Yeni Özellikler Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Özellikler Kılavuzu"

Transkript

1 Yeni Özellikler Kılavuzu

2 Kılavuzu HTC Hero'yu satın aldığınız ç teb. telefonunuzda yüksek sü ümlü b And o d platfo mu b. Bu Yeni Özellikler Kılavuzu, y telefonunuzdan en yüksek m alab m ç güncellenm ş ö den b anlamanıza y dımcı olacakt. Başlayalım. Contents 1. Telefonun Temel...3. Telefon Kullanma ş E-posta uygulamasını kullanma B VPN e bağlanma İnt t' kullanma Bluetooth'u kullanma Kam ve Mult medya Google Apps D ğ Uygulam T m Kullanma Saat Kullanma Telefonunuzu Yönetme T Güncellem... 6

3 1. Tele onun Telefonun Tele onun Te el Temel Te el Özellikleri Kılavuzu 3 Tüm giriş ekranlarını görüntüleyin Tüm g ş b enstantanes oluşt ve b g ş dan d ğ kolayca geç. 1. Aşağıd den h hang b yapın: Ana G ş dayken, GİRİŞ tuşuna basın. H hang b g ş dayken, sıkışt. 2. Tüm g ş b enstantanes gö üntü. G tmek sted ğ g ş Bir parçacık indirip ekleyin 1. GİRİŞ'e basın ve dından öğes 2. Parçacık > Daha fazla HTC parçacığı al'a 3. B p çacığa ve İndir'e P çacık telefonunuza d. Tamamlandığında, p çacık adının sağında Yüklend fades b. 4. GERİ tuşuna basın ve telefonun g ş eklemek ç y p çacığa Telefonunuzu bir bilgisayara bağlayın Telefonunuzu USB kablosuyla b b g say h bağladığınızda, B g say Bağlan t ş m kutusu gö üntü ve s USB bağlantı tü ünü seçmek ç yönlend. Aşağıd seç den b seç ve Bitti'ye Sadece şarj et B g say sadece telefonunuzun p ş j etmek st yo sanız bu modu seç. HTC Sync Seç d ğ de, telefon b g say bağlıyken otomat o HTC Sync ve b g say telefonunuz sında Outlook ve W dows Ad s Deft d (Outlook Exp ss) ş ve t m et eş tlem olanak sağ. Daha

4 4 Kılavuzu fazla b g ç, Kullanım Kılavuzund HTC Sync' Kullanma kısmına bakın. Disk sürücüsü Bu mod, telefonunuza m c osd hafıza tı yüklem şs kullanılab. Hafıza tınızı USB flaş d sk o kullanmak ve dosy c hazınızın hafıza tı b g say sında daha hızlı kopyalamak sted ğ de bu modu seç. Daha fazla b g ç, Dosy hafıza tına/ tından kopyalanması konusuna bakın. NOT T fo T fo Telefonunuz b g s y b g s y b g say b ğ y bağlıyken b ğ y d s d s d sk mod mod modu et şt d ğ de, hafıza tınızd dosy telefonunuzu açamaz veya kaydedemezs. İnternet paylaşımı B g say da İnt t ş m olmadığında, telefonunuzu b g say modem o kullanmak ç bu modu seçeb s. Hafıza kartına/kartından dosya kopyalayın 1. Telefonla b te USB kablosunu telefonu b g say bağlayın. 2. B g say bağlan gö üntülend ğ de, Disk sürücüsü'nü seç ve Bitti'ye 3. B g say da, bağlanan telefon ç b d sk o gö ünü. Bu ç b d ske g d ve açın. 4. Dosy b g say ve ç b d sk sında akt. 5. Dosy kopyaladıktan so, ç b d s (y, bağlı telefonu) güvenle ç mak ç b g say şlet m s stem g t d ğ ş de kald.

5 Kılavuzu 5 6. D m çubuğuna dokunup basılı tutun ve dından B d m p açmak ç p mağınızı aşağı doğ kayd. 7. B g say Bağlan açmak ç Disk sürücüsü'ne 8. D sk sü ücüsü modunu kapatmak ç Sadece şarj'ı seç ve Bitti'ye 9. Telefonun b g say bağlantısını kes. İstediğiniz yerden bilgi arayın ARA tuşuna bas Hızlı A ma Kutusunu açab ve telefonunuzda ve web ü de b g yab s. A tık g şm ş ma ö ğ uygulam, e-posta mesaj, t m et, ş ve d ğ öğ ç s de ma yapab s. Hızlı A ma ş hang öğ veya uygulam dah edeceğ kont ol edeb s. 1. GİRİŞ > MENÜ tuşuna basın. 2. Ayarlar > Arama > Aranabilir öğeler'e 3. A ma ş eklemek veya ç mak sted ğ öğ seç veya seç m kald. 2. Tele on Telefon Tele on Özelliklerini Kullan a Kullanma Kullan a H t ş m yöntem ne zaman st s daha akılcı ve f hale get telefon y den faydalanın. Kaldırınca sessiz çalma A m yanıtlamak ç telefonunuzu kald dığınızda ses otomat o kısılacakt. Bu ö ğ kullanmak ç, telefonunuz b gelen ma olduğunda düz b zem de olmalıd. NOT d c Kald ca d c s ss sess s ss ç m çalma ç m ö ğ ö ğ ö ğ kapatmak p tm p tm ç, ç, ç, GİRİŞ > MENÜ tuş basın ve Ayarlar > Ses ve görüntü'ye Kaldırınca sessiz çal seçeneğ ş t kald.

6 6 Kılavuzu 3. Kişiler Önem ş günd t ş m m koyan ş uygulaması ş yönetmek çok daha kolay. Hızlı kişiyi kullanma Hızlı ş, b ş nasıl t ş me geçeceğ hızlı b ş de seçm sağ. Hızlı ş y açmak ç ş stes de ş fotoğ fına veya s mges Kayıtlı ş b g bağlı o, ş y yab, met mesajı veya e-posta gönd b, ş yle sohbet edeb veya Google Maps'te ş ad s bulab s. ş fotoğ fına veya s mges ş yle nasıl t bata geçmek sted ğ seçmek ç Kişi bilgilerini birleştirin Telefonunuza b den fazla kez kayded m ş ş şmam ç b şt. Aynı ş telefonunuzda, Google ve Facebook hesap da da sa, telefon aynı sah p olduğunu tesp t ett ğ ş otomat o b şt. ş elle de b şt b s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, telefonunuzd f b ş yle b şt mek sted ğ ş adına dokunun (s mges veya fotoğ fına dokunmayın). 3. E sağ üst köşes de, veya öğes (ö bağlant sa)

7 Kılavuzu 7 4. E da, ş yapab s : bağlant sa, ş y seç hesapla ş d mek ç öğes ş ekle bölümünd kullanılab seç den b 5. Bitti öğes Kişiler arasındaki kişi bilgisi bağlantısını koparın 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, ş b g bağlantısını kop mak sted ğ ş adına dokunun ( ş fotoğ fına veya s mges dokunmayın). 3. E sağ üst köşes d öğes 4. Bağlantılı ş bölümünde, bağlantısını kop mak sted ğ ş adının yanınd öğes 5. Bitti öğes Kişilerinizi bellek kartında yedekleyin 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, MENÜ tuşuna basın ve dından Al/Gönder > SD karta gönder öğes 3. Gönd cek ş hesap tü ünü seç. Onaylamanız stend ğ de, Tamam öğes Bellek kartından kişileri alın Sadece telefonunuzd SD ta gönd ö ğ SD ta gönd m ş ş alab s. ş bellek tında yedekley konusunu celey. 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, MENÜ tuşuna basın ve dından Al/Gönder > SD karttan al öğes

8 8 Kılavuzu 3. Telefonunuza Google veya Exchange Act Sync hesap oluşt p ekled ys, alınan ş tü ünü seç. NOT H f Hafıza H f t d tında t d b d b den b d f fazla f t t t s, sa, s, t t t Seç S ç S ç penc s den b alma seçeneğ b m stenecekt. B alma seçeneğ b y ve dından Tamam öğes ş b g ş st. 4. posta E-posta posta uygula asını uygulamasını uygula asını kullan a kullanma kullan a E-posta iletilerinizi okuyun Telefonunuzda b POP3/IMAP veya M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabı oluşt manız web veya ş tabanlı e-posta hesabınızla düzgün ş de eş tleme yapmanızı sağ. ve kullanımı kolay sekm, telefonunuzda güçlü b e-posta yönet m sah p olab s. NOT T fo d Telefonunuzda T fo d POP3/IMAP y veya y M c osoft M c osoft M c osoft Exch g Exchange Exch g Act Sync e-posta hesabı ay yapma hakkında daha fazla b g ve E-posta uygulamasında e-posta hesap sında geç ş g ay t ç Kullanım kılavuzunu celey. Konuşm sekmes ( ) Konuşm sekmes de, tüm e-posta konuşm st. B konuşmad tüm e-posta t gö b m ç konuşm g şlet b. B konuşmad tüm e-posta t gö mek ç konuşmaya dokunun ve okumak sted ğ e-postaya VIP g bu sekmes ( ) Bu sekmede, VIP o g pland dığınız ş den aldığınız tüm e-posta t st. Bu sekmey VIP g bunuza ş eklemek ç de kullanab s.

9 Kılavuzu 9 Okunmay sekmes ( ) Okunmay sekmes de, uzun t st de dolaşmak zo da kalmadan y e-post hızlıca kont ol edeb m ç okunmayan tüm e-posta t st. Açmak ç okunmayan b e-postaya Okunan t bu sekmeden kald. Toplantı davet sekmes ( ) *Sadece M c osoft Exchange Act Sync e-posta ç. Alınan tüm toplantı davet bu sekmede gö üntü. Toplantı veya et detay gö üntülemek ve davet kabul veya ddetmek ç b toplantı davet Davet kabul ett ğ de, toplantı veya et t m. B davet kabul veya ddett ten so, toplantı davet bu sekmede göst mez. Ofis dışında otomatik yanıtını etkinleştirin Telefonunuza b M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabı ekled ys, of s dışında otomat yanıtını et şt b ve uygun d mda olmadığınızda otomat o b otomat yanıt t s gönd b s. Of s dışında d munuzu ve t alab ve değ şt b s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve E- posta'ya 2. M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabına geç. 3. MENÜ tuşuna basın ve Diğer > Ofis dışında öğes Telefonunuz Exchange sunucudan of s dışında ay. 4. Ş md altınd alana dokunun ve Ofis Dışında öğes seç. 5. Of ste olmayacağınız sü başlangıç ve b t ş t h saat b y.

10 10 Kılavuzu 6. Yanıt kutusuna dokunun ve of s dışında yanıtınızı g. 7. Kaydet öğes E-posta önceliğini belirleyin M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabınızla oluşt p gönd d ğ tüm e-posta t önc ğ b yeb s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve E- posta'ya 2. M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabına geç. 3. b e-posta t s oluşt. Daha fazla b g ç Kullanım Kılavuzuna bakın. 4. E-posta t gönd meden önce, MENÜ tuşuna basın ve Önceliği belirle öğes 5. E-postanıza atamak sted ğ önc ğe Yüksek veya Düşük önc b d ys, önc e-postanın konu sat altında gö ünü. 6. Gönder öğes Bir toplantı daveti gönderin M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabınızdan ş toplantı davet gönd b s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve E- posta'ya 2. M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabına geç. 3. MENÜ tuşuna basın ve dından Diğer > Yeni toplantı davetiyesi öğes 4. Kime öğes dokunun ve davet etmek sted ğ ş e-posta ad s g. Telefonunuzda veya Ş t d de ş yıp seçmek ç öğes

11 Kılavuzu 11 dokunab s. 5. Toplantı ay t g p Gönder öğes 5. Bir VPN e PN e PN e bağlanma bağlan a bağlan a Telefonunuzda, yoldayken b msal ağınız g b gü b y ağd kay bağlanab mek ve şeb mek ç b veya daha fazla sanal özel ağ (VPN) bağlantısı oluşt. Telefonunuzu VPN bağlantısına hazırlayın İşy de kullandığınız VPN tü üne bağlı o, ş t y ağına bağlanab mek ç ot m açma b g g m ve/veya gü s t f yüklem g b. Bu b g ağ yönet c den alab s. Ağ yönet c gü s t f d p yüklem söy se, önc telefonda gü ot m b g belleğ oluşt malısınız. 1. GİRİŞ > MENÜ tuş basın, dından Ayarlar > Güvenlik'e ve Parola oluştur'a 2. Ot m b g s belleğ ç y b p ola (boşluksuz en az 8 t ) g, aşağı p p olayı onaylayın ve Tamam'a 3. Güvenli oturum bilgilerini kullan onay kutusunu seç. 4. ağınıza şmek ç g s t f d p yükley. Ağ yönet c bunu nasıl yapab ceğ söyleyeb. Ay ca, telefonunuz b VPN bağlantısı başlatab m ç önc b W -F veya mob bağlantısı malıd. Bu bağlant telefonunuzda ay ma ve kullanma hakkında b g ç, Kullanım Kılavuzund Bağlanma başlığını celey.

12 1 Kılavuzu Bir VPN bağlantısı ekleyin 1. GİRİŞ > MENÜ'ye basın ve Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na 2. VPN Ekle'ye dokunun ve dından eklemek sted ğ VPN' tü üne (Hang tü de VPN manız g t ğ öğ mek ç şy d ağ yönet c danışın). 3. VPN ay dokunun ve b ağ yönet c den aldığınız gü b g gö ay yın. 4. İş b t d ğ de, MENÜ tuşuna basın ve dından Kaydet öğes Bir VPN e bağlanın 1. GİRİŞ > MENÜ'ye basın ve Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na 2. VPN' bölümünde, bağlanmak sted ğ VPN'e 3. İstend ğ de, ot m açma b g g ve dından Bağlan öğes 4. Bağlantı baş yla sa, şy ağınızd kay ve İnt t s t şmek ç İnt t' açın. 6. İnternet i İnternet'i İnternet i kullan a kullanma kullan a telefonunuzda, g şt m ş y m gö ünümü, sık y t ed s t stes ve t ma geçm ş web'te g me deney m çok daha eğlenc d. NOT İ t t, İnt t, İ t t, t fo d telefonunuzd t fo d T y c T yıcı T y c y y y g gelen g y y y uygulama adıd. Yer imlerinizi inceleyin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından İnternet'e öğes ve 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yer imleri'ne

13 Kılavuzu m sekmes de ( ), ş dan sted ğ yapın: m sekmed gö ünüm ş değ şt mek ç, MENÜ tuşuna basın ve Küçük resimler, Liste veya Tablo'ya B y m açmak ç, y m bulun ve NOT m m m m ekleme m y veya y s m s me s m h d hakkında h d b g b g b g ç ç ç Kullanım m m Kılavuzunu celey. Sık ziyaret ettiğiniz bir web sitesine gidin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve İnternet'e 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yer imleri'ne 3. Sık y t ed sekmes de ( ), gö üntülemek sted ğ sayfaya g d ve Hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi öğrenin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve İnternet'e 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yer imleri'ne 3. Geçm ş sekmes de ( ), gö üntülemek sted ğ sayfaya g d ve 7. Bluetooth u Bluetooth'u Bluetooth u kullan a kullanma kullan a A tık telefonunuzda f b c hazla b g alış ş yapmak, gü b ş de fotoğ f, deo, mü, ses dosy, t m et ve ş b g gönd mek ve almak ç Bluetooth'u kullanab s. B d m p aç Bluetooth dosya akt m d munu kont ol ed. Bluetooth ile dosya alışverişi yapmadan önce Telefonunuzun Bluetooth ö ğ açın ve telefonunuzu başka b Bluetooth-et c hazla eşleşt p bağlantı. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın.

14 14 Kılavuzu Telefonunuza b m c osd t takın. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın. Bluetooth ü den kabul ett ğ tüm dosy m c osd tın kök d kayded. Yeni çektiğiniz bir fotoğraf veya videoyu gönderin 1. B fotoğ f ç veya deo kayded. Ay t ç Kam ve Mult medya bölüm bakın. 2. Fotoğ f çekt ten veya deo kaydett ten so açılan Gözden Geç me da, öğes ve Bluetooth'a 3. Cihazları tara öğes 4. Bluetooth c h sından, fotoğ fı veya deoyu gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş g ç ş geç ş od kodunu od h m h m hem t fo t fo telefonunuza h m h m hem de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Kaydedilen bir fotoğraf veya videoyu gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Fotoğraflar öğes 2. Albüm sekmes de, b albüme do ç d fotoğ f veya deo gö üntüley. 3. öğes ve Bluetooth'a 4. Gönd mek sted ğ fotoğ fa veya deoya dokunun ve İleri'ye B den fazla dosya gönd b s. 5. Cihazları tara öğes 6. Bluetooth c h sından, fotoğ fı veya deoyu gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş g ç ş geç ş od kodunu od h m h m hem t fo t fo telefonunuza h m h m hem de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın.

15 Kılavuzu 15 Bir müzik dosyası gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Müzik öğes 2. Gönd mek sted ğ mü ğe ulaşmak ç p mağınızı m de sola veya sağa kayd. 3. MENÜ tuşuna basın ve dından Paylaş > Bluetooth öğes 4. Cihazları tara öğes 5. Bluetooth c h sından, mü ğ gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş geç ş g ç ş od kodunu od h m hem h m t fo telefonunuza t fo h m hem h m de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Bir etkinlik veya randevu gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Takvim öğes 2. Telefonunuza y b et veya devu g. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın. 3. T m' Gün, Ajanda veya Hafta gö ünümünde, et ğe veya devuya dokunup basılı tutun ve vtakvim'i paylaş > Bluetooth'a 4. Cihazları tara öğes 5. Bluetooth c h sından, et ğ veya devuyu gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş geç ş g ç ş od kodunu od h m hem h m t fo telefonunuza t fo h m hem h m de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Bir kişi bilgisini gönderin 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes ve Kişiler'e 2. Tümü sekmes de, gönd mek sted ğ ş adına dokunun ve basılı tutun (fotoğ fına veya s mges dokunmayın) ve Kişiyi vkart olarak gönder'e

16 16 Kılavuzu 3. ş y t o gönd bölümünd aşağı ok düğmes dokunun ve Bluetooth'a 4. Gönd mek sted ğ ş b g s seç ve dından Gönder öğes 5. Cihazları tara öğes 6. Bluetooth c h sından, ş b g s gönd mek sted ğ c haza NOT So s, So s, So sa, y aynı y g ç ş g ç ş geç ş od kodunu od h m h m hem t fo t fo telefonunuza h m h m hem de alıcı c haza g veya otomat o oluşt geç ş kodunu onaylayın. Bir multimedya dosyası alın ve açın Telefonunuzun Bluetooth ö ğ Görünür o ay sanız ve b s s Bluetooth b fotoğ f, deo veya mü dosyası gönd se, d m çubuğunda Bluetooth paylaşım s mges ( ) gö ünü. Önce dosya akt mına m g b. 1. D m çubuğuna dokunup basılı tutun ve dından B d m p açmak ç p mağınızı aşağı doğ kayd. 2. Bluetooth paylaşımı'na 3. Dosya akt mını kabul etm stend ğ de, Kabul et'e Alma şlem tamamlandığında, d m çubuğunda İnd me tamamlandı s mges ( ) gö üntü. 4. B d m p açın ve Bluetooth paylaşımı'na Dosya, g uygulamada aç. Bir vkart veya vtakvim alın ve içe aktarın B s s Bluetooth b t ( ş b g s ) veya vt m (et b g s ) gönd d ğ de, d m çubuğunda Bluetooth paylaşımı s mges ( ) gö üntü. Önce dosya akt mına m g b.

17 Kılavuzu D m çubuğuna dokunup basılı tutun ve dından B d m p açmak ç p mağınızı aşağı doğ kayd. 2. Bluetooth paylaşımı'na 3. Dosya akt mını kabul etm stend ğ de, Kabul et'e Alma şlem tamamlandığında, d m çubuğunda İnd me tamamlandı s mges ( ) gö üntü. 4. B d m p açın ve Bluetooth paylaşımı'na 5. Aşağıd den h hang b yapın: B t dosyası ç, t dosyası seç penc s den b çe akt ma seçeneğ b y ve Tamam'a ş b g, ş uygulamasınd ş st. B vt m dosyası ç, et ğ veya devuyu kaydetmek sted ğ t m seç ve Al'a Et T m.

18 18 Kılavuzu 8. Ka era Kamera Ka era ve Multi edya Multimedya Multi edya Daha b g ve kes po ç tüm ht yaç sunan y m ş ö sayes de, fotoğ f çekmek ve deo p kaydetmek tık daha eğlenc. Vizörü tanıyın GİRİŞ tuşuna basın, öğes dokunun ve kam ö ünde ne y olduğunu gö mek ç Kamera veya Video kaydedici'ye Yakınlaşt /uzaklaşt düğmes. Ay t ç, Yakınlaşt ma/ uzaklaşt mayı kullanma başlığına bakın. Gö üntüle düğmes. Fotoğ f uygulamasını açmak ç Otomat odaklama göst ges Menü sekmes. Menü p açmak ç Kam ay değ şt başlığına bakın. Yakınlaştırma/uzaklaştırmayı kullanın 1. Kam veya V deo kayded c ö ünde, yakınlaşt ma/uzaklaşt ma çubuğunu açmak ç öğes Yakınlaşt çubuğu Yakınlaşt düğmes

19 Kılavuzu Aşağıd den h hang b yapın: Yavaşça yakınlaşt mak veya uzaklaşt mak ç p mağınızı ö da veya yakınlaşt ma çubuğunda y veya aşağı doğ kayd. Maks mum büyütmeyle yakınlaşt mak ç, öğes G çek boyutta göst mek ç, öğes 3. Fotoğ f çekmek veya deo kaydetmeye başlamak ç HAREKET TOPU'na basın. Çekim modları arasında geçiş yapın Kam veya V deo kayded c uygulamasındayken hızlı b ş de fotoğ f veya deo ç m moduna geçeb s. 1. Kam veya V deo kayded c ö ünde, menü p göst mek ç öğes 2. öğes dokunun ve Fotoğraf veya Video'yu seç. 3. Fotoğ f çekmek veya deo kaydetmeye başlamak ç HAREKET TOPU'na basın. Kamera ayarlarını değiştirin Menü p, temel ve g şm ş kam ay şm ve b değ şt m sağ. 1. Kam veya V deo kayded c ö ünde, menü p açmak ç öğes 2. Şu s mg do g ay değ şt b s : Mod Poz Gö üntü ö Ç m mod sında geç ş yapın başlığına bakın. P çubuğunu göst ve p s yes ay yın. P ğı ay mak ç p mağınızı kayd cı çub ü de y veya aşağı kayd. Kont stı, doygunluğu ve kes ğ ay mak ç p mağınızı kayd ma çub ü de y veya aşağı h t ett.

20 0 Kılavuzu Efekt Ay Fotoğ f ve deo özel b efekt uygulamak ç Sepya, güneş,, vb. efekt sından seç m yapab s. G şm ş kam ay yapın. 9. Google Apps Google Maps'te Katmanları kullanma Katm, Google Maps'te konuma özgü b g b b ü de gö m sağ. Tam o gö üntülemek sted ğ b g ç özelleşt m ş b h ta gö mek ç b den fazla katman ekleyeb s. 1. GİRİŞ tuşuna basın, öğes dokunun ve dından da Haritalar öğes 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Katmanlar öğes 3. L steden sted ğ katmana dokunun veya daha fazla seçenek gö üntülemek ç Diğer Katmanlar'a Aşağıd katm sından seç m yapab s : T f Uydu Lat tude B şeh de kullanılab bu katman, yo d g çek zamanlı t f d munu kodlu ç g göst. H, t f ğ akış hızını göst. Gö üntülenen h tanın uydu gö ünümünü göst. Google Maps, Google E th aynı uydu. A daş h tad konumunu göst ve konumunuzu daş paylaşmanızı sağ. Lat tude kullanan daş stes gö üntülemek ç, MENÜ tuşuna basın ve dından Latitude öğes A daş konum b g paylaşmaya davet etmek ç, MENÜ tuşuna basın ve Arkadaş ekle'ye H ta ü de b b daşınızın konumunu gö mek ç, stede daşınıza dokunun ve Haritada göster'e

21 Yeni Özellikler Kılavuzu Haritalarım Wikipedia Transit Hatlar Favori Yerler Bilgisayarınızda Google Maps kullanarak oluşturduğunuz özelleştirilmiş Haritalarım'ı gösterir. Haritalarım hakkında daha fazla bilgi için, adresine gidin ve Yardım > Haritalarım'a Wikipedia'da hakkında makale bulunan konumları harita üzerinde gösterir. Bir konumu gösteren Wikipedia simgesine dokunun ve Wikipedia makalesinden bir alıntı incelemek için Daha fazla bilgi'ye Belirli şehirlerde toplu taşıma hatlarını gösterir. Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yerel seyahat uzmanlarının favori yerlerini gösterir. Listedeki bir favori yer hakkında yerel uzmanın açıklamasını görüntülemek için bu yere Konum hakkında daha fazla bilgi almak için Ayrıntılar'a

22 Kılavuzu 10. Telefonunuza bazı faydalı uygulam ekled. Bu uygulam gö mek ç G ş da öğes Masa Saat ş A Ç Saat veya E ko yucu modunda saat, t h ve sa mı göst. Telefonunuzda ş hızlı b ş de yın. Mühendis hesap makinesini kullanın 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Hesap makinesi'ne 2. Mühend s hesap m s geç ş ç telefonu y dan tutun. 11. k Takvimi k n n Kullanma T m, et ve d daha kolay yönetm sağlayacak b takım g şt m ş ö ğe sah pt. Haftanın etkinlik n nd ını gö üntüleyin 1. GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Takvim öğes 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Hafta'ya Gü sütun o göst ve et veya devu saat de sol t fınd saat ç ges ü den geçen d y ç g göst. Kiş toplantınıza veya etkinliğinize davet edin Telefonunuza b M c osoft Exchange Act Sync e-posta hesabı ekled ys, T m'den toplantı veya et davet gönd b s.

23 Kılavuzu GİRİŞ tuşuna basın, dından öğes ve Takvim öğes 2. MENÜ tuşuna basın ve dından Yeni etkinlik öğes 3. Kullanmak sted ğ t m seç ve toplantı veya et ay t g. Ay t ç Kullanım Kılavuzuna bakın. 4. MENÜ tuşuna basın ve dından Toplantı Daveti'ne 5. Kime öğes dokunun ve toplantı veya et davet gönd mek sted ğ ş e-posta ad s g. Telefonunuzda veya Ş t d de ş yıp seçmek ç öğes dokunab s. 6. Gönder öğes 12. Saati Kullan a Kullanma Kullan a Saat uygulaması tık b Masa Saat ve g şm ş m yönet m ö ç mekted. Masa Saati'ni kullanın Saat uygulamasını açtığınızda doğ dan Masa Saat sekmes g s. Masa Saat sekmes de t h, saat, hava d mu b g, b ç saat göst ges ve b p ş j göst ges b. Masa Saat ay ca ç saate veya saat ko yucuya da dönüştü üleb. 1. G ş da saate 2. Aşağıd den h hang b yapın: Masa Saat ' Ç Saate dönüştü mek ve uy saat gö ünmes ç öğes Masa Saat E ko yucu moduna get p telefonunuzu kullanmadığınızda ması ç öğes da saat ve t h gö b s.

24 4 Kılavuzu 3. Masa Saat t no mal modda gö üntülemek ç, dokunun veya GERİ tuşuna basın. Masa Saat No mal modda gö üntü, Hava d mu uygulamasını açmak ç hava d mu b g Alarm ayarlarını yapın Telefonunuz, sted ğ kad m ma özgü üğü sunmasının yanı s, ht yaç gö değ şt b ceğ özelleşt b m ay da ç. 1. G ş d saate dokunun ve p mağınızı A m sekmes kayd. 2. Kullanım Kılavuzund t mat t p ed b m. 3. MENÜ tuşuna basın ve dından Ayarlar öğes 4. A m ay ht yaç uygun ş de b y ve GERİ tuşuna basın. 13. Tele onunuzu Telefonunuzu Tele onunuzu Yönet e Yönetme Yönet e Veri eşitlemeyi yönetin Telefonunuz Google ve Exchange Act Sync e-posta hesap dan ve Facebook, Tw tt ve F c g b popü ç m ç h met den güncellem alıp bu b g eş tleyeb. Eş tleyeb ceğ b g tü den b ş d : Google ve Exchange Act Sync hesap d e-post. Google ve Exchange Act Sync hesap d ş ay t ve Facebook daş ş b g.

25 Kılavuzu 5 5 B c Google hesabınız ve Exchange Act Sync hesabınızd t m et. Facebook ve Tw tt 'da kend ve daş d m güncellem ve paylaştığı bağlant Facebook'a yüklenen fotoğ f. F c ve Facebook'a yüklenen fotoğ f. E-posta hesap ve ç m ç h met eş tleme ay b mek veya b ç m ç h met hesabı eklemek ç, GİRİŞ > MENÜ düğmes basın ve Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme'ye Donanımdan (fabrika ayarlarına) sıfırlama işlemi Telefonunuzu fab dan çıkmış olduğu o j h g döndü ü. Buna donanımdan sıf ma da d. Telefonunuzu b daşınıza veya banıza ceğ ç önc tüm kald mak st s veya telefonunuzu kapatıp t açmakla düzelmeyen sü t eden b so yaşıyo sanız bu şlem t c h edeb s. Fab ay sıf ma, et s güçlü b önlemd. Tüm ş sel ve özelleşt m ş ay s, ay ca yükled ğ p og m da kald. Saklamak sted ğ b g ve dosy yedekled ğ den em olun. Fab ay sıf manın en uygun yolu Ay kullanmakt. 1. GİRİŞ > MENÜ tuş basın ve dından Ayarlar > Gizlilik öğes 2. Fabrika verilerine sıfırla'ya 3. Fab sıf ma da, Telefonu sıfırla öğes ve dından Her şeyi sil öğes

26 6 Kılavuzu Telefon düğmeleri kullanarak sıfırlamak için 1. Telefon kapalıyken, GİRİŞ ve GERİ tuş basıp p mağınızı basılı tutun ve dından kısa b sü ARAMAYI SONLANDIR/GÜÇ düğmes basın. B ç s ye so sıf ma şlem baş. 2. Telefonun sıf ma şlem tamamlamasını bekley ve dından MENÜ tuşuna basın. İPUCU Telefon t veya do sa, p ç p b ç s ye bekley ve dından y den takın. P y den taktıktan so, telefonu açın. 14. Teknik Güncelle eler Güncellemeler Güncelle eler Telefonunuzda And o d.1 platfo mu yüklüdü. Albüm uygulamasının adı Fotoğraflar o değ şm şt. Fotoğ f uygulamasının sekmes de Albüm telefonun tüm fotoğ f ve deo albüm gö üntü. T yıcı uygulamasının adı İnternet o değ şm şt.

27 Kılavuzu 7 7

28 90H M Rev.A

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Windows Phone'unuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Lync Toplantısı Zamanlama Görünümler arasında geçiş yapma Takviminizi paylaşma Hava durumuna göre plan yapma Geçerli saat işaretçisi

Lync Toplantısı Zamanlama Görünümler arasında geçiş yapma Takviminizi paylaşma Hava durumuna göre plan yapma Geçerli saat işaretçisi Takvim Hızlı Başlangıç Kılavuzu Lync Toplantısı Zamanlama Lync 2013 sayesinde çevrimiçi buluşarak yüz yüze görüşebilir veya yol yapmaktan kurtulabilirsiniz. Görünümler arasında geçiş yapma İş akışınıza

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT12 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT12 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT12 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Moto Mod aksesuarınızı takma

Moto Mod aksesuarınızı takma 360 CAMERA Moto Mod aksesuarınızı takma Telefonunuzun arkasındaki kamera lensini 360 Camera ile hizalayın, ardından telefonun yan ve alt taraflarını Moto Mod ile birbirlerine geçinceye kadar hizalayın.

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU

YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU ARACI TANIMLA Microcat Live tarafından desteklenen Nissan EPC en üst düzey parça satış sistemi sunar. Başlamak için, ana ekranlara göz atın. Araç Arama Araç

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için iphone veya ipad'inizi ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme

Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme Nikon 1 Değiştirilebilir Objektifli Gelişmiş Fotoğraf Makineleri, 1 NIKKOR Objektifleri ve Nikon 1 Aksesuarlarının Donanım Yazılımlarını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu

Detaylı

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme

WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme WR-1/WR-R10 Kablosuz Uzaktan Kumandalar için Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz WR-1 ve WR-R10 kablosuz uzaktan kumandalar için donanım yazılımının

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook unuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

Harita güncelleme direktifleri

Harita güncelleme direktifleri Harita güncelleme direktifleri ilk olarak Türkiye haritasını güncellemeniz için http:// www.mlsnavigasyon.com.tr web sitesine üye olarak kaydolmanız gerekiyor. 1) Yeni üye kaydı ve Güncelleme A) Web sitesinden

Detaylı

Eee Pad TF201 için SSS

Eee Pad TF201 için SSS Eee Pad TF201 için SSS Dosyaları yönetme... 2 MicroSD, SD kartı veya USB aygıtında depolanan verilerime nasıl erişirim?... 2 Seçili dosyaları başka bir klasöre nasıl taşırım?... 2 Seçili dosyaları bağlı

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

A. IMAP ve POP ayarlarını etkinleştirmek için sıradaki adımları takip edebilirsiniz.

A. IMAP ve POP ayarlarını etkinleştirmek için sıradaki adımları takip edebilirsiniz. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ EPOSTA AYARLARI İçindekiler AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ EPOSTA AYARLARI.... 1 A. IMAP ve POP ayarlarını etkinleştirmek için sıradaki adımları takip edebilirsiniz.... 1 B. Eposta Yönlendirme...

Detaylı

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması...

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması... Premium Özellikler İçindekiler Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3 USB Yazıcı Paylaşma...5 Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6 NETGEAR genie Uygulaması...8 2 Ağda USB Aygıtı Paylaşma ReadySHARE, router'daki

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

Dağılma Kontrolü Objektif Verilerini Güncelleme

Dağılma Kontrolü Objektif Verilerini Güncelleme Dağılma Kontrolü Objektif Verilerini Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, dağılma kontrolü objektif verilerini nasıl güncelleyeceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarılı

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları 1. Paket İçeriği 1. 2. AC Adaptör 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Kartı 7. Yasal Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 1 2 9 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

HP Roar Plus Hoparlör. Diğer Özellikler

HP Roar Plus Hoparlör. Diğer Özellikler HP Roar Plus Hoparlör Diğer Özellikler Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft şirketler grubunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

General Mobile DSTL1. Sürüm Güncelleme Notları

General Mobile DSTL1. Sürüm Güncelleme Notları General Mobile DSTL1 Sürüm Güncelleme Notları Bu sürüm notları General mobile DSTL1 cihazı için en son gönderilen yazılım güncelleme bilgisi içermektedir. Bu sürüm güncelleme, cihazınızın işlevselliğini

Detaylı

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla

Detaylı

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme

Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Dijital SLR Kamera Donanım Yazılımını Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı

Detaylı

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu

SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu İçindekiler 1. SAP DocuSign İmza Sahibi Kılavuzu... 2 2. E-posta Bildirimi Alma... 2 3. Belgeyi İmzalama... 3 4. Diğer Seçenekler... 4 4.1 Sonra bitir... 4 4.2 Yazdır,

Detaylı

Foscam FI9800P Outdoor HD IP Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Foscam FI9800P Outdoor HD IP Kamera. Hızlı Kurulum Kılavuzu Foscam FI9800P Outdoor HD IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu Foscam IP Güvenlik Kameranızın Kurulumu A. Başlarken Peket içeriği IP Kamera Güç Adaptörü Kurtarma CD si Wi-Fi Anten Bağlantı Ayağı Hızlı Kurulum

Detaylı

Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme

Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla gerçekleştirebileceğinizden

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

Yandex mail ve disk kullanım rehberi

Yandex mail ve disk kullanım rehberi Yandex mail ve disk kullanım rehberi Tüm personelin ortak bir platformda uyumlu çalışmasını destekleyecek bilgi teknolojisi ücretsiz bir şekilde kurumunuz için hayata geçirildi. Sistem ve sunucu yatırımı

Detaylı

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu

Paket İçeriği. AC1200 WiFi Router Model R6100 Kurulum Kılavuzu Ticari markalar NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation NETGEAR, Inc.in ve/veya bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları ve/ veya kayıtlı ticari markalarıdır. Bilgiler,

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google,

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

Saliha Ünal. Cellebrite Touch Eğitimi

Saliha Ünal. Cellebrite Touch Eğitimi Saliha Ünal Cellebrite Touch Eğitimi Neden Cellebrite? İçeriğimi eski telefonumdan yeni akıllı telefona nasıl aktarabilirim? Çok Kolay! Cellebrite a sahibiz Kolayca yapabiliriz! Kit Genel Bakış Cellebrite

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm A TUR Notların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma nasıl yanıt vermeniz gerektiğini size söyler

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU

XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU XTRA CONTROLLER PRO KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER İlgili bölümü göstermesi için içindekiler tablosundaki bir başlığı tıklayın 1. GİRİŞ... 3 2. TRAVELLING ZOOM ÖZELLİĞİ... 5 3. CHAT AND SHOW FOTOĞRAF/VİDEO/MÜZİK

Detaylı

Wi-Fi Ayarlama Rehberi

Wi-Fi Ayarlama Rehberi Wi-Fi Ayarlama Rehberi Yazıcı ile Wi-F- Bağlantıları Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Bilgisayarla Bağlama Bilgisayarla Doğrudan Bağlanma Wi-Fi Yönlendirici üzerinden Akıllı Cihazla Bağlama Akıllı Cihazla

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler tabletinizde olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

MİCROSOFT OUTLOOK 2010

MİCROSOFT OUTLOOK 2010 İçindekiler BÖLÜM 1: HESAP YÖNETİMİ... 2 E-posta Hesaplarını Oluşturmak ve Yapılandırmak... 2 İmza Eklemek... 5 Görünüm Ayarlarını Düzenlemek... 7 BÖLÜM 2: GÜVENLİK YÖNETİMİ... 8 Güvenlik Yapılandırması...

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM )

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM ) Tr SB6L01(1W) 6MB3791W-01 SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM ) Fotoğraf makinenizi akıllı cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma hakkında bilgi için bu kılavuzu okuyun. SnapBridge i Hemen

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ EPOSTA AYARLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ EPOSTA AYARLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ EPOSTA AYARLARI İçindekiler FIRAT ÜNİVERSİTESİ EPOSTA AYARLARI... 1 A. IMAP ve POP ayarlarını etkinleştirmek için sıradaki adımları takip edebilirsiniz.... 1 B. Eposta Yönlendirme...

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif

Türkçe. VideoCAM GE111 özellikleri. VideoCAM GE111 in Kurulumu. 1 Snapshot (Çekim) Tuşu. 2 LED Göstergesi. 3 Objektif VideoCAM GE111 özellikleri 1 Snapshot (Çekim) Tuşu 2 LED Göstergesi 3 Objektif VideoCAM GE111 in Kurulumu 1. Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM GE111 ı USB portuna bağlayın. 2. VideoCAM GE111 sürücüsünün

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ YÜKLÜ OLAN TELEFON VEYA TABLETLERE ÖĞRENCİ WEBMAIL TANIMLAMA

ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ YÜKLÜ OLAN TELEFON VEYA TABLETLERE ÖĞRENCİ WEBMAIL TANIMLAMA ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ YÜKLÜ OLAN TELEFON VEYA TABLETLERE ÖĞRENCİ WEBMAIL TANIMLAMA Son Güncelleme Tarihi: 16.10.2014 Acıbadem Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğrenci Mail Adreslerini Android

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi

Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Hızlı Başlangıç: Anlık mesajlaşma ve iletişim durum bilgisi Bu Hızlı Başlangıç kılavuzu Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını kullanarak iletişim kurmanın temellerini anlatmaktadır. Ayrıca, Lync 2010

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

KABLOSUZ TV AKTARMA KUTUSU

KABLOSUZ TV AKTARMA KUTUSU KABLOSUZ TV AKTARMA KUTUSU Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70310 1. Ürün tanıtımı DIGITUS Kablosuz TV aktarma kutusunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanımı için lütfen kullanma kılavuzundaki talimatlara

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA 1. Hafta, Genel Kavramlar, 3B Ekran Kartları ve 3B Görüntü Özellikleri, Bilgisayarın Verimi / Gücü ve Donanım ve Yazılım Ders Tanıtımı Genel Kavramlar Donanım, Yazılım ve

Detaylı

HTC Wildfire Ürününüz Kolay Kullanım Kılavuzu

HTC Wildfire Ürününüz Kolay Kullanım Kılavuzu HTC Wildfire Ürününüz Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Başka bir işlem yapmadan önce, lütfen bunu okuyun Pili şarj edin Telefonunuzun pili henüz şarj edilmemiştir. Telefonunuz şarj olurken,

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS EL KITABI NI-707525 TÜRKÇE HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Öncelikle bu ICIDU Homeplug adaptörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 200 Mbps Homeplug

Detaylı

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu

Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu TÜRKÇE Konftel 55Wx Hızlı Referans Kılavuzu Konftel 55Wx masa üstü telefonunuza, cep telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlanabilen bir konferans ünitesidir. Konftel in benzersiz ses teknolojisi, OmniSound

Detaylı

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com

Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu. support.ebsco.com Gelişmiş Arama, Yönlendirmeli Kullanım Kılavuzu support.ebsco.com Önemli Gelişmiş Arama ekran özelliklerini, sınırlayıcı ve genişleticileri, Aramalarınızı Kaydetme özelliğini, Arama ve Dergi Hatırlatma

Detaylı

Microsoft Outlook (Sürüm 8.5 ve Üstü) için Cisco ViewMail 2

Microsoft Outlook (Sürüm 8.5 ve Üstü) için Cisco ViewMail 2 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook (Sürüm 8. ve Üstü) için Cisco ViewMail Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook (Sürüm 8. ve Üstü) için Cisco ViewMail Microsoft Outlook için Cisco ViewMail

Detaylı

Mac için Outlook 2016

Mac için Outlook 2016 Mac için Outlook 2016 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Outlook'un bu yeni sürümü Mac bilgisayarınız için özenle tasarlandı. Temel bilgileri öğrenmek için bu kılavuzu kullanın. Araçlara ve komutlara hızlı erişim

Detaylı

TeraStation 3000/4000/5000/7000 ile Replikasyon. Buffalo Technology

TeraStation 3000/4000/5000/7000 ile Replikasyon. Buffalo Technology TeraStation 3000/4000/5000/7000 ile Replikasyon Buffalo Technology Giriş Replikasyon, bir klasörü iki ayrı TeraStation da neredeyse gerçek zamanlı senkronize etmeye denir. Çift yönlü çalışmaz; yalnızca

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

HTC Explorer Kullanım kılavuzu

HTC Explorer Kullanım kılavuzu HTC Explorer Kullanım kılavuzu 2 İçerikler İçerikler Başlangıç Kutu İçeriği 8 HTC Explorer 8 Arka kapak 10 SIM kartı 11 Bellek kartı 12 Pil 13 Gücü açma veya kapama 14 PIN'inizi girme 15 Parmak hareketleri

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

Outlook 2010 a geçiş

Outlook 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Outlook 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook 2013 önceki sürümlerden farklı bir görünüme sahiptir; bu nedenle, öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Size özel hale

Detaylı

IsatPhone Cihazınızı Güncelleme

IsatPhone Cihazınızı Güncelleme IsatPhone Cihazınızı Güncelleme IsatPhone Cihazınızı Güncelleme 1 ISATPHONE 2 AYGIT YAZILIMI GÜNCELLEME ARACININ KURULUMU Zaman zaman, işlevselliğini ve işleyişini geliştirmek için telefon yazılımınızı

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı

D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı Ürün bilgileri A: Mercek yüzüğü B: Dürbün mercekleri C: LCD ekran Dürbün kullanma talimatları D: Dijital kamera mercekleri E: 'Set' düğmesi (pozlandırma) F: USB bağlantısı G: Mod düğmesi H: Odak ruleti

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme

Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme Kamera Donanım Yazılımı Güncelleme Bir Nikon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki kılavuz, kameranın donanım yazılımını nasıl güncelleyebileceğinizi açıklar. Güncellemeyi başarıyla gerçekleştirebileceğinizden

Detaylı

E-Posta Hesabı Oluşturma

E-Posta Hesabı Oluşturma E-Posta Hesabı Oluşturma Elektronik Posta (E-posta) Nedir? Elektronik posta (e-posta) internet ortamından gönderilen dijital (elektronik) mektuptur. Bir başkasına e-posta gönderebilmemiz için öncelikle

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır. Google

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Visio 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Güncelleştirilmiş şablonlar Şablonlar, istediğiniz

Detaylı