KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS"

Transkript

1 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal İşlevleri Bakımından Tanrı İmgeleri ve Bu Çerçevede Heidegger in Tanrı Felsefesi Bilim Siyaset ve Etik İlişkileri Üzerine: Hakikat Oyunlarına Dair Bir Tartışma Bilim ve Teknoloji Çağında İnsanın Ontolojik Anlamı ÜstüneBir Model Olarak Gabriel Marcel Felsefesi Çevresel Sorunlara Çözüm Yolu Olarak Estetik Bakış Açısı ve Algı Eğitimi İslam Toplumlarında Bilimin Dünü, Bugünü Ve Yarını Klasik ve Modern Siyaset Felsefesinde Etik-Politik Erdem Olarak Adalet Küresel Ahlâk ve Küresel Değerlerin İmkanı Özne-Nesne Sorununun Siyaset Felsefesine Yansımasının Epikurosçu Atom Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirmesi Paul Feyerabend in Bilimsel Yöntem Anlayışı ve Bilimde Özgürlük Problemi Robert Nozick ve Hak ediş Teorisi Olarak Adalet Siyaset Ve Ahlak Süreklilik ve Değişim Gerçekliğinde Muhammed İkbal in Dinamik Din Anlayışı Yeni Bir Etik Yaklaşım Olarak Hakikat Etiği Yazar(lar) Author(s) Buğra Kocamusaoğlu İdiris Demirel Mehmet Evkuran Emel Koç Ramazan Kaya Gökhan Sezen Veli Urhan Ayşe Sıdıka Oktay Duygu Duman Ilgın Barut Mehtap Beyaz Özlem Kırlı Salih Şen Kevser Çelik Nurten Kiriş Yılmaz

2 Çevre ve Enerji İlişkileri Environment and Energy A National Database Study Of Environmental Awareness Index Behavior And Attitude Of University StudentsNo Title AB Enerji Politikasının Temel Belirleyicileri ve Enerji Koridoru Olarak Türkiye nin Stratejik Önemi AB-Türkiye İlişkilerine Çevresel Bir Bakış Türkiye de Bir Kamu Politikası Olarak Çevre Politikaları Avrupa Birliği nin Hazar Havzası Enerji Politikası ve Enerji Güvenliği Problemleri Barajların İklim Üzerindeki Etkileri Karacaören I Ve II Barajları Örneği Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Yerel Sosyoekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme Çevre Dostu Bir Vergi Karbon Vergisi Çevre Maliyetleri Açısından Alternatif Bir Yaklaşım: Jeotermal Enerji ve Bigadiç Örneği Çevre Muhasebesi Kapsamında Şirketlerin Çevre Maliyetlerinin İncelenmesi Ekolojik Krize Yönelik Realist, İdealist Ve Ütopyacı Paradigmalar: Realist Mi Yoksa Reformist Mi Olmalıyız? Ekolojik Yaklaşım Can Yakar mı? Demokratik Özerkliğin Ekolojik Kritiği Enerjide Dışa Bağımlılık Sorununun Çevresel Etkileri: Isparta Örneği Farkındalık ve Bilinçlenme Süreçleri Kapsamında Doğa Koruma-Etik İlişkisi Yazar(lar) Author(s) Ömer Utku Erzengin Emine Çetin Teke Yunus Emre Birol Gözde Kestellioğlu Nesrin Demir İsa Siypak Onur Arslan Hasan Hüseyin Önder Fulya Sarvan Elvan Cenikli Nisa Kıymet Şahin Vesile Ömürbek Mahmut Sami Öztürk Hasan Hüseyin Aygül Mustafa İlboğa Ahmet Mutlu İsmail Gökdayı Atilla Gül Berk Türker

3 Fukuşima Nükleer Kazasının Nükleer Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabul Üzerine Etkisi Green Management, Sustainable Development and EU Kent Hakkının Bilinirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Kırıkkale Üniversitesi-Gazi Üniversitesi Örneği Kentsel Tasarım ve Çevresel Estetik Koruma Ve Hak Bağlamında Çevre Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Literatür İncelemesi Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Yeşil Lojistik Uygulanmasının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Nükleer Enerji Santrallerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk Perlit Agregalı Sıvaların Yapılarda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Katkısının Araştırılması Re-Investigating Renewable Energy Consumption And Growth In Selected Eurasia Countries Russia, China, and India in Great Game Round Kazakhstan Energy Resources: Emerging Players Ali Ekşi Hüseyin Çiçek Ali Can Hilmi Atalıç Rafik Yaslıkaya Nazlı Yücel Batmaz Murat Akten Sibel Akten Mehmet Hatipoğlu Arzu Erdinç Gamze Canan Bal Mehmet Taşkırmaz Selçuk Korucuk Firdevs Yaşar Celal Altıntaş Mehmet Altunkaya Metin Davraz Şemsettin Kılınçarslan Mehmet Mert Hakan Bozdağ Gabdullin Kenzhebek

4 Sustainable Development and Renewable Energy Systems for Green World Tarihi Kent Merkezlerinde Bütünleşik Koruma; Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği The Privatization Process Over The Global Water Policy Türkiye de Rüzgâr Enerji Santrallerinin Tarihi Gelişimi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Türkiyenin enerji sorunu ve Hazar petrolleri Urbanization and The Idea of Civilization Yaşanabilir Kent ve Çevre Koşulları Bağlamında Avrupa Kentsel Şartı Uygunluk Düzeyi Ölçeği Yeni Bir Turizm Trendi Olan Ekoturizmin Önemi ve Ülke Ekonomilerine Katkıları Yeşil Ekonomi ve Türkiye Yunus Emre Yuksel Murat Ozturk Zübeyde Betül Özsoy S. Evinç Torlak Murat Demirel Ulvi Erhan Erol Ayşen Çoban Tebriz Nerimanlı Hasan Yüksel Hasan Yaylı Kamil Şahin Murad Alpaslan Kasalak Burak Yüksel

5 Demokrasi ve İnsan Hakları Democracy and Human Rights Adil Olmayan Bir Seçimden Demokrasi Beklenebilir mi? Anayasa Yapımının Maliyeti Üzerine Notlar Köklü bir Reformun Yapılması: Yeni Bir Anayasadan Evlâ Mıdır Çoğunlukçuluk-Çoğulculuk İkileminde Demokratik Yönetimin Felsefi Bağlamı Eğitim Çalışanlarının Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Etik Bir Problem Olarak Hayvan Hakları Genç Seçmen Davranışlarının Yabancılaşma ve Vatandaşlık Bağlamında Değerlendirilmesi: SDÜ Örneği Human Rights in Mowlana's Masnavi J.J. Rousseau'nun Diyalektik Yönteme Katkıları Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları Modern Demokrasilerde Yurttaşlık ve Çokkültürlülük Kavramsallaştırmasında İnsan Haklarına Dayalı Hukukun Rolü Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Denetim Yolu: Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Türk Hukuk Sisteminde Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuru Koşullarının Hak Arama Hürriyeti İle Çelişen Yönleri Yazar(lar) Author(s) Ayşen Seymen Çakar Bülent Yücel Muharrem Kılıç Gizem Saygılı Songül Tehneldere Nejdet Durak Yasemin Atalay Nedret Çağlar Turan Şener Parvindokht Mashhoor Kerem Yavaşça Nurettin Kalkan Suat Söylemez Neval Oğna Balkız Çiğdem Pank Figen Keskin Oğuzhan Erdoğan Murat Buğra Tahtalı

6 Türk İş Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin AB Yasal Düzenlemelerine Uyumu, İşverenlerin Yükümlülükleri Ve İşçilerin Hakları Türkiye de Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu Türkiye de Yeni Anayasa Arayışları ve Parlamentonun Rolü Türkiye de Yeni Anayasa Yapım Süreci ve Önündeki Engeller Türkiye'de Demokrasi Perspektifinde Çizgisel Mizah Türkiye'de Vatandaşlık Algısındaki Dönüşüm: Rousseaucu Bir Çözümleme Yeni Anayasa Arayışları Işığında Siyasi-Hukuki Problem Çözme Aracı Olarak Demokratik Özerklik Bülent Okumuş Şerife Durmaz Yüksel Metin Ayşe Yaman Kaplan Şeref İba Selami Erdoğan Eray Acar Nazmi Avcı Öznur Yaşar İnci Çoban İnce Evşen Alltun Hüseyin Murat Işık

7 Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Terör International Law, International Relations, Security and Terrorism 2013 de Yeniden Başlayan İran Nükleer Müzakerelerinin İncelenmesi: Müzakere Yönetimi Yaklaşımıyla Afganistan'da Taliban Sonrası Yaşanan Ulus İnşa Süreci: Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Arap Bahar ının AB nin Dış ve Güvenlik Politikasına Sonbahar Etkisi Başarısız Devlet Terörizm İlişkisi Afganistan ın İşgalinden Suriye İç Savaşına Örnekler Birleşmiş Milletlerde Reform Sorunu ve Uluslararası Hukuk Bir Uluslararası Antlaşma Olarak BM Anayasasının, Pacta Sund Servanda ve Rebus Sic Standibus İlkeleri Bağlamında Değiştirilebilirliği Enerji Teknolojilerindeki Değişimin Uluslararası Barış ve İstikrara Potansiyel Katkıları How Related are Politics and Trade? Impact of Deterioration in Bilateral Political Ties Upon Economic Relations Between Turkey and Israel Küresel Sorunların Çözümüne Alternatif Teorik Bir Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: İttihad-ı İslam İttihad Eden Devletler Birbirleriyle Savaşmazlar Küresel Toplumun Sosyal ve Ekonomik Adalet Arayışı ve BM Örgütü Meanings and Uses of Sovereignty in Central Asia: In Search of New Variables in Post-Soviet Regionalism Moskova-Brüksel Jeopolitik Rekabetinde Ukraynayı Kiev'den Anlamak Nasyonel Sosyalizm'de Irksal Hijyen ve Öjenik Pratikler Nükleer Diplomasi ve İran Dış Politikası Regional Defenders Wanted: Implications from Power Transition Theory Rus Dış Politikasında Neo-Avrasyacılık ve Orta Asya daki Yansımaları Terörizmin Dünü Bugünü Yarını; Siyasal Gerçekçi Bir Değerlendirme Yazar(lar) Author(s) Murat Yusuf Uçan Farida Labib Raof Metin Aksoy C. Canalp Korkmaz Ahmet Öztürk Serhan Ünal Murat Ustaoglu Cenap Cakmak Ahmet Hüsrev Çelik Halil Kürşad Aslan Ikboljon Qoraboyev Mehmet Arslan Nihat Yılmaz Alptekin Molla Volkan Kalender Ümit Nazmi Hazır Selim Kanat

8 Türkiye-Ermenistan Yakınlaşması Perspektifleri: Azerbaycanın Çıkarları ve Pozisyonu Uluslar arası Terörle Mücadelede Farklı Yöntemler: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Uluslararası Adalet Divanı nın BM Sistemi ve Uluslararası Politikadaki Rolü Uluslararası İlişkilerde Epistemolojik ve Ontolojik Kavramların Algısal Boyuttaki Değişimi Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu Bağlamında Ulusal ve Uluslar arası Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler Turhan Süleyman Kadir Sancak Nejat Doğan Salimehmed Salim Süleyman Dost

9 Kimlik ve Ulus Devlet Tartışmaları Identity and Nation-State Debate 100.Yılına Girerken Türkiye nin Ermeni Meselesi Ve Çözüm Önerileri Ana Dilinde Eğitim Hakkı ve Ulus Devlet Sistemlerinde Uygulanabilirliği Azerbaycan da Dini Düşünce ve Mezheplerin Yayılmasının Bazı Sakıncaları( ) Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan da Ulus İnşası Süreci ve Ortak Türk Kimliğinin Önemi Dışarıda Bir Türkiyeli Diaspora Kimliği Oluşturmak Mümkün mü? Doğu Türkistan Sorunu Tarih, Kimlik ve Uluslararası Boyutları Etnik Kürt Milliyetçiliği ve Terörizm: PKK Sorunsalı Fergana Vadisi ndeki Çatışmanın Etnisite, Su ve Terör Boyutu ve Bununla İlgili Çözüm Arayışları Giyimin Modernleşmede Geleneksizleşmesi İran ve Fars Baharı: İslam ın Himayesinden Statükonun Devamına Mısır da Arap Baharının Etkisi ve Türkiye-Mısır İlişkileri Multicultural idea in Turkish and Crimean legends Nurettin Topçu Ve Anadolu Milliyetçiliğine Yeniden Bakış Yazar(lar) Author(s) Bayram Akça Gürsoy Akça İkbal Vurucu Bahtiyar Maharremov Halit Mammadov Metin Uçar Ali Ayata Gökberk Yücel Yusuf Ziya Bölükbaşı Murat Ercan Soyalp Tamçelik Turgay Düğen Nuray Demirel Akgül Onur Okyar Hasan Duran Metin Özkan Anastasiia Zherdieva Tuba Yıldız Kübra Düzyurt

10 Siyasal İletişim Sürecinde Ulus Devlet Ve Milliyetçilik İle İlgili Söylemler Temporal Aspects of Cultural Identity Toplumlarda Kimlik Arayışı ve Ulus-Devletlerde Bütünleşme Sorunu Tracing Turkish-Persian culture from the ancients Türk Dış Politikasında Sıfır Sorun İlkesi: Arap Baharı Örneği Türkiye de Ulus - Devletin İnşası Sürecinde Milliyetçiliğin Yükselişi ve Türk Ocakları Türkiye nin Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Fransa nın Muhalefetini Oluşturan Kimlik Sorunu ve Diğer Faktörler Zübeyde Süllü Tatiana Mozhaeva Kemal Er Yousof Ali Yousof Nezhad Abdullah Tarhan İlbey Cemal Nuri Özdemirci Süleyman Cihan İlker Özçelik

11 Küresel Kriz ve Sorunları The Global Financial Crisis and Related Issues 1990 Sonrası Krizlerin İmalat Sanayi Dış Ticareti Üzerine Etkisi A Regional Analysis on Housing Demand In Turkey Bilgi Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret Teorilerine Yansımaları Bilgi Ekonomisinin Türkiye ve AB Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi ( ) Borsada İşlem Yapmak mı? Yoksa Borsada Oynamak mı? : Beklenen Değer Teorisi Borsalar Arasında Etkileşim: BRIC Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma Bölgesel Kalkınma Açısından Kalkınma Ajanslarının Uyum, İşbirliği ve Koordinasyonu Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Değişim ve Kalkınma Ajansları BRIC Ülkelerinin Dünya Ticaretindeki Yeri ve Türkiye ile Ticari İlişkiler Çevre Kirliliğinin Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi Doğrudan Yabancı Yatırımların Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi Ekonomide Güven Faktörü: Kapasite ve İstihdam Açısından Bir Analiz Yazar(lar) Author(s) Önder Kübra Selim Adem Hatırlı Selahattin Bekmez Aslı Özpolat Canan Şentürk Sultan Salur Zehra Gülcan Murat Atik Serkan Gümüş Yaşar Köse Turan Kocabıyık Erkan Ayan Hidayet Keskin Onur Sungur Dilek Şahin M. Metin Dam Etem Karakaya Oytun Meçik Taner Akçacı

12 Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Temel Kriz Başlığı: Diplomalı İşsizlik ve Türkiye İkili Vize Serbestliği Anlaşması Yapılan Ülkelerden Türkiye ye Yönelen Turizm Talebinin Modellenmesi ve Bu Anlaşmaların Gelen Turist Sayılarına Etkisi Kaçakçılığın Turizm Faaliyetlerine Etkisi: Alanya Örneği Kapitalizmin Krizi Ve Kapitalist Toplumlarda Liberal Dış Ticaretin Sonucu: Çevre Krizi KOBİ lerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Ampirik Bir İnceleme Kurs Seçiminde Reklam Ortam ve Araçlarının Satışa Olan Etkisinin Ölçülmesi: YBEM (Yaşam Boyu Eğitim Merkezi) Örneği Kuruluş Yeri Seçiminde Electre Yöntemi Kullanımı: Batı Akdeniz Bölgesi İçin Göller Bölgesi Teknokenti nde Bir Uygulama Küresel Finans Krizi ve Türkiye'ye Yansımaları: Ampirik Bir Uygulama Küresel Kriz Sonrası Uygulanan Kemer Sıkma Politikalarına Eleştirel Bir Bakış: AB Çevre Ülkeler Örneği Küresel Kriz ve Etkileri, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Küreselleşme Endekslerinin Sorunları: Türkiye İçin Bir İnceleme Küreselleşme Sürecinin Devletin Mali İşlevlerinde Meydana Getirdiği Dönüşüm Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modellerinde Kira Miktarlarının Değişmesi Üzerine Çözüm Önerileri Politik İktisat Bağlamında Küresel Kapitalizmin Finansallaşmasının Krizi Orhan Irk Celil Zurnacı Murat Karaöz Faruk Kerem Şentürk Caner Güçlü Nurdan Kuşat Ezel Derer İrfan Ateşoğlu Ahmet Andaç İbrahim Çetintürk Murat Kemal Keleş Mehmet Şentürk Zeliha Göker Servet Akyol İbrahim Bora Oran Zahra Fotourehchi Mine Kalay Muhammet Şahin Harun Öztürk Abdilcelil Koç

13 TCMB, FED ve ECB nin Uyguladıkları Para Politikalarının Türkiye deki Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılmalı Analizi Temel Makro Sorunlar : İşsizlik Ve Türleri, Enflasyon Ve Maliyetleri Türkiye İçin Bölgesel İnovasyon Stratejilerinin Geliştirilmesinde Kümelenme Yaklaşımı ve Kalkınma Ajansları Bağlamında Değerlendirilmesi Türkiye de Belediyelerin Borç Yapısının İncelenmesi: ( ) Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Yeni Kalkınma Dinamiği Olarak Kalkınma Ajansları; Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Örneği Türkiye de Kalkınma Problemleri ve Kalkınma Ajansları Türkiye nin Bölgesel Güç Olabilmesi İçin Uygulanan Güncel Kalkınma Planlarının Ekonomik Gelişmeye Katkısının İncelenmesi Türkiye nin Cari Açık Sorunu İçin Bireysel Emeklilik Fonları Çözüm Olabilir (Mi?) Türkiye nin Katma Değeri Yüksek Ürün İhracatındaki Uzmanlaşma Düzeyi AB+13 Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analiz Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Yoksulluk ve Emeklilik Sürecine Etkisi Yükselen Piyasalar Olarak Türkiye ve Polonya: İktisadi Temas Alanları, Küresel Karşılaştırmalar ve Transatlantik Eğilimler Elif Erer Deniz Erer Mustafa Çayır N. Oğuzhan Altay Musa Türkoğlu Serdar Yetişen Hakan Çelikkol Mediha Mine Çelikkol Serpil Ağcakaya Melek İlhan Mehmet İlhan Kübra Yüksel Alim Tetik Orkun Çelik Birol Erkan Kazım Sarıçoban Şenol Yaprak Hayrettin Keskingöz İrfan Kalaycı Güller Şahin Halil İbrahim Aydın

14 Küresel Rekabet ve İşletme Davranışları Global Competitiveness and Business Behavior 21. Yüzyılda Türkiye nin Yumuşak Gücünü Oluşturan Türk Fast Food Şirketleri ve Gıda Ürünlerinin Uluslararası Arenada Türkiye nin Rekabet Gücünü Arttırmasına Katkıları Üzerine Bir Araştırma Bilgi Toplumuna Evrilme Sürecinde, Muhasebe'nin Pozitif Görünümü Dirençler, Zayıflıklar (Geleceğin Gelenekle Dansı) Girişimcilik Eğiliminde Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisinin Üniversite Öğrencileri Kapsamında Değerlendirilmesi Hazır Giyim Mağazalarında İletişimin Müşterinin Satın Alma Davranışına Etkileri İş Rotasyonu ve Personel Güçlendirme Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarına Etkisi: Antalya daki 5 Yıldızlı Bir Zincir Konaklama İşletmesinde Uygulama İşletmelerin Ortaklık Yapılarının Yönetim Kurulu Kompozisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye IMKB100 Üzerinde Bir Araştırma Kurumsal İtibarın Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Küresel Ağ Twitter Kullanımına İlişkin Örgütsel Boyutta Bir Analiz Küresel Rekabet Ortamında Tüketicilerin Türkiye deki Bankalara Bakışı: Güven Algısı Üzerine Bir Araştırma Mesleki Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma Yazar(lar) Author(s) Maimaitiaili Tuerdi Orhan Elmacı Şerafettin Sevim Bahar Yalçın Şule Çivitçi Özge Ural Hakan Biçiici Muharrem Aksu Emrah Koparan Erdem Koparan Akın Adnan Berk Zübeyde Mikail Bat Güzide Öncü Eroğlu Pektaş Aysel Gündoğdu Esra Zeynel

15 Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımları: Zaman Temelli Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Stratejik Yönetim Girişimci Davranışları Etkiler mi? Kültürün Düzenleyici Rolü Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performansı Arasındaki İlişkisi: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama The Effect of Ethical Climate and Professional Self-Esteem on Ethical Behaviors: Mediating Role of Locus of Control Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin Demografik Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi: Kuşadası'nda Bir Uygulama Üniversite Öğrencilerinin GSM Operatörlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması Yerel Halkın Suriye İç Savaşının Hatay Turizmine Olan Etkilerini Algılama ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma Yöresel Değerlerin Turistik Markaya Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: Azerbaycan Örneği Burcu Aslantaş Ateş Serpil Senal Nur Yenal Ömer Turunç Hüseyin Akyıldız Nurhan Papatya Gürcan Papatya A. Buğra Hamşıoğlu Pelin Kanten Derya Yarangümelioğlu Didar Büyüker İşler Döndü Sönmez Özkan İsmail Kervankıran Murat Çuhadar Fərrux Rəhimov

16 Medeniyet Tartışmaları Discussions of Civilization İnsan - İnanç ve Medeniyet İlişkisi: Kelâm ve Ahlâk Bağlamında Bir Değerlendirme Küreselleşen Dünyada Dinî Kimlikler ve Mezhepler Literature and Cultural Inheritance of Humanity on Promoting Human Civilization Medeniyet ve Gelenek İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal Medeniyetler İttifakı Projesi I. Ulusal Eylem Planı Kapsamında Yapılan Çalışmalar Türkiye de Çokkültürlülük Politikası Olarak Anadilde Yayın Sorunu Uluslararası İslâmî Adalet Divanı Yazar(lar) Author(s) Hasan Tevfik Marulcu Sıddık Korkmaz Saied Roozbahani Bilgehan Bengü Tortuk Niyazi Kaya Ayşe Asker Süleyman Sırrı Terzioğlu

17 Sağlık ve Yaşam Health and Life Sağlıklı Kent Olma Yolunda Kentsel Yeşil Alanların Rolü Finance of Work Accidents Gündelik Hayatın Korkularla Örülen Pratiğine Sosyolojik Bir Bakış: Bir, İki, Üç, Tıp Küresel Bir Sorun Olan Hareketsiz Yaşam Tarzının Ortaya Çıkardığı Sağlık Sorunları Ve Hareketsiz Yaşam Tarzından Kaynaklanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Minimizasyonu ve Faydalılık Analizi Sağlık Turizmi Potansiyeli Üzerine Araştırma: Isparta Örneği Spor Turizminin Mevcut Durumu ve Stratejik Perspektifi: Isparta nın Spor Turizmi Potansiyeline İlişkin Bir Değerlendirme Tıpta Etik Yaklaşım Türkiye de Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler: Nitel Bir Araştırma Türkiye de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı: Isparta İli nde Uygulamalı Bir Araştırma Türkiye deki Kayak Merkezlerinin Turizm Arz Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Yazar(lar) Author(s) Şehriban Eraslan Atila Gül Ö. Kamil Örücü Nuri Çaykun Alpaslan Adem Sağır Hasan Öztürk Şevki Doruk Mesut Hekim İbrahim Güngör Faruk Erinci Harun Sulak Mustafa Kavut Ömer Kürşad Tüfekçi Nezihe Tüfekçi Teoman Alpay Demirel Vahit Yiğit Canan Gönüllü Taşkesen Şenay Akyel

18 Tarım, Gıda, Açlık ve Yoksulluk Agriculture, Food, Hunger and Poverty Biyoetik Bir Değer Olarak Su Hakkının Hukuki Güvencesi Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi Kullanılarak Karaman Bölgesi İçin Uygun Meyve Fidanı Seçilmesi Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Yerekl Sosyoekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme Çevresel Güvenlikte Yeni Bir Boyut; Gıda Güvenliği Dünya ve Türkiye'de Yoksulluk Perspektifinden Tarım Ekvator un Güneyinden Yoksulluğa Çözüm Önerileri: Grameen Bank(Mikro Kredi), Buen Vivir, Ubuntu Modellerinin İrdelenmesi Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara İli Örneği Yazar(lar) Author(s) Hakan Reyhan Fetullah Baldır Hakan Şen Fulya Sarvan Şafak Kaypak Selda Arslan A. Ahmet Yücer Muhammet Demirtaş Ayten Zan Sancak Deniz Dönmez Tuğba Güner Özal Çiçek Hava Akyıldız Yurdanur Ural Uslan Kemalettin Taşdan Mevhibe Albayrak Betül Gürer O. Orkan Özer

19 Göller Bölgesi ne ait Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri ve Ekonomik Açıdan Önemleri Isparta daki Gıda Üreticiler Analizi Su ve Sulama Yönetimi Üzerine Bir Araştırma Tarım Politikaları, Kırsal Kalkınma ve Isparta Ekonomisi Açısından Gül Türkiye de Coğrafi İşaretler Üzerine bir Yazın Taraması: Olası Çalışma Alanlarının Saptanması Türkiye de Coğrafi İşaretler: Gelişme Eğilimleri, Sorunlar ve Çözümler Türkiye de Kırsal Alanda Yoksulluk Türkiye'de Mevsimlik Göç ve Kırsal Yoksulluk: Mevsimlik Tarım İşçileri Uluslararası Kuruluşların Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı Kürşad Albayrak Hüseyin T. Güldal Seçkin Gargın Yunus Emre Akoğlan Nilüfer Yazıcı Candan Kuş Şahin Şirin Dönmez Şevket Kalanlar Nazire Yürekli Yükse Alkan Demir Fatmagül Canik Eda Aygören Selim Çağatay Yavuz Tekelioğlu Bahri Karlı Tufan Bal F. Handan Giray Celal Altın Bülent Şen Ummuhan Gökovalı

20 Yoksulluk ve Büyüme İlişkisi: Bitlis Örneği Yoksulluk ve Çocuk Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Koruma Sistemi İbrahim Aytekin Erkan Dikici Hacer Tor Nurten Sargın Ozan Özkaya Hayriye Rana Demirer

21 Dil ve Felsefe Language and Philosophy A Critical Overview of Pragmatic Markers in Nigerian Newspapers' Headlines A Semantico- Syntactic Study of English Phrasal Verbs Bir Medeniyetin Oluşum-Gelişim ve İlerleme Sürecinde- Din Dilinin Sunulması, Kullanılması ve Algılanması Açısından Ethos- Pathos-Mythos-Sophos ve Logos Implicit Meaning Analyses in Turkish and English Short Stories Kazak Edebiyatında Nazire Tazının Gelişme Tarihi Kazak Eğitim Sisteminde Türkoloji'nin Tanımı Kazak ve Türkiye Türkçesindeki Zamirlerin Özellikleri Küreselleşme Çağında Türkoloji Language factor in the formation of national and cultural identity of Kazakhstan Metaphor: Its Reflection in Philosophy Once More On Coherence Pragmatic and Semantic Potential of Newspaper Headlines Semantics and Pragmatics of "Yes/No" Answers: Contrastive Approach Türk Lehçelerinde Deyimleşmiş Fiillerin Anlamsal Yapısı Türklerde ve Kazaklarda Oniki Hayvanlı Takvim Yazar(lar) Author(s) Ahmed Muhammed Bedu Mareeb Mohammed Sangoor Bayram Dalkılıç Z. Yalçınkaya Atabay B.A Gulzada Temenova Ayım Nazırova Şolpan Saduova Kortabayeva Guljamal Andabayeva Dina Ayad Enad Khalaf H. Rzayev İlker Özçelik Hind Moayad A. Hassanova Emircan Risbayet Sarnbayeva Kayriya

22 Uluslararası Göç Yazar(lar) International Migration Author(s) 11 Eylül 2001 Sonrası Türkiye'ye Yönelik Mülteci Akınının Nedenleri ve Tesirleri Tahir Raof AB nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması Altun Altun Veysel Eren Anadolu nun Tarihten Gelen Göç Kaderi: Hatay da Suriyeli Mültecilerin Durumu Hasan Fevzi Kaygusuz, Abdullah Aydın Ömür Deliveli Hatay da Artan Suriyeli Sığınmacı Sayısı İle Ortaya Çıkan Sorunlar, Tehlike ve Tehditler Kısmet Deliveli Sayed Mahdi Mosawi AliAkbar Majdi İran daki Afgan Mültecilerinin İkinci Jenerasyonunun Kimliksel Problemleri GholamReza SeddinghOuraee Sayedeh Somayeh Moosawi Kentsel Yönetime Katılımın Boyutunu Etkileyen Toplumsal Etmenlerin Sosyolojik Analizi Sergender Sezer Siyasi Coğrafya Açısından AB-Türkiye Vize Serbestîsi Diyalogu Mutabakat Metni Ve Geri Kabul Anlaşması nın Ali Rıza Özdemir Muhtemel Sonuçları Zafer Durdu Sosyal Güvenliğin İnşasında Sosyal Devletin Rolü ve Önemi Füsun Kökalan Çımrın

23 Turizm Ekonomisinin Kırsal Hayata Etkilerinin Sosyolojik Boyutu (Gedikli Köyü Örneği) Türkiye de Sığınmacılık ve Uydu Kent Deneyimi Türkiye nin ve Dünyanın Ortak Sorunu: Kadına Şiddet Uluslararası Göç Kavşağında Beyaz Kölelik: Kadın Ticaretinin Değişen Görünümleri Uluslararası Göçün Eğitime Yansımaları Yetişkin Öğrenenler için Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Yaklaşımı Adem Öter Ümit Akca Özlem Kahya Aysan Şenkul Elif Yüksel Oktay Yonca Altındal H. Eylem Kaya

24 Yönetim Tartışmaları Yazar(lar) Management Discussions Author(s) 2008 Küresel Ekonomik Krizi Tartışmaları Bağlamında Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı Hilal Turan 21. Yüzyıl'da Sosyal Ağlar - Siyasal Davranış İlişkisi Üzerine Teorik Bir Açıklama Çabası Hamza Bahadır Eser Ömer Güler Batı Medeniyeti İçin Antik Çağda İki Model Kent Atina ve Sparta Fatih Demirci Melih Altay Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıkları ve İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma Adnan Eroğlu H. Nejat Basım Bireysel Kariyer Planlama Tercihinde Schein ın Kariyer Çapaları Perspektifi SDÜ Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ömer Kula Büyükşehir Belediyelerinin Teşkilat Yapılarında Turizmin Yerine Yönelik Bir Değerlendirme Serkan Polat Semra Polat Aktaş Doğrusal Programlama İle İnsan Kaynaklarının Planlanması; SDÜ Yaşam Boyu AUM Örneği Orhan Adıgüzel Yekta Halıcı Egemenlik Tartışmalarına Dair: Leviathan a geri Dönüş Mü Kaos Mu? Fatih Ertugay Ahmet Alkan Geleneksel İş Yaşamından Modern İş Yaşamına Görev Bilincinin Dönüşümü Elif Akkaş Necla Bardak İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma Memduh Begenirbaş Ercan Turgut

25 İşgörenlerde Duygusal Uyumsuzluk, Kendine Yabancılaşma ve Öz Gözlemci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelemesi Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi (MEB Örneği) Kamu Personel Sisteminde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: Tehditler-Fırsatlar Kamu Sektöründe Strateji Üretimi ve Performansa Yeni Bir Bakış: Balanced Scorecard ve Kamu Hastaneler Birliği Örneği Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Olmayan Davranışlar Kariyer Seçiminde Verilerin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi ve Analizi Kentlerin ve Bölgelerin Kalkınmasında Yeni Bir Yöntem: Yönetişim Kentsel Dönüşümle Yoksunluğu Azaltmaya Pozitif Katkı: Roman Mahalleleri Örneği Modernitenin Siyasal Krizi ya da Kararcılığın [Decisionism] Önlenemeyen Geri Dönüşü Modernizmin Kapatmacı Kurumlarından Postmodernizmin Masalcı Kurumlarına: Sosyal Bilimlerin Meşrulaştırıcı İşlevi Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Tabanlı Liderlik Düzeylerinin Araştırılması Örgüt Depresyonu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki; Bir Üniversitedeki Akademisyenler Üzerinde Alan Araştırması Hale Alan Adeviye Erdoğan İlker Hüseyin Çarıkçı Ahmet Yıldırım İbrahim Arap Fulya Akyıldız Merve Balcıoğlu Sercan Edinsel Orhan Er Olcay Er Zişan Korkmaz Özcan Halef Özdemir Duygu Gökce Salih Akkanat Şükran Gölbaşı H. Zeynep Batur İsmail Bakan Mustafa Taşlıyan Nurgül Aka Fatih Taş

26 Örgütsel Sinizm, Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Yöneticiler ve Çalışanlar Açısında Bir Karşılaştırma Robert A. Dahl Perspektifinden Yerel Siyasetin Demokratikleşmedeki Yeri ve Önemi Sağlıkta Performans Uygulamaları ve Yol Açtığı Etik Sorunlar Üzerine Bir Ön Çalışma Siyasi İktidar Yerleşim İlişkisi: Tarih Boyunca Göller Bölgesi Yerleşmeleri ve Mekânsal Siyaset Sosyal Medya Kullanımının Çalışanlar Arası İlişkilere Etkisi Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Katkıları: Hizmet Sunumunda Sorumlulukları Şarkışla Belediyesi nin Çalışmaları Hakkında, Vatandaşların Memnuniyet Tespiti Araştırması Türk Devletlerinde Demokratik Motifler Türk Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz Türkiye Cumhuriyetinde Yapılan Önemli İdari Reform Çalışmaları Üzerine Ömer Okan Fettahlıoğlu Hasan Sadık Tatlı Mehmet Süleyman Yüksel Asena Gödeoğlu Berat Emre Özkan Abdülkadir Tartılacı Tahsin Akçakanat Aygen Oksay Ayça Gerçek Pervin Şenol İzzet Erdem Rukiye Çelik Ramazan Erdem Ramazan Armağan Necan Aydın Abdulkadir Yüksel Ömer Cenap Özdemir Ahmet Mankara Kadir Kasalak Mustafa Lamba Fevzi Kaya

27 Türkiye Ve Avrupa Birliği Sürecinde Yeni Ve Farklı Bir Yapılanma: Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler Türkiye de Aile Hekimliği: Yeni Kamu İşletmeciliği Açısından Bir İnceleme Türkiye de Kamu Yönetimini Yeniden Yapılanma Girişimleri ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme (Çok Partili Hayattan Günümüze) Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarında İnsan kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Uygulanabilirliliğinin Sorgulanması Yeni Liderlik Yaklaşımları Perspektifinde Karizmatik Liderler mi? Karizmatik Kadrolar mı? Yerel Hizmetlerin Kentsel Mekânda Farklılaşması Malatya Kenti Örneğinde Bir İnceleme Yerel Özerklik ve Vesayet Bağlamında Yerel Yönetimler ve Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları: Hollanda Örneği Ahmet Bora Tarhan Erhan Ezici Ceyda Şataf Düriye Toprak Serdar Yay İlknur Rabia Sırakaya Yakup Bulut Sedat Karakaya Çiftçi Münire Ezgi Cevher Ercan Küçükeşmen Akın Erdemir Fatih Mehmet Çuhadar Zehra Kurt A. Yılmaz Akbulut Gökhan Dönmez Veysel Erat Yakup Özkaya

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

T.C. Tarih: :14:23 Sayfa:1/6 GÜN :00-19: Üretim Yönetimi II Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK KÜBRA ÜNAL

T.C. Tarih: :14:23 Sayfa:1/6 GÜN :00-19: Üretim Yönetimi II Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK KÜBRA ÜNAL Sayfa:1/6 12.06.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-11:00 5234 Yönetim Muhasebesi Yrd. Doç. Dr. BURCU ASLANTAŞ ATEŞ 11:00-11:30 1906 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. Tarih: :14:15 Sayfa:1/10 GÜN PAPATYA AKÇAKANAT GÜNAY

T.C. Tarih: :14:15 Sayfa:1/10 GÜN PAPATYA AKÇAKANAT GÜNAY Sayfa:1/10 GÜN 01.04.2017 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 09:00-10:30 5217 Tüketici Davranışları Prof.Dr. Nurhan 5218 ISL-314-A-Tüketici Davranışları Prof.Dr. Nurhan

Detaylı

T.C. Tarih: :31:02 Sayfa:1/6 GÜN. Pazartesi Okutman KAHRAMAN KILAVUZ. Okutman KAHRAMAN KILAVUZ GÜN AKÇAKANAT KARAATLI AKÇAKANAT KARAATLI

T.C. Tarih: :31:02 Sayfa:1/6 GÜN. Pazartesi Okutman KAHRAMAN KILAVUZ. Okutman KAHRAMAN KILAVUZ GÜN AKÇAKANAT KARAATLI AKÇAKANAT KARAATLI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ders Programı Tarih:24.03.2016 11:31:02 Sayfa:1/6 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube 09:00-09:45 1940 İşletmelerde İş Hukuku

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI

SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI DERS ADI 1 MELİKŞAH ÇETİNKAYA İDARE HUKUKU II 2 FATİH SADULLAH SELMAN HUKUK SOSYOLOJİSİ 3 EREN BAŞAR ÇETİN BORÇLAR HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER) 4 ZEYNEP SENA KULAKOĞLU 5 ABDÜLSAMET

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (UÇAK BAKIM ALANI) 1 201 HARUN ÇALIK ATL - 10. Sınıf / B Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 108 FURKAN DİLLİ 2 120 ABDURRAHİM ACAR 9 YABANCI DİL 3 138 HÜSEYİN ÇETİN 4 142

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA

4/B 2015 / Mayıs SENDİKA 4/B 2015 / Mayıs SENDİKA SIRA T.C.NO ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 19687722204 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 46084459112 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822 TÜRK -SEN

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: İSTİKLAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SEYİT AHMET AĞAOĞLU : Cep Tel: Dahili: 03623121919 (.) e-posta: 1 ONUR

Detaylı

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm YÖNETİM TEORİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİNE GEÇİŞ. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm YÖNETİM TEORİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİNE GEÇİŞ. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER 1. Bölüm YÖNETİM TEORİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİNE GEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Şenol ÇAVUŞ 1. Yönetim Düşüncesinin Ortaya Çıkışı... 3 2. Klasik Yönetim

Detaylı

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ

4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ 4/B 2017 / Şubat SENDİKA LİSTESİ SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 359024 2 ABDULLAH BURAK ASLAN 408494 3 AÇELYA KAVLAK 408493 4 AFİFE YİĞİT TEKNİKERİ 331822

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ LİSTESİ VE ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ KAYIT YAPTIRAN LİSTESİ VE OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ 2017/2018 Güz yarıyılı Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlara

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

SINIF DERS TARİH SAAT ÖĞRETİM ELEMANI SALON1 SALON2

SINIF DERS TARİH SAAT ÖĞRETİM ELEMANI SALON1 SALON2 AŞÇILIK 1.SINIF N.Ö. Türk Dili II 25.5.2015 15:00 Okt. Halit TOPTAŞ 218 219 Mutfak Çeşitleri 26.5.2015 09:30 Öğr.Gör. Taner SARIOĞLU 118 İngilizce II 26.5.2015 14:00 Öğr.Gör. Hatice BAKAN 224 Atatürk İlkeleri

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ERCAN DEMİRDAŞ SAĞLIK TEKNİKERİ(BİYOMEDİKAL) 145658 SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZ.EMEK. 2 MELTEM YÜCEL AMELİYATHANE

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAMI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI SINIF SINAV

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY. MAIN COURSE LDİ (IQ Online)

WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY. MAIN COURSE LDİ (IQ Online) A21 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 08:00 09:00 BDİ (Oxford Online) 09:00 10:00 MAIN COURSE Reading & Writing MAIN COURSE BDİ (Oxford Online) 10:00 11:00 MAIN COURSE Reading & Writing MAIN COURSE LDİ (IQ Online)

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (29-31 MAYIS 2014) ISPARTA

II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (29-31 MAYIS 2014) ISPARTA \\\\\ II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (29-31 MAYIS 2014) ISPARTA 29.05.2014 Perşembe (Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi-Batı Yerleşkesi) 09:00-12:00 Açılış

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi (Çevre Teknolojileri) Puanı Mez. u u 1 Rabia Altunterim 81,25 24,37 67,50 6,75 81,80 24,54 14,00 4,20 59,86 Başarısız 2 Hakan Güney 81,52 24,46 61,25 6,13 70,60 21,18 25,00 7,50 59,26

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) SIRA NO ÖĞRENCİ NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI FAKÜLTE / ENSTİTÜ BÖLÜM / PROGRAM CLASS Z-17 1 1 135206102 55093111454

Detaylı

İKTİSAT 1.SINIF İKTİSAT 2.SINIF

İKTİSAT 1.SINIF İKTİSAT 2.SINIF İKTİSAT 1.SINIF 08.06.2016 10:30 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Öğr.Gör. SERHAT KILIÇARSLAN A105 D106 08.06.2016 12:00 MATEMATİK II Öğr.Gör. NECATİ KIRCAER D315 09.06.2016 10:30 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI)

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI ÇİZELGESİ 1 342 AKIN KALE 0 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 2 342 AKIN KALE 8 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 3 342 AKIN KALE 7 0 Başarılı Ortalama İle Geçti

Detaylı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı

Başarı Puanı. Diploma Lisans. Sonuç. 90,00 64,06 75,62 1.Kazandı. 72,00 75,03 71,22 2.Kazandı. 63,00 74,10 70,21 3.Kazandı Başvuru ları Eğitim leri Enstitüsü - Yaşam Boyu Öğrenme Anabilim Dalı / Yaşam Boyu Öğrenme (YL) (Tezli) Ad Soyad Uyruk Giriş TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER 1 26*******32 Ahmet Emre Kılıç TÜRKİYE ALES-EA 76,62

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63

Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) ***9338 BARAN TELOGLU ***8722 BURCU ACEL ***8090 DUYGU KAYA ***0152 UTKU BESLI 63 Sıra Numara Ad Soyad HW-1 Not(100p) 1 1081***9338 BARAN TELOGLU 0 2 1091***8722 BURCU ACEL 56 3 1195***8090 DUYGU KAYA 0 4 1218***0152 UTKU BESLI 63 5 1229***9354 MUHAMMED KARALAR 64 6 1236***1236 HASAN

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :15/08/2012 TOPLANTI NO :559 KARAR SAYISI :13 TOPLANTIYA KATILANLAR 1-Prof. Dr. Süleyman SEYDİ

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI SONU 10. SINIFLAR EBE YARDIMCILIĞI 14 SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI DAL YERLEŞTİRE SONUÇLARI ( TASLAK LİSTESİ) HEMŞİRE YARDIMCILIĞI 28 SAĞLIK BAKIM

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı