Gürcan Banger TMMOB Elektrik Müh. M Şubesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gürcan Banger TMMOB Elektrik Müh. M Şubesi"

Transkript

1 Başar arılı Bir Kariyer İçin; Önce 19 öğüt Gürcan Banger TMMOB Elektrik Müh. M Odası Eskişehir Şubesi

2 Yaşam amın n tehditleri var

3 Bir vizyon oluştur tur Vizyon, geleceğe e nasıl l baktığı ığındır. Vizyon, gelecek tasarımınd ndır. Vizyonun gelip seni bulmasını bekleme. Vizyon, alınabilecek bir şey de değildir. Vizyon, yaratılmal lmalıdır. Senin tarafından ndan

4 Bir vizyon yaratmak Bir vizyon yaratmanın n ilk adımı, sabahleyin yataktan onun içini in kalkmaktır. Yaşam amını onun uğrunau runa geliştirip iyileştirece tireceğin in bir şeye sahip olmaktır.

5 Vizyonla yaşamak amak Vizyon, kendine nasıl l bir gelecek yakış ıştırdığındır. İşte; bu nedenle vizyonsuz bir anın bile olmamalıdır. Gerektiğinde inde değiştir; ama kendini vizyonsuz bırakmaya b asla izin verme!

6 Sınıfı geçmek, okulu bitirmek? Sınıf f geçmek ya da okulu bitirmek, senin vizyonun olamaz. Bundan fazlasını hayal etmeli ve tasarlamalısın.

7 Geleceğin resmini gör! g Geleceği i görmekte g ya kayıts tsız z ve tembeliz ya da onu görmek g bizi korkutuyor. Halbuki kendi geleceğinin resmini zihninde görebilmelisin. g

8 Hayal etmekten korkma! Gelecek için i in hayalleri ve tasarılar ları olmayan, başar arılı bir gelecek konusunda kendisini bile ikna edemez.

9 Kolaycılıktan vazgeç! İçinde yaşad adığımız z sosyal çevre, bizi rahatlığ ığa, tembelliğe e ve kolaycılığ ığa a yönlendiriyor. y Halbuki bunlar, aynı zamanda yaratıcılığı ığın n ve yenilikçili iliğin in de önünü kesiyor.

10 Zorluklarla savaşmak mak Yetenek ve becerilerimizi sınayan s ve bizi geliştiren şeyler, yalnızca bizi zorlayan şeylerdir. Yüzyüzeze geldiğimiz imiz her zorlu durum bizi daha yetenekli ve daha becerikli yapar.

11 Rahatlık k bölgenizb lgeniz Kendi rahatlık k bölgenizi b yalnızca dinlenmek için i in kullan; sürekli s içinde i inde yaşamak amak için i in değil il

12 Yaşam amın n kitabını bul Gerçek ek yaşam, am, kitaplardan öğrenilmez. Ama kitaplar olmadan asla öğrenilmez. Düzenli okumayı farklıla laştırarak sürdürülebilir kılmalk lmalısın. Bir gün g n kendi anahtar kitabını bulacaksın.

13 Anahtar kitabını ara. Konfüç üçyüs: Tanrım, bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe e ver. Montaigne: Ben kitaplarımı değil, kitaplarım m beni ortaya çıkarmıştır. r. R.W. Emerson: Şimdiye kadar kimse bir kitabın n değerini erini ödememiştir; yalnız z baskı tutarını ödemiştir. tir.

14 Planlı ol. Ne olmak istediğine ine karar vermenin hemen sonrası bir çalışma planı yapmaktır. Planlı olarak zamanını ve kaynaklarını etkin ve verimli kullanırs rsın. Planlı çalışma alış ışkanlığının n bir yan sonucu, planlama süresini s kısaltmasıdır.

15 Şans ve plan Şans, iyi bir plandan arta kalandır. Krizlerin büyük b k bölümü, b plansızl zlıktan doğar.

16 Hedeflerin olsun. Güçlü bir hedef, gerçekle ekleşme gizil gücüne sahip bir hedeftir. Yaşayan, ayan, soluk alıp p veren ve seni enerji sağlayan bir hedeftir. Eğer güçg üçlü hedefi düşleyebiliyorsan, onu yapmayı başar arırsın.

17 Hedef seni sürüklemeli. s Güçlü bir hedef, seni sürükleyen s bir düştür. Güçlü hedefler yaratan insanlar, belirledikleri amaçlar için i in yaşarlar. arlar. Onlar yaşamlar amlarında sonraki adımda ne yapmaları gerektiğini ini bilirler.

18 Hedefin, büyülüb aynandır. Hedefin başar arısını anlamak istiyorsan, kendi üzerindeki etkisine bakmalısın. Önemli olan, hedefinin ne olduğu u değil; onun ne yaptığı ığı,, seni nasıl l teşvik edip yönlendirdiğidir. idir.

19 Diğer elini hatırla. Zayıf f elin ile yazabiliyor musun? Topa daha iyi vurmak için i in zayıf ayağı ğını geliştiriyor musun? Yapamıyor olabilirsin. Ama önemli olan yapamıyor yor olman değil, yapmıyor yor olmandır.

20 Sormalısın. Değişip ip gelişebilirsin. ebilirsin. Bunu isteyip istemediğini ini sormalısın n kendine. Kim ve ne olmak için i in değişmek istiyorsun?

21 Hiçbir şey yapma. Çoğu u zaman düşünmek, d sadece oturup öylece düşünmek d işten i sayılmaz. Ama unutmamalıyız z ki; düşünmek, d insan olmanın n en önemli farklılığı ığıdır. Buna zaman ayırmal rmalısın.

22 Öylece otur. İnsanın n bedeni gibi zihni de dinlenmeye ihtiyaç duyar. Pascal: İnsanın n tüm t m dertleri bir odada kendi başı şına, sessizce ve uzun süre s oturmayı becerememesinden doğar. ar.

23 Gerçeğin sesini dinle. Kendinle baş başa a otururken ve yalnızca dinlenirken, kendinizin pek ender duyabildiğin in bir yanının konuştu tuğunu unu duyacaksın. Evreni senin için i in anlaşı şılır r kılan, k işte bu yanınd ndır.

24 Liseli olmaktan vazgeç. Her eğitim e öğretim döneminin d kendine has özellikleri var. Lisede liseli olmak gerekir. Ama üniversitede ve daha sonra işi yaşam amında liseli olmaktan vazgeçmemiz gerekir.

25 Çocukluğuna una geri dön. d Artık k kendi başı şına ne yapabileceğini ini fark etmenin zamanı geldi de geçiyor. Şimdi tekrar çocukluğun un o masum ve haylaz yaratıcılığı ığına ve yenilikçili iliğine ine dönmenin zamanı geldi. İş yaşam amında ihtiyacın n olan budur.

26 Utangaç olma. Utangaç olma. Ama saygısız z da olma. Gerektiğinde inde kötük görün, risk al, belki saygınl nlığını yitir. Ama kendin ol.

27 Kendin ol. Kendini başka biriyle paylaş. Açıl l ve incinmeye hazır r ol. Kendi bölgene b sıkışıs ışıp p kalma. Dürüst ol ve korkuyu tat. Ama kendin ol.

28 İncinebilirsin. Başkalar kalarındaki incinmeden haince bir tat alırız. Ama kendimizde görmeye g tahammül l edemeyiz. Bunu öğrenmemiz gerekli.

29 TV ni yok et. TV ni önce sen yok et, çünk nkü muhtemelen o seni yok ediyor. Günümüzde bağı ğımlılığın n en seçkin araçlar larından birisidir O. TV izlerken sen kendi kaynaklarını tüketiyorsun Hem de medyacılara para ödeme pahasına na

30 Düşün. Sen gerçekten ekten televizyonun olmayı istediğin in tarafında mısın? m

31 Öykü oku. Yaşam amı öğrenmenin yolunda başka insanların n deneyimleri değerlidir. erlidir. Bu nedenle onları dinlemeye zaman ayırmal rmalısın. Başar arılı veya başar arısız z olmuş kişilerin ilerin yaşam am öyküleri her zaman öğreticidir.

32 Anka kuşu u ol. Anais Nin: Derinlemesine yaşayan ayan insanlar ölümden korkmazlar. Bob Dylan: Doğmak için i in uğraşmayan insan, ölmekle meşguld guldür. r. Tahliye olmayı bekleme.

33 Arkadaşlar larını terk et. Paylaşmad madığın n arkadaşlar larını terk et. Karşı şılıklı olarak herhangi bir konuda hedeflerinize adaletle destek olmayan arkadaşlıklardan klardan nezaketle uzaklaş. Kimlerle arkadaş olacağı ğına karar verirken iyi düşün. d

34 Kötümserlerden uzak dur. Sen kötümser k olma; kötümserlerden de uzak dur. Bir kötümserle k konuşuyorsan uyorsan yavaş yavaş olanakların n yok olduğunu, unu, fırsatlarf rsatların n tehdide dönüştüğünü görürsün.

35 Kendini keşfet. Hepimizin içinde i inde kendi şartlarımıza uygun bir Newton, bir İbni Sina, bir Picasso, bir Einstein var. Önemli olan, öncelikle içimizdeki i imizdeki Einstein ı fark etmek ve onun ortaya çıkmasını sağlamakt lamaktır.

36 Düşlerin olsun. Einstein: Düş gücü,, bilgiden daha önemlidir. nemlidir. Hiç kuşku yok ki; bilgiye sahip olmalısın. Ama bilgiden yararlanmak için i in kendi düşd gücünü proaktif biçimde imde kullanmalısın. n.

37 Korkunun üzerine git. Size dünyand nyanın iyi saklanmış bir sırrını açıklamak istiyorum: Korkunun iyi ve düzenli d bir yaşam amın n katalizörü olduğu u bir yalandır. r. Korkunun ötesinde güvenli g ve görkemli bir dünya d var.

38 Korkularını keşfet. Korkularını keşfet. Onların üzerine git. Onları yenmiş olmanın n verdiği coşkuyla zihninin özgürlüğünün keyfini yaşa. a. Unutma; korku, ölümden daha çok fazla insan öldürür. r.

39 Korku yenmek içindir. i indir. Korkunun üzerine git. Onun ancak bir kağı ğıttan kaplan olduğunu unu şaşırarak göreceksin.

40 Hayır de. Evet demek olumlu anlam taşı şır gibidir. Ama Hayır demeyi de bilmek gerekir. Yüzüne Hayır demeyi öğrendiğin in ilk kişi i kendin olmalısın.

41 Haylaz ve disiplinli ol. Özsaygı,, disiplinin meyvesidir. Saygınl nlık k duygusu, insanın kendi kendine Hayır diyebilme yeteneğiyle birlikte gelişir. ir.

42 Bitir. Bitirici biri ol. William James: Hiçbir şey, tamamlanmamış bir görevi g sürdürmeye rmeye çalışmak kadar yorucu değildir. ildir. Bugüne kadar tamamladığı ığım m işleri ler diye bir liste sunabilmek ne keyiflidir!

43 ondo kuz Basitleştir tir??????

44 ondo kuz Basitleştir tir!!!!!!...

45 ondo kuz Basitleştir. tir. Yaşam amınızı yalınla nlaştırdığınız, basitleştirdi tirdiğiniz iniz takdirde, daha net odaklanabilirsin. İstediğin in yaşam am üzerine ne denli odaklanırsan, ona ulaşman da o denli hızlh zlı olur.

46 ondo kuz Sana söyls ylüyorum: yorum: 1. Gerçek ek bir dostla işbirlii birliği i yap. 2. Doğru insanlarla birlikte ol. 3. İzleyeceğin bir model seç. 4. Hatalarından ve başar arılarından ders al. 5. Kendini başar arı adına yeni deneyimlere aç. a

47 Kariyer?

48 Sabrın n için i in teşekk ekkür ederim. Şimdi kendini doyasıya alkış ışlayabilirsin.

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

KENDİ İÇİNE DÖNMEK İÇİN ÜÇ ANAHTAR SÖZCÜK Osho

KENDİ İÇİNE DÖNMEK İÇİN ÜÇ ANAHTAR SÖZCÜK Osho A N A D O L U A Y D I N L A N M A V A K FI 1 KENDİ İÇİNE DÖNMEK İÇİN ÜÇ ANAHTAR SÖZCÜK Osho Neden içeriye gitmiyorsun? Çünkü içeriye gitme ihtiyacını henüz yaratmamışsın. Bir kez ihtiyaç orada olunca,

Detaylı

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi Rab bin Çağrısı Kendini hazırla, Gelin im! Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi ve İsa Mesih in ikinci gelişinde O nun gelini olmasını arzu ediyor (Yuhanna 13-15, Efesliler 2-5, Esinleme

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

Filantropi Seminerleri. "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var"

Filantropi Seminerleri. Başrolde Ödüllü Kadınlar Var Filantropi Seminerleri "Başrolde Ödüllü Kadınlar Var" Seminer Deşifresi 11 Aralık 2014 Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu İstanbul Konuşmacılar: Sheryl WuDunn, Pulitzer Ödüllü Gazeteci, Half The

Detaylı

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım,

Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Kitabı okumaya başlamadan önce: Sevgili yol arkadaşım, Bu kitap, hepimize, bir hayat amacımız olduğunu göstermek için yazıldı Bu kitabı yazan da aslında bir zamanlar kaybolmuştu 40 yaşına geldiğinde, kaybolduğu

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ

HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ EDEBİYAT ve KOÇLUK Yeşim Erberksoy HER ŞEY YOLUNDA 1. GİRİŞ Edebiyatçılar geçmişten bu güne insanoğlunun hayat yolundaki deneyimlerini, kültürel özelliklerini ve bilinçdışı simgelerini yaşanılan çağa taşıyan

Detaylı

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN

İlköğretim. Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP. Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN İlköğretim HAYAT BİLGİSİ 3 Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı 1. KİTAP Esra ÖZCAN - Neşe SAĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.12.2011 tarih ve 8348 sayılı yazıları (28.11.2011 tarih ve 179 sayılı

Detaylı

REFAH İÇİNDE BİR YAŞAM SÜRDÜRME REHBERİ BOLLUK- BEREKET ENERJİSİNİ HAYATINIZA ÇEKİN

REFAH İÇİNDE BİR YAŞAM SÜRDÜRME REHBERİ BOLLUK- BEREKET ENERJİSİNİ HAYATINIZA ÇEKİN REFAH İÇİNDE BİR YAŞAM SÜRDÜRME REHBERİ BOLLUK- BEREKET ENERJİSİNİ HAYATINIZA ÇEKİN Bu kitap sürekli maddi sorunlarla uğraşmak zorunda kalan, Refah içinde yaşamak isteyen, Bugüne kadar hayatında refah

Detaylı

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ

KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ KENDİ İŞİNİ KURMA REHBERİ Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU Yrd. Doç.Dr. Öznur YURT Öğr. Gör. Taylan DEMĠRKAYA ÖNSÖZ Değerli Okuyucular, Üniversitemiz kısa sürede uluslararası bir üniversite

Detaylı

Çocuğa Ulaşmada Doğru İletişim Yolları

Çocuğa Ulaşmada Doğru İletişim Yolları İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK İLE 1. SINIF DOĞRU VELİ İLETİŞİMİN BÜLTENİ YOLLARI Çocuğa Ulaşmada Doğru İletişim Yolları Bu dünyada

Detaylı

İzmir, 11.06.2014. Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Değerli Mezunu,

İzmir, 11.06.2014. Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Değerli Mezunu, İzmir, 11.06.2014 Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Değerli Mezunu, Hukuk fakültesinden mezun olarak hayatın bugüne kadar yaşadığınız aşamalarından farklı bir aşamasına geçerken sizlerle bazı şeyleri

Detaylı

GERÇEĞİN SESİ Roy Eugene DAVIS Truth Journal Aralık-Ocak 2014 Center For Spiritual Awareness info@csa-davis.org www.csa-davis.org

GERÇEĞİN SESİ Roy Eugene DAVIS Truth Journal Aralık-Ocak 2014 Center For Spiritual Awareness info@csa-davis.org www.csa-davis.org GERÇEĞİN SESİ Roy Eugene DAVIS Truth Journal Aralık-Ocak 2014 Center For Spiritual Awareness info@csa-davis.org www.csa-davis.org Yalınlığı ifade edin, sadeliği kucaklayın, ROY EUGENE DAVIS 2 bencilliği

Detaylı

BALTAYI BİLEMEK. "Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım. Ve bir gün şans kapımı çalacak." Abraham LINCOLN

BALTAYI BİLEMEK. Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım. Ve bir gün şans kapımı çalacak. Abraham LINCOLN BALTAYI BİLEMEK "Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım. Ve bir gün şans kapımı çalacak." Abraham LINCOLN Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş,

Detaylı

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM _ 1 DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık _ İÇİNDEKİLER 1. Ders: 2 "Doğru erkeği" ararken - Neden siz hâlâ yalnızsınız - Erkek çok ama "doğru erkek" yok - İlişkiniz neden yürümedi

Detaylı

İç Barışı için Adımlar

İç Barışı için Adımlar İç Barışı için Adımlar Bu söyleşi, huzuru arayan herkese Barış Hacısı tarafından sevgiyle adanmıştır. İç Barışı için Adımlar (KPFK Radyosunda için yapılan bbir konuşmasından, Los Angeles) Özet o Dört Hazırlık

Detaylı

Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız.

Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız. ALLEN CARR SİGARAYI BIRAKMANIN KOLAY YOLU Çeviren Fatmagül Aaltonen Eğer öğrettiklerimi uygularsanız, hayatınızın geri kalanında sigara içmediğiniz içi mutlu olacaksınız. * Yöntemi tektir. * Sigaraya olan

Detaylı

BİR SOKAK ADAMININ ÖLÜMÜ

BİR SOKAK ADAMININ ÖLÜMÜ BİR SOKAK ADAMININ ÖLÜMÜ Şehrin en sessiz olduğu ve sır vermediği zamanı-sabah saatlerini- yağmur damlalarının tam o anda çatıdan içeri kaydığı gibi yaşıyorduk: gizlice, titrekçe, ama şaşırtıcı bir biçimde

Detaylı

Radiance 2012-2013 Kış Sayısı

Radiance 2012-2013 Kış Sayısı Radiance 2012-2013 Kış Sayısı Roy Eugene Davis Zihnin isteklerini uzaklaştıran ve Kendini tanımaktan memnun olan kişinin bilgeliğe yerleştiği söylenebilir. Bhagavad Gita 2:55 Ruhsal Olarak Aydınlanmış

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

2014 / 2015 SAYI: 13. Haftanın Bazı Başlıkları

2014 / 2015 SAYI: 13. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 13 Haftanın Bazı Başlıkları Çocuklar Televizyonu Çok Seviyor Ama... Mudanya Mütareke Müzesi Gezisi Üniversite Tanıtım Günü Aşılarımızı Olduk Çocuklar Televizyonu Çok Seviyor Ama... Çocuklar

Detaylı

Ders 3 Kutsal Ruh Dua Etmenize

Ders 3 Kutsal Ruh Dua Etmenize 45 Ders 3 Kutsal Ruh Dua Etmenize Yardım Eder Kutsal Ruh'la vaftiz olan bazı öğrenciler şöyle yazmışlardır: "Duada bir yenilik vardı, birçoğumuz için daha derin bir iman yaşamının başlangıcını oluşturan

Detaylı

Çocuklar için Eleştirel Düşünme

Çocuklar için Eleştirel Düşünme Çocuklar için Eleştirel Düşünme Mini Kılavuzu (daha iyi düşünebilmenize yardım etmek için) Önyargısız Özlem (ve Linda Elder) Merhaba! Ben Önyargısız Özlem. Düşünme konusunda iyiyim. İyiyim çünkü çok pratik

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

HER ÇOCUK FARKLIDIR. Bilgi Toplumunun Okulu. EKİN KOLEJİ P.D.R.H. servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 38 OCAK- ŞUBAT.

HER ÇOCUK FARKLIDIR. Bilgi Toplumunun Okulu. EKİN KOLEJİ P.D.R.H. servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 38 OCAK- ŞUBAT. Bilgi Toplumunun Okulu EKİN KOLEJİ P.D.R.H. servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 38 OCAK- ŞUBAT. 2008 HER ÇOCUK FARKLIDIR Çocuklarımıza, farklılıkları tanıma, kabul etme ve saygı

Detaylı

NİÇİN MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ?

NİÇİN MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ? NİÇİN MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ? Sizler, üniversiteye başlamakla hayatınızda yeni bir döneme adım atmış oldunuz. Üniversite hayatı, birçok yeni durum ve olayla karşılaşacağınız, yeni beceriler

Detaylı

SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI

SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI Sınav kaygısı nedir? SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI Beklenen sınavlardan kaynaklanan stresin oluşturduğu karmaşık fizyolojik ve psikolojik duruma denir. Kaygı bir kişide ne yüksek olmalı ne de az olmalıdır.

Detaylı

Hiçbir zaman fosforlu kalemle çalışmayın demiyorum. Bazen bir metinde üç ana nokta

Hiçbir zaman fosforlu kalemle çalışmayın demiyorum. Bazen bir metinde üç ana nokta Bence de bu hatırlamamız gereken bir nokta Gerry. nasıl not tutulacağına dair bir örnek düşünüp anlatmanı isteyebilir miyim? 1. Kitap ın 2. Bölüm ündeki engellilik konusunu çalışıyor olsaydım ve bölüme

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı