Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk Sinifi 2. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik"

Transkript

1

2 Halk Sinifi 2 (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran yayincilik

3 haziran yayincilik Egitim Dizisi -1 Halk Sinifi - 2 Birinci Basim Tarihi : 2003 Baski : Maya Matbaas i Tel : HAZIRAN YAYINCILJK Koçibey Sok. Yücel Ishani. No: 22/23 Fatih/ISTANBUL

4 Halk Sinifi 3 Yayinevinden Iki cilt halinde yayma hazirladigimiz bu kitapta, 1996, 1997 ve 1998 yillarinda, 100 bölüm halinde Kurtulus dergisinde, "Halk Sinifi" yaz i dizisinde yayinlanan egitim yazilari bulunmaktadir. Ele alinan konularin bir çogu elbette "özet" niteliginde, konunun en temel yanlarini yansitmaktadir. Bugün de hala güncelligini koruyan "Halk Sinifi" konulari, asgari bir egitimi esas almakta, mücadelenin asgari ihtiyaçlarina cevap olmaktadir. Kimi bölümlerin sonunda yer alan "Sinif kitapligi" bölümlerinde de iste bu nedenle konuya iliskin kaynaklar önerilmistir. Bilgi, güçlü bir örgütlenmenin, güçlü bir devrimci kisiligin olusmasinin vazgeçilmez kosuludur. Halk egitimine ve kadrolasmasina, yasadigi ülkeyi ve sorunlarin kaynagini çözümleyebilen devrimcilerin yetismesine katki sunmas i dilegimizle.

5 Halk Sinifi 5 Burjuva Medya ve Psikolojik Savas Geçen gün Sabah gazetesinin 3. sayfasini açar açmaz öyle bir öfkelendim ki, haberin (yazilanlara haber de denmezdi ya) tamamini bile okumaya tahammül edemedim. Pek adetim olmadigi halde gazeteyi burusturup attim. Sabanci eylemini gerçeklestirdigi iddia edilen devrimcilerden biri hakkinda asagilik, rezilce bir iftira daha yazmislardi. Tabii ilk kez yazmiyorlar böyle bir seyi. Televizyonlarin, gazetelerin çok büyük bir bölümü adeta halka karsi kullanilan bir silah durumunda... Biz gazetelere, kupürlere bakarken Selim Abi çalismayi baslatti. - Evet arkadaslar, görüyorum ki, herkes getirdigimiz gazetelere, gazete kupürlerine bakip sinirleniyor. Böyle iste. Psikolojik savastan oldukça sik söz ediyoruz degil mi? Askeri anlamda savas kursunlarla, bombalarla yü rütülüyor, psikolojik savassa esas olarak burjuva medya arac iligiyla. Bu nedenle ikisi birbiriyle içiçedir. Bugünkü konumuz da bu. Yalniz ben konuya geçmeden önce bir sey daha belirtecegim. Aslinda çok ilginçtir; Sabanc i eyleminin üzerinden o kadar zaman geçti, ama kar-sidevrimciler hala bu eyleme saldirmaktalar, eylemin yarattigi büyük et kiyi, sempatiyi nasil olur da zay iflatiriz çabas i içindeler. Burjuvazi bu açidan hakkaten hirsli, kinci. Biz bile yapt igimiz eylemleri bir süre sonra unutuyoruz, oysa propaganda açisindan gerçekten çok güçlü eylemlerimiz var, sürekli gündemde tutmamiz gereken eylemler. Karsi-devrim ise unutmuyor, her vesileyle bu eylemleri karalamaya çalisiyor. Iste Sabanci eylemi. Önce komplo teorileriyle karalamaya çalistilar. Sonra bir haini kullandilar. Ama hepsi ters tepti. Yine de iste saldirilarini sürdürüyor. Bir gram da olsa zarar verirsem, birilerinin aklina bir nebze de olsa süphe düsür-sem kardir diyor. Ve bu karsidevrimci propaganda da yine "medya" denilen araçtan sürdürülüyor. Evet, kimdir bu medya, neyin nesidir, neyi niye yapiyor? Evet, Ömer seni dinliyorum: - Önce bir kavramdan baslayalim. Bu "medya" kavrami aslinda dilimiz de oldukça yeni bir sey. Basin yayin araçlarinin, gazete, televizyon, radyo vb.nin tümü için kullaniliyor. Tabii bizim burada esas sormamiz gereken sudur: Medya zulüm düzeninin neresinde yer aliyor? Emperyalizmin, oligarsinin yapmak istediklerinden birisi de moral degerlerini ve umudunu kaybetmis, sinmis, kültürel yozlasmaya ve bozulmaya ugramis bir toplum yaratmaktir. Çünkü, ancak böyle bir toplum emperyalizmin, oligarsinin vahsice sömürüsüne boyun eger. Oligarsinin, bunlari saglayabilmekte en az polisi, askeri kadar önemli bir araci da burjuva medyadir. Dolayisiyla burjuva medya yayin politikasini, neyi yaz ip neyi yazmayacagini polis seflerinden, MIT'cilerden, generallerden, kontr-gerilla seflerinden aldigi direktiflere, MGK kararlarina göre belirliyor. Bu isi yaparken asil olarak sunlara yöneliyor:

6 Halk Sinifi 6 - Bilinç bulanikligi yaratip halkin bilincini çarpitmak, - Su ya da bu konudaki tepkileri yumusatip düzen içi kanallara akitmak, - Kitlelerin fazla düsünmelerine firsat birakmadan kosullanmalar ve yargilar yaratmak, - Gerçekleri yalnizca kendi isine geldigi gibi vererek oligarsinin ideolo jisini, politikalarini kitlelerin günlük yasamina sokabilmek. Bunlari daha da çogaltabiliriz tabii. Bu saldiri politikasinda burjuva medya psikolojik savasin silahi olurken ayni zamanda ideolojik mücadeleyi de beraberinde yürütüyor. Bu ideolojik mücadelenin amaci ise, iki nok tada özetlenebilir: Birincisi, düzene karsi devrimci mücadeleyi "mahkum" etmek, ikincisi, burjuvazinin kültürünü, yasam tarz ini yerlestirebilmektir. Bu noktada da tabii ki burjuva medya asil olarak devrimcilere yöneliyor. - Bazen okumasak mi acaba diyorum. - Tabii bu da bir yöntem Erdal. Ama tartistigimiz psikolojik savas ve ide olojik mücadele açisindan çözüm bu degil. Elbette magazinden baska bir sey yazmayan ivir zivir gazeteleri, programlari izlememeli, izlenmemesini saglamaya çalismaliyiz. Keza halk hareketi gelistikçe burjuva basina karsi boykot dahil çok çesitli biçimlerde pratik tavirlar da gelistirebiliriz. Ancak su an biz diger yönüyle ele aliyoruz. Gazete ya da televizyon, bir biçimiy le izliyoruz, halk da izliyor. Somut durum bu olduguna göre, asil olarak bu açidan ne yapabiliriz diye düsünmek durumunday iz. Evet, burjuva medya karsisinda ne yapacagiz, nelere dikkat edecegiz? - Sanirim ilk önemli nokta izlediklerimizi dogru degerlendirebilmektir. Ikincisi de saldirilar, demagojiler karsisinda duyarli davranmaktir. - Evet, Selma'nm belirttigi bu iki nokta çok önemli. Konuya bunlari aça rak, örnekleyerek devam edelim. Evet, devam edebilirsin Ömer. - O zaman ilk bakacagimiz sunlar: burjuva medyayi nasil takip ediyor, düsman cephesindeki gelismeleri nasil degerlendiriyor ve ne tür sonuçlar çikariyoruz? Düsmanin ne tür politikalar üretip, taktikler denediginin istihba ratini oralardan çikartip karsi taktikler gelistirilmesine kafa yoruyor muyuz? Ilk önce söyle düsünelim. Haberleri izlerken veya basini okurken o haberle ne yapmak istedikleri üzerine düsünüyor ve yorumluyor muyuz? Yoksa haberlere söyle bir göz atip ayni teraneler deyip es mi geçiyoruz? Çogunlukla ikincisini yapiyoruz. Düsman hareketimize, önderligimize mi saldiriyor, nasil olsa cevap verirler diyoruz. Düsman yeni bir uygulama mi baslatiyor? Nasil olsa sürecin tahlilini yapan, politika üretenler var, bir yayinimiz var, oradan okurum diye düsünüyoruz. Iste yanlis bir sekillenis burada basliyor: SeJdllenisten öte tembellik, politika üretme sorumlulugunu üzerinde hissetmeme. Peki yayinimiz elimize ulasmadiginda politikalari, gelismeleri tepeden birileri mi aktaracak bizlere? Ya örgütsel baglar da koptuysa? Tabii burada bir parantez açip suna da deginmeliyiz: Kendi yayinimizi nasil okuyoruz? Bunda da haz irlopçuluk yaptigimizin örnekleri az degil. Okuyup geçiyor, kavramaya, yorumlamaya çalismiyoruz. Bunu yapmadigimiz için de politika üretmiyor, politik degerlendirmeler yapamiyo-

7 Halk S n f 7 ruz. Yani, haz rlopçuyuz, düflünce tembeliyiz. Tabii böyle olunca, kaç n lmaz olarak düflünmeyen, yaratamayan, süreçten kopuk, politikalar m z hayata geçirmede isteksiz, burjuvazinin ideolojik sald r lar na cevap vermede hantal, duyars z insanlar haline gelinecektir. - Bunu biraz daha açmakta yarar var. Geliflmeleri izlemek zorunday z. Ancak geliflmeleri takip etti imizde yaflad m z dünyay ve ülkeyi tan yabiliriz. Burjuva medya deyip geçmeyelim. Her türlü haberi, burjuva kurumlar n haz rl klar n izleyip ne diyorlar, nas l bir politika izliyorlar, devrimci mücadeleye nas l yöneliyorlar, iç çeliflkileri neler? sorular n n cevaplar n da bunlarda buluruz. Haberlerin verilifl biçiminde bizi ve halk yönlendirmek istedikleri noktay yakalayabilmeli ve an nda de erlendirme yapabilmeliyiz. Deyim yerindeyse biz haberin arkas n okuyabilmeliyiz. Politik üretkenli in temeli de biraz budur. Yapt m z e itim çal flmalar n, prati imizi günlük yaflant m zla ve geliflmelerle birlikte de erlendirdi imizde eksik de olsa, yetersiz de olsa mutlaka bir politik üretkenlik ortaya ç kacakt r. Politika ürettikçe tart flacak, düflüncelerimizi daha da zenginlefltirece iz. Okumayan-araflt rmayan-tart flmayan bir devrimci zaman n baflka fleylerle geçiriyor, devrimin sorunlar yla ilgilenmiyordur. Oysa bir devrimcinin ben politika üretemiyorum, süreci de erlendiremiyorum demeye hakk yoktur. Geliflmeler çok aç k ve net olarak ortadad r. Klasik deyiflle "sokaktaki vatandafl" bile geliflmeleri bir çok yönüyle tahlil ediyor. Burjuva bas nda yaz lanlar politik hale getiremiyorsak, halk kitlelerine giderken de bu düzen flöyle, bu düzen böyle der, bildik fleyleri okuruz. Düflman cephesindeki geliflmelerden, politikalardan bihaber oluruz. Oysa halka giderken bizim gündeme, düzen politikalar na iliflkin alternatif politikalar m z mutlaka olmal d r. Geliflmeleri takip etmek, kavramak durumunday z. Kahvedeki adam n gündemini, nabz n da baflka türlü yakalayamay z. Parti bizden, haz r politika bekleyen, memur insanlar olmam z de il, politika üreten olmam z istiyor. Bir kadro, hiç bir ba n n olmad koflullarda süreci do ru de- erlendiren ve sürecin önünü açabilecek politikalar ortaya koyabilendir. Ne yap laca n bilemiyorum deyip bekleyemeyiz. Güncel anlamda da flöyle bir gerekçemiz olmamal d r; zaman yok, TV izleyemedim, gazete okuyamad m. Geliflmeleri mutlaka bir yolunu bulup izlemeliyiz. Politika üretmek ve kendimizi politik hale getirmek için bunu baflarmak zorunday z. - Bir de flu hemen hepsinin a z ndan düflürmedi i tarafs zl k meselesi var. Tabii yalan söylüyorlar. Her haber yorum maksatl d r. Tarafs zl k diye bir fley yoktur ve burjuva bas n da "objektif gazetecilik" falan dese de tarafl d r. Örne in 1 May s 1997 ve ngiltere deki seçimler ayn gündü ve ngiltere deki seçimler ilk haber, ikinci haber 1 May s olarak verildi. Burjuva medya bu iki haberi niçin yar flt r yordu? Çünkü 1 May s halk kitlelerine alternatif gösteriyor. Oysa medya 1 May s yerine dünyada "sol" rüzgarlar n esti ini bilinçlere sokarak Türkiye de de böyle bir geliflmenin olmas gerekti ini vurguluyor ve düzen solunu alternatif gösteriyor. Türkiye'deki solculara da diyor ki, böyle olursan z sizi destekleriz! flte bugün ÖDP vb.

8 8 Halk S n f reformistlerin geldi i durum ortadad r. Avrupa da estirilen sol-reformist rüzgara kendisini kapt rm fl, düflman cephesiyle ittifaka girmeye çal fl yor. Niye? Çünkü burjuvazi onun gündemine çoktan girmifl. Alternatifi CHP ile ittifakta görüyor ve halk n tepkilerini düzen içine çekiyor. - Yeniden burjuva bas na dönersek... Genifl kesimler burjuva bas n n as l niteli ini görmekte zorlanabilirler de. Çünkü bu gazete ve televizyonlar, bir yandan devrimcilere sald r rken, sanki ayn zamanda demokratikleflmeyi savunup, düzeni elefltiren bir görünümdedirler. Mesela en baflta s k s k bas n özgürlü ü savunucusu kesilirler. Bas n n hür oldu u, halk n haber alma özgürlü ünün engellenemeyece i üzerine programlar yaparlar. Gerçekten ülkemizde bas n hür ve özgür mü? Burjuva bas n-yay n kurulufllar hür ve özgür bas ndan yana m d rlar? Halk n haber alma özgürlü- ünü savunurlar m? Tabii ki bu sorulara olumlu cevap vermek imkans zd r. Özellikle bu noktadaki tav rlar, oligarfli içi çeflitli çat flmalar nedeniyle m zra n ucunun biraz da kendilerine dokunmas n n sonucudur, baflka da bir fley de il. B rakal m RTÜK'ün, polisin bask lar n, burjuva medya, sansürü öncelikle kendi kendine uygulamakta, halk n haber alma özgürlü ünü kendi eliyle k s tlamaktad r. Hatta k s tlaman n da ötesinde haberlerin özünü burjuvazinin ç karlar olufltururken, yalan, çarp tma her yönteme baflvurulmakta, bunun çerçevesini ise kontrgerilla belirlemektedir. Yine 1 May s' örnek verebiliriz. Bildi imiz gibi 1 May s öncesi tüm medya kurulufllar na Genelkurmay taraf ndan kapsaml bir brifing verildi. Brifing etkisini hemen gösterdi. Medya bir kampanya bafllatarak halk n meydanlara akmas n, alanlar zaptetmesini mümkün oldu unca engellemeye çal flt. Yasad fl terör örgütleri provokasyon peflinde türünden haberlerle, önceki y l n çat flma, ölüm görüntüleriyle halk üzerinde korku ve tedirginlik yaratmaya çal flt. Medya kendine ö retilenleri çok iyi kavram fl ve uyguluyordu. Mesela o zamanki baz gazetelerden kesti imiz kupürler burada:...geçen y l 1 May s eylemini kana bulayan radikal sol gruplar 1 May s öncesi güç ve eylem birli i oluflturmak için toplan yorlar Nisan 1997 tarihli Zaman'dan bu. Hürriyet'te, Sabah'da ayn içerikli haberler... Bak n mesela bir tane daha: Dev-Sol lideri Dursun Karatafl Yo un Bak mda... Bu da 16 Nisan 1997 Gözcü'den. Bak n görüyor musunuz, ne kadar çok yönlü sald r p etkilemeye çal fl yorlar. - Asl nda bas n ve TV'lerin kontrgerilla taraf ndan nas l yönlendirildi ini anlamak için 1 May s'lara bakmak bile yeterlidir. Mesela MGK n n fiubat ay raporu olarak aç klad ve hayata geçirilmesini hükümetten istedi i halka karfl Sistemli Psikolojik Harekat n ilk ad mlar da 1 May s öncesi bu tür kontra haberlerle at lm fl oluyordu. Yine ad geçen raporda hükümete medyay daha etkin kullanma tavsiyesi iletilmiflti. Bu kadar da de ildi. Bir yandan korku ve panik havas yarat rken di er yandan da devletin estirdi i terörü gizlemeye, bas lan yüzlerce evi, derne- i, gözalt lar yok saymaya çal fl yordu. 1 May s' yans t rken de misyonunu sürdürmüfltü: Ekrandan yans yan MGK sendikac lar n n, reformistlerin

9 Halk S n f 9 görüntüleriyle polisin, jandarman n görüntülerinden ibaretti. Onbinlerce insan ise çok küçük marjinal gruplar olarak verilmek istendi. Medya yine tek ilkesine sar lm flt : Saklayabildi ini sakla, saklayamad n çarp t. - Yaln z 1 May s de il. Oligarflinin hangi manevras varsa, hangi sald r - s oluyorsa, onda mutlaka bu burjuva medyan n bir pay, rolü vard r. Mesela hapishanelere yönelik sald r ve katliamlar... Hapishanelere yönelik politikalar nda her katliam öncesi süreçte medya koro halinde hapishaneleri hedef göstermifltir. Dikkat edin, Eskiflehir tabutluklar n n aç lmas, Buca, Ümraniye katliamlar ya da Ölüm Orucu direniflinden önce hep; Hapishaneleri örgütler yönetiyor, Hakimiyet teröristlerin elinde, Hapishaneler örgütlerin e itim kamplar, Eylem talimat hapishaneden gibi haber ve yorumlarla hapishaneleri hedef göstererek bask ve katliamlara zemin haz rlam fllard r. Hapishaneleri dilinden düflürmeyen medya, katliam sonras suçlular n hesap vermesi noktas nda tek bir haber yapmak bir yana, katliam n suçlusu olarak da katledilen, sald r ya u rayan devrimci tutsaklar göstermifltir. Ve katliam sonras nda her gün tan k oldu umuz hapishane haberleri bir anda kesilmifltir. - Gazetelerin bu ifllevine de inirken, tabii onlar n köfle yazarlar na da de inmek gerekiyor. Bunlar sald r n n bir anlamda koç bafllar d r. Burjuvazinin ideologlar d r. Ço u dolar üzerinden maafllarla çal fl rlar. Maafllar n 12 bin dolardan 65 bin dolara kadar oldu u belirtilmektedir. Kaç milyarlar ediyorsa art k?.. Korumalarla dolafl rlar. Çünkü halktan aynen iflkenceciler gibi korkarlar. Çünkü do rudan ellerine copu almasalar da, yazd klar yla o copun kullan lmas n savunur, kullan ld nda onu saklama ve aklama görevini üstlenirler. Mesela bak n Emin Çölaflan bir seferinde ne yazm fl; nan lmaz görüntüler. Dünyan n hiçbir ülkesinde görülmesi mümkün olmayan olaylar. San klar mahkeme heyetine karfl sald r ya geçiyor. Sloganlar at l yor. (...) Bana -hangi rejimle yönetiliyor olursa olsun- dünyada tek ülke gösterin ki mahkeme salonlar nda böylesine utanç verici olaylar olsun. Gösteremezsiniz." Minik kufl uyla kontrgerilladan, M T ten haber uçuran bu sat l k kalem, pek ço u gibi devrimcilere düflmand r ve korkar. Korkusu büyüdükçe de bir fleyler yap n diyerek ç rp n r. Ayn yaz ya devam ediyor: Adliyede olay ç karman n cezas a rd r. Her yerde a rd r. Bizde s f rd r. Sald r n, katledin diyor. Mahkeme ve hastanelere gidifl gelifllerde, ringde, koridorlarda tutsaklar n öldürülesiye dövüldü ünden, darac k bir hücrede, t k fl t k fl 8-9 saat ayakta bekletildi inden, yani yaflananlardan habersiz de ildir. Mahkemelerdeki adaletsizlikten, tamamen keyfi flekilde verilen onlarca y ll k hapislerden habersiz de ildir. Yetmez diyor. Daha fazlas n yap n diyor. - Ama Susurluk'tan sonra biraz de ifltiler mi ne? diye sordu Serpil. - Evet U ur ne diyorsun bu soruya? - Valla bence de ifliklik yok. Ama Susurluk süreci burjuva medyay da-

10 10 Halk S n f ha tam tan mak, düzen aç s ndan tafl d ifllevi net olarak görmek aç s ndan önemlidir. Susurluk kazas sürecine kadar devleti, devletin büyüklü- ünü a z ndan düflürmeyen, yalanlar, çarp tmalar ile kontrgerillan n güçlü bir dayana olan medya kazayla birlikte bir anda demokrasi flampiyonu kesildi. Y llard r yazd klar yla devletin bir numaral savunucular ndan olan Oktay Ekfli 5 Kas m 96'daki Hürriyet'te bak n nas l yaz yor? Böylece anlad k ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef bo az na kadar cinayete, uyuflturucu kaçakç l na, gasp ve flantaja batm fl bir örgüt konumuna sokulmufltur. Devlet Çetesi, Kaza Devlet Çetesi ni Çarpt, Karapara Kavgas, Art k Hiçbir fiey Eskisi Gibi Olmayacak türünden yaz lar, manfletler, medyan n ortak sloganlar olarak günlerce tekrarland. Ne olmufltu da medya de iflmiflti? Asl nda de iflen bir fley yoktu. Yaln zca sömürünün ve terörün daha disiplinli hale getirilmesini istiyor, tekeller d fl ndaki güçlerin tasfiyesini amaçl yorlard. Bak n akl mda kalan bir fley vard : Susurluk kazas sonras ATV Ana Haber Bülteni nde stanbul Barosu eski baflkan Turgut Kazan n Abdullah Çatl için katil demesi sonucu Ali K rca, Hakk nda mahkeme karar olmayan birine katil demek do ru olmaz. Cinayet san demek daha do ru olur diyerek Abdullah Çatl a avukatl k yapm flt. Ama ayn Ali K rca flehit olan ya da tutsak düflen devrimcilerin haberini DHKP-C li teröristler yakaland, DHKP-C ye büyük darbe, Teröristler ölü ele geçirildi sözleri eflli inde büyük bir zevkle vermektedir. Medya bütün bu süreç boyunca, bir kaç istisna program d fl nda çetelerin kime karfl kuruldu unu, kullan ld n görmezden geldi. Hiçbiri ç k p da Bu bin operasyon nedir?, Kay plar, katliamlar, faili meçhuller bu operasyonlar n içinde mi?, Kimle, ne zaman, nerede yap ld? demedi. Nitekim geçen y l sonundaki Çankaya Zirvesi'nden sonra medya, burjuva anlamda da olsa muhalif kimli ini b rakm fl, manfletleri ve haberlerini h zla de ifltirmifltir. Olay ve suçlar birkaç kiflinin üzerinde döndürülmeye bafllam fl, karanl k iliflkilerin "araflt r lmas " yerini "olay soruflturuluyor, alacakaranl k ayd nlan yor" türü oyalamalara b rakmaya bafllam flt r. Olay oldu u gibi ortada dururken, hatta soru iflaretlerine her gün yenileri eklenirken medya MGK kararlar do rultusunda Müslüm Gündüz leri, Fadimeleri adeta zorla gündem yapmaya çal fl yor, di er yandan Susurluk la ilgili geliflmeleri, yüzbinlerin kat ld 5 Ocak Ankara mitinginde oldu u gibi, 1-2 dakikal k haberlerle geçifltirmeye çal fl yordu. Medya da, kontrgerillas, MGK s, Özel Tim i, Meclis i, polisiyle devlet aklans n ve olay en az zararla kapans n istiyor. Çankaya zirvesi sonras nda MGK politikalar n n belirlenmesi ve medyaya biçilen misyon üzerine bundan sonraki rotalar n n ne olaca n en özlü ifadeyle 28 Aral k 1996 tarihli Hürriyet Gazetesinde Ertu rul Özkök yaz yordu; Özkök, Demirel in a z ndan "Bakanlar Kurulu siyasi bir müessesedir. Ama MGK devlettir ve Türkiye nin en iyi çal flan müessesesidir. Her defa-

11 Halk S n f 11 s nda bir tebli verirler. Bunlar fevkalade iyi tebli lerdir diyerek MGK n n ifllevini ve yönetimdeki esas söz sahibi oldu unu aç klad ktan sonra kendi yorumunu yaz yor; Çok de il bundan bir y l öncesine kadar MGK Türkiye de tart fl lan bir müesseseydi... Ben eskiden beri bu kurumun önemine inand m... "Susurluk olay ne devletin, ne de güvenlik birimlerinin sorguland bir olayd r. Türkiye de bu birimlerin teröre karfl yapt mücadele hem bas n n hem de halk n takdirini kazand. Aç n gazeteleri, Dev-Sol operasyonlar ndan sonra verilen manfletlere bak n. stiklal marfl okuyan vatandafllar n foto raflar n görün. Baz çevrelerde yarg s z infaz elefltirileri yap l rken bile flu bas n Özel Harekat mensuplar na ve yöneticilerine sahip ç km flt r. Ertu rul Özkök, MGK'n n medyaya verdi i görevle devleti aklamaya çal fl rken, di er yönden de kontrgerilla fleflerinin medyaya yönelik suçlamalar karfl s nda sitem edip katliamlar savunduklar n belirtiyor. Televizyon ve gazete arac l yla milyonlarca insana hitap eden medya siyasal olarak da belli bir güç durumundad r. Ve bu gücü esas olarak MGK n n çizdi i politikalar do rultusunda kullanmaktad r. Çiller'in k zg nl kla da olsa söyledi i "hükümetleri medya patronlar kurdurup, indiriyor" türü sözleri bir yan yla bunu ifade ediyor. Dünden bugüne medyan n de- iflmeyen tek gerçe i halk n karfl s nda yer almak, psikolojik savafl n bir unsuru olmak olmufltur - Burjuva medya, bazen ç kar na göre muhaliftir ama muhalefetin her zaman düzen partileri kanal nda geliflmesini ister. Yine Susurluk süreci somut örnektir. "1 Dakika Karanl k" eyleminin ilk bölümüne haberlerini, filmlerini yar da keserek naklen yay nlarla yer veren medya, kontrgerillan n kulak çekerek hizaya sokmas yla, eylemin ikinci ve 30 Eylül'den bu yana süren üçüncü bölümüne hemen hemen hiç yer vermedi. Çünkü eylemde bu noktadan itibaren devrimcilerin damgas vard. Halk kitlelerinin ilgi alan n baflka fleylere yönlendirmeye çal flarak polisin yer yer eyleme sald rmas n n zeminini de haz rlad. Karartma eylemleriyle canlanan kitle hareketi Gazi, 16 Mart ve Newroz da yakalanan ülke genelindeki kitlesellik ile doruk noktas na ulaflt. Cephe nin giderek halk kesimleri taraf ndan daha çok tan nmas ve benimsenmesi, Cephe ye yak nl k duymaya ve giderek Cepheliler in ça r lar yla harekete geçmeye bafllamas üzerine Medya yine as l yüzüyle sahneye ç kt. Eylemin, Cephe'nin halk kitleleri nezdindeki meflrulu unu bozmaya yönelik kontrgerilla kaynakl haberler gazetelerde, ekranlarda boy göstermeye bafllad. Bu defa hedef özel olarak Cephe'ydi. Zaman, Aksiyon gibi sözde "dinci"lerinden Radikal, Cumhuriyet gibi sözde "solcu"lar na kadar Sabanc 'n n cezaland r lmas gibi eylemlerimize, önderli imize karartma eylemlerinde giderek öne ç kan Halk Meclislerine karfl iftirayla, demagojiyle sald r ya geçtiler. - Evet, meselenin özü budur: devrimciler karfl s ndaki tav r.

12 12 Halk S n f 19 Nisan 1992 tarihli Hürriyet gazetesinde belki baz lar n z n hat rlayaca bir demeç vard : Çok iyi bir hava yakalad k. Hükümetin deste i tam. Parlamento arkam zda. Bas n deste imiz var diyordu Necdet Menzir. Neydi bu bas n deste i? Bugüne kadar yüzlercesine tan k oldu umuz yalanlar, çarp tmalar, iftiralar ve katliam, infaz flakflakç l ndan olufluyordu bu destek. Mesela 18 Nisan 92 tarihli Sabah' n flu bafll kuflkusuz Menzir'in de çok hofluna gitmifltir; Vatandafllar n alk fl polisi de duyguland rd. Önce operasyona kat lan Terörle Mücadele Ekipleri otomatik silahlar n havaya kald rarak atefllediler. Gördü ünüz gibi operasyon üslerde bitmifl, burjuva bas n n sayfalar nda devam ettiriliyordu. Her iki operasyonu da yöneten kontrgerillayd. Bas n, katliam n kutlamas n yapacak kadar insanl ktan ç km fl katilleri masum, katliam hakl ve meflru gösterme, halk n devrimcilerin karfl s nda, polisin yan nda oldu u görüntüsü verme görevini üstleniyordu. Direniflin gücünü, etkisini gizlemek de medyan n göreviydi. Bas n, Nisan operasyonu sonras nda Evden bol miktarda havyar ve viski ç kt haberleriyle de bu görevi yerine getiriyordu. Evet bu medya böyle bir medyayd iflte: da da flehit düflen bayan gerilla için tam bir utanmazl kla Ölü olarak ele geçirilen difli teröristin üzerinden uyuflturucu madde ve do um kontrol haplar ç kt diye yazabilen de, Ümraniye katliam s ras nda Gazi olaylar n bahane eden 500 kiflilik militan grup, Ümraniye de polise atefl aç nca çat flma ç kt " diye yazan da bu medyayd. - kiyüzlülük ve çarp tma öylesine boyutlarda ki, elinize iki gazete al p bak yorsunuz birinin ak dedi ine di eri kara diyor. Ve sahiplerine bak yorsunuz ayn kifli. Dinç Bilgin ler, Ayd n Do an lar. Ayn bas n patronu, hem bulvar gazetesi, hem islami çevrelere hitap eden, hem muhalif, sol gözüken, hem de devlet politikalar do rultusunda yay n yapan baflka gazeteler ç karabilmektedir. Hesapta farkl e ilimdeki gazeteler, ama sahipleri ayn holding. Amaçlar farkl kesimlere hitap ederek onlar düzen s n rlar içerisinde tutmakt r. Tabii di er bir boyutu da, daha çok kar için her türlü "müflteriye" seslenmektir. Cem Uzan lar, Ayd n Do an lar, Dinç Bilgin ler, Enver Ören ler düzen çark n n parças de il, kendisidirler. Aralar ndaki görünürdeki fark, düzene muhalif olma noktas nda de il, düzenden daha fazla ç kar sa lama noktas ndaki görüfl fark d r. Çünkü hepsinin bu düzenden ç karlar vard r ve hepsi bu düzenin devam n isterler. Çünkü düzen kendileridir. Ve bu yüzden de as l dertleri devrimcilerledir. Devrimden ve devrimcilerden korkar, onlar n yokedilmesini isterler. Çetelerle belki devletin mal n yeme konusunda çeliflkileri vard r ama bu noktada hemfikirdirler. - Evet, sonuç olarak söylersek; Bu tablodan bak ld nda burjuva bas - n n her haberini, her yorumunu ideolojik mücadelenin ve psikolojik savafl n bir parças olarak görmemiz gerekti i de ortaya ç k yor. Her çat flman n, her infaz n, her yakalanma, her cezaland rma, her mahkeme haberi

13 Halk S n f 13 mutlaka bu çerçevede yaz l r. Haber çok "masum" bile görünse, özel bir yorum yapmam fllarsa bile kulland klar kelimeler yine devrimcilere yönelik bir sald r, karalama içerir. Bu sald r bazen "sol"cu yazarlar arac l yla çok daha inceltilmifl yöntemlerle yap l r. Bunlar n psikolojik savafl n, ideolojik mücadelenin biçimleri oldu unu bilip, kitlelerin, hatta devrimcilerin üzerindeki etkisini küçümsememeliyiz. Devrimcilere, hareketimize, önderli imize, di er yoldafllar m za, eylemlerimize yönelik aç k, do rudan sald - r, karalama, iftiralarda, biz de olabildi ince do rudan, aç k eylemler, tepkiler örgütlemeli (ki bunlar telefon etmekten gösteri yapmaya kadar çok çeflitli biçimlerde olabilir), bunun d fl nda da bulundu umuz her yerde, o alandaki insanlar n izledikleri haberlere, gazetelere göre, karfl bir ideolojik mücadele gelifltirmeli, bunu günlük sohbetlerin, çal flmalar n bir parças haline getirmeliyiz. Önemsememezlik, ancak onlar n ifline yarar; e er flöyle flöyle bir haber yap yor, flunu yaz yorlarsa, ondan mutlaka düzen aç s ndan bir yarar bekliyorlard r. Onlar n beklediklerini bulamamas, onlar n ulaflt kitleye bizim de ulaflmam zla mümkündür. Bugün bas n-yay n sektöründe, gücü elinde tutan esas iki medya patronu vard r. Ayd n Do an ve Dinç Bilgin... Bunlardan sonra Erol Aksoy, Enver Ören ve Uzanlar gelir. Dinç Bilgin; Sabah, ATV, Yeni Yüzy l, Aktüel gibi bas n-yay n organlar n n içinde bulundu u Medya Holding Afi nin yüzde 59.9 hissesine sahiptir. Holding ayn zamanda yay n da t m, matbaac l k, spor yay nlar ve benzeri flirketleri de bünyesinde bulundurmaktad r. Kanal-D, Milliyet, Hürriyet, Tempo, Posta gibi bas n-yay n organlar n bünyesinde bulunduran Do an Holding; banka ve sanayi sermayesiyle bütünleflmifltir. Holding bas n-yay n flirketlerinin yan s ra Ray Sigorta, Ticaret Sigorta, Alternatif Bank, Mil-Pa, Do an otomobilcilik, Otogar Pazarlama, Difafl, Otogar, Falcon Elektronik, Mil-Pa Turizm gibi flirketleri de bünyesinde bar nd r yor. C NE 5 ve Show TV, 1992 y l nda Erol Aksoy un di er yat r mlar n n da bulundu u Avrupa-Amerikan ortakl AKS Reklamc l k ve Yay mc l k Afi nin giriflimiyle kuruldu. Erol Aksoy un ad hayali ihracattan alt n kaçakç l na kadar birçok kirli ifllerle birlikte an l yor. Uzan'lara ait olan nter Star televizyonu da, ayn ailenin mar Bankas ve Ada Bank na s rt n dayayarak varl n sürdürüyor. Pazarlamac l kla büyüyen bir bas n tekeli de hlas Holding ad yla faaliyet yürüten Enver Ören Grubu dur. Bünyesinde Türkiye Gazetesi, TGRT, hlas Haber Ajans, Türkiye Gazetesi Hastanesi, hlas Marmara Evleri, hlas Organizasyon Afi, Kristal Su-Cola, hlas Bas n Tan t m, hlas Motor, hlas Fuarc l k, hlas D fl Ticaret, hlas Özel Koleji, hlas Kimya, hlas Kargo, hlas Turizm Organizasyon gibi flirketleri bar nd r r.

14 14 Halk S n f 55 Okumak, Okutturmak ve Yaz Yazmak Bu hafta ders konumuzu önceden belirlemeden topland k. Böyle olmas n Selim Abi istedi. Herkes gelip çal flma için masan n bafl na topland - m zda hala merakla birbirimize bak p nedenini tahmin etmeye çal fl yorduk. - Sizi epeyce merakland rd m biliyorum, diye söze bafllad Selim Abi. Ama flimdi yine söylemeyece im. Onun yerine size bir kaç soru soray m. lk soru: Herkes dergiyi okudu mu? Son say y demiyorum, onu daha yeni ald n z tamam n okuyamam fl olabilirsiniz. Geçen haftakini okudunuz mu onu soruyorum. Selim Abi bu soruyu sorunca üç afla befl yukar konuyu daha önceden neden belirlemedi imizi anlad k. Bu haftaki konu ya dergiyle, okumayla ilgiliydi ya da dergide geçen bir konuyla. S rayla hepimiz soruyu cevaplad k. Ço umuz tamam n okumufltuk. Ama tamam n okumayanlar m z, az çok eksik b rakanlar m z da vard. Fatma Abla, Erkan, Serpil baz sayfalar, bende iki yaz y okumam flt m. Neden sorusuna hepimizin flöyle ya da böyle bir mazereti vard elbette ama tabii hiç biri asl nda gerekçe olmamas gereken fleylerdi. - Arkadafllar, ileri sürdü ünüz gerekçelerin hiçbirinin gerçekçi olmad - n sizde biliyorsunuz. Bunlar daha önce de konuflmufltuk. Mesela zaman bulamad m, iflimiz çok yo undu mazeret olamaz. Neden olamaz? Herkesin ifli yo un, di er arkadafllar n çok mu bol zaman oluyor? Peki çok daha yo un iflimiz oldu u zaman ne yapaca z? O zaman okumaktan hepten mi vazgeçece iz? Ha zaman de il de belki dergiyi rahat okuyamayaca m z bir ortamda, yerde bulunabiliriz veya ne bileyim bulundu umuz yerde yoktur falan o zaman bir ölçüde bu anlafl labilir. Ama bunlar da bizim için geçerli de il. Kald ki öyle bile olsa ne yap p edip okuman n koflullar n yaratmay düflünmeliyiz ki hepinizin de öyle yapaca ndan eminim. Ama bizim ki daha çok ya tembellikten ya da onunla ba lant l olarak daha çok meselenin ideolojik boyutunu iyi kavrayamamaktan dahas belki de önemsememekten kaynaklan yor. Halbuki ideolojik mücadelenin önemini biliyorsunuz, daha geçen dersimizde burjuvazinin medyay nas l ideolojik mücadele arac olarak kulland n iflledik. Düflman halk n beynini teslim almak için elinde ne imkan varsa hepsini sonuna kadar kullan - yor. Bizim ise imkanlar m z çok daha s n rl, binbir zorlukla, düflman n o kadar bask ve terörü alt nda onca emek harcanarak ç kard m z dergimizi b rak baflkas na okutmay kendimiz bile do ru dürüst okumazsak bunun mant kl bir izah olur mu? Söz konusu olan sadece Kurtulufl da de il, di- er alan yay nlar n da takip etmeliyiz ama özellikle Kurtulufl'u, kitap, broflür gibi yay nlar m z ne yap p edip havada karada okumak durumunday z. Bundan sonra böyle bir durumla karfl laflmayal m. Olursa da yapan ar-

15 Halk S n f 15 kadafla bir yapt r m uygulayal m. - Ben bu konuda kendi deneyimimle ilgili bir fleyler ekleyebilir miyim? - Tabii Ömer, daha iyi olur. - Mesela ben dergiyi ilk okumaya bafllad m zaman ne varsa hepsini okurdum. Ama sonra biraz bir fleyler ö rendikten sonra seçmeci davranmaya bafllad m. Tabii hepsini okuduktan sonra illaki ilk sayfadan bafllay p sonuna kadar s rayla gitmek gerekmiyor. Belli bir öneme göre okuyaca - m z yaz lar s raya koyabiliriz. Bende öyle yapmaya bafllad m ama sonra önemli gördü üm yaz lar okuyup en sona b rakt klar m yahu onu okumasam da bir fley olmaz diye düflünmeye bafllad m. Tabii bafllang çta bir fley olmaz diye düflünmüyordum. Gevflek davran p kendimce de mazeretler bulup daha sonra okurum diyordum. Tabii sonra sonra derken öbür say ç k nca kalan yaz lar hiç okumamaya bafllad m. En son da dedi im gibi bu baz yaz lar önemsiz görüp bilinçli olarak bunlar okumasam da bir fley olmaza dönüfltü. - Evet, senin bu eski haline benzeyen tiplere s k rastlan r. Kabataslak biraz bir fleyler ö rendi mi tamam bu kadar yeter fazlas n, detaylar ö renip ne olacak der. Durun bakal m önce küçük bir anket yapal m. Öncelikle hangi yaz lar okuyoruz, hangilerinin sona b rak yoruz ya da okumuyoruz. Hangi tür yaz lar hoflumuza gidiyor, ilgimizi çekiyor, hangilerini zoraki okumufl olmak için okuyoruz? Hepimiz önümüzdeki ka tlara Selim Abi'nin sordu u sorulara göre bir s ralama yap p verdik. - Evet üç afla befl yukar tahmin etti im gibi. Daha önceki gözlemlerden de sabittir genellikle flöyle bir yaklafl m vard r: mesela baflyaz, Parti- Cephe aç klamalar gibi yaz lar öncelikle ve hemen herkes taraf ndan okunur. Bunda anormal bir durum yok. Öyle de olmal. Sonra genellikle o haftaki gündemle ilgili haberler okunur. Haber derken hepsi de il tabii mesela diyelim Susurluk ilgili eylemler, geliflmeler, iflte diyelim gündemimizde Gazi anmas vard r onunla ilgili olanlar okunur bunlar da normal. Normal olmayan fludur: Mesela ö rencidir diyelim gençlikle ilgili haberleri, geliflmeleri, yorumlar okur ama mesela iflçilerle ya da memurlarla ilgili olanlar ya atlar ya da flöyle gözünün ucuyla bir bakar geçer. Yanl fl olan iflte budur. E er böyle davran yorsak bu sadece okuma anlay fl m zla, al flkanl m zla ilgili de ildir esas olarak devrimcili i kavray fl m zda bir eksiklik var demektir. Oysa yaflam bütündür, mücadele bütündür, yaflam n her alan nda sürer. Devrimcilik de öyledir. Herhangi bir alanda çal fl yor olabiliriz, do al olarak o alanla ilgili yaz lara daha çok ilgi gösterebiliriz ama bu di er alanlarla ilgili olanlara kay ts z kal nmas n gerektirmez. E er kay ts z kal yorsak, baflka yerlerde ne olup bitiyor, geliflmeler nedir diye merak edip okumuyorsak bu çarp kl k sadece okumayla s n rl de ildir. Prati imizde çal flmam zda da alan flovenizmi dedi imiz bir çarp kl k var demektir. Di er alanlarla dayan flmay birlikte hareket etmeyi de düflünmüyoruz demektir. Oysa iyi bir devrimci olmak istiyorsak di er alanlarda, ülkenin

16 16 Halk S n f tümünde hatta dünyada ne olup bitti ine vak f olabilmeliyiz. Bunlara ne kadar çok vak f olabilirsek ufkumuz da o denli genifller, düflman daha iyi tan r, ne yapmaya çal flt n anlar o denli daha do ru kararlar verebiliriz. Ayr ca bugün buradaysak yar nda burada olaca m z n bir garantisi mi var? Pekala okurken pek ilgi göstermedi imiz o alanlardan birinde bir görev de üstlenebiliriz. O zaman ne olacak? Sudan ç km fl gibi bir de o alan tan mak için vakit kaybedece iz. Evet Selma sen ne düflünüyorsun bu konuda? - fiunu hepimiz biliyoruz. Devrimci mücadelenin önemli araçlar ndan birisi de yay n faaliyetidir. Kitlenin e itiminde bir araçt r. Sürecin politik olarak do ru de erlendirilmesinde yol gösterir, perspektif sunar, haberleri en do ru biçimiyle oradan ö reniriz, ayn zamanda ideolojik mücadele arac d r. Öncelikle flöyle düflünmeliyiz: dergide yaz lan hiçbir yaz amaçs z de ildir. Burjuva dergisi de il bu sayfalar bofl kalmas n diye herhangi bir fleylerle doldurulsun. E er yaz lm flsa gerekli görüldü ü için ö renmemiz için yaz lm flt r, emek verilmifltir. O halde onu herhangi bir dergi, yay n gibi düflünemeyiz. Bir de flöyle bir yan var: bizi hareketle, Parti-Cephe'yle bütünlefltiren, birlefltiren bir iflleve sahip. Biz hareketin bir parças olarak eylemlerimizle, gösterilerimizle, çal flmalar m zla, sorunlar m zla, taleplerimizle, Parti de sundu u perspektifiyle, çeflitli olaylar yorumlamas yla, yol göstericili iyle bir aile olarak oraday z. En somut biçimiyle bizi yaz yor, anlat yor. Mesela dergimiz, gazetemiz çeflitli nedenlerle aksad nda ya da ihtiyaç duydu umuz yaz lar n eksikli ini gördü ümüzde kendimizi sürecin gerisinde kalm fl gibi hisseder, kayg lan r z. Aksad nda derken de flunu unutmamam z gerekiyor. Bu aksakl k hemen hiç bir zaman derginin ç kmamas ndan dolay olmaz. Olursa genellikle da t mdan falan kaynaklan r. Bazen polis büroyu basar herkesi gözalt na al r ama ne yap l p edilip o dergi yine ç kar, bize ulaflt r l r. O zaman biz de ona o de eri de vermeliyiz. - Ben baflta de indi imiz bir noktaya biraz daha ek yapmak istiyorum. Selim Abi'nin de indi i gibi düflman sahip oldu u kitle iletiflim araçlar - n n s n rs z olanaklar yla her saniye halk n bilincini köreltme, yalan ve demagojiyle kitleleri etkisinde tutma faaliyetine her dönem büyük a rl k veriyor. Halk iktidara gelmeden de devrimciler hiçbir zaman düflman n sahip oldu u ölçüde olanaklara sahip olamayacakt r. Buna karfl n gizlenmeye çal fl lan sömürü ve zulmün yaratt sonuçlar, kitlelerin yaflam nda yans - mas n buldukça, devrimcilerin bilinçlendirme faaliyetlerinin de sonuç al - c olmas zorunludur. flte bu noktada yay nlar m z gerek düflman n ideolojik sald r lar na, gerekse de solun çarp k, dogmatik ideolojik tutarl l ktan uzak yaklafl mlar yla mücadele etmede en önemli araçlardan biridir. ktidar hedefli mücadelemizde, ilerledikçe güçsüzleflmekte olan solun ve ilerlemeyi engellemeye çal flan düflman n ideolojik sald r lar da artacak, bu alanda da mücadele k zg nlaflacakt r. Savafl m zda sa a sola savrulmadan

17 Halk S n f 17 ilerlerken kitlelerin düflman n bu sald r lar ndan etkilenmesinin önüne geçmek, solun yan lg lar n gösterip, devrimci çizgiye çekebilmek için bu silah kullanmay çok iyi ö renmeli ve kullanmal y z. Yaln z ideolojik mücadele sadece sola karfl ya da düflman aç k sald r - lar n karfl sürdürülmez. Ayn zamanda saflar m zda yaflad m z onlarca sorunun, yap lamayan ifllerin, yerine getirilemeyen görevlerin dolay s yla geliflmenin önündeki engellerin temelinde burjuva ideolojisinin uzant lar vard r. flte dergi burjuva ideolojisinin içimizdeki bu uzant lar na, küçük burjuva zaaflar m za karfl mücadelede de bize yol gösterir. Buradan fluna gelece im. Dergiyi, di er yay nlar m z da mutlaka okumak gerekir ama sorun sadece okumakla da bitmiyor. Nas l okudu umuz, okudu umuzdan neyi ne kadar anlad m z, onun da ötesinde ç kard m z sonuçlar kendi yaflam m zla, çal flmam zla ne kadar bütünlefltirebildi imizdir esas önemli olan. Yoksa dergi sadece insanlar bilgilensin diye ç kar lm yor. flin bu yan da var elbette ama as l olan mücadeleye katk d r, onu gelifltirmeye hizmet etmektir. Dolay s yla okuduklar m z kendi e itimimizin bir arac olarak, üzerinde düflünerek, vermek istedi i sonuçlar ç kar p kavrayarak ve bunlar yaflam m zla, prati imizle karfl laflt r p bütünlefltirerek ele almal y z. - Evet dergiyi, yay nlar m z neden aksatmadan. Daha dikkatli okumam z gerekti i üzerine epeyce laf ettik ama birde meselenin öbür boyutu var. Bu yay nlar sadece biz okuyal m diye ç kar lm yor. Biz flöyle yada böyle bulup okuruz esas sorun halk n en genifl kesimlerine de bunlar ulaflt rmak. Mesela bizde epeyce bir mesafe kaydetmifltik ama epeydir bir süredir bir statüko olufltu san yorum dergi da t m nda iliflkilerimizin geliflmesine paralel bir art fl yok. Arada bir da t mda aksamalar, gecikmeler de oluyor. Öyle de il mi Ömer? - Do ru as l olarak da bizden kaynaklan yor tabii. Da t mla görevlendirdi imiz baz arkadafllar n denetimini gevflek tuttuk, arada bir benden kaynaklanan gecikmelerde oldu. - Bu iflin üzerinde çok daha ciddi durmal y z. Elbette denetim önemli ama bunu yan nda görevlendirdi imiz arkadafllar bu konuda e itmeliyiz. Sadece bu görevli olanlarla da s n rl de il tabii her okurumuzu ayn zamanda bir da t mc yapabilmeyi hedeflemeliyiz. Düflünün her okurumuz kendisinden baflka bir iki kifliye daha okutmaya bafllasa okur sayas ikiye üçe katlan r. Ama dedi im gibi önce meseleyi kavratmal y z. Her gün birçok insanla konuflur, perspektifimizi, düflüncelerimizi, yap - lacak çal flmalar tart fl r z. Yeni bir insan saflar m za katabilmek için gerçekleri, do rular kavratmaya çal fl r, bunun için defalarca anlat r z. Duydu umuz, yaflad m z olaylar aktar r, sonuçlar ç karmaya çal fl r z. fiimdi bir yandan bunlar yaparken halk bilgilendirmede, e itmede, ideolojimizi kavratmada ve iliflkimizi gelifltirmede önemli bir ifllev gören dergimizi da- t p okutmaya gerekli önemi vermemek kendimizle çeliflmek olmaz m? Belki bir çok okurumuzla çok defa dergide yaz lanlar n ancak birkaç sayfa-

18 18 Halk S n f s kadar oturup ya da ayaküstü tart fl yoruz. Halbuki orada hafta boyunca okunabilecek bizim anlatt m zdan, anlatabilece imizden çok konu var. Okuman n önemi üzerine o kadar tart fl yoruz peki baflka insanlar n üstelik örgütlemeye çal flt m z insanlar n buna ihtiyac yok mu? Anadolu'nun baz ilçelerinde, da t m n engellendi i yerlerde insanlar bir dergi alabilmek, ona ulaflabilmek için ne zahmetlere katlan yor, dört befl saat yol tepen oluyor, oysa bizim elimizde haz r dergi var, da tabilece imiz insanlar da var ama flu veya bu gerekçeyle bu görevi gerekti i gibi yerine getirmiyoruz. Olmaz bize yak flmaz bu. Dersten sonra tekrar iliflkilerimizi, da- t m a m z gözden geçirelim. Aksakl klar nereden kaynaklan yor bunu çözelim. Gerekiyorsa yeni bir düzenlemeye gidelim. Ama hepimiz birden bu ifle el at p önümüze bir hedef koyarak da t m art rmak için bir program ç karal m. Zaten yürüyüfller flimdilik sona ermiflken bu arada örgütlenmeye, e itime, kadrolaflmaya daha fazla zaman ay r p a rl k vermeliyiz. Neyse bunlar daha sonra tekrar konufluruz. fiimdi esas konumuza dönelim. Evet art k bizde diyorum yazma ifline bafllasak. - Ne yazmas Selim. - Dergiye yaz yazma Fatma Abla. Ömer'le daha önce az buçuk bu ifli yapmaya çal fl yorduk, bizde aksatt k. fiimdi hep beraber bu ifle bafllayal m. Siyasi arenada varoldu umuzdan bugüne kadar binlerce haber/yorum, yüzlerce perspektif, süreç de erlendirmesi, flehitlerimizin anlat m, kültür-sanat, mizah vb. yaz larla yay nlar m z sürdürürken büyük bir ço- unlu umuz onca yaz n n nas l olup da yaz ld n, kimlerin yazd n pek düflünmemizdir. Yaz yazma iflini hep bu alanda uzmanlaflm fl birilerinin ifli olarak düflünmüflüzdür. Yaz yazmay kendimizden uzak bir ifl olarak görmüflüzdür. Dahas, içinde yer ald m z bir eylemin haberini göremeyince hiç düflünmeden niye ç kmam fl diye sorar z. Oysa niye ç kmad n, niye yaz lmad n n yan t, ayn soruyu kendimize yöneltti imizde aç kça ortaya ç k yor. Yazd k m, ilettik mi, bilgilendirdik mi? Bu sorular karfl s nda ilk tepkimiz yine düflünmeden benim iflim de il, ben yazamam, yaz yazma ifli bana göre de il vb. diyerek ifli baflkalar na havale etmektir. Oysa b rak n ülkeyi oturdu umuz ilde bile her gün bir fleyler oluyor. Bazen ayn gün onlarca eylem, gösteri oluyor, halk n yaflad farkl farkl sorunlar oluyor. fiimdi s n rl olanaklara da sahip oldu umuz düflünülürse bu onlarca yere onlarca muhabir nereden bulunacak. Bulunsa bile sadece bu ifl için o kadar insan istihdam etmek gereksiz. - Belki hakl s n da Selim, bu ifl o kadar kolay m, ben hayat m da o tür bir yaz hiç yazmam fl m. - Valla bana da çok zor bir ifl gibi geliyor Selim Abi. - Gözünüzde büyütüyorsunuz da ondan Serpil. Herkes yazabilir. Üstelik bu bilip bilmemek, isteyip istememek meselesi de de il. Bunlar her devrimcinin yaflam n n, çal flmas n n do al bir parças ve görevleridir. Asl nda hiç yaz yazmam fl da de ilizdir. Mesela hiç mi mektup yazmad k. Mek-

19 Halk S n f 19 tup yazarken düflüncelerimizi, duygular m z ifade ediyoruz da dergiye yazarken mi bunu yapamayaca z? Üstelik okuyorsunuz iflte dergimizde ç - kan yaz lar öyle entelektüel dille yaz lm fl fleyler mi? Baflkalar yla nas l konufluyorsak, tart fl yorsak, nas l sözlü olarak anlat yorsak onu konufltu umuz gibi yaz yla ifade edece iz. Üstelik anlatma, tart flma konusunda aktif olan her devrimcinin, bunlar yaz ile çok daha genifl kesimlere, bire bir ulaflamayaca binlerce insana aktarmak olana n niçin de erlendirmesin? Meselenin özünde yaz yazman n nas l bir ifllevi oldu u konusunda düflünmemek vard r. Düflünülürse, istenirse yap l r. Ömer de önceleri böyle düflünüp ayak diriyordu ama ifle bafllay nca o kadar zor olmad n o da gördü. Mesela evvelki sene mahallede su ile ilgili kad nlar n bir gösterisi olmufltu. Onun haberini de Ayfle'ye yazd rm flt k. - lk kalemi elime al nca ben de epeyce u raflt m. 4-5 kez yaz p yaz p iptal ettim. Sonra Selim kalemi b rak ne olup bitti bana anlat dedi. Gayet rahat anlatt m. Sonra bana anlatt klar n hiç de ifltirmeyi düflünmeden aynen ka da yaz dedi. Öyle yap nca daha rahat yazd m sonra üzerinde düzeltme yap p gönderdik. - Demek ki hiç de düflündü ünüz gibi zor ifl de ilmifl. Ömer sen devam et istersen. - Büyük ço unlu umuz yaz yazma konusunda ben yapamam" derken iyi, baflar l, bütünlüklü, be enilecek bir yaz y yazamayaca m z düflünerek daha bafltan yaz yazma iflini tümüyle kendi d fl m zda görürüz. yi yazmak, yaz konusunda yetkinleflmek do ufltan bir yetenek de il, emek ile, çaba ile, kolektif tart flma ile araflt rma, bilgilenme ve srar ile mümkündür. Ama, b rakal m iyi, baflar l bir yaz y, alan m zda her tür geliflmeyi, olaylar haber haline getirmek için bile u raflmay z. Birbirimize anlat rken anlatt klar m z n önemini biliriz. Yazmaya gelince o kadar da önemli de- il deriz. Yani kendimiz için önemli gördü ümüz bir konuyu binlerce insanla paylaflman n önemini düflünmeyiz. Örne in flehit yoldafllar m z tan yan, onlarla birlikte çal flm fl ya da bir süre iliflkisi olmufl olanlar m z, an - lar n, flehitlerimizin tan k olduklar yönlerini, örgütle ve kitlelerle paylaflmamay nas l aç klayabilir. Yaflad m z bir çok tan kl, paylafl m, deneyimi kendimize saklamak gibi bir hakk m z olabilir mi? - E er biraz düflünürsek görülece i gibi, yazd m z her fley, ama her fley mutlaka bir ifle yarayacakt r. Çünkü mücadelenin içindeyiz, halk n içindeyiz. Dolay s yla olup biten her fley bizi de, dergiyi de, Parti'yi de ilgilendirir. Yazd klar m z n illaki aynen dergide ç k p ç kmamas da önemli de il. Bazen bir baflka yaz ya konu ya da malzeme olacakt r, bir çal flmada anlat lacak örnek bir olay olacakt r, bazen de bir perspektif yaz s n n ana konusunu oluflturabilecektir. Belki ileride ifle yarayacak bir bilgi olabilecektir. Tabii meseleyi sadece haber boyutuyla da düflünmemek gerekir. Mesela bizde de oldu u gibi çal flma yürütülen hemen ço u alanlarda, birimlerde günlerce tart fl lan, açt veya açabilece i olumsuzluklara önlem al nmaya çal fl lan zaaflar, eksiklikler olur. Bunlar giderilmeye çal fl l r.

20 20 Halk S n f Örne in, iliflkilerde bir sorun ç km flt r, uzun uzun yoldafll k iliflkileri üzerine konuflulur, tart fl l r. Örgüt insan gibi düflünme, sahiplenme vb. bir çok aç dan ele al n p detayland r l r. Hangi boyutta yaflan yordu sorunlar. Neresini ne kadar aflabildik, kavratabildik gözden geçirilir. Tüm bunlar yaflan r ama ayn ya da benzer sorunlar n baflka alanlarda, birimlerde de yafland veya yaflanabilece ini biliriz ama bunlar n tümünün ayn zamanda bir yaz konusu olabilece ini düflünmüyoruz. Neden olmas n? Oysa deneyimlerimizi, sorunlar ve üretebildi imiz çözüm yollar n yaln zca kendi birimimizde paylaflmakla kalmay p tüm insanlar m za aktarmak, yaflanabilecek sorunlar n çözümüne küçük de olsa katk da bulunmak, iç e itimimizi zenginlefltirecek, kollektif kültürümüzü gelifltirecektir. Bu sayededir ki her yazd m z yaz yeni bir bak fl aç s, de erlendirme ve sonuçlar ç karmam za katk sunabilir. - Birde meselenin katk da bulunman n, paylaflman n yan nda kendimizi gelifltiren boyuta da var. Yazarken ayn zamanda ö renir gelifliriz. - Ömer deneyiminden ders ç karm fl. Hadi devam et o zaman. - Hangi kapsamda olursa olsun bir konuda yazarken en basit haliyle bile düflüncemizi yo unlaflt r r z. Neyi, ne kadar biliyor, neyi bilmiyor oldu- umuzu çok aç k görürüz. Bu sonuç bile geliflmemizin bafllang c d r. Bilmedi imizi ö renmek, bir yaz için ön bilgileri toparlamak, bilgi birikimlerimizi sürekli zenginlefltirecektir. Yaz ya aktar rken yorumlamak, de erlendirmelerimizin tutarl l n, eksikli ini görmek, do ru düflünceyi kavramak için çaba içine girmemizi sa layacakt r. Do ru ve sistemli düflünebilme, olaylar çok yönlü de erlendirebilme, aralar ndaki ba lant lar kurabilme yetene imizi gelifltirecektir. Ayn zamanda yazd kça ufkumuz geniflleyecek, gözlemci sorgulay c yanlar m z ve duyarl l m z artacakt r. Hiç kimseyle paylaflma koflullar n n olmad durumda bile yaz yazmak kendimizi tan mam zda, eksiklerimizi, yanl fllar m z görmemizde bize yard mc olacakt r. Haf zada kalan haliyle düflünceler yüzlerce etken ile farkl lafl r, geliflir ya da geriler. Yazmak düflüncelerimizi somutlamak ve kal c hale getirmektir. Bir süre sonra geriye dönüp bakt m zda geçmiflte yaz y yazd m z zaman neyi ne kadar, nas l kavram fl oldu umuzu, flimdi ise ayn konu hakk nda ne düflündü ümüzü çok daha net görebiliriz. - Siz flimdi ne kadar m r n k r n etseniz de esas nda yazma faaliyetinden uzak duran bir devrimci düflünülemez. Mücadelenin herhangi bir sürecinde faaliyet yürüttü ümüz herhangi bir görev nedeniyle mutlaka elimize ka d kalemi almak zorunday z. En yal n haliyle düflündü ümüzde bile her durumu sözlü ifade etme olana m z n olmad görülecektir. Bir flekilde yaz l aktarmak durumunda oldu umuz bir çok iliflki biçimiyle karfl - laflabiliyoruz. En basitinden mesela meclis çal flmas n ele alal m. Burada mecliste görevli arkadafllar m z var. Yar n bir bildiri vb. Bir fley yazmak zorunda kald n zda ne yapacaks n z. fiimdiye kadar o ifli Ömer'le ben üstlendik ama bu hep böyle gidecek anlam na gelmez, gelmemeli de. Biz olmad m zda ne olacak? Olsak bile mecliste çal flma yürüten her arkadafl -

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran

BÜTÜN YAZILAR. Mahir Çayan. Bütün Yaz lar - Mahir Çayan YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR. Boran. Boran MAH R ÇAYAN YOLUMUZ ÇAYANLARIN YOLUDUR BÜTÜN YAZILAR Yaz lar - Mahir Çayan Devrim yolu engebelidir, dolambaçl d r, sarpt r... Kurtulufl bayra bu yolu t rmanan gerillalar n birbirine iletmesi ile oligarflinin

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde

Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 139 17 fiubat 2008 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Kad n Ne ktidar n Ne de Erke in Halk yak l r, onlar tüccarl k peflinde Kölesidir! www.yuruyus.com Say

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak

Adalet KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ SOSYAL ZMDED R! Savc lar, hakimler! Adalet. Adalet. Polisin, M T in pis ifllerine. ortak KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ AB de de il, oligarflik düzende de il, ABD nin Ortado u ya müdahalesinde de il Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 124 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.net

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de 8 Kasım Kadıköy Istanbul

Detaylı

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi,

seyretti i kıta durumundaydı. Bu çeliflki ve hareketlili in bugün geri kalmıfl, ÖZGÜRLÜ ÜN SÖNMEYEN ATEfi, AYLIK S YAS GAZETE > YIL: 3 > SAYI: 10 > Mart-Nisan > 2006 Fiyat : 2 Euro 16. KONGREYE DO RU 16. Kongremizi örgütlerken, dünden bugüne ve bugünden yarına, üzerinde geliflim gösterdi imiz zeminin mirası

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com

Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Sanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat Dergisi www.sanatcephesi.org sanatcephesi@gmail.com Y l: 3 - Ocak 2011 - Say : 6 Süresi: Üç Ayda Bir Yay mlan r Fiyat : 7 TL Sahibi: S rr Öztürk Yaz flleri Müdürü:

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı