I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler"

Transkript

1 I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1 Vücudumuzda Sistemler Ünitesinin Öğretiminde Aktif Öğrenme Yönteminin Öğrencinin Akademik Başarısına Ve Tutumuna Etkisi Burak Kiras, Behiye Akçay 2 Öğretmen Adaylarının Algoritmik Kimya Problemlerini Çözme Süreçlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma Naciye Elif Bilir, Fatma Gülay Kırbaşlar 3 Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterlik Düzeylerine Etki Eden Bazı Faktörlerin İncelenmesi Zeliha Özsoy Güneş, Fatma Gülay Kırbaşlar Programlı Öğretimin İlkelerine Göre Hazırlanan 4. Sınıf Kesirler Ünitesi Öğretim Yazılımının Bireysel Ve Grupla 4 Öğretim Süreçlerinde Kullanımının Öğrencilerin Başarı Düzeyine Etkisi Özge Yiğit, Jale Bintaş 7 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyine Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi Sibel Yoleri Yaş Arası Çocuğu Olan Anne Babaların Çocukların Televizyon İzleme Durumuyla İlgili Görüşleri Banu Özkan, Özgür Yılmaz 9 E-Öğrenmede Kavram Tabanlı Tartışma Ortamının Tasarımı Ve Etkililiği Erdi Okan Yılmaz, Halil Yurdugül Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk İle Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yapısal Eşitlik 10 Modeli İsmail Seçer 12 E-Mentoring As A Teacher Training Tool Muzaffer Çetin 13 Lise Öğrencilerinin Derse Katılım Düzeyi İle Okula Karşı Tutumu Arasındaki İlişki K.Funda Nayir 14 Öğretmen Adaylarının 5e Öğrenme Döngüsünü Temele Alan Uygulamaları Canay Demirhan İşcan, Ayşegül Bayraktar, Erten Gökçe 15 Öğretmenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsü Hakkında Öğretmen Görüşleri İnayet Aydın, Tuğba Güner Demir, Özge Erdemli 16 Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerinde Nezaketsizlik Olgusuna İlişkin Görüşleri Nihan Demirkasımoğlu, Gökhan Arastaman University Preparatory English Programs: Attitudes Of Faculty İn Academic Units Unconnected To Foreign Language 17 Instruction William Samuel Peachy

2 18 Problematic Aspects İn Forming Pedagogical Competences For Pre-Service Language Teachers Liliana Mâţă, Andreia Irina Suciu Zihin Haritalama Tekniği İle Geleneksel Öğrenme Yönteminin Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Basarılarına, 19 Tutumlarına Ve Kalıcılığa Etkisine İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması Veli Batdı, 20 Öğretmen Atamalarında Yaşanan Çelişki: Kaynak Alan Dışında İstihdam Edilen Öğretmen Sorunu Şakir Çınkır, Gül Kurum 21 An Investigation of Technological, Pedagogical and Content Knowledge of High School Teachers Şirin Karadeniz, Sinem Vatanartıran 22 Sekizinci Sinif Öğrencilerinin Süslemelerdeki Başarilarinin Düzenli-Yaridüzenli Ve Düzensiz Süslemeler Bağlaminda İncelenmesi Mihriban Hacisalihoğlu Karadeniz, Funda Aydin Güç, Gülbahar Tülek 23 Are Core Trigonometric Functions Well-Defined on Students Concept Images? Zülâl Şahin, Ayhan Kürşat Erbaş 24 İlköğretim 3. Sınıf Matematik Programının Stake in Uygunluk-Olasılık Modeline Göre Değerlendirilmesi Ebru Bakaç 25 Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Örneği H.Burçin Henden Solt Examination Of Perceptions Of Secondary And High School Students About School Counselor (Psychological 27 Counselor) Hikmet Yazıcı, Fatih Camadan 29 Rethinking Strategies And Cultures Of Teaching&Learning A Foreign Language (French) İn Digital Era Tilda Saydı 30 Türkiye de Kan Davası, İntihar ve Cezaevi Vakalarının Okul Hayatındaki Başarısızlık Üzerindeki Etkileri Yusuf Arslan 32 An Examination Of The Et 2020 And Democracy Education İn Turkey Rasit Celik, Yaş Çocukların Reklam İzleme Tercihleri: En Sevdiğim Reklam Müge Yurtsever Kılıçgün 34 A Content Analysis Of News Reports Of Violence Against Teachers Irem Kızılaslan, Ricardo Lozano 35 Imperative Learning Process Of Clinical Nursing İnstructors: Experience From Saudi Arabia Nazik M.A. Zakari, Phd And Hanadi Y. Hamadi, Ds;Ms 36 Teacher s Assistance İn Learning To Write: A Focus On Rural Area Learners Ilyana Jalaluddin 37 Primary School Students Of 1980s Turkey: Remembering Their Teachers Mehmet Sağlam 38 Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersinde Online Akran Değerledirmenin Kullanımı: Facebook Örneği Mehmet Demir 39 Cinsiyet Değişkeninin Argümantasyon Ve Geleneksel Öğretim Metodlarının Kullanıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Fen Öğrenimine Olan Etkisinin İncelenmesi Ömer Acar 40 5e Öğrenme Döngüsü Modelinin 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine İlişkin Başarı Ve Tutuma Etkisi Kadir Kesgin, Şenol Taşkara, H.Gamze Hastürk 41 The Effect Of Web-Based Teaching Method On Academic Achievement İn Science Education: Support And Movement System Sample Kadir Bilen, Orhan Ercan, Ertuğrulgazi Akçaözoğlu 42 Üniversite Öğrencilerinin Fen Derslerini E-Öğrenme Yoluyla Öğrenme Tutumlarının Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi N. İzzet Kurbanoğlu, Mithat Takunyacı, Doğukan Ercoşkun 43 İlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Geçmişimi Öğreniyorum Ve Yaşadığımız Yer Ünitelerinin Eleştirel Düşünme Standartları Doğrultusunda İncelenmesi Birsel Aybek, Serkan Aslan 44 Yaratıcı Hayal Gücü Testinin 5-6 Yaş Grubundaki Çocuklara Uygun Hale Getirilmesi Meziyet Arı, Aysun Gündoğan

3 45 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Kimliğine İlişkin Görüşlerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi Ayşegül Karabay 46 Fatih Projesi Pilot Okul Uygulamaları Engin Bayra, Hakan Süzgün 47 Kültürel Zeka İle Kültürel Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki Süleyman Göksoy 48 Ergenler İçin Sosyal Dışlanma Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik Ve Güvenirliği Ahmet Akın, Rabia Doğan, Gözde Deniz Gönülalan, Rüveyda Atik, Tuğba Çebiş, Umran Akın 49 Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyum Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik Ve Güvenirliği Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Tuğba Çebiş, Rüveyda Atik, Burcu Pezuk, Umran Akın 50 Kişiler Arası Duygu Yönetimi Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik Ve Güvenirliği Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Oğuz Akkaya, Tuğba Çebiş, Rabia Doğan, Burcu Pezuk 52 Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Habib Özgan, Ebru Külekçi 53 Deneme Örneğinde Metin Yapısı Çözümleme Stratejileri Doğrultusunda Özetleme Becerisini Geliştirme Şükran Dilidüzgün, Şerife Genç 54 The Relation Between Teacher s Motivation And Enthusiasm İn Elt: A Descriptive Study Çiğdem Fidan, Yonca Özkan 55 Perceptions Of Prospective Teachers On Multicultural Teaching Competence Mehmet Kemal Aydın, Hasan Aydın İşitme Engelli Yüksekokul Öğrencileri İle İş Başvuru Dosyası Geliştirme Çalışmalarında Öğrenci Görüşlerinin 56 İncelenmesi Tamer Derican, Yıldız Uzuner 57 Yetişkin Eğitimine Katılımı Zorlaştıran Engeller Ve Eğitimi Bırakmaya Yol Açan Etkenler: Karaduvar Mahallesi Örneği Ufuk Cem Komşu 58 Sanat Eğitimi Açısından Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması Kani Ülger Yüksek Öğretimde Probleme Dayalı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Ve Eleştirel Düşünme 59 Becerilerine Etkisi Kani Ülger 60 İlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersi Kaygı Düzeyleri İle Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Burhan Kağıtçı, N. İzzet Kurbanoğlu 61 Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının Yaşam Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerine Göre İncelenmesi Metehan Çelik 62 Teknolojinin Eğitime Entegrasyonunda Animasyon Ayşe Derya Kahraman 63 Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine Ve Matematik Akademik Başarılarına Etkisi Fatih Taş, Nur Sırmacı 64 Kişisel Yazma Yönteminin Yazma Becerilerine Etkisi Tuğba Çelik 65 Hemşirelik Öğrencilerinde Problem Çözme Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Ve Öz-Yeterlik İnancına Etkisi Gülsüm Ançel Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Mantıksal Düşünme Becerilerinin 66 Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Gökhan Aksu, Nermin Öner Koruklu 67 Bilişim Teknolojileri Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi Müzeyyen Bulut Özek 68 Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerler Yönetimi Hakkındaki Görüşleri Celal Gülşen. Esra Seyratlı 69 Eğıtım Hızmetlerının Yönetımınde Taşra Yönetıcılerının Yetkı Devrıne Bölgesel Düzeyde Hazırbulunuşluk Düzeylerı Celal Gülşen 70 Okul Yöneticiliği, Yöneticilik Stilleri Ve Yönetsel Değerlere İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri Şenol Sezer, Durdağı Akan

4 71 73 Bridging Social And Global Connections Through Classrooms - Integrating Technology İn Teacher Education Methods Courses To Build Global Collaborations A Contrastive Study On Fl Teaching: American And Turkish Student Teachers Satisfaction And Attitudes Towards Teacher Education Programs, And Their Readiness İn Language Teaching 74 Ortaokul Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeylerinin Yordayıcısı olarak Algılanan Sosyal Destek, Depresyon ve Yaşam Doyumu Rhonda Talford Knight Yeşim Özek Kaloti Hülya Şahin Baltacı, Zeynep Karataş 75 İşbirlikli Öğrenmenin Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi Esma Çolak Eğitim Modeli Değişikliğinin Aylık Çocuklar Üzerinde Etkisine İkişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüş ve Düşünceleri (Denizli Örneklemi) 78 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına Yönelik ( Yanlış) Kavramsallaştırmaları Sibel Duru Fatma Susar Kirmizi, İbrahim Halil Yurdakal 79 İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilgün Yenice, Barış Özden, Ceyda Balcı Öğrencilerin Karar Verme Stratejileri Ve Umutsuzluk Durumlarına İlişkin Algılarının Eğitim Yönetimi Bakımından 80 Analizi Hüseyin Gül 81 External Support For School Self-Evaluation Gerry Mcnamara, Joe O Hara 82 Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına Göre İncelenmesi Hatice Beyza Sezer, Fatma Gözalan Çiçek, Mesut Baltacı, Mehmet Karakaş 83 Psiko-Eğitim Grubu Temelli Karar Verme Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı Ve Karar Verme Stillerine Etkisi Oğuzhan Çolakkadıoğlu, Billur Çelik 84 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesine İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi Onur Boyacı, Ertuğrul Karahan, Gamze Hastürk 85 Akademik Yönden Başarılı Üniversite Öğrencilerinin Aktif Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi Murat Canpolat, Sekvan Kuzu, Bilal Yıldırım, Sevilay Canpolat Zehranur Kaya, Cem Girgin, Yıldız Uzuner, Güzin Karasu, Sema 86 Kosova daki İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik Mesleki Eğitim Programlarının Mevcut Durumu Ünlüer, Meltem Özten Anay, Ayşe Tanrıdiler 88 Is Undergraduate Tourism And Hospitality Management Education Sufficient Enough? A Case Of North Cyprus Hale Özdoğaç Özgit 89 Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel/Mekânsal Koşullarının Çocukların Sosyal Yeterlilik Alanlarına Etkisi Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil Çokçalışkan, Ummuhan Çakır, Züleyha Fakıoğlu 90 Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil Çokçalışkan, Özgecan Ağgül, Tuğba Çevik 91 E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Süreci Ve Öğrenme Ürünleri Arasındaki Bağıntının İncelenmesi Halil Yurdugül, Nihal Menzi 92 Şifreleme Etkinliğiyle Faktöriyel Ve Permütasyon Konusunun Öğretimi Ve Öğrenci Başarına Etkisi Elif Bahadır, Ahmet Şükrü Özdemir 93 Teaching İn A Young Learners English Language Classroom: An Autoethnography Of A Teacher Educator Arda Arıkan 94 Teachers Burnout And Democratic School Environment İn The Iranian Context Mahmoud Sharepour, Fatemeh Bagheri

5 95 Lean Thinking İn Education:Critical Discourse Analysis Of Students,Teachers,Parents And Administers İn A New Perspective Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu 96 4.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Perihan Şara, Gülcihan Hasanoğlu 97 Seven Years Program Fostering Reading Literacy - What Works İn Secondary Schools? Olaf Köller, Gesa Ramm, Habil. Thomas Riecke-Baulecke Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi Ve Okul Öncesi 100 Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığı Kontrol Listesi Nin Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışmaları (Kilis İli Örneklemi) Ümit Deniz- Lütfiye Yurtseven- 101 Alımlama Kuramı Ve Yaratıcı Yazma Örnekleri Nilgün Açık Önkaş Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Benlik Saygıları, Yalnızlıkları Ve Bunların Cinsiyet Değişkeni İle İlişkisi 102 Üzerine Bir Çalışma (Hakkari İli Örneği) Mukadder Baran, Medine Baran, Abdulkadir Maskan 103 Job Satisfaction And Burnout Levels Of Early Childhood Teachers İn The U.S. And Turkey Canan Yıldız Çiçekler, Maide Orçan, Ersoy Erdemir, Neriman Aral 104 Self-Efficacy And Life Satisfaction Levels Of Early Childhood Teachers İn The U.S. And Turkey Ersoy Erdemir, Canan Yıldız Çiçekler, Maide Orçan, Neriman Aral 105 Bilgilendirici Metinlerdeki Yapılanışın Okuduğunu Anlamaya Etkisi Tuğba Çelik, Sercan Demirgüneş, Dilek Fidan 106 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Banu Tepe, Aynur Bütün Ayhan Explorıng The Effect Of Teacher Traınıng Programs On Prospectıve-Teachers Affectıve Characterıstıcs Accordıng To 107 The Perspectıves Of Instructors Pervin Oya Taneri 108 Türk Eğitim Sistemi nde Doğru Yerden Doğru Şekilde Reforma Başlamak Gülşah Müjdeci 109 Doğa Kavramına İlişkin İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerin Sahip Oldukları Metaforlar Mustafa Kahyaoğlu 113 İş Gücü Ve Öğrenci Hareketliliğinin Kolaylaştırılmasında Avrupa Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Sistemi: Bir Vaka Analizi Araştırması Turan Tolga Vuranok, Mustafa Özcan 114 A European Credit Transfer System Applicatıon In Vocational Education And Training: Mutual Assessment Of Electromechanic Technician Qualifıcations For Germany, Turkey And Italy Mustafa Özcan, Turan Tolga Vuranok, Claudia Ball, 116 Program Değerlendirme Çalışması Füsun Gülderen Alacapınar 117 Sosyal Destek, Motivasyon Ve Fen Başarısı Arasındaki İlişkiler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi İlker Cırık 118 İstatistiksel Yazılım Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumları: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması Zeliha Kaygısız Ertuğ, Nuray Girginer, Veysel Yılmaz Ömer F Tutkun, Zeynep Demirtaş, Duygu Gür Erdoğan, Serhat 119 Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler Ve Değişiklikler Arslan 120 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişötesi Becerilerinin Öz Yeterlik Algısına Etkisi: Yapısal Eşitlik Modellemesi Özkan Çikrıkci, Hatice Odacı 121 Araştırma Öz Yeterliğinin Yordayıcıları Olarak Bilgisayara Yönelik Tutum ve Eleştirel Düşünme Hatice Odacı, Evren Erzen 122 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Uygun Ortam Tasarımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi Gülşah Hiçyılmaz, Semra Güven

6 123 İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İletişim Doyumunun İncelenmesi Esin K. Köksalve Sıdıka Gizir 124 Program Evaluatıon Of The Academıc Wrıtıng Course At A Turkısh Prıvate Unıversıty Serkan Uygun, Enisa Mede 125 Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Stillerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenleri Üzerine Etkisi Fatih Aydın 126 Purdue Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi Neşe Kutlu, Murat Gökdere 128 İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Nükleer Enerji Tutum Ölçeği: Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması Halit Kırıktaş, Mustafa Kahyaoğlu, Sinan Eslek, Teoman Kesercioğlu 129 Web Destekli Eğitim Deneyiminin Hemşirelik Öğrencilerinininternet Kullanımı İle Web Tabanlı Eğitim Tutumlarına Etkisi Emine Şenyuva 130 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abdulkerim Karadeniz 131 Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi Aylin Çam 132 Designing A 5th Grade Elt Curriculum: A Case Study Enisa Mede, Yesim Kesli Dollar, Aylin Tekiner Tolu 133 The Effect Of Argumentation Based Classroom Activities On Students Conceptual Understandings Hilal Küçük, Hediye Şule Aycan 134 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Araştırılması Şendil Can 135 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Algıları Şendil Can 136 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Zihin Teorisi Gelişimlerinin İncelenmesi Tuğba Kontaş, Lale Cerrah Özsevgeç 137 Ürkçe Öğretmen Adaylarının Dilsel Değer Kavramına İlişkin Yeterlik Düzeyleri Nihat Bayat, Hakan Ülper 138 Almancanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eğitsel Dil Kulesi Oyununun Önemi Hasan Coşkun 139 Seçmeli Matematik Uygulamaları Dersinin Matematik Kaygısına Etkisi Nazike Karagözoğlu 140 Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimi Liderliği İle Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki Tufan Aytaç 141 Detecting Dimensionalities Of A Course With Respect To The Prerequisite Courses Using Multivariate Data Analysis Mehtap Erguven, Cabir Erguven 142 Okulöncesi Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek Ve Adaletin, Örgütsel Özdeşleşme Aracılığıyla Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi Kamile Demir 143 Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançlarınının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Düzeylerini Yordama Gücü (Mersin İli Örneği) Lütfi Üredi 144 Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yalnızlık Düzeyleri İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öznur Tanrıseven, Sara Manafzadehtabriz, Şükrü Ada 145 Eleştirel Düşünme Becerisine Yönelik Yapılan Çalışmaların Eleştirel Yazma Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi Ayşegül Karabay 146 Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri Ve Stratejik Planlamada Karşılaşılan Sorunlar Gani Arslan, Erdal Küçüker 147 Teachers Job Satısfactıon And Absenteeısm Erkan Tabancalı, Esra Çakmak

7 148 Multiple Intelligene Area And Social Media: Any Connection? Filiz Varol, Neriman Tulgar 149 Türk Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Politikası Serap Nazlı 150 Polis Akademisi Kgrp Programının Değerlendirilmesi Serap Nazlı 151 Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci Serap Nazlı Yılları Arasında Yetişkin Eğitimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Meta Değerlendirmesi Sevilay Çırak, Servet Demir 153 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Disiplinlerarası Etkinlik Tasarlama Sürecine Dair Görüşleri Selcen Çalık Uzun Özlem Ulu Kalın 154 Babaların; Cinsiyet Rolü, İletişim Becerileri Ve Babalık Niteliği Perihan Ünüvar 155 Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Duygusal Emekleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Kürşad Yılmaz, Yahya Altınkurt, Mustafa Güner, Bilal Şen 156 Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarını Yordamada Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnançları (Mersin İli Örneği) Sait Akbaşlı, Lütfi Üredi 157 İlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme Ve Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri Ve Uygulamadaki Yeterlikleri Neşe Güler, Gülşen Taşdelen Teker, Gülden Kaya Uyanık, Süleyman Demir 158 Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Sistemi nin Çeviribilim Öğrenci Profili Açısından Değerlendirilmesi Lale Arslan Özcan, Pınar Güzelyürek Çelik 161 Yetişkin Eğitimi Ve Yaşamboyu Öğrenmede Farklı Bir Yaklaşım: Biyografik Öğrenme Gülden Akın 162 Eşcinsel Yönelime Sahip Öğrencilerin Akranlarından Algıladıkları Zorbalık Ve Bu Zorbalıkla İlgili Başa Çıkmada Okul Psikolojik Danışmandan Algılanan Destek İle İlgili Görüşlerin İncelenmesi Esra Ummak, Metehan Çelik, İsmail Sanberk 164 Ortaokul Düzeyinde Performans Görevi Uygulamaları Sürecinde Disiplinler Arası Yaklaşımın Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi Funda Aslan Yolcu 165 İl Eğitim Denetmenelerinin İş Yerinde Yalnızlıkları İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Erkan Tabancalı, Mithat Korumaz 167 Okul Yöneticilerinin Okul Psikolojik Danışmanların Rol Ve Görevlerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi Kasım Karataş, İsmet Kaya Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar Endişeleri Üzerine Örnek Olay Temelli Laboratuvar 168 Uygulamalarının Etkililiği Gökhan Güven, Aylin Çam, Yusuf Sülün 169 Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Benchmarking) Adnan Boyacı, Mehmet Fatih Karacabey, Mustafa Özdere Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kavram Öğretme Becerilerine Model Olma Ve Video İle Dönüt Vermenin 170 Birlikte Etkisi Serpil Alptekin 171 İnformal İletişim Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Celal Teyyar Uğurlu 172 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Etkinlik Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonuna Etkisi Ayten Kiriş, Ahmet Durmaz

8 173 Matematiksel Modelleme Yaklaşımı Ayla Arseven 174 Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanan Öğrencilerin Başarıları Üzerine Bir İnceleme Ve Öğretmen Görüşleri Ayşegül Bayraktar, Canan Aslan 175 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dörtgenler Konusunda Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi Bileşeninde İncelenmesi Elif Nur Akkaş, Elif Türnüklü 176 The Role Of Basic Personality Traits And Attachment Styles İn Predicting Homesickness Among First Year College Students Ferah Çekici, Zeynep Aydın Sünbül 177 E-Kitap Okumaya İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Fatma Susar Kırmızı Sosyoloji Eğitiminin Geleceğini Yeniden Düşünmek: Askeri Yüksek Öğretim Kurumlarında Sosyoloji Eğitiminin Dünü, 178 Bugünü Ve Yarını Zafer Uzun, M.Tuğba Erdem, Sezgin Erdem 179 The Use Of Communicative Approach İn 9th Grade English Classes Of Two High Schools İn Buca, İzmir Ferdane Denkci Akkaş, Berna Çoker 183 Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Ailelerin Bakım Verme Yükü Ve Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin İncelenmesi Hakan Sarıçam, Kadriye Akayıldız, Seda Turan, Hatice Merve Özaslan, Yavuz Erhan Kanpolat 185 Yaşama Eşit Fırsatlarda Başlamak İçin Bir Şans:Kırsalda Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranı Ve Kalite Arttırma Çalışmaları Tuğba Kontaş, Mehmet Azaklı 186 Examination Of Teachers Thinking Style According To Their Branch And Gender Derya Kuş Sertel Altun İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencilerin Matematiksel Güçleri Üzerindeki 187 Etkisinin İncelenmesi Seçil Keskin Dinçer, Sertel Altun 188 Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretici Yeterliliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yalın Kılıç Türel, Bahaddin Kavrat 189 Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Yalın Kılıç Türel, Muhammet Toraman 190 Özyönelimli Öğrenme İçin Web Arayüz Tasarım Özellikleri Mehmet Fırat, A. Nurhan Şakar, Işıl Kabakçı Yurdakul, Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Güdülenmeleri, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları: Bir Modelleme Çalışması Designing An Elt Curriculum For Young Turkish Learners: Pedagogical Foundations, Practical Considerations, And Procedures Bertan Akyol Yasemin Kırkgöz, Servet Çelik, Arda Arikan 193 A Survey On Teachers Perceptions Of The New Elt Programme And Their Readiness To Apply This Programme Yasemin Kırkgöz, Mustafa Yaşar 194 Laboratuvar Kontrol Sistemine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrenci Başarısına Ve Öğrencilerin Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Tutumlarına Etkisi Fatma Gözalan Çiçek, Mehmet Taşpınar 195 Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Kaygı Ve Öz Duyarlık Düzeylerinin Belirlenerek Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Aydan Aydın 196 Anne Baba Stres Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Ali Çekiç, Turan Akbaş, Zeynep Hamamcı 197 Türkçe Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Esra Lüle Mert 198 Sınıf İklimi Envanteri nin (Sie) Türkçe ye Uyarlanması Ali Serdar Sağkal, Zekavet Topçu Kabasakal, Abbas Türnüklü 199 Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Zeynep Kızıl, Serap Nazlı

9 200 Çevrimiçi İşbirliği Uygulamaları: Google Dokümanlar Örneğinin Html Eğitimi Açısından İncelenmesi Fatma Gölpek Sarı, Nesrin Özdener 201 Üniversite Öğrencilerinin Temas Engelleri, Benlik Saygısı Ve Yaşam Doyumu Düzeyleri: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması Özlem Tagay 203 Sağlık Eğitiminde Video Kullanımına Yönelik Olarak Yapılan Araştırmalardaki Eğilimler: Dönemi Makalelerin İçerik Analizi Elif Taşlıbeyaz, Melike Aydemir, Selçuk Karaman 204 E-İçerik Hazırlama Becerilerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Fırat Üniversitesi Örneği Ahmet Tekin, Ebru Polat 205 Reasons For Learning Turkish İn Poland: Assessment Of The Programs, Skills, Method And Materials Fatih Yılmaz Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (Kpss) İlişkin Metaforik Algılarının 206 İncelenmesi Zeynep Zeliha Bayazıt 207 Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları İle Eleştirel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki Ebru Oğuz, Fahriye Hayırsever, Defne Kaya 208 Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Annelerin Algıladıklarını Annelik Stillerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Esra Çalık Var, Şükran Kılıç, Hatice Kumandaş 209 Analysis Of Teachers Efficacy In Terms Of Some Variables: A Case Study Gizem Saygılı, Havva Sümeyra Pektaş Dijital Öyküleme Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Değer Yargılarına Etkisi: Mustafa Kemal 210 Üniversitesi Örneği Fatih Balaman, Nazenin Fidan 211 Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara İlişkin Tutumları İle Demokratik Değer Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nazenin Fidan, Fatih Balaman 212 Kültürel Zeka İle Kültürel Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki Süleyman Göksoy Türk Öğrencilerinin Tımss 2011 Matematik Başarıları İle İlişkili Değişkenlerin Hiyerarşik Lineer Modeller İle 213 Belirlenmesi Ezel Tavşancıl, Seher Yalçın 214 Biyoloji Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterliklerini Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi Miraç Yılmaz, Perihan Güneş, Hikmet Katırcıoğlu, 215 Explaining Energy Conservation Behaviours By Fundamental Value Orientations, And Nature Relatedness Elvan Sahin, Ali Sagdic, Hamide Ertepinar, Volkan Goksu 216 Girişimcilik Konulu Ödevlerin Ortaokul Öğrencilerinin Girişimci Özellikleri Üzerindeki Etkisi İsa Deveci, Muhammet Nair Zengin, Salih Çepni 217 Türk Eğitim Sisteminde Nitelik: Engeller Ve Öneriler Ertuğ Can Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görsel Öğrenme Ortamı Olarak Video Paylaşım 218 Sitelerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Mithat Elçiçek, Ferhat Bahçeci 219 Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi Esra Kaynaş, Hüseyin Anılan 220 Karar Vermeye Dayalı Eleştirel Düşünce Gelişim Modeli Ahmet Aypay, Ufuk Uluçınar 221 Lise Öğrencilerinin Medya Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi Ahmet Naci Çoklar, Hakkı Bağcı 222 İlkokulda Öğrencilere 21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılması: Bir Durum Çalışması Mehmet Gültekin, Şengül S. Anagün, Zeynep Kılıç 223 The Expected And The Real: Understanding University Teaching And The Academic Induction Of Novice Efl Lecturers Ayşegül Takkaç Tulgar, Oktay Yağız 224 Topoloji Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Webquest Örneği Seda Göktepe Körpeoğlu, Sevda Göktepe 225 Dumlupınar Üniversitesi Besyo Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin İncelenmesi Baybars Recep Eynur 226 Öğretmenlerin Mizah Tarzları İle Örgütsel Sinizme İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki Yahya Altınkurt, Kürşad Yılmaz

10 228 Şangay Ve Finlandiya nın Eğitim Başarılarının Ardındaki Gerçekler Aslıhan Kuyumcu Vardar, Filiz Evran Acar 229 Öğretmenlerin Bakış Açısından Okul Yöneticilerinin Strateji Ve Vizyon Geliştirme Yeterlilikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Betül Balkar, Mahinur Gözde Kasurka 230 The Impact Of Emotıonal Intellıgence Characterıstıcs Of Young People On Socıal Anxıety Level A.Esra Aslan, Nihan Kalkan, Gamze Alçekiç Yaman, Münevver Kaya Başman 231 Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretim Programı: Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Etkililiğinin Analiz Edilmesi Göksu Gözen Erasmus Öğrenci Değişim Programının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkıları: Bir Olgubilim 232 Araştırması Ali Ersoy 233 Çokdilli Eğitimle Yüzleşmek: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokdilli Eğitim Üzerine Görüş Ve Tutumları Şeyda Deniz Tarım 234 Beıng A Student At A Boardıng School" (Qualitative Analyses Based On The Boarding School Memories Of Teachers Who Took Boarding Education) Suna Arslan 235 Dumlupınar Üniversitesi Besyo Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Baybars Recep Eynur 236 How Does The Preschool Teacher Educatıon Program Traın Its Students To The Level That It Aspıres To? A Case Study From Turkey Meral Beşken Ergişi, Yasin Öztürk 237 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yönelim Becerilerinin SOLO Modeli ile İncelenmesi Sevda Göktepe, Ahmet Şükrü Özdemir Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Günlüklerinde Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisini Hangi Kazanımlarla 239 İlişkilendiriyor? Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay 240 Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kavramlarını Hangi Kavramlarla İlişkilendiriyorlar? Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay Canan Mesutoğlu, N. Büşra Akçabozan, Mine Muyan, Gökçen 241 Serbest Kıyafet Uygulaması: Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Görüşleri Aydın, F. Zehra Ünlü Kaynakçı, Gökçe Sancak Aydın 242 Çevrimiçi Yansıtıcı Günlük Etkinliklerine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünceleri Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay 243 Uzaktan Eğitim Yoluyla Üstün Zekalı Çocukların Ebeveynlerine Farkındalık Eğitimi Marilena Z. Leana Taşcilar, Melodi Özyaprak, Özgür Yilmaz 244 The Problems İn The Production Of The İntonation Of Causative Verbs By Turkish English Teachers Mehmet Demirezen 245 Çocuk Hakları Dersini Alan Ve Almayan Üniversite Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Şehnaz Ceylan,Özlem Gözün Kahraman,Mustafa Adıbatmaz 246 Do Games Make A Difference İn Efl Contexts? Mustafa Şevik 247 Bilim Tarihi Ve Felsefesi Öğretim Metodunun Fen Bilimlerine Yönelik Tutum Ve Motivasyon Üzerine Etkisi Erdoğan Usta, Bekir Baran,Sedat Yazıcı Türkçe Eğitimi Ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Bölümlerinde Son Dönem Tez Konuları Ve Tez Yazım Süreci Üzerine 248 Öğrenci Görüşleri Neslihan Yücelşen, Duygu Ak Başoğul, Melda Karagöz 249 Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yalnizlik Ve Umutsuzluk Durumlarinin İncelenmesi Ender Durualp, Gül Kadan, Nazan Kaytez 250 Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Süreçlerinde Bütüncül Sanat Eğitiminin Rolüne İlişkin Görüşleri Ali Öztürk Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin Bakış Açısından Okul İkliminin Eğitim Öğretim Hizmetlerine 251 Yansıması Abdulhamit Karademir, Meral Ören

11 252 Eğitim Ve Ekonomik Büyümenin Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Analiz Nadide Sevil Tülüce, İbrahim Doğan 253 Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği Engin Arık, Tolga Yıldız 254 Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine Yönelik Olumlu Ve Olumsuz Algıları Engin Arık, Tolga Yıldız 256 Willingness To Communicate Of Pre-Service English As A Foreign Language Teachers İn A Turkish Setting Huseyin Oz, Mehmet Demirezen, Jafar Pourfeiz 257 Köy Ve Kentte Yaşayan İlköğretim İkinci Kademeye Devam Eden Çocukların Cinsiyetlerine, Yaşlarına, Algıladıkları Anne-Baba Tutumlarına, Kardeş İlişkilerine, Kitap Okuma Durumlarına Ve Sosyal Etkinliklerine Göre Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Nilay Lütfiye Koçak, Aynur Bütün Ayhan 258 Öğretmen Adaylarının Kuantum Öğrenme Yaklaşımının Önemine Ve Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri Simge Etyemez Demirboğa, Cavide Demirci 259 Kişiselleştirilmiş Öğretim Portalının Uygulanması Ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi Ferhat Bahçeci, Mehmet Gürol 260 Kime Göre; Kim, Kimdir? (Kültürel Çeşitliliğe Yönelik Algılar: Hollanda Örneği) Banu Yaman 261 How Developmental Process Emerged, What Dimensions And Draft Professional Teaching Standards Produced For Proposing A National Framework? Case İn Northern Cyprus Hale Alibaba Erden 262 Suçluyum, Çünkü Anadolu Lisesini Kazanamadım Ceyda Çavuşoğlu, Aylin Kirişçi Sarıkaya 263 Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Öz Yeterlilik Ve Öfke Düzeylerinin İncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Türker Sezer, Hilal İlknur Tunçeli 264 İlkokuma Yazma Öğretiminde Aylık Çocuklar İle İlgili Yaşanan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri Seher Bayat An Analysis Of Turkish Primary And Secondary School Students Attitudes Towards English Course With Regards To 265 Different Variables Yasin Aslan, Rümeysa Pektaş 266 Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Hakkı Kontaş, Mehmet Demir Pre-Service Elementary Teachers Preferences And Competencies İn Relation To Inquiry-Based Instruction And High 267 Quality Questions Deniz Sarıbaş 268 Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Lisans Programı Hakkındaki Görüşleri Deniz Tonga Hakkâri de Sosyal Bilgiler Dersi (6. Ve 7.Sınıf) Öğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm 269 Önerileri Yücel Kabapınar, Feyza Demirboya 270 İşitme Engelli Öğrencilere Uygulanan Dengeli Matematik Öğretim Modelinin İncelenmesi Ayşe Tanrıdiler, Yıldız Uzuner, Ümit Girgin Sokakta Çalışan Çocukların Eğitim Beklentilerinin Karşılanmasına İlişkin Bir Araştırma -Eğitim Hakkı Açısından Bir 271 Değerlendirme- Somayyeh Radmard 272 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yönelim Becerilerinin Solo Modeli İle İncelenmesi Sevda Göktepe, Ahmet Şükrü Özdemir 273 Mesleki Ve Teknik Liselerde Uygulanan Modüler Öğretim Programının Değerlendirilmesi Subhan Ekşioğlu, Mehmet Taşpınar 274 İlköğretm 1-2. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sistemine Yönelik Görüşleri İbrahim Habacı, Aysun Çalışkan, Sanem Dilbaz, Ayşe Özge Küpeli

12 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Bürokratik Özellikleri İle Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Doğal Sayılarda Çıkarma İşleminin Öğretimine İlişkin Sembol Yazılı İfade Ve Modelleme Becerileri Rengin Zembat, Büşra Şahan, Dilan Bayındır, Elif Yılmaz, Hilal İlknur Tunçeli Kürşat Yenilmez, Şerife Koza Çiftçi 277 Farklı Lise Türlerine Göre Öğrencilerin İngilizce Dersine İlişkin Tutumları Nilüfer Kesgin, Mehmet Arslan 278 Türkçe Öğretmen Adaylarının Üst Bilişsel Okuma Stratejilerini Kullanımı: Sesli Düşünme Çalışması Zeynep Çetinkaya Edizer Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Giresun Üniversitersitesi Eğitim 279 Fakültesi Örneği Necla Dönmez Usta, Gonca Kasap 280 Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimine İlişkin Boylamsal Bir Araştırma Güneş Salı Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Yapma Becerileri, İspat Yaparken Yaşadıkları Güçlükler Ve Bu Güçlüklerin 281 Sebepleri Muhammet Doruk, Abdullah Kaplan 282 Öğretim Elemanlarının Akademik Dışı Etkinliklere, Görevlere Ve Uygulamalara İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması İlhan Günbayı, Gamze Kasalak, Serdar Özçetin Sınıf Öğrencilerinin Zihinden Toplama İşlem Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Uygulama Çalışması Sare Şengül, Hande Gülbağcı Dede, Muhammed Çağrı Göktaş 284 Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Göre Sevgi Eğitimi Meliha Köse, Ebru Demir, Hafise Kocaman 285 Disiplinler Arası Arıştırmalara Yönelim: Sinirbilim Ve Eğitim Sefa Dündar 286 Multimedya Destekli Eğitimin Hemşirelik Eğitiminde Psikomotor Beceri Gelişimi Üzerine Etkisi Derya Emre Yavuz, Gülten Okuroğlu, Şule Ecevit Alpar 287 Türkiye nin Mültecilerin Eğitimini Sağlama Düzeyi -Suriyeli Mülteciler Örneği Nurettin Beltekin 288 Katılımcı Liderlik Ve Değişim Yönelimli Örgütsel Vatandaşlık: İçsel Motivasyonun Aracılık Etkisinin İncelenmesi Mesut Sağnak 289 Responsibilities Of Elementary School Principals İn Turkey: Perceptions And Expectations Çetin Erdoğan 290 Predictors Of School And Course Achievement As Expressed By High School Learners: Turkish Context Mustafa Bahar 291 Veri İşleme Öğrenme Alanına İlişkin Öğretim Programının Stufflebeam Modeline Göre Etkililiğinin İncelenmesi Dilek Beypınar, Erdoğan Köse Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Müziksel İşitme Yetenekleri (Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 292 Örneği) Levent Değirmencioğlu 294 Örgütsel Politika Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Evrim Erol 295 Lisans Ve Önlisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Mazhar Kayaoğlu, Ferhat Bahçeci 296 Ortaöğretime Geçiş Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları İle Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Murat Ekici, Önder Eryılmaz, Uğur Gezer, Ayşegül Pehlivan 297 Scıence Teachers As Esd Educators: Gap Analysis Güliz Karaarslan, Gaye Teksöz 298 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerin Tutarlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi Nurşat Biçer, İsmail Çoban 299 Okul Dışı Ortamlarda Fen Eğitimi: Diyaliz Merkezine Bir Teknik Gezi Büşra Bakioğlu, Orhan Karamustafaoğlu 301 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Temel Astronomi Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma Merve Taşcan, İbrahim Ünal, Sevilay Atmaca 5-6 Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Ve Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi Düzeyleri İle Çocukların Sosyal 302 Duygusal Uyum Ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Nalan Kuru Tıraşlı

13 303 İlköğretim 2.Kademe Teknoloji Ve Tasarım Dersine İlişkin Öğretmen, Öğrenci Görüşleri Ve Beklentileri (Batman İli Örneği) Sibel Cengizhan, Ayşe Karaoğlu 304 Güncel Eğitim Konularının Tartışılmasında Facebook Kullanımı: Bir Temellendirilmiş Kuram Araştırması Ali Ersoy, Erdal Papatğa, Işıner Sever 305 Öğrenci Kişilik Hizmetleri Kavramlarının Drama Etkinlikleri Kapsamında Tartışılması Emir Tufan Çaykuş 306 Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma Gereksinimleri Üzerine Bir Çalışma: Mersin Üniversitesi Örneği Cem Ali Gizir 307 Yükseköğretimde Yeni Bir Paradigma: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Moocs) Sezan Sezgin Çevrimiçi Alınan İzleme Testleri Ve Deneme Sınavlarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Yordama 308 Düzeyi Harun Çiğdem, Gülşah Başol, Tuğba Kocadağ 309 Öğretmenlerin Görevlerini Daha İyi Yapabilmeleri İçin Okul Müdürlerinden Beklentileri Engin Aslanargun 310 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Açısından Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanları Hakkındaki Görüşleri Abdurrahman Kılıç, Engin Aslanargun, Fahriye Hayırsever, Ahmet Sapancı, Zeynep Arseven, 311 Examining The Alignment Of Turkish Science And Technology Curriculum Standards And High School Entrance Examination Emine Çil 312 Bilişim Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Özyeterlikleri İle Sosyal Ağ Kullanım Amaçları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Oğuzhan Özdemir, Didem Erdem 313 Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerine, Eleştirel Düşünme Becerilerine, Demokratik Tutumlarına Ve Akademik Başarılarına Etkisi Canses Tican, Mehmet Taşpınar 315 Akran Arabuluculuk Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Sorunları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Ahmet Bedel 316 Web Tabanlı İnteraktif Çevrimiçi Öykünü Yarat Portalı Devkan Kaleci, Özge Korkmaz 317 İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyum Ve Temel Kavramlar Bilgi Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Oğuz Serdar Kesicioğlu, Sibel Yoleri, Maide Orcan 318 A Qualitative Study On The Importance Of Mentorship İn Career Development Of Principals İn Turkey Emine Gümüş 319 Akademisyenlerin Görüşlerine Göre Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi Durum Çalışması Samet Demir, Enis Harun Başer 320 Lıst- Öğrenme Stratejisi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanma Çalışması Sayime Erben Keçici, Eyüp Yurt, Ercan Yılmaz 321 Okul Öncesi Eğitimdeki Çağdaş Yaklaşımlara İlişkin Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Büşra Ergin, Elif Yılmaz, Kezban Tepeli 322 (De)Motivation İn The Preparatory Language Classroom: Efl Learners And Teachers Voices Hatice Ç. Ayan, Gülşen M. Vefalı Lojistik Regresyon Analizi, Diskriminant Analizi Ve Roc Analizi Yöntemleri İle Farklı Ölçüt Türleri İle Elde Edilen 323 Sınıflama Sonuçlarının Karşılaştırılması Çiğdem Reyhanlıoğlu Keçeoğlu, Nuri Doğan, Selahattin Gelbal 325 Psikolojik Danışman Eğitimini Yeniden Gözden Geçirmek: Kapsamlı Bir Süpervizyon Modeli Önerisi Tansu Mutlu Süral, Ali Eryılmaz 326 Çok Katmanlı Okuryazarlık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Berker Bulut, Hacer Ulu, Adnan Kan Application Of Two Tier Diagnostic Test To Assess Pre-Service Science Teachers Understanding Of Chemistry 327 Concepts Ayfer Mutlu, Burcin Acar Sesen 328 Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Alternatif Bir Ders Programının Geliştirilmesi Cengiz Özyürek, Seher Bayat 329 Ruhsal Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Modellenmesi Kıvanç Bozkuş, Yüksel Gündüz

14 330 Çevrimiçi Ve Yüz Yüze Yapılan İşbirlikli Öğrenme Ortamlarındaki İletişim Örüntülerinin Karşılaştırılması Duygu Mutlu Bayraktar, Nesrin Özdener 331 Cinsiyet Ve Sınıf Düzeyine Göre İlköğretim Iı. Kademe Öğrencilerinin Etkin Katılım Ve Yardım İsteme Durumları Hülya Güvenç, Canan Koç 332 İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Azot Döngüsü Konusu İle İlgili Kavram Yanılgılarını Gidermede React Modelinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma M. Said Doğru, Hülya Demircioğlu, Arzu Saka, Lale Cerrah Özsevgeç 333 Okul Müdürlerinin Ve Fizik Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Ve Yeni Fizik Öğretim Programı İçerisindeki Laboratuvar Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Görüşleri Işıl Aykutlu, Sevim Bezen, Celal Bayrak 334 Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyanın Eğitimde İletişim Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Görüşleri: Twitter Örneği Aylin Tutgun Ünal, Vildan Katmer Bayraklı 335 Benliğin Ayrımlaşması Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Erkan Işık, Sabiha Bılduk Ergenlerde Saldırganlığın Demografik Değişkenler, Ana-Baba Tutumu, Çevresel Güvenlik, Akran İlişkileri Ve Kişilik 336 Özellikleri Açısından İncelenmesi Hülya Ercan, Bilge Köse 337 Eğitim Politikası Olarak Kıyafet Uygulamalarındaki Değişiklere İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri Fırat Kıyas Birel 338 Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Eğitime İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Mahmut Bozkurt, Şefik Yaşar 339 The Development Of The Math Creativity Scale Savaş Akgül, Nihat Gürel Kahveci 340 Research İnto Turkish Pre-Service English Teachers Intercultural Communicative Competence Arif Sarıçoban, Hüseyin Öz 341 Eğitim Yöneticilerinin Eşitlik Algısına İlişkin Bir Çözümleme Gülay Aslan The Research On Attitudes Of Mothers Of Twins And Only Children Towards Their Children And Recipient And 342 Expressive Language Levels Of Children Devlet Alakoç Pirpir 343 Karşılıklı Ve Doğrudan Öğretim Yaklaşımlarının Özetleme Becerisine Etkisi. İzzet Görgen 344 Atom Kavramının Öğretim Programları Ve Ders Kitaplarındaki Yeri Serkan Ekinci, Ahmet İlhan Şen Türkiye deki Öğretmen Eğitimi Araştırmalarının Paradigmalar Ve Tarihsel Süreç Çerçevesinde Değerlendirilmesi: 345 Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme Banu Yücel Toy 346 Öğretmenlerin Eğitim İnançları İle Mesleki Değerleri Arasındaki İlişki Nihal Tunca, Senar Alkın Şahin, Aytunga Oğuz Öğretmatematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Matematiksel İspat Yapma Hakkındaki Görüşlerinin 347 İncelenmesimen Adaylarının 5e Öğrenme Döngüsünü Temele Alan Uygulamaları Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan 348 Çevrimiçi Öğretim Elemanı Yeterliklerinin Belirlenmesi Özlem Çakır 349 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Hoşgörü Algısı Ve Hoşgörü Eğitimine Bakışı Hatice Türe Arife Figen Ersoy 350 Türkiye, Ab Ve Abd de Yetişkinlerin Eğitime Katılımlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi Hüseyin Kaygın, Ali Sıcak, Ramazan Şükrü Parmaksız 351 Öz-Düzenlemeli Öğrenme Öğretmen İnanç Ölçeği`Nin Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Ceyhun Ozan, Nilay Çelik, Remzi Y. Kıncal 352 Sosyal Destek Ve Motivasyon: Öğrenme Süreci Açısından Bir İnceleme Erdoğan Tezci, Fahri Sezer, Sümer Aktan, Uğur Gürgan 353 Türk Öğrencilerinin Pısa 2009 Okuma Becerilerini Açıklayan Değişkenlerin Chaıd Analizi İle Belirlenmesi Asiye Şengül Avşar, Ezel Tavşancıl 354 Effectiveness Of The Holistic Evaluation Model Proposed For Teachers' Professional Development Activities Öner Uslu 355 Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumlarının Düzeyleri Esra Özcan, Soner Polat

15 356 Türk Geç Ergenlerde Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Algılanan Sosyalleşmenin Ayrışma Bireyleşmeyi Yordanması Sevda Aslan, Habib Hamurcu 357 Ortaokul Türkçe Dersi Sınavlarında Sorulan Yazılı Anlatım(Kompozisyon) Soruları Üzerine Bir İnceleme Tahir Tağa, Süleyman Ünlü, Hüseyin Öztürk Filiz Evran Acar, Murat Dağıstan, Doctoral Candidate, Vildan 358 Strength, Challenges And Solutıons Of Academıc Faculty In College Teachıng Sarıkaya 359 Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına Yaklaşımları Zeynep Çetinkaya Edizer 360 Preservice Teachers Scientific Epistemological Views: Comparison Of Science And Social Science Departments Behiye Bezir Akçay, Seda Usta 361 Aşırı İnternet Kullanımı: Amaçlar, Nedenler Ve Sonuçlar Konusunda Bir İnceleme Filiz Akar Normal Gelişim Gösteren Çocuklara Otizmli Kardeşleriyle Oyun Etkinlikleri Sırasında Kullanacakları Sosyal Etkileşim 362 Davranışlarının Kazandırılması Arzu Özen 363 Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başetme Biçimleri Ve Problem Çözme Beceri Algıları Makbule Kalı Soyer 365 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Öğretme Sürecinde Sorduğu Sözel Soruların Sokratik Sorgulama Tekniği Açısından İncelenmesi Coşkun Küçüktepe 366 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları İle İlgili Türkiye de Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Tez Çalışmaları Ve Bilimsel Makalelerinin Gözden Geçirilmesi Hakan Sarı, Ş.Şenay İlik 367 Sınıf İçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersinde Seval Eminoğlu Küçüktepe 368 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretim Araçlarını Kulanma Düzeyleri Hülya Yazıcı Okuyan 369 Social Safeness And Internet Addiction Recep Uysal, Ahmet Akın, Nihan Çitemel, Ümran Akın 370 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Müzik Etkinliklerini Değerlendirmeleri Ilgım Kılıç, Şefika İzgi Topalak 371 Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla İşlemler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri Kürşat Yenilmez, Osman Bağdat İlköğretim Döneminde Çocuğu Olan Çalışan Annelerin Annelik Rollü Hakkındaki Görüşleri İle Çocuklarının Kabul Ret 372 Ve Kontrol Algıları Şerfe Özbilir 373 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenmeyi Öğrenme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi H.Beyza Sezer, Bahattin Acat 374 Okulların Değişime Hazırbulunuşluğu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması M.Akif Helvacı 375 Eğitim Fakültelerinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersindeki Proje Uygulamalarının Sürdürülebilirliği Ganime Aydın, Şeyma Değirmenci, Işıl Sevingüler Çakmak 376 Fen Eğitiminde Argümantasyon Odaklı Öğretimin Öğrencilerin Karar Verme Ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi Nergiz Kardaş, Şengül S. Anagün, Pelin Yalçınoğlu 377 İşitme Engelli Gençlerin Mesleki Eğitiminde Sosyal Ağların Kullanımı: Facebook Örneği Sema Ünlüer, Zehranur Kaya, Güzin Karasu, Yıldız Uzuner 378 Tımss 2011 Dördüncü Sınıf Matematik Başarı Testinin Kültürlerarası Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi Betül Karakoç Alatlı, Cansu Ayan, Betül Polat, Gülçin Çırak 379 Lise Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları Ve Bilimin Doğası Mitleri Gülseda Eyceyurt Türk, Ümmüye Nur Tüzün 380 The Views Of Academics Staff About Cloud Computing, Online Data Storage And Online Data Sharing Rahme Uygarer 381 Öğretmen Ve İdarecilerinin Gözünde Özel Dershaneler ve Kapatılma Problemi Savaş Baştürk, Mehtap Taştepe 382 Fen, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (Fetemm) Eğitimine Medya Tasarım Süreçlerinin Entegrasyonu Engin Karahan, Sedef Canbazoğlu Bilici, Ayçin Ünal

16 Öğretmen Adaylarının Sözlü Sunum Becerilerinin Dereceli Puanlama Anahtarı İle Değerlendirilmesi: Öz, Akran Ve Öğretmen Değerlendirmesi Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilim Düzeylerinin Ve Öz-Yeterlik Algılarının Diskriminant Analizi İle Belirlenmesi Representation of Family Relationship in aturkish TV Serial: Aramızda Kalsın Perihan Güneş, Didenm Kılıç Esra Eminoğlu Özmercan Bahire Özad, Gülen Uygarer 386 Zihinde Döndürme Yeteneği Üzerine Bir Test Geliştirme Çalışması Nazan Sezen Yüksel, Ali Bülbül A Further Explanation On Tam By Perceived Self-Regulation: A Path Analysis Study On E-Learning With Self- 387 Regulated E-Tests Gülşah Başol 388 Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi Temel Eğitim Kademesinde, Sosyal Ve Duygusal Öğrenme Salih Sarpten, Mehmet Çağlar 390 Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ilgım Kılıç, Tarkan Yazıcı, Şefika İzgi Topalak 391 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ebru Ünitesinin Öğrenci Başarısına, Tutumuna Ve Kalıcılığa Etkisi Ali Osman Alakuş, Ersin Alioğlu 392 Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Seçmeli Dersleri Tercih Etme Nedenlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi (Ankara, İstanbul, Kocaeli Örneği) Didem Reyhanlıoğlu, Emine Gülen Tekin, Emine Vardar, Selahattin Gelbal 394 Scaffolding Reflection On The Blog: A Case Study With Pre-Service Teachers Ayşegül Sallı, Ülker Vancı Osam 395 The Use Of Verbs İn Written Productions Of Turkish Learners Of English Gülay Kıray, Seval Kömürcü 396 Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi Aylin Yavaş Bozkurt 397 Problem Kurma Çalışmasının Çoktan Seçmeli Sorular Üzerinde Denenmesi Ve Klasik Yöntem İle Karşılaştırılması Elif Esra Arıkan, Hasan Ünal 398 Occupatıonal Motıvatıon Scale Development Study Accordong To The Self-Determınatıon And Two-Factor Theorıes Kaan Zülfikar Deniz, Özkan Saatçioğlu, Ezgi Mor Dirlik 400 Türkçe Ve Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Düzeylerinin İncelenmesi Saadet Maltepe Yaş Aile Rehberliği Programının Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Üzerindeki Etkisi Haktan Demircioğlu Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Anasınıflarına Devam Eden Çocukların Okul Bahçesinde Görmek İstedikleri 402 Fiziksel Alan Özellikleri Ve Materyaller Zeyenp Kılıç, Gelengül Haktanır 403 Kaygı İle Baş Etme Programının Etkililiğinin Sınanması-Üstün Zekâlı Çocuklar Örneği Nüket Afat 404 Örgütsel Dedikodu, Değişime Direnç ve Kişilerarası Güven Arasındaki İlişkisi Çiğdem Apaydın 405 How To Use Proverbs İn Foreign Language Education Metin Yurtbaşı 406 An Overview Of Three Successful Teacher Education Systems: Australia, Singapore, And South Korea Selda Aras 408 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları (Epistemologic Beliefs Of Preservice Science Teachers) Fatma Adak, Selda Bakır 409 İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları İle İlişkili Çocuğa Ve Aileye Ait Bazı Sosyo- Demografik Faktörlerin İlişkisi Ferda Yıldırım, Dursun Balta 410 Tek Boyutta Hareket Konusunda Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden Broşür Hazırlamanın Uygulanmasının Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Ve Kalıcılığa Etkisi Gülşen Koçak,Asiye Pınar Köksal, Sabriye Seven

17 411 Eğitim Denetmenlerince Okul Öncesi Öğretmenlerine Yapılan Denetimin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri Erkan Kıral, Sevim Borsbay 412 Özerk Öğrenme Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Aysel Deregözü 413 Öğreterek Öğrenme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Düzeyine Etkisi Safiye Aslan 414 Yaşam Tarzı Öğrenme Stratejilerini Şekillendirir Mi? Öğretmen Adayları Üzerine Bir İnceleme Erdoğan Tezci, Fahri Sezer, Sümer Aktan, Uğur Gürgan Okullarda Okul Yöneticilerinin Güçlendirici Lider Davranışları, Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşmesi Ve Örgütsel 415 Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki Aynur B. Bostancı, İbrahim H. Çankaya, Celal Gülşen 416 Okul Yöneticilerinin Öz-Yeterlikleri İle Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki Deniz Derinbay, Ayşe Negiş Işık 417 Kurucu Müdür Olmak Ali Ünal, Merve Uzun 418 Araştırma Görevlilerinin Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Esra Açıkgül Fırat, Mustafa Serdar Köksal 419 İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yaptıkları Yönlendirmelerin İncelenmesi Coşkun Küçüktepete, Aslıhan Ayyıldız Uğurlu 420 Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Tayfun Tutak, Selçuk Fırat, Ebru Kükey 421 İşitme Engelliler Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Erzurum Örneği Turgay Demirel, Yüksel Göktaş Tülin Güler Yıldız, Pınar Özdemir Şimşek, Saliha Ercan, Emine Aylık Çocukların, Ailelerinin Ve Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Gelişme ye Dair Görüşlerinin İncelenmesi Hande Aydos 423 The Effects Of Multi-Frame İllustrations On Secondary Students Understanding Of Solubility Equilibrium Filiz Kabapınar, Batyr Kulbayev, Büşra Karagöz 424 Okul Red Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması İsmail Seçer 425 Anadolu Okulöncesi Matematik Ölçeğinin Geliştirilmesi (Anomat) Serap Erdoğan, H. Bahadır Yanık, Alper Tolga Kumtepe, Songül Giren, Aslı Yıldırım, Sevcan Yağan Güder, Ümran Alan, Abdulhamit Karademir, Nurbanu Parpucu, Vakkas Yalçın 426 Çocukların Zor Soruları Ve Anne-Babaların Cevapları Ramazan Sak 427 İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Değerlerinin Çevre İle İlgili Gazete Haberleri Yoluyla Değerlendirilmesi Osman Çimen 428 Sosyal Ağların Öğretim Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Algıları Mehmet Nuri Gömleksiz, Ayşe Ülkü Kan, Emine Kübra Fidan 429 Kaynaştırma Eğitiminin Sosyal Bilgiler Dersi Üzerinden Değerlendirilmesi Gülnur İlk, Mehmet Açıkalın 430 Öğretmen Yetiştirmede Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Görüşlerine Göre Analizi Gülsün Şahan Eğitim Sistemi İle Farklı Yaş Gruplarında İlkokula Başlayan Çocukların Temel Kavramları Ve Akademik Gelişimlerinin İncelenmesi Ayla Oktay, Handan Doğan, Zeynep Çiğdem Özcan 432 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Vesile Gül Başer Gülsoy, Sezan Sezgin, Osman Erol Fen Lisesi Öğrencilerinde Olumlu Gelecek Beklentisinin Başarı Yönelimleri, Yetenek Türleri Ve Benlik Saygısı 433 Açısından İncelenmesi Mustafa Kemal Yöntem, Enes Rahat, Tahsin İlhan 434 Limit Konusunun Bilgisayar Ortamında Görselleştirilmesi Ve Fizik Öğretmen Adaylarının Konu Hakkındaki Görüşleri Sema Çıldır 435 Eğitimde Duygusal Cehaletten Okuryazarlığa; Sosyal Ve Ahlaki Boyut Açısından Duygusal Zekânın Önemi Erdem Dirimeşe

18 436 Üstün Zekalı Ve Yetenekli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuk Yetiştirme Kavramına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği Ayça Köksal Konik 438 Açık Ve Uzaktan Eğitim: Pedagojik, Yasal Ve Yönetsel Gereksinimler Ertuğ Can 439 Mesleğinin İlk Yıllarındaki Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri H. Bahadır Yanık, Osman Bağdat,Özlem Gelici,Mehtap Taştepe, 440 The Demotivating Mismatch between CEFR Goals, Turkish Higher Education Council (YÖK) Mandates and Academic William Samuel Peachy Unit Requirements of the Preparatory English Program at Düzce University Seçim Kuramı Ve Gerçeklik Terapisine Göre Yapılandırılmış Atılganlık Becerilerini Geliştirme Psikoeğitim Programının 441 Psikolojik Danışman Adaylarının Atılganlık Düzeylerine Etkisi Levent Yaycı 442 Anasınıfı Ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle İlgili Algı Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Günenirlik Çalışmaları Burcu Çabuk, Fatma Alisinanoğlu 443 An Examınatıon Of Mıddle School Scıence And Technology Teachers' Perceptıon Profıles Regardıng Actıve Learnıng Based On Varıous Varıables Halil İbrahim Öztürk, Meryem Nur Aydede Yalçın 444 Öğretmen Adaylarının Kpss Alan Bilgisi Sınavına İlişkin Görüşleri Mehmet Demirkol, Özcan Ekici, Muharrem Talu, Abdurrahim Aydoğan 445 Sekizinci Sınıf Düzeyinde Bir Döndürme Ve Şifreleme Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ahmet Şükrü Özdemir, Malik Durmaz, Ayşe Damla Geçim 446 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Rasyonel Sayılar Ve İrrasyonel Sayılar İle İlgili Kavram Yanılgıları Abdulkadir Kerpiç, İbrahim Kepceoğlu, İlyas Yavuz 447 A Phenomenological Study: What Do Teacher Education Programs Serve For Teachers? Sinem Sözen, Selda Aras 448 Uzaktan Eğitimde Güçlükler Difficulties İn Distance Education Hikmet Çığlık, Mehtap Bayrak 449 Üstün Zekalılar Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik İnançlarının Ve Bilimsel Tutumlarının İncelenmesi Sezen Camcı Erdoğan 450 Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarına Kavram Değişim Metni Ve Kavram Karikatürü Uygulamalarının Etkisinin İncelenmesi Çiğdem Şahin, Elif Bülbül, Ümmü Gülsüm Durukan 451 Öğretim Elemanları Ve Öğretmen Adaylarının Zorunlu Eğitimde Uygulaması İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Çiğdem Şahin, Fethiye Karslı 452 Integrating Responsible Research And Innovation İn Science Education Through International Collaboration Sevil Akaygun, Jan Apotheker 453 Mesleki Eğitim Ve Yaşam Boyu Öğrenme İhtiyaçlarını Yerel Okul Ve Üniversitelere Uyarlamak Tuna Uslu, Duygu Çubuk 454 Son Yıllarda Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Yapılan Değişimler Hakkında Uzman, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Karşılaştırılması Özlem Eryılmaz, Ahmet İlhan Şen 455 Dijital Öyküleme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi Bilal Duman, Güler Göçen 456 Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretimde Yansıtıcılığa İlişkin Görüşleri Berna Coşkun Onan Yasemin Hacıoğlu, 457 Öğretmen Adaylarının Ölçme Aletleri Ve Birimler Hakkındaki Bilgilerinin Enlemsel Olarak İncelenmesi Ümmü Gülsüm Durukan, Çiğdem Şahin 458 Matematik Öğretiminde Müzelerin Kullanımı Gülşah Batdal Karaduman, Evren Şar Zenginleştirilmiş Laboratuar Rehber Materyali İle Alternatif Kavramları Gidermek Ve Bilimsel Süreç Becerilerini 459 Geliştirmek Mümkün Müdür? Gaz Yasaları Örneği Fethiye Karslı, Alipaşa Ayas

19 460 Türkiye'de Sinema Filmlerinin Sınıfta Kullanımı:Yararlılıkları-Sınırlılıkları Halide Gamze İnce Yakar 461 Sinif Öğretmenlerinin Çocuk Sevgisi İle Sinif Yönetimi Davranişlari Arasindaki İlişki Nihal Tunca 462 Hemşirelik Eğitiminde Eleştirel Düşünme Elif Dirimeşe, Erdem Dirimeşe Pısa 2009 Okuma Yeterliği Sonuçları Ve Yaş Aralığı Ders Kitaplarındaki Tutarlık İlişkileri: Kore, Türkiye Abd 463 Örnekleri Sercan Demirgüneş 464 Pedagojik Formasyon Programi Öğrencilerinin Eğitim İnançlari İle Öğrenme Yaklaşimlari Arasindaki İlişki Senar Alkın Şahin 465 Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Alanları İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Neşe Dokumacı Sütçü, Kerem Sütçü, İlhami Bulut 466 Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimleri Ve Öğretmenlik Tutumlarının İncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Fatma Özge Ünsal 467 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ve Bu Mesleği Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşleri Zeynep Nalan Yılmaz, Özge Aydın 468 Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanırken Öğretmen Adaylarının Sosyal Yaşamlarının Etkilenme Durumu Hatice Kumandaş, Ömer Kutlu, Özen Yıldırım Öğretmen Adaylarının Dijital Öğretim Materyalleri Geliştirmesi: 469 Olgubilim Çalışması Ayfer Alper 470 Çocuk Kitaplarında Çocuk İmgelerinin Ve Çocuk Sorunlarının İşlenişi: Çocuk Hakları Bağlamında İnceleme Şükran Uçuş Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Akademik Güdülenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler 471 Açısından İncelenmesi Fatih Kaleci, Fatih Hayati Beşir 472 Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Annelerinin Oyuna Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Burcu Özdemir Beceren, Oya Ramazan 473 Sınıftaki Seçimden Ülkedeki Seçimlere Öğrencilerin Seçim Algısı Nasıl Gelişiyor? Arife Figen Ersoy Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Etik İlkeler Hakkindaki Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Moral Değerlerinin Bazı 474 Değişkenler Bakimindan incelenmesi Büşra Ceyha, Nurettin Şahin 475 Görsel Ders İçeriği Geliştirme Aracı Olarak Instagram Kemal Şahin, Fatih Gürsul 476 Sinif Öğretmeni Yeterlikleri Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişması Erten Gökçe 477 Öğretmen Adaylarının Matematik Eğitimi Alanında Geliştirilmiş Video Örnek Olaylara İlişkin Değerlendirmeleri Cumali Öksüz, Sanem Uca 478 Sürdürülebilir Gelişme İçin Eğitim Konusunda Kuşaklararası Diyaloglar Gelengül Haktanır, Müge Şen, Araştırma Grubu 479 Yabancı Dil Olarak İngilizcede İlgi Tümceciği Edinimi: Tek Dilli Ve İki Dilli Öğrencilerin Edinim Sıralamarı Serhat Kurt 480 Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Süreci Üzerine Bir Örnek Olay Cumali Öksüz, Sanem Uca Mizrap Bulunuz, Menekşe Seden Tapan Broutın, Nermin 482 Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Projesi Gerçekleştirme Süreçlerinin İncelenmesi: Örnek Olay Çalışması Bulunuz 484 Web Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamında Sosyal Etkileşim Alanı İ.Ümit Yapıcı, Murat Hevadanlı

20 Eğitim Bilimleri Ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında Yükseklisans Programlarının İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) Ortaokul Matematik Öğretmenleri Ve Sınıf Öğretmenlerinin Matematikte Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrenci Özelliklerine Yönelik Algılarının İncelenmesi Sedat Altındaş, İzzet Görgen Şule Güçyeter 487 Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Sistemine İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi Necdet Aykaç, Hilal Bilgin, Hasret Kabaran 488 Dezavantajli Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılım Eğitimi: Veli Ve Öğrenci Farkındalıkları Şükran Uçuş 489 Perfectıonısm In Chıldren Artworks In A Kındergarten Classroom Rasim Başak 490 Yeni Normal'de Üniversitelerdeki İşletme Eğitimi Üzerine Bir Araştırma Ergül Sözylemezoğlu 491 Duygusal Zekanın Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ergül Söylemezoğlu, Ömer Tuğsal Doruk 492 Bütünleşik Öğretim Kapsamında Göstergebilimsel Yöntemle Çözülen Karikatürler Aracılığıyla Yazma Çalışmas Tülay Sarar Kuzu 493 Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi Emre Ev Çimen 494 Sürece Dayalı Yazma Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Yazma Becerisine Ve Yazma Kaygılarına Etkisi Abdullah Kaldırım, Ali Fuat Arıcı 496 Determination Of Scientific Creativity Skills Of Pre-Service Science Teachers Through Experiment Designing Zehra Özdilek, B.Buğra Ülger, Ümmühan Ormancı 497 Teknoloji Destekli Zihin Ve Kavram Haritalamanın Öğrencilerin Fen Kavramlarını Yapılandırmaları Üzerindeki Etkileri Güliz Aydın Fosil Yakıtlar Konusuna Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi Ve Etkililiğinin 498 Değerlendirilmesi Necla Dönmez Usta, Ümmü Gülsüm DURUKAN 499 Öğrenci Ve Öğretmen Özelliklerinin Tımss 2011 Fen Ve Matematik Performansına Etkilerinin İncelenmesi Özen Yıldırım, Safiye Bilican Demir Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş, Üniversiteye Uyum, Kaygı Ve Depresyon Düzeylerinin Kariyer Karar 500 Düzeylerine Göre İncelenmes Erkan Işık 501 Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Gülşah Batdal Karaduman 502 Developıng Perceptıon Of Actıve Learnıng Scale Towards To Scıence Teachers Meryem Nur Aydede Yalçın, Halil İbrahim ÖZTÜRK Öğrencilerin Kavram Öğrenmeleri Ve Fen Ve Teknolojiye Yönelik Tututmları Üzerinde Kavramsal Değişim 503 Stratejilerine Dayalı Uygulamaların Etkisi Güliz Aydın, Ali Günay Balım 504 Matematik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki Meltem Sarı Uzun, Nazan Sezen Yüksel, Şenol Dost İngilizce Öğretmen Adaylarının İlköğretimdeki Öğretmenlik Uygulamasına Ve İngilizce Öğretimine İlişkin Deneyim Ve 505 Gözlemleri Melek Demirel, Edibe Karagedik 506 Zihin Engellilere Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Materyallerin İncelenmesi Emtre Ev Çimen, Kürşet Yenilmez 508 Kapasite Yaklaşımı, Eğitim Ve Kalkınma İlişkisi Ömer Tuğsal Doruk, Ergül Söylemezoğlu 509 Sınıf Öğretmenı Adaylarının Zıhın Harıtalama Teknığıne İlışkın Görüşlerı Kaya Tuncer Çağlayan, Ayça Kartal, Özlem Özçakır Sümen, Cennet Karakuş 511 Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Resimlerinde Barış Algısı Tuba Çengelci Köse, Ömür G.Bayır 512 Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının "Yabancı Dil Öğretmeni" Kavramına Yönelik Kullandıkları Metaforlar Ayşe Arslan Çavuşoğlu, Fatih Tepebaşılı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2014 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 32 kişi 2014 TM-2 315,38443 1 AYÇA FERSİYE DOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240,90215

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI İlgi : DUYURU DETAY NO: 1021490 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

OKUL DENEYİMİ İlköğretim Matematik öğretmenliği

OKUL DENEYİMİ İlköğretim Matematik öğretmenliği OKUL DENEYİMİ İlköğretim Matematik öğretmenliği Bölüm Öğrenci No Adı Soyadı Grup Uygulama Öğretim Elemanı Uygulama Okulu Uygulama Öğretmeni İlköğretim Matematik öğretmenliği 04160035016 Ali AKBOĞA A1 Yrd.

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Prof. Dr. Sedat SEVER On Çocuk Edebiyatı Sanatçısının Yazınsal Kişiliğini ve Çocuk Edebiyatına

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir

22 140205012 Büşra Şensoy 23 140107043 Emre Palabıyık 24 140103042 Melike Acar 25 140205056 Furkan Sait Özdemir 1-B2 ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI 1 130107014 Kıvanç Şeviker 2 140101026 Elif Arda 3 140201016 Ezgi Selen Şanoğlu 4 140201022 Pelin Aktop 5 140201017 Cemre Nur Yılmaz 6 140109019 İsmet Kırgıl 7 130206007 Merve

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI BİRİMİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencileri)

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı) ADI SOYADI BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİĞİ BÖLÜM Y.YIL ÖĞRETİMİ NOT ORT. ASİL/YEDEK SALİHA ÜLEV SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,26 ASİL ESRA ÇİÇEK SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,18 ASİL HİLAL ŞENKARDEŞLER SOSYOLOJİ

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.01.2017 01 2017 01/01 04 Enstitü Kurulumuz 20.01.2017 tarihinde

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. Cemal AKÜZÜM Uygulama Okulu : MEVLANA İLKOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 BUŞRA YONTAŞ 0 00 MEHMET ZABIT MENTEŞ 00 SAADET MERVE BAYDİLLİ 00

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU

YUNUS CAN ŞEYMA TÜRKER ALİ CAN FİDAN ESENGÜL KÜTÜK ZEYNEP TÜRKOĞLU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Cuma-Sabah 2.Grup Yrd.Doç.Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik İlkokulu

Detaylı

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Hüseyin Deniz İKİZLERLİ Fırat HÜNER Özge ŞENPINAR Gülşah YILDIZ Uyg. Okulu : Atatürk Ortaokulu Sınıf : 4/A Grup : Grup I Uyg.Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL 160 Hüseyin Deniz İKİZLERLİ 11266 Fırat HÜNER 11269 Özge ŞENPINAR 091 Gülşah YILDIZ 102 Dilan Yağmur

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2.

Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi FİZİK 2. Şube 5 - Fizik Grubu - Kontenjan: 25 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 SERDAR BAKIR 2 GİZEM USLAN 3 NAFİZ NALBANTOĞLU 4 FATMA AYDOĞAR 5 MERVE GÖNÜLTAŞ 6 GÖZDE

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ(Fen Bilgisi Öğretmenliği) LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ(Fen Bilgisi Öğretmenliği) LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ(Fen Bilgisi Öğretmenliği) LİSANS Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. I. Öğretime i Kabul Olan Öğrenci Listesi sı Puan I.öğretim 2. Sın. 3. 160,57 Ali

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı 20128509101 Ayşe Elçin ERGİN Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Eğitim Bil. Enst.Sem.Salonu 06.06.2014 saat:

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Fakülte Seçmeli Dersleri Görevlendirmeleri

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Fakülte Seçmeli Dersleri Görevlendirmeleri Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak (Sınav yapmak üzere) Öğrenciler İçin açılan İkinci Sınıf (Üçüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Adı T U K Öğretim Elemanının

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI 276 Büşranur KURU 24 Rakiye ÖZDAL 54 İrfan KANKUL 118 Hanife ÖZTÜRK 225 Ayşe ÖZKAN 574 Gülden ÖZTÜRK 390 Leyla ÖMEROĞLU 74 Büşra DEMİR 13 Dilek CANKUR 224 Hacer TAŞ 391 Yeliz ZAMBAK 73 Ebru KARA 315 Vildan

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No Sıra No GÖĞÜS NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO LİSE KODU MİLLİLİK DURUMU 1 88 BEHİCE TEKİN 23065920984 2446 YOK 2 135 ZEYNEP ÇAKAR 63088327568 DİĞER YOK 3 64 NECLA HÜLAGU 66964196074 DİĞER YOK 4 87 İLKNUR YILMAZ

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P.

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI 2. YERLEŞTİRME SONUCU KAZANAN ADAY LİSTESİ ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ANABİLİM DALI PROGRAMI ADI SOYADI BAŞARI P. ALAN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Tezli Y.Lisans YASİN BARUTCU 66,263859 Alan Dışı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Y.Lisans SAFA AKBULUT 80,41065 Alan İçi

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı

Kayıtlı Olduğu Sınıf

Kayıtlı Olduğu Sınıf 565 Hamit KAPLAN 221 İlknur MİHYAZ 499 Damla MALKOÇ 217 Gizem KAYA 22 Kübra ŞAHİN 500 Merve UTUŞ 156 Hülya GÜREL 219 İbrahim SÜREN 246 Zeynep IŞIK 370 Nurgül YILMAZ 89 Zeynep YILDIRIM 157 Havva KÖR 210

Detaylı

SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ

SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN ADI 3212140001 SEDANUR KARA EĞİTİMDE ROBOTİK UYGULAMALARI I 3212140012 MURAT NALBANTÇI GENEL BİYOLOJİ 3212140021 BÜŞRA ÇIKRIKÇI FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI 3212140031 DAMLA

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI SONU 10. SINIFLAR EBE YARDIMCILIĞI 14 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI DAL YERLEŞTİRE SONUÇLARI ( TASLAK LİSTESİ) HEMŞİRE YARDIMCILIĞI 28 SAĞLIK BAKIM

Detaylı

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6.

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu DERSLİK 107 A1/20 ÜMMET AYDAN ÜMMET AYDAN TUBA AYDAN TUBA AYDAN 114 FIRAT LULACI / TUĞBA AKBAŞ ÜLKÜ ÖZDEMİR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU

3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU. 3. Sınıf 25% BURSLU Adı Soyadı Fakülte Program Sınıf Burs Oranı Elif Eriş Eğitim İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf 50% BURSLU Şule Yıldız Eğitim Okul Öncesi Öğretmenliği 1. Sınıf 100% BURSLU Habibe Fidan Eğitim Okul Öncesi

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı