KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS"

Transkript

1 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal İşlevleri Bakımından Tanrı İmgeleri ve Bu Çerçevede Heidegger in Tanrı Felsefesi Bilim Siyaset ve Etik İlişkileri Üzerine: Hakikat Oyunlarına Dair Bir Tartışma Bilim ve Teknoloji Çağında İnsanın Ontolojik Anlamı ÜstüneBir Model Olarak Gabriel Marcel Felsefesi Çevresel Sorunlara Çözüm Yolu Olarak Estetik Bakış Açısı ve Algı Eğitimi İslam Toplumlarında Bilimin Dünü, Bugünü Ve Yarını Klasik ve Modern Siyaset Felsefesinde Etik-Politik Erdem Olarak Adalet Küresel Ahlâk ve Küresel Değerlerin İmkanı Özne-Nesne Sorununun Siyaset Felsefesine Yansımasının Epikurosçu Atom Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirmesi Paul Feyerabend in Bilimsel Yöntem Anlayışı ve Bilimde Özgürlük Problemi Robert Nozick ve Hak ediş Teorisi Olarak Adalet Siyaset Ve Ahlak Süreklilik ve Değişim Gerçekliğinde Muhammed İkbal in Dinamik Din Anlayışı Yeni Bir Etik Yaklaşım Olarak Hakikat Etiği Yazar(lar) Author(s) Buğra Kocamusaoğlu İdiris Demirel Mehmet Evkuran Emel Koç Ramazan Kaya Gökhan Sezen Veli Urhan Ayşe Sıdıka Oktay Duygu Duman Ilgın Barut Mehtap Beyaz Özlem Kırlı Salih Şen Kevser Çelik Nurten Kiriş Yılmaz

2 Çevre ve Enerji İlişkileri Environment and Energy A National Database Study Of Environmental Awareness Index Behavior And Attitude Of University StudentsNo Title AB Enerji Politikasının Temel Belirleyicileri ve Enerji Koridoru Olarak Türkiye nin Stratejik Önemi AB-Türkiye İlişkilerine Çevresel Bir Bakış Türkiye de Bir Kamu Politikası Olarak Çevre Politikaları Avrupa Birliği nin Hazar Havzası Enerji Politikası ve Enerji Güvenliği Problemleri Barajların İklim Üzerindeki Etkileri Karacaören I Ve II Barajları Örneği Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Yerel Sosyoekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme Çevre Dostu Bir Vergi Karbon Vergisi Çevre Maliyetleri Açısından Alternatif Bir Yaklaşım: Jeotermal Enerji ve Bigadiç Örneği Çevre Muhasebesi Kapsamında Şirketlerin Çevre Maliyetlerinin İncelenmesi Ekolojik Krize Yönelik Realist, İdealist Ve Ütopyacı Paradigmalar: Realist Mi Yoksa Reformist Mi Olmalıyız? Ekolojik Yaklaşım Can Yakar mı? Demokratik Özerkliğin Ekolojik Kritiği Enerjide Dışa Bağımlılık Sorununun Çevresel Etkileri: Isparta Örneği Farkındalık ve Bilinçlenme Süreçleri Kapsamında Doğa Koruma-Etik İlişkisi Yazar(lar) Author(s) Ömer Utku Erzengin Emine Çetin Teke Yunus Emre Birol Gözde Kestellioğlu Nesrin Demir İsa Siypak Onur Arslan Hasan Hüseyin Önder Fulya Sarvan Elvan Cenikli Nisa Kıymet Şahin Vesile Ömürbek Mahmut Sami Öztürk Hasan Hüseyin Aygül Mustafa İlboğa Ahmet Mutlu İsmail Gökdayı Atilla Gül Berk Türker

3 Fukuşima Nükleer Kazasının Nükleer Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabul Üzerine Etkisi Green Management, Sustainable Development and EU Kent Hakkının Bilinirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Kırıkkale Üniversitesi-Gazi Üniversitesi Örneği Kentsel Tasarım ve Çevresel Estetik Koruma Ve Hak Bağlamında Çevre Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Literatür İncelemesi Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Yeşil Lojistik Uygulanmasının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Nükleer Enerji Santrallerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk Perlit Agregalı Sıvaların Yapılarda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Katkısının Araştırılması Re-Investigating Renewable Energy Consumption And Growth In Selected Eurasia Countries Russia, China, and India in Great Game Round Kazakhstan Energy Resources: Emerging Players Ali Ekşi Hüseyin Çiçek Ali Can Hilmi Atalıç Rafik Yaslıkaya Nazlı Yücel Batmaz Murat Akten Sibel Akten Mehmet Hatipoğlu Arzu Erdinç Gamze Canan Bal Mehmet Taşkırmaz Selçuk Korucuk Firdevs Yaşar Celal Altıntaş Mehmet Altunkaya Metin Davraz Şemsettin Kılınçarslan Mehmet Mert Hakan Bozdağ Gabdullin Kenzhebek

4 Sustainable Development and Renewable Energy Systems for Green World Tarihi Kent Merkezlerinde Bütünleşik Koruma; Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği The Privatization Process Over The Global Water Policy Türkiye de Rüzgâr Enerji Santrallerinin Tarihi Gelişimi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Türkiyenin enerji sorunu ve Hazar petrolleri Urbanization and The Idea of Civilization Yaşanabilir Kent ve Çevre Koşulları Bağlamında Avrupa Kentsel Şartı Uygunluk Düzeyi Ölçeği Yeni Bir Turizm Trendi Olan Ekoturizmin Önemi ve Ülke Ekonomilerine Katkıları Yeşil Ekonomi ve Türkiye Yunus Emre Yuksel Murat Ozturk Zübeyde Betül Özsoy S. Evinç Torlak Murat Demirel Ulvi Erhan Erol Ayşen Çoban Tebriz Nerimanlı Hasan Yüksel Hasan Yaylı Kamil Şahin Murad Alpaslan Kasalak Burak Yüksel

5 Demokrasi ve İnsan Hakları Democracy and Human Rights Adil Olmayan Bir Seçimden Demokrasi Beklenebilir mi? Anayasa Yapımının Maliyeti Üzerine Notlar Köklü bir Reformun Yapılması: Yeni Bir Anayasadan Evlâ Mıdır Çoğunlukçuluk-Çoğulculuk İkileminde Demokratik Yönetimin Felsefi Bağlamı Eğitim Çalışanlarının Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Etik Bir Problem Olarak Hayvan Hakları Genç Seçmen Davranışlarının Yabancılaşma ve Vatandaşlık Bağlamında Değerlendirilmesi: SDÜ Örneği Human Rights in Mowlana's Masnavi J.J. Rousseau'nun Diyalektik Yönteme Katkıları Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları Modern Demokrasilerde Yurttaşlık ve Çokkültürlülük Kavramsallaştırmasında İnsan Haklarına Dayalı Hukukun Rolü Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Denetim Yolu: Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Türk Hukuk Sisteminde Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuru Koşullarının Hak Arama Hürriyeti İle Çelişen Yönleri Yazar(lar) Author(s) Ayşen Seymen Çakar Bülent Yücel Muharrem Kılıç Gizem Saygılı Songül Tehneldere Nejdet Durak Yasemin Atalay Nedret Çağlar Turan Şener Parvindokht Mashhoor Kerem Yavaşça Nurettin Kalkan Suat Söylemez Neval Oğna Balkız Çiğdem Pank Figen Keskin Oğuzhan Erdoğan Murat Buğra Tahtalı

6 Türk İş Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin AB Yasal Düzenlemelerine Uyumu, İşverenlerin Yükümlülükleri Ve İşçilerin Hakları Türkiye de Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu Türkiye de Yeni Anayasa Arayışları ve Parlamentonun Rolü Türkiye de Yeni Anayasa Yapım Süreci ve Önündeki Engeller Türkiye'de Demokrasi Perspektifinde Çizgisel Mizah Türkiye'de Vatandaşlık Algısındaki Dönüşüm: Rousseaucu Bir Çözümleme Yeni Anayasa Arayışları Işığında Siyasi-Hukuki Problem Çözme Aracı Olarak Demokratik Özerklik Bülent Okumuş Şerife Durmaz Yüksel Metin Ayşe Yaman Kaplan Şeref İba Selami Erdoğan Eray Acar Nazmi Avcı Öznur Yaşar İnci Çoban İnce Evşen Alltun Hüseyin Murat Işık

7 Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Terör International Law, International Relations, Security and Terrorism 2013 de Yeniden Başlayan İran Nükleer Müzakerelerinin İncelenmesi: Müzakere Yönetimi Yaklaşımıyla Afganistan'da Taliban Sonrası Yaşanan Ulus İnşa Süreci: Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Arap Bahar ının AB nin Dış ve Güvenlik Politikasına Sonbahar Etkisi Başarısız Devlet Terörizm İlişkisi Afganistan ın İşgalinden Suriye İç Savaşına Örnekler Birleşmiş Milletlerde Reform Sorunu ve Uluslararası Hukuk Bir Uluslararası Antlaşma Olarak BM Anayasasının, Pacta Sund Servanda ve Rebus Sic Standibus İlkeleri Bağlamında Değiştirilebilirliği Enerji Teknolojilerindeki Değişimin Uluslararası Barış ve İstikrara Potansiyel Katkıları How Related are Politics and Trade? Impact of Deterioration in Bilateral Political Ties Upon Economic Relations Between Turkey and Israel Küresel Sorunların Çözümüne Alternatif Teorik Bir Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: İttihad-ı İslam İttihad Eden Devletler Birbirleriyle Savaşmazlar Küresel Toplumun Sosyal ve Ekonomik Adalet Arayışı ve BM Örgütü Meanings and Uses of Sovereignty in Central Asia: In Search of New Variables in Post-Soviet Regionalism Moskova-Brüksel Jeopolitik Rekabetinde Ukraynayı Kiev'den Anlamak Nasyonel Sosyalizm'de Irksal Hijyen ve Öjenik Pratikler Nükleer Diplomasi ve İran Dış Politikası Regional Defenders Wanted: Implications from Power Transition Theory Rus Dış Politikasında Neo-Avrasyacılık ve Orta Asya daki Yansımaları Terörizmin Dünü Bugünü Yarını; Siyasal Gerçekçi Bir Değerlendirme Yazar(lar) Author(s) Murat Yusuf Uçan Farida Labib Raof Metin Aksoy C. Canalp Korkmaz Ahmet Öztürk Serhan Ünal Murat Ustaoglu Cenap Cakmak Ahmet Hüsrev Çelik Halil Kürşad Aslan Ikboljon Qoraboyev Mehmet Arslan Nihat Yılmaz Alptekin Molla Volkan Kalender Ümit Nazmi Hazır Selim Kanat

8 Türkiye-Ermenistan Yakınlaşması Perspektifleri: Azerbaycanın Çıkarları ve Pozisyonu Uluslar arası Terörle Mücadelede Farklı Yöntemler: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Uluslararası Adalet Divanı nın BM Sistemi ve Uluslararası Politikadaki Rolü Uluslararası İlişkilerde Epistemolojik ve Ontolojik Kavramların Algısal Boyuttaki Değişimi Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu Bağlamında Ulusal ve Uluslar arası Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler Turhan Süleyman Kadir Sancak Nejat Doğan Salimehmed Salim Süleyman Dost

9 Kimlik ve Ulus Devlet Tartışmaları Identity and Nation-State Debate 100.Yılına Girerken Türkiye nin Ermeni Meselesi Ve Çözüm Önerileri Ana Dilinde Eğitim Hakkı ve Ulus Devlet Sistemlerinde Uygulanabilirliği Azerbaycan da Dini Düşünce ve Mezheplerin Yayılmasının Bazı Sakıncaları( ) Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan da Ulus İnşası Süreci ve Ortak Türk Kimliğinin Önemi Dışarıda Bir Türkiyeli Diaspora Kimliği Oluşturmak Mümkün mü? Doğu Türkistan Sorunu Tarih, Kimlik ve Uluslararası Boyutları Etnik Kürt Milliyetçiliği ve Terörizm: PKK Sorunsalı Fergana Vadisi ndeki Çatışmanın Etnisite, Su ve Terör Boyutu ve Bununla İlgili Çözüm Arayışları Giyimin Modernleşmede Geleneksizleşmesi İran ve Fars Baharı: İslam ın Himayesinden Statükonun Devamına Mısır da Arap Baharının Etkisi ve Türkiye-Mısır İlişkileri Multicultural idea in Turkish and Crimean legends Nurettin Topçu Ve Anadolu Milliyetçiliğine Yeniden Bakış Yazar(lar) Author(s) Bayram Akça Gürsoy Akça İkbal Vurucu Bahtiyar Maharremov Halit Mammadov Metin Uçar Ali Ayata Gökberk Yücel Yusuf Ziya Bölükbaşı Murat Ercan Soyalp Tamçelik Turgay Düğen Nuray Demirel Akgül Onur Okyar Hasan Duran Metin Özkan Anastasiia Zherdieva Tuba Yıldız Kübra Düzyurt

10 Siyasal İletişim Sürecinde Ulus Devlet Ve Milliyetçilik İle İlgili Söylemler Temporal Aspects of Cultural Identity Toplumlarda Kimlik Arayışı ve Ulus-Devletlerde Bütünleşme Sorunu Tracing Turkish-Persian culture from the ancients Türk Dış Politikasında Sıfır Sorun İlkesi: Arap Baharı Örneği Türkiye de Ulus - Devletin İnşası Sürecinde Milliyetçiliğin Yükselişi ve Türk Ocakları Türkiye nin Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Fransa nın Muhalefetini Oluşturan Kimlik Sorunu ve Diğer Faktörler Zübeyde Süllü Tatiana Mozhaeva Kemal Er Yousof Ali Yousof Nezhad Abdullah Tarhan İlbey Cemal Nuri Özdemirci Süleyman Cihan İlker Özçelik

11 Küresel Kriz ve Sorunları The Global Financial Crisis and Related Issues 1990 Sonrası Krizlerin İmalat Sanayi Dış Ticareti Üzerine Etkisi A Regional Analysis on Housing Demand In Turkey Bilgi Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret Teorilerine Yansımaları Bilgi Ekonomisinin Türkiye ve AB Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi ( ) Borsada İşlem Yapmak mı? Yoksa Borsada Oynamak mı? : Beklenen Değer Teorisi Borsalar Arasında Etkileşim: BRIC Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma Bölgesel Kalkınma Açısından Kalkınma Ajanslarının Uyum, İşbirliği ve Koordinasyonu Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Değişim ve Kalkınma Ajansları BRIC Ülkelerinin Dünya Ticaretindeki Yeri ve Türkiye ile Ticari İlişkiler Çevre Kirliliğinin Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi Doğrudan Yabancı Yatırımların Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi Ekonomide Güven Faktörü: Kapasite ve İstihdam Açısından Bir Analiz Yazar(lar) Author(s) Önder Kübra Selim Adem Hatırlı Selahattin Bekmez Aslı Özpolat Canan Şentürk Sultan Salur Zehra Gülcan Murat Atik Serkan Gümüş Yaşar Köse Turan Kocabıyık Erkan Ayan Hidayet Keskin Onur Sungur Dilek Şahin M. Metin Dam Etem Karakaya Oytun Meçik Taner Akçacı

12 Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Temel Kriz Başlığı: Diplomalı İşsizlik ve Türkiye İkili Vize Serbestliği Anlaşması Yapılan Ülkelerden Türkiye ye Yönelen Turizm Talebinin Modellenmesi ve Bu Anlaşmaların Gelen Turist Sayılarına Etkisi Kaçakçılığın Turizm Faaliyetlerine Etkisi: Alanya Örneği Kapitalizmin Krizi Ve Kapitalist Toplumlarda Liberal Dış Ticaretin Sonucu: Çevre Krizi KOBİ lerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Ampirik Bir İnceleme Kurs Seçiminde Reklam Ortam ve Araçlarının Satışa Olan Etkisinin Ölçülmesi: YBEM (Yaşam Boyu Eğitim Merkezi) Örneği Kuruluş Yeri Seçiminde Electre Yöntemi Kullanımı: Batı Akdeniz Bölgesi İçin Göller Bölgesi Teknokenti nde Bir Uygulama Küresel Finans Krizi ve Türkiye'ye Yansımaları: Ampirik Bir Uygulama Küresel Kriz Sonrası Uygulanan Kemer Sıkma Politikalarına Eleştirel Bir Bakış: AB Çevre Ülkeler Örneği Küresel Kriz ve Etkileri, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Küreselleşme Endekslerinin Sorunları: Türkiye İçin Bir İnceleme Küreselleşme Sürecinin Devletin Mali İşlevlerinde Meydana Getirdiği Dönüşüm Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modellerinde Kira Miktarlarının Değişmesi Üzerine Çözüm Önerileri Politik İktisat Bağlamında Küresel Kapitalizmin Finansallaşmasının Krizi Orhan Irk Celil Zurnacı Murat Karaöz Faruk Kerem Şentürk Caner Güçlü Nurdan Kuşat Ezel Derer İrfan Ateşoğlu Ahmet Andaç İbrahim Çetintürk Murat Kemal Keleş Mehmet Şentürk Zeliha Göker Servet Akyol İbrahim Bora Oran Zahra Fotourehchi Mine Kalay Muhammet Şahin Harun Öztürk Abdilcelil Koç

13 TCMB, FED ve ECB nin Uyguladıkları Para Politikalarının Türkiye deki Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılmalı Analizi Temel Makro Sorunlar : İşsizlik Ve Türleri, Enflasyon Ve Maliyetleri Türkiye İçin Bölgesel İnovasyon Stratejilerinin Geliştirilmesinde Kümelenme Yaklaşımı ve Kalkınma Ajansları Bağlamında Değerlendirilmesi Türkiye de Belediyelerin Borç Yapısının İncelenmesi: ( ) Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Yeni Kalkınma Dinamiği Olarak Kalkınma Ajansları; Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Örneği Türkiye de Kalkınma Problemleri ve Kalkınma Ajansları Türkiye nin Bölgesel Güç Olabilmesi İçin Uygulanan Güncel Kalkınma Planlarının Ekonomik Gelişmeye Katkısının İncelenmesi Türkiye nin Cari Açık Sorunu İçin Bireysel Emeklilik Fonları Çözüm Olabilir (Mi?) Türkiye nin Katma Değeri Yüksek Ürün İhracatındaki Uzmanlaşma Düzeyi AB+13 Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analiz Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Yoksulluk ve Emeklilik Sürecine Etkisi Yükselen Piyasalar Olarak Türkiye ve Polonya: İktisadi Temas Alanları, Küresel Karşılaştırmalar ve Transatlantik Eğilimler Elif Erer Deniz Erer Mustafa Çayır N. Oğuzhan Altay Musa Türkoğlu Serdar Yetişen Hakan Çelikkol Mediha Mine Çelikkol Serpil Ağcakaya Melek İlhan Mehmet İlhan Kübra Yüksel Alim Tetik Orkun Çelik Birol Erkan Kazım Sarıçoban Şenol Yaprak Hayrettin Keskingöz İrfan Kalaycı Güller Şahin Halil İbrahim Aydın

14 Küresel Rekabet ve İşletme Davranışları Global Competitiveness and Business Behavior 21. Yüzyılda Türkiye nin Yumuşak Gücünü Oluşturan Türk Fast Food Şirketleri ve Gıda Ürünlerinin Uluslararası Arenada Türkiye nin Rekabet Gücünü Arttırmasına Katkıları Üzerine Bir Araştırma Bilgi Toplumuna Evrilme Sürecinde, Muhasebe'nin Pozitif Görünümü Dirençler, Zayıflıklar (Geleceğin Gelenekle Dansı) Girişimcilik Eğiliminde Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisinin Üniversite Öğrencileri Kapsamında Değerlendirilmesi Hazır Giyim Mağazalarında İletişimin Müşterinin Satın Alma Davranışına Etkileri İş Rotasyonu ve Personel Güçlendirme Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarına Etkisi: Antalya daki 5 Yıldızlı Bir Zincir Konaklama İşletmesinde Uygulama İşletmelerin Ortaklık Yapılarının Yönetim Kurulu Kompozisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye IMKB100 Üzerinde Bir Araştırma Kurumsal İtibarın Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Küresel Ağ Twitter Kullanımına İlişkin Örgütsel Boyutta Bir Analiz Küresel Rekabet Ortamında Tüketicilerin Türkiye deki Bankalara Bakışı: Güven Algısı Üzerine Bir Araştırma Mesleki Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma Yazar(lar) Author(s) Maimaitiaili Tuerdi Orhan Elmacı Şerafettin Sevim Bahar Yalçın Şule Çivitçi Özge Ural Hakan Biçiici Muharrem Aksu Emrah Koparan Erdem Koparan Akın Adnan Berk Zübeyde Mikail Bat Güzide Öncü Eroğlu Pektaş Aysel Gündoğdu Esra Zeynel

15 Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımları: Zaman Temelli Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Stratejik Yönetim Girişimci Davranışları Etkiler mi? Kültürün Düzenleyici Rolü Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performansı Arasındaki İlişkisi: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama The Effect of Ethical Climate and Professional Self-Esteem on Ethical Behaviors: Mediating Role of Locus of Control Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin Demografik Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi: Kuşadası'nda Bir Uygulama Üniversite Öğrencilerinin GSM Operatörlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması Yerel Halkın Suriye İç Savaşının Hatay Turizmine Olan Etkilerini Algılama ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma Yöresel Değerlerin Turistik Markaya Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: Azerbaycan Örneği Burcu Aslantaş Ateş Serpil Senal Nur Yenal Ömer Turunç Hüseyin Akyıldız Nurhan Papatya Gürcan Papatya A. Buğra Hamşıoğlu Pelin Kanten Derya Yarangümelioğlu Didar Büyüker İşler Döndü Sönmez Özkan İsmail Kervankıran Murat Çuhadar Fərrux Rəhimov

16 Medeniyet Tartışmaları Discussions of Civilization İnsan - İnanç ve Medeniyet İlişkisi: Kelâm ve Ahlâk Bağlamında Bir Değerlendirme Küreselleşen Dünyada Dinî Kimlikler ve Mezhepler Literature and Cultural Inheritance of Humanity on Promoting Human Civilization Medeniyet ve Gelenek İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal Medeniyetler İttifakı Projesi I. Ulusal Eylem Planı Kapsamında Yapılan Çalışmalar Türkiye de Çokkültürlülük Politikası Olarak Anadilde Yayın Sorunu Uluslararası İslâmî Adalet Divanı Yazar(lar) Author(s) Hasan Tevfik Marulcu Sıddık Korkmaz Saied Roozbahani Bilgehan Bengü Tortuk Niyazi Kaya Ayşe Asker Süleyman Sırrı Terzioğlu

17 Sağlık ve Yaşam Health and Life Sağlıklı Kent Olma Yolunda Kentsel Yeşil Alanların Rolü Finance of Work Accidents Gündelik Hayatın Korkularla Örülen Pratiğine Sosyolojik Bir Bakış: Bir, İki, Üç, Tıp Küresel Bir Sorun Olan Hareketsiz Yaşam Tarzının Ortaya Çıkardığı Sağlık Sorunları Ve Hareketsiz Yaşam Tarzından Kaynaklanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Minimizasyonu ve Faydalılık Analizi Sağlık Turizmi Potansiyeli Üzerine Araştırma: Isparta Örneği Spor Turizminin Mevcut Durumu ve Stratejik Perspektifi: Isparta nın Spor Turizmi Potansiyeline İlişkin Bir Değerlendirme Tıpta Etik Yaklaşım Türkiye de Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler: Nitel Bir Araştırma Türkiye de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı: Isparta İli nde Uygulamalı Bir Araştırma Türkiye deki Kayak Merkezlerinin Turizm Arz Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Yazar(lar) Author(s) Şehriban Eraslan Atila Gül Ö. Kamil Örücü Nuri Çaykun Alpaslan Adem Sağır Hasan Öztürk Şevki Doruk Mesut Hekim İbrahim Güngör Faruk Erinci Harun Sulak Mustafa Kavut Ömer Kürşad Tüfekçi Nezihe Tüfekçi Teoman Alpay Demirel Vahit Yiğit Canan Gönüllü Taşkesen Şenay Akyel

18 Tarım, Gıda, Açlık ve Yoksulluk Agriculture, Food, Hunger and Poverty Biyoetik Bir Değer Olarak Su Hakkının Hukuki Güvencesi Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi Kullanılarak Karaman Bölgesi İçin Uygun Meyve Fidanı Seçilmesi Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Yerekl Sosyoekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme Çevresel Güvenlikte Yeni Bir Boyut; Gıda Güvenliği Dünya ve Türkiye'de Yoksulluk Perspektifinden Tarım Ekvator un Güneyinden Yoksulluğa Çözüm Önerileri: Grameen Bank(Mikro Kredi), Buen Vivir, Ubuntu Modellerinin İrdelenmesi Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara İli Örneği Yazar(lar) Author(s) Hakan Reyhan Fetullah Baldır Hakan Şen Fulya Sarvan Şafak Kaypak Selda Arslan A. Ahmet Yücer Muhammet Demirtaş Ayten Zan Sancak Deniz Dönmez Tuğba Güner Özal Çiçek Hava Akyıldız Yurdanur Ural Uslan Kemalettin Taşdan Mevhibe Albayrak Betül Gürer O. Orkan Özer

19 Göller Bölgesi ne ait Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri ve Ekonomik Açıdan Önemleri Isparta daki Gıda Üreticiler Analizi Su ve Sulama Yönetimi Üzerine Bir Araştırma Tarım Politikaları, Kırsal Kalkınma ve Isparta Ekonomisi Açısından Gül Türkiye de Coğrafi İşaretler Üzerine bir Yazın Taraması: Olası Çalışma Alanlarının Saptanması Türkiye de Coğrafi İşaretler: Gelişme Eğilimleri, Sorunlar ve Çözümler Türkiye de Kırsal Alanda Yoksulluk Türkiye'de Mevsimlik Göç ve Kırsal Yoksulluk: Mevsimlik Tarım İşçileri Uluslararası Kuruluşların Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı Kürşad Albayrak Hüseyin T. Güldal Seçkin Gargın Yunus Emre Akoğlan Nilüfer Yazıcı Candan Kuş Şahin Şirin Dönmez Şevket Kalanlar Nazire Yürekli Yükse Alkan Demir Fatmagül Canik Eda Aygören Selim Çağatay Yavuz Tekelioğlu Bahri Karlı Tufan Bal F. Handan Giray Celal Altın Bülent Şen Ummuhan Gökovalı

20 Yoksulluk ve Büyüme İlişkisi: Bitlis Örneği Yoksulluk ve Çocuk Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Koruma Sistemi İbrahim Aytekin Erkan Dikici Hacer Tor Nurten Sargın Ozan Özkaya Hayriye Rana Demirer

21 Dil ve Felsefe Language and Philosophy A Critical Overview of Pragmatic Markers in Nigerian Newspapers' Headlines A Semantico- Syntactic Study of English Phrasal Verbs Bir Medeniyetin Oluşum-Gelişim ve İlerleme Sürecinde- Din Dilinin Sunulması, Kullanılması ve Algılanması Açısından Ethos- Pathos-Mythos-Sophos ve Logos Implicit Meaning Analyses in Turkish and English Short Stories Kazak Edebiyatında Nazire Tazının Gelişme Tarihi Kazak Eğitim Sisteminde Türkoloji'nin Tanımı Kazak ve Türkiye Türkçesindeki Zamirlerin Özellikleri Küreselleşme Çağında Türkoloji Language factor in the formation of national and cultural identity of Kazakhstan Metaphor: Its Reflection in Philosophy Once More On Coherence Pragmatic and Semantic Potential of Newspaper Headlines Semantics and Pragmatics of "Yes/No" Answers: Contrastive Approach Türk Lehçelerinde Deyimleşmiş Fiillerin Anlamsal Yapısı Türklerde ve Kazaklarda Oniki Hayvanlı Takvim Yazar(lar) Author(s) Ahmed Muhammed Bedu Mareeb Mohammed Sangoor Bayram Dalkılıç Z. Yalçınkaya Atabay B.A Gulzada Temenova Ayım Nazırova Şolpan Saduova Kortabayeva Guljamal Andabayeva Dina Ayad Enad Khalaf H. Rzayev İlker Özçelik Hind Moayad A. Hassanova Emircan Risbayet Sarnbayeva Kayriya

22 Uluslararası Göç Yazar(lar) International Migration Author(s) 11 Eylül 2001 Sonrası Türkiye'ye Yönelik Mülteci Akınının Nedenleri ve Tesirleri Tahir Raof AB nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması Altun Altun Veysel Eren Anadolu nun Tarihten Gelen Göç Kaderi: Hatay da Suriyeli Mültecilerin Durumu Hasan Fevzi Kaygusuz, Abdullah Aydın Ömür Deliveli Hatay da Artan Suriyeli Sığınmacı Sayısı İle Ortaya Çıkan Sorunlar, Tehlike ve Tehditler Kısmet Deliveli Sayed Mahdi Mosawi AliAkbar Majdi İran daki Afgan Mültecilerinin İkinci Jenerasyonunun Kimliksel Problemleri GholamReza SeddinghOuraee Sayedeh Somayeh Moosawi Kentsel Yönetime Katılımın Boyutunu Etkileyen Toplumsal Etmenlerin Sosyolojik Analizi Sergender Sezer Siyasi Coğrafya Açısından AB-Türkiye Vize Serbestîsi Diyalogu Mutabakat Metni Ve Geri Kabul Anlaşması nın Ali Rıza Özdemir Muhtemel Sonuçları Zafer Durdu Sosyal Güvenliğin İnşasında Sosyal Devletin Rolü ve Önemi Füsun Kökalan Çımrın

23 Turizm Ekonomisinin Kırsal Hayata Etkilerinin Sosyolojik Boyutu (Gedikli Köyü Örneği) Türkiye de Sığınmacılık ve Uydu Kent Deneyimi Türkiye nin ve Dünyanın Ortak Sorunu: Kadına Şiddet Uluslararası Göç Kavşağında Beyaz Kölelik: Kadın Ticaretinin Değişen Görünümleri Uluslararası Göçün Eğitime Yansımaları Yetişkin Öğrenenler için Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Yaklaşımı Adem Öter Ümit Akca Özlem Kahya Aysan Şenkul Elif Yüksel Oktay Yonca Altındal H. Eylem Kaya

24 Yönetim Tartışmaları Yazar(lar) Management Discussions Author(s) 2008 Küresel Ekonomik Krizi Tartışmaları Bağlamında Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı Hilal Turan 21. Yüzyıl'da Sosyal Ağlar - Siyasal Davranış İlişkisi Üzerine Teorik Bir Açıklama Çabası Hamza Bahadır Eser Ömer Güler Batı Medeniyeti İçin Antik Çağda İki Model Kent Atina ve Sparta Fatih Demirci Melih Altay Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıkları ve İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma Adnan Eroğlu H. Nejat Basım Bireysel Kariyer Planlama Tercihinde Schein ın Kariyer Çapaları Perspektifi SDÜ Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ömer Kula Büyükşehir Belediyelerinin Teşkilat Yapılarında Turizmin Yerine Yönelik Bir Değerlendirme Serkan Polat Semra Polat Aktaş Doğrusal Programlama İle İnsan Kaynaklarının Planlanması; SDÜ Yaşam Boyu AUM Örneği Orhan Adıgüzel Yekta Halıcı Egemenlik Tartışmalarına Dair: Leviathan a geri Dönüş Mü Kaos Mu? Fatih Ertugay Ahmet Alkan Geleneksel İş Yaşamından Modern İş Yaşamına Görev Bilincinin Dönüşümü Elif Akkaş Necla Bardak İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma Memduh Begenirbaş Ercan Turgut

25 İşgörenlerde Duygusal Uyumsuzluk, Kendine Yabancılaşma ve Öz Gözlemci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelemesi Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi (MEB Örneği) Kamu Personel Sisteminde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: Tehditler-Fırsatlar Kamu Sektöründe Strateji Üretimi ve Performansa Yeni Bir Bakış: Balanced Scorecard ve Kamu Hastaneler Birliği Örneği Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Olmayan Davranışlar Kariyer Seçiminde Verilerin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi ve Analizi Kentlerin ve Bölgelerin Kalkınmasında Yeni Bir Yöntem: Yönetişim Kentsel Dönüşümle Yoksunluğu Azaltmaya Pozitif Katkı: Roman Mahalleleri Örneği Modernitenin Siyasal Krizi ya da Kararcılığın [Decisionism] Önlenemeyen Geri Dönüşü Modernizmin Kapatmacı Kurumlarından Postmodernizmin Masalcı Kurumlarına: Sosyal Bilimlerin Meşrulaştırıcı İşlevi Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Tabanlı Liderlik Düzeylerinin Araştırılması Örgüt Depresyonu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki; Bir Üniversitedeki Akademisyenler Üzerinde Alan Araştırması Hale Alan Adeviye Erdoğan İlker Hüseyin Çarıkçı Ahmet Yıldırım İbrahim Arap Fulya Akyıldız Merve Balcıoğlu Sercan Edinsel Orhan Er Olcay Er Zişan Korkmaz Özcan Halef Özdemir Duygu Gökce Salih Akkanat Şükran Gölbaşı H. Zeynep Batur İsmail Bakan Mustafa Taşlıyan Nurgül Aka Fatih Taş

26 Örgütsel Sinizm, Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Yöneticiler ve Çalışanlar Açısında Bir Karşılaştırma Robert A. Dahl Perspektifinden Yerel Siyasetin Demokratikleşmedeki Yeri ve Önemi Sağlıkta Performans Uygulamaları ve Yol Açtığı Etik Sorunlar Üzerine Bir Ön Çalışma Siyasi İktidar Yerleşim İlişkisi: Tarih Boyunca Göller Bölgesi Yerleşmeleri ve Mekânsal Siyaset Sosyal Medya Kullanımının Çalışanlar Arası İlişkilere Etkisi Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Katkıları: Hizmet Sunumunda Sorumlulukları Şarkışla Belediyesi nin Çalışmaları Hakkında, Vatandaşların Memnuniyet Tespiti Araştırması Türk Devletlerinde Demokratik Motifler Türk Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz Türkiye Cumhuriyetinde Yapılan Önemli İdari Reform Çalışmaları Üzerine Ömer Okan Fettahlıoğlu Hasan Sadık Tatlı Mehmet Süleyman Yüksel Asena Gödeoğlu Berat Emre Özkan Abdülkadir Tartılacı Tahsin Akçakanat Aygen Oksay Ayça Gerçek Pervin Şenol İzzet Erdem Rukiye Çelik Ramazan Erdem Ramazan Armağan Necan Aydın Abdulkadir Yüksel Ömer Cenap Özdemir Ahmet Mankara Kadir Kasalak Mustafa Lamba Fevzi Kaya

27 Türkiye Ve Avrupa Birliği Sürecinde Yeni Ve Farklı Bir Yapılanma: Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler Türkiye de Aile Hekimliği: Yeni Kamu İşletmeciliği Açısından Bir İnceleme Türkiye de Kamu Yönetimini Yeniden Yapılanma Girişimleri ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme (Çok Partili Hayattan Günümüze) Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarında İnsan kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Uygulanabilirliliğinin Sorgulanması Yeni Liderlik Yaklaşımları Perspektifinde Karizmatik Liderler mi? Karizmatik Kadrolar mı? Yerel Hizmetlerin Kentsel Mekânda Farklılaşması Malatya Kenti Örneğinde Bir İnceleme Yerel Özerklik ve Vesayet Bağlamında Yerel Yönetimler ve Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları: Hollanda Örneği Ahmet Bora Tarhan Erhan Ezici Ceyda Şataf Düriye Toprak Serdar Yay İlknur Rabia Sırakaya Yakup Bulut Sedat Karakaya Çiftçi Münire Ezgi Cevher Ercan Küçükeşmen Akın Erdemir Fatih Mehmet Çuhadar Zehra Kurt A. Yılmaz Akbulut Gökhan Dönmez Veysel Erat Yakup Özkaya

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World

Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Coğrafya Communicating Geography: Serving Our World COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak PROGRAM COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Avrupa Coğrafyacılar Derneği-EUROGEO Kongresi İle Ortak Olarak International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Balıkesir University The Institute of Social Sciences BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal of Social

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER

AKADEMİK BİLİŞİM 09. 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi EDİTÖRLER AKADEMİK BİLİŞİM 09 11-13 Şubat 2009 Şanlıurfa XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ethem Derman Ufuk Çağlayan Attila Özgit Giriş: İçindekiler Giriş:

Detaylı

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ

AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ K Ü R E S E L R E K A B E T İ Ç İ N AR-GE ve İNOVASYON STRATEJİK DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ Altın Sponsor Bronz Sponsor MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Sütlüce Mh. İmrahor Caddesi, No:28 34445 Beyoğlu

Detaylı

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport

22-26 May 2015 4 th International Conference on Science Culture and Sport -OHRID/MACEDONIA -1- 4 th International Conference on Science Culture and Sport Beyond all limits: Building a harmonious world 4. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Sınırların ötesi: Uyumlu bir

Detaylı

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER

Akademik Bilişim 12. 1-3 Şubat 2012 Uşak. XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Akademik Bilişim 12 1-3 Şubat 2012 Uşak XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Uşak Üniversitesi EDİTÖRLER Mustafa Akgül Ufuk Cağlayan Ethem Derman Attila Özgit Şahser Güven Kemal Kahraman İçindekiler

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Amagram THE MAGAZINE FOR THE AMWAY IBO AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Haziran 09 Nov/Dec 07 Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY TÜRKİYE AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM

Detaylı

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU

KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI 6-7 MAYIS 2011 BURSA Düzenleyen: Bursa Kent Konseyi Bursa Kent Konseyi Bilimsel Yayınlar Dizisi - 1 KENT KONSEYLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI Editör Enes Battal

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

VII.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

VII.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü VII.Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları No: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı