Program Tanımlama Dokümanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program Tanımlama Dokümanı"

Transkript

1 Program Tanımlama Dokümanı Temmuz 2006

2 dokümanın tüm hakları saklıdır. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın yazılı izni olmadan dokümanın tamamı ya bölümü herhangi amaçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda kullanılamaz. 2

3 İçerik SD- 1 - Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı SD-2 -Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) SD- 3 - sayar Kampanyası SD- 4 - Okullarda Temel Eğitimi SD-5 -Yetişkinlere Temel Kursları SD-6 - Eğitimi Sertifikasyonu SD-7 -KİEM'ler İnsan Kaynağı Geliştirilmesi SD- 8 - Askerlik Hizmetinde Temel Kursları SD-9 -Kamu Çalışanlarına Temel Kursları SD Günliği SD-11 - Desteklenen Örgün Eğitim SD-12 - Desteklenen Yaygın Eğitim SD- 13 Türkiye Kültür Portalı SD Türkçe Çeviri Arayüzü BİN Çevrimiçi Çevre İzinleri BİN Çevrimiçi Şirket İşlemleri BİN Dış Ticarette e-belge Kullanımı BİN Tek Nokta Bilgndirme Portalı BİN Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı BİN İmalat Dışı Sektörler Destek Hizmetleri Verecek Kurum Geliştirilmesi BİN Sektörel Mesleki Eğitimler BİN Türkiye Turizm Portalı BİN Altyapı Yetkinlik Geliştirme Destekleri BİN İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu BİN Kırsal Kalkınmada Kullanımı BİN e-ticaret Günlik Altyapısı VOHD Kamu Siteleri Standardizasyonu Barındırma Hizmeti VOHD Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu ları 3

4 İçerik VOHD- 29 Kamu Hizmetleri Envanteri VOHD Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması VOHD İletişim Kanal Yönetimi Yetkinliği VOHD Sağlık Sisteminin Kurulması VOHD Kan Bankaları Veri Paylaşımı VOHD Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri VOHD Teletıp Sistemleri VOHD Elektronik Yükseköğretim Kayıtları VOHD Elektronik rs, Kredi Yurt Başvuruları VOHD Entegre e-kütüphane Sistemi VOHD Eğitim Portalı Sistemi VOHD e-sınav ları VOHD Elektronik Araç Trafik Tescil Ehliyet İşlemleri VOHD- 42 Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi VOHD Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi Adalet Hizmetlerine Erişim VOHD Çevrimiçi Emniyet Rapor Sorgu İşlemleri VOHD Sosyal Günlik Sistemleri Entegrasyonu VOHD Vatandaşlık Kartı; Pilot sı Yaygınlaştırılması VOHD Entegre İş Platformu VOHD Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri VOHD Adres Kayıt Sistemi VOHD Çevrimiçi Emlak İnşaat İzinleri VOHD e-askerlik e-seferberlik Hizmetleri VOHD e-vatandaşlık Hizmetleri VOHD Tapu Kadastro Sistemi VOHD e-noter Hizmetleri VOHD Tarım Sisteminin Geliştirilmesi VOHD- 56 Merkezi Tüzel Kişilik Sistemi VOHD- 57 Şirketler Sistemi 4

5 İçerik VOHD Tüketici Ağı VOHD Ulusal Ulaştırma Portalı VOHD Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek Pencere sı VOHD Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi VOHD Ulaştırma Sistemlerinde e-ödeme Standartları VOHD Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri VOHD- 64 Elektronik Fatura Defter sı VOHD Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi VOHD- 66 Yerel Hizmetlerde e-dönüşüm VOHD Yerel e-demokrasi Programı KYM- 68 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi KYM Kurumsal Karne sı KYM Kamu Günli Ağı KYM-71 -e-devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması KYM-72 -Ortak Çağrı Merkezi KYM-73 -Ortak Hizmetlerin Oluşturulması KYM- 74 Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı KYM CBS Altyapısı Kurulumu KYM- 76 Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi KYM- 77 Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi KYM Birlikte Çalışabilirlik Standartları Veri Paylaşımı Altyapısı KYM TÜİK'e Bildirim Standartları Elektronik Paylaşım KYM İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi Karar Destek Sistemi KYM- 81 Kamudaki Sayısal nin Paylaşımı Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi KYM- 82 Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal Düzenleme KYM- 83 e-imza Kullanımının Artırılması KYM- 84 Kamu Personel Mevzuatının Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu KYM- 85 Yetkinlik Envanteri KYM- 86 Kamuda leri Geliştirme Yetkinliği 5

6 İçerik KYM- 87 Günliği Yasal Düzenlemeler KYM Ulusal Sistemleri Günlik Programı RBS Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme RBS Öğretim Üyesi Yetiştirme RBS- 91 Teknolojri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi RBS Ara Eleman Yetiştirme RBS Girişimcilik Eğitimleri RBS Sektör Mesleki Tanımları RBS Sektör Birliğinin Oluşturulması RBS- 96 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma RBS Bilişim Vadisi RBS Sektör İş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi RBS Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma RBS Dışa Açılımın Desteklenmesi RBS- 101 Kamu Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı Düzenlemeler RİS Hizmetlerde Rekabetin Tesisi RİS Altyapıda Rekabetin Tesisi RİS Yerleşik İşletmecinin Toptan Perakende Hizmetlerinin Ayrılması Fizibilite Çalışması RİS- 105 Veri Internet Hizmetlerinde Vergi İndirimi RİS Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon Altyapılarının Teşviki RİS Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı RİS Frekans Tahsisi AY Ünirsite - Kamu - Sanayi Araştırma İşliği AY Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi AY- 111 Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge İlişkndirilmesi 6

7 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı Sahibi Sahibi Milli Milli Eğitim Eğitim Zamanlama Zamanlama Başlangıç Başlangıç Ağustos Ağustos Bitiş Bitiş Kasım Kasım Süre Süre Ay Ay İle İle lar lar 1 1 Milli Milli Eğitim Eğitim 2 2 Ulaştırma Ulaştırma 3 3 Devlet Devlet Planlama Planlama Teşkilatı Teşkilatı 4 4 Valilikler Valilikler Önceliklendirilmiş Önceliklendirilmiş olan olan öğrenci öğrenci segmentinin segmentinin BT BT yetkinliklerinin yetkinliklerinin erişimlerinin erişimlerinin artırılması artırılması amacıyla amacıyla okullardaki okullardaki mevcut mevcut altyapısının altyapısının geliştirilmesi geliştirilmesi gerekmektedir. gerekmektedir. Okullarda Okullarda belirli belirli seviyede seviyede altyapısı altyapısı lunmakla lunmakla beraber beraber altyapı altyapı öğrencrin öğrencrin ihtiyaçlarına ihtiyaçlarına cevap cevap recek recek seviyede seviyede değildir. değildir. sebeple sebeple okullarda okullarda BT BT Laboratuarları Laboratuarları kurulması kurulması gerekmektedir. gerekmektedir. BT BT Laboratuarları nın Laboratuarları nın kurulum kurulum amaçları amaçları aşağıdaki aşağıdaki gibidir gibidir Öğrencre eğitimi rbcek ortamın sağlanması Öğrencre belirlenen zamanlarda serbest şekilde bilgisayar kullanma e bağlanma imkanının rilmesi Öğrencrden arta kalan zamanlarda laboratuarlardaki kapasitenin halka açılması onlara erişim sağlanması yetkinlik kazandırılması Öğrencrin konusunda ilgi alanlarını artıracak etkşimi geliştirecek ortamın sağlanması kapsamında her lisede en az tane olmak üzere BT Laboratuarları kurulacaktır. Her BT laboratuarında lunacak donanım aşağıdaki gibidir Masaüstü kişisel bilgisayar 15+1 Adet sayar masası sandalye 15 Adet Öğretmen masası sandalye 1 Adet Kablosuz erişim sağlayıcısı 1 Adet Kablosuz adaptörü 16 Adet Kesintisiz güç kaynağı 4 Adet ksiyon cihazı 1 Adet ksiyon perdesi 1 Adet Siyah beyaz lazer yazıcı 1 Adet Ses sistemi 1 Adet Dijital kamerası 1 Adet Çoklu ortam kütüphanesi 1 Adet Çoklu ortam kütüphanesindeki içerik sponsor firmalar beraber hazırlanacak yine aynı sponsor firmalar tarafından güncel tutulacaktır. 7

8 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı den den Faydalar Faydalar Bir BT laboratuarında aynı anda 15 öğrenci ders görebcektir. na göre, öğretim dönemi boyunca BT sınıfında yaklaşık 225 öğrenci eğitim alabcektir (haftada 2 saatten 18 haftalık eğitim programı). taraftan, haftada yaklaşık 150 öğrenci laboratuarlarda ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp e bağlanabcektir (öğrenci başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı bağlantısı). Okullardaki BT altyapısı gerekli düzenlemeler yönetmelikler halkın kullanımına açılacak yarı zamanlı KİEM hizmet recektir. sayede öğretim döneminde 105 yetişkin eğitim alabcektir (haftada 2 saatten 18 haftalık eğitim programı). Yetişkinlerin eğitimi hafta içi öğretim saatleri sonrasında akşam saatleri hafta sonu sabah saatleri gerçekleşecektir. Benzer şekilde BT laboratuarları hafta sonu saatleri hem öğrencre hem de yetişkinlere serbest bilgisayar kullanımı erişimi imkanını sağlayacaktır. sayede, haftada toplam 300 yetişkin ya da öğrenci laboratuarlarda ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp e bağlanabcektir (ey başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı bağlantısı). Bir okulda minimum 15 kişilik BT laboratuarı kurulacaktır. Öğrenci sayısına göre (30 öğrenciye minimum 1 bilgisayar) laboratuarlardaki bilgisayar sayısı en fazla 30 olacak şekilde artırılabilir. Öğrenci sayısı 900 den fazla olan okullarda den fazla BT laboratuarı kurulacaktır. Bir BT Laboratuarının Haftalık Hizmet Programı -Örnek Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Yetişkin Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Eğitim / Yetişkin Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Kurulacak BT laboratuarlarında öğrencre erişimi sağlanması BT yetkinliklerinin kazandırılması yanı sıra, onların BT konusunda ilgi alanlarını geliştirmek üzere kütüphane de olacaktır. kütüphanede süreli yayınların yanı sıra çoklu ortam (multimedia) araçları (cd, vcd, dvd, vb.) lunacaktır. Öğrencr kütüphane sisteminde yayınları çoklu ortam araçlarını BT Laboratuarlarındaki serbest zamanlarında kullanabcekleri gibi, ödünç alma sistemi evlerine de belirli süre götürebceklerdir. 8

9 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı Stratejik Stratejik Amaç Amaç Hedefleriyle Hedefleriyle Sosyal Sosyal Dönüşüm Dönüşüm Çalışma Çalışma Alanı Alanı çerçesinde çerçesinde etkin etkin kullanım kullanım odaklı odaklı strateji strateji belirlenmiş belirlenmiş bağlamda bağlamda belirli belirli segmentlere segmentlere odaklanılmıştır. odaklanılmıştır. Hem Hem kısa kısa vadede vadede etkin etkin kullanımı, kullanımı, hem hem de de uzun uzun vadede vadede kullanıcı kullanıcı sayısını sayısını artırmak artırmak amacıyla amacıyla öğrencr öğrencr odak odak segmentlerden segmentlerden isi isi belirlenmiştir. belirlenmiştir. Belirlenen Belirlenen strateji strateji dahilinde dahilinde yılında yılında kullanan kullanan öğrenci öğrenci oranının oranının (16 (16 yaş yaş üstü) üstü) %96 %96 olması olması hedeflenmektedir. hedeflenmektedir. hedefe hedefe ulaşabilmek ulaşabilmek amacıyla amacıyla liselerden, liselerden, özellikle özellikle de de Fen Fen Lisesi, Lisesi, Anadolu Anadolu Lisesi Lisesi Meslek Meslek Liselerinden Liselerinden başlayarak başlayarak BT BT laboratuarları laboratuarları kurulması kurulması gerekmektedir. gerekmektedir. program program dahilinde dahilinde diğer diğer çalışma çalışma alanı alanı olan olan Etkin Etkin Kamu Kamu Yönetimi Yönetimi hedeflerinden hedeflerinden e-devlet e-devlet hizmetlerini hizmetlerini kullanan kullanan ey ey sayısının sayısının artırılmasına artırılmasına da da proje proje sayesinde sayesinde orta orta uzun uzun vadede vadede büyük büyük katkılar katkılar sağlanacaktır. sağlanacaktır. Hem Hem öğrencre öğrencre hem hem de de yetişkinlere yetişkinlere eğitim eğitim rilirken rilirken e-devlet, e-devlet, e-eğitim, e-eğitim, e- e- Sağlık, Sağlık, e-kültür e-kültür hizmetleri hizmetleri tanıtılacaktır. tanıtılacaktır. Ayrıca, Ayrıca, İş İş Ortamı Ortamı Girişimcilik Girişimcilik Çalışma Çalışma alanının alanının hedeflerine hedeflerine katkıda katkıda lunacak lunacak şekilde şekilde geleceğin geleceğin işgücü işgücü olan olan öğrencrle öğrencrle beraber beraber yetişkinleri yetişkinleri (özellikle (özellikle çalışan çalışan işsizleri) işsizleri) yetkinlikleri yetkinlikleri donatılmış donatılmış hazırlamak hazırlamak da da mümkün mümkün olacaktır. olacaktır Eylemlerle Eylemlerle BT BT yetkinliği yetkinliği kazandırılmış kazandırılmış öğrencr, öğrencr, derslerinde derslerinde bilgi bilgi teknolojrinden teknolojrinden faydalanmak faydalanmak konusunda konusunda gerekli gerekli yetkinliklere yetkinliklere de de sahip sahip olmuş olmuş olacaklardır. olacaklardır. Desteklenen Desteklenen Örgün Örgün Eğitim Eğitim Programı Programı dahilinde dahilinde öğrencre öğrencre müfredat müfredat sadece sadece basılı basılı kitaplar kitaplar vasıtası vasıtası değil değil aynı aynı zamanda zamanda CD ler CD ler çevirimiçi çevirimiçi eğitim eğitim portalı portalı de de rcektir. rcektir. taraftan taraftan yetişkinler, yetişkinler, Desteklenen Desteklenen Yaygın Yaygın Eğitim Eğitim Programı Programı dahilinde dahilinde rcek rcek olan olan eğitimleri eğitimleri alacak alacak öğrencrden öğrencrden arta arta kalan kalan zamanlarda zamanlarda okullardaki okullardaki erişim erişim imkanlarından imkanlarından yararlanabcektir. yararlanabcektir. Detayları Detayları Sektörü Sektörü programlarında programlarında lunan lunan Toplulaştırılmış Toplulaştırılmış Kamu Kamu Genişbant Genişbant Hizmet Hizmet Alımı Alımı Programı Programı kapsamına kapsamına okulların okulların da da dahil dahil edilmesi edilmesi gerekmektedir. gerekmektedir Devam Devam Etmekte Etmekte Olan Olan Çalışmalarla Çalışmalarla İlgisi İlgisi Mevcut Mevcut durumda durumda devam devam etmekte etmekte olan olan MEB MEB Erişim Erişim si si dahilinde dahilinde yıl yıl sonu sonu itibari itibari bütün bütün okulların okulların MEB MEB yerleşkelerinin yerleşkelerinin genişbant genişbant erişim erişim teknolojisi teknolojisi bağlantısının bağlantısının sağlanması sağlanması hedeflenmektedir. hedeflenmektedir. Ancak Ancak mevcut mevcut durum durum analizinde analizinde anlaşıldığı anlaşıldığı üzere üzere öğrencr öğrencr okullardaki okullardaki erişim erişim imkanlarından imkanlarından istenn istenn düzeyde düzeyde faydalanamamaktadır. faydalanamamaktadır. taraftan taraftan Türkiye nin Türkiye nin katılımı katılımı henüz henüz kesinleşmemiş kesinleşmemiş olmakla olmakla beraber beraber MİT MİT Ünirsitesi Ünirsitesi tarafından tarafından yürütülen yürütülen Dolarlık Dolarlık Dizüstü Dizüstü sayar sayar kampanyasına kampanyasına katılımın katılımın gerçekleşmesi gerçekleşmesi durumunda durumunda yapılan yapılan yatırımların yatırımların yeniden yeniden gözden gözden geçirilmesi geçirilmesi BT BT Laboratuarları Laboratuarları PC PC alımının alımının durdurulması durdurulması gerekmektedir. gerekmektedir. BT BT Laboratuarlarında Laboratuarlarında ki ki PC PC harici harici diğer diğer donanımlar donanımlar dolarlık dolarlık dizüstü dizüstü bilgisayarlar bilgisayarlar beraber beraber kullanılmalıdır. kullanılmalıdır. 9

10 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı İşliği İşliği İhtiyacı İhtiyacı COMENIUS Avrupa Birliği eğitim programları dahilinde yürütülen program orta dereceli okullar eğitim ağı kurulması gibi altyapı projelerine destek kaynak sağlamaktadır. E-Ten Avrupa Birliği tarafından yürütülen program dahilinde eğitim amaçlı altyapı geliştirilmesine destek sağlanmaktadır Tahmini Tahmini Maliyeti Maliyeti Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Maliyeti Danışmanlık Eğitim Etüd / Fizibilite Yazılım Donanım Ağ Altyapısı Dekorasyon Dokümantasyon Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Finansman İhtiyacı Bütçe Kaynakları Kamu Özel İşliği Kaynak Not 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası 10

11 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı Üst Üst Adımları Adımları Öncesi Detaylı Planlama Aşaması Eğitim teknologları beraber BT laboratuarlarındaki ekipmanların listesinin kesinleştirilmesi Donanım yazılım kalifikasyonlarının belirlenmesi Satın alma sözleşmeleri garantili indirimli yenme anlaşmalarının hazırlanması Okullardaki öğrenci sayısına göre her okul kaç BT laboratuarı her laboratuarda kaç bilgisayar olacağının belirlenmesi Belirlenen okullarda fiziksel mekanların uygunluklarının erişim altyapısının değerlendirilmesi ( laboratuarların ayrı girişinin olması girişin de tekerlekli sandalye girbcek şekilde tasarlanması önerilmektedir) Erişim fiziksel imkanı eksik olan okullarda imkanların iyştirilmesi Okul listesinin kesinleştirilmesi Sponsor firmalar görüşülüp çoklu ortam kütüphanesinin içeriğinin belirlenmesi materyallerin hazırlanması Aynı anda ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirn pilot uygulamalar programın uygulama detaylarının belirlenmesi detaylı zaman planlamasının (fazlar halinde) gerçekleştirilmesi BT Laboratuarlarında eğitim recek öğretmenlerin atanması BT Laboratuarlarının halka açılabilmesi zimmetleme garanti konularını içeren genelgenin hazırlanıp, okul idarecrine uygulamayı kontrol edecek mülki amirlere gönderilmesi İhale Aşaması Aşaması 1. Faz uygulaması (kalkınmada öncelikli bölgelerde) 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi faz planlarının revize edilmesi Fayda Etkinlik Çalışması Ölçümleme Dokümanı çerçesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi Bir sonraki projeler dersler çıkarılması Değerlendirme Değerlendirme Fayda Fayda Düşük Orta Yüksek Kolaylığı Kolaylığı Düşük Orta Yüksek 11

12 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) Sahibi Sahibi Milli Milli Eğitim Eğitim Zamanlama Zamanlama Başlangıç Başlangıç Ocak Ocak Bitiş Bitiş Ekim Ekim Süre Süre 9 9 Ay Ay İle İle lar lar 1 1 İçişleri İçişleri (Mahalli (Mahalli İdareler İdareler Genel Genel Müdürlüğü) Müdürlüğü) 2 2 Ulaştırma Ulaştırma 3 3 Kültür Kültür Turizm Turizm 4 4 Yerel Yerel Yönetimler Yönetimler 5 5 Kurum Kurum lar lar Yetişkinlerin Yetişkinlerin (öncelikli (öncelikli çalışanlar çalışanlar işsizler, işsizler, ayrıca ayrıca ev ev kadınları/kızları kadınları/kızları emeklr) emeklr) bilgi bilgi tişim tişim teknolojri teknolojri yetkinliklerinin yetkinliklerinin erişimlerinin erişimlerinin artırılması artırılması gerekmektedir. gerekmektedir. Bireylerin Bireylerin erişim erişim imkanları imkanları önündeki önündeki en en büyük büyük engel engel ekonomik ekonomik nedenlerden nedenlerden dolayı dolayı bilgisayar bilgisayar sahibi sahibi olamamalarıdır. olamamalarıdır. Gelir Gelir seviyeleri seviyeleri sebebiyle, sebebiyle, nüfusun nüfusun önemli önemli kısmının kısmının evlerinde evlerinde bilgisayarı bilgisayarı ya ya da da bağlantısı bağlantısı yoktur. yoktur. Evlerinde Evlerinde bilgisayar bilgisayar bağlantısına bağlantısına sahip sahip olmayan olmayan ev ev kadınları kadınları kızları, kızları, Evleri Evleri gibi gibi mekanların mekanların mevcut mevcut maskülen maskülen yapısından yapısından dolayı dolayı evleri evleri dışında dışında da da erişimi erişimi imkanı imkanı lamamakta lamamakta teknolojrden teknolojrden faydalanamamaktadır. faydalanamamaktadır. sebeple sebeple ülke ülke genelinde genelinde kamu kamu erişim erişim merkezleri merkezleri kurulması kurulması gerekmektedir. gerekmektedir. KİEM lerin KİEM lerin kurulum kurulum amaçları amaçları aşağıdaki aşağıdaki gibidir gibidir Yetişkinlerin bilgisayar kullanımı bağlantısı ihtiyaçlarının karşılanması Yetişkinlere eğitimi rbcek ortamın sağlanması Yetişkinlerin etkin kullanım (e-devlet, e-eğitim, e-bankacılık, e-alışriş, vb.) yönlendirilmesi Ülke genelinde, gelişme öncelikleri, nüfus yoğunlukları ekonomiye katkı kriterleri gözönüne alınarak belirlenecek öncelikli iller sırasına göre kurulacak KİEM lerdeki donanım aşağıdaki gibidir Masaüstü kişisel bilgisayar 20+1 Adet sayar masası sandalye 20 Adet Formatör masası sandalye 1 Adet Kablosuz erişim sağlayıcısı 1 Adet Kablosuz adaptörü 21 Adet Kesintisiz güç kaynağı 4 Adet ksiyon cihazı 1 Adet ksiyon perdesi 1 Adet Siyah beyaz laser yazıcı 1 Adet Ses sistemi 1 Adet Dijital kamerası 1 Adet Çoklu ortam kütüphanesi 1 Adet KİEM ler halk eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, e-devlet hizmeti recek kamu kuruluşları (hastaneler, İŞ-KUR binaları, vb.), yerel yönetim binaları (belediyelerin sosyal hizmet binaları, kadın evleri, vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, gönüllü vakıf binaları gibi yerlerde kurulacaktır. Özel teşebbüsler de KİEM kurabceklerdir. 12

13 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) den den Faydalar Faydalar Bir KİEM de aynı anda 20 yetişkine bilgisayar imkanı sağlanabcektir. bağlamda haftada yaklaşık 560 yetişkin ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp e bağlanabcektir (yetişkin başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı bağlantısı). taraftan aynı anda 20 yetişkin ders görebcektir. Bir yıl boyunca KİEM de yaklaşık 1000 yetişkin eğitim alabcektir (haftada 2 saatten 14 haftalık eğitim programı, 50 hafta KİEM hizmeti). KİEM lerdeki eğitim erişim saatleri, çalışma saatlerinde işsizlere, ev kadınlarına emeklre; çalışma saatleri sonrasında hafta sonunda ise ağırlıklı çalışanlara imkan recek şekilde düzenlenmiştir tane tam zamanlı KİEM kurulması, okullardaki BT laboratuvarlarının da uygun zamanlarda vatandaşların kullanımına açılarak yarı zamanlı KİEM kullanılması planlanmaktadır. Bir KİEM in Haftalık Hizmet Programı -Örnek Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Kurulacak KİEM lerde yetişkinlere BT erişim imkanı sağlanması yetkinlik kazandırılmasının yanı sıra, onların konusunda ilgi alanlarını geliştirecek şekilde kütüphane de oluşturulacaktır. kütüphanede süreli yayınlar çokluortam (multimedia) araçları (cd, vcd, dvd, vb.) lunacaktır. Vatandaşlar kütüphane sisteminde yayınları çoklu ortam araçlarını KİEM lerde kullanabceği gibi, ödünç alma sistemi evlerine de belirli süre götürebceklerdir. KİEM lerin erişim sağlama yetkinlik geliştirme dışında en büyük faydası kullanımını artıracak yüksek motivasyon sağlayacak şekilde toplum merkezi hizmet recek olmasıdır. merkezlerde çalışan görevlr vatandaşlara yardım edecek onları, bilgisayarın in gündelik hayatlarına faydalı olabcek tarafları hakkında bilgndirecektir. nunla likte mahalle a de eğitimlere katılımın artırılması amacıyla kampanyalar yapılacaktır. Örnek, komşuların lerinin eğitim almasını sağlayarak ders ücretlerinden indirim kazanması (komşunu getir kampanyası), a eylerinin lerini teşvik etmesi (anden isini getir kampanyası) uygulamaları hayata geçirbilir. Eğitim erişim mekanının aynı olması yetişkinler kendrini sürekli geliştirebcekleri ortamda leri etkşim halinde bilgisayar kullanma e bağlanma imkanına sahip olacaklardır. taraftan vatandaşlar KİEM ler hakkında her türlü bilgiyi (yer, dersler, kayıt şartları vb.) çağrı merkezinden alabceklerdir. 13

14 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) Stratejik Stratejik Amaç Amaç Hedefleriyle Hedefleriyle Sosyal Sosyal Dönüşüm Dönüşüm Çalışma Çalışma Alanı Alanı çerçesinde çerçesinde etkin etkin kullanım kullanım odaklı odaklı strateji strateji belirlenmiştir. belirlenmiştir. bağlamda bağlamda belirli belirli segmentlere segmentlere odaklanılmıştır. odaklanılmıştır. Kısa Kısa vadede vadede etkin etkin kullanımı kullanımı kullanıcı kullanıcı sayısını sayısını artırmak artırmak amacıyla amacıyla çalışanlar çalışanlar işsizler işsizler odak odak segment segment seçilmiştir. seçilmiştir. taraftan taraftan toplumun toplumun önemli önemli kısmını kısmını oluşturan oluşturan ev ev kadınları kadınları kızları kızları emeklr emeklr de de toplum toplum genelinde genelinde kullanıcı kullanıcı sayısını sayısını artırmak artırmak önemli önemli segmentlerdir. segmentlerdir. Belirlenen Belirlenen strateji strateji dahilinde dahilinde yılında yılında kullanan kullanan çalışan çalışan işsiz işsiz oranının oranının (16-74 (16-74 yaş) yaş) sırasıyla sırasıyla %77 %77 %56, %56, ayrıca ayrıca toplum toplum genelinde genelinde kullanıcısı kullanıcısı eylerin eylerin oranının oranının (16-74 (16-74 yaş) yaş) %51 %51 seviyesinde seviyesinde olması olması hedeflenmektedir. hedeflenmektedir. bağlamda, bağlamda, toplum toplum genelinde genelinde BT BT erişimi erişimi yetkinliği yetkinliği önünde önünde duran duran engelleri engelleri önemli önemli ölçüde ölçüde azaltacak azaltacak KİEM ler KİEM ler açılmalıdır. açılmalıdır. program program dahilinde dahilinde diğer diğer çalışma çalışma alanı alanı olan olan Etkin Etkin Kamu Kamu Yönetimi Yönetimi hedeflerinden hedeflerinden e-devlet e-devlet hizmetlerini hizmetlerini kullanan kullanan ey ey sayısının sayısının artırılması artırılması hedefine hedefine kısa kısa vadede vadede büyük büyük katkılar katkılar sağlanacaktır. sağlanacaktır. Yetişkinlere Yetişkinlere eğitim eğitim rilirken rilirken e-devlet, e-devlet, e-eğitim, e-eğitim, e-sağlık, e-sağlık, e-kültür e-kültür hizmetleri hizmetleri tanıtılacaktır. tanıtılacaktır. Benzer Benzer şekilde şekilde İş İş Ortamı Ortamı Girişimcilik Girişimcilik Çalışma Çalışma Alanındaki Alanındaki çalışanlara çalışanlara yetkinliği yetkinliği kazandırılması kazandırılması hedefi hedefi kritik kritik programdır. programdır Eylemlerle Eylemlerle BT BT yetkinliğine yetkinliğine sahip sahip yetişkinler yetişkinler Desteklenen Desteklenen Yaygın Yaygın Eğitim Eğitim Programı Programı dahilinde dahilinde rcek rcek olan olan eğitimleri eğitimleri alabceklerdir. alabceklerdir. Çalışanlar Çalışanlar işsizler işsizler KİEM lerde KİEM lerde gerekli gerekli yetkinliğini yetkinliğini kazandıktan kazandıktan sonra, sonra, kişisel kişisel profesyonel profesyonel ihtiyaçları ihtiyaçları ister ister evlerinde evlerinde ister ister KİEM lerde KİEM lerde üzerinden üzerinden eğitim eğitim alabceklerdir. alabceklerdir. Emeklr Emeklr ev ev kadınları kadınları / / kızları kızları da da yetkinliğini yetkinliğini kazandıktan kazandıktan sonra, sonra, kişisel kişisel eğitimleri eğitimleri ister ister evlerinde evlerinde ister ister KİEM lerde KİEM lerde üzerinden üzerinden eğitim eğitim alabceklerdir. alabceklerdir. Detayları Detayları Sektörü Sektörü Programlarında Programlarında lunan lunan Toplulaştırılmış Toplulaştırılmış Kamu Kamu Genişbant Genişbant Hizmet Hizmet Alımı Alımı Programı Programı kapsamına kapsamına KİEM lerin KİEM lerin de de dahil dahil edilmesi edilmesi gerekmektedir. gerekmektedir. Detayları Detayları Etkim Etkim Kamu Kamu Yönetimi Yönetimi programlarında programlarında lunan lunan Ortak Ortak Çağrı Çağrı Merkezi Merkezi KİEM ler KİEM ler de de kullanılacaktır. kullanılacaktır Devam Devam Etmekte Etmekte Olan Olan Çalışmalarla Çalışmalarla İlgisi İlgisi Mevcut Mevcut durumda durumda Kültür Kültür Kütüphaneler Kütüphaneler Genel Genel Müdürlüğü Müdürlüğü bünyesinde bünyesinde devam devam etmekte etmekte olan olan Kütüphanelerde Kütüphanelerde Erişimi Erişimi si si kapsamında kapsamında ilde ilde seçilmiş seçilmiş kütüphanelerde kütüphanelerde kamu kamu erişim erişim merkezleri merkezleri kurulmaktadır. kurulmaktadır. bağlamda bağlamda toplam toplam bilgisayar bilgisayar ülke ülke genelinde genelinde çeşitli çeşitli kütüphanelerde kütüphanelerde fiziksel fiziksel şartların şartların elrdiği elrdiği şekilde şekilde yerleştirilmektedir. yerleştirilmektedir. projedeki projedeki amaç amaç kütüphanelerden kütüphanelerden halka halka erişim erişim imkanı imkanı sağlamaktır. sağlamaktır. taraftan taraftan Kısa Kısa Dönem Dönem Eylem Eylem Planı Planı Eylem Eylem Planı Planı dahilinde dahilinde okullardaki okullardaki kapasitenin kapasitenin halka halka açılması açılması er er eylem eylem öngörülmüştür. öngörülmüştür. Ancak Ancak eylemin eylemin uygulamasında uygulamasında sıkıntılar sıkıntılar yaşanmıştır. yaşanmıştır. 14

15 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) İşliği İşliği İhtiyacı İhtiyacı Modinis e-avrupa e-avrupa 2005 eylem planında belirlenen çerçede, Avrupa Birliği üye aday ülkelerinde eylerin sosyal sayısal anlamda topluma dahil edilmesini hedefleyen projelere destek rilmektedir Tahmini Tahmini Maliyeti Maliyeti Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Maliyeti Danışmanlık Eğitim Etüd / Fizibilite Yazılım Donanım Ağ Altyapısı Dekorasyon Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Finansman İhtiyacı Bütçe Kaynakları Kamu Özel İşliği Kaynak Not 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası 15

16 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) Üst Üst Adımları Adımları Öncesi Detaylı Planlama Aşaması Gelişme öncelikleri, nüfus, nüfus yoğunluklarına göre hangi illere kaç tane KİEM in kurulacağının belirlenmesi, kurumlar protokollerin yapılması Belirlenen mekanlarda fiziksel mekanların uygunluklarının erişim altyapısının değerlendirilip, KİEM listesinin kesinleştirilmesi. ( laboratuarların ayrı girişinin olması girişin de tekerlekli sandalye girbcek şekilde tasarlanması önerilmektedir) Yerel yönetimler, vakıflar özel teşebbüsler iş modeli tasarlanması modelin tanıtımı Yerel yönetimler, vakıflar özel teşebbüsler sözleşmelerin yapılması Aynı anda ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirn pilot uygulamalar (HEM, kütüphane, belediye hizmet binası, vakıf özel teşebbüs örnekleri) programın uygulama detaylarının belirlenmesi Sponsor firmalar reklam içeriği fiyatları hakkında anlaşılması KİEM lerdeki çoklu ortam kütüphanesinin içeriği sponsor firmalar anlaşılması içeriğin hazırlanması detaylı zaman planlarının (fazlar) yapılması KİEM lerde çalışacak formatör eğitmenlerin erişim destek elemanlarının atanması İhale Aşaması KİEM lerde kurulacak donanım yazılımın belirlenmesi Satın alma sözleşmeleri garanti indirimli yenme anlaşmalarının hazırlanması Erişim kontrol, eğitim içerik sponsorlar reklam imkanları sağlayacak arayüzün oluşturulması Bölgesel donanım dekorasyon malzemelerinin ihalesinin gerçekleştirilmesi Aşaması 1. Faz uygulaması 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi faz planlarının revize edilmesi Fayda Etkinlik Çalışması Ölçümleme Dokümanı çerçesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi Bir sonraki projeler dersler çıkarılması Değerlendirme Değerlendirme Fayda Fayda Düşük Orta Yüksek Kolaylığı Kolaylığı Düşük Orta Yüksek 16

17 Sosyal Dönüşüm SD- 3 sayar Kampanyası Sahibi Sahibi Milli Milli Eğitim Eğitim Zamanlama Zamanlama Başlangıç Başlangıç Kasım Kasım Bitiş Bitiş Ağustos Ağustos Süre Süre 9 9 Ay Ay İle İle lar lar 1 1 Maliye Maliye (Gelir (Gelir İdaresi İdaresi Başkanlığı) Başkanlığı) 2 2 Sanayi Sanayi Ticaret Ticaret 3 3 Çalışma Çalışma Sosyal Sosyal Günlik Günlik 4 4 Devlet Devlet Planlama Planlama Teşkilatı Teşkilatı 5 5 Dış Dış Ticaret Ticaret Müsteşarlığı Müsteşarlığı 6 6 Devlet Devlet Personel Personel Başkanlığı Başkanlığı 7 7 Yüksek Yüksek Öğretim Öğretim Kurulu Kurulu 8 8 Telekomünikasyon Telekomünikasyon Kurumu Kurumu 9 9 Anadolu Anadolu Ünirsitesi Ünirsitesi Açıköğretim Açıköğretim Fakültesi Fakültesi Açıköğretim Açıköğretim fakültesi fakültesi öğrencri öğrencri başta başta olmak olmak üzere üzere öğrencre öğrencre yetişkinlere yetişkinlere evlerinde evlerinde bilgisayar bilgisayar sahibi sahibi olma olma imkanı imkanı sağlanmalıdır. sağlanmalıdır. Bireylerin Bireylerin erişim erişim imkanları imkanları önündeki önündeki en en büyük büyük engel engel ekonomik ekonomik nedenlerden nedenlerden dolayı dolayı evlerinde evlerinde bilgisayar bilgisayar sahibi sahibi olamamalarıdır. olamamalarıdır. sayar sayar olan olan evlerin evlerin de de %50 sine %50 sine yakın yakın kısmında kısmında bağlantısı bağlantısı lunmamaktadır. lunmamaktadır. sebeple sebeple uzun uzun vadeli vadeli düşük düşük taksitler taksitler yoluyla yoluyla uygun uygun ödeme ödeme imkanı imkanı sağlanan sağlanan kampanyalarda kampanyalarda vatandaşlara vatandaşlara bilgisayar bilgisayar genişbant genişbant erişimi erişimi içeren içeren paketler paketler sunulmalıdır. sunulmalıdır. sayar sayar bağlantısı bağlantısı kampanyasının kampanyasının amacı amacı aşağıdaki aşağıdaki gibidir gibidir Hanelerdeki bilgisayar penetrasyonunu yükseltmek Bireylere taşınabilir bilgisayarlar sağlayarak hem evlerinde, hem de işyerlerinde / okullarında bilgisayarları kullanabilmelerini sağlamak Bireylerin gündelik hayatlarında bilgisayar kullanımını artırmak Haneye giren en az bilgisayar bağlantısı a deki tüm eyler gerekli erişim imkanını sağlamak Kampanya dahilinde eylere bilgisayar, genişbant erişimi kablosuz modem rcektir. pazarında rekabetin bozulmaması piyasanın olumsuz etknmemesi belirlenen minimum konfigurasyonu maksimum fiyatın altında sağlayabn tüm bilgisayar servis sağlayıcısı firmalar kampanya dahilinde satış yapabceklerdir. 17

18 Sosyal Dönüşüm SD- 3 sayar Kampanyası den den Faydalar Faydalar Program kapsamında evlerde bilgisayar bağlantısı oranı artırılacaktır. Hanelerde erişimin artması toplum genelinde tüm segmentlerde bilgi tişim teknolojrinin kullanımının artırılması son derece önemlidir. Öğrenci, çalışan, ev kadını kızları, emekli, işsiz gibi segmentlerin tamamına haneler üzerinden ulaşılabilir. taraftan hanedeki bilgisayar aynı anda den fazla kişinin kullanımına erişimine imkan recektir. Hanelere bilgisayarın bağlantısı girmesi a eylerinin farkındalıklarının artması çocukların ebeynlerini yönlendirmesi, ebeynlerin de çocuklarına destek rmesi kolaylaşacak a içi dinamikler sayesinde hedeflenen tüm segmentlerdeki eylere doğrudan dolaylı ulaşılmış olacaktır. taraftan, rcek bilgisayarların dizüstü bilgisayar olması kablosuz erişim internete bağlanma özellikleri sayesinde sadece hanelerde değil; o hanelerde yaşayan eylerin gittikleri sosyal özel mekanlarda da (okul, ünirsite, işyeri, kamu kurumları, havaalanları, meydanlar, alışriş merkezleri, kütüphaneler, vb.) internet erişim imkanı sağlanabcektir. Bir Dizüstü sayarın Kullanım Alanları -Örnek Öğrenci İşsiz Çalışan Ev Vb... Ev Kadını Emekli Okul İşyeri Alışriş Merkezi Kütüp hane Kampanya dahilinde rcek olan bilgisayarlar beraber e-devlet, e-eğitim, e-alışriş, e- Bankacılık gibi konularda hem eğitim recek hem de kullanımı kolaylaştıracak tanıtım dokümanları dağıtılacak, bilgisayarların içerisine tanıtım yazılımları eklenecektir. Ayrıca tanıtım bilgndirme dokümanlarında kullanıcılara günliği hakkında bilgr rcek dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılacaktır. nlara ek dokümanlarda mevcut Türkçe İçerik (sağlık, kültür, tarih, kütüphaneler, vb.) hakkında tanıtımlar olacaktır. Türkçe içerik hizmet ren siteleri dokümanlara reklam amaçlı tanıtım bölümleri ekleyebilir ilanlardan elde edn gelir kampanyaya katılan vatandaşlardan alınacak miktar azaltılabilir. 18

19 Sosyal Dönüşüm SD- 3 sayar Kampanyası Stratejik Stratejik Amaç Amaç Hedefleriyle Hedefleriyle Sosyal Sosyal Dönüşüm Dönüşüm Çalışma Çalışma Alanı Alanı çerçesinde çerçesinde etkin etkin kullanım kullanım odaklı odaklı strateji strateji belirlenmiştir. belirlenmiştir. bağlamda bağlamda eylerin eylerin gündelik gündelik hayatlarına hayatlarına fayda fayda sağlayacak sağlayacak şekilde şekilde bilgi bilgi tişim tişim teknolojrine teknolojrine erişim erişim imkanlarına imkanlarına sahip sahip olması olması son son derece derece kritiktir. kritiktir. Hanelerde Hanelerde bağlantısı bağlantısı bilgisayar bilgisayar sahipliği, sahipliği, ev ev kadınları kadınları kızlarına kızlarına hanelerinde hanelerinde gerekli gerekli erişim erişim imkanlarını imkanlarını sunabilmek sunabilmek en en uygun uygun yoldur. yoldur. Belirlenen Belirlenen strateji strateji dahilinde dahilinde yılında yılında kullanan kullanan ey ey oranının oranının (16-74 (16-74 yaş) yaş) %51, %51, ayrıca ayrıca hanelerde hanelerde bağlantısı bağlantısı olan olan bilgisayar bilgisayar oranının oranının (16-74 (16-74 yaş) yaş) %48 %48 olması olması hedeflenmektedir. hedeflenmektedir. bağlamda bağlamda hanelerde hanelerde bağlantısı bağlantısı bilgisayar bilgisayar sahipliğinin sahipliğinin artırılması artırılması uygun uygun şartlar şartlar sunan sunan paket paket kampanya kampanya yapılması yapılması gereklidir. gereklidir. program program dahilinde dahilinde diğer diğer çalışma çalışma alanı alanı olan olan Etkin Etkin Kamu Kamu Yönetimi Yönetimi hedeflerinden hedeflerinden e-devlet e-devlet hizmetlerini hizmetlerini kullanan kullanan ey ey sayısının sayısının artırılması artırılması konusunda konusunda kısa kısa vadede vadede büyük büyük katkılar katkılar sağlanacaktır. sağlanacaktır. sayarlar sayarlar beraber beraber paketlerin paketlerin de de e-devlet, e-devlet, e-eğitim, e-eğitim, e-sağlık, e-sağlık, e-kültür e-kültür hizmetleri hizmetleri tanıtılacaktır. tanıtılacaktır. Ayrıca Ayrıca vatandaşlar vatandaşlar evlerinde evlerinde erişim erişim sahibi sahibi olduklarından, olduklarından, e-devlet e-devlet hizmetlerini hizmetlerini istedikleri istedikleri kadar kadar sık sık kolayca kolayca kullanabceklerdir. kullanabceklerdir Eylemlerle Eylemlerle Evlerinden Evlerinden erişim erişim sahibi sahibi olan olan yetişkinler yetişkinler öğrencr öğrencr Desteklenen Desteklenen Yaygın Yaygın Eğitim Eğitim Programı Programı Desteklenen Desteklenen Örgün Örgün Eğitim Eğitim Programı Programı dahilinde dahilinde rcek rcek olan olan eğitimleri eğitimleri alabceklerdir. alabceklerdir. Kampanya Kampanya dahilinde dahilinde evlerinde evlerinde erişim erişim sahibi sahibi olan olan eyler eyler eğer eğer yetkinlik yetkinlik kazanmak kazanmak isterler isterler ise ise KİEM lerde KİEM lerde rn rn Yetişkinlere Yetişkinlere Temel Temel Kursları Kursları Programı ndaki Programı ndaki kurslara kurslara katılabceklerdir. katılabceklerdir. Detayları Detayları Sektörü Sektörü Programlarında Programlarında lunan lunan Data Data Hizmetlerinde Hizmetlerinde Vergi Vergi İndirimi İndirimi Programı Programı dahilinde dahilinde bahsi bahsi geçen geçen ÖTV ÖTV yada yada KDV nin KDV nin alınmaması/düşürülmesi, alınmaması/düşürülmesi, kampanyanın kampanyanın başarılı başarılı olmasında olmasında en en önemli önemli etkenlerden etkenlerden isi isi olan olan maliyet maliyet faktörüne faktörüne etki etki etmektedir. etmektedir. Fiyatın Fiyatın düşük düşük olması olması rgr rgr son son derece derece kritiktir. kritiktir Devam Devam Etmekte Etmekte Olan Olan Çalışmalarla Çalışmalarla İlgisi İlgisi Mevcut Mevcut durumda durumda Türk Türk Telekom Telekom tarafından tarafından genişbant genişbant erişimi erişimi oranlarını oranlarını artırmak artırmak amacıyla amacıyla Öğretmenlere Öğretmenlere Öğrencre Öğrencre İndirimli İndirimli ADSL ADSL Aboneliği Aboneliği Kampanyası Kampanyası yapılmaktadır. yapılmaktadır. Kampanya Kampanya dahilinde dahilinde abone abone kayıt kayıt ücreti ücreti ilk ilk aylık aylık abonelik abonelik ücreti ücreti alınmamaktadır. alınmamaktadır. kampanyanın kampanyanın da da katkısı katkısı ADSL ADSL abone abone sayısı sayısı 1 1 milyonun milyonun üzerine üzerine çıkmıştır. çıkmıştır. Benzer Benzer şekilde şekilde T.C. T.C. Milli Milli Eğitim Eğitim katılımcı katılımcı bilgisayar bilgisayar satış satış firmaları firmaları tarafından tarafından Öğretmenlere Öğretmenlere Dizüstü Dizüstü sayar sayar Kampanyası Kampanyası gerçekleştirilmiştir. gerçekleştirilmiştir. Kampanya Kampanya dahilinde, dahilinde, uzun uzun vadeli vadeli düşük düşük faizli faizli taksitler taksitler,, öğretmenlere öğretmenlere binden binden fazla fazla dizüstü dizüstü bilgisayar bilgisayar satılmıştır. satılmıştır. kampanya kampanya sayesinde sayesinde kısıtlı kısıtlı segmente segmente de de olsa olsa hanelerdeki hanelerdeki bağlantısı bağlantısı bilgisayar bilgisayar sahipliği sahipliği artırılmıştır. artırılmıştır. 19

20 Sosyal Dönüşüm SD- 3 sayar Kampanyası İşliği İşliği İhtiyacı İhtiyacı Benzer projeleri gerçekleştirmiş ülkeler (örnek İngiltere İsç) programın uygulaması konusunda tecrübe paylaşımı yapılması fayda sağlayacaktır Tahmini Tahmini Maliyeti Maliyeti projede projede maliyet maliyet kalemlerinin kalemlerinin diğer diğer projelere projelere göre göre daha daha farklı farklı şekilde şekilde gruplandığı gruplandığı görülmektedir. görülmektedir. kamu kamu bütçesine bütçesine doğrudan doğrudan yatırım yatırım maliyeti maliyeti yansıması yansıması lunmamakla lunmamakla beraber beraber eylerin eylerin masa masa üstü üstü diz diz üstü üstü bilgisayar bilgisayar alımını alımını teşvik teşvik etmek etmek amacıyla amacıyla sunulacak sunulacak rgi rgi indirimi indirimi fırsatlarından fırsatlarından ötürü ötürü alınmayan alınmayan rgi rgi maliyeti maliyeti oluşacaktır. oluşacaktır. Kamu Kamu tarafında tarafında oluşacak oluşacak alınmayacak alınmayacak rgi rgi maliyetinin maliyetinin yanı yanı sıra sıra projenin projenin talep talep tarafında tarafında müşterre müşterre de de belirli belirli maliyeti maliyeti olacaktır. olacaktır. Diz Diz üstü üstü masa masa üstü üstü bilgisayarla bilgisayarla likte likte paket paket eylere eylere sunulacak sunulacak bağlantısının bağlantısının ey ey başına başına kamuya kamuya maliyeti, maliyeti, eylere eylere aylık aylık toplam toplam maliyeti maliyeti aşağıdaki aşağıdaki tablolarda tablolarda net net şekilde şekilde görülmektedir görülmektedir Diz Üstü sayar Bağlantısı Maliyet Kalemleri Aylık (YTL) Aylık (Avro) Toplam (YTL) Toplam (Avro) Kamu Maliyeti Alınmayacak Vergi Maliyeti Bireye Maliyet Diz Üstü sayar (36 Ay Vadeli) Genişbant Bağlantısı (36 Ay Abonelik) Masa Üstü sayar Bağlantısı Maliyet Kalemleri Aylık (YTL) Aylık (Avro) Toplam (YTL) Toplam (Avro) Kamu Maliyeti Alınmayacak Vergi Maliyeti Bireye Maliyet Masa Üstü sayar (36 Ay Vadeli) Genişbant Bağlantısı (36 Ay Abonelik) Not 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası 20

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Stratejinin Gerekliliği ve Temel Hedefleri...1 3. Stratejinin Öncelikleri ve le İlişkisi...2

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI

KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI KENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-11 Temmuz 2012 * 1 TBD Avrupa da oluşturulan Eurocities"e benzer bir yapının Türkiye de kurulması için başlangıç niteliğinde olan toplantı 26

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekonomik Kalkınma Altyapı

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı

e-dönüşüm Türkiye Projesi Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı e-dönüşüm Türkiye 2005 Planı Mart 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Bilgi Toplumu Stratejisi No İlgili lar 1 Bilgi toplumu stratejisinin oluşturulması Tüm Kamu

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Mart 2005

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı Mart 2005 e-dönüşüm Türkiye 2005 Planı Mart 2005 Bu belgenin elektronik adresi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/2005ep/2005plani.pdf Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Bilgi Toplumu

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI Hakan YERLĐKAYA DPT Bilgi Toplumu Dairesi Gündem Programın politika arkaplanı Đş programının yaklaşımı Đş programının

Detaylı

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI T Ü B İ T A K 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI ÜNİVERSİTELERDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI OLUŞTURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ÇAĞRI DUYURUSU

Detaylı

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince

Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Bir süreç projesi olan Fatih Projesi ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇALIŞMALARI Etkileşimli Tahta Teknik Şartnamesi kapsamında Vestel AŞ yüklenicisince Etkileşimli tahtaların güvenli kullanılması için okul enerji altyapısının

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Artırmak

Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Artırmak KTÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Artırmak Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, kurulduğu

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

STK VE ÖZEL SEKTÖR. Hizmet Seçimi

STK VE ÖZEL SEKTÖR. Hizmet Seçimi E-DÖNÜŞÜM M DANIŞMA KURULU STK VE ÖZEL SEKTÖR e-devlet Kapısı Hizmet Seçimi ÖNERĐLERĐ 1 e-devlet Kapısı Hizmet Seçimi WEB Servisi/Hizmeti : Uygulamaların ortak olarak kullanabilecekleri mantıksal kodları

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 07 Mayıs 2015 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları Destek Programları Başvuru Koşulları Başvuru Değerlendirme

Detaylı

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 22 Mart 2005 Giriş Günümüz : Bilgi ve İletişim Çağı Bilgiye ulaşmada süreklilik Erişim hızı Güvenlik ve gizlilik

Detaylı

Mentor Eğiticisi Çağrısı

Mentor Eğiticisi Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Mentor Eğiticisi Çağrısı Bu çağrı duyurusu,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI ( ) 2008 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE DESTEK ENSTRÜMANLARI

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI ( ) 2008 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE DESTEK ENSTRÜMANLARI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2008 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE DESTEK ENSTRÜMANLARI Özhan YILMAZ DPT Bilgi Toplumu Dairesi 4 Haziran 2008 Ankara Gündem Programın politika

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

Projeyi neden yürütmek istiyoruz?

Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Projeyi neden yürütmek istiyoruz? Bilgisayar ağları, bilgi alışverişinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği ve bilgiye kolay ulaşım sağlayan bir bilgi havuzudur. Dev bir bilgisayar ağı ve bunun sonucu

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Teşvik Mekanizmasının Tanımı 1 İşletmelerde inovasyonların kanalize edilmesine destek 2 Yeni şirketlerin inovasyon geliştirmesine yönelik destek Başvurabilecek Adaylar 3 mali yılını doldurmuş olan mikro

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Türkiye deki tüm akademik kurumları birbirine ve sonra küresel araştırma ağlarına bağlayan, Ulusal Akademik Ağ altyapısını işleten, Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı