T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan Çetin KÖKSAL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Tokat 2010 Bu Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından (2009/21) Desteklenmiştir.

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan Çetin KÖKSAL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Tokat 2010 Bu Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından (2009/21) Desteklenmiştir.

3

4 I T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak toplanıp sunulduğunu, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçlara atıf yaptığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Çetin KÖKSAL İmzası

5 II TEŞEKKÜR Tez çalışmamda desteğini ve güvenini esirgemeden yanımda olan ve akademik yönden gelişimimde büyük katkısı bulunan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER e, her zaman moral veren yaratıcı fikrileriyle yön bulmama yardımcı olan sayın hocam Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU na teşekkürlerimi bir borç bilir ve şükranlarımı sunarım. Tezin hazırlanması sırasında maddi ve manevi tüm kaynaklarıyla yanımda olan ve bana büyük bir destek veren Sayın Hakan AKAR a teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Onun desteği olmasaydı böylesine bir yolculukta başarılı olamazdım. Yüksek lisans tez sürecimin her aşamasında yanımda olan ve her seferinde beni destekleyen, bilgilerini benimle paylaşan tüm sorunlara çözüm getirmeme yardımcı olan değerli arkadaşlarım; Nazmiye YELDİREN e, Seval DALAMAN a, Hasan Salih YÜKSEL e, Lokman Gürgen e ve Murat GÜRELİ ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı değer meslektaşlarım ve sevgili arkadaşlarım Ahmet Turan CIMBIZ a ve Engin GÜLER e her zaman yanımda oldukları için, beni cesaretlendirdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Geçirdiğim zorlu süreçte sıcaklığıyla ve şefkatiyle yanımda olan, ışığını bir kere bile kaybetmeden her zaman beni aydınlatan biricik, saygıdeğer babam Haydar KÖKSAL a uzun süreçte beni yalnız bırakmadığı ve sonuna kadar desteklediği için minnettarım.

6 III ÖZET Bu çalışma, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, onların ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin gündelik hayatlarında kullandıkları metaforlar yardımıyla okumayazma kavramını nasıl algıladıklarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmaya Tokat ili Almus ilçesinde öğrenim gören 112 öğrenci, 101 ebeveyn ve görev yapan 15 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formlarıyla elde edilen verilere, içerik analizi yöntemi ile sırasıyla; verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, verilerin yüzdelere ifade edilmesi, metafor veya yüklenen anlam sıklığının hesaplanması ve tablolaştırılması, bulguların yorumlanması ve elde edilen verilerin kavram haritası yöntemiyle şekillendirilmesi işlemleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin okuma yazma kavramına karşı olumlu algılara sahip olduklarını, katılımcıların, okuma yazma kavramına ve okuma yazma bilenlere olumlu metaforlar geliştirdiklerini, okuma yazma bilmeyen insanlara karşı ise olumsuz metaforlar geliştirdiklerini göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin okuma yazma öğretimi sırasında öğrencilerin, ebeveynlerinin algılarını da dikkate alarak okuma yazma öğretimi yapması gerektiği, öğretmenlerin okuma yazma öğretimine başlamadan önce bölgenin durumunu, öğrenci ve ebeveynlerin beklentilerini araştırarak ders planlarını buna göre şekillendirmesi gerektiği, okuma yazma öğretiminde öğrencilerin algılarından hareket edildiğinde okuma yazma öğretiminin daha eğlenceli hale geleceği gibi önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Okuma -Yazma, Metafor, Kavram Haritası

7 IV Abstract This study aims to show first graders students, their parents and teachers perception of reading-writing with the help of metaphors. 112 students from Almus in Tokat province, 101 parents and 15 primary school teachers have participated in this study. An interview form has been used as the data collector. Data which have been collected via interview form has been through this process: encoding the data, finding the themes, data s being organized and defined according to the codes and themes, data s being turned into rates, metaphor s and meaning frequency s being calculated and scheduled, commenting the findings, shaping with the method of concept-mapping. Research results have shown that first grade students, their parents and teachers have positive perceptions for the reading-writing issue; participants have developed positive metaphors for those who can read and write and negative metaphors for those who can not read and write. According to these results, it has been suggested that the teachers should teach reading-writing in the view of parents perception about the issue, plan the lesson by examining the expectations of students, parents and the situation of the region; making the the learning of reading-writing more enjoyable by taking students perceptions into consideration. Key words: Reading-writing, metaphor, concept map

8 V İÇİNDEKİLER ETİK SÖZLEŞME SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET. ABSTRACT.. İÇİNDEKİLER.. TABLOLAR.. I II III IV V V ŞEKİLLER XX 1. GİRİŞ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANLARI OKUMA EĞİTİMİ Okumanın Önemi Okumanın Amaçları Okuma Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Okuma Türleri Sesli Okuma Sessiz Okuma YAZMA EĞİTİMİ Yazmanın Önemi Yazma Öğretiminin Amaçları OKUMA YAZMA VE DİL GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ OKUMA YAZMA VE KAVRAMLAR METAFOR Yapı Metaforları Yönelim Metaforları Ontolojik Metaforlar Kişileştirme Metanomi KAVRAM HARİTASI.. 41

9 VI 1.8. PROBLEM CÜMLESİ ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ SINIRLILIKLAR SAYILTILAR TANIMLAR İLGİLİ ARAŞTIRMALAR OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ YAPILAN YURTİÇİ ARAŞTIRMALAR OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ YAPILAN YURTDIŞI ARAŞTIRMALAR METAFORLARLA İLGİLİ YAPILAN YURTİÇİ ARAŞTIRMALAR METAFORLARLA İLGİLİ YAPILAN YURTDIŞI ARAŞTIRMALAR YÖNTEM ARAŞTIRMA DESENİ ÇALIŞMA GRUBU VERİ TOPLAMA ARACI VE HAZIRLANMASI GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK KANITLARI VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI ETİK İLKELER BULGULAR VE YORUMLAR İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE AİT BULGULAR VE YORUMLARI Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Öğrencilerin Akıllarına Gelenler Öğrencilere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı?.. 88

10 VII Öğrencilere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Öğrenciler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Öğrencilere Göre Okumanın Çeşitleri Öğrencilere Göre Yazmanın Çeşitleri Öğrencilerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Öğrencilerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Öğrencilere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi? Öğrenciler Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Öğrencileri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Öğrenciler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı? Neden? Öğrencilere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Öğrencilere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Niçin? Öğrenciler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Öğrencilerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Öğrencilere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Öğrenciler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Öğrencilere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur?.. 149

11 VIII Öğrencilerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Öğrencilerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğrencilerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Öğrenciler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Öğrenciler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Öğrenciler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF EBEVEYNLERİNE AİT BULGULAR VE YORUMLARI Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Ebeveynlerin Akıllarına Gelenler Ebeveynlere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı? Ebeveynlere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Ebeveynler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Ebeveynlere Göre Okumanın Çeşitleri Ebeveynlere Göre Yazmanın Çeşitleri Ebeveynlerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Ebeveynlerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Ebeveynlere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi?.. 207

12 IX Ebeveynler Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Ebeveynleri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Ebeveynler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı, Neden? Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Ebeveynler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Ebeveynlerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Ebeveynler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Ebeveynlere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur? Ebeveynlerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Ebeveynlerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Ebeveynlerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Ebeveynler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Ebeveynler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Ebeveynler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular

13 X 4.3. İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BULGULARI VE YORUMLARI Öğretmenlerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Öğretmenlerin Akıllarına Gelenler Öğretmenlere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı? Öğretmenlere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Öğretmenler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Öğretmenlere Göre Okumanın Çeşitleri Öğretmenlere Göre Yazmanın Çeşitleri Öğretmenlerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Öğretmenlerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Öğretmenlere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi? Öğretmenler, Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Öğretmenleri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Öğretmenler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı, Neden? Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Öğretmenler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Öğretmenlerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları.. 300

14 XI Öğretmenlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Öğretmenler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Öğretmenlere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur? Öğretmenlerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Öğretmenlerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğretmenlerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Öğretmenler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Öğretmenler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Öğretmenler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR Öğrencilerden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar

15 XII Öğrencilerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerden Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar.. 346

16 XIII 5.2. ÖNERİLER TARTIŞMA KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ 375

17 XIV TABLOLAR LİSTESİ Tablo 3.1. İşlem Yoları Zamanlama Tablosu 77 Tablo 4.1. Öğrencilerin, Okuma yazma denilince aklına neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı.. 85 Tablo 4.2. Öğrencilerin, Sence eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 89 Tablo 4.3. Öğrencilerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sence nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 93 Tablo 4.4. Öğrencilerin, Nerde gördüğün yazıları okursun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 97 Tablo 4.5. Öğrencilerin, Sence okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı..100 Tablo 4.6. Öğrencilerin, Sence yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 104 Tablo 4.7. Öğrencilerin, Çevrende okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsun? Onlar için neler yapmak istersin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo 4.8. Öğrencilerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantında neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo 4.9. Öğrencilerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 115 Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken seni en çok kızdıran, zorlayan şeyler neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 121 Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 125 Tablo Öğrencilerin, Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 127 Tablo Öğrencilerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 130

18 XV Tablo Öğrencilerin, Okuma yazmayı ne için kullanırız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 144 Tablo Öğrencilerin, Senden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırman istense nasıl ayırırsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 147 Tablo Öğrencilerin, Bir yer düşün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşün, bu oyunun adını ne koyarsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 152 Tablo Bilgilendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 157 Tablo İş Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 159 Tablo Ödüllendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 160 Tablo Kimlik Belirleyicilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 161 Tablo Bir Araya Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 161 Tablo Koşulluk Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 162 Tablo Zorlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başlangıç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Çalıştırıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Üstesinden Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo 4.32 Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler. 167 Tablo Mesleği Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 168 Tablo Geliştiren Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Maddi Durumu İyi Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başarılı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 170 Tablo Bilgili Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı

19 XVI Tablo İdeal İnsan Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 172 Tablo Neşeli Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Ailesi Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 173 Tablo Temel Kategoriler 174 Tablo Muhtaç Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 175 Tablo Zararlı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başaramayan, Üstesinden Gelemeyen Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgisiz Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 178 Tablo Temel Kategoriler. 179 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma denilince aklınıza neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 182 Tablo Ebeveynlerin, Sizce eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sizce nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Nerde gördüğünüz yazıları okursun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Sizce okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 195 Tablo Ebeveynlerin, Sizce yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 198 Tablo Ebeveynlerin, Çevrenizde okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Onlar için neler yapmak istersiniz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 201 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantınızda neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 204 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 207 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı.. 210

20 XVII Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken sizi en çok kızdıran, zorlayan şeyler nelerdir? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 213 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musunuz? Neden? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 215 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 222 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazmayı ne için kullanırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse sizce bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 236 Tablo Ebeveynlerin, Sizden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırmanız istense nasıl ayırırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 238 Tablo Ebeveynlerin, Bir yer düşünün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olurdu? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşünün, bu oyunun adını ne koyarsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo İhtiyaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgilendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 249 Tablo Yönlendiricilik - Biçimlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 250 Tablo Geliştiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 252 Tablo Yarar Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 253 Tablo Farkındalık Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yaşam İçin Gereklilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bir Araya Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 255 Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 256

21 XVIII Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 257 Tablo Temel Kategoriler. 257 Tablo Yararlı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yol Gösterici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Gelişen Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 261 Tablo Bilgilendirici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 262 Tablo Üstünlük Kuran Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 263 Tablo Öz Güveni Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 263 Tablo İdeal İnsan Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 265 Tablo Temel Kategoriler 266 Tablo Faydasız Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 267 Tablo Zararlı Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgisiz Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 269 Tablo Bugünü Yaşayan, Geri Görüşlü Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 269 Tablo Gelişimi Durmuş, Durağan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 270 Tablo Değersiz Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 271 Tablo Muhtaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 273 Tablo Temel Kategoriler 273 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma denilince aklınıza neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 278 Tablo Öğretmenlerin, Sizce eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sizce nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 282 Tablo Öğretmenlerin, Nerde gördüğünüz yazıları okursunuz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 284 Tablo Öğretmenlerin, Sizce okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 285

22 XIX Tablo Öğretmenlerin, Sizce yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 287 Tablo Öğretmenlerin, Çevrende okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsun? Onlar için neler yapmak istersiniz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 289 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantınızda neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 290 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 292 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken sizi en çok kızdıran, zorlayan şeyler nelerdir? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 294 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musun? Neden? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 296 Tablo Öğretmenlerin Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 297 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 298 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazmayı ne için kullanırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse sizce bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 305 Tablo Öğretmenlerin, Sizden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırmanız istense nasıl ayırırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 306 Tablo Öğretmenlerin, Bir yer düşünün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 307

23 XX Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşünün, bu oyunun adını ne koyarsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 308 Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yol Göstericilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo İhtiyaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 314 Tablo Geliştiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 314 Tablo Değişmezlik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 316 Tablo Temel Kategoriler Tablo Yol Gösterici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yarar Sağlayıcı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Farkındalık Sağlayıcı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 319 Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler Tablo Yönlendirilebilir Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 321 Tablo İleriyi Göremeyen Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Muhtaç Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Gelişimi Durmuş Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 323 Tablo Tat Alamayan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 324 Tablo İşe Yaramayan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler

24 XXI ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Metafor Türleri. 41 Şekil 3.1. Araştırmada Kullanılan İşlem Yolları Diyagramı.. 78 Şekil 4.1. Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri. 139 Şekil 4.2. Öğrencilere Göre Yaşamda Okuma Yazma. 156 Şekil 4.3. Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları Şekil 4.4. Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri. 231 Şekil 4.5. Ebeveynlere Göre Yaşamda Okuma Yazma 247 Şekil 4.6. Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları Şekil 4.7. Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri Şekil 4.8. Öğretmenlere Göre Yaşamda Okuma Yazma Şekil 4.9. Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları 328

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) DERSİN KODU DERSİN ADI YARIYILI SAATİ KREDİSİ Teori Uygulama DERS YÜKÜ AKTS RKT 0 Akademik Başarı

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme,

HAYAT BİLGİSİ. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark etme, HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi dersi 1. yarıyıl devam ederken ilk bültende belirlendiği gibi Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte birbiri ile ilişkili olarak yürütülmektedir.

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU

DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili II DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı:Kimya Mühendisliği Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam ECTS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 1 ANASINIFI I. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 22.09.2014-31.10.2014 ANA FİKİR: Fiziksel özelliklerimi ve ilgi alanlarımı bilmek kendimi tanımamı sağlar.

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I. Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I. Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği MÜZİK EĞİTİMİ I Yrd. Doç. Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun bir bütün

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler İNGİLİZCE -İngilizce telaffuzun düzeltilmesi adına film ve dizilerin İngilizce alt yazılı olanları izlenilebilir -İngilizce sesli hikâyeler, dinlenerek takip edilebilir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Aynur Ersoy Abant İzzet Baysal Üniversitesi ersoy_a@ibu.edu.tr 1 Bilgi Elde Etmenin Temel Yolu Okuma Okuma,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı