SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak tarihinde İstanbul Ticaret Sicili ne tescil ettirilerek yayınlanan izahnamesinde yapılan güncellemelere ilişkin metindir. Birinci kısım TL nominal tutarlı tahviller, ve ikinci kısım nominal tutarlı banka bonoları; Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve sırasıyla 39/T-583 ve 34/BB-583 sayıları ile kayda alınmış, halka arz sirküleri tarihinde ilan edilmiş, ve Mayıs 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır. Bu defa ihraç ve halka arz edilecek TL nominal değerli banka bonoları için talep toplama ve satış öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II, No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 2 numaralı ekinin 4 üncü maddesi uyarınca Ortaklığımızın yönetim ve mali durumunda kayda alınma tarihinden sirkülerin gönderilme tarihine kadar geçen süre içinde meydana gelen değişme ve gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir TL nominal değerli banka bonolarının ihraç ve halka arz başvurumuza ilişkin olarak; 1) Birinci kısım kayda alma tarihi olan tarihinden bugüne kadar geçen süre içinde Ortaklığımızın faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler ekteki izahname güncelleme metninde (Akbank Türk Anonim Şirketi nin Banka Bonosu Ve/Veya Tahvillerinin Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Tarihinde Onaylanan İzahnamesinde Meydana Gelen Değişiklikler) sunulmaktadır. 2) Kayda alınma tarihi sonrasında Ortaklığımız tarihli finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklamıştır. 3) Banka bonolarının 175 günlük vade süresi içinde Seri:VIII, No:54 Özel Durumlarına Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin ilgili hükümleri uyarınca meydana gelen önemli olay ve gelişmeler kamuya açıklanacaktır. 4) TL nominal değerli banka bonolarının satışından önce banka bonosu ve/veya tahvillerin ihraç ve halka arzına ilişkin olarak düzenlenen ve tarihinde tescil ettirilen izahnamede meydana gelen değişiklik ve güncellemeler onay için Sermaye Piyasası Kurulu na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını müteakip gerekli tescil ve kamuyu bilgilendirmeler yapılacaktır. 5) TL nominal değerli banka bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanacak sirküler Kamuyu Aydınlatma Platformu nun ( Ortaklığımızın ( ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ( internet adreslerinde yayınlanarak kamuya duyurulacak olup, sözkonusu sirkülerde halka arza ilişkin bilgiler yer alacaktır. Saygılarımızla arz ederiz. Akbank T.A.Ş. İhraççının yönetim ve mali durumunda kayda alınma tarihinden sirkülerin Sermaye Piyasası Kuruluna onay için gönderilme tarihine kadar geçen süre içinde meydana gelen değişme ve gelişmeleri içeren ve yukarıda ihraççı ortaklık tarafından verilen bilgiler yeterli olup, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ek: Akbank Türk Anonim Şirketi nin Banka Bonosu Ve/Veya Tahvillerinin Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Tarihinde Onaylanan İzahnamesinde Meydana Gelen Değişiklikler

2 AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 1.1. in 4üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya (AG), Hollanda (Akbank NV) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Akbank ın yurt dışındaki iştiraklerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde; Akbank AG ile Akbank NV nin Akbank AG bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş ve birleşme işlemleri başlatılmıştır. Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya (AG) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Madde 1.1. in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2012 itibariyle toplam 935 yurt içi şubesi ve 15 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 30 Haziran 2012 itibariyle toplam 950 yurt içi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Madde 1.1. in 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuştur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değişikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Banka nın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Banka nın sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı neticesinde 24 Mayıs 2012 tarihinde Banka daki sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerini satmıştır. Bu satış işlemi sonrası Citigroup un Banka daki hisse oranı %9,9 a inmiştir.

3 Madde 1.1. in 11inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faizi %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli değişken Gösterge +%0,80 faizli iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faizi %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. Madde 1.1. in 12nci paragrafa aşağıdaki bilgiler ilave edilmiştir. Banka, uluslararası piyasalardan 450 Milyon ABD Doları ve 857 Milyon Avro olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1,5 Milyar ABD Doları karşılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 16 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,35 ve EURIBOR + %1,35 dir.

4 Madde 1.1. in 14üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank hisse senetleri %31,0 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla piyasa değeri 15,7 milyar ABD Doları olan Akbank, İMKB de en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerinden biridir. Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 14,7 milyar ABD Doları dır. Madde 1.1. in 15inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Ulusal Not Bireysel Banka Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Fitch Rating AAA(tur) C BBB- F3 BBB- F3 Ulusal Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt AAA(tur) notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada Oldukça güçlü kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. değişimlerden zarar görebilir Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Bireysel Banka Notu Temel Kredi Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Moody s C- Baa1 Baa1 Prime-2 Ba3 Not Prime Uzun Vadeli TP Temerrüt Baa1 notu yükümlünün taahhüdleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder.ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa1, bu not kategorisinde, en yüksek not olarak yer almaktadır. Uzun Vadeli YP Temerrüt Ba3 yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada daha az kırılgan olduğunu ifade eder. Ancak iş, ekonomik ve finansal koşullardaki belirsizlik ve olumsuzluklar taahhütlerin karşılanmamasına neden olabilir.

5 Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Ulusal Not Bireysel Banka Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Fitch Rating AAA(tur) C BBB- F3 BBB- F3 Ulusal Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt AAA(tur) notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada oldukça güçlü kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. değişimlerden zarar görebilir Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Bireysel Banka Notu Temel Kredi Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Moody s D+ Ba1 Baa2 Prime-2 Ba2 Not Prime Uzun Vadeli TP Temerrüt Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Uzun Vadeli YP Temerrüt Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada daha az kırılgan olduğunu ifade eder. Ancak iş, ekonomik ve finansal koşullardaki belirsizlik ve olumsuzluklar taahhütlerin karşılanmamasına neden olabilir. Madde 1.7. Ortaklık yapısı hakkında bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Nisan 2012 itibariyle TL dir. 30 Nisan 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,26 Halka Açık Kısım % 30,99 Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Temmuz 2012 itibariyle TL dir. 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08

6 Madde 3.2. nin 4üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank, yurtdışındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG), Hollanda (Akbank NV) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Akbank ın yurtdışındaki faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde; Akbank AG ile Akbank NV nin Akbank AG bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş ve birleşme işlemi başlatılmıştır. Akbank, yurtdışındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Madde 3.2. nin 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2012 itibariyle toplam 935 yurt içi şubesi ve 15 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 30 Haziran 2012 itibariyle toplam 950 yurt içi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Madde 3.2. in 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuştur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değişikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Banka nın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Banka nın sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı neticesinde 24 Mayıs 2012 tarihinde Banka daki sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerini satmıştır. Bu satış işlemi sonrası Citigroup un Banka daki hisse oranı %9,9 a inmiştir. Madde 3.2. nin 10uncu paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank hisse senetleri %31 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Mart 2012 tarihi Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Haziran 2012 tarihi itibariyla

7 itibariyle piyasas değeri 15.7 Milyar ABD Doları olan Akbank, İMKB de en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerden biridir. Akbank ın piyasa değeri 14,7 Milyar ABD Doları dır. Madde 3.2. Faaliyet Hakkında Bilgilerin Ortaklık Yapısı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Nisan 2012 itibariyle TL dir. 30 Nisan 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,26 Halka Açık Kısım % 30,99 Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Temmuz 2012 itibariyle TL dir. 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08 Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Bankacılık Faaliyetleri, Akbank AG paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank AG Almanya da faaliyet gösteren şirket Akbank N.V. nin %100 bağlı ortaklığı olup kurumsal bankacılık hizmetleri sağlamaktadır. Banka nın yurtdışı iştiraklerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, Hollanda da kurulu bağlı ortaklığı olan Akbank N.V. ile Akbank N.V. nin Almanya da kurulu bağlı ortaklığı olan Akbank AG Yönetim Kurulları tarafından Akbank N.V. ile Akbank AG nin, Akbank AG bünyesinde birleştirilmesi kararları alınmıştır. Bu işlemin tamamlanması sonrasında halen Banka nın % 100 oranında dolaylı ortaklığı olan Akbank AG nin Banka nın % 100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olması öngörülmektedir. Söz konusu birleşme sonrasında Banka, Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerine % 100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olacak olan Akbank AG ile devam edecektir. Akbank AG Yurtdışı iştiraklerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, Banka nın Hollanda'da kurulu %100 oranında iştiraki olan Akbank N.V. ile Akbank N.V.'nin Almanya'da kurulu %100 oranındaki iştiraki olan Akbank AG, 15 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Akbank N.V nin faaliyetlerine son vermesi ile birlikte Akbank AG bünyesinde birleştirilmiştir.

8 Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Sermaye Piyasaları ve Diğer Finansal Hizmetler Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Tebliğleri çerçevesinde, ulusal ve uluslararası piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım-satımı suretiyle portföy işletmek amacıyla 1998 yılında kurulan Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski adıyla: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.), %70,04 Akbank bağlı ortaklığıdır. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş., piyasadaki yatırım alternatiflerini en iyi biçimde değerlendirerek ortaklarına istikrarlı ve dengeli bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Banka ve Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) arasında, Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Banka nın sahip olduğu A ve B tipi hisselerin tamamının devri hususunda " Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmış olup, sözleşme uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben hisse devir işlemi tamamlanacaktır. Hisselerin satış fiyatı, hisse devir işleminden önce Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından açıklanmış son haftalık Portföy Değer Tablosu'ndaki Toplam Değer'den varsa ayrılması gerekecek karşılıkların düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Banka %70,04 üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. deki hisselerinin tamamını gerekli yasal süreci tamamlayarak Egeli&Co. Yatırım Holding A.Ş. ne ,12 TL lık bedel karşılığı tarihinde devretmiştir. Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Sermaye Piyasaları ve Diğer Finansal Hizmetler, Ak Portföy Yönetimi A.Ş paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Şirket, 31 Mart 2012 itibariyle, 36 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 19 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 58 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. AkPortföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Şirket, 30 Haziran 2012 itibariyle, 36 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 18 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 58 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. AkPortföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir.

9 Madde nın 1inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10.İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. TCMB tarafından Banka ya gönderilen yazı ile Banka nın TCMB de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB nin bu kararının iptali hususunda tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması istemli açılan iptal davası Danıştay Onuncu Dairesi tarafından reddedilmiş olup dava esastan görüşülmeye devam etmektedir. TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. Mahkemenin kararı temyiz edilmiş olup dosya Danıştay dadır. Akabinde, TCMB tarafından Banka ya gönderilen yazı ile Banka nın TCMB'de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB'nin bu kararının iptali hususunda da, tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması istemli yeni bir iptal davası açılmıştır. Dava devam etmekte olup yürütmeyi durdurma talebimiz Danıştay tarafından kabul edilmemiştir. Davanın esası hakkındaki inceleme devam etmektedir. Söz konusu davalar devam etmekte olup her iki dava da sonucu açısından, zorunlu karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin tek bir ihtilafa dayanmaktadır. Madde nın 1inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank, dünyanın önde gelen bankalarından 652 milyon Euro ve 406 milyon ABD Doları tutarında, 1 yıl vadeli 2 ayrı dilim olarak yapılandırılan 1.3 milyar Dolar sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 23 Mart 2011 tarihinde imzalanmıştır. Reel sektöre finansman yaratmak amacıyla kullanılacak bu kredinin toplam maliyeti sırasıyla EURIBOR + %1,1 ve LIBOR + %1,1 dir. Banka, uluslararası piyasalardan 146 Milyon ABD Doları ve 795 Milyon EUR olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1.2 milyar ABD Doları karşılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 20 Mart 2012 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanıkacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,45 ve EURIBOR + %1,45 dir. Banka, uluslararası piyasalardan 450 Milyon ABD Doları ve 857 Milyon Avro olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1,5 Milyar ABD Doları karşılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 16 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,35 ve EURIBOR + %1,35 dir.

10 Madde nın 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuştur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değişikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Banka nın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Banka nın sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı neticesinde 24 Mayıs 2012 tarihinde Banka daki sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerini satmıştır. Bu satış işlemi sonrası Citigroup un Banka daki hisse oranı %9,9 a inmiştir. Madde nın 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faizi %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli değişken Gösterge +%0,80 faizli iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faizi %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir.

11 Madde 5.2. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,26 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 30,99 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,27 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 41,08 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum Madde 5.3. İhraçcının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Kontrolün Kaynağı Tedbirler Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40,75 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20,00 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur.

12 Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Kontrolün Kaynağı Tedbirler Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40,75 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. Citibank Overseas Investment Corporation ,99 9,90 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. Madde 6.2. İhraçcının yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmişir. Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Sabri Hakan Genel Müdür Akbank T.A.Ş. 2005/ /07 Binbaşgil ve Genel Müdürlük arasında Ak Finansal Sabancı Center Kiralama A.Ş / /11 4.Levent/İstanbul arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2007/ /05 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkan Vekili 2007/ /07 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2008/ /06 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2009/ /01 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı ve Denetim Kurulu Üyesi 2012/01 den bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkanı Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Sabri Hakan Genel Müdür Akbank T.A.Ş. 2005/ /07 Binbaşgil ve Genel Müdürlük arasında Ak Finansal Sabancı Center Kiralama A.Ş / /11 4.Levent/İstanbul arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2007/ /05 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkan Vekili 2007/ /07 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2008/ /06 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2009/ /01 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı ve Denetim Kurulu Üyesi 2012/01 den bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkanı

13 2012/01 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkanı 2012/01 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank AG YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank (Dubai) Limited YK Başkanı 2012/03 den bu yana Akbank NV YK Başkanı 2012/01 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkanı 2012/01 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank AG YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank (Dubai) Limited YK Başkanı 2012/ /06 arasında Akbank NV YK Başkanı Madde 6.4. Yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Ahmet Fuat Krediler Akbank T.A.Ş. 2007/ / Ayla Genel Müdür Genel Müdürlük arasında Akbank Yardımcısı Sabancı Center AG (Supervisory Board) 4.Levent/İstanbul 2007/ /02 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2007/ /02 arasında Akbank NV / /03 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi 2010/02 den bu yana Akbank NV - /Risk Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Ahmet Fuat Krediler Akbank T.A.Ş. 2007/ / Ayla Genel Müdür Genel Müdürlük arasında Akbank Yardımcısı Sabancı Center AG (Supervisory Board) 4.Levent/İstanbul 2007/ /02 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2007/ /02 arasında Akbank NV / /03 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi 2010/ /06 arasında Akbank NV

14 Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş Kemal Atıl Finansal Akbank T.A.Ş. 2007/ /11 0,73 0 Özus Koordinasyon Genel Müdürlük Tekfenbank A.Ş. Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yardımcısı Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. Denetçi 2007/12 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Denetimden Sorumlu 2007/ /02 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve İç Denetim ve Riskten Sorumlu Üye 2007/ /11 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2007/12 den bu yana Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/ /11 Akbank AG (Supervisory Board) ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /03 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2008/02 den bu yana Akbank NV /Risk Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş 2012/04 ten bu yana Akbank AG Kemal Atıl Finansal Akbank T.A.Ş. 2007/ /11 0,73 0 Özus Koordinasyon Genel Müdürlük Tekfenbank A.Ş. Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yardımcısı Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. Denetçi 2007/12 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Denetimden Sorumlu 2007/ /02 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve İç Denetim ve Riskten Sorumlu Üye 2007/ /11 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2007/ /07 arasında Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/ /11 Akbank AG (Supervisory Board) ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /03 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2008/ /06

15 ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /05 Akbank Turkish Sicav 2009/11 den bu yana Akbank (Dubai) Limited Finans Direktörü 2009/11 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Ödeme Akbank T.A.Ş. 2006/ /05 Mehmet Sistemleri Genel Müdürlük Doğuş Otomotiv Sindel Genel Müdür Sabancı Center Kurumsal İletişim ve Stratejik Yardımcısı Pazarlama Koordinatörü 4.Levent/İstanbul 2007/ /10 HSBC Bank Bireysel Pazarlama Grup Başkanı 2011/12 den bu yana Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Kerim Hazine Akbank T.A.Ş. 2004/ /08 Rota Genel Müdür Genel Müdürlük Finansbank A.Ş. Yardımcısı Sabancı Center Hazine Genel Müdür Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Finansbank A.Ş. Hazine, Özel Bankacılık ve arasında Akbank NV ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /05 Akbank Turkish Sicav 2009/11 den bu yana Akbank (Dubai) Limited Finans Direktörü 2009/11 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Ödeme Akbank T.A.Ş. 2006/ /05 Mehmet Sistemleri Genel Müdürlük Doğuş Otomotiv Sindel Genel Müdür Sabancı Center Kurumsal İletişim ve Stratejik Yardımcısı Pazarlama Koordinatörü 4.Levent/İstanbul 2007/ /10 HSBC Bank Bireysel Pazarlama Grup Başkanı 2011/12 den bu yana Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. 2012/07 den bu yana Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Kerim Hazine Akbank T.A.Ş. 2004/ /08 Rota Genel Müdür Genel Müdürlük Finansbank A.Ş. Yardımcısı Sabancı Center Hazine Genel Müdür Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Finansbank A.Ş. Hazine, Özel Bankacılık ve

16 Yatırım Bankacılığı ndan sorumlu İcra Kurulu Üyesi 2011/ /03 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2011/ /07 Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/01 den bu yana Akbank N.V. Risk Komitesi Üyesi 2011/08 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Kredi Komitesi Başkanı 2011/03 ten bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Özel Akbank T.A.Ş. 2006/ /11 Saltık Bankacılık Genel Müdürlük TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Galatalı Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yrd. Yardımcısı /07 den bu yana 4.Levent/İstanbul Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2011/ /08 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/08 den bu yana Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkanı Eyüp Teftiş Kurulu Akbank T.A.Ş. 2010/03 den bu yana 3,01 0 Engin Başkanı Genel Müdürlük Ak Finansal Kiralama A.Ş Sabancı Center -Denetim Komitesi Başkanı Yatırım Bankacılığı ndan sorumlu İcra Kurulu Üyesi 2011/ /03 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2011/ /07 Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/ /06 arasında Akbank N.V. Risk Komitesi Üyesi 2011/08 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Kredi Komitesi Başkanı 2011/03 ten bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Özel Akbank T.A.Ş. 2006/ /11 Saltık Bankacılık Genel Müdürlük TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Galatalı Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yrd. Yardımcısı /07 den bu yana 4.Levent/İstanbul Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2011/ /08 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/ /07 arasında Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkanı Eyüp Teftiş Kurulu Akbank T.A.Ş. 2010/03 den bu yana 3,01 0 Engin Başkanı Genel Müdürlük Ak Finansal Kiralama A.Ş Sabancı Center -Denetim Komitesi Başkanı

17 4.Levent/İstanbul 2010/01 den bu yana Akbank N.V. - Denetim Komitesi Üyesi 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denetimden Sorumlu 2005/ /07 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Başkan Vekili 2003/ /01 arasında Akbank N.V. 2004/ /01 arasında Sabancı Bank PLC 2003/ /01 arasında Akbank International N.V. 2005/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Genel Müdür 1996/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. 2005/ /03 arasında Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Murahhas Aza 4.Levent/İstanbul 2010/ /06 Akbank N.V. - Denetim Komitesi Üyesi 2007/ /07 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denetimden Sorumlu 2005/ /07 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Başkan Vekili 2003/ /01 arasında Akbank N.V. 2004/ /01 arasında Sabancı Bank PLC 2003/ /01 arasında Akbank International N.V. 2005/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Genel Müdür 1996/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. 2005/ /03 arasında Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Murahhas Aza Madde 6.6. Son 5 yıllık süreci kapsayacak şekilde, ihraçcının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı muhatap kalınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank T.A.Ş. Tekaüt Sandığı Vakfı na ilişkin olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dönemine ilişkin denetimi sonucunda Vakıf müfettişi vakfa ait SAHOL hisse senedinin, borsada işlem gören fiyattan satılmadığı iddiasıyla Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğuna Akbank T.A.Ş. Tekaüt Sandığı Vakfı na ilişkin olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dönemine ilişkin denetimi sonucunda Vakıf müfettişi vakfa ait SAHOL hisse senedinin, borsada işlem gören fiyattan satılmadığı iddiasıyla Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğuna gidilmesini önermiştir. Bu nedenle

18 gidilmesini önermiştir. Bu nedenle Vakıf Yönetim Kurulunda görev alan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Özen Göksel ve Genel Müdür Yardımcısı Zeki Tunçay hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili Savcılık hisse satış işlemi ile ilgili uzman kuruluş SPK dan inceleme talep etmiştir. SPK konuya ilişkin hazırlamış olduğu raporda, İMKB den alınan izinle Özel Emir yöntemiyle gerçekleştirilen hisse satışının mevzuata uygun olduğu ve bu işlemle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı hususuna açıkça yer verilmiştir. İMKB tarafından işleme ilişkin hazırlanan yazıda da, bu işlemin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği, Vakıf yöneticilerine atfedilecek herhangi bir kusurlarının bulunmadığı belirtilmiştir. İlgili Savcılık iki uzman kuruluşun tespit ve açıklamalarına istinaden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu nun Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması yönündeki talebi Vakıflar Genel Müdürlüğü nün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisince oybirliği ile reddedilmiştir. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararına karşı Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü tarafından itirazda bulunulması nedeniyle, Vakıf yönetim kurulu üyeleri hakkında ceza davası açılmıştır. Davaya ilişkin iddianamede; mevzuat yönünden suç tespit edilmemesine rağmen itiraz nedeniyle, kamu davası açılmak zorunda kalındığı hususlarına yer verilmiştir. Açılan davada mahkemece yapılan yargılama sonucunda; dava konusu hisse senetlerinin satışını kısıtlayıcı kaydın olmadığı gibi yapılan satışta vakfın herhangi bir şekilde zarar veya zarar riskinin söz konusu olmadığı hisse senetlerinin borsada değerlerinin azalmasına neden olucu işlem yapmadıkları gibi yapılan satışın ortalama değerlerin altında bulunmadığından, suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmiştir. Dava Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edildiğinden, dava halihazırda Yargıtay da temyiz incelemesindedir. Vakıf Yönetim Kurulunda görev alan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Özen Göksel ve Genel Müdür Yardımcısı Zeki Tunçay hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili Savcılık hisse satış işlemi ile ilgili uzman kuruluş SPK dan inceleme talep etmiştir. SPK konuya ilişkin hazırlamış olduğu raporda, İMKB den alınan izinle Özel Emir yöntemiyle gerçekleştirilen hisse satışının mevzuata uygun olduğu ve bu işlemle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı hususuna açıkça yer verilmiştir. İMKB tarafından işleme ilişkin hazırlanan yazıda da, bu işlemin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği, Vakıf yöneticilerine atfedilecek herhangi bir kusurlarının bulunmadığı belirtilmiştir. İlgili Savcılık iki uzman kuruluşun tespit ve açıklamalarına istinaden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu nun Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması yönündeki talebi Vakıflar Genel Müdürlüğü nün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisince oybirliği ile reddedilmiştir. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararına karşı Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü tarafından itirazda bulunulması nedeniyle, Vakıf yönetim kurulu üyeleri hakkında ceza davası açılmıştır. Davaya ilişkin iddianamede; mevzuat yönünden suç tespit edilmemesine rağmen itiraz nedeniyle, kamu davası açılmak zorunda kalındığı hususlarına yer verilmiştir. Açılan davada mahkemece yapılan yargılama sonucunda; dava konusu hisse senetlerinin satışını kısıtlayıcı kaydın olmadığı gibi yapılan satışta vakfın herhangi bir şekilde zarar veya zarar riskinin söz konusu olmadığı hisse senetlerinin borsada değerlerinin azalmasına neden olucu işlem yapmadıkları gibi yapılan satışın ortalama değerlerin altında bulunmadığından, suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmiştir. Karar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmişse de, Yargıtay 15.Ceza Dairesi tarafından onanmış ve beraat kararı kesinleşmiştir. Madde 9.3. Son 12 ayda ihraçcının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemlerine ilişkin aşağıdaki şekilde güncellemiştir. TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. TCMB tarafından Banka ya TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. Mahkemenin kararı temyiz edilmiş

19 gönderilen yazı ile Banka nın TCMB'de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB'nin bu kararının iptali hususunda yürütmenin durdurulması istemli açılan iptal davası Danıştay Onuncu Dairesi tarafından reddedilmiş olup dava esastan görüşülmeye devam etmektedir. olup dosya Danıştay dadır. Akabinde, TCMB tarafından Banka ya gönderilen yazı ile Banka nın TCMB'de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB'nin bu kararının iptali hususunda da, tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması istemli yeni bir iptal davası açılmıştır. Dava devam etmekte olup yürütmeyi durdurma talebimiz Danıştay tarafından kabul edilmemiştir. Davanın esası hakkındaki inceleme devam etmektedir. Söz konusu davalar devam etmekte olup her iki dava da sonucu açısından, zorunlu karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin tek bir ihtilafa dayanmaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 26 EKİM 2011 İLE 28 KASIM 2011

Detaylı

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 26 EKİM 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 1.600.000.000 TL. nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Giriş bölümünün 1. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Giriş bölümünün 1. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN

Detaylı

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ nin BONO VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 23 AĞUSTOS 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Tarih: 12 Mart 2010. Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında. ŞGBF-Ticaret Unvanı. Ticaret Unvanı. Merkez Adresi.

Tarih: 12 Mart 2010. Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında. ŞGBF-Ticaret Unvanı. Ticaret Unvanı. Merkez Adresi. Tarih: 12 Mart 2010 Konu: Şirket Genel Bilgi Formu Güncellemesi Hakkında ŞGBFTicaret Unvanı Ticaret Unvanı AKBANK T. Merkez Adresi Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL Telefon: (0212) 385 55

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKBANK T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKBANK T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKBANK T.A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri İşletme Adı AKBANK T.A.Ş. Merkez Adresi Adres: Sabancı Center 34330 4.Levent / İSTANBUL, Telefon:

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Madde 5.1.4. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları

Madde 5.1.4. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat T.C. Kanunları AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23 EYLÜL 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA VE 13 KASIM 2014 TARİHİNDE

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 13.09.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 21.09.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

TASLAK. % 33,7603 dir.

TASLAK. % 33,7603 dir. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN BORÇLANMA ARAÇLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 05 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE

Detaylı

KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ TASLAKTIR

KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ TASLAKTIR DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24 EYLÜL 2013 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANINDA(İBD) MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN TARĠHĠNDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN TARĠHĠNDE ONAYLANAN TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2011 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Ak Portföy, yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

AKBANK T.A.ġ. Özettir.

AKBANK T.A.ġ. Özettir. AKBANK T.A.ġ. Özettir. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23/08/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 6.750.000.000 toplam TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2009-30.06.2009 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 1 A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 08.02.2008-31.12.2008 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten Uzun Vadeli YP Borçlanma

kapasitesini ifade eder. BBB notu elverişli ancak ekonomik koşullardaki değişimlerin etkisine nispeten Uzun Vadeli YP Borçlanma YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. NİN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN ve 14 ŞUBAT 2013, 5 NİSAN 2013 ve 9 MAYIS 2013 TARİHLERİNDE KAMUYU AYDINLATAMA

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı