ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2012/6 Aylık [] :12:41 Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2012/6 Aylık [] :12:41 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2012/6 Aylık [] :12:41 Faaliyet Raporu 01/01/ /06/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2012/6 Aylık [] :12:11 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI :13 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30 / 06 / 2012 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) :51:21 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No: Levent/Istanbul Telefon ve Faks No. : Tel: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: FAX: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Ve Komitelerin Seçimi AÇIKLAMA:

2 Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuz; KuruluĢumuzun 08 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluģan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yapılarak Yönetim Kurulu BaĢkanlığı'na Ferit Bülent EczacıbaĢı'nın BaĢkan Yardımcılığına Osman Erdal Karamercan'ın, Murahhas Üyeliğe Atalay Muharren Gümrah'ın seçilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliği'nde ( ''Tebliğ'') yer alan hükümler çerçevesinde ; I. Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluģturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluģmasına; BaĢkanlığına Sayın Yüksel Güner'in, Hasan Tunç Erkanlı'nın üyeliğine getirilmesine, II. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluģmasına; BaĢkanlığına Hasan Tunç Erkanlı'nın, üyeliğine Sayın Mustafa Sacit Basmacı'nın getirilmesine, III. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi görevlerinide yerine getirmesine, Karar vermiģtir. Kurulan komitelerin çalıģma esasları ve hangi üyelerden oluģtuğu hususları ġirketimiz internet sitesinde ( < yayınlanmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. / ECZYT [ECYAP, INTEM] :49:12 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Kat: Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Reuters'te ve Basında Finlandiyalı Sanitec Firması Hakkında Çıkan Haberler Hakkında AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Reuters'in Tarihli haberinde "EQT tarafından satıģa çıkarılan Sanitec için Ġspanyol Roca, Japonya'dan JS Group Corporation'ın yanı sıra özel sermaye Ģirketi KKR ile birlikte EczacıbaĢı Holding'in de teklif vermeyi değerlendirdiği" yönündeki haber, EczacıbaĢı Holding A.ġ. ile ilgili olup, kuruluģumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır.

3 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :31:07 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Levent/Istanbul Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAX Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : EczacıbaĢı Holding A.ġ Yönetim Kurulu Kararı Hakkında Bilgilendirme AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ana ortağımız bulunan EczacıbaĢı Holding'in yapı ürünleri grubundaki iģtiraklerinin faaliyet alanlarında her türlü yurt içi ve yurt dıģı stratejik iģbirliği olanaklarının araģtırılması amacıyla yaptığı yetkilendirmeye iliģkin Yönetim Kurulu Kararı aģağıda sunulmuģtur. Konu hakkında bilgimiz dahiline giren Ģirketimizi ilgilendiren geliģmeler oldukça paylaģılacaktır. EczacıbaĢı Holding A.ġ. Yönetim Kurulu Kararı Tarih : Sayı : 10 Bugün Toplanan Yönetim Kurulunda; Yapı ürünleri grubundaki iģtiraklerimizin faaliyet alanlarındaki her türlü yurt içi ve yurt dıģı stratejik iģbirliği olanaklarının araģtırılması, etüd edilmesi ve olgunlaģtırılarak Yönetim Kuruluna sunulması amacıyla çalıģmalarda bulunmak üzere, Stratejik Planlama ve Finansman Grup BaĢkanlığına görev ve yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiģtir." Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :05:32 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

4 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Levent/ Ġstanbul Telefon ve Faks No. : / Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : / Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜġÜLEN KONULAR: Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2012/3 Aylık [] :50:28 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2012/3 Aylık [] :49:58 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI : 8

5 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) 01/01/ /03/2012 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) :51:04 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Levent/Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Genel Kurul Bilgilendirme Notları AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüģülecek konularla ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar ġirketimiz internet sitesinde( ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Notları"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuģ olup, açıklanan bilgilerde değiģiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :40:15 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

6 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Levent/Ġstanbul Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAX: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : tarih 17:02:16 Özet Bilgi : Genel Kurul Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Ve Çağrı-Düzeltme(Tekrar Gönderim) Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi : Saati : 09:00 Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Levent/Ġstanbul (Altındamlası Toplantı Salonu) GÜNDEM: 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması yılı çalıģmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, yılı çalıģmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi sayılarının, görev sürelerinin ve verilecek ücretlerin tespiti, 8. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti

7 9. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim ġirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması, 10. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11. Sermaye piyasası Kanunu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara iliģkin ġirketin ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında iliģkili taraflarla yıl içersinde yapılan iģlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi 15. ġirket esas sözleģmesinin "Yönetim Kurulu" baģlıklı 13'üncü, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin BoĢalması" baģlıklı 15'inci, "Ücret ve Huzur Hakları" baģlıklı 19'uncu, "Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması'' baģlıklı 26'ıncı, "Uygulanacak Hükümler'' baģlıklı 33'üncü, "Ġlanlar'' baģlıklı 40'ıncı madde değiģiklikleri ve "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum'' baģlıklı 46'ıncı ilave maddelere iliģkin ekli tadil metinlerinin görüģülerek karara bağlanması. 16. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (k r ortaklığı belgesi, k r iģtirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K 'nun 425. maddesinde yer alan hususların, yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması, 17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıģmasına neden olabilecek nitelikte iģlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Ģirketin konusuna giren iģleri, bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve bu nevi iģleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleģtirilen iģlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 18.Dilekler. EK AÇIKLAMALAR: Tekrar Gönderim Nedeni: tarih 17:02:16 saatinde gönderilen bildirimde "ANA SÖZLEġME TADĠL TASARISI" açıklamalı duyuru sehven gönderilmiģtir."genel Kurul Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Ve Çağrı" açıklamalı duyuru diğer duyuruyu kapsamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tarih 3918 numara ile ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığ'ından tarih 2762 numara ile onaylanmıģ ekteki Tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.genel Kurul toplantısına ait çağrı ve vekaletname ektedir. Bilginize sunarız, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :02:16 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

8 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Levent/Ġstanbul Telefon ve Faks No. : TEL: FAX: Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAX: Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur Özet Bilgi : Genel Kurul Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Ve Çağrı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi : Saati : 09:00 Adresi : Büyükdere Cad.Ali Kaya Sok.No:5 Levent/Ġstanbul (Altındamlası Toplantı Salonu) GÜNDEM: 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, yılına ait Bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması yılı çalıģmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, yılı çalıģmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi sayılarının, görev sürelerinin ve verilecek ücretlerin tespiti,

9 8. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti 9. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim ġirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması, 10. Yıl içinde yapılan bağıģlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11. Sermaye piyasası Kanunu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara iliģkin ġirketin ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında iliģkili taraflarla yıl içersinde yapılan iģlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi 15. ġirket esas sözleģmesinin "Yönetim Kurulu" baģlıklı 13'üncü, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin BoĢalması" baģlıklı 15'inci, "Ücret ve Huzur Hakları" baģlıklı 19'uncu, "Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması'' baģlıklı 26'ıncı, "Uygulanacak Hükümler'' baģlıklı 33'üncü, "Ġlanlar'' baģlıklı 40'ıncı madde değiģiklikleri ve "Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum'' baģlıklı 46'ıncı ilave maddelere iliģkin ekli tadil metinlerinin görüģülerek karara bağlanması. 16. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (k r ortaklığı belgesi, k r iģtirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K 'nun 425. maddesinde yer alan hususların, yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması, 17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıģmasına neden olabilecek nitelikte iģlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Ģirketin konusuna giren iģleri, bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve bu nevi iģleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleģtirilen iģlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 18.Dilekler. EK AÇIKLAMALAR: Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tarih 3918 numara ile ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığ'ından tarih 2762 numara ile onaylanmıģ ekteki Tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.genel Kurul toplantısına ait çağrı ve vekaletname ektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :02:16 Özel Durum Açıklaması (Genel)

10 Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD.ALĠ KAYA SOK.NO:5 LEVENT/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : ANA SÖZLEġME TADĠL TASARISI AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'na, Açıklanacak Özel Durum: Yönetim Kurulumuz, ġirketimizin Ana SözleĢmesi'nin 13. Madde Yönetim Kurulu, 15. Madde Yönetim Kurulu Üyeliğinin BoĢalması, 19. Madde Ücret ve Huzur Hakları, 26. Madde Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması, 33. Madde Uygulanacak Hükümler, 40. Madde Ġlanlar, 46. Madde Kurumsal Yönetim Ġlkerine Uyum kısmının, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması konusundaki esaslara uyum sağlamak amacıyla ekte belirtildiği Ģekliyle tadil edilmesine karar vermiģtir. Ana sözleģme tadili izni için 03 Nisan 2012 tarih 7852 evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna baģvurulmuģtur. Bilgilerinize sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :01:03 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD.ALĠ KAYA SOK.NO:5 LEVENT/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su :

11 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Esas SözleĢme DeğiĢikliği-SPK Onayı AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: ġirketimizin Ana SözleĢmesi'nin ve 46. maddeleri Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması konusundaki esaslara uyum sağlamak amacıyla tadil edilmesine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 06/04/2012 tarih ve 3918 sayılı yazısı ile izin alınmıģ olup 09 Nisan 2012 tarihi itibariyle ekte bulunan ana sözleģme tadil metni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayına sunulmuģtur. Bilginize sunarız. Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :42:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD.ALĠ KAYA SOK.NO:5 LEVENT/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : BAĞIMSIZ DENETĠM FĠRMASI SEÇĠMĠ AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; KuruluĢumuzun Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından yapılan öneri üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi (PricewaterhouseCoopers) ile 2012 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için 1 yıllık sözleģme yapılması ve seçilen Bağımsız DıĢ Denetim ġirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar vermiģtir. Bilginize sunarız,

12 Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz :19:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD.ALĠ KAYA SOK.NO:5 LEVENT/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : ANA SÖZLEġME TADĠL TASARISI AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası BaĢkanlığı'na, Açıklanacak Özel Durum: Yönetim Kurulumuz, ġirketimizin Ana SözleĢmesi'nin 13. Madde Yönetim Kurulu, 15. Madde Yönetim Kurulu Üyeliğinin BoĢalması, 19. Madde Ücret ve Huzur Hakları, 26. Madde Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması, 33. Madde Uygulanacak Hükümler, 40. Madde Ġlanlar, 46. Madde Kurumsal Yönetim Ġlkerine Uyum kısmının, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin uygulanması konusundaki esaslara uyum sağlamak amacıyla ekte belirtildiği Ģekliyle tadil edilmesine karar vermiģtir. Ana sözleģme tadili izni için 03 Nisan 2012 tarih 7852 evrak numarası ile Sermaye Piyasası Kuruluna baģvurulmuģtur. Bilgilerinize sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

13 ġgbf-diğer Hususlar Diğer Hususlar ġgbf-grup ġirketleri Hakkında Bilgiler Grup ġirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Faaliyet Konusu Unvanı ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermayesi ġirketin Sermayedeki Payı Para Birimi ġirketin Sermayedeki Payı (%) ġirket Ġle Olan ĠliĢkinin Niteliği ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SAN.VE TĠC.A.ġ ESĠ ECZACIBAġI SĠGORTA ACENTELĠĞĠ SERAMĠK SAĞLIK GEREÇLERĠ,TAMAMLAYICI ÜRÜNLERĠ,BANYO/MUTFAK MOBĠLYALARI VE ARMATÜR ÜRETĠMĠ SĠGORTA ACENTELĠK HĠZMETLERĠ TL 5,48 ĠġTĠRAK TL 2,50 ĠġTĠRAK ġgbf-bağlantı Kurulacak ġirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak ġirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ERKAN DURUSOY MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ

14 ġükrü IġIK MALĠ ĠġLER YÖNETĠCĠSĠ (172) SPK ĠLERĠ DÜZEY LĠSANSI LĠSANS ONAYDA ġgbf-yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Ġtibariyle Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler ATALAY MUHARREM GÜMRAH ÜYESĠ/MUHARRAS ÜYE ENDÜSTRĠ SATIġTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI/GENEL MÜDÜR GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ ESER ERSOY TÜRKĠYE SATIġ DĠREKTÖRÜ ĠNġAAT SATIġ DĠREKTÖRÜ ERKAN DURUSOY MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ S.M.M.M MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ ġgbf-yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Ġtibariyle Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağ Yön Kur Üye Olu Olm FERĠT BÜLENT ECZACIBAġI BAġKANI KĠMYA YÜKSEK YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI GRUP ġġrketlerġnde BAġKANLIĞI Bağ Üye OSMAN ERDAL KARAMERCAN BAġKAN YARDIMCILIĞI KĠMYA YÜKSEK YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARDIMCILIĞI GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ/CEO Bağ Üye HÜSAMETTĠN ONANÇ ÜYESĠ ENDÜSTRĠ YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ/YAPI ÜRÜNLERĠ GRUBU BAġKANLIĞI Bağ Üye MUSTAFA SACĠT ÜYESĠ YEMĠNLĠ MALĠ YÖNETĠM KURULU GRUP ġġrketlerġnde YÖNETĠM VE DENETĠM Bağ Üye

15 Bağ Üye BASMACI MÜġAVĠR ÜYELĠĞĠ KURULUĞU ÜYELĠĞĠ,MALĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AHMET TAHSĠN YAMANER ÜYESĠ SERAMĠK YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GRUP ġġrketlerġnde ĞU ÜYELĠĞĠ/VĠTRA KARO SERAMĠK-GENEL MÜDÜRÜ Bağ Üye LEVENT GĠRAY ÜYESĠ ENDÜSTRĠ YÜKSEK YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ /ĠNTEMA ĠNġAAT VE TES.MALZ.YAT.VE PAZ.A.ġ PAZARLAMA BAġKAN YARDIMCILIĞI Bağ Üye ATALAY MUHARREM GÜMRAH ÜYESĠ/MURAHHAS ÜYE ENDÜSTRĠ YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ/GENEL MÜDÜR GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ/ĠNTEMA ĠNġAAT VE TES.MALZ.YAT.VE PAZ.A.ġ GENEL MÜDÜRÜ Bağ Üye TAYFUN ĠÇTEN DENETÇĠ YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR DENETÇĠ ECZACIBAġI HOLDĠNG A.ġ.BAġDENETÇSĠ,GRUP ġġrketlerġnde DENETÇĠ Bağ Üye BÜLENT AVCI DENETÇĠ YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR DENETÇĠ ECZACIBAġI HOLDĠNG A.ġ.BAġDENETÇSĠ,GRUP ġġrketlerġnde DENETÇĠ Bağ Üye ġgbf-sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya Gördüğü TeĢkilatlanmıĢ Piyasalar Kote Edilen/ Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/ Görmeye BaĢladığı Tarih Ġlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke Ġlgili Piyasanın/Borsanın Ġsmi Piyasanın/Borsanın Ġlgili Pazarı HĠSSE SENEDĠ TÜRKĠYE ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ULUSAL PAZAR

16 ġgbf-sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Değeri Toplam Değer Sermayeye Oranı (%) Ġmtiyaz Türü Borsada Görüp Görmediği YOK HAMĠLĠNE 0, ,96 52,24 HALKA KAPALI YOK HAMĠLĠNE 0, ,04 47,76 HALKA AÇIK TOPLAM ġgbf-sermayeye Dolaylı Yoldan Olanlar Son Durum Ġtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Olan Gerçek ve Tüzel KiĢiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (%) EĠS ECZACIBAġI ĠLAÇ SANAYĠ VE TĠC.A.ġ ,13 11,81 BÜLENT ECZACIBAġI ,86 5,43 FARUK ECZACIBAġI ,46 5,43 TOPLAM ,45 22,67 ġgbf-ortaklık Yapısı Son Durum Ġtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Ortaklar Ġle Tüzel KiĢi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (%)

17 ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ ,57 ECZACIBAġI HOLDĠNG ,43 ECZACIBAġI ĠLAÇ PAZARLAMA ,97 EKOM ECZACIBAġI DIġ TĠCARET A.ġ ,97 ECZACIBAġI BĠLĠġĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ ,64 GĠRĠġĠM PAZARLAMA A.ġ ,6 HALKA ARZ ,82 TOPLAM ġgbf-kayıtlı Sermaye Tavanı Kayıtlı Sermaye Tavanı TL ġgbf-ödenmiģ/çıkarılmıģ Sermaye ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye TL ġgbf-fiili Faaliyet Konusu Fiili Faaliyet Konusu ECZACIBAġI YAPI GRUBU ġġrketlerġne AĠT ÜRÜNLERĠN(SERAMĠK SAĞLIK GEREÇLERĠ,TAMAMLAYICI ÜRÜNLER VE GÖMME REZERVUARLAR,ARMATÜR,BANYO MOBĠLYALARI,BANYO AKSESUARLARI,SERAMĠK KAROLAR,KÜVET VE DUġ SĠSTEMLERĠ,DERZ DOLGU MALZEMELERĠ),TÜRKĠYE ÇAPINDA SATIġININ YANI SIRA BANYO MUTFAK YENĠLEME PAZARINA YÖNELĠK ÜRÜN VE HĠZMET BÜTÜNÜNÜN PROJE VE TASARIMINDAN BAġLAYAN YÖNLENDĠRĠCĠ VE BĠLGĠLENDĠRĠCĠ TANITIM,TEġHĠR,DANIġMANLIK,SATIġ VE SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠNĠ GERÇEKLEġTĠRMEKTĠR.BU KAPSAMDA ĠLĠġKĠLĠ KĠġĠ KONUMUNDA OLMAYAN FĠRMALARDAN(YURTĠÇĠ VE YURTDIġI)SAĞLANAN ÜRÜNLERĠN DE SATIġINI YAPMAKTIR. ġgbf-ġirketin Süresi Süresi SÜRESĠZ

18 ġgbf-vergi No Vergi No ġgbf-vergi Dairesi Vergi Dairesi BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGĠ DAĠRESĠ ġgbf-ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Memurluğu ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠL MEMURLUĞU ġgbf-ticaret Sicil Numarası Ticaret Sicil Numarası / ġgbf-tescil Tarihi Tescil Tarihi 01/08/1978 ġgbf-web Adresi Web Adresi ġgbf-elektronik Posta Adresi Elektronik Posta Adresi ġgbf-üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

19 YOKTUR. ġgbf-ġletiģim Adresi ĠletiĢim Adresi ESENTEPE MAH.KARDEġLER CAD.ATOM SOK.NO:2/2 TELEFON: FAKS: ġgbf-merkez Adresi Merkez Adresi BÜYÜKDERE CAD.ALĠ KAYA SOK.NO: LEVENT/ĠSTANBUL TEL: FAX: ġgbf-ticaret Unvanı Ticaret Unvanı ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ ġgbf-diğer Hususlar Diğer Hususlar ġgbf-grup ġirketleri Hakkında Bilgiler Grup ġirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Faaliyet Konusu Unvanı ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermayesi ġirketin Sermayedeki Payı Para Birimi ġirketin Sermayedeki Payı (%) ġirket Ġle Olan ĠliĢkinin Niteliği ECZACIBAġI YAPI GEREÇLERĠ SAN.VE TĠC.A.ġ ESĠ ECZACIBAġI SĠGORTA ACENTELĠĞĠ SERAMĠK SAĞLIK GEREÇLERĠ,TAMAMLAYICI ÜRÜNLERĠ,BANYO/MUTFAK MOBĠLYALARI VE ARMATÜR ÜRETĠMĠ SĠGORTA ACENTELĠK HĠZMETLERĠ TL 5,48 ĠġTĠRAK TL 2,50 ĠġTĠRAK

20 ġgbf-bağlantı Kurulacak ġirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak ġirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ERKAN DURUSOY MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ ġükrü IġIK MALĠ ĠġLER YÖNETĠCĠSĠ (172) SPK ĠLERĠ DÜZEY LĠSANSI LĠSANS ONAYDA ġgbf-yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Ġtibariyle Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler ATALAY MUHARREM GÜMRAH ÜYESĠ/MUHARRAS ÜYE ENDÜSTRĠ SATIġTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI/GENEL MÜDÜR GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ ESER ERSOY TÜRKĠYE SATIġ DĠREKTÖRÜ ĠNġAAT SATIġ DĠREKTÖRÜ ERKAN DURUSOY MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ S.M.M.M MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ ġgbf-yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

21 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum Ġtibariyle Ortaklık DıĢında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağ Yön Kur Üye Olu Olm FERĠT BÜLENT ECZACIBAġI BAġKANI KĠMYA YÜKSEK YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI GRUP ġġrketlerġnde BAġKANLIĞI OSMAN ERDAL KARAMERCAN BAġKAN YARDIMCILIĞI KĠMYA YÜKSEK YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARDIMCILIĞI GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ/CEO --- HÜSAMETTĠN ONANÇ ÜYESĠ ENDÜSTRĠ YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ/YAPI ÜRÜNLERĠ GRUBU BAġKANLIĞI MUSTAFA SACĠT BASMACI ÜYESĠ YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GRUP ġġrketlerġnde YÖNETĠM VE DENETĠM KURULUĞU ÜYELĠĞĠ,MALĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ AHMET TAHSĠN YAMANER ÜYESĠ SERAMĠK YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GRUP ġġrketlerġnde ĞU ÜYELĠĞĠ/VĠTRA KARO SERAMĠK-GENEL MÜDÜRÜ LEVENT GĠRAY ÜYESĠ ENDÜSTRĠ YÜKSEK YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ /ĠNTEMA ĠNġAAT VE TES.MALZ.YAT.VE PAZ.A.ġ PAZARLAMA BAġKAN YARDIMCILIĞI ATALAY MUHARREM GÜMRAH ÜYESĠ/MURAHHAS ÜYE ENDÜSTRĠ YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ/GENEL MÜDÜR GRUP ġġrketlerġnde ÜYELĠĞĠ/ĠNTEMA ĠNġAAT VE TES.MALZ.YAT.VE PAZ.A.ġ GENEL MÜDÜRÜ TAYFUN ĠÇTEN DENETÇĠ YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR DENETÇĠ ECZACIBAġI HOLDĠNG A.ġ.BAġDENETÇSĠ,GRUP ġġrketlerġnde DENETÇĠ BÜLENT AVCI DENETÇĠ YEMĠNLĠ MALĠ DENETÇĠ ECZACIBAġI HOLDĠNG A.ġ.BAġDENETÇSĠ,GRUP

22 MÜġAVĠR ġġrketlerġnde DENETÇĠ ġgbf-sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya Gördüğü TeĢkilatlanmıĢ Piyasalar Kote Edilen/ Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/ Görmeye BaĢladığı Tarih Ġlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke Ġlgili Piyasanın/Borsanın Ġsmi Piyasanın/Borsanın Ġlgili Pazarı HĠSSE SENEDĠ TÜRKĠYE ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ULUSAL PAZAR ġgbf-sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara ĠliĢkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Değeri Toplam Değer Sermayeye Oranı (%) Ġmtiyaz Türü Borsada Görüp Görmediği YOK HAMĠLĠNE 0, ,96 52,24 HALKA KAPALI YOK HAMĠLĠNE 0, ,04 47,76 HALKA AÇIK TOPLAM ġgbf-sermayeye Dolaylı Yoldan Olanlar Son Durum Ġtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Olan Gerçek ve Tüzel KiĢiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (%)

23 EĠS ECZACIBAġI ĠLAÇ SANAYĠ VE TĠC.A.ġ ,13 11,81 BÜLENT ECZACIBAġI ,86 5,43 FARUK ECZACIBAġI ,46 5,43 TOPLAM ,45 22,67 ġgbf-ortaklık Yapısı Son Durum Ġtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Ortaklar Ġle Tüzel KiĢi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı Sermayedeki Payı (%) ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ ,57 ECZACIBAġI HOLDĠNG ,43 ECZACIBAġI ĠLAÇ PAZARLAMA ,97 EKOM ECZACIBAġI DIġ TĠCARET A.ġ ,97 ECZACIBAġI BĠLĠġĠM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ ,64 GĠRĠġĠM PAZARLAMA A.ġ ,6 HALKA ARZ ,82 TOPLAM ġgbf-kayıtlı Sermaye Tavanı Kayıtlı Sermaye Tavanı TL ġgbf-ödenmiģ/çıkarılmıģ Sermaye

24 ÖdenmiĢ/ÇıkarılmıĢ Sermaye TL ġgbf-fiili Faaliyet Konusu Fiili Faaliyet Konusu ECZACIBAġI YAPI GRUBU ġġrketlerġne AĠT ÜRÜNLERĠN(SERAMĠK SAĞLIK GEREÇLERĠ,TAMAMLAYICI ÜRÜNLER VE GÖMME REZERVUARLAR,ARMATÜR,BANYO MOBĠLYALARI,BANYO AKSESUARLARI,SERAMĠK KAROLAR,KÜVET VE DUġ SĠSTEMLERĠ,DERZ DOLGU MALZEMELERĠ),TÜRKĠYE ÇAPINDA SATIġININ YANI SIRA BANYO MUTFAK YENĠLEME PAZARINA YÖNELĠK ÜRÜN VE HĠZMET BÜTÜNÜNÜN PROJE VE TASARIMINDAN BAġLAYAN YÖNLENDĠRĠCĠ VE BĠLGĠLENDĠRĠCĠ TANITIM,TEġHĠR,DANIġMANLIK,SATIġ VE SATIġ SONRASI HĠZMETLERĠNĠ GERÇEKLEġTĠRMEKTĠR.BU KAPSAMDA ĠLĠġKĠLĠ KĠġĠ KONUMUNDA OLMAYAN FĠRMALARDAN(YURTĠÇĠ VE YURTDIġI)SAĞLANAN ÜRÜNLERĠN DE SATIġINI YAPMAKTIR. ġgbf-ġirketin Süresi Süresi SÜRESĠZ ġgbf-vergi No Vergi No ġgbf-vergi Dairesi Vergi Dairesi BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGĠ DAĠRESĠ ġgbf-ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Memurluğu ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠL MEMURLUĞU ġgbf-ticaret Sicil Numarası Ticaret Sicil Numarası / ġgbf-tescil Tarihi Tescil Tarihi

25 01/08/1978 ġgbf-web Adresi Web Adresi ġgbf-elektronik Posta Adresi Elektronik Posta Adresi ġgbf-üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler YOKTUR. ġgbf-ġletiģim Adresi ĠletiĢim Adresi ESENTEPE MAH.KARDEġLER CAD.ATOM SOK.NO:2/2 TELEFON: FAKS: ġgbf-merkez Adresi Merkez Adresi BÜYÜKDERE CAD.ALĠ KAYA SOK.NO: LEVENT/ĠSTANBUL TEL: FAX: ġgbf-ticaret Unvanı Ticaret Unvanı ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZEMELERĠ YATIRIM VE PAZARLAMA A.ġ ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2011/Yıllık [] :29:01 Faaliyet Raporu

26 01/01/ /12/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ĠNTEMA ĠNġAAT VE TESĠSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.ġ. / INTEM, 2011/Yıllık [] :28:39 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ:16/03/2012 KARAR SAYISI :5 SERMAYE PĠYASASI KURULU'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI a) dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporu b) c) :06:33 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2012/4. ncü Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki Gelir Tablosu Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: ġirketimizin dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine e-beyanname yoluyla verilen Gelir Tablosu olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre DüzenlenmemiĢtir. Bilginize sunarız. Saygılarımızla, ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. / ECZYT [INTEM] :34:54

27 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Kat: Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR tarihinde Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. payları ile ilgili olarak 10,90 TL fiyattan 808 adet alıģ iģlemi ortaklığımızca gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %44,32 sınırına ulaģmıģtır. in detaylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Alım ,9 8807, , ,32 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. [EREGL, ERSU, GARAN, GOLTS, INTEM, IZMDC, KCHOL, KRTEK, PETKM, PRKAB, RAYSG, USAK, YKBNK] :42:15 Borsada Gören Tipe DönüĢüm Talepleri

28 ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. / ECZYT [INTEM] :37:43 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Kat: Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR tarihinde Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. payları ile ilgili olarak 10,50 TL - 10,70 TL fiyat aralığından adet alıģ iģlemi ortaklığımızca gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %44,31 sınırına ulaģmıģtır. in detaylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Alım , , , Alım , , ,31 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. / ECZYT [INTEM] :54:04 Hisse Alım Satım Bildirimi

29 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Kat: Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR tarihinde Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. payları ile ilgili olarak 10,20 TL - 10,75 TL fiyat aralığından adet alıģ iģlemi ortaklığımızca gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %44,09 sınırına ulaģmıģtır. in detaylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Alım , , , , Alım ,3 2945, , , Alım , , , , Alım ,4 7300, , , Alım , , , , Alım , , , Alım , , , , Alım , , Alım , , , Alım , , ,06

30 Alım , , , ,09 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. / ECZYT [INTEM] :39:24 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis Kat: Levent -Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay leri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. Hissesi Alımı AÇIKLAMALAR tarihinde Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. payları ile ilgili olarak 10,75 TL fiyattan adet alıģ iģlemi ortaklığımızca gerçekleģtirilmiģtir. Bu iģlemle birlikte Ġntema ĠnĢaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.ġ. sermayesindeki paylarımız tarihi itibariyle %43,66 sınırına ulaģmıģtır. in detaylarına iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda verilmektedir. Tarihi in Niteliği e Konu Fiyatı (TL/Adet) den Önce den Önce ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Sonrası Sonrası ġirket Sermayesi Ġçindeki Payı (%) Alım , , , ,66 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter,

31 kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO:5 34394 LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 85 58 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] 18.05.2012 16:19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] 18.05.2012 16:19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] 18.05.2012 16:19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Ortaklığın Adresi : Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar-Ġstanbul Telefon

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon 212-3179433 Faks 212-2844988 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] 23.12.2011 09:23:30 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] 23.12.2011 09:23:30 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] 23.12.2011 09:23:30 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] 21.12.2011 09:14:05 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECYAP] 20.12.2011 09:14:46 İSTANBUL MENKUL

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL,

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. / ECZYT [INTEM] :03:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. / ECZYT [INTEM] :03:52 Hisse Alım Satım Bildirimi MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. [ACIBD, AKENR, ALNTF, EREGL, FROTO, INTEM, MGROS, NUHCM, TCELL, TUPRS, YGYO] 06.12. 17:32:30 Borsada Gören Tipe DönüĢüm Talepleri ECZACIBAġI YATIRIM HOLDĠNG ORTAKLIĞI A.ġ. /

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 Özel Durum Açıklaması (Genel) ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 Ortaklığın Adresi : : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DGKLB [] :34:15

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DGKLB [] :34:15 / DGKLB [] 8:34:5 Bilgilendirme Politikası 7:55:30 8:00:5 Ortaklığın Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:3/ : B blok Kat:5 Kavacık Beykoz İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 26 322 00 90-26 322

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [ECZYT, INTEM] 01.08.2014 14:13:17 ŞÜKRÜ IŞIK TİC. MUH. YÖNETİCİSİ ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.08.2014 14:13:09 Ortaklığın

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 25.12.2013 08:41:38 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] :40:06 KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 14.10.2009 15:40:06 Ortaklığın Adresi İZMİR ANKARA KARAYOLU 25. Km. : NO: 158 KEMALPAŞA-İZMİR Telefon ve Faks No. : TEL: 0232 877 08 55 FAX: 0232 877

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

3- İletişim Adresi ADRES: BÜYÜKDERE CAD. NO:108 ENKA BİNASI KAT:2-3 34394 ESENTEPE- İSTANBUL TEL: 0212 356 19 10 FAX: 0212 356 19 11

3- İletişim Adresi ADRES: BÜYÜKDERE CAD. NO:108 ENKA BİNASI KAT:2-3 34394 ESENTEPE- İSTANBUL TEL: 0212 356 19 10 FAX: 0212 356 19 11 1- Ticaret Unvanı CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. 2- Merkez Adresi BÜYÜKDERE CAD. NO:108 ENKA BİNASI KAT:2-3 34394 ESENTEPE-İSTANBUL 3- İletişim Adresi ADRES: BÜYÜKDERE CAD. NO:108 ENKA BİNASI KAT:2-3 34394

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 29.03.2012 17:25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 1 / 1 01.04.2016 18:56 English Ek dosyalar AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 01.04.2016 18:52:10 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / RHEAG, 2015 [] 19.06.2015 18:10:52 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 212-3862600 Faks 212-3862635 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] :08:34

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] :08:34 TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. / TURGG, 2016 [] 24.02.2016 11:08:34 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ERİM ÖZMAN 2 ALİ NURİ TÜRKER ŞİRKET PERSONELİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ TÜRKER

Detaylı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde / ARCLK [] 08.02.2017 182921 Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim 08.02.2017 182530 08.02.2017 182749 Ortaklığın Adresi Karaağaç Cad.No2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:29.09.206 8:25:58 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [TKURU] [] Türkç

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 06.09.2011 17:22:32 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD/SOK. PAK İŞ MERK.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 23 Şubat 2017 Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 23.02.2017 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG, 2015 [] 27.02.2015 11:10:02 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 ATTİLA TÜRKER 2 ALİ NURİ TÜRKER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 204 [] 04.04.204 7:06:20 Genel Kurul Kararları Tescili 04.04.204 7:05:53 Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon 22-5676800 Faks 22-302828 İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Tarih 06.03.2014 Adres İş Kuleleri Kule 3 4.Levent Telefon 212-3503951 Faks 212-3505787 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, "avans ödemesinin son tarihinin", 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır.

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, avans ödemesinin son tarihinin, 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır. 28.03.2016 1 25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sicil No: 1073 Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 günü, saat

Detaylı

Polisan Holding A.Ş. Genel Kurul Çağrısı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası- KOCAELİ. Adres

Polisan Holding A.Ş. Genel Kurul Çağrısı. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası- KOCAELİ. Adres Polisan Holding A.Ş. Özel Durum Açıklaması 11 Mart 2014 Genel Kurul Çağrısı Adres Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks E-

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2011 Salı günü saat 14:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım İlgili Linkler Görüş Öneri English İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. / IDAS [] 27.06.2011 15:50:20 Genel Kurul

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 09:00

Detaylı

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET İstanbul 83467 OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 28.03.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :18:18 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :18:18 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 14.06.2010 13:18:18 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 25.08.2016 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Ortaklar Olağan

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 / KUTPO [] 24.12.2014 17:54:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 CELAL KAYA İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2 ELİF AKOVA Mali İşler Grup Lideri KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ

Detaylı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2014 [] 26.02.2014 14:39:03 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 HATİCE BAHAR EMEKLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 26.02.2014 14:34:25 2

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. / OSTIM [] :33:30 Özel Durum Açıklaması (Genel) / OSTIM [] 02.05.2012 163330 1 Sıtkı 2 Abdullah 02.05.2012 163204 02.05.2012 163320 100. Yıl Bulvarı, No 99/90, Ostim - Telefon ve Faks No. 312 385 34 09-312 385 24 19 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 AYŞIN CAN 2 ATİLLA KARAGÖZ HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ CFO NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 05.03.2015

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015, Perşembe günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ALCTL] 18.08.2015 14:33:21 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Morgan Stanley & Co. International plc tarafından

Detaylı

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi Telefon Faks Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri İletişim Adresi Telefon Faks Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. / UMPAS [] 27.03.2015 09:46:13 Şirket Genel Bilgi Formu 1 HASAN HİLMİ ALPER YÖNETİM KRULU BAŞKANI UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. 27.03.2015 09:45:47 Ticaret Unvanı Holding A.Ş. Merkez Adresi Köme

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Ortaklığın Adresi : Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa / İZMİR Telefon ve Faks No. : Tel : 232 877 09 00 Faks: 232 877 09

Detaylı

Tarihli Olağan Genel Kurul Bildirimimiz Hakkında

Tarihli Olağan Genel Kurul Bildirimimiz Hakkında NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2016 [] 07.03.2016 20:25:28 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 SERAP AKTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 2 AYŞIN CAN HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH

Detaylı

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 06.06.2017 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin, 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Ortaklar Olağan

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 22 Mart 2016 - Salı günü,

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 09:00 da aşağıda

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []

Detaylı