T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan Çetin KÖKSAL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Tokat 2010 Bu Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından (2009/21) Desteklenmiştir.

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan Çetin KÖKSAL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Tokat 2010 Bu Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından (2009/21) Desteklenmiştir.

3

4 I T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak toplanıp sunulduğunu, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçlara atıf yaptığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Çetin KÖKSAL İmzası

5 II TEŞEKKÜR Tez çalışmamda desteğini ve güvenini esirgemeden yanımda olan ve akademik yönden gelişimimde büyük katkısı bulunan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER e, her zaman moral veren yaratıcı fikrileriyle yön bulmama yardımcı olan sayın hocam Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU na teşekkürlerimi bir borç bilir ve şükranlarımı sunarım. Tezin hazırlanması sırasında maddi ve manevi tüm kaynaklarıyla yanımda olan ve bana büyük bir destek veren Sayın Hakan AKAR a teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Onun desteği olmasaydı böylesine bir yolculukta başarılı olamazdım. Yüksek lisans tez sürecimin her aşamasında yanımda olan ve her seferinde beni destekleyen, bilgilerini benimle paylaşan tüm sorunlara çözüm getirmeme yardımcı olan değerli arkadaşlarım; Nazmiye YELDİREN e, Seval DALAMAN a, Hasan Salih YÜKSEL e, Lokman Gürgen e ve Murat GÜRELİ ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı değer meslektaşlarım ve sevgili arkadaşlarım Ahmet Turan CIMBIZ a ve Engin GÜLER e her zaman yanımda oldukları için, beni cesaretlendirdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Geçirdiğim zorlu süreçte sıcaklığıyla ve şefkatiyle yanımda olan, ışığını bir kere bile kaybetmeden her zaman beni aydınlatan biricik, saygıdeğer babam Haydar KÖKSAL a uzun süreçte beni yalnız bırakmadığı ve sonuna kadar desteklediği için minnettarım.

6 III ÖZET Bu çalışma, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, onların ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin gündelik hayatlarında kullandıkları metaforlar yardımıyla okumayazma kavramını nasıl algıladıklarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmaya Tokat ili Almus ilçesinde öğrenim gören 112 öğrenci, 101 ebeveyn ve görev yapan 15 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formlarıyla elde edilen verilere, içerik analizi yöntemi ile sırasıyla; verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, verilerin yüzdelere ifade edilmesi, metafor veya yüklenen anlam sıklığının hesaplanması ve tablolaştırılması, bulguların yorumlanması ve elde edilen verilerin kavram haritası yöntemiyle şekillendirilmesi işlemleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin okuma yazma kavramına karşı olumlu algılara sahip olduklarını, katılımcıların, okuma yazma kavramına ve okuma yazma bilenlere olumlu metaforlar geliştirdiklerini, okuma yazma bilmeyen insanlara karşı ise olumsuz metaforlar geliştirdiklerini göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin okuma yazma öğretimi sırasında öğrencilerin, ebeveynlerinin algılarını da dikkate alarak okuma yazma öğretimi yapması gerektiği, öğretmenlerin okuma yazma öğretimine başlamadan önce bölgenin durumunu, öğrenci ve ebeveynlerin beklentilerini araştırarak ders planlarını buna göre şekillendirmesi gerektiği, okuma yazma öğretiminde öğrencilerin algılarından hareket edildiğinde okuma yazma öğretiminin daha eğlenceli hale geleceği gibi önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Okuma -Yazma, Metafor, Kavram Haritası

7 IV Abstract This study aims to show first graders students, their parents and teachers perception of reading-writing with the help of metaphors. 112 students from Almus in Tokat province, 101 parents and 15 primary school teachers have participated in this study. An interview form has been used as the data collector. Data which have been collected via interview form has been through this process: encoding the data, finding the themes, data s being organized and defined according to the codes and themes, data s being turned into rates, metaphor s and meaning frequency s being calculated and scheduled, commenting the findings, shaping with the method of concept-mapping. Research results have shown that first grade students, their parents and teachers have positive perceptions for the reading-writing issue; participants have developed positive metaphors for those who can read and write and negative metaphors for those who can not read and write. According to these results, it has been suggested that the teachers should teach reading-writing in the view of parents perception about the issue, plan the lesson by examining the expectations of students, parents and the situation of the region; making the the learning of reading-writing more enjoyable by taking students perceptions into consideration. Key words: Reading-writing, metaphor, concept map

8 V İÇİNDEKİLER ETİK SÖZLEŞME SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET. ABSTRACT.. İÇİNDEKİLER.. TABLOLAR.. I II III IV V V ŞEKİLLER XX 1. GİRİŞ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANLARI OKUMA EĞİTİMİ Okumanın Önemi Okumanın Amaçları Okuma Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Okuma Türleri Sesli Okuma Sessiz Okuma YAZMA EĞİTİMİ Yazmanın Önemi Yazma Öğretiminin Amaçları OKUMA YAZMA VE DİL GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ OKUMA YAZMA VE KAVRAMLAR METAFOR Yapı Metaforları Yönelim Metaforları Ontolojik Metaforlar Kişileştirme Metanomi KAVRAM HARİTASI.. 41

9 VI 1.8. PROBLEM CÜMLESİ ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ SINIRLILIKLAR SAYILTILAR TANIMLAR İLGİLİ ARAŞTIRMALAR OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ YAPILAN YURTİÇİ ARAŞTIRMALAR OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ YAPILAN YURTDIŞI ARAŞTIRMALAR METAFORLARLA İLGİLİ YAPILAN YURTİÇİ ARAŞTIRMALAR METAFORLARLA İLGİLİ YAPILAN YURTDIŞI ARAŞTIRMALAR YÖNTEM ARAŞTIRMA DESENİ ÇALIŞMA GRUBU VERİ TOPLAMA ARACI VE HAZIRLANMASI GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK KANITLARI VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI ETİK İLKELER BULGULAR VE YORUMLAR İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE AİT BULGULAR VE YORUMLARI Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Öğrencilerin Akıllarına Gelenler Öğrencilere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı?.. 88

10 VII Öğrencilere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Öğrenciler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Öğrencilere Göre Okumanın Çeşitleri Öğrencilere Göre Yazmanın Çeşitleri Öğrencilerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Öğrencilerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Öğrencilere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi? Öğrenciler Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Öğrencileri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Öğrenciler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı? Neden? Öğrencilere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Öğrencilere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Niçin? Öğrenciler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Öğrencilerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Öğrencilere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Öğrenciler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Öğrencilere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur?.. 149

11 VIII Öğrencilerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Öğrencilerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğrencilerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Öğrenciler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Öğrenciler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Öğrenciler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF EBEVEYNLERİNE AİT BULGULAR VE YORUMLARI Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Ebeveynlerin Akıllarına Gelenler Ebeveynlere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı? Ebeveynlere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Ebeveynler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Ebeveynlere Göre Okumanın Çeşitleri Ebeveynlere Göre Yazmanın Çeşitleri Ebeveynlerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Ebeveynlerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Ebeveynlere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi?.. 207

12 IX Ebeveynler Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Ebeveynleri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Ebeveynler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı, Neden? Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Ebeveynler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Ebeveynlerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Ebeveynler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Ebeveynlere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur? Ebeveynlerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Ebeveynlerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Ebeveynlerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Ebeveynler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Ebeveynler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Ebeveynler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular

13 X 4.3. İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BULGULARI VE YORUMLARI Öğretmenlerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Öğretmenlerin Akıllarına Gelenler Öğretmenlere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı? Öğretmenlere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Öğretmenler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Öğretmenlere Göre Okumanın Çeşitleri Öğretmenlere Göre Yazmanın Çeşitleri Öğretmenlerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Öğretmenlerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Öğretmenlere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi? Öğretmenler, Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Öğretmenleri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Öğretmenler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı, Neden? Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Öğretmenler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Öğretmenlerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları.. 300

14 XI Öğretmenlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Öğretmenler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Öğretmenlere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur? Öğretmenlerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Öğretmenlerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğretmenlerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Öğretmenler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Öğretmenler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Öğretmenler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR Öğrencilerden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar

15 XII Öğrencilerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerden Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar.. 346

16 XIII 5.2. ÖNERİLER TARTIŞMA KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ 375

17 XIV TABLOLAR LİSTESİ Tablo 3.1. İşlem Yoları Zamanlama Tablosu 77 Tablo 4.1. Öğrencilerin, Okuma yazma denilince aklına neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı.. 85 Tablo 4.2. Öğrencilerin, Sence eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 89 Tablo 4.3. Öğrencilerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sence nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 93 Tablo 4.4. Öğrencilerin, Nerde gördüğün yazıları okursun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 97 Tablo 4.5. Öğrencilerin, Sence okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı..100 Tablo 4.6. Öğrencilerin, Sence yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 104 Tablo 4.7. Öğrencilerin, Çevrende okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsun? Onlar için neler yapmak istersin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo 4.8. Öğrencilerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantında neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo 4.9. Öğrencilerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 115 Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken seni en çok kızdıran, zorlayan şeyler neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 121 Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 125 Tablo Öğrencilerin, Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 127 Tablo Öğrencilerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 130

18 XV Tablo Öğrencilerin, Okuma yazmayı ne için kullanırız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 144 Tablo Öğrencilerin, Senden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırman istense nasıl ayırırsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 147 Tablo Öğrencilerin, Bir yer düşün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşün, bu oyunun adını ne koyarsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 152 Tablo Bilgilendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 157 Tablo İş Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 159 Tablo Ödüllendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 160 Tablo Kimlik Belirleyicilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 161 Tablo Bir Araya Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 161 Tablo Koşulluk Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 162 Tablo Zorlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başlangıç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Çalıştırıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Üstesinden Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo 4.32 Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler. 167 Tablo Mesleği Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 168 Tablo Geliştiren Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Maddi Durumu İyi Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başarılı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 170 Tablo Bilgili Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı

19 XVI Tablo İdeal İnsan Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 172 Tablo Neşeli Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Ailesi Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 173 Tablo Temel Kategoriler 174 Tablo Muhtaç Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 175 Tablo Zararlı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başaramayan, Üstesinden Gelemeyen Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgisiz Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 178 Tablo Temel Kategoriler. 179 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma denilince aklınıza neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 182 Tablo Ebeveynlerin, Sizce eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sizce nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Nerde gördüğünüz yazıları okursun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Sizce okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 195 Tablo Ebeveynlerin, Sizce yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 198 Tablo Ebeveynlerin, Çevrenizde okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Onlar için neler yapmak istersiniz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 201 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantınızda neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 204 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 207 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı.. 210

20 XVII Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken sizi en çok kızdıran, zorlayan şeyler nelerdir? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 213 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musunuz? Neden? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 215 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 222 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazmayı ne için kullanırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse sizce bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 236 Tablo Ebeveynlerin, Sizden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırmanız istense nasıl ayırırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 238 Tablo Ebeveynlerin, Bir yer düşünün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olurdu? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşünün, bu oyunun adını ne koyarsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo İhtiyaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgilendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 249 Tablo Yönlendiricilik - Biçimlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 250 Tablo Geliştiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 252 Tablo Yarar Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 253 Tablo Farkındalık Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yaşam İçin Gereklilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bir Araya Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 255 Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 256

21 XVIII Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 257 Tablo Temel Kategoriler. 257 Tablo Yararlı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yol Gösterici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Gelişen Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 261 Tablo Bilgilendirici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 262 Tablo Üstünlük Kuran Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 263 Tablo Öz Güveni Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 263 Tablo İdeal İnsan Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 265 Tablo Temel Kategoriler 266 Tablo Faydasız Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 267 Tablo Zararlı Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgisiz Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 269 Tablo Bugünü Yaşayan, Geri Görüşlü Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 269 Tablo Gelişimi Durmuş, Durağan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 270 Tablo Değersiz Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 271 Tablo Muhtaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 273 Tablo Temel Kategoriler 273 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma denilince aklınıza neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 278 Tablo Öğretmenlerin, Sizce eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sizce nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 282 Tablo Öğretmenlerin, Nerde gördüğünüz yazıları okursunuz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 284 Tablo Öğretmenlerin, Sizce okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 285

22 XIX Tablo Öğretmenlerin, Sizce yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 287 Tablo Öğretmenlerin, Çevrende okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsun? Onlar için neler yapmak istersiniz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 289 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantınızda neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 290 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 292 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken sizi en çok kızdıran, zorlayan şeyler nelerdir? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 294 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musun? Neden? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 296 Tablo Öğretmenlerin Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 297 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 298 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazmayı ne için kullanırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse sizce bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 305 Tablo Öğretmenlerin, Sizden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırmanız istense nasıl ayırırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 306 Tablo Öğretmenlerin, Bir yer düşünün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 307

23 XX Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşünün, bu oyunun adını ne koyarsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 308 Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yol Göstericilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo İhtiyaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 314 Tablo Geliştiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 314 Tablo Değişmezlik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 316 Tablo Temel Kategoriler Tablo Yol Gösterici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yarar Sağlayıcı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Farkındalık Sağlayıcı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 319 Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler Tablo Yönlendirilebilir Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 321 Tablo İleriyi Göremeyen Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Muhtaç Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Gelişimi Durmuş Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 323 Tablo Tat Alamayan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 324 Tablo İşe Yaramayan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler

24 XXI ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Metafor Türleri. 41 Şekil 3.1. Araştırmada Kullanılan İşlem Yolları Diyagramı.. 78 Şekil 4.1. Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri. 139 Şekil 4.2. Öğrencilere Göre Yaşamda Okuma Yazma. 156 Şekil 4.3. Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları Şekil 4.4. Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri. 231 Şekil 4.5. Ebeveynlere Göre Yaşamda Okuma Yazma 247 Şekil 4.6. Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları Şekil 4.7. Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri Şekil 4.8. Öğretmenlere Göre Yaşamda Okuma Yazma Şekil 4.9. Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları 328

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNE FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN KAVRAMLARIN KAZANDIRILMA DÜZEYİ Hazırlayan: Çiğdem GÖNÜL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI

ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI ANA DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI Turkish Teaching as a Special Teaching Field and its Problems Celal DEMİR Mehmet YAPICI ÖZET Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, bir yönü ile bir eğitimbilim

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZSAYGI, KARAR VERME STİLLERİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARAR VERMEDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı