ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ"

Transkript

1 ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

2 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler..12 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman..15 II. Temmuz- Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler 17 B. Bütçe Gelirleri.17 C. Finansman 17 III. Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler - Faaliyet / Proje (Temmuz- Aralık 2013) Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 2 -

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması hususu öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacı hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında hazırlayacakları kapsamlı raporları kamuoyu ile paylaşmalarını gerektirmektedir. Yukarıdaki bahse konu açıklamalar kapsamında; Döşemealtı Belediye Başkanlığının 2013 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık döneme ait beklentiler ile planlanan faaliyetlerin yer aldığı Döşemealtı Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde Kamuoyuna sunulmuştur. Raporun Belediyemize ve Döşemealtı vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Nurettin TURSUN Belediye Başkanı Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 3 -

4 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçlar A. Bütçe Giderleri 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılında ,12-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % 29,19 artış olmuştur. Çizelge Gerçekleştirme Tabloları İle 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Artış oranı % 01-Personel Giderleri , ,00 57,29 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 82,39 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 39,72 04-Faiz Giderleri _ 05-Cari transferler , ,00 91,91 06-Sermaye Giderleri , ,00 0,46 09-Yedek Ödenekler _ , Toplam , ,00 29, Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,44 TL olarak gerçekleşmiştir yılsonu gerçekleşmelerinin % 54,93 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 4 -

5 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,09- TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,75. tür ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, 2013 yılı ilk altı ayında giderlerde % -20,18 oranında bir azalış olduğu görülmektedir ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelge de gösterilmiştir. Çizelge ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran dönemi Oran Artış Oranı % 0 1-Personel Giderleri 0 2-SGK Devlet Prim Gid. 0 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 4-Faiz Giderleri 0 5-Cari trans. 0 6-Sermaye Giderleri 0 9-Yedek Öd. TOPLAM , , , ,31 52,96 42,14-10, , , , ,12 49,46 35,43-14, , , , ,94 43,47 33,55-9,92 _ ,00 _ ,09 _ 54,61 _ , , , ,62 21,56 43,51 21, , , , ,01 60,57 34,89-25,68 _ ,00 _ , , , ,09 54,93 34,75-20,18 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 5 -

6 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2013 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,84.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,47- TL artışla ,31- TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 25,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması; personelin emekliliği ve nakli olarak değerlendirilmekle birlikte, ikinci altı ayda personel maaşlarına yapılacak artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceğini söylemek mümkündür. Çizelge Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,11 30,19 Şubat , , ,14-7,32 Mart , , ,86 23,88 Nisan , , ,76 57,04 Mayıs , , ,68 70,14 Haziran , , ,80-2,81 TOPLAM , , ,47 25,16 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 6 -

7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,81-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,31-TL artışla ,12-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 30,65 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,43 7,49 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , ,79 32, , , ,32 22, , , ,04 24, , , ,68 71, , , ,05 25,60 TOPLAM , , ,31 30,65 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 7 -

8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında ,00 -TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,79 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,15-TL artışla ,94.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 7,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,32-16,99 Şubat , , ,92-61,68 Mart , , ,56-41,01 Nisan , , ,90 115,56 Mayıs , , ,07-5,68 Haziran , , ,12 44,73 TOPLAM , , ,15 7,82 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 8 -

9 04. Faiz Gideri Faiz gideri için 2013 mali yılında ,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır dönemi için faiz gideri -TL olan Faiz Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,09-TL olmuştur. Çizelge Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Ocak _ Şubat _ Mart _ Nisan _ ,94 _ Mayıs _ Haziran _ ,15 _ TOPLAM _ ,09 _ Değişim Oranı % _ 100 _ Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 9 -

10 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,86 -TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,76 -TL artışla ,62 -TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 287,25 olarak gerçekleşmiştir. Çizelge Cari Transferler Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,42 173,00 Şubat , , ,53 16,82 Mart 3.252, , ,70 58,83 Nisan 6.590, ,01 11,68 0,17 Mayıs 2.935, , ,65 6,49 Haziran 7.865, , ,22-79,72 TOPLAM , , ,76 287,25 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

11 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2013 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,14 -TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,13 -TL azalışla ,01 -TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki % -42,12 azalış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,52-95,95 Şubat , , ,62-87,47 Mart , , ,66-54,55 Nisan , , ,65 105,33 Mayıs , , ,28-11,20 Haziran , , ,70-0,41 TOPLAM , , ,13-42,12 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

12 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında ,00 -TL ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde ,00-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarım olmuştur. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , ,00 - Şubat Mart , ,00 - Nisan , , ,00-6,30 Mayıs , , ,00-68,30 Haziran , ,00 - TOPLAM , , ,00-27 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

13 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları 0cak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge ve 2013 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2012 Gerçekleşen Gelir 2013 Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 0 1-Vergi Gelirleri 0 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 4-Alınan Bağış ve Yardım. ile Özel Gelirler 0 5-Diğer Gelirler 0 6-Sermaye Gelirleri 0 9-Red ve iadeler , , , , , , , , , ,00 _ , , , , , , , , , Borçlanma , Toplam , , , , Döşemealtı Belediye Başkanlığı

14 2013 mali yılında ,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri ,00 TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,00 -TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak ,00-TL, Diğer gelirler olarak ,00-TL, Sermaye gelirleri olarak ,00-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılında ,45 -TL bütçe gerçekleşmiş olup, Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri, ,76-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,69-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak ,00-TL, Diğer gelirler olarak ,98-TL, Sermaye gelirleri olarak ,02-TL dir mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,40-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri ,09-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,60-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak ,00-TL, Diğer gelirler olarak ,49-TL, Sermaye gelirleri olarak ,22-TL dir. Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,36-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri ,95-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,83-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak -TL Diğer gelirler olarak ,56-TL, Sermaye gelirleri olarak ,02-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2012 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 33 dir. Gerçekleşen gelirin; %50 sı vergi gelirleri, % 40 ü Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %46 sı diğer gelirler ve % 27 si ise Sermaye Gelirleridir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %26 dır.ayni dönemde; öngörülen vergi gelirlerinin % 37, Teşebbüse ve Mülkiyet gelirinin % 52, Diğer Gelirlerin % 30 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 29 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı

15 C. Finansman II. Temmuz - Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2013 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi ( Tahmini ) Gerçekleşme Oranı % ( Tahmini ) 0 1-Personel Giderleri , , ,00 86, SGK Devlet Prim Gid , , ,00 72, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 79, Faiz Giderleri , , ,00 67, Cari Transferler , , ,00 87, Sermaye Giderleri , , ,00 68, Yedek Ödenekler , , ,00 _ Toplam , , ,00 70,88 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

16 01.Personel Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,31.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde yaklaşık ,00-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,54 ü olacağı tahmin edilmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,12-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %72,08 i olacağı tahmin edilmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,94.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,13 ü olacağı tahmin edilmektedir. 04.Faiz Gideri Ocak Haziran 2013 döneminde ,09.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz Aralık 2013 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı ,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,88 i olacağı tahmin edilmektedir. 05.Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde ,62.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2012 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,31 i olacağı tahmin edilmektedir. 06. Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,01.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 68,14 ü olacağı tahmin edilmektedir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı

17 09. Yedek Ödenek Ocak Haziran 2013 döneminde yedek ödeneğe.-tl aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise.-tl dir. B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III. Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 2013 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli hedefimiz belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Bu yıl önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler ise Stratejik Plan ve Performans Programımızda yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir. Faaliyet / Proje ( Temmuz Aralık 2013 ) Belediye Başkanının çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması Belediye Başkanlık Makamını temsilen her türlü temsil, tören, ağırlama giderlerinin karşılanması Belediyenin lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi Belediye Personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmetleri verilmesi Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taraması yapılması Cenaze Muayene ve nakil hizmeti verilmesi Sağlık raporu tanzimi yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

18 İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi Toplu Sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması Laboratuar Malzemesi Alınması Sahipsiz Hayvanlarının kontrolü, aşılanması, kimliklendirilmesi ve ilaçlandırılmasının Yapılması Kurbanlıkların Kontrolü, hijyenik şartlarda kesiminin sağlanması Hasta Hayvan Muayene ve Tedavi taleplerinin Karşılanması Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararlarının ilan edilmesi Belediye Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak Evlendirme hizmeti verilmesi Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması Belediyeye ait gelen giden evrakın takibinin yapılması Eski hurda araçların gerektiğinde her türlü menkul satışlarının yapılması 657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Gösterge, Ek Gösterge, Kıdem ve Taban Aylıkları 657 Sayılı kanun gereği memur personele ödenecek Özel hizmet ve Ek Tazminat, Yan Ödemeler ve Sos. Dng. Tzm. 657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Aile,Çocuk;Doğum ve Ölüm yardımları 657 Sayılı Kanun Gereği memur personele ödenecek fazla çalışma ücretleri ile Encümene karılan memur üyelere ödeme 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereği memurlara yapılacak ödül ve ikramiyeler Memurlara diğer ödemeler 5393 Sayılı kanunun 49.maddesi gereği Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücretler 375 Sayılı K.H.K. Ek:3 maddesi gereği yapılacak ek ödemeler ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenecek Ek Ödemeler Kadro Karşılığı Sözleşmeli personel Sosyal Hakları Sözleşmeli personel Diğer ödemeler Döşemealtı Belediye Başkanlığı

19 İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi Personele ödenecek ücretler Emekli olacak ya da İş Kanununun 14. Maddesi gereği işten ayrılacaklara ödenmesi gereken kıdem tazminatları İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi personele ödenecek sosyal haklar Fazla mesaiye bırakılacak personele ödenecek fazla çalışma ücretleri İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği ödenecek ilave tediye ve ikramiyeler Stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenmesi Diğer Geçici Personelin ücretlerinin ödenmesi Belediye Başkanının özlük ve sosyal haklarının ödenmesi Meclis Başkan ve üyelerinin özlük ve sosyal haklarının ödenmesi Diğer ödemeler Memurların Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi Sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi İşçilerin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi İşçilerin işsizlik primlerinin ödenmesi Belediye Başkanının Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi Memurların özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Sözleşmeli Personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması İşçilerin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

20 Yurt İçinde geçici görevlendirilmesi Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarının ödenmesi Yurtdışına geçici olarak görevlendirilmesi Hizmet Satın alınması İlanların yapılması Personelin çalışma düzeninin sağlanması için gerekli donanımların alınması Personelin giriş ve çıkışlarının takibi ve sisteminin kurulması ve bakım onarımlar Belediye personelin hizmet içi eğitimi Görevde yükselme Eğitimi Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan İlişkiler Türkiye İş kurumu ile olan İlişkiler Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD 'si nin hazırlanması Döşemealtı bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması Döşemealtının tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması Belediye faaliyetlerinin bilboard,totem, tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması, ihale tanıtımlarının yapılması Belediye Kamu Kurum ve Kuruluşlar işbirliği ile organizasyon ve etkinlikler düzenlemek Bayrak, Flama vs alınması ve dağıtılması Gazetelere ve dergilere abone olunması Basının takibi, arşivlenmesi hizmeti Basına haber servisi yapılması Anket çalışması yapılması Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi Döşemealtı Belediye Başkanlığı

21 Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması İnternet aracılığıyla gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması Muhtaç Asker ailelerine yardım yapılması Yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtımı Yardıma muhtaç öğrenci ve ailelere giyecek yardımı yapılması Ramazan Ayında İftar çadırı kurulması Cenaze Hizmetlerinde bulunulması Başarılı Öğrenci ve Sporcuların ödüllendirilmesi Halkımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi Kültür gezileri düzenlenmesi SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması Dini, milli gün ve bayramların kutlanması Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi İlçemizin tanıtımına yönelik fuarlara katılım Uluslar arası festivallere etkinliklere iştirak edilmesi Sportif etkinliklerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi Sportif Turnuvalar düzenlenmesi Döşemealtı Belediye Başkanlığı

22 Belediye web sayfasının güncelleşmesinin sağlanması ve yeni bir web sayfasının oluşturulması Belediye hizmet binasının bilgisayar, donanım ve network alt yapısının güncelleştirilmesi Bilgisayar programlarının lisans alımı ve yenilenmesi Duyuru ilan cihazları ve elektronik ses sistemlerinin alım, bakım ve onarımı Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması Belediye Gelirlerinin Takip ve Tahsilinin sağlanması Belediye Gelirlerinin Tahakkuk ve tahsilinin sağlanması, Belediye Giderlerinin ödenmesi Belediye Taşınır ve Taşınmaz Mallarının takip ve kontrolü Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yıl sonu raporlarının hazırlanması Döşemealtı Belediyesi Performans Programının Hazırlanması Döşemealtı Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması ve Takip Edilmesi Döşemealtı Belediyesi Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Belediye Hizmet binası yapılması Sosyal Amaçlı Kamu Binaları yapımı ( İş Merkezi, Gençlik Merkezi) Yukarıkaraman C Tipi Piknik Mesire Alanı Peyzaj Düzenleme çalışması Kapalı pazaryeri yapımı (2 adet) Kamu Kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması Kapalı Pazar yerlerinin tamir bakım ve onarımı Yeni Hizmet Binası Büro Mefruşatı alımı Kaldırım Yapılması Yol yapım, bakım ve drenaj faaliyetleri Döşemealtı Belediye Başkanlığı

23 Köprü ve Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması Orta Refüjler yapımı ve aydınlatma işi Deforme olmuş asfalt yolların tamir ve bakımının yapılması Kanal boyu peyzaj düzenleme İş Makinesi alınması Belediye Araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının yapılması Akaryakıt alınması Hizmet Alımı İhalesi Yapılması Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması Revizyon İmar Planı değişikliği yapılması veya yaptırılması İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi İmar hizmetlerini yerine getirmek İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi Bina Aplikasyonlarının yapılması Yapı Denetim Firmalarının Hakediş ve iş bitim tutanaklarının onaylanması Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

24 Cins değişikliği ve kat irtifaklarının kurulması Yeni Park alanı tesis edilmesi Park alanlarının bakım, onarımı ve revizyonunun yapılması Orta Refüj bakımı Parklara ve Refüjlere sondaj kuyusu açılması Mevsimlik çiçek üretiminin yapılması Çalı Grubu ve Ağaç üretiminin yapılması Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi 2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık istirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması İlan Reklam Tabelalarının tespiti, ölçümü ve beyanlarının doldurulması Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması Fosseptik akıntılarının önlenmesi Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması İlçe sınırları içerisinde ağır tonajlı araçların kontrolü Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması Kara Taşıtı Alımı Döşemealtı Belediye Başkanlığı

25 Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü sağlamak Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı Konteynır bakımı ve onarımı Çöp araçlarının giydirilmesi ve Konteynırların Trafik için folyo ile giydirilmesi ve bakımının yapılması Sınırlarımızda bulunan çöp konteynırlarının ilaçlanması Çöp araçlarının köpüklü sıcak su ile ilaçlanarak yıkanması İş Makinesi alımı(smitreyler, Çöp Kamyonu konteynırı,çekici) Hazine, Belediye ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediyeye devrinin sağlanması Kamulaştırma işlemi yapılması Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi Belediyeye ait bina, arsa ve arazilerin envanterlerinin tutulması Belediyeye ait yerlerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması Belediye taşınmazlarının ihale yoluyla kiraya verilmesi Belediye taşınmazlarının gerçek, tüzel ve kamu ve kuruluşları ile takas yapılması Müdürlüklerden talep edilen ve ödeneği olan her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerine ait fiyat araştırma için piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin oluşturulması 4734 sayılı kanunun 19,20,21 maddeleri gereği her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması İhale dokümanının hazırlanması, ihalenin yapılması ve sonuçlandırılması Doğrudan temin usulü ile yapım işi, mal ve hizmet ihalelerinin yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2. I. Ocak Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14. II. Temmuz-Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler 14-16

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2. I. Ocak Haziran 2012 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14. II. Temmuz-Aralık 2012 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler 14-16 İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 1 Personel Giderleri...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 3.1.1 - Gelirlerin artırılması 1 Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil %89,02 %90 %92 karşılaştırması 2 Güncellemenin artırılması - Ayda %80 %82 %85 Güncellenen bilgi sayısı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 211 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-211 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 211 Yılı Kurumsal

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 1 Personel Giderleri...

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı