyindeki Konuralp in kuruluşunun Helenistik Çağ öncesine dayandığı bilinmektedir. Bu çevrede Antik Dönemden kalma çok sayıda eser bulunmuştur. Bu yapıtların bir bölümü İstanbul Arkeoloji Müzesi nde, bir bölümü de Üskübü Müzesi nde sergilenmektedir. Konuralp M.Ö. 74 yılına kadar Bilecik, Bolu, Kocaeli ve Sakarya şehirlerini kaplayan bir alanda hakimiyet süren Bithynia Devleti nin önemli şehirlerinden birisiydi. Kısa bir süre Pontus istilasına uğrayan şehir, ardından Roma hakimiyetine geçmiştir. Osman Gazi nin komutanlarından Konuralp Bey, Düzce ve çevresini te Bizans tekfurları ile yapmış oldukları savaşlar sonrasında Osmanlı topraklarına katmıştır. XIV.yüzyıldan sonra bölgeye Konuralp ili veya Konrapa denilmiştir. Bolu nun fethinden sonra da Düzce, Bolu sancağına bağlı bir nahiye olmuştur. XVI.yüzyılın ikinci yarısında Düzce, PLANI 18

19 çevredeki köylerin Pazar yeri konumuna gelmiş ve buraya Düzce Pazarı denilmiştir. Ormanlık bir bölgede bulunuşundan ötürü, Osmanlı donanmasının kereste gereksinimi Düzce den sağlanmış, Anadolu ile İstanbul un ulaşım yolu üzerinde bulunuşundan dolayı önemi daha da artmıştır. XVIII. Ve XIX.yüzyıllarda Kafkasya dan, Doğu Karadeniz den, Doğu Anadolu dan ve Rumeli den gelen göçmenler buraya yerleştirilmiş ve onlara ücretsiz toprak verilmiştir yılına kadar Düzce nahiye olarak Göynük e bağlıydı yılında kaza oldu ve Kastamonu vilayetinin Bolu Sancağı na bağlandı. 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi nin imzalanmasıyla Fransız askerleri komşu kazalara kadar çıkartma yapmışlardır. Bu dönemde Bulgaristan göçmeni Nuri Bey, Düzce Müdafa-i Hukuk Cemiyetini kurmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Düzce Bolu ya bağlı ilçe konumuna getirilmiş, 1999 yılında da İl statüsüne getirilmiştir. Düzce 1944 Düzce Depremi, 1957 Abant Depremi, 1967 Adapazarı Depremi ve 17 Ağustos Körfez Depremlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi ise şehri yerle bir etmiştir. Deprem yaralarının daha kolay ve hızlı sarılabilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu kararınca Düzce Türkiye nin 81. ili olmuştur. B- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Belediyenin görev, sorumluluk ve yetkileri Türkiye de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine göre, belediyeler, İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır PLANI 19

20 5393 sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve PLANI 20

21 aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. C- ALANLARI Belediyelerin 5393 syılı Belediye Kanunu başta olmak üzere, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri, kısaca aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: Tablo: Belediye Hizmetlerinin Sınıflandırılması İDARİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER Personel Hizmetleri Gelir Hizmetleri Bilgi İşlem Hizmetleri Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Hukuk Hizmetleri Strateji Geliştirme İmar Planı Hizmetleri Kültürel Hizmetler Özel Kalem Hizmetleri Hizmetleri Doğrudan Temin ve İhale Hizmetleri Harita Hizmetleri Yazı İşleri Hizmetleri Diğer Mali Hizmetler Kamulaştırma Hizmetleri Destek Hizmetleri Ruhsatlandırma ve Denetim Hizmetleri Yapı Kontrol Hizmetleri Etüt Proje Hizmetleri Numarataj Hizmetleri İmar Arşivi Hizmetleri Fen İşleri Hizmetleri Park ve Bahçe Hizmetleri Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Otogar Hizmetleri İtfaiye, Afet Yönetimi ve Sivil Savunma Hizmetleri Sebze ve Meyve Hali Hizmetleri Veteriner ve Halk Sağlığı Hizmetleri Sosyal Hizmetler Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetleri D- PAYDAŞ, MÜDÜRLÜK VE VATANDAŞ ANKETLERİNİN SONUÇLARI Bura da, iç paydaşlar olan belediyedeki müdürlükler, dış paydaşlar ve vatandaşlara yönelik olarak uygulanan 3 anket temel alınarak hazırlanan Düzce Belediyesi Mevcut Durum Analizi Raporu nun sonuçları kısaca özetlenmektedir. 1. BELEDİYE İMAJI Düzce Belediyesi'ni tanımlamak için aşağıda belirtilen seçeneklerden hangileri uygundur? sorusuna müdürlükler, paydaşlar ve vatandaşlardan gelen cevaplar birbirine PLANI 21

22 benzerdir. Müdürlükler, paydaşlar ve vatandaşların (%65) i Düzce Belediyesi ni Halka yakın ve değişime açık bir kurum olarak görürken, Geleneksel ve kuralcı bir kurum olarak gören kesim (%35) azınlıkta kalmaktadır. Grafik : Müdürlüklerin, Paydaşların ve Vatandaşların Belediye Hakkındaki İmajı Halka yakın ve değişime açık bir kurum 65% Geleneksel ve kuralcı bir kurum 35% Geleneksel ve kuralcı bir kurum Halka yakın ve değişime açık bir kurum 2. HİZMETLERİN HIZI VE KALİTESİ Düzce Belediyesi nin iş ve işlemleri ile sunmuş olduğu hizmetlerin hızı ve kalitesi konusunda ise müdürlükler, paydaşlar ve vatandaşların kanaatleri arasında önemli farklar bulunmaktadır. Müdürlükler çok büyük oranda belediyenin hizmetlerini ortalama hız ve kalitede (%87) bulurken, daha az bir kısmı (%13) çok hızlı ve kaliteli olarak değerlendirmekte, ancak yavaş ve kalitesiz olarak derlendirme bulunmamaktadır. Paydaşlarda ortalama hız ve kalitede diyenlerin oranı (% 64), çok hızlı ve kaliteli diyenlerin oranı ise oldukça düşüktür (% 5). Bu konuda şikayetlerini dile getirenler bulunmakta ve memnuniyet oranlarının düştüğü gözlenmektedir(çok yavaş ve kalitesiz % 29 ve fikrim yok % 2). Vatandaşlarda ise, memnuniyet oranı daha da düşmektedir: Düzce Belediyesi nde hizmetlerin hızı ve kalitesini çok iyi olarak görenlerin oranı sadece % 6, ortalama düzeyde görenlerin % 29, çok yavaş ve kalitesiz olarak görenlerin oranı ise % 65 dir. Bu rakamlar, Düzce Belediyesi nin sunmuş olduğu hizmetlerin genellikle ortalama hız ve kalitede olarak görüldüğünü göstermektedir. Her ne kadar, müdürlüklere ve paydaşlara göre durum normal olarak görülebilirse de, hizmet hız ve kalitesinin mükemmelleştirilmesi için belediyenin çaba göstermesi gerektiği de anlaşılmaktadır. 3. KURUMUN PERSONEL YAPISI Kurumdaki personelin eğitim durumunun yeterli olmadığı ve personel arasında üniversite eğitimi alanların ağırlığının artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Hatta, yetenekli ve başarılı personelin lisansüstü eğitim yapmaları desteklenmek suretiyle, kurumun insan kaynaklarını geliştirilmesi hedeflenmelidir. Tablo: Kurumdaki personel sayıları ve bunların eğitim durumu İlk/orta Lise Önlisans Lisans Lisansüstü Personel Sayıları PLANI 22

23 Fakat belediyedeki müdürlükler, büyük çoğunlukla (% 79) kendi çalışanlarının eğitim durumlarından memnun olup, sadece (%21) lik bir kısmı çalışanlarının eğitim durumundan memnun olmadığını belirtmektedirler. Bu tablodan, belli birimlerde her yıl düzenli ve tüm personelin katılımıyla hizmet içi eğitimlerin uygulandığı, bazı birimlerin ise hizmet içi eğitimlerin ve personel katılım sayısının son birkaç yılda ivme kazandığı anlaşılmaktadır. Bu da, belediyede eğitime verilen önemin arttığını göstermektedir. Ayrıca, Düzce Belediyesi nde hizmet içi eğitim programları ve verilen eğitimlerin içeriği konularında önemli eksiklerin bulunduğu dikkati çekmektedir. Müdürlüklerin bu konudaki görüşü de bu bulguyu desteklemektedir. Buna göre, Müdürlükler, hizmet içi eğitim çalışmalarını ve verilen eğitimlerin içeriğini görece yeterli bulmaktadır. Buna göre, eğitim alan personel sayısı bakımından memnuniyet düzeyi dağılımı büyük ölçüde yeterli (%17), yeterli (%49), kısmen yeterli (%17) ve yetersiz (% 17) olarak gerçekleşmektedir. Öte yandan, verilen hizmet içi eğitimlerin ve verilme usullerinin istenilen düzeyde olmadığı anlaşılmakta; verilen hizmet içi eğitimlerin içeriği ve verilme usulleri ancak kısmen yeterli bulunmaktadır. Bu durum, belediyenin yeni stratejik planlama döneminde hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime daha fazla önem vermesi gerektiğini, ancak bu eğitimlerin iyi ve ihtiyaca uygun olarak planlanması ve uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Müdürlükler, kendi birimlerinde çalışan personel sayıları ve bu personelin gerekli niteliklerle donanmış olma durumu konusunda oldukça olumsuz bir algıya sahip görünmektedir. Tüm müdürlerin sadece % 35 i personel sayısı ve niteliğinin memnun olduğunu ifade etmektedir PLANI 23

24 Grafik: Müdürlüklerin, personel sayısı ve niteliğine ilişkin görüşleri Personel sayısı yetersiz ancak niteliği yeterli 36% Personel sayısı yeterli ancak niteliği yetersiz 29% Personel sayısı ve niteliği yeterli 35% Personel sayısı ve niteliği yeterli Personel sayısı yeterli ancak niteliği yetersiz Personel sayısı yetersiz ancak niteliği yeterli 4. ORGANİZASYON YAPISI Müdürlükler, belediyenin organizasyon şeması ve kurumsal yapılanmasını genellikle olumlu olarak değerlendirmektedirler. Bu konuda sorulan soruya % 14 oranında çok iyi, % 57 oranında yeterli ve % 29 oranında da kısmen yeterli cevabı verilmiştir. Ancak, müdürlüklerin, belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin iyileştirilmesi için kurumsal yapıda yapılması gereken değişiklikler konusundaki düşünce ve algılamaları konusunda bir ortak anlayış oluşturamadıkları gözlenmektedir. % 19i mevcut yapının korunmasını isterken, % 44ü mevcut yapının korunması ancak daha ehil yöneticiler getirilmesini savunmaktadır. Müdürlük sayısının artmasını talep edenlerin oranı % 31 iken, az da olsa (% 6) müdürlüklerin bağlı bulundukları başkan yardımcılıklarında değişiklik yapılması talepleri de bulunmaktadır. Belediyede, tüm birimlerin oluşturulan yönetmelikler ve iş akış şemaları temelinde faaliyet göstermedikleri yönünde bir izlenim bulunmaktadır. Bununla beraber, müdürlüklerde yapılan anket sonuçlarına göre, müdürlüklerin bu yönetmeliklere temel oluşturan mevcut görev tanımları konusunda şikayetçi olmadıkları gözlenmektedir. Öte yandan, müdürlüklerin yarısından fazlası, kendi birimleri ile belediyenin bir diğer birimi arasında tam (% 21) veya kısmi (%43) bir görev ve yetki çakışması olduğunu ifade etmektedirler. Müdürlüklerin sadece üçte biri (%36) ise, böyle bir olumsuzluğun bulunmadığı fikrindedir. 5. HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Düzce Belediyesi müdürlüklerinin daha fazla bilgi teknolojisi kullanma ve bunları hizmetlerine yansıtma konusunda istekli oldukları ortaya çıkmıştır. Örneğin, % 71 i, kendilerine ait bir web sitesi olmasının gerekli olduğu kanaatindedirler. Öte yandan, belediye hizmetlerinden önemli bir kısmının doğrudan elektronik ortamda verilebileceği konusunda PLANI 24

25 ortak bir kanaat bulunmaktadır. Bununla birlikte, Düzce Belediyesi müdürlüklerindeki mevcut personelin, bilgi teknolojileri kullanımı konusunda henüz istenen seviyede olmadığı ve bu alanda hizmet içi eğitimler yoluyla çaba sarf edilmesi gerektiği görülmektedir. Örneğin, müdürlüklerde etkin şekilde bilgisayar kullanım ortalaması % 68dir. Bu oranın yukarıya çekilmesi gerekmektedir. 6. BELEDİYENİN YÖNETSEL SORUNLARI Her kurum gibi, Düzce Belediyesi nde de belediyeyi oluşturan çeşitli müdürlükler ve diğer arasında hizmet sunum sürecinde işbirliği gerektiren ve zaman zaman da görev ve yetki çatışması oluşturan durumlar olmaktadır. Bu durum, bazen dikey koordinasyon (müdürlük ile üst yönetim arasında) bazen de yatay koordinasyon (müdürlükler arasında) sorunlarını gündeme getirmektedir. Müdürlüklerin çoğunluğu, iş ve hizmet süreçlerinde diğer birimlerle koordinasyon gerektiren hallerde uyumlu çalışıldığı ve önemli koordinasyon sorunları meydana gelmediğini ifade etmişlerse de, müdürler arasında var olduğu gözlenen uyum ve koordinasyonun, daha alt düzey çalışanlarda yeterince olmadığı ve iş ve hizmet süreçlerinde koordinasyon eksikliği nedeniyle zaman zaman hizmetlerin kalitesinde düşme meydana geldiği ifade edilmektedir. Bu sorunların daha çok çalışanlar arasında iletişimin yetersizliğinden, iş ve hizmet süreçlerinin birbiriyle çakışmasından, bir müdürlüğün yaptığı bir hizmet için diğer müdürlüklere ait araç, eşya ve personeli kullanması durumunda bu eşya ve personelin kullanılmasından kaynaklanan şikayetlerden, bazı birimlerde işler daha hızlı yapılırken diğer bazılarında göreceli olarak daha yavaş olunmasının meydana getirdiği gecikmelerden, vatandaşların ortaklaşa yapılan hizmetlerde özellikle bazı müdürlükleri sorumlu tutmasından ve zaman zaman da çalışan personelin kendi aralarındaki bireysel sorunlardan kaynaklandığı görülmektedir. Belediye birimlerinin genellikle kayıtlı çalıştıkları, özellikle performans ölçümü ve yönetimi sistemi yerleştikten sonra kayıtlı çalışma oranının arttığı gözlenmektedir. Fakat, müdürlüklerin belediye dışında başka kurumlarla iletişiminde zaman zaman kayıt tutulamadığı, vatandaşlara planlı olmayarak verilen bazı hizmetlerde kayıtların aksadığı, müdürlüklerin başka birimlere yardım olarak yerine getirdiği görevlerde de zaman zaman kayıt tutulamadığı dile getirilmektedir. 7. PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER Düzce Belediyesi nin dış paydaşları, belediyenin yapmakta oldukları hizmetler hakkında orta düzeyde ( %58 )bilgi sahibi olduklarını ifade etmektedirler. Bu durum belediye ile paydaşları arasında iletişim ve koordinasyonun daha da iyileştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Paydaşlar, belediye ile ilgili bilgileri en fazla medya kanalıyla (%33), daha sonra da belediye birimlerinden hizmet alırken (% 24), kurumsal ilişki ve ortaklıklar ( %16) ve kurumda çalışan kişiler kanalıyla aldıkları görülmektedir. Bu da, belediyenin paydaşlarla iletişim ve koordinasyon için birden fazla kanalı kullanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Paydaşlar, belediye ile ilişkilerinde belediye personelinin kendilerine davranışları konusunda da oldukça iyimser görünmektedir. Paydaşların % 52 si belediye yönetici ve çalışanlarının davranışlarını iyi, % 14 ü yeterli, % 25 i kısmen yeterli ve sadece % 5 i kötü olarak değerlendirmektedir. Paydaşların ( % 70) i, Düzce Belediyesi ile kurumsal ilişkileri PLANI 25

26 esnasında bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtirken, (%30) u ise kurumsal ilişkilerinde problem yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Belediyenin paydaşlarla kurumsal anlamda bilgi paylaşımı konusunda ise, ciddi sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Paydaşların sadece % 35 i belediyenin kurumsal bilgi paylaşımını yeterli bulurken; % 29 u kısmen yeterli ve % 23 ü ise yetersiz bulmaktadır. Paydaşların %13 ünün ise hiçbir fikri bulunmamaktadır. Bu da, belediyenin paydaşlarını bilgilendirme konusunda daha çok çaba sarf etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Belediyenin, paydaşlarla yapmış olduğu işbirliklerinde paydaşlara karşı tutumu konusunda da, karşımıza olumlu bir tablo çıkmamaktadır. Paydaşların % 38 i belediyenin tutumunu yeterli, %40 ı kısmen yeterli ve % 11 i kötü olarak değerlendirmekte; %11 inin ise hiçbir fikri bulunmamaktadır. Öte yandan, paydaşların %80 i, Düzce Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapabileceği en az bir faaliyet olduğu görüşündedir. 8. DÜZCE NİN ÖNEMLİ SORUNLARI VE BELEDİYENİN BU SORUNLARI ÇÖZMEDEKİ BAŞARISI Düzce Belediyesi müdürlükleri, belediyenin önümüzdeki stratejik planlama döneminde öncelikli olarak önem vermesi gereken sorunları, Alt yapı ve üst yapı çalışmaları, İmar ve şehircilik hizmetleri, Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Yeni gelir kaynakları yaratılması ve etkin kullanımı olarak görürken; paydaşlar, sıralamayı Alt yapı ve üst yapı sorunları ve de daha hızlı çözüm, Otopark ve park sorunu Çevre temizliği ve koruması, Şehir içi trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü, Şehir içinde insanların rahatça oturup temiz nefes olabilecekleri ücretsiz dinlenme ve yeşil alanlar, yeterli park ve bahçelerin yapılması, Yeni mahallelerin su ve kanalizasyon sorununun çözülmesi, şeklinde yapmaktadır. Vatandaşların önceliği ise, sırasıyla yol, işsizlik, İmar, su ve kanalizasyon, ve çevre şeklinde görülmektedir. Her kentte genellikle var olan bu sorunların Düzce Belediyesi nde dikkate alınacak yönü, sorunlar arasında önem ve öncelik sıralamasıdır. Yeni stratejik planlama döneminde bu sorunlarla öncelik derecesine göre ilgilenilmesi ve çözüm bulunması gerekmektedir. Düzce belediyesi nin Düzce nin yukarıda önem ve öncelik seviyesi belirtilen sorunlarını çözmede ne ölçüde başarılı olduğu konusunda, müdürlükler, paydaşlar ve vatandaşlar genellikle belediyenin ortalama düzeyde başarılı olduğu kanaatindedirler. Son olarak, müdürlükler, paydaşlar ve vatandaşlara sorulan, Hayal ettikleri Düzce de bulunması gereken özellikler den, önümüzdeki stratejik plan döneminde, Düzce Belediyesi nin üzerinde önemle durulması gereken konular olarak; imar, planlı kentleşme, kent mimarisi ve şehircilik hizmetler, sanayileşmenin teşviki ve işsizlik sorununun çözümü, kültür, sanat ve mesleki eğitimin desteklenmesi, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi altyapı sorunlarının çözümü, ulaşım, otopark ve trafik hizmetleri, yol, köprü, cadde bakımı gibi üst yapı hizmetleri, çevre sorunlarının çözümü ve temizlik hizmetleri ve hesap verebilir, katılımcı ve insan odaklı yönetim in ön plana çıktığı görülmektedir PLANI 26

27 GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER + ZAYIF YÖNLER + FIRSATLAR + TEHDİTLER) ANALİZİ Stratejik planın hazırlanması sürecinde yaptığımız paydaş analizi, kurum analizi, PEST analizi ve belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların belediyeden istek, şikayet ve önerilerinin toplu olarak değerlendirilmesi sonucu belediyemizin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiş, fırsat ve tehditler belirlenmiştir. Bunlar, aşağıda yer almaktadır. Güçlü Yönler Belediye personelinin çoğunlukla genç ve dinamik personelden oluşması Belediyenin kurumsallaşmasını tamamlamış olması Yapım ve hizmet işlerinde özelleştirme oranının yüksek olması Ulusal ve uluslar arası fon ve projelerden yararlanılıyor olması Yeterli malzeme depolama alanlarının olması Mevcut plan, halihazır ve kadastral paftaların sayısal ortamda olması Vatandaş - belediye diyaloğunu geliştirici kanalların aktif olması. Belediyenin ek gelir getirici faaliyetlerin olması (bazalt, andezit vb. taşların işlenmesi ve satılması) Sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık veriliyor olması Proje havuzunun olması Zayıf yönler Kurum içi iletişim ve koordinasyon yetersizliği Belediye hizmet birimlerinin bir arada olmaması Belediye dışında hizmet verilen kesim ve diğer paydaşlarla iletişimin yetersiz olması Bilgisayar donanım ve programlarının yeterli düzeyde olmaması Yetki ve sorumluluk alacak personel sayısının yetersiz oluşu Belediyenin yetersiz finansal kaynak yapısı Belediyenin karar alma sürecinde katılım eksikliğinin olması Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin eskimiş olması Kent bilgi sisteminin oluşturulamamış olması ve numarataj çalışmalarının yetersizliği Bürokratik kültür eksikliğinin olması Hizmet içi eğitim yetersizliği, eğitim seminerlerine katımda organizasyonsuzluk Çalışanların motivasyon eksikliği Kurum arşivi ve dokümantasyon merkezinin olmaması İç denetim mekanizmasının çalıştırılmaması Fazla personelin istihdam ediliyor olması İhale biriminin olmasına rağmen, ihale mevzuatına hakim personelin azlığı Makine parkının bakımsızlığı Belediyenin gayrimenkul envanteri ile alt yapı envanterinin sağlıklı olmaması Tapu kadastro bilgilerinin on line olmaması Sosyal ve kültürel tesislerin eksikliği Kurumun iş planı ve programının yetersiz düzeyde olması Nitelikli personelin doğru kullanılmaması Organizasyon yapısının yeterince işlevsel olmaması PLANI 27

28 Fırsatlar İki metropol şehir arasında yer alması, Yatırımları Teşvik Kanunu kapsamında yer alması Düzce Üniversitesi nin kurulmuş ve gelişmekte olması Avrupa Birliği Fonlarından istifade imkanının olması Turizm potansiyelinin bulunması Güçlü bireysel girişimcilik özelliğinin bulunması Organize sanayi bölgelerinin kurulmuş olması İl Gelişme Planının tamamlanması Çevre Düzeni Planlarının yapılmış olması Çevre düzeni planının onaylanması ile kentin sanayi kuruluşları için cazip hale gelmesi Su kaynaklarının zengin olması Coğrafyanın düz olması dolayısıyla belediye hizmetlerinin aşırı maliyetli olmaması Kentte genç nüfusun fazla oluşu Toplu Konut İdaresi ile işbirliği imkanının olması Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın kurulmuş olması Organik tarım konusunda vatandaşların bilinç düzeyinin artmış olması Planlı bir şekilde yapılan afetzede yerleşim merkezinin bulunması Eski yerleşim birimlerine ait planların revizyonu ile ilave alanları ile yeni imar planlarının yapılmış olması İki deprem yaşanmış olması nedeniyle planlama, yapı teknik ve kontrolleri konusunda edinilen tecrübeler. Tehditler Belde genelinde yüksek işsizlik oranı Toplu konut alanlarının yetersizliği Demiryolu ulaşımının yapılmaması Kişi başına düşen gelir seviyesinin düşük olması Tarım topraklarını korumayan, denetimsiz kaçak yapılaşma ve çarpık kentleşme Kent bilincinin olmaması Doğal afetlerin sık yaşandığı bir bölgede bulunma Sanayi tesislerinin sebep olacağı çevre kirliliği Hizmet alanlarının büyümesi (üniversite + kalıcı konutlar) Beldenin ulaşım planlamasının olmaması Kentte sosyal ve kültürel tesislerin yetersiz olması Kentteki sivil toplum kuruluşlarının yeterince etkin ve güçlü olmaması Kentin ulusal medyada yeterice yer alamaması ve markalaşamaması Kentte yüksek kalite ve nitelikte konaklama merkezlerinin olmaması PLANI 28

29 KURUM İÇİ ANALiZ 1-Kuruluşun Yapısı BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE BAŞKANI İsmail BAYRAM BELEDİYE MECLİSİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE BAŞKAN YRD. Bayram BAYRAKTAR BELEDİYE BAŞKAN YRD. Ergin ÇELİKAĞ BELEDİYE BAŞKAN YRD. İsmail TANYEL BELEDİYE BAŞKAN YRD. A.Vahap DEMİREL DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLANI 29

30 2-Beşeri Kaynaklar Sigortalı İŞÇİ PERSONEL YAŞ DURUMU İZLEME GRAFİĞİ Memur MEMUR PERSONEL YAŞ DURUMU İZLEME GRAFİĞİ PLANI 30

31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL YAŞ DURUMU İZLEME GRAFİĞİ MEMUR GENEL SINIF BAZINDA DAĞILIM YHS 4 SHS 1 AHS THS 17 GİH PLANI 31

32 PERSONELİN EĞİTİM DURUM ANALİZİ İlköğretim Lise ve Dengi Okulu Okul Ön lisans Lisans Lisans Üstü Memur İşçi Toplam Toplam PLANI 32

33 4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar PC Belediye Binaları Yazıcı (Laserjet, Color) Bilgisayar Donanımı Notebook 17 Server 6 Plotter 2 Scanner 4 Kullanılan Yazılım Programları Netcad GIS Ana Modül 20 Webgis Modülü 1 Adet (Sınırsız Kullanıcı) Çap Modülü 3 Planet Modülü 2 Netsurf Modülü 4 Netmap Modülü 13 RastVec 2 3D 2 Peycad 1 Saysis Belediye Otomasyonu 1 Adet (Sınırsız Kullanıcı) Microsoft BackOffice Small Business 1 Novell Netware Kullanıcı Microsoft Ofis Open Office 2.3 Sınırsız Gelecek Linux 1 Adet Sınırsız Panda Webadmin Antivirüs 130 Panda Antivirüs Firewall 70 Microsoft Office Microsoft Office Conzept 16 Veritabanı 1 Adet (Sınırsız Kullanıcı) C Builder 3 1 Microsoft Picture IT 1 Arc info Viewer 6 Arc İnfo Design 3 İcramatik İcra Takip 3 Microsoft Office Sinerji Hukuk Programı PLANI 33

34 5-Mali Durum Mali Kaynaklar ve Bütçe Büyüklükleri GEÇMİŞ 5 YILIN GELİR DAĞILIMI TABLOSU KOD GELİR TÜRÜ VERGİ GELİRLERİ , , , ,93 02 VERGİ DIŞI GELİRLER 03 TEŞEB.VE MÜLK GEL. 04 ALINAN BAĞIŞ VE YRD , , , , , , , ,91 05 DİĞER GELİRLER , , ,68 06 SERMAYE GELİRLERİ , ,59 08 ALCAKLARDAN TAHSİLATLAR 09 RED VE İADE 5.263, , ,54 TOPLAM , , , , YILI GELİR BÜTÇESİ VE TARİH İTİBARİ İLE GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ KOD GELİR TÜRÜ VERGİ GELİRLERİ ,32 03 TEŞEB. VE MÜLK. GELİR ,21 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARD ,00 05 DİĞER GELİRLER ,23 06 SERMAYE GELİRLERİ ,16 09 RED VE İADE ,78 TOPLAM , PLANI 34

35 GELECEK 5 YILIN GELİR DAĞILIMI ÖNGÖRÜSÜ TABLOSU KOD GELİR TÜRÜ VERGİ TEŞEBBÜS ALINAN DİĞER GEL SERMAYE GEL , ALACAKLARDAN RED VE İADE TOPLAM , GELECEK 5 YILIN GİDER DAĞILIMI ÖNGÖRÜSÜ TABLOSU KOD GİDER TÜRÜ PERSONEL GİDERLERİ , SOSYAL GÜV.PRİM.ÖD , MAL VE HİZM. ALIM FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER , SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK , TOPLAM , Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, kurumumuz gelirlerinide etkilemekte, yeni gelir kaynakları yaratılmasındaki güçlükler, yasal payların yeterince arttırılmaması, personel giderlerinin yüksek oluşu, son dönemde Belediyemize katılan köylerimizin nüfuslarının vereceğimiz hizmet alanlarıyla aynı ölçüde olmaması nedeniyle gelir gider dengesi sağlıklı bir şekilde kurulamamaktadır PLANI 35

36 6-Kuruluşun Araç, Bina Evnanteri ve Diğer Varlıkları Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. NİTELİK Parsel Alanı (M2) Kullanım alanı m2 Açıklamalar BELEDİYE HİZMET ALANLARI Belediye Binası(Cedidiye M.) 5.973, ,00 Belediye Binası(Fevzi Çakmak M.) , ,00 47 Adet dükkân Belediye Binası(Afetzede Yerleşim) , ,00 55 Adet dükkân Belediye İş Merkezi(Cedidiye) 2.001, ,00 18 Adet dükkân Ticaret ve Kültür Merkezi 6.474, , Adet dükkân İtfaiye 2.190, ,00 Zabıta 4.990,00 350,00 Otogar (Burhaniye M.) 4.300,00 895,00 Otobüs Terminali(Kiremitocağı M.) 4.790,00 _ Otobüs Terminali(Azmimilli M.) 2.290,00 180,00 Şantiye ,00 522,00 İçme Suyu Arıtma Tesisi (Beyköy Bel.) , ,00 İçme Terfi -Depo(Güzelbahçe M.9.Böl) ,00 345,00 İçme Terfi -Depo(BahçelievlerM.6.Böl) 2.500,00 640,00 İçme Terfi -Depo(Bahçelievler M.6.Böl) 1.450,00 550,00 İçme Terfi -Depo(Bahçelievler M.6.Böl) 1.300,00 210,00 Atıksu Arıtma Tesisi , ,00 Et Kombinası , ,00 Sebze ve Meyva Hali , ,00 * Sosyal Tesis(Kazıkoğlu K.Düzce Kasrı) 8.765,00 600,00 * Sosyal ve Kültürel Tesis(Camikebir M) ,00 495,00 EĞİTİM TESİSLERİ Sanat Akademisi(Cedidiye M) 860, ,00 KONUT ALANLARI Konut 5.073,00 58 Adet PAZARYERİ Pazaryeri , ,00 10,700 M2 Dükkân A SPOR ALANLARI Spor Kompleksi(Şıralık M) , ,00 * 18 Temmuz Stadyumu(Kültür M) ,00 700,00 * Nurettin Zafer StadI (Kültür M) ,00 _ * Sosyal Tesis (Çamlıevler M-3.Bölge) 1.500,00 200,00 * YEŞİL ALANLAR Avni Akyol Parkı(Kültür M) , ,00 İnönü Parkı(Kültür M) , ,00 Diğer Yeşil Alanlar 7.600,00 _ DİNİ TESİS Şehitlik Cami(Azmimilli M) 2.500,00 160,00 OTOPARK Otopark Alanları ,00 _ MEZARLIKLAR Şehir Mezarlığı(Azmimilli M) ,00 60, PLANI 36

37 Diğer Mezarlık Alanları(Muhtelif M.) ,00 _ 22 Adet Mahalle *Kullanım hakkı Düzce Belediyesine ait parseller PARSEL ALANI BELEDİYE HİZMET ALANLARI ,00 EĞİTİM TESİSLERİ 860,00 KONUT ALANLARI 5.073,00 PAZARYERİ ,00 SPOR ALANLARI ,00 YEŞİL ALANLAR ,00 DİNİ TESİS 2.500,00 MEZARLIKLAR ,00 OTOPARK ,00 TOPLAM ,00 TOPLAM ,00 MEKÂN VE DONANIM PLANI 37

38 Düzce Belediyesi halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve hizmetleri yerine getirebilecek araç donanımına sahiptir. Araç donanım listesi ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir. S.NO CİNSLERİ SAYISI 1 KAMYON 21 2 PİKAP 16 3 MİNİBÜS 1 4 OTOBÜS 3 5 ARAZÖZ 8 6 JİP 2 7 VİDANJÖR 3 8 AĞAÇ SÖKME VE DİKME 1 9 ÇEKİCİ 1 10 TRAKTÖR 8 11 AMBULANS 5 12 KANAL TEMİZLEME ARACI 3 13 İŞ MAKİNALARI ASFALT SÜPÜRGE ARACI 2 15 BETON POMPASI 1 16 MİKSER 2 TOPLAM 103 S. NO BELEDİYE ARAÇLARININ SAYISI MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI 1 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 40 3 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 13 4 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7 5 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 6 6 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 18 7 TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3 8 VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 6 TOPLAM 103 KİRALIK ARAÇ LİSTESİ S. NO MÜDÜRLÜĞÜ SAYISI 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7 2 İNSAN KAYNAKLARI 1 3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 6 KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 2 7 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 8 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3 9 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2 10 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3 11 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 7 12 VETERİNERLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 13 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 14 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 15 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PLANI 38

39 16 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 17 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2 18 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 1 TOPLAM 55 Araçlar 3 yıl süre ile hizmet vermek üzere ihalesi yapılarak kiralanmıştır. DIŞ ÇEVRE ANALiZİ Günümüzde ve/veya gelecek 5 yılda politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda belediyeyi olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek temel eğilimler ve itici güçler, aşağıda başlıklar halinde özetlenmektedir. POLİTİK EĞİLİMLER 1. Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyeliğinde belirli bir mesafe kaydedilebilir 2. Yerelleşme eğilimleri hız kazanabilir EKONOMİK EĞİLİMLER 1. İktisadi Krizin Etkileri en az birkaç yıl daha hissedilebilir 2. Petrol yanında alternatif enerji kaynaklarının bulunması geliştirilmesi mümkünse de (bor madeni, rüzgar enerjisi, nükleer enerji gibi) bunların önümüzdeki 5 yıl içerisinde Düzce kentine yansıması zordur. 3. İnsan gücü yerine bilgisayar ve robot kullanılarak ekonomiye katkı artırılabilir, ancak bu eğilim aynı zamanda sosyal sorunlara da yol açabilir. 4. Toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesi bilişim toplumu olması yönüyle bilinçli tüketici ve kullanıcıların oluşması süreci hızlanabilir. SOSYAL EĞİLİMLER 1. Sanayinin gelişimi ile üretimde makineleşme sonucu işsizlik artabilir 2. Şehre dışarıdan gelen göçün yanında, üniversite öğrencileri gibi geçici olarak kente gelen nüfusun sayısı da artabilir. Bunlar da konut talebini artırabilir. 3. Yeni iş imkanları oluşturulamazsa, kentten nüfus göçü de hızlanabilir. 4. Sosyal güvenlik yasalarının düzenlenmesi, çalışma şartlarının daha verimli ve radikal olması mümkün olabilir 5. Köyden kente göç, Düzce merkez nüfusunu artırabilir. TEKNOLOJİK EĞİLİMLER 1. İnternetin dünyadaki hızının artmasına paralel olarak ülkemizdeki internet altyapısı da zorunlu olarak daha da güçlendirilecektir. 2. Bilgisayar alanındaki gelişmeler insanların ev işyerlerinden çıkmadan birtakım hizmetleri almalarını sağlayabilir. 3. Şu an internet yoluyla banklarda kullanılan sistem belediye hizmetlerinin bazılarında da kullanılabilir. 4. İnsan gücü yerine giderek daha fazla oranda makine kullanılacağından nüfus artışı kontrol altına alınmalıdır. Aksi takdirde işsizlik artma eğilimine girebilir. 5. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle bilgi ve belgelere ulaşım kolaylaşacaktır. Bu durum da, katılımcılık ve şeffaflık taleplerinin yoğunlaşmasına yol açabilir. 6. Bilgi teknolojileri sayesinde personelin ve kentin denetimini de kolaylaştıracaktır. Kentin her noktası, yeni teknolojiler sayesinde kontrol edilebilir hale gelebilir PLANI 39

40 7. Teknolojinin hızlı gelişimi, kentte bulunan bazı araç ve makineleri kullanışsız hale getireceğinden, küçük bile olsa, bir makine çöplüğü oluşması beklenebilir. 8. Ulaşım araçlarının ve kentte trafik işleyişinin önemli ölçüde değişmeyeceği varsayılabilir. 5- GELECEĞE BAKIŞ A- MİSYON BİLDİRİMİ Misyonumuz; kentlilik bilincini geliştirerek ve kültürel zenginliğine sahip çıkarak, yerel ve ortak hizmetleri vatandaş ve insan odaklı bir yaklaşımla sunan yenilikçi bir yerel yönetim kurumu olmaktır B- VİZYON BİLDİRİMİ Vizyonumuz; dünyayla entegre, ulaşılabilir, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yeşil Düzce yi oluşturmaktır. C- TEMEL DEĞERLER Değişimcilik Çözüm odaklı olmak Sorunları oluşmadan önlemek, Kurumsallaşmak, Adaletli olmak, Şeffaflık, Planlı ve programlı çalışmak Vatandaş memnuniyetini esas almak Vatandaş ve insan odaklı olmak D- AMAÇLAR VE LER Düzce Belediyesi Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar, Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan dır. Kuruma Yönelik Stratejik Alan 8, Kente Yönelik Stratejik Alan 6 ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan 5 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için 72 adet stratejik hedef belirlenmiştir PLANI 40

41 PLANI 41

42 DÜZCE BELEDİYESİ AMAÇ VE LERİ Tür Kodu Adı SORUMLU PLANIN YILLARA GÖRE MALİYET TOPLAMI ALAN 1 KURUMA YÖNELİK ALAN AMAÇ Başkan ve yardımcılarını; yönetim faaliyetlerinde etkin, verimli ve yüksek performansa ulaştıracak, vatandaş ve diğer kurumlar arasında hızlı ve etkili iletişim sağlanarak, problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik gerek duyulan tüm çalışmaları yapmak yılına kadar, vatandaşın başkanlık makamına yaptığı tüm randevu ve taleplere çözüm üretetilerek, kentli memnuniyetini arttırılacaktır. Halk ile daha yakın olma bilincini geliştirecek olan, Kentli Merkezi, Beyaz Masa, Çağrı Merkezi uygulamaları 2010 yılı içinde başlatılacak uygulamaların sürekliliği sağlanacaktır Özel Kalem Özel Kalem Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, ihtiyaçlar doğrultusunda en az 3000 yoksul aileye gıda ve giyecek yardımı yapılacaktır. Özel Kalem AMAÇ Hizmet alanların memnuniyetinin ve güveninin sağlanması esas alınarak, kurum içi ve dışı evrak akışının hız ve kalitesini artırmak ve belediye karar organlarının almış olduğu kararların daha hızlı ve şeffaf bir şekilde duyurulmasını sağlamak Karar organları tarafından alınan kararları %100 duyuracak ve ilgili organların sekreterya hizmetleri nitelikli bir biçimde sunulacaktır 2014 yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacak, arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak internet ortamında paylaşıma açılacaktır. Yazı İşleri Yazı İşleri PLANI 42

43 AMAÇ 1.3. Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını ve yönetim kültürünün dönüşmesini sağlamak yılı sonuna kadar Belediyenin taraf olduğu davaların en az % 80 i belediye lehine sonuçlandırılacaktır. Hukuk İşleri Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli faaliyet ve projelerin uygulanması 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir Kurumsal kapasitenin arttırılması ile ilgili projeler 2014 yılı sonuna kadar uygulanacaktır. Etüd Proje Etüd Proje AMAÇ Düzce yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslar arası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1er proje hazırlanacaktır 2014 yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslar arası network üyelikleri ve proje ortaklıkları %100 oranında arttırılacaktır Her yıl için en az bir uluslararası etkinlik düzenlenecektir 2011 yılına kadar, belediyede Kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır. Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2014 e kadar % 75 düzeyine çıkartılacaktır. Dış İlişkiler Dış İlişkiler Dış İlişkiler Dış İlişkiler Kültür ve Sosyal İşler AMAÇ Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek. İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 2014 yılına kadar sürdürülecektir. Belediye binaları arasında kurulacak fiber optik data hattı 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve sürekli bakımı sağlanacaktır Bilgi İşlem Bilgi İşlem PLANI 43

44 Mevcut bilgisayar ekipmanları 5 yıl içinde %50 oranında yenilenecektir ve yazılımlar sürekli güncel tutulacaktır Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılacaktır. Bürolarda masa başında çalışan tüm personelin 2014 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanması sağlanacaktır. Bilgi İşlem Bilgi İşlem Bilgi İşlem AMAÇ Norm kadro çerçevesinde personelin nitelik ve nicelik açısından, müdürlüklere göre istihdamını sağlayarak, personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde yürüterek insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak Personel giderleri, kendi limiti olan % 30 un altında tutularak 2014 yılı sonuna kadar % 25 düzeyine çekilecek ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli hale getirilecektir Kurumun insan kaynaklarını geliştirmek ve personelin en az ¾ ünü daha nitelikli hale getirmek için 2014 yılına kadar en az 6 ayda bir hizmetiçi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl en az 15 yetenekli ve başarılı personelin lisans ve lisans üstü eğitim yapmaları desteklenecektir Personel özlük iş ve işlemleri, her yıl % 10 hızlandırılacaktır Personelin performansı her yıl % 5 oranında artırılacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim AMAÇ 1.7 Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir bütçe oluşturarak kaynakların artırılmasını sağlamak PLANI 44

45 1.7.1 Mali yönetimimiz, etkin ön mali kontrolü ve iç denetimi olan bir yapıya ulaştırılarak bütçedeki öngörülmeyen hizmet karşılıkları payının bütçeye oranı 2014 yılına kadar % 6 düzeyine çekilecektir Mali Hizmetler yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları %30 oranında arttırılacak, mevcut tahsilât oranları ise %40 arttırılacaktır yılına kadar, belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının %75 e ulaşmasını sağlayarak istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı daha disiplinli ve şeffaf hale getirilecektir. İhale ve satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir. Mali Hizmetler Mali Hizmetler Dış İlişkiler - Etüd Proje AMAÇ 1.8 Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek Tamirhane çalışma ortamının (bina, araç- gereç, ve çalışma şartları açısından) 2010 yılı sonuna kadar iyileştirilmesi sağlanarak hizmet binaları ve donatıları ile ilgili destek hizmetleri etkin ve verimli şekilde yerine getirilecektir. Destek Hizmetleri Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve Belediye nin araç miktarı 2014 yılına kadar %50 artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır. Destek Hizmetleri ALAN 2 KENTE YÖNELİK ALAN AMAÇ 2.1. Düzce kentinin kentsel gelişiminin plan ve proje dahilinde gelişimini desteklemek Mevcut ve yeni kent mobilyaları ile donatılarına ilişkin projeler, kentsel estetiği dikkate alınarak hazırlanacaktır. Etüd Proje PLANI 45

46 Kentte trafiğin düzenli akmasını sağlayıcı yeni projeler geliştirilecek ve Kentte otopark ihtiyacı 2010 yılı içerisinde tespit edilip uygun yerlerin projelendirilmeleri 2014 yılına kadar tamamlanacaktır Etüd Proje AMAÇ Sağlıklı kentleşmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak için imar planlaması ve kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek Plansız alanların ve köy yerleşik alanlarının planlanması, merkez revizyon planlarının yapılması ve planlı gelişimin sürekliliği sağlanacaktır Planlı alanlarda 2014 yılına kadar, belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18. madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır. Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin tüm birimlerince 2011 yılına kadar kullanılabilir hale gelmesi sağlanacak ve güncellemeleri sürdürülecektir Düzce nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sistem sürekli güncellenecektir Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye genelinde tasarruf sağlanacaktır Düzce nin mevcut ve gelecekteki konut açığı 2010'da belirlenerek, 2014 yılına kadar nitelikli konut üretimi ve kentsel dönüşüm projeleri desteklenecektir Emlak İstimlâk Emlak İstimlâk Emlak İstimlâk Emlak İstimlâk Emlak İstimlâk İmar ve Şehircilik Müd Mürlüğü AMAÇ Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve sağlıksız şehir yapısının ortadan kaldırılarak kent estetiği ve planlı yapılaşma yoluyla, kent halkının yaşam standardının yükseltilmesini sağlamak Depreme dayanıklılık açısından ruhsat verilen inşaatların % 100 nün kontrolünün yapılması Ruhsatsız yapıların 2010 yılından başlayarak her yıl sonu en az % 10 nun yıkılması sağlanacaktır (2014 yılında ruhsatsız yapıların % 40 nın yıkılmış olması) İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik PLANI 46

47 AMAÇ 2.4. Mevcut yeşil alanların ve ağaçların korunması, kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi yoluyla vizyonumuzdaki Yeşil Düzce hedefine ulaşmak Mevcut yeşil alanlarda en az 20 günde 1 çim biçimleri, ayda 1 kez bitki bakımları ile birlikte periyodik bakımlarının yapılması sağlanacak ve Fiziki şartların müsait olması koşuluyla mevcut yeşil alanların % 15 inde otomatik sulama sistemi 2014 yılına kadar kurulacaktır Park ve Bahçeler Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin miktarı arttrılacak, benzer faaliyetler desteklenerek ve bu konuda her yıl en az 1 tane fidan dikme kampanyası düzenlenecektir. Mevcut yeşil alanlardan Düzce halkının en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için her mahalleye en az 1 park kazandırılacak mevcut parklara uygun olan yeni donatılar eklenecektir. Kişi başına düşen 5m² / kişi olan yeşil alan miktarını dünya standartları olan 7 m² / kişi hedefinin üzerine çıkarmak Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler AMAÇ Şehre kaliteli, sağlıklı ve yeterli miktarda içme - kullanma suyunun temin edilmesi ve atık su altyapı sisteminin sorunsuz hale getirilmesini sağlamak Kente sürekli yeterli ölçüde ve TSE kalitesinde su temini sağlanacak ve 2014 yılına kadar su kaçağı oranı %45 e çekilecektir. Atık su arıtma tesisleri sürekli etkin, verimli ve ekonomik olarak çalıştırılacak biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suların ve atık çamurun geri kazanımını sağlanacaktır 2014 yılına kadar en az 19 km yeni ilave su şebeke hattı tamamlanacak ve mevcut içme suyu hatlarının % 15'i, yenilenecektir Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon yılına kadar kanalizasyon ve yağmur sularının ıslah edilmesi ile kentte kanalizasyon sistemine bağlı olmayan tüm haneler, kanalizasyon sistemine bağlı hale getirilecektir Su ve Kanalizasyon PLANI 47

48 yılı sonuna kadar, mevcut su ve kanalizasyon alt yapı sisteminin tespit edilerek sayısal ortama aktarılması sağlanacak ve isale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresi ortalama % 50 oranında azaltılacaktır Su ve Kanalizasyon AMAÇ 2.6. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran ve ihtiyaç olan üst yapı (yol, kaldırım, çevre düzenlemesi) ve hizmet binalarını yapmak Halkın şehirlerarası ulaşımını hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ulaşım yapıları ihtiyaca uygun olarak inşaa edilecektir İmar durumu belirlenmiş kamulaştırılması yapılan veya terkin yapılan tüm yollar, 2014 yılına kadar imara açılarak alt yapısı tamamlanmış yollarda ton asfalt yama çalışmaları yapılacak ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz m² kilit parkenin tretuvar olmayan yollara döşenmesi sağlanacaktır. Kalıcı konutlar yerleşkesinde kapalı pazar yeri ve şehir merkezindeki Belediye iş merkezini tamamlamak ve ihtiyaç olan bina inşaatlarını yapmak Şehir merkezindeki yönlendirme tabelalarının montajı yılda 1000 adede çıkarılacak ve kent içi yol donatılarının yenilenmesi veya yeni, yol donatılarının üretimi ile kent içi ulaşım kolaylaştırılacaktır Cadde ve parklardaki aydınlatma tüm eksiklikleri 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve tüm aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımları 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir. Fen İşleri Fen İşleri Fen İşleri Destek Hizmetleri Park ve Bahçeler - Destek Hizmetleri ALAN 3 KENTLİYE YÖNELİK ALAN AMAÇ 3.1. İnsanlara yönelik kültür hizmetlerini iyi bir iletişimle sunarak kentlilik bilincini geliştirmek ve kentteki zayıf toplumsal kesimlerin korunmasını sağlayarak sosyal dayanışmayı arttırmak PLANI 48

49 Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, kentin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır. Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılacaktır. Sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı her yıl % 15 artırılacaktır. Düzce Şehir Tiyatrosu nda sezonda en az 3 oyun sahneye konacaktır. Sanat Bilim Akademisi ndeki öğrenci sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılacaktır. Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler Kültür ve Sosyal İşler AMAÇ Yangınlarda, kazalarda ve afetlerde can, mal kaybını en aza indirmek için önleyici ve kurtarıcı faaliyetler yapmak 2014 yılına kadar yangınlarda kentin her noktasına ulaşma süresi 10 dakikaya düşürülecek ve yangın ve afetlere sürekli hazırlıklı olunacaktır. Kaza ve afetlere zamanında müdahale edilecektir yılına kadar, yangın güvenlik önlemleri mevcut olmayan bina sayısında her yıl % 10 azalma sağlanacaktır yılına kadar, vatandaşlara ve kurumlara yangın güvenliği ve afetlerle ilgili verilen eğitimler % 20 artırılacaktır. İtfaiye İtfaiye İtfaiye İtfaiye AMAÇ Şehir halkının sağlık, esenlik ve huzuru için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak ve kent içi trafiği daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getirmek İhbarlı şikayetlerden günde en az 10 adedinin denetlenmesi sağlanarak halkın güvenli huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumlar ortadan kaldırılacaktır Zabıta PLANI 49

50 yılına kadar toplu taşıma araçlarının bir noktadan azami 20, asgari 5 dakikada geçirilmesi ve toplu taşıma aracına binen vatandaşların şehir merkezine azami 20 dakikada ulaşması sağlanacaktır. Gayri sıhhi müesseseler yılda en az dört defa denetlenecek diğer işyerleri ise yılda en az bir defa denetlenecektir Zabıta Zabıta AMAÇ 3.4. Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak Tüm cenaze hizmetleri, ehil kişiler tarafından, dini vecibelere uygun bir şekilde sunularak mevcut mezarlıklarının her yıl % 20 sinin bakım ve onarımı yapılacaktır Vektör kontrol mücadelesinde vatandaş memnuniyeti her yıl % 10 arttırılacaktır. Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetlerin her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır. Et kombinasındaki hayvan kesimleri her yıl % 20 arttırılacaktır. Kurum çalışanlarının sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetleri 2014 yılına kadar % 10 arttırılacaktır. Veteriner Veteriner Veteriner Veteriner Veteriner AMAÇ 3.5. Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek Her yıl, Düzce belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanacak, cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır. Düzenli depolama tesisi, 2011 yılına kadar hayata geçirilerek Düzce il ve ilçelerinde oluşan evsel katı atıkların tümünün 2014 yılına kadar mevzuatlara uygun olarak bertarafı sağlanacak ve ambalaj atıkları kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak, en az %20 lik kısmının ekonomiye geri kazandırılması sağlanacaktır. Temizlik İşleri Temizlik İşleri PLANI 50

51 yılına kadar belediye yetki sahasında bulunan lokanta, sanayi mutfakları ve yemek fabrikaları gibi yerlerde denetimler her yıl % 10 artırılarak, bu yerlerin lisanslı toplayıcılarla anlaşma yapmaları sağlanacaktır. Temizlik İşleri F - PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinde, Performans göstergeleri stratejik planlarda yer alır. Performans göstergelerinin tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ile Maliye Bakanlığı tarafından birlikte belirlenir. Kamu idareleri, performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur. hükmü yer almaktadır. Buna bağlı olarak DPT tarafından yayınlanan stratejik planlama kılavuzunda hedefe yönelik performans göstergelerine hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda yer verilmesi gerektiği bildirilmiştir. Tespit ettiğimiz hedeflerimizin çoğu ölçülebilir olarak ifade edildiğinden, hedefler ile ilgili ayrıca göstergelere yer verilmemiştir. Ancak, uygulama sırasında gerçekleşecek olan sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulabilmesi için gerekli olan diğer performans göstergeleri, idaremizin birimlerince hazırlanan ve planın yıllık dilimlerini oluşturacak olan performans programlarında yer alacaktır PLANI 51

52 6- AMAÇ VE LERİN TAHMİNİ MALİYETLERİ Tür Kodu Adı SORUMLU PLANININ 5 YILLIK MALİYET TOPLAMI PLANIN YILLARA GÖRE MALİYET TOPLAMI , , , , , ,9 3 ALAN 1 KURUMA YÖNELİK ALAN , , , , , ,3 7 AMAÇ Başkan ve yardımcılarını; yönetim faaliyetlerinde etkin, verimli ve yüksek performansa ulaştıracak, vatandaş ve diğer kurumlar arasında hızlı ve etkili iletişim sağlanarak, problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik gerek duyulan tüm çalışmaları yapmak , , , , , , PLANI 52

53 yılına kadar, vatandaşın başkanlık makamına yaptığı tüm randevu ve taleplere çözüm üretetilerek, kentli memnuniyetini arttırılacaktır. Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi için en az 3 ayda bir toplanılarak Kamu Kurumları, Muhtarlar ve Sivil Toplum Örgütleri İle İşbirliği ve Etkileşimin Sağlanması Özel Kalem , , , , , , , , , , , , Başkanın, İletişim Hizmetlerinin Yürütülerek Telefon, Mesaj, Ziyaretçi, Randevu ve Yazışma Trafiğinin Düzenlenmesi Özel Kalem , , , , , , Başkanın Personeli ile Olan İlişkilerinin Koordine Edilmesi Özel Kalem , , , , , , Başkanın Yerel ve Ulusal Medya İle İlişkilerinin Yürütülmesi Özel Kalem , , , , , , Başkanlık Makamı Tarafından Toplantı, Söyleşi, Konferans, Panel, Sempozyum vb Bilişsel Etkinliklerin Düzenlenmes Özel Kalem , , , , , , PLANI 53

54 Başkanın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerini Yerine Getirilmesi Özel Kalem , , , , , , Başkanın Seyatlerinin Organize Edilerek Yurtiçi ve Yurt Dışında Katılacağı Toplantılar ve Organizasyonlar İle İlgili Gerekli Tedbirlerin Alınması Özel Kalem , , , , , , Temsil ve Ağırlama Faaliyetlerinin Başkan Adına Yürütülmesi Özel Kalem , , , , , ,31 0, Halk ile daha yakın olma bilincini geliştirecek olan, Kentli Merkezi, Beyaz Masa, Çağrı Merkezi uygulamaları 2010 yılı içinde başlatılacak ve sürekli geliştirilecektir , , , , , , Başkanlık Makamına Gelen Vatandaşlarla İle Etkileşimin Sağlanması Özel Kalem 2.000, , , , , , Başkanın Halkla İlişkiler ve Protokol Faaliyetlerinin Yürütülmesi Özel Kalem , , , , , , PLANI 54

55 İş Arayan İle İşverenler Arasında Koordinasyonun Sağlanması Özel Kalem , , , , , , Belediye Hizmetlerinin Açılış Törenlerinin Başkan Adına Düzenlenmesi Özel Kalem , , , , , , Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi için, ihtiyaçlar doğrultusunda en az 3000 yoksul aileye gıda ve giyecek yardımı yapılacaktır. Ramazan aylarında 900 kişilik iftar çadırı hazırlanacak ve 3000 adet erzak kumanyası fakir vatandaşlarımıza dağıtılması Özel Kalem , , , , , , , , , , , ,38 Özel kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri (sürekli işçi maaşları, Meclis üyeleri huzur hakkı ödemleri, SGK ödemeleri, araç bakım onarım giderleri, mal ve malzem alımları) Özel Kalem , , , , , ,93 0, PLANI 55

56 AMAÇ Hizmet alanların memnuniyetinin ve güveninin sağlanması esas alınarak, kurum içi ve dışı evrak akışının hız ve kalitesini artırmak ve belediye karar organlarının almış olduğu kararların daha hızlı ve şeffaf bir şekilde duyurulmasını sağlamak Karar organları tarafından alınan kararları %100 duyuracak ve ilgili organların sekreterya hizmetlerini nitelikli bir biçimde sunulacaktır , , , , , , , , , , , , Meclis Faaliyetleri Yazı İşleri , , , , , , Encümen Faaliyetleri Yazı İşleri , , , , , , Düzce İli Belediyeler Birliği Yazı İşleri , , , , , , Düzce İli Belediyeleri Katı Atık Birliği Yazı İşleri , , , , , , PLANI 56

57 Nikah Hizmetleri Yazı İşleri , , , , , , Kent Konseyi Yazı İşleri , , , , , , yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacak, arşivler ve güncel tüm kararlar elektronik ortama aktarılarak internet ortamında paylaşıma açılacaktır , , , , , , n kurum dışı yazışmanın sağlanması Yazı İşleri , , , , , , n kurum içi yazışmanın sağlanması Yazı İşleri , , , , , , Arşiv, Büro ve Yönetim Hizmetleri Yazı İşleri , , , , , , PLANI 57

58 İlan Hizmetleri Yazı İşleri , , , , , , Santral İşlemleri Yazı İşleri , , , , , , Posta Hizmetleri Yazı İşleri , , , , , , WEB Sitesi İşlemleri Yazı İşleri , , , , , ,33 AMAÇ 1.3. Belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla kurumsal kapasitenin arttırılmasını ve yönetim kültürünün dönüşmesini sağlamak , , , , , , yılı sonuna kadar Belediyenin taraf olduğu davaların en az % 80 i belediye lehine sonuçlandırılacaktır , , , , , , PLANI 58

59 Belediyenin yargı mercileri, icra daireleri ve noterlerde temsil edilmesi Hukuk İşleri , , , , , , Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli faaliyet ve projelerin uygulanması 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir , , , , , , Yıllık idare performans programlarının hazırlanması faaliyeti Etüd Proje , , , , , , Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri Etüd Proje , , , , , , Belediyenin yatırım programlarının hazırlanması faaliyeti Etüd Proje , , , , , , Yıllık İdare faaliyet raporlarının hazırlanması faaliyeti Etüd Proje , , , , , , PLANI 59

60 1.3.2 Kurumsal kapasitenin arttırılması ile ilgili projeler 2014 yılı sonuna kadar uygulanacaktır , , , , , , Kurumsal kapasitenin arttırılması faaliyetleri Etüd Proje , , , , , , İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi faaliyetleri Etüd Proje , , , , , ,83 PROJE Stratejik Yönetim Otomasyonu Projesi Etüd Proje , , , , , , Belediyenin iş süreçlerinin belirlenmesi, güncellenmesi ve hizmet kalitesinin standartlarının geliştirilmesi faaliyetleri Etüd Proje , , , , , ,20 PROJE Süreç Otomasyonu Projesi Etüd Proje , , , , , PLANI 60

61 AMAÇ 1.4. Düzce yi ve belediyeyi yurtiçi ve yurt dışında, özellikle uluslar arası platformda en iyi şekilde temsil ederek tanıtmak , , , , , , Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1er proje hazırlanacaktır , , , , , , AB Proje Hazırlanması Faaliyetleri Dış İlişkiler , , , , , , yılına kadar, belediyenin kardeş şehir ilişkileri, ulusal ve uluslar arası network üyelikleri ve proje ortaklıkları %100 oranında arttırılacaktır , , , , , , PLANI 61

62 İşbirliği ve Ortsaklıklar İle İlgili Faaliyetler Dış İlişkiler , , , , , , Sempozyum, Panel vb. faaliyetler Dış İlişkiler , , , , , , Her yıl için en az bir uluslararası etkinlik düzenlenecektir , , , , , , Ulusal ve Uluslar arası Etkinlikler İle İlgili Faaliyetler Dış İlişkiler , , , , , , yılına kadar, belediyede Kalite yönetim sistemini yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır , , , , , , İç Tetkik Faaliyeti Dış İlişkiler , , , , , , PLANI 62

63 Dış Tetkik (Denetim) Faaliyeti Dış İlişkiler , , , , , , Düzeltici Önleyici Faaliyetler Dış İlişkiler , , , , , , Yönetim İşleyişinin Gözden Geçirilmesi Faaliyeti Dış İlişkiler , , , , , , Basın-yayın ve halkla ilişkilerin alt yapısı geliştirilerek, belediye ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirme ve iletişim sağlanarak vatandaş memnuniyeti 2014 e kadar % 75 düzeyine çıkartılacaktır , , , , , , Süreli Yayın Hazırlanması Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler 0, , , , , , Web Sayfası İçeriğinin Güncellenmesi Faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler 0, , , , , , PLANI 63

64 Haber Hazırlanması ve Yayınlanması Faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler 0, , , , , , Hazırlanan Haberlerin İzlenmesi Faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler 0, , , , , , Belediyeyi Tanıtıcı kitap, broşür, afiş vb. yayın hazırlanması Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Belediye Faaliyet ve Projelerinin Tanıtılması Kültür ve Sosyal İşler 0, , , , , , Kamuoyu araştırmaları yaptırılması Kültür ve Sosyal İşler 0, , , , , ,70 AMAÇ 1.5. Bilgisayar sistemindeki ekipmanları yaygınlaştırıp güncel tutarak, teknoloji aracılığıyla hizmet kalitesini yükseltmek , , , , , , PLANI 64

65 1.5.1 İnternet Belediyeciliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 2014 yılına kadar sürdürülecektir , , , , , , Blişim Projleri Hazırlama ve Ar-Ge Falliyetleri Bilgi İşlem , , , , , ,63 PROJE İnternet Belediyeciliğine Geçiş Projesi Bilgi İşlem , , , , , ,13 PROJE Evrak ve Arşiv Otomasyonu Projesi Bilgi İşlem , , , , , , Haberleşme faaliyetleri Bilgi İşlem , , , , , ,34 PROJE Dijital İmza Projesi Bilgi İşlem 2.520, , , Belediye binaları arasında kurulacak fiber optik data hattı 2013 yılı sonuna kadaramamlanacak ve sürekli bakımı sağlanacaktır , , , , , , PLANI 65

66 Bilgi İşlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri Bilgi İşlem , , , , , , Bilgi İşlem İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Bilgi İşlem , , , , , , Mevcut bilgisayar ekipmanları 5 yıl içinde %50 oranında yenilenecektir ve yazılımlar sürekli güncel tutulacaktır , , , , , , Donanım Yenileme Faaliyetti Bilgi İşlem , , , , , , Yazılım Yenileme Faliyetleri Bilgi İşlem , , , , , , Tüm birimlere bilişim konusunda teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi artırılacaktır , , , , , , PLANI 66

67 Donanım Bakım Faaliyeti Bilgi İşlem , , , , , , Yazılım Bakım Faaliyetleri Bilgi İşlem , , , , , , Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri Bilgi İşlem 2.000, , , , , , Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti Bilgi İşlem , , , , , , Bürolarda masa başında çalışan tüm personelin 2014 yılı sonuna kadar bilgisayar kullanmasının sağlanması sağlanacaktır 5.000, , , , , , Bilgisayar ve Yazılım Eğitimi Faaliyetleri Bilgi İşlem 5.000, , , , , , PLANI 67

68 AMAÇ Norm kadro çerçevesinde personelin nitelik ve nicelik açısından, müdürlüklere göre istihdamını sağlayarak, personelin özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde yürüterek insan kaynaklarını moral-motivasyon ve performans yönünden geliştirmek ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak Personel giderleri, kendi limiti olan % 30 un altına tutularak 2014 yılı sonuna kadar % 25 düzeyine çekilecek ve birimler arasındaki personel dağılımı adil ve hizmet için yeterli hale getirilecektir Personel sayısının norm kadro düzeyinde dengelenmesi faaliyeti Personel giderlerinin dengelenmesi faaliyeti İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Organizasyon şemasının norm kadro çerçevesinde güncellenmesi faaliyeti İnsan Kaynakları ve Eğitim 5.000, , , , , , PLANI 68

69 Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması faaliyeti İnsan Kaynakları ve Eğitim , , , , , , Kurumun güvenliğinin sağlanması ve kalifiye eleman çalıştırmak için hizmet alımı yapmak. İnsan Kaynakları ve Eğitim , , , , , ,59 0, Kurumun insan kaynaklarını geliştirmek ve kadar personelin en az ¾ ünü daha nitelikli hale getirmek için 2014 yılına kadar en az 6 ayda bir hizmetiçi eğitim programı düzenlenecek ve her yıl en az 15 yetenekli ve başarılı personelin lisans ve lisans üstü eğitim yapmaları desteklenecektir , , , , , , Hizmet içi eğitim faaliyetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim , , , , , , PLANI 69

70 Özel Eğitm Faaliyetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim , , , , , , Personel özlük iş ve işlemleri, her yıl % 10 hızlandırılacaktır , , , , , , Özlük İşlemleri Faaliyetleri Memur personelin ihtiyaç duyduğu iş elbiseleri ve donanımları ile yemek vb.talepleri her yıl karşılanacaktır Moral ve motivasyona yönelik faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim 2.000, , , , , , , , , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Personelin performansı her yıl % 5 oranında artırılacaktır , , , , , , PLANI 70

71 Personel işleri süreçlerinin iyielştirilmesi faaliyetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Performans arttırıcı faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim , , , , , ,03 0,00 AMAÇ 1.7 Mevcut kurum kaynaklarının etkili ve verimli yönetimi ile Belediyenin stratejik plan ve performans programı çerçevesinde gelirlerinin tahsil edilmesini ve giderlerinin gerçekleşmesini sağlayarak, gelir artışı ve gerçekleşme oranı daha yüksek bir bütçe oluşturarak kaynakların artırılmasını sağlamak , , , , , , PLANI 71

72 1.7.1 Mali yönetimiz, etkin ön mali kontrolü ve iç denetimi olan bir yapıya ulaşıltırılarak bütçedeki öngörülmeyen hizmet karşılıkları payının bütçeye oranı 2014 yılına kadar % 6 düzeyine çakilecektir , , , , , , Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İyileştirme, Raporlama ve Kesin Hesapların Hazırlanması Faaliyetleri Mali Hizmetler , , , , , , Mali Şeffaflığın ve Hesap veilebilirliğin Sağlanmasına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Bilgilendirme ve Yayım Faaliyetleri Mali Hizmetler , , , , , , Ön mali kontrol faaliyetleri Mali Hizmetler , , , , , , İç denetim faaliyetleri Mali Hizmetler , , , , , , PLANI 72

73 Bütçe hazırlanırken öngörülmeyen hizmet karşılıklarında kullanılmak üzere müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin bütçe aktarım ve yeni ödenek açım işlemlerinin yapılamsı ve ilgili payların ayrılması faaliyeti Mali Hizmetler , , , , , , yılına kadar yapılacak olan saha çalışmalarıyla gelir tahakkukları %30 oranında arttırılacak, mevcut tahsilât oranları ise %40 arttırılacaktır , , , , , , İcra ve Haciz faaliyetleri Mali Hizmetler , , , , , , Gelirin Tahakkuku ve Tahsili Faaliyetleri Mali Hizmetler , , , , , , Gelir Takibi ve Gelir Arttırıcı Faaliyetler Mali Hizmetler , , , , , , Taşınmaz mal yönetimi faaliyetleri (kira, satış vb) Mali Hizmetler , , , , , , PLANI 73

74 yılına kadar, belediye bütçesi gider gerçekleşme oranının %75 e ulaşmasını sağlayarak istikrarlılık ve doğruluk oranının artırılması sağlanacak ve mali yapı daha disiplinli ve şeffaf hale getirilecektir. Belediyenin Performans Esaslı Gelir ve Gider Bütçelerinin Hazırlaması ve Yürürlüğe Giren Bütçenin Sene İçindeki Uygulamasının Takip Edilmesi Faaliyeti Belediye hesaplarının izlenmesi ile Gelir ve Giderin Muhasebeleştirmesi Faaliyeti Mali Hizmetler Mali Hizmetler , , , , , , , , , , , , , , , , , , Mali hizmetler ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Mali Hizmetler , , , , , , PLANI 74

75 İhale ve satın alma işlemleri ise kurallara uygun ve hızlı şekilde yerine getirilecektir , , , , , , Piyasa araştırması Faaliyeti Dış İlişkiler , , , , , , Satınlama Faaliyetleri Dış İlişkiler , , , , , , Ayniyat Faaliyetleri Dış İlişkiler 8.529, , , , , , İhale faaliyetleri Etüd Proje , , , , , ,35 AMAÇ 1.8 Belediyenin hizmet binalarını, araçlarını, cihazlarını ve teknik destek personelini daha nitelikli hale getirerek, müdürlüklere daha kaliteli teknik destek vermek , , , , , , PLANI 75

76 1.8.1 Tamirhane çalışma ortamının (bina, araç- gereç, ve çalışma şartları açısından) 2010 yılı sonuna kadar iyileştirilmesini sağlanarak hizmet binları ve donatıları ile ilgili destek hizmetleri etkin ve verimli şekilde yerine getirilecektir , , , , , , Belediyeye hizmet binalarının, atölyelerin, park ve bahçelerin elektrik bakım onarımı Destek Hizmetleri , , , , , , Belediyeinin elektrik abone işlemlerinin takibi Destek Hizmetleri 2.850, , , , , , Telsiz ile ilglili faaliyetler Destek Hizmetleri 7.000, , , , , , Elektronik cihazların (telefon santrali, telefon makinesi, hesap makinesi, fax, ses cihazları vs.) bakım ve onarımları Destek Hizmetleri , , , , , , Ses tesisatının kurulması Destek Hizmetleri , , , , , , PLANI 76

77 1.8.2 Hizmet araçlarını yöneterek tüm birimlere teknik destek vermek suretiyle, hizmetin hız ve kalitesi iyileştirilecek ve Belediyenin araç miktarı 2014 yılına kadar %50 artırılarak, geriye kalan kısmın modernizasyonu sağlanacaktır , , , , , , Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri Destek Hizmetleri , , , , , , Araçların parça ve malzeme ihtiyaçların temin edilmesi Destek Hizmetleri , , , , , , Tamirhanenin temizliğini ve düzeni sağlanması Destek Hizmetleri 500,00 525,00 551,25 578,81 607, , Araç ve iş makinalarının birimlerden gelen taleplere göre sevk ve idaresi Destek Hizmetleri , , , , , , Belediye araç parkında bulunmayan iş makinalarını gerektiğinde diğer kurumlardan temin edilmesi faaliyeti Destek Hizmetleri , , , , , , Arızalanan araçları bakım ve onarım yapılması için tamirhaneye yönlendirilmesi Destek Hizmetleri , , , , , , PLANI 77

78 Araç ve iş makinalarının yakıt ikmali Destek Hizmetleri , , , , , ,50 ALAN 2 KENTE YÖNELİK ALAN , , , , , ,8 6 AMAÇ 2.1. Düzce kentinin kentsel gelişiminin plan ve proje dahilinde gelişimini desteklemek , , , , , , Mevcut ve yeni kent mobilyaları ve donatılarına ilişkin projeler, kensel estetiği dikkate al alınarak hazırlanacaktır , , , , , , Strateji geliştirme ve etüd proje ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri Etüd Proje , , , , , , PLANI 78

79 Proje yarışmlarının düzenlenmesi faaliyetleri Etüd Proje , , , , , , Kentte trafiğin düzenli akmasını sağlayıcı yeni projeler geliştirilecek ve Kentte otopark ihtiyacı 2010 yılı içerisinde tespit edilip uygun yerlerin projelendirilmeleri 2014 yılına kadar tamamlanacaktır , , , , , , Proje Hazaırlanması ve Uygulama Faaliyeti Etüd Proje , , , , , , Proje Geliştirlmesi İçin Diğer kamu Kurum ve kuruluşları ile işbirliği faaliyetleri Etüd Proje , , , , , ,17 AMAÇ 2.2. Sağlıklı kentleşmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak için imar planlaması ve kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek , , , , , , PLANI 79

80 Plansız alanların ve köy yerleşik alanlarının planlanması, merkez revizyon planlarının yapılması ve planlı gelişimin sürekliliği sağlanacaktır , , , , , , İmar planı hazırlıkları faaliyetleri Emlak İstimlak , , , , , , İller bankası tarafından planların ihaleye çıkarılması projesi Emlak İstimlak , , /5000 nazım imar planlarının yapılması projesi Emlak İstimlak , , , /1000 uygulama imar planlarının yapılması projesi Emlak İstimlak , , , , Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri Emlak İstimlak , , , , , ,26 PROJE Beyciler ve Çavuşlarda bulunan sit alanlarını koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması projesi Emlak İstimlak , , , , Yıllık İmar Programının Hazırlanması ve Uygulanması Emlak İstimlak , , , , , PLANI 80

81 Planlı alanlarda 2014 yılına kadar, belediye yatırımları için gerekli kamulaştırmalar ve 18. madde gereği imar uygulamaları zamanında ve mevzuata uygun şekilde tamamlanacaktır , , , , , ,96 PROJE Şehir merkezinde katlı otopark alanları oluşturması projesi Emlak İstimlak , , ,00 PROJE Şehir stadyumunun şehir dışına taşınması projesi Emlak İstimlak , , ,00 PROJE Kamu tasarrufunda bulunan arazilerin temin edilerek sosyal kültürel ve spor alanlarının oluşturulması projesi Emlak İstimlak , , , ,10 PROJE Şehir içi ulaşımı rahatlatmak için Çevre yolunun Konak gazinosu ile Nezih Tütüncü Bulvarı arasında kalan bölümünün kamulaştırılması projesi Emlak İstimlak , , , ,23 PROJE Kentsel Dönüşüm Alanının Kamulaştırılması Projesi Emlak İstimlak , , , , , PLANI 81

82 PROJE Otogar Alanının Kamulaştırılması Projesi Emlak İstimlak , , , , ,73 PROJE Çay mahallesi Çevre yolunun kamulaştırılması Emlak İstimlak , , , , ,23 PROJE Madde imar uygulamaları için ekip kurulması projesi Emlak İstimlak , , Madde uygulaması yapılması Emlak İstimlak , , , , , , Kamulaştırma Faaliyeti (Projelerin dışındaki tammlayacı nitelikteki kamulaştırmalar) Emlak İstimlak 0, Kent Bilgi Sisteminin Belediyenin tüm birimlerince 2011 yılına kadar kullanılabilir hale gelmesi sağlanacak ve güncellemeleri sürdürülecektir , , , , , , Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri ve Kent Bilgi sistemi ile Birleştirilmek Üzere Verilerin Hazırlanması Emlak İstimlak , , , , , , PLANI 82

83 PROJE Afetzede yerleşim alanı (Yenikent) imar planlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi Emlak İstimlak , , , den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planlarının Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi Emlak İstimlak , , , , , , Belediyenin diğer müdürlüklerinin hazırlamakla yükümlü oldukları KBS altlıklarının (sözel ve grafiksel veriler) müdürlüğümüze ulaştıkça sisteme entegre edilmesi faaliyeti Emlak İstimlak , , , , , ,26 PROJE ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının eksik lisanslarının tamamlanarak, mevcut sistemimizdeki verilerin ArcGIS e aktarılması projesi Emlak İstimlak , , ,10 PROJE Afetzede yerleşim alanı (Yenikent) kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi Emlak İstimlak , , ,10 PROJE den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planı alanının kadastral bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi Emlak İstimlak , , , PLANI 83

84 PROJE İlave imar planı sahasındaki ve Afetzede yerleşim (Yenikent) alanı için yenilenen adres ve numaratajın Kent Bilgi Sistemine aktarılması projesi Emlak İstimlak , , , , Düzce nin tüm numarataj revizyonu işlemleri, 2012 yılına kadar tamamlanacak ve sistem sürekli güncellenecektir , , , , , , Düzce merkez Numarataj Faaliyetleri Emlak İstimlak , , , , , , Afetzede yerleşim (Yenikent) alanı için adres ve numaratajın yenilenmesi projesi Emlak İstimlak , , , , , , den sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planı sahasındaki adres ve numarataj işlemlerinin yapılması projesi Emlak İstimlak , , , , , , PLANI 84

85 2.2.4 Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mülklerinin verimli yönetimi sayesinde belediye genelinde tasarruf sağlanacaktır , , , , , , Taşınmaz kayıt kaaliyetleri Emlak İstimlak , , , , , , Taşınmaz satışı faaliyetleri Emlak İstimlak , , , , , , Harita faaliyetleri Emlak İstimlak , , , , , , Emlak ve İstimlak hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri faaliyetleri (memur ve işçi maaşları, SGK ödemeleri, araç bakım onarım giderleri, mal ve malzem alımları) Emlak İstimlak , , , , , , PLANI 85

86 2.2.5 Düzce nin mevcut ve gelecekteki konut açığı 2010'da belirlenerek, 2014 yılına kadar nitelikli konut üretimi ve kentsel dönüşüm projeleri desteklenecektir , , , , , ,47 PROJE Kentsel Dönüşüm Alanının Kamulaştırılması Projesi Emalak İstimlak , , , , ,31 PROJE PROJE PROJE Yeni kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi Kentin konut ihtiyacı ve konut açığının belirlenmesi (İmar planı dahilinde değerlendilip belirlenecektir, bu çalışmalar için ek bir maliyet gerekmemetedir) TOKİ ve/veya özel sektörle işbirliği yapılarak, nitelikli konut yapımının desteklenmesi Emalak İstimlak , , , ,30 Emalak İstimlak 0,00 0,00 0,00 0,00 Emalak İstimlak , , , , ,30 0, , PLANI 86

87 AMAÇ 2.3 Ruhsatsız, ruhsata aykırı ve sağlıksız şehir yapısının ortadan kaldırılarak kent estetiği ve planlı yapılaşma yoluyla, kent halkının yaşam standardının yükseltilmesini sağlamak , , , , , , Depreme dayanıklılık açısından ruhsat verilen inşaatların % 100 nün kontrolünün yapılamsı , , , , , , Proje Tetkiki Faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri İmar ve Şehircilik 0, , , , , , İnşaat Denetim Faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , Yapı Ruhsat Faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , Yapı Kullanma İzni (İskan) Faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , PLANI 87

88 2.3.2 Ruhsatsız yapıların 2010 yılından başlayarak her yıl sonu en az % 10 nun yıkılması sağlanacaktır (2014 yılında ruhsatsız yapıların % 40 nın yıkılmış olması) , , , , , , Zemin ve deprem İmar ve Şehircilik , , , , , , Yapı Denetim Faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , Kaçak Yapı Takip faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , Kaçak Yapı Yıkım Faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , İmar nve Şehircilik Hizmetlerii ile ilgili büro ve yönetim faaliyetleri İmar ve Şehircilik , , , , , , PLANI 88

89 AMAÇ 2.4. Mevcut yeşil alanların ve ağaçların korunması, kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi yoluyla vizyonumuzdaki Yeşil Düzce hedefine ulaşmak , , , , , , yılı sonuna kadar yeşil alanların % 15 inde otomatik sulama sistemlerinin kurulmasını sağlamak , , , , , , Otomatik Sulama Sistemi Kurulması Park ve Bahçeler , , , , , , PLANI 89

90 2.4.2 Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yılda en az 1 tane eğitim faaliyeti düzenlemek , , , , , , Fidan Satınalınması Faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Çiçek Satınalınması Faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Fidan Dikimi Faaliyeti Park ve Bahçeler , , , , , , Çiçek Dikimi Faaliyetleri Park ve Bahçeler 3.000, , , , , , PLANI 90

91 Yeşil alanlardan Düzce halkının en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla yılda en az 5 tane mahalle parkı yapmak.mevcut Parklardan en az 1 tanesinin revizyonunun yapılmasını sağlamak , , , , , , Yeni park yapılması faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Yeni oyun gruplarının alınması faaliyetleri Fen İşleri , , , , , , Yeni fitnes aletlerinin alınması faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Yeni kent mobilyalarının alınması faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Mevcut parkların revizyonu faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Mevcut parkların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , PLANI 91

92 Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının 2014 yılı sonuna kadar,5 m2/ kişiden dünya standardı olan 7 m2/kişi hedefinin üzerine çıkaracak faaliyetleri gerçekleştirmek. Yeşil alanların tekniğine uygun periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayacak faaliyetleri yapmak , , , , , , Mesire alanlarının oluşturulması faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Ağaçlandırma çalışmaları Park ve Bahçeler , , , , , , Yeşil alanların bakım ve onarım faaliyetleri Park ve Bahçeler , , , , , , Park ve Bahçeler Faaliyetleri ile Büro ve Yönetinm Hizmetleri Park ve Bahçeler , , , , , , PLANI 92

93 AMAÇ 2.5. Şehre kaliteli, sağlıklı ve yeterli miktarda içme- kullanma suyunun temin edilmesi ve atık su altyapı sisteminin sorunsuz hale getirilmesini sağlamak , , , , , , Kente sürekli yeterli ölçüde ve TSE kalitesinde su temini sağlanacak ve 2014 yılına kadar su kaçağı oranı %45 e çekilecektir , , , , , , Su Kaynaklarının Kontrolü Faaliyeti Su ve Kanalizasyo n , , , , , , Debi Kontrol Faaliyeti Su ve Kanalizasyo n , , , , , , PLANI 93

94 Atık su arıtma tesisleri sürekli etkin, verimli ve ekonomik olarak çalıştırılacak ve biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesislerinden elde edilen arıtılmış suların ve atık çamurun geri kazanımını sağlanacaktır Atık Suyun Bertarafı Su ve Kanalizasyo n , , , , , , , , , , , , Atık Suyun Toplanması Faaliyeti Su ve Kanalizasyo n , , , , , , Kimyasal Madde Kullanım Faaliyeti Su ve Kanalizasyo n , , , , , , yılına kadar en az 19 km yeni ilave su şebeke hattı tamamlanacak ve mevcut içme suyu hatlarının % 15'i, yenilenecektir , , , , , , İlave Depo Yapımı Su ve Kanalizasyo n , , , , , , PLANI 94

95 PROJE Su şebeke hattı yapımı Su ve Kanalizasyo n , , , , , ,72 PROJE PROJE PROJE PROJE 2014 yılına kadar kanalizasyon ve yağmur sularının ıslah edilmesi ile kentte kanalizasyon sistemine bağlı olmayan tüm haneler, kanalizasyon sistemine bağlı hale getirilecektir Kanalizasyon Hattı Yapımı Kanalizasyon Muayene Bacası Yapımı Parsel Bacası Yapımı Yağmur Suyu Hattı Yapımı Su ve Kanalizasyo n Su ve Kanalizasyo n Su ve Kanalizasyo n Su ve Kanalizasyo n , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PLANI 95

96 PROJE Asar deresinin rehabilite edilerek ıslah edilmesi ve diğer derelerin islahıları, temizliği, donatılarının bakım ve onarımı çalışmaları Fen İşleri - Destek Hiz , , , , , yılı sonuna kadar, mevcut su ve kanalizasyon alt yapı sisteminin tespit edilerek sayısal ortama aktarılması sağlanacak ve isale hatlarında meydana gelen arızaların giderilme süresi ortalama % 50 oranında azaltılacaktır , , , , , , İçme suyu sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetletlerı Su ve Kanalizasyo n , , , , , , Atık su sistemlerinin bakım ve onarımı Su ve Kanalizasyon gider arızlarını giderilemsi Su ve Kanalizasyo n-su Şebeke Şefliği Su ve Kanalizasyo n-su Şebeke Şefliği , , , , , , , , , , , , PLANI 96

97 Su ve Kanalizasyon Büro ve Yönetim Hizmetleri Su ve Kanalizasyo n-su Şebeke Şefliği , , , , , ,89 AMAÇ 2.6. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran ve ihtiyaç olan üst yapı (yol, kaldırım, çevre düzenlemesi) ve hizmet binalarını yapmak , , , , , , Halkın şehirlerarası ulaşımını hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ulaşım yapılarını ihtiyaca uygun olarak inşaa edilecektir , , , , , ,50 PROJE Terminal Binası Yapımı Fen İşleri 0, , , , , Kar ile Mücadele Faaliyetleri Fen İşleri - Destek Hiz , , , , , , PLANI 97

98 PROJE Alt/Üst Geçit Yapımı Fen İşleri , , , , , ,00 PROJE Hemzemin Kavşak Yapımı Fen İşleri , , , ,00 PROJE İstinad Duvarı Yapımı Fen İşleri , , , , , ,00 PROJE Köprü yapımı Fen İşleri 0, , ,00 0,00 0, ,00 PROJE Otobüs Durağı Yapımı Fen İşleri 0,00 0, , ,00 0, ,00 PROJE Otopark Yapımı Fen İşleri 0,00 0,00 0, , , , PLANI 98

99 2.6.2 İmar durumu belirlenmiş kamulaştırılması yapılan veya terkin yapılan tüm yollar, 2014 yılına kadar imara açılarak alt yapısı tamamlanmış yollarda ton asfalt yama çalışmaları yapılacak ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz m2 kilit parkenin tretuvar olmayan yollara döşenmesi sağlanacaktır , , , , , ,80 PROJE Doğaltaş,beton,Parke ve Bordur ile kaldırım yapımı Fen İşleri , , , , , ,50 PROJE Ham Yol Açılması Fen İşleri , , , , , ,00 PROJE Stabilize Yol Yapılması Fen İşleri , , , , , ,50 PROJE Asfalt Yol Yapılması Fen İşleri , , , , , , Yol Bakım Faaliyetleri Fen İşleri , , , , , PLANI 99

100 2.6.3 Kalıcı konutlar yerleşkesinde kapalı pazar yeri ve şehir merkezindeki Belediye iş merkezini tamamlamak ve ihtiyaç olan bina inşaatlarını yapmak , , , , , ,30 PROJE Teknik birimlere idari bina yapımı Fen İşleri 0, , ,00 0,00 0, ,00 PROJE Hal Binası Yapımı Fen İşleri , , ,00 PROJE Pazar Yeri İnşaatı Fen İşleri , , , , ,00 PROJE Spor Tesisi Yapımı Fen İşleri , , , ,00 PROJE Kültür Merkezi Yapımı Fen İşleri 0, , , , , Fen işleri İle İlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Fen İşleri , , , , , , PLANI 100

101 Diğer birimlere verilen personel desteği hizmeti Fen İşleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Şehir merkezindeki yönlendirme tabelalarının montajı yılda 1000 adede çıkarılacak ve kent içi yol donatılarının yenilenmesi veya yeni, yol donatılarının üretimi ile kent içi ulaşım kolaylaştırılacaktır , , , , , , Tabela ve Levha Yapım Faaliyetleri Destek Hizmetleri , , , , , , Yol Çizim Faaliyetleri Destek Hizmetleri , , , , , , Hız Kesici Takımı ve Yenilemesi Destek Hizmetleri , , , , , , Parklar ve oturma yerlerinin bakım ve onarımı Destek Hizmetleri , , , , , , Marangozhane Faaliyetleri Destek Hizmetleri , , , , , , PLANI 101

102 2.6.5 Cadde ve parklardaki aydınlatma tüm eksiklikleri 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve tüm aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımları 2014 yılı sonuna kadar sürdürülecektir , , , , , ,74 PROJE Aydınlatma Direği Satın Alınması Park ve Bahçeler , , , , , ,31 PROJE Aydınlatma Armatürü Satın Alınması Park ve Bahçeler 3.000, , , , , , Aydınlatma Direği Dikimi Faaliyeti Park ve Bahçeler , , , , , , Aydınlatma ve Montajı Faaliyetleri Destek Hizmetleri , , , , , , PLANI 102

103 ALAN 3 KENTLİYE YÖNELİK ALAN , , , , , ,7 0 AMAÇ İnsanlara yönelik kültür hizmetlerini iyi bir iletişimle sunarak kentlilik bilincini geliştirmek ve kentteki zayıf toplumsal kesimlerin korunmasını sağlayarak sosyal dayanışmayı arttırmak Kültürel etkinlikler sürekli hale getirilecek ve diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak, kentin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması sağlanacaktır , , , , , , , , , , , , Kültürel Projelerin Geliştirlmesi Faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler 0, , , , , , Önemli Gün ve Gece Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Şenlik, Şölen, Festival Sergi vb. Faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , PLANI 103

104 Bilgilendirme ve Tanıtım Amaçlı Faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Kentte eğitim ve sanat seviyesini yükseltmek ve işgücünün niteliğini artırmak amacıyla düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına katılım sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılacaktır , , , , , , Mesleki Kurslar ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Özel Bilgi ve Beceri Arttırıcı Faaliyetler Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Belediye Spor Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Spor Turnuvaları Düzenlenmesi Faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , PLANI 104

105 Yaz Spor Okulu Faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Kültür ve Sosyal Hizmetler ile ilgli Büro ve yönetim Hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Diğer Birimlere Verilen Personel Desteği Hizmeti Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Müteahhitlik Hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Yönetim hizmetleri giderleri (telefon,int.,elektrik,kira gid.,araç kiralama,kırtasıye malz.,büro malz.,doğalgaz vb.) Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Sosyal yardımlardan yararlanan kişi sayısı her yıl % 15 artırılacaktır , , , , , , Muhtaç vatandaşlara Ayni ve Nakdi Yardım Yapılması Faaliyeti Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , PLANI 105

106 Muhtaç vatandaşlararın barındırılması ve bakımı faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Düzce Şehir Tiyatrosu nda sezonda en az 3 oyun sahneye konacaktır , , , , , , Tiyatro ve Müzik Etkinlikleri ile Eğitimi Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Bando ve Mehter Konser Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , Sanat Bilim Akademisi ndeki öğrenci sayısı 2014 yılına kadar % 20 artırılacaktır , , , , , , Sanat ve Bilim Akademisi Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler , , , , , , PLANI 106

107 AMAÇ 3.2. Yangınlarda, kazalarda ve afetlerde can, mal kaybını en aza indirmek için önleyici ve kurtarıcı faaliyetler yapmak , , , , , , yılına kadar yangınlarda kentin her noktasına ulaşma süresi 10 dakikaya düşürülecek ve yangın ve afetlere sürekli hazırlıklı olunacaktır , , , , , , Yangına Müdahale Faaliyetleri İtfaiye , ,33 131,877,85 141,109,30 150,986, ,53 PROJE Yeni Müfreze Kurulması Projesi İtfaiye , , , , , ,69 PROJE Kapasite Artırımı İçin İtfaiye Aracı Alım Projesi İtfaiye , , , , , ,55 PROJE Kapasite Artırımı İçin İtfaiye Ekipmanı Alımı Projesi İtfaiye , , , , , , PLANI 107

108 PROJE GPS sisteminin kurulması projesi İtfaiye 0, , , , , ,50 PROJE Yangın İhbar Sisteminin Yenilenmesi İtfaiye 0, , , , , ,60 PROJE Yangın Hidrantı Sisteminin Yaygınlaştırılması İtfaiye 0, , , , , , İtfaiye Hizmetleri ile ilgli Büro ve yönetim Hizmetleri İtfaiye , , , , , , Kaza ve afetlere zamanında müdahale edilecektir , , , , , , Tarafik Kazalarına Müdahale Faaliyeti İtfaiye , , , , , , Arama Kurtarma ve İlk Yardım Faaliyetleri İtfaiye , , , , , , PLANI 108

109 Baca Temizliği ve Kapı Açma vb. faaliyetler İtfaiye , , , , , , Su Kazası ve Yangınlarına Müdahale Ekibinin Kurulması İtfaiye , , , , , , Yıkama ve Su Nakil İtfaiye , , , , , , yılına kadar, yangın güvenlik önlemleri mevcut olmayan bina sayısında her yıl % 10 azalma sağlanacaktır , , , , , , Yangın Ruhsatı Verimesi Faaliyetleri İtfaiye , , , , , , Yangın Ruhsatı Denetim Faaliyetleri İtfaiye , , , , , , PLANI 109

110 yılına kadar, vatandaşlara ve kurumlara yangın güvenliği ve afetlerle ilgili verilen eğitimler % 20 artırılacaktır , , , , , , İtfaiyecilik ile ilgili Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti İtfaiye , , , , , , Gönüllü İfayecilik Faalyetleri İtfaiye 0, , , , , , Tatbikatlar İtfaiye , , , , , , Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyeti İtfaiye , , , , , ,19 AMAÇ 3.3. Şehir halkının sağlık, esenlik ve huzuru için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak ve kent içi trafiği daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getirmek , , , , , , PLANI 110

111 İhbarlı şikayetlerden günde en az 10 adedinin denetlenmesi sağlanarak halkın güvenli huzurlu ve sağlıklı ortamda yaşamalarını engelleyecek durumlar ortadan kaldırılacaktır , , , , , , Suçun Önlenmesi Faaliyetleri Zabıta , , , , , , Kolluk Görevi Faaliyetleri Zabıta , , , , , , Tatil Ruhsatı Verilmesi Faaliyetleri Zabıta , , , , , ,54 PROJE Zabıta Hizmet Binası Yapımı Projesi Zabıta , , , , , , Mevcut Zabıta İdare Binasının Bakım ve onarımı Zabıta , , , , , , Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı Zabıta , , , , , , Hal Binasının Bakım ve Onarımı Zabıta , , , , , , PLANI 111

112 PROJE Zabıta nde kullanmak için araç alımı projesi Zabıta , , , , , ,41 PROJE Hal hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı projesi Zabıta , , , , , , Diğer Birmlere Personel Desteği Verilmesi Zabıta , , , , , , yılına kadar toplu taşıma araçlarının bir noktadan azami 20, asgari 5 dakikada geçirilmesi ve toplu taşıma aracına binen vatandaşların şehir merkezine azami 20 dakikada ulaşması sağlanacaktır , , , , , , Toplu Taşımanın Denetimi Faaliyeti Zabıta , , , , , ,89 PROJE Araç Güzergahıları Belirlemesi Zabıta , , , , , , PLANI 112

113 Ticari Plaka Verilmesi Zabıta , , , , , , Personel Servis Belgsi Verilmesi Zabıta , , , , , , Okul Servis Güzergah Belgesi Verilmesi Faaliyeti Zabıta , , , , , , İndirimli Seyahat Kartları Verilmesi Faaliyeti Zabıta , , , , , , Gayri sıhhi müesseseler yılda en az dört defa denetlenecek diğer işyerleri ise yılda en az bir defa denetlenecektir , , , , , , Denetim Hizmeti Zabıta , , , , , , Seyyar Satışın Önlenmesi Faaliyeti Zabıta , , , , , , PLANI 113

114 Hal Kapsamında İş Yerinin Marketlerin Denetimleri Zabıta , , , , , , Sebze ve Meyve Girişlerinin Denetimi Faaliyetleri Zabıta , , , , , ,91 AMAÇ 3.4. Hayvan ve insan sağlığının bireysel veya toplu olarak korunmasına yönelik hizmetlerin en hızlı ve kaliteli şekilde yürütülmesini sağlamak , , , , , , Tüm cenaze hizmetleri, ehil kişiler tarafından, dini vecibelere uygun bir şekilde sunularak mevcut mezarlıklarının her yıl % 20 sinin bakım ve onarımı yapılacaktır , , , , , , Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Faaliyetleri Veteriner , , , , , ,70 PROJE Mezar ve Mezar Yeri Tahsisi Veteriner , , , , , , PLANI 114

115 Vektör kontrol mücadelesinde vatandaş memnuniyeti her yıl % 10 arttırılacaktır , , , , , , Vetktör Kontrol Mücadelesi Veteriner , , , , , , Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetlerin her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır , , , , , , Başıboş Sokak Hayvanların toplanması, Tedavisi ve Rehabilitasyonu Veteriner , , , , , , PLANI 115

116 Et kombinasındaki hayvan kesimleri her yıl % 20 arttırılacaktır , , , , , , Mezbahane faaliyetleri Veteriner , , , , , , Mezbahane Bakım Onarım Faaliyetleri Veteriner , , , , , ,95 PROJE Mezbahada çalışan işçilerin iş ile ilgili malzemelerinin alımı projesi Veteriner , , , , , , Et Kombinasına Yardımcı Personel Alımı Veteriner , , , , , , Kurum çalışanlarının sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetleri 2014 yılına kadar % 10 arttırılacaktır , , , , , , PLANI 116

117 Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Veteriner , , , , , , Ambulans ile Hasta Nakli Faaliyeti Veteriner , , , , , , Sağlık işleri servisi bakım onarım faaliyetleri Veteriner , , , , , ,14 PROJE Temizlik ve kimyasal madde alımı projesi Veteriner , , , , , , Büro ve Yönetim hizmetleri faaliyeti Veteriner , , , , , ,73 AMAÇ 3.5. Kent halkının temiz, sağlıklı ve refah seviyesi yüksek bir çevrede yaşamasını sağlamak için üretilen atıkların mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlayarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek , , , , , , PLANI 117

118 Her yıl, Düzce belediyesi sınırları içerisinde oluşan yıllık tüm evsel katı atıklar, sürekli düzenli olarak toplanacak, ve cadde ve sokakların günlük süpürülmesi ve yıkanması sağlanacaktır , , , , , , Evsel katı atıkların Toplanması Faaliyeti Temizlik İşleri , , , , , , Cadde ve sokakların Süpürülmesi ve Tamizlenmesi Faaliyeti Temizlik İşleri , , , , , , Süpürme Aracı ile Caddelerin Süpürülmesi Faaliyeti Temizlik İşleri , , , , , , Yıkama Aracı ile Caddelerin Yıkanması Faaliyeti Temizlik İşleri 2.000, , , , , , Taşınmazların Bakımı Temizlik İşleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Taşınırların Bakımı Temizlik İşleri 3.000, , , , , , PLANI 118

119 İş makineleri vb. araç-gerecin bakımı Temizlik İşleri , , , , , ,47 PROJE Süpürge Aracı alımı Temizlik İşleri 5.550, , , , , ,25 PROJE Hizmet Binası için Süpürme Aracı Alımı Temizlik İşleri 5.000, , , , , , Konteyner Alımı Temizlik İşleri , , , , , , Düzenli depolama tesisi, 2011 yılına kadar hayata geçirilerek Düzce il ve ilçelerinde oluşan evsel katı atıkların tümünün 2014 yılına kadar mevzuatlara uygun olarak bertarafı sağlanacak ve ambalaj atıkları kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak, en az %20 lik kısmının ekonomiye geri kazandırılması sağlanacaktır , , , , , , PLANI 119

120 PROJE Kaynakta Ayrıştırma Projesi Temizlik İşleri 0, , , , , Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının tamamlanması Faaliyeti Temizlik İşleri , , , , , , yılına kadar belediye yetki sahasında bulunan lokanta, sanayi mutfakları ve yemek fabrikaları gibi yerlerde denetimler her yıl % 10 artırılarak, bu yerlerin lisanslı toplayıcılarla anlaşma yapmaları sağlanacaktır , , , , , , Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Temizlik İşleri 0, , , , , , Temizlik Büro ve Yönetim Hizmetleri Temizlik İşleri , , , , , , Temizlik Denetimi Temizlik İşleri 0, , , , , , PLANI 120

121 7- İZLEME ve DEĞERLENDİRME İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, stratejik planla belirlenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ile performans kriterleri kapsamında sonuçların ölçülmesi ve elde edilen bulguların düzenli bir şekilde raporlanması faaliyetlerini içermektedir. Ayrıca, bu faaliyetler, geri bildirim yoluyla uygulamada sürekli olarak iyileştirmeyi mümkün kılmakta; bu sayede saydamlık ve hesap verebilirlik de sağlanmış olmaktadır. Stratejik Plan düzeyinde izleme ve değerlendirme faaliyetleri ilgili birimler tarafından performans göstergelerine dayalı olarak yürütülecek olup, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesiyle hem faaliyetlerin hazırlanan uygulama planları ve bütçelerle uyumu hem de elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen hedef ve amaçlarla ne derece örtüştüğü belirlenebilecektir. İzleme ve değerlendirme çalışmalarıyla, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve stratejik plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme faaliyetinin yürütülmesi ile alınan sonuçların, daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca kurumsal performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci oluşturularak, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz sorusu cevabını bulabilecektir. Stratejik planın yürütülmesi ve bütçenin planlanan şekilde performans esaslarıyla kıyaslanması kapsamında periyodik değerlendirme faaliyetlerinin hazırlanmasını içerecektir. Belediyenin belirlenmiş bulunan hedeflerine yönelik faaliyetlerinin uygulama planları ve performans göstergeleri çerçevesinde izlenmesi, düzenli olarak veri toplanması ve periyodik olarak raporlamaya hazırlık yapılması amacıyla çalışmalar yürütecektir. Performans esaslı bütçeleme sürecinde kurumun büyüklük ve yapısına göre, kurumsal düzeyde ve harcama birimleri düzeyinde ve/veya kurumun her faaliyet, süreç, birim, bölümü için ayrı bir planlama, performans ölçümü ve değerlendirmesi yapılabilecektir. Her bir harcama birimi için performans programı ve faaliyet raporu hazırlanacaktır. Belediyemizce, stratejik yönetim uygulamalarından olan Stratejik Plan, Birim / İdare Performans Programı, Birim / İdare Performans Esaslı Bütçeleme ile Birim / İdare Faaliyet Raporlarının daha düzenli hazırlanabilmesi; sürecin sistematik olarak takip edilebilmesi, performansın izlenebilmesi ve raporlanması için yazılım programı alınarak kurulacaktır. Kurulacak bu yazılım ile her bir Birim Müdürüne, Başkan Yardımcılarına, ve Başkanımıza 2010 yılından itibaren özel izleme ekranı oluşturulacak, iş sonuçları bu ekrandan 100 üzerinden puanlama ile birlikte görebilecek, işleriyle ilgili gelişmelere arızi ve/veya periyodik yanıtlar verebileceklerdir PLANI 121

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu ile ve elektronik ortamdan gelen evraklar

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KARTEPE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ STRATEJİK PLAN İDARE FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. KARTEPE BELEDİYESİ MALİ

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

JiK PLAN TE 2012-2014 S T R AT E J i K P L A N ANLIĞI 2012-2014 STRA E BAŞK KEPEZ BELEDiY

JiK PLAN TE 2012-2014 S T R AT E J i K P L A N ANLIĞI 2012-2014 STRA E BAŞK KEPEZ BELEDiY 2012-2014 STRATEJiK P L A N T.C. KEPEZ BELEDiYE BAŞKANLIĞI 2012-2014 STRATEJiK P L A N Antalya Mayıs 2012 KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLANLAMA YAYINLARI NO: 10 Kepez Belediye Başkanlığı 2012-2014 Yılları

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu 2 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 3 Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Başbakan 4 Muhammet AKYOL Gördes Belediye Başkanı 5 GÖRDES BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

ve g e U e re ^ a W «O) M alı Yıl: Takvim yılını ifade eder.

ve g e U e re ^ a W «O) M alı Yıl: Takvim yılını ifade eder. S T R ^ 'r t B- i ^ IÎ ÎM Ç^ EN ÜNİVERSİTESİ STRA TEJİK Y Ö N E rtm VE PLANITI ^! EcDAÎRE IİAi K' ANLIĞ I VE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE E. 2008/744 K. 2008/834 T. 3.7.2008 İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı