ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ"

Transkript

1 ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

2 2013 YILI KURUMSALDURUM VE BEKLENTİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Sayfa A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler..12 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman..15 II. Temmuz- Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler 17 B. Bütçe Gelirleri.17 C. Finansman 17 III. Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler - Faaliyet / Proje (Temmuz- Aralık 2013) Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 2 -

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması hususu öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacı hedeflenmiştir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında hazırlayacakları kapsamlı raporları kamuoyu ile paylaşmalarını gerektirmektedir. Yukarıdaki bahse konu açıklamalar kapsamında; Döşemealtı Belediye Başkanlığının 2013 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aylık döneme ait beklentiler ile planlanan faaliyetlerin yer aldığı Döşemealtı Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Belediye Başkanlığımıza ait İnternet sitesinde Kamuoyuna sunulmuştur. Raporun Belediyemize ve Döşemealtı vatandaşlarıma hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Nurettin TURSUN Belediye Başkanı Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 3 -

4 I. Ocak Haziran 2013 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçlar A. Bütçe Giderleri 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılında ,12-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % 29,19 artış olmuştur. Çizelge Gerçekleştirme Tabloları İle 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Artış oranı % 01-Personel Giderleri , ,00 57,29 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 82,39 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 39,72 04-Faiz Giderleri _ 05-Cari transferler , ,00 91,91 06-Sermaye Giderleri , ,00 0,46 09-Yedek Ödenekler _ , Toplam , ,00 29, Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,44 TL olarak gerçekleşmiştir yılsonu gerçekleşmelerinin % 54,93 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 4 -

5 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,09- TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %34,75. tür ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, 2013 yılı ilk altı ayında giderlerde % -20,18 oranında bir azalış olduğu görülmektedir ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelge de gösterilmiştir. Çizelge ve 2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran dönemi Oran Artış Oranı % 0 1-Personel Giderleri 0 2-SGK Devlet Prim Gid. 0 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 4-Faiz Giderleri 0 5-Cari trans. 0 6-Sermaye Giderleri 0 9-Yedek Öd. TOPLAM , , , ,31 52,96 42,14-10, , , , ,12 49,46 35,43-14, , , , ,94 43,47 33,55-9,92 _ ,00 _ ,09 _ 54,61 _ , , , ,62 21,56 43,51 21, , , , ,01 60,57 34,89-25,68 _ ,00 _ , , , ,09 54,93 34,75-20,18 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 5 -

6 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2013 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,84.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,47- TL artışla ,31- TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 25,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin üzerinde artması; personelin emekliliği ve nakli olarak değerlendirilmekle birlikte, ikinci altı ayda personel maaşlarına yapılacak artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceğini söylemek mümkündür. Çizelge Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,11 30,19 Şubat , , ,14-7,32 Mart , , ,86 23,88 Nisan , , ,76 57,04 Mayıs , , ,68 70,14 Haziran , , ,80-2,81 TOPLAM , , ,47 25,16 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 6 -

7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,81-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,31-TL artışla ,12-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 30,65 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,43 7,49 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , ,79 32, , , ,32 22, , , ,04 24, , , ,68 71, , , ,05 25,60 TOPLAM , , ,31 30,65 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 7 -

8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında ,00 -TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,79 -TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,15-TL artışla ,94.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 7,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,32-16,99 Şubat , , ,92-61,68 Mart , , ,56-41,01 Nisan , , ,90 115,56 Mayıs , , ,07-5,68 Haziran , , ,12 44,73 TOPLAM , , ,15 7,82 Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 8 -

9 04. Faiz Gideri Faiz gideri için 2013 mali yılında ,00 TL ödenek aktarması yapılmıştır dönemi için faiz gideri -TL olan Faiz Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,09-TL olmuştur. Çizelge Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Ocak _ Şubat _ Mart _ Nisan _ ,94 _ Mayıs _ Haziran _ ,15 _ TOPLAM _ ,09 _ Değişim Oranı % _ 100 _ Döşemealtı Belediye Başkanlığı - 9 -

10 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,86 -TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,76 -TL artışla ,62 -TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 287,25 olarak gerçekleşmiştir. Çizelge Cari Transferler Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,42 173,00 Şubat , , ,53 16,82 Mart 3.252, , ,70 58,83 Nisan 6.590, ,01 11,68 0,17 Mayıs 2.935, , ,65 6,49 Haziran 7.865, , ,22-79,72 TOPLAM , , ,76 287,25 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

11 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2013 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,14 -TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,13 -TL azalışla ,01 -TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki % -42,12 azalış olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,52-95,95 Şubat , , ,62-87,47 Mart , , ,66-54,55 Nisan , , ,65 105,33 Mayıs , , ,28-11,20 Haziran , , ,70-0,41 TOPLAM , , ,13-42,12 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

12 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında ,00 -TL ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde ,00-TL olan yedek ödenekten yapılan aktarım olmuştur. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , ,00 - Şubat Mart , ,00 - Nisan , , ,00-6,30 Mayıs , , ,00-68,30 Haziran , ,00 - TOPLAM , , ,00-27 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

13 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları 0cak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge ve 2013 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2012 Gerçekleşen Gelir 2013 Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 0 1-Vergi Gelirleri 0 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 4-Alınan Bağış ve Yardım. ile Özel Gelirler 0 5-Diğer Gelirler 0 6-Sermaye Gelirleri 0 9-Red ve iadeler , , , , , , , , , ,00 _ , , , , , , , , , Borçlanma , Toplam , , , , Döşemealtı Belediye Başkanlığı

14 2013 mali yılında ,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri ,00 TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,00 -TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak ,00-TL, Diğer gelirler olarak ,00-TL, Sermaye gelirleri olarak ,00-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılında ,45 -TL bütçe gerçekleşmiş olup, Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri, ,76-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,69-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak ,00-TL, Diğer gelirler olarak ,98-TL, Sermaye gelirleri olarak ,02-TL dir mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,40-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri ,09-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,60-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak ,00-TL, Diğer gelirler olarak ,49-TL, Sermaye gelirleri olarak ,22-TL dir. Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,36-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri ,95-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,83-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar olarak -TL Diğer gelirler olarak ,56-TL, Sermaye gelirleri olarak ,02-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2012 yılında planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 33 dir. Gerçekleşen gelirin; %50 sı vergi gelirleri, % 40 ü Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %46 sı diğer gelirler ve % 27 si ise Sermaye Gelirleridir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %26 dır.ayni dönemde; öngörülen vergi gelirlerinin % 37, Teşebbüse ve Mülkiyet gelirinin % 52, Diğer Gelirlerin % 30 ve Sermaye Gelirlerinin ise % 29 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı

15 C. Finansman II. Temmuz - Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Çizelge Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2013 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi ( Tahmini ) Gerçekleşme Oranı % ( Tahmini ) 0 1-Personel Giderleri , , ,00 86, SGK Devlet Prim Gid , , ,00 72, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 79, Faiz Giderleri , , ,00 67, Cari Transferler , , ,00 87, Sermaye Giderleri , , ,00 68, Yedek Ödenekler , , ,00 _ Toplam , , ,00 70,88 Döşemealtı Belediye Başkanlığı

16 01.Personel Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,31.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde yaklaşık ,00-TL. olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,54 ü olacağı tahmin edilmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,12-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %72,08 i olacağı tahmin edilmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,94.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 79,13 ü olacağı tahmin edilmektedir. 04.Faiz Gideri Ocak Haziran 2013 döneminde ,09.-TL olan Faiz Giderinin Temmuz Aralık 2013 döneminde Yatırımlar için kredi kullanılmasından dolayı ,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %67,88 i olacağı tahmin edilmektedir. 05.Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde ,62.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2012 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,31 i olacağı tahmin edilmektedir. 06. Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,01.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 68,14 ü olacağı tahmin edilmektedir. Döşemealtı Belediye Başkanlığı

17 09. Yedek Ödenek Ocak Haziran 2013 döneminde yedek ödeneğe.-tl aktarılmış olup, Temmuz - Aralık döneminde de aktarılmayı bekleyen ödenek toplamı ise.-tl dir. B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III. Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 2013 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli hedefimiz belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Bu yıl önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetlere ilişkin bilgiler ise Stratejik Plan ve Performans Programımızda yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir. Faaliyet / Proje ( Temmuz Aralık 2013 ) Belediye Başkanının çalışma takviminin düzenlenmesi ve görüşme programının hazırlanması Belediye Başkanlık Makamını temsilen her türlü temsil, tören, ağırlama giderlerinin karşılanması Belediyenin lehine ve aleyhine açılanlar ile müdahil olduğu davalarda temsil edilmesi Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması Değişen mevzuat ve içtihat bilgilerinin takibi Birimlerden gelen hukuki görüşlere cevap verilmesi Belediye Personeli ve vatandaşlara muayene ve tedavi hizmetleri verilmesi Halk Sağlığı hizmeti verilmesi ve sağlık taraması yapılması Cenaze Muayene ve nakil hizmeti verilmesi Sağlık raporu tanzimi yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

18 İhtiyaç sahibi ve kimsesizlere evde muayene hizmeti verilmesi Toplu Sünnet organizasyonlarında sağlık hizmeti kapsamında görev alınması Laboratuar Malzemesi Alınması Sahipsiz Hayvanlarının kontrolü, aşılanması, kimliklendirilmesi ve ilaçlandırılmasının Yapılması Kurbanlıkların Kontrolü, hijyenik şartlarda kesiminin sağlanması Hasta Hayvan Muayene ve Tedavi taleplerinin Karşılanması Belediye Meclis toplantılarının düzenlenmesi ve alınan kararlarının ilan edilmesi Belediye Encümen Toplantılarının yapılmasını sağlamak Evlendirme hizmeti verilmesi Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibinin sağlanması Belediyeye ait gelen giden evrakın takibinin yapılması Eski hurda araçların gerektiğinde her türlü menkul satışlarının yapılması 657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Gösterge, Ek Gösterge, Kıdem ve Taban Aylıkları 657 Sayılı kanun gereği memur personele ödenecek Özel hizmet ve Ek Tazminat, Yan Ödemeler ve Sos. Dng. Tzm. 657 Sayılı Kanun gereği memur personele ödenecek Aile,Çocuk;Doğum ve Ölüm yardımları 657 Sayılı Kanun Gereği memur personele ödenecek fazla çalışma ücretleri ile Encümene karılan memur üyelere ödeme 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereği memurlara yapılacak ödül ve ikramiyeler Memurlara diğer ödemeler 5393 Sayılı kanunun 49.maddesi gereği Sözleşmeli personele ödenecek aylık ücretler 375 Sayılı K.H.K. Ek:3 maddesi gereği yapılacak ek ödemeler ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenecek Ek Ödemeler Kadro Karşılığı Sözleşmeli personel Sosyal Hakları Sözleşmeli personel Diğer ödemeler Döşemealtı Belediye Başkanlığı

19 İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi Personele ödenecek ücretler Emekli olacak ya da İş Kanununun 14. Maddesi gereği işten ayrılacaklara ödenmesi gereken kıdem tazminatları İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği İşçi personele ödenecek sosyal haklar Fazla mesaiye bırakılacak personele ödenecek fazla çalışma ücretleri İş Kanunu ve İş Sözleşmeleri gereği ödenecek ilave tediye ve ikramiyeler Stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenmesi Diğer Geçici Personelin ücretlerinin ödenmesi Belediye Başkanının özlük ve sosyal haklarının ödenmesi Meclis Başkan ve üyelerinin özlük ve sosyal haklarının ödenmesi Diğer ödemeler Memurların Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi Sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi İşçilerin Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi İşçilerin işsizlik primlerinin ödenmesi Belediye Başkanının Sosyal Güvenlik Primleri, Genel Sağlık Sigortası Primlerinin bildirge ve muhteviyatının ödenmesi Memurların özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Sözleşmeli Personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması İşçilerin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile diğer iş ve işlemlerinin yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

20 Yurt İçinde geçici görevlendirilmesi Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklarının ödenmesi Yurtdışına geçici olarak görevlendirilmesi Hizmet Satın alınması İlanların yapılması Personelin çalışma düzeninin sağlanması için gerekli donanımların alınması Personelin giriş ve çıkışlarının takibi ve sisteminin kurulması ve bakım onarımlar Belediye personelin hizmet içi eğitimi Görevde yükselme Eğitimi Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan İlişkiler Türkiye İş kurumu ile olan İlişkiler Belediyenin hizmet ve projelerine ilişkin tanıtım yapılması ve CD 'si nin hazırlanması Döşemealtı bülteni çıkarılması ve dağıtımının yapılması Döşemealtının tanıtıldığı kitap basılması ve dağıtılması Belediye faaliyetlerinin bilboard,totem, tabelalar, afişler yoluyla halka duyurulması, ihale tanıtımlarının yapılması Belediye Kamu Kurum ve Kuruluşlar işbirliği ile organizasyon ve etkinlikler düzenlemek Bayrak, Flama vs alınması ve dağıtılması Gazetelere ve dergilere abone olunması Basının takibi, arşivlenmesi hizmeti Basına haber servisi yapılması Anket çalışması yapılması Mahalle ve ev toplantıları düzenlenmesi Döşemealtı Belediye Başkanlığı

21 Belediyemize gelen vatandaşların ilgili birimlere yönlendirilmesi ve işlemlerinin takibinin yapılması ve sonuçlandırılması İş başvurularının alınması ve takibinin yapılması İnternet aracılığıyla gelen elektronik postaların ilgili birimlere havalesi ve takibinin yapılması Muhtaç Asker ailelerine yardım yapılması Yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapılması Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı yapılması, eğitim seti ve sınav kitapçığı dağıtımı Yardıma muhtaç öğrenci ve ailelere giyecek yardımı yapılması Ramazan Ayında İftar çadırı kurulması Cenaze Hizmetlerinde bulunulması Başarılı Öğrenci ve Sporcuların ödüllendirilmesi Halkımıza yönelik tiyatro faaliyetlerinin düzenlenmesi Nar Festivali ve yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesi Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi Kültür gezileri düzenlenmesi SMS ile tanıtım ve etkinlik duyurularının yapılması Dini, milli gün ve bayramların kutlanması Kültür, sanat ve spor kursları düzenlenmesi İlçemizin tanıtımına yönelik fuarlara katılım Uluslar arası festivallere etkinliklere iştirak edilmesi Sportif etkinliklerin malzeme ihtiyaçlarının temin edilmesi Sportif Turnuvalar düzenlenmesi Döşemealtı Belediye Başkanlığı

22 Belediye web sayfasının güncelleşmesinin sağlanması ve yeni bir web sayfasının oluşturulması Belediye hizmet binasının bilgisayar, donanım ve network alt yapısının güncelleştirilmesi Bilgisayar programlarının lisans alımı ve yenilenmesi Duyuru ilan cihazları ve elektronik ses sistemlerinin alım, bakım ve onarımı Belediye Analitik Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması Belediye Gelirlerinin Takip ve Tahsilinin sağlanması Belediye Gelirlerinin Tahakkuk ve tahsilinin sağlanması, Belediye Giderlerinin ödenmesi Belediye Taşınır ve Taşınmaz Mallarının takip ve kontrolü Tebligatı yapılıp yasal bildirim süresi sonunda ödemesi gerçekleşmeyen amme alacakları için icra takibinin başlatılması Belediye Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması ve yıl sonu raporlarının hazırlanması Döşemealtı Belediyesi Performans Programının Hazırlanması Döşemealtı Belediyesi İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması ve Takip Edilmesi Döşemealtı Belediyesi Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Belediye Hizmet binası yapılması Sosyal Amaçlı Kamu Binaları yapımı ( İş Merkezi, Gençlik Merkezi) Yukarıkaraman C Tipi Piknik Mesire Alanı Peyzaj Düzenleme çalışması Kapalı pazaryeri yapımı (2 adet) Kamu Kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması Kapalı Pazar yerlerinin tamir bakım ve onarımı Yeni Hizmet Binası Büro Mefruşatı alımı Kaldırım Yapılması Yol yapım, bakım ve drenaj faaliyetleri Döşemealtı Belediye Başkanlığı

23 Köprü ve Yağmur suyu drenajı (menfez) yapılması Orta Refüjler yapımı ve aydınlatma işi Deforme olmuş asfalt yolların tamir ve bakımının yapılması Kanal boyu peyzaj düzenleme İş Makinesi alınması Belediye Araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının yapılması Akaryakıt alınması Hizmet Alımı İhalesi Yapılması Halihazır haritası olmayan bölgelerin halihazır haritalarının yapılması veya yaptırılması Revizyon İmar Planı değişikliği yapılması veya yaptırılması İmar ve Parselasyon arşivinin sayısal ortama aktarılması ve güncel tutulması Adres Veri Tabanına göre adreslerin güncellenerek, cadde ve sokak levhalarının hazırlanması ve numaralama çalışmalarının yapılması Mahalle sınırlarının ihtiyaca göre yeniden belirlenmesi ve düzenlenmesi İmar hizmetlerini yerine getirmek İmar planı olan alanların ilk parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması Revizyon parselasyon planları yapılması veya yaptırılması Belediye parsellerinin ifraz, tevhit, ihdas, yola terk işlemlerinin yapılması, vatandaşın bu faaliyetlerle ilgili taleplerinin de yerine getirilmesi Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülmesi Bina Aplikasyonlarının yapılması Yapı Denetim Firmalarının Hakediş ve iş bitim tutanaklarının onaylanması Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi Ruhsatsız ve ruhsata aykırı inşaatlara yasal işlem uygulanması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

24 Cins değişikliği ve kat irtifaklarının kurulması Yeni Park alanı tesis edilmesi Park alanlarının bakım, onarımı ve revizyonunun yapılması Orta Refüj bakımı Parklara ve Refüjlere sondaj kuyusu açılması Mevsimlik çiçek üretiminin yapılması Çalı Grubu ve Ağaç üretiminin yapılması Görüntü, çevre ve gürültü kirliliği ile mücadele edilmesi 2.ve 3. Sınıf GSM, Sıhhi ve Umuma Açık istirahat ve Eğlence yerlerinin denetimi ve ruhsatlandırılması Pazar Yerlerinde rutin denetimlerin yapılması gerekli uyarı ve cezai işlemin uygulanması İşportacı ve seyyar satıcılarla mücadele edilmesi Belediye alacaklarının tahsilinde yardımcı olunması İnşaatların çevre kontrollerinin yapılması Kaçak yapıların yıkımında güvenliğin sağlanması İlan Reklam Tabelalarının tespiti, ölçümü ve beyanlarının doldurulması Hafriyat dökümlerinin kontrollerinin yapılması Kamunun ortak kullanımına açık alanları işgal eden araç ve iş yerlerine mani olunması Fosseptik akıntılarının önlenmesi Belediyenin tertiplediği etkinliklerde güvenlik görevi yapılması İlçe sınırları içerisinde ağır tonajlı araçların kontrolü Belediyeye ait hizmet binalarının ve parkların güvenliğinin sağlanması Sosyal yardımların yapılmasının sağlanması Kara Taşıtı Alımı Döşemealtı Belediye Başkanlığı

25 Afet ve acil durum planı konusunda eğitim verilmesi Acil durum ve afetle ilgili malzemenin yeterli ve kullanıma hazır tutulması, personelin bilgilendirilmesi Hizmet alımı suretiyle çöp toplama ve temizlik işlerinin yapılması Ambalaj atıklarının toplanmasının sağlanması ve geri dönüşümü sağlamak Konteynır alımı, yapımı, dağıtımı Konteynır bakımı ve onarımı Çöp araçlarının giydirilmesi ve Konteynırların Trafik için folyo ile giydirilmesi ve bakımının yapılması Sınırlarımızda bulunan çöp konteynırlarının ilaçlanması Çöp araçlarının köpüklü sıcak su ile ilaçlanarak yıkanması İş Makinesi alımı(smitreyler, Çöp Kamyonu konteynırı,çekici) Hazine, Belediye ve diğer kurumlarla ilgili arazilerin Belediyeye devrinin sağlanması Kamulaştırma işlemi yapılması Bağışlanan arsa ve arazilerin alımı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi Belediyeye ait bina, arsa ve arazilerin envanterlerinin tutulması Belediyeye ait yerlerin gecekondu sahiplerine tahsis edilmesi ve tapularının verilmesi Belediyeye ait arsa ve arazilerin ihale yoluyla satılması Belediye taşınmazlarının ihale yoluyla kiraya verilmesi Belediye taşınmazlarının gerçek, tüzel ve kamu ve kuruluşları ile takas yapılması Müdürlüklerden talep edilen ve ödeneği olan her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerine ait fiyat araştırma için piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin oluşturulması 4734 sayılı kanunun 19,20,21 maddeleri gereği her türlü yapım işi ile mal ve hizmet alımı ihalelerinin yapılması İhale dokümanının hazırlanması, ihalenin yapılması ve sonuçlandırılması Doğrudan temin usulü ile yapım işi, mal ve hizmet ihalelerinin yapılması Döşemealtı Belediye Başkanlığı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2014 ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU Temmuz ANTALYA İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 2 I. Ocak Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3-14 A. Bütçe Giderleri 01. Personel Giderleri

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı