T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan Çetin KÖKSAL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Tokat 2010 Bu Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından (2009/21) Desteklenmiştir.

2 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan Çetin KÖKSAL Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Tokat 2010 Bu Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından (2009/21) Desteklenmiştir.

3

4 I T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak toplanıp sunulduğunu, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçlara atıf yaptığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı Çetin KÖKSAL İmzası

5 II TEŞEKKÜR Tez çalışmamda desteğini ve güvenini esirgemeden yanımda olan ve akademik yönden gelişimimde büyük katkısı bulunan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Ergin ERGİNER e, her zaman moral veren yaratıcı fikrileriyle yön bulmama yardımcı olan sayın hocam Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU na teşekkürlerimi bir borç bilir ve şükranlarımı sunarım. Tezin hazırlanması sırasında maddi ve manevi tüm kaynaklarıyla yanımda olan ve bana büyük bir destek veren Sayın Hakan AKAR a teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Onun desteği olmasaydı böylesine bir yolculukta başarılı olamazdım. Yüksek lisans tez sürecimin her aşamasında yanımda olan ve her seferinde beni destekleyen, bilgilerini benimle paylaşan tüm sorunlara çözüm getirmeme yardımcı olan değerli arkadaşlarım; Nazmiye YELDİREN e, Seval DALAMAN a, Hasan Salih YÜKSEL e, Lokman Gürgen e ve Murat GÜRELİ ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı değer meslektaşlarım ve sevgili arkadaşlarım Ahmet Turan CIMBIZ a ve Engin GÜLER e her zaman yanımda oldukları için, beni cesaretlendirdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Geçirdiğim zorlu süreçte sıcaklığıyla ve şefkatiyle yanımda olan, ışığını bir kere bile kaybetmeden her zaman beni aydınlatan biricik, saygıdeğer babam Haydar KÖKSAL a uzun süreçte beni yalnız bırakmadığı ve sonuna kadar desteklediği için minnettarım.

6 III ÖZET Bu çalışma, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, onların ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin gündelik hayatlarında kullandıkları metaforlar yardımıyla okumayazma kavramını nasıl algıladıklarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmaya Tokat ili Almus ilçesinde öğrenim gören 112 öğrenci, 101 ebeveyn ve görev yapan 15 ilköğretim birinci sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formlarıyla elde edilen verilere, içerik analizi yöntemi ile sırasıyla; verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, verilerin yüzdelere ifade edilmesi, metafor veya yüklenen anlam sıklığının hesaplanması ve tablolaştırılması, bulguların yorumlanması ve elde edilen verilerin kavram haritası yöntemiyle şekillendirilmesi işlemleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin okuma yazma kavramına karşı olumlu algılara sahip olduklarını, katılımcıların, okuma yazma kavramına ve okuma yazma bilenlere olumlu metaforlar geliştirdiklerini, okuma yazma bilmeyen insanlara karşı ise olumsuz metaforlar geliştirdiklerini göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, öğretmenlerin okuma yazma öğretimi sırasında öğrencilerin, ebeveynlerinin algılarını da dikkate alarak okuma yazma öğretimi yapması gerektiği, öğretmenlerin okuma yazma öğretimine başlamadan önce bölgenin durumunu, öğrenci ve ebeveynlerin beklentilerini araştırarak ders planlarını buna göre şekillendirmesi gerektiği, okuma yazma öğretiminde öğrencilerin algılarından hareket edildiğinde okuma yazma öğretiminin daha eğlenceli hale geleceği gibi önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Okuma -Yazma, Metafor, Kavram Haritası

7 IV Abstract This study aims to show first graders students, their parents and teachers perception of reading-writing with the help of metaphors. 112 students from Almus in Tokat province, 101 parents and 15 primary school teachers have participated in this study. An interview form has been used as the data collector. Data which have been collected via interview form has been through this process: encoding the data, finding the themes, data s being organized and defined according to the codes and themes, data s being turned into rates, metaphor s and meaning frequency s being calculated and scheduled, commenting the findings, shaping with the method of concept-mapping. Research results have shown that first grade students, their parents and teachers have positive perceptions for the reading-writing issue; participants have developed positive metaphors for those who can read and write and negative metaphors for those who can not read and write. According to these results, it has been suggested that the teachers should teach reading-writing in the view of parents perception about the issue, plan the lesson by examining the expectations of students, parents and the situation of the region; making the the learning of reading-writing more enjoyable by taking students perceptions into consideration. Key words: Reading-writing, metaphor, concept map

8 V İÇİNDEKİLER ETİK SÖZLEŞME SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET. ABSTRACT.. İÇİNDEKİLER.. TABLOLAR.. I II III IV V V ŞEKİLLER XX 1. GİRİŞ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANLARI OKUMA EĞİTİMİ Okumanın Önemi Okumanın Amaçları Okuma Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Okuma Türleri Sesli Okuma Sessiz Okuma YAZMA EĞİTİMİ Yazmanın Önemi Yazma Öğretiminin Amaçları OKUMA YAZMA VE DİL GELİŞİMİNDE AİLENİN ROLÜ OKUMA YAZMA VE KAVRAMLAR METAFOR Yapı Metaforları Yönelim Metaforları Ontolojik Metaforlar Kişileştirme Metanomi KAVRAM HARİTASI.. 41

9 VI 1.8. PROBLEM CÜMLESİ ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ SINIRLILIKLAR SAYILTILAR TANIMLAR İLGİLİ ARAŞTIRMALAR OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ YAPILAN YURTİÇİ ARAŞTIRMALAR OKUMA YAZMAYLA İLGİLİ YAPILAN YURTDIŞI ARAŞTIRMALAR METAFORLARLA İLGİLİ YAPILAN YURTİÇİ ARAŞTIRMALAR METAFORLARLA İLGİLİ YAPILAN YURTDIŞI ARAŞTIRMALAR YÖNTEM ARAŞTIRMA DESENİ ÇALIŞMA GRUBU VERİ TOPLAMA ARACI VE HAZIRLANMASI GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK KANITLARI VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI ETİK İLKELER BULGULAR VE YORUMLAR İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE AİT BULGULAR VE YORUMLARI Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Öğrencilerin Akıllarına Gelenler Öğrencilere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı?.. 88

10 VII Öğrencilere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Öğrenciler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Öğrencilere Göre Okumanın Çeşitleri Öğrencilere Göre Yazmanın Çeşitleri Öğrencilerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Öğrencilerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Öğrencilere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi? Öğrenciler Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Öğrencileri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Öğrenciler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı? Neden? Öğrencilere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Öğrencilere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Niçin? Öğrenciler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Öğrencilerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Öğrencilere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Öğrenciler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Öğrencilere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur?.. 149

11 VIII Öğrencilerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Öğrencilerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğrencilerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Öğrenciler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Öğrenciler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Öğrenciler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF EBEVEYNLERİNE AİT BULGULAR VE YORUMLARI Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Ebeveynlerin Akıllarına Gelenler Ebeveynlere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı? Ebeveynlere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Ebeveynler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Ebeveynlere Göre Okumanın Çeşitleri Ebeveynlere Göre Yazmanın Çeşitleri Ebeveynlerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Ebeveynlerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Ebeveynlere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi?.. 207

12 IX Ebeveynler Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Ebeveynleri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Ebeveynler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı, Neden? Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Ebeveynler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Ebeveynlerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Ebeveynlere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Ebeveynler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Ebeveynlere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur? Ebeveynlerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Ebeveynlerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Ebeveynlerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Ebeveynler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Ebeveynler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Ebeveynler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular

13 X 4.3. İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BULGULARI VE YORUMLARI Öğretmenlerin Okuma Yazma Kavramı İle İlgili Genel Düşüncelerine Ait Bulgular Okuma Yazma Denilince Öğretmenlerin Akıllarına Gelenler Öğretmenlere Göre Eskiden İnsanlar Nasıl Okuma Yazma Öğreniyorlardı? Öğretmenlere Göre Yıllar Sonra İnsanlar Okuma Yazmayı Nasıl Öğrenecekler? Öğretmenler Nerede Gördükleri Yazıları Okurlar? Öğretmenlere Göre Okumanın Çeşitleri Öğretmenlere Göre Yazmanın Çeşitleri Öğretmenlerin Okuma Yazma Bilmeyenlere İlişkin Düşünceleri Okuma Yazma Öğrenmek Öğretmenlerin Hayatlarında Neleri Değiştirdi? Öğretmenlere Göre Okuyup Yazarak Kötü Şeyler Yapılabilir mi? Öğretmenler, Okuyup Yazarken Harfleri Hatırlayamazsalar Neler Yaparlar? Öğretmenleri Okuyup Yazarken Kızdıran, Zorlayan Nedenler Öğretmenler Okuma Yazma Sırasında Korku Duyuyorlar mı, Neden? Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ödül Olmalı mı? Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Öğretiminde Ceza Olmalı mı? Öğretmenler Okuma Yazmayı Ne İçin Kullanırlar? Öğretmenlerin Okuma Yazmayla İlgili Genel Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları.. 300

14 XI Öğretmenlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerine Ait Bulgular Öğretmenlere Göre Okuma Yazma Bilenler Olmasa Hayatımızda Neler Olur? Öğretmenler Okuma Yazma Bilenleri Nasıl Ayırırlar? Öğretmenlere Göre Herkes Okuma Yazma Bilirse Neler Olur? Öğretmenlerin Okuma Yazmaya Verdikleri Oyun İsimleri Öğretmenlerin Yaşamda Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerine Ait Kavram Haritası Bulguları Öğretmenlerin Okuma Yazmayla İlgili Metaforik Algılarına İlişkin Bulgular Öğretmenler Okuma Yazmayı Neye Benzetirler? Öğretmenler Okuma Yazma Bilen İnsanları Neye Benzetirler? Öğretmenler Okuma Yazma Bilmeyen İnsanları Neye Benzetirler? Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforlarının Kavram Haritası Olarak İfadelendirilmesine Dönük Bulgular SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇLAR Öğrencilerden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar

15 XII Öğrencilerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Ebeveynlerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerden Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Genel Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğrencilerin Okuma Yazma Kavramıyla İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Elde Edilen Sonuçlar Okuma Yazma İle İlgili Yaşama Dönük Düşüncelerinden Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma Metaforlarından Elde Edilen Sonuçlar Öğretmenlerin Okuma Yazma İçin Kullandıkları Metaforlardan Oluşturulan Kavram Haritasından Elde Edilen Sonuçlar.. 346

16 XIII 5.2. ÖNERİLER TARTIŞMA KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ 375

17 XIV TABLOLAR LİSTESİ Tablo 3.1. İşlem Yoları Zamanlama Tablosu 77 Tablo 4.1. Öğrencilerin, Okuma yazma denilince aklına neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı.. 85 Tablo 4.2. Öğrencilerin, Sence eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 89 Tablo 4.3. Öğrencilerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sence nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 93 Tablo 4.4. Öğrencilerin, Nerde gördüğün yazıları okursun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 97 Tablo 4.5. Öğrencilerin, Sence okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı..100 Tablo 4.6. Öğrencilerin, Sence yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 104 Tablo 4.7. Öğrencilerin, Çevrende okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsun? Onlar için neler yapmak istersin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo 4.8. Öğrencilerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantında neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo 4.9. Öğrencilerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 115 Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken seni en çok kızdıran, zorlayan şeyler neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 121 Tablo Öğrencilerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 125 Tablo Öğrencilerin, Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 127 Tablo Öğrencilerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 130

18 XV Tablo Öğrencilerin, Okuma yazmayı ne için kullanırız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 144 Tablo Öğrencilerin, Senden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırman istense nasıl ayırırsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 147 Tablo Öğrencilerin, Bir yer düşün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğrencilerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşün, bu oyunun adını ne koyarsın? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 152 Tablo Bilgilendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 157 Tablo İş Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 159 Tablo Ödüllendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 160 Tablo Kimlik Belirleyicilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 161 Tablo Bir Araya Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 161 Tablo Koşulluk Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 162 Tablo Zorlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başlangıç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Çalıştırıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Üstesinden Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo 4.32 Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler. 167 Tablo Mesleği Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 168 Tablo Geliştiren Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Maddi Durumu İyi Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başarılı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 170 Tablo Bilgili Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı

19 XVI Tablo İdeal İnsan Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 172 Tablo Neşeli Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Ailesi Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 173 Tablo Temel Kategoriler 174 Tablo Muhtaç Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 175 Tablo Zararlı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Başaramayan, Üstesinden Gelemeyen Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgisiz Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 178 Tablo Temel Kategoriler. 179 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma denilince aklınıza neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 182 Tablo Ebeveynlerin, Sizce eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sizce nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Nerde gördüğünüz yazıları okursun? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Sizce okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 195 Tablo Ebeveynlerin, Sizce yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 198 Tablo Ebeveynlerin, Çevrenizde okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Onlar için neler yapmak istersiniz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 201 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantınızda neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 204 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 207 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı.. 210

20 XVII Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken sizi en çok kızdıran, zorlayan şeyler nelerdir? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 213 Tablo Ebeveynlerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musunuz? Neden? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 215 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 222 Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazmayı ne için kullanırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse sizce bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 236 Tablo Ebeveynlerin, Sizden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırmanız istense nasıl ayırırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 238 Tablo Ebeveynlerin, Bir yer düşünün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olurdu? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Ebeveynlerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşünün, bu oyunun adını ne koyarsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo İhtiyaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgilendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 249 Tablo Yönlendiricilik - Biçimlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 250 Tablo Geliştiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 252 Tablo Yarar Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 253 Tablo Farkındalık Sağlayıcılık Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yaşam İçin Gereklilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bir Araya Getiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 255 Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 256

21 XVIII Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 257 Tablo Temel Kategoriler. 257 Tablo Yararlı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yol Gösterici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Gelişen Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 261 Tablo Bilgilendirici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 262 Tablo Üstünlük Kuran Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 263 Tablo Öz Güveni Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 263 Tablo İdeal İnsan Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 265 Tablo Temel Kategoriler 266 Tablo Faydasız Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 267 Tablo Zararlı Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Bilgisiz Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 269 Tablo Bugünü Yaşayan, Geri Görüşlü Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 269 Tablo Gelişimi Durmuş, Durağan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 270 Tablo Değersiz Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 271 Tablo Muhtaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 273 Tablo Temel Kategoriler 273 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma denilince aklınıza neler geliyor? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 278 Tablo Öğretmenlerin, Sizce eskiden insanlar nasıl okuma yazma öğreniyorlardı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Yıllar sonra insanlar okuma yazmayı sizce nasıl öğrenecekler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 282 Tablo Öğretmenlerin, Nerde gördüğünüz yazıları okursunuz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 284 Tablo Öğretmenlerin, Sizce okumanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 285

22 XIX Tablo Öğretmenlerin, Sizce yazmanın çeşitleri var mı? Varsa bunlar neler? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 287 Tablo Öğretmenlerin, Çevrende okuma yazma bilmeyen birileri var mı? Varsa onlarla ilgili neler düşünüyorsun? Onlar için neler yapmak istersiniz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 289 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma öğrendikten sonra yaşantınızda neler değişti? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 290 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarak kötü şeyler yapılabilir mi? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 292 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken sesleri (harfleri) hatırlamayınca ne yaparsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken sizi en çok kızdıran, zorlayan şeyler nelerdir? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 294 Tablo Öğretmenlerin, Okuyup yazarken herhangi bir korku hissediyor musun? Neden? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 296 Tablo Öğretmenlerin Okuma yazma öğrenirken ödül olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 297 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazma öğrenirken ceza olmalı mı? Niçin? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 298 Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazmayı ne için kullanırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Bir şehirde hastalıktan dolayı okuma yazma bilen herkes hayatını kaybederse sizce bu şehirde neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı Tablo Öğretmenlerin, Acaba okuma yazma yapmazsak neler olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 305 Tablo Öğretmenlerin, Sizden bir gruptaki kişileri okuma yazma bilenler ve bilmeyenler şeklinde ayırmanız istense nasıl ayırırsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 306 Tablo Öğretmenlerin, Bir yer düşünün herkes okuma yazma biliyor, bu yerde yaşam nasıl olur? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 307

23 XX Tablo Öğretmenlerin, Okuma yazmanın bir oyun olduğunu düşünün, bu oyunun adını ne koyarsınız? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı. 308 Tablo Eğlendiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yol Göstericilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo İhtiyaç Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 314 Tablo Geliştiricilik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 314 Tablo Değişmezlik Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 316 Tablo Temel Kategoriler Tablo Yol Gösterici Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Yarar Sağlayıcı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Farkındalık Sağlayıcı Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 319 Tablo Diğer Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler Tablo Yönlendirilebilir Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 321 Tablo İleriyi Göremeyen Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Muhtaç Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Gelişimi Durmuş Olan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı 323 Tablo Tat Alamayan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı. 324 Tablo İşe Yaramayan Kategorisine İlişkin Metaforların Dağılımı Tablo Temel Kategoriler

24 XXI ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1. Metafor Türleri. 41 Şekil 3.1. Araştırmada Kullanılan İşlem Yolları Diyagramı.. 78 Şekil 4.1. Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri. 139 Şekil 4.2. Öğrencilere Göre Yaşamda Okuma Yazma. 156 Şekil 4.3. Öğrencilerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları Şekil 4.4. Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri. 231 Şekil 4.5. Ebeveynlere Göre Yaşamda Okuma Yazma 247 Şekil 4.6. Ebeveynlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları Şekil 4.7. Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Düşünceleri Şekil 4.8. Öğretmenlere Göre Yaşamda Okuma Yazma Şekil 4.9. Öğretmenlerin Okuma Yazma İle İlgili Metaforları 328

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1

1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 İçindekiler 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojisine Genel Bakış... 1 Marilena Z. Leana-Taşcılar Özet...1 Üstün zekâlıyım: "Eyvah!" mı? "Yaşasın!" mı?...4 Etiketleme...6 Etiketlemenin Avantajları ve

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:

www.turkceciler.com TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları: 1. Genel Amaçlar Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi

İçindekiler. Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi İçindekiler Çeviri Editörünün Ön Sözü Şekiller ve Tablolar xiii Ön Söz xiv Teşekkür xvi vi Giriş 1 Sosyal Beceri ve Okul Öncesi ve Ana Sınıfı Çocuğu 1 Sosyal Beceri Öğretim Programı Nedir? 4 Beceri Yetersizliği

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 2 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 2 YDA 410 8 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 16-0 EKİM 017 9-13 EKİM 017-6 EKİM 017 5-9 EYLÜL 017 18- EYLÜL 017 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF SERBEST DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI Seviyelerine uygun harf bulmacalarını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II. Sayfa ÖNSÖZ... 10 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... 10 BÖLÜM I ANADİLİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER... 1 Anadilinin Birey ve Toplum Yaşamındaki Önemi... 1 Anadili Öğretiminin Temel İşlevleri... 5 ANADİLİ ÖĞRETİMİNİN ETKİNLİK

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı