KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS"

Transkript

1 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ACCEPTED ABSTRACTS Bilim ve Felsefe Science and Philosophy Are Norms of Truth Completely Social A Philosophical Argument against Sociologism Batı Siyasal Düşünceler Tarihinde Siyasal İşlevleri Bakımından Tanrı İmgeleri ve Bu Çerçevede Heidegger in Tanrı Felsefesi Bilim Siyaset ve Etik İlişkileri Üzerine: Hakikat Oyunlarına Dair Bir Tartışma Bilim ve Teknoloji Çağında İnsanın Ontolojik Anlamı ÜstüneBir Model Olarak Gabriel Marcel Felsefesi Çevresel Sorunlara Çözüm Yolu Olarak Estetik Bakış Açısı ve Algı Eğitimi İslam Toplumlarında Bilimin Dünü, Bugünü Ve Yarını Klasik ve Modern Siyaset Felsefesinde Etik-Politik Erdem Olarak Adalet Küresel Ahlâk ve Küresel Değerlerin İmkanı Özne-Nesne Sorununun Siyaset Felsefesine Yansımasının Epikurosçu Atom Anlayışı Çerçevesinde Değerlendirmesi Paul Feyerabend in Bilimsel Yöntem Anlayışı ve Bilimde Özgürlük Problemi Robert Nozick ve Hak ediş Teorisi Olarak Adalet Siyaset Ve Ahlak Süreklilik ve Değişim Gerçekliğinde Muhammed İkbal in Dinamik Din Anlayışı Yeni Bir Etik Yaklaşım Olarak Hakikat Etiği Yazar(lar) Author(s) Buğra Kocamusaoğlu İdiris Demirel Mehmet Evkuran Emel Koç Ramazan Kaya Gökhan Sezen Veli Urhan Ayşe Sıdıka Oktay Duygu Duman Ilgın Barut Mehtap Beyaz Özlem Kırlı Salih Şen Kevser Çelik Nurten Kiriş Yılmaz

2 Çevre ve Enerji İlişkileri Environment and Energy A National Database Study Of Environmental Awareness Index Behavior And Attitude Of University StudentsNo Title AB Enerji Politikasının Temel Belirleyicileri ve Enerji Koridoru Olarak Türkiye nin Stratejik Önemi AB-Türkiye İlişkilerine Çevresel Bir Bakış Türkiye de Bir Kamu Politikası Olarak Çevre Politikaları Avrupa Birliği nin Hazar Havzası Enerji Politikası ve Enerji Güvenliği Problemleri Barajların İklim Üzerindeki Etkileri Karacaören I Ve II Barajları Örneği Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Yerel Sosyoekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme Çevre Dostu Bir Vergi Karbon Vergisi Çevre Maliyetleri Açısından Alternatif Bir Yaklaşım: Jeotermal Enerji ve Bigadiç Örneği Çevre Muhasebesi Kapsamında Şirketlerin Çevre Maliyetlerinin İncelenmesi Ekolojik Krize Yönelik Realist, İdealist Ve Ütopyacı Paradigmalar: Realist Mi Yoksa Reformist Mi Olmalıyız? Ekolojik Yaklaşım Can Yakar mı? Demokratik Özerkliğin Ekolojik Kritiği Enerjide Dışa Bağımlılık Sorununun Çevresel Etkileri: Isparta Örneği Farkındalık ve Bilinçlenme Süreçleri Kapsamında Doğa Koruma-Etik İlişkisi Yazar(lar) Author(s) Ömer Utku Erzengin Emine Çetin Teke Yunus Emre Birol Gözde Kestellioğlu Nesrin Demir İsa Siypak Onur Arslan Hasan Hüseyin Önder Fulya Sarvan Elvan Cenikli Nisa Kıymet Şahin Vesile Ömürbek Mahmut Sami Öztürk Hasan Hüseyin Aygül Mustafa İlboğa Ahmet Mutlu İsmail Gökdayı Atilla Gül Berk Türker

3 Fukuşima Nükleer Kazasının Nükleer Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabul Üzerine Etkisi Green Management, Sustainable Development and EU Kent Hakkının Bilinirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Kırıkkale Üniversitesi-Gazi Üniversitesi Örneği Kentsel Tasarım ve Çevresel Estetik Koruma Ve Hak Bağlamında Çevre Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Literatür İncelemesi Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Yeşil Lojistik Uygulanmasının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Nükleer Enerji Santrallerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sorumluluk Perlit Agregalı Sıvaların Yapılarda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Katkısının Araştırılması Re-Investigating Renewable Energy Consumption And Growth In Selected Eurasia Countries Russia, China, and India in Great Game Round Kazakhstan Energy Resources: Emerging Players Ali Ekşi Hüseyin Çiçek Ali Can Hilmi Atalıç Rafik Yaslıkaya Nazlı Yücel Batmaz Murat Akten Sibel Akten Mehmet Hatipoğlu Arzu Erdinç Gamze Canan Bal Mehmet Taşkırmaz Selçuk Korucuk Firdevs Yaşar Celal Altıntaş Mehmet Altunkaya Metin Davraz Şemsettin Kılınçarslan Mehmet Mert Hakan Bozdağ Gabdullin Kenzhebek

4 Sustainable Development and Renewable Energy Systems for Green World Tarihi Kent Merkezlerinde Bütünleşik Koruma; Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği The Privatization Process Over The Global Water Policy Türkiye de Rüzgâr Enerji Santrallerinin Tarihi Gelişimi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Türkiyenin enerji sorunu ve Hazar petrolleri Urbanization and The Idea of Civilization Yaşanabilir Kent ve Çevre Koşulları Bağlamında Avrupa Kentsel Şartı Uygunluk Düzeyi Ölçeği Yeni Bir Turizm Trendi Olan Ekoturizmin Önemi ve Ülke Ekonomilerine Katkıları Yeşil Ekonomi ve Türkiye Yunus Emre Yuksel Murat Ozturk Zübeyde Betül Özsoy S. Evinç Torlak Murat Demirel Ulvi Erhan Erol Ayşen Çoban Tebriz Nerimanlı Hasan Yüksel Hasan Yaylı Kamil Şahin Murad Alpaslan Kasalak Burak Yüksel

5 Demokrasi ve İnsan Hakları Democracy and Human Rights Adil Olmayan Bir Seçimden Demokrasi Beklenebilir mi? Anayasa Yapımının Maliyeti Üzerine Notlar Köklü bir Reformun Yapılması: Yeni Bir Anayasadan Evlâ Mıdır Çoğunlukçuluk-Çoğulculuk İkileminde Demokratik Yönetimin Felsefi Bağlamı Eğitim Çalışanlarının Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Etik Bir Problem Olarak Hayvan Hakları Genç Seçmen Davranışlarının Yabancılaşma ve Vatandaşlık Bağlamında Değerlendirilmesi: SDÜ Örneği Human Rights in Mowlana's Masnavi J.J. Rousseau'nun Diyalektik Yönteme Katkıları Küreselleşme Sürecinde İnsan Hakları Modern Demokrasilerde Yurttaşlık ve Çokkültürlülük Kavramsallaştırmasında İnsan Haklarına Dayalı Hukukun Rolü Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Denetim Yolu: Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Türk Hukuk Sisteminde Anayasa Mahkemesinde Bireysel Başvuru Koşullarının Hak Arama Hürriyeti İle Çelişen Yönleri Yazar(lar) Author(s) Ayşen Seymen Çakar Bülent Yücel Muharrem Kılıç Gizem Saygılı Songül Tehneldere Nejdet Durak Yasemin Atalay Nedret Çağlar Turan Şener Parvindokht Mashhoor Kerem Yavaşça Nurettin Kalkan Suat Söylemez Neval Oğna Balkız Çiğdem Pank Figen Keskin Oğuzhan Erdoğan Murat Buğra Tahtalı

6 Türk İş Hukukunda İş Sağlığı Ve Güvenliği Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin AB Yasal Düzenlemelerine Uyumu, İşverenlerin Yükümlülükleri Ve İşçilerin Hakları Türkiye de Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sorunu Türkiye de Yeni Anayasa Arayışları ve Parlamentonun Rolü Türkiye de Yeni Anayasa Yapım Süreci ve Önündeki Engeller Türkiye'de Demokrasi Perspektifinde Çizgisel Mizah Türkiye'de Vatandaşlık Algısındaki Dönüşüm: Rousseaucu Bir Çözümleme Yeni Anayasa Arayışları Işığında Siyasi-Hukuki Problem Çözme Aracı Olarak Demokratik Özerklik Bülent Okumuş Şerife Durmaz Yüksel Metin Ayşe Yaman Kaplan Şeref İba Selami Erdoğan Eray Acar Nazmi Avcı Öznur Yaşar İnci Çoban İnce Evşen Alltun Hüseyin Murat Işık

7 Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Terör International Law, International Relations, Security and Terrorism 2013 de Yeniden Başlayan İran Nükleer Müzakerelerinin İncelenmesi: Müzakere Yönetimi Yaklaşımıyla Afganistan'da Taliban Sonrası Yaşanan Ulus İnşa Süreci: Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Arap Bahar ının AB nin Dış ve Güvenlik Politikasına Sonbahar Etkisi Başarısız Devlet Terörizm İlişkisi Afganistan ın İşgalinden Suriye İç Savaşına Örnekler Birleşmiş Milletlerde Reform Sorunu ve Uluslararası Hukuk Bir Uluslararası Antlaşma Olarak BM Anayasasının, Pacta Sund Servanda ve Rebus Sic Standibus İlkeleri Bağlamında Değiştirilebilirliği Enerji Teknolojilerindeki Değişimin Uluslararası Barış ve İstikrara Potansiyel Katkıları How Related are Politics and Trade? Impact of Deterioration in Bilateral Political Ties Upon Economic Relations Between Turkey and Israel Küresel Sorunların Çözümüne Alternatif Teorik Bir Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: İttihad-ı İslam İttihad Eden Devletler Birbirleriyle Savaşmazlar Küresel Toplumun Sosyal ve Ekonomik Adalet Arayışı ve BM Örgütü Meanings and Uses of Sovereignty in Central Asia: In Search of New Variables in Post-Soviet Regionalism Moskova-Brüksel Jeopolitik Rekabetinde Ukraynayı Kiev'den Anlamak Nasyonel Sosyalizm'de Irksal Hijyen ve Öjenik Pratikler Nükleer Diplomasi ve İran Dış Politikası Regional Defenders Wanted: Implications from Power Transition Theory Rus Dış Politikasında Neo-Avrasyacılık ve Orta Asya daki Yansımaları Terörizmin Dünü Bugünü Yarını; Siyasal Gerçekçi Bir Değerlendirme Yazar(lar) Author(s) Murat Yusuf Uçan Farida Labib Raof Metin Aksoy C. Canalp Korkmaz Ahmet Öztürk Serhan Ünal Murat Ustaoglu Cenap Cakmak Ahmet Hüsrev Çelik Halil Kürşad Aslan Ikboljon Qoraboyev Mehmet Arslan Nihat Yılmaz Alptekin Molla Volkan Kalender Ümit Nazmi Hazır Selim Kanat

8 Türkiye-Ermenistan Yakınlaşması Perspektifleri: Azerbaycanın Çıkarları ve Pozisyonu Uluslar arası Terörle Mücadelede Farklı Yöntemler: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Uluslararası Adalet Divanı nın BM Sistemi ve Uluslararası Politikadaki Rolü Uluslararası İlişkilerde Epistemolojik ve Ontolojik Kavramların Algısal Boyuttaki Değişimi Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu Bağlamında Ulusal ve Uluslar arası Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler Turhan Süleyman Kadir Sancak Nejat Doğan Salimehmed Salim Süleyman Dost

9 Kimlik ve Ulus Devlet Tartışmaları Identity and Nation-State Debate 100.Yılına Girerken Türkiye nin Ermeni Meselesi Ve Çözüm Önerileri Ana Dilinde Eğitim Hakkı ve Ulus Devlet Sistemlerinde Uygulanabilirliği Azerbaycan da Dini Düşünce ve Mezheplerin Yayılmasının Bazı Sakıncaları( ) Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan da Ulus İnşası Süreci ve Ortak Türk Kimliğinin Önemi Dışarıda Bir Türkiyeli Diaspora Kimliği Oluşturmak Mümkün mü? Doğu Türkistan Sorunu Tarih, Kimlik ve Uluslararası Boyutları Etnik Kürt Milliyetçiliği ve Terörizm: PKK Sorunsalı Fergana Vadisi ndeki Çatışmanın Etnisite, Su ve Terör Boyutu ve Bununla İlgili Çözüm Arayışları Giyimin Modernleşmede Geleneksizleşmesi İran ve Fars Baharı: İslam ın Himayesinden Statükonun Devamına Mısır da Arap Baharının Etkisi ve Türkiye-Mısır İlişkileri Multicultural idea in Turkish and Crimean legends Nurettin Topçu Ve Anadolu Milliyetçiliğine Yeniden Bakış Yazar(lar) Author(s) Bayram Akça Gürsoy Akça İkbal Vurucu Bahtiyar Maharremov Halit Mammadov Metin Uçar Ali Ayata Gökberk Yücel Yusuf Ziya Bölükbaşı Murat Ercan Soyalp Tamçelik Turgay Düğen Nuray Demirel Akgül Onur Okyar Hasan Duran Metin Özkan Anastasiia Zherdieva Tuba Yıldız Kübra Düzyurt

10 Siyasal İletişim Sürecinde Ulus Devlet Ve Milliyetçilik İle İlgili Söylemler Temporal Aspects of Cultural Identity Toplumlarda Kimlik Arayışı ve Ulus-Devletlerde Bütünleşme Sorunu Tracing Turkish-Persian culture from the ancients Türk Dış Politikasında Sıfır Sorun İlkesi: Arap Baharı Örneği Türkiye de Ulus - Devletin İnşası Sürecinde Milliyetçiliğin Yükselişi ve Türk Ocakları Türkiye nin Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Fransa nın Muhalefetini Oluşturan Kimlik Sorunu ve Diğer Faktörler Zübeyde Süllü Tatiana Mozhaeva Kemal Er Yousof Ali Yousof Nezhad Abdullah Tarhan İlbey Cemal Nuri Özdemirci Süleyman Cihan İlker Özçelik

11 Küresel Kriz ve Sorunları The Global Financial Crisis and Related Issues 1990 Sonrası Krizlerin İmalat Sanayi Dış Ticareti Üzerine Etkisi A Regional Analysis on Housing Demand In Turkey Bilgi Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret Teorilerine Yansımaları Bilgi Ekonomisinin Türkiye ve AB Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi ( ) Borsada İşlem Yapmak mı? Yoksa Borsada Oynamak mı? : Beklenen Değer Teorisi Borsalar Arasında Etkileşim: BRIC Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma Bölgesel Kalkınma Açısından Kalkınma Ajanslarının Uyum, İşbirliği ve Koordinasyonu Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Değişim ve Kalkınma Ajansları BRIC Ülkelerinin Dünya Ticaretindeki Yeri ve Türkiye ile Ticari İlişkiler Çevre Kirliliğinin Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi Doğrudan Yabancı Yatırımların Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi Ekonomide Güven Faktörü: Kapasite ve İstihdam Açısından Bir Analiz Yazar(lar) Author(s) Önder Kübra Selim Adem Hatırlı Selahattin Bekmez Aslı Özpolat Canan Şentürk Sultan Salur Zehra Gülcan Murat Atik Serkan Gümüş Yaşar Köse Turan Kocabıyık Erkan Ayan Hidayet Keskin Onur Sungur Dilek Şahin M. Metin Dam Etem Karakaya Oytun Meçik Taner Akçacı

12 Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Temel Kriz Başlığı: Diplomalı İşsizlik ve Türkiye İkili Vize Serbestliği Anlaşması Yapılan Ülkelerden Türkiye ye Yönelen Turizm Talebinin Modellenmesi ve Bu Anlaşmaların Gelen Turist Sayılarına Etkisi Kaçakçılığın Turizm Faaliyetlerine Etkisi: Alanya Örneği Kapitalizmin Krizi Ve Kapitalist Toplumlarda Liberal Dış Ticaretin Sonucu: Çevre Krizi KOBİ lerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Ampirik Bir İnceleme Kurs Seçiminde Reklam Ortam ve Araçlarının Satışa Olan Etkisinin Ölçülmesi: YBEM (Yaşam Boyu Eğitim Merkezi) Örneği Kuruluş Yeri Seçiminde Electre Yöntemi Kullanımı: Batı Akdeniz Bölgesi İçin Göller Bölgesi Teknokenti nde Bir Uygulama Küresel Finans Krizi ve Türkiye'ye Yansımaları: Ampirik Bir Uygulama Küresel Kriz Sonrası Uygulanan Kemer Sıkma Politikalarına Eleştirel Bir Bakış: AB Çevre Ülkeler Örneği Küresel Kriz ve Etkileri, Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Küreselleşme Endekslerinin Sorunları: Türkiye İçin Bir İnceleme Küreselleşme Sürecinin Devletin Mali İşlevlerinde Meydana Getirdiği Dönüşüm Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modellerinde Kira Miktarlarının Değişmesi Üzerine Çözüm Önerileri Politik İktisat Bağlamında Küresel Kapitalizmin Finansallaşmasının Krizi Orhan Irk Celil Zurnacı Murat Karaöz Faruk Kerem Şentürk Caner Güçlü Nurdan Kuşat Ezel Derer İrfan Ateşoğlu Ahmet Andaç İbrahim Çetintürk Murat Kemal Keleş Mehmet Şentürk Zeliha Göker Servet Akyol İbrahim Bora Oran Zahra Fotourehchi Mine Kalay Muhammet Şahin Harun Öztürk Abdilcelil Koç

13 TCMB, FED ve ECB nin Uyguladıkları Para Politikalarının Türkiye deki Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılmalı Analizi Temel Makro Sorunlar : İşsizlik Ve Türleri, Enflasyon Ve Maliyetleri Türkiye İçin Bölgesel İnovasyon Stratejilerinin Geliştirilmesinde Kümelenme Yaklaşımı ve Kalkınma Ajansları Bağlamında Değerlendirilmesi Türkiye de Belediyelerin Borç Yapısının İncelenmesi: ( ) Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Yeni Kalkınma Dinamiği Olarak Kalkınma Ajansları; Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Örneği Türkiye de Kalkınma Problemleri ve Kalkınma Ajansları Türkiye nin Bölgesel Güç Olabilmesi İçin Uygulanan Güncel Kalkınma Planlarının Ekonomik Gelişmeye Katkısının İncelenmesi Türkiye nin Cari Açık Sorunu İçin Bireysel Emeklilik Fonları Çözüm Olabilir (Mi?) Türkiye nin Katma Değeri Yüksek Ürün İhracatındaki Uzmanlaşma Düzeyi AB+13 Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Analiz Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Yoksulluk ve Emeklilik Sürecine Etkisi Yükselen Piyasalar Olarak Türkiye ve Polonya: İktisadi Temas Alanları, Küresel Karşılaştırmalar ve Transatlantik Eğilimler Elif Erer Deniz Erer Mustafa Çayır N. Oğuzhan Altay Musa Türkoğlu Serdar Yetişen Hakan Çelikkol Mediha Mine Çelikkol Serpil Ağcakaya Melek İlhan Mehmet İlhan Kübra Yüksel Alim Tetik Orkun Çelik Birol Erkan Kazım Sarıçoban Şenol Yaprak Hayrettin Keskingöz İrfan Kalaycı Güller Şahin Halil İbrahim Aydın

14 Küresel Rekabet ve İşletme Davranışları Global Competitiveness and Business Behavior 21. Yüzyılda Türkiye nin Yumuşak Gücünü Oluşturan Türk Fast Food Şirketleri ve Gıda Ürünlerinin Uluslararası Arenada Türkiye nin Rekabet Gücünü Arttırmasına Katkıları Üzerine Bir Araştırma Bilgi Toplumuna Evrilme Sürecinde, Muhasebe'nin Pozitif Görünümü Dirençler, Zayıflıklar (Geleceğin Gelenekle Dansı) Girişimcilik Eğiliminde Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisinin Üniversite Öğrencileri Kapsamında Değerlendirilmesi Hazır Giyim Mağazalarında İletişimin Müşterinin Satın Alma Davranışına Etkileri İş Rotasyonu ve Personel Güçlendirme Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarına Etkisi: Antalya daki 5 Yıldızlı Bir Zincir Konaklama İşletmesinde Uygulama İşletmelerin Ortaklık Yapılarının Yönetim Kurulu Kompozisyonu Üzerindeki Etkisi: Türkiye IMKB100 Üzerinde Bir Araştırma Kurumsal İtibarın Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Küresel Ağ Twitter Kullanımına İlişkin Örgütsel Boyutta Bir Analiz Küresel Rekabet Ortamında Tüketicilerin Türkiye deki Bankalara Bakışı: Güven Algısı Üzerine Bir Araştırma Mesleki Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma Yazar(lar) Author(s) Maimaitiaili Tuerdi Orhan Elmacı Şerafettin Sevim Bahar Yalçın Şule Çivitçi Özge Ural Hakan Biçiici Muharrem Aksu Emrah Koparan Erdem Koparan Akın Adnan Berk Zübeyde Mikail Bat Güzide Öncü Eroğlu Pektaş Aysel Gündoğdu Esra Zeynel

15 Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımları: Zaman Temelli Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Stratejik Yönetim Girişimci Davranışları Etkiler mi? Kültürün Düzenleyici Rolü Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performansı Arasındaki İlişkisi: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama The Effect of Ethical Climate and Professional Self-Esteem on Ethical Behaviors: Mediating Role of Locus of Control Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin Demografik Farklılıkları Bağlamında İncelenmesi: Kuşadası'nda Bir Uygulama Üniversite Öğrencilerinin GSM Operatörlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması Yerel Halkın Suriye İç Savaşının Hatay Turizmine Olan Etkilerini Algılama ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma Yöresel Değerlerin Turistik Markaya Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: Azerbaycan Örneği Burcu Aslantaş Ateş Serpil Senal Nur Yenal Ömer Turunç Hüseyin Akyıldız Nurhan Papatya Gürcan Papatya A. Buğra Hamşıoğlu Pelin Kanten Derya Yarangümelioğlu Didar Büyüker İşler Döndü Sönmez Özkan İsmail Kervankıran Murat Çuhadar Fərrux Rəhimov

16 Medeniyet Tartışmaları Discussions of Civilization İnsan - İnanç ve Medeniyet İlişkisi: Kelâm ve Ahlâk Bağlamında Bir Değerlendirme Küreselleşen Dünyada Dinî Kimlikler ve Mezhepler Literature and Cultural Inheritance of Humanity on Promoting Human Civilization Medeniyet ve Gelenek İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal Medeniyetler İttifakı Projesi I. Ulusal Eylem Planı Kapsamında Yapılan Çalışmalar Türkiye de Çokkültürlülük Politikası Olarak Anadilde Yayın Sorunu Uluslararası İslâmî Adalet Divanı Yazar(lar) Author(s) Hasan Tevfik Marulcu Sıddık Korkmaz Saied Roozbahani Bilgehan Bengü Tortuk Niyazi Kaya Ayşe Asker Süleyman Sırrı Terzioğlu

17 Sağlık ve Yaşam Health and Life Sağlıklı Kent Olma Yolunda Kentsel Yeşil Alanların Rolü Finance of Work Accidents Gündelik Hayatın Korkularla Örülen Pratiğine Sosyolojik Bir Bakış: Bir, İki, Üç, Tıp Küresel Bir Sorun Olan Hareketsiz Yaşam Tarzının Ortaya Çıkardığı Sağlık Sorunları Ve Hareketsiz Yaşam Tarzından Kaynaklanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Minimizasyonu ve Faydalılık Analizi Sağlık Turizmi Potansiyeli Üzerine Araştırma: Isparta Örneği Spor Turizminin Mevcut Durumu ve Stratejik Perspektifi: Isparta nın Spor Turizmi Potansiyeline İlişkin Bir Değerlendirme Tıpta Etik Yaklaşım Türkiye de Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler: Nitel Bir Araştırma Türkiye de Yaşlılık ve Evde Yaşlı Bakımı: Isparta İli nde Uygulamalı Bir Araştırma Türkiye deki Kayak Merkezlerinin Turizm Arz Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Yazar(lar) Author(s) Şehriban Eraslan Atila Gül Ö. Kamil Örücü Nuri Çaykun Alpaslan Adem Sağır Hasan Öztürk Şevki Doruk Mesut Hekim İbrahim Güngör Faruk Erinci Harun Sulak Mustafa Kavut Ömer Kürşad Tüfekçi Nezihe Tüfekçi Teoman Alpay Demirel Vahit Yiğit Canan Gönüllü Taşkesen Şenay Akyel

18 Tarım, Gıda, Açlık ve Yoksulluk Agriculture, Food, Hunger and Poverty Biyoetik Bir Değer Olarak Su Hakkının Hukuki Güvencesi Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi Kullanılarak Karaman Bölgesi İçin Uygun Meyve Fidanı Seçilmesi Coğrafi İşaretli Yöresel Ürünlerin Yerekl Sosyoekonomik ve Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme Çevresel Güvenlikte Yeni Bir Boyut; Gıda Güvenliği Dünya ve Türkiye'de Yoksulluk Perspektifinden Tarım Ekvator un Güneyinden Yoksulluğa Çözüm Önerileri: Grameen Bank(Mikro Kredi), Buen Vivir, Ubuntu Modellerinin İrdelenmesi Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara İli Örneği Yazar(lar) Author(s) Hakan Reyhan Fetullah Baldır Hakan Şen Fulya Sarvan Şafak Kaypak Selda Arslan A. Ahmet Yücer Muhammet Demirtaş Ayten Zan Sancak Deniz Dönmez Tuğba Güner Özal Çiçek Hava Akyıldız Yurdanur Ural Uslan Kemalettin Taşdan Mevhibe Albayrak Betül Gürer O. Orkan Özer

19 Göller Bölgesi ne ait Bazı Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Özellikleri ve Ekonomik Açıdan Önemleri Isparta daki Gıda Üreticiler Analizi Su ve Sulama Yönetimi Üzerine Bir Araştırma Tarım Politikaları, Kırsal Kalkınma ve Isparta Ekonomisi Açısından Gül Türkiye de Coğrafi İşaretler Üzerine bir Yazın Taraması: Olası Çalışma Alanlarının Saptanması Türkiye de Coğrafi İşaretler: Gelişme Eğilimleri, Sorunlar ve Çözümler Türkiye de Kırsal Alanda Yoksulluk Türkiye'de Mevsimlik Göç ve Kırsal Yoksulluk: Mevsimlik Tarım İşçileri Uluslararası Kuruluşların Coğrafi İşaretlere Yaklaşımı Kürşad Albayrak Hüseyin T. Güldal Seçkin Gargın Yunus Emre Akoğlan Nilüfer Yazıcı Candan Kuş Şahin Şirin Dönmez Şevket Kalanlar Nazire Yürekli Yükse Alkan Demir Fatmagül Canik Eda Aygören Selim Çağatay Yavuz Tekelioğlu Bahri Karlı Tufan Bal F. Handan Giray Celal Altın Bülent Şen Ummuhan Gökovalı

20 Yoksulluk ve Büyüme İlişkisi: Bitlis Örneği Yoksulluk ve Çocuk Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Koruma Sistemi İbrahim Aytekin Erkan Dikici Hacer Tor Nurten Sargın Ozan Özkaya Hayriye Rana Demirer

21 Dil ve Felsefe Language and Philosophy A Critical Overview of Pragmatic Markers in Nigerian Newspapers' Headlines A Semantico- Syntactic Study of English Phrasal Verbs Bir Medeniyetin Oluşum-Gelişim ve İlerleme Sürecinde- Din Dilinin Sunulması, Kullanılması ve Algılanması Açısından Ethos- Pathos-Mythos-Sophos ve Logos Implicit Meaning Analyses in Turkish and English Short Stories Kazak Edebiyatında Nazire Tazının Gelişme Tarihi Kazak Eğitim Sisteminde Türkoloji'nin Tanımı Kazak ve Türkiye Türkçesindeki Zamirlerin Özellikleri Küreselleşme Çağında Türkoloji Language factor in the formation of national and cultural identity of Kazakhstan Metaphor: Its Reflection in Philosophy Once More On Coherence Pragmatic and Semantic Potential of Newspaper Headlines Semantics and Pragmatics of "Yes/No" Answers: Contrastive Approach Türk Lehçelerinde Deyimleşmiş Fiillerin Anlamsal Yapısı Türklerde ve Kazaklarda Oniki Hayvanlı Takvim Yazar(lar) Author(s) Ahmed Muhammed Bedu Mareeb Mohammed Sangoor Bayram Dalkılıç Z. Yalçınkaya Atabay B.A Gulzada Temenova Ayım Nazırova Şolpan Saduova Kortabayeva Guljamal Andabayeva Dina Ayad Enad Khalaf H. Rzayev İlker Özçelik Hind Moayad A. Hassanova Emircan Risbayet Sarnbayeva Kayriya

22 Uluslararası Göç Yazar(lar) International Migration Author(s) 11 Eylül 2001 Sonrası Türkiye'ye Yönelik Mülteci Akınının Nedenleri ve Tesirleri Tahir Raof AB nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması Altun Altun Veysel Eren Anadolu nun Tarihten Gelen Göç Kaderi: Hatay da Suriyeli Mültecilerin Durumu Hasan Fevzi Kaygusuz, Abdullah Aydın Ömür Deliveli Hatay da Artan Suriyeli Sığınmacı Sayısı İle Ortaya Çıkan Sorunlar, Tehlike ve Tehditler Kısmet Deliveli Sayed Mahdi Mosawi AliAkbar Majdi İran daki Afgan Mültecilerinin İkinci Jenerasyonunun Kimliksel Problemleri GholamReza SeddinghOuraee Sayedeh Somayeh Moosawi Kentsel Yönetime Katılımın Boyutunu Etkileyen Toplumsal Etmenlerin Sosyolojik Analizi Sergender Sezer Siyasi Coğrafya Açısından AB-Türkiye Vize Serbestîsi Diyalogu Mutabakat Metni Ve Geri Kabul Anlaşması nın Ali Rıza Özdemir Muhtemel Sonuçları Zafer Durdu Sosyal Güvenliğin İnşasında Sosyal Devletin Rolü ve Önemi Füsun Kökalan Çımrın

23 Turizm Ekonomisinin Kırsal Hayata Etkilerinin Sosyolojik Boyutu (Gedikli Köyü Örneği) Türkiye de Sığınmacılık ve Uydu Kent Deneyimi Türkiye nin ve Dünyanın Ortak Sorunu: Kadına Şiddet Uluslararası Göç Kavşağında Beyaz Kölelik: Kadın Ticaretinin Değişen Görünümleri Uluslararası Göçün Eğitime Yansımaları Yetişkin Öğrenenler için Kültürlerarası Yaşamöykücülüğü Yaklaşımı Adem Öter Ümit Akca Özlem Kahya Aysan Şenkul Elif Yüksel Oktay Yonca Altındal H. Eylem Kaya

24 Yönetim Tartışmaları Yazar(lar) Management Discussions Author(s) 2008 Küresel Ekonomik Krizi Tartışmaları Bağlamında Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımı Hilal Turan 21. Yüzyıl'da Sosyal Ağlar - Siyasal Davranış İlişkisi Üzerine Teorik Bir Açıklama Çabası Hamza Bahadır Eser Ömer Güler Batı Medeniyeti İçin Antik Çağda İki Model Kent Atina ve Sparta Fatih Demirci Melih Altay Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıkları ve İş Yükünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamuda Bir Araştırma Adnan Eroğlu H. Nejat Basım Bireysel Kariyer Planlama Tercihinde Schein ın Kariyer Çapaları Perspektifi SDÜ Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Ömer Kula Büyükşehir Belediyelerinin Teşkilat Yapılarında Turizmin Yerine Yönelik Bir Değerlendirme Serkan Polat Semra Polat Aktaş Doğrusal Programlama İle İnsan Kaynaklarının Planlanması; SDÜ Yaşam Boyu AUM Örneği Orhan Adıgüzel Yekta Halıcı Egemenlik Tartışmalarına Dair: Leviathan a geri Dönüş Mü Kaos Mu? Fatih Ertugay Ahmet Alkan Geleneksel İş Yaşamından Modern İş Yaşamına Görev Bilincinin Dönüşümü Elif Akkaş Necla Bardak İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma Memduh Begenirbaş Ercan Turgut

25 İşgörenlerde Duygusal Uyumsuzluk, Kendine Yabancılaşma ve Öz Gözlemci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelemesi Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi (MEB Örneği) Kamu Personel Sisteminde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş: Tehditler-Fırsatlar Kamu Sektöründe Strateji Üretimi ve Performansa Yeni Bir Bakış: Balanced Scorecard ve Kamu Hastaneler Birliği Örneği Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Olmayan Davranışlar Kariyer Seçiminde Verilerin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi ve Analizi Kentlerin ve Bölgelerin Kalkınmasında Yeni Bir Yöntem: Yönetişim Kentsel Dönüşümle Yoksunluğu Azaltmaya Pozitif Katkı: Roman Mahalleleri Örneği Modernitenin Siyasal Krizi ya da Kararcılığın [Decisionism] Önlenemeyen Geri Dönüşü Modernizmin Kapatmacı Kurumlarından Postmodernizmin Masalcı Kurumlarına: Sosyal Bilimlerin Meşrulaştırıcı İşlevi Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Tabanlı Liderlik Düzeylerinin Araştırılması Örgüt Depresyonu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki; Bir Üniversitedeki Akademisyenler Üzerinde Alan Araştırması Hale Alan Adeviye Erdoğan İlker Hüseyin Çarıkçı Ahmet Yıldırım İbrahim Arap Fulya Akyıldız Merve Balcıoğlu Sercan Edinsel Orhan Er Olcay Er Zişan Korkmaz Özcan Halef Özdemir Duygu Gökce Salih Akkanat Şükran Gölbaşı H. Zeynep Batur İsmail Bakan Mustafa Taşlıyan Nurgül Aka Fatih Taş

26 Örgütsel Sinizm, Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Yöneticiler ve Çalışanlar Açısında Bir Karşılaştırma Robert A. Dahl Perspektifinden Yerel Siyasetin Demokratikleşmedeki Yeri ve Önemi Sağlıkta Performans Uygulamaları ve Yol Açtığı Etik Sorunlar Üzerine Bir Ön Çalışma Siyasi İktidar Yerleşim İlişkisi: Tarih Boyunca Göller Bölgesi Yerleşmeleri ve Mekânsal Siyaset Sosyal Medya Kullanımının Çalışanlar Arası İlişkilere Etkisi Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Katkıları: Hizmet Sunumunda Sorumlulukları Şarkışla Belediyesi nin Çalışmaları Hakkında, Vatandaşların Memnuniyet Tespiti Araştırması Türk Devletlerinde Demokratik Motifler Türk Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz Türkiye Cumhuriyetinde Yapılan Önemli İdari Reform Çalışmaları Üzerine Ömer Okan Fettahlıoğlu Hasan Sadık Tatlı Mehmet Süleyman Yüksel Asena Gödeoğlu Berat Emre Özkan Abdülkadir Tartılacı Tahsin Akçakanat Aygen Oksay Ayça Gerçek Pervin Şenol İzzet Erdem Rukiye Çelik Ramazan Erdem Ramazan Armağan Necan Aydın Abdulkadir Yüksel Ömer Cenap Özdemir Ahmet Mankara Kadir Kasalak Mustafa Lamba Fevzi Kaya

27 Türkiye Ve Avrupa Birliği Sürecinde Yeni Ve Farklı Bir Yapılanma: Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler Türkiye de Aile Hekimliği: Yeni Kamu İşletmeciliği Açısından Bir İnceleme Türkiye de Kamu Yönetimini Yeniden Yapılanma Girişimleri ve Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme (Çok Partili Hayattan Günümüze) Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarında İnsan kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Uygulanabilirliliğinin Sorgulanması Yeni Liderlik Yaklaşımları Perspektifinde Karizmatik Liderler mi? Karizmatik Kadrolar mı? Yerel Hizmetlerin Kentsel Mekânda Farklılaşması Malatya Kenti Örneğinde Bir İnceleme Yerel Özerklik ve Vesayet Bağlamında Yerel Yönetimler ve Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Yerleşik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları: Hollanda Örneği Ahmet Bora Tarhan Erhan Ezici Ceyda Şataf Düriye Toprak Serdar Yay İlknur Rabia Sırakaya Yakup Bulut Sedat Karakaya Çiftçi Münire Ezgi Cevher Ercan Küçükeşmen Akın Erdemir Fatih Mehmet Çuhadar Zehra Kurt A. Yılmaz Akbulut Gökhan Dönmez Veysel Erat Yakup Özkaya

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. Tarih: :31:02 Sayfa:1/6 GÜN. Pazartesi Okutman KAHRAMAN KILAVUZ. Okutman KAHRAMAN KILAVUZ GÜN AKÇAKANAT KARAATLI AKÇAKANAT KARAATLI

T.C. Tarih: :31:02 Sayfa:1/6 GÜN. Pazartesi Okutman KAHRAMAN KILAVUZ. Okutman KAHRAMAN KILAVUZ GÜN AKÇAKANAT KARAATLI AKÇAKANAT KARAATLI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ders Programı Tarih:24.03.2016 11:31:02 Sayfa:1/6 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube 09:00-09:45 1940 İşletmelerde İş Hukuku

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI

SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (29-31 MAYIS 2014) ISPARTA

II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (29-31 MAYIS 2014) ISPARTA \\\\\ II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (29-31 MAYIS 2014) ISPARTA 29.05.2014 Perşembe (Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi-Batı Yerleşkesi) 09:00-12:00 Açılış

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAMI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ SONU TEK DERS SINAV DERSLERİ VE SINAV PROGRAMI DERSİN ADI ÖĞRETİM ELEMANI SINIF SINAV

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI)

İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ (745882) GÜRPINAR TİCARET MESLEK LİSESİ ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SONUÇ ÇİZELGESİ (ÖĞRENCİ NO SIRALI) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI I. ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI ÇİZELGESİ 1 342 AKIN KALE 0 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 2 342 AKIN KALE 8 0 Başarılı Ortalama İle Geçti 3 342 AKIN KALE 7 0 Başarılı Ortalama İle Geçti

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARI TOPLANTI TARİHİ :15/08/2012 TOPLANTI NO :559 KARAR SAYISI :13 TOPLANTIYA KATILANLAR 1-Prof. Dr. Süleyman SEYDİ

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014 İŞLETME (NORMAL ÖĞRETİM)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014 İŞLETME (NORMAL ÖĞRETİM) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014 İŞLETME (NORMAL ÖĞRETİM) 1 Büşra YILMAZ İşletme (N.Ö) TM-1 257,75825 2 İsmail ÖZSOY İşletme (N.Ö) TM-1 236,80397 3 Nihal KIZILCAKAYA İşletme (N.Ö) TM-1 236,37919

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 STJ.AV....... Staj sicil nolu... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil)

BAHAR BÜTÜNLEME PROGRAMI (derslikler dahil) Tarihi 5İ BÜTÜNLEME Merkez 17 Haziran 2015 Çarşamba 17:00 A-Z02 A-Z03 A-Z04 A-Z05 A-111 A-112 A-114 A-115 Afetlerde Sosyal Hizmet Öğr. Gör. Gülşah Dalğıç 22 Haziran 2015 Pazartesi 09:30 A-Z04 Aile ve Çocuklarla

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat İlan Tarihi İlan Numarası Anabilim/Anasanat Dalı Kadro Derecesi Kadro Adedi nin Yapıldığı Tarih 24.11.2016 1012374 Özel Hukuk - 6 1 14.12.2016 19.12.2016 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası

Detaylı

ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. Arapça Öğretmenliği Grubu. Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu. Coğrafya Öğretmenliği Grubu

ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ. Arapça Öğretmenliği Grubu. Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu. Coğrafya Öğretmenliği Grubu ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PF13140125 PF13140156 PF13140165 PF13140152 PF13140137 Arapça Öğretmenliği Grubu EMİNE YILMAZ ÖZGE ENGİN ELİF ÖZTÜRK MUHAMMED EMİN CANİK ZEYNEP MENGİR PF39140244 PF39140204

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM KESĠN BAġVURU SONUÇLARI

2014-2015 ERASMUS+ ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM KESĠN BAġVURU SONUÇLARI 2014-2015 + ÖĞRENCĠ ÖĞRENĠM KESĠN BAġVURU SONUÇLARI ĠġLETME FAKÜLTESĠ ADI SOYADI BÖLÜMÜ PUAN Narmin Mammadli Bankacılık ve Finans 75,00 3,17 79,25 77,13 ASİL Gizem Yalkın Bankacılık ve Finans 70,50 2,62

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU BAYAN S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1 Hanife ÇUKUR 2 Ebrar YILDIZ 3 Şükran ALP 4 Narin GÜLER 5 Fatma YAPRAK 6 Ayten

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

GRUP 1 GRUP 2 1030720130 MERCAN BAŞAK ÇİÇEK GRUP 2

GRUP 1 GRUP 2 1030720130 MERCAN BAŞAK ÇİÇEK GRUP 2 1030710360 SİBEL ATEŞ GRUP 1 1030710404 HATİCE BÜLBÜL GRUP 1 1030710424 YİĞİT DEMİR GRUP 1 1030710435 BERKAY GÜNHAN GRUP 1 1030320173 FATMABETÜL ELMAAĞAÇ GRUP 1 1030710293 SERCAN YALÇINKAYA GRUP 2 1030720172

Detaylı

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık

Öğrenci Statüsü. Bilimsel Hazırlık Adı Soyadı Başvurulan Program Öğrenci Statüsü Selen SAFFAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Normal Öğrenci Didem TOPRAK Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 3-4 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 16.06.4 KAY 1802 Anayasa Hukuku N. K. ÖZTÜRK --104-107-108 ÇEİ 4002 Sendikacılık (7) 104

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI RESİM BÖLÜMÜ ASİL KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARI RESİM BÖLÜMÜ ASİL KAZANANLAR LİSTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASİL KAZANANLAR LİSTESİ 1. 15376968342 Kader Kılıç 175,741983662741 2. 58567181472 Tuğba Emir 172,947036634243 3. 20509749804 Esra Kösem 170,606182150295 4. 57424219396 Kader Olçay 170,113599377762

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Türk Dili I 06.01.2014 13:00 114 216 Halit TOPTAŞ Mutfak Planlama 07.01.2014 16:00 118 Zehra ALBAY Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 08.01.2014 13:00 223 224 Durmuş KARAMAN Mutfakta Kalite Yönetimi

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DERS KAYDI DOSYA DERS KAYDI YAPILMIŞ ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SIYADI BÖLÜMÜ YAPABİLİR YAPAMAZ 1533080003 DİLEK BİLGİ TURİZM ve

Detaylı

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ

İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ 16 MAYIS PAZARTESİ İKTİSADİ İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSLİK DERS BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ MAT 102 MATEMATİK II İKT-İŞL-SBU- ÖĞR. GÖR. SERKAN

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Elektronik Mühendisliği. 1. sınıf. MAT Matematik I 1 şubesi. 201-2016 1-Güz MAT 101 - Matematik I 1 şubesi Kredi,0(4+2) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ EMİRA AKKURT 1 12102409 UĞUR YILMAZ 4. Tekrar. Devam almış 2 121024082 EMRE HASDEMİR 4. Tekrar. Devam almış 3 131024007 ATAKAN

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK LİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 JP1- LİSE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ 1.GÜN 09:00-09:30 1 FATİH YAŞAR 2 EMİNE KESKİN NO AWARDED 3 SAADET UYAR 4 KEMAL

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ 203-204 ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE Fen-Edebiyat İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 203230 Merve ÇAL 2032304 Elif YILMAZ Toplam 2 203-204 ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN İLE ÜNİVERSİTEMİZE

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı