Genel Dilbilime Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Dilbilime Giriş"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamalarla D lb l m Göstergeb l m ve Türkoloj Genel Dilbilime Giriş Caner Kerimoğlu

2 Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU GENEL DİLBİLİME GİRİŞ ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Şubat 2014, Ankara Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Tarcan Matbaacılık Yayın Sanayi Zübeyde Hanım Mahallesi Samyeli Sokak No: 15 İSKİTLER/ANKARA ( ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: İletişim Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA Yayınevi Yayınevi Belgeç: Dağıtım: Dağıtım Belgeç: Hazırlık Kursları: E-ileti:

3 Oğlum Can a

4 Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU 1978 yılında İzmir Bornova da doğdu. Lisans öncesi eğitimini İzmir in çeşitli okullarında tamamladıktan sonra 1994 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Bu bölümden 1998 de mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı nda lisansüstü çalışmalarına başladı de yüksek lisansını, 2006 da doktorasını tamamladı de doçent olan Caner Kerimoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümü öğretim üyesidir.

5 SUNUŞ İnsan oluşumuzun tüm sırlarını taşıyan dille ilgili öteden beri anlaşılması zor bir mucize yakıştırması yapılır. Gerçekten de dilin doğuşu, insanın dili edinmesi/öğrenmesi, dil kullanımlarının çeşitliliği gibi olgulara baktığımızda cevap bekleyen pek çok soru olduğunu görürüz. Dil, insanın kaderidir. Bir dil geliştirmemiş insan topluluğu yoktur. Yalnızca buna bakarak bile dilin insana ait bir içgüdü olduğu, araştırmacılarca ileri sürülebilmektedir. Bugün dillerin dinlerle, kimliklerle, eğitimle, beyinle, iletişim biçimleriyle, edebiyatla, diğer kültür olgularıyla içli dışlı olduğunu gözlemleriz. İnsanın olduğu her yerde dil de vardır. İnsanın var oluşuyla bu kadar yakından ilgili olan dil, tarihten tıpa kadar pek çok bilimin de inceleme alanındadır. Dilbilim, günümüz dil incelemelerinin kalbinin attığı alandır. Farklı kuramlar ve geliştirilen yöntemlerle dilin farklı açılardan ele alındığı görülür. Dilbilim Türkiye de özellikle Batı dil ve edebiyatları bölümlerinde daha çok önem verilen bir alan olagelmiştir. Ancak son yıllarda edebiyat ve eğitim fakültelerinin Türkçe ile ilgili bölümlerinde de dilbilime olan ilginin arttığını sevindirici bir gelişme olarak dile getirmeliyim. Bu kitap üzerinde çalışırken, son derece geniş bir alanı içeren dilbilimi ana hatlarıyla özellikle filoloji öğrencilerine sunmayı hedefledim. Türkiye de Türkoloji ve dilbilim arasındaki kopukluk, her iki alanda eğitim gören öğrencilerin tam donanımlı yetişmemesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, konuları Türkolojiyle ilişkilendirerek vermeye çalıştım. Kitabın yeniliklerinden biri dilbilimden doğan alanlara da yer vermesidir. Özellikle dilbilgisi kuramları, Türkiye deki yayınlarda ilk kez bu kitapta bir bölüm olarak yer almaktadır. Türkoloji kökenli biri olarak dilbilimle maalesef üniversite sonrasında ilgilenmeye başladım. Yukarıda ve kitabın son bölümünde bahsettiğim nedenlerle bizim kuşağımızın dilbilimle tanışması biraz da kişisel ilgiler sayesinde gerçekleşebilmiştir. Lisans sıralarında böyle bir dersimiz yoktu. Ancak Ege Türkolojinin yeniliklere açık isimlerinin öğrencisi olmanın yararını gördüğümü belirtmeliyim. Prof. Dr. Rıza Filizok, Prof. Dr. Günay Karaağaç, Prof. Dr. Mustafa Öner, Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve hocam Prof. Dr. Zeki Kaymaz, dil ile ilgili farklı okumalara yönelmemde etkili isimler olmuşlardır. Hepsine teşekkür borçluyum. Bu çalışma kişisel bir merakın sonucunda doğdu. Yaptıklarında, okuduklarında bir şeylerin eksik olduğu hissiyle yıllar önce yola koyulan genç bir öğretmenin el kitabı gibi de okunabilir. Umarım, bir şeylerin eksikliğini hissedenlere biraz olsun yardımcı olur. Caner Kerimoğlu İzmir-2014

6 Sunuş...v GİRİŞ...1 Dil Nedir?...1 Dilbilgisi ve Dilbilim DİL İNCELEMELERİ TARİHÇESİ yy. öncesi dil incelemeleri Yunan geleneği Roma (Latin) geleneği Hint geleneği Arap geleneği Türk geleneği yy. sonrası dil incelemeleri Avrupa geleneğine toplu bir bakış Port Royal Okulu (1660) Tarihsel ve karşılaştırmalı dil incelemeleri Dilbilimin doğuşu...22

7 x 2. DİLBİLİM KURAMLARI Yapısalcılık Ferdinand de Saussure ( ) ve temel kavramlar Gösterge Dizge Dil ve söz Art zamanlılık ve eş zamanlılık Konuşma dili ve ölçünlü yazı dili Töz ve biçim Dizim ve çağrışım Karşıtlık, değer ve anlam Antoine Meillet ( ) ve Cenevre Dilbilim Okulu İşlevselcilik Prag Okulu (1926) ve temel kavramlar Fransız İşlevselciliği André Martinet ( ) Lucien Tesnière ( ) ve Bağımlılık Dilbilgisi Londra Okulu Gustave Guillaume ( ) ve Psikomekanik Kopenhag Okulu (1931) ve Glosematik Amerikan Yapısalcılığı Franz Boas ( ) Edward Sapir ( ) Leonard Bloomfield ( ) Zellig Sabbetai Harris ( ) ve Dağılımcılık Üretken Dönüşümsel Dilbilgisi (Evrensel Dilbilgisi) Noam Chomsky (1928- ) ve temel kavramlar Edinç ve edim Dilbilgisel olan ve dilbilgisel olmayan Derin yapı ve yüzey yapı Kurallar: Öbek yapı, dönüşüm vb Üretken Dönüşümsel Dilbilgisi kuramının sonraki gelişimi Standart Kuram (1965) Genişletilmiş Standart Kuram (1970)...79

8 xi İlkeler ve Değiştirgenler çerçevesinde gelişen kuramlar ve alt kuramları Yönetme ve Bağlama Kuramı (1981) Yetinmeci Program (1995) Dilbilim Kökenli Dilbilgisi Kuramları Öbek Yapı Dilbilgisi Genelleştirilmiş Öbek Yapı Dilbilgisi Baş Sürümlü Öbek Yapı Dilbilgisi Bağıntısal Dilbilgisi Eş Bağ Dilbilgisi Durum Dilbilgisi Belirli Cümle Dilbilgisi Kuruluş Dilbilgisi Bilişsel Dilbilgisi Kategorik (Ulamsal) Dilbilgisi Montague Dilbilgisi Olasılık Dilbilgisi Bağımlılık Dilbilgisi kuramları Bağ Dilbilgisi Sözcük Dilbilgisi İşlemci Dilbilgisi İşlevci Dilbilgisi kuramları Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi İşlevsel Dilbilgisi (İşlevsel Söylem Dilbilgisi) Sözcüksel İşlevsel Dilbilgisi Rol ve Gönderim Dilbilgisi Danimarka İşlevsel Dilbilgisi Ağaç Birleşimli Dilbilgisi Dilbilimden Doğan Alanlar Göstergebilim ve Kuramları Charles Sanders Peirce ( ) Roman Jakobson ( ) Vladimir Propp ( ), Rus Biçimciliği ve Moskova Dilbilim Okulu Roland Barthes ( ) Algirdas Julien Greimas ( ) ve Paris Göstergebilim Okulu...132

9 xii Mihail Mihailoviç Bahtin ( ) Jacques Derrida ( ) Umberto Eco (1932- ) Edimbilim (Sözedimi) ve Sözceleme Kuramları Temel Kavramlar: Sözce, söylem, sözedimi, sözceleme, bilgi değeri, bilgi yapısı Émile Benveniste ( ) ve sözceleme kuramı John Austin ( ) ve sözedimleri John Searle (1932- ) SES VE DİLBİLİM Sesbilgisi ve sesbilim Temel kavramlar: Sesbirim, alt sesbirim vb Ses sınıflandırmaları Türkolojideki sesle ilgili bazı tartışmalar ve dilbilim BİÇİM ve DİLBİLİM Temel kavramlar: Biçimbirim, alt biçimbirim, sözcükbirim vb Sözcük, sözcük türleri, yapım, çekim, dilbilgiselleşme İsim kategorileri: Sayı, cinsiyet, durum, iyelik, belirlilik Fiil kategorileri: Zaman, kip/kiplik, görünüş, kişi, çatı Türkolojideki biçimbilgisiyle ilgili bazı tartışmalar ve dilbilim...187

10 xiii 5. CÜMLE ve DİLBİLİM Temel kavramlar: Öbek, cümle Öbek sınıflandırmaları Cümle ve ögeleri Cümle türleri Türkolojideki cümleyle ilgili bazı tartışmalar ve dilbilim ANLAM ve DİLBİLİM Temel kavramlar: Gönderim, kavram, kaplam, içlem, anlambirimcik vb Anlam açıklamaları: Frege, Ogden-Richards, Carnap, Grice, Leech, Wittgenstein vb Anlamla ilgili dönüşümler: Genişleme, daralma, iyileşme, kötüleşme, başka anlama geçiş Anlam bulanıklığı: Eş seslilik, eş yazılılık, çok anlamlılık Anlam ilişkileri: Eş anlam, karşıt anlam, alt anlam Anlam türleri: Gerçek anlam, yan anlam, mecaz DİLBİLİM DALLARI Beyin dilbilim Dil yitimi (aphasia) ve konuşma bozuklukları Toplum dilbilim Ruh dilbilim Dil edinimi Uygulamalı dilbilim Dil öğretimi Metin dilbilim Bilgisayar dilbilim Sözcükbilim ve sözlükbilim...242

11 xiv Genel Dilbilime Giriş 8. BÖLÜM DÜNYA DİLLERİ 8. DÜNYA DİLLERİ Dil ve Tarih İnsan dilinin doğuşu ve özellikleri Dil tarihlendirmesi (glottochronology) Biçimlerin tarihi: Kökenbilim Dil sınıflandırmaları Yapı bakımından dil sınıflandırmaları Köken bakımından dil sınıflandırmaları Çok kökenli kuramlar: Dil aileleri Tek kökenli kuramlar: Nostratik, Avrasyatik Dil ve standart: Lehçe, aksan, birey dili- grup dili vb Lehçebilim Evrensellik ve tipoloji çalışmaları Dil ilişkileri: Ödünçleme, kod değiştirimi, kırma, kırma dil, çok dillilik vb Dil ölümü Yazı, yazı dili ve konuşma dili BÖLÜM TÜRKİYE'DE DİLBİLİM ÇALIŞMALARI 9. TÜRKİYE DE DİLBİLİM ÇALIŞMALARI Türkoloji ve dilbilim Ekler Kaynaklar Dizin

12 Dil Nedir? Dil çok farklı biçimlerde tanımlanabilir. En basit tanımlarında bir iletişim aracı olduğuna vurgu yapmakla yetinilir. Elbette dil yalnızca bir iletişim aracı değildir. Çok daha fazlasıdır. İnsanlığın milyonlarca yıllık gelişimine bakıldığında, Dilden daha büyük bir buluş var mıdır? sorusuna evet cevabı vermek kolay değildir. İnsanlığın bugünkü ilerlemelerinin temelinde dil vardır. İlerleme bilgiyle mümkündür. Bilgiyi üretmek ve paylaşmak dil olmadan olanaksızdır. Peki dil nedir ve onu farklı kılan özellikleri nelerdir? Hayvanların da kendi aralarında iletişim kurdukları bilinmektedir. Arılar, yunuslar iletişim sistemlerine sahip canlılar olarak bilinirler. İnsan dilini bir iletişim aracı olarak farklılaştıran bazı özellikler vardır. İnsan dilinin çift eklemli olması en önemli ayırıcılardan biridir. Bizler dili kullanırken önce iletiyi bir bütün olarak alırız, ancak iletiyi oluşturan ögeleri parçalayıp başka iletiler için kullanabiliriz. Ali geldi gibi bir cümleyi duyduğumuzda birinci eklemlilik düzeyini aşmış oluruz. İletiyi ses olarak alırız ve zihinsel süreçler sonucunda anlama gerçekleşir. Bu iletide yer alan ögeler başka iletiler için de kullanılabilir. Örneğin {-DI} ekini Ahmet uyudu gibi başka bir cümlede de kullanabiliriz. Aynı şeyi Ali ve gel- sözcükleri için de yapabiliriz. Sesler için de bu geçerlidir. /a/, /l/, /i/ seslerini başka sözcüklerde de kullanabiliriz: al, ilan vb. İşte bunu yapabilmemiz ikinci eklemlilik sayesindedir. Hayvanların iletişim biçimleri tek eklemlidir. Köpekler havlar, kediler miyavlar ancak iletilerini oluşturan ses yapısını bölerek farklı iletiler için kullanamazlar. İnsan dilini farklı kılan özelliklerinden biri bu çift eklemli yapısıdır.

13 2 İnsan dili çift eklemliliğin sağladığı bir sözdizimine sahiptir. Sözdizimi ögelerin birlikte bir dizge oluşturmasını sağlar. Ali kitap aldı gibi bir cümlede iletinin sağlıklı olarak anlaşılmasını sağlayan sözdizimsel özellikler vardır. Bunlar sözlük ögeleri olan sözcükler ve sözcüklerin bir araya gelmesini sağlayan dizge ögeleridir (zaman, kip, kişi kategorileri, cümle ögelerinin dizilişi vb.). kitap sözcüğünün al- fiiliyle sözdiziminde yan yana gelebilmesi, al- fiilinin geçmiş zamanda çekimlenmesi iletiyi doğru olarak algılanmamızı sağlar. Soyutluk insan dilinin temel özelliklerindendir. Kalemden söz etmek için mutlaka bir kalemin yanımızda olması gerekmez. Burada ve şimdi olmayanlardan bahsedebilmemiz dilin bize soyutlama olanağı tanımasından kaynaklanır. Aksi takdirde yalnızca somut bir dünyayla sınırlanırdık. Dil canlı bir varlıktır yargısı 19. yüzyılda kalmış bir yargı olmasına rağmen bugün hâlâ sevilen bir tekrar ögesidir. Dilbilim bu yargıyı çürütmüştür. Dilin canlı bir varlık olmadığı, insanın bir aracı olduğu, soğuk ve belki de kabul edilmesi zor bir gerçekliktir. Dile biyolojik bir varlık gibi yaklaşmak, dilde insana ait doğma, büyüme, ölme gibi özellikleri görmek ancak bir mecazla mümkündür. Gerçeklikte dil böyle bir mecazı doğrulayacak niteliğe sahip bir olgu değildir. Dil, insanın yapay bir kurgusudur. Ancak biz dünya gerçekliğini çoğu zaman bu kurgusal araçtan anlamaya çalışırız. Dilbilgisi ve Dilbilim Dil pek çok bilim dalının inceleme nesnesidir. Ancak tarihe baktığımızda dilbilgisinin (grammar) öncü olarak öne çıktığını görürüz. Felsefeyle ilişkili olarak ortaya çıkmıştır ancak daha sonra başlı başına, felsefeden farklı bir alana dönüşmüştür. Eski Yunancadaki yazı, harf anlamındaki gramma sözcüğünden türeyen gramer, uzun süre yalnızca yazılı dilin incelenmesini merkeze almıştır. Dilbilgisinden beklenen de yazılı dilin kurallarının belirlenmesi ve kural dışı kullanımların önlenmesinde bir ölçü olmasıydı. Zamanla dilbilgisinin yalnızca yazılı dilin kurallarıyla ilgilenmemesi gerektiği, dili bir bütün olarak ele almasının zorunlu olduğu kabulü yaygınlaşmıştır. Ancak hâlâ dilbilgisine bu eski bakışla yaklaşanların olduğunu görmek mümkündür. Dilbilgisinin pek çok kurama göre geliştirilmiş farklı biçimleri vardır. Ancak dilbilgisi tarihine bakıldığında iki büyük dilbilgisi anlayışı olduğu görülür. Kuralcı dilbilgisi (Normative grammar) doğru-yanlış biçiminde yargılar koyan klasik veya geleneksel dilbilgisi de denen bir dilbilgisi anlayışıdır. Kuralcı dilbilgisi anlayışı gelmeye de bilirim gibi bir kullanımla karşılaştığında belirlediği

14 3 kurallara göre doğru-yanlış değerlendirmesi yapar. Kuralcı bir dilbilgisi yaklaşımı bu kullanımı yanlış bulur. Yeterlilik birleşik fiili bitişik yazılır ve iki öge arasında bağlaç girmez. diyerek kendi kurallarına uygun bir doğru biçimi önerir: gelmeyebilirim de. Kuralcı dilbilgisi, konuşurların kendi belirlediği kurallara uymasını bekler. Betimleyici dilbilgisi (Descriptive grammar) ise kural koyma ve doğru-yanlış yargısında bulunmayı hedeflemez. Asıl amaç, dilin en doğru biçimde betimlenmesidir. Konuşurların kurallara uyması beklenmez, kurallar kullanımlardan yola çıkarak belirlenir. Bu yanlıştır, bunu kullanın gibi bir yaptırımda bulunmaz. Gelmeyebilirim de ile gelmeye de bilirim dizilişlerinin kullanıldığını saptarsa her ikisini de doğru-yanlış ayrımı yapmaksızın ele alır. Dilbilimin dilbilgisi anlayışı betimleyici dilbilgisidir diyebiliriz. Bir de öğretim dilbilgisi vardır ki bu dilbilgisi okullarda verilecek dilbilgisi eğitimi için hazırlanmış çalışmaları içerir. Tarihe bakıldığında kuralcı dilbilgisi kitaplarının öğretim dilbilgisi için de kullanıldığı görülür. Dilbilim ve dilbilgisi yan yana çok kullanılan, kimi zaman karıştırılan kavramlardır. Dilbilim Saussure sonrası dil incelemelerindeki tarihsel yaklaşımların terk edilerek eş zamanlı bakışla dil olgularının ele alınmasını öneren bir alandır. Tarihsel metinlerin incelenmesi ve yayımlanmasıyla ilgilenen filolojiden ayrılır. 16. yüzyıldan kalma bir divanın yayımlanması filolojinin konusudur. Dilbilim metin incelemeleri yapsa da kendine özgü yöntemlerle metinlere yaklaşır. Dilbilimin en önemli özelliklerinden biri evrensel olmasıdır. İnsanın dil kullanımının bütün boyutlarını araştırır. Bunu bütün dünya dillerini ele alarak yapar. Türkçenin dilbilgisi olabilir ancak Türkçenin dilbilimi olmaz. Dilbilimci kural koymayı değil, dilin doğasını, ileyişini doğru betimlemeyi hedefler. Dil olgusunu bütün yönleriyle anlamaya çalışır. Dilbilim ve dilbilgisi birbirlerini besleyen alanlar gibi görülebilir. Ancak dilbilim dilbilgisine göre daha geniş bir alanı kapsar.

15 1. 1. DİL İNCELEMELERİ TARİHÇESİ Dil insanlığın meraklarından biri olmuştur ve dilbilim de bilimsel bir disiplin olarak doğuşunda insanlığın dille ilgili önceki birikimlerinden yararlanmıştır. Farklı kültürler tarihte dille ilgili sorulara cevap aramış, bu arayışların bazıları mitoloji düzeyinde kalırken, bazıları geçerliliğini bugün bile koruyan bakış açılarına dönüşmüştür. Başkan (2003: 21-22) de sunulan şu inanışlar kültürlerin dile olan ilgisini göstermektedir: Çinlilerde, bir su kaplumbağası, sırtındaki çizgili şekillerde yazının sırrını taşıyarak imparatorun önüne gelip yazıyı öğretmiştir. Babillilerde, yarı balık yarı insan bir deniz canavarı, sudan karaya çıkarak kendilerine yazıyı öğretmiştir Hintlilerde, baş-tanrı Brahma, kendi görünüşlerinden birisi olan ve insan dilinin tanrısı sayılan Vâk aracılığı ile dünyayı ve içindeki varlıkları yaratmıştır. Mısırlılarda, baş-tanrı Ra, isteklerini, kendi dili ve habercisi saydığı tanrı Tôt aracılığı ile yerine getirmiştir İbranilerde, tanrı yarattığı canlılara isim vermesi için Adem i görevlendirir. Adem in bütün canlıları çağırış şekillerine göre her birisinin ayrı bir ismi olur Tufan dan sonra, dünyada tek bir dil vardı. İnsanlar, Tanrı katına erişmek için Babil de göğe doğru bir kule yapmaya başladılar. Tanrı o zaman insanların dilini karıştırıp hepsini dünyanın dört bucağına dağıttı. Modern dilbilim Saussure ile başlatılır ancak bu disiplinin gelişimi açıklanırken mutlaka geleneksel dilbilgisine (traditional grammar) atıf yapıldığı görülür (Robins 1967: 9; Lyons 1983: 13; Strazny 2005: 395). Dilbilgisinin doğuşu ve gelişmesinde öteki dillerle tanışılması ve öteki dillerin öğrenilmeye çalışılması, güzel konuşma ve yazma ilkelerinin belirlenmesi, edebî ve özellikle de dinî metinlerin

16 6 yorumlanması gibi değişik etkenler rol oynamıştır (Perek 1961: 1-3). Yukarıda anılan inanışlar bir tarafa bırakılacak olursa, dil incelemelerinin daha ciddi bir hâl alması Eski Yunan a dayanır ve dilbilgisi de bu dönemin ürünüdür denebilir. İkinci önemli dönüm noktası Avrupalıların diğer kıtalardaki keşiflerinin arttığı ve matbaanın bulunduğu 15. yüzyıldır. Seyyahların, misyonerlerin öteki kültürleri tanımak için yazdıkları gramerler, sözlükler ve bunların kolaylıkla basılıp yayılması dil incelemeleri için yeni bir dönemin başlaması anlamına gelir. Burada dil incelemelerini bu iki dönüm noktasına göre ele alacağız yy. öncesi dil incelemeleri Yunan geleneği Eski Yunan pek çok bilim gibi dilbilim için de ilk duraklardan biridir. Felsefe tartışmalarında dil ile ilgili görüşlere de yer verildiği görülmektedir. Retorik, gramer gibi dilin kullanımı ve sınıflandırılmasıyla ilgili yaklaşımların temelleri Eski Yunan a dayanmaktadır. Ayrıca bugün kullanılan pek çok dilbilim terimi de Eski Yunan kökenlidir (Dinneen 1995: 113). Gramer kelimesi (İlk biçimleri: grammatikós harflerin kullanımını bilen kişi, grámmata okuyup yazabilen kişi, téchnē grammatiké okuma ve yazma becerisi ) Eski Yunancadır (Robins 1967: 13). Dilin güzel ve etkili kullanılmasıyla ilgili olan retorik, Eski Yunan geleneğinde önemli bir tartışma alanı olmuştur. Retorikçiler içinde dilin etkili kullanımıyla ilgili görüşleriyle öne çıkanlar vardır. Pericles (MÖ ) doğaçlama konuşmada önemli bir isimdir. Socrates (MÖ ) ise ilk kez retoriğin tekniklerini (ses seçimi, ritmik periyodik cümleler vb.) sıralamıştır. Retorik konusunun asıl uzmanları Sofistlerdi. Gramer yazmakla ilgilenmemişlerse Socrates (MÖ ) de dili iyi kullanmak için kurallarını iyi bilmek düşüncesinden hareket etmişlerdir. Bunun sonucunda da gramerin doğuşuna katkıda bulunacak birtakım çalışmalar yapmışlardır. Örneğin ilk Sofist Abderalı Protogoras (MÖ ) çeşitli cümle tiplerinin ayrılmasıyla ilgilenmiştir (Dinneen 1995: ). Bu okulun eğilimi dili belli bir ölçüye göre ele almaktı. Kural odaklı yaklaşımları önemlidir.

17 7 Eski Yunan ın dile dair iki büyük tartışması olduğunu belirtmek gerekir. Bunlardan ilki dilin doğal mı yoksa uzlaşımsal mı olduğu, ikincisi ise dilin düzenliliğiyle ilgili olan örnekseme ve aykırılık tartışmasıdır (Lyons 1983: 13-15). Doğa-uzlaşım tartışması Platon un (MÖ ) Kratilos (Heraklitos) ve Hermogenes (Demokritos) in karşılıklı konuşmalarına dayanan ünlü eseri Kratilos Diyalogu nda özetlenir. Buna göre, doğacılar (Kratilos) varlıklar ile adları arasında doğal Platon (MÖ ) bir uyuşma olduğu düşüncesindeydiler. Bugünkü yansıma sözcüklerde görülen bu uyuşma (miyavla- fiili kedi gerçek hayatta ona benzer bir ses çıkardığı için bu biçimdedir.) onlara göre tüm dil için geçerliydi. Uzlaşımcılar (Hermogenes) ise sözcükler ve anlamları arasında bağ olmadığını, insanlar arasındaki uzlaşım sonucu sözcüklerin kullanıldığını savunuyordu (Perek 1961: 4-5; Lyons 1983: 14-15). Örnekseme (analogia)-aykırılık (anomalia) tartışması ise dilin düzenli olup olmadığı tartışmasıydı. Örneksemeciler dilin düzenli olduğunu, belli kuralları olduğunu ve buna göre örneksemeli akıl yürütmeyle olası biçim ve kuralların belirlenebileceğini (kitap+lar örneğinde +lar çokluk yapıyorsa başka bir sözcükte de çokluk yapar: kalem+ler vb.) savunuyordu. Aykırılıkçılar ise dilde pek çok düzensizlik olduğunu, örneksemeyle ancak belli yapıların betimlenebileceğini ifade ediyorlardı (Lyons 1983: 16-18; Dinneen 1995: ). İskenderiye Okulu (MÖ. 2. yy) örneksemeciyken, Bergama Okulu aykırılıkçıydı. İskenderiye Okulu kuralcılığa o kadar inanmıştı ki Homer metinlerindeki dil gelişmesiyle doğal olarak ortaya çıkan bazı ifadeleri kurallara uymadığı gerekçesiyle atmaya çalışmıştı (Başkan 2003: 27). Zeno tarafından MÖ. 300 civarında kurulan Stoa Okulu bu tartışmada genellikle aykırılıkçılardan yana görülür. Aykırılıkçı olarak değerlendirilseler de köken (etymon) ile ilgili çalışmalarıyla bugünkü köken bilgisinin (etymology) temelini atarak gramerin yani dilin kurallarının belirlenmesinin öncüsü olmuşlardır. Ayrıca bu okul dilde anlam ve biçim karşıtlığını koymuş, modern dilbilimin kurucusu Saussure nin gösteren ve gösterilen arasında kurduğu karşıtlığı andıran bir bakış açısıyla dile bakmıştır (Robins 1967: 16). Doğauzlaşım tartışmasında ise iki görüşün de bazı yönlerini kabullenmişlerdir. Bu okulun mensupları sözcükler ve anlamları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşünmeseler de sözcüklerin kökenleri araştırıldığında böyle bir ilişkinin bulunabileceğini savunmuşlardır. Düzenlilik-aykırılık tartışması -Philadelphos (MÖ ) ile başladığı kabul edilirse- dil incelemelerinde tarihi en eski tartışmalardan biridir ve bugün hâlâ geçerliliğini çeşitli biçimlerde korumaktadır. Düzenciler kurallara odaklandıkları için yapı ve sistemi merkeze alan bugünkü yapısalcılığa yakın görünürler ancak düzen dışı gördükleri her türlü doğal değişmeyi yadsırlar. Bu değişimlerin de ele alınmasını savunan aykırılıkçılar modern dilbilime daha yakındır.

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI

1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI GÖSTERGEBİLİM Baahhaarr Deerrvvi işşcceemaal looğğl luu 1. 1. GÖSTERGEBİLİMİN TANIMI Göstergebilim (semiotics, semiology) 1, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge dizgelerini inceleyen

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s.527-538 GÖSTERGEBİLİM VE SİNEMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME Âlâ SİVAS 66 ÖZET Eski Yunanca da işaret, gösterge anlamına

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

Okulda Öğrenme ve Öğretme

Okulda Öğrenme ve Öğretme Okulda Öğrenme ve Öğretme Prof. Dr. Nurettin FİDAN 3. BASKI Prof. Dr. Nurettin FİDAN OKULDA ÖĞRENME VE ÖĞRETME ISBN 978-605-364-254-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012,

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı

ALTERNATİF OKULLAR. İnayet AYDIN. 4. Baskı

ALTERNATİF OKULLAR. İnayet AYDIN. 4. Baskı ALTERNATİF OKULLAR İnayet AYDIN 4. Baskı Prof. Dr. İnayet AYDIN ALTERNATİF OKULLAR ISBN 978-975-6802-87-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR *

DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * DİL ÖĞRENİMİNDE DİLBİLİMSEL ESASLAR * Prof Dr. Salâh Abdulmecîd el-arabi ** Arş. Gör. Gökhan Sebati IŞKIN *** Yabancı dil öğretim felsefesi dil okulları içerisinde genel olarak iki dilbilim okulunda kendisini

Detaylı

AHLÂK-Î ALÂ Î ÜZERİNE OKUMALAR

AHLÂK-Î ALÂ Î ÜZERİNE OKUMALAR KINALIZÂDE ALİ EFENDİ NİN AHLÂK-Î ALÂ Î ÜZERİNE OKUMALAR 2. Baskı Editör: Bahri ATA Fatih Çetintürk Cahit Çürük Aydan Ustaoğlu Hülya Karaçalı Taze Sümeyra Kaşeveklioğlu Çiğdem Kozaner Editör: Doç. Dr.

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle Serap BUYURGAN Ufuk BUYURGAN 3. Baskı Prof. Dr. Serap BUYURGAN Ufuk BUYURGAN SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ISBN 978-9944-919-66-1

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) Prof. Dr. Cemal YILDIZ 2012 Ankara YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği) YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı