İktisadî Buhranlar ve Sosyal Değişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İktisadî Buhranlar ve Sosyal Değişim"

Transkript

1 İktisadî Buhranlar ve Sosyal Değişim Economic Crisis and Social Change Ahmet BATTAL Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Giriş ve Kavramsal Çerçeve 1. Küresel ekonomik kriz kavramı üzerinde fikir beyan edenler kanaatimizce öncelikle kavramsal düzeyde düşünerek ve sorgulayarak işe başlamalıdır. Zira bu çağda zaman; önceki çağlardan çok daha hızlı akmakta ve kavramlar dünyasını da aynı hızda değiştirmektedir. Söz gelimi, önceki çağlarda, global ya da küresel kavramı başka anlama gelmekte iken, ulaşım ve iletişim harikaları ile dünyanın küçük bir köy haline gelmesinin sonucunda, küresellik; küresel kriz, küresel salgın gibi kavramlarla şekillenmeye başlamıştır. Benzer biçimde, iktisat kelimesine yüklenen mânâ da değişim geçirmiştir. Eski çağlarda iktisat etmek ; muktesit olmak yani iktisatlı davranmak anlamına gelmekteyken, günümüzde, iktisat yapmaya yani ekonomi ile ilgilenmeye dönüşmüştür. Oysa iktisat ve ekonomi, farklı iki dile ve farklı iki düşünüş biçimine ait kavramlar olarak, dilin düşünüşe etkisi sebebiyle, farklı kavramlardır. Önemli bir fark şudur: Bir iktisatçı harcamaları artırmayı savunamaz, zira bu iktisatlı yaşamaya ve bu anlamda iktisatçılığa zıttır. Oysa bir ekonomist bir ekonomik model olarak harcamaların artırılmasını savunabilir. Nitekim savunmaktadır da. Gerçekten günümüzde, ekonomi demek, harcama demektir. Harcama ise sarf yani israf demektir. Bu sebeple harcama ekonomisi anlamında sarf yani israf ekonomisi nden söz edilebilir, ama geçmişte de bu gün de israf iktisadı denemez. Zira israf ve iktisat birbirine zıttır. O halde kavramlar dünyasında düşünme araçları olan kelimeler önemlidir. Başkalarının kavramlarına binerek gezersek, onların istediği yere doğru götürüleceğimiz açık olduğuna göre, önce kendi kavramlarımıza karşı sadık ve tutumlu davranmalıyız. Aksi halde en önemli buhranla karşılaşmış oluruz. Genel Yaklaşım 2. Günümüzde israf had safhadadır. Deyim yerindeyse eli delik lerin devrindeyiz ve deliği dikmeden ya da eli kesmeden çözüm bulamayacağımız anlaşılmaktadır. O halde elin niçin delindiğini teşhis etmek gerekir. 3. Kavramsal değişimin mimarlarından Mustafa Kemal 1923 te İzmir de 1. İktisat Kongresi ni açarken, kanaat bitmek bilmeyen bir hazinedir gibi kanaate teşvik eden hadislerin yanlış tefsir edildiğini ve bunun milletin geri kalmasına sebep olduğunu söylemektedir. Cumhuriyet devrinde uygulamaya giren değişimin yönüne karşı çıkan ve değişimin öze dönüş şeklinde olması gerektiğini beyan eden Bediüzzaman Said Nursi ise 1935 te yazdığı İktisat Risalesi adlı kitabında, iktisat konusunda kavramsal değişime karşı çıkmakta ve iktisadı kanaatle özdeş görerek okuyucularını kanaate teşvik etmektedir. Turan Dursun Müslümanlık ve Nurculuk kitabının 117. sayfasında, bu risalede çağımızın iktisat bilimi yle ilgili bir şey aramanın beyhude olacağını yazmaktadır. Bu yorum, Bediüzzaman ı anlamamaktan kaynaklanmaktadır. Her şeyden önde

2 Bediüzzaman bu kitabı, çağımızın ekonomi bilimiyle ilgili bir şey bulunmuş olsun diye yazmamıştır. Bediüzzaman ın eserini; müellifin kendisi, duruşu ve hayatıyla birlikte çağın aşırı tüketim hastalığına ve israf yangınına karşı bir reddiye olarak değerlendirebiliriz. Bu reddiye ilginç bir biçimde Said Nursi nin kitabının sonunda ortaya çıkmaktadır. Zira Bediüzzaman sonuçta, kitabın yazıldığı seneye iktisat senesi adı verilmesini teklif etmektedir. Herhalde, Said Nursi nin kasdettiği iktisat, çağımızın iktisadı yani ekonomi ve tüketim anlamındaki iktisat değildir. Neyi kasdettiği, 1929 ekonomik krizi ne bağlı olarak aynı yıllarda başlayan kıtlık ve ardından gelen İkinci Dünya Savaşının dünyaya ve ülkemize yaşattığı yokluklar sayesinde daha iyi anlaşılmıştır dünyasının içinde bulunduğu benzer durum da Bediüzzaman ın eserinin ortaya koyduğu iktisadi prensiplerin geçerliliğini ortaya koymaktadır. 4. Modern ekonomi ilminin tarifi de oldukça tartışmaya açık bir tanımdır: Gizli bir ideoloji ile maluldür. Materyalist bir yaklaşım içermektedir. Malum, ekonomi bilimi için kıt kaynakları sınırsız ihtiyaçlarla üleştirmek-denkleştirmek ilmi denmektedir. Bu tarifin test edilebilmesi için iki üç soruya ihtiyaç vardır. Birincisi, kaynaklar gerçekten kıt mıdır? Evet demek, tüm zenginlik kaynaklarının mutlak sahibi olan Gani-yi Mutlaka karşı saygısızlık olmaz mı? İkincisi, ihtiyaçlar sınırsız mıdır? Yoksa; sınırsız olan insanın ihtiyaçları mı, istekleri mi, hırsı mıdır? Daha da önemlisi isteklerle fazlaları (arz ile talebi) denkleştirmenin yolu, Ali nin külahını Veli ye, Veli ninkini Musevi ye yöntemi midir? Denkleştirmenin doğru yöntemi insanın önce kendi kendisine, isteklerine, heva ve heveslerine ahlaki sınırlar koyması değil midir? O halde iktisatta problemimiz de aslında bir sistem problemi olmaktan çok, bir ahlâk problemidir. Bilhassa gayrı ahlâkî pazarlama uygulamaları ve tüketimi teşvik, israfı ve krizleri tetiklemektedir. 5. Pazarlama bir bilim midir? Ülkemizde ve dünyada birçok üniversitede, pek de farkına varılmayan ilginç bir bilimsel çelişki vardır. Üniversitelerde bir yandan pazarlama bilim dalları, diğer taraftan da tüketiciyi koruma bilim dalları vardır. Tahmin edileceği üzere, tüketici koruma bilimi, pazarlama bilimi nin şerrinden müşteriyi korumaya çalışmaktadır. Gerçekte bilim bilimle çatışmayacağına göre bunlardan biri bilim değil demektir. Oysa pek açıktır ki; tavşana kaç, tazıya tut diyenler, bilim adamı değil, olsa olsa tavşanı ve tazıyı izleyenlere arkadan yankesicilik yapanlardır. Bu gün dünyada ve tabii ülkemizde iktisadi alanda sorgulanması gereken ana kavram pazarlama dır. Ancak pazarlama ahlakı kavramını dahi kitaplarına ABD li pazarlama uzmanı Philip Kotler den ilhamen ve ithalen almış bir üniversite camiasında bunların, değil konuşulması, düşünülmesi dahi zordur. 6. Kaderin takdir ettiği ceza genellikle hatalı fiilin cinsindendir. Bu kural krizde de geçerlidir. Kriz ekonomikse aslında hata da ekonomiktir. Tüketim çılgınlığı tüketememe krizini getirmiştir.

3 Zalim çiftçinin eşeğin sırtına binip burnuna ot uzatıp dilediği yere doğru koşturduğu gibi, tüketim çılgınlığı ve pazarlama uygulamaları da insanın sırtına binip onu istediği yere koşturmaktadır. 7. Pazarlama ahlâkı konusunda en ciddi problem banka personelinde kendisini göstermektedir. Zira sattıkları ürün, aslında olmayan, sanal bir varlık; yani paradır. En zengin ama en mutsuz çalışan tipi banka çalışanlarıdır. Zira gazeteci Umur Talu nun deyimiyle hedef manyağı olmuşlardır. Patronların koyduğu ve özellikle kriz dönemlerinde daha da yükselttiği hedefleri tutturabilmek ve ne pahasına olursa olsun gözden düşmemek için, ahlâkı bir kenara bırakarak müşteri avlamak, başarı olabilir mi? Bunun ahlâki olmadığı, vicdanlarda yaralar açtığı görülmektedir. 8. O halde çözüm tüketimi teşvik etmekte değil iktisadı teşvik etmektedir. Zira gerçek zenginlik mal çokluğu ile değil ihtiyacın azlığı ile ve gönül zenginliği ile ölçülür. Tüketim ise alışkanlık yapar, ihtiyaçları azaltmaz, aksine artırır ve hırsa sebep olur. Hırslı insan, taleplerine sınır koymayan insandır. Nefsin taleplerinin nihai hududu, tahmin edilebileceği gibi insanın haşa- tanrı olmak istemesidir. Oysa akıllı insan, çalışırken hırslı, çalışmasının sonucunu değerlendirirken kanaatkâr olmalıdır. 9. Krize sebep olan hırsın bir biçimi, kolay kazanma hırsıdır. Elbette insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Maddi karşılık almak isteyen; imalat, ticaret ya da ziraat yapmalıdır. Memuriyete giren ise hamiyet ve millete hizmet için girmelidir. Oysa Türkiye gibi ülkelerde insanlar geçinmek için memur olurlar, maaş değil ücret aldıklarını sanırlar. Bu da yetmez, hem memurluğun iş garantisini hem de işçi olmanın bir gereği olan ücret pazarlığı için sendika ve grev hakkını isterler. Oysa bu ikisi zıttır ve yanlış hırsın sonucudur. 10. Krize sebep olan hırsın diğer bir biçimi ahlâkî standartları olmayan hırstır. Ahlâkî eğitim bu sebeple piyasaya şekil vermekten önce gelir. Dedelerimizin dükkan kimin sorusuna emanet cevabı vermesi sadece basit bir kültür unsuru değil, hakiki ve samimi bir varlık algısıdır. Zira bu cevap, bu can bu tende emanet anlayışının piyasaya yansımasıdır. Bu zihniyetteki kişi, stres nedir bilmez, krizden etkilenmez. Zira; tevazusu, iktisadı ve istiğnası ile merhameti hak eder, ikramı ve şerefli yardımı elde eder. Zaten bu sebeple iktisat ve istiğna yani gani gönüllülük kardeştir. Oysa dünya benim, daha yok mu diyen kanaatsiz insan, gayrimeşru yollara yönelir ve krizde yıkıldığında kendisine uzanan bir dost eli bulamaz, zira merhameti hak etmez. Tebdil-i kıyafet gezerek alış veriş deneyi yapan ve aslında gizlice piyasayı denetleyen padişahı sıradan bir müşteri gibi görerek ve samimiyetle Ben siftah etmiş oldum, kalan ihtiyaçlarını da komşudaki diğer dükkandan al diyen eskinin Mısır Çarşısı esnafı, bu günkü homo ekonomikus tan başka bir tür canlı idi. Ama bu günün homo ekonomikusları onu okuyup yorumlarken kendi bakış açılarını ona giydirmekte ve

4 böylece onu da kendilerine benzetmektedir: Kendileri bencil, onu da bencil sanmaktadır. Faydacı ve benmerkezci bir yaklaşımla Komşunu yaşat ki sen de yaşayasın dediğini varsaymaktadırlar. Oysa bu yaklaşımın görünüşte samimiyet içinde hileye işaret eden İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Zira insanların güveni bana para kazandıracak yaklaşımından farkı yoktur. 11. İnsan harcayacaksa kendisi için değil başkaları için harcamalı. Yemekten çok yedirmekten lezzet almalı. Zira, bizzat yemek, cismani ve çoğu zaman hayvanî bir lezzet verir. Oysa yedirmek, riya olmazsa, daima ruhanî ve insanî lezzet verir. İkram etmeyi seven insanın kriz karşısındaki tavrını ve durumunu düşünelim. Aç kalmaz, açıkta kalmaz, şerefli yardımdan mahrum da kalmaz. İktisadi Buhrandan Ekonomik Krize yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz sebebiyle dünyanın ekonomik varlığının en az beşte birinin kaybolduğu söylenmektedir. Dünyanın beşte biri yanmış ya da uzaya uçmuş değildir. O halde ne oldu? Bu nasıl bir kayıp tır? Şöyle açıklanabilir: Dünya üzerinde reel ekonomik varlık 100 lira değerinde. Ama dünyadaki toplam varlık-alacak-borç hacmi 500 lira. Yani hesapta, kağıt üzerinde görünen 400 lira, reel varlık değil, sanal varlıktır. Yani beşte biri suyla dolu bardağın kalanındaki beşte dörtlük köpük ve sun î varlıktır. Bu köpük azalıp sönmeye başlayınca köpükten geçinenlerde bir telaş başlamaktadır. Köpüğü azaltmamak için yeni köpürteçlerle suyu karıştırıp bulandırmaktadırlar. Reel ekonominin de dengesi böylece bozulmaktadır. 13. O halde asıl problem köpüğün ve köpürtücünün varlığıdır. Köpürtücü bankalardır. Köpük de kağıt para yani banka senedi ya da banknot tur. Para nedir? Yenir mi? Yenmez. Giyilir mi? Giyilmez. Farazi bir varlıktır. Değeri de bir faraziyeden ibarettir. Aslında bir tür senettir. Kağıt parçasıdır. Bu sebeple paraya yatırım yapmak reel yani akıllıca ya da mantıklı değildir. Yine bu sebeple paradan ve vadeden para kazanmak ahlakî de değildir. 14. Geleneksel bankalar, paradan para kazanmak isteyenlere, mevduat ve nakit kredi denilen geleneksel usullerle ve futures işlemleri, morgıç gibi modern yöntemlerle aracılık etmektedir: Ali nin külahını Veli ye, Veli ninkini Hasan a, Hasan ınkini Hüseyin e ilh. Bu şekilde bir paradan çok alacak ya da çok borç çıkarmak, piyasayı köpüğe boğmaktadır. Piyasa nefes almak istediğinde ise bardaktaki köpük kaybından dolayı ekonomik krizler çıkmaktadır. Oysa paradan para kazanmak isteyen, servetini yani parasını ya bizzat ticarette çalıştırmalı ya da ticaret yapmak isteyene sermaye vererek ortak olmalı ki kâra da zarara da iştirak etsin. Bu sebeple bankaların para-kredibilite akışına kâr zarar esasına göre aracılık yaptıkları bir sisteme geçilebilmesi lazımdır. Faizsiz bankalar bunu yapmaya çalışmaktadırlar ve ancak kısmen bunu başarabilmektedirler. 15. Faiz paranın kirası değildir. Para kiraya verilebilen bir şey değildir. Sebebi şudur: Bir eşyanın kiralanmasında eşyanın başına gelecek risk kiraya verenin üzerindedir. Paranın ödünç verilmesinde ise paranın kaybı ya da yanmasının riski ödüncü alanın üzerindedir. Yani parayı ödünç veren riske girmemekte ve parasını korumaktadır. Ödünç verenin tek riski borçlunun ödeyememesidir. Bankacılık sektöründe ise bu risk

5 gerçekte yoktur. Zira bankalar krediyi ancak en sağlam teminatları aldıklarında vermektedirler. Parayı ödünç verenin, geri alırken üzerine faiz alması, bir şeyin karşılığı değildir. Bazıları faiz için paradan mahrum kalmanın karşılığıdır şeklinde tarif yapmaktadır. Bir parça kağıttan yani paradan yani aslında satınalma gücü denen güçten kendi kendisini kendi isteğiyle mahrum bırakan, hangi sebeple, bir karşılık hak eder ki? Aksine, faiz, külah değiştirmeyi bir maharet sayanlarca uygulanmakta, havadan para kazanmayı teşvik etmekte ve çalışma şevkini söndürmektedir. 16. O halde dünyanın krizlerden kurtulmak için bankacılık sistemini piyasa samimiyeti içinde ve doğru yöntemle reel ekonomiye uygun hale getirmesi gerekir. Bunu sadece İslam dünyası değil, bir süre önce Vatikan da söylemiştir. Gün geçtikçe bunu daha çok kişi, görmekte ve söylemektedir. Bediüzzaman Said Nursi, kitaplarında sosyal hayata ve sosyal düzen kurallarına dair fazla bir şey söylememesine karşılık, bir konuyu bir çok kitabında gündeme getirmektedir: Bu da faiz yasağına ve zekat emrine uyulmamasıdır. Bediüzzaman, son iki-üç yüzyıldaki sosyal çalkantıların ve ihtilallerin sebebini bu iki kuralın ihlaline bağlamaktadır. Ama bununla da yetinmemekte ve bu ikisini toplumsal fesadın da sebebi olarak da görmektedir. Fesattan kasıt herhalde ekonomik krizler ve buna bağlı ahlâkî bozulmalardır. Gerçekten ekonomisi bozulanın, bilhassa imanı da zayıfsa, ahlâkı da kolay bozulmaktadır. 17. Toplumsal hastalıklarımızdan biri ikiyüzlülüktür ve bu da sosyolojik krize sebep olmaktadır. Dinî kaynaklara göre zekatın açıktan yani gizlenmeden ve fakat zekat olduğu söylenerek verilmesi gerekmektedir. Ancak dinî televizyon kanallarında, dindar olduğu belli kişiler, fakirlere, göstere göstere ve hatta firma reklamı da yaparak yardım vermektedirler; fakat verdiğimiz zekattır dememektedirler. Bu gizliliğin sebebi sorulduğunda zekat deyince laikliğe ya da çağdaşlığa aykırı olabilir denilmesi; çağdaş görünmek adına, gayri insani bir hâle, ikiyüzlülüğe bürünmek gibi gayr-i İslami bir durumu ortaya çıkarmaktadır. 18. Son kriz sebebiyle kapitalizmin bittiğini, sosyalizmin yeniden parladığını ve doğrulandığını iddia edenler yanılmakta ya da bilerek yanıltmaktadırlar. Devletin fakire destek olması elbette iyidir. Ancak sosyal devlet uygulamaları teşebbüs hürriyetine engel olmamalı, özel sektörün ve meşru rekabetin önünü tıkamamalıdır. Krizler de bunun bahanesi olmamalıdır. Ama insanı tanrılaştırmaya kalkan materyalist tüketim tarzı da kötüdür o da teşvik edilmemelidir. Sosyalizm de kapitalizm gibi kapitalcidir, sermayecidir; zira maddecidir, materyalisttir. Aralarında sadece kapital in sahibi nin kim olması gerektiği konusunda görüş ayrılığı vardır. İkisi de kapitalin gerçek sahibi yaratıcıyı unuturlar ve sahip olarak ya insanı ya da devleti görmeye çalışırlar. Oysa insanın kapitalin şerefli emanetçisi olması, bu emanete hıyanet etmemesine bağlıdır. Hıyanet etmemesinin kıymeti ise ancak, hıyanet edebilme hürriyeti(!)nin de bulunması sayesinde anlaşılabilir. Akıl, irade, ilham, vahiy ve vicdan birleşecektir ki hürriyet hakkıyla ve gereğince kullanılabilsin. 19. Ekonomik sistem olarak kapitalizmle sosyalizm arasında bir tercih yapmak zorunda kalınırsa hangisi tercih edilmelidir?

6 Bediüzzaman ın bakış açısına göre piyasayı kısıtlayan Sosyalizm necis (kötü)dür. Buna karşılık sınırsız hürriyet adı altında piyasa ahlakını yok eden ve günahlı israfı teşvik eden kapitalizm ise encestir yani (daha kötü)dür. 20. Bu kriz bir yönüyle elbette kapitalizmin de krizidir. Ama unutulmamalıdır ki, yaşlı dünyamız, yakın zaman önce, komünizme dönüşmüş olan sosyalizmin eski doğu bloku ülkelerinde yaptığı zulmü de, ondan çıkan krizleri de görmüştü. Bu durumda sosyal siyasette önceliğimiz elbette ekmek değil hürriyet olmalıdır. Ama sadece devletten ve sadece dinî ve siyasal hürriyetleri istemek yetmez, devlete karşı ekonomik hürriyetlerimiz de olmalıdır. Serbest piyasa da iyidir ama bir şartla; insanı insan yapan ahlâkî kodları unutmadan. Zira insanların çoğunluğunun bencilleşerek insanlıktan çıktığı toplum da, o toplumun devleti de -hangi rejimi benimserse benimsesin- ekonomik krizlerden ve sosyal buhranlardan kurtulamaz. O halde ekonomik krizden kurtulmak için dahi ahlâkîyyat eğitimine manevi yatırım yapmaya devam etmek gerekir. Öz Küresel ekonomik kriz kavramını tartışmak için öncelikle kavramsal karmaşadan kurtulmak gerekir. Mesela; eski çağlarda iktisat etmek ; muktesit olmak yani iktisatlı davranmak anlamına gelmekteyken, günümüzde, iktisat yapmaya yani ekonomi ile ilgilenme anlamına dönüşmüştür. Bu durum kavramlar dünyasında kargaşaya yol açtığı gibi, başkaları gibi düşünme ve onların istediği gibi yönlendirilme tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada öncelikle kavramsal çerçeve çizilmekte ve sosyal buhranlara ve krizlere yol açan küresel iktisadi krizin nedenleri üzerinde durulmakta ve ahlaki kodları göz önünde bulunduran çözümler önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: İktisat, ekonomi, iktisadî buhranlar ve sosyal değişim, israf, pazarlama, faiz, zekat Abstract In order to discuss the concepts of Global economic crisis, firstly you need to get rid of conceptual confusion. For example; in the old ages, the to economics ; means thrifty, however today its meaning turns into dealing with the economy. This situation has led to chaos in the world of concepts so it has brought about danger of feel like others and to be directed as they want. In this article, firstly a conceptual framework is drown and it is focused on reasons of global economic crisis that has caused social chaos and crises and solution proposals that take into consideration moral codes, are proposed. Key Words: Economics, economy, economic crisis and social change, waste, marketing, interest, alms

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Bir konuyu anlatmaya başladığımızda ilk bilgi her zaman uyarıcı, zindeleştirici bilgi olmalıdır.

Bir konuyu anlatmaya başladığımızda ilk bilgi her zaman uyarıcı, zindeleştirici bilgi olmalıdır. KAMUSAL ALAN PUBLIC SPHERE Ahmet Battal Prof. Dr. I. KAVRAMIN KAYNAĞI Kamusal alan kavramı üzerindeki tartışmalar bir siyaset ve hukuk tartışması biçiminde cereyan etmektedir. Hukuk bilimi bir kavram bilimidir.

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma

Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Liberal İktisat ve Krizler: Her Seferinde Haklı Çıkan Paradigma Alper Akalın* Giriş: Günümüzde yaşanan küresel kriz ve sebep olduğu tahripkâr neticeler, her kriz sonrasında sorulmasına alıştığımız serbest

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1, 3) Prof.Dr. Hasan ÜNDER (Ünite 2) Uzm. Aziz ŞEKER (Ünite 4) Doç.Dr. B. Aydem

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Kamu Borcu Nasıl Oluştu? Bu Noktaya Nasıl Gelindi? Turkish Debt 1990-2002: How Did We Get Here? TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ SERİSİ

Kamu Borcu Nasıl Oluştu? Bu Noktaya Nasıl Gelindi? Turkish Debt 1990-2002: How Did We Get Here? TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ SERİSİ M. Ferhat Emil H. Hakan Yılmaz Caroline Van Rijckeghem Kamu Borcu Nasıl Oluştu? Bu Noktaya Nasıl Gelindi? Turkish Debt 1990-2002: How Did We Get Here? TESEV YAYINLARI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Detaylı

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve

ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve istanbul TicARET ODASı YAYı N NO: 1989-26 KIT ~ LERIN ÖZELLE Ş TİRİLMESİ ve DUNYA ~ DAKI ORNEKLER SEMINER 15 MAYIS 1989 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1989-26 KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ve DÜNYA'DAKİ

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI *

KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * KAPĐTALĐST SĐSTEMDE KREDĐ EKONOMĐSĐ, FĐNANSAL KRĐZ VE GELĐR DAĞILIMI * Dr. Başak Işıl ÇETĐN Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü ÖZET Finansal krizler

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TOPLUMSAL MALİYETİ

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TOPLUMSAL MALİYETİ Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı KAYIT DIŞI EKONOMİNİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE TOPLUMSAL MALİYETİ Özcan KARATAY Yüksek Lisans

Detaylı

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA AHMET AKGÜL 4. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 Milli Restorasyon: Aslına Sadık Kalarak Yeniden Yapılanma... 5 1- Giriş: Yeni Bir Düzen İhtiyacı... 11 2- Adil Düzen, Denge Düzeni

Detaylı

CDS (Credit Default Swap) Nedir? Ne İşimize Yarar? Kurumların Yeni Kabusu Hile ve Suistimal Yoluyla İçeriden Vuranlar FİNANS TOPLULUĞU

CDS (Credit Default Swap) Nedir? Ne İşimize Yarar? Kurumların Yeni Kabusu Hile ve Suistimal Yoluyla İçeriden Vuranlar FİNANS TOPLULUĞU O k a n Ü n i v e r s i t e s i F i n a n s D e r g i s i FİNANS TOPLULUĞU Aralık 2014 Yıl:4 Sayı: 4 CDS (Credit Default Swap) Nedir? Ne İşimize Yarar? Kurumların Yeni Kabusu Hile ve Suistimal Yoluyla

Detaylı

PROF. DR HAYDAR BAŞ'IN RUSYA PARLAMENTOSU DEVLET DUMASI'NDA YAPTIĞI KONUŞMA

PROF. DR HAYDAR BAŞ'IN RUSYA PARLAMENTOSU DEVLET DUMASI'NDA YAPTIĞI KONUŞMA PROF. DR HAYDAR BAŞ'IN RUSYA PARLAMENTOSU DEVLET DUMASI'NDA YAPTIĞI KONUŞMA Prof. Dr. Haydar Baş Bu eser, 27 Şubat 2013 tarihinde Rus Parlamentosu Devlet Duması'nda Prof. Dr. Haydar Baş ın yaptığı konuşmadan

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012 İçindekiler Önsöz... 3

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı