TÜRKÇE TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 20 "20" DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 20 "20" DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR."

Transkript

1 TÜRKÇE TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 20 "20" DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. 1) 1. Annemden izin almadan bir yere gitmem. 2. Anadolu nun bazı yerlerinde eski inanışlar devam etmektedir. 3. Uçağın yurt savunmasındaki yeri önemlidir. 4. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın? Yer sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? A) Böyle bayat espriler yapmanı istemiyorum. B) Kardeşimin ödevini okuldaki herkes çok beğendi. C) Onun masum bakışları yüreğime işlemişti. D) Kargalar, korkuluktan korkmayan kuşlardır. 2) Kırk yıl geçse de onun huyu değişmez. Değişmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Onunla saatlerimizi değiştik. B) Birkaç yılda her şey ne kadar çabuk değişmişti! C) Üstümü değişip dışarı çıkacağım. D) Duvardaki eski saati yenisiyle değiştik. 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Acılı ve ekşi yiyecekler mideme dokunuyor. B) Odanı her zaman derli toplu bırakmalısın. C) Aşırı soğuk ve sıcak yiyecekler dişlere zarar verir. D) Onun da gelip gelmeyeceği hakkında hiçbir fikrim yok. 1 Diğer Sayfaya Geçiniz

2 5) Eve yaklaştıkça sevincim arttı. Bu sevinç artması anneme söyleyeceğim sözlerden ileri geliyordu. Bu sözler pek önemliydi. O zaman çocuk akıllı olduğum hâlde kendimi dünyanın akıllıları arasında görüyordum. Ne zannettiniz ya? Ben öğrenimimi bitirdim. Sekiz sene okulun içinde çiçekli bahçesinde çalışarak, inleyerek sıkıldım. Ne ise evin kapısı önüne geldim, tokmağı hızla vurdum. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öyküleyici anlatıma başvurulduğu B) Sıfatlardan yararlanıldığı C) Bilgi vermek için yazıldığı D) Olay içinde yaşatma amaçlandığı 7) Sonunda öğretmenlerine yalvarır hâle geldik. Ne olur ilgilenecekleri bir şeyler verin, diye. Öğretmenleri söylemezse gazete bile okumuyorlar. Vazgeçtik ödevden, kendi seçtikleri kitabı okumalarına bile razıyız. Ödevsiz eğitimin iyi mi, yoksa kötü mü olduğunu zamanla göreceğiz. Bir veli olarak değerlendirmem: Ödevin fazlası okuldan, derslerden soğutuyor, azı ya da hiç olmayanı da sorumluluk duygusunu köreltiyor. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? A) Anne ve babaların tüm ilgiyi öğretmenlerden beklemelerinden B) Çocuklarda ödev bilincinin olmamasından C) Çocukların derslere karşı soğuk olmalarından D) Öğrencilerin okul dışında hiçbir şey yapmamalarından 6) 1 2 ufkunu kitap 3 4 insanın dosttur 5 6 bir genişleten Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır? A) B) C) D) ) Çocuktaki tüm olumlu ve olumsuz davranışların kaynağı çevresidir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Babam, bu kitabı okumam gerektiğini söyledi. İnsanları sevmek için önce kendini sevmen gerekiyor. İyilik, insanları birbirine bağlayan bir zincir gibidir. Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi öznel yargılıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 2 Diğer Sayfaya Geçiniz

3 9) Bir insanın içinde para kaygısıyla sanatın uzlaşacağına inanmıyorum. Sanat hiçbir ortaklık kabul etmeyecek kadar kıskanç bir sevgilidir. Küçük hesapların da en büyük düşmanıdır. Önce para kazanayım, sonra sanat yaparım diyen sanatçıların nasıl kuruduğunu görmüşsünüzdür. Buna karşılık ekmek paralarını bile sanatlarına harcayanlar sonunda para da kazanmışlardır... Bu parçada anlatılmak istenene anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanat, üstün bir özveri gerektirir. B) Sanat yaparak para kazanmak çok güçtür. C) Para kazanmak kaygısıyla sanat yapılmaz. D) Sanatçılar, kendilerini toplumdan soyutlamış kimselerdir. 11) Avustralya da yaşayan şişe burunlu yunusların, burunlarına taktıkları süngerleri kullanarak avlandıkları biliniyordu. Şişe burunlu yunuslar bu süngerleri deniz tabanında gizlenen balıkların ortaya çıkmasını sağlamak için kullanıyor. Ayrıca bu sayede balık ararken burunları zarar görmüyor. Şişe burunlu yunusların burunlarına taktıkları deniz kabuklarını da avlanmak için kullandıkları keşfedildi. Yunuslar denizin dibindeki deniz kabuklarını burunlarına takarak yüzeye çıkarıyor. Kabuğu içindeki su boşalacak şekilde sallıyorlar. Bunu öyle bir yapıyorlar ki kabuğun içindeki su dışarı dökülürken balıklar da ağızlarının içine düşüyor. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yunusların yaşam alanları B) Şişe burunlu yunusların avlanma taktikleri C) Yunusların diğer deniz canlılarıyla ilişkileri D) Şişe burunlu yunusların fiziksel özellikleri 10) Yazarın insan kişiliğinden çok, yazdığı okuru ilgilendirir. Okuduğumuz bir romanı veya şiiri daha da sevmemiz, beğenmemiz için yazarın kimliğini, genç mi yaşlı mı, sevimli mi sevimsiz mi olduğunu, nelerden hoşlanıp, nelerden hoşlanmadığını veya ahlaktan yana durumunu öğrenmemiz hiç de gerekli değildir. Büyük bir romancının eserlerine karşı duyduğumuz hayranlık, onun hayat hikâyesini öğrenmekle ne artar ne de eksilir. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hahgisidir? A) Sanatçının kişiliği eserlerine de yansır. B) Her sanatçı en verimli eserlerini yaşlılıkta vermiştir. C) Sanatçının karakteri eserindeki karakterlerden anlaşılabilir. D) Her okur öncelikle yazarın yazdıklarıyla ilgilenmelidir. 12) Sakın ona güvenme; o, adamı suya götürür, susuz getirir. Bu cümlede geçen altı çizili deyimle, sözü edilen kişinin hangi özelliği vurgulanmıştır? A) Cimriliği B) Beceriksizliği C) Kurnazlığı D) Cesurluğu 3 Diğer Sayfaya Geçiniz

4 13) İnsanın en ilginç özelliklerinden biri merak duygusudur. Merak; soru sormayı, araştırma yapmayı sağlar. Bir şeyi merak ettikten sonra, çoğunlukla o konuda gözlem yapmaya başlarız. Gözlemlerimiz yeterince biriktikten sonra araştırmalarımızı daha da ilerletebiliriz. Bilim insanları, araştırmalarına gözlem yaparak başlarlar. Elbette gözlem yapmak yalnızca bilim insanlarının yaptığı bir iş değildir. Düşünen, merak eden, sorgulayan her insan gözlem yapabilir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? A) Karşılaştırma B) Tanık gösterme C) Benzetme D) Tanımlama 16) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? A) Akıntıya karşı kürek çektiğimizi geç de olsa anladık. B) Araştırma, düşünmesini bilenlerin ilk ve son isteğidir. C) Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. D) Kaybolmak istemiyorsanız yürüdüğünüz yolu unutmayın. 14) Ölmez Otu yeni bir bakış açısı getiriyor. Türk romancısının Türk köylüsüne bakışını değiştiriyor. Şimdiye kadar romancılarımız genellikle bir araç olarak bakmışlardır köylüye. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Eleştiri C) Fıkra D) Anı 15) Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar. Dolayısıyla az yazanın iyi bir belleği olması gerekir, az konuşanın keskin zekâlı, az okuyanın da bilmediğini bilir gibi gözükebilmesi için kurnaz olması gerekir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Konuşmak, insanı ustalaştıran bir eylemdir. B) Yazı yazan kimse daha gerçekçi bilgilere ulaşır. C) İnsanı geliştiren eylemlerin başında okumak gelir. D) Az okumak, çok yazmaktan iyidir. 17) Naz Can Ayşe Senin de bizimle gelmeni istiyoruz. Konu tekrarı yapmazsan başarılı olamazsın. Annesi dün akşam hastalanmış. Onu ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Mine Öğrencilerin söylediği cümlelerden hangisi anlam bakımından farklıdır? A) Naz B) Can C) Ayşe D) Mine 4 Diğer Sayfaya Geçiniz

5 18) Tamam, yarın saat te buluşalım. Mehmet Akif, İstiklal Marşı yazarı, edebiyatımızın usta ismidir. Buraya henüz alışamadım, dedi genç öğretmen. Hemen çıkalım, sonra geç kalırız. Yukarıdaki cümlelerde virgül kaç farklı görevde kullanılmıştır? 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) O eve geldiğin de biz yemeğimize çoktan başlamışdık. B) Kararını vermişti, bir daha bunu yapmayı denemiyecekti. C) Resimimi zamanında tamamlayamadığım için düşük not aldım. D) Rapor aldığı için bir süredir okula gitmiyormuş. 19) Ülkemizin doğal güzellikleri arasında önemli bir yeri olan denizlerimizin (,) nüfus artışının ve geliş- 1 melerin yol açtığı kirlilikten olabildiğinde az etkilendiğinin güvenilir bir göstergesi var (;) Dalış 2 yapmak (,) su altı zenginliklerimizi görmek için 3 gelen turist sayısı hızla artıyor (.) 4 Yukarıda numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 5 Diğer Sayfaya Geçiniz

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SÖZEL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve İlkelerle Düşünme Gücü ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008. 1. Bu testte 30 soru vardır.

BİRİNCİ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008. 1. Bu testte 30 soru vardır. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKÇE TESTİ (Tür) ÖSS TÜR / 2008 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin

Detaylı

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ BİRİNCİ OTURUM Günaydın! Burada bulunmak çok güzel. Bu sabah üç bardak kahve içtim ve kendimi harika

Detaylı

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır.

5. I. Çevresine yabancılaşmış insanların çoğaldığı toplumlardaki ilişkiler değişimi hızlandırır. 1. 5. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLE- LERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURACAK BİÇİMDE SIRALANMASI İÇİN HANGİLERİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ BULUNUZ. 1. I. Getirdiği çağdaşlık, yarattığı alışkanlıklarla

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

PARAGRAF BİLGİSİ -I. Anlatım Birimi Olarak Paragraf

PARAGRAF BİLGİSİ -I. Anlatım Birimi Olarak Paragraf PARAGRAF BİLGİSİ -I Anlatım Birimi Olarak Paragraf 1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bir paragrafın ilk kelimeleri... olamaz. Kelime türlerinden biri olan... betimleme paragraflarında

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hidayet TUNCAY 1

Yrd. Doç. Dr. Hidayet TUNCAY 1 SÖZLÜ İLETİŞİM, YABANCI DİL EĞİTİMİ, KÜLTÜR VE SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ ÜZERİNE DENEME YAZILAR (2004-2014) Yrd. Doç. Dr. Hidayet TUNCAY 1 1 İngiliz Dili Eğitimi ve Uygulamalı Dilbilim Öğretim Üyesi 1 Zaman ve

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI

KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM SINIF 3 KARAKTER GELİŞİMİ VE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ DERS KİTABI Yazı ve Araştırma Kurulu: Seyide Akgünlü Duygu Server Zülal Düzgün Ayşegül Bükük Bu kitap;

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır.

kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. kalemizleri@ tedankara.k12.tr Mayıs 2014 Yıl: 13 / Sayı: 13 Kalem İzleri, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları nın ücretsiz yayın organıdır. IV. ULUSAL GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU NDAN kalemizleri@ tedankara.k12.tr

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 15 MART 2015 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UYUMSUZ ÇOCUKLAR 310TDB006 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı?

Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı? Şu Hayatı Nasıl Yaşamalı? Yaşamın içinde kaybettiğimiz hayat, bilginin içinde kaybettiğimiz bilgelik nerde? T. S. Eliot Bu kitap hayata bakış açınıza bakma davetidir. Einstein ın deyişiyle, bir sorunu

Detaylı

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi 2009 İÇİNDEKİLER ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİR ÖĞRENCİMİN BANA ÖĞRETTİKLERİ RESİMLERİYLE ÇOCUK ERGENLİK ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖVGÜ VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ NEDEN

Detaylı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı Eğitim Yolu Rehberi. Anne-Babalar için El Kitabı Bu Eğitim Yolu Rehberi Early Excellence ve Önyargılara bilinçli yaklaşan bir Eğitim ve Öğrenim temelinde hazırlanmıştır. Eğitim Yolu Rehberi Anne-babaları

Detaylı

Çocuklar için Eleştirel Düşünme

Çocuklar için Eleştirel Düşünme Çocuklar için Eleştirel Düşünme Mini Kılavuzu (daha iyi düşünebilmenize yardım etmek için) Önyargısız Özlem (ve Linda Elder) Merhaba! Ben Önyargısız Özlem. Düşünme konusunda iyiyim. İyiyim çünkü çok pratik

Detaylı

Başarı için, öğrencinin hayattan ne beklediğini amacının ne olduğunu bilmesi gerekir.

Başarı için, öğrencinin hayattan ne beklediğini amacının ne olduğunu bilmesi gerekir. Başarılı Olmak İçin 1 - Amaç Belirleyin ( A.Baltaş - Üstün Başarı) Başarı için, öğrencinin hayattan ne beklediğini amacının ne olduğunu bilmesi gerekir. Başarılı olmanın tek ve mutlak ölçüsü iyi bir üniversiteye

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Dersin sonuna yaklaşıyoruz, son birkaç dersimizin birazında toplumsal konular işleyeceğiz ve sonra da ne

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI 2 Mayıs 2010

Detaylı