İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: İstanbul, 2010

3 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve ÎTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) ÎTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) 444 O 486 ÎTO yayınları için ayrmtüı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : întemet: Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CÎLT Altınoluk Yayın San. A. Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 5 SELÇUK TAYFUN OK 7 MELİH BATILI 14 CENGİZ N AYIR 17 URAN TİRYAKİOĞLU 33 SORU/CEVAP 44

5

6 SUNUŞ 21. yüzyılda şirketler ayakta kalmak için güçlti bir sermaye yapışma sahip olmamn, kurumsal yönetimin en önemli konu olduğu hususunda fikir birliği içindedirler. Güçlü bir sermaye yapısı için de ucuz maliyetli sermaye kaynağına ulaşmak gereklidir. Kurumsallaşmanın temel unsurları olan şeffaflık ve hesap verebilirlik, ucuz sermayeye ulaşmanın ön koşuludur. Ülkemizde aile şirketlerinin ağırlıkta olduğu bilinen bir gerçektir. Bir diğer bilinen gerçek ise, aile şirketlerinin özellikle üçüncü kuşaktan sonra ayakta kalma şanslarının giderek azalmakta olduğudur. Ancak doğru bir risk yönetimi, doğru stratejiler, çoğunluğu aile şirketi olan KOBÎ'leri değişen ekonomik yapılara ve krizlere karşı dayanıklılığını artıracak ve gelecek kuşaklara taşıyacaktır. Bütün dünyada yaşanan finansal kriz, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere bütün işletmelerimizin doğru yönetilmelerinin önemini daha çok arttırmıştır. Uluslararası bireysel veya kurumsal yatırımcılar, sıfırdan yeni bir yatırım yapmak yerine güven duydukları mevcut şirketlere ortak olma yolunu tercih etmektedirler. Şirket içerisinde kurulacak organizasyon yapısı ile büjâimeyi devam ettirebilmek ve oluşan zafiyetleri ortadan kaldırmak mümkündür. Kurumsallaşma ile birlikte daha kolay yönetilen ve takip edilebilen şirketler oluşturmak mümkündür. Organizasyon içerisinde kurulacak sistem ve uygulanacak ilkeler aracılığı ile faaliyetlerini kendi kendine sürdüren bir yapı

7 ortaya çıkacak, şirket sahipleri ise şirketi daha kolay denetleyebilecektir. Bu çerçevede, organizasyon yapısının yeterli olduğu, görev ve sorumlulukların net olarak belirlendiği, yetki devrinin etkin olarak gerçekleştirildiği ve şirket içi iletişimin şeffaf olarak oluşturulduğu bir yapının kurulması, yöneticilerin şirket faaliyetlerini daha kolay takip etmesini sağlayacaktır. Ülkemizde, KOBİ'lerin büytik bir çoğunluğunun aile işletmesi olması ve KOBİ'lerin ayakta kalmalarının ülkemiz ve bölgemizin kalkınmışlığı açısından son derece önemli olması dolayısıyla, aile işletmelerine yönelik her türlü çalışmaya destek sağlayan Odamız, tarihinde "Kurumsallaşma ve Kriz Yönetimi" konulu bir seminer düzenlemiştir. Seminerimize katılamayan işletmelerimizin de kurumsallaşma ve kriz yönetimi hakkında bilgilenmelerini sağlamak üzere seminer sunumları yayın haline getirilmiştir. Konunun uzmanlarının ve ilgililerin verdiği bilgilerin KOBÎ'lerimiz ve diğer ilgililerin vizyonunu geliştirmesi dileğiyle, seminer ile ilgili çalışmalara katkıda bulunan tüm konuşmacılara, katılımcılara ve semineri organize eden KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesi çalışanlarına teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

8 SELÇUK TAYFUN OK İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Saygıdeğer misafirlerimiz, Koç Yonder'in değerli temsilcileri, sevgili üyelerimiz, hepiniz Odamıza hoş geldiniz. Bugün bir anlamda rutin konularımızdan birini ele alacağımız bir toplantı yapacağız ama diğer yanıyla da bugünkü seminerimizin sizler için ilginç bir faaliyet olacağını zannediyorum. En seçkin yöneticilerin, üst düzey yöneticilerin yer aldığı Koç Yonder bugün bizimle beraber. Koç Yonder yetkilileri değeri, pahası biçilmez deneyimlerini, birikimlerini ülkemizin işletmeleriyle paylaşmak üzere oluşturdukları Koç Yonder örgütüyle birlikte ülkemiz ekonomisine hizmetlerini sürdürmeye devam etmekteler. Bu şekilde Odamızla da ilişkilerini bir ölçüde sürdürüyor ve biz bu çerçevede geldiğimiz noktada özellikle küçük orta boy işletmelerimizin özellikle son 10 yılda ve küreselleşmenin ağır bir şekilde etkilerinin hissedilmeye başlandığı ülkemizde, ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda önemli bir sinerji yaratabileceğimiz düşüncesine vardık, görüşmelerimizde ve bu şekilde çalışmalarımızı bugünkü toplantıyla birlikte daha da hızlandırmaya, daha da genişletmeye ve boyutlarını büyütmeye karar verdik. Bu çalışmayı da bunun ilk meyvesi olarak değerlendiriyoruz. Kurumsal yönetim olgusu küreselleşme ile birlikte ve özellikle Türkiye'nin 1980'li yıllarda dışa açılmasıyla birlikte artık ülkemizin, ekonomimizin, işletmelerimizin gündemine girmiş bir konu. Yine son 10 yılda vazgeçilmezliği ve mutlaka dikkate alınması gerektiği artık tartışmasız bir şekilde kabul edilir hale gelmiştir

9 çünkü rekabet gücü açısından kurumsallaşma gerek kamu kuruluşları için, gerekse özel sektör kuruluşları için artık olmazsa olmaz hale gelmiştir. Ülkemiz artık 30 yıl önceki dışa kapalı, kendi yağıyla kavrulan sınırları yüksek surlarla kapanmış bir ülke değil. Özellikle 80'li yılların ikinci yarısından itibaren başlayan hızlı süreçle birlikte artık Avrupa Birliği ile yaptığımız Gümrük Birliği ile birlikte 90'lı yılların ortasından itibaren ve geçiş sürecinin tamamlanmasından itibaren ve dünya ticaret örgütünün küresel ticaretin serbestleştirilmesine ilişkin yaptırımları ve düzenlemeleriyle birlikte 2000'li yıllara geldiğimizde artık tümüyle dışa açık, dış rekabete açık, hem içeride, hem dışarıda küresel anlamda irili ufaklı rakipleriyle mücadele eden bir ekonomi haline gelmiştir. Bunun bir kısmı bizim elimizde olmadan olmuştur, ama bir kısmı da bizim kendi inisiyatifimizle, kendi isteğimizle, kendi tercihlerimizle oluşmuştur. Dolayısıyla bizim bugünkü durumda işte şu son içinde yaşadığımız krizi de dikkate aldığımızda, bizim firmalarımızın artık ezberlerini bozmaları ve özellikle küçük ve orta boy işletmelerimizin ezberlerini bozmaları ve kurumsal yapılarını gözden geçirmelerini ve özellikle aile şirketlerinin aile işletmelerinin bildikleri yönetim şekillerini şu veya bu şekilde değiştirmelerini ve çağdaş yöntemlere uluslararası kabul görmüş yönetimlere dönüştürmeleri gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Bunu; görüştüğümüz, ilişkide bulunduğumuz küçük işletmeler ve özellikle aile işletmeleri biliyorlar. Bunun tabii düzeltme yollarını da araştırıyorlar. Tabii bizdeki aile ilişki-

10 leri, aile tanımı ve aile olgusu bunların bir kısmını yapmaya engel gibi gözüküyor gerçekte ama süreç hızlı bir şekilde işlediği için, ayak uyduranlar devam ediyor, ayak uyduramayanlar da sistem dışında kalıyorlar. Türk aile şirketleri diye konuyu biraz daha küçük boyutta indirgeyip değerlendirdiğimizde, aile şirketlerinin yapılan araştırmalarda uluslararası ölçütlere, uluslararası ortalamalara, hatta gelişen piyasalardaki, yükselen piyasalardaki kendi firmalarıyla olan kendi benzeri firmaların beklentileri, değerlendirmeleri ve yorumlarıyla kıyasladığımızda farklılıklar gösterdiğini görüyoruz. Türkiye'ye has, Türk işletmelerine has birtakım sorunlar var. Sorunların önem katsayısı değişiyor. Beklentiler çok farklı. Bunlar gösteriyor ki, Türk işletmeleri kendi benzeri yabancı şirketlere göre çok farklı bir gündemle, çok farklı bir anlayışla, çok farklı bir mantıkla günlük işlere ve iş hayatına ilişkin kararlara bakıyorlar. Tabii bunun bir kısmı iyi gibi gözüküyor. Ama önemli bir kısmı da bizim olumsuzluğumuz olarak yansıyor. Bunlarla ilgili yapılan araştırmalarda mesela bizim aile işletmeleri hükümet politikalarını ve geçerli mevzuatı en önemli sorunlar arasında gösteriyorlar. Bu dünyada böyle değil. Yine aynı şekilde bizim firmalarımızın çok farklı bir yere koyduğu döviz kurları işi var. Bizde önemli bir sorun olarak üçüncü ve dördüncü sırada gösterilen döviz kurlarının yabancı ülkelerde pek bir karşılığı yok. Yine aynı şekilde vergi, çevre ve dış pazar koşulları gibi dünya ortalamasına göre risk olan hususlar bizlerde pek risk olarak gözükmüyor nedense. Bunun gibi daha pek

11 çok konu var değerlendirebileceğimiz ama tabii konuyu açmak ve sizlere daha yetkin bir şekilde anlatmak konusunda konuşmacılarımız mutlaka gereğini yapacaklardır. Bizler de onları dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. işletmelerimizin önemli sorunlarından birisi de, plan projeksiyon gibi konularda ortaya çıkıyor. Tabii bizim işletmelerimizde doğrusu bir öz eleştiri yapmak gerekirse, planı, projeyi daha çok işte yıllık bütçe hazırlamak işte yıllık kanuni zorunlulukları yerine getirme gibi algılama eğilimi var. Hâlbuki iş daha farklı, daha uzun erimli. Daha geniş boyutlu düşünmek, tasarlamak, fizibilite yapmak gibi düşünmenin gerekliliğidir. Fizibilite deyince, bizde fizibilitenin anlamı da çok farklıdır biliyorsunuz. Fizibilite daha çok bir zorunluluğu yerine getirmekten öteye geçmez. Genellikle yapılır, hazırlanır ve bir danışmana ücreti verilir. Daha sonra da o şirket kurulduktan sonra, teşvik alındıktan sonra bir kenara koyulur ve genellikle de bir daha bakılmaz. Halbuki yurt dışında ve özellikle kurumsallaşmasını tamamlamış şirketlerde, işletmelerde fizibilite işin amentüsü gibi, işin anayasası gibi düşünülen ve olabildiğince oraya uygun davranılan ve ona göre projeksiyon yapılan, ona göre adım atılan bir belgedir. Bu da bizde biraz hafife alınan konulardan birisidir. Türk firmalarının, Türk işletmelerinin, özellikle küçük işletmelerin devletten beklentileri bitmez, tükenmezdir. Bunun bir kısmı hakça ve yerindedir ama bir kısmı da doğrusu bizim ülkemize has bir konudur. Yine dünya ile kıyasladığımızda, uluslararası verilere baktığımızda veya en azından bizim gibi yükselen

12 ülkeler, gelişen piyasalar dediğimiz ülkelerdeki benzeri verilere baktığımızda bizde yine bu konuda bir abartılı bir beklenti olduğunu anlayabiliyoruz. Bizdeki firmaların bir başka farklı yaklaşımı da şirket faaliyetlerinde umdukları, bekledikleri konular. Dışarıda bu beklenti daha çok yüksek kâr, etkin bir firma hayatiyeti gibi düşünülürken, bizde daha çok saygın bir firma ismi, müşteri ile iyi ilişkiler, müşteri aile ilişkileri gibi konularda daha çok ön plana çıkıyor. Bizim firmalarımızın, tespitlerimiz doğrultusundaki bir başka problemi de şirket içi dengelerin, aile işletmelerinde aile içi ilişkilerin düzenlenmesi, bu konuda da yine şirketin sahibi, kurucusu veya işin babasının kurduğu bir denge var. Bu denge zaman zaman yerinde, haklı, makul, mantıklı ama bazen de muhataplarının saygı göstermediği, uygun bulmadığı bir denge politikası. Bu tabii zaman zaman dengesizlik yaratan bir olgu. Buradan da işletmenin genel performansına olumsuz bir yansıma var. Tabii bu da en sonunda aile içi çıkar çatışmalarına, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşakların bu konudaki sinerjiyi bir kenara bırakın, ortak işbirliği yapmasını bile engelleyen bir ortamın yaratılmasına neden olan bir olgudur ama asıl önemli olan, insan kaynakları unsuru, elbette son söz olarak onu söylemek istiyorum. Sözümü daha fazla uzatmak istemiyorum. İnsan kaynakları konusu, elbette bazı aile içi aile işletmelerinde, en iyi eleman bizim kendi elemanımızdır, kendi çocuğumuzdur, kendi torunumuzdur gibi bir yaklaşım varsa da, Türkiye

13 olarak bu konuda bir olumlu tarafımız var diye düşünüyoruz. Uluslararası kabule baktığımız zaman, bizde dışarıdan gelen elemanın da aynı kefeye konduğu, aynı nitelikte bulunduğu takdirde gereken yetki ve sorumluluğun verildiğini de gözlüyoruz. Bu bizim olumlu yanımız, belki de aile işletmelerini hiç olmadı birkaç kuşak götürebilmenin önemli unsurlarından birisidir diye düşünüyoruz bunu. Bu ve benzeri pek çok sorun var. Ben birkaç tanesini başlık olsun biraz da konunun çeşitlenmesi açısından yararı olur düşüncesiyle söyledim, biraz klasik açış konuşmasının ötesinde bir konuşma oldu, kusura bakmayın ama bu konu gerçekten ülkemiz için en önemli konulardan birisidir. Sözümün başında belirttiğim gibi, bu konuya daha çok eğilmemiz gerekiyor. Küçük işletmelerimizin kurumsallaşmaya kendini adamış patronların, girişimcilerin, bu konulara daha fazla eğilmesi gerekiyor ve elbette işin ehlinden bu işi öğrenmesi gerekiyor. Bu konuda işin ehli sayabileceğimiz önemli kaynaklarımızdan birisi de KoçYönder gibi güzide bir topluluktur. Buradaki gerçek profesyonel yöneticiler, gerçekten deneyim ve birikimleri hepimiz tarafından kabul edilmiş uzmanlar ve üst düzey yöneticilerdir. Bu kitlenin gönüllü olarak bu işlere soyunmuş olması, hepimiz için bir fırsattır, iftihar kaynağıdır. Ülkemizi hep beraber el ele büyüteceğiz. Hep beraber el ele bu uluslararası platformda en öne çekeceğiz. 2023'teki büyük ülke, bölgesel güç. Küresel güç hedeflerimizin artık hangisi gerçekleşir veya gerçekleşmez. Tabii orada bilemiyoruz biz sübjektif miyiz o konuda onu da bilemiyorum ama, bu hedeflerimize hedeflerimizi gerçek-

14 leştirmek yada o hedeflere yaklaşabilmek açısmdan bu günkü toplantımız gibi toplantılar çok önemli ve işletmelerimizin bu tür yetkin uzmanlarla birlikte çalışarak, ortak aklı kullanması ve topyekün toplum olarak bir sinerji yaratabilmemiz, meslek kuruluşları, danışmanlar, kobilerimiz, kamudaki bürokratlarımız bu konuda karar alıcılar, hep beraber çalışarak, ülkemizi daha iyi hedeflere, iyi seviyelere çıkartabilmek ve her yıl aşağı yukarı 1 milyon yeni iş yaratabilmek ve bu 1 milyon iş bekleyen kitlenin toplumsal bir bomba olarak kucağımızda oturmasını engellemek gibi pek çok toplumsal sorunumuzu da çözmek bakımından çok gereklidir diye düşünüyorum. Ben sözlerimi tamamlarken, toplantının düzenlenmesine çok önemli katkılar sağlayan Koç Yonder yetkililerine başta Sayın Tunç Uluğ olmak üzere, çok teşekkür ediyoruz ve sizler de toplantıya katıldığınız için, ilgi gösterdiğiniz için, şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve ilk kez görüyorum ki toplantımızda, her zamanki olanın dışında, daha fazla sayıda Meclis Üyemiz olduğunu da görüyorum. Onlara da desteklerinden ötürü, teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Toplantının başarılı, verimli geçmesini dileyerek, iyi günler diliyorum.

15 MELİH BATILI KOÇ-YÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Tayfun Ok, Koç Yonder Başkanım Tunç Uluğ, İstanbul Ticaret Odası'nm değerli üyeleri, değerli konuklar, hoş geldiniz. Programda yer aldığı şekilde ben kısaca Koç Yonder'in tanıtımını yapacağım. Daha sonra kurumsallaşma konusunda özellikle iş hayatımızın bugün çağımızda vazgeçilmez olgusu olan, kurumsallaşma konusunu, Koç Yonder Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Nayır arkadaşım anlatacak. Daha sonra yine güncel sıkıntılarımız konusunda belki bir reçete mahiyetinde kriz yönetimi konusunu sevgili arkadaşım Uran Tiryakioğlu anlatacak. Sonra Koç Yonder Yönetim Kurulu olarak hep birlikte sizlerden gelecek, gelebilecek soru ve cevapları paylaşacağız. Son olarak kapanıştan sonra da yine toplantıya katılan arkadaşlarımızdan, Koç Yonder Yönetim Kurulu Üyeleriyle ikili görüşmek isteyen karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak isteyen arkadaşlarımız olursa onlarla bu görüşmeleri yapacağız. Demeğimiz 1995 yılında kuruldu. Koç Yonder, Türkiye'nin en köklü, en kurumsal kuruluşu olan Koç grubunda, üst düzey yöneticilik yapmış, yani başkanlık, başkan yardımcılığı, genel müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından oluşturulan bir demektir. Kumcumuz, Vehbi Koç, hayat kısadır, tecrübe kazanmak için başkalarının tecrübelerinden istifade etmek, onları dinlemek, onların görüşlerini almak çok önemli derdi. Ben şahsen kendisiyle yakın bir süre çalışma fırsatı da buldum. Bu görüşünü çok yakından

16 izledim. Koç Yonder'in misyonunu biz, Koç topluluğunda çalışma sırasında edindiğimiz zengin tecrübeyi, bilgi birikimini, iş dünyasına ve gelecek nesillere aktarmak olarak belirledik. Vizyonumuz ise, bilgi çağının gereklerinden biri olan, bilgi desteği ve paylaşımını sağlayarak Türk ekonomisine katkıda bulunmak. Kuruluşumuzdan bugüne kadar 4 tane arkadaşımız Yönetim Kurulu başkanlığını yaptı. Hâlihazırda başkanımız Sayın Tunç Uluğ 2004 yılından beri başkanlığa devam etmektedir. Mevcut Yönetim Kurulumuz Tunç Ulu'nun başkanlığında 9 kişiden oluşmaktadır. Bu toplantıda da Yönetim Kurulumuzun büyük çoğunluğu sizlerle beraber. Demeğimizin hâlihazırda aktif olarak 252 tane üyesi var. Ayrıca kurumsal üyelerimiz var. Demeğimizin bireysel üyeleriyle birlikte, bizlere maddi manevi destek sağlayan kuramsal üyelerimiz de Koç topluluğunun şirketleri. Koç Yonder Türkiye'de ve 5aırt dışında faaliyet gösterdiği sektörlerde lider veya liderler arasında olan otomotivden gıdaya, sanayiden hizmet sektörüne, finansmandan bankacılığa ve dış ekonomik ilişkilere kadar çok geniş bir alanda varlık gösteren dolayısıyla birçok sektörde liderlik vizyonu ile deneyim kazanmış isimlerden oluşuyor. Yani üyelerimiz bu sektörlerde geniş tecrübeye sahip. Dolayısıyla üyelerimizin hepsi maddi karşılığı ölçülemeyecek değerli bir bilgi birikimine sahip. Koç Yonder'de Türkiye'nin ilk holdingini kuran Koç'un kuramsallaşma konusundaki uzmanlığını, profesyonelliğini ve başarısını paylaşmaya hazır bir hizmet anlayışımız var. Dolayısıyla bilgi birikimimizi ve tecrübe-

17 lerimizi kobilerle paylaşmak, onlara destek olmak, bunun yanmda özellikle kurumsallaşma konusunda yol gösterici olmak hedeflerimiz içinde yer alıyor. Hizmetlerimizi danışmanlık ve eğitim faaliyetleri olarak iki bölümde yümtüyoruz. Biraz evvel bahsettiğim gibi, sektörel ve profesyonel bazda, liderlik vizyonuna sahip üyelerimiz iş hayatında ihtiyaç duyulan tüm konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmetleri bireysel bazda olduğu gibi, proje bazında ve yine yönetimde koçluk şeklinde değişik yapılarda olabilmektedir. Bunun yanı sıra danışmanlık başlığı altında yer alan konularda da yine demeğimiz eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu eğitim faaliyetleri demeğimizin Şişli'de ofisindeki toplantı salonumuzda 15 ile 25 kişilik gmplara eğitim olarak devam etmektedir veya dumma göre ihtiyaç olması halinde şirketlerin iş yerlerinde de, firmaların işyerlerinde de bu eğitim faaliyetlerine devam etmekteyiz. Ben çok kısa olarak size Koç Yonder'i tanıttım. Şimdi sözü kummsallaşma konusunda görüşlerini anlatmak üzere Cengiz Nayır'a devrediyomm. Öncelikle sözümü bitirmeden evvel, bu toplantının tertiplenmesinde çok büyük emeği geçen İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Tayfun Ok'a ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyomm.

18 CENGİZ NAYIR KOÇ-YÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi istanbul Ticaret Odası'nm değerli yöneticileri ve değerli Meclis Üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vakit çok kısa, hızlı değerlendirmeye çalışacağım. Önce bir parça kendimden bahsedeyim, Ben Cengiz Nayır, Galatasaray Lisesi mezunuyum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ankara Üniversitesinden yüksek lisansım var ve tez aşamasına kadar da doktora yaptım. Ben Koç topluluğunda 30 yıl çalıştım ve 60 yaş limiti nedeniyle de emekli oldum. Emekli olduğum 2004 yılından beri de aile şirketlerine danışmanlık yapıyorum, istanbul Ticaret Üniversitesinde ve Galatasaray Üniversitesi işletme bölümlerinde ders veriyorum. Bir de arama konferansları yönetiyorum. Şimdi ben size aile şirketlerinde kurumsallaşmadan bahsedeceğim ama iki konuyu peşinen size söylemem lazım. Anlatacağım şeyler, şöyle veya böyle belki benim anlatacaklarımdan daha fazla bildiğiniz en azından haberiniz olan şeyler, dolayısıyla size yepyeni bir şey söylemeyeceğim. Sadece bir kere daha onları belli bir sıra içerisinde sizlere sunmaya çalışacağım. Bir de bu konuyu çok önemsediğim için de altını çizmek istiyorum. Kurumsallaşma bir defa kurallı olmaktan ibaret. Fazla bir şey değil. Çok samimi söylüyorum. Bu kadar basit. Kurallı olmak ve kuralların yazılı olması. Ancak bu iş Türkiye'de çok bilinmediği için, büyük şirketler tarafından çok iyi bilinmediği için genellikle patronlar kurumsallaşmayı işlerin profesyonellere devredilmesi şeklinde algılıyorlar ve ister

19 istemez de bundan uzak dumiayı tercih ediyorlar. Şimdi Türkiye'de aile şirketleri çoğunlukta, birazdan da göstereceğim. Dolayısıyla aile şirketleri dediğimiz zaman, önce bir aileden girişimcinin başlatmış olduğu şirketlerden bahsediyoruz ve daha sonra aile bireylerinin de bu şirketlerin içerisinde yer aldığı bir şirket tanımından bahsediyoruz. Aile şirketlerinde, ailenin kendine has kültürü, şirkete yansır. Bu çok önemlidir. Böyle de olması gerekir. Aile şirketlerinin çoğu küçük ve orta boy işletmelerdir. Diğer şirketlerin arasında küçük ve orta boy işletmeler, hiç küçümsenmeyecek kadar önemli bir yer tutar. Şöyle baktığımız zaman Amerika'da, % 97 si küçük işletmeler, Almanya'da % 99 u, Hindistan'da 98,6, Japonya 99. vs. gördüğünüz gibi küçük işletmeler ekonominin içerisinde çok önemli bir ağırlığa sahip, dolayısıyla bizim onları hiçbir şekilde kaybetmememiz lazım. Fakat diyeceksiniz ki, birazdan vereceğim rakamlara göre, bunları maalesef çok kısa zamanda kaybediyoruz. Dünyadaki şirketlerin % 90'ından da fazlası aile şirketi, Amerika'da aile şirketlerinin oranı, tüm şirketlere göre % 90, İtalya'da % 95, Japonya'da % 97. Türkiye'de de iş holding ve Oyak Holding dışındaki bütün şirketler aile şirketi. Burada aile şirketi ile aile şirketi içerisinde kurumsallaşmış ve kurumsallaşmamış aile şirketleri üzerinde duracağım özellikle. Tabii bizim formasyonumuz Koç Holding şirketleri Genel Müdürleri ve yöneticileri olarak biz çok kurumsallaşmış bir şirketten geldik. Yani ben 1975 senesinde Koç topluluğuna girdiğim zaman, ilk iş hayatıma, Koç Topluluğu % 100 kurumsallaşmıştı.

20 Dolayısıyla böyle bir formasyondan sonra ben de Koç'tan sonraki iş hayatımı, kurumsallaşmamış küçük şirketlere danışmanlık yaparak sürdürüyorum. Bu bilgiyi paylaşıyorum. Şimdi aile şirketlerinin ben size genel özelliklerinden bahsedeceğim; en başta ailenin işi, işin aileyi etkilemesi söz konusu. En basit örneği, baba eve mi aittir, işe mi aittir. Burada biri çıkar genellikle ve şikâyet babanın işlerinden başını kaldırıp eve pek fazla zaman ayıramadığı şeklindedir. Dolayısıyla en basiti bu olmakla beraber, aile işi, iş de aileyi etkilemektedir. Şimdi burada hakikaten çok çarpıcı bana göre dramatik bir rakamdan bahsedeceğim. Aile şirketleri uzun ömürlü değil. Bahsedeceğim ortalamalar, dünya ortalamalarını ifade ediyor ve çok vahim. Lütfen şirket kurulduğu zaman 80 tanesi ilk kurucusuyla beraber kayboluyor. Yani ikinci nesil'e intikal etmiyor, çocuklara intikal etmiyor. 20 tane şirketten, ikinci nesil'e intikal eden şirketten de sadece 4 tanesi 3'üncü nesil'e, yani torunlara intikal eden şirket sayısı 100 tane şirketten, 4'ü. Tabii bu çok büyük bir milli servet kaybı. Şu yukarıdaki rakam, dünya 24 yıl. Bursa 10 yıl dediğimiz rakam. Bursa Ticaret Odası'nın bir internetteki yayınından aldığım rakamdır. Bunun da doğru olduğuna inanıyorum ve çok üzücü. Dünyada aile şirketlerinin ömrü ortalama % 24 iken. Bursa'da bunun 10 olduğunu tespit etmişler. Bu çok kısa bir şey. Şimdi uzun ömürlü olamamanın belli nedenleri var. Bunlardan bir kısmı aile ile ilgili nedenler. Aile şirketi kurulduğu zaman bir defa çok büyük bir heye-

21 canla, çok yüksek bir motivasyonla kuruluyor. Yani iş yapmak, para kazanmak hırsmı taşıyan çok girişimci bir aile üyesi, işe jâiksek motivasyonla başlıyor. Aileye omuz omuza destek veriyorlar. Belki kardeşler, belki çocuklar ve aile şirketleri bir defa çok hızlı bü)âiyor. Yani en büyük özelliği bu çünkü aile şirketi dediğim gibi, böyle bir motivasyonla işe girip arkasından da peş peşe yıllarda, kâr dağıtmadığı, kârı da içeride tuttuğu ve fonlar oluşturduğu için de, bir hızlı büyüme trendi ile aile şirketlerini görüyoruz. Fakat aile şirketleri büyüyüp, belli bir doygunluğa ulaştığı zaman ortaya bu sefer (bunu çalıştırabilirsek eğer çok memnun olacağım) ortaya bir çıkar çatışması çıkıyor. Yani pastayı paylaşma meselesi. Artık o sırada aile zenginleşmiş oluyor. Dolayısıyla herkes, ben bu zenginlikten nasıl biraz daha fazla faydalanabilirim telaşına kapılıyor, îşte aile şirketlerini kaybettiğimiz noktalar bu zamanlar. Ayriyeten bir de aile şirketlerinin doygunluğa eriştiği bir zaman var ki, bu da bir tepe noktası, bu noktada da zaten kurucu üye, biraz enerjisini ve motivasyonunu kaybetmiş oluyor. Bu insanlık hali, çok normal bir şey. Dolayısıyla aile şirketleri o noktadan itibaren bir düşüşe geçiyorlar. Bir diğer sorun tabii aile şirketinin hangi kişiye, kime, aileden kime veyahut da dışarıdan kime yetkinin devredileceği, yani baba burayı kime bırakacak. Ezberimize baktığımız zaman, ezberimiz bize şunu söylüyor. Ailenin en büjoik oğluna bırak diyor. Bu da çoğunlukla sorun olabiliyor. Çünkü ailenin en büyük oğlunun yanında belki de ailenin küçük kızı, bu işi çok daha iyi yapmaya yetkin

22 görünmesine rağmen, bizim ezberimiz işi ailenin büyük oğluna devretme yönünde oluyor. Yetki devri konusu, çok önemli bir konu. Azımsanmayacak kadar çok önemli bir konu. Biz bu salonda 2 sene önce davetlimiz olarak getirdiğimiz Finlandiyalı bir grup ki aşağı yukarı bu grup 10 un üzerinde üyeden oluşuyordu. Bunların bir kısmı hukukçu, bir kısmı üniversite üyesiydi. Bunların tek yaptıkları bir şey vardı. O da yetki devri konusunda danışmanlık yapıyorlardı. Finlandiya'da, yani yetki devri. Babadan sonra işi kim devralacak. Ve bu işin süresinin de, böyle bir projenin süresinin de iki ila üç yıl olduğunu söylüyorlardı çünkü burada yapılan iş bir ezberi bozma işidir. Yani burada yapılan iş bir zihinsel asimilasyondur. Yani sıranın belki de değişmesini gerektirecek bir tavsiye söz konusudur. Yani büyük oğul değil, ortanca oğlan ya da en küçük kız bu işi yapmalı dediğiniz zaman, birilerinin ezberini bozmanız ve bunun da kabul edilebilir olması lazım. Bunun dışında, aile dışında bir de kurumla ilgili sorunlar var. Bunlardan en önemlisi birazdan bahsedeceğim gibi, büyümeyi profesyonelce yönetememe. Burası çalışıyor mu? Değişimi ve kurumsallaşmaya direnç de bir diğer önemli konu. Yani aile şirketlerine baktığımız zaman, benim pek çoğuyla temasım var. Burada değişim pek arzu edilen bir şey değil. Yani kimse alışkanlıklarını bırakmak, yeni bir şeylere geçmek istemiyor. Bir de şu var. Kurucu, girişimci olabilir. Çok 5mksek motivasyona sahip olabilir. Ancak şirketler çok hızlı büyüyorlar. Yani Türkiye'de hakikaten sene gibi kısa bir süre içeri-

23 sinde, yani ben baktığımda otomotivde görüyorum bunu. Otomotivde arkadan gelen muhteşem rüzgârla atölyeden başlayan küçücük bir şirketin, sene içerisinde 3-4 tane fabrikaya ulaştığını görüyoruz ama maalesef gelinen noktada yine şirketleri sıkıntıya sokan şu: Şirket 5 tane fabrikaya ulaştığı zaman da, atölyeyi yönetir gibi yönetilmek isteniyor. Dolayısıyla büyümeye paralel bir yönetim gelişmesi sağlanamıyor. Şimdi büyümeyi profesyonelce yönetebilmek ne demek? Bir defa, kurumsallığm yönetimi, yani işlerin Yönetim Kurulu toplantılarıyla yönetiliyor olması lazım. Yani zaman zaman birilerinin bir araya gelip bir lokantada yemek yerden bu arada iş konuşması dışında gündemli yapılan ve toplantı tutanakları daha sonra üyelerine yollanan Yönetim Kurulu toplantılarıyla şirketlerin yönetilmesi lazım. Planlı yönetime ihtiyaç var. Yani büyümenin profesyonelce yönetilmesi dediğimiz zaman, planlı yönetime ihtiyaç var. Bu ne demek? Planlı yönetimin içerisinde en başta bütçe yapılması ve stratejik planlar geliyor. Birçok şirkette, hâlâ bütçe yapılması olağan dışı bir şey. Plansal yönetim ve yönetim muhasebesi bir diğer konu. Pazarlama yönetimi çok önemli. Ben küçük şirketlerde ve aile şirketlerinde özellikle pazarlama yönetiminin ihmal edildiğini görüyorum. Pazarlama yönetimi tabii ki satış yönetiminden farklı bir şey. Satış ve pazarlamanın ayrı ayrı uzmanlıklar olduğunu bilmek lazım. Ben yine şirketlerde şunu görüyorum. İhracat deyince, ihracat elemanına, kap oğlum çantanı, git müşteri bul, deniliyor. Olay

24 bu değil tabii. Yani bundan daha fazla yapılabilecek şeyler olması lazım. Bunun dışında hiç ihmal edilmeyecek bir diğer konu da, insan kaynakları yönetimi ve bilginin yönetimi. Yani doğru bir bilgisayar sistemiyle, doğru bir ERP sistemiyle çok güvenilir bilgilerle şirketi yönetmek. Çok güvenilir bilgiler dediğimiz zaman, neden bahsediyorum. Örneğin en önemlisi, bugünün şartlarında yani kârların dibe vurduğu, rekabet nedeniyle hemen hemen hiç kâr kalmadığı bir noktada, sizin maliyetlerinize çok güveniyor olmanız lazım. Çünkü orada santimleri hesap eder hale gelmiş olacaksınız. Dolayısıyla bunun da dışarıdan müdahale edilmeyen ve çok güvenilir bir bilgisayar sistemiyle yapılması gerekiyor. Peki, kurumsallaşma reçetesi nedir? Buna bakalım. Şimdi kurumsallaşma çok yabancı olduğumuz bir şey değil. Bir defa kişinin bireysel yaşamında, ailenin yaşamında kurum ve kuruluşlarda, toplumda belli kuralların hakim olmasından ibaret bir şey. Toplumda belli kurallar neler? Toplumdaki belli kurallar anayasa ve diğer yasalar. Dolayısıyla herhangi bir belirsizlik yok. Ne olduğu zaman, neyin yapılacağı ve bunun müeyyidesinin ne olacağı bellidir. Dolayısıyla kurumun ve ailenin de aynı modelle kurumsallaşması gerekiyor. Yani prosedürlerin yazılı hale gelmesi, bunların her zaman aynı şekilde uygulanması ve bu prosedürlerin yazılı prosedürlerin bir iç denetim tarafından denetlenip, üst yönetime, yani daha doğrusu, doğrudan doğruya patrona. Yönetim Kuruluna verilmesi anlamına geliyor. Hakikaten çok basit. Ciddi söylü-

25 yorum. Yapılması bundan ibaret. Tabii bu başlangıç arkasından daha fazla kurumsallaşma imkânlarına yol açan bir başlangıç. İki kavramı genellikle çok karıştırıyoruz birbirine. Bunlardan bir tanesi kurumsallaşma, bir tanesi profesyonelleşme. Bunların ikisi de farklı konular. Yani kurumsallaşma ayrı bir şey, profesyonelleşme ayrı bir şey. Biz genellikle profesyonelleşmeden uzak durmaya çalışan bir topluluğuz. Yani profesyonellere pek iş bırakmak istemiyoruz. Kurumsallaşma dediğim gibi, kurumdaki kuralların yazılı olarak tarifi. Bu ne demek? Bu şu demek. Herkesin patronu bekliyor olmaması lazım. Her gün patronun iş başında olup, şirketi yönetmesi gerekmiyor. Patron kendi şirketi için kendi kültürüne göre ve kendi şirketinin yaptığı işin türüne göre kendi kurallarını birilerine yazdırması ve onaylaması gerekiyor. Dolayısıyla o şirkette bu işlerin patron yokken nasıl yapılacağının bilinmesi söz konusu. Samimi söylüyorum abartmıyorum. Tanıdığım ve Yönetim Kurullarında danışmanlık yaptığım bazı şirketler var. Patron sabah saat 8'de işinin başında, 9'da çıkıyor. Cumartesi günleri fuutime çalışıyorlar. Pazar günleri de patron yalnız başına gelip odasını topluyor, evraklarına bakıyor, raporlara bakıyor. Tek lüksü bir 7 serisi BMW arabası. Hâlbuki bunun böyle olmaması lazım. Kurallı bir şirkette, patronun zaman zaman hayatın keyfini çıkartması lazım. Çok samimi söylüyorum. Yani bu işin kuralı budur. Böyle olması gerekir ve patrona rağmen, onun olmamasına rağmen de şirketin kusursuzca yürüyebiliyor olması gerekiyor. Bunun için muhakkak kurumsallaşmak ve şirketin kusursuzca jâirüyebiliyor olması gerekiyor.

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Bütün ülke ekonomilerinin bel kemiğini oluşturan aile şirketleri, dünya genelinde her daim gündem konusudur.

Bütün ülke ekonomilerinin bel kemiğini oluşturan aile şirketleri, dünya genelinde her daim gündem konusudur. Sayın Rektörüm, Değerli Başkanlar ve Kıymetli Konuklar, Çok önemli gördüğüm bu kongre vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlarken, hepinizi saygı ve sevgiyle

Detaylı

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI Odamız 2012 Yılı I. Dönem Kişisel Gelişim Seminer Programları kapsamında sekiz yeni seminer programı organize etmiştir.. Odamız tarafından, üyelerimizin

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E. deki Çalışma Süreniz:..

BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E. deki Çalışma Süreniz:.. BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E deki Çalışma Süreniz:.. ж Çalıştığınız Departman:.. Aşağıdaki anket formunda her bir maddede yer alan görüşe

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM

EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / _071_072_CP_12.indd 2 11/26/16 6:44 PM EN BEĞENİLENLER 70 CAPITAL 12 / 2016 Türkiye nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 16 ncısında dikkat çekici değişimler var. 2013, 2015 yıllarının lideri Koç Holding, liderlik koltuğuna iyice yerleşti.

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

www.pwc.com.tr PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Şirketimizi nasıl sürdülebilir kılabilirim? Sıfırdan kurup bugünlere getirdiğim şirketim gelecekte

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti. www.kavurmaci.net

Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti. www.kavurmaci.net Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti www.kavurmaci.net ELEMAN KAYBETMENİN MALİYETİ Yetenekli bir çalışanın şirkete toplam maliyeti genellikle yıllık ücretin 3 katına kadar çıkabilir.

Detaylı

Aidat & Tahsilat Yönetimi. Aidat24

Aidat & Tahsilat Yönetimi. Aidat24 Aidat & Tahsilat Yönetimi Aidat24 Her işin uzmanlığı farklıdır Aidat tahsilatındaki sorunlar Aidat tahsilatı uzmanlık gerektirdiği için yöneticiler, düzenli olarak aidatların tahsil edemiyor. Sitelerden

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul

DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI. Gala Yemeği Konuşması. Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı. 26 Mart 2016, İstanbul DTİK TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI Gala Yemeği Konuşması Ömer Cihad Vardan, DEİK Başkanı 26 Mart 2016, İstanbul Sayın Başbakan Yardımcılarım; Bakanlarım; Saygıdeğer Protokol; Çok Değerli Başkanlar; Türk

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Aidat & Tahsilat Yönetimi

Aidat & Tahsilat Yönetimi Aidat & Tahsilat Yönetimi Her işin uzmanlığı farklıdır Aidat tahsilatındaki sorunlar Aidat tahsilatı uzmanlık gerektirdiği için yöneticiler, düzenli olarak aidatların tahsil edemiyor. Sitelerden kooperatiflere,

Detaylı

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI

İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI İSLAM KALKINMA BANKASI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAK KONFERANSI DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Hazine Müsteşarım, Yurt dışından gerek

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 5-6 Ağustos 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor.

Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor. Sayın Başkan, Değerli Basın mensupları, Odamızın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısına hoş geldiniz diyor, hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 65. Hükümetimiz, dün Sayın Cumhurbaşkanımızın

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

izmirmba: Farklı düşün!

izmirmba: Farklı düşün! İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI izmirmba: Farklı düşün! şirketlerin işini iyi bilen yöneticilere ihtiyacı artıyor. Oysa hem büyük şirketler hem de kobiler beklentilerini

Detaylı

İnsan. kaynakları. istihdam

İnsan. kaynakları. istihdam İnsan kaynakları ve istihdam İ ÇİN DE Kİ LER 1 Kurumsallaşmanın şirketler açısından önemi 2 Uygulamanın hedefleri 3 Uygulamanın kazandırdıkları 4 İçerik ve Yöntem 5 Akış tablosu Kurumsallaşmanın Şirketler

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

Centrum Hakkında. Selahattin Sever Genel Müdür. Centrum İş Merkezi A.Ş. 1993 yılında kuruldu.

Centrum Hakkında. Selahattin Sever Genel Müdür. Centrum İş Merkezi A.Ş. 1993 yılında kuruldu. Centrum Hakkında Centrum İş Merkezi A.Ş. 1993 yılında kuruldu. Centrum, Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri kapsamında 2001 yılında Centrum İş Merkezi nin, 2012 yılında da C2 İş Merkezi nin yapımını tamamlayarak

Detaylı

Kente katbekat değer katan uzmanlık:

Kente katbekat değer katan uzmanlık: Kente katbekat değer katan uzmanlık: İbrahim Dumankaya Holding ten kente değer katan bir vizyon; DKY İnşaat. Temelleri 1961 yılında atılan İbrahim Dumankaya Holding in 52 yıllık inşaat deneyimi ve birikimi,

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi GOLEMAN Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi Araştırmamızda her liderlik tarzının işyerindeki iklimin, yani çalışma ortamının altı itici kuvvetini nasıl etkilediğini

Detaylı

Bankacılık Programı na katıl.

Bankacılık Programı na katıl. . Üniversite veya yüksek okuldan 2013 yılında mezun olduysan, Bankacılık sektörünü kendine uygun görüyorsan, Kurumsal hayatın gereklerini yerine getirmeye hazırsan, bankademi Bankacılık Programı na katıl.

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

YÖNETİM KADININ HAKKI

YÖNETİM KADININ HAKKI YÖNETİM KADININ HAKKI Dr. Zehra Güngör KAGİDER Başkan Yardımcısı 25. Kalite Kongresi / KALDER 16 Kasım, Çarşamba İstanbul Üretmek, hizmet etmek tek başına yeterli değil. Müşteri çok önemli, ama... Müşteriye

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul Gündem Pay sahipleri ile ilişkiler birimi İlgili düzenleme Mevcut durum Sorun ve öneriler Halka açık şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ

AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.2-5 Katma Değer Endeksi Anket Soruları A) ŞİRKET KURULUŞ VE FAALİYET BİLGİLERİ 6-8 B) ŞİRKET ÜRETİM DEPARTMANI GENEL BİLGİLERİ 8-9 C)

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

2011$ Çocuklu'Yaşam'Merkezi'' İlkiz&Özcan&Sönmez&

2011$ Çocuklu'Yaşam'Merkezi'' İlkiz&Özcan&Sönmez& Çocuklu'Yaşam'Merkezi'' İlkiz&Özcan&Sönmez& 2011$ Sahip&olduğunuz&ebeveynlik&değerlerinize&uygun,&size&özgü& koçluk& alın,& hayalini& kurduğunuz& mutlu& aile& hayatının& tadına&çıkarın&&& $ ÇOCUKLU$YAŞAM$MERKEZİ$

Detaylı

Burada yer alan bilgiler şirket çalışanlarını bilgilendirme amaçlıdır. Her hakkı saklıdır. Para ile satılamaz. İzinsiz çoğaltılamaz.

Burada yer alan bilgiler şirket çalışanlarını bilgilendirme amaçlıdır. Her hakkı saklıdır. Para ile satılamaz. İzinsiz çoğaltılamaz. KARİYER REHBERİ 1 2 Burada yer alan bilgiler şirket çalışanlarını bilgilendirme amaçlıdır. Her hakkı saklıdır. Para ile satılamaz. İzinsiz çoğaltılamaz. Copyright 2015 Birinci Baskı: Mart 2015 Adese İnsan

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

GAYRİ MENKUL AKADEMİSİ

GAYRİ MENKUL AKADEMİSİ GAYRİ MENKUL AKADEMİSİ HAKKIMDA 1980 yılında T.E.D. Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra İ. Ü. Orman İşletme Mühendisliği'ni 1985 yılında tamamlamıştır. Açık, iki yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "KURUMSAL RAPORLAMADA YENİ DÖNEM: ENTEGRE RAPORLAMA REHBERİ TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 21 Ekim 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Başkanlar,

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr Türkiye'nin ilk konut çöpçatanı Tüketici ile bankaların arasını bulan bir çöpçatan gibi çalışıyor. Türkiye de büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu piyasalardan biri de şüphesiz konut. Dünyada 2008 de

Detaylı

Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini

Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini Serüvenimiz 1919 yılında Bayan Maruşya ile kurukahvecilikle başladı. 1929 yılında Burhanettin Koçer ve 1949 yılında Nurettin Tunçay ile gelişimini sürdürdü. 1987 de şirketleşti. 1996 da hem Türk kahvesini

Detaylı

Ben İş Geliştirmeciyim

Ben İş Geliştirmeciyim ÇEKİLİN! Ben İş Geliştirmeciyim rofesyonelgirişimci Kim demiş ki profesyonellerden girişimci olmaz diye sadece NASIL? a değil artık NE? ye de karar verme zamanı İşveren ile yönetici arasındaki ilişkiye

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN  12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN " 12. TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 30 Mayıs 2016 Wyndham Grand İstanbul Levent Otel Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Konuklar, Değerli Basın

Detaylı