Program Tanımlama Dokümanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program Tanımlama Dokümanı"

Transkript

1 Program Tanımlama Dokümanı Temmuz 2006

2 dokümanın tüm hakları saklıdır. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın yazılı izni olmadan dokümanın tamamı ya bölümü herhangi amaçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda kullanılamaz. 2

3 İçerik SD- 1 - Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı SD-2 -Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) SD- 3 - sayar Kampanyası SD- 4 - Okullarda Temel Eğitimi SD-5 -Yetişkinlere Temel Kursları SD-6 - Eğitimi Sertifikasyonu SD-7 -KİEM'ler İnsan Kaynağı Geliştirilmesi SD- 8 - Askerlik Hizmetinde Temel Kursları SD-9 -Kamu Çalışanlarına Temel Kursları SD Günliği SD-11 - Desteklenen Örgün Eğitim SD-12 - Desteklenen Yaygın Eğitim SD- 13 Türkiye Kültür Portalı SD Türkçe Çeviri Arayüzü BİN Çevrimiçi Çevre İzinleri BİN Çevrimiçi Şirket İşlemleri BİN Dış Ticarette e-belge Kullanımı BİN Tek Nokta Bilgndirme Portalı BİN Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı BİN İmalat Dışı Sektörler Destek Hizmetleri Verecek Kurum Geliştirilmesi BİN Sektörel Mesleki Eğitimler BİN Türkiye Turizm Portalı BİN Altyapı Yetkinlik Geliştirme Destekleri BİN İş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu BİN Kırsal Kalkınmada Kullanımı BİN e-ticaret Günlik Altyapısı VOHD Kamu Siteleri Standardizasyonu Barındırma Hizmeti VOHD Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu ları 3

4 İçerik VOHD- 29 Kamu Hizmetleri Envanteri VOHD Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması VOHD İletişim Kanal Yönetimi Yetkinliği VOHD Sağlık Sisteminin Kurulması VOHD Kan Bankaları Veri Paylaşımı VOHD Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri VOHD Teletıp Sistemleri VOHD Elektronik Yükseköğretim Kayıtları VOHD Elektronik rs, Kredi Yurt Başvuruları VOHD Entegre e-kütüphane Sistemi VOHD Eğitim Portalı Sistemi VOHD e-sınav ları VOHD Elektronik Araç Trafik Tescil Ehliyet İşlemleri VOHD- 42 Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi VOHD Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi Adalet Hizmetlerine Erişim VOHD Çevrimiçi Emniyet Rapor Sorgu İşlemleri VOHD Sosyal Günlik Sistemleri Entegrasyonu VOHD Vatandaşlık Kartı; Pilot sı Yaygınlaştırılması VOHD Entegre İş Platformu VOHD Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri VOHD Adres Kayıt Sistemi VOHD Çevrimiçi Emlak İnşaat İzinleri VOHD e-askerlik e-seferberlik Hizmetleri VOHD e-vatandaşlık Hizmetleri VOHD Tapu Kadastro Sistemi VOHD e-noter Hizmetleri VOHD Tarım Sisteminin Geliştirilmesi VOHD- 56 Merkezi Tüzel Kişilik Sistemi VOHD- 57 Şirketler Sistemi 4

5 İçerik VOHD Tüketici Ağı VOHD Ulusal Ulaştırma Portalı VOHD Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek Pencere sı VOHD Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi VOHD Ulaştırma Sistemlerinde e-ödeme Standartları VOHD Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri VOHD- 64 Elektronik Fatura Defter sı VOHD Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi VOHD- 66 Yerel Hizmetlerde e-dönüşüm VOHD Yerel e-demokrasi Programı KYM- 68 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi KYM Kurumsal Karne sı KYM Kamu Günli Ağı KYM-71 -e-devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması KYM-72 -Ortak Çağrı Merkezi KYM-73 -Ortak Hizmetlerin Oluşturulması KYM- 74 Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı KYM CBS Altyapısı Kurulumu KYM- 76 Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi KYM- 77 Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi KYM Birlikte Çalışabilirlik Standartları Veri Paylaşımı Altyapısı KYM TÜİK'e Bildirim Standartları Elektronik Paylaşım KYM İl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi Karar Destek Sistemi KYM- 81 Kamudaki Sayısal nin Paylaşımı Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi KYM- 82 Sayısal Haklar Yönetimine İlişkin Yasal Düzenleme KYM- 83 e-imza Kullanımının Artırılması KYM- 84 Kamu Personel Mevzuatının Stratejisi Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu KYM- 85 Yetkinlik Envanteri KYM- 86 Kamuda leri Geliştirme Yetkinliği 5

6 İçerik KYM- 87 Günliği Yasal Düzenlemeler KYM Ulusal Sistemleri Günlik Programı RBS Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirme RBS Öğretim Üyesi Yetiştirme RBS- 91 Teknolojri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi RBS Ara Eleman Yetiştirme RBS Girişimcilik Eğitimleri RBS Sektör Mesleki Tanımları RBS Sektör Birliğinin Oluşturulması RBS- 96 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İhtisaslaşma RBS Bilişim Vadisi RBS Sektör İş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi RBS Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma RBS Dışa Açılımın Desteklenmesi RBS- 101 Kamu Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı Düzenlemeler RİS Hizmetlerde Rekabetin Tesisi RİS Altyapıda Rekabetin Tesisi RİS Yerleşik İşletmecinin Toptan Perakende Hizmetlerinin Ayrılması Fizibilite Çalışması RİS- 105 Veri Internet Hizmetlerinde Vergi İndirimi RİS Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon Altyapılarının Teşviki RİS Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı RİS Frekans Tahsisi AY Ünirsite - Kamu - Sanayi Araştırma İşliği AY Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi AY- 111 Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge İlişkndirilmesi 6

7 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı Sahibi Sahibi Milli Milli Eğitim Eğitim Zamanlama Zamanlama Başlangıç Başlangıç Ağustos Ağustos Bitiş Bitiş Kasım Kasım Süre Süre Ay Ay İle İle lar lar 1 1 Milli Milli Eğitim Eğitim 2 2 Ulaştırma Ulaştırma 3 3 Devlet Devlet Planlama Planlama Teşkilatı Teşkilatı 4 4 Valilikler Valilikler Önceliklendirilmiş Önceliklendirilmiş olan olan öğrenci öğrenci segmentinin segmentinin BT BT yetkinliklerinin yetkinliklerinin erişimlerinin erişimlerinin artırılması artırılması amacıyla amacıyla okullardaki okullardaki mevcut mevcut altyapısının altyapısının geliştirilmesi geliştirilmesi gerekmektedir. gerekmektedir. Okullarda Okullarda belirli belirli seviyede seviyede altyapısı altyapısı lunmakla lunmakla beraber beraber altyapı altyapı öğrencrin öğrencrin ihtiyaçlarına ihtiyaçlarına cevap cevap recek recek seviyede seviyede değildir. değildir. sebeple sebeple okullarda okullarda BT BT Laboratuarları Laboratuarları kurulması kurulması gerekmektedir. gerekmektedir. BT BT Laboratuarları nın Laboratuarları nın kurulum kurulum amaçları amaçları aşağıdaki aşağıdaki gibidir gibidir Öğrencre eğitimi rbcek ortamın sağlanması Öğrencre belirlenen zamanlarda serbest şekilde bilgisayar kullanma e bağlanma imkanının rilmesi Öğrencrden arta kalan zamanlarda laboratuarlardaki kapasitenin halka açılması onlara erişim sağlanması yetkinlik kazandırılması Öğrencrin konusunda ilgi alanlarını artıracak etkşimi geliştirecek ortamın sağlanması kapsamında her lisede en az tane olmak üzere BT Laboratuarları kurulacaktır. Her BT laboratuarında lunacak donanım aşağıdaki gibidir Masaüstü kişisel bilgisayar 15+1 Adet sayar masası sandalye 15 Adet Öğretmen masası sandalye 1 Adet Kablosuz erişim sağlayıcısı 1 Adet Kablosuz adaptörü 16 Adet Kesintisiz güç kaynağı 4 Adet ksiyon cihazı 1 Adet ksiyon perdesi 1 Adet Siyah beyaz lazer yazıcı 1 Adet Ses sistemi 1 Adet Dijital kamerası 1 Adet Çoklu ortam kütüphanesi 1 Adet Çoklu ortam kütüphanesindeki içerik sponsor firmalar beraber hazırlanacak yine aynı sponsor firmalar tarafından güncel tutulacaktır. 7

8 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı den den Faydalar Faydalar Bir BT laboratuarında aynı anda 15 öğrenci ders görebcektir. na göre, öğretim dönemi boyunca BT sınıfında yaklaşık 225 öğrenci eğitim alabcektir (haftada 2 saatten 18 haftalık eğitim programı). taraftan, haftada yaklaşık 150 öğrenci laboratuarlarda ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp e bağlanabcektir (öğrenci başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı bağlantısı). Okullardaki BT altyapısı gerekli düzenlemeler yönetmelikler halkın kullanımına açılacak yarı zamanlı KİEM hizmet recektir. sayede öğretim döneminde 105 yetişkin eğitim alabcektir (haftada 2 saatten 18 haftalık eğitim programı). Yetişkinlerin eğitimi hafta içi öğretim saatleri sonrasında akşam saatleri hafta sonu sabah saatleri gerçekleşecektir. Benzer şekilde BT laboratuarları hafta sonu saatleri hem öğrencre hem de yetişkinlere serbest bilgisayar kullanımı erişimi imkanını sağlayacaktır. sayede, haftada toplam 300 yetişkin ya da öğrenci laboratuarlarda ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp e bağlanabcektir (ey başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı bağlantısı). Bir okulda minimum 15 kişilik BT laboratuarı kurulacaktır. Öğrenci sayısına göre (30 öğrenciye minimum 1 bilgisayar) laboratuarlardaki bilgisayar sayısı en fazla 30 olacak şekilde artırılabilir. Öğrenci sayısı 900 den fazla olan okullarda den fazla BT laboratuarı kurulacaktır. Bir BT Laboratuarının Haftalık Hizmet Programı -Örnek Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Eğitim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Erişim / Öğrenci Eğitim / Yetişkin Eğitim / Yetişkin Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Eğitim / Yetişkin Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Erişim / Genel Kurulacak BT laboratuarlarında öğrencre erişimi sağlanması BT yetkinliklerinin kazandırılması yanı sıra, onların BT konusunda ilgi alanlarını geliştirmek üzere kütüphane de olacaktır. kütüphanede süreli yayınların yanı sıra çoklu ortam (multimedia) araçları (cd, vcd, dvd, vb.) lunacaktır. Öğrencr kütüphane sisteminde yayınları çoklu ortam araçlarını BT Laboratuarlarındaki serbest zamanlarında kullanabcekleri gibi, ödünç alma sistemi evlerine de belirli süre götürebceklerdir. 8

9 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı Stratejik Stratejik Amaç Amaç Hedefleriyle Hedefleriyle Sosyal Sosyal Dönüşüm Dönüşüm Çalışma Çalışma Alanı Alanı çerçesinde çerçesinde etkin etkin kullanım kullanım odaklı odaklı strateji strateji belirlenmiş belirlenmiş bağlamda bağlamda belirli belirli segmentlere segmentlere odaklanılmıştır. odaklanılmıştır. Hem Hem kısa kısa vadede vadede etkin etkin kullanımı, kullanımı, hem hem de de uzun uzun vadede vadede kullanıcı kullanıcı sayısını sayısını artırmak artırmak amacıyla amacıyla öğrencr öğrencr odak odak segmentlerden segmentlerden isi isi belirlenmiştir. belirlenmiştir. Belirlenen Belirlenen strateji strateji dahilinde dahilinde yılında yılında kullanan kullanan öğrenci öğrenci oranının oranının (16 (16 yaş yaş üstü) üstü) %96 %96 olması olması hedeflenmektedir. hedeflenmektedir. hedefe hedefe ulaşabilmek ulaşabilmek amacıyla amacıyla liselerden, liselerden, özellikle özellikle de de Fen Fen Lisesi, Lisesi, Anadolu Anadolu Lisesi Lisesi Meslek Meslek Liselerinden Liselerinden başlayarak başlayarak BT BT laboratuarları laboratuarları kurulması kurulması gerekmektedir. gerekmektedir. program program dahilinde dahilinde diğer diğer çalışma çalışma alanı alanı olan olan Etkin Etkin Kamu Kamu Yönetimi Yönetimi hedeflerinden hedeflerinden e-devlet e-devlet hizmetlerini hizmetlerini kullanan kullanan ey ey sayısının sayısının artırılmasına artırılmasına da da proje proje sayesinde sayesinde orta orta uzun uzun vadede vadede büyük büyük katkılar katkılar sağlanacaktır. sağlanacaktır. Hem Hem öğrencre öğrencre hem hem de de yetişkinlere yetişkinlere eğitim eğitim rilirken rilirken e-devlet, e-devlet, e-eğitim, e-eğitim, e- e- Sağlık, Sağlık, e-kültür e-kültür hizmetleri hizmetleri tanıtılacaktır. tanıtılacaktır. Ayrıca, Ayrıca, İş İş Ortamı Ortamı Girişimcilik Girişimcilik Çalışma Çalışma alanının alanının hedeflerine hedeflerine katkıda katkıda lunacak lunacak şekilde şekilde geleceğin geleceğin işgücü işgücü olan olan öğrencrle öğrencrle beraber beraber yetişkinleri yetişkinleri (özellikle (özellikle çalışan çalışan işsizleri) işsizleri) yetkinlikleri yetkinlikleri donatılmış donatılmış hazırlamak hazırlamak da da mümkün mümkün olacaktır. olacaktır Eylemlerle Eylemlerle BT BT yetkinliği yetkinliği kazandırılmış kazandırılmış öğrencr, öğrencr, derslerinde derslerinde bilgi bilgi teknolojrinden teknolojrinden faydalanmak faydalanmak konusunda konusunda gerekli gerekli yetkinliklere yetkinliklere de de sahip sahip olmuş olmuş olacaklardır. olacaklardır. Desteklenen Desteklenen Örgün Örgün Eğitim Eğitim Programı Programı dahilinde dahilinde öğrencre öğrencre müfredat müfredat sadece sadece basılı basılı kitaplar kitaplar vasıtası vasıtası değil değil aynı aynı zamanda zamanda CD ler CD ler çevirimiçi çevirimiçi eğitim eğitim portalı portalı de de rcektir. rcektir. taraftan taraftan yetişkinler, yetişkinler, Desteklenen Desteklenen Yaygın Yaygın Eğitim Eğitim Programı Programı dahilinde dahilinde rcek rcek olan olan eğitimleri eğitimleri alacak alacak öğrencrden öğrencrden arta arta kalan kalan zamanlarda zamanlarda okullardaki okullardaki erişim erişim imkanlarından imkanlarından yararlanabcektir. yararlanabcektir. Detayları Detayları Sektörü Sektörü programlarında programlarında lunan lunan Toplulaştırılmış Toplulaştırılmış Kamu Kamu Genişbant Genişbant Hizmet Hizmet Alımı Alımı Programı Programı kapsamına kapsamına okulların okulların da da dahil dahil edilmesi edilmesi gerekmektedir. gerekmektedir Devam Devam Etmekte Etmekte Olan Olan Çalışmalarla Çalışmalarla İlgisi İlgisi Mevcut Mevcut durumda durumda devam devam etmekte etmekte olan olan MEB MEB Erişim Erişim si si dahilinde dahilinde yıl yıl sonu sonu itibari itibari bütün bütün okulların okulların MEB MEB yerleşkelerinin yerleşkelerinin genişbant genişbant erişim erişim teknolojisi teknolojisi bağlantısının bağlantısının sağlanması sağlanması hedeflenmektedir. hedeflenmektedir. Ancak Ancak mevcut mevcut durum durum analizinde analizinde anlaşıldığı anlaşıldığı üzere üzere öğrencr öğrencr okullardaki okullardaki erişim erişim imkanlarından imkanlarından istenn istenn düzeyde düzeyde faydalanamamaktadır. faydalanamamaktadır. taraftan taraftan Türkiye nin Türkiye nin katılımı katılımı henüz henüz kesinleşmemiş kesinleşmemiş olmakla olmakla beraber beraber MİT MİT Ünirsitesi Ünirsitesi tarafından tarafından yürütülen yürütülen Dolarlık Dolarlık Dizüstü Dizüstü sayar sayar kampanyasına kampanyasına katılımın katılımın gerçekleşmesi gerçekleşmesi durumunda durumunda yapılan yapılan yatırımların yatırımların yeniden yeniden gözden gözden geçirilmesi geçirilmesi BT BT Laboratuarları Laboratuarları PC PC alımının alımının durdurulması durdurulması gerekmektedir. gerekmektedir. BT BT Laboratuarlarında Laboratuarlarında ki ki PC PC harici harici diğer diğer donanımlar donanımlar dolarlık dolarlık dizüstü dizüstü bilgisayarlar bilgisayarlar beraber beraber kullanılmalıdır. kullanılmalıdır. 9

10 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı İşliği İşliği İhtiyacı İhtiyacı COMENIUS Avrupa Birliği eğitim programları dahilinde yürütülen program orta dereceli okullar eğitim ağı kurulması gibi altyapı projelerine destek kaynak sağlamaktadır. E-Ten Avrupa Birliği tarafından yürütülen program dahilinde eğitim amaçlı altyapı geliştirilmesine destek sağlanmaktadır Tahmini Tahmini Maliyeti Maliyeti Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Maliyeti Danışmanlık Eğitim Etüd / Fizibilite Yazılım Donanım Ağ Altyapısı Dekorasyon Dokümantasyon Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Finansman İhtiyacı Bütçe Kaynakları Kamu Özel İşliği Kaynak Not 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası 10

11 Sosyal Dönüşüm SD- 1 Okullarda Teknolojri (BT) Altyapısı Üst Üst Adımları Adımları Öncesi Detaylı Planlama Aşaması Eğitim teknologları beraber BT laboratuarlarındaki ekipmanların listesinin kesinleştirilmesi Donanım yazılım kalifikasyonlarının belirlenmesi Satın alma sözleşmeleri garantili indirimli yenme anlaşmalarının hazırlanması Okullardaki öğrenci sayısına göre her okul kaç BT laboratuarı her laboratuarda kaç bilgisayar olacağının belirlenmesi Belirlenen okullarda fiziksel mekanların uygunluklarının erişim altyapısının değerlendirilmesi ( laboratuarların ayrı girişinin olması girişin de tekerlekli sandalye girbcek şekilde tasarlanması önerilmektedir) Erişim fiziksel imkanı eksik olan okullarda imkanların iyştirilmesi Okul listesinin kesinleştirilmesi Sponsor firmalar görüşülüp çoklu ortam kütüphanesinin içeriğinin belirlenmesi materyallerin hazırlanması Aynı anda ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirn pilot uygulamalar programın uygulama detaylarının belirlenmesi detaylı zaman planlamasının (fazlar halinde) gerçekleştirilmesi BT Laboratuarlarında eğitim recek öğretmenlerin atanması BT Laboratuarlarının halka açılabilmesi zimmetleme garanti konularını içeren genelgenin hazırlanıp, okul idarecrine uygulamayı kontrol edecek mülki amirlere gönderilmesi İhale Aşaması Aşaması 1. Faz uygulaması (kalkınmada öncelikli bölgelerde) 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi faz planlarının revize edilmesi Fayda Etkinlik Çalışması Ölçümleme Dokümanı çerçesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi Bir sonraki projeler dersler çıkarılması Değerlendirme Değerlendirme Fayda Fayda Düşük Orta Yüksek Kolaylığı Kolaylığı Düşük Orta Yüksek 11

12 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) Sahibi Sahibi Milli Milli Eğitim Eğitim Zamanlama Zamanlama Başlangıç Başlangıç Ocak Ocak Bitiş Bitiş Ekim Ekim Süre Süre 9 9 Ay Ay İle İle lar lar 1 1 İçişleri İçişleri (Mahalli (Mahalli İdareler İdareler Genel Genel Müdürlüğü) Müdürlüğü) 2 2 Ulaştırma Ulaştırma 3 3 Kültür Kültür Turizm Turizm 4 4 Yerel Yerel Yönetimler Yönetimler 5 5 Kurum Kurum lar lar Yetişkinlerin Yetişkinlerin (öncelikli (öncelikli çalışanlar çalışanlar işsizler, işsizler, ayrıca ayrıca ev ev kadınları/kızları kadınları/kızları emeklr) emeklr) bilgi bilgi tişim tişim teknolojri teknolojri yetkinliklerinin yetkinliklerinin erişimlerinin erişimlerinin artırılması artırılması gerekmektedir. gerekmektedir. Bireylerin Bireylerin erişim erişim imkanları imkanları önündeki önündeki en en büyük büyük engel engel ekonomik ekonomik nedenlerden nedenlerden dolayı dolayı bilgisayar bilgisayar sahibi sahibi olamamalarıdır. olamamalarıdır. Gelir Gelir seviyeleri seviyeleri sebebiyle, sebebiyle, nüfusun nüfusun önemli önemli kısmının kısmının evlerinde evlerinde bilgisayarı bilgisayarı ya ya da da bağlantısı bağlantısı yoktur. yoktur. Evlerinde Evlerinde bilgisayar bilgisayar bağlantısına bağlantısına sahip sahip olmayan olmayan ev ev kadınları kadınları kızları, kızları, Evleri Evleri gibi gibi mekanların mekanların mevcut mevcut maskülen maskülen yapısından yapısından dolayı dolayı evleri evleri dışında dışında da da erişimi erişimi imkanı imkanı lamamakta lamamakta teknolojrden teknolojrden faydalanamamaktadır. faydalanamamaktadır. sebeple sebeple ülke ülke genelinde genelinde kamu kamu erişim erişim merkezleri merkezleri kurulması kurulması gerekmektedir. gerekmektedir. KİEM lerin KİEM lerin kurulum kurulum amaçları amaçları aşağıdaki aşağıdaki gibidir gibidir Yetişkinlerin bilgisayar kullanımı bağlantısı ihtiyaçlarının karşılanması Yetişkinlere eğitimi rbcek ortamın sağlanması Yetişkinlerin etkin kullanım (e-devlet, e-eğitim, e-bankacılık, e-alışriş, vb.) yönlendirilmesi Ülke genelinde, gelişme öncelikleri, nüfus yoğunlukları ekonomiye katkı kriterleri gözönüne alınarak belirlenecek öncelikli iller sırasına göre kurulacak KİEM lerdeki donanım aşağıdaki gibidir Masaüstü kişisel bilgisayar 20+1 Adet sayar masası sandalye 20 Adet Formatör masası sandalye 1 Adet Kablosuz erişim sağlayıcısı 1 Adet Kablosuz adaptörü 21 Adet Kesintisiz güç kaynağı 4 Adet ksiyon cihazı 1 Adet ksiyon perdesi 1 Adet Siyah beyaz laser yazıcı 1 Adet Ses sistemi 1 Adet Dijital kamerası 1 Adet Çoklu ortam kütüphanesi 1 Adet KİEM ler halk eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, e-devlet hizmeti recek kamu kuruluşları (hastaneler, İŞ-KUR binaları, vb.), yerel yönetim binaları (belediyelerin sosyal hizmet binaları, kadın evleri, vb.), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, gönüllü vakıf binaları gibi yerlerde kurulacaktır. Özel teşebbüsler de KİEM kurabceklerdir. 12

13 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) den den Faydalar Faydalar Bir KİEM de aynı anda 20 yetişkine bilgisayar imkanı sağlanabcektir. bağlamda haftada yaklaşık 560 yetişkin ihtiyaç duyduğu şekilde bilgisayar kullanıp e bağlanabcektir (yetişkin başına haftada ortalama 2 saat serbest bilgisayar kullanımı bağlantısı). taraftan aynı anda 20 yetişkin ders görebcektir. Bir yıl boyunca KİEM de yaklaşık 1000 yetişkin eğitim alabcektir (haftada 2 saatten 14 haftalık eğitim programı, 50 hafta KİEM hizmeti). KİEM lerdeki eğitim erişim saatleri, çalışma saatlerinde işsizlere, ev kadınlarına emeklre; çalışma saatleri sonrasında hafta sonunda ise ağırlıklı çalışanlara imkan recek şekilde düzenlenmiştir tane tam zamanlı KİEM kurulması, okullardaki BT laboratuvarlarının da uygun zamanlarda vatandaşların kullanımına açılarak yarı zamanlı KİEM kullanılması planlanmaktadır. Bir KİEM in Haftalık Hizmet Programı -Örnek Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Eğitim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Erişim Eğitim Kurulacak KİEM lerde yetişkinlere BT erişim imkanı sağlanması yetkinlik kazandırılmasının yanı sıra, onların konusunda ilgi alanlarını geliştirecek şekilde kütüphane de oluşturulacaktır. kütüphanede süreli yayınlar çokluortam (multimedia) araçları (cd, vcd, dvd, vb.) lunacaktır. Vatandaşlar kütüphane sisteminde yayınları çoklu ortam araçlarını KİEM lerde kullanabceği gibi, ödünç alma sistemi evlerine de belirli süre götürebceklerdir. KİEM lerin erişim sağlama yetkinlik geliştirme dışında en büyük faydası kullanımını artıracak yüksek motivasyon sağlayacak şekilde toplum merkezi hizmet recek olmasıdır. merkezlerde çalışan görevlr vatandaşlara yardım edecek onları, bilgisayarın in gündelik hayatlarına faydalı olabcek tarafları hakkında bilgndirecektir. nunla likte mahalle a de eğitimlere katılımın artırılması amacıyla kampanyalar yapılacaktır. Örnek, komşuların lerinin eğitim almasını sağlayarak ders ücretlerinden indirim kazanması (komşunu getir kampanyası), a eylerinin lerini teşvik etmesi (anden isini getir kampanyası) uygulamaları hayata geçirbilir. Eğitim erişim mekanının aynı olması yetişkinler kendrini sürekli geliştirebcekleri ortamda leri etkşim halinde bilgisayar kullanma e bağlanma imkanına sahip olacaklardır. taraftan vatandaşlar KİEM ler hakkında her türlü bilgiyi (yer, dersler, kayıt şartları vb.) çağrı merkezinden alabceklerdir. 13

14 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) Stratejik Stratejik Amaç Amaç Hedefleriyle Hedefleriyle Sosyal Sosyal Dönüşüm Dönüşüm Çalışma Çalışma Alanı Alanı çerçesinde çerçesinde etkin etkin kullanım kullanım odaklı odaklı strateji strateji belirlenmiştir. belirlenmiştir. bağlamda bağlamda belirli belirli segmentlere segmentlere odaklanılmıştır. odaklanılmıştır. Kısa Kısa vadede vadede etkin etkin kullanımı kullanımı kullanıcı kullanıcı sayısını sayısını artırmak artırmak amacıyla amacıyla çalışanlar çalışanlar işsizler işsizler odak odak segment segment seçilmiştir. seçilmiştir. taraftan taraftan toplumun toplumun önemli önemli kısmını kısmını oluşturan oluşturan ev ev kadınları kadınları kızları kızları emeklr emeklr de de toplum toplum genelinde genelinde kullanıcı kullanıcı sayısını sayısını artırmak artırmak önemli önemli segmentlerdir. segmentlerdir. Belirlenen Belirlenen strateji strateji dahilinde dahilinde yılında yılında kullanan kullanan çalışan çalışan işsiz işsiz oranının oranının (16-74 (16-74 yaş) yaş) sırasıyla sırasıyla %77 %77 %56, %56, ayrıca ayrıca toplum toplum genelinde genelinde kullanıcısı kullanıcısı eylerin eylerin oranının oranının (16-74 (16-74 yaş) yaş) %51 %51 seviyesinde seviyesinde olması olması hedeflenmektedir. hedeflenmektedir. bağlamda, bağlamda, toplum toplum genelinde genelinde BT BT erişimi erişimi yetkinliği yetkinliği önünde önünde duran duran engelleri engelleri önemli önemli ölçüde ölçüde azaltacak azaltacak KİEM ler KİEM ler açılmalıdır. açılmalıdır. program program dahilinde dahilinde diğer diğer çalışma çalışma alanı alanı olan olan Etkin Etkin Kamu Kamu Yönetimi Yönetimi hedeflerinden hedeflerinden e-devlet e-devlet hizmetlerini hizmetlerini kullanan kullanan ey ey sayısının sayısının artırılması artırılması hedefine hedefine kısa kısa vadede vadede büyük büyük katkılar katkılar sağlanacaktır. sağlanacaktır. Yetişkinlere Yetişkinlere eğitim eğitim rilirken rilirken e-devlet, e-devlet, e-eğitim, e-eğitim, e-sağlık, e-sağlık, e-kültür e-kültür hizmetleri hizmetleri tanıtılacaktır. tanıtılacaktır. Benzer Benzer şekilde şekilde İş İş Ortamı Ortamı Girişimcilik Girişimcilik Çalışma Çalışma Alanındaki Alanındaki çalışanlara çalışanlara yetkinliği yetkinliği kazandırılması kazandırılması hedefi hedefi kritik kritik programdır. programdır Eylemlerle Eylemlerle BT BT yetkinliğine yetkinliğine sahip sahip yetişkinler yetişkinler Desteklenen Desteklenen Yaygın Yaygın Eğitim Eğitim Programı Programı dahilinde dahilinde rcek rcek olan olan eğitimleri eğitimleri alabceklerdir. alabceklerdir. Çalışanlar Çalışanlar işsizler işsizler KİEM lerde KİEM lerde gerekli gerekli yetkinliğini yetkinliğini kazandıktan kazandıktan sonra, sonra, kişisel kişisel profesyonel profesyonel ihtiyaçları ihtiyaçları ister ister evlerinde evlerinde ister ister KİEM lerde KİEM lerde üzerinden üzerinden eğitim eğitim alabceklerdir. alabceklerdir. Emeklr Emeklr ev ev kadınları kadınları / / kızları kızları da da yetkinliğini yetkinliğini kazandıktan kazandıktan sonra, sonra, kişisel kişisel eğitimleri eğitimleri ister ister evlerinde evlerinde ister ister KİEM lerde KİEM lerde üzerinden üzerinden eğitim eğitim alabceklerdir. alabceklerdir. Detayları Detayları Sektörü Sektörü Programlarında Programlarında lunan lunan Toplulaştırılmış Toplulaştırılmış Kamu Kamu Genişbant Genişbant Hizmet Hizmet Alımı Alımı Programı Programı kapsamına kapsamına KİEM lerin KİEM lerin de de dahil dahil edilmesi edilmesi gerekmektedir. gerekmektedir. Detayları Detayları Etkim Etkim Kamu Kamu Yönetimi Yönetimi programlarında programlarında lunan lunan Ortak Ortak Çağrı Çağrı Merkezi Merkezi KİEM ler KİEM ler de de kullanılacaktır. kullanılacaktır Devam Devam Etmekte Etmekte Olan Olan Çalışmalarla Çalışmalarla İlgisi İlgisi Mevcut Mevcut durumda durumda Kültür Kültür Kütüphaneler Kütüphaneler Genel Genel Müdürlüğü Müdürlüğü bünyesinde bünyesinde devam devam etmekte etmekte olan olan Kütüphanelerde Kütüphanelerde Erişimi Erişimi si si kapsamında kapsamında ilde ilde seçilmiş seçilmiş kütüphanelerde kütüphanelerde kamu kamu erişim erişim merkezleri merkezleri kurulmaktadır. kurulmaktadır. bağlamda bağlamda toplam toplam bilgisayar bilgisayar ülke ülke genelinde genelinde çeşitli çeşitli kütüphanelerde kütüphanelerde fiziksel fiziksel şartların şartların elrdiği elrdiği şekilde şekilde yerleştirilmektedir. yerleştirilmektedir. projedeki projedeki amaç amaç kütüphanelerden kütüphanelerden halka halka erişim erişim imkanı imkanı sağlamaktır. sağlamaktır. taraftan taraftan Kısa Kısa Dönem Dönem Eylem Eylem Planı Planı Eylem Eylem Planı Planı dahilinde dahilinde okullardaki okullardaki kapasitenin kapasitenin halka halka açılması açılması er er eylem eylem öngörülmüştür. öngörülmüştür. Ancak Ancak eylemin eylemin uygulamasında uygulamasında sıkıntılar sıkıntılar yaşanmıştır. yaşanmıştır. 14

15 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) İşliği İşliği İhtiyacı İhtiyacı Modinis e-avrupa e-avrupa 2005 eylem planında belirlenen çerçede, Avrupa Birliği üye aday ülkelerinde eylerin sosyal sayısal anlamda topluma dahil edilmesini hedefleyen projelere destek rilmektedir Tahmini Tahmini Maliyeti Maliyeti Maliyet Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Maliyeti Danışmanlık Eğitim Etüd / Fizibilite Yazılım Donanım Ağ Altyapısı Dekorasyon Finansman Kalemleri % Yeni Türk Lirası Avro Toplam Finansman İhtiyacı Bütçe Kaynakları Kamu Özel İşliği Kaynak Not 1 Avro = 1,6 Yeni Türk Lirası 15

16 Sosyal Dönüşüm SD- 2 Kamu Erişim Merkezleri (KİEM) Üst Üst Adımları Adımları Öncesi Detaylı Planlama Aşaması Gelişme öncelikleri, nüfus, nüfus yoğunluklarına göre hangi illere kaç tane KİEM in kurulacağının belirlenmesi, kurumlar protokollerin yapılması Belirlenen mekanlarda fiziksel mekanların uygunluklarının erişim altyapısının değerlendirilip, KİEM listesinin kesinleştirilmesi. ( laboratuarların ayrı girişinin olması girişin de tekerlekli sandalye girbcek şekilde tasarlanması önerilmektedir) Yerel yönetimler, vakıflar özel teşebbüsler iş modeli tasarlanması modelin tanıtımı Yerel yönetimler, vakıflar özel teşebbüsler sözleşmelerin yapılması Aynı anda ülkenin farklı yerlerinde gerçekleştirn pilot uygulamalar (HEM, kütüphane, belediye hizmet binası, vakıf özel teşebbüs örnekleri) programın uygulama detaylarının belirlenmesi Sponsor firmalar reklam içeriği fiyatları hakkında anlaşılması KİEM lerdeki çoklu ortam kütüphanesinin içeriği sponsor firmalar anlaşılması içeriğin hazırlanması detaylı zaman planlarının (fazlar) yapılması KİEM lerde çalışacak formatör eğitmenlerin erişim destek elemanlarının atanması İhale Aşaması KİEM lerde kurulacak donanım yazılımın belirlenmesi Satın alma sözleşmeleri garanti indirimli yenme anlaşmalarının hazırlanması Erişim kontrol, eğitim içerik sponsorlar reklam imkanları sağlayacak arayüzün oluşturulması Bölgesel donanım dekorasyon malzemelerinin ihalesinin gerçekleştirilmesi Aşaması 1. Faz uygulaması 1. Faz uygulamasından alınan derslerin değerlendirilmesi faz planlarının revize edilmesi Fayda Etkinlik Çalışması Ölçümleme Dokümanı çerçesinde projenin etkinliğinin değerlendirilmesi Bir sonraki projeler dersler çıkarılması Değerlendirme Değerlendirme Fayda Fayda Düşük Orta Yüksek Kolaylığı Kolaylığı Düşük Orta Yüksek 16

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı