A-) Efendimiz in (sas) hayatı (siyer) açısından doruk noktası Mekke nin fethidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A-) Efendimiz in (sas) hayatı (siyer) açısından doruk noktası Mekke nin fethidir."

Transkript

1 SORULAR 1-) Kapalı uçlu son, aktif kahraman, ana kahramanın bir kişi olması, neden-sonuç ilişkisi gibi özelliklere sahip olan olay örgüsü aşağıdakilerden hangisidir? A-) Anti olay örgüsü B-) Klasik olay örgüsü C-) Bütüncül olay örgüsü D-) Minimal olay örgüsü E-) Parçacı olay örgüsü 2-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? A-) Efendimiz in (sas) hayatı (siyer) açısından doruk noktası Mekke nin fethidir. B-) Efendimiz in (sas) hayatı açısından tetikleyici olay Hifu l-fud ul a katılmasıdır. C-) Dinleyicinin ilgisini canlı tutma yollarından biri olan dramatik ironi yi siyer anlatırken kullanmamalıyız. D-) Efendimiz in (sas) hayatı açısından tetikleyici olay Hira Mağarası nda inzivaya çekilmesidir. E-) Efendimiz in (sas) hayatı anlatılırken tebyin vazifesi ve örnek ahlakı esas alınmalıdır. 3-) I. Anti olay örgüsü II. Minimal olay örgüsü III. Klasik olay örgüsü Yukarıdaki olay örgülerinden hangisi veya hangileri siyer anlatılırken kullanılmaz? A-) Yalnız I B-) I ve II C-) II ve III D-) Yalnız III E-) I, II ve III 4-) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A-) İzleyicinin ilgisini canlı tutma yollarından birisi olan gizemde merak duygusu ön plandadır ve izleyici, kahramandan daha az bilgiye sahiptir. B-) Kahraman irade gücüne sahip olmalı ve aynı zamanda sempatik de olmalıdır. C-) Öykünün temel bölümlerinden biri olan çözüm kısmı siyer anlatılırken kullanılır. D-) İzleyicinin ilgisini canlı tutma yollarından birisi olan gerilimde izleyici kahramanla aynı bilgiye sahiptir. E-) Siyeri anlatırken Efendimizle izleyici arasında empati kurulmalıdır.

2 5-) Sinema hakında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sinemanın teorisi olmadan pratiği olmaz. B) Batı Sineması karı maximize etmek amaçlı kurulmuştur. C) Sinema gösteriminde kapital finans önemli bir rol oynar. D) Sinema dilinin şekli, içeriğinden daha önemlidir. E) Sinema sektöründe producer (yapımcı) ve cinematographer (görüntü yönetmeni) en önemli faktörlerden biridir. 6-) Türkiye kültür ortamını şekillendirmiş, Yücel Çakmaklı, Salih Diriklik, Mehmet Kılıç ve Mesut Uçakan gibi simaları yetiştiren kurum aşağıdakilerden hangisidir? A-) Sinemaseverler Cemiyeti B-) İlim Yayma Cemiyeti Sinema Akademisi C-) İstanbul Üniversitesi Sinema Kulübü D-) Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü E-) Türk Sinematik Kurumu 7-) İzleyiciye sunulduktan sonra Maraş Olayları nın çıkmasına yol açan yönetmen ve filmi aşağıdakilerden hangisidir? A-) Lütfi AKAD- Gelin B-) Mehmet KILIÇ- Güneş Ne Zaman Doğacak C-) Yücel ÇAKMAKLI- Birleşen Yollar D-) Salih DİRİKLİK- Gençlik Köprüsü E-) Mesut UÇAKAN- Lanet 8-) Dünya sinemasından örnekler getirerek yeşilçam filmlerini ciddi manada etkileyen sinemacı aşağıdakilerden hangisidir? A-) Salih DİRİKLİK B-) Yücel ÇAKMAKLI C-) Umut KUTLAR D-) Lütfi AKAD E-) Mehmet KILIÇ

3 9-) Senaryosunu Amerika da bir Yahudi nin yazdığı İbn Sina yı anlatan ama İslam ı da geri kalmış gibi gösteren filmin ismi nedir? A-)Hekim B-)Tabip C-)Mühendis D-)Kanun E-)Doktor 10-) Fransız Yazar Michel in yazdığı üçleme kitabın ismi ve bu üçlemenin temsil ettiği kavramlar hangi şıkta doğru verilmiştir? A-)#Manchester:Siyasi #Chicago:Ekonomi #Dalles:Sinema B-)#New York:Siyasi #Amsterdam:Askeri #Bollywood:Sinema C-)#Londra:Siyasi #Vietnam:Askeri #İstanbul:Sinema D-)#Pentagon:Askeri #Washington:Siyasi #Hollywood:Sinema E-)#Guantanamo:Askeri #Wahington:Siyasi #Paris:Sinema 11-) Şule Yüksel Şenler in yazdığı ve sinemaya aktarılan başrollerinde Türkan Şoray ın da yer aldığı romanın adı nedir? A-)Umut B-)Bir Sevda C-)Birleşen Yollar D-)Böyle Bitmesin E-)Kara Sevda 12-) Sinemaya başlamadan önce ilk yapılması gereken işlem nedir? A-)Senaryo B-)Synopsis C-)Efekt D-)Folklör E-)Pysical 13-) Amerikan filmlerinde sinemanın her aşamasına uyularak çekilen senaryo şekline ne ad verilir? A-)Kült Senaryo B-)Tüm Senaryo C-)Salt Senaryo D-)Akademik Senaryo E-)Demir Senaryo 14-) Aşağıdakilerden hangisi dünyada sanatla uğraşanların baş sorunudur? A-)Mesaj sorunu B-)Senaryo sorunu C-)İzleyici kitle sorunu D-)Maddiyat sorunu E-)Oyuncu sorunu 15-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A-)Tiyatro canlıdır. B-)Sinema, içine bir çok görsel efektin ve oyun gereği ek ilavelerin katılması ile süslenebilir. C-)Tiyatro, sinemadan daha doğaldır. D-)Tiyatroda seyirci etkin değildir. E-)Sinema da, oyun birden fazla oynanarak çekilebilir. Yani hatalar yapılabilir. 16-) Günümüzde sinemayı bir tebliğ aracı olarak kullanmak isteyen bir müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması caiz değildir? A-) Film setleri ve platolarda bulunmak. B-) Asr-ı Saadet i günümüze taşımaya çalışmak için olayları benzetmek. C-) Sahabeyi ve onların hayatını canlandırmak. D-) 25. Kare gibi bilinçaltı teknikleri ile İslam ı zihinlere nakşetmek. E-) Bir hanımın Hz. Aişe (r. anha) annemizi canlandırması ve sinemada rol alması

4 17-) I. Hz. Peygamber (sas) II. Hz. Musa (as) III. Hz. Hamza (r) IV. Hulefayi Raşidîn V. Hz. Aişe (r. anha) Ezher Uleması na göre yukarıda numaralandırılmış seçeneklerden hangilerinin canlandırılması caizdir? A-) Yalnız I B-) I ve II C-) Yalnız III D-) III, IV ve V E-) III ve V 18-) Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerîm ayetlerinin filme aktarılması sürecinde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir? A-) Yapımcının hazır görsel kullanma düşüncesi B-) Bütçe sıkıntısı C-) Teknik eleman eksikliği D-) İçerik (muhteva) eksikliği E-) Teknik malzeme eksikliği 19-) Bir dönem TRT tarafından yapılan Kur an Filmleri adlı yapımda Fecr Suresi ayet-i kerîmelerinin anlatıldığı pasajda kullanılan ana figür aşağıdakilerden hangisidir? A-) Ud B-) Keman C-) Ney D-) Saz E-) Kanun 20-) Aşağıdakilerden hangisi müslümanların sinema filmi çekememelerinin temel nedenlerinden biridir? A-)Bilinçsizlik B-)Deneyimsizlik C-)Maddi yetersizlik D-)Senaryoların yetersizliği E-)Sağlam bir vizyona sahip olamamaları

5 21-) Aşağıdakilerden hangisi film çekimlerinde önemli olan hususlardan biridir? A-)Güven B-)İnanış C-)Vizyon D-)Misyon E-)Maddi kaynak 22-) Çağrı filmi neden günümüz müslümanları için bir önem atfeder? A-)Modern zamanda çekilmiş en iyi bir film olduğu için B-)Müslüman bir toplumu anlattığı için C-)Film, dünya çapında büyük bir yankı uyandırdığı için D-)Müslümanların bilinçlenmesine sebep olduğu için E-)Bir çok insanın müslüman olmasına sebep olduğu için 23-) Peygamber Efendimiz in (sas) Allah ım sen onu ruhul kudüs ile destekle, Yemin ederim ki, Busra ile San'a arasında beni bu kadar sevindirecek bir dil yoktur! diyerek övdüğü şair sahabe efendimiz aşağıdakilerden hangisidir? A-) Hz. Ka b b. Malik B-) Hz. Hasan b. Ebî Talib C-) Hz. Sa d b. Ubade D-) Hz. Ebû Mes ud el-ensârî E-) Hz. Hassan b. Sabit 24-)Aşağıdakilerden hangisi sinemayı kullanmamızın amaçlarından biri değildir? A-) Medeniyetimizin müktesebatını günümüze ve geleceğe anlatmak ve aktarmak için B-) İnsanların zihninde oluşturulan olumsuz imajları yıkıp, hakikatlerle onları buluşturmak için C-) Daha çok para kazanmak için D-) Tebliğ ve irşadın en önemli araçlarından biri olduğu için E-) Kurgu ve yalanlarla değil, gerçek ve doğrularla insanları tanıştırabilmek için

6 25-)İsmail Lütfi Çakan Hocanın, çıktığı döneme damgasını vuran ve o dönemde özellikle İmam Hatip Liselerinde oynanan aynı zamanda tiyatro ve sinemanın insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne seren piyesinin adı nedir? A) Son İnci Hz. Peygamber (sas) B) Sıra Bizde C) Onlar Böyleydi D) Asr-ı Saadet E) Sahabe Kıvamı 26-) Akademimizin adı neden Hassan b. Sabit olarak konulmuştu? Sinema alanında Müslümanlar olarak 5 temel meseleye ihtiyacımız olduğu vurgulanmıştı? Bunlar nelerdi? CEVAP ANAHTARI 1-) B 2-) A 3-) B 4-) C 5-) D 6-) D 7-) B 8-) C 9-) A 10-) D 11-) C 12-) B 13-) E 14-) A 15-) D 16-) D 17-) E 18-) D 19-) C 20-) E 21-) C 22-) D 23-) E 24-) C 25-) C

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR

SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR SİNEMA YA DA İLAHİ AŞK: İSLAMİ SİNEMADA TASAVVUFİ YOLCULUKLAR Hilmi Maktav Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öz 1990 lar başındaki parlak döneminin ardından ivme kaybeden İslami Sinema, 2000 li yıllarda

Detaylı

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr

Kültür. San at. Akademi. // k ag e m. www.tdvk agem.org.tr I li m Kültür San at // k ag e m Akademi www.tdvk agem.org.tr 2014-2015 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) 1996 yılında kurulmuştur. 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım.

Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım. Cristian Mungiu: Yönetmenler bildikleri hikayeleri anlatmalılar. Bu yüzden Hollywood da değil, Romanya dayım. 2007 yılında Cannes Film Festivali nden Altın Palmiye ile dönen 4 Ay 3 Hafta 2 Gün ün yönetmeni

Detaylı

18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 8-18 Mayıs 2015. Sponsorluk Teklif Dosyası

18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 8-18 Mayıs 2015. Sponsorluk Teklif Dosyası 18. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 8-18 Mayıs 2015 Sponsorluk Teklif Dosyası İÇİNDEKİLER BİZ KİMİZ? 2 NEDEN BİR FİLM FESTİVALİ YAPIYORUZ? 2 NASIL BİR FESTİVAL YAPIYORUZ? 3 HEDEF GRUPLARIMIZ

Detaylı

Soruşturma: Hisar Kısa Film Seçkisi 2011

Soruşturma: Hisar Kısa Film Seçkisi 2011 Soruşturma: Hisar Kısa Film Seçkisi 2011 Mithat Alam Film Merkezi nin 1960 larda Robet Kolej de yapılan Hisar Kısa Film Festivali nin devamı olarak 2005 ten bu yana sürdürdüğü Hisar Kısa Film Seçkisi nin

Detaylı

Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz

Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz 19. Altın Koza Film Festivali nde en iyi film seçilen Babamın Sesi adlı filmin yönetmeni Orhan Eskiköy, yaptıkları filmlerle canlarının yandığı ve acilen çözüm istedikleri

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

GÖRSEL BİR YARATIM OLARAK GELENEK: HACİVAT ve KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ ÖRNEĞİ

GÖRSEL BİR YARATIM OLARAK GELENEK: HACİVAT ve KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ ÖRNEĞİ T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÖRSEL BİR YARATIM OLARAK GELENEK: HACİVAT ve KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi AHMET HACIALİOĞLU

Detaylı

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN Hacettepe Üniversitesi 1 Romandan Sinemaya: Selvi Boylum Al Yazmalım 1 Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN Hacettepe Üniversitesi Giriş Sinema yaklaşık olarak bir asırlık geçmişe sahiptir ve sanat alanında yedinci sanat olarak kabul edilir.

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

mezun olan öğrencilerin daha fazla sayıda istihdam sektöründe

mezun olan öğrencilerin daha fazla sayıda istihdam sektöründe Global Ekonomi ve Kriz Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shıgeo Katsu, Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Ulrıh Zachau in katıldığı Global Economy And Crisis adlı konferans

Detaylı

AUTEUR KURAMI PERSPEKTİFİNDEN DERVİŞ ZAİM SİNEMASI ELÇİN AKÇORA YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI

AUTEUR KURAMI PERSPEKTİFİNDEN DERVİŞ ZAİM SİNEMASI ELÇİN AKÇORA YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI i AUTEUR KURAMI PERSPEKTİFİNDEN DERVİŞ ZAİM SİNEMASI ELÇİN AKÇORA YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNEMA VE TELEVİZYON ANABİLİM DALI ii T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AUTEUR KURAMI PERSPEKTİFİNDEN

Detaylı

Faysal Soysal: Bütün filmlerimde var oluş sorgusu vardır.

Faysal Soysal: Bütün filmlerimde var oluş sorgusu vardır. Faysal Soysal: Bütün filmlerimde var oluş sorgusu vardır. 18 Mart 2008 tarihinde Hisar Kısa Film Festivali çerçevesinde Mithat Alam Film Merkezi nin konuğu İran ve Amerika da sinema eğitimi almış ve bol

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe

Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Mustafa ARSLAN International Burch University, Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü marslan@ibu.edu.ba Özet:Yabancı

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek

Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Halep Üniversitesinden Başbakan Tayip Erdoğan a Fahri Doktora Verilecek G aziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun, 24 Şubat tarihinde Halep Üniversitesini ziyareti

Detaylı

SİNEMA VE HUKUK BİR TÜR OLARAK HUKUK FİLMLERİ

SİNEMA VE HUKUK BİR TÜR OLARAK HUKUK FİLMLERİ SİNEMA VE HUKUK BİR TÜR OLARAK HUKUK FİLMLERİ Doç. Dr. Abdurrahman Saygılı ÖZET Sinema bir yüzyılı aşkın bir zaman önce kitlesellik kazanmış ve zaman içinde üzerinde birçok tartışma yapılmış bir sanat

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Türk Sinemasının En İyi Aşk Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Yakın Çekimin Gücü

Türk Sinemasının En İyi Aşk Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Yakın Çekimin Gücü Türk Sinemasının En İyi Aşk Filmi Selvi Boylum Al Yazmalım Filminde Yakın Çekimin Gücü Prof.Dr. H. Hale KÜNÜÇEN * Özet: Cengiz Aytmatov un ünlü eseri Kızıl Cooluk Calcalım ın Türk Sinemasına aynı adla

Detaylı

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan

Detaylı

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli 1 Merhaba, Yeniden bir akademik döneme daha başladık. En son sayımızdan bu yana öğrencilerimizi mezun ettik, şimdi de yeni öğrencilerimizle buluştuk. Her mezun öğrencimizle biraz azaldık, onlar bizlerden

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II)

2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) 2. DERS Neden Siyer Öğrenmeliyiz?(II) ق ل إ ن ك ن ت م ت ح ب ون ه للا ف اتهب ع ون ي ي ح ب ب ك م ه للا و ي غ ف ر ل ك م ذ ن وب ك م و ه للا غ ف ور ر ح يم (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah ı seviyorsanız, bana uyun

Detaylı

Üç İstanbul dan Üç Devre Bakmak

Üç İstanbul dan Üç Devre Bakmak Üç İstanbul dan Üç Devre Bakmak Mithat Cemal KUNTAY, Üç İstanbul, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2012. Tanıtan: Kudret SAVAŞ* Sosyal ve epik karakter taşıyan şiirlerini topladığı Türkün Şehnamesi adlı bir

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı