Yeni Özellikler Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Özellikler Kılavuzu"

Transkript

1 Yeni Özellikler Kılavuzu

2 Kılavuzu HTC Hero'yu satın aldığınız ç teb. telefonunuzda yüksek sü ümlü b And o d platfo mu b. Bu Yeni Özellikler Kılavuzu, y telefonunuzdan en yüksek m alab m ç güncellenm ş ö den b anlamanıza y dımcı olacakt. Başlayalım. Contents 1. Telefonun Temel...3. Telefon Kullanma ş E-posta uygulamasını kullanma B VPN e bağlanma İnt t' kullanma Bluetooth'u kullanma Kam ve Mult medya Google Apps D ğ Uygulam T m Kullanma Saat Kullanma Telefonunuzu Yönetme T Güncellem... 6

3 1. Tele onun Telefonun Tele onun Te el Temel Te el Özellikleri Kılavuzu 3 Tüm giriş ekranlarını görüntüleyin Tüm g ş b enstantanes oluşt ve b g ş dan d ğ kolayca geç. 1. Aşağıd den h hang b yapın: Ana G ş dayken, GİRİŞ tuşuna basın. H hang b g ş dayken, sıkışt. 2. Tüm g ş b enstantanes gö üntü. G tmek sted ğ g ş Bir parçacık indirip ekleyin 1. GİRİŞ'e basın ve dından öğes 2. Parçacık > Daha fazla HTC parçacığı al'a 3. B p çacığa ve İndir'e P çacık telefonunuza d. Tamamlandığında, p çacık adının sağında Yüklend fades b. 4. GERİ tuşuna basın ve telefonun g ş eklemek ç y p çacığa Telefonunuzu bir bilgisayara bağlayın Telefonunuzu USB kablosuyla b b g say h bağladığınızda, B g say Bağlan t ş m kutusu gö üntü ve s USB bağlantı tü ünü seçmek ç yönlend. Aşağıd seç den b seç ve Bitti'ye Sadece şarj et B g say sadece telefonunuzun p ş j etmek st yo sanız bu modu seç. HTC Sync Seç d ğ de, telefon b g say bağlıyken otomat o HTC Sync ve b g say telefonunuz sında Outlook ve W dows Ad s Deft d (Outlook Exp ss) ş ve t m et eş tlem olanak sağ. Daha

4 4 Kılavuzu fazla b g ç, Kullanım Kılavuzund HTC Sync' Kullanma kısmına bakın. Disk sürücüsü Bu mod, telefonunuza m c osd hafıza tı yüklem şs kullanılab. Hafıza tınızı USB flaş d sk o kullanmak ve dosy c hazınızın hafıza tı b g say sında daha hızlı kopyalamak sted ğ de bu modu seç. Daha fazla b g ç, Dosy hafıza tına/ tından kopyalanması konusuna bakın. NOT T fo T fo Telefonunuz b g s y b g s y b g say b ğ y bağlıyken b ğ y d s d s d sk mod mod modu et şt d ğ de, hafıza tınızd dosy telefonunuzu açamaz veya kaydedemezs. İnternet paylaşımı B g say da İnt t ş m olmadığında, telefonunuzu b g say modem o kullanmak ç bu modu seçeb s. Hafıza kartına/kartından dosya kopyalayın 1. Telefonla b te USB kablosunu telefonu b g say bağlayın. 2. B g say bağlan gö üntülend ğ de, Disk sürücüsü'nü seç ve Bitti'ye 3. B g say da, bağlanan telefon ç b d sk o gö ünü. Bu ç b d ske g d ve açın. 4. Dosy b g say ve ç b d sk sında akt. 5. Dosy kopyaladıktan so, ç b d s (y, bağlı telefonu) güvenle ç mak ç b g say şlet m s stem g t d ğ ş de kald.

5 Kılavuzu 5 6. D m çubuğuna dokunup basılı tutun ve dından B d m p açmak ç p mağınızı aşağı doğ kayd. 7. B g say Bağlan açmak ç Disk sürücüsü'ne 8. D sk sü ücüsü modunu kapatmak ç Sadece şarj'ı seç ve Bitti'ye 9. Telefonun b g say bağlantısını kes. İstediğiniz yerden bilgi arayın ARA tuşuna bas Hızlı A ma Kutusunu açab ve telefonunuzda ve web ü de b g yab s. A tık g şm ş ma ö ğ uygulam, e-posta mesaj, t m et, ş ve d ğ öğ ç s de ma yapab s. Hızlı A ma ş hang öğ veya uygulam dah edeceğ kont ol edeb s. 1. GİRİŞ > MENÜ tuşuna basın. 2. Ayarlar > Arama > Aranabilir öğeler'e 3. A ma ş eklemek veya ç mak sted ğ öğ seç veya seç m kald. 2. Tele on Telefon Tele on Özelliklerini Kullan a Kullanma Kullan a H t ş m yöntem ne zaman st s daha akılcı ve f hale get telefon y den faydalanın. Kaldırınca sessiz çalma A m yanıtlamak ç telefonunuzu kald dığınızda ses otomat o kısılacakt. Bu ö ğ kullanmak ç, telefonunuz b gelen ma olduğunda düz b zem de olmalıd. NOT d c Kald ca d c s ss sess s ss ç m çalma ç m ö ğ ö ğ ö ğ kapatmak p tm p tm ç, ç, ç, GİRİŞ > MENÜ tuş basın ve Ayarlar > Ses ve görüntü'ye Kaldırınca sessiz çal seçeneğ ş t kald.

6 6 Kılavuzu 3. Kişiler Önem ş günd t ş m m koyan ş uygulaması ş yönetmek çok daha kolay. Hızlı kişiyi kullanma Hızlı ş, b ş nasıl t ş me geçeceğ hızlı b ş de seçm sağ. Hızlı ş y açmak ç ş stes de ş fotoğ fına veya s mges Kayıtlı ş b g bağlı o, ş y yab, met mesajı veya e-posta gönd b, ş yle sohbet edeb veya Google Maps'te ş ad s bulab s. ş fotoğ fına veya s mges ş yle nasıl t bata geçmek sted ğ seçmek ç Kişi bilgilerini birleştirin Telefonunuza b den fazla kez kayded m ş ş şmam ç b şt. Aynı ş telefonunuzda, Google ve Facebook hesap da da sa, telefon aynı sah p olduğunu tesp t ett ğ ş otomat o b şt. ş elle de b şt b s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, telefonunuzd f b ş yle b şt mek sted ğ ş adına dokunun (s mges veya fotoğ fına dokunmayın). 3. E sağ üst köşes de, veya öğes (ö bağlant sa)

7 Kılavuzu 7 4. E da, ş yapab s : bağlant sa, ş y seç hesapla ş d mek ç öğes ş ekle bölümünd kullanılab seç den b 5. Bitti öğes Kişiler arasındaki kişi bilgisi bağlantısını koparın 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, ş b g bağlantısını kop mak sted ğ ş adına dokunun ( ş fotoğ fına veya s mges dokunmayın). 3. E sağ üst köşes d öğes 4. Bağlantılı ş bölümünde, bağlantısını kop mak sted ğ ş adının yanınd öğes 5. Bitti öğes Kişilerinizi bellek kartında yedekleyin 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, MENÜ tuşuna basın ve dından Al/Gönder > SD karta gönder öğes 3. Gönd cek ş hesap tü ünü seç. Onaylamanız stend ğ de, Tamam öğes Bellek kartından kişileri alın Sadece telefonunuzd SD ta gönd ö ğ SD ta gönd m ş ş alab s. ş bellek tında yedekley konusunu celey. 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, MENÜ tuşuna basın ve dından Al/Gönder > SD karttan al öğes

8 8 Kılavuzu 3. Telefonunuza Google veya Exchange Act Sync hesap oluşt p ekled ys, alınan ş tü ünü seç. NOT H f Hafıza H f t d tında t d b d b den b d f fazla f t t t s, sa, s, t t t Seç S ç S ç penc s den b alma seçeneğ b m stenecekt. B alma seçeneğ b y ve dından Tamam öğes ş b g ş st. 4. posta E-posta posta uygula asını uygulamasını uygula asını kullan a kullanma kullan a E-posta iletilerinizi okuyun Telefonunuzda b POP3/IMAP veya M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabı oluşt manız web veya ş tabanlı e-posta hesabınızla düzgün ş de eş tleme yapmanızı sağ. ve kullanımı kolay sekm, telefonunuzda güçlü b e-posta yönet m sah p olab s. NOT T fo d Telefonunuzda T fo d POP3/IMAP y veya y M c osoft M c osoft M c osoft Exch g Exchange Exch g Act Sync e-posta hesabı ay yapma hakkında daha fazla b g ve E-posta uygulamasında e-posta hesap sında geç ş g ay t ç Kullanım kılavuzunu celey. Konuşm sekmes ( ) Konuşm sekmes de, tüm e-posta konuşm st. B konuşmad tüm e-posta t gö b m ç konuşm g şlet b. B konuşmad tüm e-posta t gö mek ç konuşmaya dokunun ve okumak sted ğ e-postaya VIP g bu sekmes ( ) Bu sekmede, VIP o g pland dığınız ş den aldığınız tüm e-posta t st. Bu sekmey VIP g bunuza ş eklemek ç de kullanab s.

9 Kılavuzu 9 Okunmay sekmes ( ) Okunmay sekmes de, uzun t st de dolaşmak zo da kalmadan y e-post hızlıca kont ol edeb m ç okunmayan tüm e-posta t st. Açmak ç okunmayan b e-postaya Okunan t bu sekmeden kald. Toplantı davet sekmes ( ) *Sadece M c osoft Exchange Act Sync e-posta ç. Alınan tüm toplantı davet bu sekmede gö üntü. Toplantı veya et detay gö üntülemek ve davet kabul veya ddetmek ç b toplantı davet Davet kabul ett ğ de, toplantı veya et t m. B davet kabul veya ddett ten so, toplantı davet bu sekmede göst mez. Ofis dışında otomatik yanıtını etkinleştirin Telefonunuza b M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabı ekled ys, of s dışında otomat yanıtını et şt b ve uygun d mda olmadığınızda otomat o b otomat yanıt t s gönd b s. Of s dışında d munuzu ve t alab ve değ şt b s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve E- posta'ya 2. M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabına geç. 3. MENÜ tuşuna basın ve Diğer > Ofis dışında öğes Telefonunuz Exchange sunucudan of s dışında ay. 4. Ş md altınd alana dokunun ve Ofis Dışında öğes seç. 5. Of ste olmayacağınız sü başlangıç ve b t ş t h saat b y.

10 10 Kılavuzu 6. Yanıt kutusuna dokunun ve of s dışında yanıtınızı g. 7. Kaydet öğes E-posta önceliğini belirleyin M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabınızla oluşt p gönd d ğ tüm e-posta t önc ğ b yeb s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve E- posta'ya 2. M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabına geç. 3. b e-posta t s oluşt. Daha fazla b g ç Kullanım Kılavuzuna bakın. 4. E-posta t gönd meden önce, MENÜ tuşuna basın ve Önceliği belirle öğes 5. E-postanıza atamak sted ğ önc ğe Yüksek veya Düşük önc b d ys, önc e-postanın konu sat altında gö ünü. 6. Gönder öğes Bir toplantı daveti gönderin M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabınızdan ş toplantı davet gönd b s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve E- posta'ya 2. M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabına geç. 3. MENÜ tuşuna basın ve dından Diğer > Yeni toplantı davetiyesi öğes 4. Kime öğes dokunun ve davet etmek sted ğ ş e-posta ad s g. Telefonunuzda veya Ş t d de ş yıp seçmek ç öğes

11 Kılavuzu 11 dokunab s. 5. Toplantı ay t g p Gönder öğes 5. Bir VPN e PN e PN e bağlanma bağlan a bağlan a Telefonunuzda, yoldayken b msal ağınız g b gü b y ağd kay bağlanab mek ve şeb mek ç b veya daha fazla sanal özel ağ (VPN) bağlantısı oluşt. Telefonunuzu VPN bağlantısına hazırlayın İşy de kullandığınız VPN tü üne bağlı o, ş t y ağına bağlanab mek ç ot m açma b g g m ve/veya gü s t f yüklem g b. Bu b g ağ yönet c den alab s. Ağ yönet c gü s t f d p yüklem söy se, önc telefonda gü ot m b g belleğ oluşt malısınız. 1. GİRİŞ > MENÜ tuş basın, dından Ayarlar > Güvenlik'e ve Parola oluştur'a 2. Ot m b g s belleğ ç y b p ola (boşluksuz en az 8 t ) g, aşağı p p olayı onaylayın ve Tamam'a 3. Güvenli oturum bilgilerini kullan onay kutusunu seç. 4. ağınıza şmek ç g s t f d p yükley. Ağ yönet c bunu nasıl yapab ceğ söyleyeb. Ay ca, telefonunuz b VPN bağlantısı başlatab m ç önc b W -F veya mob bağlantısı malıd. Bu bağlant telefonunuzda ay ma ve kullanma hakkında b g ç, Kullanım Kılavuzund Bağlanma başlığını celey.

12 1 Kılavuzu Bir VPN bağlantısı ekleyin 1. GİRİŞ > MENÜ'ye basın ve Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na 2. VPN Ekle'ye dokunun ve dından eklemek sted ğ VPN' tü üne (Hang tü de VPN manız g t ğ öğ mek ç şy d ağ yönet c danışın). 3. VPN ay dokunun ve b ağ yönet c den aldığınız gü b g gö ay yın. 4. İş b t d ğ de, MENÜ tuşuna basın ve dından Kaydet öğes Bir VPN e bağlanın 1. GİRİŞ > MENÜ'ye basın ve Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na 2. VPN' bölümünde, bağlanmak sted ğ VPN'e 3. İstend ğ de, ot m açma b g g ve dından Bağlan öğes 4. Bağlantı baş yla sa, şy ağınızd kay ve İnt t s t şmek ç İnt t' açın. 6. İnternet i İnternet'i İnternet i kullan a kullanma kullan a telefonunuzda, g şt m ş y m gö ünümü, sık y t ed s t stes ve t ma geçm ş web'te g me deney m çok daha eğlenc d. NOT İ t t, İnt t, İ t t, t fo d telefonunuzd t fo d T y c T yıcı T y c y y y g gelen g y y y uygulama adıd. Yer imlerinizi inceleyin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından İnternet'e öğes ve 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yer imleri'ne

13 Kılavuzu m sekmes de ( ), ş dan sted ğ yapın: m sekmed gö ünüm ş değ şt mek ç, MENÜ tuşuna basın ve Küçük resimler, Liste veya Tablo'ya B y m açmak ç, y m bulun ve NOT m m m m ekleme m y veya y s m s me s m h d hakkında h d b g b g b g ç ç ç Kullanım m m Kılavuzunu celey. Sık ziyaret ettiğiniz bir web sitesine gidin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve İnternet'e 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yer imleri'ne 3. Sık y t ed sekmes de ( ), gö üntülemek sted ğ sayfaya g d ve Hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi öğrenin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve İnternet'e 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yer imleri'ne 3. Geçm ş sekmes de ( ), gö üntülemek sted ğ sayfaya g d ve 7. Bluetooth u Bluetooth'u Bluetooth u kullan a kullanma kullan a A tık telefonunuzda f b c hazla b g alış ş yapmak, gü b ş de fotoğ f, deo, mü, ses dosy, t m et ve ş b g gönd mek ve almak ç Bluetooth'u kullanab s. B d m p aç Bluetooth dosya akt m d munu kont ol ed. Bluetooth ile dosya alışverişi yapmadan önce Telefonunuzun Bluetooth ö ğ açın ve telefonunuzu başka b Bluetooth-et c hazla eşleşt p bağlantı. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın.

14 14 Kılavuzu Telefonunuza b m c osd t takın. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın. Bluetooth ü den kabul ett ğ tüm dosy m c osd tın kök d kayded. Yeni çektiğiniz bir fotoğraf veya videoyu gönderin 1. B fotoğ f ç veya deo kayded. Ay t ç Kam ve Mult medya bölüm bakın. 2. Fotoğ f çekt ten veya deo kaydett ten so açılan Gözden Geç me da, öğes ve Bluetooth'a 3. Cihazları tara öğes 4. Bluetooth c h sından, fotoğ fı veya deoyu gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş g ç ş geç ş od kodunu od h m h m hem t fo t fo telefonunuza h m h m hem de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Kaydedilen bir fotoğraf veya videoyu gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Fotoğraflar öğes 2. Albüm sekmes de, b albüme do ç d fotoğ f veya deo gö üntüley. 3. öğes ve Bluetooth'a 4. Gönd mek sted ğ fotoğ fa veya deoya dokunun ve İleri'ye B den fazla dosya gönd b s. 5. Cihazları tara öğes 6. Bluetooth c h sından, fotoğ fı veya deoyu gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş g ç ş geç ş od kodunu od h m h m hem t fo t fo telefonunuza h m h m hem de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın.

15 Kılavuzu 15 Bir müzik dosyası gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Müzik öğes 2. Gönd mek sted ğ mü ğe ulaşmak ç p mağınızı m de sola veya sağa kayd. 3. MENÜ tuşuna basın ve dından Paylaş > Bluetooth öğes 4. Cihazları tara öğes 5. Bluetooth c h sından, mü ğ gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş geç ş g ç ş od kodunu od h m hem h m t fo telefonunuza t fo h m hem h m de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Bir etkinlik veya randevu gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Takvim öğes 2. Telefonunuza y b et veya devu g. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın. 3. T m' Gün, Ajanda veya Hafta gö ünümünde, et ğe veya devuya dokunup basılı tutun ve vtakvim'i paylaş > Bluetooth'a 4. Cihazları tara öğes 5. Bluetooth c h sından, et ğ veya devuyu gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş geç ş g ç ş od kodunu od h m hem h m t fo telefonunuza t fo h m hem h m de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Bir kişi bilgisini gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, gönd mek sted ğ ş adına dokunun ve basılı tutun (fotoğ fına veya s mges dokunmayın) ve Kişiyi vkart olarak gönder'e

16 16 Kılavuzu 3. ş y t o gönd bölümünd aşağı ok düğmes dokunun ve Bluetooth'a 4. Gönd mek sted ğ ş b g s seç ve dından Gönder öğes 5. Cihazları tara öğes 6. Bluetooth c h sından, ş b g s gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş g ç ş geç ş od kodunu od h m h m hem t fo t fo telefonunuza h m h m hem de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Bir multimedya dosyası alın ve açın Telefonunuzun Bluetooth ö ğ Görünür o ay sanız ve b s s Bluetooth b fotoğ f, deo veya mü dosyası gönd se, d m çubuğunda Bluetooth paylaşım s mges ( ) gö ünü. Önce dosya akt mına m g b. 1. D m çubuğuna dokunup basılı tutun ve dından B d m p açmak ç p mağınızı aşağı doğ kayd. 2. Bluetooth paylaşımı'na 3. Dosya akt mını kabul etm stend ğ de, Kabul et'e Alma şlem tamamlandığında, d m çubuğunda İnd me tamamlandı s mges ( ) gö üntü. 4. B d m p açın ve Bluetooth paylaşımı'na Dosya, g uygulamada aç. Bir vkart veya vtakvim alın ve içe aktarın B s s Bluetooth b t ( ş b g s ) veya vt m (et b g s ) gönd d ğ de, d m çubuğunda Bluetooth paylaşımı s mges ( ) gö üntü. Önce dosya akt mına m g b.

17 Kılavuzu D m çubuğuna dokunup basılı tutun ve dından B d m p açmak ç p mağınızı aşağı doğ kayd. 2. Bluetooth paylaşımı'na 3. Dosya akt mını kabul etm stend ğ de, Kabul et'e Alma şlem tamamlandığında, d m çubuğunda İnd me tamamlandı s mges ( ) gö üntü. 4. B d m p açın ve Bluetooth paylaşımı'na 5. Aşağıd den h hang b yapın: B t dosyası ç, t dosyası seç penc s den b çe akt ma seçeneğ b y ve Tamam'a ş b g, ş uygulamasınd ş st. B vt m dosyası ç, et ğ veya devuyu kaydetmek sted ğ t m seç ve Al'a Et T m.

18 18 Kılavuzu 8. Ka era Kamera Ka era ve Multi edya Multimedya Multi edya Daha b g ve kes po ç tüm ht yaç sunan y m ş ö sayes de, fotoğ f çekmek ve deo p kaydetmek tık daha eğlenc. Vizörü tanıyın GİRİŞ tuşuna basın, öğes dokunun ve kam ö ünde ne y olduğunu gö mek ç Kamera veya Video kaydedici'ye Yakınlaşt /uzaklaşt düğmes. Ay t ç, Yakınlaşt ma/ uzaklaşt mayı kullanma başlığına bakın. Gö üntüle düğmes. Fotoğ f uygulamasını açmak ç Otomat odaklama göst ges Menü sekmes. Menü p açmak ç Kam ay değ şt başlığına bakın. Yakınlaştırma/uzaklaştırmayı kullanın 1. Kam veya V deo kayded c ö ünde, yakınlaşt ma/uzaklaşt ma çubuğunu açmak ç öğes Yakınlaşt çubuğu Yakınlaşt düğmes

19 Kılavuzu Aşağıd den h hang b yapın: Yavaşça yakınlaşt mak veya uzaklaşt mak ç p mağınızı ö da veya yakınlaşt ma çubuğunda y veya aşağı doğ kayd. Maks mum büyütmeyle yakınlaşt mak ç, öğes G çek boyutta göst mek ç, öğes 3. Fotoğ f çekmek veya deo kaydetmeye başlamak ç HAREKET TOPU'na basın. Çekim modları arasında geçiş yapın Kam veya V deo kayded c uygulamasındayken hızlı b ş de fotoğ f veya deo ç m moduna geçeb s. 1. Kam veya V deo kayded c ö ünde, menü p göst mek ç öğes 2. öğes dokunun ve Fotoğraf veya Video'yu seç. 3. Fotoğ f çekmek veya deo kaydetmeye başlamak ç HAREKET TOPU'na basın. Kamera ayarlarını değiştirin Menü p, temel ve g şm ş kam ay şm ve b değ şt m sağ. 1. Kam veya V deo kayded c ö ünde, menü p açmak ç öğes 2. Şu s mg do g ay değ şt b s : Mod Poz Gö üntü ö Ç m mod sında geç ş yapın başlığına bakın. P çubuğunu göst ve p s yes ay yın. P ğı ay mak ç p mağınızı kayd cı çub ü de y veya aşağı kayd. Kont stı, doygunluğu ve kes ğ ay mak ç p mağınızı kayd ma çub ü de y veya aşağı h t ett.

20 0 Kılavuzu Efekt Ay Fotoğ f ve deo özel b efekt uygulamak ç Sepya, güneş,, vb. efekt sından seç m yapab s. G şm ş kam ay yapın. 9. Google Apps Google Maps'te Katmanları kullanma Katm, Google Maps'te konuma özgü b g b b ü de gö m sağ. Tam o gö üntülemek sted ğ b g ç özelleşt m ş b h ta gö mek ç b den fazla katman ekleyeb s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes dokunun ve dından da Haritalar öğes 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Katmanlar öğes 3. L steden sted ğ katmana dokunun veya daha fazla seçenek gö üntülemek ç Diğer Katmanlar'a Aşağıd katm sından seç m yapab s : T f Uydu Lat tude B şeh de kullanılab bu katman, yo d g çek zamanlı t f d munu kodlu ç g göst. H, t f ğ akış hızını göst. Gö üntülenen h tanın uydu gö ünümünü göst. Google Maps, Google E th aynı uydu. A daş h tad konumunu göst ve konumunuzu daş paylaşmanızı sağ. Lat tude kullanan daş stes gö üntülemek ç, MENÜ tuşuna basın ve dından Latitude öğes A daş konum b g paylaşmaya davet etmek ç, MENÜ tuşuna basın ve Arkadaş ekle'ye H ta ü de b b daşınızın konumunu gö mek ç, stede daşınıza dokunun ve Haritada göster'e

21 Yeni Özellikler Kılavuzu Haritalarım Wikipedia Transit Hatlar Favori Yerler Bilgisayarınızda Google Maps kullanarak oluşturduğunuz özelleştirilmiş Haritalarım'ı gösterir. Haritalarım hakkında daha fazla bilgi için, adresine gidin ve Yardım > Haritalarım'a Wikipedia'da hakkında makale bulunan konumları harita üzerinde gösterir. Bir konumu gösteren Wikipedia simgesine dokunun ve Wikipedia makalesinden bir alıntı incelemek için Daha fazla bilgi'ye Belirli şehirlerde toplu taşıma hatlarını gösterir. Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yerel seyahat uzmanlarının favori yerlerini gösterir. Listedeki bir favori yer hakkında yerel uzmanın açıklamasını görüntülemek için bu yere Konum hakkında daha fazla bilgi almak için Ayrıntılar'a

22 Kılavuzu 10. Telefonunuza bazı faydalı uygulam ekled. Bu uygulam gö mek ç G ş da öğes Masa Saat ş A Ç Saat veya E ko yucu modunda saat, t h ve sa mı göst. Telefonunuzda ş hızlı b ş de yın. Mühendis hesap makinesini kullanın 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Hesap makinesi'ne 2. Mühend s hesap m s geç ş ç telefonu y dan tutun. 11. k Takvimi k n n Kullanma T m, et ve d daha kolay yönetm sağlayacak b takım g şt m ş ö ğe sah pt. Haftanın etkinlik n nd ını gö üntüleyin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Takvim öğes 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Hafta'ya Gü sütun o göst ve et veya devu saat de sol t fınd saat ç ges ü den geçen d y ç g göst. Kiş toplantınıza veya etkinliğinize davet edin Telefonunuza b M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabı ekled ys, T m'den toplantı veya et davet gönd b s.

23 Kılavuzu GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Takvim öğes 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yeni etkinlik öğes 3. Kullanmak sted ğ t m seç ve toplantı veya et ay t g. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın. 4. MENÜ tuşuna basın ve dından Toplantı Daveti'ne 5. Kime öğes dokunun ve toplantı veya et davet gönd mek sted ğ ş e-posta ad s g. Telefonunuzda veya Ş t d de ş yıp seçmek ç öğes dokunab s. 6. Gönder öğes 12. Saati Kullan a Kullanma Kullan a Saat uygulaması tık b Masa Saat ve g şm ş m yönet m ö ç mekted. Masa Saati'ni kullanın Saat uygulamasını açtığınızda doğ dan Masa Saat sekmes g s. Masa Saat sekmes de t h, saat, hava d mu b g, b ç saat göst ges ve b p ş j göst ges b. Masa Saat ay ca ç saate veya saat ko yucuya da dönüştü üleb. 1. G ş da saate 2. Aşağıd den h hang b yapın: Masa Saat ' Ç Saate dönüştü mek ve uy saat gö ünmes ç öğes Masa Saat E ko yucu moduna get p telefonunuzu kullanmadığınızda ması ç öğes da saat ve t h gö b s.

24 4 Kılavuzu 3. Masa Saat t no mal modda gö üntülemek ç, dokunun veya GERİ tuşuna basın. Masa Saat No mal modda gö üntü, Hava d mu uygulamasını açmak ç hava d mu b g Alarm ayarlarını yapın Telefonunuz, sted ğ kad m ma özgü üğü sunmasının yanı s, ht yaç gö değ şt b ceğ özelleşt b m ay da ç. 1. G ş d saate dokunun ve p mağınızı A m sekmes kayd. 2. Kullanım Kılavuzund t mat t p ed b m. 3. MENÜ tuşuna basın ve dından Ayarlar öğes 4. A m ay ht yaç uygun ş de b y ve GERİ tuşuna basın. 13. Tele onunuzu Telefonunuzu Tele onunuzu Yönet e Yönetme Yönet e Veri eşitlemeyi yönetin Telefonunuz Google ve Exchange Act Sync e-posta hesap dan ve Facebook, Tw tt ve F c g b popü ç m ç h met den güncellem alıp bu b g eş tleyeb. Eş tleyeb ceğ b g tü den b ş d : Google ve Exchange Act Sync hesap d e-post. Google ve Exchange Act Sync hesap d ş ay t ve Facebook daş ş b g.

25 Kılavuzu 5 5 B c Google hesabınız ve Exchange Act Sync hesabınızd t m et. Facebook ve Tw tt 'da kend ve daş d m güncellem ve paylaştığı bağlant Facebook'a yüklenen fotoğ f. F c ve Facebook'a yüklenen fotoğ f. E-posta hesap ve ç m ç h met eş tleme ay b mek veya b ç m ç h met hesabı eklemek ç, GİRİŞ > MENÜ düğmes basın ve Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme'ye Donanımdan (fabrika ayarlarına) sıfırlama işlemi Telefonunuzu fab dan çıkmış olduğu o j h g döndü ü. Buna donanımdan sıf ma da d. Telefonunuzu b daşınıza veya banıza ceğ ç önc tüm kald mak st s veya telefonunuzu kapatıp t açmakla düzelmeyen sü t eden b so yaşıyo sanız bu şlem t c h edeb s. Fab ay sıf ma, et s güçlü b önlemd. Tüm ş sel ve özelleşt m ş ay s, ay ca yükled ğ p og m da kald. Saklamak sted ğ b g ve dosy yedekled ğ den em olun. Fab ay sıf manın en uygun yolu Ay kullanmakt. 1. GİRİŞ > MENÜ tuş basın ve dından Ayarlar > Gizlilik öğes 2. Fabrika verilerine sıfırla'ya 3. Fab sıf ma da, Telefonu sıfırla öğes ve dından Her şeyi sil öğes

26 6 Kılavuzu Telefon düğmeleri kullanarak sıfırlamak için 1. Telefon kapalıyken, GİRİŞ ve GERİ tuş basıp p mağınızı basılı tutun ve dından kısa b sü ARAMAYI SONLANDIR/GÜÇ düğmes basın. B ç s ye so sıf ma şlem baş. 2. Telefonun sıf ma şlem tamamlamasını bekley ve dından MENÜ tuşuna basın. İPUCU Telefon t veya do sa, p ç p b ç s ye bekley ve dından y den takın. P y den taktıktan so, telefonu açın. 14. Teknik Güncelle eler Güncellemeler Güncelle eler Telefonunuzda And o d.1 platfo mu yüklüdü. Albüm uygulamasının adı Fotoğraflar o değ şm şt. Fotoğ f uygulamasının sekmes de Albüm telefonun tüm fotoğ f ve deo albüm gö üntü. T yıcı uygulamasının adı İnternet o değ şm şt.

27 Kılavuzu 7 7

28 90H M Rev.A

HTC Sensation XL with Beats Audio Kullanım kılavuzu

HTC Sensation XL with Beats Audio Kullanım kılavuzu HTC Sensation XL with Beats Audio Kullanım kılavuzu 2 İçerikler İçerikler Başlangıç Kutu İçeriği 8 HTC Sensation XL with Beats Audio 8 Arka kapak 10 SIM kartı 11 Pil 12 Gücü açma veya kapama 14 PIN'inizi

Detaylı

HTC. Cep Telefonu. ONE V Serisi Tüm Modeller Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

HTC. Cep Telefonu. ONE V Serisi Tüm Modeller Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu HTC Cep Telefonu ONE V Serisi Tüm Modeller Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 2 İçerikler İçerikler Kutudan çıkarma HTC One V 8 Alt kapak 9 SIM kartı 11 Bellek kartı 13 Pili şarj etme 15 Gücü açma veya

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653

Kullanım kılavuzu. Xperia Z3 D6603/D6653 Kullanım kılavuzu Xperia Z3 D6603/D6653 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...10 Cihazınızı

Detaylı

Cep Telefonu Kullanıcı kılavuzu

Cep Telefonu Kullanıcı kılavuzu Cep Telefonu Kullanıcı kılavuzu Vodafone Group 2015. 2015. Vodafone Vodafone and ve the Vodafone Vodafone logoları logos Vodafone are trade marks Group un of Vodafone ticari markasıdır. Group. Any Burada

Detaylı

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini

Kullanıcı kılavuzu Vodafone 875 Smart Mini Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Ayrıntılı bilgi için satıcınıza danışın. Facebook, Facebook, Inc. firmasının ticari markasıdır. Google, Android, YouTube ve diğer markalar

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503

Kullanım kılavuzu. Xperia Z2 D6502/D6503 Kullanım kılavuzu Xperia Z2 D6502/D6503 İçindekiler Başlarken...6 Bu Kullanım kılavuzu hakkında...6 Genel bakış...6 Montaj...7 Cihazınızı ilk kez açma...9 Google hesabı neden gereklidir?...9 Cihazınızı

Detaylı

HTC One cihazınız Kullanıcı kılavuzu

HTC One cihazınız Kullanıcı kılavuzu HTC One cihazınız Kullanıcı kılavuzu 2 İçerikler İçerikler Kutudan çıkarma HTC One 7 SIM kartı 8 Pili şarj etme 9 Gücü açma veya kapama 10 Telefonunuz ile ilgili hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz? 10 Telefonunuzu

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 1320

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 1320 Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 1320 Baskı 2.0 TR Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Telefonunuzda, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz ve istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir

Detaylı

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu

Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Vodafone Smart 4 Mini 785 Kullanıcı kılavuzu Bazı hizmetlere ve uygulamalara tüm ülkelerden ulaşılamayabilir. Mağazada detaylı bilgi edinebilirsiniz. Android, bir Google Inc. ticari markasıdır. Google

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 520 520

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 520 520 Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 520 520 Baskı 5.0 TR Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 520 İçindekiler Güvenliğiniz için 4 Bașlarken 5 Tuşlar ve parçalar 5 SIM kartı takma 5 Depolama kartını takma 7 SIM ve depolama

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 RM-994

Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 RM-994 Kullanım kılavuzu Nokia Lumia 1320 RM-994 Baskı 1.0 TR 1320 Pişt... Yalnızca bu kılavuz değil, şunlar da var... Telefonunuzda, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz ve istediğiniz zaman kullanabileceğiniz

Detaylı

BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu

BlackBerry Bold Series. BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Sürüm: 7.1 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-09-24 SWD-20120924113016361 İçindekiler Hızlı Yardım... 9 Başlarken: Akıllı telefonunuz... 9 Popüler

Detaylı

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5830. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5830 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

ASUS Transformer Pad Kullanım Kılavuzu

ASUS Transformer Pad Kullanım Kılavuzu ASUS Transformer Pad Kullanım Kılavuzu TR7360 TF300T/ TF300TG/ TF300TL Pilleri Şarj Etme Pil kullanmayı düşünüyorsanız, uzun seyahatlere çıkmadan önce pil takımınızı ve isteğe bağlı pil takımlarınızı tamamen

Detaylı

BlackBerry Pearl Series

BlackBerry Pearl Series BlackBerry Pearl Series BlackBerry Pearl 9100/9105 Smartphones Kullanıcı Kılavuzu Sürüm: 6.0 En www.blackberry.com/docs/smartphones son kullanıcı kılavuzları için adresini ziyaret edin. SWDT643442-941426-0203024234-018

Detaylı

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0

SM-E500F SM-E500HQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. www.samsung.com. Turkish. 01/2015. Rev.1.0 SM-E500F SM-E500HQ Kullanma Kılavuzu Cep Telefonu Turkish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com İçerik İlk önce beni oku Başlarken 7 Paket içindekiler 8 Cihaz yerleşimi 10 SIM veya USIM kartını ve pili kullanma

Detaylı

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry Curve 9220 Smartphone Sürüm: 7.1 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-09-19 SWD-20120919104111921 İçindekiler Hızlı Yardım... 8 Başlarken: Akıllı telefonunuz... 8 Popüler başlıklar... 28 Popüler ipuçları...

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Xperia S LT26i

Kullanım kılavuzu. Xperia S LT26i Kullanım kılavuzu Xperia S LT26i İçindekiler Xperia S Kullanım kılavuzu...6 Bașlarken...7 Nedenleri ve niçinleriyle Android...7 Genel bakıș...7 Montaj...8 Cihazı açma ve kapatma...9 Ekran kilidi...10 Kurulum

Detaylı

GT-N8005. Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu

GT-N8005. Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu GT-N8005 Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung mobil cihazı satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, her yere git cihaz, aktif yaşam stilinize uyan çok yönlü ve hafif yapısı

Detaylı

Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.0

Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu. Baskı 2.0 Nokia E5-00 Kullanım Kılavuzu Baskı 2.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 6 Cihazınız hakkında 6 Şebeke servisleri 8 Dijital Hak Yönetimi Hakkında 8 Bataryayı çıkarma 9 Başlarken 10 Tuşlar ve parçalar

Detaylı

ASUS Fonepad KULLANIM KILAVUZU TR8810

ASUS Fonepad KULLANIM KILAVUZU TR8810 ASUS Fonepad KULLANIM KILAVUZU TR8810 TR8810 İkinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı Bilgileri İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC. in

Detaylı

Huawei'ye Hoş Geldiniz

Huawei'ye Hoş Geldiniz Huawei'ye Hoş Geldiniz HUAWEI U8655-1 Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Devam Etmeden Önce Okuyun...1 1.1 Güvenlik Önlemleri... 1 1.2 Kişisel Bilgiler ve Veri Güvenliği... 2 1.3 Yetkili Servis Adresleri:...

Detaylı

Nokia Lumia 710 Kullanım Kılavuzu

Nokia Lumia 710 Kullanım Kılavuzu Nokia Lumia 710 Kullanım Kılavuzu Baskı 2.0 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Türkçe Dil Desteği 6 Başlarken 6 Tuşlar ve parçalar 6 Geri, başlat ve bul tuşları 7 SIM kartı takma 8 Telefonunuzu şarj

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

SM-N910CQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. Turkish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-N910CQ. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu. Turkish. 09/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-N910CQ Kullanma Kılavuzu Cep Telefonu Turkish. 09/2014. Rev.1.0 www.samsung.com İçerik İlk önce beni oku Başlarken 7 Paket içindekiler 8 Cihaz yerleşimi 10 S Pen 13 SIM veya USIM kartı ve pili kullanma

Detaylı

SM-N915F. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu

SM-N915F. Kullanma Kılavuzu. Cep Telefonu SM-N915F Kullanma Kılavuzu Cep Telefonu Turkish. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com İçerik İlk önce beni oku Başlarken 7 Paket içindekiler 8 Cihaz yerleşimi 10 S Pen 13 SIM veya USIM kartı ve pili kullanma

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide. www.lg.com MFL68043810 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide MFL68043810 (1.0) www.lg.com - Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanımayöneliktir.wlan, Avrupa da kapalı alanlarda sınırlamaolmaksızın kullanılabilir

Detaylı

Nokia N97 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5

Nokia N97 Kullanım Kılavuzu. Baskı 5 Nokia N97 Kullanım Kılavuzu Baskı 5 İçindekiler Güvenlik 6 Cihazınız hakkında 6 Şebeke servisleri 7 Paylaşılan hafıza 8 Mail for Exchange 8 Yardım bulma 9 Destek 9 Cihazdaki yardım 9 Cihazınızla daha fazla

Detaylı

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0)

TÜRKÇE ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR. www.lg.com MFL68587617 (1.0) TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu User Guide LG-D331TR MFL68587617 (1.0) www.lg.com TR IT GB NL PT ES DE BE FR NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS

Detaylı