4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.1.1 Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer."

Transkript

1 Sayfa:1/10 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TKGM ve Taşra Teşkilatlarında Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanların (Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Süreçler, Görev Tanımları, Destek Dokümanları ve Dış Kaynaklı Dokümanların) hazırlanması, onaylanması revizyonu, dağıtımı, toplanması, geçerli baskıların ilgili yerlerde bulundurulması ve muhafazası için usul ve esasların belirlenmesidir. 2. TANIMLAR Birimler: Genel Müdürlükte doğrudan Genel Müdür Yardımcılarına bağlı olan bölümlerdir. Bölge Müdürlüklerinde ise Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Şube Müdürleri, Tapu Sicil Müdürleri ve Kadastro Müdürlükleridir. Birim Amiri: Birimlerin en üst seviye yöneticileridir. (Genel Müdürlükte Daire Başkanı, Başkan, Bölge Müdürleri vb. Bölge Müdürlüklerinde ise Şube Müdürleri, Tapu Sicil Müdürleri ve Kadastro Müdürleridir.) Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi: Kurumda Kalite Yönetim Sistem çalışmalarını Genel Müdürlük adına yapan, koordinasyonu ve takibini sağlayan personeldir. Bu görev Kalite Müdürü tarafından yürütülür. Bölge Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi: Bölge Müdürlüğünde ve bağlı müdürlüklerinde Kalite Yönetim Sistem çalışmalarını Bölge Müdürü adına yapan, koordinasyonu ve takibini sağlayan personeldir. Birim Kalite Sorumlusu: Birimlerde yapılacak Kalite Yönetim Sistem çalışmalarının koordinasyonu ve takibini sağlayan personeldir. Doküman: Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan ve sistemin gereklerini yerine getirmek için kullanılan Misyon, Vizyon Kalite Politikası, Kalite El Kitabı, Prosedürler, İş Akışları ve Çalışma Talimatları, Süreçler, Görev Tanımları, Formlar ve Dış Kaynaklı Dokümanları kapsayan basılı veya dijital ortamdaki belgelerdir. Kalite Sistemi Dokümanı Orijinali: Islak imzalı olan nüshalardır. 3. SORUMLULAR Tüm Birimler 4. UYGULAMALAR KALİTE EL KİTABI Kalite El Kitabı, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Genel Müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girer Kalite El Kitabında yapılacak herhangi bir değişiklikte, o sayfaya revizyon numarası verilerek yeniden yayınlanır. Bu revizyonlar Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır. Kalite El Kitabı sayfalarında yapılan değişiklikler toplam sayfa sayısının yarısından fazla olduğunda veya Kurum Kalite Yönetim Temsilcisinin uygun gördüğü durumlarda Kalite El Kitabı yeniden yayımlanır ve Kalite El Kitabının kapak sayfasındaki revizyon numarası değiştirilir. Bir sayfada birden fazla revizyon olsa dahi

2 Sayfa:2/10 bir revizyon kabul edilir Kalite El Kitabı Kurum içerisinde, bilgisayar ortamında yayımlanır Kalite El Kitabının Kurum dışında dağıtımı Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır Kalite El Kitabı belgelendirme kuruluşuna ve kurum dışına basılı kopya olarak dağıtılabilir. Kalite El Kitabının kurum dışına dağıtılmasından, revizyonundan, dağıtım listesinin tutulmasından, kontrollü kopya sahiplerine değişikliğin iletilmesinden ve eski kopyaların toplatılmasından Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi bu işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutar Kurum dışına Kalite El Kitabındaki değişikliklerin iletilmesi Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yazılı olarak yapılır ve revize olmuş kopyaları imha etmesi istenir Kurum personeli Kalite El Kitabının revizyon yapılmasını istemesi durumunda Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi ne dâhili yazışmayla talepte bulunur. Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi talebi inceler, gerekiyor ise ilgili birimlerle görüşerek yapılıp yapılmayacağına karar verir. Revizyona karar verilir ise Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından revizyon yapılır ve revizyon yapılan ve ilave edilen bölümler italik olarak yazılır Kalite El Kitabı revizyon yapıldıktan sonra, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi kendisinde bulunan orijinal (ıslak imzalı) nüshaya kırmızı renkli GEÇERSİZ yazar ve revizyon dosyasına kaldırılır. Kalite El Kitabında yapılan her sayfa revizyonu ile beraber, Kalite El Kitabında bulunan revizyon işleme sayfasına revizyon bilgileri işlenir ve Genel Müdür tarafından imzalanır Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi basılı kopya olarak dağıtım yaptığı Kalite El Kitabı için bilgisayar ortamında Doküman Dağıtım Listesi (Kalite El Kitabı İçin) tutar Kalite El Kitabı revizyonları beş gün içerisinde Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından bilgisayar ortamında da yayınlanır Kalite El Kitabının Kurum dışına basılı kopya olarak dağıtımı Kontrollü Kopya olarak yapılır. Kalite El Kitabının her sayfasına mavi renkli KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurulur. KONTROLLÜ KOPYA kaşeli Kalite El Kitabı sahiplerine, yapılacak herhangi bir revizyon Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından iletilir. Bilgi amaçlı dağıtılan nüshalara KONTROLLÜ KOPYA kaşesi vurulmaz. 4.2 PROSEDÜRLER Prosedürler, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanır ve kapak sayfası Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından imzalanır ve Genel Müdür tarafından onaylanır. Prosedürlerin sayfaları Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından paraflanır.

3 Sayfa:3/ Prosedürler Kurum içerisinde basılı kopya olarak dağıtılmaz, dijital ortamda yayınlanır Prosedürlerin belgelendirme kuruluşuna ve kurum dışına dağıtılmasından, revizyonundan, dağıtım listesinin tutulmasından, kontrollü kopya sahiplerine değişikliğin iletilmesinden ve eski kopyaların toplatılmasından Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur Kurum dışındakilere prosedür değişikliklerin iletilmesi Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yazılı olarak yapılır ve revize olmuş kopyaları imha etmesi istenir Kurum içerisinde prosedürlerin revizyonunun yapılması için, revizyona ihtiyaç duyan Birim, Birim Kalite Sorumlusu aracılığı ile Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi ne dâhili yazıyla veya e.mail ile talepte bulunur. Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi talebi inceler, gerekiyor ise ilgili birimlerle görüşerek yapılıp yapılmayacağına karar verir. Revizyona karar verilir ise, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından prosedür revizyonu yapılır. Revizyon yapılan ve ilave edilen bölümler, cümleler ve kelimeler italik olarak yazılır Prosedürlerin revizyonları yapıldıktan sonra beş gün içerisinde Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından dijital ortamda da yayınlanır Prosedürlerin revizyonu yapıldıktan sonra, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından kendisinde bulunan orijinal (ıslak imzalı) nüshaya kırmızı renkli GEÇERSİZ yazılır ve Revize Edilen/Yürürlükten Kaldırılan Dokümanlar Dosyasına kaldırılır. Prosedür onayı dijital ortamda yapılabiliyor ise, basılı kopya kullanılmadan bu işlemler bilgisayar ortamında da yapılabilir Yürürlükten kalkan prosedürlere ise Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından orijinal (ıslak imzalı) nüshaya kırmızı renkli YÜRÜRLÜKTEN KALKTI yazılır ve Revize Edilen/Yürürlükten Kaldırılan Dokümanlar Dosyasına kaldırılır Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi basılı kopya olarak dağıtım yaptığı prosedürler için bilgisayar ortamında Doküman Dağıtım Listesi (Prosedürler İçin) ni tutar. 4.3 TALİMATLAR Talimatlar Genel Müdürlük Birimlerinde ilgili Birimin Kalite Sorumlusu koordinasyonunda, görevlendirilmiş personel tarafından hazırlanır, Şube Müdürleri tarafından kontrol edilir ve bağlı olduğu Daire Başkanı, unvanı Daire Başkanlığı olmayan birimlerde ise (Hukuk Müşavirliği, Bölge Müdürlüğü vb.) en üst yönetici tarafından imzalanır.bölge Müdürlükleri ve bağlı Birimlerinde hazırlanacak talimatlar birimler tarafından hazırlanır, Müdür/ Şube Müdürü tarafından kontrol edildikten Bölge Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi ne gönderilir. Bölge Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi kontrol eder, gerek görür ise ilgili birimlerle görüşür. Uygun olduğuna karar verdikten sonra yayınlanması için Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi yazışmayla veya e.mail ile bildirir. Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi kontrol eder uygun görür ise Kalite Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş personel tarafından talimat ortak kodda

4 Sayfa:4/10 hazırlanır Kalite Şube Müdürü(Kurum Kalite Temsilcisi ) tarafından kontrol edilip Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından onaylandıktan sonra beş gün içerisinde talimatı dijital ortamda yayımlar Genel Müdürlük Birimlerinde Birim Kalite Sorumlusu onaylanan talimatı beş gün içerisinde, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisine iç yazışmayla veya e.mail ile bildirir. Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi kontrol eder ve beş gün içerisinde talimatı dijital ortamda yayınlar. Talimatın yayınlanmasından sonra, Birim Kalite Sorumlusu tarafından uygulamaya konulur. Bölge Müdürlükleri ve bağlı Birimlerinde Birim Kalite Sorumlusu yeni bir talimat uygulamaya koymak için Kalite Şube Müdürlüğüne yazılı olarak istekte bulunur Kalite Şube Müdürlüğü gerekli incelemeden sonra gerekli görür ise talimatı yazının kendisine ulaşmasından bir hafta içersinde talimatı dijital ortamda yayınlar ve ilgili birime resmi yazı ile dönüş yapar. Talimatın yayınlanmasından sonra, Birim Kalite Sorumlusu tarafından uygulamaya konulur Genel Müdürlük Birimlerinde Talimatların orijinali, Birim Kalite Sorumlusu tarafından birimlerinde muhafaza edilir. Bölge Müdürlükleri ve bağlı Birimlerinde Talimatların orijinali, Kalite Şube Müdürlüğünde muhafaza edilir Genel Müdürlük Birimlerinde Birimler talimatlarını revize etmek ister ise bunu daha önce hazırlamış ve uygulamada olan talimat üzerinde yapar ve revizyon yapılan ve ilave edilen bölümler italik olarak yazılır. Birim Kalite Sorumlusu kendisinde bulunan orijinal (ıslak imzalı) nüshaya kırmızı renkli GEÇERSİZ yazar ve biriminde bulunan Revize Edilen/Yürürlükten Kaldırılan Dokümanlar Dosyasına kaldırılır. Talimat onayı dijital ortamda yapılabiliyor ise, basılı kopya kullanılmadan bu işlemler bilgisayar ortamında da yapılabilir. Bölge Müdürlükleri ve bağlı Birimlerinde Birim Kalite Sorumlusu talimatlarını revize etmek ister ise Kalite Şube Müdürlüğüne yazılı olarak istekte bulunur Kalite Şube Müdürlüğü gerekli incelemeden sonra gerekli görür ise Talimatı yazının kendisine ulaşmasından bir hafta içersinde bunu daha önce hazırlamış ve uygulamada olan talimat üzerinde yapar ve revizyon yapılan ve ilave edilen bölümler italik olarak yazılır. Kendisinde bulunan orijinal (ıslak imzalı) nüshaya kırmızı renkli GEÇERSİZ yazar biriminde bulunan Revize Edilen/Yürürlükten Kaldırılan Dokümanlar Dosyasına kaldırılır, dijital ortamda yayınlar ve ilgili birime resmi yazı ile dönüş yapar. Talimatın yayınlanmasından sonra Taşra Teşkilatı ilgili Birimlerinde uygulamaya konulur Genel Müdürlük Birimlerinde Birimler yürürlükten kaldırmak istedikleri talimatları Birim Kalite Sorumlusuna bildirir. Birim Kalite Sorumlusu tarafından orijinal (ıslak imzalı) nüshaya kırmızı renkli YÜRÜRLÜKTEN KALKTI yazılır ve Revize Edilen/Yürürlükten Kaldırılan Dokümanlar Dosyasına kaldırılır. Talimat onayı dijital ortamda yapılabiliyor ise, basılı kopya kullanılmadan bu işlemler bilgisayar ortamında da yapılabilir. Bölge Müdürlükleri ve bağlı Birimlerinde Birim Kalite Sorumlusu talimatlarını yürürlükten kaldırmak istedikleri talimatı Kalite Şube Müdürlüğüne yazılı olarak istekte bulunur Kalite Şube Müdürlüğü gerekli incelemeden sonra gerekli görür ise orijinal (ıslak imzalı) nüshaya kırmızı renkli YÜRÜRLÜKTEN KALKTI yazılır ve Revize Edilen/Yürürlükten Kaldırılan Dokümanlar Dosyasına kaldırılır, dijital ortamda yayınlar ve ilgili birime resmi yazı ile dönüş yapar.

5 Sayfa:5/ Genel Müdürlük Birimlerinde Talimatların revizyonları ve yürürlükten kalkma işlemleri Birimler tarafından yapıldıktan sonra beş gün içerisinde Kurum Kalite Yönetim Temsilcisine iç yazışmayla veya e.mail ile bildirir. Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi kendisine bildirildikten sonra beş gün içerisinde yapılan değişiklikleri dijital ortamda yayımlar Yürürlüğe giren talimatların dijital ortamda yayımlanmasından Kurum Kalite Yönetim Temsilciliği ve uygulatılmasından Şube Müdürleri sorumludur Birimler kendileri ile ilgili talimatların, basılı kopya olarak dağıtılmasını ister ise kontrolünü sağlamak ve yetkisiz personel tarafından çoğaltılarak kullanılmasını önlemek için ıslak imzalı olarak verir. Talimatlar revize olduğunda eskilerini Birim Kalite Sorumlusu toplar ve yenilerini ıslak imzalı olarak verir. Revize olan ve yürürlükten kalkan talimatları toplar ve imha eder Bölge Müdürlüklerinde ve bağlı birimlerinde hazırlanan talimatların orijinali, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından Kalite Şube Müdürlüğünde muhafaza edilir. Talimat onayı dijital ortamda yapılabiliyor ise, basılı kopya kullanılmaz. 4.4 SÜREÇLER Süreçler, Genel Müdürlükte Birim Kalite Sorumlularının, Taşra Teşkilatlarında ise Bölge Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi koordinasyonunda, Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanır, Şube Müdürleri tarafından kontrol edilir ve bağlı olduğu Daire Başkanı, unvanı Daire Başkanlığı olmayan birimlerde ise (Hukuk Müşavirliği, Bölge Müdürlüğü, vb.) en üst yönetici tarafından imzalanır Genel Müdürlük Birimlerinde hazırlanan süreçlerin, Birimlerde muhafazası, dağıtımı, Kurum Kalite Yönetim temsilcisine iletilmesi, yayımlanması, revizyonu ve yürürlükten kaldırılması madde 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, ve de açıklandığı gibi yapılır Bölge Müdürlüklerinde ve bağlı birimlerinde hazırlanan süreçler birimler tarafından hazırlanır, Müdür/ Şube Müdürü tarafından kontrol edildikten ve Bölge Müdürü tarafından onaylandıktan sonra Bölge Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi ne gönderilir. Bölge Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi kontrol eder, gerek görür ise ilgili birimlerle görüşür. Uygun olduğuna karar verdikten sonra yayınlanması için Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi yazışmayla veya e.mail ile bildirir. Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi kontrol eder ve beş gün içerisinde süreci dijital ortamda yayımlar. Sürecin yayımlanmasından sonra, Bölge Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından uygulamaya konur Bölge Müdürlüklerinde ve bağlı birimlerinde hazırlanan süreçlerin orijinali, Bölge

6 Tapu ve Kadastro Sayfa:6/10 Müdürlüğü Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından muhafaza edilir. Süreç onayı dijital ortamda yapılabiliyor ise, basılı kopya kullanılmaz Bölge Müdürlüklerinde ve bağlı birimlerinde, süreçlerin revizyonu ve yürürlükten kaldırılması madde 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, ve de Genel Müdürlük birimlerinde uygulandığı gibi yapılır Süreçler her yıl Ocak ayında Birim Kalite Sorumlularının koordinasyonunda, Şube Müdürleri ve Birim Amirleri tarafından gözden geçirilir ve gerek duyulur ise revize edilerek yeniden yayınlanır. Süreç Yönetim Kurulu veya iyileştirme takımları tarafından güncellenmesine karar verilen süreçler Ocak ayı beklenilmeden güncellenir. 4.5 GÖREV TANIMI (Görev, Yetki ve Sorumluluklar) müz için hazırlanmış olan TKGM Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge unvanların görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını, kime bağlı çalıştığını açıklamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili ilaveler yapılmıştır. 4.6 DESTEK DOKÜMANLAR Destek Dokümanlar: Formlar, tutanaklar, planlar, listeler, fişler, etiketler, defterler, raporlar, vb Destek dokümanların hazırlanması ve yayınlanması; Kurumda birden çok birim tarafından kullanılan genel dokümanlar Kurum Kalite Yönetim Temsilcisinin koordinasyonda hazırlanır kullanacak birimlerin görüşü alındıktan sonra yayımlanır Birime özel ihtiyaç duyulan destek dokümanlar görevlendirilmiş personel tarafından hazırlanır, Şube Müdürleri tarafından kontrol edilir ve bağlı olduğu Daire Başkanı, unvanı Daire Başkanlığı olmayan birimlerde ise (Hukuk Müşavirliği, Bölge Müdürlüğü vb.) en üst yönetici tarafından imzalanır. Birim Kalite Sorumlusu destek dokümanları onaylandıktan sonra beş gün içerisinde, Kurum Kalite Yönetim Temsilcisine iç yazışmayla veya e.mail ile bildirir. Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi destek dokümanlarını kontrol eder ve beş gün içerisinde dijital ortamda yayınlar Destek dokümanlarının temininden, revizyonundan, ilgili yerlerde bulundurulmasından ve uygulatılmasından Şube Müdürleri sorumludur. Bunların dağıtımı, revizyonu ve yürürlükten kaldırılmaları madde 4.3.2, 4.3.3, ve de Genel Müdürlük Birimlerinde belirtildiği gibi yapılır. 4.7 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR

7 Sayfa:7/10 Dış Kaynaklı Dokümanlar: Kurumumuz dışında başka kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan, Kurumumuzu ilgilendiren ve güncelliğini takip emek zorunda olduğumuz kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler, standardlar, formlar vb. yayınlardır Kalite Yönetim Sistemi standartları Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından, her yıl başında Türk Standartları Enstitüsü ile görüşmeler yapılarak ve internet ortamından takip edilir. Bu standardların takibi için Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından, bilgisayar ortamında Standardlar Listesi hazırlanır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler ise aynı şekilde ilgili birim tarafından, yayınlayan kuruluşlarla görüşmeler ve internet ortamında takibi yapılarak temin edilir, ilgili birimlere dijital ortamda yayınlanır. 4.8 MİSYON, VİZYON ve KALİTE POLİTİKASI Misyon, vizyon ve kalite politikası Kurum Yönetimi tarafından tespit edilir ve Genel Müdür tarafından onaylanarak yayınlanır. Kalite politikası Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından tüm personelin haberdar olacağı şekilde n ve tüm birimlerde uygun yerlere asılır ve Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından nerelere asıldığının listesi tutulur. Kalite Politikasının tüm personele benimsetilmesi Birimlerde yapılan toplantı ve eğitimlerle sağlanır. Her yıl yapılan Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısında Kalite Politikası görüşülür ve gerek duyulur ise revizyon yapılır. Bu revizyonlar aynı şekilde personele duyurulur. 4.9 KALİTE HEDEFLERİ müzde, hedeflerle yönetim sistemi benimsenmiş olup, Kurum 5018 sayılı kanuna uygun olarak stratejik plan çalışmaları kapsamında merkez ve taşra birimlerine ait hedefler dört yılı kapsayacak şekilde yazılı olarak belirlenmektedir. Hedeflerinin ölçülebilir/mukayese edilebilir, birim ve uygulama bazında n tüm faaliyetlerine yönelik ve kalite politikası ile tutarlı olmasına dikkat edilir. Kurum hedeflerinin gerçekleşmesi ilgili Birim Yöneticilerince takip edilerek tablolar, grafikler raporlar hazırlanır ve yönetime sunulur GENEL Doküman kontrolünde, bu prosedüre ilave olarak Doküman Hazırlama Prosedürü nde belirtilen esaslara uyulur Birim Kalite Sorumlusu dokümanların basılı kopyaları kullanılıyor ise, kendi biriminde kullanılan Talimatların, Süreç Planlarının ve Görev Tanımlarının orijinallerinin (ıslak imzalılarının) muhafaza edildiği dosyalar oluşturur. Birim Kalite Sorumlusu tarafından kendi biriminde hazırlanan, Talimatların, Süreç Planlarının, Görev Tanımlarının ve Destek Dokümanların (formların) ayrı ayrı Güncel Doküman Listeleri ni hazırlanır. Bu listeleri bilgisayar ortamında da yapabilir.

8 Sayfa:8/ Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi Prosedürlerin, Talimatların, Görev Tanımlarının ve Destek Dokümanların (formların) ayrı ayrı Güncel Doküman Listeleri nin birer kopyasını bilgisayar ortamında tutarak takibini yapar Kalite Sistemini oluşturan dokümanların geçerli baskılarının ilgili yerlerde bulundurulması, revizyona uğrayan ve yürürlükten kalkan dokümanların kullanım alanında bulundurulmaması Şube Müdürleri tarafından sağlanır Revizyona uğrayan dokümanların basılı kopyalarının en son iki revizyonu saklanır. İmha edilecek olan dokümanların yayınlanma tarihinden bir yıl geçmiş olması gerekir Tüm Kalite Sistem dokümanlarındaki değişiklikler orijinal kopyayı hazırlayan tarafından yapılır. Söz konusu personelde görev değişikliği olursa revizyon, yerine görevlendirilen personel tarafından yapılır Basılı kopya olarak dağıtılan Kalite El Kitabı ve Prosedürler dağıtımı Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından bilgisayar ortamında Doküman Dağıtımı Formu ile takip edilir KAYITLARININ DİJİTAL ORTAMDA SAKLANMASI Bilgi İşlem Müdürlü tarafından hazırlanmış talimatlara göre yapılır DOKÜMAN KODLAMA SİSTEMİ müzce hazırlanan dokümanlara aşağıda anlatıldığı şekilde doküman kodu verilecektir. Dokümanların kodlama sistemi detayı aşağıda verilmiştir. BİRİM KODLARI B091TKG GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL KALEM B091TKG KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ B091TKG TASARRUF İŞLEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG FEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG FOTOGRAMETRİ ve GEODEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG UÇUŞ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG FOTOĞRAF LABORATUARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG KIYMETLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG TEKNİK ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG NİRENGİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG HAVAİ NİRENGİ SAYISAL DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

9 Sayfa:9/10 B091TKG İNCE ALET ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG AYNİYAT İKMAL AMBAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ B091TKG TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG YABANCI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI B091TKG HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ B091TKG KONTROLÖRLÜK B091TKG BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER B091TKG STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG İDARİ VE MALİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI B091TKG SAVUNMA UZMANLIĞI B091TKG BİLGİ İŞLEM MERKEZİ B091TKG TANITIM GRUBU(YAYIN) B091TKG DÖNER SERMAYE DOKÜMAN KODLARI - YY ÖRNEK: KE: Kalite El Kitabı PR: Prosedür TA: Talimat SÜ: Süreçler GT: Görev Tanımı FR: Formlar, Planlar, Tutanaklar, Etiketler vb. XXXXXXXXXXXXXX.YY.00 Birim Kodu Doküman Kodu B091TKG PR.01: Genel Müdürlük Makamı adına Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından hazırlanmış 01 no. lu prosedür. B091TKG TA.05: Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı na bağlı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış 05 no. lu talimat. B091TKG FR.01: Kurumun 01 no.lu formu. Sıra No

10 Sayfa:10/10 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 5.1 ISO 9001: 2008, Madde Doküman Hazırlama Prosedürü 5.3 Güncel Doküman Listesi 5.4 Standardlar Listesi 5.5 Mevzuatlar Listesi

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012

Doküman No.: P501 Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Doküman Adı: DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı,

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR

1. AMAÇ 2. KAPSAM. Bu prosedür, Belediyemiz Yönetimi kapsamındaki tüm birimleri kapsar. 3. REFERANSLAR Sayfa No 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Belediyemiz Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlanması, onayı, kontrolü, dağıtımı, saklanması, değişikliği, geri toplanması, yok edilmesi ve geçerli

Detaylı

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ KONTROLÜ Sayfa 1/6 REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 08.08.2015 İlk Yayın 01 18.04.2016 Yürürlük yetkilisinin değişimi 02 04.09.2017 YGG(04.05.2017) Toplantısında alınan kararların gerektirdiği revizyon 1.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Yayın 03.06.2014 No 00 Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ISO 9001:2008 yönetim sisteminin gerektirdiği iç ve dış kaynaklı dokümanların kodlanması, hazırlanması, kontrolü, yayınlanmadan önce onaylanması,

Detaylı

PROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK

PROSEDÜR GENEL MÜDÜRLÜK DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROLU Sayfa No: 1/8 1. AMAÇ: SHÇEK Genel Müdürlüğü ne ait Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan tüm doküman ve verilerin yayını, sürdürülmesi ve güncelleştirilmesi için yöntem ve

Detaylı

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi.

Revizyon Açıklaması. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya maddeleri revize edildi. Yardımcı doküman, iş akış şeması ve iş tanımı eklendi. DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 23.03.2012 Revizyon i: 13.09.2013 Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması Kapak sayfasında bulunan Revizyon Bölümü yeniden düzenlendi. Tanımlarda süreç planı, kontrolsüz kopya

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DÖKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı; Başkanlığımızda oluşturulan kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek, üzere Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Dokümanların Kontrolü Prosedürü 1.AMAÇ: BUTSO Kalite Yönetim Sistemini (KYS) oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve etkin çalışmasını desteklemek için gerekli dokümantasyonun oluşturulması, onaylanması, kontrolü, yayımlanması, dağıtımı,

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:Bu prosedürün amacı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'nün Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, kontrol edilmesi, onaylanması, yayımlanması, dağıtımı, gözden geçirilmesi,

Detaylı

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ:

DÖKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı Firmamızın ISO 22000:2005 ISO 9001:2008 Kalite-Haccp sistemi dokümanlarının hazırlanması, kalite dokümanlarının tanımlanması, bu dokümanların numaralandırılması,

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur.

2. SORUMLULAR KYS süreçlerinde doküman hazırlama, onaylama ve kullanımından ve ilgili kayıtların takibinden ilgili tüm personel sorumludur. Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, dağıtılması, revizyonlarının yapılması ve iptali ile kayıtların kontrolüne ilişkin ilgili

Detaylı

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMA TASYO ve VERĐ KO TROL PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 7 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı, ESO da kurulan kalite yönetim sistemine ilişkin tüm dokümantasyonun hazırlanması, dağıtımı, güncellenmesi, yürürlükten kaldırılması gibi uygulamaların işleyişini

Detaylı

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi. Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi Sayfa Sayısı T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Dokümanların Kontrolü Prosedürü Doküman Numarası KOM/101/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 4.2.3. Yayın Tarihi Revizyon Numarası

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, oluşturulan tüm iç-dış doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması, revizyonu, geçerli olanların uygulamada bulunması, geçerliliğini yitirenlerin

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin tüm birimlerini kapsar.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin tüm birimlerini kapsar. Diş Hekimliği Fakültesi DOKÜMAN HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu KDY. PR. 01 Yayın Tarihi 13.04.2017 Revizyon Tarihi 00 Revizyon No. 00 Sayfa No. 1/7 1. AMAÇ Fakülte hizmetlerinde kullanılan tüm dokümanların

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Bu prosedürün amacı, hizmetlerin yürütülmesinde esas olan Sağlıkta Kalite standartları kapsamında hazırlanan prosedürleri, talimatları,formların v.b. dokümanların hazırlanması,kontrolü, revizyonu,

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00.00.. Sayfa No:1/9 1. AMAÇ: İl Ambulans Servisi Başhekimliği Sistemini kapsayan iç ve dış kaynaklı dokümanların hazırlanma, onaylanma, yayın ve revize edilme yöntemlerinin tanımlanması

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, ÖZERDEM DEMİR A.Ş. ve EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZANIM MADENCİLİK PETROL NAKLİYE TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketlerimiz içerisinde uygulanan

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR 1. AMAÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetim Sistemini oluşturan tüm dokümanların kodlamasının yapılarak, kodların belirli bir format ve kapsamda hazırlanabilmesi için gerekli

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

2. KAPSAM:Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birimi tarafından kontrol altında tutulan tüm dokümanları kapsar.

2. KAPSAM:Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birimi tarafından kontrol altında tutulan tüm dokümanları kapsar. Sayfa No:1/4 1. AMAÇ: 112 İl Ambulans Servisinde, K.K.M., Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve ilgili birimlerin kullandıkları dokümanların oluşturulması, onaylanması, revize edilmesi, dağıtılması ve

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1 / 9 Revizyon Revizyon Sebebi No 00 İLK YAYIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Nerede Revizyon Yapıldığı DAĞITIM YAPILAN BÖLÜMLER Sıra No Dağıtım Yapılan Bölümler Kağıt Ortam Elektronik Ortam 1

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN VE KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 4.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 7 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi nde Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No: -PR- Sayfa No: 1/9 1. Amaç Bu prosedürün amacı, Onkoloji Enstitüsü nde, Onkoloji Enstitüsü Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ne (-BKYS) göre oluşturulan tüm dokümanların, hazırlanması, kodlanması,

Detaylı

Doküman Adı: Doküman Kontrol Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 13.12.2006

Doküman Adı: Doküman Kontrol Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 13.12.2006 13.12.20 1 / 5 1. AMAÇ: Uludağ Üniversitesi Rektörlük İdari Teşkilatı bünyesindeki kalite yönetim sistemi dokümanlarının kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2. KAPSAM: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır!

İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip olmaktır! DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ Etkin Bir Sistem Oluşturmanın İlk Basamağı: İyi bir dokümantasyona sahip y y p olmaktır! Dokümantasyonun Amacı İl i i f li l i h İletişim ve faaliyetlerin her zaman aynı ve bir bütün

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001

DOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001 Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ndeki idari ve akademik personel hizmet kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve süreçlerin kontrol altında tutulabilmesi için yazılı hale

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.ġ. nin ürün kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve operasyonların kontrol altında tutulabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi içinde bulunan yazılı hale getirilen, basılı

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

Doküman Kontrol. İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri

Doküman Kontrol. İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri Doküman Kontrol İyi Dokümantasyonun Temelleri ve Doküman Kontrol Sistemleri Hayatın gerçekleri... Hikayemiz, Herkes, Biri, Herhangibiri ve Hiçkimse adındaki dört kişi hakkında. Yapılması gereken çok önemli

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001

DOKÜMAN YÖNETİM YÖNERGESİ Y17-İK-001 Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Koç Üniversitesi ndeki idari ve akademik personel hizmet kalitesi üzerinde etkisi bulunan faaliyet ve süreçlerin kontrol altında tutulabilmesi için yazılı hale

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ DOK. KODU: DY.PR.01 YAYIN TARİHİ: 01.06.2017 REVİZYON NO: 00 REVİZYON TARİHİ: 00 SAYFA 1/6 1. AMAÇ: Hastanemizde; uygulamalara ait süreçlerin planlanması ve yazılı hale getirilmesi, uygulamaların yazılı

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1 / 6 YAYIN İ REV. NO REV. İ AÇIKLAMA 01.10.2002 8 23.09.2013 İtiraz, şikayet ve anlaşmazlık tanımları tekrar gözden geçirilerek tanımlamalar düzenlendi. Gelen başvurunun hangi durumlarda Belgelendirme

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

ISO EĞİTİM TALİMATI

ISO EĞİTİM TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatta; - Firmamızda iç ve dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, - Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi önemini

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır.

1- AMAÇ Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 1- AMAÇ Baştabipliğinde doküman bütünlüğünü sağlamaktır. 2- KAPSAM nde hazırlanacak prosedür, program, form, plan, tutanak, liste, rehber, talimat vb tüm dokümanları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi:

Doküman Adı: Hizmet İçi Eğitim Prosedürü. İlk Yayın Tarihi: 1 / 6 1.AMAÇ: Üniversitemizde; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği, Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik, 657 ve 2547 Sayılı Kanunlar

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Amaç: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE), tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Dernek Tüzüğü

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNLEYİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PR13/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR13/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından verilen

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P601 Revizyon No: 03. Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P601 Revizyon No: 03. Kontrol Onay Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 3 3 5.4. Maddesinde düzenleme yapılmıştır. 2 3 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına atıf yapıldı 5 2 Akış şemasında düzenlemeler

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi nde elektronik ortamda uygulanacak akademik, idari,

Detaylı

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU

KALĠTE SĠSTEM DOKÜMANTASYONU 1. AMAÇ ABC San. ve Tic. A.Ş. nde uygulanan Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak amacıyla oluşturulan Kalite Sistem Dokümantasyon yapısını göstermek. 2. KAPSAM Bu prosedür Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KAYITLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ KAYITLARIN 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesindeki tüm birimlerin, Kalite Yönetim Sistemine göre oluşturulan tüm doküman ve verilerin hazırlanması, kabulü, onayı, yayınlanması,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

TA1500.004. T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü STAJYERLERİN EĞİTİMİ TALİMATI

TA1500.004. T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Burdur Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü STAJYERLERİN EĞİTİMİ TALİMATI TA1500.004 T.C. STAJYERLERİN EĞİTİMİ TALİMATI FR1500.066-Rev.00 01 11.11.2013 Revizyon No : 01 Revizyon Tarihi : 12.11.2015 Sayfa 1 / 4 Revizyon Takip Sayfası Revizyon No Revizyon Tarihi 01 12.11.2015

Detaylı

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ

KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ KTÜ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ Bu Süreç İçerisinde Tanımlananlar; 4- AKADEMİK-İDARİ PERSONEL MAZERET- YILLIK İZİN ALMA SÜRECİ 5- AKADEMİK PERSONEL ALIMI İŞLEMLERİ SÜRECİ 6- EVRAK AKIŞI İŞLEMLERİ

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU SÜREÇ ADI İzin İşlemleri Süreç Kodu : 62-9.6. İzin formu doldurularak Bölüm ya da birime verilir. Bölüm Başkanı ya da birim yetkilisi paraf ve imza ile birlikte formu Dekanlığa gönderir. Personel birimince

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 16.07.2012 ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 4.6, 4.11-4.9 KAPSAM: Eczane Hazırlayan Ecz. Mevlüde KAVVAS Eczacı Kontrol

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı