Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Prof. Dr. Tekin Akpolat Prof. Dr. Tevfik Ecder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Prof. Dr. Tekin Akpolat Prof. Dr. Tevfik Ecder"

Transkript

1 Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Tekin Akpolat Prof. Dr. Tevfik Ecder

2 Health Statistics and Informatics Deaths attributed to 19 leading factors, by country income level, 2004

3

4 Yüzde (%) PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey) ,8 27,5 36, Tüm grup Erkek Kadın Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005

5 13 10,2 19,6 22,8 31,4 27,5 Yüzde % 36,1 46,8 47,7 59,2 65,1 66,7 80, ,7 83,2 PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey) Erkek Kadın >=80 Türkiye Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005

6

7

8 Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri İlâç tedavisine başlama zamanı İlâç seçiminin bireyselleştirilmesi Kan basıncı hedefleri Kombinasyon tedavileri Beyaz önlük hipertansiyonu ve maskeli hipertansiyon olan hastalara yaklaşım Dirençli hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım Renovasküler hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım

9 Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri İlâç tedavisine başlama zamanı İlâç seçiminin bireyselleştirilmesi Kan basıncı hedefleri Kombinasyon tedavileri Beyaz önlük hipertansiyonu ve maskeli hipertansiyon olan hastalara yaklaşım Dirençli hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım Renovasküler hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım

10

11 Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri İlâç tedavisine başlama zamanı İlâç seçiminin bireyselleştirilmesi Kan basıncı hedefleri Kombinasyon tedavileri Beyaz önlük hipertansiyonu ve maskeli hipertansiyon olan hastalara yaklaşım Dirençli hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım Renovasküler hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım

12 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Antihipertansif İlaçların Seçimi Antihipertansif tedavinin temel yararları doğrudan kan basıncının düşürülmesine bağlıdır. Antihipertansif tedavinin başlanmasında ve sürdürülmesinde 5 antihipertansif ilaç grubunun tek başına veya kombinasyon şeklinde kullanılması uygundur: 1. Diüretikler 2. Beta-blokerler 3. Kalsiyum kanal blokerleri 4. ACE inhibitörleri 5. Anjiyotensin reseptör blokerleri

13 Joint National Committee (JNC) I BASAMAK TEDAVİSİ Tiyazidler 1 Propronolol veya Metildopa veya Rezerpin ekleyin 2 Hidralazin ekleyin 3 Guanetidin ekleyin 4 JAMA 237: , 1977

14 Hangi Antihipertansif İlâç(lar)? Hipertansiyon + ileri yaş diyabet metabolik sendrom dislipidemi obezite kronik böbrek hastalığı iskemik kalp hastalığı gebelik

15 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Toplam KV Riskin Sınıflandırılması Diğer risk faktörleri, asemptomatik organ hasarı veya hastalık Yüksek normal SKB veya DKB Kan Basıncı (mm Hg) Evre 1 HT SKB veya DKB Evre 2 HT SKB veya DKB Başka RF yok Düşük risk Orta derecede risk 1-2 RF Düşük risk Orta derecede risk Orta derecede yüksek risk Evre 3 HT SKB > 180 veya DKB > 110 Yüksek risk Yüksek risk > 3 RF Düşük Orta derecede Yüksek risk Yüksek risk ACEİ orta derecede risk / yüksek risk ARB OH, KBH evre 3 veya Orta derecede Yüksek risk Yüksek risk Yüksek çok diyabet yüksek risk yüksek risk Semptomatik KVH, KBH Çok yüksek Çok yüksek Çok yüksek Çok yüksek evre >4 veya OH/RF lerinin eşlik ettiği risk risk risk risk diyabet HT: Hipertansiyon; SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diyastolik kan basıncı; RF: Risk Faktörü; OH: Organ hasarı; KBH: Kronik böbrek hastalığı; KV: Kardiyovasküler; KVH: Kardiyovasküler hastalık

16 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Özel Durumlarda Tercih Edilmesi Gereken İlaçlar Asemptomatik Organ Hasarı Sol ventrikül hipertrofisi Asemptomatik ateroskleroz Mikroalbüminüri Böbrek yetersizliği İlaç ACEİ, KKB, ARB KKB, ACEİ ACEİ, ARB ACEİ, ARB ACEİ: Anjiyotensin konverting enzim inhibitörü; ARB: Anjiyotensin reseptör blokeri; KKB: Kalsiyum kanal blokeri

17 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Özel Durumlarda Tercih Edilmesi Gereken İlaçlar Klinik Kardiyovasküler Olay İlaç İnme hikâyesi Miyokard infarktüsü hikâyesi Angina pektoris Kalp yetersizliği Aort anevrizması Atrial fibrilasyon, önleme Atrial fibrilasyon, ventrikül hızının kontrolü Son dönem böbrek hastalığı, proteinüri Periferik arter hastalığı Herhangi bir antihipertansif ilaç BB, ACEİ, ARB BB, KKB Diüretik, BB, ACEİ, ARB, MRA BB ARB, ACEİ, BB, MRA BB, nondhp KKB ACEİ, ARB ACEİ, KKB BB: Beta bloker; ACEİ: Anjiyotensin konverting enzim inhibitörü; ARB: Anjiyotensin reseptör blokeri; KKB: Kalsiyum kanal blokeri; MRA: Mineralokortikoid reseptör antagonisti; nondhp: nondihidropiridin

18 Elliott, Meyer: Lancet 369: , 2007

19 Esansiyel Hipertansiyonu Olan Hastalarda Glukoz Metabolizması Esansiyel Hipertansiyonu Olan 420 Hasta Bozulmuş glukoz toleransı (%21.9) Sınıflandırılamayan (%2.7) Önceden bilinen diyabet (%13.6) Yeni saptanan diyabet (%11.2) Bozulmuş açlık glukozu (%11) İnsülin direnci (%9.0) Normal glukoz metabolizması (%30.7) Esansiyel hipertansiyon nedeniyle başvuran hastaların üçte ikisinde anormal glukoz metabolizması vardır Garcia-Puig et al: Am J Med 119: , 2006

20 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Metabolik Sendrom Ön planda RAS blokerleri ve kalsiyum antagonistleri gibi, insülin duyarlılığını artıracak, en azından kötüleştirmeyecek, antihipertansif ilâçlar tercih edilmelidir. Beta blokerler (vazodilatör beta blokerler hariç) ve diüretikler sadece ek ilâçlar olarak düşünülmelidir. Diüretik olarak potasyum tutucu olanlar tercih edilmelidir.

21 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Özel Durumlarda Tercih Edilmesi Gereken İlaçlar Durum İzole sistolik hipertansiyon (yaşlılar) Metabolik sendrom Diabetes mellitus Gebelik Siyah ırk İlaç Diüretik, KKB ACEİ, ARB, KKB ACEİ, ARB Metil dopa, BB, KKB Diüretik, KKB ACEİ: Anjiyotensin konverting enzim inhibitörü; ARB: Anjiyotensin reseptör blokeri; KKB: Kalsiyum kanal blokeri, BB: Beta bloker

22 Beta Blokerler

23 ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) Hipertansiyonu ve >3 KV Risk Faktörü Olan 19,257 Hasta (Yaş: 40-79) Ölümcül Olmayan Mİ ve Ölümcül Koroner Kalp Hastalığı Dahlöf et al: Lancet 366: , 2005

24 ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) Ölümcül ve Ölümcül Olmayan İnme Toplam KV Olaylar ve Girişimler Kardiyovasküler Mortalite Tüm Nedenlere Bağlı Mortalite Dahlöf et al: Lancet 366: , 2005

25 CAFE (The Conduit Artery Function Evaluation Study) ASCOT Çalışmasına Katılan 2199 Hasta Brakial SKB Santral Aortik SKB Williams et al: Circulation 113: , 2006

26 25,620 Hasta Primer Birleşik Sonlanım Noktası (KV Nedenlere Bağlı Ölüm, Mİ, İnme veya Kalp Yetersizliği Nedeniyle Hastaneye Yatış)

27 Miyokard İnfarktüsü Riski

28 Kardiyovasküler Mortalite

29 İnme Riski

30 1. Yılın Sonunda (%) Antihipertansif Tedaviye Uyum * Diüretik Beta-bloker Kalsiyum kanal blokeri ACE inhibitörü ARB Bloom BS, et al. Clin Ther 1998;20: * p<0.007 (ACE inhibitörüne göre)

31 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Bazı Antihipertansif İlaçların Kullanımı İçin Mutlak ve Olası Kontrindikasyonlar İlaç Mutlak Olası Tiyazid diüretikler Gut Metabolik sendrom, glukoz intoleransı, gebelik, hiperkalsemi, hipokalemi Beta blokerler Kalsiyum antagonistleri (dihidropiridin) Kalsiyum antagonistleri (verapamil, diltiazem) ACE inhibitörleri Anjiyotensin reseptör blokerleri Mineralokortikoid reseptör antagonistleri Astım A-V blok (2. veya 3. derece) A-V blok (2. veya 3. derece, trifasiküler blok), ciddi SV disfonksiyonu, kalp yetersizliği Gebelik, anjiyonörotik ödem, hiperkalemi, bilateral renal arter stenozu Gebelik, hiperkalemi, bilateral renal arter stenozu Akut veya ciddi böbrek yetersizliği (egfr <30 ml/dak), hiperkalemi Metabolik sendrom, glukoz intoleransı, sporcular ve fiziksel olarak aktif hastalar, KOAH (vazodilatör beta blokerler hariç) Taşiaritmi, kalp yetersizliği Doğurganlık çağındaki kadınlar Doğurganlık çağındaki kadınlar

32 2014 Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults (JNC 8)

33 2011

34

35 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Antihipertansif Tedaviye Başlanması ve Tedavi Hedefleri Diğer risk faktörleri, asemptomatik organ hasarı veya hastalık Başka RF yok Yüksek normal SKB veya DKB Herhangi bir girişime gerek yok 1-2 RF Yaşam tarzı değişiklikleri İlaç tedavisi gereksiz > 3 RF Yaşam tarzı değişiklikleri İlaç tedavisi gereksiz OH, KBH evre 3 veya diyabet Semptomatik KVH, KBH evre >4 veya OH/RF lerinin eşlik ettiği diyabet Yaşam tarzı değişiklikleri İlaç tedavisi gereksiz Yaşam tarzı değişiklikleri İlaç tedavisi gereksiz Kan Basıncı (mm Hg) Evre 1 HT SKB veya DKB Birkaç ay yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç eklenmesi Birkaç hafta yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç eklenmesi Birkaç hafta yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç eklenmesi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç tedavisi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç tedavisi Evre 2 HT SKB veya DKB Birkaç hafta yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç eklenmesi Birkaç hafta yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç eklenmesi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç tedavisi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç tedavisi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde ilaç tedavisi Evre 3 HT SKB > 180 veya DKB > 110 Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde hemen ilaç tedavisi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde hemen ilaç tedavisi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde hemen ilaç tedavisi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde hemen ilaç tedavisi Yaşam tarzı değişiklikleri Hedef <140/90 olacak şekilde hemen ilaç tedavisi HT: Hipertansiyon; SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diyastolik kan basıncı; RF: Risk Faktörü; OH: Organ hasarı; KBH: Kronik böbrek hastalığı; KV: Kardiyovasküler; KVH: Kardiyovasküler hastalık

36 Hipertansiyonu Olan Erişkinlerde Kan Basıncı Hedefleri ve Başlangıç İlaç Tedavisi

37 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH ESC) Kan Basıncı Eşik Değerleri / Hedef (mm Hg) Eşik Değer (mm Hg) Hedef Değer (mm Hg) Genel Hipertansif Nüfus >140/90 <140/90 Yüksek riskli hastalar (Koroner arter hastalığı, Serebrovasküler hastalık, Diyabet, Böbrek disfonksiyonu) >130/85 <130/80

38

39

40 Reappraisal of European Guidelines on Hypertension Management (2009) Komplikasyonsuz Hipertansiyon Mancia et al: J Hypertens 27: , 2009

41 Reappraisal of European Guidelines on Hypertension Management (2009) Yaşlılar Mancia et al: J Hypertens 27: , 2009

42 Reappraisal of European Guidelines on Hypertension Management (2009) Diyabetikler Mancia et al: J Hypertens 27: , 2009

43 HOT Çalışması (Hypertension Optimal Treatment) Diyabetik Alt Grup Sonuçları (n=1501) P=0.005 Diyastolik KB <90 mm Hg Diyastolik KB <85 mm Hg Diyastolik KB <80 mm Hg P= Major Kardiyovasküler Olay Kardiyovasküler Mortalite Hansson et al.: Lancet 351: , 1998

44 Normotansif ABCD Çalışması (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes) Prospektif, randomize, çift-kör, kontrollü çalışma Tip 2 diyabeti olan 480 normotansif (KB <140/90 mm Hg) hasta Normotansif kohort (n=480) (Bazal diyastolik KB mmhg) Yoğun tedavi (n=237) Bazal diyastolik KB da 10 mm Hg azalma Ilımlı tedavi (n=243) Bazal diyastolik KB da değişiklik yok Nisoldipin (n=118) Enalapril (n=119) Plasebo Schrier et al: Kidney Int 61: , 2002

45 Normotansif ABCD Çalışması (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes) MİKROALBUMİNÜRİ GELİŞME ORANI (%) MAKROALBUMİNÜRİ GELİŞME ORANI (%) P= P= Kan basıncı 128/75 mm Hg 137/81 mm Hg 128/75 mm Hg 137/81 mm Hg Schrier et al: Kidney Int 61: , 2002

46 Normotansif ABCD Çalışması (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes) RETİNOPATİ ORANI (%) İNME ORANI (%) 50 P< P= Kan basıncı 128/75 mm Hg 137/81 mm Hg 128/75 mm Hg 137/81 mm Hg Schrier et al: Kidney Int 61: , 2002

47 ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) Tip 2 Diyabeti Olan 4733 Hasta SKB <140 mm Hg SKB <120 mm Hg Accord Study Group: N Engl J Med 362: , 2010

48 ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) Accord Study Group: N Engl J Med 362: , 2010

49 ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) Accord Study Group: N Engl J Med 362: , 2010

50 ROADMAP (Randomized Olmesartan And Diabetes MicroAlbuminuria Prevention) Tip 2 Diyabeti ve Normoalbüminürisi Olan 4447 Hasta Primer sonlanım noktası: Mikroalbüminüri gelişimi

51 ROADMAP (Randomized Olmesartan And Diabetes MicroAlbuminuria Prevention) Tip 2 Diyabeti ve Normoalbüminürisi Olan 4447 Hasta Primer sonlanım noktası: Mikroalbüminüri gelişimi

52 Reappraisal of European Guidelines on Hypertension Management (2009) Kardiyovasküler Hastalığı Olanlar Mancia et al: J Hypertens 27: , 2009

53 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Hipertansif Hastalarda KB Hedefleri Aşağıdaki durumlarda sistolik kan basıncı hedefi <140 mm Hg olmalıdır: Düşük-orta derecede KV riski olan hastalar Diyabetikler İnme veya geçici iskemik atak hikâyesi olan hastalar Koroner kalp hastalığı olanlar Diyabet veya diyabet dışı nedenlere bağlı kronik böbrek hastalığı olanlar

54 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Hipertansif Hastalarda KB Hedefleri SKB >160 mm Hg olan 80 yaşın altındaki yaşlılarda, SKB mm Hg düzeyine indirilmelidir. Güçlü görünen 80 yaşın altındaki yaşlılarda SKB nın 140 mm Hg nın altına indirilmesi düşünülebilir. Bunun yanında, kırılgan yaşlılarda SKD düzeyi hastaya göre ayarlanmalıdır. SKB >160 mm Hg olan 80 yaşın üzerindeki yaşlılarda, fiziksel ve mental durum iyi ise, SKB mm Hg düzeyine indirilmelidir. DKB hedefi her zaman <90 mm Hg olmalıdır. Bunun istisnası diyabetik hastalardır. Bu hastalarda DKB <85 mm Hg olmalıdır.

55 GFR (ml/dak/yıl) Kronik Böbrek Hastalarında Kan Basıncı ve GFR Ortalama Arter Basıncı (mmhg) r = 0.69; P < 0.05 Tedavisiz Hipertansiyon /85 140/90 Parving HH, et al. Br Med J Maschio G, et al. N Engl J Med Viberti GC, et al. JAMA Bakris GL, et al. Kidney Int Klahr S, et al. N Eng J. Med 1994 Bakris GL. Hypertension Hebert L, et al. Kidney Int The GISEN Group. Lancet Lebovitz H, et al. Kidney Int Bakris GL et al: Am J Kidney Dis. 36(3): , 2000

56 MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) Proteinüri <0.25 g/gün g/gün g/gün >3.0 g/gün 125/75 mm Hg Ortalama Kan Basıncı (mm Hg) Peterson et al: Ann Intern Med 123: , 1995

57 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Kronik Böbrek Hastalarında KB Hedefleri SKB nın <140 mm Hg olması hedeflenmelidir. Aşikâr proteinüri varsa, SKB nın 130 mm Hg nın altına indirilmesi düşünülebilir. Bu durumda egfr takibi yapılmalıdır. RAS blokerleri, albüminüriyi azaltmada diğer antihipertansiflere göre daha etkilidir. Bu nedenle mikroalbüminürisi veya aşikâr proteinürisi olan hipertansif hastalarda tercih edilmelidir.

58 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Kronik Böbrek Hastalarında KB Hedefleri KB hedeflerine ulaşmak için çoğu kez kombinasyon tedavisi gerekir. Bu nedenle RAS blokerlerinin diğer antihipertansif ajanlarla kombine edilmesi önerilir. İki RAS blokerinin kombine edilmesi önerilmemektedir. Kronik böbrek hastalığında aldosteron antagonistlerinin kullanımı, özellikle RAS blokerleri ile kombine edilmesi, önerilmemektedir. Çünkü böbrek fonksiyonlarının azalması ve hiperkalemi riski vardır.

59 Hipertansiyonu Olan Erişkinlerde Kan Basıncı Hedefleri ve Başlangıç İlaç Tedavisi

60 Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri İlâç tedavisine başlama zamanı İlâç seçiminin bireyselleştirilmesi Kan basıncı hedefleri Kombinasyon tedavileri Beyaz önlük hipertansiyonu ve maskeli hipertansiyon olan hastalara yaklaşım Dirençli hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım Renovasküler hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım

61

62 Hipertansif hastanın eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleri İlâç tedavisine başlama zamanı İlâç seçiminin bireyselleştirilmesi Kan basıncı hedefleri Kombinasyon tedavileri Beyaz önlük hipertansiyonu ve maskeli hipertansiyon olan hastalara yaklaşım Dirençli hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım Renovasküler hipertansiyonu olan hastaya yaklaşım

63 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Dirençli Hipertansiyon Yaşam tarzı değişiklikleri ve yeterli dozlarda en az üç ilaç (diüretik dahil) kullanılmasına rağmen kan basıncının 140/90 mm Hg nın altına düşmemesi Hastanın hikâyesi detaylı olarak alınmalı (yaşam tarzı değişiklikleri dahil), fizik muayene detaylı olarak yapılmalı, risk faktörlerini ve organ hasarını belirleyecek laboratuvar incelemeleri yapılmalıdır. İkincil hipertansiyon olasılığı her zaman akla getirilmelidir. Primer aldosteronizm eskiden sanıldığından daha sıktır. Aterosklerotik renal arter stenozu yaşlılarda oldukça sıktır.

64 İkincil Hipertansiyonun Nedenleri Renal parenkimal hipertansiyon Renovasküler hipertansiyon Primer aldosteronizm Feokromositoma Cushing sendromu Obstrüktif uyku apnesi Aort koarktasyonu İlaca bağlı hipertansiyon Hipertiroidi Hipotiroidi

65 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension

66 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Dirençli Hipertansiyonun Nedenleri Yaşam tarzı: Obezite, aşırı kilo alımı, aşırı alkol tüketimi, aşırı tuz alımı Vazopressör etkisi olan veya sodyum tutucu etkisi olan maddelerin kronik kullanımı Obstrüktif uyku apne İkincil hipertansiyon nedenleri İlerlemiş ve geriye dönüşümsüz organ hasarı (özellikle böbrek yetersizliği gelişirse veya arteriyol duvar-lümen oranı belirgin artarsa veya büyük arterlerin elastikiyeti azalırsa)

67 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Dirençli Hipertansiyon Hem tanının doğru konmasında, hem de tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde ayaktan kan basıncı takibi önemlidir. Herhangi bir kontrindikasyon yoksa, mineralokortikoid reseptör antagonistleri, amilorid ve alfa-1 blokeri olan doksazosin tedavilerinin eklenmesi düşünülmelidir. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumda invazif işlemler (renal denervasyon, baroreseptör uyarısı) düşünülebilir.

68 Renal Denervasyon

69 Symplicity HTN-1 ve HTN-2 Klinik Çalışmaları Kandzari DE et al: Clin Cardiol 35, 9, , 2012

70

71

72

73

74

75 Symplicity HTN-3 Çalışması Kandzari DE et al: Clin Cardiol 35, 9, , 2012

76 Symplicity HTN-3 Çalışması Kandzari DE et al: Clin Cardiol 35, 9, , 2012

77 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Renovasküler Hipertansiyon Fibromüsküler hiperplaziye bağlı kontrolsüz hipertansiyonu olan genç hastalarda (çoğunlukla kadın) perkütan renal arter stent takılması işlemi düşünülmelidir (başarı şansı %82-100, restenoz riski %10-11). Aterosklerotik renovasküler hipertansiyonu olan hastalarda girişimin yararı tartışmalıdır.

78 ASTRAL (Angioplasty and STenting for Renal Artery Lesions) STAR (STent Placement & Blood Pressure & Lipid-lowering for the Prevention of Progression of Renal Dysfunction caused by Atherosclerotic Ostial Stenosis of the Renal Artery)

79 CORAL (Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions) Çok merkezli, randomize, açık-etiketli ve kontrollü çalışma Aterosklerotik renal arter stenozu olan 947 hasta Medikal tedavi ile medikal tedavi + renal artere stent takılması tedavileri karşılaştırıldı. Sonlanım noktaları: Kardiovasküler veya renal istenmeyen olayların bileşimi (kardiyovasküler veya renal nedenlere bağlı ölüm, Mİ, inme, KKY nedeniyle hastaneye yatış, ilerleyici böbrek yetersizliği ve RRT gereksinimi)

80 CORAL (Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions) Bazal Özellikler

81 CORAL (Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions) Bazal Özellikler

82 CORAL (Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions) Klinik Sonlanım Noktaları

83 CORAL (Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions) Klinik Sonlanım Noktaları

84 2013 ESH/ESC Guidelines for the Management of Arterial Hypertension Renovasküler Hipertansiyon Aterosklerotik renal arter stenozu olan hastalarda medikal tedavi ile kan basıncı kontrol altına alınabiliyorsa ve son 6 12 aylık bir dönemde böbrek fonksiyonları stabil seyrediyorsa, girişim önerilmemektedir. Uygun medikal tedavi RAS blokeridir (bilateral renal arter stenozu hariç).

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi

Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Hipertansiyonda ACEİ KKB Tedavisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 2007 7 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH ESC) Antihipertansif Tedavinin

Detaylı

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler

Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Hipertansiyonda Güncel Tedaviler Yağız Üresin Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD. İlaç Araştırmaları Birimi Aged under 55 years A Aged over 55 years or black

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Journal of Hypertension 2007;25:1105-1187 Arteriyel kalınlaşma ve katılaşma Sol ventrikük hipertrofisi HİPERTANSİYON Renal Disfonksiyon Beyin ESH/ESC 2007

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI?

HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? HİPERTANSİYONDA HEDEF KAN BASINCI NE OLMALI? Prof. Dr. Semra Bozfakıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Prevalansı Dünyada 29.2 31.8 Ülkemizde % 26.4 % > 18 yaş (2003) PatenT

Detaylı

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy

Hipertansiyonda Tedavi Algoritması. Dr. Alparslan Ersoy Hipertansiyonda Tedavi Algoritması Dr. Alparslan Ersoy Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 6.Uludağ Nöroloji Günleri, 11 Mart 2011 Kan Basıncı kanın damar duvarına yaptığı basınç Komplike

Detaylı

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ. Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD Tabipler Odası

HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ. Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD Tabipler Odası HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD 15.03.2017 Tabipler Odası Kan Basıncı Sınıflaması Ofis Dışı KB değerlerine göre HT tanımı HİPERTANSİYON

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Kontrolsüz z Hipertansiyon: Hastaya / Hekime Ait Faktörler

Kontrolsüz z Hipertansiyon: Hastaya / Hekime Ait Faktörler Kontrolsüz z Hipertansiyon: Hastaya / Hekime Ait Faktörler Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek B Hastalıklar kları Kongresi 13-17

Detaylı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı

Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarında Aldosteron Antagonistlerinin Kullanımı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Renin-Anjiyotensin Sistemi Anjiyotensinojen

Detaylı

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM. Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ANTİHİPERTANSİF İLACIMI NE ZAMAN ALMALIYIM? AKŞAM Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Hipertansiyon İnmelerin ¾ ü Myokard İnfarktüslerinin ½ ü Son dönem

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD

Kombinasyon tedavisi. Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kombinasyon tedavisi Prof.Dr.Çetin Erol AÜTF Kardiyoloji ABD Kan basıncı (KB) kontrolünde güncel yaklaşım: Daha iyi etki mekanizması Tedavide KB kontrolünün ötesi fayda Daha iyi tedavi uyumu (motive hasta,

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Up-to-Date Approach to the Treatment of Hypertension

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Up-to-Date Approach to the Treatment of Hypertension Derleme / Review DOI: 10.4274/haseki.1952 Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Up-to-Date Approach to the Treatment of Hypertension Zeki Aydın, Savaş Öztürk* Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Nefroloji

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar

Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Klavuzlar, Tedavide Değişenler, Yeni Sorunlar Dr.Şükrü ULUSOY KTÜ T p Fakültesi Nefroloji BD Niçin güncelleme? Son iki yıl içindeki klavuzu etkileyebilecek çalışmaların

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene

Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi. Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Kılavuzlar, Değişen Hedefler, KY ve AKS da HT Tedavisi Prof. Dr. Oktay Ergene Yeni Hipertansiyon Kılavuzları ESC/ESH 2013 JNC-8 ASH/ISH 2014 CHEP 2014 NICE 2011 Kan BasıncıDüzeylerine İlişkin Tanımlar

Detaylı

ri ve Renal Korumada

ri ve Renal Korumada Proteinüri ri ve Renal Korumada ACEİ ve ARB Farklı mı? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı May 24, 1890 THE BRITISH MEDICAL JOURNAL TWO CLINICAL LECTURES ON ALBUMINURIA

Detaylı

Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon. Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği

Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon. Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği Özel Hasta Alt Gruplarında Hipertansiyon Dr Savaş Öztürk Haseki EAH Nefroloji Kliniği Özel Gruplarda Hipertansiyon 1. Beyaz Önlük ve Maskeli HT 2. Metabolik Sendrom 3. Yaşlılık ve Hipertansiyon 4. Böbrek

Detaylı

Kan Basıncı Ölçüm Tekniği

Kan Basıncı Ölçüm Tekniği Kan Basıncı Ölçüm Tekniği Hasta şunları yapmalı Ölçüm öncesi sakin şekilde en az beş dakika oturmalı. Sırtı iyi destek almalı ve kolu kalp seviyesinde olmalı. Ayakları yere değmeli ve bacakları üstüste

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ. Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ. Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı HİPERTANSİYONDA HASTA ODAKLI TEDAVİ Dr. Seyit Mehmet KAYACAN İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Türkiye de Hipertansiyon 40 35 30 31,8 30,3 27,5 28,4 36,1 32,3 25 20 15 2003 2012 10

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR

BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR BİRİNCİ BASAMAKTA HİPERTANSİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALI? Dr. Kübra KAYNAR Hipertansiyon Prevalansı 50 Yüzde % 40 30 20 31.8 27.5 36.1 10 0 Tüm grup Erkek Kadın Hypertension in Turkey Altun et

Detaylı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı

Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Antihipertansif ilaçlar sabah alınmalı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas EAH Kardiyoloji Kliniği Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Bir tane antihipertansif ilaç kullanıyorum Bunu

Detaylı

Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi. Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi

Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi. Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonda Kombinasyon Tedavisi Hipertansif olsaydınız

Detaylı

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi Dr. Ali Düzova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plan Kan basıncı kontrolünün önemi ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi Kan basıncı

Detaylı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYON Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010, Antalya Hedef Hemodiyaliz

Detaylı

Kombinasyonu mu? Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Kombinasyonu mu? Ankara Numune Eğitim ve Araştırma İlaç Tedavisi: Monoterapi mi? Kombinasyon mu? Sabit Doz Kombinasyonu mu? Doç. Dr.Başol CANBAKAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları lkl Kliniğiiği Plan Kan Basıncı Kontrolünün Önemi

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon

Soru 1. Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon Birincilik Ödülü İkincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Soru 1 Türkiye de 1 günde tüketilen ekmek miktarı kaç adettir? A) 41 milyon B) 61 milyon C) 81 milyon D) 101 milyon E) 121 milyon EKMEK DANİMARKA FİNLANDİYA

Detaylı

Dirençli Hipertansiyonda MRA Rolü. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Nefroloji B.D.

Dirençli Hipertansiyonda MRA Rolü. Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Nefroloji B.D. Dirençli Hipertansiyonda MRA Rolü Dr. Kenan Keven Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Nefroloji B.D. Tanım - 2008 AHA Farklısınıflardan 3 antihipertansif ilacın kullanımına rağmen kan

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisi 2004: Neler Değişti? Neden Değişti?

Hipertansiyon Tedavisi 2004: Neler Değişti? Neden Değişti? Türkiye Tıp Dergisi 2004; 11(3): 133-144 Derlemeler/Reviews Hipertansiyon Tedavisi 2004: Neler Değişti? Neden Değişti? Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Nefroloji

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ;

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

Detaylı

Bir ACEİ Olarak Zofenopril. Prof Dr Kerim GÜLER İstanbul Tıp Fakültesi

Bir ACEİ Olarak Zofenopril. Prof Dr Kerim GÜLER İstanbul Tıp Fakültesi Bir ACEİ Olarak Zofenopril Prof Dr Kerim GÜLER İstanbul Tıp Fakültesi Hipertansiyon neden önemli? Hipertansiyona bağlı ölümler 2005 yılında: Tüm dünyadaki ölümlerin üçte birini KVH oluşturdu. (17.5 milyon

Detaylı

Dirençli Hipertansiyon. Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi

Dirençli Hipertansiyon. Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Dirençli Hipertansiyon Doç. Dr. Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi Kontrolsüz Hipertansiyon = Dirençli Hipertansiyon Kontrol Oranları - 2007

Detaylı

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 22 Mayıs 2008 - Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek

Detaylı

Prof.Dr. Giray Kabakcı, F.E.S.C. HÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı. gkabakci@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr. Giray Kabakcı, F.E.S.C. HÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı. gkabakci@hacettepe.edu.tr HİPERTANSİYON 2010 Prof.Dr. Giray Kabakcı, F.E.S.C. HÜTF Kardiyoloji Anabilim Dalı gkabakci@hacettepe.edu.tr KILAVUZLAR JNC VI (1997) WHO/ISH (1999) TKD (2000) JNC 7 (2003) ESC (2003) BHS (2004) NICE (2006)

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Hipertansiyona yaklaşım. Prof. Dr. Salim Çalışkan

Hipertansiyona yaklaşım. Prof. Dr. Salim Çalışkan Hipertansiyona yaklaşım Prof. Dr. Salim Çalışkan 1990 ların yaklaşımı Erişkin hastalarda HTN genellikle esansiyeldir ve hedef organ hasarına yol açar Çocukluk çağında HTN genellikle ikincil nedenlere bağlıdır

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

HİPERTANSİYONDA 2010-2011. Doç.Dr.Ekrem DOĞAN KSÜ -Nefroloji

HİPERTANSİYONDA 2010-2011. Doç.Dr.Ekrem DOĞAN KSÜ -Nefroloji HİPERTANSİYONDA 2010-2011 Doç.Dr.Ekrem DOĞAN KSÜ -Nefroloji Plan Merkezden kırsala geçiş Ofis ölçümlerinden ev ölçümlerine geçiş. Tanı koymak daha zorlaşıyor.. Hipertansiyonda değişkenlik- variabilite-

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Hipertansiyon Tanı Süreci ve Yönetim

Aile Hekimliği Uygulamasında Hipertansiyon Tanı Süreci ve Yönetim Aile Hekimliği Uygulamasında Hipertansiyon Tanı Süreci ve Yönetim Hypertension Diagnosis and Management in Family Practice Yrd. Doç. Dr. Ufuk ERYILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010

Kadınlar ve Hipertansiyon. Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Kadınlar ve Hipertansiyon Prof. Dr. Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 21. 05. 2010 Konuşma Planı Kadınlarda hipertansiyon prevalansı, farkındalık, tedavi ve kontrol oranları

Detaylı

Yeni Kılavuzlar? Yeni İlaçlar? veya Bildiklerimiz? Bilmediklerimiz? Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Nefroloji

Yeni Kılavuzlar? Yeni İlaçlar? veya Bildiklerimiz? Bilmediklerimiz? Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Nefroloji Hipertansiyon Tedavisi 2007 Yeni Kılavuzlar? Yeni İlaçlar? veya Bildiklerimiz? Bilmediklerimiz? Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları-Nefroloji Hipertansiyon-Küresel Tehlike?

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA 12. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 19-23 MAYIS 2010 - ANTALYA RAS blokaj kime? Ne zaman? Nereye kadar? DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

Optimal vasküler koruma Mineralokortikoid reseptör antagonistleri. Dr. Celalettin USALAN

Optimal vasküler koruma Mineralokortikoid reseptör antagonistleri. Dr. Celalettin USALAN Optimal vasküler koruma Mineralokortikoid reseptör antagonistleri Dr. Celalettin USALAN Renin anjiotensin aldosteron sistemi ve inhibisyonu Anjiotensinojen -bloker DRI Renin Prorenin Bradikinin Ang I ACEI

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

Güncel kılavuzlar eşliğinde hipertansiyon tedavisi ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin gelişen rolü

Güncel kılavuzlar eşliğinde hipertansiyon tedavisi ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin gelişen rolü Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2013;41 Suppl 5:1-9 1 Güncel kılavuzlar eşliğinde hipertansiyon ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin gelişen rolü Hypertension treatment and evolving role

Detaylı

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım

BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım BÜTÜN N BETA BLOKERLER AYNI MIDIR? Dr. Ahmet Kıykım Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları A.D., Nefroloji B.D. Sunum Planı Tarihçe Sınıflama Klinik özellikler Diğer antihipertansif

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008

HİPERTANSİYON. Dr. A. Özlem DURMUŞ. Ekim 2008 HİPERTANSİYON Dr. A. Özlem DURMUŞ Ekim 2008 Tanım Hipertansiyon (HT) Arteryal kan basıncındaki kalıcı ve anormal yüksekliktir. HİPERTANSİYON Arteriyel kan basıncının devamlı yükselmesi ile kendini gösteren

Detaylı

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi,

Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme. Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Diyabetik Böbrek Hastalığı Güncelleme Dr. Kenan Keven, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D. İbni Sina Hastanesi, Öğrenim Amaçları Diyabet ve Böbrek Hastalığı Tanım ve Önemi NKF KDOQI Klinik

Detaylı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ASEMPTOMATİK ORGAN HASARIN ARAŞTIRILMASI Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEDEFTEKİ ORGANLAR Kardiyovasküler sistem GÖZLER KALBİN AYNASIDIR Vasküler

Detaylı

İPERTANSİ PERTANS F HASTA

İPERTANSİ PERTANS F HASTA YAŞLI HİPERTANSİF HASTA Dr. Melda Dilek Ülkemizde Nüfus Piramidi Nüfus ;75 627 384 (31.12.2012) 65 ve dh daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %7,5 tur. Ülkemizde Nüfus Projeksiyonları Ülkemizde Nüfus Projeksiyonları

Detaylı

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine

Kalp Yetmezlikli Hasta. Serap Erdine Kalp Yetmezlikli Hasta Serap Erdine Epidemiyoloji (ESC Kılavuzu) Avrupa da 10 milyon hasta Prevalans: % 0.4 -% 2 (erkeklerde daha yüksek) Prevalans yaşla artar (55-64 yaşlarında % 0.9 dan >85 yaş %17.4)

Detaylı

Nasıl, ne kadar fizik egzersiz. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji

Nasıl, ne kadar fizik egzersiz. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Nasıl, ne kadar fizik egzersiz Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji (SKB 120 139 ve / veya DKB 80 89 mmhg) National Heart Foundation WHO, International Society of Hypertension

Detaylı

Dr. Yalçın SOLAK Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Yalçın SOLAK Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Yalçın SOLAK Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi? Sunum Planı Hipertansiyon tanısı-tedavi eşikleri ilişkisi Kılavuzlara göre kısaca JNC gelişimi JNC 8 raporu Sorunlar Öneriler Rasyonalite

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi BUGÜN NEREDEYİZ? Böbrek Hasarını Önleme Çabaları Kanıtlanmış Tedaviler Strateji Kanıt Yorum

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon tedavisi. Doç. Dr. Erkan Dervişoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon tedavisi. Doç. Dr. Erkan Dervişoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyabet dışı nefropatilerde hipertansiyon tedavisi Doç. Dr. Erkan Dervişoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyabet dışı nefropati nedenleri Glomerüler hastalıklar (diyabet dışı)

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi?

Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Kronik Böbrek Hastalığında Retinol Bağlayıcı Protein-4 Düzeyindeki Artış Endotel Disfonksiyonun Yeni Bir Göstergesi mi? Gürkan Çelebi 1, İlker Taşçı 1, Mutlu Sağlam 2, Gökhan Özgür 1, Halil Yaman 3, Gökhan

Detaylı

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon. Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Sempatik Sinir Sistemi ve Hipertansiyon Dr. Yunus Erdem Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyonun Belirleyicileri GRA Anjiotensin Diyabet Kallikrein Na-Li countertransport Haptoglobin Eritrosit

Detaylı

Farmakolojik tedavi: İlaç Seçimi Stratejileri. Prof. Dr. Kayser Çağlar

Farmakolojik tedavi: İlaç Seçimi Stratejileri. Prof. Dr. Kayser Çağlar Farmakolojik tedavi: İlaç Seçimi Stratejileri Prof. Dr. Kayser Çağlar A consensus means that everyone agrees to say collectively what no one believes individually. Abba Eban GilesD, J of Hypertension 2014

Detaylı

Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar Hipertansiyon nedir?

Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar Hipertansiyon nedir? Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar Hipertansiyon nedir? En sık görülen kardiyovasküler hastalık Öngörü: 80 yaşında kadın ve erkekler %60-80 olasılıkla hipertansif Kontrol edilmezse böbrekler, kalp

Detaylı

Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri

Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri Sabit Doz Kombinasyonlarının Antihipertansif Tedavideki Yeri Doç. Dr. Başol CANBAKAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Plan Amaç Kombinasyon tedavisi bir ihtiyaç mı? Kombinasyon

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Kadında Hipertansiyon. Prof. Dr. Necla Özer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kadında Hipertansiyon. Prof. Dr. Necla Özer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kadında Hipertansiyon Prof. Dr. Necla Özer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kardiyovasküler Ölüm EU World Health Organization Statistical Information System 2008. www.who.int/whosis/

Detaylı

2011 Yılında Neden Hala Hipertansif Hastaların Çoğu Hedef Kan Basıncı Değerinde Değil? Monoterapiyle Başarmak Mümkün Mü?

2011 Yılında Neden Hala Hipertansif Hastaların Çoğu Hedef Kan Basıncı Değerinde Değil? Monoterapiyle Başarmak Mümkün Mü? 2011 Yılında Neden Hala Hipertansif Hastaların Çoğu Hedef Kan Basıncı Değerinde Değil? Monoterapiyle Başarmak Mümkün Mü? Prof. Dr. Adnan Abacı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı.

Detaylı

HİPERTANSİF HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

HİPERTANSİF HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi HİPERTANSİF HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRELİM? Dr. Melda Dilek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanım Kan basıncının sistolik için 140mmHg, diyastolik için 90 mmhg ve üzerinde olmasıdır. Evans ve Rose

Detaylı

Riskli Hastalarda Renal Koruyucu Tedavi

Riskli Hastalarda Renal Koruyucu Tedavi Riskli Hastalarda Renal Koruyucu Tedavi RAS blokeri içeren tedavilerin yönetilmesi Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları AD, Nefroloji BD Bornova 35100, İzmir SDBY: Sıklık

Detaylı

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon HİPERTANSİYON Dr. Hatice ODABAŞ Yüksek Kan Basıncının Nasıl Bir Tehlikesi Vardır?

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının ProgresyonunaEtkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Diyet Tedavisinin Amaçları İyi bir beslenme durumunun

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İsmail Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nefroloji Ünitesi Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında Kılavuz (14.05.2012) Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul

kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul kim korkar hipertansiyondan? Dr. Timur Timurkaynak Bayındır Sağlık Grubu İstanbul öğrenim hedefi 2011 de Hipertansif bir hastaya nasıl yaklaşmamız gerekir? Yol haritası Epidemiyoloji Hipertansif hasta

Detaylı