TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL"

Transkript

1 TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

2 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI PROJE YÖNETİMİ Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı İlerleme Raporu Emniyet Kalite Garanti Programı Örgüt Muayene ve Test Planları İşlevsel Prosedürler Denetim İşlevinin Tanımı Test Etme ve İşletmeye Alma Planı İşletme ve Bakım Planı TASARIM SUNUMLARI Genel Tasarım Kılavuzlarının Sunulması Onaylanacak Dokümanlarda Kopya Sayısı Sunulan Dokümanlar üzerindeki Değerlendirmeler Dokümanlarda Değişiklik Onaylı Dokümanlar Tasarımların Gözden Geçirilmesi İNŞAAT İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Genel Çizimler UygulamaTasarımı İşletmeye Alma ve Test Prosedürleri Uygulama Sonrası Doküman Sunumu ELEKTRİK, MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Ekipman Özet Çizimleri; Şemalar Ayrıntılı Çizimler, Tasarımlar ve Teknik Özellikler Parça Dökümleri Kataloglar, Resimler, vb Tesis Kılavuzu İşletme ve Bakım Kılavuzu, Acil Tahliye El Kitapları İşverenin Onayına Sunulacak Çizimler ve/veya Dokümanlar İşverenin Bilgisine Sunulacak Çizimler ve/veya Dokümanlar Kesin ve Uygulama Sonrası Dokümantasyon Genel Bilgiler BÖLÜM ( i.sayfa)

3 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.6. YAPIM GEREKLERİ İş Sahasının Sağlanması Rahatsızlık Vermekten Kaçınılması Aplikasyon Kazı Ruhsatları Trafiğin Geçici olarak Saptırılması Trafik Kontrol, Koruma ve Işıklandırma Bitişik Mülklerin Korunması Güvenlik Perdesi Yüklenicinin Tesisleri Altyapı Hatları Genel Altyapı Hatlarının Aktarılması Altyapı Hatlarının Desteklenmesi Drenaj Sızıntı Kontrolü Akıntılar ve Akaçlar Şevli Kazı Yapım Koşulları NORMLAR VE STANDARTLAR Genel İnşaat İşleri Malzemeler ve İşçilik Standartlar Elektromekanik İşler Malzemeler ve İşçilik Ufak Ekipmanın Birbirinin Yerine Kullanılabilirliği ve Standartlaştırılması Standartlar Elektrikli Makine/Ekipman YEDEK PARÇALAR Genel Taahhüt Fiyatlar İlk Yedek Parçalar İmalat ve Teslim Kabul Desteğin Devam Etmesi GARANTİLER VE TEMİNATLAR Makine/Ekipman ve Malzemeler Genel Teminatlar BÖLÜM ( ii.sayfa)

4 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No İŞLETME HEDEFLERİ VE SİSTEM TEMİN GEREKLERİ Genel Hizmet Bölgesi ve Diğer Taşıma Sistemleriyle Bütünlük İŞLETME HEDEFLERİ Genel Hizmet Ömrü Üslup ile Tasarımın Uyuşması Elektromanyetik Uyum (EMC) Çevre Koşulları Aydınlatma Arıza Yönetimi İşletme Giderleri Eğitim SİSTEM TEMİN GEREKLERİ Genel Güvenilirlik Tasarımı Genel Ekipman Gerekleri Bakılabilirlik Tasarımı İnsan Etkenleri Tasarımı BÖLÜM ( iii.sayfa)

5

6 1. BÖLÜM GENEL 1.1. İŞ KAPSAMI İş kapsamı aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşmaktadır. Çayyolu Depo Sahası ve Binaları tüm inşaat işleri, demiryolu, 3. Ray işleri, ve elektromekanik (güç temini, cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemi) işleri ile sistemin 3 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması işleri, Bütün sistem ve sistemin parçalarının asgari bakım gerektirecek şekilde tasarlanma hizmetleri, Sistemlerin mevcut Kızılay-Çayyolu Metro (M2) Hattı sistemlerine entegrasyonu, Sözleşme koşulları, yukarıdaki sistemlerin yapımının gerçekleştirilmesini ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki kalemlerden oluşmasını öngörmektedir: - Sözleşme kapsamı içerisinde depo sahası içinde hatlarının güzergahlarının kesin konumlarının belirlenmesi; - Tüm inşaat işlerine engel olan altyapıların aktarılması, korunması, eski yerine getirilmesi; - Hatyolunun tasarlanıp yapılması ve çeşitli yapıların tesisatları ile birlikte yapımı; - Hat donanımının temin ve tesis edilmesi; - Sistemin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Çayyolu Depo Sahasında depo/park hatlarının, atölye ve diğer binaların tasarımı ve tesisatları ile birlikte yapımı, - Çayyolu Depo ve Atölye sahasında Macunköy Depo sahasında kurulu ekipmanları dikkate almadan gerekli atölye ekipmanının ve yardımcı araçlarn tasarım, temin ve tesis edilmesi, - Depo Sinyalizasyon ve iletişim sistemlerinin M2 ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanıp imal, temin ve tesis edilerek işletmeye alınması, - Depo Elektrifikasyon işlerinin tasarlanıp M2 ile entegre olacak şekilde temin ve tesis edilerek işletmeye alınması, - İşverenin yönetim, işletme ve bakım personelinin eğitilmesi, - Toplam gelir işletmesi dönemi bir yıldan az olmamak üzere, sistemin işletilme ve bakımının gözetimi. Gelir İşletmesi hedefleri ile sistem temin gerekleri bu bölümün ekinde ve şartnamenin 10. bölümünde tanımlanmıştır. Yukarıda tanımlanan iş kapsamında kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman, bu Teknik Şartnamenin ilgili bölümlerinde tariflendiği nitelikte seçilerek ek bir maliyet talep edilmeksizin İdarenin tercihine ve onayına sunulacaktır. Yukarıdaki tanımlar çerçevesinde tesisatlar; aşağıdakilerden ve bunlarla ilgili yan işlerden oluşacaktır: - Elektrik temini ve tesisi, 1. BÖLÜM ( 1.SAYFA)

7 - Isıtma, havalandırma, depo kumanda odasına, kumanda merkezine ve sabit elektronik ekipman barındıran diğer odalara iklimlendirme tesisatı, - Su temini ve tesisi, - Doğalgaz temini ve tesisatının yapılması - Atıksu, yağmursuyu drenajı ve bunlarla ilgili teçhizatlar - Haberleşme için anten sistemi (gerekiyorsa), - Tüm binalarda ısı ve duman detektörleri dahil yangın algılama ve söndürme tesisatı, - Gereken yerlere otomatik kapılar, - Çizimlerde ön görülen yürüyen merdivenler ve asansörler, - Gereken yerlere yakıt ve su depoları - Yıldırımdan korunma ve topraklama tesisatı, Yüklenici; elektrik, telefon ve diğer haberleşme sistemlerinin bağlantılarını yapacak ve bunlarla ilgili ilk abonelik için gerekli tüm ücretleri (güvence bedeli hariç) karşılayacaktır. Kalıcı enerjinin bağlanmasından başlamak üzere (herhangi bir süre kısıtlaması olmadan) ticari işletmeye geçilinceye kadar olan sürede yapılacak her türlü giderler (enerji tüketimi, cezalar, personel giderleri ve enerji faturalarında yer alan benzeri diğer kalemler, vb.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır PROJE YÖNETİMİ Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı Yüklenici, avan iş programını sunarken, İşin tasarım, ifa, işletim ve bakım safhalarında uygulanması önerilen organizasyonu tanımlayan bir avan rapor hazırlayacak ve İşverene sunacaktır. Bu organizasyon, tüm durum ve fonksiyon sorumluluklarını kapsayacak, personelin isimleri, vasıfları, uzmanlıkları ve yetkisi bu raporda belirtilecektir. Avan iş programı çizelge formunda olacak ve işin ana bölümlerinin ifası için önerilen yöntemlerin kısa bir tanımını veren ve bunun hangi yerlerde gerçekleştirileceğini gösteren bir avan raporla birlikte verilecektir. Yüklenici, mümkün olan en kısa süre içinde, proje ofisinde İşveren ile bir araya gelerek ayrıntılı program ve raporların detaylandırılması konusunda görüşecektir. Tüm iş kalemlerini, onların alt iş kalemlerini ve tüm ayrıntıları içeren iş programı CPM (kritik yol metodu) ile hazırlanacaktır. Bu programın yazılımından lisanslı bir kopya İşverene verilecek ve programın kullanılması için gerekirse İşveren personeli eğitilecektir. İş programı; proje ile ilgili tüm çalışmaları içerecek, aktivitelerin sürelerinin hesaplanmasında yapılan kaynak birim kapasitesi kabulleri raporlanacak, sunulacak Gannt ve Pert diyagramları erken, geç tarihleri ve toplam bollukları gösterecek nakit akış çizelgesi verilecek programın kolay takibini sağlamaya yönelik kodlama sistemi oluşturulacaktır. 1. BÖLÜM ( 2.SAYFA)

8 İş programı; proje ile ilgili tüm çalışmaları içerecek, çeşitli alt sistemlerin mühendisliğini, tasarlanmasını, bunların mühendislik tasarım sunuş tarihlerini, imal edilmesini, yapılanmasını, tesis edilmesini, kurulmasını, test edilmesini ve işletmeye alınmasını içerecektir. Yüklenici bu programı İşe Başlama Emrini izleyen 30 (otuz) gün içinde sunacaktır. Ayrıntılı programda çalışmalar tanımlanırken, süresi avan iş programında 8 (sekiz) haftayı aşan her çalışma, 4 (dört) haftayı aşmayan çalışmalara bölünecektir. Yüklenici, ilk ayrıntılı iş programı kapsamında olmak üzere, Teknik Şartnamelere uyumu sağlayacak tüm yöntemlerin, prosedürlerin, dokümantasyonun ve kayıtların planlanması, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi için gerekli olan (yönetim ekibi dâhil) tüm tedarikleri anlatan bir Proje Yönetim Planı hazırlayıp İşverene sunacaktır. Bu planda, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yapım yöntemi, kalite temin programı, işletme ve bakım planı, emniyet programı ve dokümantasyon kontrolü de anlatılacaktır. İş programı aylık olarak revize edilecek, önceki programdan o güne kadar yapılmış olan değişiklikleri açıkça gösterir bir şekilde İşverene sunulacaktır. Programda, İşverenin kesin ve uygulama tasarımları/çizimleri onaylamasına ilişkin makul süreler yer alacak, İşverenden bilgi istenilecek en son tarihler açıkça gösterilecektir. Programlarda, ayrıca, altyapı kuruluşlarının ve resmi dairelerin İşle ilgili çalışmaları da yer alacaktır İlerleme Raporu Yüklenici, her ayın sonunu izleyen 7 (yedi) gün içinde, İşverene, İşin o ay içindeki ilerlemesini ayrıntılarıyla veren kısa ve özlü bir rapor sunacaktır. Bu raporda, izleyen ay içinde sürdürülecek çalışmalar ve İşle ilgili varsa belli hususlar da anlatılacaktır. Rapor, iş süresinin yanı sıra finansman kontrolünü de sağlamalı, olası sorunların ve bunların İş üzerindeki etkisini asgariye indirecek düzeltici tedbirleri uygulama vasıtalarının erkenden belirlenebilmesine olanak vermelidir. Raporun ekinde, tüm mühendisliğin, tasarımın ve çizimlerin ay sonu itibarıyla durumunu veren bir çizelge de bulunacaktır. Raporlar İşverenin kabul edeceği bir formda ve yazılı olacaktır. Aylık ilerleme raporlarının tartışılacağı toplantılar, kabul edilen yerde, tarihte ve saatte düzenlenecek, fakat rapor ayını izleyen ayın onuncu gününden daha geç bir tarihe de bırakılmayacaktır Emniyet Metro sistemi, toplu taşım endüstrisinde kanıtlanmış emniyet prensipleri ve standartlarına göre tasarlanacaktır. Yüklenici bu konuda resmi bir emniyet raporu hazırlayıp İşveren onayına sunacaktır Kalite Garanti Programı Örgüt Yüklenici, Sözleşme koşullarına atfen, hem kalite sistemi işini yönetip yürütecek hem de Teknik Şartnameye uygunluğu sağlayacak bir örgüt oluşturacaktır. 1. BÖLÜM ( 3.SAYFA)

9 Muayene ve Test Planları Yüklenicinin İşverene sunacağı Muayene ve Test Planında, Teknik Şartnamelerde belirtilen kalemlere ilişkin muayeneler, testler ve yoklamalar anlatılacaktır. Bu plan; muayene ve test prosedürlerindeki revizyonları yansıtacak şekilde Sözleşme süresi boyunca güncelleştirilecek, Yüklenicinin sistemine uygun herhangi bir formatta olabilecek, fakat her muayene ve test noktası ile bu noktanın imalat ve montaj silsilesindeki ilgili yerini mutlaka belirtecektir. Yüklenici veya İşveren kaliteyi kendi değerlendirebilmek için, süreçteki kalemlerin muayenesine yönelik olarak, Kalite Garanti Programının kabul edilmesine tabi olmayacak ek muayene noktaları getirebilir. Yüklenici, bu noktaların her birinde muayene edilecek, incelenecek ve test edilecek özellikleri saptayacak, taşeronlara verilenler de dâhil tüm işlerde kullanılacak muayene ve test prosedürleri ile kabul kıstaslarını belirleyecektir İşlevsel Prosedürler Yüklenici, aşağıdaki işlevlerin yanı sıra, İşverenle fikir birliği içinde Sözleşme ile ilgili olduğu düşünülen benzer diğer işlevlere ilişkin prosedürleri de belgelendirecektir. İşlevsel her prosedür dokümanı; prosedürün amacını ve kapsamını, kimin nelerden sorumlu olacağını, prosedürün her basamağının nasıl, ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğini, hangi malzemelerin, ekipmanın ve dokümantasyonun kullanılacağını, nasıl kontrol edileceğini belgelendirecektir. - Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi: Yüklenicinin tüm Sözleşme gereklerini yerine getirebilme yeteneği yeniden doğrulanacaktır. - Tasarım Güvencesi: Tüm tasarım çalışmalarının tasarım değişiklikleri dâhil Teknik Şartnamelere göre uygulandığını, tamamıyla ve en ince ayrıntısına kadar belgelendirilmesini garanti eden prosedürler oluşturulup uygulanacaktır. - Ölçme ve Test Etme Ekipmanı: Kullanılan ve parça kalitesini etkileyebilecek olan tüm ölçme ve test etme ekipmanı ile aygıtları kontrol ve muhafaza edilecektir. Türk veya uluslararası diğer kalibrasyon standartlarının olmadığı durumlarda, kullanılan esaslar belgelendirilecektir. - Satın Alma: Alt yüklenicilerin seçilip gözetilmesi konusunda, bir kalite garanti programının gerekli olup olmadığının belirlenip gerekçesinin gösterilmesi ve kalite özelliklerinin istenilen şekilde değerlendirilip yoklanması yapılacaktır. - Gelen Malzemelerin Muayenesi: Gelen malzemeler Muayene ve Test Planında istenilen şekilde muayene ve test edilerek belirlenecek, uygun olmayan malzemeler iade edilecektir. - Süreçteki Malzeme Muayenesi: İmalat sürecindeki malzeme Muayene ve Test Planında istenilen şekilde muayene ve test edilerek belirlenecek, muayenenin mümkün olmadığı durumlarda ise süreç yöntemleri izlenecektir. - Kesin Muayene: Kesin halini almış malzemelerr Muayene ve Test Planında istenilen şekilde muayene ve test edilerek belirlenecek, yalnızca Sözleşme koşullarını tamamen yerine getiren kalemler Kalite Garanti Personelinin kabulüne sunulacaktır. - Muayene Durumu: Gerekli muayene ve testlerin yapıldığının ve yapılan muayene ve testlere göre kalemlerin kabul edilebilirliğinin imalat ve montaj süresi boyunca bilindiğinin güvenceye alınması için yöntemler sağlanacaktır. Yüklenici, kalemlerin 1. BÖLÜM ( 4.SAYFA)

10 son kabullerini gösteren etiketler veya damgalı nüshalar veya fiziksel araçlar için bir sistem oluşturacak ve işletecektir. Etiketlerin, damgaların veya muayene durumunu veren diğer fiziksel araçların uygulama ve kaldırma yetkisini de içeren kontrol durum göstergeleri için ölçü sistemleri sağlayacaktır. - Tanımlama ve İşaretleme: Her malzemeyi (parti elemanını veya parçasını) tesellümden imalata ve yapıma kadar ilgili çizim, teknik özellik veya teknik başka bir doküman ile tanımlanması için sistemler oluşturulup muhafaza edilecektir. - Sevkıyat ve Depolama: Tüm kalemler tesellüm anından başlayıp tüm imalat ve yapım süreçleri boyunca korunacaktır, birbirinden ayrılmasına ve sevk edilmesine, sonra da yanlış ve kötü kullanılmasını, zarar görmesini, bozulmasını veya ziyan olmasını önlemek üzere depolanmasına ilişkin bir sistem oluşturulacak ve muhafaza edilecektir. - İmalat ve Yapım: Tüm imalat, yapım, muayene ve test çalışmalarının; çalışma yöntemlerini, işlem ardışımını, kabul/ret kıstaslarını, ekipman tipini ve özel çalışma ortamlarını tanımlayacak şekilde belgelendirilmesi sağlanacaktır. Yüklenici, süreç yöntemlerini izleyecek veya ürünü muayene edecek, bunların ikisi de kalitenin etkin kontrolünü tek başlarına sağlamaya yetmezse o zaman ikisini birden uygulayacak, seçilmiş fakat uygun olmayan kontrolleri veya muayene yöntemlerini düzeltecektir. Yüklenici, kaliteyi yoklamakta kullanılan tüm düzenlerin doğruluğunu, bunları imalat ve yapım için serbest bırakmadan önce kalite temin ve emniyet personeline kanıtlayacaktır. Aletlerin doğruluğunun yeniden kanıtlanmasının kapsamı, süresi ve sıklığı belirlenecektir. - Özel İşlemler (tam mutabakatın sağlanması için sonuçları doğrudan incelenemeyen işlemler): İşlem boyunca üretilen kanıtlara dayanarak, bu işlemlerin nitelikli, belgelenmiş işlemler dizisi ve uygulanabilir kurallar, standartlar, spesifikasyonlar, kriterler, hukuki ve sözleşmesel gereklere uygun donanımlar tarafından kontrollü koşullar altında başarıldığını güvence altına alan belgelenmiş prosedürler oluşturulacaktır. - Koruma, Ambalajlama ve Sevkıyat: Sözleşme gereklerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla, temizleme, koruma, ambalajlama ve işaretleme işlemlerinin muayene edilmesi ve sevkıyat işlemlerinin sözleşme ve eklerine uyumluluğu sağlanacaktır. - Kalite Kayıtları: Kalite Garanti Programının hukuki ve sözleşmesel gerekler ile (1.2.4.) maddesinin gereklerini karşıladığını kanıtlayan kalite kayıtları tutulacak ve muhafaza edilecektir. - Uyuşmazlık: Alt yüklenicilerinki dahil, uyuşmazlık olan tüm kalemlerin kontrol edilmesine ve konunun kapatılmasına ilişkin önlemler oluşturulacak, muhafaza edilecek ve belgelendirilecektir. Yüklenici, üzerinde mutabakat sağlanmayan kalemlerin izinsiz kullanılmasını, sevk edilmesini veya mutabakat sağlanmış kalemlere karışmasını önlemek üzere ayrılmaları için bekletme sahaları veya yöntemler temin edecektir. Ancak, fiziksel ayırmanın pratik olmadığı durumlarda, etiketleme, işaretleme veya kesin başka belirleme vasıtaları da kabul edilebilir. - Düzeltici Önlem: Uyuşmazlığın sebebi araştırılıp düzeltilecek ve tekrarına engel olacak önlemler alınacaktır Denetim İşlevinin Tanımı Yüklenici, tamamen İDARE ile mutabakat sağlayarak bir Kalite Garanti Programı oluşturacak ve bunu belgeleyecek, kalite programı yöntemi ve belirlenen gerekleri bu 1. BÖLÜM ( 5.SAYFA)

11 dokümanda yer alacaktır. Denetim planında; denetlenecek alanlar tanımlanacak, denetlemeyi yapacakların ne şekilde yetkilendirildikleri, denetimlerin ne sıklıkta yapılacağı, bulguların ne yöntemle raporlanacağı, tavsiyeler ve düzeltmelerin nasıl gerçekleştirileceği konuları yer alacaktır Test Etme ve İşletmeye Alma Planı Yüklenici, Metro Sistemi ile tüm bileşenlerini kapsayacak bir Test Etme ve İşletmeye Alma Planı oluşturacaktır. Bu kapsamlı çalışmanın amacı: - tasarım ve performans özelliklerinin, - uygulamalı gösterimin, - emniyetin doğrulanmasının garanti edilmesi için düzenli ve disiplinli bir tarzda hazırlamak olacaktır. Kesin plan onay için, sistemin veya bir kısmının işletmeye alınmaya başlamasından 6 (altı) ay önce İşverene sunulacaktır İşletme ve Bakım Planı Yüklenici, İşe Başla emrinden 6 (altı) ay sonra, İşverene, entegre edilmiş sistemin işletilmesi ve bakımı ile ilgili bir plan sunacak, bu planda sistemi randımanlı bir şekilde işletmek için gerekli her husus ile birlikte bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunlar da yer alacaktır: - Personel durumu ve personel eğitimi, - Gelir İşletmesi planı, - Bakım Planı ve yazılımı ile birlikte Arıza Yönetim Programı, - Yedek parça ve küçük ekipman envanteri ile kontrolü TASARIM SUNUMLARI Genel Yüklenicinin İşler konusunda İşverene vereceği ilgili tüm dokümanlar, bir İş Detay Şeması ile tanımlanacak ve bu detay şeması, İşe Başlama Emrini izleyen 30 (otuz) gün içinde İşverene sunulacaktır. Her türlü resim, skeç İşverenin onaylayacağı bir formatta dijital CAD şeklinde hazırlanacaktır. Bütün raporlar word perfect windows un en son sürümü şeklinde verilecektir. İşe başlama emrinden sonra 60 (altmış) gün içinde Yüklenici, çizim ve yazı benzeri işler için kullanılacak yazılımların en son sürümünün orijinallerini 6 (altı) kopya halinde İşverenin kullanımına sunacaktır. Yüklenicinin sunması gereken dokümanlar, ISO "A" Serisine uygun boyutlarda olacaktır. Tüm dokümanlarda proje başlığı, İDARE, Müşavir ve Yüklenicinin adları, tarih ve revizyon dizininin yanı sıra İş Detay Şeması, ilgi numarası da yer alacaktır. Çizimlerde ise bunlara ek olarak başlık, numara, ölçek, gerekiyorsa kuzey işareti, başlık kutusunun bitişiğinde ise İşverenin kullanması için yaklaşık 195mm x 100mm lik boyutlarda Başlık 1. BÖLÜM ( 6.SAYFA)

12 Kutusu için bir boşluk bulunacaktır. İdare nin talep ettiği tüm çizim, rapor ve her türlü doküman Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıp sunulacaktır. Yüklenici, verdiği tüm dokümanların doğruluğundan, yeterliğinden ve zamanında tesliminden tek başına sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, Yüklenici, İşin herhangi bir kısmına geçmeden önce; ilgili çizimleri, teknik özellikleri, tasarım kıstasları ile analizini, hesaplamaları ve öngörülmüş diğer tüm sunumları İşverenin onayına sunacak, İDARE, incelemek üzere teslim aldığı bu gibi her dokümanda konuyla ilgili bilgileri bulabilecektir. Yüklenicinin resmen sunduğu tüm dokümanlar, içerdikleri bilgilerin Yüklenici tarafından yoklandığını ve İşlerde kullanılacak doğrulukta olduğunu belirten bir tasdik şerhi taşıyacaktır. Hesaplamalarda, işin hangi unsuruyla ilgili oldukları açıkça belirtilecek, Kitaplara, bildirilere veya diğer yayınlara atıfta bulunulduğunda şu bilgiler verilecektir: Yazar, başlık, yayıncı, basım tarihi, sayfa numarası. Yüklenici, istediği takdirde atıfların bir kopyasını Türkçe çevirisi ile birlikte İşverene verecektir. Yüklenici, tasarımında herhangi bir bilgisayar programı kullanmaya başlamayı teklif etmeden en az 60 (altmış) gün önce, bu programla ilgili şu bilgileri onay için İşverene sunacak ve bu programlardan en az 5 (beş) kullanıcı olmak üzere İşverene temin edecektir. Gerekirse bu programları kullanacak İDARE personeline eğitim sağlayacaktır. a) Problem Dokümantasyonu: - Programın işleyebileceği problem türünün, bilgisayardan beklenen bilgiler ile birlikte takdimi, - Problemin matematiksel model ile simülasyonu ve parametre seçiminin doğruluğunun kanıtlanması. b) Program Dokümantasyonu: - Programın analiz teorisi, yöntemi ve yapılan varsayımlar, - Programın tasarım sabitleri ve eşitlikleri, - Hesaplamayı adım adım gösteren akış şeması, - Tüm notasyonların anlatımı, - Programın kullanılışındaki sınırlamalar, - İlgili normlar, standartlar ve yapım kuralları, - Girdi kodlanışı ile çıktı yorumlanışı. c) Programın Doğrulanması: - Elle hesaplamalarla ve/veya bağımsız başka programlarla yoklanabilen basit problemlerle sınamak suretiyle hesaplamaları desteklemekte kullanılan programdan alınan basılı çıktılar, dizinli ve özetli bir ek olarak sunulacak, bu özete hesaplamaların ilgili bölümünde de yer verilecektir. 1. BÖLÜM ( 7.SAYFA)

13 Tasarım Kılavuzlarının Sunulması Yüklenici, İşe Başlama Emrini izleyen 60 (altmış) gün içinde, İşverene, İşin tasarlanmasında temel alınacak bir tasarım kılavuzu temin edecektir. Bu kılavuzu, İşin İnşaat İşleri ile Elektromekanik İşleri kategorilerini kapsayacak şekilde düzenleyecektir. Herhangi bir doküman ile tasarım kılavuzları arasında çelişki olması halinde tasarım kılavuzu geçerli olacak, tüm dokümanlar tasarım kılavuzuna uyacak şekilde düzeltilecektir. (İşveren tarafından aksi belirtilmedikçe) Onaylanacak Dokümanlarda Kopya Sayısı Yüklenici, onaya sunulması gereken tüm dokümanları 8 (sekiz) kopya, İngilizce kopyasının da sunulması istenen dokümanlar için 6 (altı) Türkçe ve 2 (iki) İngilizce olmak üzere toplam 8 (sekiz) kopya verecektir. İngilizce ve Türkçe kopyalar arasında tutarsızlık olmayacaktır Sunulan Dokümanlar üzerindeki Değerlendirmeler İDARE, Yüklenicinin onaya sunduğu dokümanlara 15 iş günü içinde işlem yaparak iade edecektir. Yüklenici, İşverenin aşağıdaki işaretlerle iade ettiği dokümanlar konusunda ilgili prosedürü izleyecektir: a) "Onaylı": Yüklenici, dokümanda atıfta bulunulan işi gerçekleştirebilir. b) "Düzeltilmek Üzere İade": Doküman, açıklamalar veya diğer değerlendirmeler hesaba katılarak onaya yeniden sunulacaktır. Yüklenici, dokümanda atıfta bulunulan işe devam edemez. Aksi takdirde, yapılan işin sökümü, yıkımı ve onaylı projesindeki durumuna getirilmesi yüklenicinin yükümlülüğündedir. Yüklenici, düzeltilmiş dokümanları, 21 (yirmi bir) gün içinde tekrar sunacaktır. Yüklenicinin proje sunumunda gecikmesi söz konusu olduğunda gecikilen süre Yüklenicinin uzatım talebinden düşülecektir Dokümanlarda Değişiklik Onaylı bir dokümanda herhangi bir değişikliğe gidildiğinde, o doküman onaya toplam 8 (sekiz) kopya olarak sunulacak, değişikliğin konusu olan işe, revize dokümanlar onaylanıncaya kadar devam edilmeyecektir. Onaylı olsun olmasın dokümanlara yönelik her türlü değişiklik, başlığa bitişik bir kutuda kısaca anlatılarak değişikliğin tarihi ve dokümanın revize edildiğini belirten uygun bir harf konulacaktır. Değişiklik doküman üzerinde açıkça belirtilecek, revizyon harfi bu değişikliğin bitişiğine eklenecektir. Bu Bölümün maddesinde tanımlanan düzeltmeleri içeren değişik her türlü doküman, Yüklenici tarafından 21 (yirmi bir) günde tamamlanarak İşverene onaya sunulacaktır. İşveren tarafından, yeniden sunuldukları tarihi izleyen 10 (on) işgünü içinde gözden geçirilip cevaplandıracaktır. 1. BÖLÜM ( 8.SAYFA)

14 Onaylı Dokümanlar Onaylı tüm dokümanların bilgisayar ve disket kayıtları İşverene teslim edilecektir. İşverenin imzası ve kaşesi ile birlikte onay tarihi ve varsa revizyon işareti bulunmayan çizimler onaylanmış sayılmayacak ve bu şekilde kullanılmayacaktır. Onaylı uygulama projesi olmayan işlerin yapımına izin verilmeyecektir Tasarımların Gözden Geçirilmesi Yüklenici, İşler ile bileşenlerine ve bunlarla ilgili yazılıma ilişkin uygulama tasarım sunumlarının zamanında ve nesnel olarak incelenmesine yönelik gözden geçirmeleri tanımlayıp yürütecektir. Yüklenici; veri paketleri, takdim materyali, gözden geçirme işlemi listeleri ve istenilen gözden geçirmelerin yürütülmesi için gerekli diğer destek çalışmaları dâhil olmak üzere düzenlenip gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır İNŞAAT İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Genel İşverenin ihale dokümanlarında yer alan İnşaat İşleri tasarımı, Yüklenicinin avan ve ayrıntılı tasarımının esasını oluşturacaktır. Yüklenici, bu çalışmalardan çıkan verileri devreye sokup kullanmaktan tek başına sorumlu olacaktır. İdare, elde edebildiği ve ihale dokümanları ile birlikte Yükleniciye aktardığı verilerin doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. Yüklenici Sözleşmenin gereken şekilde ifası için bütün güzergah boyunca ve depo-atölye sahası içinde mevcut zemin koşullarıyla ilgili gerekli gördüğü tüm etüt ve araştırmaları yapacaktır. Yüklenici, zeminin, tasarımda kullanılan yükleri taşımaya uygun olup olmadığını tespit etmekten sorumlu olacaktır. Yüklenici, jeoteknik etütleri ve araştırmaları yürütecek, bu şekilde elde edilen verileri, ulaşılan sonuçlarıyla birlikte İşverene sunacaktır. İşverenle başka bir mutabakata varılmadıkça, İnşaat İşlerinin tasarımı Ankara'da yürütülecektir Çizimler a) Çizimler yapıların geometrisini, malzemelerin türlerini ve ana bileşenlerin boyutlarını gösterecek netlikte ve fiili yapımda kullanılabilecek şekilde olacaktır. b) Yapım yöntemlerini ve sırasını gösteren ek çizimler de temin edilecek ve bunlarda gerekiyorsa kalıplama, iksalama, drenaj, vb. de yer alacaktır UygulamaTasarımı Yüklenici, Sözleşmenin imzasını takiben ayrıntılı tasarıma geçecektir. Yüklenici, İnşaat ve Bina İşlerinin herhangi bir kalemi üzerinde çalışma başlamadan en az 45 (kırkbeş) gün önce, İşin yapımına ilişkin uygulama çizimlerini ve yapım tekniğini İşverenin onayına sunacaktır. Ayrıntılı bu bilgiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler yer alacaktır: 1. BÖLÜM ( 9.SAYFA)

15 - Yapıma ilişkin ayrıntılı statik ve hat çizimleri, - Ayrıntılı tasarım hesaplamaları ve yapım yöntemleri, - Sistemin tüm yapılarının A3 formunda çizimleri, - Ayrıntılı teknik özellikler, - Ekipman temin eden firmaların teknik verileri. Yüklenici, İşlerin herhangi bir kalemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce, tasarımların gözden geçirilmesinin o kademesi için İşverenden onay alacaktır. Değişiklik geçiren dokümanların onaylanması prosedürü, bu Bölümün maddesinde anlatılan şekilde olacaktır. İşin ilerlemesi sırasında, tasarımda, çizimlerde veya teknik şartlarda İşin herhangi bir kalemi için değişiklik yapılması gerektiğinde, Yüklenici, değişiklikle ilgili ayrıntılı bilgileri kabul için sunacak, değişiklik onaylanıncaya kadar da o kaleme devam etmeyecektir İşletmeye Alma ve Test Prosedürleri Yüklenici, İnşaat ve Hat İşlerinin bir bölümüne yönelik İşletmeye Alma Testlerinin başlamasından en az 60 (altmış) gün önce test ve işletmeye alma prosedürlerinin ve dokümanlarının 8 (sekiz) kopyasını İşverene sunacaktır. Yüklenici, anılan bu işletmeye alma testlerinin tatminkar bir şekilde tamamlanmasını izleyen 14 (ondört) gün içinde, test sonuçlarına göre güncelleştirilmiş test prosedürlerinin İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2+6 kopyasını İşverene sunacaktır Uygulama Sonrası Doküman Sunumu Yüklenici, "Onaylı Çizimler"i, uygulamadaki değişikliklere yer vermek için, gerektiğinde revize çizimleri İşverene onay için sunacaktır. Yüklenici, aşağıdaki dokümanları, Geçici Kabulü izleyen 90 (doksan) gün içinde, uygun saklama dolapları ile birlikte sunacaktır: - Uygulama sonrası kesin çizimlerin 3'er (üçer) kağıt kopyası, - Tüm ekipman ve tesisat ile ilgili kesin İşletme ve Bakım Kılavuzlarının 3'er (üçer) kağıt kopyası, - Hesaplamaları, ayrıntılı tüm tasarım bilgilerini ve teknik özellikleri gösteren tasarım raporlarının 3'er (üçer) kağıt kopyası. Yüklenici, iş kapsamında sunacağı tüm dokümanların (inşaat, eleltrik, mekanik, elektromekenik vb.) soft kopyaları ile bunların muhafaza edileceği bilgisayar ve donanımları (çizici, tarayıcı, yazıcı v.b) ile gerekli arşiv takip, tasnif ve diğer yazılımları lisansları ile birlikte temin edecek ve bunlar aşağıda belirtilenleri yapabilecektir. a) Metin ve resim şeklinde her türlü dokümanı kapsayacaktır. b) Kullanıcının (a)'da belirtilen her türlü depolanan bilgiye ulaşmasını sağlayacaktır. 1. BÖLÜM ( 10.SAYFA)

16 c) Diskte her türlü eklemeyi ve çıkarmayı yapabilecektir. d) Sistemden orijinallerine benzer kalitede okunaklı kağıt kopyalar alınabilecektir ELEKTRİK, MEKANİK VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİ GENEL TASARIM GEREKLERİ Ekipman Özet Çizimleri; Yüklenici, bu Sözleşme çerçevesinde temin edilecek ekipmanın seçim kriterleri ile kapasite ve performans özelliklerini doğrulayan tasarım raporu ve montaj çizimlerini kaide detaylarını, diğer yapı ve ekipmanları etkileyecek ağırlık ve reaksiyon kuvvetlerini, montajlarının yapılacağı yerlere ait boşluk, delik v.s boyutlarını, diğer ekipman veya altyapı (elektrik, su gaz, telefon, bilgi akışı v.b) bağlantılarını gösterir çizimleri, ya alt yükleniciden temin ederek veya kendisi hazırlayarak işverenin onayına sunacaktır. Ekipmanın ağırlıklarını, yüklerini, dış kuvvetlerini ve ekipmanın yer alacağı yapıların kesin tasarımlarının hazırlanmasını kolaylaştıracak yeterlikte genel boyutlarını veren özet çizimleri, ya alt yüklenicilerden elde edecek ya da kendisi hazırlayacaktır. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunacaktır: - Temel çizimleri, - Ekipmanın belli başlı tüm parçalarının şemaları Şemalar Yüklenici, tüm düzeneklerin iç ve dış bağlantılarını, gösterilişini, terminal numaralarını, renk kodlarını, vb.'sini gösteren ve malzeme listelerini, kablo listelerini, vb.'yi içeren özet devre, kablaj ve tek hat şemalarını ya alt yüklenicilerinden elde edecek ya da kendisi hazırlayacak ve bunlar malzemenin imal edilmesinde, ekipman montajında ve işletmede kullanılacaktır Ayrıntılı Çizimler, Tasarımlar ve Teknik Özellikler Yüklenici, İşin tüm kalemleriyle ilgili belli herhangi bir işe geçmeden önce, ilgili ayrıntılı çizimleri, tasarımları, kesin tasarım verilerini, tasarım analizini ve tasarımla ilgili hesaplamaları, İşin tüm malzeme, imalat, montaj, test, kurma, işletmeye alma, işletme ve bakım ayrıntılarını, göstermesi gereken diğer tüm etütleri ve ayrıntılı teknik özellikleri ile birlikte ya alt yüklenicilerden elde edecek ya da kendisi hazırlayıp sunacaktır. Ayrıntılı çizimler ile teknik özelliklerde, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdakiler yer alacaktır: a) Genel montaj çizimleri, b) Aşağıdakileri gösteren montaj çizimleri: - Kesit görünüşleri, - İç ekipmanın montaj resimleri, - Montaj guruplarının işlevi, 1. BÖLÜM ( 11.SAYFA)

17 - Ayarlama ve işletme aralıkları, - Oyuntular, girintiler ve betondaki boşluklar, duvarlarda ve döşemelerdeki kanallar, - Gömülü parçalar - Beton ayaklar ile temel cıvataları ve kenetleri, - Sahada kullanılan toleranslar, - Sahada yapılan tüm ek yerleri, - Yağlama yöntemleri. c) Aşağıdakileri gösteren imalat ayrıntı çizimleri: - Ayrıntı boyutları, - Toleranslar, - Malzemeler, - İsim plakası şemaları. d) Aşağıdakiler için mühendislik talimatları ve ayrıntılı teknik özellikler: - Yazılım programı yapısı, - İmalat, - Fabrikasyon, - Son kat boya planı dahil boyama işleri, - Sıcak işleme, - Kaynak, - Yüzeylerin işlenmesi, - Test işleri. e) Standartları ve normları bulunanlar dışındaki tüm ekipman ve malzeme için ayrıntılı teknik özellikler Parça Dökümleri Yüklenici, ilgili parça dökümlerini ya alt yüklenicilerden elde ederek ya da kendisi hazırlayarak birinci çizim sunumuna dâhil edecektir. Bu dökümlerde ilgili ayrıntı veya montaj çizimine, kullanılan malzemeye veya (ticari ekipmanlarda) kataloga atıfta bulunulacaktır. 1. BÖLÜM ( 12.SAYFA)

18 Kataloglar, Resimler, vb. Teknik Şartnamenin çizimlerle ilgili gerekleri, aynı şekilde, ticari tüm ekipmana ilişkin olarak tüm parçaların bu Sözleşmenin gereklerine ve amacına uygun olacağını göstermek için, destekleyici materyal olarak kullanılmak üzere temin edilen kataloglara, resimlere, basılı teknik özelliklere, tasarım verilerine, analizine ve hesaplarına, imalatçının açıklayıcı literatürüne, test raporlarına, teknik özelliklere, sertifikaya ve talimatnameye de uygulanacaktır Tesis Kılavuzu Yüklenici, tesis edilecek tüm ekipmanın Sahada sorunsuz olarak kurulmasını, monte ve test edilmesini kolaylaştırmaya yönelik tesis prosedürlerini ve talimatlarını kapsayan Tesis Kılavuzlarını alt yüklenicilerden elde edecektir. Söz konusu talimatlarda; tesis sırasında izlenecek tam prosedürler, ölçülüp kayıt edilecek veriler (ayarlama ve kurma değerleri, vb.), yoklanacak metrajlar, boyutlar ve toleranslar ile birlikte belirtilecektir. Kılavuzda ise belli başlı ekipman parçalarının aktarılması ve kaldırılması ile ilgili bilgiler, montaj toleransları, kurma ve ayar değerleri ile tesis etme sırasında alınacak özel önlemler yer alacaktır. Tesis Kılavuzu çizimlerin onaylanmasında belirtilen aynı onay sürecinden geçecektir İşletme ve Bakım Kılavuzu, Acil Tahliye El Kitapları Malzemenin güvenilir bir şekilde işletme ve bakımı için gereken tüm bilgiler, 9. Bölümün maddesinde anlatılan bir kılavuz şeklinde özetlenecek, fakat şunlarla sınırlı olmayacaktır: - İşletme talimatları, - Elektrik ekipmanı, sayıcı ve koruyucu ekipman, - İletişim ekipmanı, - Sinyalizasyon ekipmanı, - Çeken/Çekilen araçların revizyon görmüş bölümleri (varsa), - İşletme senaryolarında değişikliğe olanak sağlayan uygulama yazılımı ve talimat kılavuzları. Bu bölümler farklı renklerde ciltlenecektir. Bağımsız ciltlerde şu dokümanlar ve veriler bulunacaktır: - Tesisin panel tanımlaması ve işletme, - Teknik ana özellikler, - Dış sistemlere bağlantı, - İşletme personeline periyodik testler, yoklama noktaları, işletme ve bakım sırasında gerekli önlemler ile ilgili talimatlar, alarm sinyalini takiben alınacak önlemler ile ilgili talimatlar, 1. BÖLÜM ( 13.SAYFA)

19 - İşletme ve bakım sırasında izlenecek önemli kuralların, standartların, emniyet tedbirlerinin ve talimatlarının özeti, - Gereken durumlarda boru tesisatı, devre ve kablaj şemalarını da içeren montaj çizimleri ve önemli ayrıntı çizimleri, - Tanıtma kodlarına ve imalatçıdan doğrudan sipariş için gereken tüm bilgileri içeren yedek parça listesi. Bakımla ilgili bölümler iki kısma ayrılacaktır: a) Muayene periyotlarını, rutin temizleme ve yağlama usullerini, emniyet yoklamalarını, ayarlamaları, vb'yi belirten günlük (koruyucu) bakım. b) Parçaların sökülmesini, çıkarılmasını ve yedekleriyle değiştirilmesini anlatan onarımlar ve ağır bakımlar, arıza tespit kılavuzları, onarım talimatları, vb. İşletme ve Bakım Kılavuzları A4 boyutlarında, plastik sırtlı, mukavva kaplı ve spiral ciltli olacak ve şu bilgileri içerecektir: - Dizin, - Genel anlatım, - İşletme ayrıntıları, - Otomatik kumandalar, - Bakım talimatları, - Ekipman firmalarının ve Yerel Acentelerin listesi, - Teknik veriler tablosu, - Ekipman firmalarının literatürü, - İmalatçıların yedek parça listesi, - Karşılıklı referanslar, gereken durumlarda uygulama sonrası çizimlere yönelik ayrıntılar. Yüklenici, İşletme ve Bakım Kılavuzlarını, Garanti Döneminin sonunda, konfigürasyonda veya teknik özelliklerde o dönemde ortaya çıkmış olabilecek her türlü değişikliğe göre yeniden güncelleştirecektir İşverenin Onayına Sunulacak Çizimler ve/veya Dokümanlar Aşağıda belirtilen ekipman (araçların revizyon görmüş bölümleri ile ilgili ekipmanlar da dahil olmak üzere) çizimleri ve dokümanlar, Teknik Şartnameye uygunlukları bakımından gözden geçirilip onaylanmak üzere İşverene sunulacaktır. Onay mekanizması ile süreleri bu Bölümün 1.3. maddesinde anlatılan şekilde olacaktır: a) İşe Başlama Emrini izleyen 90 (doksan) gün içinde, şunlardan 4 (dört) takım; 1. BÖLÜM ( 14.SAYFA)

20 - Bu bölümün maddesinde yer alan tasarım verileri, tasarım analizi ve tasarımla ilgili hesaplamaları, - Teklif edilen yedek parçalar, - Entegrasyon ve işletme tasarımı - Tasarım ve imalat takvimleri, - Teslimat, montaj ve işletmeye alma takvimleri, - Ana çizimler, şemalar, tablolar ve elektrik şemaları, - Tip test raporları veya uygunluk bildirimi ve standart ekipmanla ilgili literatür, - Yürütülecek performans, malzeme ve atölye test programı. b) İşe Başla Emrini izleyen 120 (yüzyirmi) gün içinde, şunlardan 4 (dört) takım; - Ekipmanın özet çizimleri, - Temin edilecek tüm ekipman kalemleri için temel yükleri ve gerekli montaj ayrıntıları, - Varsa bağlantıların ayrıntılarını gösteren ve üçüncü şahıslarca yapılan veya tesis edilen kalemleri içeren avan çizimler, - Ekipmanın, kullanılması düşünülen malzemelerin ayrıntıları ile birlikte, montaj avan çizimleri, - Ana elektrik şemaları, - Kablo yapıları ile raklarına ait şematik diyagramlar ve çizimler, - İnşaat İşlerini etkileyecek tüm çizimler. c) İmalattan önce, şunlardan 4 (dört) takım; - Önemli tüm boyutlarıyla ayrıntılı imalat çizimleri (araçların revizyon görmüş bölümleri de dahil olmak üzere), kesin montaj çizimleri, idare ve kontrol şemaları, kablaj şemaları, ve işletme ilkelerinin anlaşılmasına yardım edip bu konudaki tüm bilgileri sağlamaya yönelik blok ve devre şemaları, - Teklif edilen yedek parçaların listesi, - Renk şemaları, - Ekipman tertibi çizimi. d) Test Etme ile İşletmeye Almanın başlamasından en az doksan (90) gün önce; - Test Etme,"İşletmeye Alma Kılavuzu" ile avan "İşletme ve Bakım Kılavuzları. 1. BÖLÜM ( 15.SAYFA)

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 03.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25305 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJE HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı