Orman ve Av Dergisi 3, 7 15, (2003) ILGAZ DAĞININ GÜNEY AKLANINDAKİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orman ve Av Dergisi 3, 7 15, (2003) ILGAZ DAĞININ GÜNEY AKLANINDAKİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 ILGAZ DAĞININ GÜNEY AKLANINDAKİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Dr. Nuri ÖNER Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvikültür Anabilim Dalı, ÇANKIRI ÖZET Bu araştırmada, daha önce Ilgaz Dağı nın güney aklanında, bitki sosyolojisi yöntemleri kullanılarak belirlenmiş olan; Helichrysum stoechas Paliurus spina-christi, Quercus petraea- Pinus nigra, Pinus sylvestris-pinus nigra, Nepeta racemosa-pinus sylvestris, Abies bornmülleriana- Pinus sylvestris, Daphne pontica- Abies bornmülleriana, Astragalus angustifolius- Juniperus communis subsp. nana olmak üzere 7 adet orman toplumunun, ayırıcı türlerinin kullanım olanakları üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda araştırma alanında, Abies bornmülleriana Mattf., Anthemis wiedemanniana Fisch.& May., Astragalus karamasicus Boiss.& Ball., Astragalus micropterus Fischer., Astragalus vulnerariae DC., Convolvulus galaticus Roston ex Choisy., Crocus fleischeri Gay., Digitalis lamarckii Ivan., Linaria corifolia Desf., Onosma armenum DC., Onosma bracteosum Hausskn. & Bornm., Onosma isauricum Boiss. & Heldr., Phlomis armeniaca Willd., Salvia hypargeia Fisch.& May., Veronica multifida L. olmak üzere 15 adet endemik bitki türünün bulunduğu belirlenmiştir. Çalışma kapsamında bu türlerinde kullanım olanakları araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ilgaz, Güney Aklan, Odun Dışı Orman Ürünleri RESEARCHES ON USE POSSIBILITIES OF CERTAIN NONWOOD PRODUCTS IN THE SOUTH CATCHMENT OF ILGAZ MOUNTAIN ABSTRACT In this research, possible uses of distinctive species of 7 forest communities were centered on, mainly Helicrysum stoechas Paliurus spina-christii, Quercus petraea Pinus nigra, Pinus sylvestris Pinus nigra, Nepeta racemosa Pinus sylvestris, Abies bornmülleriana Pinus sylvestris, Daphne pontica Abies bornmülleriana, Astragalus angustifolius Juniperus communis subsp. nana that were determined before by use of plant sociology methods in the south catchment of Ilgaz Mountain. Concurrently, it is also determined that there are 15 endemic plant species in research area, those are Abies bornmüllerana Mattf, Anthemis wiedemanniana Fisch.&May, Astragalus karamasicus Boiss.&Ball., Astragalus micropterus Fischer, Astragalus vulnerariae DC., Convolvulus galaticus Roston ex Choisy, Crocus fleischeri Gay., Digitalis lamarckii Ivan., Linaria corifolia Desf., Onosma armenum DC., Onosma bracteosum Hausskn.&Bornm., Onosma isauricum Boiss.&Heldr., Phlomis armeniaca Willd., Salvia hypargeia Fisch.&May., Veronica multifida L. Using possibilities of these species were investigated in the context of research. Key Words: Ilgaz, South Catchment, Nonwood Forest Products 1

2 1. GİRİŞ Orman ekosistemleri, sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasında bulunmaktadırlar. Bu sürecin temel öğesi orman olup, başta odun hammaddesi olmak üzere diğer bütün üretimler ve faydalar buna bağımlıdır. Sistemde; toprak, meralar, orman içi sular, rekreasyon alanları, yaban hayvanları, bitkiler, yer altı mineralleri vb. gibi diğer öğeler de yer almaktadır. Ormancılıkta çok yönlü yararlanma esastır. Yani sadece maddesel ürünler değil, zamana ve mekana bağlı olarak ondan daha önemli olan ve çoğu kez değeri para ile ölçülemeyen hizmetler ve faydalar da söz konusudur. Toplumsal faydalar yaratma, iktisadilik, verimlilik, sürdürülebilirlik, çok yönlü yararlanma vb. ilkeler karlılıktan daha önemli olduğundan sermayenin %3 ü gibi düşük bir faizle çalıştığı kabul görmektedir. Bu özellik çok boyutlu karar vermeyi bir zorunluluk haline getirmekte, uzun dönemli, tutarlı ve çok boyutlu planlamanın gereğini ve önemini ortaya koymaktadır (ASLANKARA, 2000). Ormanlardan elde edilen odun hammaddesinin yanında odun dışı ürünler adı verilen reçine, sığla yağı, tohum, yaprak, çiçek, kabuk, kök, ot, meyve gibi ürünler ile avcılık ve balıkçılık ile elde edilen ürünler bulunmaktadır. Ancak bu ürünlere ilişkin sağlıklı bir envanter yapılmadığı için, üretim, mahalli tüketim, yurt içi tüketim, ihracat ve ithalat miktarları ve yurt ekonomisine sağladığı katkılar tam olarak bilinmemektedir. Türkiye, 9000 civarında eğrelti ve tohumlu bitki türü ile dünyada bulunduğu iklim kuşağında oldukça zengin floraya sahip ülkelerden biridir. Avrupa kıta florasının e yakın türe sahip olduğu ve kıtanın ülkemizin yaklaşık 15 katı büyüklükte olduğu düşünülürse, yurdumuzun floristik zenginliği daha da belirginleşir. Türkiye florasının ilginçliği, sahip olduğu tür zenginliğinin yanında, çok sayıda endemik tür de içermesinden kaynaklanır. Ülkemizin yaklaşık dörtte birini kaplayan ve diğer ekosistemlere nazaran daha az müdahale görmüş ve doğal yapısını muhafaza etmiş bulunan orman kaynakları çok farklı ekolojik ve topoğrafik koşullar altında yayılış göstermeleri itibariyle gerek ülkesel gerekse küresel düzeylerde büyük öneme sahip biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarını taşımaktadır. Bu durumun doğal sonucu olarak Türkiye ormanları bitkisel ve hayvansal kökenli odun dışı orman ürünleri sağlayan kaynaklar itibariyle de büyük çeşitlilik ve zenginliğe sahip bulunmaktadır. Odun dışı orman ürünlerinin sağladığı çok yönlü (ekonomik, sosyal, çevresel) faydaların önemi ve orman kaynaklarının yönetiminde bu kaynaklara yeterli önemin verilmesi gerekliliği konularında dünyada bilinçlenme ve ilginin son yıllarda arttığı görülmektedir. Gerçekten de odun dışı ürünlerin bazı ülkelerde veya ülkelerin bazı yörelerinde odun ürünlerinden daha fazla katkı sağlamakta olduğu, bazı ülkelerde dış ticarette önemli gelir kaynakları arasında yer aldığı bilinmektedir. Geniş bir çeşitlilik gösteren odun dışı orman ürünlerinden besin maddeleri (meyve, mantar, baharat, hayvan yemi, av hayvanları), tıbbi ve aromatik bitkiler, ağaç sakızları, yağları, reçine, tanen, doğal boya maddeleri, lif, süs bitkileri, el sanatları olarak çok çeşitli yararlanmalar sağlanmaktadır. Bu ürünler arasında özellikle tıbbi bitkilerin mevcut ve potansiyel katkılarının önemi ve etkin korunmaları gereği konusunda bilinçlenme ve ilgi dünya düzeyinde artmaktadır. Odun dışı orman ürünlerinin büyük bölümünün üretildiği gelişmekte olan ülkelerde önemli kısmı mahalli halk tarafından kendi ihtiyaçları için tüketilmekte, kalan kısmı çoğunlukla aracılar vasıtasıyla düşük fiyatlarla alınarak şehirlerde pazarlanmakta veya yurt dışına ihraç edilmektedir. İhracat büyük çoğunlukla hammadde veya yarı mamul olarak yapıldığından sağlanan gelirler mütevazi düzeylerde ve potansiyel gelirin çok altında olmaktadır. Buna karşılık bu ürünleri ithal eden gelişmiş ülkeler (başta Almanya ve Hollanda olmak üzere) işledikten sonra 2

3 ürettikleri mamul ürünleri iç piyasada yüksek fiyatlarla satarak değerlendirmekte veya reeksport yoluyla ülkelerine büyük döviz gelirleri sağlamaktadır (ANONİM, 2001). 2. ARAŞTIRMA ALANININ TANITIMI Araştırma alanı olan Ilgaz Dağı nın güney aklanı; Ilgaz Orm<an İşletme Müdürlüğü Yenice Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunmaktadır. Araştırma alanının da içinde bulunduğu Yenice Orman İşletme Şefliği ne ait ormanlar ilk olarak 1973 yılında yapılan amenajman planı ile işletilmeye açılmıştır. İlk amenajman planı yıllarını kapsamaktadır. İşletme Şefliği nin şu andaki mevcut amenajman planı ise 1996 yılında hazırlanmıştır. Araştırma alanı 11584,5 hektar büyüklüğünde olup Tablo 1 de ve Şekil 1 de görüleceği üzere orman alanlarının 5200,5 hektarı prodüktif koru (% 45), hektarı bozuk koru (% 17), hektarı ormansız alan (% 38) niteliğindedir (ANONİM, 1996). Tablo 1 Amenajman Planına Göre Genel Sahalar Tablosu İşletme Sınıfı Prodüktif Ormansız Bozuk Koru Orman Alanı Koru Alan Toplam Karaçam 1271,5 782,5 2054,0 1100,0 3154,0 Sarıçam 2467,0 385,5 2852,5 1211,5 4064,00 Göknar (Seçme) 577,5 53,5 631,0 147,0 778,0 Muhafaza Karakterli 884,5 721,5 1606,0 1982,5 3588,5 Genel Toplam 5200,5 1943,0 7143,5 4441, ,5 17% 45% 38% Prodüktüf Koru (ha) Bozuk Koru (ha) Ormansız Alan (ha) Şekil 1 Amenajman Planına Göre Alanların Dağılımı Yenice Orman İşletme Şefliği nin orman alanlarında geçmişte Sarıçamın hakim olduğu amenajman planlarının incelenmesinden anlaşılmıştır. Ancak otlatma, usulsüz kesim ve yanlış teknik müdahaleler sonucu sahası daralmış, kapalılıkları kırılmış ve kaliteleri düşmüştür. Bunların sonucu olarak Göknar sahaları genişlemiştir. Bir çok alanda da hakim duruma geçmiştir. Karaçam daha düşük rakımlarda güney batıda hakimdir. Sarıçam + Göknar meşcereleri oldukça geniş alanda yer almaktadır. Karaçam + Göknar meşcereleri oldukça azdır. Daha önceki yapılan müdahaleler yanlış olarak Göknar lehine yapılagelmiştir. Aynı şekilde devam edilmesi halinde Yenice Ormanlarının Göknar hakimiyetine girmesi kaçınılmaz olacaktır. İşletme şefliğinin güney doğusunda doğal Kavak meşcereleri bulunmaktadır. Bunlar Çamların aşırı kesilmesi sonucunda oluşmuş meşcerelerdir. Bu türlerden başka çok az miktarda ve dağınık olarak ardıç türlerine rastlanmaktadır. Bunlar Juniperus communis subsp. nana, Juniperus oxycedrus türleridir. Özellikle Juniperus communis subsp. nana türü bozuk 3

4 ormanlarda ve açıklıklarda daha fazla bulunmaktadır. Koru ormanlarından Sarıçam, Karaçam, Göknar meşcereleri sahada çoğunlukta bulunmaktadır (ANONİM, 1996). Araştırma alanında yapılan çalışmalar sonucunda ağaç ve çalı katlarını oluşturan 31 adet odunsu tür saptanmıştır. Bu türler; Abies bornmülleriana, Pinus sylvestris, Pinus nigra, Populus tremula, Daphne pontica, Juniperus communis subsp.nana, Hippophae rhamnoides, Juniperus oxycedrus, Rosa canina, Quercus hartwissiana, Quercus pubescens, Quercus macrentara, Quercus petraea, Salix triandra, Salix caprea, Salix amplexicaulis, Salix alba, Pyrus eleagnifolia, Creteagus monogyna, Actea spicata, Daphne glomerata, Ostraya carpinifolia, Carpinus betulus, Ulmus glabra, Acer sp., Acer paltonoides, Sorbus umbellata, Sorbus acuparia, Coryllus avellana, Paliurus spina-christii, Sorbus torminalis tir. 3. ARAŞTIRMA ALANINDAKİ ORMAN TOPLUMLARINDA BULUNAN BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ VE KULLANIM OLANAKLARI Ilgaz Dağı nın güney aklanında, bitki sosyolojisi yöntemleri kullanılarak 7 adet orman toplumu belirlenmiştir (ÖNER, 2001). Bunlar; Helichrysum stoechas Paliurus spina-christi, Quercus petraea- Pinus nigra, Pinus sylvestris-pinus nigra, Nepeta racemosa-pinus sylvestris, Abies bornmülleriana- Pinus sylvestris, Daphne pontica- Abies bornmülleriana, Astragalus angustifolius- Juniperus communis subsp. nana toplumlarıdır. Bu başlık altında, orman toplumlarının ayırıcı türleri ve araştırma alanındaki endemik bitki türlerinin kullanım olanakları çeşitli literatürlerden taranarak verilmiştir ( BAYTOP,1997; ERİK ve ark, 1998; ACARTÜRK, 1997; EKİM ve ark, 2000; EKİM ve ark, 1991) Helichrysum stoechas Paliurus spina-christi Toplumu Araştırma alanının güneybatısında bulunan Helichrysum stoechas Paliurus spinachristi Toplumu Yaylacık, Kurmalar, Beyköy ün kuzeydoğusunda, Kazancı, Kıssenir ve Yuvademirciler in doğusunda yer almakta olup; m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. Ortalama eğimi 9 dir. Hakim bakılar doğu, kuzeydoğu ve kuzeybatı dır. Bulunduğu alanlar genellikle orta yamaçlar, keskin olmayan sırtlar ve kuru dereler arasıdır. Toplumun yayıldığı alanlarda geçmişte karaçamın tahrip edilmesi nedeniyle alanda erozyon oluşmuş ve buna bağlı olarak da alanın bir bölümünde yer yer anakayalar açığa çıkmıştır. Toplumu oluşturan çalı türleri genellikle 0,8 ve 5 m arasında boylara sahiptir. Helichrysum stoechas Paliurus spina-christi Toplumunun ayırıcı türleri ve bunların kullanım olanakları Tablo 2 de verilmiştir Quercus petraea - Pinus nigra Toplumu Araştırma alanının batı ve güneybatısında bulunan Quercus petraea - Pinus nigra Toplumu yayılışını; Yenice Orman İşletme Deposu binasından, Göynük sırtı, İslikaya sırtı, Kazanca deresi, Aybaşı deresinden doğuya doğru, Çomar Köyünün güneyinden Ükçülü tepenin güneyine doğru ve Çal tepe, Kayaardı tarlaları, Kulaksızın Tarla sının kuzey kısımlarında 1280 m ile 1700 m yükseltiler arasında yapmaktadır. Bulunduğu alanların ortalama eğimi 19 dir. Hakim bakılar kuzey, batı, kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney bakılardır. Orta yamaç, kuru dere ve sırtlar arasında yayılış göstermektedir. Quercus petraea - Pinus nigra Toplumunun ayırıcı türleri ve bunların kullanım olanakları Tablo 3 de verilmiştir Pinus sylvestris - Pinus nigra Toplumu Araştırma alanının kuzeyinde yer alan Buzluğun tepenin güneyinden başlayarak Çankırı - Kastamonu yoluna kadar, Sekibaşı sırtının güneyinden Çomar - Kadınçayırı yoluna kadar, Kadınçayırı mesire yerinin kuzey doğusunda, Yanık sırtının batısında ve Domuzteperdi tepesinin güney kısımlarında 1430 m ile 2010 m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. Ortalama 4

5 eğimi 22 dir. Hakim bakılar güney, doğu, kuzeydoğu ve güneydoğudur. Bulunduğu alanlar alt yamaç, orta yamaç ve üst yamaçlardan oluşmaktadır. Pinus sylvestris - Pinus nigra Toplumunun ayırıcı türleri ve bunların kullanım olanakları Tablo 4 de verilmiştir. Tablo2. Helichrysum stoechas Paliurus spina-christi Toplumunun Ayırıcı Türleri ve Kullanım Olanakları Anthemis wiedemanniana Fisch. et Papatya, Kelkız Çiçekleri sarı renkli boyar madde elde etmede, kökleri süs bitkisi Mey. olarak kullanılır. Astragalus macrocephalus Willd. Astragalus nitens Boiss. et Heldr. Geven Gövdelerinden kitre zamkı elde edilir. Hayvan yemi olarak kullanılır. Kökleri çöven olarak kullanılır. Astragalus vulnerariae DC. Bellis perennis L. Koyun gözü papatya Toprak üstü kısımları Antakya yöresinde sebze olarak kullanılır. Cirsium alatum (Gmelin) Bobrov. Medik, Köygöçüren, Kastamonu- Daday yöresinde yenir. Kozankulpu, Euphorbia stricta L. Sütleğen, Fıçı otu Yumruları müsil olarak kullanılır. Sarı renkli boyar madde elde etmede kullanılır. Çiçekleri, dalları idrar ve safra attırıcı ve taş tüşürücü olarak kullanılır. Helichrysum stoechas (L.) Moench. Ölmez çiçek, Altın çiçeği,guddeme çiçeği Hippophae rhamnoides L. Çıçırgan Olgun meyveleri çiğ olarak, reçel veya ezme olarak yenir. Vitamin C bakımından çok zengindir. Medicago sativa L. Çevrince Çiçekleri hayvan yemi olarak kullanılır. Paliurus spina-christi Miller. Karaçalı Meyveleri idrar artırıcı ve taş düşürücü olarak kullanılır. Plantago lapopus L. Bağa Yapraklar yara iyileştirici, tohumları müsil olarak kullanılır. Pyrus elaeagnifolia Pallas. Ahlat Olgun meyveleri taze halde veya kurutulduktan sonra yenir. Rumex crispus L. Evelik, Sığır kuyruğu Azdavay- Kastamonu, Doğu Anadolu (Erzurum) bölgesinde sebze olarak yenir. Meyveleri çay gibi hazırlanıp, içilebilir Valeriana tuberosa L. Kedi Otu Aktarlarda satılmakta ve yatıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Tablo 3. Quercus petraea- Pinus nigra Toplumunun Ayırıcı Türleri ve Kullanım Olanakları Anthemis wiedemanniana Fisch. et Papatya, Kelkız Çiçekleri sarı renkli boyar madde elde etmede, kökleri süs bitkisi Mey. olarak kullanılır. Campanula lyrata Lam. Çıngırak otu Süs bitkisi olarak kullanılır. Genç iken Doğu Anadolu da sebze olarak kullanılır. Mide rahatsızlıklarında, süt artırıcı ve taş düşürücü olarak kullanılır. Cirsium vulgare (Savi) Ten. Medik, Köygöçüren, Kastamonu- Daday yöresinde yenir. Kozankulpu, Dactylis glomerata L. - - Daphne pontica L. Dafne,Kurtbağrı, Zehirli bileşikler taşırlar. Basura karşı kullanılır. Sırım bağı Fragaria vesca L. Dağ çileği Meyveleri çiğ olarak yenir ve reçel yapımında kullanılır. Pinus nigra Arnold. Karaçam - Populus tremula L Titrek Kavak - Quercus petraea (Mattuschka) Sapsız Meşe - Liebl. Rubus canescens DC. Böğürtlen Kökleri şeker hastalığına karşı kullanılır. Yaprakları kabvızlıkta kullanılır. Meyveleri yenir. Ezme ve şurubu yapılır. Trifolium pratense L. Yonca, Çayır otu Hayvan yemi olarak kullanılır Nepeta racemosa - Pinus sylvestris Toplumu Araştırma alanının kuzeyinde yer alan Şadımanın Tepesinin altından başlayarak doğuya doğru Tepelce, Yukarıgöl boyunca Kadınçayırı mesire alanının kuzeyine doğru yer yer daralıp genişleyerek buradan Mülayim yaylasının güneyini takiben Kumlukaş tepesi- Belengediği ne kadar 1440 m ile 2080 m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. Ortalama eğimi 20 dir. Hakim bakılar kuzey, kuzeybatı ve güney bakılardır. Bulunduğu alanlar alt yamaç, orta yamaç, üst yamaç ve sırtlardan oluşmaktadır. Nepeta racemosa - Pinus sylvestris Toplumunun ayırıcı türleri ve bunların kullanım olanakları Tablo 5 te verilmiştir. 5

6 Tablo 4. Pinus sylvestris-pinus nigra Toplumunun Ayırıcı Türleri ve Kullanım Olanakları Achillea biebersteinii Afan. Sarı civan perçemi, Böcek öldürücü olarak kullanılır. Pire otu Alchemilla persica L. Arslan peçesi Kök ve yaprakları idrar artırıcı ve kabızlık için kullanılır. Anthemis tinctoria L. Papatya, Kelkız Çiçekleri sarı renkli boyar madde elde etmede, kökleri süs bitkisi olarak kullanılır. Arnebia densiflora (Nordm.) Ledeb. Havacıva, Eğrik Kökleri boyar madde olarak kullanılır. Brachypodium sylvaticum (Hudson) - - P.A.Beauv. Bromus eractus L. Bromus - Euphorbia falcata L. Sütleğen, Fıçı otu Yumruları müsil olarak kullanılır. Sarı renkli boyar madde elde etmede kullanılır. Pinus nigra Arnold. Karaçam - Pinus sylvestris L. Sarıçam - Ranunculus constantinopolitanus L. Düğün çiçeği Süs bitkisi olarak ve sarı renkli boyar madde elde etmede kullanılır. Sanicula europaea L. - - Silene dichotoma Ehrh. subsp. Gıvısgan otu, Salkım Çiçek açmadan toplanan yaprakları ve dalları sebze olarak dichotoma. çiçeği, Sinek tutan tüketilmektedir. Veronica chamaedrys L. Venüs çiçeği - Tablo 5. Nepeta racemosa-pinus sylvestris Toplumunun Ayırıcı Türleri ve Kullanım Olanakları Daphne glomerata L. Dafne, Kurtbağrı, Zehirli bileşikler taşırlar. Basura karşı kullanılır. Daphne pontica L. Sırım bağı Fragaria vesca L. Dağ çileği Meyveleri çiğ olarak yenir ve reçel yapımında kullanılır. Galium odoratum (L.) Scop. Galium verum L. Yoğur Otu - Juniperus communis L. subsp. nana Ardıç Katran elde edilir. Syme. Medicago sativa L. Tanecik, Çevrince Hayvan yemi olarak kullanılır. Nepeta racemosa Lam. Pisik otu Baharat olarak kullanılır. Pinus sylvestris L. Sarıçam - Populus tremula L. Titrek Kavak - Quercus petraea (Mattuschka) Sapsız meşe - Liebl. Rubus canescens DC. Böğürtlen Kökleri şeker hastalığına karşı kullanılır. Meyveleri yenir. Ezme ve şurubu yapılır. Silene dichotoma Ehrh. subsp. Gıvısgan otu, Salkım Çiçek açmadan toplanan yaprakları ve dalları sebze olarak dichotoma. çiçeği, Sinek tutan tüketilmektedir. Stachys thirkei C. Koch. Dağ çayı Çay gibi içilir. Trifolium pratense L. Yonca, Çayır otu Hayvan yemi olarak kullanılır Abies bornmülleriana - Pinus sylvestris Toplumu Araştırma alanının kuzey batısında yer alan Kazançal Tepesinin altından başlayarak doğuya doğru Taşpınar tepesine kadar ve Mülayim yaylasının doğusundan Yanıksırtı na kadar 1540 m ile 2030 m yükseltiler arasında yayılış gösternektedir. Ortalama eğimi 24 dir. Hakim bakılar güneybatı, kuzeybatı ve kuzeydir. Bulunduğu alanlar alt yamaç, orta yamaç ve üst yamaçlardan oluşmaktadır. Abies bornmülleriana - Pinus sylvestris Toplumunun ayırıcı türleri ve bunların kullanım olanakları Tablo 6 da verilmiştir Daphne pontica - Abies bornmülleriana Toplumu Araştırma alanının kuzeyinde bulunan Daphne pontica - Abies bornmülleriana toplumu yayılışını; Şadımanın tepesinin güneyinden doğuya doğru Baldıran tepesinin güneyine kadar, 1670 m ile 2040 m yükseltiler arasında yapmaktadır. Bulunduğu alanların ortalama eğimi 28 dir. Hakim bakılar batı, kuzeybatı bakılardır. Orta yamaç, üst yamaçlar arasında yayılış 6

7 göstermektedir. Daphne pontica - Abies bornmülleriana Toplumunun ayırıcı türleri ve bunların kullanım olanakları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 6. Abies bornmülleriana- Pinus sylvestris Toplumunun Ayırıcı Türleri ve Kullanım Olanakları Bellis perennis L. Koyun gözü papatya Toprak üstü kısımları Antakya yöresinde sebze olarak kullanılır. Briza media L. - - Daphne glomerata L. Dafne, Kurtbağrı, Zehirli bileşikler taşırlar. Basura karşı kullanılır. Daphne pontica L. Sırım bağı Doronicum orientale Hoffm. Kaplan otu - Geranium tuberosum L. Çakmuz, İğnelik Yumruları çiğ olarak yenir. Yumruları süs bitkisi olarak yurtdışına satılır. Helloborus orientalis Lam. Karaca ot Kökü hayvan hastalıklarında kullanılır. Juniperus communis L. subsp. Ardıç Katran elde edilir. nana Syme. Orchis anatolica Boiss. Anadolu Salep otu Salep elde edilir. Pinus sylvestris L. Sarıçam - Populus tremula L. Titrek Kavak - Potentilla recta L. Beş Parmak otu İplik boyamada kullanılır. Prunella vulgaris L. Prunella - Rosa canina L. Yabani gül, Kuşburnu Meyveleri taze ve kurutulmuş olarak yenilir. Çay olarak içilir. Rubus canescens DC. Böğürtlen Kökleri şeker hastalığına karşı kullanılır. Yaprakları kabvızlıkta kullanılır. Meyveleri yenir. Ezme ve şurubu yapılır. Tablo 7. Daphne pontica- Abies bornmülleriana Toplumunun Ayırıcı Türleri ve Kullanım Olanakları Anagallis arvensis L. Fare kulağı - Briza media L. - - Daphne pontica L. Dafne, Kurtbağrı, Zehirli bileşikler taşırlar. Basura karşı kullanılır. Sırım bağı Digitalis ferruginea L. Arı kovanı, Yüksük Süs bitkisi olarak kullanılır. Yaprakları kalp hastalığına karşı otu kullanılırı. Doronicum orientale Hoffm. Kaplan otu - Helichrysum arenarium (L.) Ölmez çiçek, Güneş İdrar artırıcı ve taş düşürücü olarak kullanılır. Moench. çiçeği Prunella orientalis Bornm. Prunella - Rosa canina L. Yabani gül, Kuşburnu Meyveleri taze ve kurutulmuş olarak yenilir. Çay olarak içilir. Rubus canescens DC. Böğürtlen Kökleri şeker hastalığına karşı kullanılır. Yaprakları kabvızlıkta kullanılır. Meyveleri yenir. Ezme ve şurubu yapılır. Sanguisorba minor Scop. Kara göndürme, Çayır düğmesi, Amel otu İdrar artırıcı ve kabızlık giderici olarak kullanılır Astragalus angustifolius - Juniperus communis subsp. nana Toplumu Araştırma alanının kuzeyinde bulunan Astragalus angustifolius - Juniperus communis subsp. nana toplumu Geyikgediği tepenin güneybatısından başlayıp, Küçükhacet tepenin güneyine ve buradan Çiftekaş tepenin doğusuna kadar yer almakta olup; m yükseltiler arasında yayılış göstermektedir. Ortalama eğimi 20 dir. Hakim bakı kuzey dir. Bulunduğu alanlar genellikle üst yamaçtır. Astragalus angustifolius - Juniperus communis subsp. nana Toplumunun ayırıcı türleri ve bunların kullanım olanakları Tablo 8 de verilmiştir Araştırma Alanındaki Endemik Bitki Türleri Yurdumuzdaki bazı bölgeler ile dağ silsilelerinin, diğer bölgelere oranla, endemiklerce zengin olduğu bildirilmektedir. Amanos dağları ile Ilgaz Dağları, dağ silsileleri arasında ön sırayı almaktadırlar (EKİM ve ark, 2000).Araştırma alanında bulunan endemik bitki türleri ve bunların kullanım olanakları da Tablo 9 da verilmiştir. 7

8 Tablo 8. Astragalus angustifolius- Juniperus communis subsp. nana Toplumunun Ayırıcı Türleri; Achillea biebersteinii Afan. Sarı civan perçemi, Böcek öldürücü olarak kullanılır. Pire otu Astragalus angustifolius Lam. Geven Gövdelerinden kitre zamkı elde edilir. Hayvan yemi olarak kullanılır. Kökleri çöven olarak kullanılır. Colchicum autumnale L. Güz çiğdemi - Euphorbia amygdaloides L. Euphorbia macroclada Boiss. Sütleğen, Fıçı otu Yumruları müsil olarak kullanılır. Sarı renkli boyar madde elde etmede kullanılır. Juniperus communis L. subsp. nana Ardıç Katran elde edilir. Syme. Muscari tenuiflorum Tausch. Dağ sümbülü İtalya ya ihraç ediliyor. Onosma isauricum Boiss. et Heldr. Emzik otu Yaprakları yara tedavisinde kullanılır. Polygala anotolica Boiss. et Heldr. Süt otu, Yılan yoncası Toprak üstü kısımları balgam söktürücü olarak kullanlır. Sedum hispanicum L. Kaya koruğu Yaprakları çiğ olarak yenir. Sedum semperviroides Bieb. Ömür otu - Tablo 9. Araştırma Alanındaki Endemik Bitki Türleri ve ve Kullanım Olanakları Anthemis wiedemanniana Fisch.& Papatya, Kelkız Çiçekleri sarı renkli boyar madde elde etmede, kökleri süs bitkisi May. olarak kullanılır. Astragalus karamasicus Boiss.& Geven Gövdelerinden kitre zamkı elde edilir. Hayvan yemi olarak Ball. kullanılır. Kökleri çöven olarak kullanılır. Astragalus micropterus Fischer. Astragalus vulnerariae DC. Convolvulus galaticus Roston ex Mahmude otu Kökünden elde edilen süt müsil olarak kullanılır. Yapraklarından Choisy. bazı yörelerde yemek yapılır. Crocus fleischeri Gay. Safran, Çiğdem Koku verici ve boyar madde olarak kullanılır. Yumruları çiğ veya pişirilip yenilir. Süs bitkisi olarak kullanılır. Digitalis lamarckii Ivan. Arı kovanı, Yüksük otu Linaria corifolia Desf. Nevruz otu - Onosma armenum DC. Emzik otu Yaprakları yara tedavisinde kullanılır. Onosma bracteosum Hausskn. & Bornm. Onosma isauricum Boiss. & Heldr. Phlomis armeniaca Willd. Salvia hypargeia Fisch.& May Ayı kulağı, Çolba, Şolba Ada çayı, Siyah ot Veronica multifida L. Venüs çiçeği - Süs bitkisi olarak kullanılır. Yaprakları kalp hastalığına karşı kullanılırı. Yaprakları çay olarak kullanılır. Çay olarak, siyah renkli boyar madde, tütün için koku verici, sebze olarak, kullanılır. Abies bornmülleriana- Pinus sylvestris Toplumunun ayırıcı türlerinden olan; Geranium tuberosum L. bitkisinin yumruları 1977 yılından sonra yurt dışına ihraç edilmeye başlanmıştır. İlk beş yılda ortalama adet civarında satılan bitki 1982 yılında , 1983 de adet satılmıştır. Astragalus angustifolius- Juniperus communis subsp. nana Toplumunun ayırıcı türlerinden olan; Muscari tenuiflorum Tausch., 1980 li yıllarda ihraç edilmeye başlanmıştır. En fazla İtalya ya ihraç edildiği bildirilmektedir (EKİM ve ark, 1991). Odun dışı orman ürünlerinin korunması, sürdürülebilir yönetimi ve mahalli, ülkesel ve küresel düzeylerde fayda ve katkılarının artırılabilmesi ile ilgili en önemli, darboğaz ve sorunlar arasında; bu kaynakların yayılış alanları, mevcut durumları ve potansiyelleri hakkında bilgi ve çalışmalardaki yetersizlikler, bilgisiz ve düzensiz faydalanmalar nedeniyle odun dışı orman ürün kaynaklarının ve büyük öneme sahip biyolojik çeşitliliklerinin ciddi tahribat tehdidi altında bulunması, orman teşkilatları ve diğer ilgili kuruluşların kurumsak yetersizlikleri, mahalli halkın faydalanma hakları ile ilgili belirsizlikler ve sorunlar, bu ürünlerin işleme ve pazarlama 8

9 konularındaki bilgi ve tecrübe eksikliklerinin ve bu alanda destek ve eğitim programları yetersizliği, yurtdışına ihracatın büyük çoğunlukla hammadde halinde yapılmakta olması, uygun odun dışı orman ürünlerinin kültüre alınarak yetiştirilmesi konularındaki bilgi ve gayretlerin yetersizliği sayılabilmektedir. Sonuç olarak söylemek gerekirse; Ülkemiz, çok zengin bir biyogenetik rezerve sahiptir. Bu bitkiler, tarihin ilk devirlerinden günümüze pek çok temel gereksinim için başvurulan çok önemli kaynaklar durumundadır. Bu ürünlere duyulan gereksinim, her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden çok değerli doğal varlıklarımızla ilgili tehdit faktörlerini belirlememiz, bu doğrultuda koruma stratejileri geliştirmemiz gerekmektedir. Ülkemizde odun dışı orman ürünlerinden çok çeşitli faydalanmalar arasında en önemlileri; besin maddesi (yiyecek ve içecek şeklinde), tıbbi ve aromatik bitkiler, sanayide kullanılan maddeler (reçine, yağ ve sakızlar), doğal boya maddesi, süs bitkileri ve hayvan yemi şeklinde olmaktadır. Ülkemizde odun dışı orman ürünlerinin durumu, mahalli orman köylülerine ve ülke ekonomisine mevcut ve potansiyel katkıları konularındaki bilgilerde önemli eksiklikler ve yetersizlikler bulunmasına rağmen bu kaynaklara gerekli önemin verilmesi, uygun şekilde yönetim ve faydalanılmaları durumunda sağlanabilecek potansiyel katkıların mevcut duruma göre çok daha fazla olacağı hususunda bilinçlenme gittikçede artmaktadır (ANONİM, 2001). 4. KAYNAKLAR ACARTÜRK, R. 1997: Şifalı Bitkiler Flora ve Sağlığımız, O.G.M. Mensupları Yardımlaşma Vakfı, Yayın No: 1, ISBN: , Ankara. ANONİM. 1996:Amenajman Planı ( ), Ankara Orman Bölge Müdürlüğü,Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü, Yenice Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı. ANONİM. 2001: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ormancılık Özel İhtisas Komisyon Raporu, Yayın No: DPT: 2531 ÖİK:547, Ankara. ASLANKARA, S. 2000: Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız, Orman Bakanlığı Yayın No: 120, ISBN , Sistem Ofset, Ankara. BAYTOP, T. 1997: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 578, Ankara. EKİM,T.; KOYUNCU,M.; GÜNER,A.; ERİK, S.; YILDIZ, B.; VURAL, M. 1991: Türkiye nin Ekonomik Değer Taşıyan Geofitleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Araştırmalar, T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Sıra No:669, Seri No: 65, Ankara. EKİM,T.; KOYUNCU,M.; VURAL, M.; DUMAN, H.; AYTAÇ,Z.; ADIGÜZEL, N. 2000: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ISBN: , T.T.K.D, Ankara. ERİK, S.; AKAYDIN, G.; GÖKTAŞ, A. 1998: Başkentin Doğal Bitkileri, Ankara Valiliği Çevre Koruma Vakfı Başkanlığı, ISBN: , Ankara. ÖNER, N. 2001: Ilgaz Dağı nın Güney Aklanındaki Orman Toplumları ve Silvikültürel Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. 9

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 623-630 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41

ÖLÇÜ BİRİMİ BİRİM FİYATI ÜRÜN CİNSİ NO NO Ton/Kg/Adet TL. GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 TARİFE BEDELİ CETVELLERİ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,38 2 Şimşir(Odun) Ton 4,55 3 Süpürge Çalısı Ton 0,41 A 4 Kamış Adet 0,03 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,85 6 Diğer Çalılar Ton 0,55 7 Delice(Yabani

Detaylı

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum

ağaç arbor belli bitkilerin yetiştirildiği alan - etum Arboretum Arboretum terimi Latince "ağaç" anlamına gelen arbor sözcüğü ile "belli bitkilerin yetiştirildiği alan" anlamındaki - etum son ekinin birleşmesinden oluşur. Bilimsel araştırma ve gözlem amacıyla

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

İSTANBUL Ü N İVER SİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ REVIEW OF THE FACULTY OF FORESTRY, UNIVERSITY OF İSTANBUL

İSTANBUL Ü N İVER SİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ REVIEW OF THE FACULTY OF FORESTRY, UNIVERSITY OF İSTANBUL SERİ CİLT SAYI SERIES VOLÜME NUMBER s e r i e A b a n d 56 h e f t 1 2006 SERIE TOME FASCICULE İSTANBUL Ü N İVER SİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ REVIEW OF THE FACULTY OF FORESTRY, UNIVERSITY OF İSTANBUL

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

Juniperus communis. Adi Ardıç

Juniperus communis. Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç Juniperus communis Adi Ardıç En geniş yayılışı olan ardıç taksonudur. çoğunlukla çalı formunda Kabuk kırmızı kahverengi, ince kağıt gibi ayrılır İ. yaprak, 1,5 cm dipleri geniş

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI Türkiye nin bitkisel zenginliği Ülkemizde 12.500 farklı bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerin 4.000 tanesi yaklaşık 1/3 ü endemik (ülkemize

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 9,OCAK- 2004. İSTANBUL KASNAK MEŞESİ (Quercus vulcanica (Boiss. And Heldr. ex) Kotschy) NİN TÜRKİYE DEKİ İKİNCİ YENİ BİR YAYILIŞ ALANI (The second newly spread area of Qurcus

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Ağaç Fizyolojisi (2+0)

Ağaç Fizyolojisi (2+0) Ağaç Fizyolojisi (2+0) Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İ.Ü.Orman Faku ltesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Ağaç Fizyolojisi neden önemlidir? Orman; geniş bir alanda, kendine özgu bir iklim yaratabilen, belirli bir

Detaylı

İsmail KARBUZ 1 KALABAK ORMANLARI (ESKİŞEHİR) NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ

İsmail KARBUZ 1 KALABAK ORMANLARI (ESKİŞEHİR) NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 18, Aralık 2015, s. 418-434 İsmail KARBUZ 1 KALABAK ORMANLARI (ESKİŞEHİR) NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ Özet Kalabak ormanları, Eskişehir ilimizi güneybatısındaki

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI Proje Koordinatörü Proje Sorumlusu Danışman Proje No :Vet.Hek. Ahu KAYALARLI ACARTÜRK : Zir. Müh. Adem BÜYÜKHAN

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları 3 2 3 GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (2): 40-48 Research/Araştırma Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları M. Said FİDAN 1,*, Ayşe ÖZ 1, Hakan ADANUR 1, Bülent TURAN

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

TARĠFE BEDELĠ CETVELLERĠ-1 ODUN DIġI ÜRÜNLER

TARĠFE BEDELĠ CETVELLERĠ-1 ODUN DIġI ÜRÜNLER TARĠFE BEDELĠ CETVELLERĠ-1 GÖVDE DAL ve ÇALILAR 1 Çıra Ton 1,00 2 ġimģir(odun) Ton 3,30 3 Süpürge Çalısı Ton 0,30 A 4 KamıĢ Adet 0,01 5 Diğer Gövde ve Dallar Ton 0,40 6 Diğer Çalılar Ton 0,40 7 Delice(Yabani

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE SDÜ Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Yağış Dağılımı 1800 1600 1400 1200 1000

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak haritası Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Toprak ağaçlandırma başarısını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. İklim koşulları bakımından yeterlilik olsa

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI III Juniperus communis (Âdi ardıç) Herdem yeşil 15 m ye kadar boylanabilen ağaç veya 3-5 m boyunda sık dallı ya da yerde sürünen bir çalıdır. 10-15 mm uzunluğunda

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ

ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ ASLĠ AĞAÇ TÜRLERĠMĠZ İBRELİ VE YAPRAKLI ORMAN ALANLARI Ġbreli ormanlar 61% Yapraklı Ormanlar 39% ĠBRELĠ= GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLULAR)= 13 220 721 Ha YAPRAKLI = ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR)=8 447

Detaylı

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ SÜRGÜN YAPRAK ÇİÇEK MEYVELER 10 Bitkisel Ürünlerden Yararlanma Şekilleri Şifalı bitkilerden aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak yararlanılmaktadır. İnfusyon (Infusion):

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ LIQUIDAMBAR ORIENTALIS ANADOLU SIĞLA AĞACI Muğla Relikt Tarihteki Önemi Kleopatra aşk iksiri ve parfüm olarak kullanmıştır Hipokrat döneminden beri ilaç olarak kullanılmıştır.

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör

Silvikült Temel Esasları 7. Klasör Silvikült ltürün Temel Esasları 7. Klasör Prof. Dr. Musa GENÇ SDÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc Dikkat!.. 5846 Sayılı

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl V, Sayı 1, Ocak 2013 Kültürümüzde İklim ve Mevsimler Türkiye de İklimin Doğal Bitki Örtüsü

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YAYILIŞ ALANLARI İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 17, Sayfa 46-56, İstanbul, 2008 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica)

Detaylı

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com

mehmettokcan@ogm.gov.tr mmt.tokcan@gmail.com AD SOYAD : Mehmet TOKCAN KİŞİSEL BİLGİLER MESLEĞİ Orman Mühendisi DOĞUM YERİ-TARİHİ Ordu - 21.03.1973 YABANCI DİL VE DÜZEYİ İngilizce (Orta ÜDS 50) UZMANLIK ALANI Orman Botaniği ve Silvikültür, Bitki Toplumu

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu hastalıklarına iyi gelen şifalı bitkileri listeledik. Baş Ağrıları Baş

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum ve Fidanlık Tekniği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla olsun ağaçlandırmalarda ilk çıkış noktası TOHUM dur. 1997 yılında: 20.703.122 Hektar (Ülke genelinin % 26,6 ' sı),

Detaylı

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen

ORMAN BOTANİĞİ. 2- Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi hızlı gelişen türlerdendir? a) Şimşir b) Karayemiş c) Kermez meşesi d) Kavak e) Gürgen DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMİNER İSTANBUL, 1998 DOÇ.DR. NASİP DEMİRKUŞ: Sayın Vali'm, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yetkilileri, Saygıdeğer Misafirler, Değerli

Detaylı

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa:

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: , Sayfa: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 12-7085, Sayfa: 153-166 KAPAKLI (BEYPAZARI) YÖRESİ ORMAN ALANLARINDA DOĞAL ve YAPAY YOLLA YETİŞTİRİLEN SARIÇAM (Pinus

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI EYLEM PLANI 2014-2018 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T R Ü F O R M A N I E Y L E M P L A N I 2 0 1 4-2 0 1 8 Orman Genel Müdürlüğümüzün

Detaylı

YUSUFELİ Genel Bilgi

YUSUFELİ Genel Bilgi YUSUFELİ Bu yazı Yusufeli Havzası ve Altıparmak Dağları Aşağı Kafkaslar Boşluk Analizi çalışması kapsamında yapılan analizlerde elde edilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Genel Bilgi Yurdumuzun

Detaylı

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye)

Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) 1494 Farklı Alan Kullanımının Topraktaki Azot Mineralleşme Potansiyeli Üzerine Etkileri (Artvin-Saçinka-Türkiye) *1 Mehmet Cüneyt ÜNVER ve 2 Ahmet Zafer TEL *1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM

ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM Gölbaşı, Ankara iline bağlı ilçedir. Şehir merkezine olan uzaklığı 20 km dir. İç Anadolu platosu üzerine kurulmuştur. Doğusunda Bala, batısında Yenimahalle, güneyinde Haymana,

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı

Bitki Materyali-I: Gymnospermae. Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı Bitki Materyali-I: Gymnospermae Yrd. Doç Dr. Nurgül KARLIOĞLU Orman Botaniği Anabilim Dalı nurgulk@istanbul.edu.tr BİTKİLER ALEMİ CORMOPHYTA (GÖVDELİ BİTKİLER) THALLOPHYTA (GÖVDESİZ BİTLİLER) Pteridophyta

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR

ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR ANGİOSPERMAE (KAPALI TOHUMLULAR) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR Angiospermae ve Gymnospermae Arasındaki Farklılıklar muhafaza içersinde döllenerek olgun tohuma gelişen gerçek meyve 3. Angiosperma ların odunlarında

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

ŞANLIURFA DA BOTANİK TURİZMİ: GÜZ ÇİÇEKLERİNE YOLCULUK

ŞANLIURFA DA BOTANİK TURİZMİ: GÜZ ÇİÇEKLERİNE YOLCULUK ŞANLIURFA DA BOTANİK TURİZMİ: GÜZ ÇİÇEKLERİNE YOLCULUK (Güz Çiğdemleri ve Vargetgüllerine yolculuk ) (Farklı bir hafta sonu yaşamaya ne dersiniz? ) Dağ çiçeklerinin senfonisini ile birlikte rengârenk o

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü

Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü ÇALILAR Salix caprea L., Keçi Söğüdü, Orman Söğüdü 2 3 m çalı, ~ 7 8 m küçük bir ağaçtır. Yaprak uzunca, geniş yumurta, saplıdır, sivri, küttür, kalın, üstü kırışık, altı beyaz keçe gibi sık tüylü damar

Detaylı

Bitkilerin Adlandırılması

Bitkilerin Adlandırılması Bitkilerin Adlandırılması Bitki isimlerinin bir yerden diğerine değişmemesi, hangi bitkinin söz konusu olduğunun kesin ve emin bir şekilde anlaşılabilmesi ve dünya üzerinde birlik sağlamak için bitkilerde

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 5.4. Tarımsal Ormancılıkta Kullanılabilecek Bazı Önemli Yem Bitkileri ve Özellikleri Serin mevsim yem bitkileri: Baklagiller: Trifolium (üçgüller),

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ BİTKİ TANIMI II 1. Laurocerasus officinalis 2. Salvia officinalis 3. Tilia tomentosa 4. Tilia cordata 5. Tilia platyphyllos 6. Tilia rubra 7. Quercus brantii 8. Castanea sativa

Detaylı

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet PEYZAJ MATRİS, YAMA VE KORİDORLARININ VEJETASYON FORMASYONLARINDAKİ FARKLILIKLARA DAYANARAK BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAZDAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet Bu çalışma kapsamında

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

İLGAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ COĞRAFYASI II (BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIŞI) Meral Avcı?

İLGAZ DAĞLARI VE ÇEVRESİNİN BİTKİ COĞRAFYASI II (BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN COĞRAFİ DAĞILIŞI) Meral Avcı? AVCI, M. 1998. Ilgaz dağları ve çevresinin bitki coğrafyası II: Bitki örtüsünün coğrafi dağılışı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 6, s. 275-344, İstanbul.

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör 19) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum)

KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) KİŞNİŞ(Coriandrum sativum) Tibbi Etkileri ve Kullanımı yöntemleri şöyle sıralanabilir: Eski Mısır papirüsleri, Çince ve Sanskritçe metinlerde ve hatta İncil'de sağlığa yararlı etkilerinden övgüyle söz

Detaylı

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L.

AĞAÇ TÜRLERİMİZ. SARIÇAM Pinus sylvestris L. AĞAÇ TÜRLERİMİZ SARIÇAM Pinus sylvestris L. Sarıçam, Kuzey Anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde saf yada karışık ormanlar kurmakla birlikte, küçük adacıklar halinde iç ve güney bölgelerimize kadar ulaşır.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇLAR VE ZEHİRLENMELER

BİTKİSEL İLAÇLAR VE ZEHİRLENMELER BİTKİSEL İLAÇLAR VE ZEHİRLENMELER Prof. Dr. Hülya Güven 1 Özellikle son 10 yıl içinde dünyada alternatif tıp olarak tanımlanan bitkisel ilaçlara ilginin arttığı görülmektedir 2 1 Bitkisel ilaçların yanlış

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Doğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Ülkemizin en yüksek ve engebeli bölgesidir.

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 1-SÜS BİTKİSİ NEDİR? Çiçekleri,

Detaylı

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ

TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI & ORMAN EKOSİSTEMLERİMİZ Arş. Gör. Uğur KEZİK Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. KTÜ Land use Türkiye Arazi Kullanımı Forest Orman Varlığımız TÜRKİYE ORMANLARI 21.6 MİLYON HEKTAR Verimli

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ URUGUAY ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 524 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uruguay Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ

ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç. Dr. Soner KAZAZ ZBB106 KODLU TASARIM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr 3-TASARIM BİTKİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI a) Ömürlerine

Detaylı

Odun Üretimi İstanbul, 2007 Aralık 2014, Bursa, EZB

Odun Üretimi İstanbul, 2007 Aralık 2014, Bursa, EZB Sağlık Ormanlar; tansiyonu düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyonu ve stresi azaltır, uykuyu/odaklanmayı düzenler, iyileşimi hızlandırır, hatta kanser oluşumunu engeller (yan etkisi yok!!)

Detaylı

Pistacia terebinthus L. (Menengiç)

Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Pistacia terebinthus L. (Menengiç) Genel coğrafi dağılışı batıda Kanarya adalarından başlayarak doğu Akdeniz ve Anadolu ya ulaşır. Türkiye de özellikle Batı ve Güney Anadolu daki maki formasyonu içerisinde

Detaylı