2) Bir mağazada, bir ürüne satış fiyatı üzerinden %7 indirim yapılmış. Eğer yeni fiyatı 372 TL ise, kaç liralık indirim yapılmıştır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2) Bir mağazada, bir ürüne satış fiyatı üzerinden %7 indirim yapılmış. Eğer yeni fiyatı 372 TL ise, kaç liralık indirim yapılmıştır?"

Transkript

1 MATE 106 SOSYAL BİLİMLER İÇİN TEMEL ANALİZ Ad-Soyad No Uygun cevabı bulunuz. 1)A = πr2 formülü r yarıçaplı çemberin A alanını vermektedir. Bir masa örtüsü A alanına sahipse, yarıçapını A'nın bir fonksiyonu olarak yazınız. 1) 2) Bir mağazada, bir ürüne satış fiyatı üzerinden %7 indirim yapılmış. Eğer yeni fiyatı 372 TL ise, kaç liralık indirim yapılmıştır? 2) 3) 64x /3 ifadesini en sade halde yazın 3) 4) (x - 4)2 = A)x2-8x + 16 B)x2-16 C)x2 + 4x - 16 D)x2 + 8x + 16 E)x2-4x ) 5) (x + 4)3 ifadesinin açılımını en sade halde yazın. 5) 6) 2x - 3 x = 3 eşitliğini çözün. 6) 7) 3-64 ifadesi kaça denktir? 7) 8) 4y2-25 ifadesini çarpanlara ayırın. 8) 9) Aşağıdaki ifadeyi payda da kök olmayacak ve negatif kuvvet olmayacak şekilde yazınız. x-1/2 2 9) 10)x = 2x - (6 - x) ifadesini çözünüz. 10) 11) 7 + ab = ab + 7 eşitliği reel sayıların hangi özelliğidir? 11) 1

2 12) Fahrenheit (F) ve Celsius (C) sıcaklıkları arasında dönüşüm formülü C 100 = F 'dir. 77 F 'yı Celsius (C) dereceye çevirin. 13) Salih saatte 15 TL kazanıyor. Haftalık sağlık masrafı olan 10 TL'yi ayırdıktan sonra kalan parasının onda birini ayırıyor. Her hafta en az 50 TL ayırmak istiyorsa, haftada en az kaç saat çalışmalıdır? 12) 13) 14) x2y + 11xy2 ifadesini çarpanlara ayırınız. 14) 15) 15) 6 x y bölme işlemini yapınız. 16) x3/2 y1/3 ifadesini kök kullanmadan yazın. 16) 17) -6-2 sonucu nedir? 17) 18) 6x2 + 13x + 5 = 0 eşitliğini çarpanlara ayırma yardımıyla çözün. 18) 19) Eğer m = -2, b = 3 ve y = 4 ise, y = mx + b için x'i bulun. 19) 20) p ürünlerin fiyatı olmak üzere, bir şirketin haftalık kazancı r = -2p p formülü ile hesaplanıyor. Ayda 100,000 TL kazanmak için p ne olmalıdır? 20) 21) /5 = 21) A) 1 2 B) 4 C) 1 4 D) E) 2 22) 2t2 + 8t + 6 ifadesini çarpanlara ayırın. 22) 23) 0,4(x + 1,3) = 1,9 denklemini çözün. 23) 24) 2(t - 1) - 3(t - 4) = 4t eşitliğini çözün. 24) 25)x2 + 3x + 5 polinomunu 2x + 1 polinomuna bölünce, bölüm ve kalan nedir? 25) 2

3 26) Saatte 70 km hızla gidiyorken, t dakika sonra almış olacağın yolu ifade eden bir denklem yaz. 26) 27) Hasan ve Tahsin bir iş için eşit miktarda para ödeyecekler. Hasan haftada 15 TL ve 3 haftada birde ekstra 80 TL para verebiliyor. Tahsin ise haftada 50 TL para verebilecek ama ilk 5 hafta par a veremeyecek. Kaç hafta para toplarlarsa eşit miktarda para vermiş olurlar? Kasada toplam kaç liraları olur? 27) 28) x 3 + 4x2-12x 4x 28) A)x3-11x B) x 2 4-4x 2-12x C)5x2-12x D) x x - 3 E)x3 + 4x2-3 29) x eşitsizliğini çözünüz. 29) 30) Bir sayı ile karesinin toplamı 12'dir. Sayıyı bulunuz. 30) Uygun cevabı bulunuz. 31) a 2 - a 3 < a eşitsizliğini çözünüz. 31) 32) 44 (i2 + 4i) toplamını hesaplayınız. 32) i=1 33) Eğer şu anda büyük kardeşin yaşı küçük kardeşin yaşının üç katı ise ve altı yıl sonra iki katı olacaksa, kardeşlerin şu andaki yaşlarını bulunuz. 33) 3

4 34) 5x eşitsizliğinin çözümü 34) A)x - 7 5, x 1 B)x 1 C) -1 x 7 5 D) x 1 E)x - 1, x ) Bir işadamının bir yatırım için iki yıl sonra toplam 37,632 TL'ye ihtiyacı olacak. Şu anda 30,000 TL'si var. Bu parayla yatırım yaptığında, aylık en az ortalama yüzde kaç kazanırsa tam iki yıl sonra bu miktarı elde eder? 35) 36) 4-3x - 5 eşitsizliğinin çözümü A) - < x < B) -3 x 3 C)x 3 D)x < - 3, x > 3 E) çözüm yok 36) 37) 60 k toplamını hesaplayınız. 37) k=1 38) Su filtresi üreten bir firma parça başına işçilik ve malzeme için 15TL harcıyor. Aylık sabit masrafı 50,000 TL ise, filtrelerin tanesini 20 TL'den satarak kar edebilmesi için en az kaç tane satmalıdır? 38) 39) Aşağıdaki toplam sembolünün alt sınırını sıfır yapmak için indis kaydırması yapınız. Çıkan yeni toplam sembolünü yazınız. 10 (m2-4m) m=6 39) Problemi mutlak değer notasyonu kullanarak ifade ediniz. 40) Güvenlik sebebiyle A treni ile B treni istasyonu en az 6 dakika ara ile terk etmelidir. 40) 4

5 41) 4x + 9 = 3 eşitliğinin çözümü 41) A) Sadece x = -3 ve B) Çözüm yok C) -3 x D) Sadece x = E) - < x < Uygun cevabı yazın. 42) Toplam sembolünün sınırları ve indisi nedir? Toplam değerini hesaplayın. 13 (2i2-3i) i=2 42) 43) 2x - 3 < -2 eşitsizliğini çözün. 43) Problemi çözün. 44) Zehra yıllık 31,000 TL maaş ile işe başlıyor. Her yıl %4,5 maaş zammı alırsa, yedinci yılın sonunda ne kadar maaş alır? A) $40,370 B) $42,850 C) $38,930 D) $41,089 44) 45) Bir grup biyolojist bir diyet oluşturmak için deney yapıyor. Protein maya ve mısır unundan elde ediliyor. Karışıma yüzde P maya koyulursa, oluşan protein yüzdesi (% g) g = -200P P + 20 formülü ile elde ediliyor. Buna göre %10 protein içeren bir diyet oluşturmak için, ne kadar maya konulmalıdır? A) %5 B) %6 C)%6,5 D) %7 E) %8 45) 46) Aşağıdaki ifadeyi toplam sembolü ile yazın ) 47) 6 (6- p) toplamını hesaplayın. 47) p=1 5

6 48) Eğer f(x) = 4-3x, o zaman (f f)(x) = A) 16-9x2. B) 6x - 8. C)16-24x + 9x2. D) 9x - 8. E) 8-6x. 48) x2 49) Eğer h(x) = x2 + 1 ise, h(x) = f(g(x)) olacak şekilde f ve g fonksiyonları yazın. 49) 50) Eğer f(x) = 1-2x + 2x ise, f(1) ve f(-1)'i hesaplayın. 50) 51) Eğer f(x) = 3-2x ise, f(f(x))'i bulun. 51) 52) Eğer f(x) = 1 ve g(x) = x + 1 ise, f(g(x)) ve g (f(x))'i bulun. 52) x ) Eğer g(x) = 2x2-3x + 4 ise, g(0) - g(2) = A) 14. B) -2. C)2. D) 0. E) ) 54) f(x) = x2-4'in grafiğini çizmek için (a) Fonksiyonun tanım kümesini bulun. (b) Eksenleri kestiği noktaları bulun. (c) Simetri eksenini bulun. Maksimum veya minimum değeri hesaplayın. (d) Grafiği çizin. 54) 55) Hangisi x'e göre bir fonksiyondur? A)x2 + y2 = 9 55) B) x y = y C)y = ± 4 - x2 D) 3y - x2 = 0 E) 3x - y2 = 0 6

7 56) f(x) = (a) f(0) (b) f(-1) (c) f(4) - f(-2) (d) f(g(0)) (e) g(f(0)) x2 + 2x if 0 x 5 3x - 2 if -3 x < 0 ve g(x) = 1-4x olsun. Aşağıdakileri bulun. 56) 57) f(s) = 9-5s fonksiyonunun tanım kümesi hangisidir? A)s 9 5. B)s 9 5. C)s 5 9. D)s E)s ) 58)f(x) = (a) (f g)(-1) (b) (g f)(-1) (c) (f g)(2) (d) (g f)(2) x - 2 if x 0 2x + 1 if x < 0 ve g(x) = x 2-4 olsun. Aşağıdakileri bulun 58) 59) Eğer f(x) = x2 + 3x - 8, o zaman A) 2x + h + 3. B) 0. C) h 2 + 3h - 8. h D) 1. E) 2x+3. f(x + h) - f(x) h = 59) 60) Eğer g(s) = (a) Tanım kümesi (b) g(0) (c) g(3) (d) g(-4) 3 - s ise, aşağıdakileri bulun. s ) (e) g 1 s 7

8 61) Eğer f(x) = 5-8x ise, aşağıdakileri bulun (a) Tanım kümesi (b) f(1) (c) f(-2) 61) (d) f 5 8 (e) f(t) (f) f(x + 2) 62) Eğer f(x) = x2-2x + 3 ise, aşağıdakileri bulun (a) Tanım kümesi (b) f(2) (c) f(-2) 62) (d) f (e) f(t3) (f) f(s + 1) (g) f(x + h) 63)h(r, s, t, u) = rs veriliyor. h(2, 3, 2, 15)'i hesaplayın. 63) 3 - t2 64) Semra şehirden 32 km uzaklıkta yaşıyor. 60 km sabit hızla evden şehir merkezine alışveri şe giderken, 2 km kala çantasını almadığını fark ediyor. Hemen 60 km sabit hızla eve dönüyor. Seyahati boyunca eve olan uzaklığını hesaplayabileceğimiz bir fonksiyon yazın. 64) 65) Eğer f(x) = 4 - x2 ise, f(x + h) - f(x) 'i bulunuz. 65) h 66)y = x 2 + 4x noktalar eşitliğini sağlayan değerlerin oluşturduğu grafiğin eksenleri kestiği 66) 8

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Temel Kavramlar ) 6-(-) + 8.(-) işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) -0 C) -4 D) 4 E) 6 ) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E)

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MAT 152 Genel Matematik II Final Sorularının Çözümleri: 1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı 1.8.Reel Sayılar Kümesinin Tamlık Özelliği Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel olmayan sayıların kümesi olan irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir ve IR ile gösterilir. Buna

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ TAM SAYILAR ÖĞRENME ALANI : Sayılar ALT ÖĞR. ALANI : Tam Sayılar BECERİLER : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim KAZANIMLAR : Tam sayıları açıklar. ARAÇ VE GEREÇLER : Sayma pulları, termometre Tam sayıların

Detaylı

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 4 4 4 SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ Bir sayının eksiği = x- Bir sayının 10 fazlası _x+10 Bir sayının katı :x Bir sayının / ün = Bir sayının 4/ inin 10 fazlası

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MODÜL 1 // PROFESYONEL

MODÜL 1 // PROFESYONEL MODÜL 1 // PROFESYONEL MODÜL 1 // FİNANSAL FUTBOL PROGRAMI Visa Finansal Futbol a hoş geldin. Sahip olduğun finansal kaynakları etkili şekilde kullanmanın yaşı yoktur. Şimdi, sen de Hedefler, Bütçe, Harcamalarım,

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

(14) (19.43) de v yi sağlayan fonksiyona karşılık gelen u = F v fonksiyonunun ikinci türevi sürekli, R de 2π periodik ve

(14) (19.43) de v yi sağlayan fonksiyona karşılık gelen u = F v fonksiyonunun ikinci türevi sürekli, R de 2π periodik ve nin her g L 2 (S için tek çözümünüm olması için gerekli ve yeterli koşulun her j için λ λ j olacak biçimde λ j ifadesini sağlayan R \ {} de bir λ j dizisinin olduğunu gösteriniz. (13) Her λ j için (19.43)

Detaylı