Değişiklik Paketi : 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişiklik Paketi : 13"

Transkript

1 Değişiklik Paketi : Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2012 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri Gönderilen Ülkesel Fizik Plan Tasarısında Değişiklik Önerileri Değişiklik Konu Başlığı : Sanayi İle İlgili Değişiklikler Tasarı Ülkesel Fizik Plan Raporu nda, Bölüm V. Sektör Pollitikaları ve Bölüm VI.Bölge Strateji ve Politikaları kapsamında yer alan Sanayi ile ilgili strateji ve politikalara yönelik aşağıda belirtilen 7 Değişiklik düzenlemesi yapılmıştır. 1. Bölüm V. Sektör Politikaları Değişiklik 1 2. Ekonomik Gelişme ana başlığı altında, 2.5 Sanayi sektör başlığı altında, sayfa 72 deki yer alan Sektörel Ana Konular alt başlığı altındaki kısmlar çıkacak, yerine, Sektörel Ana Konular altında ekteki yeni kısmlar girecektir. Değişiklik 2 2. Ekonomik Gelişme ana başlığı altında, 2.5 Sanayi sektör başlığı altındaki sayfa 74 ile sayfa 83 arasında yer alan Sektörel Politikalar tablosu çıkacak, yerine aşağıdaki yeni Sektörel Politikalar tablosu girecektir. 2. Bölüm VI.Bölge Strateji ve Politikaları Değişiklik 3: Gazimağusa İskele Kentsel Gelişme Bölgesi 5. Kentsel Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 5.1 Gazimağusa İskele Kentsel Gelişme Bölgesi ana başlığı altında Bölge ile İlgili Mekansal Stratejiler ve Sektör Politikaları alt başlığı altında sayfa arasında yer alan; (a) Bölgenin Kritik Konu Noktaları İle İlgili Politikalar kısmında Politika GMS-ISKL 12: Kalecik ve Gazimağusa Limanında Kirlilik Yaratan Faatliyetler politika paketindeki SAN 13 Politika numarası SAN 14 olarak değiştirilecektir. (b) Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika GMS-ISKL 29: Sanayi politika paketi çıkacak yerine ekteki yeni Politika GMS-ISKL 29: Sanayi politika paketi girecektir. Değişiklik 4: Lefkoşa Girne Kentsel Gelişme Bölgesi 5. Kentsel Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 5.2 Lefkoşa Girne Kentsel Gelişme Bölgesi ana başlığı altında Bölge ile İlgili Mekansal ve Sektör Politikalar alt başlığı altında sayfa arasında yer alan; (a) Bölgenin Kritik Konuları İle İlgili Politikalar kısmında mevcut Politika LŞA-GRN 13: Kirli Sanayiden Kaynaklanan Zararların En Aza İndirilmesi politika paketindeki SAN 13 ve SAN 16 politika numaraları SAN 14 ve SAN 17 olarak değiştirilecektir. (b) Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika LŞA-GRN 46: Sanayi politika paketindeki çıkacak yerine ekteki yeni Politika LŞA-GRN 46: Sanayi politika paketi girecektir. Değişiklik 5: Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi 6. Kırsal Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 6.1 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında, Bölge ile İlgili Mekansal ve Sektör Politikalar alt başlığı altında syf. 95 de yer alan Bölgenin Kritik Konuları ile İlgili Politikalar kısmında mevcut Politika GZY-AK 07: Taş Ocakları politika paketindeki SAN 14 politika numarası, SAN 15 olarak değiştirilecektir. 1

2 Değişiklik 6: Karpaz Tatlısu Kırsal Gelişme Bölgesi 6. Kırsal Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 6.2 Karpaz Tatlısu Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında, Bölge ile İlgili Mekansal ve Sektör Politikalar alt başlığı altında sayfa arasında de yer alan (a) Bölgenin Kritik Konuları ile İlgili Politikalar kısmında mevcut Politika KRPZ-TTLS 11: Taş Ocaklarının Rehabilite Edilmesi politika paketindeki SAN 14 politika numarası, SAN 15 olarak değiştirilecektir. (b) Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika KRPZ-TTLS 31: Sanayi politika paketi çıkacak yerine ekteki yeni Politika KRPZ-TTLS 31: Sanayi politika paketi girecektir. Değişiklik 7: Mesarya Kırsal Gelişme Bölgesi 6. Kırsal Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 6.3 Mesarya Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında, Bölge ile İlgili Mekansal ve Sektör Politikalar alt başlığı altında sayfa 149 de yer alan Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika MSRY 20: Sanayi politika paketi çıkacak yerine ekteki yeni Politika MSRY 21: Sanayi politika paketi girecektir. Ekler. Sanayi İle İlgili Değişiklikler EK 1. Bölüm V. Sektör Politikaları Altındaki Sanayi Politikaları Değişiklikleri 1. Değişiklik 1 2. Değişiklik 2 EK 2. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları Altındaki Sanayi Politikaları Değişiklikleri 3. Değişiklik 3 (b) 4. Değişiklik 4(b) 5. Değişiklik 6 (b) 6. Değişiklik 7 2

3 EK 1. Bölüm V. Sektör Politikaları Altındaki Sanayi Politikaları Değişiklikleri Değişiklik 1 Paketi : 2. Ekonomik Gelişme ana başlığı altında, 2.5 Sanayi sektör başlığı altında, sayfa 72 deki yer alan Sektörel Ana Konular alt başlığı altındaki mevcut kısımlar çıkacak, yerine, Sektörel Ana Konular alt başlığı altına ekteki yeni kısmlar girecektir Sektörel Ana Konular Sanayi sektörü için devlet politikasının bulunmaması: KKTC de sanayi sektörü ile ilgili uzun vadeli vizyon, plan ve program bulunmamaktadır. Uzun yıllardan beri ekonomi konusundaki yerleşmiş sanayi politikalarının olmaması sanayi sektörünün ülke ekonomisine ve istihdamına katkısını olumsuz yönde etkilemektedir Yerli Üretim ve yerli ürün tüketiminin düşük olması: KKTC de pazarın küçük olmasından dolayı yeterli yerli ürün tüketimi sağlanamadığı gibi, birçok üretim tesisi kapasitesinin altında çalışması söz konusudur Tarım ürünlerinin yeterince işlenmemesi: Bu nedenle de tarım ürünleri verimli ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde kullanılamamakta, karlığı düşmekte, istihdam yaratma potansiyeli kullanılmamaktadır Turizme dayalı sanayinin yeterince gelişmemesi: KKTC de turizm önemli bir sektördür. Ancak turizmi destekleyici ürünler yeterince üretilememektedir KKTC de bilişim teknolojisine dayalı sanayi potansiyelinin olması: Ancak bu potansiyel yeterince kullanılmamaktadır Sanayi yerseçim kararlarının, çevresel hassas alanlar ve kültürel miras alanları yeterince dikkate alınmadan verilmesi Ar-ge ve teknoparkların yetersizliği: Ar-ge ve teknoparklar innovasyonlar için çok önemlidir. Ancak KKTC de bu kurumlar yetersizdir Sanayi bölgelerindeki yönetim ve altyapı sorunları Kirli sanayi tesislerine giden yolların yetersizliği: Kirli sanayi tesisleri için kullanılan yolların taşıma kapasiteleri ağır vasıtalar için yeterli değildir Sanayi işletmelerinin vasıflı eleman ve ara eleman bulmakta sorunlar yaşaması: Sanayideki su tüketimi: KKTC de sınırlı bir kaynak olan su, tarım ve türizm sektörlerindeki kadar yüksek olmasa da sanayi sektörü tarafından tüketilmektedir Kirli sanayinin yarattığı kirlilik: Kirli sanayi havaya, toprağa, suya zarar vermektedir Yerleşim alanları içinde yer alan küçük sanayilerin varlığı: Yerleşim alanları içinde yer alan küçük sanayiler kirlilik, gürültü, tehlike ve trafik yoğunluğu yaratmaktadır Sağlıksız koşullarda yaşayan işçiler: Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde sağlıksız koşullarda yaşayan işçiler vardır Sanayi sektöründe girişimcilik yeterince gelişmemiştir Sanayideki üretimde yüksek teknolojinin yeterince kullanılmaması: Yüksek teknolojinin sanayide yeterince kullanılmaması ile üründe kalite ve teknik performans düşmektedir. 3

4 Değişiklik 2 Paketi : 2. Ekonomik Gelişme ana başlığı altında, 2.5 Sanayi sektör başlığı altındaki sayfa 74 ile sayfa 83 arasında yer alan Sektörel Politikalar tablosu çıkacak, yerine aşağıdaki yeni Sektörel Politikalar tablosu girecektir Sektörel Politikalar ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE ÜFP EKON 1 : Sürdürülebilir Ekonomik Gelişmeyi Sağlamak Amacı ile KKTC nin, bölgelerinin ve insanların ekonomik potansiyelini kullanmak 1.1 KKTC nin ve bölgelerinin mukayeseli avantajlarını ön plana çıkarmak ve mukayeseli avantajlarına uygun sektörlerin gelişmesini desteklemek, SAN 01: Niş ürünlere uygun sanayi üretimi geliştirilecektir. çeşitlendirilip, ÜFP EKON 1.2 İstihdam fırsatları ve iş olanakları yaratmak. ÜFP EKON 1.3 Ekonomik rekabet edebilirliği geliştirmek içinde niş ürünler belirlenecek ve bunlara uygun sanayi üretiminin çeşitlendirilmesine yönelik projeler hazırlanacaktır. Tarım Dairesi Ticaret Dairesi SAN 02: Ülkenin içinde bulunduğu mevcut konjonktür dikkate alınarak, piyasa koşullarına uygun sürdürülebilir ve etkin bir sanayi politikası, ilgili kesimlerin katılımı ile hazırlanacak ve buna uygun yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. ÜFP EKON 1.1. KKTC nin ve bölgelerinin mukayeseli avantajlarını ön plana çıkarmak ve mukayeseli avantajlarına uygun sektörlerin gelişmesini desteklemek, girmesiyle birlikte, çalışması yapılan Sanayi Stratejisi projesi desteklenecek ve sanayi sektörünün vizyon, hedef ve politikalarının belirlenmesi sağlanacaktır. 4

5 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE SAN 03: Uluslararası standartlara uygun ve rekabete açık ürünler yanında ihracat potansiyeli yüksek markalaşmış ve ülkenin mukayeseli avantajlarına uygun yüksek teknolojiye dayalı ürünleri üreten sanayi tesislerinin teşvik edilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. ÜFP EKON 1.1. KKTC nin ve bölgelerinin mukayeseli avantajlarını ön plana çıkarmak ve mukayeseli avantajlarına uygun sektörlerin gelişmesini desteklemek, girmesinden sonraki 5 yıl içinde uluslararası standardlara uygun ve rekabete açık ürünler yanında ihracat potansiyeli yüksek sanayi ürünleri ve ülkenin mukayeseli avantajlarına uygun yüksek teknolojiye dayalı ürünler tespit edilecek ve bu ürünlerin üretilmesinin teşvik edilebilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. Devlet Planlama Örgütü Sanayi işletmelerinin kurumsallaştırılması için projeler hazırlanacaktır. Devlet Planlama Örgütü SAN 04: Tarımsal ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi türleri desteklenecektir. TAR 12: Kırsal kalkınma bölgelerinde tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerinin gelişmesi teşvik edilecektir. içinde tarımsal ürünleri işlemeye dayalı sanayi türleri geliştirilecektir. Tarım Dairesi 5

6 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE SAN 05: Kırsal alanlarda turizmi tamamlayıcı/ destekleyici yerel ürünlerin üretimi desteklenecektir. TURZM15: Bölgesel özelliklere göre, turizm ürününün tarım ve hayvancılık sektöründen faydalanacak; tarım sektöründeki gelişmeleri destekleyecek, tamamlayacak şekilde oluşturulması desteklenecek ve teşvik edilecektir. içinde turizme dayalı yerel ürünler %50 oranında artırılacaktır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Turizm Dairesi SAN 06: Mevcut 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası geliştirilecek, bilişime dayalı sanayi ve yeni teknoloji ürünleri desteklenecektir. ÜFP EKON 1.1. KKTC nin ve bölgelerinin mukayeseli avantajlarını ön plana çıkarmak ve mukayeseli avantajlarına uygun sektörlerin gelişmesini desteklemek, içinde bilişime dayalı sanayi ve yeni teknoloji ürünleri destek ve teşvik programları ve projeler hazırlanacaktır. SAN 07: Sanayi bölgelerinde altyapıdan kaynaklanan sorunların çözülmesi için tedbirler alınacaktır. Yeni kurulacak OSB ler için ÇED raporu kapsamında sektörlere göre gruplaşmayı sağlayacak yerleşim planları oluşturulacaktır. ÜFP MEK 4.1 Gelecekte hedeflenen sektörel büyümeye yönelik ekonomik gelişme sektörleri, konut, altyapı, hizmetler için gerekli miktardaki arazinin, uygun konumda olmasını sağlamak; içinde kentsel bölgelerdeki mevcut sanayi bölgelerindeki altyapı sorunlarını giderilmesine, mekân ve çevre kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik projeler hazırlanacaktır. Şehir Planlama Dairesi Belediyeler 6

7 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE ÜFP ÇEV 3.5 Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için, hava, su ve toprak kirliliği ile gürültüyü önlemek veya en düşük düzeyde tutmak Organize sanayi bölgelerinin her bölgenin kendi bünyesinde kurulacak yönetici kurula devredilmesi ve denetiminin Sanayi Dairesi tarafından yapılması sağlanacaktır. Şehir Planlama Dairesi Belediyeler 1.2 İstihdam fırsatları ve iş olanakları yaratmak SAN 08: Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanın yetiştirilmesine yönelik programlar açılması ve yerli istihdamın desteklenmesi için teşvik sistemleri geliştirilecektir. EĞTM 01: Gelişme sektörlerine göre ihtiyaç duyulan, iş kolları ve mesleki beceri alanları belirlenecektir ve mesleki eğitim olanaklarının artırılması, çıraklık ve staj benzeri entegre öğrenim eğitim altyapısının geliştirilmesi ve bölgelere göre yaygınlaştırılması sağlanacaktır. girmesinden sonraki 1 yıl içinde sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını belirlenecek ve bu alanlarda eğitim olanaklarını artırmaya yönelik stratejiler geliştirilecektir. Eğitim Bakanlığı 1.3 Ekonomik rekabet edebilirliği geliştirmek, SAN 09: Sanayi sektöründeki yenilikleri artırabilmek için üniversiteler ile işbirliği kurulacaktır. Y.EĞTM 05: Kentsel üniversite bölgelerinde, ülkede gelişme potansiyeli olan bilişim teknolojilerine dayalı sanayi kurulması ve üniversiteler ile koordineli bir şekilde gelişmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir. içinde üniversitelerde Arge ve teknoparklar açılacaktır. Üniversiteler 7

8 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE SAN 10: KOBİ lerin rekabet edebilirliği artırılacaktır. ÜFP EKON 1.3 Ekonomik rekabet edebilirliği geliştirmek içinde KOBİ lerin hammadde sağlama, pazarda oluşan değişiklikleri anlamaya yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yasal düzenleme yapılacaktır. KOBİ lerin rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik devlet destekleri ve teşvikleri geliştirilecek, faizsiz kredi desteği, faiz destekli kredi programı ve proje destekli hibe programlarına devam edilecektir. içinde Rekabet Yasası na ters düşülmemesi kaydı ile KOBİ lerin en az %50 si kümelenmesi, kooperatifçilik ve ortak hareket kabiliyetleri artırılması sağlanacaktır. 8

9 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE içinde, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji kullanımı olan işletmelerin tümü ihtiyaç duyulan konularda desteklenecektir. Devlet Planlama Örgütü SAN 11: Sanayide girişimciliğin geliştirilmesi için kamu-sanayiüniversite işbirliği kurulacak ve kuluçka merkezi oluşturulacaktır. Y.EĞTM 05: Kentsel üniversite bölgelerinde, ülkede gelişme potansiyeli olan bilişim teknolojilerine dayalı sanayi kurulması ve üniversiteler ile koordineli bir şekilde gelişmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir ÜFP SOS 2: Sürdürülebilir Bir Sosyal ve Kültürel Yaşamı Sağlamak Amacı ile Toplumun tüm kesimlerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini geliştirmek San 12: Sanayi bölgelerinde işçilerin kalmasını engellemek için caydırıcı önlemler alınacaktır. girmesi ile kuluçka merkezi oluşturulması ve girişimcilik için adımlar atılması desteklenecektir İnsan sağlığı içinde sanayi bölgelerinde işçi kalmasını önlemek için gerekli tedbirler alınacak ve denetimler yapılacaktır. Üniversiteler Çalışma Dairesi ÜFP ÇEV 3 : Sürdürülebilir Bir Çevre Sağlamak Amacı İle 9

10 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE Sınırlı doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği, tarihi ve kültürel mirası korumak, kirlilikleri risk ve tehlikeleri önlemek ; 3.1 Su kaynakları ortamlarını, miktarını ve kalitesini korumak SAN 13: Sanayide kullanılan suyun geri dönüşümü/tekrar kullanımı için gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. ÜFP ÇEV 3.1 Su kaynakları ortamlarını, miktarını ve kalitesini korumak, içinde sanayi tesislerinde su tüketimini azaltmaya ve arıtılmış atık sunun kullanılmasını artırmaya yönelik projeler yapılacaktır. Tarım Bakanlığı Su İşleri Dairesi 3.5 Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için, hava, su ve toprak kirliliği ile gürültüyü önlemek veya en düşük düzeyde tutmak SAN 14: Sanayi faaliyetlerinde mevcut en iyi teknolojileri kullanarak çevreye verilecek zararı önlemek amacıyla Çevre Yasasının etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır. ALTSU 22: Endüstriyel atık suların arıtılması için merkezi bir arıtma tesisi kurulması sağlanacaktır. 1 yıl içinde Çevre Yasası altındaki çevre denetim tüzüğü yürürlüğe konulacak ve kirlilik yaratan tesislerin tümü, tüzükte belirtilen izin şartlarına uygun hale getirilecektir. içinde sanayi tesislerinde çevreye boşaltılan atık suyun ayrı bir arıtma sistemine verilmesi için yasal düzenleme yapılacaktır. 10

11 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE San 15: Taşocağı işletmelerinin doğal değerler, hassas çevresel ve kültürel miras alanları ile insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik önlemler alınacak, mevcut taş ocaklarının kapasitelerinin, inşaat ve altyapı faaliyetleri için bugünkü ve gelecekteki ihtiyacı karşılayabilecek yeterlilikte olması halinde, mevcut taş ocakları dışında yeni taş ocakları açılmayacak, mevcutların ihtiyacı karşılayamaması durumunda, yeni işletmeler çevresel açıdan hassas alanlar dışında açılabilecektir. ÜFP ÇEV 3.1 Su kaynakları ortamlarını, miktarını ve kalitesini korumak,, ÜFP ÇEV 3.2 Ekolojik sistemleri, biyolojik çeşitliliği ve doğal değerleri korumak ve iyileştirmek ÜFP ÇEV 3.3 Tarihi ve kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak ÜFP ÇEV 3.5 Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için, hava, su ve toprak kirliliği ile gürültüyü önlemek veya en düşük düzeyde tutmak KRL 07: Taşocaklarının, doğal değerler, hassas çevresel ve kültürel miras alanları ile insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz çevresel etkilerinin azaltılması için, orman, manzara, tarihi, kültürel miras alanları ve benzeri türde hassas alanlar dışında kalan ve bu korunacak hassas alanlar ile yerleşim alanlarına zarar vermeyecek, ÜFP nin yürürlüğe içerisinde, taşocaklarının yıllık üretim kapasiteleri ile inşaat ve altyapı faaliyetleri için ihtiyaç belirlenecek; çevreye verecekleri zararların en az düzeyde tutulmasını sağlayacak, uluslararası kabul görmüş önlemlere uygun önlemler geliştirilecektir. ÜFP nin yürürlüğe içerisinde, insan ve çevre sağlığı, ekolojik bütünlük, tarihi ve kültürel mirası açısından hassas alanlar içerisindeki mevcut taş ocakları rezerv alanlarının ömürlerinin bitmesi durumunda, kapatılmaları ve hazırlanacak, Taşocağı Alanı Rehabilitasyon Projesine uygun olarak rehabilite edilmelerini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi 11

12 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE olumsuz etki yaratmayacak yeterli uzaklıktaki konumlarda, mevcut ve gelecekteki inşaat ve altyapı faaliyetlerinin ihtiyacının karşılayacak düzeyde ve uluslararası kabul görmüş en uygun önlemler alınarak faaliyet göstermeleri sağlanacak, mevcut taş ocaklarının kapasitelerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacı karşılayabilecek yeterlilikte olması halinde, mevcut taş ocakları dışında yeni taş ocakları açılmayacak ve mevcut taş ocakları rezerv alanlarının ömürlerinin bitmesi durumunda kapatılarak rehabilite edilecektir. girmesinden sonraki 1 yıl içerisinde taşocaklarının işletme şekline ve yöntemine yönelik düzenlemeler getirilecek ve etkin bir denetleme sistemi oluşturulacaktır. içerisinde Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları Yasası çevresel etkileri azaltmaya yönelik önlemleri içerecek şekilde değiştirilecektir. Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi 12

13 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE içerisinde, ilgili tüm paydaşların yer alacağı bir kurul oluşturulacak ve Doğal Kaynakların Yönetim Stratejisi hazırlanacaktır. Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden Dairesi San 16: Serbest bölge, yatırımcı taleplerini karşılamaya yönelik genişlemeye müsait olmaması ve çevre kirliliğine yol açması nedeniyle yerleşim alanlarından, hassas alanlardan ve su kaynaklarından uzak, limana, ana karayolu ve havaalanına, sanayi bölgesine yakın bir yere taşınacaktır. Tic 05 Serbest bölge, yatırımcı taleplerini karşılamaya yönelik genişlemeye müsait olmaması ve çevre kirliliğine yol açması nedeniyle yerleşim alanlarından, hassas alanlardan ve su kaynaklarından uzak, limana, ana karayolu ve havaalanına, sanayi bölgesine yakın bir yere taşınacaktır. 1 yıl içinde serbest bölgenin taşınması için belirlenen kriterler doğrultusunda uygun bir yer bulunacaktır. Limanlar Dairesi Şehir Planlama Dairesi SAN 17: Sanayi atıkları ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. KKTC Katı Atık Yönetim Planı KKTC Katı Atık Yönetimi Planına göre sanayi atıklarının bertaraf edilecektir. Belediyeler 13

14 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE 3.6 Enerji verimliliğini sağlamak San 18: Sanayi işletmelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması teşvik edilecektir. ÜFP ÇEV 3.6 Enerji verimliliğinin sağlamak, KKTC nin küresel, Avrupa Birliği, bölge ve tüm ada düzeyde CO 2 emisyon hacimlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak. ÜFP MEK 4 : Sürdürülebilir Bir Mekânsal Gelişmeyi Sağlamak Amacı İle girmesinden sonraki 1 yıl içinde Yenilenebilir Enerji Yasası sanayi işletmelerini bu kaynaklardan kullanmaya teşvik edecek şekilde düzenlenecektir. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Elektrik Kurumu Sanayi Odası İnsanların yaşamak, çalışmak, yatırım yapmak ve ziyaret Etmek için sağlıklı, güvenli, işlevsel, özgün, estetik, ekonomik, adil, temiz ve yüksek yaşam standartlarına 4.1 Gelecekte hedeflenen sektörel büyümeye yönelik ekonomik gelişme sektörleri, konut, altyapı, hizmetler için gerekli miktardaki arazinin, uygun konumda olmasını sağlamak SAN 19: Mevcut sanayi bölgelerinin kapasitesi araştırılacak ve yetersiz görülmesi halinde ulaşılabilirliği yüksek, yeraltı su kaynakları, habitat alanları, ve 3. sınıf tarım toprakları korunacak ve diğer hassas çevresel alanların dışında, şehirlerin büyüme alanlarında ancak yaşam alanlarından uzakta uygun görülen alanlarda yeni sanayi bölgeleri oluşturulacaktır. ÜFP ÇEV 3.2 Ekolojik sistemleri, biyolojik çeşitliliği ve doğal değerlerin korunmak ve iyileştirmek ÜFP ÇEV 3.3 Tarihi ve Kültürel Mirasın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak girmesinden sonraki 1 yıl içinde mevcut sanayi bölgelerinin kapasitesi araştırılacak ve bu bölgelerin daha verimli ve daha fazla tesisin kullanılmasını sağlamaya yönelik planlar ve projeler hazırlanacaktır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi Tarım Dairesi KTMMOB 14

15 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE sahip cazip yaşam alanlar oluşturmak girmesinden sonraki 3 yıl içinde yer seçim kriterlerine uygun konumda yeni sanayi bölgeleri oluşturulacaktır girmesinden sonraki 1 yıl içinde sanayi bölgeleri etrafına gürültü, hava kirliliği önleme gibi sorunları önlemek amacıyla yeşil kuşak ağaçlandırma çalışmalarına başlanacaktır. Şehir Planlama Dairesi Eski Eserler Dairesi YAGA Tarım Dairesi Şehir Planlama Dairesi SAN 20: Mevcut kirli sanayi bölgelerinin kapasitesi araştırılacak ve yetersiz görülmesi halinde kullanacakları teknoloji ve yaratacağı kirlilik türü gözönünde bulundurularak, hassas çevresel ve kültürel miras alanlarına ve yerleşim alanlarına uzak bir yerde yapılacaktır. ÜFP ÇEV 3.5 Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için, hava, su ve toprak kirliliği ile gürültüyü önlemek veya en düşük düzeyde tutmak, girmesinden sonraki 1 yıl içinde mevcut kirli sanayi bölgelerinin durumu işleyişi ve kapasitelerinin yeterliliği araştırılacaktır. Şehir Planlama DairesiÇevre Koruma Dairesi KTMMOB ve İlgili Bağlı Meslek Odalar 15

16 ÜFP SEKTÖREL LAR İLİŞKİLİ OLDUĞU VE 4.2 Gelişim sektörleri arasındaki kaynak ve toprak kullanımına yönelik rekabet ve mekânsal çelişkileri azaltmak SAN 21: Tarihi ve Kültürel Miras veya konut alanlarının içinde dağınık olarak bulunan ve kirlilik, gürültü, tehlike ve trafik yoğunluğu yaratan sanayi ve küçük sanayi faaliyetleri, yerleşim alanlarının dışında belirlenecek uygun alanlara taşınacaktır. ÜFP ÇEV 3.5 Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için, hava, su ve toprak kirliliği ile gürültüyü önlemek veya en düşük düzeyde tutmak, içinde kirlilik, gürültü, tehlike ve trafik yoğunluğu yaratan sanayi ve küçük sanayi faaliyetleri belirlenecek ve hazırlanacak bir eylem planı ve uygulama programı çerçevesinde 5 yıl içinde aşamalı olarak yerleşim alanlarının dışındaki mevcut veya yeni oluşturulacak sanayi ve küçük esnaf sitelerine taşınmaları sağlanacaktır. Şehir Planlama Dairesi Belediyeler KTMMOB ve İlgili Bağlı Meslek Odalar 16

17 EK 2. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları Altındaki Sanayi Strateji ve Politikaları Değişiklikleri Değişiklik 3 Gazimağusa İskele Kentsel Gelişme Bölgesi : 5. Kentsel Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 5.1 Gazimağusa İskele Kentsel Gelişme Bölgesi bölge başlığı altında Bölge ile İlgili Mekansal Stratejiler ve Sektör Politikaları alt başlığı altında sayfa arasında yer alan; (b) Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika GMS-ISKL 29: Sanayi politika paketi çıkacak yerine aşağıdaki yeni Politika GMS-ISKL 29: Sanayi politika paketi girecektir. Politika GMS ISKL 29: Sanayi Bölge ile ilgili Konu Amaç ve Hedef Bölge ile İlgili Strateji ve Politika (1) Sanayi bölgelerinin altyapısının yetersiz olması ve kirlilik ve tehlike yaratan sanayi faaliyetlerinin bir kısmının yerleşim alanlarının içinde bulunması (2) Üniversitelerin olmasına karşın, ar-ge ve teknoparkların yetersiz olması (1) Yerel ekonomiyi geliştirme bölgede iş ve istihdam fırsatları yaratmak, (2) Universiteler ile Sanayi sektörü arasında işbirliği yaratmak (1) Uluslararası standartlara uygun ve rekabete açık ürünler yanında ihracat potansiyeli yüksek markalaşmış ve ülkenin mukayeseli avantajlarına uygun yüksek teknolojiye dayalı ürünleri üreten sanayi tesislerinin teşvik edilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme / Sanayi, SAN 03) (2) Mevcut 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası geliştirilecek, bilişime dayalı sanayi ve yeni teknoloji ürünleri desteklenecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme / Sanayi, SAN 06) (3) Sanayi bölgelerinde altyapıdan kaynaklanan sorunların çözülmesi için tedbirler alınacaktır. Yeni kurulacak OSB ler için ÇED raporu kapsamında sektörlere göre gruplaşmayı sağlayacak yerleşim planları oluşturulacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme / Sanayi, SAN 07) (4) Sanayi sektöründeki yenilikleri artırabilmek için üniversiteler ile işbirliği kurulacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme / Sanayi, SAN 09) (5) Tarihi ve Kültürel Miras veya konut alanlarının içinde dağınık olarak bulunan ve kirlilik, gürültü, tehlike ve trafik yoğunluğu yaratan sanayi ve küçük sanayi faaliyetleri, yerleşim alanlarının dışında belirlenecek uygun alanlara taşınacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme / Sanayi, SAN 21) (6) Serbest bölge için uygun yeni bir yer belirlenecek ve bilişime dayalı sanayi desteklenecektir. Bölgeye ait yukarıdaki 5 ana politika yanısıra bölgede uygulanacak politikaları Destekleyici ve tamamlayıcı politikalar için bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme / Sanayi, SAN 08-13,) 17

18 Değişiklik 4 Lefkoşa Girne Kentsel Gelişme Bölgesi: 5. Kentsel Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 5.2 Lefkoşa Girne Kentsel Gelişme Bölgesi ana başlığı altında Bölge ile İlgili Mekansal ve Sektör Politikalar alt başlığı altında syf arasında yer alan; (b) Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika LŞA-GRN 46: Sanayi politika paketindeki çıkacak yerine ekteki yeni Politika LŞA-GRN 46: Sanayi politika paketi girecektir. Politika LŞA GRN 46: Sanayi Bölge ile ilgili Konu (1) Lefkoşa da sanayi sektörünün bölge içinde gelişmiş ekonomik faaliyetlerden biri olması (2) Bölgede, yerleşim alanlarının içinde dağınık olarak yer alan küçük sanayi kirlilik, gürültü, tehlike ve trafik yoğunluğu yaratması (3) Bilişim teknolojisine dayalı sanayi potansiyelinin olması Amaç ve Hedef Bölge ile İlgili Strateji ve Politikalar Lefkoşa alt bölgesindesanayi sektörünün gelişmesini desteklemek. Girne alt bölgesinde sanayi sektörünü, mevcutların iyileştirilmesi, toparlanması ve geliştirilmesi şeklinde desteklemek. (1) SAN 03: Uluslararası standartlara uygun ve rekabete açık ürünler yanında ihracat potansiyeli yüksek markalaşmış ve ülkenin mukayeseli avantajlarına uygun yüksek teknolojiye dayalı ürünleri üreten sanayi tesislerinin teşvik edilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. (Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/Sanayi) (2) SAN 06: Mevcut 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası geliştirilecek, bilişime dayalı sanayi ve yeni teknoloji ürünleri desteklenecektir. (Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/Sanayi) (3) SAN 09: Sanayi sektöründeki yenilikleri artırabilmek için üniversiteler ile işbirliği kurulacaktır. (Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/Sanayi) (4) SAN 21: Tarihi ve Kültürel Miras veya konut alanlarının içinde dağınık olarak bulunan ve kirlilik, gürültü, tehlike ve trafik yoğunluğu yaratan sanayi ve küçük sanayi faaliyetleri, yerleşim alanlarının dışında belirlenecek uygun alanlara taşınacaktır. (Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/Sanayi) Bölgeye ait yukarıdaki 4 ana politika dışında ülke genelinde ve aynı zamanda bölgede uygulanacak politikalar için bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/Sanayi SAN 14, SAN 17, SAN 19, SAN 20. Değişiklik 6 Karpaz Tatlısu Kırsal Gelişme Bölgesi : 6. Kırsal Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 6.2 Karpaz Tatlısu Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında, Bölge ile İlgili Mekansal ve Sektör Politikalar alt başlığı altında syf arasında de yer alan (b) Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika KRPZ-TTLS 31: Sanayi politika paketi çıkacak yerine aşağıdaki yeni Politika KRPZ-TTLS 31: Sanayi politika paketi girecektir. Politika KRPZ-TTLS 31: Sanayi Bölge ile ilgili Konu Amaç ve Hedef Bölge ile İlgili Strateji ve Politikalar Tarıma yönelik sanayi potansiyelinin olması. Bölgede tarımsal üretime dayalı sanayi güçlendirilecek. (1) SAN 01: Niş ürünlere uygun sanayi üretimi çeşitlendirilip, geliştirilecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/ Sanayi) (2) SAN 04: Kırsal alanlarda tarımsal ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi türleri desteklenecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/ Sanayi) 18

19 (3) SAN 05: Kırsal alanlarda turizmi tamamlayıcı/destekleyici yerel ürünlerin üretimi desteklenecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/ Sanayi) (4) SAN 09: Sanayi sektöründeki yenilikleri artırabilmek için üniversiteler ile işbirliği kurulacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme/ Sanayi) Değişiklik 7 Mesarya Kırsal Gelişme Bölgesi : 6. Kırsal Gelişme Bölgeleri Politikaları ana başlığı altındaki, 6.3 Mesarya Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında, Bölge ile İlgili Mekansal ve Sektör Politikalar alt başlığı altında syf. 149 de yer alan Bölge İçin Ekonomik Gelişme ve Yatırım Fırsatları kısmında mevcut Politika MSRY 20: Sanayi politika paketi çıkacak yerine aşağıdaki yeni Politika MSRY 21: Sanayi politika paketi girecektir. Politika MSRY 21: Sanayi Bölge ile ilgili Konu Amaç ve Hedef Bölge ile İlgili Strateji ve Politikalar (1) Ülkede bir sanayi politikası bulunmaması (2) Tarım ürünleri işlenmemesi (3) Sanayi yerseçim kararları çevresel hassas alanlar ve kültürel miras alanları yeterince dikkate alınmadan verilmesi Tarım ve Hayvancılığın gelişmiş olduğu bölgede tarımsal ürünler ve et işlenmesine yönelik sanayi geliştirilmesi (1) SAN 01: Niş ürünlere uygun sanayi üretimi çeşitlendirilp geliştirilecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme, Sanayi) (2) SAN 03: Uluslararası standartlara uygun ve rekabete açık ürünler yanında ihracat potansiyeli yüksek markalaşmış ve ülkenin mukayeseli avantajlarına uygun yüksek teknolojiye dayalı ürünleri üreten sanayi tesislerinin teşvik edilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme, Sanayi) (3) SAN 04: Tarımsal ürünlerin işlenmesine dayalı sanayi türleri desteklenecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme, Sanayi) (4) SAN 05:Kırsal alanlarda turizmi tamamlayıcı/destekleyici yerel ürünlerin üretimi desteklenecektir. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme, Sanayi) (5) SAN 18:Mevcut sanayi bölgelerinin kapasitesi araştırılacak ve yetersiz görülmesi halinde Mesarya Bölgesinde, Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna ulaşılabilirliği yüksek, yeraltı su kaynakları, habitat alanları, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım alanları ve diğer hassas çevresel alanların dışında uygun görülen alanlarda yeni sanayi bölgeleri oluşturulacaktır. (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme, Sanayi) Bölgeye ait yukarıdaki 5 politikanın yanısıra bölgede uygulanacak politikaları destekleyici ve tamamlayıcı politikalar için bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Ekonomik Gelişme, Sanayi, SAN07, SAN17, SAN21) 19

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Değişiklik Paketi: 14

Değişiklik Paketi: 14 Değişiklik Paketi: 14 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ Değişiklik Paketi 18 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Değişiklik 3 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi

Değişiklik 3 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri Gönderilen Ülkesel Fizik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekonomik Kalkınma Altyapı

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Ülkesel Fizik Plan Bölüm VII. Uygulama,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Değişiklik Paketi : 16

Değişiklik Paketi : 16 Değişiklik Paketi : 16 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Kobilere Kosgeb tarafından 30 mayıs-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kosgeb in yeni desteklerini bilgilendirdi. alınacak başvuru projeleri ile kobigel Kobi Gelişim Destek

Detaylı

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Kınık İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 10 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 12 Ocak 2011

İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz. 12 Ocak 2011 2010-2013 İzmir Bölge Planı Foça İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 12 Ocak 2011 Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. SGK İŞKUR Maliye Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TMB. ÇSGB Maliye Bakanlığı İNŞAAT SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk işgücü istihdamı teşvik edilecektir. (Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Dışişleri

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KKTC İçin Sürdürülebilir Mekansal Planlama Politika Bildirgesi

KKTC İçin Sürdürülebilir Mekansal Planlama Politika Bildirgesi KKTC İçin Sürdürülebilir Mekansal Planlama Politika Bildirgesi 28 Haziran 2012 Planlama Paydaş Konferansında Tartışılmış ve Yeniden Gözden Geçirilmiş Şehir Planlama Dairesi Şubat 2016 1 Amaç ve Gerekçe

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 17 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 17 EKİM 2009 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Tire İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Tire İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Tire İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 22 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

İzmir Bölge Planı Selçuk İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Selçuk İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Selçuk İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 15 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı