TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL"

Transkript

1 TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

2 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI PROJE YÖNETİMİ Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı İlerleme Raporu Emniyet Kalite Garanti Programı Örgüt Muayene ve Test Planları İşlevsel Prosedürler Denetim İşlevinin Tanımı Test Etme ve İşletmeye Alma Planı İşletme ve Bakım Planı TASARIM SUNUMLARI Genel Tasarım Kılavuzlarının Sunulması Onaylanacak Dokümanlarda Kopya Sayısı Sunulan Dokümanlar üzerindeki Değerlendirmeler Dokümanlarda Değişiklik Onaylı Dokümanlar Tasarımların Gözden Geçirilmesi İNŞAAT İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Genel Çizimler UygulamaTasarımı İşletmeye Alma ve Test Prosedürleri Uygulama Sonrası Doküman Sunumu ELEKTRİK, MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Ekipman Özet Çizimleri; Şemalar Ayrıntılı Çizimler, Tasarımlar ve Teknik Özellikler Parça Dökümleri Kataloglar, Resimler, vb Tesis Kılavuzu İşletme ve Bakım Kılavuzu, Acil Tahliye El Kitapları İşverenin Onayına Sunulacak Çizimler ve/veya Dokümanlar İşverenin Bilgisine Sunulacak Çizimler ve/veya Dokümanlar Kesin ve Uygulama Sonrası Dokümantasyon Genel Bilgiler BÖLÜM ( i.sayfa)

3 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.6. YAPIM GEREKLERİ İş Sahasının Sağlanması Rahatsızlık Vermekten Kaçınılması Aplikasyon Kazı Ruhsatları Trafiğin Geçici olarak Saptırılması Trafik Kontrol, Koruma ve Işıklandırma Bitişik Mülklerin Korunması Güvenlik Perdesi Yüklenicinin Tesisleri Altyapı Hatları Genel Altyapı Hatlarının Aktarılması Altyapı Hatlarının Desteklenmesi Drenaj Sızıntı Kontrolü Akıntılar ve Akaçlar Şevli Kazı Yapım Koşulları NORMLAR VE STANDARTLAR Genel İnşaat İşleri Malzemeler ve İşçilik Standartlar Elektromekanik İşler Malzemeler ve İşçilik Ufak Ekipmanın Birbirinin Yerine Kullanılabilirliği ve Standartlaştırılması Standartlar Elektrikli Makine/Ekipman YEDEK PARÇALAR Genel Taahhüt Fiyatlar İlk Yedek Parçalar İmalat ve Teslim Kabul Desteğin Devam Etmesi GARANTİLER VE TEMİNATLAR Makine/Ekipman ve Malzemeler Genel Teminatlar BÖLÜM ( ii.sayfa)

4 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No İŞLETME HEDEFLERİ VE SİSTEM TEMİN GEREKLERİ Genel Hizmet Bölgesi ve Diğer Taşıma Sistemleriyle Bütünlük İŞLETME HEDEFLERİ Genel Hizmet Ömrü Üslup ile Tasarımın Uyuşması Elektromanyetik Uyum (EMC) Çevre Koşulları Aydınlatma Arıza Yönetimi İşletme Giderleri Eğitim SİSTEM TEMİN GEREKLERİ Genel Güvenilirlik Tasarımı Genel Ekipman Gerekleri Bakılabilirlik Tasarımı İnsan Etkenleri Tasarımı BÖLÜM ( iii.sayfa)

5

6 1. BÖLÜM GENEL 1.1. İŞ KAPSAMI İş kapsamı aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşmaktadır. Çayyolu Depo Sahası ve Binaları tüm inşaat işleri, demiryolu, 3. Ray işleri, ve elektromekanik (güç temini, cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemi) işleri ile sistemin 3 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması işleri, Bütün sistem ve sistemin parçalarının asgari bakım gerektirecek şekilde tasarlanma hizmetleri, Sistemlerin mevcut Kızılay-Çayyolu Metro (M2) Hattı sistemlerine entegrasyonu, Sözleşme koşulları, yukarıdaki sistemlerin yapımının gerçekleştirilmesini ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kalemlerden oluşmasını öngörmektedir: - Sözleşme kapsamı içerisinde depo sahası içinde hatlarının güzergahlarının kesin konumlarının belirlenmesi; - Tüm inşaat işlerine engel olan altyapıların aktarılması, korunması, eski yerine getirilmesi; - Hatyolunun tasarlanıp yapılması ve çeşitli yapıların tesisatları ile birlikte yapımı; - Hat donanımının temin ve tesis edilmesi; - Sistemin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Çayyolu Depo Sahasında depo/park hatlarının, atölye ve diğer binaların tasarımı ve tesisatları ile birlikte yapımı, - Çayyolu Depo ve Atölye sahasında Macunköy Depo sahasında kurulu ekipmanları dikkate almadan gerekli atölye ekipmanının ve yardımcı araçlarn tasarım, temin ve tesis edilmesi, - Depo Sinyalizasyon ve iletişim sistemlerinin M2 ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanıp imal, temin ve tesis edilerek işletmeye alınması, - Depo Elektrifikasyon işlerinin tasarlanıp M2 ile entegre olacak şekilde temin ve tesis edilerek işletmeye alınması, - İşverenin yönetim, işletme ve bakım personelinin eğitilmesi, - Toplam gelir işletmesi dönemi bir yıldan az olmamak üzere, sistemin işletilme ve bakımının gözetimi. Gelir İşletmesi hedefleri ile sistem temin gerekleri bu bölümün ekinde ve şartnamenin 10. bölümünde tanımlanmıştır. Yukarıda tanımlanan iş kapsamında kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman, bu Teknik Şartnamenin ilgili bölümlerinde tariflendiği nitelikte seçilerek ek bir maliyet talep edilmeksizin İdarenin tercihine ve onayına sunulacaktır. Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde tesisatlar; aşağıdakilerden ve bunlarla ilgili yan işlerden oluşacaktır: - Elektrik temini ve tesisi, 1. BÖLÜM ( 1.SAYFA)

7 - Isıtma, havalandırma, depo kumanda odasına, kumanda merkezine ve sabit elektronik ekipman barındıran diğer odalara iklimlendirme tesisatı, - Su temini ve tesisi, - Doğalgaz temini ve tesisatının yapılması - Atıksu, yağmursuyu drenajı ve bunlarla ilgili teçhizatlar - Haberleşme için anten sistemi (gerekiyorsa), - Tüm binalarda ısı ve duman detektörleri dahil yangın algılama ve söndürme tesisatı, - Gereken yerlere otomatik kapılar, - Çizimlerde ön görülen yürüyen merdivenler ve asansörler, - Gereken yerlere yakıt ve su depoları - Yıldırımdan korunma ve topraklama tesisatı, Yüklenici; elektrik, telefon ve diğer haberleşme sistemlerinin bağlantılarını yapacak ve bunlarla ilgili ilk abonelik için gerekli tüm ücretleri (güvence bedeli hariç) karşılayacaktır. Kalıcı enerjinin bağlanmasından başlamak üzere (herhangi bir süre kısıtlaması olmadan) ticari işletmeye geçilinceye kadar olan sürede yapılacak her türlü giderler (enerji tüketimi, cezalar, personel giderleri ve enerji faturalarında yer alan benzeri diğer kalemler, vb.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır PROJE YÖNETİMİ Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı Yüklenici, avan iş programını sunarken, İşin tasarım, ifa, işletim ve bakım safhalarında uygulanması önerilen organizasyonu tanımlayan bir avan rapor hazırlayacak ve İşverene sunacaktır. Bu organizasyon, tüm durum ve fonksiyon sorumluluklarını kapsayacak, personelin isimleri, vasıfları, uzmanlıkları ve yetkisi bu raporda belirtilecektir. Avan iş programı çizelge formunda olacak ve işin ana bölümlerinin ifası için önerilen yöntemlerin kısa bir tanımını veren ve bunun hangi yerlerde gerçekleştirileceğini gösteren bir avan raporla birlikte verilecektir. Yüklenici, mümkün olan en kısa süre içinde, proje ofisinde İşveren ile bir araya gelerek ayrıntılı program ve raporların detaylandırılması konusunda görüşecektir. Tüm iş kalemlerini, onların alt iş kalemlerini ve tüm ayrıntıları içeren iş programı CPM (kritik yol metodu) ile hazırlanacaktır. Bu programın yazılımından lisanslı bir kopya İşverene verilecek ve programın kullanılması için gerekirse İşveren personeli eğitilecektir. İş programı; proje ile ilgili tüm çalışmaları içerecek, aktivitelerin sürelerinin hesaplanmasında yapılan kaynak birim kapasitesi kabulleri raporlanacak, sunulacak Gannt ve Pert diyagramları erken, geç tarihleri ve toplam bollukları gösterecek nakit akış çizelgesi verilecek programın kolay takibini sağlamaya yönelik kodlama sistemi oluşturulacaktır. 1. BÖLÜM ( 2.SAYFA)

8 İş programı; proje ile ilgili tüm çalışmaları içerecek, çeşitli alt sistemlerin mühendisliğini, tasarlanmasını, bunların mühendislik tasarım sunuş tarihlerini, imal edilmesini, yapılanmasını, tesis edilmesini, kurulmasını, test edilmesini ve işletmeye alınmasını içerecektir. Yüklenici bu programı İşe Başlama Emrini izleyen 30 (otuz) gün içinde sunacaktır. Ayrıntılı programda çalışmalar tanımlanırken, süresi avan iş programında 8 (sekiz) haftayı aşan her çalışma, 4 (dört) haftayı aşmayan çalışmalara bölünecektir. Yüklenici, ilk ayrıntılı iş programı kapsamında olmak üzere, Teknik Şartnamelere uyumu sağlayacak tüm yöntemlerin, prosedürlerin, dokümantasyonun ve kayıtların planlanması, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi için gerekli olan (yönetim ekibi dâhil) tüm tedarikleri anlatan bir Proje Yönetim Planı hazırlayıp İşverene sunacaktır. Bu planda, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yapım yöntemi, kalite temin programı, işletme ve bakım planı, emniyet programı ve dokümantasyon kontrolü de anlatılacaktır. İş programı aylık olarak revize edilecek, önceki programdan o güne kadar yapılmış olan değişiklikleri açıkça gösterir bir şekilde İşverene sunulacaktır. Programda, İşverenin kesin ve uygulama tasarımları/çizimleri onaylamasına ilişkin makul süreler yer alacak, İşverenden bilgi istenilecek en son tarihler açıkça gösterilecektir. Programlarda, ayrıca, altyapı kuruluşlarının ve resmi dairelerin İşle ilgili çalışmaları da yer alacaktır İlerleme Raporu Yüklenici, her ayın sonunu izleyen 7 (yedi) gün içinde, İşverene, İşin o ay içindeki ilerlemesini ayrıntılarıyla veren kısa ve özlü bir rapor sunacaktır. Bu raporda, izleyen ay içinde sürdürülecek çalışmalar ve İşle ilgili varsa belli hususlar da anlatılacaktır. Rapor, iş süresinin yanı sıra finansman kontrolünü de sağlamalı, olası sorunların ve bunların İş üzerindeki etkisini asgariye indirecek düzeltici tedbirleri uygulama vasıtalarının erkenden belirlenebilmesine olanak vermelidir. Raporun ekinde, tüm mühendisliğin, tasarımın ve çizimlerin ay sonu itibarıyla durumunu veren bir çizelge de bulunacaktır. Raporlar İşverenin kabul edeceği bir formda ve yazılı olacaktır. Aylık ilerleme raporlarının tartışılacağı toplantılar, kabul edilen yerde, tarihte ve saatte düzenlenecek, fakat rapor ayını izleyen ayın onuncu gününden daha geç bir tarihe de bırakılmayacaktır Emniyet Metro sistemi, toplu taşım endüstrisinde kanıtlanmış emniyet prensipleri ve standartlarına göre tasarlanacaktır. Yüklenici bu konuda resmi bir emniyet raporu hazırlayıp İşveren onayına sunacaktır Kalite Garanti Programı Örgüt Yüklenici, Sözleşme koşullarına atfen, hem kalite sistemi işini yönetip yürütecek hem de Teknik Şartnameye uygunluğu sağlayacak bir örgüt oluşturacaktır. 1. BÖLÜM ( 3.SAYFA)

9 Muayene ve Test Planları Yüklenicinin İşverene sunacağı Muayene ve Test Planında, Teknik Şartnamelerde belirtilen kalemlere ilişkin muayeneler, testler ve yoklamalar anlatılacaktır. Bu plan; muayene ve test prosedürlerindeki revizyonları yansıtacak şekilde Sözleşme süresi boyunca güncelleştirilecek, Yüklenicinin sistemine uygun herhangi bir formatta olabilecek, fakat her muayene ve test noktası ile bu noktanın imalat ve montaj silsilesindeki ilgili yerini mutlaka belirtecektir. Yüklenici veya İşveren kaliteyi kendi değerlendirebilmek için, süreçteki kalemlerin muayenesine yönelik olarak, Kalite Garanti Programının kabul edilmesine tabi olmayacak ek muayene noktaları getirebilir. Yüklenici, bu noktaların her birinde muayene edilecek, incelenecek ve test edilecek özellikleri saptayacak, taşeronlara verilenler de dâhil tüm işlerde kullanılacak muayene ve test prosedürleri ile kabul kıstaslarını belirleyecektir İşlevsel Prosedürler Yüklenici, aşağıdaki işlevlerin yanı sıra, İşverenle fikir birliği içinde Sözleşme ile ilgili olduğu düşünülen benzer diğer işlevlere ilişkin prosedürleri de belgelendirecektir. İşlevsel her prosedür dokümanı; prosedürün amacını ve kapsamını, kimin nelerden sorumlu olacağını, prosedürün her basamağının nasıl, ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğini, hangi malzemelerin, ekipmanın ve dokümantasyonun kullanılacağını, nasıl kontrol edileceğini belgelendirecektir. - Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi: Yüklenicinin tüm Sözleşme gereklerini yerine getirebilme yeteneği yeniden doğrulanacaktır. - Tasarım Güvencesi: Tüm tasarım çalışmalarının tasarım değişiklikleri dâhil Teknik Şartnamelere göre uygulandığını, tamamıyla ve en ince ayrıntısına kadar belgelendirilmesini garanti eden prosedürler oluşturulup uygulanacaktır. - Ölçme ve Test Etme Ekipmanı: Kullanılan ve parça kalitesini etkileyebilecek olan tüm ölçme ve test etme ekipmanı ile aygıtları kontrol ve muhafaza edilecektir. Türk veya uluslararası diğer kalibrasyon standartlarının olmadığı durumlarda, kullanılan esaslar belgelendirilecektir. - Satın Alma: Alt yüklenicilerin seçilip gözetilmesi konusunda, bir kalite garanti programının gerekli olup olmadığının belirlenip gerekçesinin gösterilmesi ve kalite özelliklerinin istenilen şekilde değerlendirilip yoklanması yapılacaktır. - Gelen Malzemelerin Muayenesi: Gelen malzemeler Muayene ve Test Planında istenilen şekilde muayene ve test edilerek belirlenecek, uygun olmayan malzemeler iade edilecektir. - Süreçteki Malzeme Muayenesi: İmalat sürecindeki malzeme Muayene ve Test Planında istenilen şekilde muayene ve test edilerek belirlenecek, muayenenin mümkün olmadığı durumlarda ise süreç yöntemleri izlenecektir. - Kesin Muayene: Kesin halini almış malzemelerr Muayene ve Test Planında istenilen şekilde muayene ve test edilerek belirlenecek, yalnızca Sözleşme koşullarını tamamen yerine getiren kalemler Kalite Garanti Personelinin kabulüne sunulacaktır. - Muayene Durumu: Gerekli muayene ve testlerin yapıldığının ve yapılan muayene ve testlere göre kalemlerin kabul edilebilirliğinin imalat ve montaj süresi boyunca bilindiğinin güvenceye alınması için yöntemler sağlanacaktır. Yüklenici, kalemlerin 1. BÖLÜM ( 4.SAYFA)

10 son kabullerini gösteren etiketler veya damgalı nüshalar veya fiziksel araçlar için bir sistem oluşturacak ve işletecektir. Etiketlerin, damgaların veya muayene durumunu veren diğer fiziksel araçların uygulama ve kaldırma yetkisini de içeren kontrol durum göstergeleri için ölçü sistemleri sağlayacaktır. - Tanımlama ve İşaretleme: Her malzemeyi (parti elemanını veya parçasını) tesellümden imalata ve yapıma kadar ilgili çizim, teknik özellik veya teknik başka bir doküman ile tanımlanması için sistemler oluşturulup muhafaza edilecektir. - Sevkıyat ve Depolama: Tüm kalemler tesellüm anından başlayıp tüm imalat ve yapım süreçleri boyunca korunacaktır, birbirinden ayrılmasına ve sevk edilmesine, sonra da yanlış ve kötü kullanılmasını, zarar görmesini, bozulmasını veya ziyan olmasını önlemek üzere depolanmasına ilişkin bir sistem oluşturulacak ve muhafaza edilecektir. - İmalat ve Yapım: Tüm imalat, yapım, muayene ve test çalışmalarının; çalışma yöntemlerini, işlem ardışımını, kabul/ret kıstaslarını, ekipman tipini ve özel çalışma ortamlarını tanımlayacak şekilde belgelendirilmesi sağlanacaktır. Yüklenici, süreç yöntemlerini izleyecek veya ürünü muayene edecek, bunların ikisi de kalitenin etkin kontrolünü tek başlarına sağlamaya yetmezse o zaman ikisini birden uygulayacak, seçilmiş fakat uygun olmayan kontrolleri veya muayene yöntemlerini düzeltecektir. Yüklenici, kaliteyi yoklamakta kullanılan tüm düzenlerin doğruluğunu, bunları imalat ve yapım için serbest bırakmadan önce kalite temin ve emniyet personeline kanıtlayacaktır. Aletlerin doğruluğunun yeniden kanıtlanmasının kapsamı, süresi ve sıklığı belirlenecektir. - Özel İşlemler (tam mutabakatın sağlanması için sonuçları doğrudan incelenemeyen işlemler): İşlem boyunca üretilen kanıtlara dayanarak, bu işlemlerin nitelikli, belgelenmiş işlemler dizisi ve uygulanabilir kurallar, standartlar, spesifikasyonlar, kriterler, hukuki ve sözleşmesel gereklere uygun donanımlar tarafından kontrollü koşullar altında başarıldığını güvence altına alan belgelenmiş prosedürler oluşturulacaktır. - Koruma, Ambalajlama ve Sevkıyat: Sözleşme gereklerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla, temizleme, koruma, ambalajlama ve işaretleme işlemlerinin muayene edilmesi ve sevkıyat işlemlerinin sözleşme ve eklerine uyumluluğu sağlanacaktır. - Kalite Kayıtları: Kalite Garanti Programının hukuki ve sözleşmesel gerekler ile (1.2.4.) maddesinin gereklerini karşıladığını kanıtlayan kalite kayıtları tutulacak ve muhafaza edilecektir. - Uyuşmazlık: Alt yüklenicilerinki dahil, uyuşmazlık olan tüm kalemlerin kontrol edilmesine ve konunun kapatılmasına ilişkin önlemler oluşturulacak, muhafaza edilecek ve belgelendirilecektir. Yüklenici, üzerinde mutabakat sağlanmayan kalemlerin izinsiz kullanılmasını, sevk edilmesini veya mutabakat sağlanmış kalemlere karışmasını önlemek üzere ayrılmaları için bekletme sahaları veya yöntemler temin edecektir. Ancak, fiziksel ayırmanın pratik olmadığı durumlarda, etiketleme, işaretleme veya kesin başka belirleme vasıtaları da kabul edilebilir. - Düzeltici Önlem: Uyuşmazlığın sebebi araştırılıp düzeltilecek ve tekrarına engel olacak önlemler alınacaktır Denetim İşlevinin Tanımı Yüklenici, tamamen İDARE ile mutabakat sağlayarak bir Kalite Garanti Programı oluşturacak ve bunu belgeleyecek, kalite programı yöntemi ve belirlenen gerekleri bu 1. BÖLÜM ( 5.SAYFA)

11 dokümanda yer alacaktır. Denetim planında; denetlenecek alanlar tanımlanacak, denetlemeyi yapacakların ne şekilde yetkilendirildikleri, denetimlerin ne sıklıkta yapılacağı, bulguların ne yöntemle raporlanacağı, tavsiyeler ve düzeltmelerin nasıl gerçekleştirileceği konuları yer alacaktır Test Etme ve İşletmeye Alma Planı Yüklenici, Metro Sistemi ile tüm bileşenlerini kapsayacak bir Test Etme ve İşletmeye Alma Planı oluşturacaktır. Bu kapsamlı çalışmanın amacı: - tasarım ve performans özelliklerinin, - uygulamalı gösterimin, - emniyetin doğrulanmasının garanti edilmesi için düzenli ve disiplinli bir tarzda hazırlamak olacaktır. Kesin plan onay için, sistemin veya bir kısmının işletmeye alınmaya başlamasından 6 (altı) ay önce İşverene sunulacaktır İşletme ve Bakım Planı Yüklenici, İşe Başla emrinden 6 (altı) ay sonra, İşverene, entegre edilmiş sistemin işletilmesi ve bakımı ile ilgili bir plan sunacak, bu planda sistemi randımanlı bir şekilde işletmek için gerekli her husus ile birlikte bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunlar da yer alacaktır: - Personel durumu ve personel eğitimi, - Gelir İşletmesi planı, - Bakım Planı ve yazılımı ile birlikte Arıza Yönetim Programı, - Yedek parça ve küçük ekipman envanteri ile kontrolü TASARIM SUNUMLARI Genel Yüklenicinin İşler konusunda İşverene vereceği ilgili tüm dokümanlar, bir İş Detay Şeması ile tanımlanacak ve bu detay şeması, İşe Başlama Emrini izleyen 30 (otuz) gün içinde İşverene sunulacaktır. Her türlü resim, skeç İşverenin onaylayacağı bir formatta dijital CAD şeklinde hazırlanacaktır. Bütün raporlar word perfect windows un en son sürümü şeklinde verilecektir. İşe başlama emrinden sonra 60 (altmış) gün içinde Yüklenici, çizim ve yazı benzeri işler için kullanılacak yazılımların en son sürümünün orijinallerini 6 (altı) kopya halinde İşverenin kullanımına sunacaktır. Yüklenicinin sunması gereken dokümanlar, ISO "A" Serisine uygun boyutlarda olacaktır. Tüm dokümanlarda proje başlığı, İDARE, Müşavir ve Yüklenicinin adları, tarih ve revizyon dizininin yanı sıra İş Detay Şeması, ilgi numarası da yer alacaktır. Çizimlerde ise bunlara ek olarak başlık, numara, ölçek, gerekiyorsa kuzey işareti, başlık kutusunun bitişiğinde ise İşverenin kullanması için yaklaşık 195mm x 100mm lik boyutlarda Başlık 1. BÖLÜM ( 6.SAYFA)

12 Kutusu için bir boşluk bulunacaktır. İdare nin talep ettiği tüm çizim, rapor ve her türlü doküman Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıp sunulacaktır. Yüklenici, verdiği tüm dokümanların doğruluğundan, yeterliğinden ve zamanında tesliminden tek başına sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, Yüklenici, İşin herhangi bir kısmına geçmeden önce; ilgili çizimleri, teknik özellikleri, tasarım kıstasları ile analizini, hesaplamaları ve öngörülmüş diğer tüm sunumları İşverenin onayına sunacak, İDARE, incelemek üzere teslim aldığı bu gibi her dokümanda konuyla ilgili bilgileri bulabilecektir. Yüklenicinin resmen sunduğu tüm dokümanlar, içerdikleri bilgilerin Yüklenici tarafından yoklandığını ve İşlerde kullanılacak doğrulukta olduğunu belirten bir tasdik şerhi taşıyacaktır. Hesaplamalarda, işin hangi unsuruyla ilgili oldukları açıkça belirtilecek, Kitaplara, bildirilere veya diğer yayınlara atıfta bulunulduğunda şu bilgiler verilecektir: Yazar, başlık, yayıncı, basım tarihi, sayfa numarası. Yüklenici, istediği takdirde atıfların bir kopyasını Türkçe çevirisi ile birlikte İşverene verecektir. Yüklenici, tasarımında herhangi bir bilgisayar programı kullanmaya başlamayı teklif etmeden en az 60 (altmış) gün önce, bu programla ilgili şu bilgileri onay için İşverene sunacak ve bu programlardan en az 5 (beş) kullanıcı olmak üzere İşverene temin edecektir. Gerekirse bu programları kullanacak İDARE personeline eğitim sağlayacaktır. a) Problem Dokümantasyonu: - Programın işleyebileceği problem türünün, bilgisayardan beklenen bilgiler ile birlikte takdimi, - Problemin matematiksel model ile simülasyonu ve parametre seçiminin doğruluğunun kanıtlanması. b) Program Dokümantasyonu: - Programın analiz teorisi, yöntemi ve yapılan varsayımlar, - Programın tasarım sabitleri ve eşitlikleri, - Hesaplamayı adım adım gösteren akış şeması, - Tüm notasyonların anlatımı, - Programın kullanılışındaki sınırlamalar, - İlgili normlar, standartlar ve yapım kuralları, - Girdi kodlanışı ile çıktı yorumlanışı. c) Programın Doğrulanması: - Elle hesaplamalarla ve/veya bağımsız başka programlarla yoklanabilen basit problemlerle sınamak suretiyle hesaplamaları desteklemekte kullanılan programdan alınan basılı çıktılar, dizinli ve özetli bir ek olarak sunulacak, bu özete hesaplamaların ilgili bölümünde de yer verilecektir. 1. BÖLÜM ( 7.SAYFA)

13 Tasarım Kılavuzlarının Sunulması Yüklenici, İşe Başlama Emrini izleyen 60 (altmış) gün içinde, İşverene, İşin tasarlanmasında temel alınacak bir tasarım kılavuzu temin edecektir. Bu kılavuzu, İşin İnşaat İşleri ile Elektromekanik İşleri kategorilerini kapsayacak şekilde düzenleyecektir. Herhangi bir doküman ile tasarım kılavuzları arasında çelişki olması halinde tasarım kılavuzu geçerli olacak, tüm dokümanlar tasarım kılavuzuna uyacak şekilde düzeltilecektir. (İşveren tarafından aksi belirtilmedikçe) Onaylanacak Dokümanlarda Kopya Sayısı Yüklenici, onaya sunulması gereken tüm dokümanları 8 (sekiz) kopya, İngilizce kopyasının da sunulması istenen dokümanlar için 6 (altı) Türkçe ve 2 (iki) İngilizce olmak üzere toplam 8 (sekiz) kopya verecektir. İngilizce ve Türkçe kopyalar arasında tutarsızlık olmayacaktır Sunulan Dokümanlar üzerindeki Değerlendirmeler İDARE, Yüklenicinin onaya sunduğu dokümanlara 15 iş günü içinde işlem yaparak iade edecektir. Yüklenici, İşverenin aşağıdaki işaretlerle iade ettiği dokümanlar konusunda ilgili prosedürü izleyecektir: a) "Onaylı": Yüklenici, dokümanda atıfta bulunulan işi gerçekleştirebilir. b) "Düzeltilmek Üzere İade": Doküman, açıklamalar veya diğer değerlendirmeler hesaba katılarak onaya yeniden sunulacaktır. Yüklenici, dokümanda atıfta bulunulan işe devam edemez. Aksi takdirde, yapılan işin sökümü, yıkımı ve onaylı projesindeki durumuna getirilmesi yüklenicinin yükümlülüğündedir. Yüklenici, düzeltilmiş dokümanları, 21 (yirmi bir) gün içinde tekrar sunacaktır. Yüklenicinin proje sunumunda gecikmesi söz konusu olduğunda gecikilen süre Yüklenicinin uzatım talebinden düşülecektir Dokümanlarda Değişiklik Onaylı bir dokümanda herhangi bir değişikliğe gidildiğinde, o doküman onaya toplam 8 (sekiz) kopya olarak sunulacak, değişikliğin konusu olan işe, revize dokümanlar onaylanıncaya kadar devam edilmeyecektir. Onaylı olsun olmasın dokümanlara yönelik her türlü değişiklik, başlığa bitişik bir kutuda kısaca anlatılarak değişikliğin tarihi ve dokümanın revize edildiğini belirten uygun bir harf konulacaktır. Değişiklik doküman üzerinde açıkça belirtilecek, revizyon harfi bu değişikliğin bitişiğine eklenecektir. Bu Bölümün maddesinde tanımlanan düzeltmeleri içeren değişik her türlü doküman, Yüklenici tarafından 21 (yirmi bir) günde tamamlanarak İşverene onaya sunulacaktır. İşveren tarafından, yeniden sunuldukları tarihi izleyen 10 (on) işgünü içinde gözden geçirilip cevaplandıracaktır. 1. BÖLÜM ( 8.SAYFA)

14 Onaylı Dokümanlar Onaylı tüm dokümanların bilgisayar ve disket kayıtları İşverene teslim edilecektir. İşverenin imzası ve kaşesi ile birlikte onay tarihi ve varsa revizyon işareti bulunmayan çizimler onaylanmış sayılmayacak ve bu şekilde kullanılmayacaktır. Onaylı uygulama projesi olmayan işlerin yapımına izin verilmeyecektir Tasarımların Gözden Geçirilmesi Yüklenici, İşler ile bileşenlerine ve bunlarla ilgili yazılıma ilişkin uygulama tasarım sunumlarının zamanında ve nesnel olarak incelenmesine yönelik gözden geçirmeleri tanımlayıp yürütecektir. Yüklenici; veri paketleri, takdim materyali, gözden geçirme işlemi listeleri ve istenilen gözden geçirmelerin yürütülmesi için gerekli diğer destek çalışmaları dâhil olmak üzere düzenlenip gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır İNŞAAT İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Genel İşverenin ihale dokümanlarında yer alan İnşaat İşleri tasarımı, Yüklenicinin avan ve ayrıntılı tasarımının esasını oluşturacaktır. Yüklenici, bu çalışmalardan çıkan verileri devreye sokup kullanmaktan tek başına sorumlu olacaktır. İdare, elde edebildiği ve ihale dokümanları ile birlikte Yükleniciye aktardığı verilerin doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Yüklenici Sözleşmenin gereken şekilde ifası için bütün güzergah boyunca ve depo-atölye sahası içinde mevcut zemin koşullarıyla ilgili gerekli gördüğü tüm etüt ve araştırmaları yapacaktır. Yüklenici, zeminin, tasarımda kullanılan yükleri taşımaya uygun olup olmadığını tespit etmekten sorumlu olacaktır. Yüklenici, jeoteknik etütleri ve araştırmaları yürütecek, bu şekilde elde edilen verileri, ulaşılan sonuçlarıyla birlikte İşverene sunacaktır. İşverenle başka bir mutabakata varılmadıkça, İnşaat İşlerinin tasarımı Ankara'da yürütülecektir Çizimler a) Çizimler yapıların geometrisini, malzemelerin türlerini ve ana bileşenlerin boyutlarını gösterecek netlikte ve fiili yapımda kullanılabilecek şekilde olacaktır. b) Yapım yöntemlerini ve sırasını gösteren ek çizimler de temin edilecek ve bunlarda gerekiyorsa kalıplama, iksalama, drenaj, vb. de yer alacaktır UygulamaTasarımı Yüklenici, Sözleşmenin imzasını takiben ayrıntılı tasarıma geçecektir. Yüklenici, İnşaat ve Bina İşlerinin herhangi bir kalemi üzerinde çalışma başlamadan en az 45 (kırkbeş) gün önce, İşin yapımına ilişkin uygulama çizimlerini ve yapım tekniğini İşverenin onayına sunacaktır. Ayrıntılı bu bilgiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler yer alacaktır: 1. BÖLÜM ( 9.SAYFA)

15 - Yapıma ilişkin ayrıntılı statik ve hat çizimleri, - Ayrıntılı tasarım hesaplamaları ve yapım yöntemleri, - Sistemin tüm yapılarının A3 formunda çizimleri, - Ayrıntılı teknik özellikler, - Ekipman temin eden firmaların teknik verileri. Yüklenici, İşlerin herhangi bir kalemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce, tasarımların gözden geçirilmesinin o kademesi için İşverenden onay alacaktır. Değişiklik geçiren dokümanların onaylanması prosedürü, bu Bölümün maddesinde anlatılan şekilde olacaktır. İşin ilerlemesi sırasında, tasarımda, çizimlerde veya teknik şartlarda İşin herhangi bir kalemi için değişiklik yapılması gerektiğinde, Yüklenici, değişiklikle ilgili ayrıntılı bilgileri kabul için sunacak, değişiklik onaylanıncaya kadar da o kaleme devam etmeyecektir İşletmeye Alma ve Test Prosedürleri Yüklenici, İnşaat ve Hat İşlerinin bir bölümüne yönelik İşletmeye Alma Testlerinin başlamasından en az 60 (altmış) gün önce test ve işletmeye alma prosedürlerinin ve dokümanlarının 8 (sekiz) kopyasını İşverene sunacaktır. Yüklenici, anılan bu işletmeye alma testlerinin tatminkar bir şekilde tamamlanmasını izleyen 14 (ondört) gün içinde, test sonuçlarına göre güncelleştirilmiş test prosedürlerinin İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2+6 kopyasını İşverene sunacaktır Uygulama Sonrası Doküman Sunumu Yüklenici, "Onaylı Çizimler"i, uygulamadaki değişikliklere yer vermek için, gerektiğinde revize çizimleri İşverene onay için sunacaktır. Yüklenici, aşağıdaki dokümanları, Geçici Kabulü izleyen 90 (doksan) gün içinde, uygun saklama dolapları ile birlikte sunacaktır: - Uygulama sonrası kesin çizimlerin 3'er (üçer) kağıt kopyası, - Tüm ekipman ve tesisat ile ilgili kesin İşletme ve Bakım Kılavuzlarının 3'er (üçer) kağıt kopyası, - Hesaplamaları, ayrıntılı tüm tasarım bilgilerini ve teknik özellikleri gösteren tasarım raporlarının 3'er (üçer) kağıt kopyası. Yüklenici, iş kapsamında sunacağı tüm dokümanların (inşaat, eleltrik, mekanik, elektromekenik vb.) soft kopyaları ile bunların muhafaza edileceği bilgisayar ve donanımları (çizici, tarayıcı, yazıcı v.b) ile gerekli arşiv takip, tasnif ve diğer yazılımları lisansları ile birlikte temin edecek ve bunlar aşağıda belirtilenleri yapabilecektir. a) Metin ve resim şeklinde her türlü dokümanı kapsayacaktır. b) Kullanıcının (a)'da belirtilen her türlü depolanan bilgiye ulaşmasını sağlayacaktır. 1. BÖLÜM ( 10.SAYFA)

16 c) Diskte her türlü eklemeyi ve çıkarmayı yapabilecektir. d) Sistemden orijinallerine benzer kalitede okunaklı kağıt kopyalar alınabilecektir ELEKTRİK, MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Ekipman Özet Çizimleri; Yüklenici, bu Sözleşme çerçevesinde temin edilecek ekipmanın seçim kriterleri ile kapasite ve performans özelliklerini doğrulayan tasarım raporu ve montaj çizimlerini kaide detaylarını, diğer yapı ve ekipmanları etkileyecek ağırlık ve reaksiyon kuvvetlerini, montajlarının yapılacağı yerlere ait boşluk, delik v.s boyutlarını, diğer ekipman veya altyapı (elektrik, su gaz, telefon, bilgi akışı v.b) bağlantılarını gösterir çizimleri, ya alt yükleniciden temin ederek veya kendisi hazırlayarak işverenin onayına sunacaktır. Ekipmanın ağırlıklarını, yüklerini, dış kuvvetlerini ve ekipmanın yer alacağı yapıların kesin tasarımlarının hazırlanmasını kolaylaştıracak yeterlikte genel boyutlarını veren özet çizimleri, ya alt yüklenicilerden elde edecek ya da kendisi hazırlayacaktır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunacaktır: - Temel çizimleri, - Ekipmanın belli başlı tüm parçalarının şemaları Şemalar Yüklenici, tüm düzeneklerin iç ve dış bağlantılarını, gösterilişini, terminal numaralarını, renk kodlarını, vb.'sini gösteren ve malzeme listelerini, kablo listelerini, vb.'yi içeren özet devre, kablaj ve tek hat şemalarını ya alt yüklenicilerinden elde edecek ya da kendisi hazırlayacak ve bunlar malzemenin imal edilmesinde, ekipman montajında ve işletmede kullanılacaktır Ayrıntılı Çizimler, Tasarımlar ve Teknik Özellikler Yüklenici, İşin tüm kalemleriyle ilgili belli herhangi bir işe geçmeden önce, ilgili ayrıntılı çizimleri, tasarımları, kesin tasarım verilerini, tasarım analizini ve tasarımla ilgili hesaplamaları, İşin tüm malzeme, imalat, montaj, test, kurma, işletmeye alma, işletme ve bakım ayrıntılarını, göstermesi gereken diğer tüm etütleri ve ayrıntılı teknik özellikleri ile birlikte ya alt yüklenicilerden elde edecek ya da kendisi hazırlayıp sunacaktır. Ayrıntılı çizimler ile teknik özelliklerde, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdakiler yer alacaktır: a) Genel montaj çizimleri, b) Aşağıdakileri gösteren montaj çizimleri: - Kesit görünüşleri, - İç ekipmanın montaj resimleri, - Montaj guruplarının işlevi, 1. BÖLÜM ( 11.SAYFA)

17 - Ayarlama ve işletme aralıkları, - Oyuntular, girintiler ve betondaki boşluklar, duvarlarda ve döşemelerdeki kanallar, - Gömülü parçalar - Beton ayaklar ile temel cıvataları ve kenetleri, - Sahada kullanılan toleranslar, - Sahada yapılan tüm ek yerleri, - Yağlama yöntemleri. c) Aşağıdakileri gösteren imalat ayrıntı çizimleri: - Ayrıntı boyutları, - Toleranslar, - Malzemeler, - İsim plakası şemaları. d) Aşağıdakiler için mühendislik talimatları ve ayrıntılı teknik özellikler: - Yazılım programı yapısı, - İmalat, - Fabrikasyon, - Son kat boya planı dahil boyama işleri, - Sıcak işleme, - Kaynak, - Yüzeylerin işlenmesi, - Test işleri. e) Standartları ve normları bulunanlar dışındaki tüm ekipman ve malzeme için ayrıntılı teknik özellikler Parça Dökümleri Yüklenici, ilgili parça dökümlerini ya alt yüklenicilerden elde ederek ya da kendisi hazırlayarak birinci çizim sunumuna dâhil edecektir. Bu dökümlerde ilgili ayrıntı veya montaj çizimine, kullanılan malzemeye veya (ticari ekipmanlarda) kataloga atıfta bulunulacaktır. 1. BÖLÜM ( 12.SAYFA)

18 Kataloglar, Resimler, vb. Teknik Şartnamenin çizimlerle ilgili gerekleri, aynı şekilde, ticari tüm ekipmana ilişkin olarak tüm parçaların bu Sözleşmenin gereklerine ve amacına uygun olacağını göstermek için, destekleyici materyal olarak kullanılmak üzere temin edilen kataloglara, resimlere, basılı teknik özelliklere, tasarım verilerine, analizine ve hesaplarına, imalatçının açıklayıcı literatürüne, test raporlarına, teknik özelliklere, sertifikaya ve talimatnameye de uygulanacaktır Tesis Kılavuzu Yüklenici, tesis edilecek tüm ekipmanın Sahada sorunsuz olarak kurulmasını, monte ve test edilmesini kolaylaştırmaya yönelik tesis prosedürlerini ve talimatlarını kapsayan Tesis Kılavuzlarını alt yüklenicilerden elde edecektir. Söz konusu talimatlarda; tesis sırasında izlenecek tam prosedürler, ölçülüp kayıt edilecek veriler (ayarlama ve kurma değerleri, vb.), yoklanacak metrajlar, boyutlar ve toleranslar ile birlikte belirtilecektir. Kılavuzda ise belli başlı ekipman parçalarının aktarılması ve kaldırılması ile ilgili bilgiler, montaj toleransları, kurma ve ayar değerleri ile tesis etme sırasında alınacak özel önlemler yer alacaktır. Tesis Kılavuzu çizimlerin onaylanmasında belirtilen aynı onay sürecinden geçecektir İşletme ve Bakım Kılavuzu, Acil Tahliye El Kitapları Malzemenin güvenilir bir şekilde işletme ve bakımı için gereken tüm bilgiler, 9. Bölümün maddesinde anlatılan bir kılavuz şeklinde özetlenecek, fakat şunlarla sınırlı olmayacaktır: - İşletme talimatları, - Elektrik ekipmanı, sayıcı ve koruyucu ekipman, - İletişim ekipmanı, - Sinyalizasyon ekipmanı, - Çeken/Çekilen araçların revizyon görmüş bölümleri (varsa), - İşletme senaryolarında değişikliğe olanak sağlayan uygulama yazılımı ve talimat kılavuzları. Bu bölümler farklı renklerde ciltlenecektir. Bağımsız ciltlerde şu dokümanlar ve veriler bulunacaktır: - Tesisin panel tanımlaması ve işletme, - Teknik ana özellikler, - Dış sistemlere bağlantı, - İşletme personeline periyodik testler, yoklama noktaları, işletme ve bakım sırasında gerekli önlemler ile ilgili talimatlar, alarm sinyalini takiben alınacak önlemler ile ilgili talimatlar, 1. BÖLÜM ( 13.SAYFA)

19 - İşletme ve bakım sırasında izlenecek önemli kuralların, standartların, emniyet tedbirlerinin ve talimatlarının özeti, - Gereken durumlarda boru tesisatı, devre ve kablaj şemalarını da içeren montaj çizimleri ve önemli ayrıntı çizimleri, - Tanıtma kodlarına ve imalatçıdan doğrudan sipariş için gereken tüm bilgileri içeren yedek parça listesi. Bakımla ilgili bölümler iki kısma ayrılacaktır: a) Muayene periyotlarını, rutin temizleme ve yağlama usullerini, emniyet yoklamalarını, ayarlamaları, vb'yi belirten günlük (koruyucu) bakım. b) Parçaların sökülmesini, çıkarılmasını ve yedekleriyle değiştirilmesini anlatan onarımlar ve ağır bakımlar, arıza tespit kılavuzları, onarım talimatları, vb. İşletme ve Bakım Kılavuzları A4 boyutlarında, plastik sırtlı, mukavva kaplı ve spiral ciltli olacak ve şu bilgileri içerecektir: - Dizin, - Genel anlatım, - İşletme ayrıntıları, - Otomatik kumandalar, - Bakım talimatları, - Ekipman firmalarının ve Yerel Acentelerin listesi, - Teknik veriler tablosu, - Ekipman firmalarının literatürü, - İmalatçıların yedek parça listesi, - Karşılıklı referanslar, gereken durumlarda uygulama sonrası çizimlere yönelik ayrıntılar. Yüklenici, İşletme ve Bakım Kılavuzlarını, Garanti Döneminin sonunda, konfigürasyonda veya teknik özelliklerde o dönemde ortaya çıkmış olabilecek her türlü değişikliğe göre yeniden güncelleştirecektir İşverenin Onayına Sunulacak Çizimler ve/veya Dokümanlar Aşağıda belirtilen ekipman (araçların revizyon görmüş bölümleri ile ilgili ekipmanlar da dahil olmak üzere) çizimleri ve dokümanlar, Teknik Şartnameye uygunlukları bakımından gözden geçirilip onaylanmak üzere İşverene sunulacaktır. Onay mekanizması ile süreleri bu Bölümün 1.3. maddesinde anlatılan şekilde olacaktır: a) İşe Başlama Emrini izleyen 90 (doksan) gün içinde, şunlardan 4 (dört) takım; 1. BÖLÜM ( 14.SAYFA)

20 - Bu bölümün maddesinde yer alan tasarım verileri, tasarım analizi ve tasarımla ilgili hesaplamaları, - Teklif edilen yedek parçalar, - Entegrasyon ve işletme tasarımı - Tasarım ve imalat takvimleri, - Teslimat, montaj ve işletmeye alma takvimleri, - Ana çizimler, şemalar, tablolar ve elektrik şemaları, - Tip test raporları veya uygunluk bildirimi ve standart ekipmanla ilgili literatür, - Yürütülecek performans, malzeme ve atölye test programı. b) İşe Başla Emrini izleyen 120 (yüzyirmi) gün içinde, şunlardan 4 (dört) takım; - Ekipmanın özet çizimleri, - Temin edilecek tüm ekipman kalemleri için temel yükleri ve gerekli montaj ayrıntıları, - Varsa bağlantıların ayrıntılarını gösteren ve üçüncü şahıslarca yapılan veya tesis edilen kalemleri içeren avan çizimler, - Ekipmanın, kullanılması düşünülen malzemelerin ayrıntıları ile birlikte, montaj avan çizimleri, - Ana elektrik şemaları, - Kablo yapıları ile raklarına ait şematik diyagramlar ve çizimler, - İnşaat İşlerini etkileyecek tüm çizimler. c) İmalattan önce, şunlardan 4 (dört) takım; - Önemli tüm boyutlarıyla ayrıntılı imalat çizimleri (araçların revizyon görmüş bölümleri de dahil olmak üzere), kesin montaj çizimleri, idare ve kontrol şemaları, kablaj şemaları, ve işletme ilkelerinin anlaşılmasına yardım edip bu konudaki tüm bilgileri sağlamaya yönelik blok ve devre şemaları, - Teklif edilen yedek parçaların listesi, - Renk şemaları, - Ekipman tertibi çizimi. d) Test Etme ile İşletmeye Almanın başlamasından en az doksan (90) gün önce; - Test Etme,"İşletmeye Alma Kılavuzu" ile avan "İşletme ve Bakım Kılavuzları. 1. BÖLÜM ( 15.SAYFA)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ

VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ VERİLEBİLİR KALİTE PLANLARI İÇİN NATO GEREKLERİ AQAP 2105 Aralık 2009 I ORİJİNAL Boş sayfa II ORİJİNAL KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU 3

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR 1. KONU ve KAPSAM Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) de revizyonu yapılan tamir ve bakım gerektiren her türlü Lokomotif buatlarının tamir ve temizliği işi ile ilgili

Detaylı

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri

Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri Son Muayene İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri AQAP 2131 Kasım 2006 I Boş Sayfa II KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI ORGANİZASYONU NATO STANDARDİZASYON TEŞKİLATI (NSA) NATO DUYURU MEKTUBU Kasım 2006 1. AQAP-2131

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER: SAYFA 1- GİRİŞ 03 2- DEKORASYON YAPILIRKEN BİLİNMESİ

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com

Soyunma Dolabı Şartname. www.sistemkabin.com Soyunma Dolabı Şartname www.sistemkabin.com içindekiler Konu Soyunma Dolabı Şartnamesi İş Sahibi Şartnamenin Amacı İşin Kapsamı Genel Şartlar Tasarım ve İşçilik Ölçü birimleri 4 Teknik Şartlar 4 Teklif

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü TARLA-2017TSHZ013 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Proje Numarası: 2006K-120470 Teknik Şartname Mekanik Tasarım Destek Hizmeti İçin;

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1.0- İŞİN KONUSU : DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS da bulunan toplam 5 asansörün revizyondan geçirilerek kırmızı etiketten

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ

ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KALİTE BİRİMİ TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM, ÖLÇME AYAR VE KALİBRASYONLARININ SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:1/6 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER SAĞLIK BAKANLIĞI ELEKTRİK TESİSATI TEMEL GEREKSİNİMLER KISIM 1 - GENEL A. Bu Kısım, elektrik tesisatları ile ilgili genel idari, prosedürel ve teknik şartları kapsar. B. İşlerin Kapsamı 1. Aksi belirtilmedikçe,

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI

İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ A. İŞ YERİNDE UYGULAMA KURALLARI ve ESASLARI Genel Hususlar, T.C. İstanbul AREL Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 15.03.2004 Tarih ve 25403 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren GEMİ ve DENİZ ARAÇLARININ İNŞASI, TADİLATI, BAKIM ONARIMLARINDA

Detaylı

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR

YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER. FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN YAPACAĞI İŞLER FORM, BELGE ve TUTANAKLAR YAPI DENETİM SÜREÇLERİ 1. PROJE KONTROL SÜRECİ 2. RUHSAT ALIM ve ONAY SÜRECİ 3. İNŞAAT YAPIM SÜRECİNİN BAŞLAMASI

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak Petrol Ürünleri ne [Motorin (15.000 Lt), Motorin (Diğer)(10.000

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 GİRİŞ HASTANE YAPILARI GÜÇLENDİRME VE YENİLEME İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB2-GÜÇL-ONAR-01) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Orijinal ihale dokümanları

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI MİKRODEV MARKA

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TEKLİF ALINACAK İSTEKLİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK ŞARTNAME 1. Bölüm: Madde 1- Bu şartnamenin amacı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Amaç MADDE 1 1. Bu Usul ve Esasların amacı, genel aydınlatma kapsamında yapılacak LED (Light Emmitting Diode) armatür uygulamalarına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-34 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı