Türkiye nin coğrafi konumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin coğrafi konumu"

Transkript

1 Türkiye nin coğrafi konumu

2 Türkiye nin matematik konumu

3

4 Türkiye nin kıtalara ve okyanuslara göre konumumu

5 1) Türkiye nin en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 paralellik fark vardır. Kuş uçumu uzaklık 666 km dir. ( 111x6=666km)

6 2) Türkiye, doğu meridyenleri arasında yer alır. Buna göre; En doğusu ile en batısı arasında yerel saat farkı 76 dakikadır.

7 3) Orta kuşakta yer aldığı için dört mevsim görülür ve güneş ışınları hiçbir zaman 90 açıyla düşmez.

8 4) Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. ( KYK de olduğu için)

9 5) Yaz döneminde Iğdır yakınlarından geçen 45 doğu meridyeni Kış döneminde ise İzmit ten geçen 30 doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat olarak kullanılmaktadır.

10 b) Özel konumun sonuçları: 1. Türkiye ortalama yükseltisi 1132 m dir. Yükseltinin fazla olması; sıcaklığın düşmesine, tarım alanların daralmasına, Akarsuyun akış hızının fazla olmasına neden olmaktadır.

11 2) Türkiye yüzölçümünün %50 den fazlası 1000 m üzerindedir

12 2) Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerin yakınlaştığı yerde bulunur. Üç kıta arasında doğal köprü konumundadır.

13 4.Zengin petrol yataklarına sahip ortadoğuya yakın olması gelişmiş Avrupa ülkeleri arasında olması ticari önemini artırmıştır.

14

15 5.Dağların kıyıya paralel uzanması ulaşımı olumsuz yönde etkilemiştir. Örnek: Karadeniz ve Akdeniz de dağların paralel uzanması

16 6) Jeolojik yapısıda ekonomisini önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye de demir, krom, bakır, bor vb. maden yatakları bulunur. Türkiye maden haritası

17 7) Karadenizi Akdeniz e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Türkiye nin boğazların geçişinden gelir elde etmesi ve dünya konjöktüründe önemini artıyor. Türkiye nin kara sınırı ve kıyı uzunlukları

18 8) Türkiye nin kuzeyinde Karadeniz, güney ve batısında Akdeniz, İç ve Doğu bölgesinde karasal iklim görülür. İklim çeşitliliği tarım ürünlerininde çeşitlenmesine neden olmuştur.

19 9) Akdeniz İkliminde daha çok pamuk, turunçgil, muz, susam, yer fıstığı gibi ürünler yetiştirilir. Karadenizde ise; çay, fındık, mısır yetiştirilir

20

21 TÜRKİYE NİN OLUŞUM SÜRECİ 1. paleozik Paleozoikte bol yağışlara oluşan gür bitki örtüsünün kalıntıları, zaman içinde zonguldak çevresinde taşkömürü yataklarının oluşumunu sağlamıştır.

22 Türkiye deki başlıca masif alanları: Trakya da Yıldız, 1) Batı Anadolu da Saruhan-Menteşe, 2) İç Anadolu da Kırşehir, 3) Doğu Anadolu da Bitlis, 4) Güneydoğu Anadolu da Mardin- Derik, 5) Akdeniz Bölgesinde Anamur-Alanya arası 1. jeolojik dönem oluşan arazilere masif denir. yüzeye çıkan tortulların paleozoik arazilerin temelini oluşturmuştur. Tortullar zamanla metamorfizmaya uğrayarak masif alanları oluşturmuştur.

23 Kuzeyinde Rusya ve Sibirya kütleleri ile güneyinde Afrika ve Arabistan kütlelerin bulunduğu Türkiye, Tethys( tetis) denizinin yer aldığı geniş tortullanma alanında oluşmuştur.

24 2. mezozoik Paleozoikten kalma araziler aşındırılıp tetyhs denizin tabanındaki çukurlarda birikmiştir. Böylece Anadolu peneplen haline gelmiştir. Toros dağlarının batı bölümünde, Güneydoğu torosların güney kesiminde, Doğu Anadolu da genç volkan örtülerinin altında uzanan kısmında, Mercan dağlarında görülür.

25 3. tersiyer İç Anadolu da ve Doğu Anadolu daki tuz yatakları ile Güney Doğu Anadolu daki petrol yatakları bu dönemde oluşmuştur.

26 Kuzey Anadolu ile Toros Dağları oluşmuştur. Anadolu yarımadası toptan yükselmeye uğramış, Türkiye nin önemli bir bölümü kara haline gelmiştir.

27 Kuzey-Güney yönlü sıkışmaların etkisiyle fay hatları oluşmuştur. 1.KAF: Kuzey Anadolu Fay Hattı DAF: Doğu Anadolu Fay Hattı BAF: Batı Anadolu Fay Hattı

28

29 nemli ve sıcak iklim koşullar altında gür ormanlar yetişmiş, bu gür ormanlar linyit yataklarının oluşmasını sağlamıştır.

30 Alp- Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur.

31 Bu zamanın başlarından itibaren Arabistan platformu kuzeye doğru kayarak, Doğu Avrupa platformu ile karşılaşmış, karşılaşma alanlarında kıvrımlar oluşmuştur. Türkiye ve çevresindeki levha hareketleri

32 Türkiye nin yer aldığı saha genel olarak Alp-Orojenik kuşağının Akdeniz bölümüdür.

33 a) Türkiye nin bugünkü görünümünü tamamladığı dönemdir. b) Delta ovaları, birikinti konileri, ovalar, vadiler oluşmuştur. 4. Jeolojik dönem: Kuaterner

34 İstanbul boğazı 1. Ege Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur

35 Çanakkale boğazı

36 Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı'nın iki katıdır ve en dar yeri orta tarafında 1300 m'dir. Burasıgüneyde Çanakkale kenti kuzeyde Kilitbahir'in olduğu yerdir. Boğazın en geniş yeri 7 km, uzunluğu 60 km'dir. En derin noktasının derinliği 106 metre olan boğazın ortalama derinliği 65 metredir. Batı yakasını Gelibolu Yarımadası, doğu kıyılarını Biga Yarımadası oluşturur.

37 2. Sık sık iklim değişmeleri olmuş, zamanın sonlarında iklim bugünkü şekline dönüşmüştür.

38 Dördüncü Zaman'ın Yeryüzündeki toprakların %30'undan fazlasının buzlarla kaplandığı bir dönemidir. Pliyosen Çağ ile Holosen Çağ arasında yer almaktadır. buzul çağları dördüncü zaman olan kuaternerin ilk ve en uzun evresidir.

39 3. İç Anadolu ve Doğu Anadolu daki volkanik dağlar ile Ege deki Kula volkanları gibi önemli yer şekilleri oluşmuştur.

40

41 Orojenik hareketlerle meydana gelen dağlar Orojenez dağ oluşumu hareketidir. Yeryüzünün yüksek kesimleri aşınma, çukur bölgeleri ise birikme alanıdır. Çoğunlukla esnek olan bu tabakalar kara kütlelerin yan basınçla sıkıştırmaları sonucu kıvrılarak kıvrım dağları oluşur.

42 Bu nedenle yeryüzünün yüksek kesimlerinden dış kuvvetler (akarsu, sel suları, buzullar vs.) tarafından aşındıran malzemeler derin deniz çukurlarında zamanla birikerek tortul tabakaları oluşturur.

43 Kuzey Anadolu dağlarını oluşturan başlıca kıvrımlar; Küre, Canik, Giresun, Rize, Köroğlu, Çamlıbel, Çimen, Mescit ve Yalnızçam dağlarıdır. Toroslar ı ise oluşturan kıvrımlar ise; Akdağ, Bey dağları, Barla dağı, Sultan, Dedegöl, Geyik, Bolkar, Aladağlar ve Güneydoğu Toroslardır. Bunların dışında İç Anadolu, Ege nin doğusu ve doğu Anadolu da da bu tür dağlara rastlanır.

44 Türkiye de orojenik hareketler sonucu oluşan kıvrım sıradağlara en güzel örnekler Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar dır.

45 Orojenik hareketler sonucunda tortul tabakaların sert olanları kıvrılamadıkları için kırılır. Bu kırılmalar sonucu blok halinde yüksekte kalan kısıma horst ve bu oluşumların arasında kalan kısıma graben denir.

46 Ege bölgesinde kuzeyden güneye doğru; Yunt, Madra, Boz, Aydın ve Menteşe dağlarıdır.

47 Bu dağların arasında yer alan Bakırçay, Gediz, küçük ve büyük menderes ovaları ise graben özelliğindedir.

48 VOLKANİK DAĞLAR Yerin derinliklerinde bulunan mağmanın yeryüzüne doğru hareket etmesine volkanizma denir.

49 Türkiye de ikinci jeolojik zamanda deniz altı volkanizması şeklinde görülen volkanik olaylar, üçüncü jeolojik zamanda yeryüzünde de görülmeye başlamıştır. Türkiye de volkanik dağların en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Başlıcaları; Nemrut, Süphan, Tendürek, Büyük ve Küçük Ağrı dağıdır. Ayrıca Allahüekber, kargapazarı ve bingöl dağları

50 İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağlar; Karadağ, Karacadağ, Hasan, Melendiz, Erciyes dağıdır. Güney doğu Anadolu da Karacadağ ve EgeBölgesinde ise; Kula(Manisa), Akdeniz Bölgesinde ise Antakya-Karaman Maraş oluğunda Hassa (Hatay), Ceyhan ın doğusunda volkan konileri görülür.

51 Türkiye nin platoları Yüksekte kalan kesimlerin akarsular tarafından parçalanması sonucunda oluşan düzlüklere plato denir. Türkiye nin tersiyerde yükselmesiyle birlikte plato yönünden zengin olmasını sağlamıştır. Türkiye deki platolar genelde yatay tabakalı tortul arazilerde ve bazalt lavlar üzerinde oluşmuştur. İç Anadolu platoları; Cihanbeyli, Obruk, Haymana, Bozok, Uzunyayla dır. Bu platolar yatay uzanışlı, killi, kireçli tabakalar üzerinde oluşmuştur. Ortalama yükseltileri m arası Doğu Anadolu daki platolar; Erzurum, Kars, Ardahan platolarıdır. Bu platolar m üzerindedir. Lav örtüleriyle kaplı volkanik arazilerde görülür.

52

53 Türkiye nin bazı platoları ve yükseltileri

54 Güney Doğu Anadolu da Fırat ve kolları tarafından parçalanmış Gaziantep ve Şanlıurfa platoları Akdeniz bölgesinde karstik araziler üzerinde oluşumu olan Taşeli platosudur. Marmara bölgesinde Çatalca-Kocaeli platosu masif araziler üzerindedir.

55 TÜRKİYE NİN OVALARI Çevresine göre alçakta kalan, vadilerle parçalanmamış geniş düzlüklere ova denir. Ovaların eğimi oldukça azdır. Ovaların oluşumunda tektonik, akarsular, volkanizma ve karstik olaylar etkilidir. Türkiye deki ovalar kıyı ve iç bölgelerdeki ovalar diye 2 ye ayrılır.

56 Karadeniz kıyısındaki ovalar: sakarya ovası: Sakarya Ovası tipik delta ovası şeklinde değildir. Daha çok taban seviyesi ovası özelliğindedir. Nehrin ağız kısmında küçük bir delta ovası bulunur. Bafra ovası: Kızılırmak Nehri nin ağız kısmında oluşmuştur. Önceleri bataklıklar kaplı olan bu ova, bataklıkların kurutulmasıyla önemli bir tarım alanı haline gelmiştir. Ayrıca delta üzerinde birçok irili ufaklı göl vardır. Çarşamba ovası: Yeşilırmak Nehri nin ağız kısmında oluşmuş ova dır. Yeşil ırmak Nehri nin, üzerinde menderesler yaptığı bu ova önemli tarım alanıdır.

57 Ege bölgesindeki ovalar Meriç Deltası: Marmara Bölgesi nde yer alan bu ova, Meriç nehrinin Ege Denizi ne döküldüğü kıyıda oluşmuştur. Bakırçay Deltası: Bir graben alanı içinde akan Bakırçay ın taşıdığı alüvyonların, Çandarlı Körfezi ni doldurmasıyla oluşmuştur. Gediz Deltası: Gediz Nehri nin taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi nin kuzeybatısında birikmesiyle oluşmuştur. Küçük Menderes Deltası: Küçük Menderes grabenin ağız kısmında, nehrin getirdiği alüvyonların birikmesiyle oluşmuştur. Büyük Menderes Deltası: Ege bölgesinin en büyük akarsuyu olan Büyük Menderes in ağzında oluşmuştur. Not: Ege Bölgesi ndeki deltalar fay hatları üzerinde oluştukları için birinci derece deprem alanlarıdır Batı Anadoludaki ovalar, genelde dördüncü jeoloji zamandaki horsgrabenlerin sonucudur. ege bölgesi nin güneydoğusunda karstik olayların etkisiyle oluşan ovalar bulunur. Bu ovaların en önemlileri denizli, Tavas ve Çivril

58 Akdeniz Bölgesi ndeki delta ovaları: Çukurova deltası: Seyhan ve Ceyhan akarsuların taşıdığı malzemeler sonucu oluşmuştur. Türkiye nin en büyük ve en verimli delta ovasıdır. Deltanın doğu kesimi Ceyhan batı kesimi ise Seyhan ırmağı tarafından oluşturulmuştur. Ovanın kıyısında çok sayıda kıyı set gölleri( lagün), kıyı kordonları ve kumullar yer alır. Göksu ovası: Taşeli platosu derin vadilerle parçalayan Göksu Nehri nin taşıdığı alüvyonları deniz içerisinde biriktirmesiyle oluşmuş bir ovadır. Not: Akdeniz kıyılarında Dalaman-Köyceğiz, Gökova ve Asi nehirlerinin oluşturduğu küçük delta ovaları da bulunur.

59 1. KIYI OVALARI Akarsuların taşıdıkları malzemeler deniz içerisinde biriktirmesi sonucunda oluşan ovalardır. Bu ovalar delta ovası olarak bilinir. Delta ovalarının oluşabilmesi için; kıyının sığ( derin olmayan) olması, Akarsuyun yeterli miktarda alüvyon taşıması, Gel-git olayının olmaması gerekir. Kıyı akıntılarının etkili olmaması gereklidir.

60 İÇ BÖLGELERDEKİ OVALAR İç bölgelerdeki ovaların oluşumu: Türkiye de üçüncü zamanda oluşan kıvrılma olaylarından sonra, dördüncü zamanın başlarında Anadolu toptan yükselme ve çökmeye uğramıştır. Bu olayların sonucunda da çöküntü ovaları üzerinde göller oluşmuştur. İlerleyen zamanlarda göllerin suları çekilmiş, akarsuların biriktirme faaliyeti artırmıştır. Akarsuların taşıdığı alüvyonlar eski göl tabanlarında birikmiş ve ovalar oluşmuştur.

61 İç Anadolu bölgesindeki ovalar İç Anadolu Bölgesi ndeki ovalar da genellikle tektonik oluşumludur. Bu ovaların başlıcaları; Konya, Ereğli, Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Develi,( volkanik) Çubuk( Ankara) ovalarıdır. Bu ovaların en büyüğü Konya ovası dır. Türkiye nin en önemli tahıl üretim alanı olan bu ovada ve çevresinde genç volkanik şekillere rastlanır. Not: Kayseri- Develi ovaları, Erciyes dağından püsküren volkanik malzemelerden olşmuşlardır.

62 Doğu Anadolu Bölgesi ndeki ovalar Bu bölgenin kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu fay hattı boyunca oluşmuş Erzincan ve Erzurum ovaları ile Doğu Anadolu fay hattı boyunca oluşmuş; Amik, Elbistan( Maraş), gölbaşı, Malatya, Elazığ, Muş, Bulanık, Bingöl, Ardahan ve Iğdır ovalarıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki Ovalar Bölgedeki ovalar çöküntü şeklinde oluşmuşlar. Bu ovalar bölgenin güneyinde yer alır. Bu ovalar; Nizip, Suruç, Altınbaşak( Harran) ve Ceylanpınar ovalarıdır.

63 Akdeniz Bölgesi ndeki ovalar Akdeniz Bölgesi nin iç kesimlerindeki ovalar ise büyük ölçüde tektonik ve karstik olayların birlikte etkisiyle oluşmuştur. Bu ovaların başlıcaları: Amik( tektonik), burdur, Isparta Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Elmalı, Kestel, Gelendost, Gençali ve Gembos ovaları karstik oluşumludurlar.

64 Türkiye nin ovaları

65 Türkiye nin bazı ovalar ve yükseltileri

66

67 Türkiye de akarsuların oluşturduğu yerşekilleri 1) vadiler 1A) Çentik vadi: Yüksek yerlerde görülür.

68 1B) Boğaz ( yarma) vadi: Genellikler dağların kıyıya paralel uzanması sonucunda dağların yarılmasıyla oluşurlar. Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle, Fırat, Seyhan, Ceyhan, Sakarya gibi akarsular Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar da dar ve derin vadiler oluşmuştur.

69 1c) Asimetrik vadi

70 1d) Kanyon vadi: En çok Akdeniz de karstik arazilerde görülür. En tanınmış olanları Ihlara, Göksu ve Köprülü

71 Ihlara vadisi

72 Ihlara vadisi

73 Köprülü kanyonu

74 Köprülü kanyon

75 1e) Tabanlı vadi: İç bölgelerde akarsularının orta çığırlarında yatak eğiminin azaldığı yerlerde görülür.

76 Manavgat şelalesi( Antalya) 2) Şelale (çağlayan) : Akarsuların yataklarındaki eğim kırıklarından aşağıya doğru düşerek şelaler oluşmuştur. Düden, Kurşunlu, manavgat( anatalya), tortum(erzurum), muradiye(van)

77 Muradiye şelalesi ( van)

78 Tortum şelalesi

79

80 3) Dev kazanı: şelalerin düştüğü yere denir.

81 Peribacası, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ortaya çıkan oluşumdur. Peribacaları konik gövdeli olup, tepe kısımlarında bir kaya bloku bulunmaktadır. Çapları ise 1 m ile 15 m arasında değişmektedir. 1 m'den küçük olan ve 15 metreden büyük olan oluşumlar peribacası olarak değerlendirilmemektedir.

82 Menderes: Akarsular eğimlerinin azaldığı yerlerde kıvrılarak akması sonucunda oluşurlar. en güzel örnekleri ege bölgesindeki Bakırçay, Küçük ve Büyük Menderes ile Gediz ırmaklarıdır.

83 Büyük menderes

84 4) Bandlands( kırgıbayır): İçkesimlerde özellikler sağanak yağışların görüldüğü yarıkurak bölgelerde sık görülür. Kanada Drumbandlands

85 (a)geniş bir taşkın düzlüğü bulunan bir ırmak. (b) Irmak aşağı doğru aşındırır ve daha aşağı bir düzeyde yeni bir taşkın düzlüğü meydana getirir. Peneplen(yontukdüz): sadece marmara bölgesinde görülür.

86 Eski, daha yüksekte duran taşkın düzlüğü kalıntıları ise akarsu taraçalarıdır. (c) Irmak aşağı doğru yeniden aşındırdığında başka bir akarsu taraçası düzeyi oluşur. Seki( taraça): Murat, Kızılırmak, Gediz ve Büyük Menderes nehirlerinin bazı bölümlerinde görülür.

87

88 1) Delta: akarsuların taşıdıkları malzemeleri, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan üçgene benzeyen düzlüklerdir.

89

90 2) birikinti ovası: Dağ yamaçlarından düzlüğe inen akarsuların taşıdıkları malzemeleri eğimin azaldığı yerlerde oluşan yarım koni şeklidir. Koninin genişlemesi sonucu birikinti yelpazesi oluşur.

91 Birikinti konisi

92 3) Dağ eteği ovası: Birikinti yelpazelerin zamanla genişlemesi sonucunda birleşerek dağ eteği ovası oluşur

93 4) Dağ içi ovası: Akarsuların taşıdıkları malzemelerin eğimin azaldığı dağ içi çukur alanlarda biriktirmesiyle oluşurlar.

94 5) Irmak adası: akarsu eğiminin azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde taşınan alüvyonların ve kumların küçük adacıklar biriktirmesiyle oluşur.

95 Türkiye deki akarsuların genel özellikleri Akarsuların boyları kısadır. Denize kapalı olan iç bölgelerde kapalı havza oluşmuştur. En uzun boylu akarsular, Fırat ve Dicle dir. Akarsuların akış yönü doğu-batı doğrultusundadır.( dağların uzanışına paralel) Ege bölgesindeki akarsular graben içinde aktıkları için denge profiline yaklaşmışlar. Karadeniz kıyısı hariç, akarsuların büyük çoğunluğu düzensiz rejimlidir. Balıkçılık yönünde önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye yakın jeolojik dönemde oluştuğu için akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Bu yüzden yatak eğimleri fazladır. Yatak eğimleri fazla olduğu için de; akış hızları fazla, enerji potansiyeli yüksek, aşındırma güçleri ve taşıdıkları alüvyon miktarı fazladır. ulaşıma elverişli değildir.

96 A. RÜZGARLARIN OLUŞTURDUĞU AŞINDIRMA VE BİRİKTİRME ŞEKİLLER Rüzgârlar bitki örtüsünün cılız olduğu, toprağın kuru ve kumlu olduğu, iklimin kurak, yarı kurak olduğu yerlerde etkili dış kuvvettir. RÜZGAR AŞINDIRMA ŞEKİLLERİ: Mantar kaya, tafoni, yardang ve şahit kayadır. 1. MANTARKAYA (ŞEYTAN MASASI) Rüzgarlar taşıdığı malzemelerle kayaların alt kısımlarına çarparak aşındırırlar. Sonuçta farklı aşınma sonucu mantara benzeyen kayalar ortaya çıkar. Yurdumuzda daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde görülür

97 2. TAFONİ Kayaçların sular tarafından çözünen kısımları rüzgar tarafından aşındırılır. Böylece kayaç içinde kavuklar meydana gelir.

98 3. YARDANG Zemindeki farklı dirence sahip tabakalar arasındaki kolay aşınabilen kısımların aşınarak ortadan kalkması sonucu oluşan girintili çıkıntılı bozuk kayalık yüzeylerdir.

99 RÜZGAR BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ: Lös, kumul ve barkandır. 1. LÖS Rüzgarın taşıdığı ince boyuttaki malzemeleri hızının azaldığı yerde biriktirmesiyle oluşan depolardır. 2. KUMUL (KUM TEPELERİ) Kum tanelerinin oluşturdukları yığınlara kumul denir.

100 3. BARKAN Rüzgarın biriktirmesi sonucu meydana gelen hilal biçimindeki şekillerdir. NOT: Rüzgarların en etkili olduğu bölgeler çöllerdir. Türkiye de ise en etkili oldukları yerler İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. Rüzgarlar iklimin kurak veya yarıkurak olduğu bitki örtüsünün cılız veya hiç olmadığı yerlerde en etkilidir

TÜRKİYENİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Türkiye'nin jeomorfolojik Gelişimi (Yer şekillerinin Ana Hatları)

TÜRKİYENİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Türkiye'nin jeomorfolojik Gelişimi (Yer şekillerinin Ana Hatları) TÜRKİYENİN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Türkiye'nin jeomorfolojik Gelişimi (Yer şekillerinin Ana Hatları) Genetik Şekil Toplulukları 1- Tektonik Topografya 2- Akarsu Topografyası (Flüvial Topografya) 3- Volkan

Detaylı

Akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir?

Akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir? On5yirmi5.com Akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir? Akarsular yeryüzünün şekillenmesinde en etkili olan dış kuvvetlerdir. Çünkü, kutup bölgeleri, çöller ve dağların yüksek kısımları dışında

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ COĞRAFYA TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ JEOLOJĠK DEVĠRLER I. Jeolojik Zaman (Paleozoik) Masif (sert) kütleler oluģmuģtur (Bitlis, Yıldız Dağları, Saruhan-MenteĢe, KırĢehir, Mardin ve Kastamonu-Daday) TaĢkömürü

Detaylı

JEOMORFOLOJİ DIŞ KUVVETLER AKARSULAR

JEOMORFOLOJİ DIŞ KUVVETLER AKARSULAR JEOMORFOLOJİ DIŞ KUVVETLER AKARSULAR A. AKARSU AŞINIM ŞEKİLLERİ 1. VADİ: Akarsuların aşındırarak içinde aktığı, sürekli inişi olan yatağına denir. Vadi Tipleri: a. Çentik ( v biçimli) vadi: Akarsu yatak

Detaylı

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni DIŞ KUVVETLER Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri Akarsu aşınım şekilleri Akarsu birikim şekilleri Yer altı suları ve kaynaklar Karstik aşınım ve birikim şekilleri Buzul aşınım ve birikim şekilleri* Dalga

Detaylı

Akarsular ve oluşturduğu şekiller

Akarsular ve oluşturduğu şekiller Akarsular ve oluşturduğu şekiller akarsular Yeryüzünde doğal bir yatağa bağlı olarak akan su kütlelerine denir. Seyelan da akış belli bir yatağa bağlı olarak meydana gelmez yeryüzünü kaplarcasına bir örtü

Detaylı

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2.

Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere COĞRAFİ KONUM denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır. 1. Matematik Konum 2. Özel Konum 1. Türkiye nin Matematik (Mutlak) Konumu Türkiye nin Ekvatora ve başlangıç

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ KPSS Türkiye Coğrafyası Harita Seti Doğu ATEŞ 1 2 Değerli KPSS adayları, İlk kez 2007 yılında hazırladığımız Türkiye coğrafyası harita seti, 2007-2008 - 2009 yıllarında yüzbinlerce kez indirilmişti. İlerleyen

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AKARSULAR

AKARSULAR AKARSULAR Dünya yüzeyinin şekillenmesi açısından en önemli pay hiç şüphesiz akarsulara aittir. Yüzeydeki sularının bir yatak içinde toplanıp akmasıyla oluşurlar. Akarsuyun doğduğu yere akarsu kaynağı,

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR.

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR. COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER TRAKYADA YILDIZ DAĞLARI MASİFİ İÇ ANADOLUDA KIRŞEHİR MASİFİ DOĞU ANADOLUDA BİTLİS MASİFİ EGEDE SARUHAN MENTEŞE MASİFİ KASTAMONUDA DADAY-DEVREKANİ

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir. İç Kuvvetler Enerjisini yerin içinden (magma) alan güçlerdir. İç güçlerin oluşturduğu yer şekilleri dış güçler tarafından aşındırılır. İç güçlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareket denir.

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

YERYÜZÜNÜ ŞEKİLLENDİREN DIŞ KUVVETLER

YERYÜZÜNÜ ŞEKİLLENDİREN DIŞ KUVVETLER ADI SOYADI: Dış Kuvvetler: Enerjisini Güneşten alan ve yeryüzünü aşındırma, taşıma ve biriktirme şeklinde şekillendiren kuvvetlerdir. Akarsu, rüzgâr, dalga, buzul gibi ** AKARSULAR ** Yeryüzünün şekillenmesinde

Detaylı

YER KABUĞUNUN TARĠHĠ SÜRE- YIL BAŞLICA OLAYLAR ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN)

YER KABUĞUNUN TARĠHĠ SÜRE- YIL BAŞLICA OLAYLAR ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN) YER KABUĞUNUN TARĠHĠ DÖRDÜNCÜ ZAMAN KUATERNER ZAMANLAR BUZUL ÇAĞI SONRASI (POSTGLASİYA L) BUZUL ÇAĞI (PLEİSTOSEN) SÜRE- YIL 2,5 Milyon BAŞLICA OLAYLAR İklimin giderek ısınarak bugünkü şartlara geçişi.

Detaylı

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER JEOLOJİ İÇ KUVVETLER Enerjisini yerin içindeki mağmadan alan güçlere iç kuvvetler denir. İç kuvvetlerin etkisiyle orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler meydana gelir. İç kuvvetlerin oluşturduğu

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

TÜRKİYE NİN YER ALTI SULARI ve KAYNAKLARI

TÜRKİYE NİN YER ALTI SULARI ve KAYNAKLARI TÜRKİYE NİN YER ALTI SULARI ve KAYNAKLARI Yer altı Suları; Türkiye, kumlu, çakıllı ve alüvyal sahalar ile başta karstik alanlar olmak üzere, geçirimli kayaçlara bağlı olarak yer altı suları bakımından

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar.

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar. BÖLÜM 6 Yerin Şekillenmesi (İç Kuvvetler) 1. Dünya nın iç yapısı hakkında en kapsamlı bilgileri... verir. Bu bilgilere göre, Dünya, iç içe bir kaç küreden oluşmuştur. Buna göre, yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ. ekrem keskin

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ. ekrem keskin TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ ? DÜNYA NIN OLUŞUMU I. Jeolojik Zaman : Türkiye de ve dünyada En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.kırşehir, Bitlis, Yıldız Dağları, Menteşe Dağları, Zonguldak

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

2. TAFONİ Kayaçların sular tarafından çözünen kısımları rüzgar tarafından aşındırılır. Böylece kayaç içinde kavuklar meydana gelir.

2. TAFONİ Kayaçların sular tarafından çözünen kısımları rüzgar tarafından aşındırılır. Böylece kayaç içinde kavuklar meydana gelir. GÜNEŞ'TEN GELEN GÜÇ: DIŞ KUVVETLER Dış kuvvetlerin etki alanını iklim belirler. Başlıcaları rüzgârlar, akarsular, yer altı suları, buzullar, dalgalar ve akıntılardır. A. RÜZGARLARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ VE İKLİMİ TEST

TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ VE İKLİMİ TEST 1.Türkiye, Japonya ile birlikte ortalama yükseltisi fazla olan ülkeler içinde yer alır. Aşağıda verilenlerden hangisi, Türkiye nin yükselmesinde etkili değildir? A) Epirojenez B) Orejenez C) Volkanizma

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Yazı Menu. - Ülkemizdeki Göller. - Türkiyedeki Göl Çeşitleri. - Doğal Göller. 1 - Tektonik Göller. 2 - Karstik Göller.

Yazı Menu. - Ülkemizdeki Göller. - Türkiyedeki Göl Çeşitleri. - Doğal Göller. 1 - Tektonik Göller. 2 - Karstik Göller. Yazı Menu - Ülkemizdeki Göller - Türkiyedeki Göl Çeşitleri - Doğal Göller 1 - Tektonik Göller 2 - Karstik Göller 3 - Set Gölleri 4 - Volkanik Göller 5 - Sirk Gölleri - Baraj Gölleri Ülkemizdeki Göller

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Toprak oluşumu ve toprak türleri

Toprak oluşumu ve toprak türleri On5yirmi5.com Toprak oluşumu ve toprak türleri Toprak oluşumu ve toprak türleri nelerdir? Yayın Tarihi : 13 Kasım 2012 Salı (oluşturma : 3/1/2017) -Toprağın oluşması için önce kayaların çözünmesi gerekir.

Detaylı

MARMARA VE EGE BÖLGESİ

MARMARA VE EGE BÖLGESİ BÖLGELER KONUŞUYOR Yurdumuzda 7 coğrafi bölge vardır. Bu bölgelerin genel özellikleri aşağıda verilmiştir. Lütfen önce dikkatlice okuyup daha sonra deftere yazınız. KARADENİZ BÖLGESİ: Ben Karadeniz Bölgesi

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

JEOMORFOLOJİ DIŞ KUVVETLER

JEOMORFOLOJİ DIŞ KUVVETLER JEOMORFOLOJİ (YER ŞEKLİ BİLİMİ) DIŞ KUVVETLER AKARSU TOPOĞRAFYASI AKARSU Yeryüzünün şekillenmesinde en etkili dış kuvvettir. Akarsuyun doğduğu yere kaynak, denize, göle veya okyanusa döküldüğü yere ağız

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI.. OKULU 2.DÖNEM 9/ SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI ADI SOYADI:...SINIF NO..PUAN 1. Yukarıdaki

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Zeus tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık 2011 18:12 - Son Güncelleme Perşembe, 29 Aralık 2011 19:15

Zeus tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık 2011 18:12 - Son Güncelleme Perşembe, 29 Aralık 2011 19:15 Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı Örtülü Platform Örtülü Platform Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı Kıyı Dağları Örtülü Platform Kanada Kalkanı Dağ ve Havzalar Kuşağı Büyük Ovalar İç Düzlükler QUACHITA WICHITA Kıyı Ovaları BÜYÜK OVALAR= GREAT

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Türkiye. Coğrafyası. Ünite 1-13

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Türkiye. Coğrafyası. Ünite 1-13 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Türkiye Coğrafyası Ünite 1-13 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1069 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:

Detaylı

salınımlar yaparak akmasına. .denir.

salınımlar yaparak akmasına. .denir. ADI SOYADI: İÇ VE DIŞ KUVVETLER ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. İç kuvvetler 4 gruba ayrılır. Bunlar.,.,. ve. 2. Esnek yapılı tabakalar yan basınçlara uğrayınca. sert yapılı tabakalar yan basınçlara uğrayınca. Olur.

Detaylı

Soru: Türkiye III. zaman sonu IV. zaman başında epirojenezle toptan yükselmeye uğramıştır. TÜRKİYENİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ JEOLOJİK ZAMANLAR VE TÜRKİYE

Soru: Türkiye III. zaman sonu IV. zaman başında epirojenezle toptan yükselmeye uğramıştır. TÜRKİYENİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ JEOLOJİK ZAMANLAR VE TÜRKİYE TÜRKİYENİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ JEOLOJİK ZAMANLAR VE TÜRKİYE I.JEOLOJİK ZAMAN Türkiye'de. adı verilen sert kütleler oluşmuştur. Örn. Kırşehir, Bitlis, Yıldız Dağları ve Menteşe masifleri gibi. Zonguldak

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

4) Yükselti ve engebenin kısa mesafelerde farklılık gösterdiği yörelerde iklim çeşitliliği fazladır.

4) Yükselti ve engebenin kısa mesafelerde farklılık gösterdiği yörelerde iklim çeşitliliği fazladır. 1 1) Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünden farklı bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmıştır? A) Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması B) Aynı enlemde yer alan, farklı yükseltiye

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

YERİN YAPISI VE İÇ KUVVETLER

YERİN YAPISI VE İÇ KUVVETLER YER 3 KATMANDAN OLUŞUR: 1.YERKABUĞU: En üstte bulunan tabakadır. İkiye ayrılır. SİAL: En üstteki katı kabuktur. Kıtaların altında kalın okyanusların altında incedir. SİMA: Sial in altında bulunan sıvı

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

YERKABUĞUNUN HAREKETLERİ

YERKABUĞUNUN HAREKETLERİ YERKABUĞUNUN HAREKETLERİ Yerkabuğunun hareketsiz bir denge halinde olmadığına dair bir çok kanıt vardır. Başlangıçta aslında yatay konumda olan tabakaların çoğu, bugün kabuğun içinde ezilmiş, eğimlenmiş,

Detaylı

Akdeniz iklimi / Roma. Okyanusal iklim / Arjantin

Akdeniz iklimi / Roma. Okyanusal iklim / Arjantin Akdeniz iklimi / Roma Okyanusal iklim / Arjantin Savan iklimi/ Meksika Savan iklimi/ Brezilya Okyanusal iklim / Londra Muson iklimi/ Calcutta-Hindistan 3 3 Kutup iklimi/ Grönland - - - - - - -3-4 -4 -

Detaylı

AUZEF Sınav Yardımlaşma

AUZEF Sınav Yardımlaşma AUZEF Sınav Yardımlaşma ÇIKMIŞ SORULAR YARDIMLAŞMA GRUPLARI https://www.facebook.com/groups/389659827776348/ https://www.facebook.com/groups/702627443100495/ TOPOGRAFYALAR-I VİZE SORULARI: 1 ) Aşağıdakilerden

Detaylı

1. A 2. C 3. E 4. A 5. B 6. D 7. C 8. E

1. A 2. C 3. E 4. A 5. B 6. D 7. C 8. E BÖLÜM 6 Yerin Şekillenmesi (Güneş ten Gelen Güç: Dış Kuvvetler) 1. Dış kuvvetlerle, yeryüzünde en fazla etkili oldukları alanlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Mekânik çözünme

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi)

Bölgesel iklim: Makroklima alanı içerisinde daha küçük alanlarda etkili olan iklimlere bölgesel iklim denir.(marmara iklimi) YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Matematik ve özel konum özelliklerinin etkisiyle Dünya nın çeşitli alanlarında farklı iklimler ortaya çıkmaktadır. Makroklima: Çok geniş alanlarda etkili olan iklim tiplerine

Detaylı

COĞRAFYA LYS DERS NOTLARI-HACI OSMAN DERELİ

COĞRAFYA LYS DERS NOTLARI-HACI OSMAN DERELİ Türkiye de aynı anda farklı iklim özeliklerinin yaşanmasının nedeni nedir? Özel Konum Türkiye de yıl içinde farklı iklim özelliklerinin yaşanmasının nedeni nedir? Matematik Konum Türkiye de bazı yerlerde

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ KARADENİZ BÖLGESİ Bölge, Türkiye nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik in

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 20 Kasım :21 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ekim :36

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 20 Kasım :21 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ekim :36 Türkiye'de Nüfus Dağılışı ve Bunu Etkileyen Faktörler 1. Nüfusun Alansal Dağılışı Türkiye'de nüfusun alansal dağılışına bakıldığında ilk dikkati çeken özellik dağılımın tekdüze olmadığıdır. Konu coğrafi

Detaylı

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz. A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. 1-( ) Ege Bölgesi nde dağlar kıyıya paralel uzanır. 2-( ) Çarşamba ve Bafra Karadeniz kıyısındaki delta ovalarımızdır.

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER İÇ ve DIŞ KUVVETLER

DOĞAL SİSTEMLER İÇ ve DIŞ KUVVETLER 289 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 4. BÖLÜM İÇ ve DIŞ KUVVETLER 1. Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci... 104 2. İç Kuvvetler... 107 3. Dış Kuvvetler... 112 Konu Değerlendirme Testi - 9... 127 103 Yerin Yapısı ve

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz?

ÇÖZÜMLÜ TEST. 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz? ÇÖZÜMLÜ TEST 1. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili ol duğu savunulamaz? A) İç Anadolu Bölgesi nde kuzey sektörlü rüzgâr ların sıcaklığı düşürmesi B) Antalya da deniz turizmi mevsiminin Samsun dakinden

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ

BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ BÖLÜM 6 EKİLLEN M NŞ E Rİ S İ YE BÖLÜM 6 COĞRAFYA Magmanın etkisiyle yer kabuğunun hareket etmesine yer kabuğu hareketleri (tektonik hareketler) denir. Buna göre; enerjisini yerin derinliklerinden alan

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 1 Aralık 2016 Perşembe (oluşturma : 1/17/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

Başlıca Toprak Tipleri ve Özellikleri

Başlıca Toprak Tipleri ve Özellikleri Başlıca Toprak Tipleri ve Özellikleri Toprak, üzerinde tüm canlıların barınıp yaşadığı, insan ve hayvan beslenmesi için gerekli ürünlerin yetiştiği yaşayan canlı bir varlıktır ve yaşamın kaynağıdır. Toprak,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR 2019 COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DENEME. 120 soruda SORU

KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR 2019 COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DENEME. 120 soruda SORU KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR 2019 COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 30 DENEME ÖNCE BİZ SORDUK 120 soruda 86 SORU Komisyon KPSS COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 30 DENEME ISBN 978-605-241-393-7 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. 1 Dünya Su Kaynakları Tuzlu Sular; 97,20%

Detaylı

İÇ VE DIŞ KUVVETLER TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ

İÇ VE DIŞ KUVVETLER TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ İÇ VE DIŞ KUVVETLER TÜRKİYE NİN YERŞEKİLLERİ ADI SOYADI: 1. İç kuvvetler 4 gruba ayrılır. Bunlar.,.,. ve.... dir. 2. Orojenez sonucu esnek yapılı tabakalar yan basınçlara uğrayınca. sert yapılı tabakalar

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

BÖLGEMĐZĐ TANIYALIM Doğal unsurlar Harita nedir?

BÖLGEMĐZĐ TANIYALIM Doğal unsurlar Harita nedir? BÖLGEMĐZĐ TANIYALIM Doğal unsurlar Doğada kendiliğinden bulunan unsurlara doğal unsur denir. Yaşadığımız çevredeki dağlar, akarsular, ovalar, goller, denirler, bitkiler, hayvanlar; sıcaklık, yağmur, rüzgâr

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı