TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir.

3 Müessesenin unvanı : Merkezi : Bağlı : olduğu kuruluş : Esas sermayesi : Ödenmiş sermayesi : Seyitömer Linyitleri Ġşletmesi Müessesesi Kütahya Türkiye Kömür Ġşletmeleri Kurumu TL TL Karar organı (Yönetim Komitesi) Karar Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı Kuruluştaki görevi unvanı Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1- Başkan Yüksel KOCA Müessese Müdürü Devam ediyor 2- Üye Yunus AKMAN Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 3- Üye Burhan AYAR Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 4- Üye H. Erhan ÖZHAN Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 5- Üye Faruk DOĞUÇ BLĠ - Ġşletme Müdürü Üye Mehmet UYGUN BLĠ - Ġşletme Müdürü Üye Faruk DOĞUÇ BLĠ - Ġşletme Müdürü Devam ediyor

4 Raporda yer alan kısaltmalar TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu SLİ: Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi BLİ: Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Ton/yev: Yevmiye başına üretilen ton olarak kömür miktarı Kcal/Kg: Kilo kalori / Kilogram YPK: Yüksek Planlama Kurulu AR: Arama ruhsatı İR: İşletme ruhsatı ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı CaCo 3 : Kalsiyum karbonat EİEİ: Elektrik İşleri Etüd İdaresi MTA: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kriblaj: Kömür ayıklama tesisi Lavvar: Kömür yıkama tesisi Dekapaj: Kömür üzerindeki toprak örtüsünün kaldırılması Rodövans: Ruhsatı TKİ ye ait olan maden sahalarının bedel karşılığı üçüncü kişilere verilmesi, Dragline: Kömür ve toprak kazı işinde kullanılan çok büyük iş makinası,

5 İÇİNDEKİLER Sayfa no I. TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A-Mevzuat 1 B-Teşkilat 1 C-Personel durumu 4 III. MALİ BÜNYE 14 A-Mali durum 15 B-Mali sonuçlar 22 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 25 A-Giderler 26 B-Tedarik işleri 29 C-Üretim ve maliyetler 40 D-Pazarlama 81 E-Sigorta işleri 88 F-İşletme sonuçları 88 G-Yatırımlar 92 V. BİLANÇO 100 Aktif 100 Pasif 113 VI. GELİR TABLOSU 121 VII. EKLER 130

6 I. TOPLU BAKIŞ 1960 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ne bağlı olarak linyit kömürü üretimine başlayan Seyitömer İşletmesi, TKİ Yönetim Kurulu nun; tarih 3330/227 sayılı kararı ile müessese statüsüne, tarih 3501/314 sayılı kararı ile bölge müdürlüğüne, tarih 20/172 sayılı ve tarih 2/139 sayılı kararları ile de tarihi itibarıyla yeniden müessese statüsüne dönüştürülmüş, Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ) Müdürlüğü nün de Müesseseye bağlanması aynı karar ile kabul edilmiştir. Seyitömer Linyitleri İşletmesi (SLİ) Müessesi nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih-5999 ve tarih ve 6008 sayılı nüshalarında yayınlanmış ve Müessese tarihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak çalışmalarına başlamıştır. Müessesenin kuruluş amacı, devletin ve TKİ Genel Müdürlüğü nün genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak, linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyacını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan, proje ve programlar tanzim ve takip etmek, uygulama stratejilerinin tespit ve gerçekleştirmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Müessese merkezi Kütahya iline 26 km uzaklıktaki Seyitömer beldesinde, Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün merkezi ise Bursa iline 60 km uzaklıktaki Orhaneli ilçesindedir. Müessese imtiyaz alanı içerisinde 4 adedi BLİ Müdürlüğü sorumluluğunda olmak üzere toplam 7 adet linyit sahası bulunmaktadır. Seyitömer havzasındaki 2 sahada üretim faaliyetleri devam etmekte olup, 1 saha ise 2009 yılı içerisinde Maden İşleri Genel Müdürlüğünden ihale yolu ile alınmıştır. BLİ Müdürlüğü sorumluluğundaki sahalardan 2 adedi Keles bölgesinde bulunmakta olup, diğer 2 saha ise Orhaneli bölgesindedir. Keles teki İR-2403 nolu Davutlar sahası rodövans karşılığı bir şirkete işletilmek üzere verildiyse de şirketin ÇED raporu alamaması üzerine rodövans sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bu sahaların dışında kullanım hakkı Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesine ait olan 1 adet bitümlü şist sahası daha mevcut olup ekonomik olmadığından işletilmemektedir yılı sonu itibarıyla Müessese nin toplam rezervi 232 milyon ton olup bunun 107 milyon tonu BLİ müdürlüğü sorumluluğundadır. Toplam rezervin kategorileri ise 2010 yılı sonu itibarıyla; mümkün rezerv 1,6 milyon ton, muhtemel rezerv 20 milyon ton, görünür rezerv 210 milyon ton ve hazır rezerv ise 0,9 milyon ton biçimindedir. Bu rezervin kalorifik değerleri ortalama kcal/kg, kül oranı % 24-43, kükürt içeriği % 1-4, nem oranı ise % şeklindedir. I

7 Müessese merkezinde üretilen kömürün tamamına yakın bölümü, yıllık kömür tüketimi 5,9 milyon ton (alt ısıl değeri kcal/kg) nominal yıllık üretim kapasitesi 3,9 milyar kwh ve kurulu gücü 4x150 MW olan Seyitömer Termik Santralına, yine Bursa Linyitleri İşletmesinde üretilen kömürün tamamına yakın bölümü de yıllık üretim kapasitesi 1,4 milyar kwh, yıllık kömür tüketimi 1,8 milyon ton ( kcal/kg) ve kurulu gücü 1x210 MW olan Orhaneli Termik Santralına satılmaktadır. Müessesenin son beş yıllık işletme faaliyetine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. II

8 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklar Bin TL Yab.kayn.lara sirayet eden zarar (-) Bin TL Finansman giderleri Bin TL (1.933) (64) Mad.duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,4 Mad.duran varl.birikmiş amortismanı Bin TL Yat.lar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (745) (19) Yat.ların gerçekleşme oranı (nakdi) % ,8 Tüm alım tutarı (malzeme+hizmet) Bin TL Üretim miktarı (tuvönan) Bin ton (497) (6) Üretim miktarı (satılabilir) Bin ton (569) (7,5) Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL Birim üretim maliyeti TL/ton 24,4 18,04 17,33 19,65 23,62 3,97 20 Üretim verimliliği (satılabilir) ton/yev (25) (83) Satış miktarı Bin ton Net satış tutarı Bin TL Stoklar: - İlk madde ve malzeme Bin TL (840) (3,9) - Yarı mamuller Bin TL Mamuller Bin TL Ticari mallar Bin TL Diğer stoklar Bin TL Memur (Ortalama) Kişi Sözleşmeli (Ortalama) Kişi (11) (3,4) İşçi (Ortalama) Kişi (51) (5,2) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,4 Cari yıla ilişkin: - Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur başına aylık ortalama gider TL Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL Söz.meli başına aylık ort.gider TL İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 - İşçi başına aylık ortalama gider TL Dönemine ilişkin kurumlar vergisi Bin TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,5 GSYİH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL GSYİH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL Faaliyet karlılığı (Öz kay.yönünden) % - 63,1 113,2 76,8 78, Mali karlılık (Öz kaynak yönünden) % - 33,4 85,7 72,9 67,3 (5,6) 7,7 Ekonomik karlılık % - 38,2 49,9 42,1 38,6 (3,5) (8,3) Zararlılık % 4, Faaliyet karı veya zararı Bin TL ,9 Dönem karı veya zararı Bin TL (2.994) ,1 Bilanço karı veya zararı Bin TL ( ,2 III

9 Seyitömer havzası ile Bursa nın Orhaneli ve Keles İlçelerindeki kömür ocaklarını işletmek üzere kurulan Müessese 8,5 yılı aşkın süredir faaliyetini sürdürmektedir. Müessesedeki işçi mevcudu her yıl önemli sayıda azalmaktadır. Nitekim toplu bilgiler tablosundan görüleceği üzere 2007 yılında 1348 olan ortalama işçi sayısı, faaliyet döneminde 928 e gerilemiştir. Bu azalma yardımcı hizmet kollarında istihdam edilecek işçiler için sorun yaratmamasına rağmen atölyelerdeki sanat kolları, iş makinaları operatörleri gibi, ustalık gerektiren asli sanatlarda önemli darboğazlara neden olmaktadır. Zira ustalığı tecrübeyi ve kalıcılığı gerektiren bu sanat kollarında istihdam olunacak işçilerin, hizmet alımı suretiyle karşılanmasında sıralanan sorunların yanında, İş Kanununun asli işlerde taşeron çalıştırılamayacağına ilişkin hükmü de engel teşkil etmektedir. İşçi sayısındaki azalmaya bağlı olarak 2010 yılında kişi olan taşeron işçi sayısı kişiye yükselmiştir. Faaliyet döneminde Müessese merkezince 6,1 milyon tonu Seyitömer havzasından 0,9 milyon tonu da İşletmenin Orhaneli ve Keles teki sahalarından olmak üzere toplam 7 milyon ton kömür üretilmiştir. Müessese merkezinin bulunduğu Kütahya İli Seyitömer Beldesindeki açık ocak sahasında ve sahadaki üretim tesislerinde, Kazı Başkanlıklarınca kazısı devam eden höyük ve arkeolojik kalıntılar ile atölye ve iş makinaları gruplarındaki işçi eksikliği dışında bir sorun bulunmamasına ve faaliyetler etkinlikle yürütülmesine rağmen Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü merkezinin bulunduğu Orhaneli İlçesindeki açık ocak sahasında geçmiş yıllarda oluşan heyelanlar ile ODTÜ ye yaptırılan yeni proje kapsamında yürütülen dekapaj faaliyetlerine rağmen Nisan-2012 ayında yeni bir heyelanın oluşması ile çalışmaların durdurulması, yine işletmenin sorumluluğunda bulunan Keles İşletmesinde dekapaj ve üretim faaliyetini yürüten yüklenicinin üslendiği işi yürütememesi sonucu, programlanan kömür üretilememekte ve Orhaneli Termik Santralının kömür ihtiyacının büyük bölümü Seyitömer den gönderilen kömürle karşılanmaktadır yılında 140 kilometre uzaklıktaki Seyitömer den, kamyonla 597 bin ton kömür nakledilerek 9,2 milyon TL tutarında nakliye bedeli ödenmiştir. Bu itibarla gereksiz gider oluşumuna neden olan bu hususun ortadan kaldırılabilmesi için, Orhaneli ve Keles kömürlerinin karakteristiğine göre projelendirilip, EÜAŞ ca inşaa edilen Orhaneli Termik Santralının kömür ihtiyacının bu kapsamda karşılanması için, İşletmedeki idari, teknik ve üretime yönelik darboğazların öncelikle giderilmesi gereklidir. Ayrıca mevcut şartlarda kâr etmesi mümkün olmayan İşletme Müdürlüğüne faaliyet döneminde gönderilen kömürün nakliye dahil ortalama stok maliyeti 31,46 TL/ton, nakliye hariç 16,10 TL/ton dur. Yani İşletmeye, Müessese merkezinin cari yıl birim üretim maliyeti üzerinden kömür verilmektedir. Böylece İşletme dönemi 258 bin TL kârla kapatmıştır. Faaliyet döneminde Müessesece 7,2 milyon tonu Seyitömer ve Orhaneli Termik Santrallarına olmak üzere bir önceki yıldan 483 bin ton fazlasıyla 7,5 milyon ton kömür satılmış ve 401,9 milyon TL tutarında net satış hasılatı sağlanmış ve dönem IV

10 159,6 milyon TL tutarında kârla kapatılmıştır. TKİ nin 4 müessesesi bulunmakta olup, bunların içinde en kârlılarından birisi de Müessesedir. Ancak Müesseseye bağlı Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, TKİ Yönetim Kurulunun gün ve 25/325 sayılı kararıyla, Müessesenin işletmeye dönüştürülerek EÜAŞ a bağlanacağı gerekçesiyle, merkezi Kütahya İli Tavşanlı İlçesinde bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlanmıştır. Yine Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2012/T-14 sayılı kararı ile de Müessesenin tüzel kişiliğinin kaldırılarak İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmesine ve İşletmenin tarihi itibariyle EÜAŞ a devrine karar verilmiştir. Öneriler: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesinin 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün, Keles deki açık ocağında 22 milyon m³ dekapaj 2,7 milyon ton kömür kazı, yükleme ve nakliyesi işini, 43,3 milyon TL bedelle, tarihine kadar yapmak üzere, TKİ Genel Müdürlüğünce açılan ihale sonucu üstlenen yüklenicinin: tarihi itibarıyla öngörülen program iş miktarına göre 12,7 milyon m³ dekapajın ancak %68 i oranında 8,6 milyon m³ nü, 700 bin ton kömür, kazı ve yükleme işinin % 31 i oranında 216 bin tonunu gerçekleştirebilmesi, - İşletme Müdürlüğünün sözleşmedeki hükümlere ve termine göre faaliyetin yürütülmesi konusundaki uyarılarına rağmen, sahada herhangi bir üretim ve faaliyetinin bulunmaması ve şantiyesindeki iş makinalarını, başka bir şantiyesine taşıması, nedenleriyle, İşletme Müdürlüğünün üretim ve satış programını aksatarak taahhüdünü yerine getirmediğinden sözleşme hükümleri doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması (Sayfa; 34-37), 2- Seyitömer kömür havzasındaki kültür varlıklarının kurtarılmasına yönelik olarak yapılan arkeolojik kazı ve çalışmalar çok önemli değere sahip kültür varlıklarının yüzeye çıkarılması ve gelecek kuşaklara da aktarılması için, çok özenle ve tekniğine göre yapılması gereken, zaman alıcı işler olmasına rağmen, Höyükler altındaki yaklaşık 14 milyon ton kömürün üretilebilmesi için, kazı harcamaları Müessese için önemli tutarda gider yükü de oluşturduğundan, kazıların protokol süresi içerisinde bitirilmesi için gerekli önlemlerin alınması. (Sayfa; 37-38), 3- Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nde; yılından bu yana Orhaneli Termik Santrali ne verilmek üzere İşletme Müdürlüğü nce üretilemeyen kömürün işletme dışından taşınmasının sürdürülebilir bir yöntem olmadığı göz önünde bulundurularak, İşletme nin bir an önce kendine yeter hale gelmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması, - Belirsizliklerin ortadan kaldırılması amacıyla, Gümüşpınar, Harmanalan, Sağırlar, Çivili rezerv alanlarında planlanan sondajların en kısa sürede tamamlanarak, V

11 termik santral ihtiyacı kömürün tamamının İşletme bünyesinden sağlanmasına yönelik üretim projelerinin süratle hayata geçirilmesi, - Mevcut yükleme kapasitesinden daha fazla yararlanabilmek için ihtiyaç duyulan sayıda operatör ve şoförün temini için gerekli girişimlerde bulunulması, - İşletme faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen Keles İstihsal-Kontrol Şube Müdürlüğü nün istihsal faaliyetinden çekilerek bir Kontrol teşkilatı şeklinde çalışmalarını sürdürmesi, mevcut rezervin tamamının üçüncü şahıslarca işletilmek üzere ihale edilmesi, ihaleye konu projenin, havzanın farklı kaloriye sahip panolarından saha ortalaması düzeyinde üretim yapılacak şekilde hazırlanması, - Keles kömürlerinin yıkanabilirliğine ilişkin çalışmaların neticelendirilerek Keles üretim sahasına mobil lavvar kurulmasının ekonomikliğinin araştırılması, (Sayfa; 46-51), 4- SLİ Müessesesi ve Seyitömer Termik Santralının birlikte, daha düşük maliyet ve daha yüksek verimlilik anlayışına uygun çalışmasını teminen; - EÜAŞ-Seyitömer Termik Santrali park sahasının tam kapasiteyle kullanılması, stok sahasındaki kömürlerin Dünya daki emsallerine benzer şekilde, kalorifik değerine göre kat kat serilerek regüle edilmesi, stok kömürün artırılmasıyla kazanılacak zaman içerisinde nem oranının düşürülerek kalorifik değerinin yükseltilmesini sağlayacak benzer önlemlerin EÜAŞ ile yapılan protokol hükümleri uyarınca alınmasını teminen EÜAŞ nezdinde girişimde bulunulmak üzere konunun Genel Müdürlüğe iletilmesi, - Toplam kömürün %79 unu üreten yüklenici firmaların üretim faaliyetlerinin titizlikle takip ve kontrolünü sağlayacak bir birim oluşturulması, - Seyitömer Linyitlerinin Kurutulabilirliği konusundaki Ar-Ge çalışmasının Genel Müdürlük nezdinde yakından takip edilmesi, (Sayfa; 51-55), 5- Hukuku Eti Maden İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait, Müessese açık ocağına mücavir sahada yer alan ve rodövans sözleşmesi ile Müessesece kömür üretilmesine izin verilen 155 hektar genişliğindeki kömür lokal alanının, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 80 inci maddesi 5 inci bendi uyarınca TKİ ye devri çalışmalarının devam ettiği bildirildiğinden, bedeli Müessesece ödenen ve kömür üretiminin yapılabilmesi için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan ve sair yollarla iktisap olunan ve tapuda adlarına tescil olunan 3,4 milyon TL tutarındaki taşınmazların, TKİ ye devrinin vazgeçilmez bir koşul olarak, devir sözleşmesine derci (Sayfa; ), 6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek: 13) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Sınırlı Sorumlu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi nin 2011 yılı bilançosu ve ,56 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. VI

12 A- Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Devlet adına linyit işletmeciliği yapmak üzere tarihinde Etibank a bağlı olarak kurulan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 1957 yılına kadar Etibank bünyesinde faaliyet göstermiş, daha sonra tarih ve 6974 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır tarihinde Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi bünyesinde Seyitömer Bölgesi Linyitlerini İşletmek üzere, Seyitömer Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğü kurulmuş, Seyitömer Linyitleri İşletmesi, faaliyetlerini zaman içinde Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Müessese Müdürlüğü olarak sürdürmüştür. TKİ İşletme Müdürlüklerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları kapsamında, TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 141 sayılı kararıyla Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarihi itibariyle tekrar Müessese Müdürlüğü ne dönüştürülmüş ve Orhaneli ve Keles de faaliyet gösteren Bursa Linyitleri İşletmesi de Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne bağlanmıştır. Müessese nin statüsü tarih 146 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiş, Müessese nin kuruluşu ve ana statüsü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 6008 sayılı nüshasında yayınlanmış ve müessese tarihinden itibaren hükmi şahsiyet kazanarak çalışmalarına başlamıştır. Halen bu statüsü ile çalışmalarını sürdürmektedir. Müessese nin amacı; Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyacını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan proje ve programlar tanzim ve takip etmek, uygulama stratejilerinin tespit ve gerçekleştirilmesini sağlamak şeklinde belirlenmiştir. Müessese, kuruluş amacına uygun olarak; belirtilen madenlerin aranması, işletilmesi ve işlettirilmesi, ihtiyaç duyulan sanayi ve ticari tesislerin kurulması, kiralanması veya kiraya verilmesi şeklinde faaliyet konularına da sahip bulunmaktadır. Müessese; 3346 sayılı Kanun gereğince TBMM nin, 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı KHK ler gereğince Sayıştay ın mali, idari, hukuki ve teknik yönden sürekli denetimine tabi olup 233 sayılı KHK de saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunmaktadır. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 141 sayılı kararı ile kurulmuş, Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü de, Müesseseye bağlanmıştır. Ancak Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü TKİ Yönetim Kurulu nun gün ve 25/325 sayılı kararıyla, Müessesenin işletmeye dönüştürülerek 1

13 EÜAŞ a bağlanacağı gerekçesiyle, merkezi Kütahya/Tavşanlı da bulunan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi ne bağlanmıştır. Yine Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2012/T-14 sayılı kararı ile de Müessesenin tüzel kişiliğinin kaldırılarak İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmesine ve İşletmenin tarihi itibariyle EÜAŞ a devrine karar verilmiştir. Müessesenin merkezi Kütahya Seyitömer de olup, teşkilat yapısı; yönetim komitesi, müessese müdürü, üç müessese müdür yardımcısı ve bunlara bağlı şube müdürlükleri ile alt birimlerden oluşmaktadır. Müesseseye bağlı bulunan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünün, işletme merkezi Orhaneli de olup, Keles İstihsal Kontrol Şube Müdürlüğü de bu işletmeye bağlı bulunmaktadır. Teşkilat yapısı; İşletme Müdürü, iki İşletme Müdür Yardımcısı ve bunlara bağlı Şube Müdürlükleri ile alt birimlerinden oluşmakta, İşletme Müdürü aynı zamanda Müessese Yönetim Komitesi Üyeliği görevini de yapmaktadır. Müessese nin TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 396 sayılı kararı ile kabul edilen Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde, zaman içerisinde yapılan güncellemeler, TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 188 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur. TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 292 sayılı Kararıyla; Genel Müdürlükte İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı, Müessese ve İşletme Müdürlüklerinde İş sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı nın kadrosu tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tarih ve 2011/1390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Başkanlığı olarak ihdas edildiğinden, bu karara paralel olarak TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 123 sayılı Kararıyla; söz konusu Daire Başkanlığının adının İş Güvenliği ve Sağlığı Daire Başkanlığı, Müessese ve İşletme Müdürlüklerinde bulunan birimlerin ise İş Güvenliği ve Sağlığı Şube Müdürlüğü ile İş Güvenliği ve Sağlığı Başmühendisliği şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir. TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 190 sayılı Kararıyla; Müessese ve İşletme Müdürlüklerinde doğrudan Müessese ve İşletme Müdürüne bağlı bulunan Özel Güvenlik Teşkilatlarının, Müessese Müdürlüklerinde İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne, İşletme Müdürlüklerinde Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğüne bağlanmasına karar verilerek organizasyon şemalarında değişiklik yapılmıştır. Teşkilat şeması rapor ekinde (Ek: 1) de yer almaktadır. 2- Karar organı: 233 sayılı KHK ve Kurum Ana Statüsüne göre Müessesenin karar organı olan Yönetim Komitesi; bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. Müessese Müdürü Yönetim Komitesinin Başkanı olup; Yönetim Komitesi üyeleri Teşebbüs Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine TKİ Yönetim Kurulunca atanmakta ve bu üyeliklere atanacakların Teşebbüs Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelik ve şartlarına sahip olmaları gerekmektedir. 2

14 Yönetim komitesi, teşebbüsçe tespit edilen esaslara, işletme bütçesi ile programlara uygun olarak, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda Müessesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkili bulunmaktadır. Aynı zamanda Müessese Yönetim Komitesi Başkan ve Üyeleri olan Müessese Müdürü ve yardımcıları görevlerini 2011 yılında da sürdürmüşlerdir. Yönetim Komitesi Üyesi olan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürü ise; TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 237 sayılı Kararıyla Genel Müdürlük Müşavirliğine atanmış, yerine aynı Müessese Tesisler Şube Müdürü, Yönetim Komitesi Üyeliği ve İşletme Müdürlüğüne getirilmiştir. Genel Müdürlük müşavirliğine atanan Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürünce, atama işleminin iptali için Bursa 3. İdare Mahkemesinde açılan davada, mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, adı geçen tarih ve 2504 sayılı Genel Müdürlük oluru ile tekrar Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğüne atanırken, yerine atanan işletme müdürü de Genel Müdürlük Müşavirliğine atanmıştır. Mevcut Yönetim Komitesine raporun giriş kısmında yer verilmiştir yılında Yönetim Komitesi 30 toplantı yaparak, idari ve teknik konularda toplam 46 karar almıştır. 3- Yürütme organı: Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı Müessese Müdürlüğü olup; Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Ayrıca Müesseseye bağlı olan Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğünün İşletme Müdürü ve Yardımcıları da yürütme organı içinde değerlendirilmektedir. Yürütme organı TKİ Genel Müdürlüğünce atanmaktadır. Müessese müdürü ve yardımcıları görevlerini 2011 yılında da sürdürmüşlerdir. Bursa Linyit İşletmeleri Müdürlüğüne yapılan atamalar ise bir önceki bölümde açıklanmıştır. TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 398 sayılı kararıyla Bursa linyitleri İşletmesi Müdür Yardımcısı Güney Ege Linyitleri Müessesesi Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdür Yardımcılığına atanmış, söz konusu atama işleminin iptali için Bursa 2. idare mahkemesinde açılan davada yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden, TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 219 sayılı kararıyla adı geçen tekrar eski görevine iade edilirken, yerine atanan İşletme Müdür Yardımcısı da Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 4- Servisler: Müessese müdürlüğünün bazı birimleri hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. a)hukuk Servisi: Müessesenin hukuk işleri; TKİ Hukuk Müşavirliği Yönergesi ve SLİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Hukuk Müşavirliği; Müessesedeki hizmetlerin ifasında lüzumlu görülen hukuki konularda müşavirlik yapmak, kurumun leyh ve aleyhine açılan davalar ile icra 3

15 takiplerine, vergi itirazlarına, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara dair bütün hukuki işlerin takibini yapmak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Müessesede 1 Hukuk Müşaviri iki avukat görev yapmakta olup, ayrıca kadrosu TKİ Genel Müdürlüğünde bulunan bir Avukat geçici olarak Müessese merkezinde görevli bulunmaktadır. Müessese hukuk servisince 2011 faaliyet döneminde, önceki dönemden devreden 595 dava ve icra takibine ilaveten, yıl içinde açılan 281 dava ve icra takibi ile birlikte 876 dava ve icra dosyası takip edilmiş, bunlardan 254 ü cari yılda sonuçlandırılmıştır yılına devreden 622 dava ve icra takibinin toplam değeri bin TL dir. Söz konusu davaların önemli bir bölümünü, kamulaştırma uygulamalarında ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin bedel tespiti ve tescil davaları ile alacak, tazminat ve emlak vergisi davaları oluşturmaktadır. b)teftiş ve kontrol: Müessesenin teftiş işleri; TKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği ne göre Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı nca yürütülmektedir. Müessesenin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak; Müessese Müdürlüğü için; tarih ve 99/41/6 sayılı cevaplı rapor ile çeşitli konularda 1 soruşturma, 1 inceleme raporu, Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü için; tarih ve 124/44 sayılı Genel Rapor ile çeşitli konularda 1 soruşturma, 5 inceleme raporu düzenlenmiştir. C- Personel durumu: I- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Müessesenin 2011 yılı program kadroları ile ortalama ve yıl sonu itibariyle çalışan personelin sayıları karşılaştırmalı olarak bir önceki yıl sonuçları ile aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 4

16 Personel Çalışan personel Norm Program Çalışan personel Ortalama Yıl sonu kadro kadro Ortalama Yıl sonu kişi kişi sayı sayı kişi kişi A - Memurlar: 1-Genel idare hizmetleri Toplam(A) B - Sözleşmeliler: Sayılı KHK'ye göre çal Toplam (B) C - İşçiler: 1-Sürekli işçiler: Gündelikçiler(saat üc.) Toplam (C) Genel toplam (A+B+C) Yüklenici işçileri tarih ve 468 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatı 2011 yılı personel kadrolarının dağılımı yapılmıştır. Müessesenin 2011 yılı personel program kadrosu, tarih ve 485 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren 2011 yılı İşletme Bütçesiyle kabul edilmiştir. Müessesede memur, sözleşmeli ve işçi personel istihdam edilmektedir yılında 35 memur, 468 sözleşmeli, 1115 işçi olmak üzere toplam 1618 personel kadrosuna karşılık, 2011 yılı sonu itibariyle müessesede 29 memur, 360 sözleşmeli, 913 işçi olmak üzere toplam 1302 personel bulunmaktadır yılı sonu itibariyle müessesede memur, sözleşmeli ve işçi olarak toplam 1325 personel istihdam edilirken, 2011 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla göre % 1,7 azalışla 1302 personel istihdam edilmiştir yılı sonu itibariyle personelin teşkilat içerisindeki dağılımını gösterir çizelge ( Ek:2) de rapor ekinde yer almaktadır. Kurumun memur personel kadroları, 399 sayılı KHK ve bu KHK de değişiklik yapılmasına dair 3771 sayılı Kanun gereği Bakanlar Kurulunca hazırlanan kararname eki I ve II sayılı cetvellerde belirtilmiştir. Genel Müdürlük kadro ihdas ve iptalleri son olarak tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun tarih ve 2011/390 sayılı, tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun tarih ve 2011/2180 sayılı kararları ile kabul edilmiştir. 5

17 Yapılan kadro ihdas-iptal işlemlerine paralel olarak müessese müdürlüğü kadrolarında, müessese merkezi ve Bursa Linyit İşletmeleri Müdürlüğü nde çeşitli unvanlarda toplam 25 kadro ihdas edilirken, 21 kadro da iptal edilmiştir yılı sonu itibariyle 28 olan memur personel sayısında 2011 yılı faaliyet döneminde; Kurum dışından nakil ile 4 artış olurken, kuruluş içi nakil ile 3 azalış olmuş, yıl sonu itibariyle memur personel sayısı 29 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeli personelin özlük hakları, 399 sayılı KHK ve bu KHK de hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydı ile 657 sayılı Kanuna tabi olup, sağlık işlemleri ise memur personelin tabi olduğu mevzuata göre izlenmektedir yılı sonu itibariyle 355 olan sözleşmeli personel sayısında, cari yılda; 17 si açıktan tayin, 5 i askerlik dönüşü, 18 i kurum dışından naklen, 1 i göreve iade, 1 sair nedenler olmak üzere toplam 42 artış olmuş, buna karşılık; 10 u emeklilik, 1 i kurum dışı nakil, 20 si kurum içi nakil, 1 vefat, 5 istifa, olmak üzere toplam, 37 sözleşmeli personel ayrılmış, yıl sonu itibariyle sözleşmeli personel sayısı 360 olarak gerçekleşmiştir. Memur ve sözleşmeli personel hareketini gösterir çizelge (Ek: 3) de rapor eklerinde yer almaktadır. İşçi personelin özlük hakları, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve tadilleriyle, işçilerin üyesi bulunduğu sendikayla imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir yılı sonu itibariyle 942 olan işçi sayısında, cari yılda 65 i açıktan atama, 8 i kurum içi nakil olmak üzere toplam 73 artış olurken, 88 i emeklilik, 3 ü istifa, 2 si askere alınma, 3 ü kendi isteği ile ayrılma, 5 i kurum içi nakil 1 i ölüm olmak üzere toplam 102 azalış olmuş, yıl sonu itibariyle işçi personel sayısı 913 olarak gerçekleşmiştir yılı sonu itibariyle müessesede çalışan işçilerin 576 sı müessese merkezinde 339 u Bursa Linyit İşletmelerinde çalışmaktadır yılı sonu itibariyle işçilerin 370 i esas işletmelerde, 367 si yardımcı işletmelerde, 176 sı idari birimlerde çalışmaktadır yılı sonu itibarıyla Müessese Müdürlüğünde, toplam 913 işçi personelin 310 unun emekliliği dolmuş olup, her an emekli olabilecek durumdadır. İşçi hareketini gösterir çizelge (Ek: 4) de rapor ekinde yer almaktadır. Müessesede 2011 yılı sonu itibariyle 44 özürlü, 23 eski hükümlü, 8 terör mağduru, 7 si 3413 sayılı SHÇEK Kanunu kapsamında olmak üzere toplam 82 özel statülü personel istihdam edilmektedir. Müessese Müdürlüğünde; 5 Başuzman görev yapmaktadır. Önceki yıllarda aktif görevlerde bulunan Başuzmanların uzmanlık alanlarına göre değerlendirilmelerinde yarar görülmektedir. 6

18 2011 yılında personel ile ilgili işlemler aşağıda açıklanmıştır tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programını düzenleyen tarih ve 2010/967 sayılı Kararnameyle; açıktan ve naklen atamalar ile ilave atamaların usul ve esasları düzenlenmiştir. Müessese Müdürlüğünde 2011 yılında yapılan açıktan ve naklen atamalar ile ilave atamalar bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. Kurumun Diğer Müessese ve işletmelerinde olduğu gibi Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesinde de dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır kamyon şoförü, tamir-bakım atölyesi usta ve teknisyenleri, maden teknikeri, topoğraf, kantarcı vb. kalifiye işçi ihtiyacı devam etmektedir. Yönetim Kurulu nun tarih ve 236 sayılı kararıyla Hazine Müsteşarlığına sunulan TKİ Kurumu Tamir-Bakım Personeli İhtiyaç Analiz ve Tespit Raporu Hazine Müsteşarlığı nın tarih ve sayılı yazılarıyla uygun görülerek, 2010 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi çerçevesinde Kurumun Müessese ve İşletmelerinde bulunan makina parkının gerektirdiği tamir-bakım elemanı ihtiyacının giderilmesi için 197 personelin açıktan atamasına izin verilmiştir. Bu miktarın 40 ı Müessese merkezi, 23 ü Bursa Linyitleri İşletmesi olmak üzere toplam 63 ü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi ne ayrılmış bulunmaktadır. Söz konusu izin kapsamında atamaya ilişkin işlemlere 2010 yılında başlanmış, tarihinde yapılan sınavlar sonucunda belirlenenlerin atama işlemleri 2011 yılında tamamlanmıştır yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde TKİ Yönetim Kurulu nun tarih ve 4 sayılı kararı ile, Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesine 2011 yılında, müessese merkezi için 5, Bursa Linyitleri için 5 olmak üzere 10 açıktan atama kontenjanı verilmiştir. Yıl içinde 2011/1 KPSS Sınavı yerleştirmeleri sonucunda çeşitli branşlarda 10 mühendis ile 2010 yılında atama işlemeleri tamamlanamayan 4 sözleşmeli elamanın açıktan ataması yapılmıştır yılında 14 sözleşmeli, 65 işçi olmak üzere toplam 79 açıktan atama yapılırken, 10 sözleşmeli, 88 işçi olmak üzere 98 eleman emekli olarak görevinden ayrılmıştır. Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programlarıyla verilen izinlerle açıktan ve naklen atamalar yapılmakla beraber TKİ Müessese ve İşletmelerinde sürekli eleman açığı ortaya çıkmaktadır. Kurum hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için, TKİ işletmelerinde ortaya çıkan eleman açığı, Kurumca gerçekleştirilen birtakım hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılması veya doğrudan işçilik hizmeti satın alınmasıyla karşılanmaktadır. 7

19 2011 yılında da üçüncü kişilere; dekapaj ve kömür üretimi, kömür nakli, personel taşıma, temizlik, kalorifer hizmeti, kaynak işleri, kömür torbalama-yüklemeboşaltma işleri ile tamir-bakım atölyelerinde işçilik hizmetleri yaptırılmıştır. Hizmetin aksatılmaması için müteahhit eliyle yaptırılan hizmet alımlarında bir önceki yılsonu olan bu kapsamdaki işçi sayısı, 2011 yılı sonu itibariyle olmuştur. Bu yolla yapılan hizmet alımlarının İş Kanunu açısından asıl işveren alt işveren ilişkisinde bazı hukuki problemler doğurduğu, bu şekilde işçi çalıştırmanın muvazaa kabul edilerek, yargı kararların da ihtilafların İş Kanununun geneli açısından yorumlandığı, Kurum sorunlarının dikkate alınmadığı, davaların Kurum aleyhine sonuçlandığı görülmektedir. Önceki yıllar denetim raporlarında açıkladığı üzere; 4857 sayılı Kanunun 2/6 maddesi kapsamında TKİ ile yükleniciler arasında asıl (üst)-alt işveren ilişkisi kurulduğundan, yüklenicilerin çalıştırdığı işçilere ödemesi gereken kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretlerinin uygulamasında TKİ nin de alt işverenle birlikte sorumlu tutulması na ilişkin Yargıtay Kararları dikkate alınarak, yüklenicilerin iş bitiminde işçilere ödemelerin eksiksiz yapıldığını gösterir belgeyi ibraz edecekleri hususunun sözleşme ve şartnamelere konulmasında yarar görüldüğü ifade edilerek, Hizmet alımlarıyla ilgili sözleşmelerin 4857 sayılı İş Yasasının 2 inci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmüne uygunluğunun sağlanması, hizmet alımları ile ilgili olarak yeterli iç mevzuatın hazırlanmasını teminen Genel Müdürlük nezdinde girişimlerde bulunulması, hizmet alımı suretiyle yaptırılan işlerde ayrıca Kurum personeli çalıştırılmaması önerilmiştir. Kurum aleyhine verilen yargı kararlarının sürekli artması konunun idari tedbirlerle çözümünün mümkün olamayacağını, aynı durumun başka kamu kuruluşlarında da yaşanması nedeniyle, kalıcı ve köklü çözümün yasal düzenleme ile sağlanabileceğini göstermektedir. Denetim döneminde memur ve sözleşmeli personel için TKİ Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca tarihinde yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olan müessese merkezinde görevli 2, Bursa Linyitleri İşletmesinde 1 elemanın unvanlarında değişiklik yapılmıştır. TKİ Yönetim Kurulunun muhtelif kararlarıyla da, işçi personel ücret gruplarında yeknesaklığı sağlamak üzere 13 ncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi uyarıca Bursa Linyitleri İşletmesinde 38 yevmiyeli personelin unvan değişikliği yapılmıştır. 2- Personele yapılan harcamalar: 2011 yılında müessese personeli için yapılan harcamalar 2010 yılı sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 8

20 Harcanan Harcanan Personele yapılan harcamalar Toplam harcama Bin TL Kişi başına ayda düşen TL Ödeneğin son durumu Bin TL Esas ücretler Bin TL Ek ödemeler Bin TL Sosyal giderler Bin TL Cari yıl toplamı Bin TL Geçmiş yılla ilgili ödeme ve geri alışlar Bin TL Toplam harcama Bin TL Kişi başına ayda düşen TL A-Memurlar B-Sözleşmeli personel C-İşçiler Genel toplam (A+B+C) Geçen yıl toplamı Fark 31 (591)

21 2010 yılında bin TL olan personel gideri, 2011 yılında toplam bin TL olmuştur. Bu tutarın bin TL si cari yılla, bin TL si de geçmiş yılla ilgili bulunmaktadır yılında yapılan toplam personel harcamalarının % 2 oranında bin TL si memur personele, % 20 oranında bin TL si sözleşmeli personele, %78 oranında bin TL si işçi personele yapılmıştır yılında cari yılla ilgili personel harcamalarının % 51 oranında bin TL si esas ücretler, %20 oranında bin TL si ek ödemeler, % 29 oranında bin TL si sosyal giderlerden oluşmaktadır. Cari yılda kişi başına ayda düşen tutar; memurlarda TL, sözleşmelilerde TL, İşçilerde TL olmuştur. TKİ de memur personele 657 sayılı Devlet memurları Kanununa göre aylık, tazminat ve ek ödemeler ödenmektedir yılının ilk altı ayı için 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2011 yılının ikinci altı ayı için tarihli (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, belirlenen oranlarda aylık, ek gösterge ve tazminatlar uygulanmıştır. 399 sayılı KHK nin eki (I) sayılı cetvelde yer alan personele ödenmekte olan ek tazminat oranı tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunla %100 den %200 e yükseltilmiştir. 399 sayılı KHK nin eki (II) sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personele 2011 yılı için Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2011/T-20 sayılı kararı ile belirlenen ücret ödenmiştir. İşçi personele Kamu İşletmeleri İşveren Sendikası ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında imzalanan tarihlerini kapsayan 13. dönem Toplu İş Sözleşmesi uygulanmıştır. 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde; 2011 yılı birinci altı ayı için; tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan işçilere tarihi itibarıyla almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere %4, 2011 yılı ikinci altı ayı için; tarihinde iş yerinde çalışmakta olan işçilere tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere % 4 zam yapılmıştır. 13 üncü Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ayrıca çeşitli sosyal haklarda iyileştirmeler sağlanmıştır yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazıları ile TKİ Genel Müdürlüğüne 2011 yılı için saat fazla mesai izni uygun görülmüştür. 10

22 TKİ Yönetim Kurulunun tarih ve 83 sayılı kararıyla kuruma tanınan saat fazla çalışma izninin, saatinin sözleşmeli personele, saatinin işçi personele kullandırılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünde 2011 yılında işçi personele toplam saat fazla mesai yaptırılmıştır. 3- Sosyal konular ve giderleri: Müessese personeli için 2011 yılında yapılan sosyal giderler geçen yılla mukayeseli olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 11

23 Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Sosyal giderler 2010 Bin TL 2011 Bin TL 2010 Bin TL 2011 Bin TL 2010 Bin TL 2011 Bin TL 2010 Bin TL 2011 Bin TL Fark Bin TL A-Cari yılla ilgili: 1-Aile ve çocuk yardımı Evlenme, doğum ve ölüm yardımı Sosyal yardım Barındırma giderleri (215) 5-Yedirme yardımı (9) 6-Giydirme yardımı (90) 7-Taşıma giderleri TC Emekli Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı Sosyal Sigortalar Kurumu primi işveren payı İşsizlik sigortası primi işveren payı Sağlık giderleri (46) 13- Genel sağlık sigortası primi Eğitim giderleri Spor giderleri Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar Personel dernek ve vakıflarına yardımlar Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler (34) Toplam (A) B-Geçmiş yıllarla ilgili: 1-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı Diğer ödemeler Toplam (B) Genel toplam (A+B)

24 2011 yılında sosyal giderler toplam bin TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal giderlerde bir önceki yıla göre % 11 oranında artış olmuştur yılında toplam sosyal giderlerin %73 oranında bin TL si cari yılla, %27 oranında bin TL si geçmiş yılla ilgili bulunmaktadır. Cari yılda yapılan sosyal giderlerin %17 si memur ve sözleşmeli personele, %83 ü işçi personele ait bulunmaktadır. Cari yılda memur ve sözleşmeli personele yapılan sosyal giderler; aile ve çocuk yardımı, SGK na ödenen kurum karşılığı ve ek karşılıklar ile emekli ikramiyesinin cari yılla ilgili olan kısmıdır. Cari yılda işçi personele yapılan sosyal giderler; SSK primi ve işveren payı ile işsizlik sigortası primi işveren payı ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılan ödemelerden oluşmaktadır. İşçi personele Toplu İş Sözleşmesinin 55 inci maddesinde belirlenen yemek bedeli, evlenme, doğum, ölüm, hastalık yardımı, taşıt yardımı, ayni ve nakdi sosyal giderler olarak verilen kömür yardımı ödenmiştir. Geçmiş yılla ilgili sosyal giderler; emekli ikramiyesi ve işten ayrılma tazminatının geçmiş yıllarla ilgili bölümünden oluşmaktadır. Müessesenin; memur, sözleşmeli personel ve işçilerine tahsis edilmek üzere, müessese merkezinde 290, Bursa Linyitleri İşletmesinde 218, Keles İstihsal Kontrol Müdürlüğünde 76 olmak üzere toplam 584 lojmanı bulunmaktadır. Bunlardan 567 adedi dolu, 17 adedi boş bulunmaktadır. Bursa Linyitleri Orhaneli İşletme Müdürlüğünde 35, Keles Linyitleri İstihsal Kontrol Müdürlüğünde 41 lojman TKİ Konut Yönergesi ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tebliğleri çerçevesinde Kurum dışı kamu personeline tahsis edilmiştir. 13

25 III. MALİ BÜNYE Müessesenin sadeleştirilerek analize elverişli hale getirilen varlık ve kaynaklarının ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Mali durum Varlıklar ( Aktif ): 1 - Dönen varlıklar: Fark Bin TL % Bin TL % Bin TL a ) Hazır değerler , ,2 (473) b ) Kısa sürede paraya çevrilebilir eğerler , , Duran varlıklar : Toplam ( 1 ) , , a ) Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 597 0, ,1 27 b) Bağlı değerler , , Toplam ( 2 ) , , Varlıklar toplamı Kaynaklar (Pasif): 1 Yabancı kaynaklar : a ) Kısa vadeli , , b ) Uzun vadeli , ,2 (3.300) Toplam (1) , , Öz kaynaklar , , Kaynaklar toplamı Bilançonun sadeleştirilmesi amacıyla 139 bin TL tutarındaki kömür satışlarına mahsuben alınan avanslar, kömür stoklarına ilişkin tutardan düşülmüştür. Müessesenin varlık ve kaynakları bir önceki yıla göre %30 oranında 95,4 milyon TL tutarında artmıştır. Müessesenin, bir önceki yıla göre: -Hazır değerleri 473 bin TL, kıdem tazminatı karşılığı hesapları arasında yapılan mahsup nedeniyle borç ve gider karşılıklarının yer aldığı uzun vadeli yabancı kaynaklar 3,3 milyon TL tutarında azalırken, 14

26 -Ticari alacakların 20,1 milyon TL, ana teşekkülden olan alacaklardaki artışa bağlı olarak diğer alacakların 42,9 milyon TL, stokların 6,9 milyon TL ve gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklardaki 104 bin TL tutarındaki artış sonucu kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 70,1 milyon TL, -Net maddi duran varlıkların 165 bin TL, net özel tükenmeye tabi varlıkların 26,1 milyon TL artmasına karşılık maddi olmayan duran varlıklardaki 0,6 milyon TL tutarındaki azalış sonucu bağlı değerler 25,7 milyon TL tutarında, artmıştır. Yine, -Ticari borçları 9,8 milyon TL, ödenecek vergi ve diğer yükümlülüklerin 1,4 milyon TL, kıdem tazminatı karşılığındaki artışa bağlı olarak borç ve gider karşılıklarının 28,1 milyon TL artmasına karşılık, diğer borçlar, alınan avanslar ve gider tahakkuklarının 0,9 milyon TL azalması sonucu kısa vadeli yabancı kaynaklar 48,5 milyon TL, -Öz kaynaklar ise dönem kârındaki artışa bağlı olarak 50,2 milyon TL tutarında, artmıştır. Müessese faaliyet dönemini bin TL tutarında kârla kapatmış bin TL tutarındaki kurumlar vergisinden sonra, dönem net kârı TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kârın ise bin TL sinin yasal yedek olarak ayrılması, bin TL sinin ise Genel Müdürlüğe devri kararlaştırılmıştır. Bu nedenle 2012 yılında ana teşekküle devredilecek kâr, mali bünyedeki kaynakların ayrıntısına ilişkin (Ek: 6) sayılı çizelgede diğer yabancı kaynaklara alınmış yedeklere mahsup olunacak kâr ise öz kaynaklarda bırakılmıştır. Bu itibarla Müessesenin diğer öz kaynak kalemlerinde bir değişiklik olmadığından, öz kaynaklar cari yıl dönem kârında bırakılan 50,2 milyon TL tutarında artmıştır. Müessesenin (Ek: 5,6) olarak rapor ekleri arasına alınan varlık ve kaynakların ayrıntısına ilişkin tablolarda yer alan bilanço kalemlerinin kendi aralarında ve gelir tablosu kalemleri arasında kurulan oranlar ve bunlara ilişkin açıklamalar aşağıdadır. A- Mali durum: 1- Mali yapı oranları: a) Mali kaldıraç: Yabancı kaynaklar x x100 Varlıklar toplamı % % = = 36,9 33,9 Varlıkların finansmanındaki, yabancı kaynakların payı 3 puan artmasına rağmen, bir önceki yıla göre 45,2 milyon TL tutarında artan, yabancı kaynaklardaki artışın 20,6 milyon TL si ayrılan kıdem tazminatı karşılığından kaynaklanmaktadır. 15

27 Ayrıca 153,6 milyon TL tutarındaki yabancı kaynakların %27 sini gerçek borç niteliğinde olmayan 41,9 milyon TL tutarındaki iç sigorta ve kıdem tazminatı karşılığı oluşturmaktadır. Bu tutar yabancı kaynaklardan elimine edildiğinden ise, oran %27 ye gerilemektedir. Bu itibarla, Müessesenin borçlarını ödemede kaynak sıkıntısı bulunmamakta olup, tam tersine Genel Müdürlüğe kaynak aktarmaktadır. Dönem sonu ticari borçlardaki artış, Ocak-2012 ayında ödenen gerçek ve tüzel kişilere borçlardan kaynaklanmakta olup, ayrıca yabancı kaynaklardaki artışın 73,2 milyon TL si de Genel Müdürlüğe devrolunacak kâr payından kaynaklanmaktadır. b) Mali yeterlilik (Finansman): % % Öz kaynaklar x x100 Yabancı kaynaklar = = 170,6 195,4 Müessesenin mali yeterlilik oranı 25 puan gerilemesine rağmen, bu husus kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasından kaynaklanmıştır. Nitekim faaliyet döneminde ayrılan 20,1 milyon TL tutarındaki kıdem tazminatı karşılığı ayrılmamış olsa idi oran %196,3 olarak gerçekleşmiş olacaktı, ayrıca yukarıda değinildiği üzere iç sigorta ve kıdem tazminatı karşılıklarının toplamından oluşan 41,9 milyon TL tutarındaki yabancı kaynakların elimine edilmesi durumunda oran %234,6 olmaktadır. Yıl içi fon hareketlerinin dönem sonu itibarıyla sonuçlarını, fon kaynakları ve fon kullanımları olarak gösteren fon akım tablosu ile hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren nakit akım tablosu üzerinde yapılan incelemede, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde (Sıra no:1) sıralanan kabuller doğrultusunda hazırlanamadığı görülmüştür. Bu nedenle fon akım ve nakit akım tablosu rapor ekleri arasına alınmamıştır. Ancak Kurumun diğer Müesseselerinde de, bu iki tablonun düzenlenmesinde benzeri hataların yapıldığı ve benzeri kalemlerde farklı yorumlar yapıldığı denetimlerde gözlendiğinden, hazırlanması Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca zorunlu olan ek mali tabloların anılan Tebliğdeki esaslara göre, kolaylıkla düzenlenebilmesi için Genel Müdürlükçe detaylı program hazırlanarak, uygulanması gereklidir. Öte yandan 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, Kavramsal Çerçevede yeralan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorunda oldukları gibi, Kanunun Geçici 6 ncı maddesi 16

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü

FAALİYET RAPORU. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü TKİ GARP Lİnyİtlerİ İşletmesİ Müessesesİ Müdürlüğü 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIK SAYFA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ 2005 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 24/260 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1) DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN TANITIMI 06/12/2012

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2023 Karar No. 2016/12470 Tarihi: 26.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRET-

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı KHK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı