T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü, 10 uncu ve 29 uncu Maddelerininin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 3/3/1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3 Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi; öğretim ve yönetim bakımından, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Matematik Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Eğitim Bilimleri Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor, Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Bölümlerinden oluşur." MADDE 2 Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 10 Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi; sekiz yarıyıl (4 yıl), İngiliz Dili, Alman Dili ve Fransız Dili Eğitimi Bölümlerinin ilk iki yarıyılı hazırlık sınıfı olmak üzere on yarıyıl (5 yıl)'dır. Dört yıllık programların yedi (7), beş yıllık programların ise sekiz (8) yılda bitirilmesi zorunludur. Ancak; bu süreler sonunda mezun olabilmek için sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydı ile (Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınav şartını yerine getirmemiş sayılır.), son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız olduğu ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları dersler için açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Mezuniyete tek dersi kalan öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda ek bir sınav hakkı tanınır. Tek dersten başarısız kalan öğrenci sınav hakkını her sınav döneminde kullanır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İngiliz Dili, Alman Dili ve Fransız Dili Eğitimi Bölümlerinin hazırlık sınıfını iki eğitim-öğretim yılında (dört yarıyıl) geçemeyen öğrencilerin Fakülteyle ilişiği İngiliz Dili, Alman Dili ve Fransız Dili Eğitimi Bölümlerinin hazırlık sınıfını iki kesilir. Zorunlu dersler hariç (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil), birinci sınıf derslerinin iki eğitim-öğretim yılı içerisinde başarılması gerekir. Ancak; birinci sınıf derslerinden biri hariç diğerlerini iki eğitim-öğretim yılı içerisinde başaran öğrenciye başarısız olduğu tek ders için Ekim ayı içerisinde bir müstakil sınav açılır. Bu sınavı başardığı takdirde üçüncü sınıf derslerine kayıt yaptırabilir. İlgili dersten devamsız olan öğrenci bu haktan yararlanamaz." MADDE 3 Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 29 a) Öğrencinin eğitim ve öğretime katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde öğrenciye ilgili Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. b) Kültürel ve Sportif Faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince; Milletlerarası seviyede yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrencilerimiz, görevlendirilme süresi içeresinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar." Yürürlük MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 Bu Yönetmeliği Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür. - - Çukurova Üniversitesinden : Çukurova Üniversitesi Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik MADDE 1 27/1/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çukurova Üniversitesi Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nin inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 27/1/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 Döner Sermaye İşletmesi'nin Sermaye Limiti TL. dır." Yürürlük MADDE 2 Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı'nın görüşleri de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 T.C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Yargı İlânları Sayı: Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1993/310 K.No: 1995/383 Müşteki Sanık : Hakan Yiğitkurt: Hasan ve Fahriye'den olma 1975 D.lu, Kahramanmaraş, Merkez, Turan C. 031/05, H. 190, S.73, BSN. 13'de nüfusa kayıtlı. Suç : Bıçakla müessir fiil-öldürmeye teşebbüs. Suç Tarihi: 8/4/1993 Karar Tarihi: 26/12/1995 Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda adı geçenin TCK. 456/4,457/1, 55/3, 59,647 Sa. 4 maddeleri gereğince 1 ay 14 gün hapis, hapsin paraya tahvili ile ,-TL. ağır para cezası, TCK. 456/2, 457/1,55/3,59 maddeleri gereğince 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası ile tecziyesine, TL. muhakeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilerek hakkında davanın netiecelendiği, ancak bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığa gıyapta verilen hükmün tebliği mümkün olamadığından 7201 sayılı Kanunun 29,30,31 maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, hükümden sonra yapılan tebligat masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsil olunacağı ilanen tebliğ olunur Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1993/118 K.No : 1995/139 Müdahil : Gül Boçkır, Haydar kızı, 26 yaşlarında, Ceyhan Hüriyet Mah. Dallas Mevkii 147 Sk. No: 105'de oturur. Suç : Adam öldürmek Suç Tarihi: 2/12/1993 Maktul Ünal Boçkır'ı öldürmek suçundan sanık Ahmet Bülent Akboz hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın TCK. 46 maddesi geerğince hakkında ceza tayinine yer olmadığına 23/11/1995 tarihinde karar verilmiş, tüm aramalara rağmen karar müdahile tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağından temyiz edilmedğii takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Silopi Asliye Ceza Hâkimliğinden: Toplu kaçakçılık suçundan Cizre İlçesi Çağlayan Köyü nüfusuna kayıtlı Ali oğlu Hayiç'ten olma 1949 D.lu Sanık Abdulkerim Çatuk ve arkadaşları hakkında mahkememize açılan kamu davasınının yapılan açık yargılanması sonunda mahkememizin 8/12/1994 tarih ve 1993/416 Esas 1994/237 Karar sayılı Kararı ile Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ve karar tüm aramalara rağmen sanık Abdulkerim Çatuk'a tebliği mümkün olmadığından kararın sanığa ilanen tebliğine ve tebliğden itibaren kararın 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur Kaçakçılık suçundan Mardin İli Merkez Höyüklü Köyü nüfusunda kayıtlı Mehmet oğlu Nazlı'dan olma 1970 D.lu Sanık Abdulkadir Cani hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 23/10/1995 tarihli duruşmasında 1990/297 Esas 1995/386 karar sayılı kararı ile kamu davasının TCK. nun 102/4 ve 104/1. maddeleri gereğince ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve karar tüm aramalara rağmen sanığa tebilği mümkün olmadığından kararın tebligat yasasının (7201 sayılı Yasanın) 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve tebliden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur Kaçakçılık suçundan Derik İlçesi Küçükpınar Mahallesi nüfusuna kayıtfı Emin oğlu Şaha'dan olma 1959 D.lu Sanık Halit Bilinmiş hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan 19/10/1995 tarihli duruşmasında Mahkememizin 1993/102 Esas 1995/376 Karar sayılı karan ile 1615 sayılı Yasanın 155 ve 156. maddeleri gereğince Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ve karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karan kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1994/349 K. No : 1996/133 Karar Tarihi : 9/2/1996 Sanık Suç : Feza Sesli Turan oğlu 1964 D.lu Trabzon-Maçka nüf. kayıtlı Halen; Eksercioğlu Sok. Köşe Apt. D: 7 Şişli/İst. adresinde mukim. : 3167 sayılı Kanuna Muh. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 S.K. 16/1. SK. 647 sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince TL. ağır para ve bir yıl bankalardan ÇHA ve CKE. yasaklanma cezasına mahkum edilmesine karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur

5 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1992/630 K. No : 1995/1365 Karar Tarihi : 14/12/1995 Sanık : Ömer Goca-İdris oğlu 1938 D.lu İstanbul-Fatih-Katipmuslahattin Mah. Niif. kayıtlı halen; Fatih, Akdeniz Cad. San Nasuh Sok. No: 17/2 İstanbul adresinde mukim. Suç : Kullanmak maksadı ile uyuşturucu madde bulundurmak. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı TCK 404/2-TCK 59-TCK 36- TCK. 40 ve 647 S.K. 4. maddesi gereğince TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına, TCK. 40. maddesinin Tatbikine, TCK. 36. mad. Müsaderesine karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur İstanbul 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1991/110 ' K. No : 1996/256 Karar Tarihi : 7/3/1996 Sanık : Kemal Bayıaktar-Halil oğlu, 1956 D.lu Erzincan, Çayırlı, Mans. Mah. nüf. kayıtlı. Halen; İnebel Mah. Koçbey Sok. No: 39/2 Aksaray adresinde mukib. Suç : 3167 sayılı Kanuna Muh. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 S.K. 16/1. SK. 647 sayılı Yasanın 4. ve 6. maddeleri gereğince TL. ağır para ve bir yıl bankalardan ÇHA ve CKE. yasaklanma cezasına mahkum edilmesine karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur Uzunköprü Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1994/456 K. No : 1996/ sayılı Yasaya aykınlık, kavgada silah boşaltmak suçundan Fethi ve Bedriye'den olma 1941 D?lu Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Köyü K: 410'da nüfusa kayıtlı ve mukim Sanık Özgür Tümay hakkında mahkememizden verilen gıyabi katar bütün aramalara rağmen bulunup sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Yasaya muhalefetten eylemine uyanı 6136 s.y. 13/ s.y. değişik TCK. 119 maddesi ve 647 s.y. 4. maddesi gereğince TL. ağır para cezası ile mahkûmiyetine, Korkutmak maksadıyla silah atmak suçundan eylemine uyan TCK.nun 466/ s.y. 4. maddesi gereğince TL. ağır para cezası ile mahkûmiyetine, Verilen aynı nevi para cezalarının birleştirilekek neticeden TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Tutuklu kaldığı günlerin TCK.nun 40. maddesi gereğince verilen cezadan icrai mahsubuna, Emanette kayıtlı silahın Zoralımına karar verilmiştir. Verilen Gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilememiş olduğundan Gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31. maddelerine göre ilanen tebliği ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: İstanbul 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/309 K. No : 1995/1428 Geceleyin Bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık İlyas oğlu, Naciye Sultan'dan olma, 1950 D.lu, Zonguldak Alaplı Aşağı Tekke Nüf. kayıtlı olup, halen Yeldeğirmeni Karakolhane Sok. No. 48, Kat 4 Daire 8 Kadıköy adresinde mukim sanık Muharrem Türker hakkında verilen gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiştir. Gereği Düşünüldü : Yukarıda açjik kimliği yazılı sanık hakkında TCK 492/1, 522/1, 523 maddesince verilen 2 ay 20 gün müddetle hapis cezasına dair gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi. E. No: 1993/291 K. No : 1995/ S.Y. Muh. suçundan sanık İzeddin oğlu, Saniye'den olma 1942 D.lu, Elazığ, Palu, Taşbaşı Mah. Nüf. kayıtlı olup, halen Ankara Tunalıhilmi Cad. No: 17/2'de mukim, sanık Ömer Faruk Öktem hakkında verilen gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanına karar verilmiştir. Gereği Düşünüldü : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 S.Y. 16/1. maddesince 1 yıl hapis, 1 yıl bankalardan çek keşide etmesinden yasaklanmasına dair gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince, Resmi Gazete ile ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi. E. No: 1994/571 K. No : 1995/1131 Fikir ve Sanat Eserleri Kanu. Muhalefet suçundan sanık Hamza oğlu Vahide'den olma, 1959 D.lu, İstanbul Fatih, mollaeşref Nüf. kayıtlı, halen Atatürk Bulvarı Ünlü İş Merkezi A/Blok no 56 Unkapanı adresinde mukim sanık Metin Sarp hakkında Mahkememizden verilen gıyabı kararın bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanına karar verilmekle. Gereği Düşünüldü : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 5846 S.Y. 72/2, 647 sayılı Yasanın 4/1. maddesince neticeten TL. ağır para cezası ile tecziyesine dair verilen gyıabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri göreğince Resmi Gazete'de ilanına, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi İstanbul 8. Asliye Ceza Hâkimliğinden : Kilit kesmek suretiyle hırsızlığa eksik teşebbüs suçundan sanık ve Adıyaman Bincik Serince Köyü nüfusuna kayıtlı Eminönü Küçükpazar Sarıbeyazıt Cami Sok. No: 10'da mukim Mahmut ve Eliften olma, 1976 D.lu, Mahmut Çetin hakkında yapılan duruşmalar sonunda 28/4/1995 günlü karar ile TCK.nun 492/1, 61, 522, 40. maddeleri uyannca 2 ay hapis cezası ile mahkumiyetine karar verildiği ve tutuklu kaldığı günlerin mahsubuna karar verilmiş ve sanığa gıyabi kararın tebliği hususunda bütün kanuni aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle işbu hüküm hülasasının tebliğ yerine kaim olmak üzere Resmi Gazete4de neşri ile neşri havi gazetenin gönderilmesi ilanan tebliğ olunur

7 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Serik Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/265 K. No : 1995/545 Karar Tarihi: 28/12/1995 Sanığın Kimliği: Orhan Karadağoğlu, Zekeriye ve Zeynep olma 5/2/1959 D.lu, Elazığ İli Palu İlçesi, Güllüce Köyü 24 hanede nüfusa kayıtlı olup, halen aynı yerde oturur. Kanun Maddesi: TCK.nun 492/1, 522, 523/2, 59 Mad. Verilen Ceza : 10 ay hapis. Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yokluğunda verilen karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunup gıyabında verilen karar tebliği edilemediğinden 7201 S.Y.VD. maddeleri gereğince yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının duyurulmasına Denizli 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/1570 K. No : 1995/1284 Sanık : Metin Yücel: Halit oğlu, Kahrımane'den olma 12/8/1961 D.lu Malatya İli Darende İlçesi Günpmar Köyü Nüf. kayıtlı. Suç : 3167 S.K.na muhalefet Suç Tarihi : 29/8/ /9/1994 Karar Tarihi : 11/12/1995 Hüküm : 3167 SK. 16/1, TCK. 59 maddesi gereğince 10 ay hapis, 1 yıl çek keşide etme ve çek hesabı açma hakkının yasaklanması cezalarına dair. 11/12/1995 tarihinde sanığın gıyabında verilen hüküm açık adresinin tesbit edilip gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince adı geçen sanığa kararın İlanen Tebliğine, kararın bir suretinin Mahkeme divanhanesine asümasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur Eyüp 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/789 K. No : 1995/444 Davacı : K.H. Sanık : Cengiz Yıldırım, Alo-Gülüzar'dan olma, 1970 D.lu, Malatya-Akçadağ, Davendik Köyü Cif. 00/01, SH: 59, K: 22'de nüf. kayıtlı olup halen Bayrampaşa Özlem Oteli No. 104'de mukim, Şehremini Kuştüyü Cad. No: 19'da mukim, bekar, işsiz, sabıkasız, T.C. İslam. Suç : Ehliyette sahtekarlık Suç Tarihi : 20/1/1995 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizce gıyabında karar ittihaz olunduğu bu karar tebliğ olunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup sanığın eylemine uyan TCK.nun 350/1. maddesi gereğince ve TCK.nun 59/2. mad. gereğince 10 ay hapis cezası ile Tecziyesine dair hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğin şahsına yapılmış sayılmasına, temyiz müddetinin 7 gün olduğuna dair karar ilan olunur Gaziantep 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1991/1479 K. No : 1996/86 Sanık : İlhan Panoğlu; Haşim ve Mevlüde'den olma 4/3/1963 doğumlu Kilis İli Bağarası Köyü nüfusunda kayıtlı halen Gaziantep İli Kıpns Mah. Hakkı Abdurrahman Cad. 53.Sk. 5 sayılı yerde oturan sanık hakkında TCK. 491/ilk, 522, 523, 40. maddeleri gereğince 2 ay 20 gün hapsine karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir sayılı Kanun gereğince ilanen sanığa tebliğine ve aynı Kanunun 28, 29. maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Kastamonu Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/270 K. No : 1995/403 Kastamonu Asliye Ceza Mahkemesinin 17/10/1995 tarih ve 1993/11 esas, 1995/302 karar sayılı ilamı ile Daday İlçesi Değirmenözü Köyü nüfusuna kayıtlı Abdullahoğlu Nadire'den olma 1954 D.lu, Kemal Yanık 3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan dolayı bir yıl hapis ve bir yıl bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilip iş bu cezanın 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiş olup buna dair ilandır Orhaneli Asliye Ceza Hâkimliğinden : Dolandırıcılık suçundan sanık; Erzurum, Aşkale Nüfusuna kayıtlı Timur ve Zahide oğlu 1962 D.lu Recep Eke hakkında Mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda : Mahkememizin 9/5/1996 tarih, 1991/28 Esas, 1996/17 Karar sayılı ilamı ile sanığın Beraatine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. Mad. gereğince Resmi Gazete ile İlanen Tebliğine, Aynı Yasanın 31. mad. gereğince ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Devrek Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/133 K. No : 1995/204 Sanık : Ercan Çolban, Eyüp, Döndü oğlu, 15/1/1969 doğumlu, Zonguldak, Çaycuma, Dereköseler Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim, bekar, sabıkalı, okur-yazar, T.C. İslam. Suç : Geceleyin bina dahilinde hırsızlık. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda; sabit görülen eylemine uyan T.C.K. 492/1, 522/1, 523/1, 647 S.K. 4. maddesi gereğince TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 20/12/1995 tarih, 1994/133 Esas, 1995/204 Karar sayılı ilamımız sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, İlanın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangibir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No : 1994/132 K. No : 1995/220 Sanık : Ercan Çolban, Eyüp, Döndü oğlu, 15/1/1969 doğumlu, Zonguldak, Çaycuma, Dereköseler Köyü nüfusuna kayıtlı ve mukim, bekar/sabıkalı, okur-yazar, T.C. İslam. Suç : Şahsi Çeviklik Suretiyle Hırsızlık. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda; sabit görülen eylemine uyan T.C.K. 492/1, 523, 81/2, 647 S.K. 4, TCK. 40. maddesi gereğince TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 25/12/1995 tarih, 1994/132 Esas, 1995/220 Karar sayılı ilamımız sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, İlanın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangibir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No : 1995/83 K. No : 1995/92 Sanık : Bahri Civelek, Hasan, Saniye oğlu, 4/3/1961 doğumlu, Zonguldak Gökçebey İlçesi Namazgah Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Zonguldak, Çaycuma İlçesi İstasyon Cad. Yurtbaylar Petrol Sk. No: 6'da mukim evli, 4 çocuklu, sabıkasız, Lokantacı, okur-yazar, T.C. İslam. Suç : Karşılıksız Çek Vermek. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda; sabit görülen eylemine uyan 3167 S.K. 16/1, 647 S.K. 4. maddesi gereğince TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 11/9/1995 tarih, 1995/83 Esas, 1995/92 Karar sayılı ilamımız sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, İlanın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangibir itiraz olmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur

9 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 İstanbul 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/1310 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Zekeriya oğlu, 1948 D.lu, Mehmet Özgendi hakkında Mahkememizden 19/7/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1, 647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasma dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip kararın 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1994/239 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Abdülkadir oğlu, 1964 doğumlu, Selahattin Odacı hakkında Mahkememizden 13/7/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1, 647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip kararın 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1994/338 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Rahmi oğlu, 1962 doğumlu, Sami Ergün hakkında Mahkememizden 19/6/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1,647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1993/1039 K. No : 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Salih oğlu, 1962 doğumlu İhsan Ceylan hakkında Mahkememizden 8/6/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1 maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmaktan yasaklanması cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayüı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur E. No : 1993/1282 K. No: 1994/ sayılı Kanuna muhalefetten sanık Hasan oğlu, 1971 D.lu, Abdünahim Gümüşel hakkında Mahkememeziden 29/12/1994 tarihli, 6136 S.K.nun 13/1, 647/6. maddesi tatbiki suretiyle verilen ertelenmiş 1 yıl hapis, TL. Ağır para cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu göreğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip 15 gün sonra karann kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1993/1260 K. No: 1995/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Mehmet oğlu, 1956 doğumlu, Süleyman Kement hakkında Mahkememizden 8/6/1995 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1 maddesi tatbiki suretiyle verilen 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmak ve çek keşide etmekten yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip kararın 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: E. No : 1993/1460 K. No : 1994/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Cemal oğlu, 1952 D.lu, Kemal Bektaş hakkında Mahkememizden 10/10/1994 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1, 647/4. maddesi tatbiki suretiyle verilen TL. ağır para ve 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmak ve çek keşide etmekten yasaklanması cezasına dair kararın dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince kararın sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No: 1993/1129 K. No : 1995/560 Hırsızlık suçundan sanık, Cevdet oğlu, 1970 doğumlu, Nedim Güçlü hakkında Mahkememizden 26/6/1995 tarihinde TCK.nun 493/1, 522. maddeleri tatbiki suretiyle verilen 1 yıl hapis cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. E. No : 1993/864 K. No: 1994/ sayılı Kanuna Muhalefetten Sanık Zeki oğlu, 1952 D.lu, Kemal Süha Kantarcı hakkında Mahkememizden 20/12/1994 tarihli, 3167 S.K.nun 16/1 maddesi tatbiki suretiyle verilen 1 yıl hapis 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmak ve çek keşide etmekten yasaklanması cezasına dair karann dosyada mevcut adresleri itibariyle sanığa tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince karann sanığa Resmi Gazete ile ilanen tebliği, ilanı müteakip karann 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/272 K. No : 1995/1490 Sanık : Feza Sesli/Turhan ve Aksu'dan olma 1964 D.lu Trabzon Maçka Akmescit K.9.da nüf. kayıtlı, Şevketağa Mah. 17/A. Güngören/İstanbul adresinde bulunur. Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet. Suç Tarihi : 25/12/1995 Yukanda açık hüviyeti yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 sayılı Yasanın 16/1. mad. uyannca 1. Yıl Hapis, 1. Yıl B.Ç.H.A. menine karar verilmiş olup yapılan bütün aramalara rağmen sanığın tebligata sarih açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işleminin yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30. maddeleri uyannca alınan hükmün ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete'de neşrinden 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur Mersin S. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/1058 K. No : 1995/1265 Karşılıksız çek vermek suçundan sanık, Murat Secerli hakkında Mahkememizin 30/11/1995 tarihli, 1993/1058 esas, 1995/1265 karar sayılı karan ile, 3167 S.K. 16/1. maddesi uygulanmak suretiyle, 1 yıl hapis, 1 yıl süreyle bankalarda çek hesabı açması ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilmiş olup, sanığın gıyabında verilen bu karar kendisi bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri uyannca kararın Resmi Gazete ilanı suretiyle kendisine tebliğine, Kararın Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına karar verildi

11 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Ankara 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1995/667 K. No : 1995/895 Davacı : K.H. Sanık : Selahattin Çevdar Hasan ile Secim'den olma 14/9/1957 D.lu İst. Eminönü İlçesi Hocagiyasettin Mah.si nüfusuna kayıtlı olup halen Yenidoğan Mah.si Sınama Caddesi No: 22 numarada mukim. Suç : Yankesicilik suretiyle Hırsızlık Suç Tarihi 19/6/1995 Tevkif Tarihi : 20/6/1995 Tahliye Tarihi : 19/7/1995 Sanığın suçu sabit görüldüğünden TCK. 492/7., 62,522. maddeleri gereğince 5 Ay 10 Gün hapsine 31/10/1995 tarihinde gıyaben karar verilip bütün aramalara rağmen bulunamadığından adresi meçhul kalmıştır sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ile danan tebliğine tebliğ tarihindin 15 gün geçtikten sonra kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılmasına ilan ücretinin sanıktan tahsiline ilanen tebliğ olunur Beykoz Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1995/134 K. No : 1995/1107 Davacı : K.H. Sanık : İsmet Karaırmak: Mehmet Hikmet oğlu, Meliha'dan olma, 1944 D.lu, İstanbul-Fatih, Balat Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve Üsküdar, Beylerbeyi Küplüce Yolu No: 40'da oturur, evli. Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi yaralamaya sebebiyet vermek. Suç Tarihi : 22/12/1994 Karar Tarihi -.14/12/1995 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticisinden yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık İsmet Karaırmak, Mahkememizin yukarıda belirtilen ilam ile TCK.nun 459/2, Son, 647 sayılı Kanunun 4 ve 2918 sayılı Kanunun 119/2. maddeleri gereğince neticeten TL. Ağır Para ve 2 ay süre ile ehliyetnamesinin geçici olarak geri alınması ile mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde, adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten itibaren son tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliği olunur /1 E. No : 1993/819 K. No /1140 Davacı : K.H. Sanık : İzzet Yılmaz, Yılmaz ile Şükrüye'den olma, 1967 D.lu, Çatalzeytin İlçesi Epçeler Nüfusunda kayıtlı, halen İstanbul, Beyoğlu, Okmeydanı Cengiz Topel Caddesi 49 numarada oturur. Yağlı Boyacılık Yapar, Bekar. Suç : Hayati tehlike arz edecek şekilde Müessir fiil. Karar Tarihi : 21/12/1995 Hayati tehlike arzedecek şekilde Müessir fiil suçundan sanık İzzet Yılmaz hakkında yapılan duruşma sonunda, sanığın gıyabında verilen TCK.nun 456/2, 51/1. maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, sanığın gıyabında verilen bu karar aramalara rağmen sanığın bulunamayıp meskeni meçhul kaldığı, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 si esasları dairesinde adresinin tesbit edilemediğinden Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeler uyarınca hükmün Resmi Gazete'de ilanen Tebliğine, İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliği olunur /2

12 Mersin 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : Aşağıda açık kimlikleri ile atılı suçları, uygulanan kanun maddesi ve verilen cezalan yazılı olan sanıklar ve bazı müdahiller haklarında verilen gıyabi kararlar, tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. ve müteakip maddeleri gereğince tebligatın ilânen yapılmasına, ilânın Resmi Gazete'de neşredildiği tarihten 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının ilgililerden alınacağı ilân olunur. Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 1 - Sait Ali Düzgün : Mesur oğlu, 1991/ /1016 T.C.K. 456/4, 457/1 Md. 15/11/ TL. A.P.C D.lu İçel M. Bahçe M.N.K. 2 - Necip Bingül : Rahmetullah oğlu 1991/ /601 T.C.K. 459/2, 647 S.K. 4. Md. 3/7/ TL. A.P.C. Güroymak Erentepe K.N.K. 3 - Ali Kale : Abdullah oğlu, 1992/ /89 T.C.K. 456/4, 516/6, 522, 22/2/ TL. Ağ. P.C D.lu Mersin M. Tepeköyü N.K. 647 S.K. 4. Md. 4 - Murat Öğüt: Şevket oğlu, 1974 D.lu 1992/ /322 T.C.K. 492/1,65/3, 522, 26/4/ TL. Ağ. P.C. Karkamış Kıvırcık K.N.K. 55/3, 647 S.K. 4, 6. Md. 5 - Selahattin Doğan : Mustafaoğlu, 1992/ /14 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 25/1/ TL. Ağ. P.C D.lu Kilis Karadut K.N.K. 6 - Mehmet Mehdi Kızıl, Hüsnüoğlu, 1992/ /1068 T.C.K. 191/1, 273 Md. 647 S.K. 4. Md. 14/12/ TL. A.P.C D.lu Silvan Selahattin M.N.K. 7 - Şeydi Ahmet Demir: Mehmet oğlu 1992/ /369 T.C.K. 572/1, 647 S.K. 4. Md. 13/5/ TL. Hf. P.C D.lu Kilis Akçabağlar K.N.K. 8 - İhsan Polat: Abdulkadir oğlu, 1962 D.lu 1992/ /394 T.C.K. 492/7, 61., 522. Md. 11/5/ Ay 20 Gün Hapis C. Silvan Akyol K.N.K. 9 - Murat Bolcal ; Talat oğlu, 1972 D.lu 1992/ /95 T.C.K. 491/2, 59 Md. 24/2/ Ay Hapis Cezası Yüreğır Havuzlu K.N.K Davud Evirgen : Abdulkerimoğlu, 1972 D.lu 1992/ /790 T.C.K. 456/4, 457/1 Md. 12/10/ TL. Ağ. P.C. Mardin M. Gül M.N.K Hüsrü Uğuş : Abdulalim oğlu, Hizan 1992/ /564 T.C.K. 492/1, 61, 522, 647 S.K. 6. Md. 26/6/ Ay 20 Gün Hapis Kalkanh K.N.K İsmail Bişkin : Abdulaziz oğlu, 1967 D.lu 1992/ /353 T.C.K. 466/1, 647 S.K. 4. Md. 17/5/ TL. Ağ. P.C. Eruh Bozath K.N.K Zeki Değirmenci : Genci oğlu, Kilis 1992/ /383 T.C.K. 456/2, 457/1, 51/1, 59, 81/1 Md. 16/5/1994 I Yıl 9 Ay Hapis Söğütlü K.N.K. Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 15 Temmuz Sayı: 22697

13 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 14 - Veysel Deri: Dirie oğlu, 1967 D.lu 1992/ /260 T.C.K. 516/3, 522, 647 SK. 4. Md. 13/4/ TL. A.P.C. Diyarbakır M. Fatihpaşa M.N.K Dündar Acar : Hasan oğlu, 1967 D.lu 1992/ /866 T.C.K. 493/2,61, 81/1. Md. 3/12/ ay Hapis Cezası Mengen Çukurca K.N.K Nevzat Köklü : Ali Şeydi oğlu, 1972 D.lu 1992/ /1004 T.C.K. 508, 522, /11/ TL. Ağ. P.C. Akçadağ Aliçeri K.N.K Cezayir Kaya : Mehmet Nesin oğlu / /914 T.C.K. 492/7, 62, 59. Md. 9/11/ Ay 13 Gün Hapis D.lu Diyarbakır M. Alipmar K.N.K Mahmut Sürecek : Kemal oğlu, 1959 D.lu İçel Camişerif M.N.K. 1992/ /684 T.C.K. 516/3, 522, 523, 572/ S.K. 4, 6. Md. 14/9/ Ay 10 Gün ve 2 Ay Hafif Hapis C Süleyman Yuvak : Mehmet Ali oğlu 1962 D.lu 1992/ /11 T.C.K. 493/1, 522, 523, 59. Md. 22/1/ Ay Hapis Cezası İçel M. Mahmudiye M.N.K İsmail Çakır: Hannan oğlu, 1960 D.lu 1992/ /300 T.C.K. 565, 647 S.K. 4. Md. 30/4/ TL. Haf. P.C. Kilis Yavuzlu K.N.K Ahmet Arslanoğlu : Reşit oğlu, 1965 D.lu Hassa Salmanuşağı M.N.K. 1992/ /916 T.C.K. 516/3, 522, 59, 572/1, 647 S.K. 4. Md. 9/11/ TL. Ağ. P.C. ve TL. Haf. P.C Kenan Yılmaz : Ahmet oğlu, 1958 D.lu Elazığ Rızaiye K.N.K. 1992/ /13 T.C.K. 456/2, 457/1. Md. 22/1/ Yıl 18 Ay 20 Gün Hapis Cezası 23 - Cemal Aymaz : Hasan oğlu, 1965 D.lu 1992/ /117 T.C.K. 491/4, 523, 81/1. Md. 1/3/ Ay 20 Gün Hapis C. Şahinbey Bostancık K.N.K Fatma Top : Nazmi Kızı, 1974 D.lu 1992/ /1056 T.C.K. 441/2, 59, 647 S.K. 4. Md. 11/12/ TL. Ağ. P.C. Erdemli Çiftepınar K.N.K Yılmaz Bahçeli: İmadettinoğlu, 1976 D.lu 1992/ /971 T.C.K. 492/1,522, 55/3, 59, 23/11/ TL. Ağ. P.C. İçel M. Bahçe M.N.K. 647 S.K. 4. Md Abdulvahap Alcın : Hüseyin oğlu, 1965 D.lu 1992/ /118 T.C.K. 492/6, 61, 647 S.K. 6. Md. 1/3/ Ay Hapis Cezası Mersin Siteler M.N.K İlhan Muhtaroğlu, Naci oğlu, 1957 D.lu Çanakkale M. Yalı M..N.K. 1992/ / S.K. 16/1. Md. T.C.K. 59. Md. 21/5/ Ay Hapis ve 1 Yıl S.B.Ç.H.A.Ç.K.E.Y Tuncay Zor : Şerafettin oğlu, 1976 D.lu Altunhisar Yeşilyurt M.N.K. 1992/ /2 T.C.K. 491/2, 522, 55/3, 647 S.K. 4. Md. 10/1/ TL. Ağ. P.C. 15 Temmuz Savı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13

14 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 29 - Hamdusana Şahin : Abdulkadir kızı, 1973 D.lu 1992/ / S.K. 13/1, T.C.K. 456/4, 15/2/ Ay 20 Gün Hapis ve Kulp Bann K.N.K. 457/1,51/1,59. Md TL. Ağ. P.C Mahmut Sayan : Abdurrahman oğlu, 1973 D.lu 1992/ / S.K. 13/1, T.C.K S.K. 15/2/ Ay Hapis ve Adıyaman Sıratut M.N.K. 13/1, T.C.K. 456/4, 457/1, 61, 647 S.K TL. Ağ. P. C Bülent Derya : Esat oğlu, 1959 D.lu 1992/ /631 T.C.K. 456/4, 457/1. Md. 7/7/ TL. Ağ. P.C. Mersin Kiremithane M.N.K Halil İbrahim Yel: Selahattin oğlu 1992/ /1140 T.C.K. 491/İlk, 522, 2253 S.K. 12/2, Bismil Tepe K.N.K. 647 S.K. 4. Md. 12/12/ TL. Ağ. P.C Dursun Uzundağ : Mustafa oğlu, 1965 D.lu 1992/ /597 T.C.K. 193/2, 516/İlk, 456/4, 11/7/ TL. Ağ. P.C. Sarkışla Gürçayı N.K. 457/1, 647 S.K. 4. Md Kasım Kondu : Ali oğlu, 1952 D.lu 1992/ /833 T.C.K. 491/2,522, 523. Md. 26/11/ Ay 10 Gün Hapis C. Yıldızeli Yaylagöze K.N.K Ahmet Gürbüz : Muhammet oğlu, 1969 D.lu 1992/ /846 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 29/11/ TL. Ağ. P.C. Gülnar Çavuşlar K.N.K Süleyman Tarakçıoğlu : Veysi oğlu, 1961 D.lu 1992/ /462 T.C.K. 492/7, 61,522, 59. Md. 21/6/ Ay 6 Gün Hapis C. Diyarbakır İskenderpaşa M.N.K Haşim Savran : Memet oğlu, 1975 D.lu 1993/2 1993/479 T.C.K. 493/1,522, 523,55/3, 25/6/ TL. Ağ. P.C. Doğanşehir Beğre K.N.K. 647 S.K. 4. Md Abdurrahman Yüksel: Ahmet oğlu, 1949 D.lu 1993/ /759 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 7/10/ TL. Ağ. P.C. Ahlat Tunus M.N.K Metin Akgün : İzzet oğlu, 1960 D.lu 1993/ /1199 T.C.K. 188/1, 647 S.K. 4. Md. 19/12/ TL. A.P.C. Mersin İhsaniye M.N.K Yusuf Yastıbaş : İbrahim oğlu, 1974 D.lu 1993/ /232 T.C.K. 456/4, 457/1. Md. 6/4/ Ay 20 Gün Hapis C. Mut Bozdoğan K.N.K Savaş Şakayık : Mikdat oğlu, 1974 D.lu 1993/ /439 T.C.K. 456/2, 457/1, 51/1, 59. Md. 16/6/ Yıl 8 Ay Hapis C. Mersin Mahmudiye M.N.K Abuzer Akgün : Hacı oğlu, 1970 D.lu Adıyaman Kapcami M.N.K. 1993/ / S.K. 13/1, 647 S.K. 4. Md. 17/6/ TL. Ağ. P.C Düzali Aras : Ali oğlu, 1962 D.lu Tunceli M. Kuyluca K.N.K. 1993/ / S.K Md., 647 S.K. 6. Md. 14/7/ TL. Ağ. P.C. 1 Ay S. Mes. San. İ. Mah. Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 15 Temmuz 1996-Sayı: 22697

15 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 44 - Kadri Kanmış : Hilal oğlu, 1970 D.lu Tarsus Çağlayan M.N.K. 1993/ / S.K. 16/1. Md. 11/4/ Yıl Hapis ve 1 Y.S.B. Ç.H.A.Ç.K.E.Y Mustafa Kemal Erdem : Mecit oğlu, 1953 D.lu 1993/ /756 T.C.K. 493/2, 522. Md. 8/11/ Yıl Hapis Cezası Mersin Hamidiye M.N.K Halil İbrahim Usgel: Musa oğlu, 1949 D.lu 1993/ /1200 T.C.K. 191/2, 647 S.K. 4. Md. 19/12/ TL. Ağ. P.C. Mersin Yenimah. N.K Sebahattin Doğanoğlu : Aziz oğlu 1962 D.lu Kars. M. Derecik K.N.K. 1993/ / S.K. 13/1. Md. 17/11/ Yıl Hapis Cezası ve TL. Ağ. P.C Necmi Arslanbaş : Ali oğlu, 1954 D.lu Ceyhan Mithatpaşa M.N.K. 1993/ / S.K Md., 647 S.K. 6. Md. 18/7/ TL. A.P.C. ve 1 Ay S.M.S.İ. Mah Murat Duran : Abdurrahman oğlu, 1965 D.lu 1993/ /488 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 17/6/ TL. Ağ. P.C. Mersin Demirtaş M.N.K Nuhbey Aydın : Mehmet Mirze oğlu, 1955 D.lu 1993/ /3 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4, 6. Md. 10/1/ TL. Ağ. P.C. İçel M. Karacailyas K.N.K Muharrem Gündoğan : Mustafa oğlu, 1978 D.lu 1993/ /636 T.C.K. 491/2, 522, 523, 2253 S.K. 18/7/ TL. Ağ. P.C. Şarkışla Mezra K.N.K. 12/2, 647 S.K. 4. Md Muharrem Gündoğan : Mustafa oğlu, 1978 D.lu 1993/ /456 T.C.K. 492/2,522, 523, 2253 S.K. 12/2, 8/6/ TL. Ağ. P.C. Sarkışla Mezre K.N.K. 647 S.K. 4. Md Ziya Tekeli: Selahattin oğlu, 1961 D.lu 1993/ /940 T.C.K. 258/1, 647 S.K. 6. Md. 27/10/ Ay Hapis Cezası Mersin İhsaniye M.N.K Hacı Ali Karaman : Mustafa oğlu, 1955 D.lu 1993/ /985 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 16/11/ TL. Ağ. P.C. Besni Burunçayır K.N.K Mehmet Tamir : Yusuf oğlu, 1979 D.lu 1993/ /231 T.C.K. 492/6, 523, 2253 S.K. 6/4/ TL. Ağ. P.C. Diyarbakır M. Yukankılıçtaş K.N.K. 12/2,647 S.K. 4. Md. 6. Md. 56--Bülent Özkoku : Fuat oğlu, 1965 D.lu Mersin Bahçe M.N.K. 1993/ /1278 T.C.K. 516/Tlk, 522 Md. 647 S.K. 6. Md. 26/12/ Yü 2 Ay Hapis ve TL. Ağ. P.C Feridun Aslan : İbrahim oğlu, 1954 D.lu 1993/ / S.K. 13/1. Md., 647 S.K. 4. Md. 21/12/ TL. Ağ. P.C. Ünye Yaycı K.N.K Çağlar Kömürcü: Sait oğ)u, 1976 D.lu Şehitkamil Çıksorut M.N.K. 1994/ /6 T.C.K. 430/2,433, 55/3,647 S.K. 4. Md. 23/1/ TL. Ağ. P.C. 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15

16 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 59 - Murat Onanu : Mevliit oğlu, 1967 D.lu Mersin Çay M.N.K Ali Pamuk : Mustafa oğlu, 1948 D.lu Mersin Mahmudiye M.N.K Hasan Demir : Duran oğlu, 1975 D.lu Elbistan Çıtlık K.N.K Hüseyin Odabaşı: İbrahim oğlu, 1979 D.lu Kozan Aslanpaşa M.N.K Bekir Sevinir : Süleyman Fikri oğlu, 1947 D.lu Tarsus Tekke M.N.K Reşit Çağlın : Sabri oğlu, 1964 D.lu Mersin Bahçe Mah. M.K Ömer Akpınar : Memet oğlu, 1965 D.lu Turhal Kazım Karabekir M.N.K Yusuf İzettin Karaduvar : Abdurrahman oğlu, 1969 D.lu Mersin Bahçe M.N.K Erol Sezer : Nebi oğlu, 1967 D.lu Gevaş Orta Mah. N.K Hüsamettin Yıldırım : Yusuf oğlu, 1959 D.lu Mersin Gazi Mah. N.K Mikaü Turgay : Mehmet oğlu, 1971 D.lu Savur İşgören K.N.K Yusuf Yeşil: Mustafa oğlu, 1972 D.lu Vakfıkebir Sekmenli K.N.K Yılmaz Kaya: Sadık oğlu, 1981 D.lu Eruh Bayramlı K.N.K Hasan Özdemir : Ali oğlu, 1964 D.lu Doğanşehir Suçatı K.N.K. 1994/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /735 T.C.K. 516/Ilk, 523, 572/1, 647 S.K. 4. Md.29/12/ S.K. 16/1. Md. 31/10/1994 T.C.K. 491/2-Son, 65/3, 522, 523. Md. 21/9/1994 T.C.K. 491/4, 522, 55/3, 647 S.K. 4. Md. 17/7/1995 T.C.K. 404/2, 59, 647 S.K. 4. Md. 24/10/ S.K. 13/1. Md. 647 S.K. 4. Md. 11/11/1994 T.C.K. 491/4, 62, 522, 59. Md. 19/7/1995 T.C.K. 459/2-Son, 647 S.K. 4. Md. 30/12/1994 T.C.K. 466/2, 6136 S.K. 13/1, 647 S.K. 4, 14/7/ Md S.K. 13/1, T.C.K. 466/1, 23/11/ S.K. 4. Md. T.C.K. 492/7, 62. Md. 29/12/ S.K. 13/1. Md., 647 S.K. 4. Md. T.C.K. 493/1, 522, 2253 S.K. 12/2, 647 S.K. 4, 6. Md. 213 S.K Md., 647 S.K. 6. Md. 19/12/ /7/ /7/ TL. Ağ. P.C. ve TL. Haf. P.C. 1 Yd Hapis Cezası ve 1 Yıl S..B.Ç.H.A.Ç.K.E.Y. 1 Ay 10 Gün Hapis C TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C. 2 Ay 6 Gün Hapis Cezası TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C TL. Ağ. P.C. 1 Yü 4 Ay Hapis Cezası TL. Ağ. P.C. 1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hp. C. 3 Ay Hapis ve 3 Ay Süre ile Tic. Ms. San. İc. Mah. Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: 22697

17 Sanığın Kimliği Esas No. Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi Karar Tarihi Verilen Ceza 73 - Muzaffer Alpdoğan : Mehmet Ferit oğlu, 1948 D.lu Tarsus Kızılmurat M.N.K Muciz Sezai Yelken : Mehmet Necati oğlu, 1960 D.lu Beyoğlu Ömer Avni M.N.K Hıtır Bozan : Halit oğlu, 1970 D.lu Hazro Dadaş K.N.K Besim Özşahin : Süleyman Sadık oğlu, 1951 D.lu Seyhan Karasoku K.N.K Hasan Alkan : Sadık oğlu, 1954 D.lu Pervari Haşir K.N.K Mehmet Çiçek : Resul oğlu, 1960 D.lu Eğil Sarmaşık K.N.K Şakir Gümüş : Ahmet oğlu, 1968 D.lu Varto Sazlıca K.N.K. 1995/ / S.K. 360 Md., 647 S.K. 6. Md. 1995/ / S.K. 13/1 Md., 647 S.K. 4. Md. 1995/ /916 T.C.K. 493/1, 522, 65/İlk, 59, 647 S.K. 6. Md. 1995/ /525 TCK. 492/7, 522, 523. Md. 1995/ /607 TCK. 436/1, 647 S.K. 4. Md. 1995/ /24 TCK. 344, 80. Md. 29/5/ Ay hapis ve 1 Ay Süre ile T.C. Mes. San. İc. M. 25/10/ TL. Ağ. P.C. 23/10/ Ay 20 Gün Hapis C. 12/6/ Ay 20 Gün Hapis C. 3/7/ TL. Ağ. P.C. 29/1/ Ay 15 Gün Hapis C. 1995/ /139 TCK. 492/1, 61, 522, 59, 647 S.K. 6. Md.l 1/3/ Ay 6 Gün Hapis C. MÜDAHİLLER: 1 - Dursun Ali Özdemir : Halil oğlu, 1933 D.lu 1989/ /1183 Ortadan Kaldırma TCK. 102/4. Md. Mersin Camişerif Mah. 38. Sok. No : 25/5'de Oturur 2 - Şemsettin Sevda : Vezir oğlu, 1959 D.lu 1990/ /172 TCK. 102/4. Md. Silifke Atatürk Cad. No : Davud Akkurt: Süleyman oğlu, 1959 Mersin 1990/ /1073 TCK. 102/4. Md. Nusratiye Mah Sok. Doğan Apt. No : 2'de oturur. 15/12/1995 Tacettin Gürel Pakelgilin Hk. Dava Zam. Aş. N.O.K. 18/3/1996 Tacettin Gürel Pakelgilin Hk. Dava Zam. Aş. N.O.K 27/11/1995 Sanık Mehmet Uz Hak. Dav. Z.A.ned. Ort. Kal. Kar. Ver Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları KABLO TV SİSTEMİ YATIRIM UYGULAMALARI YAPTIRILACAKTIR Türk Telekomünikasyon AS.'nden : 1 - Eskişehir, Mersin, Samsun, Denizli, İzmit, Adapazarı, Balıkesir, Zonguldak, Yalova, Tekirdağ İllerinde ve bağlı İlçelerinde tüm yatırım masrafları yerli yada yabancı firmalarca karşılanmak kaydıyla "GELİR PAYLAŞIMI" esanına göre Kablo TV Sistemi Proje uygulamaları yaptırılacaktır. 2 - İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da Malzeme Dairesi Başkanlığı'ndan (II. Satınalma Şube Müdürlüğü) veya Türk Telekom İstanbul Gayrettepe Malzeme Müdürlüğü'nden ,-TL. (KDV Hariç) bedelle temin edebilirler. 3 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamesini Şirketimizden almış olmaları şarttır. 4 - Teklifler engeç 13/8/1996 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı'na verilecektir. 5 - Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır /2-2 BAKIM ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Elmadağ Barutsan A.Ş. Genel Müdürlüğünden : Şirketimizde 1 (Bir) yıl müddetle, Bakım Onarım ile ilgili işlerin temini amacıyla Hizmet ihalesine çıkılmıştır. 1 - Bu işe ait idari şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 - En son teklif verme günü 12 Ağustos 1996 Pazartesi günü Saat: 14.00'e kadardır. 4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna Tabi değildir. 6 - Teklif mektuplan katılımcı firma temsilcileri huzurunda aynı gün saat: 16.00'da açüacaktır /2-2 YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR Şirketimizde 1 (Bir) yıl müddetle, yemek hazırlama ve dağıtım hizmeüeri yapılması amacıyla ihaleye çıkılmıştır. 1 - Bu işe ait idari şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 - En son teklif verme günü 13 Ağustos 1996 Salı günü Saat: 14.00'e kadardır. 4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna Tabi değildir. 6- Teklif mektuplan katılımcı firma temsilcileri huzurunda aynı gün saat: 16.00'da açılacaktır /2-2 AKÜ SATIN ALINACAKTIR Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 1 - Şartnamesi esaslan dahilinde kapalı teklif alma usulüyle 100 adet 110V. DC şarj redresörlü bakımsız akü satın alınacaktır. Keşif Bedeli: TL., Geçici Teminatı: TL., Şartname Bedeli : TL. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdülhakhamit Cad. No: 79/A. Kat: 3 Oda No: 304 Tel: /561 Taksim/İstanbul adresinden alınabilir. 3 - Teklifler en geç 24/7/1996 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste l.kat 102 No.lu Odaıberat Servisine verilmelidir. Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yap- "Ulediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2-2

19 15 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 19 TRAFO MERKEZİ, DAĞITIM MERKEZİ İNŞAATI VE İÇ TEÇHİZAT MONTAJI YAPTIRILACAKTIR. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1 - a) Genel Müdürlüğümüze bağlı, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa İşletme Müdürlüklerinin hizmet alanında bulunan 11 adet TM'nin iç montajı ile 1 adet DM'nin montajlarının yapılması işi; Keşif Bedeli : TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : TL. (KDV. Dahil) dir. b) Çağlayan ve Sarıyer İşletme Müdürlüklerinin hizmet alanında bulunan 14 ad. TM'nin iç montajının yapılması işi; Keşif Bedeli : ,-TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : ^.-TL. (KDV. Dahil) dir. c) Güngören ve Sefaköy İşletme Müdürlüklerinin hizmet alanında bulunan 4 ad. TM'nîrı bina inşaası ve iç montajı ile 8 ad. TM'nin iç montajlarının yapılması işi; Keşif Bedeli : ,-TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : TL. (KDV. Dahil) dir. d) Kumburgaz İşletme Müdürlüğünün hizmet alanında bulunan 2 ad. TM'nin bina inşaatı ve iç montajı, 6 ad. K.Ö.K.'ün inşaası ve iç montajı, 4 ad. DM'nin inşaatı ve iç montajı ile 5 ad. TM'nin iç montajlarının yapılması işi kapalı teklif alma usulü ile yaptırılacaktır. Keşif Bedeli : ,-TL. Geçici Teminat: TL. Şartname Bedeli : ,-TL. (KDV. Dahil) dir. 2 - İhaleye katılmak içirı Yeterlik Belgesi aranacaktır, yeterlik belgesi almak isteyenler en son 19/7/1996 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat etmelidir. 3 - Yeterlik belgesi 25/7/1996 günü saat 14.00'den sonra verilecektir. 4 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 TEL: /561 TAKSİM/İSTANBUL adresinden temin edilebilir. 5-4 Bölgede ihaleye iştirak edecek firmalar dosya numaralan yazılmak suretiyle en yüksek bölgenin teminatını vereceklerdir. 6 -Teklifler en geç 31/7/1996 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste l.kat 102 No.lu Odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir. 7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2-2 İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILMIŞ) BİLGİSAYAR DONANIMI SATILACAKTIR 1 - İhtiyaç dışı (Kullanılmış) 1987 Model IBM 4381-M12 tipi Bilgisayar donanımı kapalı teklif usulü ile satılacaktır. Keşif Bedeli: TL., Geçici Teminatı: TL., Şartname Bedeli: TL. 2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. ŞARTNAMELER Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Abdulhakhamit Cad. No: 79/A Kat: 3 Oda No: 304 TEL: /561 Taksim/İST. adresinden alınabilir. 3 - Tekliflerin en geç 31/7/1996 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. Kat 103 No.lu Odadaki Muhaberat Servisine verilmelidir. 4 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir /2-2

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 15 Temmuz Sayı: İPTAL VE YENİDEN İHALE İLANI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından : Vedat Dalokay Parkı Restourant Pastane ve Düğün Salonu İkmal inşaatının çevre aydınlatma ve otopark inşaatı işinin 8-10/7/1996 tarihlerinde Resmi Gazete ile Ankara ve İstanbul'da yayınlanan gazetelerde yapılmış olan ilanları 2886 sayılı Yasanın 20. maddesi gereği geçersiz sayılarak yeniden ilana çıkarılmıştır. 1 - Vedat Dalokay Parkı Restorant Pastane ve Düğün Salonu ikmal inşaatının Çevre Aydınlatma ve otopark inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1996 yılında girişilecek yapım ihalelerinde Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 3 - İşin tahmin edilen bedeli ,-TL.dir. 4 - İhale 1/8/1996 Perşembe günü saat 14.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. (Milli Müdafa Cad. No: 8 Kızılay) 5 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Proje ve Yapım Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. (Hipodrum Karşısı) 6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnameye, Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve 2. maddede sözü edilen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak; A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 29/7/1996 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; Sırayla, a) - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslının ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini) b) - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, c) - İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, d) - Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi, e) sayılı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, f) (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi, g) - Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, h) - Yapı araçları taahhütnamesini, ı) - Teknik Personel Taahhütnamesini, j) - Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, k) - Firmanın faaliyet suresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 1) - Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisi, m)-değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, n) - İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı, o) - İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belgeleri vermesi, (müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde 1 ve m fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz) p) - Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 10'undan az olmaması, r) - Yer görme belgesi alınması, Gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise, İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 1/8/1996 Perşembe gü-

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Ekim 1999 CUMA- Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Ekim 1999 CUMA- Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Ekim 1999 CUMA- Sayı: 23840 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 16 Nisan 2000 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 16 Nisan 2000 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Nisan 2000 PAZAR Sayı: 24022 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler İstanbul Üniversitesinden

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Aralık 1992 CUMA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Aralık 1992 CUMA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Aralık 1992 CUMA Sayı : 21432 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar İşletmelerde işçi Temsilcilerinin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları,

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2015 69471265-305-2388 Görüşmelerde bulunmak

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN Sayı : 06/ Konu : Arsa satışa çıkarılması. T.C. VRN BLDİYSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞL BİRİİN VRN..03.2015 6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel kişiliğine ait Çatalpınar ahallesi, Demirayak ahallesi, Solakuşağı ahallesi,

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- ŞARTNAMENİN KONUSU Genel Sekreterliğimize ait 06 BR 847 plakalı, 210.000 km de bulunan, metalik gri renkli, VOLKSWAGEN CARAVELLA

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı