T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü, 10 uncu ve 29 uncu Maddelerininin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 3/3/1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3 Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi; öğretim ve yönetim bakımından, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Matematik Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Eğitim Bilimleri Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor, Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Bölümlerinden oluşur." MADDE 2 Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 10 Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi; sekiz yarıyıl (4 yıl), İngiliz Dili, Alman Dili ve Fransız Dili Eğitimi Bölümlerinin ilk iki yarıyılı hazırlık sınıfı olmak üzere on yarıyıl (5 yıl)'dır. Dört yıllık programların yedi (7), beş yıllık programların ise sekiz (8) yılda bitirilmesi zorunludur. Ancak; bu süreler sonunda mezun olabilmek için sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydı ile (Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınav şartını yerine getirmemiş sayılır.), son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları dersler için açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Mezuniyete tek dersi kalan öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda ek bir sınav hakkı tanınır. Tek dersten başarısız kalan öğrenci sınav hakkını her sınav döneminde kullanır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İngiliz Dili, Alman Dili ve Fransız Dili Eğitimi Bölümlerinin hazırlık sınıfını iki eğitim-öğretim yılında (dört yarıyıl) geçemeyen öğrencilerin Fakülteyle ilişiği İngiliz Dili, Alman Dili ve Fransız Dili Eğitimi Bölümlerinin hazırlık sınıfını iki kesilir. Zorunlu dersler hariç (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil), birinci sınıf derslerinin iki eğitim-öğretim yılı içerisinde başarılması gerekir. Ancak; birinci sınıf derslerinden biri hariç diğerlerini iki eğitim-öğretim yılı içerisinde başaran öğrenciye başarısız olduğu tek ders için Ekim ayı içerisinde bir müstakil sınav açılır. Bu sınavı başardığı takdirde üçüncü sınıf derslerine kayıt yaptırabilir. İlgili dersten devamsız olan öğrenci bu haktan yararlanamaz." MADDE 3 Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 29 a) Öğrencinin eğitim ve öğretime katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde öğrenciye ilgili Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. b) Kültürel ve Sportif Faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince; Milletlerarası seviyede yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrencilerimiz, görevlendirilme süresi içeresinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar." Yürürlük MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 Bu Yönetmeliği Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür. - - Çukurova Üniversitesinden : Çukurova Üniversitesi Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik MADDE 1 27/1/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çukurova Üniversitesi Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nin inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27/1/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 Döner Sermaye İşletmesi'nin Sermaye Limiti TL. dır." Yürürlük MADDE 2 Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı'nın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 T.C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Yargı İlânları Sayı: Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1993/310 K.No: 1995/383 Müşteki Sanık : Hakan Yiğitkurt: Hasan ve Fahriye'den olma 1975 D.lu, Kahramanmaraş, Merkez, Turan C. 031/05, H. 190, S.73, BSN. 13'de nüfusa kayıtlı. Suç : Bıçakla müessir fiil-öldürmeye teşebbüs. Suç Tarihi: 8/4/1993 Karar Tarihi: 26/12/1995 Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda adı geçenin TCK. 456/4,457/1, 55/3, 59,647 Sa. 4 maddeleri gereğince 1 ay 14 gün hapis, hapsin paraya tahvili ile ,-TL. ağır para cezası, TCK. 456/2, 457/1,55/3,59 maddeleri gereğince 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası ile tecziyesine, TL. muhakeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilerek hakkında davanın netiecelendiği, ancak bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığa gıyapta verilen hükmün tebliği mümkün olamadığından 7201 sayılı Kanunun 29,30,31 maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, hükümden sonra yapılan tebligat masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1993/118 K.No : 1995/139 Müdahil : Gül Boçkır, Haydar kızı, 26 yaşlarında, Ceyhan Hüriyet Mah. Dallas Mevkii 147 Sk. No: 105'de oturur. Suç : Adam öldürmek Suç Tarihi: 2/12/1993 Maktul Ünal Boçkır'ı öldürmek suçundan sanık Ahmet Bülent Akboz hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın TCK. 46 maddesi geerğince hakkında ceza tayinine yer olmadığına 23/11/1995 tarihinde karar verilmiş, tüm aramalara rağmen karar müdahile tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağından temyiz edilmedğii takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Silopi Asliye Ceza Hâkimliğinden: Toplu kaçakçılık suçundan Cizre İlçesi Çağlayan Köyü nüfusuna kayıtlı Ali oğlu Hayiç'ten olma 1949 D.lu Sanık Abdulkerim Çatuk ve arkadaşları hakkında mahkememize açılan kamu davasınının yapılan açık yargılanması sonunda mahkememizin 8/12/1994 tarih ve 1993/416 Esas 1994/237 Karar sayılı Kararı ile Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ve karar tüm aramalara rağmen sanık Abdulkerim Çatuk'a tebliği mümkün olmadığından kararın sanığa ilanen tebliğine ve tebliğden itibaren kararın 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur Kaçakçılık suçundan Mardin İli Merkez Höyüklü Köyü nüfusunda kayıtlı Mehmet oğlu Nazlı'dan olma 1970 D.lu Sanık Abdulkadir Cani hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 23/10/1995 tarihli duruşmasında 1990/297 Esas 1995/386 karar sayılı kararı ile kamu davasının TCK. nun 102/4 ve 104/1. maddeleri gereğince ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve karar tüm aramalara rağmen sanığa tebilği mümkün olmadığından kararın tebligat yasasının (7201 sayılı Yasanın) 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve tebliden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur Kaçakçılık suçundan Derik İlçesi Küçükpınar Mahallesi nüfusuna kayıtfı Emin oğlu Şaha'dan olma 1959 D.lu Sanık Halit Bilinmiş hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 19/10/1995 tarihli duruşmasında Mahkememizin 1993/102 Esas 1995/376 Karar sayılı karan ile 1615 sayılı Yasanın 155 ve 156. maddeleri gereğince Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ve karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karan kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1994/349 K. No : 1996/133 Karar Tarihi : 9/2/1996 Sanık Suç : Feza Sesli Turan oğlu 1964 D.lu Trabzon-Maçka nüf. kayıtlı Halen; Eksercioğlu Sok. Köşe Apt. D: 7 Şişli/İst. adresinde mukim. : 3167 sayılı Kanuna Muh. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 S.K. 16/1. SK. 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince TL. ağır para ve bir yıl bankalardan ÇHA ve CKE. yasaklanma cezasına mahkum edilmesine karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur

5 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1992/630 K. No : 1995/1365 Karar Tarihi : 14/12/1995 Sanık : Ömer Goca-İdris oğlu 1938 D.lu İstanbul-Fatih-Katipmuslahattin Mah. Niif. kayıtlı halen; Fatih, Akdeniz Cad. San Nasuh Sok. No: 17/2 İstanbul adresinde mukim. Suç : Kullanmak maksadı ile uyuşturucu madde bulundurmak. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı TCK 404/2-TCK 59-TCK 36- TCK. 40 ve 647 S.K. 4. maddesi gereğince TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına, TCK. 40. maddesinin Tatbikine, TCK. 36. mad. Müsaderesine karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1991/110 ' K. No : 1996/256 Karar Tarihi : 7/3/1996 Sanık : Kemal Bayıaktar-Halil oğlu, 1956 D.lu Erzincan, Çayırlı, Mans. Mah. nüf. kayıtlı. Halen; İnebel Mah. Koçbey Sok. No: 39/2 Aksaray adresinde mukib. Suç : 3167 sayılı Kanuna Muh. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 S.K. 16/1. SK. 647 sayılı Yasanın 4. ve 6. maddeleri gereğince TL. ağır para ve bir yıl bankalardan ÇHA ve CKE. yasaklanma cezasına mahkum edilmesine karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur Uzunköprü Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1994/456 K. No : 1996/ sayılı Yasaya aykınlık, kavgada silah boşaltmak suçundan Fethi ve Bedriye'den olma 1941 D?lu Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Köyü K: 410'da nüfusa kayıtlı ve mukim Sanık Özgür Tümay hakkında mahkememizden verilen gıyabi katar bütün aramalara rağmen bulunup sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Yasaya muhalefetten eylemine uyanı 6136 s.y. 13/ s.y. değişik TCK. 119 maddesi ve 647 s.y. 4. maddesi gereğince TL. ağır para cezası ile mahkûmiyetine, Korkutmak maksadıyla silah atmak suçundan eylemine uyan TCK.nun 466/ s.y. 4. maddesi gereğince TL. ağır para cezası ile mahkûmiyetine, Verilen aynı nevi para cezalarının birleştirilekek neticeden TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Tutuklu kaldığı günlerin TCK.nun 40. maddesi gereğince verilen cezadan icrai mahsubuna, Emanette kayıtlı silahın Zoralımına karar verilmiştir. Verilen Gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31. maddelerine göre ilanen tebliği ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: İstanbul 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/309 K. No : 1995/1428 Geceleyin Bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık İlyas oğlu, Naciye Sultan'dan olma, 1950 D.lu, Zonguldak Alaplı Aşağı Tekke Nüf. kayıtlı olup, halen Yeldeğirmeni Karakolhane Sok. No. 48, Kat 4 Daire 8 Kadıköy adresinde mukim sanık Muharrem Türker hakkında verilen gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiştir. Gereği Düşünüldü : Yukarıda açjik kimliği yazılı sanık hakkında TCK 492/1, 522/1, 523 maddesince verilen 2 ay 20 gün müddetle hapis cezasına dair gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi. E. No: 1993/291 K. No : 1995/ S.Y. Muh. suçundan sanık İzeddin oğlu, Saniye'den olma 1942 D.lu, Elazığ, Palu, Taşbaşı Mah. Nüf. kayıtlı olup, halen Ankara Tunalıhilmi Cad. No: 17/2'de mukim, sanık Ömer Faruk Öktem hakkında verilen gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiştir. Gereği Düşünüldü : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 S.Y. 16/1. maddesince 1 yıl hapis, 1 yıl bankalardan çek keşide etmesinden yasaklanmasına dair gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince, Resmi Gazete ile ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi. E. No: 1994/571 K. No : 1995/1131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanu. Muhalefet suçundan sanık Hamza oğlu Vahide'den olma, 1959 D.lu, İstanbul Fatih, mollaeşref Nüf. kayıtlı, halen Atatürk Bulvarı Ünlü İş Merkezi A/Blok no 56 Unkapanı adresinde mukim sanık Metin Sarp hakkında Mahkememizden verilen gıyabı kararın bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanına karar verilmekle. Gereği Düşünüldü : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 5846 S.Y. 72/2, 647 sayılı Yasanın 4/1. maddesince neticeten TL. ağır para cezası ile tecziyesine dair verilen gyıabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri göreğince Resmi Gazete'de ilanına, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi İstanbul 8. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Kilit kesmek suretiyle hırsızlığa eksik teşebbüs suçundan sanık ve Adıyaman Bincik Serince Köyü nüfusuna kayıtlı Eminönü Küçükpazar Sarıbeyazıt Cami Sok. No: 10'da mukim Mahmut ve Eliften olma, 1976 D.lu, Mahmut Çetin hakkında yapılan duruşmalar sonunda 28/4/1995 günlü karar ile TCK.nun 492/1, 61, 522, 40. maddeleri uyannca 2 ay hapis cezası ile mahkumiyetine karar verildiği ve tutuklu kaldığı günlerin mahsubuna karar verilmiş ve sanığa gıyabi kararın tebliği hususunda bütün kanuni aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle işbu hüküm hülasasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmi Gazete4de neşri ile neşri havi gazetenin gönderilmesi ilanan tebliğ olunur

7 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Serik Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/265 K. No : 1995/545 Karar Tarihi: 28/12/1995 Sanığın Kimliği: Orhan Karadağoğlu, Zekeriye ve Zeynep olma 5/2/1959 D.lu, Elazığ İli Palu İlçesi, Güllüce Köyü 24 hanede nüfusa kayıtlı olup, halen aynı yerde oturur. Kanun Maddesi: TCK.nun 492/1, 522, 523/2, 59 Mad. Verilen Ceza : 10 ay hapis. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yokluğunda verilen karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunup gıyabında verilen karar tebliği edilemediğinden 7201 S.Y.VD. maddeleri gereğince yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının duyurulmasına Denizli 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/1570 K. No : 1995/1284 Sanık : Metin Yücel: Halit oğlu, Kahrımane'den olma 12/8/1961 D.lu Malatya İli Darende İlçesi Günpmar Köyü Nüf. kayıtlı. Suç : 3167 S.K.na muhalefet Suç Tarihi : 29/8/ /9/1994 Karar Tarihi : 11/12/1995 Hüküm : 3167 SK. 16/1, TCK. 59 maddesi gereğince 10 ay hapis, 1 yıl çek keşide etme ve çek hesabı açma hakkının yasaklanması cezalarına dair. 11/12/1995 tarihinde sanığın gıyabında verilen hüküm açık adresinin tesbit edilip gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince adı geçen sanığa kararın İlanen Tebliğine, kararın bir suretinin Mahkeme divanhanesine asümasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur Eyüp 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/789 K. No : 1995/444 Davacı : K.H. Sanık : Cengiz Yıldırım, Alo-Gülüzar'dan olma, 1970 D.lu, Malatya-Akçadağ, Davendik Köyü Cif. 00/01, SH: 59, K: 22'de nüf. kayıtlı olup halen Bayrampaşa Özlem Oteli No. 104'de mukim, Şehremini Kuştüyü Cad. No: 19'da mukim, bekar, işsiz, sabıkasız, T.C. İslam. Suç : Ehliyette sahtekarlık Suç Tarihi : 20/1/1995 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizce gıyabında karar ittihaz olunduğu bu karar tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup sanığın eylemine uyan TCK.nun 350/1. maddesi gereğince ve TCK.nun 59/2. mad. gereğince 10 ay hapis cezası ile Tecziyesine dair hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğin şahsına yapılmış sayılmasına, temyiz müddetinin 7 gün olduğuna dair karar ilan olunur Gaziantep 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1991/1479 K. No : 1996/86 Sanık : İlhan Panoğlu; Haşim ve Mevlüde'den olma 4/3/1963 doğumlu Kilis İli Bağarası Köyü nüfusunda kayıtlı halen Gaziantep İli Kıpns Mah. Hakkı Abdurrahman Cad. 53.Sk. 5 sayılı yerde oturan sanık hakkında TCK. 491/ilk, 522, 523, 40. maddeleri gereğince 2 ay 20 gün hapsine karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Kanun gereğince ilanen sanığa tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Kastamonu Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/270 K. No : 1995/403 Kastamonu Asliye Ceza Mahkemesinin 17/10/1995 tarih ve 1993/11 esas, 1995/302 karar sayılı ilamı ile Daday İlçesi Değirmenözü Köyü nüfusuna kayıtlı Abdullahoğlu Nadire'den olma 1954 D.lu, Kemal Yanık 3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dolayı bir yıl hapis ve bir yıl bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilip iş bu cezanın 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiş olup buna dair ilandır Orhaneli Asliye Ceza Hâkimliğinden : Dolandırıcılık suçundan sanık; Erzurum, Aşkale Nüfusuna kayıtlı Timur ve Zahide oğlu 1962 D.lu Recep Eke hakkında Mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda : Mahkememizin 9/5/1996 tarih, 1991/28 Esas, 1996/17 Karar sayılı ilamı ile sanığın Beraatine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. Mad. gereğince Resmi Gazete ile İlanen Tebliğine, Aynı Yasanın 31. mad. gereğince ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Devrek Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/133 K. No : 1995/204 Sanık : Ercan Çolban, Eyüp, Döndü oğlu, 15/1/1969 doğumlu, Zonguldak, Çaycuma, Dereköseler Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim, bekar, sabıkalı, okur-yazar, T.C. İslam. Suç : Geceleyin bina dahilinde hırsızlık. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda; sabit görülen eylemine uyan T.C.K. 492/1, 522/1, 523/1, 647 S.K. 4. maddesi gereğince TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 20/12/1995 tarih, 1994/133 Esas, 1995/204 Karar sayılı ilamımız sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, İlanın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangibir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No : 1994/132 K. No : 1995/220 Sanık : Ercan Çolban, Eyüp, Döndü oğlu, 15/1/1969 doğumlu, Zonguldak, Çaycuma, Dereköseler Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim, bekar/sabıkalı, okur-yazar, T.C. İslam. Suç : Şahsi Çeviklik Suretiyle Hırsızlık. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda; sabit görülen eylemine uyan T.C.K. 492/1, 523, 81/2, 647 S.K. 4, TCK. 40. maddesi gereğince TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 25/12/1995 tarih, 1994/132 Esas, 1995/220 Karar sayılı ilamımız sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, İlanın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangibir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No : 1995/83 K. No : 1995/92 Sanık : Bahri Civelek, Hasan, Saniye oğlu, 4/3/1961 doğumlu, Zonguldak Gökçebey İlçesi Namazgah Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Zonguldak, Çaycuma İlçesi İstasyon Cad. Yurtbaylar Petrol Sk. No: 6'da mukim evli, 4 çocuklu, sabıkasız, Lokantacı, okur-yazar, T.C. İslam. Suç : Karşılıksız Çek Vermek. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda; sabit görülen eylemine uyan 3167 S.K. 16/1, 647 S.K. 4. maddesi gereğince TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 11/9/1995 tarih, 1995/83 Esas, 1995/92 Karar sayılı ilamımız sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, İlanın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangibir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur

9 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 İstanbul 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/1310 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Zekeriya oğlu, 1948 D.lu, Mehmet Özgendi hakkında Mahkememizden 19/7/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1, 647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasma dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip kararın 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1994/239 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Abdülkadir oğlu, 1964 doğumlu, Selahattin Odacı hakkında Mahkememizden 13/7/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1, 647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip kararın 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1994/338 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Rahmi oğlu, 1962 doğumlu, Sami Ergün hakkında Mahkememizden 19/6/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1,647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1993/1039 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Salih oğlu, 1962 doğumlu İhsan Ceylan hakkında Mahkememizden 8/6/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1 maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayüı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1993/1282 K. No: 1994/ sayılı Kanuna muhalefetten sanık Hasan oğlu, 1971 D.lu, Abdünahim Gümüşel hakkında Mahkememeziden 29/12/1994 tarihli, 6136 S.K.nun 13/1, 647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis, TL. Ağır para cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu göreğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip 15 gün sonra karann kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1993/1260 K. No: 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Mehmet oğlu, 1956 doğumlu, Süleyman Kement hakkında Mahkememizden 8/6/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1 maddesi tatbiki suretiyle verilen 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmak ve çek keşide etmekten yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip kararın 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: E. No : 1993/1460 K. No : 1994/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Cemal oğlu, 1952 D.lu, Kemal Bektaş hakkında Mahkememizden 10/10/1994 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1, 647/4. maddesi tatbiki suretiyle verilen TL. ağır para ve 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmak ve çek keşide etmekten yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No: 1993/1129 K. No : 1995/560 Hırsızlık suçundan sanık, Cevdet oğlu, 1970 doğumlu, Nedim Güçlü hakkında Mahkememizden 26/6/1995 tarihinde TCK.nun 493/1, 522. maddeleri tatbiki suretiyle verilen 1 yıl hapis cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1993/864 K. No: 1994/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Zeki oğlu, 1952 D.lu, Kemal Süha Kantarcı hakkında Mahkememizden 20/12/1994 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1 maddesi tatbiki suretiyle verilen 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmak ve çek keşide etmekten yasaklanması cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/272 K. No : 1995/1490 Sanık : Feza Sesli/Turhan ve Aksu'dan olma 1964 D.lu Trabzon Maçka Akmescit K.9.da nüf. kayıtlı, Şevketağa Mah. 17/A. Güngören/İstanbul adresinde bulunur. Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet. Suç Tarihi : 25/12/1995 Yukanda açık hüviyeti yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 sayılı Yasanın 16/1. mad. uyannca 1. Yıl Hapis, 1. Yıl B.Ç.H.A. menine karar verilmiş olup yapılan bütün aramalara rağmen sanığın tebligata sarih açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işleminin yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. maddeleri uyannca alınan hükmün ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete'de neşrinden 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur Mersin S. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/1058 K. No : 1995/1265 Karşılıksız çek vermek suçundan sanık, Murat Secerli hakkında Mahkememizin 30/11/1995 tarihli, 1993/1058 esas, 1995/1265 karar sayılı karan ile, 3167 S.K. 16/1. maddesi uygulanmak suretiyle, 1 yıl hapis, 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açması ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen bu karar kendisi bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri uyannca kararın Resmi Gazete ilanı suretiyle kendisine tebliğine, Kararın Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına karar verildi

11 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Ankara 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1995/667 K. No : 1995/895 Davacı : K.H. Sanık : Selahattin Çevdar Hasan ile Secim'den olma 14/9/1957 D.lu İst. Eminönü İlçesi Hocagiyasettin Mah.si nüfusuna kayıtlı olup halen Yenidoğan Mah.si Sınama Caddesi No: 22 numarada mukim. Suç : Yankesicilik suretiyle Hırsızlık Suç Tarihi 19/6/1995 Tevkif Tarihi : 20/6/1995 Tahliye Tarihi : 19/7/1995 Sanığın suçu sabit görüldüğünden TCK. 492/7., 62,522. maddeleri gereğince 5 Ay 10 Gün hapsine 31/10/1995 tarihinde gıyaben karar verilip bütün aramalara rağmen bulunamadığından adresi meçhul kalmıştır sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ile danan tebliğine tebliğ tarihindin 15 gün geçtikten sonra kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılmasına ilan ücretinin sanıktan tahsiline ilanen tebliğ olunur Beykoz Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1995/134 K. No : 1995/1107 Davacı : K.H. Sanık : İsmet Karaırmak: Mehmet Hikmet oğlu, Meliha'dan olma, 1944 D.lu, İstanbul-Fatih, Balat Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve Üsküdar, Beylerbeyi Küplüce Yolu No: 40'da oturur, evli. Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek. Suç Tarihi : 22/12/1994 Karar Tarihi -.14/12/1995 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticisinden yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık İsmet Karaırmak, Mahkememizin yukarıda belirtilen ilam ile TCK.nun 459/2, Son, 647 sayılı Kanunun 4 ve 2918 sayılı Kanunun 119/2. maddeleri gereğince neticeten TL. Ağır Para ve 2 ay süre ile ehliyetnamesinin geçici olarak geri alınması ile mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde, adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten itibaren son tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliği olunur /1 E. No : 1993/819 K. No /1140 Davacı : K.H. Sanık : İzzet Yılmaz, Yılmaz ile Şükrüye'den olma, 1967 D.lu, Çatalzeytin İlçesi Epçeler Nüfusunda kayıtlı, halen İstanbul, Beyoğlu, Okmeydanı Cengiz Topel Caddesi 49 numarada oturur. Yağlı Boyacılık Yapar, Bekar. Suç : Hayati tehlike arz edecek şekilde Müessir fiil. Karar Tarihi : 21/12/1995 Hayati tehlike arzedecek şekilde Müessir fiil suçundan sanık İzzet Yılmaz hakkında yapılan duruşma sonunda, sanığın gıyabında verilen TCK.nun 456/2, 51/1. maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, sanığın gıyabında verilen bu karar aramalara rağmen sanığın bulunamayıp meskeni meçhul kaldığı, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 si esasları dairesinde adresinin tesbit edilemediğinden Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeler uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilanen Tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliği olunur /2

12 Mersin 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : Aşağıda açık kimlikleri ile atılı suçları, uygulanan kanun maddesi ve verilen cezalan yazılı olan sanıklar ve bazı müdahiller haklarında verilen gıyabi kararlar, tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. ve müteakip maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına, ilânın Resmi Gazete'de neşredildiği tarihten 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının ilgililerden alınacağı ilân olunur. Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 1 - Sait Ali Düzgün : Mesur oğlu, 1991/ /1016 T.C.K. 456/4, 457/1 Md. 15/11/ TL. A.P.C D.lu İçel M. Bahçe M.N.K. 2 - Necip Bingül : Rahmetullah oğlu 1991/ /601 T.C.K. 459/2, 647 S.K. 4. Md. 3/7/ TL. A.P.C. Güroymak Erentepe K.N.K. 3 - Ali Kale : Abdullah oğlu, 1992/ /89 T.C.K. 456/4, 516/6, 522, 22/2/ TL. Ağ. P.C D.lu Mersin M. Tepeköyü N.K. 647 S.K. 4. Md. 4 - Murat Öğüt: Şevket oğlu, 1974 D.lu 1992/ /322 T.C.K. 492/1,65/3, 522, 26/4/ TL. Ağ. P.C. Karkamış Kıvırcık K.N.K. 55/3, 647 S.K. 4, 6. Md. 5 - Selahattin Doğan : Mustafaoğlu, 1992/ /14 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 25/1/ TL. Ağ. P.C D.lu Kilis Karadut K.N.K. 6 - Mehmet Mehdi Kızıl, Hüsnüoğlu, 1992/ /1068 T.C.K. 191/1, 273 Md. 647 S.K. 4. Md. 14/12/ TL. A.P.C D.lu Silvan Selahattin M.N.K. 7 - Şeydi Ahmet Demir: Mehmet oğlu 1992/ /369 T.C.K. 572/1, 647 S.K. 4. Md. 13/5/ TL. Hf. P.C D.lu Kilis Akçabağlar K.N.K. 8 - İhsan Polat: Abdulkadir oğlu, 1962 D.lu 1992/ /394 T.C.K. 492/7, 61., 522. Md. 11/5/ Ay 20 Gün Hapis C. Silvan Akyol K.N.K. 9 - Murat Bolcal ; Talat oğlu, 1972 D.lu 1992/ /95 T.C.K. 491/2, 59 Md. 24/2/ Ay Hapis Cezası Yüreğır Havuzlu K.N.K Davud Evirgen : Abdulkerimoğlu, 1972 D.lu 1992/ /790 T.C.K. 456/4, 457/1 Md. 12/10/ TL. Ağ. P.C. Mardin M. Gül M.N.K Hüsrü Uğuş : Abdulalim oğlu, Hizan 1992/ /564 T.C.K. 492/1, 61, 522, 647 S.K. 6. Md. 26/6/ Ay 20 Gün Hapis Kalkanh K.N.K İsmail Bişkin : Abdulaziz oğlu, 1967 D.lu 1992/ /353 T.C.K. 466/1, 647 S.K. 4. Md. 17/5/ TL. Ağ. P.C. Eruh Bozath K.N.K Zeki Değirmenci : Genci oğlu, Kilis 1992/ /383 T.C.K. 456/2, 457/1, 51/1, 59, 81/1 Md. 16/5/1994 I Yıl 9 Ay Hapis Söğütlü K.N.K. Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz Sayı: 22697

13 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 14 - Veysel Deri: Dirie oğlu, 1967 D.lu 1992/ /260 T.C.K. 516/3, 522, 647 SK. 4. Md. 13/4/ TL. A.P.C. Diyarbakır M. Fatihpaşa M.N.K Dündar Acar : Hasan oğlu, 1967 D.lu 1992/ /866 T.C.K. 493/2,61, 81/1. Md. 3/12/ ay Hapis Cezası Mengen Çukurca K.N.K Nevzat Köklü : Ali Şeydi oğlu, 1972 D.lu 1992/ /1004 T.C.K. 508, 522, /11/ TL. Ağ. P.C. Akçadağ Aliçeri K.N.K Cezayir Kaya : Mehmet Nesin oğlu / /914 T.C.K. 492/7, 62, 59. Md. 9/11/ Ay 13 Gün Hapis D.lu Diyarbakır M. Alipmar K.N.K Mahmut Sürecek : Kemal oğlu, 1959 D.lu İçel Camişerif M.N.K. 1992/ /684 T.C.K. 516/3, 522, 523, 572/ S.K. 4, 6. Md. 14/9/ Ay 10 Gün ve 2 Ay Hafif Hapis C Süleyman Yuvak : Mehmet Ali oğlu 1962 D.lu 1992/ /11 T.C.K. 493/1, 522, 523, 59. Md. 22/1/ Ay Hapis Cezası İçel M. Mahmudiye M.N.K İsmail Çakır: Hannan oğlu, 1960 D.lu 1992/ /300 T.C.K. 565, 647 S.K. 4. Md. 30/4/ TL. Haf. P.C. Kilis Yavuzlu K.N.K Ahmet Arslanoğlu : Reşit oğlu, 1965 D.lu Hassa Salmanuşağı M.N.K. 1992/ /916 T.C.K. 516/3, 522, 59, 572/1, 647 S.K. 4. Md. 9/11/ TL. Ağ. P.C. ve TL. Haf. P.C Kenan Yılmaz : Ahmet oğlu, 1958 D.lu Elazığ Rızaiye K.N.K. 1992/ /13 T.C.K. 456/2, 457/1. Md. 22/1/ Yıl 18 Ay 20 Gün Hapis Cezası 23 - Cemal Aymaz : Hasan oğlu, 1965 D.lu 1992/ /117 T.C.K. 491/4, 523, 81/1. Md. 1/3/ Ay 20 Gün Hapis C. Şahinbey Bostancık K.N.K Fatma Top : Nazmi Kızı, 1974 D.lu 1992/ /1056 T.C.K. 441/2, 59, 647 S.K. 4. Md. 11/12/ TL. Ağ. P.C. Erdemli Çiftepınar K.N.K Yılmaz Bahçeli: İmadettinoğlu, 1976 D.lu 1992/ /971 T.C.K. 492/1,522, 55/3, 59, 23/11/ TL. Ağ. P.C. İçel M. Bahçe M.N.K. 647 S.K. 4. Md Abdulvahap Alcın : Hüseyin oğlu, 1965 D.lu 1992/ /118 T.C.K. 492/6, 61, 647 S.K. 6. Md. 1/3/ Ay Hapis Cezası Mersin Siteler M.N.K İlhan Muhtaroğlu, Naci oğlu, 1957 D.lu Çanakkale M. Yalı M..N.K. 1992/ / S.K. 16/1. Md. T.C.K. 59. Md. 21/5/ Ay Hapis ve 1 Yıl S.B.Ç.H.A.Ç.K.E.Y Tuncay Zor : Şerafettin oğlu, 1976 D.lu Altunhisar Yeşilyurt M.N.K. 1992/ /2 T.C.K. 491/2, 522, 55/3, 647 S.K. 4. Md. 10/1/ TL. Ağ. P.C. 15 Temmuz Savı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13

14 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 29 - Hamdusana Şahin : Abdulkadir kızı, 1973 D.lu 1992/ / S.K. 13/1, T.C.K. 456/4, 15/2/ Ay 20 Gün Hapis ve Kulp Bann K.N.K. 457/1,51/1,59. Md TL. Ağ. P.C Mahmut Sayan : Abdurrahman oğlu, 1973 D.lu 1992/ / S.K. 13/1, T.C.K S.K. 15/2/ Ay Hapis ve Adıyaman Sıratut M.N.K. 13/1, T.C.K. 456/4, 457/1, 61, 647 S.K TL. Ağ. P. C Bülent Derya : Esat oğlu, 1959 D.lu 1992/ /631 T.C.K. 456/4, 457/1. Md. 7/7/ TL. Ağ. P.C. Mersin Kiremithane M.N.K Halil İbrahim Yel: Selahattin oğlu 1992/ /1140 T.C.K. 491/İlk, 522, 2253 S.K. 12/2, Bismil Tepe K.N.K. 647 S.K. 4. Md. 12/12/ TL. Ağ. P.C Dursun Uzundağ : Mustafa oğlu, 1965 D.lu 1992/ /597 T.C.K. 193/2, 516/İlk, 456/4, 11/7/ TL. Ağ. P.C. Sarkışla Gürçayı N.K. 457/1, 647 S.K. 4. Md Kasım Kondu : Ali oğlu, 1952 D.lu 1992/ /833 T.C.K. 491/2,522, 523. Md. 26/11/ Ay 10 Gün Hapis C. Yıldızeli Yaylagöze K.N.K Ahmet Gürbüz : Muhammet oğlu, 1969 D.lu 1992/ /846 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 29/11/ TL. Ağ. P.C. Gülnar Çavuşlar K.N.K Süleyman Tarakçıoğlu : Veysi oğlu, 1961 D.lu 1992/ /462 T.C.K. 492/7, 61,522, 59. Md. 21/6/ Ay 6 Gün Hapis C. Diyarbakır İskenderpaşa M.N.K Haşim Savran : Memet oğlu, 1975 D.lu 1993/2 1993/479 T.C.K. 493/1,522, 523,55/3, 25/6/ TL. Ağ. P.C. Doğanşehir Beğre K.N.K. 647 S.K. 4. Md Abdurrahman Yüksel: Ahmet oğlu, 1949 D.lu 1993/ /759 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 7/10/ TL. Ağ. P.C. Ahlat Tunus M.N.K Metin Akgün : İzzet oğlu, 1960 D.lu 1993/ /1199 T.C.K. 188/1, 647 S.K. 4. Md. 19/12/ TL. A.P.C. Mersin İhsaniye M.N.K Yusuf Yastıbaş : İbrahim oğlu, 1974 D.lu 1993/ /232 T.C.K. 456/4, 457/1. Md. 6/4/ Ay 20 Gün Hapis C. Mut Bozdoğan K.N.K Savaş Şakayık : Mikdat oğlu, 1974 D.lu 1993/ /439 T.C.K. 456/2, 457/1, 51/1, 59. Md. 16/6/ Yıl 8 Ay Hapis C. Mersin Mahmudiye M.N.K Abuzer Akgün : Hacı oğlu, 1970 D.lu Adıyaman Kapcami M.N.K. 1993/ / S.K. 13/1, 647 S.K. 4. Md. 17/6/ TL. Ağ. P.C Düzali Aras : Ali oğlu, 1962 D.lu Tunceli M. Kuyluca K.N.K. 1993/ / S.K Md., 647 S.K. 6. Md. 14/7/ TL. Ağ. P.C. 1 Ay S. Mes. San. İ. Mah. Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 15 Temmuz 1996-Sayı: 22697

15 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 44 - Kadri Kanmış : Hilal oğlu, 1970 D.lu Tarsus Çağlayan M.N.K. 1993/ / S.K. 16/1. Md. 11/4/ Yıl Hapis ve 1 Y.S.B. Ç.H.A.Ç.K.E.Y Mustafa Kemal Erdem : Mecit oğlu, 1953 D.lu 1993/ /756 T.C.K. 493/2, 522. Md. 8/11/ Yıl Hapis Cezası Mersin Hamidiye M.N.K Halil İbrahim Usgel: Musa oğlu, 1949 D.lu 1993/ /1200 T.C.K. 191/2, 647 S.K. 4. Md. 19/12/ TL. Ağ. P.C. Mersin Yenimah. N.K Sebahattin Doğanoğlu : Aziz oğlu 1962 D.lu Kars. M. Derecik K.N.K. 1993/ / S.K. 13/1. Md. 17/11/ Yıl Hapis Cezası ve TL. Ağ. P.C Necmi Arslanbaş : Ali oğlu, 1954 D.lu Ceyhan Mithatpaşa M.N.K. 1993/ / S.K Md., 647 S.K. 6. Md. 18/7/ TL. A.P.C. ve 1 Ay S.M.S.İ. Mah Murat Duran : Abdurrahman oğlu, 1965 D.lu 1993/ /488 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 17/6/ TL. Ağ. P.C. Mersin Demirtaş M.N.K Nuhbey Aydın : Mehmet Mirze oğlu, 1955 D.lu 1993/ /3 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4, 6. Md. 10/1/ TL. Ağ. P.C. İçel M. Karacailyas K.N.K Muharrem Gündoğan : Mustafa oğlu, 1978 D.lu 1993/ /636 T.C.K. 491/2, 522, 523, 2253 S.K. 18/7/ TL. Ağ. P.C. Şarkışla Mezra K.N.K. 12/2, 647 S.K. 4. Md Muharrem Gündoğan : Mustafa oğlu, 1978 D.lu 1993/ /456 T.C.K. 492/2,522, 523, 2253 S.K. 12/2, 8/6/ TL. Ağ. P.C. Sarkışla Mezre K.N.K. 647 S.K. 4. Md Ziya Tekeli: Selahattin oğlu, 1961 D.lu 1993/ /940 T.C.K. 258/1, 647 S.K. 6. Md. 27/10/ Ay Hapis Cezası Mersin İhsaniye M.N.K Hacı Ali Karaman : Mustafa oğlu, 1955 D.lu 1993/ /985 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 16/11/ TL. Ağ. P.C. Besni Burunçayır K.N.K Mehmet Tamir : Yusuf oğlu, 1979 D.lu 1993/ /231 T.C.K. 492/6, 523, 2253 S.K. 6/4/ TL. Ağ. P.C. Diyarbakır M. Yukankılıçtaş K.N.K. 12/2,647 S.K. 4. Md. 6. Md. 56--Bülent Özkoku : Fuat oğlu, 1965 D.lu Mersin Bahçe M.N.K. 1993/ /1278 T.C.K. 516/Tlk, 522 Md. 647 S.K. 6. Md. 26/12/ Yü 2 Ay Hapis ve TL. Ağ. P.C Feridun Aslan : İbrahim oğlu, 1954 D.lu 1993/ / S.K. 13/1. Md., 647 S.K. 4. Md. 21/12/ TL. Ağ. P.C. Ünye Yaycı K.N.K Çağlar Kömürcü: Sait oğ)u, 1976 D.lu Şehitkamil Çıksorut M.N.K. 1994/ /6 T.C.K. 430/2,433, 55/3,647 S.K. 4. Md. 23/1/ TL. Ağ. P.C. 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15

16 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 59 - Murat Onanu : Mevliit oğlu, 1967 D.lu Mersin Çay M.N.K Ali Pamuk : Mustafa oğlu, 1948 D.lu Mersin Mahmudiye M.N.K Hasan Demir : Duran oğlu, 1975 D.lu Elbistan Çıtlık K.N.K Hüseyin Odabaşı: İbrahim oğlu, 1979 D.lu Kozan Aslanpaşa M.N.K Bekir Sevinir : Süleyman Fikri oğlu, 1947 D.lu Tarsus Tekke M.N.K Reşit Çağlın : Sabri oğlu, 1964 D.lu Mersin Bahçe Mah. M.K Ömer Akpınar : Memet oğlu, 1965 D.lu Turhal Kazım Karabekir M.N.K Yusuf İzettin Karaduvar : Abdurrahman oğlu, 1969 D.lu Mersin Bahçe M.N.K Erol Sezer : Nebi oğlu, 1967 D.lu Gevaş Orta Mah. N.K Hüsamettin Yıldırım : Yusuf oğlu, 1959 D.lu Mersin Gazi Mah. N.K Mikaü Turgay : Mehmet oğlu, 1971 D.lu Savur İşgören K.N.K Yusuf Yeşil: Mustafa oğlu, 1972 D.lu Vakfıkebir Sekmenli K.N.K Yılmaz Kaya: Sadık oğlu, 1981 D.lu Eruh Bayramlı K.N.K Hasan Özdemir : Ali oğlu, 1964 D.lu Doğanşehir Suçatı K.N.K. 1994/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /735 T.C.K. 516/Ilk, 523, 572/1, 647 S.K. 4. Md.29/12/ S.K. 16/1. Md. 31/10/1994 T.C.K. 491/2-Son, 65/3, 522, 523. Md. 21/9/1994 T.C.K. 491/4, 522, 55/3, 647 S.K. 4. Md. 17/7/1995 T.C.K. 404/2, 59, 647 S.K. 4. Md. 24/10/ S.K. 13/1. Md. 647 S.K. 4. Md. 11/11/1994 T.C.K. 491/4, 62, 522, 59. Md. 19/7/1995 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 30/12/1994 T.C.K. 466/2, 6136 S.K. 13/1, 647 S.K. 4, 14/7/ Md S.K. 13/1, T.C.K. 466/1, 23/11/ S.K. 4. Md. T.C.K. 492/7, 62. Md. 29/12/ S.K. 13/1. Md., 647 S.K. 4. Md. T.C.K. 493/1, 522, 2253 S.K. 12/2, 647 S.K. 4, 6. Md. 213 S.K Md., 647 S.K. 6. Md. 19/12/ /7/ /7/ TL. Ağ. P.C. ve TL. Haf. P.C. 1 Yd Hapis Cezası ve 1 Yıl S..B.Ç.H.A.Ç.K.E.Y. 1 Ay 10 Gün Hapis C TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C. 2 Ay 6 Gün Hapis Cezası TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C. 1 Yü 4 Ay Hapis Cezası TL. Ağ. P.C. 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hp. C. 3 Ay Hapis ve 3 Ay Süre ile Tic. Ms. San. İc. Mah. Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: 22697

17 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 73 - Muzaffer Alpdoğan : Mehmet Ferit oğlu, 1948 D.lu Tarsus Kızılmurat M.N.K Muciz Sezai Yelken : Mehmet Necati oğlu, 1960 D.lu Beyoğlu Ömer Avni M.N.K Hıtır Bozan : Halit oğlu, 1970 D.lu Hazro Dadaş K.N.K Besim Özşahin : Süleyman Sadık oğlu, 1951 D.lu Seyhan Karasoku K.N.K Hasan Alkan : Sadık oğlu, 1954 D.lu Pervari Haşir K.N.K Mehmet Çiçek : Resul oğlu, 1960 D.lu Eğil Sarmaşık K.N.K Şakir Gümüş : Ahmet oğlu, 1968 D.lu Varto Sazlıca K.N.K. 1995/ / S.K. 360 Md., 647 S.K. 6. Md. 1995/ / S.K. 13/1 Md., 647 S.K. 4. Md. 1995/ /916 T.C.K. 493/1, 522, 65/İlk, 59, 647 S.K. 6. Md. 1995/ /525 TCK. 492/7, 522, 523. Md. 1995/ /607 TCK. 436/1, 647 S.K. 4. Md. 1995/ /24 TCK. 344, 80. Md. 29/5/ Ay hapis ve 1 Ay Süre ile T.C. Mes. San. İc. M. 25/10/ TL. Ağ. P.C. 23/10/ Ay 20 Gün Hapis C. 12/6/ Ay 20 Gün Hapis C. 3/7/ TL. Ağ. P.C. 29/1/ Ay 15 Gün Hapis C. 1995/ /139 TCK. 492/1, 61, 522, 59, 647 S.K. 6. Md.l 1/3/ Ay 6 Gün Hapis C. MÜDAHİLLER: 1 - Dursun Ali Özdemir : Halil oğlu, 1933 D.lu 1989/ /1183 Ortadan Kaldırma TCK. 102/4. Md. Mersin Camişerif Mah. 38. Sok. No : 25/5'de Oturur 2 - Şemsettin Sevda : Vezir oğlu, 1959 D.lu 1990/ /172 TCK. 102/4. Md. Silifke Atatürk Cad. No : Davud Akkurt: Süleyman oğlu, 1959 Mersin 1990/ /1073 TCK. 102/4. Md. Nusratiye Mah Sok. Doğan Apt. No : 2'de oturur. 15/12/1995 Tacettin Gürel Pakelgilin Hk. Dava Zam. Aş. N.O.K. 18/3/1996 Tacettin Gürel Pakelgilin Hk. Dava Zam. Aş. N.O.K 27/11/1995 Sanık Mehmet Uz Hak. Dav. Z.A.ned. Ort. Kal. Kar. Ver Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları KABLO TV SİSTEMİ YATIRIM UYGULAMALARI YAPTIRILACAKTIR Türk Telekomünikasyon AS.'nden : 1 - Eskişehir, Mersin, Samsun, Denizli, İzmit, Adapazarı, Balıkesir, Zonguldak, Yalova, Tekirdağ İllerinde ve bağlı İlçelerinde tüm yatırım masrafları yerli yada yabancı firmalarca karşılanmak kaydıyla "GELİR PAYLAŞIMI" esanına göre Kablo TV Sistemi Proje uygulamaları yaptırılacaktır. 2 - İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da Malzeme Dairesi Başkanlığı'ndan (II. Satınalma Şube Müdürlüğü) veya Türk Telekom İstanbul Gayrettepe Malzeme Müdürlüğü'nden ,-TL. (KDV Hariç) bedelle temin edebilirler. 3 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamesini Şirketimizden almış olmaları şarttır. 4 - Teklifler engeç 13/8/1996 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı'na verilecektir. 5 - Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır /2-2 BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Elmadağ Barutsan A.Ş. Genel Müdürlüğünden : Şirketimizde 1 (Bir) yıl müddetle, Bakım Onarım ile ilgili işlerin temini amacıyla Hizmet ihalesine çıkılmıştır. 1 - Bu işe ait idari şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 - En son teklif verme günü 12 Ağustos 1996 Pazartesi günü Saat: 14.00'e kadardır. 4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna Tabi değildir. 6 - Teklif mektuplan katılımcı firma temsilcileri huzurunda aynı gün saat: 16.00'da açüacaktır /2-2 YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR Şirketimizde 1 (Bir) yıl müddetle, yemek hazırlama ve dağıtım hizmeüeri yapılması amacıyla ihaleye çıkılmıştır. 1 - Bu işe ait idari şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 - En son teklif verme günü 13 Ağustos 1996 Salı günü Saat: 14.00'e kadardır. 4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna Tabi değildir. 6- Teklif mektuplan katılımcı firma temsilcileri huzurunda aynı gün saat: 16.00'da açılacaktır /2-2 AKÜ SATIN ALINACAKTIR Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 1 - Şartnamesi esaslan dahilinde kapalı teklif alma usulüyle 100 adet 110V. DC şarj redresörlü bakımsız akü satın alınacaktır. Keşif Bedeli: TL., Geçici Teminatı: TL., Şartname Bedeli : TL. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No: 79/A. Kat: 3 Oda No: 304 Tel: /561 Taksim/İstanbul adresinden alınabilir. 3 - Teklifler en geç 24/7/1996 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste l.kat 102 No.lu Odaıberat Servisine verilmelidir. Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yap- "Ulediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2-2

19 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 19 TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ İNŞAATI VE İÇ TEÇHİZAT MONTAJI YAPTIRILACAKTIR. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1 - a) Genel Müdürlüğümüze bağlı, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa İşletme Müdürlüklerinin hizmet alanında bulunan 11 adet TM'nin iç montajı ile 1 adet DM'nin montajlarının yapılması işi; Keşif Bedeli : TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : TL. (KDV. Dahil) dir. b) Çağlayan ve Sarıyer İşletme Müdürlüklerinin hizmet alanında bulunan 14 ad. TM'nin iç montajının yapılması işi; Keşif Bedeli : ,-TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : ^.-TL. (KDV. Dahil) dir. c) Güngören ve Sefaköy İşletme Müdürlüklerinin hizmet alanında bulunan 4 ad. TM'nîrı bina inşaası ve iç montajı ile 8 ad. TM'nin iç montajlarının yapılması işi; Keşif Bedeli : ,-TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : TL. (KDV. Dahil) dir. d) Kumburgaz İşletme Müdürlüğünün hizmet alanında bulunan 2 ad. TM'nin bina inşaatı ve iç montajı, 6 ad. K.Ö.K.'ün inşaası ve iç montajı, 4 ad. DM'nin inşaatı ve iç montajı ile 5 ad. TM'nin iç montajlarının yapılması işi kapalı teklif alma usulü ile yaptırılacaktır. Keşif Bedeli : ,-TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : ,-TL. (KDV. Dahil) dir. 2 - İhaleye katılmak içirı Yeterlik Belgesi aranacaktır, yeterlik belgesi almak isteyenler en son 19/7/1996 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat etmelidir. 3 - Yeterlik belgesi 25/7/1996 günü saat 14.00'den sonra verilecektir. 4 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 TEL: /561 TAKSİM/İSTANBUL adresinden temin edilebilir. 5-4 Bölgede ihaleye iştirak edecek firmalar dosya numaralan yazılmak suretiyle en yüksek bölgenin teminatını vereceklerdir. 6 -Teklifler en geç 31/7/1996 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste l.kat 102 No.lu Odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir. 7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2-2 İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILMIŞ) BİLGİSAYAR DONANIMI SATILACAKTIR 1 - İhtiyaç dışı (Kullanılmış) 1987 Model IBM 4381-M12 tipi Bilgisayar donanımı kapalı teklif usulü ile satılacaktır. Keşif Bedeli: TL., Geçici Teminatı: TL., Şartname Bedeli: TL. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Kat: 3 Oda No: 304 TEL: /561 Taksim/İST. adresinden alınabilir. 3 - Tekliflerin en geç 31/7/1996 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. Kat 103 No.lu Odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir. 4 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2-2

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: İPTAL VE YENİDEN İHALE İLANI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından : Vedat Dalokay Parkı Restourant Pastane ve Düğün Salonu İkmal inşaatının çevre aydınlatma ve otopark inşaatı işinin 8-10/7/1996 tarihlerinde Resmi Gazete ile Ankara ve İstanbul'da yayınlanan gazetelerde yapılmış olan ilanları 2886 sayılı Yasanın 20. maddesi gereği geçersiz sayılarak yeniden ilana çıkarılmıştır. 1 - Vedat Dalokay Parkı Restorant Pastane ve Düğün Salonu ikmal inşaatının Çevre Aydınlatma ve otopark inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1996 yılında girişilecek yapım ihalelerinde Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 3 - İşin tahmin edilen bedeli ,-TL.dir. 4 - İhale 1/8/1996 Perşembe günü saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. (Milli Müdafa Cad. No: 8 Kızılay) 5 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Proje ve Yapım Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. (Hipodrum Karşısı) 6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve 2. maddede sözü edilen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak; A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 29/7/1996 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; Sırayla, a) - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslının ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini) b) - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, c) - İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, d) - Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi, e) sayılı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, f) (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi, g) - Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, h) - Yapı araçları taahhütnamesini, ı) - Teknik Personel Taahhütnamesini, j) - Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, k) - Firmanın faaliyet suresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 1) - Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisi, m)-değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, n) - İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı, o) - İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belgeleri vermesi, (müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde 1 ve m fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz) p) - Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 10'undan az olmaması, r) - Yer görme belgesi alınması, Gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise, İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 1/8/1996 Perşembe gü-

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1995 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 22245 Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K.

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ. T. C. Millî Birlik Komitesi Kararı KARARNAME. Adalet Bakanı Dr. K. T.C. Gazete Resmî Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel müdürlüğüne müracaat olunur 16 EYLÜL 1061 CUMARTESİ Sayı: 10908 T. C. Millî Birlik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı