Mehmet Ali Akıncı (Ozanköy-Girne İskenderun, 1992)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Ali Akıncı (Ozanköy-Girne 1901 - İskenderun, 1992)"

Transkript

1 Mehmet Ali Akıncı (Ozanköy-Girne İskenderun, 1992) Alemdaroğlu ya da Bayraktaroğlu diye bilinirdi. Adını 1922/23 yıllarında Lefkoşa'da yayımlanan Davul adlı mizah gazetesiyle duyurmuştur. Bu gazeteye Hasret-keş (H...), Hasretkeş Çelebizâde Türkoğlu, Ulvi Alp (U.A.), M.A. (Mehmet Ali), Destancı-başı, Hak-gû gibi takmaadlarla düzyazılar, şiirler yazmıştır. Bazı yazılan ise imzasız çıkmıştır. Yazılarının bir bölümü Davul'un Hikâyesi, Eski Defter'den, Kalaylar, Monolog, Mum Gibi Sözler, Seyahat intibaları sütunlarında yayımlanmıştır. Düzyazılarında/ şiirlerinde Anadolu kurtuluş savaşı veren öndegelenleri, subay ve askerleri ululamışhr. Anadolu'nun geleceğine bel bağlarken, Rum çığırtkanlanyla da mizahi bir dille alay ediyor, onların saldırgan tutumlarına yanıtlar veriyordu. Sosyal hayatımızdan alman mizah hikayeleriyle de zamanında çok ilgi çekmiştir. Haftalık Davul gazetesinin çoğu yazıları onun kaleminden çıkmadır. Hatta, 'Davul' başlığının altındaki "Davul sahne-i matbuatta dan dan edecek Pazarları kariinihandan edecek." ikiliği de onundur. Mizah şiirleri arasında hâlâ bugün bile dillerde dolaşanları vardır. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın Kıbrıs Türkleri'ne verdiği haktan yararlanarak Türkiye'ye göçmüş; bir ara öğretmenlik yapmış, istiklâl Mahkemeleri'nde çalışmış ve uzun yıllar emek verdiği kamu hizmeti yüzünden Güney Anadolu'nun çoğu il ve ilçelerini dolaşarak, emekliliğinde son durağı olan iskenderun'da 91 yaşında iken hayata gözlerini yummuştur. ŞİİRLER AKDENİZ SAHİLLERİNDEN (Davul gazetesi, Lefkoşa, 26 Teşrîn-i Sânî (Kasım) 1922) Büyük anne benim ruhum seninkiyle mümtezic, Benim kalbim ancak senin aşkın ile uruyor. Bil ki benim saf kalbimde sönmeyecek sevdan hiç, Yüz yıl evvel nasıl ise yine öyle duruyor. Çünki benim kanımda da Osmanlılık sânı var ~ Çünki benim kanımda da bir Turanlı kara var. Gelebilsem âğûşıfta koşabilsem yanına Ne çâre ki esîr gibi yaşıyorum bu yerde Mümkin olsa ve sığmsam âğûşıfta sânına Âh olmasa aramızda Akdeniz'den bu perde... Bırak beni annem ile kavuşayım Akdeniz, Ben geçince sakin durma Ceyhan gibi Akdeniz. Ey vatanım Tanrı şahit unutmadım seni ben, îmânım var bir gün yine gireceğim koynuna, Güllerini dermek için olmasaydı bu diken, Anne bulmuş yetim gibi dolanırdım boynuna... Ey Akdeniz yol ver bana, dur suların akmasın Dalgaların, bu hicranlı kalbciğimi yıkmasın...

2 Hâtıra Defterimden: GONCOLOZ (Davul gazetesi, Lefkoşe, 7 Kânûn-ı Sânîl923) Ufacık bir vesile-i tahattur insanı bazan uzun müddet düşündürür. İşte bugün "Goncoloz" günü olmak hasebiyle eski bir maziyi tahattur edebildim. Hâlâ hatınmdadır: Kânûn-ı Sânî'nin yedinci günü akşamı idi. Ma'-aile komşu Meryem Abagil'e gitmiştik. Ben henüz on sekizde ya var ya yoktum. Zaten bütün mahallenin kadınları abam idi. Bu sebepten benden kaçınmıyorlardı. Meryem Aba'nm on altısına merdiven dayamış bir kızcağızı var idi. O, çorap örerken ben de derslerimi ezber ederdim. Lakin hakikatte aşk ve hayal kitabının sahifelerini ezberlerdim. Yoksa ders nedir; kitap nedir, kimin aklında... Gözlerim gizli gizli Meryem Aba'mın kızı Sâniha'nm gözleri içine bakıyor. Sâniha da benim yaptığımı taklid ediyor. Hatta bazı defalar yanlışlıkla çorap iğnesini minimini ellerine de batırıyordu. Bu biçim çalışmak nasıl olacak? Muallim kürsüye çıktığında söylediği sözler kafama dank ederse şeytan başıma binsin... peh... benim aklım fikrim Sâniha'da idi... Baktık, bakıştık; gözlerimiz bakmaktan usandı. Sâniha yatmak için odasına, ben de annemin yanına çekildim... Öte komşu Hatice Monla "Goncoloz" hikâyelerini anlatıyordu... "Goncoloz" insana her kıyafette görünürmüş. Bazan insan ya kadın yahut erkek, bazan çocuk, bazan da hayvan kıyafetine gir ermiş. Bilmem hangi köylünün sırtına atlamış da adamcağızı çatır çatır çatlatmış... Geçen sene rahmetlilere karşın Süleyman Dayı da bir defa Goncoloz'un sırtına atlamış; tâ Hindistan'a kadar kendisini götürmüş de Süleyman dayı koynunu, koltuğunu Hindistan ceviziyle doldurarak buraya kadar getirmiş... Hatice Monla'nm Goncoloz hikâyesi uzadıkça uzamış; beni de bir sıkıdır tutmuştu. Dışarıya çıkmak için kendimde fena halde bir ihtiyaç hissediyordum. Fakat Goncoloz'u ne yapmalı?.. Allah etme karanlıkta sırtıma binecek olursa elimi belimi kıracaktı... bu da olmazdı. Goncoloz korkusuyla donu doldurmak da doğru değildi... Kendi gururumu kırmamak için bir arkadaş da çağırmayarak dışarıya çıktım. Sündürmeden geçerken önüme bir karaltı çıkmasın mı? Ne yapacağımı şaşırıp dururken o hayal de üstüme doğru geliyordu... İş şakaya gelmezdi; miskinane durup da Goncoloz'un altında kalıp çatlamak olmazdı ya! Hemen fırlayarak Goncoloz'un ensesine binmeğe azmetmiş isem de karanlıkta kucağına düştüğümü farketmiştim... Bir boğuşmadır başladı. Her nasılsa Goncoloz'u, açık kanadından ziya çıkan bir oda kapısının önüne kadar sürüklemiş isem de korkunun tesiriyle oraya düşüp bayılmıştım. Ayıhp da ellerimle Hindistan cevizini ararken yediveren gülü gibi Sâniha'nın yanaklarını dudaklarımda gezerken buldum. Talih, Hasretkeş kuluna yardım etmiş; Goncoloz onu Hindistan'a götürecek iken gülistana getirmişti de haberi yok... Lokman Hekim (Doktor Hafız Cemal) (Baf, İstanbul, 19 Nisan 1967) Hekimliğinin yanısıra halkımızın eğitim ve kültür işleriyle de ilgilenmiş bu uğurda unutulmaz çabalar sarfedip özverilerde bulunmuş, birçok zor lukla karşılaşmıştır. ;. Yüzyılımızın başlarında hekimlik yapmak üzere Kıbrıs'a dönmüş, yaraşıra Lefkoşa'da bir dil okulu ile bir sanat okulu açmıştır. Bu dönemde halkın sağlığıyla ilgili, pratik bilgileri içeren broşürleri kendi matbaasında basıp dağıtmış, toplumun kalkınması için yol gösterici düşüncelerini yazıya dökmüştür II. Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a dönmesine karşın, Kıbrıs'la ilgisini hiç kesmemiş, ge- zici hekimliğini dönem dönem 1950'li yıllara değin sürdürmüştür. İstanbul'da çıkardığı Lokman Hekim dergisi (Temmuz Ağustos 1958) halk sağlığının korunmasında başlıca etken olmuştur. Sağlıkla ilgili yazılarını, sürekli olarak, yerli gazetelerde de sürdürdüğü görülür. En önemli eseri Kıbrıs Osmanlılarına Son Hediye-i Âcizânem veyahut Kıbrıs'ta Geçen Dört Senelik Macera'yı Hayatım adlı anılarıdır (İslam ve Mir'at-ı Zaman Matbaaları, Lefkoşa, 1909). Hasanbulli'ler Destanı ile Halid Arab Destanı onun kaleminden çıkmadır.

3 ŞİİRLER HALİD ARAB'IN DESTANI (Lefkoşa 'da Dellal Aziz 'in oğlu Halid 'in hayat kadını Gülsüm'«nasıl bıçaklayıp öldürdüğünü ve asılana kadar olan macerasını anlatır. Halid,1 Kasım 1923'te asılmıştı.). Gülsüm Hanım bildiğimiz bir kadın Çok beylerden yedi hesapsız altın Çünkü bir kişi ile kalamazdı Olmuş idi bayağı bir Firavun Kendisi çok genç değil parlaktı Mavi gözlü hem semiz yuvarlaktı Saçları lapiska, kaşları çatık Hasılı beyaz, hünkârlara layıktı Bir beyden diğer beye gider kaçar En sonunda kalmıştı nâçâr Büyüklerden itibarın gaip etmiş Bilmecburi gider Halid'e çatar Halid Arab dediğimiz bir kişi Kebabçıhk, canbazlık idi işi Kendi beyaz değil esmerdi Sağ tarafta vardı bir altın dişi Ne çok uzun, ne çok kısaydı boyu Öyle arap değildi koskoyu Nerde olsa bağırır, çağırırdı Severdi bordozluğu Ufak büyük tanımazdı saymazdı Söz verdiği şeyden asla caymazdı Efe gibi kollarını sallayarak Hiçbir dernekten geri kalmazdı. Meyhaneye daim gider atardı Kendine laf söyleyene çatardı Çok defalar sarhoş olduğunda Gider polislerde yatardı Çok defalar mahpus gelir giderdi On gün, bir ay yatar giderdi Kâğıt, kumar oynamaksızın Çocuklarından paralar çekerdi. İskele Mülazimi Derviş ile Geçen sene kavga etti el ele Musi'nin Ahmed'i öldürsün İsterdi bile bile Üç dört gün uğraştı yeni dükkânı süslesin Paçacılık, kebapçılık işlesin Biraz para kazanmak için Çocuklarını beslesin. Bazı pantolon giyer, bazı şalvar Geçtiği yer tüterdi gül ile bahar Gezmekteyken kendisini görenler Zannederdi kesesinde para var. KIBRIS'I GÖRECEĞİM GELDİ (Masum Millet, ,1934) Dört beş seneden beri memleketimi, akrabalarımı, ahbaplarımı, vatandaşlarımı göremedim. Pek sevdiğim Kıbrıs'a karşı kalbimde beslediğim, ruhumda sakladığım muhabbet, gün geçtikçe arttı, şiddetlendi ve dâ-üs-sıla (sıla hastalığı) denilen pek üzücü bir hastalık, kalbimi işgal-i marazisi altına aldı. Kıbrıs'ta pek bereketli olan dedikodu âlemine! dalarak âfâkî (gelişigüzel) sözler dinlemeğe, hercaîmeşreb (çapkın) arkadaşlarla görüşmeye arzum arttı! Büyük ve küçük lordlan, kontları, paşaları, beyleri, efendileri ve saf kalbli ağaları göreceğim geldi! Lefkoşa'nın hisarları üstündeki asfalt yolları, çamlıkları, o muazzam burçları, yayan ve bazan otomobil ile dolaşmayı ne kadar istiyorum! Magosa'nın rıhtım boyunda gezinmeye; o geniş, vâsi ormanlarla, çamlarla kuşatılmış Maraş'ın binlerce portakal, mandalina, leymon ağaçlarıyle süslenmiş hesapsız bahçeler arasındaki yollarda otomobil ile gezmeye, sayısız rüzgâr değirmenlerinin fırıl fırıl döndüklerini, arasıra "çat, krak" sadalarını verdikçe şarıl şarıl akan suların dil-

4 nüvaz (gönül okşayan) seslerini dinlemeye ne kadar arzum var! O sükûtî, o habide (sessiz, uyuyan) Magosa'nın etrafındaki semâ-pâye (ulu) çamlarla, Maraş'ın 'Kalussa' denilen yalı boyunda herbiri bir kraliçe heybet ve ihtişamında 'beri bado' (piyasa, gezinti anlamında Rumca sözcük - H.F.) yapan deniz meleklerinin etrafında tavuskuşu gibi kabaran ve bir kral tavrında dolaşan o hercaîleri göreceğim geldi! Küçük bir İngiliz 'dretnot'u azametinde denizin içine uzanan Larnaka'nm, Leymosun'un o muhteşem iskelelerinde gezinerek gündüzün güneşlemek, geceleyin mehtap seyretmeye ne kadar merak ettim! Lefkoşa hisarlarının dışarısını süsleyen türlü türlü ağaçlarla, çamlarla, asfalt yollarla kuşatılmış 'kübik' kaşaneleri, şatoları, kasırları, villaları; Cenk Tepesi'nden, hisar başlarından baka baka ruhumu neş'edar etmek istiyorum. Her iki tarafımdaki yemyeşil dağlan, bayırları, tepeleri, uçurumları tezyin eden (süsleyen) Girne Boğazı'nın kıvrıntılı, zigzaglı, muntazam asfalt yollarım inerken, ansızın karşıma çıkacak mavi Anadolu denizinin geniş âfâkını, ulvi manzarasını ve Girne'nin nim-beyaz kâşanelerini, evlerini ziynetleyen rengârenk bağçelerini, ağaçlarını, saatlerce seyir ve temaşa ederek dünyada misli mânendi bulunmayan bu tabiî ve medenî 'panorama'yı göreceğim geldi! Yerden bir değirmenlik su fışkırarak havzı dolduran suyun yetiştirdiği vasi 'kolakas'lıkları ihtiva eden Ay Antroniko'yu (Yeşilköy-H.F.) ve güzeller diyan Yalusa'yı (Yeni Erenköy - H.F.) geçip; yalı boyunca üç saat kadar uzayan ve her tarafı ağaçlarla, ağıllarla, mandıralarla ve göçebe halindeki öbek öbek evlerle süslenen uzun yolda koşmak istiyorum. Köfünye'den (Larnaka'ya bağlı Geçitkale - H.F.) Leymosun'a, Leymosun'dan Piskobu'ya, Paramal'dan Alehtora'ya kadar uzanıp giden ve her iki tarafı asırdîde (yüzyıllık) zeytin ve harup ağaçlarıyla süslenen asfalt yollardan uçup giden yaşlı yollara bayılırım. Leymosun'dan Karlıdağ'a (Trodos - H.F.) çıkan sekiz saatlik asfalt yolda her dakika değişen şirin manzaraları, müdhiş uçurumları, sayısız çamlarla armutlukları ve na-mütenahi (bitmez tükenmez) bağlan, buz gibi pınar sularını temaşa (seyr) ede ede Trodos'a çıkmağa gönlüm açıldı! Kıbrıs'ın her gülistanından (gül bahçesinden) bir gül koparmağa, her yasemininden bir buket yapmağa, her ful'undan bir göğüs madalyası almağa merak sardım! Kıbrıs'ın her pınarından bir su içmeğe, her ba- ğından bir salkım üzüm koparmağa, mümkün olan her ağacından kayısı yemeğe can atıyorum. Cennetten kopmuş bir parçayı tanzir eden (andıran) Lefkeyi o namütenahi (sonsuz) portakallıkları, leymonluklan, mandalinalıkları; itriyatî (hoş koklu) kızmemeli ve Venedikli ağaçların (Kızmemesi ve Venedik limongil türlerindendirler - H.F.) ezhan (çiçekleri) içinde gayşolmak (kendimden geçmek) isterim! Maratasa'nın, Kazafana'nm, Omorfo'nun ve Peristerona'nın güllükleri, gülistanlıkları içinde derin nefes almak isterim! Kıbrıs'ın en âsûde (rahat), en güzel ve en sıhhî kasabasını teşil eden Girne'nin yalı boyundaki otelinde, deniz plajında dimağımı dinlendirmeye, vücudumu istirahat ettirmeye ne kadar muhtacım! Yükseldikçe güzelleşen, şahnişin (balkon, teras) gibi vaziyet alan, yeşilliklere bürünen yedi uçurumlu Lapta'nın kıvrıntılı bahçelikli yollarından Başpınar'a çıkıp aşağıya inmek; Lapta denizinde banyo yaptıktan sonra deniz kenarındaki pınar suyu ile yıkanmak ve Türk oteline dönüp istirahat etmeğe ne kadar hâhişkârım (istekliyim)! Binlerce çamlarla kuşatılan Cikko, Maşera, İstavroz, Ay. Vuni manastırlarıyla asudegî efkâra ve istirahat -nişîn-i saadet olmağa sezâver olan (sessizlik içinde kafa dinleme ve dinlenmeye yarayan) Ayios Andrea'nın ormanlıklarını, Arabistan'dan dalgalarla nesim-nevaz (tatlı esinti) getiren deniz manzarasını ne kadar özledim. Çada'nm (Poli'den gelirken yoluyla Baf Kasabası'ndan önceki köy - H.F.) en yüksek dağından aşağıya inerken önümde inkişaf eden (açılan) ve binlerce yeşil bahçelerle, çamlarla, bağlarla kuşatılan Kasaba ile Baf'ın (Dip Baf - H.F.) geniş denizinden husule gelen şirin manzarayı; İstanbul'da büyük Çamlıca'dan nigeran olunca (bakınca) Boğaziçi, Sarayburnu ve Marmara denizini hatırlayarak görmek isterim! Kıbrıs'ın en büyük havzını ihtiva eden ve etrafında uzun yeşil yapraklı muz ağaçlarıyle altunî renkli muz meyveleriyle süsleyen Vasiliko'nun (Karşıyaka - H.F.) başında bir kebap yemeğe ahdim olsun! Balahor'dan Karbona tarikiyle Karlıdağ'a Evrihu-Galata yoluyle Trodos'a çıkmak ve İsviçre'de bile bulunmayan bu asır-dide (yıllanmış) güzel kokulu çamların aralarından geçen yolları görmeye nezrim (adağım, ahdim) olsun! Kıbrıs'ın ukalasını, ulemasını, sulehasını (akıllı, bilgili ve soylularını); ve kendi kendilerini dünyanın en akıllısı, dâhisi addeden zevat-ı kiramı (saygın beyleri) ziyaret etmeye ne kadar heveskârım!

5 Yüzlerce şirin bağçelerle, bereketli ağaçlarla, bir düziye (duraksamadan) işleyene dolap kuyularıyla güzelleşen Bergama'yı, Vadilli'yi görmeyi ne kadar arzuluyorum! Binlerce portakal bahçeleriyle muhasara edilen Lefke'den çıkıp Kalabanayot, Mudulla, Pedulla sayfiyeliklerini (yazlıklarını) tedricen (yavaş yavaş) geçerek cihat-ı erbaaya nezaret kâmilesi (dört yara en iyi gören, gözleyen) ve binlerce büyük çamların arasına kurulan o Karlıdağ'ın eteğindeki muazzam otele (Prodromodaki Brengaria Oteli olacak - H.F.) kendimi atmak istiyorum! Etrafında 70'ten fazla buz gibi soğuk pınarları ve âb-ı hayat (ölmezlik suyu) gibi tatlı kaynaklarla ziynetlenen (süslenen) temiz havalı Ayanikola'daki (Baf'ın Esentepe'si - H.F.) Muhtar Efendi'nin otelini göreceğim geldi. Değirmenlik'in en yüksek yerini işgal eden ve otuz iki değirmeni ferah ferah çeviren pmarbaşına çıkarak, dağın içinde kemal-i azamet ve kudretle akan o Anadol çayının (Değirmenlik ve Lapta pmar sularının Anadolu'dan kaynaklandığı inancı vardı; bu doğru değildir - H.F.) kenarında oturmayı ne kadar kurdum! Her tarafı nîm-yeşil (hafif yeşil) çamlarla, ormanlarla çevrilmiş âsâr-ı âtikalı (eski eserli) 'Balabayıs'ta bulunarak açık, bulutsuz havada hayal meyal görünen Anadolu'muzun zümrüt dağlarını, Girne'nin yeşilliklere bürünmüş beyaz köşklerini, kâşanelerini; masmavi denizle sarılmış sükûtî (dalgasız) denizin na-mütenahilikleri (sonsuzluktan) içine altunî şerareler (pırıltılar) saçarak uful eden (sönen) gurub-u şemsi (gurubu, güneşin batışını) temaşaya can atıyorum! Beylerin beyi Con Rifatımızm; neş'e ve şadan kaynağı, ilm ü irfan ocağı, sebat ve iman membaı, ciddiyet ve iz'an pınarı, velûd, handan maştan olan dimağından, kalbinden, fem-i mübarekinden fışkıran kelâm-ı hikmet-beyanı, şetaret-kâr (neşe, bilgi, direnç ve iman kaynağı; ciddiyetin, sağduyunun simgesi olan üretken usundan, yüreğinden, mübarek dudaklarından fışkıran bilgece, espri yüklü) sözlerini dinlemeğe ne kadar susadım!

6

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

MER IH E NASIL KA CIRILDIM U CAN K URRE (Ya sanmı s, ger cek bir hikˆ aye) Yazan Emekli Binba sı AL I KOCAER Il Basımevi K utahya 1966

MER IH E NASIL KA CIRILDIM U CAN K URRE (Ya sanmı s, ger cek bir hikˆ aye) Yazan Emekli Binba sı AL I KOCAER Il Basımevi K utahya 1966 MERİH E NASIL KAÇIRILDIM UÇAN KÜRRE (Yaşanmış, gerçek bir hikâye) Yazan Emekli Binbaşı ALİ KOCAER İl Basımevi Kütahya 1966 - 2 - ÖN SÖZ Bu küçük hikâye bir hayal mahsulü değildir. Yaşanmış, gerçek bir

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan ÖYKÜ OCRip: Kitaplık Düzelti: Kitaplık Yayın: Kitaplık Ağustos, 2005 admin.kitaplik@gmail.com http://kitaplik.wordpress.com http://kitaplik.madpage.com Yayınevi

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd ISBN 975-8441 - 06 - X

Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd ISBN 975-8441 - 06 - X John Fante TOZA SOR Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd İstiklal cad. 212, Anzavur Pasajı Alt Kat. no.8, Beyoğlu - İSTANBUL Tel/ Fax: (0212) 252 85 6 7 E Posta: parantez@yahoo.com web: www.geocities.com/parantez

Detaylı

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÜÇ ÖYKÜ GOGOL Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÖNSÖZ Burada çevirisini verdiğimiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol'un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol'un dehasının

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Yeni Türk Edebiyatında Çocuk-Çocukluk Temalı Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ AN ATTEMPT OF CLASSIFICATON ON THE THEME

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9

OCAK 2015. Yıl: 1 Sayı: 9 OCAK 2015 Yıl: 1 Sayı: 9 Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine. Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu. Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine; Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine... Cahit Sıtkı

Detaylı

Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com

Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin yenildiği, sevginin,

Detaylı

8 Reşat Nuri Güntekin

8 Reşat Nuri Güntekin DÖRDÜNCÜ sınıftaydım. Yaşım on iki kadar olmalı. Fransızca muallimimiz Sor Aleksi, bir gün bize yazı vazifesi vermişti. "Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bakalım neler bulacaksınız? Sizin

Detaylı

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2011-2012 AKADEMĐK YILI BAHAR DÖNEMĐ TÜRK DĐLĐ II (TUR182) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: OKT. CELAL CAN ÇAKMAKCI 20-26 Şubat Haftası Ders Notları Konu:

Detaylı

yakaladılar. Başındaki yazmanın Dalı var çiçeği yok Sanma ki ben geçerim Senden geçeceğim yok.

yakaladılar. Başındaki yazmanın Dalı var çiçeği yok Sanma ki ben geçerim Senden geçeceğim yok. SİS YOLCULUĞU 12 eylül 2003 de Gezici Eylül Projesini gerçekleştirmek üzere ODTÜ den yola çıkan Mavi Otobüse avucumda yağmur damlaları, gözlerim boş, içimde nereye estireceği belirsiz suskun bir rüzgarla

Detaylı

Kentl er Ki ta bı 2008

Kentl er Ki ta bı 2008 Kentler Kitabı 2008 Kentler Kitabı Kentler Kitabı Sürüm: Mayıs 2008 Tasarım: Cem Uçan 2008 altkitap Yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

İçimde bir şeyler var hâlâ

İçimde bir şeyler var hâlâ Sen şimdi git Sonra konuşuruz derdin hep Denizin bundan haberi olsa Seni, büyük dalgasıyla çarpardı Güneş seni yakar, rüzgâr dondururdu Ben onlara hiçbir şey söylemedim En iyi gitmeyi öğrendim İçimde bir

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

Hekimlerden Anılar 2

Hekimlerden Anılar 2 Hekimlerden Anılar 2 Bursa Tabip Odası Yayınları Kapak Nejla Akgün 1. Basım Mart 2013 ISBN 978-605-5867-71-3 Baskı-Cilt Tarcan Matbaacılık Yayıncılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Zübeyde Hanım Mahallesi Samyeli

Detaylı

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci.

SAYFA 1 SAYFA 1 ÜCRETSİZDİR ATATÜRK-İNÖNÜ AYRILIĞI. İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com MUSTAFA TARAKÇI * * www.mustafatarakci. SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com Giresun - Bulancak, Sarayburnu Cami'sinde üç mimari tarz harmanlandı. Özel Haber - İsmail Aydoğmuş İnce işçiliği ve ihtişamıyla insanı büyüleyen tarihi Divriği

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com

Niye? helezonikkresendo.blogspot.com Niye? Toplumsal muhalefete kazandırdığımız yeni bir kitap daha. Hangi ihtiyaç üzerine? erçekten de "eee?" sorusunun gereken önem verilmeli. Tabi bunu yaparken gündelik boğuşmacalar ile kültür oluşturma

Detaylı

S Î Z İ M İ. n is a n 1 9 9 5 le y l - e k li s a y ı 18 fiy a t ı 7 0.0 0 0 ti. (k d v. d a h il)

S Î Z İ M İ. n is a n 1 9 9 5 le y l - e k li s a y ı 18 fiy a t ı 7 0.0 0 0 ti. (k d v. d a h il) S Î Z İ M İ n is a n 1 9 9 5 le y l - e k li s a y ı 18 fiy a t ı 7 0.0 0 0 ti. (k d v. d a h il) KITA Gezindim sâz-ı hicranımla binbir perde üstünde Şu aheng-i hayatın darbını taksim e yelten dim. Karar

Detaylı

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından

YENİ DÜNYA Asfalt Yol Bir köy öğretmeninin notlarından SABAHATTİN ALİ Bütün Öyküleri İİ YENİ DÜNYA SIRÇA KÖŞK ESİRLER (Oyun) IÇINDEKILER YENI DÜNYA Asfalt Yol Hanende Melek Çaydanlık Ayran İsıtmak Için Uyku Selam Bir Mesleğin Başlangıcı Bir Konferans Yeni

Detaylı