FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ"

Transkript

1 FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ FON YÖNETİMİ HAZİNE NEDİR? Şirketin tüm para ve sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmek, piyasaların yönü karşısında önlemlerini alıp şirketi mali riskten korumak ve bankalarla yapılan tüm işlemleri kontrol etmek ve izlemekten sorumludur. Temel olarak fon yönetimi-hazine bölümünün üç ana görevi vardır. Pozisyon Verilen hedefler ve limitler doğrultusunda gerekli risk tanımlarını yaparak yurtiçi ve yurt dışı piyasalarda, şirketin likiditesini de dikkate alarak kar elde etmeye yönelik alımsatımlar yapmaktan sorumludur. Risk Yönetimi Şirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Ekonomik Araştırmalar Ekonomik gelişmeleri izlemek ve analiz etmek, yaptığı bu araştırmaları şirket üst düzey çalışanlarına ve şirket yönetimini bilgilendirmekten sorumludur. TÜRKİYE DE FON YÖNETİMİ - HAZİNE Şirketlerde fon yönetimi-hazine biriminin işlevi geleceğe dönük uygulamalardan doğacağından şirketin gelecekte daha sağlam, daha değerli ve fırsat yakalayan kimliğinin yansıtıldığı yerdir. Türkiye de büyük şirketlerin çoğunda fon yönetimi birimi mevcut olup genellikle Finansal Yönetim Direktörlüğü/Müdürlüğü adı altında işlevselliklerini sürdürmektedir. Büyük şirketler, kendi bünyelerinde bulunan bütün bağlı şirketlerin fonunu fon yönetimi altında toplayarak tek bir merkezden paranın idaresini yapmaktadırlar. Ancak çoğu orta ölçekli şirketlerde fon yönetim birimleri yoktur. 1

2 Finansal Yönetim Direktörlüğü/Müdürlüğü Mali İşler ve Muhasebe etkileşim Finansman etkileşim Fon Yönetimi - Hazine Orta ölçekli şirketler, ulusal ekonominin en dinamik parçalarıdır ve her daim büyümeyi muazzam bir iştahla arzulamaktadır. Fakat gittikçe artan küresel rekabet; başka bir deyişle ücretler üzerindeki aşağı yönlü baskı, artan girdi maliyetleri ve konsolidasyon orta ölçekli şirketleri bunaltmaya devam etmektedir. Orta ölçekli şirketler, başarılarının da bir ispatı olan boyutları sayesinde yeni teknikleri küçük şirketlere nazaran daha kolay benimserler. Orta ölçekli şirketlerin istihdama katkıları büyük ölçekli şirketlerin yaptığı katkıdan daha büyüktür. Büyüme potansiyelleri hesaba katıldığında orta ölçekli şirketlerin yatırım hedeflerine odaklanmaları diğer şirketlere oranla daha ümit vericidir. Yeni yönetim tekniklerinin ve şeffaflığın benimsenmesinde daha esnektirler. Kendilerini ispatlamış, bir marka oluşturmuş ve performans geçmişleri vardır. Orta ölçekli şirketler yerel ekonominin en modern parçası olmanın yanında, yerel etkiler yaratabilecek uluslararası işbirliği için en iyi adaylardır. Orta ölçekli şirketlerin en büyük sorunu sistematik sermaye eksikliği ve büyük şirketlerin kolayca ulaşabildiği mali piyasalara ulaşma güçlüğüdür. Üstelik bu şirketler hükümet desteğinden faydalanabilecek kadar da küçük olmadıklarından hükümetten ancak çok kısıtlı destek alabilirler ve bazen arada sıkışıp kalırlar. Burada önemli nokta fon yönetimi servisinin göreceği işlevdir. Mali işler ve muhasebe; şirketin geçmiş faaliyetleri ile ilgili muhasebe, vergi ve bütçe uygulama kayıtlarını takip ederken, finansman; şirketin mali tablolarının analizini ve finansal planlamasını, projelere yönelik ihtiyaç duyulan sermaye teminine yönelik çalışmaları oluşturur, fon yönetimi ise; aktif ve pasif yönetimi ve şirket politikaları doğrultusunda döviz ve faiz ile ilgili uygulamaları yönetir. Şirket bünyesinde döviz kuru ve faiz oranı hareketliliğini engelleme sorumluluğunu taşır. Şirket içerisindeki nakit akışını yansıtır ve şirket için nakit sistemi oluşturur. Yönetim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli nakit akışı analizlerini hazırlar. Fon yönetimi, şirketin orta ve uzun vadeli kurumsal değerin artışına katkıda bulunacaktır. Bunu yaparken, mali piyasaları yakından takip edecek, beklenti yaratacak ve pozisyon taşıyacaktır, pazar ülke ekonomilerinin kısa, orta ve uzun vadede sergileyeceği ekonomik büyüklükleri takip edecek, oluşan veya oluşacak mali risklerden (kur riski, faiz riski, vade riski, likidite riski) kaçınma yollarını bulacak ve uygulayacak, mevcut bir merkezde

3 toplanan fonların en etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlayacaktır. Fon yönetimi ekonominin ve finans piyasalarının nabzını tutan birimlerdir. Özetle fon yönetimi riskten kaçınma, aktif pasif dengeleme, büyüme ve değer yaratmaya yönelik şirketin geleceği dönük çalışmaların yapıldığı birim olacaktır. Geçmiş Bugün Gelecek Mali İşler ve Muhasebe Finansman Fon Yönetimi Bir şirketin bünyesinde, Finansal Yönetim Direktörlüğü / Müdürlüğü adı altında toplanacak olan Mali İşler ve Muhasebe, Finansman ve Fon Yönetimi o şirket için en ideal finansal yönetimini sağlayacaktır. Mali İşler ve Muhasebe Finansman Fon Yönetimi Şirket bünyesinde sağlanan ekonomik koordinasyon ile alınacak kararlar, her bir konusu incelenmiş, risk korumalı, sağlam, geleceğe yönelik ve doğruya en yakın kararlar olacaktır. Bu koordinasyon ile alınacak kararların uygulanmasından bir çekince görülmemelidir. Fon yönetimi konusundaki daha güvenli davranışlar, büyük projelerin başarıyla sonuçlandırılmasına zemin hazırlayacaktır. FON YÖNETİMİ HAZİNE UYGULAMALARI Şirketin finansal piyasalardaki işlemlerini gerçekleştirir, likiditeyi sağlar, şirket bilançosunun aktif-pasifini idare eder, tüm fiyatlamaları yapar, bilançodaki faiz, döviz pozisyonu ve vade yapısından oluşan riskleri minimize eder. Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin piyasalara ve ürünlere etkisi, ekonomik gelişmelerin firmanın finansal ve ticari risklerine etkisini ölçer ve önlemler alır ve uygular.

4 Banka ve diğer finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerin planlaması, yönetimi ve iliksilerin etkin uygulanması da fon yönetiminin görevidir. Şirketler için esas konu, ticari karlılığı artırmak. Ticari karlılığı artırmanın yolu da yine piyasayı iyi okumaktan geçer. İşletmeye kâr getirecek yatırım alanları bulmaya çalışır. Ucuz maliyetli, uzun vadeli kaynak sağlayarak bu kaynakları en verimli alanlara yöneltmekle sorumludur. Dış ticaret şirketleri, ihracat ve ithalat yapan şirketler, artık getiri bir tarafa kayıplarını azaltmak için fon yönetimi işlemlerine ağırlık vermektedirler. Çünkü her bir seviyedeki bir puan bile çok önemli hale geldi. Fon Yönetimi Enstrümanları Pozisyon taşıyarak mali piyasalarda spekülatif amaçlı işlemler yapar ve paranın etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bütün bunları aşağıda belirtilen mali piyasalarda yapar. Para Piyasa İşlemleri Döviz Piyasa İşlemleri Sermaye Piyasası İşlemleri Tahviller Hisse Senetleri Menkul Kıymet Yatırım Fonları Diğer Menkul Kıymetler Risk Yönetimi, şirketin faaliyetlerinden dolayı maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Kur Riski Yönetimi Faiz Riski Yönetimi Likidite Riski Yönetimi Vade Riski Yönetimi Fon Yönetimi riskten kaçınma ve riskin yönetimi ile ilgili olarak türev ürünleri kullanarak maruz kalınan riskleri azaltmaya çalışır. Türev Araçlar ile Hedging İşlemleri Forward İşlemleri Future Kontratları Opsiyon İşlemleri Swap İşlemleri 4

5 Ekonomik Araştırmalar yaparak analizlerde bulunur şirket yönetimine yatırımlar ve projeler konusunda yön gösterir. - Yatırım Alanları Konusunda Araştırmalar Yapar ve Yatırım İklimi Analizini Hazırlar - Makroekonomik Beklentiler ve Projelere Olan Muhtemel Etkileri - Sektör Analizi, Ülke Analizi ve Pazar Analizi, - Fırsat ve Tehditlerin Öngörülmesi - Yatırımın Projelendirilmesi, Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması Fon Yönetimi Birimi mali piyasaları takip ederken ve işlemler yaparken mevcut piyasa verilerini gösterir online servis sunan Bloomberg, Reuters, Forex, Matrix gibi bilgi ağalarından faydalanır. Fon Yönetimi tarafından takip edilecek piyasalar ve piyasada oluşan fiyatlara örnek olarak bir kaç piyasa fotoğrafı aşağıda verilmiştir. 5

6 Reuters Mali Piyasa- Piyasa Sayfaları Örnekleri CDS=Credit Default Swap (Kredi Temerrüt Takası) Türkiye nin uluslararası piyasalardan borçlanırken ilave ödeyeceği faiz marjını gösterir. Yukarıda hem devlet hem de özel kuruluşlarının kredi ödeme güçlülüğü (CDS=credit default spread, yüksek rakam yüksek riski, düşük rakam düşük riski gösterir) marjını gösteren piyasa fotoğrafı vardır, bir hazinecinin takip edeceği endekslerden biridir. Çünkü bu endeks uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetini gösterir ki burada bakılması gereken bankalardan döviz borçlanmak isteyen şirket en az yukarıda oluşan fiyat kadar ilave borçlanma maliyeti yükleneceğidir. Yukarıda oluşan ilave marjın altında ek borçlanma maliyeti bulmak nerdeyse imkansızdır. 6

7 Bankalar tarafından Türk Lirası mevduat faiz oranlarını gösteren piyasalar olup bankaların mevcut durumunun fotoğrafını gösterir. 1 1 Banka bazında gecelik mevduat oranlarını gösterir. Yüksek orandan düşük orana göre sıralanır. Burada hangi bankanın TL toplayıp toplamadığı anlaşılır. Bu fiyatlamalara göre mevduatlara en yüksek oranı yakalama şansı yaratılır. Vade bazında TL LIBOR oranını gösterir. Eğer kısa vade TL borçlanılacak ise piyasanın hangi oran ile borç verdiği buradan takip edilir. Banka bazında gecelik değişken mevduat faiz oranlarını gösterir. 7

8 ) Banka bazında USD/TRL kurunu gösterir. En yüksek alış ve satıştan, en düşük alış satış fiyatlarına göre sıralanır. Hangi bankanın agresif ve USD ihtiyacı içerisinde olduğu gösterir. ) TRL volatiliteyi-oynaklığı gösterir. Eğer opsiyon işlemi yapılacak ise volatilitenin yüksek olması yüksek prim, düşük olması düşük prim oluşacağı anlamına gelir. ) Bütün döviz cinslerinin fiyatını gösterir. 4) TCMB döviz fiyatlarını gösterir. 5) USD/TRL kur fiyatının grafiğini verir, teknik olarak işlem yapma fırsatını gösterir. 8

9 1 4 1 Türkiye Eurobond fiyatlarını TRL Tahvil Bonoların fiyat ve verimliliklerini gösterir. Bu piyasalarda oluşacak fiyatlar piyasalardaki likiditeyi ve bankaların mevduat oranlarına gösterge olacaktır. Bütün yabancı ülke hisse senedi endekslerinin artış veya azalışını gösterir. 4 Altın fiyatlarının artış ve azalış grafiğini gösterir. gösteren sayfadır. Türk döviz tahvillerinin piyasa fiyatlarını gösteriri. Eğer bir şirket orta vade döviz borçlanacak ise bu sayfa gösterge faiz oranları hakkında bilgi verir. 9

10 1 1 VIX endeksi dünya hisse senedi piyasalarındaki satışları gösterir endekstir. Piyasaların iyiye ve kötüye gidişini gösterir öncü göstergelerden biridir. VIX endeks grafiğini gösterir.. 10

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri Bülten 2 Açık Piyasa İşlemleri Sayı: 26 /Haziran 2012 5 Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar Merkez bankaları tarafından uygulanan likidite yönetimi, bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu likiditenin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ. Alış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır.

YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ. Alış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır. YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ Açık Piyasa İşlemleri (APİ): Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ Günümüz ekonomik koşullarında tasarruf yapmak ve tasarrufları menkul kıymet yatırımlarına yönlendirmek, hem yatırımcıların refahı hem de ekonominin

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

Sabit Faiz Oranı. Değişken Faiz Oranı. SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları. SWAP İşlemleri

Sabit Faiz Oranı. Değişken Faiz Oranı. SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları. SWAP İşlemleri SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları Faiz Oranlarını Etkileyen Makroekonomik Fonksiyonlar SWAP İşlemleri Sabit Faiz Oranı Değişken Faiz Oranı G ünümüz ekonomisinde globalleşen piyasalar

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat

7. Bölüm Risk ve Getiri. Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat 7. Bölüm Risk ve Getiri Yrd. Doç. Dr. Atılım Murat Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Uluslararası portföy yatırımları ile ilgili temel kavramları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı