Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Transkript

1 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2012 (60-75) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 2, 2012 (60-75) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Derleme (Review) Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ali BATU Tunceli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tunceli/TÜRKİYE Özet Helal Allah tarafından izin verilen ve yasaklanmayan anlamına gelmektedir. Helal gıdalar İslamî beslenme kurallarına göre izin verilen gıdalardır. Kur an ve hadisler ile belirlenen kurallara göre hazırlanması gerekmekte olup hijyenik koşullarda üretilmiş olmalıdır. Helal sertifikası, güvenilir, yetkin ve tarafsız bir kurumun uyumluluğunu doğrulamak için onaylanmış bir yönteme göre helal standartlarda üretim yaptığını belgelemek üzere verilmiş bir belgedir. Türkiye'de helal gıda ile ilgili meraklar 1970'lerde ortaya çıkmıştır. Margarin ile başlayan bu yöneliş, özellikle dinî inancı kuvvetli kişilerin günlük et ihtiyacını dindar kasaplardan temin etmek istemesi ile devam etmiştir. Bu nedenlerden dolayı, dindar bir Müslüman helal veya mahzursuz gıda için sürekli arayış içinde olmuştur. Şüpheli durumlardan kaçınmıştır. Hassas insanların büyük bir grubu bu konu ile yakından ilgilenmiştir; ancak topluluklar, vakıflar ve dernekler kendi çözümlerini üretmişlerdir. Fakat bu çözümler, sadece kendileri için yararlı olmuş ve toplumun büyük bir kısmının derdine deva olamamıştır. Son yıllarda İslam ülkelerinde helal gıda üretimi, helal sertifikası ile belgelendirilmeye başlanmıştır. Bunun için Helal Sertifikası dünyada önem kazandığı gibi Türkiye de de önem kazanmaya başlamıştır. Türk gıda üretilenin ürünlerin büyük çoğunluğu işlenmiş gıda ürünleri olup İslam ülkelerine ihraç edilmesi gerekmektedir. İyi bir gıda üreticisi olan ve üretmiş olduğu malları bu ülkelere ihraç etmek isteyen Türkiye deki şirketler de Helal Gıda sertifikası koşullarına göre üretim yapmak istemişlerdir. Bu yüzden, Helal Gıda sertifikası almaya gerek duymaktadırlar. Bu dönemde, Türkiye de bazı özel ve kamuya ait kurumlar sertifika vermeye başlamıştır. Ancak, bunların belli bir kısmı bu işe ehilken bazıları sadece para kazanmak amacı ile bu işi yapmaktadır. Türkiye ve Dünyada helal sertifikası veren çok olmasına rağmen standartlar bakımından aralarında bir birlik yoktur. Dünyanın birçok yerinde helal gıda sertifikası veren STK ler veya kamu kurumları mevcuttur. Ancak bunların her birisinin standardı bir diğerinden farklıdır. Bunlar arasında bir birlik kurulmalıdır. Anahtar Sözcükler: Helal Gıda Sertifikası, problemler, The Problems of Halal Food Certification and Suggestions of Its Solution Abstract Halal means is allowed by God and not prohibited. Halal foods are the foods which are allowed according to Islamic dietary laws. They have required to be prepared according to the rules established by the Qur'an and the hadith, and must be manufactured also under hygienic conditions. Halal certification is an issued document that to verify the eligibility of an institution on being reliable and objective according to a method approved that he produce halal standards. Interests were related to halal food has emerged in Turkey in the 1970s. This orientation began with margarine suspicions by religious belief peoples and it was continued to ensure that the daily meat requirement from religious butchers. For these reasons, a devout Muslim has been in constant search for halal food. They refrained from suspicious circumstances. A large group of precision people are closely concerned with this issue, but the communities, foundations and associations have produced their own solutions. However, these solutions have been useful for only themselves, but it was not helpfull for a large portion of society those have been suffering from same problems. Production of halal food in Islamic countries in recent years started with halal certification. For this purpose Halal Certificate gained importance in the world as well as in Turkey. The majority of Turkish food products are produced, processed food products to be exported to Muslim countries is required. Manufacturer companies in Turkey are good food producers. They want to export their products to Islamic countries. To do this, they want to make production according to the conditions and Halal Food and need to have Halal Food certificate. During this period, some private and public institutions in Turkey started to supply a Halal certificate. However, a certain portion of them only are competent to make this work many of them are doing this work only to earn money. Although there were many halal certifier body in Turkey and the world, there is no unity between them in terms of standards. There are many NGOs and public institutions those give halal certification in many parts of the world. However, they have different standards from each other. They must establish an alliance between them. Keywords: Halal Food Certification, Problems Bu makaleye atıf yapmak için Batu, A., Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2012, 7(1)60-75 How to cite this article Batu, A., The Problems of Halal Food Certification and Suggestions of Its Solution Electronic Journal of Food Technologies, 2012, 7(1)60-75

2 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) Helal-Haram ve Helal (Mahzursuz) Gıda Tanımı Helal (mahzursuz) gıda, çiftlikten çatala kadar tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan gıdayı ifade eder. Daha geniş bir açıklamayla Helal Gıda, bitkisel, hayvansal, kimyasal ya da mikrobiyal kaynaklı, gıda ürünlerinin hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme yöntemleri, işletme koşulları ve ek olarak ambalajlarının İslâmî kurallara uygunluğunu ifade etmesidir [1]. Helal, yasal ya da izin verilmiş anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Helal gıda ise Müslüman tüketiciler için Allah tarafından izin verilmiş gıdadır. Domuz eti, ölmüş hayvan, kan, Allah tan başkası adına kesilen, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar haram kılınmıştır [2]. İşlenmiş gıdalarda gıdanın ambalajına yalnızca "İçinde domuz eti yoktur" diye yazması onun helal olduğu konusunda yeterli olmaz. Çünkü haram olan yiyecek yalnızca domuz eti değildir. Dinî bakımdan usulüne uygun olarak kesilmemiş hayvanların eti ile köpek, kedi, kurt, fare gibi birçok hayvanın eti de helal değildir. İçeceklerin de üstüne "İçinde şarap yoktur" diye yazmak yeterli olmaz. Yiyecekler gibi içeceklerin de helal olabilmesi için hem sağlığa zararlı olmaması hem de içine, rengi, tadı, kokusu belli olacak ölçüde haram olan bir şeyin katılmaması gerekir [3]. Birçok ürün için, helal ya da haram çok açık bir şekilde belli iken belirli olmayan bazı ürünler de vardır. Bu çeşitler kuşkulu ya da şüpheli olarak kabul edilir ve bunları helal ya da haram olarak sınıflamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Bu durumda olan ürünler, sertifikasyon açısından kuşkulu ve şüpheli durumdadır. Bu şüpheli ürünlerin özellikle kaynağının ve kullanılan katkı maddelerinin kaynağının iyi bilinmesi gerekmektedir [4]. Helal gıda tabiri asırlar önce Kuran-ı Kerim de Allah ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. (Maide/87) buyrulmaktadır. Ayrıca, Bakara/168 de: Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyiniz. Şeytanın adımlarına uymayınız. Çünkü o size apaçık bir düşmandır [5] buyrulmaktadır. Böylece, Müslümanlara helal ve haram kılınan yiyecekler belirtilirken aslında yiyeceklerde bu yolla bir nevi helal gıda standardı oluşturulmuş sayılmaktadır. Yüzyıllar önce Kuran-ı Kerim de yer alan ve halk arasında helal gıda olarak bilinen dini kurallara uygun gıda standardı, İslami usullere göre hazırlanan gıdaların sahip olması gereken özellikleri, kesim usullerini, kullanılan katkı maddeleri ile bu gıdaların servisinin yapıldığı yerlerin özelliklerini içeriyor. Din duygusu ve Allah saygısının zayıfladığı, ahlakın bozulduğu toplumlarda yaşayan ve helal kazanmak, helal yemek ve içmek, isteyen Müslümanların "helal yiyecekler ve içecekler" konusunda dikkatli ve titiz olmaları gerekiyor. Üzerinde helal damgası olmayan her yiyecek ve içecek haram değildir; ancak, bazılarının öyle olma ihtimali vardır [3]. 2.Neden Helal Gıda? İnsanoğlu hayatını veya yaşam şeklini kendi inanç sistemi ve dini vecibelerine (dini inancı ne olursa olsun) uygun bir şekle getirmek ister. İnanan bir Müslüman, Allah ın Kur anda bildirdiği şekilde hayatını, inanç sistemleri ile iç içe gerçekleştirmek arzusundadır. Hayatını anlamlandırma düşüncesi içerisinde en önemli vurgu, Allah ve insanın konumları etrafında döner. Kur an da yüce Allah her defasında kural koyucunun kendisi olduğunu ve kullarının kendisine iman etmeleri gereğini bir çok ayette bildirmektedir[2]. Kuralsız, başıboş, hayatı kabul etmemek, ferdi ve sosyal kuralların gereğine inanmak, bu gerekçe ile bir hayat felsefesi belirlemek, kendi üzerinde bir otorite kabul edip etmemek insana has bir özelliktir. İnsanoğlu helal ve haramlarını kendisi belirler ya da bir yaratana inanır; onun emir ve tavsiyelerine göre hayatını devam ettirir. Buradaki konu ikinci gruptaki, yaratanın önerileri doğrultusunda hayatını sürdürmek isteyenlerdir. Hâl böyle olunca, Allah ın helal kıldığı tertemiz nimetler haram yapılamaz ve haram kılınanlar da helal sayılamaz. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan müminler, yaşamış olduğu ülkenin yönetim şekli ne olursa olsun yönetim biçimine bakmaksızın Allah ın kurallarına uymak zorunda olduklarına ve özellikle yiyip içtikleri şeylerin hem helalliğine hem de temizliğine dikkat etmeleri gerektiğine inanırlar [3]. Avrupa, Amerika, Çin ve benzeri İslam olmayan 61

3 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)60-75 Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri ülkelerde yaşayan Müslümanlar, haramlığı kesin olan domuz eti ve besmelesiz kesilen hayvanlar başta olmak üzere, şüpheli olduğuna inandıkları şeyleri dahi yememektedirler, ayrıca; yiyemezler de. Müslümanlar, öncelikle dünyada varlık nedenlerinin ve o bulundukları ülkelerde bulunma sebeplerinin Allah ın kendilerinden istediği yaşam tarzına uygun olarak yaşamak olduğuna inanmaktadırlar [6]. Hâl böyle olunca insanlar -özellikle, dini duyarlığa hassas olan Müslümanlar- çoğunlukta yaşadığı ülkelerde hatta azınlıkta olduğu bir ülkede bile yediği şeylerin helal ve temiz olup olmadığını bilmek istemektedirler. Bu bir insani ve İslami haktır. Türkiye de üretilip pazara sunulan her gıda helal ve temiz olmayabilir. Devletin bu konularda çalışmalar yapması gerekmektedir. Ayrıca, helal rızık ve helal lokma tüketmek İslam inancının bir gereğidir. Nefsi, malı, canı ve nesli korumak hep helal rızıkla mümkündür. Bunun için her şey helal lokmadan geçer [2]. Malımızı, mülkümüzü helalden kazanmalı, çolukçocuğumuzu helal lokma ile beslemek doğru ve insanca davranmanın bir özelliğidir. Böyle yapmak, hem bizim bu dünyadaki ferdi ve sosyal hayatımızın ve ayrıca ahiret hayatımızın teminatı olacaktır. Haram gıdalar, kişinin maddi hayatını ve sağlığını bozmakla kalmayıp manevi hayatını dolayısıyla psikolojisini de bozabilecektir. Dolayısı ile kaba, vicdansız, bencil, nemelazımcı, paragöz karakterlerin oluşmasına neden olabilecektir [7]. 3.Gıda Tüketimindeki Endişeler Tüketici hakkı evrensel bir hak olup tüketiciler, tükettikleri gıda ile ilgili her konuda bilgi edinme hakkına sahiptir. Çünkü tüketilen gıda tüketen kişilerin ruh ve beden sağlığına, dinî inançlarına uygun olup olmadığı ve hatta insan neslinin geleceğini nasıl etkileyeceğine kadar geniş bir kapsama alanına sahiptir [8]. Tüketiciler, ürün tercihlerinde en doğru kararı verebilmek için bu konudaki belirsizliğin giderilmesini talep etmektedir. Ürünlerin hijyenik, güvenli, kaliteli, korumalı ve temiz olması gibi olmazsa olmaz kriterlerinin yanı sıra dinî inançlarının öngördüğü şartları taşıması da arzu edilmektedir. Bu sebeple, başta gıdalar olmak üzere mal ve hizmetlerin dinî inançlara uygun olduğunu belirleyen bir belgelendirme sistemi talep edilmektedir. Tüketicinin bu talebi -yani, satın aldığı mal ve hizmetlerin sağlık, çevre ve inanç açısından güvenilir ürünler olduğunun belgelenmesini istemesi bilgilenme hakkının bir gereğidir. Bu konuda, gıda etiketi bilgisinin eksiksiz ve anlaşılır olması, gıdaların sağlığa uygunluğu ve dini inançlarına aykırı düşmemesi tüketici açısından son derece önemlidir [7]. Çünkü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 2. Maddesi, herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanmasını öngörür. Ayrıca, ister bağımsız olsun ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında, uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal, hukuksal veya uluslararası statüsü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir gayrimüslim bile bu maddede görülebileceği gibi helal belgesini her durumda alabilmelidir [9]. Ülkemizde yüzlerce domuz çiftliğinin olduğu, binlerce domuzun kesiminin ve satışının yapıldığı bilinmektedir. Bu kadar domuzun turistik otellerde veya Batı kaynaklı Fast-Food restorantlarında da tüketilmesi mümkün değildir. Bunun için ucuz et ve et ürünlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gıda sanayinde kullanılan bazı katkı maddelerinin domuz kaynaklı olma riski de bulunmaktadır [4]. Buna ek olarak alkol üretimi ve tüketiminin yıllar içerisinde sürekli artış gösterdiği ülkemizde, alkol içerikli gıda katkı maddeleri de gıda sanayinde kullanılıyor olabilir [7]. Ayrıca yazılı basın veya görsel medyadan izlediğimize göre sık sık Batı kökenli ürünlerde alkol veya domuz kaynaklı madde çıkmaktadır. Bütün bunların sonucunda dini duyarlığa hassas olan tüketiciler tükettikleri birçok gıdanın helal olup olmadığı konularında haklı olarak kuşkulanmaktadırlar. 4.Helal Gıda Belgesinin Devlete Faydası 4.1.Tüketici Hakları Gıda sanayinde kullanılan binlerce gıda katkı maddesi, son zamanlarda yaygın bir şekilde artmaktadır. Ayrıca, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), Allah ın haram kıldığı kan, domuz ve murdar 62

4 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) hayvanların gıda sanayinde ve değişik endüstrilerde kullanılması, alkollü içeceklerin ve uyuşturucuların kullanımının gün geçtikçe artış göstermesi insanlığı tehdit etmektedir [10]. Bu konuda özellikle Yahudiler, daha sonra 1970 li yıllardan itibaren Müslümanlar somut adımlar atmıştır. Gayri müslim ülkelerde azınlık olarak yaşayan Müslümanlar, bu konuda daha önceden girişimlerde bulunmuşlardır. Bunun başını da, ABD de yaşayan Müslümanlar çekmiştir. Gıdalar, yiyecek ve içecekler insanı şekillendiriyor. Onun için temiz, sağlıklı ve zararsız olması gerekir. Sağlığa zarar veren ve temiz ve hijyenik olmayan gıdalar insanlığın geleceğini karartmakta, yeni nesillerin sağlıksız yetişmesine ve büyümesine neden olmaktadır. Özellikle, gıda katkı maddeleri, kendi içinde birçok hastalığı barındırmakta, kanser riskini artırmaktadır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, birçok ülkede yasaklanmış, diğer ülkelerde de yasaklanmak için mevzuatlar düzenlenmektedir [11]. 4.2.Tercihler Özgürce Yapılmalı Hayatın sağlıklı olarak devam edebilmesi için insanlar dışarıdan gıda tüketmek zorundadır. İnsanlar kendi dini vecibelerine göre üretilmiş gıdaları tüketmek isterler. Bunun giderek küreselleşen dünyamızda, tüketime sunulan ürünler sadece o ülke içerisinde üretilen ürünler olmayıp farklı dinlere sahip başka ülkelerden de ithal edilebilmektedir. Museviler kendi dinî vecibelerine göre üretilen ürünler için Koşer sertifikasını geliştirmişlerdir. Ülkemizde yıllardır yediğinin tam olarak nelerden oluştuğunu bilmeyen bir toplum oluşmuştur. Bu toplum, tükettiği gıdaların domuz, alkol ve mahzurlu ne tür katkı maddeleri içermiş olabileceğinden haberleri bile olmamaktadır. Özgür ve demokratik toplumlarda bireyler, tercihlerini özgürce yapabilmelidir. Kimse kimseye psikolojik bile olsa baskı yapamaz ve yapmamalıdır. Her bir bireyin ne tüketip tüketmeyeceği, ne tür bir giyim tarzı içinde olup olmayacağı, ne tür ibadet yapıp yapmayacağı konularında hiçbir kimseye sormadan özgür iradelerine göre davranma hakkı vardır. Ancak, bu ara bir başkasının hakkına zarar vermeden ve özgürlüğünü engelleyecek herhangi bir eğilime ve davranışa giremez. Bu bağlamda, özellikle gıda tüketiminde neleri yemesi ve nelerden kaçınması gerektiği konularında birileri bir başkasına akıl verme ve hatta bunun için karşısındaki insanı küçük görme gibi bir hakka sahip değildir. Bu tür görüşlere saygı duyulup katılmak mümkün olmayabilir. Bu görüşlere sahip olan kişilerde diğerlerine saygı duymak zorundadır. Saygı duymak erdemliliğin ve çağdaş olmanın gereğidir Helal Belgelendirmenin İhracata Katkısı Ülke olarak son yıllarda yeni bir dönemden geçiliyor. Alternatif pazar olarak ortaya çıkan Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere yapılan ihracatlar ile Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorları kırılmaktadır. Ayrıca, Avrupa daki krizle birlikte boşalan yerler, bu alternatif pazarlarla doldurulacaktır. Bu pazarda aslında değerlendirmede yetersiz kaldığımız bir pazar daha var. Bu ise Helal Ürünler pazarıdır. Çünkü, bu bölgelerdeki ülkelerin çoğunluğu İslam ülkesi ve birçoğu ile de politik ilişkilerimiz üst seviyededir. Özellikle, tarım ve gıda ürünlerde helal kavramı İslam ülkeleri için en önemli güven unsurudur. Ayrıca, bu ülkelerde de helal gıda sertifikaları ön plana çıkmaktadır. İhracatta ülke olarak rekorlar kırılmaktadır; ancak, bunda tarım ve gıda ürünlerinin payı oldukça düşüktür. Yeni pazarlarda yeni kanallar açmak için helal ürünlere olan güven sorunu ortadan kaldırmaktadır. Türkiye'de bazı kuruluşlar üç yıldır helal sertifikası vermektedir. Bu sertifikalar sayesinde gıda ihracatımızda kısmi bir artış olmakta olup yetersizdir [7]. Günümüzde tüm dünyada Müslüman tüketiciler giderek artan bir şekilde helal gıda sertifikasına sahip ürünleri tüketmek istemektedir. Sadece Türkiye de değil, tüm dünyada böyle bir eğilim vardır. Müslümanlar bilinçlenmeye devam etmektedir. Bunun en önemli sebebi Müslümanların sahip olduğu refah seviyesinin her geçen gün daha da artmasıdır. Türkiye helal gıda konusunda gelişim göstermekteyken dünya helal gıda pazarındaki büyüme de artmaktadır. Gıda, kozmetik, ilaç, tekstil, finans ve hizmetler sektöründeki helal sertifikalı ürünleri düşündüğümüzde çok büyük bir pazarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu yüzden, bir trilyon dolarlık dünya helal gıda pazarı Türk ihracatçıları için büyük 63

5 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)60-75 Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri potansiyel sunarak adeta göz kamaştırıyor. Dolayısıyla, Türkiye nin uzun vadeli ihracat hedefleri açısından helal gıda sertifikalı ürünlerin önemi artmaktadır [12]. Önemli sorunlardan birisi de Türkiye de önemli sayıda ve bazı kurum veya kuruşların yöneticileri helal gıda konusunda olumsuz düşünmekte ve bu konudaki çalışmaları gereksiz görmektedir. Ancak, uluslararası gelişmelere ve global eğilimlere karşı durmanın ülkemize zarardan ve vakit kaybından başka bir şey getirmeyeceği açık bir gerçektir. Helal gıda sektörü canlandırılarak Türkiye nin ekonomik yapısına katkıda bulunabilecek bir başlangıç noktasını yakalamanın tam vaktidir ve hatta geç kalınmak üzeredir. Böylece, tüketici daha seçici davranabilecek, dışarıdan döviz ödeyerek getirtilen ve helal garantisi olmayan gıda ve katkı maddelerinin pek çoğunun ithali azalarak dış ülkelerdeki Müslümanların helal sertifikalı ürün talepleri Türkiye den daha güçlü bir şekilde sağlanabilecektir. Bunun sonucunda ise Türk gıda üreticilerinin ihracat hacmi de artacaktır. 6.Helal Sertifikasını Kim Vermeli? Türkiye de helal gıda (HG) standartları homojen bir yapıda bulunmamasına rağmen helal sertifika vermeye gönüllü birçok kuruluş vardır. Helal sertifikasyonunda en önemli husus helal gıda sertifikası verecek olan kurumun mutlaka bağımsız, tarafsız, teknik ve teknolojik olarak üretim ve katkı maddeleri konularına hakim akademisyenlerden oluşan teknik ekip ile fıkıh ilmine sahip ilim adamlarından oluşan bir heyete sahip olması gerekmektedir. Belgelendirme kurumu ekonomik menfaat kaygılarının dışında olup daha ziyade tüketici menfaatlerini ön planda tutmalıdır. Ayrıca, bu kurum toplumun her tabakası tarafından saygın bir özelliğe sahip olup bu işi gerçekten hakkı ile yaptığı konusunda herhangi bir şüpheye meydan vermemesi gerekmektedir. Ayrıca, devletin güvenilir denetleyici şemsiyesi altında olmalıdır. Helal sertifikası dağıtımı, üretici firmanın ekonomik hesaplarına dayalı olarak yapılmamalıdır. Ancak, masrafını karşılamaya yetecek düzeyde cüzi ücretler ile yapılması yerinde olacaktır. Ayrıca, belgeler kolay bir şekilde değil hak edenlere verilmelidir. Belgeyi veren kurum üretimini ve bu üretimlerinde kullandığı katkı maddelerini İslami usullere göre hazırlanmış yerlerden temin eden firmalara helal gıda sertifikası vermelidir. Aksi takdirde, helal gıda olduğuna inanan Müslümanlar veya dinî inanış ve yaşantıya hassas insanlar haberleri olmadan bu kuruluşlar tarafından aldatılmış olur. Bu da kul ve birey hakkına girmekte olup Allah (c.c.) ın bile affetmeyebileceği suçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca, bu kurum ve kuruluşlar özel kesimden olur ve bu yoldan para kazanmak istenirse işin içine "meşru olmayan menfaat temini" girebilir. Mesela, fazlaca para verilerek helal belgesi elde edilmiş olabilir. Bu ihtimali gidermenin yolu kuruluşu kimlerin ve niçin yaptıklarını bilmektir. Bir başka yolu da bu işi toplum yararına çalışan vakıfların yapmasıdır. Kim yaparsa yapsın, bu iş mutlaka bu işten para kazanma amacı ile yapmamalıdır. Aksi takdirde, belli bir süre sonra şaibe oluşabilir. Bu sebeple helal sertifikası veren kurum ve kuruluşlar ya bu işi Allah rızası için yapmalı, ücret alınmamalı veya ancak masrafı kadar ücret talep edilmelidir [3]. İşin kolay olduğunu düşünerek üç beş kişinin bir araya gelip bir dernek veya şirket kurup helal gıda belgesi vermesi çok yanlış ve vebali ağır bir iş olur. Devlet yasal olarak yeni düzenlemeler yaparak bu kadar kolay bir şekilde belge vermenin önüne geçmesi gerekmektedir. Ne yazık ki Türkiye de 3-5 bin dolara sessiz sedasız sözde helâl sertifika dağıtan firmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 7. Teknik ve İlim Heyetinin Oluşturulması Dünyadaki helal sertifika kurumlarının başkanları, büyük ölçüde teknik bilim adamları veya teknik personeldir. Ülkeler kendi içinde kamu kurumu, dernekler ve sivil toplum kuruluşları helal gıda standardizasyonu ve sertifikasyonu çalışmalarını yürütmektedir. Helal sertifikalama yapan kurumlarda idareci veya danışman olarak teknik ve ilim heyetleri oluşturulmalıdır. Helal belgesi veren bazı kurum ve kuruluşların önemli eksikliği ya teknik bilim adamına ya da fıkıh bilim adamına sahip olmamalarıdır. Bazılarında ise birisi olup diğerinin olmamasıdır. Bazıların ise -web sitelerinden görüldüğü kadarıyla- ne acıdır ki layık olmayan kişilerin teknik ve fıkıh adamı olarak gösterilmesidir. Ya da teknik elaman veya baş denetçi diye daha yeni mezun olmuş gıda bilimini detaylı bir şekilde bilmeyen bir gıda mühendisi veya kimya mühendisi denetçi olarak gösterilmektedir. Helal belgesi veren bir kurumda işi iyi bilen teknik elaman ve fıkıh alimi olmak zorundadır. Bunun için teknik ekipte en az birkaç tane gıda işleme, 64

6 Batu, A. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7) gıda analiz ve gıda katkı maddeleri gibi konularında bilgi sahibi, gıda bilimi ve gıda işleme mühendisliği uzmanı, et ürünleri konusunda veteriner hekimlerden oluşan teknik bilim adamı ve fıkıh konusunda uzmanlardan oluşan bir heyet kurulmalıdır. Her kurum kendi heyetini oluşturmalı ve onların aldığı kararlara ve verdikleri fetvalara göre hareket edilmelidir. Helal, haram, mekruh, meşbuh gibi meseleler fıkhî meseleler olduğu için bu karar fıkıh ilmine sahip ilim adamları tarafından çözülmelidir [3]. Helal ve haram konularında teknik konuları içeren bilim adamları ile fıkıhçı ilim adamları uyumlu bir şekilde çalışarak ortak ve uygulanabilir kararlara ulaşılmalıdır. Teknik elaman grubu gıdaya katılan maddelerin neler olabileceğini ve bunların gıda üretiminde değişime uğramış olup olmadığını, yeni maddenin, ona katılan ve haram olan maddeden tamamen başka bir maddeye dönüşüp dönüşmediğini analiz edebilmeli ve bu konuda karar merci olmalıdır. Fıkıh alimi de bu bilgilere dayanarak bu gıdanın dindeki hükmünü verecektir [4; 11]. Fıkhın esasını ve ruhunu kavramayan, bu alanda ciddi anlamda eğitim almamış kişiler yetkileri olmadığı hâlde bazen Şu helaldir., Bu haramdır. gibi fetvalar vermemelidir. Gerek teknik elamanlar gerekse helal sertifika kurumunun idarecileri, helal ve haram noktasında fetva heyetine bağlı olarak çalışmak zorundadır. Fetva heyetine inanmayan ve onların aldığı kararlara saygı göstermeyen teknik bilim adamlarına da helal sertifika kurumlarında görev vermek doğru olmaz. Ayrıca, bu kararlara bağlı olmayan, uymayan ve saygı göstermeyen kişilere de -ünvanları ne olursa olsun- helal sertifika kurumlarının idarecisi olarak görev vermek doğru olmaz. 8. Devlet Helal Belgelendirmenin Neresinde Olmalıdır? Dünyada iki milyar İslami inanışa sahip insanın yaşadığı ve bunların büyük bir kısmının da bilinçli bireyler olarak ne yiyip içtiğini bilmek istemesi günümüzde helal gıda pazarını çok önemli bir yere getirmiştir. Gelecekte de dünya ticaretinde önemli bir yer tutacağı aşikârdır. Sürekli yükseliş trendine sahip olan bu pazarda Türkiye nin de gerekli yasal düzenlemeleri devlet olarak bir an önce hazırlayıp Türk firmalarının da bu pazarda yerini almasını sağlamaktır. Gıda denetiminde ülkemiz, ne yazık ki, olması gerektiği yerde değildir. Gıda firmalarının birçoğu bunu fırsat bilerek her türlü gıda katkı maddelerini istediği şekilde kullanıp ürünün piyasadaki dayanım süresini artırmaya çalışmaktadır [13]. Böylece, tüketicinin sağlığı ile de rahatlıkla oynayabilmektedirler. Ayrıca, günümüzde gıda sektörü başta olmak üzere birçok sektör para kazanma hırsına kapılıp insan sağlığını hiçe sayabilmektedir. Bu yüzden - ürettikleri ürünlerin kalitesi şöyle dursun- kontrolsüz ve denetimsiz olarak üretilip piyasaya sürülebilmektedir. Gıdalardaki her çeşit analizin yapılabilmesi çok zor olduğu için tam olarak yapılamamaktadır. Ancak, son zamanlarda akredite olmuş kamu laboratuarlarınca yapılabilmektedir. Sosyal Devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gıda denetimine sahip çıkıp halkına sahte, yanlış ve standartlara aykırı gıda tüketmelerinin önlenmesine yönelik denetimleri daha sıkı ve ciddi bir şekilde yapması gerekmektedir. Böylece, gıda üreticileri daha doğru üretim yapacak ve bu tür akredite olmuş laboratuarlara da daha çok iş çıkacaktır. Dolayısıyla, daha iyi ürünler üretilerek tüketici kandırılmayacaktır. Bilindiği üzere dünyada pek çok kuruluş helal sertifikası vermektedir. Görüldüğü üzere, bugün dünyada Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelere ilaveten, azınlıkta oldukları birçok laik ve/veya Müslüman olmayan ülkelerde de helal gıda belgeli ürünler piyasaya arz edilmekte ve helal gıda belgelendirmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunulmaktadır. Bilhassa, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu gibi bölgelere ihraç edilen gıdalarda Helal logosu bir zorunluluk hâline gelmektedir. Dünyada her geçen gün talebi artan helal sertifikalı ürünler dünyanın ilgi odağı hâline geliyor. İnsanlar artık yediklerinin dini inançlarına uygun olduğundan emin olmak istiyor. Endonezya, Malezya, Singapur, Orta Doğu, Avrupa ve Amerika daki Müslümanlar helal gıda sertifikalı ürünleri tercih ediyor. Pek çok İslam ülkesi helal sertifikası olmayan ürünlere gümrükleri kapatıyor. Ayrıca, Avrupa genelindeki, Amerika Kıtasındaki Müslümanlar ile son yıllarda Rusya ve Çin deki velhasıl, dünyadaki- Müslümanlar, bu konularda çok hassas hâle gelmiştir. Yahudi din adamları kendi inançlarına göre yaşamak isteyen dindaşlarına Yahudi dinine göre helaldir anlamına gelen KOŞER standardını sunmaktadır. Öyleyse, din işlerimizi anayasal olarak üzerine alan 65

7 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2012 (7)60-75 Helal (Mahzursuz) Gıda Belgelendirmesindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Diyanet İşleri Başkanlığının -en azından buna benzer şekilde- hayatını dini inancına göre yaşamak isteyen dindar Müslümanlara alternatifler oluşturulması hususunda katkı sağlaması gerekmektedir [14]. Bunun için helal gıda belgelendirme konusunda aktif görev alması gereken kamu kurumlarından birisi Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bunu talep etmek de ülkemizin dinî bakımdan hassas dindar insanlarının en doğal haklarıdır. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı gıda bilimi ve teknolojisine hakim bilim adamları ve kendi fıkıh alimlerinden oluşacak olan bir heyetten fetva kurulu oluşturarak bu konular üzerine çalışmalar yapması gerekir. Ayrıca, TSE ile gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da gerekli yasal düzenlemeleri yaparak helal gıda belgesi verecek kurum ve şirketlerin başvurularını kabul ederek gerekli izni vermelidir. Ancak, daha sonra başvuru sırasında belirttikleri koşullara uyup uymadıklarını da yılda en az 2-3 kez denetlemelidir. Kendilerine gelen sorunlara da dört hak mezhebi göz önüne alarak fetvalar üretmesi gerekmektedir. 9. Devlet Helal Gıda Belgesi Vermeli mi? Bazı yazılı basında Helal belgelendirme işleminin sadece devlet tarafından yapılması gerektiği görüşü çıkmıştır. Devlet kurumları böyle bir işi belki yapabilir. Ancak, KİT lerin özelleştirilmeye çalışıldığı son yıllarda devletin böyle bir sorumluluğun içine girmesi işi biraz daha karmaşık hale getirebilir. Devletin esas görevi, helal sertifikası vermek yerine TSE ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteği ile bünyelerinde gıda bilimi ve teknolojisi ni iyi bilen teknik ekip ve fıkıhçılar ile beraber çalışarak helal sertifikasının koşullarını belirleyip düzenleyerek helal sertifikası denetimini yapmak olmalıdır [14]. Böylece, devletin görevi helal gıda belgesi vermek isteyen ve gerekli altyapısını hazırlayan kurumlara izin ve yetki vererek onları ciddi bir şekilde denetlemek olmalıdır. Gelişmiş ülkelerde Devletin denetleme görevi yaptığı çok iyi bilmektedir. Bu yüzden, devlet helal sertifikası vermemeli ve bu belgeyi veren kurumları ciddi bir şekilde denetlemelidir. Böylece, belgenin sadece devletten alınması yerine, devlet gerekli uzman heyetini oluşturmuş ve kurumsallığını tamamlamış kurumlara izin vererek her önüne gelenin helal belgesi verme yetkisini de önlenmiş olur. Üreticiler tüketicileri kandırmaktadır. Sosyal devlet, halkına sahip çıkan, halkının aldatılmasını önleyen, haksızlıklara çözümler üreten, yasal boşlukları dolduran, çıkardığı yasaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden bir yapıdır. Devletin denetleyen ayrıca aksi durumlarda yaptırımlar uygulayan bir kurum da olması gerekmektedir. Tam bu aşamada kendisinin sosyal bir devlet olduğunu iddia eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkını haksız rekabette ezilmekten ve hileli ürünler tüketmelerinden ve kandırılmalarından korumak için gıda denetimlerini daha iyi bir şekilde yapmalıdır. 10. Helal Belgelendirmede (HB) ki Sorunlar 10.1.Yazılı ve Sözlü Basında HB ile İlgili Sorunlar Bazı sivil toplum kuruluşlarımızda helal gıda belgelendirmesi ile ilgili Yıllardır helal koşullarına uygun üretilen ancak sertifikasız olan ürünlerle sertifikalı ürünler arasında haksız rekabete ve yetki kargaşasına yol açabileceğini, inançlar üzerinde ayrımlar yaratılarak kurumlar düzeyine taşınacağını, böylesi bir standart, zaman içerisinde bu konuda belge düzenleme ve yetki alma çabası içinde olan birtakım özel kuruluşlara rant sağlamak ve yıllardır piyasada, çoğunluğu Müslüman olan tüketicilerimizce rahatlıkla tüketilmekte olan ürünler üzerinde şüphe yaratmaktan öteye geçmeyeceğini belirtilmiştir şeklinde toplum içerisinde bölünmelere yol açabileceği gibi görüşler öne sürülmektedir. Aslında, hiçbirisinin anlaşılır yanı olmayan ancak toplumda bir kargaşa oluşturulabilecek olan bu tür açıklamalar belli zihniyetteki insanların toplumun zihnini karıştırmaktır. Ancak, hayatını inandığı şekilde yaşamaya çalışan ve kendisini kısmen de olsa dindar gören Müslümanlar bu tür açıklamalardan asla etkilenmemektedir. Sorun olmayan bu konular neden sorun olarak ileri sürülmeye çalışılmaktadır? Anlamak mümkün değildir. Helal gıda sorunu sadece İslamı yaşamak isteyen dindar Müslümanların gerçek ve önemli bir sorunudur. Bu konulara hassas olmayan diğer insanlar bunu neden sorun olarak görmektedir? Diğer bazı yazılı basında çıkan sorulara verilen cevapları aşağıda bulmak mümkündür. Özer 66

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET 98 SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET Süleyman ÖZDEMİR * Devlet (refah devleti), 20. yüzyıl boyunca, sosyal refah hizmetlerini en

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler. 1. Güncelleme

Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler. 1. Güncelleme Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler 1. Güncelleme Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler Franchise verirken ve alırken nelere dikkat edilmeli? 1. Güncelleme Franchise Nedir?... 5 Franchise Kavramları

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINCILAR VE FIRINLAR İÇİN NE DEDİLER? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE

ENDÜSTRİYEL FIRINCILAR VE FIRINLAR İÇİN NE DEDİLER? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep ALTEPE ENDÜSTR YEL E n d ü s t r i y e l F ı r ı n c ı l a r B i r l i ğ i D e r n e ğ i n i n Ya y ı n O r g a n ı d ı r www.endustriyelfirincilar.org EKİM 2011 SAYI: 2 Dergisi ISSN :1309-9248 SAĞLIĞINIZ ÇOK

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI TÜRKİYE DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Öğr.Gör. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu ece@egenet.com.tr ÖZET Günümüzde, Dünya da globalleşme süreci yaşanırken, ülkeler

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE KAMPANYALI SATIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ömer Faruk KOÇ Tüketici ve

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz ÖZDEMİR * Giriş Dünyayı saran küreselleşme olgusu, başta ekonomik olmak üzere uluslarüstü yepyeni yapılanmaları ortaya çıkaran bir

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı