T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/ T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 08/11/2013 tarihinde saat 16:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları 3.1. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS YÜKLERİ Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi nin Ders Yükleri konulu tarih ve 7228 sayılı Dekanlık yazısı görüşüldü: Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Ders Yüklerinin gündemden verildi. geri çekilmesine oybirliği ile karar Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

2 3.2. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERS YÜKÜ DEĞİŞİKLİĞİ Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi nin Ders Yükü Değişikliği konulu tarih ve 9127 sayılı Dekanlık yazısı görüşüldü: Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Ders Yükü Değişikliğinin gündemden geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.

3 3.3. PROF. DR. HÜSEYİN ALTUN VE DOÇ. DR. HASAN GÜL ÜN 2547 SAYILI KANUNUN 40/A MADDESİ UYARINCA, LİSANSÜSTÜ DERSLERİ VERMEK ÜZERE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNDE DE GÖREVLENDİRİLMELERİ Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü nde Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında lisansüstü dersleri vermek üzere ve Prof. Dr. Hüseyin ALTUN ve Doç. Dr. Hasan GÜL ün görevlendirilmesi konulu tarih ve 8277 sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü nde Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında lisansüstü dersleri vermek üzere Prof. Dr. Hüseyin ALTUN ve Doç. Dr. Hasan GÜL ün 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

4 MALİ YILI DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNİN YILSONU İTİBARİ İLE BÜTÇE KALEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA TERTİPLER ARASI AKTARMA YETKİSİ 2013 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yılsonu itibari ile bütçe kalemlerinin denkleştirilmesi amacıyla tertipler arası (Ek Bütçe hariç) ödenek aktarılması konulu tarih ve 9453 sayılı Müdürlük yazısı görüşüldü: Bütçe tertipleri arası ödenek aktarma işlemlerini yapmak üzere İşletme Müdürlüğü ile Saymanlık Müdürlüğü nün Yetkilendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

5 3.5. ÜNİVERSİTEMİZ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME BİRİMİNİN EK ÖDENEĞİ Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Biriminin, bütçe tertiplerine ek ödenek yapılması konulu tarihli ve 7469 sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Biriminin, bütçe tertiplerine ek ödenek yapılmasının uygun olduğuna ve geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6 3.6.ÜNİVERSİTEMİZ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YILLARINA AİT BÜTÇE GELİR VE GİDER TASLAKLARI İLE 2012 YILI KESİN HESAP CETVELİ Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Biriminin, Yıllarına ait Bütçe Gelir ve Gider Taslakları ile 2012 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri konulu tarihli ve 8366 sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Biriminin, Yıllarına ait Bütçe Gelir ve Gider Taslakları ile 2012 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin geldiği şekli ile aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7 3.7. YENİ YAŞAM ALANI İÇİN YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞINA İRTİFA HAKKI İHALE YETKİSİ Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nın tarihli ve 8757 sayılı Başkanlık yazısı görüşüldü: Rektörlük kampüsümüzün içinde bulunan mülkiyeti kurumumuza ait 181 nolu, m 2 lik parsel üzerinde Yeni Yaşam Alanı tesislerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ihalesinin yapılması gerektiğinden, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Faaliyetlerin Düzenlenmesi başlıklı 47. Maddesine göre söz konusu yaşam alanlarının yapımı için Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı na irtifa hakkı ihale yetkisi verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

8 3.8.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ULUSLARARASI ORTAK ÖNLİSANS PROGRAMINDA VE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMINDA DERSE GİRECEK ÖĞRETİM ELAMANLARINA ÖDENECEK DERS ÜCRETİ Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Uluslararası Ortak Önlisans programında (UOÖLP) ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı uzaktan eğitim programında derse girecek öğretim elamanlarına ödenecek ücretin belirlenmesi konulu tarih ve sayılı Müdürlük yazısı görüşüldü: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Uluslararası Ortak Önlisans programlarının, (UOÖLP) ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programında derse girecek öğretim elamanlarına ödenecek ücretin, eğitim öğretim yılı için örgün öğretim ders ücretinin 2 (iki) katı olarak ödenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

9 3.9.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARASI ORTAK LİSANS PROGRAMINDA (UOLP) DERSE GİRECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK DERS ÜCRETİ Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programında (UOLP) derse girecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti konulu tarih ve sayılı Dekanlık Yazısı görüşüldü: Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programında (UOLP) derse girecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretinin eğitim öğretim yılı için, örgün öğretim ders ücretinin 2 (iki) katı olarak ödenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

10 3.10. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU NUN DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNDE GELİR ARTIŞININ SAĞLANMASI NEDENİYLE EK BÜTÇE GELİR GİDER TASLAĞI Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nün, Yabancı Diller Yüksekokulu nun Döne Sermaye Bütçelerinde gelir artışının sağlanması nedeniyle Ek Bütçe Gelir Gider Taslağı yapılmas konulu tarih ve sayılı Müdürlük yazısı görüşüldü: Yabancı Diller Yüksekokulu nun Döner Sermaye Bütçelerinde gelir artışının sağlanması nedeniyle Ek Bütçe Gelir Gider Taslağı nın geldiği şekli ile kabulüne karar verildi.

11 3.11. ÜNİVERSİTEMİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK GÖREV YAPAN HARRY MILLER İN, GÖREV SÜRESİNİN 1 (BİR) YIL SÜRE İLE UZATILMASI Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu nun, sözleşmeli yabancı uyruklu olarak görev yapan Harry MILLER in, görev süresinin uzatılması hakkındaki tarih ve sayılı Müdürlük yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda sözleşmeli Yabancı Uyruklu olarak görev yapan Harry MILLER in, tarihinde dolacak olan görev süresinin bölümün ihtiyacına binaen bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna ve aylık brüt sözleşme ücretinin TL. olarak tespit edilmesine; Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

12 3.12 ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. YILDIZ GÜNEY İN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız GÜNEY in Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2547 sayılı kanunun 38. Maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesi konusu görüşüldü: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız GÜNEY in 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanun un 38. maddesi uyarınca özlük hakları Üniversitemizde kalmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

13 3.13. ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BÜŞRA ÖZMEN İN, 2547 SAYILI KANUNUN 39. MADDESİ UYARINCA 30 EYLÜL OCAK 2014 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz Eğitim Fakültesi nin, Araştırma Görevlisi Büşra ÖZMEN in Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini yapmak üzere görevlendirilmesi konulu tarihli ve 7772 sayılı Dekanlık yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Büşra ÖZMEN in, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini almak üzere, 2547 Sayılı Kanununun 39. Maddesi uyarınca görevlendirilmesi konusunun gündemden geri çekilmesine oybirliği ile karar verildi.

14 3.14.ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ÖYP KAPSAMINDA ATANAN DR. MUSTAFA HAYIRLIDAĞ IN, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NDE DOKTORA EĞİTİMİNE BAŞLAMASI NEDENİ İLE KADROSUNUN AKTARILMASI Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna ÖYP kapsamında atanan Dr. Mustafa HAYIRLIDAĞ ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında Lisansüstü (doktora) eğitimine başlaması nedeni ile kadrosunun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 35. Maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine aktarılması konulu 10/10//2013 tarih ve 9302 sayılı Dekanlık yazısı ve eki görüşüldü: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna ÖYP kapsamında atanan Dr. Mustafa HAYIRLIDAĞ ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalında Lisansüstü (doktora) eğitimine başlaması nedeni ile kadrosunun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 35. Maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine aktarılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

15 3.15. DOÇ. DR. ORHAN ÇAKAR IN EĞİTMENLİK GÖREVİ Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Orhan ÇAKAR ın, Malatya da faaliyet gösteren Kazan Sağlık ve İş Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ltd. Şirketinin açmış olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı kursunda Eğitici olarak görevlendirilmesine ilişkin tarih ve 8255 sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Malatya da faaliyet gösteren Kazan Sağlık ve İş Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ltd. Şirketi nde, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü arasında düzenlenen sözleşme doğrultusunda Öğretim Üyesi tarafından sözleşme kapsamında verilecek ders sonucu Doç. Dr. Orhan ÇAKAR adına Döner Sermaye İşletmesine yatırılacak hizmet bedelinden; Fırat Üniversitesi Hastanesi Birimlerinin Dışında Kalan Tüm Birimlerinde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi 5. Maddesi 2 ve 3. Fıkrası kapsamında yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan meblağın ilgiliye ödenmesinin ve Kazan Sağlık ve İş Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ltd. Şirketi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Yetiştirmek amacıyla eğitmen olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

16 3.16.DOÇ. DR. EDİBE PİRİNÇCİ NİN EĞİTMENLİK GÖREVİ Üniversitemiz Tıp Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Edibe PİRİNÇCİ nin Malatya da faaliyet gösteren İRİS Akademi İş Güvenliği- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumunda, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı kursunda Eğitici olarak görevlendirilmesine ilişkin dilekçesi görüşüldü. Malatya da faaliyet gösteren İRİS Akademi İş Güvenliği- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumunda, Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri arasında düzenlenen sözleşme doğrultusunda Öğretim Üyesi tarafından sözleşme kapsamında verilecek ders sonucu Doç. Dr. Edibe PİRİNÇCİ adına Döner Sermaye İşletmesine yatırılacak hizmet bedelinden; Fırat Üniversitesi Hastanesi Birimlerinin Dışında Kalan Tüm Birimlerinde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi 5. Maddesi 2 ve 3. Fıkrası kapsamında yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan meblağın ilgiliye ödenmesinin ve İRİS Akademi İş Güvenliği- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Yetiştirmek amacıyla eğitmen olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

17 3.17.YRD. DOÇ. DR. AHMET TEVFİK OZAN IN EĞİTMENLİK GÖREVİ Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tevfik OZAN ın, Malatya da faaliyet gösteren İRİS Akademi İş Güvenliği- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumunda ve Diyarbakır da faaliyet gösteren DORA Akademi İş Güvenliği İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Yetiştirmek amacıyla eğitmen olarak çalışabilme isteği görüşüldü: Malatya da faaliyet gösteren İRİS Akademi İş Güvenliği- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumunda ve Diyarbakır da faaliyet gösteren DORA Akademi İş Güvenliği İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu ilefırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi arasında düzenlenen sözleşme doğrultusunda Öğretim Üyesi tarafından sözleşme kapsamında verilecek ders sonucu Doç. Dr. Ahmet TEVFİK OZAN adına Döner Sermaye İşletmesine yatırılacak hizmet bedelinden; Fırat Üniversitesi Hastanesi Birimlerinin Dışında Kalan Tüm Birimlerinde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi 5. Maddesi 2 ve 3. Fıkrası kapsamında yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan meblağın ilgiliye ödenmesinin ve İRİS Akademi İş Güvenliği- İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumunda ve Diyarbakır da faaliyet gösteren DORA Akademi İş Güvenliği İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Yetiştirmek amacıyla eğitmen olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

18 3.18. YRD. DOÇ. DR. CEVDET EMİN EKİNCİ NİN EĞİTMENLİK GÖREVİ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin EKİNCİ nin, Diyarbakır da faaliyet gösteren DORA İş Sağlığı Eğitim Kurumunda, Eğitici olarak görevlendirilmesine ilişkin dilekçesi görüşüldü. Diyarbakır da faaliyet gösteren DORA İş Sağlığı Eğitim Kurumunda, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi arasında düzenlenen sözleşme doğrultusunda Öğretim Üyesi tarafından sözleşme kapsamında verilecek ders sonucu Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin EKİNCİ adına Döner Sermaye İşletmesine yatırılacak hizmet bedelinden; Fırat Üniversitesi Hastanesi Birimlerinin Dışında Kalan Tüm Birimlerinde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi 5. Maddesi 2 ve 3. Fıkrası kapsamında yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan meblağın ilgiliye ödenmesinin ve DORA İş Sağlığı Eğitim Kurumu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Yetiştirmek amacıyla eğitmen olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

19 3.19. DOÇENT ATAMASI Personel Dairesi Başkanlığı nın, doçent ataması hakkındaki yazıları görüşüldü: Atamanın aşağıdaki şekilde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi. DOÇ. DR. MUSTAFA YILDIZ IN ACİL TIP ANABİLİM DALI DOÇENT KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr. Mustafa YILDIZ ın dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri uyarınca Doç. Dr Mustafa YILDIZ ın Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.

20 3.20.ÜNİVERSİTEMİZ REKTÖRLÜK ENFORMATİK BÖLÜMÜ UZMANI HALUK DİLMEN İN TARİHİ İTİBARİYLE TERFİSİNİN YAPILMASI Üniversitemiz Rektörlük Enformatik Bölümü Uzmanı Haluk DİLMEN in, tarihi itibariyle terfisinin yapılması konusu görüşüldü: Okutman Haluk DİLMEN in, tarihinden itibaren 2914 Sayılı Kanunun ve 9. Maddelerine göre terfilerinin yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

21 SAYILI KANUN UN 34. MADDESİ İLE 2914 SAYILI KANUN UN 16. MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ YABANCI UYRUKLU PERSONEL OLARAK ÜNİVERSİTEMİZ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU NDA PETER QUİNN IN ÇALIŞTIRILMASI Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu nda görevlendirilmek üzere Peter QUINN in, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasına ilişkin tarih ve 1925 sayılı Personel Daire Başkanlığı nın yazısı ve ekleri görüşüldü: Yabancı Diller Yüksekokulu nda görevlendirilmek üzere Peter QUINN in, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna, aylık brüt sözleşme ücretinin TL. olarak tespit edilmesine, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

22 3.22. AKADEMİK KADRO DEĞİŞİKLİKLERİ Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı nın, Akademik kadro iptal ve ihdas cetvellerinin onaylanması hakkındaki yazısı görüşüldü: Üniversitemize tahsis edilen akademik kadrolarından 78. Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre dolu, boş kadro değişiklikleri 2013/5454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülerek 24 Ekim 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Buna göre; a)dolu, boş ve serbest bırakılan kadro değişikliklerinin ekli listede belirtilen anabilim dallarında yapılmasına, b)üniversitemize tahsis edilen kadroların I ve II sayılı cetvellerin anabilim dalları itibariyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

23 3.23. PROFESÖR JÜRİLERİNİN BELİRLENMESİ 1-ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURAN DOÇ.DR. HANİFİ YILDIRIM IN JÜRİSİNİN BELİRLENMESİ Doç.Dr. Hanifi YILDIRIM ın, Rektörlüğümüzce ilan edilen Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmak üzere başvurmuştur Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5772 Sayılı Kanunla Değişik 26. Maddesinin (b) fıkrası 2. Bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. Maddesi uyarınca bilimsel niteliklerinin tespiti amacıyla bilimsel rapor hazırlamak üzere aşağıda adı ve unvanı yazılı öğretim üyelerinden jüri oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi. ASİL ÜYELER 1- Prof. Dr. A.Y. Erkin OĞUR Fırat Ü.T ıp Fakültesi ELAZIĞ 2- Prof. Dr. Kaya SARAÇ İnönü Ü. Tıp Fakültesi MALATYA 3- Prof. Dr. Aşur UYAR Dicle Ü. Tıp Fakültesi DİYARBAKIR 4- Prof. Dr. Akın LEVENT Atatürk Ü. Tıp Fakültesi ERZURUM 5- Prof. Dr. Selami SUMA Başkent Üniversitesi İSTANBUL YEDEK ÜYELER 1-Prof. Dr.Alpay ALKAN Bezm-i Alem Ü. Tıp Fak. İSTANBUL 2-Prof. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezm-i Alem Ü. Tıp Fak. İSTANBUL 2-ÜNİVERSİTEMİZ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURAN DOÇ.DR. FATİH SERHAT EROL JÜRİSİNİN BELİRLENMESİ Doç. Dr. Fatih Serhat EROL un, Rektörlüğümüzce ilan edilen Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmak üzere başvurmuştur Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5772 Sayılı Kanunla Değişik 26. Maddesinin (b) fıkrası 2. Bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. Maddesi uyarınca bilimsel niteliklerinin tespiti amacıyla bilimsel rapor hazırlamak üzere aşağıda adı ve unvanı yazılı öğretim üyelerinden jüri oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi. ASİL ÜYELER 1-Prof.Dr. Selami Çağatay ÖNAL İnönü Ü. Tıp Fakültesi MALATYA 2-Prof. Dr. Ahmet MEMKÜ Erciyes Ü. Tıp Fakültesi KAYSERİ 3-Prof. Dr. İbrahim Suat ÖKTEM Erciyes Ü. Tıp Fakültesi KAYSERİ 4-Prof. Dr. Serdar KEMALOĞLU Dicle Ü. Tıp Fakültesi DİYARBAKIR 5- Prof. Dr. Kayhan KUZEYLİ Karadeniz Tek. Ü. Tıp Fakültesi TRABZON YEDEK ÜYELER 1- Prof.Dr. Adnan CEVİZ Dicle Ü. Tıp Fakültesi DİYARBAKIR 2- Prof.Dr. Rahmi Kemal KOÇ Erciyes Ü. Tıp Fakültesi KAYSERİ

24 3.24. DOÇENT ATAMASI Personel Dairesi Başkanlığı nın, doçent ataması hakkındaki yazıları görüşüldü: Atamanın aşağıdaki şekilde yapılmasının uygun olduğuna karar verildi. DOÇ. DR. YILDIZ EVİN İN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI DOÇENT KADROSUNA ATANMASI Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmak üzere Üniversitemizce verilen ilana müracaat eden Doç. Dr.Duygu EVİN in dosyası görüşüldü: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 25. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun un 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu'nca tarihli toplantısında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri uyarınca Doç. Dr. Duygu EVİN in Mühendislik Fakültesi Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması hususundaki Yönetim Kurulu uygun görüşünün Rektörlük Makamına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.

25 3.25.ÜNİVERSİTEMİZ İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ NDE ÖZBEKİSTAN UYRUKLU ELMURAD KHOLMATOV İLE KIRGIZİSTAN UYRUKLU SAIDA BURHANIDINOVA NIN ÇALIŞTIRILMASI Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü nde görevlendirilmek üzere ELMURAD KHOLMATOV ve SAIDA BURKHANIDOVA nın, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasına ilişkin tarih ve sayılı Dekanlık yazısı ve ekleri görüşüldü: Üniversitemiz İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü nde görevlendirilmek üzere ELMURAD KHOLMATOV ve SAIDA BURKHANIDOVA nın, 2547 Sayılı Kanun un 34. maddesi ile 2914 Sayılı Kanun un 16. maddesi uyarınca sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna, aylık brüt sözleşme ücretinin TL. olarak tespit edilmesine, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

26 3.26.ÜNİVERSİTEMİZ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ NDE ROMEN UYRUKLU GEORGIANA KARINA LUMM UN ÇALIŞTIRILMASI Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinde görevlendirilmek üzere Romen Uyruklu Georgiana Karina LUMM un, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının 4. Maddesi gereğince, sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalışma isteğine ilişkin dilekçesi görüşüldü: Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinde görevlendirilmek üzere Romen Uyruklu Georgiana Karina LUMM un, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi çalıştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının 4. Maddesi gereğince, sözleşmeli yabancı uyruklu personel olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna, aylık brüt sözleşme ücretinin TL. olarak tespit edilmesine, Kararın gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na arzına oybirliği ile karar verildi.

27 3.27.KADRO AKTARMA VE ATAMA İZNİ PROFESÖR KADROLARI : 1. Fen Fakültesi Anorganik Kimya anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, aynı Fakültenin Organik Kimya anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 2. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Fen Fakültesi Organik Kimya anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 3. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Fen Fakültesi Biyokimya anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 4. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Fen Fakültesi Atom ve Moleküller Fiziği anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 5. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Fen Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 6. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 7. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 8. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 9. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 10. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kurumlar Sosyolojisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi,

28 3.27.KADRO AKTARMA VE ATAMA İZNİ PROFESÖR KADROLARI: 11. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ortaçağ Tarihi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 12. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Enerji anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 13. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 14. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 15. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 16. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun Teknoloji Fakültesi Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 17. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 18. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 19. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 20. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Su Ürünler Fakültesi Yetiştiricilik anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 21. Fen Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 22. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 23. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 24. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Veteriner Fakültesi Zootekni anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 25. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Veteriner Fakültesi Cerrahi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 26. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 27. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 28. Sosyal Bilimler Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 29. Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosuna atama yapılmak üzere izin verilmesi, 30. Sosyal Bilimler Enstitüsünde serbest bulunan bir adet 1. derece Profesör kadrosunun, Sivrice Meslek Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi,

29 3.27.KADRO AKTARMA VE ATAMA İZNİ KADRO ATAMA İZİN TALEBİ DOÇENT KADROLARI : 1. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Fen Fakültesi İstatistik Teorileri anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 2. Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 3. Tıp Fakültesi Kardiyoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 4. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Teknoloji Fakültesi Üretim Metalurjisi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 5. Teknoloji Fakültesi Elektrik Tesisleri anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 6. Tıp Fakültesi Anatomi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Baskil Meslek Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 7. Tıp Fakültesi İmmünoloji anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 8. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Doçent kadrosunun, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, YARDIMCI DOÇENT KADROLARI : 1. Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 2. İktisadi ve İdari Fakültesi Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalına aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, 3. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde serbest bulunan bir adet 1. derece Yardımcı Doçent kadrosunun, Sağlık Yüksekokuluna (Beslenme ve Diyetetik) aktarılarak atama yapılmak üzere izin verilmesi, Kurul Üyeleri: Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Prof. Dr. Hasan ALLİ Prof. Dr. Sadettin TANYILDIZI Prof. Dr. Rifat ÇOLAK Prof. Dr. Fikret KARATAŞ Prof. Dr. Enver ÇAKAR

30 Prof. Dr. Gıyasettin ARSLAN Prof. Dr. Ömer Osman UMAR Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY Prof. Dr. Ubeyde İPEK Prof. Dr. Ahmet ÖZER Prof. Dr. Dursun ŞEN Prof. Dr. Z. Hakan AKPOLAT Prof. Dr. Yasin VAROL Prof. Dr. İrfan ORHAN Prof. Dr. Kadir SERVİ Prof. Dr. Erdal AÇIKSES Prof. Dr. Mustafa POYRAZ E-İmzalıdır Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Rektör Prof.Dr. Ahmet ÖZER Prof.Dr. Dursun ŞEN Prof.Dr. Zühtü Hakan AKPOLAT Prof.Dr. Yasin VAROL Prof.Dr. İrfan ORHAN Prof.Dr. Kadir SERVİ Prof.Dr. Erdal AÇIKSES Prof.Dr. Mustafa POYRAZ Prof.Dr. Hasan ALLİ Prof.Dr. Rifat ÇOLAK Prof.Dr. Fikret KARATAŞ Prof.Dr. Enver ÇAKAR Prof.Dr. Gıyasettin ARSLAN Yrd.Doç.Dr. Tamer KAVURAN Prof.Dr. Rahmi DOĞANAY Prof.Dr. Ubeyde İPEK

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 08/01/2014-19948 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/11/2013 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/02/ : /9 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2015-86281 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 03/02/2015 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 9.1. ÜNİVERSİTEMİZ SOSYAL TESİS İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN 2014 MALİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67630 T.C. 2.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMINDA (UOLP) DERSE GİRECEK ÖĞRETİM ELEMENLARINA ÖDENECEK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 17/06/ : /14 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67631 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/06/2014 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.03.2013 Perşembe Günü saat 11.00 de Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 05.02.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 23/01/ : /8 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 23/01/2015 tarihinde saat 16:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 24/10/2014-60503 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 01/07/2014 tarihinde saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 11/04/2014 10:00 2013-2014/11 Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2014-64564 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 11/04/2014 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/12/ : /6 Evrak Tarih ve Sayısı: 2/02/2016-133076 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/12/2015 tarihinde saat 1:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 14/03/2014 14:30 Yönetim Kurulu 2013-2014/10 Evrak Tarih ve Sayısı: 20/11/2014-64069 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 14/03/2014 tarihinde saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 03/12/ : / 4 4.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HASAN KÜRÜM ÜN, FIRAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/09/ /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28/09/2011 Çarşamba Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 18/01/ /14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 18/01/2012 Çarşamba Günü saat 15.30 da Rektör Vekili Prof.Dr. Orhan KILIÇ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.02.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /9 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 13.01.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25/12/2013 tarihinde saat 13:15 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 22/07/2014-47672 T.C. Oturum Tarihi Oturum Sayısı 17/07/2014 2013-2014/16 Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 07.08.2015 2014-2015/18 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/09/2014 15:30 2014-2015/1 Evrak Tarih ve Sayısı: 12/12/2014-67632 T.C.. 1.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ NDE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA UZAKTAN ÖĞRETİM İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) PROGRAMI NDA OKUTULACAK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06.11.2015 2015-2016/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 06.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 21.12.2012 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 3.1.ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ II. ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF 11532430 NUMARALI

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /5 Üniversitemiz Senatosu 07.03.2013 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof.Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 19/04/ /23 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/04/2012 Perşembe Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 04/08/2014-48295 T.C. Üniversitemiz 01.07.2014 tarih ve 2013-2014/15.9 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 26.06.2015 2014-2015/15 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.06.2015 Cuma Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI. Oturum Saati 10:00 Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 10.09.2013 2012-2013/19 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/13.10 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12.06.2013 Çarşamba Günü saat 17.00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/11/2012 2012-2013/3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 28/11/2012 2012-2013/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.11.2012 Çarşamba Günü saat 10.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 2.1.ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İ.Ö.) ÖĞRENCİLERİNDEN 130902071

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12/12/2011 Pazartesi Günü saat 14.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 09/09/ : /22 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/11/2014-61402 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 09/09/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 22.1. ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.07.2015 2014-2015/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 30/03/2015 14:30 2014-2015/11 11.1. ÜNİVERSİTEMİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. MUZAFFER ÖZLİ NİN ANNE ÜNİVERSİTESİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın, Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Muzaffer

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 14/10/2011 Cuma Günü Saat 17:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 21.03.2017 Saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Üniversitemiz Yönetim Kurulu 30/12/2014 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 27/04/ /24 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27/04/2012 Cuma Günü saat 15.30 da Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 9.1. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Üniversitemiz Eğitim Komisyonu Başkanlığı nın, Fırat Üniversitesi 2014-2015

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 28.12.2016 Saat 10:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 09.04.2013 2012-2013/10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 09.04.2013 2012-2013/10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 09.04.2013 Salı Günü saat 17.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 13/01/ /5

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 13/01/ /5 Üniversitemiz Senatosu 13.01.2017 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/12/ /4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/12/ /4 Üniversitemiz Senatosu 28.12.2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 14/10/ /4 Üniversitemiz Senatosu 14/10/2011 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24/04/2015 2014-2015/12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 24/04/2015 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

34 01/10/2014 2014/1 18. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz programlarına kabul edilecek olan yabancı uyruklu öğrencilerden

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/04/ /8

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/04/ /8 Üniversitemiz Senatosu 28.04.2016 tarihinde saat 14.00 de Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29/04/2011 2010-2011/16 Üniversitemiz Senatosu 29/04/2011 Cuma Günü saat 14.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /3

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 31.10.2016 Saat 15:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 09.04.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 22/09/2011 2011-2012/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 22/09/2011 Perşembe Günü saat 15:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof.Dr. Vedat CEYHAN başkanlığında saat 16:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /4 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 27.11.2015 Cuma Günü saat 15.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /22 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 04.09.2015 Cuma Günü saat 09.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23.10.2015 2015-2016/2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23.10.2015 2015-2016/2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 23.10.2015 Cuma Günü saat 14.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.08.2015 2014-2015/20

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 24.08.2015 2014-2015/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun, 26.06.2015 tarih ve 2014-2015/15.13 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 6.1.ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KILAVUZU TABLO 3B.2 DE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE MTOK KONTENJANINDAN

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/06/ /10

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 28/06/ /10 Üniversitemiz Senatosu 28.06.2016 tarihinde saat 10.00 de Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 06/01/2015-70616 T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih : 06 Kasım 2012 Toplantı Sayısı : 41 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar:1 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde (ÖYP) kapsamında Araştırma Görevlisi olarak

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 16/11/ /2

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 16/11/ /2 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 16.11.2012 Cuma Günü saat 18.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ NİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE YÖNERGEYE MADDE

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki 9.1. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 10/10/ /3

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 10/10/ /3 Üniversitemiz Senatosu 10/10/2011 Pazartesi Günü saat 14.00 de Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /73-88

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /73-88 Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 16:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29.12.2015 2015-2016/4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29.12.2015 2015-2016/4 Üniversitemiz Senatosu 29.12.2015 tarihinde saat 13.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 03.03.2016 Saat 14.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 26/06/ /12 Üniversitemiz Senatosu 26.06.2015 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları 11.1. ÜNİVERSİTEMİZ ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 02/08/ /31 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 02/08/2012 Perşembe Günü saat 15.00 de Rektör Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 24/11/ /3

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 24/11/ /3 Üniversitemiz Senatosu 24.11.2016 tarihinde saat 15:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Yrd. Yrd. Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan TORKUL Prof.Dr.İlyas

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23/12/ /12

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 23/12/ /12 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 23/12/2011 Cuma Günü Saat 15.00 de Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/10/2012 2012-2013/1

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/10/2012 2012-2013/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12/10/2012 Cuma Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ınbaşkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Sümer in Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı nca

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /21 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 26.08.2016 Saat 14.00 de Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.12.2008 2008/14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.12.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Personel

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /10

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /10 01.08.2013 2012-2013/10 Üniversitemiz Senatosunun, 01.07.2013 tarih ve 2012-2013/9.12 sayılı kararı uyarınca yaz aylarında çoğunluğun sağlanamadığı hallerde acil konularda karar almak ve bu kararları ilk

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Evrak Tarih ve Sayısı: 23/12/2014-69014 T.C. Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı : 14 Aralık 2004 : 42 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar 1/1 Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 07/02/ /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 07/02/ /6 Üniversitemiz Senatosu 07.02.2017 tarihinde saat 09:30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 24/02/2015 15:00 2014-2015 Yönetim Kurulu 10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 24/02/2015 15:00 2014-2015 Yönetim Kurulu 10 Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2015-86275 T.C. Üniversitemiz Yönetim Kurulu 24/02/2015 tarihinde saat 15:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1.ÜNİVERSİTEMİZ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.DR. NAİM

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Kararları Evrak Tarih ve Sayısı: 20/08/2014-49930 T.C. Oturum Tarihi Oturum Sayısı 18/08/2014 2013-2014 Yönetim Kurulu Kararları/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 2013-2014/15.9 tarih ve 01.07.2014 sayılı kararı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Rektör Yrd. Rektör Yrd. Rektör Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr.Fatih ÜSTEL Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekanı Prof.Dr.Etem

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /17

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 30.05.2016 Saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı