T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1, 2) Arş.Gör.Dr. Ozan AĞLARGÖZ (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ertan ÇINAR (Ünite 5, 8) Yrd.Doç.Dr. Hakan YILMAZ (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Haluk YAPICIOĞLU (Ünite 7) Editör Doç.Dr. Barış BARAZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafiker Gülşah Yılmaz Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi E-İş Süreçleri ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Temmuz 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. E-İnsan Kaynakları 2 2. E-İletişim Tedarik Zinciri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi E-Ticaret Mobil İş Süreçleri İş Zekâsı Bilgi Güvenliği Yönetimi. 194 Sözlük iii

4 Önsöz Bütün iş hayatı rekabette geride kalmamak için elektronik iş süreçlerini kullanmaya başlamıştır. Bu kitapta e-iş süreçlerinin neler olduğu ve nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. e-işe alma ve e-öğrenme gibi günümüzde sıklıkla kullanılan iş süreçleri ilk ünitede ele alınmaktadır. İkinci ünitede e-iletişim konusuna değinilmektedir. İş hayatının nasıl iletişim kurduğu ve sosyal medyanın iş hayatında nasıl kullanıldığı gibi konular bu ünitede incelenmektedir. Üçüncü ünitede tedarik zincirinin yönetimi konusu işlenmektedir. Bu ünitede işletmenin bütün birimleri ile uyumlu bir şekilde çalışan tedarik zincirinin; işletmenin üretimini aksatmadan sürdürebilmesi için gerekli hammadde ve yarı maddeleri hangi yöntemlerle ve nasıl işletmeye aktarması gerektiğini irdelemektedir. Dördüncü ünitede her müşterinin özel bir kişi olduğu, bu yüzden farklı beklentileri olabileceği bu nedenle müşterilerini nasıl analiz edip onlara nasıl davranmak gerektiği konusu müşteri ilişkileri yönetimi olarak açıklanmaktadır. 5. Ünitede e-ticaret konusuna değinilmektedir. E-ticaretin yöntemleri ve mevzuattaki yenilikler bu ünite kapsamında ele alınmaktadır. Altıncı ünitede mobil iş süreçleri konusu açıklanmaktadır.bilindiği gibi Mobil araçlara olan ilginin katlanarak artması nedeniyle elektronik iş süreçleri gitgide mobil araçlara da entegre çalışmaya başlamıştır.bu nedenle konu ayrı bir ünite olarak ele alınmıştır. Yedinci ünite de ise iş zekası konusunda iş hayatına getirilen yeniliklerin neler olduğu, son ünitede ise bilgi güvenliğinin nasıl yönetilmesi gerektiği ele alınmaktadır. e-iş süreçleri olarak açıklanan konuların hepsi yeni ve güncel konular olduğu için bu kitabın içeriği mümkün olduğunca yeni kaynaklardan ve yeni gelişmelerden alıntılarla hazırlanmıştır. Bütün bu yeni teknolojileri, yeni iş süreçlerini kullanan öğrencilere yararlı olmasını diliyorum. Başta yazarlar olmak üzere kitabın yazılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Editör Doç.Dr. Barış BARAZ iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; E-insan kaynaklarının gelişimini açıklayabilecek, E-insan kaynaklarının işletmeye uyum sürecini anlatabilecek, E-insan kaynaklarının yararları ve sınırlılıklarını sıralayabilecek, İşgören self-serfisini tanımlayabilecek, E-işe almayı açıklayabilecek, E-insan kaynaklarında performans değerlendirmenin özelliklerini açıklayabilecek, E-öğrenmeyi anlatabilecek, Sanal ofisleri tanımlayabilecek, E-insan kaynaklarında etik kuralları belirleyebilecek, bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Anahtar Kavramlar E-insan kaynakları E-işe alma E-öğrenme İşgören self-servis sistemi Sanal ofis E-insan kaynaklarında etik İçindekiler E-İnsan Kaynaklarının Gelişimi E-İnsan Kaynaklarının İşletmeye Uyum Süreci E-İnsan Kaynaklarının Yararları ve Sınırlılıkları İşgören Self-Servisi E-İnsan Kaynakları İşlevleri Sanal Ofis E-İnsan Kaynaklarında Etik 2

7 E-İnsan Kaynakları GİRİŞ Bilgi ve web teknolojilerinin gelişiminin artması ile birlikte işletmeler bu hızlı değişime ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. İşletmelerin pek çok uygulamasında bilgi ve web teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Diğer bir deyişle bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin işte kullanılmasına e-iş süreçleri adı verilmiştir. İşletmelerde e-iş süreçlerinin kullanılmaya başlanması işletmelerin yönetim anlayışlarını da etkilemeye başlamıştır. Bu bağlamda son yıllarda işletmelerde en çok e-insan kaynakları kavramı gündeme gelmiştir. İşte bu ünitede de bu yeni ve önemli kavramlardan bahsedilmeye çalışılacaktır. Öncelikle e-insan kaynaklarının nasıl bir gelişim süreci gösterdiği, daha sonra sırasıyla e-insan kaynaklarının işletmeye uyum sürecinin nasıl olduğu, e-insan kaynaklarının yararları ve sınırlılıkları yer almıştır. Diğer konuda insan kaynaklarının en temel işgören veri işlerini kapsayan işgören self-servisinin ne olduğu açıklanmıştır. Daha sonraki konularda ise e-insan kaynakları işlevlerinden bahsedilmiştir. E-insan kaynakları işlevlerinden en önemlisi e-işe alma konusudur. E-işe alma, işletmelerin hem kurumsal web siteleri hem de dışarıdan online kariyer siteleri aracılığıyla olabilir. Diğer ele alınan insan kaynakları işlevleri ise e- performans değerlendirme ve e-öğrenme konusudur. E-performans değerlendirme konusunda işgörenlerin performanslarının teknoloji sayesinde daha hızlı ve kolay yapılabildiğinden bahsedilmiştir. İşgörenlerin kendi performanslarını izleyebilmeleri ve buna göre eksikliklerini görerek kendilerini geliştirmeleri söz konusu olabilmektedir. E-öğrenme sayesinde ise işgörenler istedikleri zaman ve yerde eğitim alabilmesi ile birlikte aynı zamanda e-öğrenme sayesinde maliyetlerle ilgili tasarruf da sağlanabilmektedir. Ünitede değinilen diğer önemli konulardan birisi de iş süreçlerinin etkisi ile sanal ofislerin yaygınlaşmasıdır. Sanal ofisin ne olduğu ve çalışma şekli ele alınmıştır. Ünitenin en son konusunda da e-insan kaynaklarında etiğin önemi ve kurallara değinilmektedir. İşletmelerde pek çok örneğine rastlamaya başladığımız e-insan kaynakları uygulamalarının çok hızlı arttığı görülmektedir. Bu durum, e-insan kaynaklarında etik sorunları da gündeme getirmekte ve e-insan kaynaklarının etik kurallara göre düzenlemelerinin yapılması gereği üzerinde durulmuştur. E-İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ 2000 li yıllardan itibaren bilgi ve web teknolojilerinin hızlı gelişimi teknoloji kullanımını artırmaya başlamış ve böylelikle dünya hızlı bir değişime uğramıştır (Fletcher, 2005, 14,18; Hawking ve diğerleri, 2004, 1017). Çok çeşitli elektronik araç hayatımızda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Müzik, televizyon, video ve hatta bir buzdolabının birlikte kullanımı düşünülüp, bir araya getirilip tek bir elden yönetilebilir hale geldiği örneklere dahi rastlamaya başladık. Söz gelişi cep telefonları buzdolaplarını kontrol etmek için kullanılır hale gelmiştir. Dünyanın tüm kütüphaneleri bizim kolayca erişip destek gördüğümüz kaynaklar olmuştur. (Hopkins ve Markham, 2003, 1-2). İşletmeler de bu gelişmelerden nasibini almış ve elektronik anlamında kullanılan ve e ile kısaltılan e-iş süreçlerini uygulamaya başlamışlardır (Şahin, 2007, 92-99; O Brien ve Marakas, 2008, 12-13; Güler, 2006, 19). İşletmeler internet, ağ ve diğer teknolojileri kullanarak mal alım ve satımını elektronik pazarda yapmaya başlamışlardır. E-ticaret işletmelerin ağlarını bilgi paylaşımında kullanmaya başlamasının ardından gelişmeye başlamıştır. E-ticaret ile birlikte hammadde, hizmet vb. alınması hem hızlı hem de ucuz olmuştur. Aynı zamanda tedarikçilerle ilişkilerin yapısı değişmiş, tedarik zinciri çok daha etkin 3

8 gerçekleşebilmiştir (Paauwe ve diğerleri, 2005, 4-5). Bilgi, para, kaynak ve hizmetlerin online olarak değiş tokuşu söz konusu olmuştur (Şahin, 2007, 92-99; O Brien ve Marakas, 2008, 12-13; Güler, 2006, 19). İşletmeler e-ticarette kullandıkları internete ek olarak, kendi yönetim ve işletmecilik faaliyetlerinde de intranet kullanırlar. İntranet, işletmelerin dışarıya kapalı özel ağlar oluşturarak interneti işletme içinde kullanmalarına verilen addır. İşletmeler internet ve intranet dışında ayrıca extranet de kullanırlar. Bu da işletmelerin dış çevrede yer alan bazı kurumlara kendi yerel ağlarına girebilmeleri için izin vermeleri anlamına gelir. İşletmelerde bahsedilen bu işlerin planlanması, organize edilmesi, çalışanların işe yöneltilmesi, koordineli çalışmalarının sağlanması ve işlerin denetlenmesine e-iş süreçlerinin yönetimi adı verilmektedir. İşletmeler e-iş süreçlerini yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri zorunluluğu hissederek teknolojiye uyumlu yeni işletme modelleri yaratmışlardır. İşletmenin tüm birimlerinin bilgileri elektronik olarak hızlı bir biçimde kullanılabilir hale gelmiştir (Şahin, 2007, 92-93). Bu gelişmelerle birlikte işletmede satış, pazarlama vb. pek çok süreç de değişmeye başlamıştır. Gelişmiş e-iş süreçleri örgütlerin hem kendi bölgelerinde hem de uluslararası alanda rekabetçi olmalarını sağlamaktadır. Uluslararası rekabet ve küreselleşme ile birlikte insan faktöründe pek çok değişikliğe gidilmiş ve yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle örgütler gelecekle ilgili stratejik hedeflerini ve uygulamalarını belirlerken insan kaynakları uygulamalarından daha verimli bir biçimde faydalanabilmek için e-iş süreçlerine yoğunlaşmaktadırlar. İnsan kaynakları hem küresel hem de yerel düzeyde işgörenlerin ve örgütün yeni sorumluluklarını da belirlemiştir. Söz gelişi insanlar çok farklı bölgelerden iş olanaklarına başvurabilmekte, işe alınma süreçlerine katılabilmektedirler (Gregeby, 2009; Paauwe ve diğerleri, 2005, 12). E-iş süreçlerinin insan kaynaklarında kullanımı da kısaca e-insan kaynakları olarak adlandırılmaktadır. (Güler, 2006, 19). E-insan kaynaklarının görevleri genel olarak şu şekilde belirtilebilir ( Sadykova, 2008, 34-37): 1. Bilgi yayımı. İşletmenin politikaları, işletmenin duyuruları, işletmenin haberleri, örgüt şeması, görevler ve sorumluluklar, faaliyet alanları, işgören listesi ve iletişim rehberi ile bilgilerin herkes tarafından görülmesinin sağlanması, verilerin birleştirilerek anlamlı hale getirilmesi. 2. İşgörenlerin demografik kişisel bilgileri, çalışma, program ve saatleri, çalıştığı bölümler, almış olduğu görev ve sorumluluklar, işe giriş tarihi, maaş artış ve primleri, sağlık kayıtları ve emeklilik durumları vb. bilgileri içeren işgörenlere ait bir veritabanının oluşturulması. 3. Temel insan kaynakları işlemlerinin gerçekleştirilmesi. İşletme içi dosya, evrak vb. belgelerin elektronik ortama aktarılması, kişisel bilgilerin yazılması, görev ve atamaların veritabanına aktarılması. 4. Karmaşık insan kaynakları işlemlerinin gerçekleştirilmesi. İşgörenlerle ilgili verilerin değiştirilmesi, görev ve sorumlulukların analiz edilerek geliştirilmesi, işe yeni başlayanların ve çalışanların iş süreçlerinin uyumu ve dengesinin sağlanması. 5. E-iş süreçlerinin bütüncül olarak kullanılması. Genel olarak bahsettiğimiz e-insan kaynakları görevlerine ünitenin ilerleyen konularında ayrıntılı şekilde değineceğiz. E-insan kaynaklarının gelişimine neden gerek duyulmuştur? İşletmelerde e-insan kaynaklarının gerçekleştirilmesi için işletmeye uyum sürecinin sağlanması gerekir. E-İNSAN KAYNAKLARININ İŞLETMEYE UYUM SÜRECİ E-insan kaynakları hem gelişimi sağlayacak örgütsel ortamı hazırlama, hem de işgörenlerin performanslarını geliştirme misyonunu üstlenmiştir. Diğer yandan işletmeler e-insan kaynaklarına dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır (Güler, 2006, 18). İşletmeler e-insan kaynaklarına uyum sürecinde ilk olarak işletmeye uygun yeni hedef ve politikalar oluşturmak ve buna göre işgörenlerin iş planlamasını yapmak durumundadırlar. (Hawking ve diğerleri, 2004, 1017). 4

9 Bir başka deyişle iş akışının, işin analizinin ve örgütün analizinin e-insan kaynakları ile ilişkilendirilmesi gerekir. Daha sonra ise örgütte işgörenlerin e-insan kaynakları ile ilgili performanslarının artırılması, ve eğitimler verilmesi gerekir. Ayrıca örgütte bu konu ile ilgili pek çok araştırma yapılarak eksikliklerin belirlenip yeni düzenlemeler yapılması ve e-insan kaynakları ile ilgili yeni yönetsel görevlerin geliştirilmesi uygun olacaktır. Söz gelişi e-insan kaynaklarında yeni etkinliklerin ne olduğu ve takvimi, kulanılacak yeni formlar ve hazırlanışı belirlenmelidir. Konu ile ilgili işgörenlerin bilgilendirilmesi için mesajlar atılması ve toplantılar yapılması gerekir (Davies ve Calderon, 2005, 32). Wright ve Dyer (2000) e-insan kaynaklarının uyumlaştırılması sürecinde birtakım ilkelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu ilkeleri şöyle sıralayabiliriz:(paauwe ve diğerleri, 2005, 6): 1. Bireysel özerklik, özgürlüğe özen gösterilerek ve kişisel hesap verilebilirliğin olabilmesine dikkat edilmelidir. 2. İnsan kaynakları politika ve uygulamaları ile örgütün vizyon ve değerleri bütünleştirilmelidir. 3. İşgörenlerin e-insan kaynakları ve değişen işletme stratejisini anlamaları için ikna edilmelerine ve eğitilmeleri gerekmektedir. İşletmelerde öğrenen örgüt kültür geliştirilerek öğrenme bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. 4. Örgüte ait olma, güven duyma, destek olma ve örgüte bağlılığı geliştirmek önemlidir. Bu yüzden işgörenlere karşı sorumlu, dürüst ve adil bir işletme olunmalıdır. 5. Herkese mutlaka çabalarının, emeğinin karşılığının verilmesi gerekir. E-insan kaynakları ile işletmelerde pek çok uygulama ilk defa yapılmaya başlanmıştır. E-insan kaynakları, insan kaynaklarının yönetiminde stratejik kararların daha kolay alınmasını sağlar. Alt kademedekilerin stratejik kararlara katılımları e-insan kaynakları ile sağlanmış olur (Hopkins ve Markham, 2003, 5-14). Şekil 1.1: E-insan kaynakları Kararı. Kaynak: Hopkins ve Markham, 2003, 48 den uyarlanmıştır. Buradan hareketle Şekil 1.1 de görüldüğü gibi e-insan kaynaklarının gerçekleştirilmesinde izlenenecek süreç şöyledir: İşletmeler öncelikle bulundukları yeri ve durumu iyi analiz etmelidir. İnsan kaynakları biriminin statüsünün ne olduğu, yakın zamandaki başarı ve başarısızlıklarının neler olduğunu ortaya koymalıdır. Örgütün nelerden etkilendiği, örgütte bu durumdan en fazla kimin kazanacağı belirlenmeli, örgütün felsefesi ortaya konmalı, insan kaynakları göstergelerinin neler olduğu ve işletmenin gittiği yön ortaya konulmalıdır. 5

10 İkinci olarak, e-insan kaynakları ile işletmeye ne kazandırılacağına karar verilir; işletmenin müşterilere çıktı olarak ulaştırması gereken değer önemlidir. Bu bağlamda insan kaynakları işletmelerdeki tüm faaliyetlerle birlikte işe koşulur.insan kaynakları bir zincir için gerekli yağ gibidir, daha etkili hareket etmeyi sağlar ve her linkin zincire bağlanmasını kolaylaştırır, böylelikle de verimlilik artar. Harcamaların nasıl azaltılacağı ve e-insan kaynakları ile kullanılan teknolojinin işletmeye ne katkı sağlayacağı vb. nin belirlenmesi de önemlidir. Üçüncü olarak sınırlılıkları belirlemek gerekir. E-insan kaynaklarının bu sınırlılıklardan etkilenmemesi ve yardımcı olunması için neler yapılması gerektiğine karar verilmesi. Son olarak da çözümleri ortaya koymak ve örnek bir işletme yaratmaya çalışmak gerekir. Öncelikle teknolojinin insan kaynakları uygulamaları üzerinde nasıl etkili olabileceği üzerinde durulmalı ve anlamaya çalışılmalıdır. Sonra ise işletme sürecinin neyi başarmaya çalıştığını ortaya koymak gerekir. Başarı ölçütü baştan ortaya konduğu zaman, başarı yolları da kendiliğinden belirlenmiş olur. Var olan sürecin otomizasyonunda da ne tür yetersizliklerin olduğunu ve bu yetersizlikleri gidermek için ne tür süreç değişikliklerine ihtiyaç olduğunu da belirlemek gerekir. Yeni süreçlerin insanları nasıl etkilediği ve olumsuzlukların neler olabileceğini, aynı zamanda gelecekte ne tür sorunlar çıkabileceğini de düşünmek ve önlemler almak gerekir. Örgütün gelecek yıllarda nerede olacağı ile ilgili bir yayılma veya daralmanın olup olmayacağı, işletmenin ne tür bölümlerinin değişmesi gerektiği gibi soruların da yanıtını bulmak gerekir ve böylelikle örnek bir işletme modeli yaratılmış olur (Hopkins ve Markham, 2003, 48-50, 68). Jones (1997), gelecekte e-insan kaynaklarının daha çok kullanılması ile birlikte insan kaynakları uzmanlarının görevlerinin şu şekilde değişeceğini belirtmişlerdir. (Akt.: Güler, 2006, 19-20): Gelecek bütünüyle dijital olacağından insan kaynakları uzmanları buna hem kendilerini hem de işletmeyi hazırlamalı, süreçleri tekrar tanımlamalı ve modernizasyonu sağlamalıdır. Rekabet için hızlı karar almak söz konusu olduğundan insan kaynakları uzmanları işletmenin hızlı kararlar almalarına yardımcı olmalıdırlar. İnsan kaynakları uzmanları işletmelerin rekabetinde fark yaratacak bigi işçilerini bulmak ve yetiştirmek zorundadır. Küreselleşmenin artması ile birlikte insan kaynakları uzmanları işgörenlerinin ve kendilerine aday olan işgörenlerin ihtiyaçlarına hizmet edebilecek olanakları sunmalıdır. E-insan kaynaklarının işletmeye uyumunun gerçekleşmesi ile birlikte işletmeler e-insan kaynaklarından pek çok yarar ve verim elde etmişlerdir. Ancak bazı sınırlılıkların da olması doğaldır. Şimdi ise bu yarar ve sınırlılıklar ise aşağıdaki konuda ele alınmıştır. edilmelidir? E-insan kaynaklarının gerçekleştirilmesinde ne tür ilkelere dikkat E-İNSAN KAYNAKLARININ YARARLARI VE SINIRLILIKLARI E- İnsan Kaynaklarının Yararları E- insan kaynaklarının en önemli yararı kalite ve hızın artmasının sağlanmasıdır. Çünkü var olan insan kaynakları işlevleri yavaştır, etkili değildir kağıt, evrak işlerinin takibi, yani bürokrasi çoktur (Biesalski, 2003). Şekilde görüldüğü gibi bir işgören insan kaynakları portalı sayesinde daha önce yöneticisi ile görüştüğü ve onay aldığı bir şey ister. Sistem otomatik olarak o isteği yöneticisine e-postayla iletir ve yönetici hemen yanıt verir. Eğer isteği kabul olursa kabul işgörene otomatik olarak gönderilir. İnsan kaynakları kayıtları ve bilgisi de güncellenir. Daha sonra da ilgili diğer birimin yöneticisine de gönderilir. Bu olay geleneksel sistemde ise çok fazla zaman almaktaydı. E-insan kaynakları ile daha hızlı öğrenilir, daha hızlı uygulanma, daha esnek olunur ve değişimlere daha kolay ayak uydurma söz konusudur. (Hopkins ve Markham, 2003, 79-81). 6

11 Şekil 1.2: E-İnsan Kaynaklarında Hızın Artma Zorunluluğu Kaynak: Hopkins ve Markham, 2003, 79 dan uyarlanmıştır. E-insan kaynakları uygulamalarında işgörenlerle ilgili bilgiler insan kaynakları bilgi sistemlerinde kayıt edilir. Bilgilerde değişiklik olduğunda ise eklemeler kolaylıkla yapılabilir. Belirli konuda farklı yerlerdeki pek çok işgören işbirliği yapmak üzere çeşitli toplantılarda bir araya gelirler ancak bazen işletmeler bu toplantıların çok zaman ve paraya mal olduğunu düşünerek işgörenlerini göndermek istemeyebilirler, ancak e-insan kaynakları ile insanlar mekan değişikliği yapmadan toplantılara katılabilme imkanına kavuşmuşlardır, bu da maliyetleri oldukça azaltmıştır. (Hopkins ve Markham, 2003, 50, 56-57). E-insan kaynaklarının başarılı operasyonları müşteri odaklı bir değişimi gerektirir. Başarılı e-insan kaynakları uzmanları işletmenin farklı bölümlerinin ne iş yaptığını iyi anlar ve yardımcı olur. E-insan kaynakları, insan kaynakları için zamanı etkili kullanmayı sağlar. E-insan kaynakları modern insan kaynakları örgütünün geliştirilmesi gereğinden hareketle örgütün teknolojiye uyumunun sağlanması, örgüt üyelerinin teknolojiyi daha fazla kullanmalarının sağlanması ve hatta aktif bir rol oynamaları üzerine çalışır. E-insan kaynakları sistemleri hem rutin yönetim ve veri girişi maliyetlerini hem de insan kaynakları maliyetlerini azaltabilmektedir. Ayrıca müşteriler için hizmetler de daha verimli hale gelmektedir (Gregeby, 2009). E- insan kaynaklarında e-işe alma için kullanılan sitelerde aynı zamanda reklam yapma olanağı daha kolaydır çünkü ulusal gazetelere ilan vermek çok pahalıdır. Ayrıca örgütsel prestij de çok daha kolay sağlanabilir. E-insan kaynakları ile gerçekleştirilmeye çalışılan bir durum da işgörenlerinin nerede olduklarının ve farklı amaçlar için ne yaptıklarının kaydının tutulmasıdır. E-insan kaynakları sayesinde çalışma saatleri kaydedilir. İşe gelmeyenler de yöneticinin masasından eş-zamanlı olarak kolay biçimde görülebilir. Bu da denetimde çok büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda bu durum işini iyi yapan işgörenlerin ödüllendirilmesini de sağlar, böylelikle motivasyonları artmış olur. (Hopkins ve Markham, 2003, 59-60). E-insan kaynakları ile örgütsel işbirliği ve öğrenme için de büyük bir potansiyel sağlanmaktadır. Eğitimle ilgili pek çok ağa ulaşmak ve yönlendirilmek oldukça kolaydır. Yine birbirlerinden de daha hızlı ve kolay pek çok konuyu öğrenebilirler. (Paauwe ve diğerleri, 2005, 6). E-insan kaynaklarının sayılan bu yararlarının yanında bazı olumsuzlukları ya da sınırlılıkları da bulunmaktadır. Şimdi de bunları ele alalım. E- İnsan Kaynaklarının Sınırlılıkları Yenilik, yeni şeyleri denemekten geçer. Ama bu yeni şeyler de zannettiğimiz ve ümit ettiğimiz gibi her zaman etkili olmayabilir. İnsanların çoğu başarısızlıkları başarılardan daha fazla konuşma eğilimindedirler. E-insan kaynakları da yeni fikirleri barındırır. Eğer başlangıçta yanlış giden bir durum olursa insanların teknoloji ile ilgili istek ve arzuları hemen azalabilir. Ayrıca örgütün değişime hazır olup olmaması önemlidir. Yani, e-insan kaynaklarına değişim için insanlar hazır mı? İnsanlar e-insan kaynakları yönetiminin anlamını anladı mı? vb. sorular için işgörenleri eğitmekte ve ikna etmekte sorunlar yaşanabilir. Günlük işletme faaliyetlerinin hemen hemen çoğunda e-iş süreçlerinin kullanılmasından dolayı e- insan kaynakları ile birlikte veritabanları ve sistemlerin sürekli güncellenmesi gerekir. Bu da bilgi 7

12 sistemlerinden iyi anlayan insan kaynakları uzmanları ile birlikte gerçekleşebilir. Bu yüzden e-insan kaynaklarında çalışacak kişilerin hem insan kaynaklarına hem de iyi bir bilgi sistemi bilgisine sahip olmaları gerekir. Ancak bu iki uzmanlık alanına sahip kişileri bulmak da hiç kolay değildir, bu yüzden olumsuzluklar yaşanabilmektedir. E-insan kaynakları yönetiminin işyükü oldukça fazladır ve sürekli geliştirilmek zorundadır. Bu durum da sürekli yatırımı gerektirmektedir. Bazen bu durum olumsuzluğa dönüşmekte ve insan kaynakları maliyet açısından diğer birimlerin maliyetleri ile aynı düzeye gelebilmektedir. Bu da yaşanabilen diğer bir olumsuzluktur. Ofisler bilgisayar destekli işler için tasarlanmış olsa ve işlerin pek çoğu buna uygun olsa da bazı kişiler için e-iş süreçlerini ve e-insan kaynaklarını kullanmak hiç kolay değildir. Çünkü teknolojiye çok yatkın olmayan, sevmeyen insan tipleri de olabilir. Ayrıca bazı engelli kişiler için e-insan kaynaklarını kullanmak oldukça zor ya da imkansızdır. Bu yüzden engelliler için de uygun arayüzler tasarlanmalıdır. Söz gelişi fiziksel engelliler bilgisayar kulanırken fare kullanamayabilir. Buna uygun tasarım yapılması gerekir. Görme engelliler için de sesli arayüz tasarlanmalıdır. Yani tüm işgörenler için e-insan kaynaklarına girişi kolaylaştırmak gerekmektedir ve bu da pek kolay değildir. Teknik olarak e-iş süreçlerine web-girişi world wide web standartlarında kullanılmadığında da pek çok sorun çıkabilir, yetersizlikler olabilir. Ayrıca var olan donanım ve yazılımın sisteme nasıl uyum sağlayacağı sorusu önemlidir. Donanım açısından bakılınca network için işlevsel mi değil mi bunu berlirlemek gerekir. Eğer işlevsel olmayan gelişigüzel bir donanım alınırsa çalışmalarda olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. Bilgi güvenliği düşünülmesi gereken önemli bir sınırlılıktır. Eğer işletme sisteme giriş için virüs korumayı gerçekleştirmezse sistem çökebilir, bilgiler yok olabilir. Ayrıca güvenlik iyi sağlanamazsa, internete erişim ile bilgisayar korsanları işletmenin pek çok bilgisini ele geçirebilir. Bu açıdan da çok güvenli sistemleri sürekli güncellemek, kontrolleri artırmak gerekir. Bazı insanlar bilgi işçileridir. Etkililikleri de neyi bildikleri ve bilgiyi nasıl kullandıklarına bağlıdır. Bilginin erişebilir olması için pratik yollar bulunamazsa pek çok sıkıntı yaşanabilmektedir. İnsan kaynakları birimi işgörenlerin gizli bilgilerini de bünyesinde barındırır. Bu yüzden e-insan kaynaklarında bireylerin kendi bilgileri dışında diğerlerinin bilgilerini görmemeleri gerekir. Sistemin buna göre tasarlanması gerekir. Ayrıca insanlar kendi bilgilerine ulaşmak için de bilgisayarda çok fazla dosyaya girerek bu dosyaları aramak istemezler. Yani ihtiyaçlarından daha fazla bilgiyi aynı anda görmek istemezler. İşgörenlerin istedikleri bilgiye kısa sürede ulaşamaması çok büyük vakit kaybına ve işgörenlerin gerginleşmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden düzenlemeler yapılırken bu duruma dikkat edilmelidir. İnsan kaynakları biriminin geleneksel insanları sosyalleştirme görevi de, e-iş süreçlerinden etkilenir. Yüz-yüze iletişimin azalması işgörenler arasında sosyalleşmeyi engeller. İşgörenler örgütü daha az insani görür. İnsan kaynakları işgörenleri, insan kaynakları süreçlerindeki değişikliklerden etkilenir. Zaman alıcı görevlerin otomasyonu insan kaynakları biriminde uzun dönemde personel azaltılmasına neden olacaktır. Bu endişeyle insan kaynakları uzmanları işlerini sürdürürlerken sürekli bu kaygıyı yaşadıklarından motivasyonları azalabilir. Bu durumu engellemek için insan kaynakları işgörenlerinin yeni görevlere oryantasyonunun sağlanması gerekir (Hopkins ve Markham, 2003, 21-25; 66-67). İnsan kaynakları yönetimi bilgilendirilmiş kararlar için sosyal network haritası yazılımları kullanır. Yazılımların, e-insan kaynakları süreçleri için anlamlı bir bilgi sağlayıp sağlayamadığı önemlidir. İnsan kaynakları yönetimi süreçlerinde kullanımı kolay network harita yazılımı kullanılamadığında pek çok sorun yaşanabilir (Bhattacharya ve Huntley, 2005, 81). Görüldüğü üzere etkin ve verimli kullanılamayan e-insan kaynakları bir işletme için çok büyük sorun hale de gelebilir. O yüzden e-insan kaynakları çok dikkatli bir biçimde ele alınmalıdır. E-insan kaynaklarının geleneksel sistemlere göre en önemli yararının ne olduğunu nedeniyle birlikte söyler misiniz? 8

13 İnsan kaynaklarında en önemli görevlerden birisi işgörenlerle ilgili kayıtların tutulması ve verilerin girilmesidir. İlerleyen konuda bu önemli konudan bahsedilecektir. E-insan kaynaklarında kayıtların kaydedilmesine işgören self-servisi adı verilmektedir. Aşağıda işgören self-servis ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz. İŞGÖREN SELF-SERVİSİ Literatürde insan kaynakları verilerinin oluşturulmasına işgören self servisi adı verilir. İşgören self-servisi en fazla rağbet gören e-insan kaynakları dağıtımı şeklidir (Paauwe ve diğerleri, 2005, 11). İşgörenlere bilginin aktarılmasını sağlar. Zaman ve çabanın dikkate değer miktarı, bilgilerin kağıda basılması ve dosyalanmasında harcanır. Oysaki e-insan kaynakları ile bu durum ortadan kalkar, pek çok prosedürün gerçekleştirilmesi daha kolay olur (Hopkins ve Markham, 2003, 65). Hamerman (2002) işgören self servisi nin yöneticiler ve işgörenler arasında iletişimi sağladığı ve işbirliğini kuvvetlendirdiğini belirtmiştir (Hawking ve diğerleri, 2004, 1019). İşgören self servisi işgörenlere bilgileri kişisel olarak kullanma, kendi bilgilerini yönetme olanağı verir (Stein ve Hawking, 2005, 108; (Lee, 2005, 95). İşgörenler kendileri ile ilgili olan bölümlerde bilgilerini online olarak değiştirebilirler. İşgören kendisi ile ilgili söz gelişi ev adresi, telefonu, banka detayları, vergileri, aldığı eğitimleri gibi bilgileri girebilir. Sistemde aynı zamanda işgörenlerin iş için yaptıkları seyahatlerin harcamaları vb. de görülebilir. Bazı örgütlerde bireyler veri tabanlarına giriş yaparak anında görüş de bildirebilirler (Davies ve Calderon, 2005, 36-37). İşgören bir tuşa basarak kendisi ile ilgili farklı veritabanlarında yer alan bilgileri de çağırabilir.veritabanının bütünleştirilmesinde işgörenler hakkında farklı kaynaklardan bilgiyi bir araya getirme söz konusudur (Hopkins ve Markham, 2003, 83-87). İnsan kaynakları işgören self-servisi, doğru zamanda bilgi girişini sağlar. İşgörenler, işgören selfservis sistemini alacakları eğitimleri seçmek için de kullanırlar. Web sitesinde bir eğitim takvimi yer alabilir. İşgörenler bu eğitimlere tek tek takvimden bakarak kendilerinin eğitime katılabilmeleri için boş bir zaman olup olmadığını değerlendirebilir ve seçim yapabilirler. İşgören self servisi yöneticilerin rolünü de değiştirmektedir, yöneticiler de işgörenlerin kaydettikleri bilgilere giriş yaparak bilgileri kontrol ederler, iş akışını takip ederler ya da insan kaynakları biriminden bir uzmanla etkileşime geçebilirler. Yöneticilerin onay vermeleri tek bir tuşa bağlıdır, bunun sonucunda onay e-postası yollayabilirler. Bir başvurunun işi bittiğinde sistem otomatik olarak onu siler. Eğer yönetici en son başvuruya onay verecek kişi değilse, onay, bir üst yöneticiye e-posta ile gönderilir. (Stein ve Hawking, 2005, ). Yöneticiler, ayrıca sistemden gerektiğinde raporları da alabilirler. Ancak bu sistem de bazı problemlere de yol olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Çünkü teknolojiler de sonuçta insanlara bağlıdır. Kendi kendilerine işlem yapamazlar. Söz gelişi bir işgören bir başvuru gönderdiğinde konu ile ilgili yönetici uzakta olduğu zaman sistemdeki kayıt kilitlenebilir. Ancak yönetici gelip de giriş yaptığı zaman kilit kalkar, kilit başkası tarafından açılamaz (Hawking ve diğerleri, 2004, 1024; Biesalski, 2003; Uçan ve Teksen, 2005, 349). Diğer taraftan insan kaynakları sistemlerindeki maliyet ise işgören self-servis sistemi sayesinde % 40 dan %16 ya inmiştir (Stein ve Hawking, 2005, 110). Bu anlamda kullanım oldukça gereklidir. İşgören self servisinde internet (şirket içi) ve intranetin (şirket dışı) birlikte kullanımı söz konusudur (Biesalski, 2003). Buna ek olarak verilerin ve bilgilerin e-insan kaynaklarında yer alması sürecinde, işgörenlerin kayıtları sisteme girilirken, bilgilerin çok fazla olması nedeniyle çok fazla sorunla karşılaşılarak teknik karmaşıklık yaşanabilir. Bu yüzden sistem kurulurken zaman da çok önemlidir. İlk e- insan kaynaklarına geçiş sürecinde hazır yazılım satın alınarak üzerinde değişikliklerin yapılması, işletmenin sistemi en baştan kendisinin yapmasından daha az maliyetli ve daha az zaman alıcıdır. Ancak sürekli bu hazır paketlerin kullanılması da bir süre sonra daha da maliyetli hale gelecektir. Bu yüzden bir süre sonra organizasyonun ihtiyaçlarına cevap veremeyecek şekilde sınırlı kalıp gereksiz yere para harcanmış olunmaktadır. İşletmeler kendi ihtiyaçlarına uygun özel paket programlarının oluşturulmasına çalışmalıdır. Verileri sadece insan kaynakları yönetiminde bir ya da iki kişi gizlilik içinde girmelidir. Herkesin bilgileri öğrenmesi doğru değildir. Ancak yükleme yapılırken orijinal dosyaların da saklanması gerekir. Yoksa teknik bir sorun (virüs, sistem çökmesi vb.) olması durumunda bu dosyaların tamamı yok olabilir (Uçan ve Teksen, 2005, 348). 9

14 E-insan kaynakları uygulamaları PC, MC ve UNIX sistemlerde arayüz olarak tasarlanır (Hopkins ve Markham, 2003, 4). XML de intranette dökümanlara girilmeyi sağlayan bir dildir. Adobe Acrobat ile işletmede pek çok dokümanın indirilmesi ve çıktısının alınması da söz konusudur (Hopkins ve Markham, 2003, 18). İlerleyen ünitede e-insan kaynakları işlevlerinin nasıl gerçekleştirildiğini ele alacağız. Böylece e-insan kaynaklarını tam anlamıyla anlamış olacağız. E-İNSAN KAYNAKLARI İŞLEVLERİ E-insan kaynakları işe işgörenlerin alınması, eğitimi, performans değerlendirme, ücretlendirilmesi, ödül verilmesi, işgörenlerin korunması ile işletmenin endüstri ilişkileri vb. işlevler ile gerçekleştirilmeye çalışılır (Sadullah, 2008, 10-12). E-insan kaynakları uygulamalarının kullanıldığı insan kaynakları işlevleri de çoğunlukla e-işe alma, e-öğrenme, e-performans değerlendirme işlevleri olduğu için aşağıda bu konulara ayrıntılı olarak yer verilmiştir: E-İşe Alma İşgörenlerin işe alınma sürecinin ilk aşaması planlamadır. Bu aşamada örgütte hangi pozisyonlara kimlerin seçileceğine karar verilir. Planlama, örgüt için insan kaynağının nasıl gelişeceğini belirlemeyi amaçlar. Planlama işlevinin gerçekleştirilmesi diğer işlevlerin de gerçekleştirilmesini sağlar. Söz gelişi planlama işlevi, örgütün gelecek üç yılda her yıl 15 yönetici adayını alması gerektiğini belirlediyse, işe alma işlevi de bu ihtiyacı karşılayacak yöntemleri belirler. Aday grubu ve havuzu oluşturularak işletmenin ihtiyacı buradan karşılanmaya çalışılır, yani işletmeye uygun işgörenler alınmaya çalışılır. Bu süreçte öncelikle başvurular kabul edilir ve ik görüşme gerçekleştirilir, başvuru formu doldurtulur, sınav veya test uygulanabilir, işe alma görüşmesi yapılır, adayın geçmişi ve referansları incelenir, sağlık muayenesi ve diğer işlemler yapılır, işe alma kararı ve iş teklifi verilir (Acar, 2008, 101, 151; Sadullah, 2008, 10-12). E-işe alma işlevi de bahsettiğimiz işe-alma işlerinin elektronik ortama taşınmasıdır. Bir örgüt, piyasadaki değişiklikler için yeni rolleri gerçekleştirmeye karar verdiği zaman, bu uğurda örgütün hangi yeterliklere ihtiyacı olduğunu tanımlaması gerekir. Bunun için öncelikle işletmede bu tür yeterliği olan insanların olup olmadığına bakılır. Eğer örgütte yok ise örgütler örgüt dışında kendilerine ihtiyacı olan yeterlikte insanı bulabilirler. E-insan kaynakları sistemleri nitelikleri yüksek olan adayları örgüte çekmek için uğraşırlar (Hopkins ve Markham, 2003, 16). Pek çok işletme e-işe alma çözümlerini sadece dışarıdan işe eleman alma için değil aynı zamanda işte halen çalışmakta olan işgörenler için de kullanır. Yeni e-işe alma sistemleri işverenler için yetenek ve özellikler havuzunu genişletir (Fletcher, 2005,19). Bu sistem; geniş havuzda yer alan adayların en hızlı biçimde iş bulmalarını sağlayan bir sistemdir. E-işe alma araçları adayları, hızlı bir biçimde anlamayı ve bulmayı sağlar ve aynı zamanda da ekonomiktir. Forrester in yaptığı bir araştırmada iş için internetten bir kişiyi bulmak 183 Amerikan dolarına mal olurken, geleneksel yöntemlerle (gazete veya dergilerde yer alması) bir kişi bulmak 1383 Amerikan dolarına mal olmaktadır (Lee, 2005, 87-88). E-işe almada online iş ilanları, online görüşmeler, online testler vb. uygulamalar kullanılır. Online ilanlarda boş iş pozisyonları görülebileceği gibi aynı zamanda iş tanımı, kurumun kültürü ve kimliği hakkındaki bilgiler ve kurumda işgörenlere tanınan haklar da yer alabilir (Öksüz, 2008, 268, 274). E-işe alma sırasıyla şu aşamalardan oluşur: İhtiyaçların tanımlanması, iş veritabanı aracılığıyla iş talebinin onaylanması, internette işin tanımlanması, iş arayanlar tarafından veritabanında arama yapılması, webte değerlendirmenin yapılması, başvurular tarafından başvuru veritabanına ekleme yapılması, aday seçimi için veritabanının online araştırılması, özgeçmiş değerlendirilmesinin yapılması, online görüşme yapılması, iş verme öncesinde online veriler üzerinde çalışılması, iş teklifinde bulunulması ve anlaşmaların yapılması (Lee, 2005, 87-88; Stone ve diğerleri, 2005, 22). Ancak her aşamada her işletme için geçerli olmayabilir. Diğer taraftan işletme içinde kullanılan intranette açık iş pozisyonlarının işgörenlere duyurulması veya postalamaların yapılması işgörenlerin memnuniyetlerini ve bağlılıklarını artırır. Ancak, işgörenlerin bir kısmı işe alma sistemlerinin kullanılmasının insani ve esnek olmayan bir taraf olduğunu belirtmişler ve bunun kendilerini olumsuz etkileyebildiğini söylemişlerdir. Aynı zamanda, bazı insanların bilgisayarı iyi kullanamadığı için başvuruyu online olarak yapamayacağı da düşünülmelidir. Bu da diğer bir olumsuz 10

15 taraftır. İş görenler E-işe almada da bilgisayar sistemlerinin özel hayatın gizliliğini tehdit ettiğini düşünerek kaygılanmaktadırlar. Diğer yaşanan bir sıkıntı da online yetenek testleri ve kişilik değerlendirme testlerinin sonucuna daha az güvenilebilir olması ile ilgilidir çünkü adayların testleri çoğu zaman onlar gözetlenmeden yapılmaktadır. Bu yüzden dürüst davranıp davranmadıkları, başkasından yardım alıp almadıkları da kesin değildir. Bu durumu engellemek için pek çok işletme testler esnasında adayları izleyen bazı araçlar kullanmaktadır (Stone ve diğerleri, 2005, 23-24). Bu tartışmalarla birlikte e-işe alma ile ilgili ilkeler ise şu şekilde özetlenebilir (Stone ve diğerleri, 2005, 48-49). Tanınmış işletmeler tanınmamışlara göre e-işe alma sistemlerinden daha çok fayda sağlarlar. Çünkü tanınmış işletmelerin web sitelerini daha çok kişi ve aday inceler. E-işe alma, adaylar için tek bir araç olmamalıdır. Ayrıca geleneksel sistemlerle birlikte kullanıldığında faydasının arttığı belirtilmektedir. İşletmeler özellikle çok sayıda adaya aynı anda işe almak istediklerinde ve daha yüksek nitelikteki adayları bulmaları gerektiğinde e-işe alma sistemlerinden daha çok fayda sağlamaktadırlar. E-işe alma sistemleri adayların tümü tarafından tercih edilmeyebilir. Bu yüzden alternatifler de olmalı, diğer işe alma teknik ve araçları birlikte kullanılmalıdır. İşletmelerin web siteleri, iş arayan adayların farketmesini kolaylaştıracak bir şekilde tasarlanmalıdır. İşletmeler, iş analizini temel alan geçerli ve güvenilir online ekran sistemleri kullanmalıdır. Adaylara, e-işe alma sayesinde o işle ilgili gerçek eş zamanlı bir önizleme gerçekleştirilmeli ve ayrıca işyerinden gerçek sesli etkileşimler de sağlamalıdır. İşletmeler, e-işe alma sistemleri ile adaylara işletmelerin çalışma avantajları ile ilgili bilgi de vermelidir. İşletmeler, yeni işgörenlere işletme değerlerini öğretmek, oryantasyon yapmak için de web sistemlerini kullanmalı, webde işletmeyi sanal olarak tanıtmalıdır. İşletmeler, adayların başvurularını gizli tutabilecek bir e-işe alma sistemi de tasarlamalı, aynı zamanda onların verilerini korumalı, bilgileri açıklamamalı ve diğer insanların sisteme girerek bilgileri görmelerini ve değişiklik yapmalarını engelleyebilmelidir. E-işe alma sistemleri kültürel farklılıklar ve özel durumlar (engelli olma durumu vb.) da düşünülerek tasarlanmalıdır. Araştırmalar genç, iyi eğitimli ve bilgisayar kullanma yeterliliği iyi olan ve aynı zamanda çoğunlukla erkek adayların e-işe alma sistemlerini daha çok ve iyi kullandıklarını göstermektedir. Kişisel özellikler de e-işe alma sistemlerinin kullanımını etkileyen bir başka faktördür. Araştırmalar özellikle bilgisayar kaygısı olan insanların ve bilgisayar yeterliliği az olan insanları e-işe alma sistemlerini daha az kullandıklarını göstermektedir. Örgütler tüm eğitim düzeylerinde, bilgisayar kaygısı olan veya bilgisayarı iyi kullanamayan adayların da kullanabileceği esnek bir e-işe alma sistemi tasarlamalıdır. Ama bazı araştırmalara göre ise bunun bir farklılık yaratmadığı, bilgisayardan pek hoşlanmayan ve anlamayan insanların da internetle rahatlıkla iş bulabildikleri sonucuna dikkat çekilmiştir (Stone ve diğerleri, 2005, 30-49). E-işe alma sistemlerine giriş kolaylaştırılmalıdır. E-işe alma sisteminden önce geleneksel sistemde hem adaylar hem de işletme tamamlanması gereken tarihlerle ilgili pek çok sorunla karşılaşmaktaydı. Bunlar artık sistemde daha rahat takip edilmeye başlanmıştır. E-işe alma ile adaylar hem başvuruyu kolay yapabilme hem de başvuru sürecini rahatlıkla takip edebilmeye başlayabilmişlerdir. İşe işgören alma ile ilgili erişim kolaylığını sağlayan pek çok kanal vardır. Test merkezleri ile e-işe alma yapılmaya çalışılmaktadır. Başvuru yapan aday webde yer alan bu merkezlerden değerlendirmelerini görür. Adaylar ayrıca online kariyer sitelerine başvurur. Kendilerine sorulan sorulara etkileşimli olarak sesli veya yazılı yanıt verebilir. Ya da web sitesinde ilgili yerdeki teste istediği yerde ve zamanda girerek test olabilir. Bunların dışında işletmeye giderek testini gözetim altında olur. Sözü edilen seçenekler, işletmenin alacağı elemanın eğitim durumuna, çalışılacak pozisyona, içeriğe ve tasarıma göre değişebilir. Pek çok 11

16 erişimi sağlayan kanal örgüte ve adaylara oldukça esneklik sağlamaktadır (Kehoe ve diğerleri, 2005). E-işe alma yönteminde testlerin kağıtta değerlendirilmesinden daha farklı ve riskli bir yöntem kullanıldığı için güvenliğe çok dikkat edilmelidir. Bilgisayarda hataları ve yanlış girişleri ispat etmek pek kolay olmayabilir. Ancak webde de işler biraz daha kolaylaşmaya başlayarak standartlar oluşturulmaya başlanmıştır. E-işe alma yöntemleri ile ilgili endüstriyel ilişkiler ve örgütsel psikoloji ilkeleri de oluşturulmaktadır. Webde en önemli sorunlardan birisi webte güvenliğin sağlanıp sağlanamadığıdır.burada herkes için adil ve güvenli bir değerlendirmeyi sağlamak gerekir. Teknoloji ile işe alma sürecinin standartlaştırılması örgüt için oldukça önemlidir. (Stone ve diğerleri, 2005, 48-49). E-işe almada veri yönetiminin etkin olması gerekir. Geleneksel değerlendirmeler teknolojiye çok az gereksinim duyar. Çoğu kelimelerden, cümlelerden oluşan dökümanlardır. E- değerlendirmeler ise pek çok karmaşık tekniğin bir arada kullanılmasını gerektirir. Kalite güveni, kontrolü sağlanmaya ve raporlama gerçekleştirilmeye çalışılır. Hangi arayüz kullanılırsa kullanılsın, e-değerlendirmeler sunucularda saklanır ve kopyalanır. Ancak adayın her verisi analiz için yeterli değildir. Bu yüzden programlar önce verileri anlaşılır hale getirir, yeniden yapılandırır ve sonra da analiz ederler. (Kehoe ve diğerleri, 2005). E-işe almada adaylar varsa hem işletmelerin kurumsal insan kaynakları web sitelerine hem de online kariyer sitelerine başvururlar. Şimdiki konuda her ikisinin de rolü açıklanmaktadır. İşletmelerin Kurumsal İnsan Kaynakları Web Siteleri İşletmelerin kurumsal web siteleri e-işe alma çalışmalarında etkin olarak kullanılır. İşletmeler istedikleri elemana ulaşmayı isterler. İş arayanlar işletmenin web sitesinde işletmenin nasıl bir kurum olduğu ile ilgili bilgi edinirler. İşletmenin politikası ve değerleri ile kültürü hakkında da bilgi sahibi olunabilmektedir. İş ilanlarının işletmenin web sitesinde yayınlanmaları ile birlikte daha fazla sayıda nitelikli eleman işletmeye çekilebilir. Ayrıca sitede online başvuru yapma olanağının sağlanması da başvuruların hızlı yapılmasını sağlar. E-işe almayı tasarlarken şu sorulara yanıt vermek gerekmektedir: Web sitesinin özellikleri etkileyici mi, kullanımı kolay mı? Sistemlerin geçerlik ve güvenirlikleri nasıldır? Adaylar için işle ilgili gerçek bir önizleme yaratıyor mu? Araştırmalarda iş arayan adayların özellikle niteliği yüksek ve kolay arama yapabilen sistemleri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum adayların aynı zamanda örgüte karşı olumlu tutum geliştirmelerini de sağlar.(stone ve diğerleri, 2005, 48-49). Öksüz (2008) tarafından yapılan bir araştırmada Capital dergisinin sıralamasında ilk 20 ye giren tarafından 20 işletmenin kurumsal web siteleri iş alımları, web sitelerinin şekli, içerik ve fonksiyon özellikleri açısından incelendiği belirtilmiştir. (Öksüz, 2008, 268). Coopers&Lybrand işletmesi işe başvuranların ilk elemelerini online yapmaktadır. Adaylarla önce ön görüşme yapar. Ayrıca her adayın bir şifresi vardır, online olarak bazı testleri bazen de kişilik testlerini adaylara uygularlar. Web siteleri bilgi vermek, adaylarla ilgili bilgi toplamak ve de başvuruları elemek için kullanılır (Öksüz, 2008, 274). E-işe alma yöntemlerini en iyi biçimde anlamak için işe alma kaynaklarını da anlamak gerekir te Fortune 100 işletmelerinin insan kaynakları kurumsal web sitelerinin e-işe alma özellikleri açısından bir içerik analizi yapılmıştır. 33 özellik belirlenmiş ve 4 maddede kategorilendirilmiştir. Bu kategoriler; işe yerleştirme yöntemleri, iş arama araçları, iş başvuru araçları ve işletme bilgisi ve örgütsel özeliklerdir. Fortune 100 işletmeleri 2 gruba ayrılmıştır. Birinci grup sıralamada ilk 1-50 ye girenler, ikinci grup ise sıralamada arasında yer alan işletmelerdir. Sonuçlar Tablo 1.1 de gösterilmiştir (Lee, 2005, 95): 12

17 Tablo 1.1: İşletmelerin Kurumsal İnsan Kaynakları Web Sitelerinin Analiz Edilmesi Kategori Özellik Fortune 1-50 Fortune Toplam E-İşe Alma İşletme kurumsal web sitesi olan İşletme kurumsal web sitesi olmayan Kurumsal web sitesinden hyperlink le online kariyer sitesine bağlantı Online kariyer sitelerinin kullanımı Hotjobs Monster Careerbuilder İş Arama Araçları İş Arama Motoru-Kategorileri Yer Çeşit/Tür (Kısmi Zamanlı/Tam Zamanlı) Deneyim Düzeyi İş İlanları İş Başvuru Araçları Online özgeçmiş kabul etme Profil güncelleme İş havuzu Online Kariyer Siteleri E-posta başvurusu Düzenli başvurulara posta yollama Faks başvurusu Online görüşme araçları İşletme Özellikleri Bilgisi Ödül ve avantajlar Güvenlik ve özel hayatın korunması Politika İş ortamı Farklılıklar Değer ve vizyon Kariyer danışma Sıkça sorulan sorular İşgören referans mektubu Eğitim Görüşme soruları Kaynak: Lee, 2005, 95 ten uyarlanmıştır. Tabloda her işletmenin kurumsal insan kaynakları web sitesi e-işe alma açısından da incelenmiş, web sitesinin arama motorlarında yer alıp almadığına bakılmıştır (Lee, 2005, 95-98): Fortune 100 işletmelerinin tümü en az bir e-işe alma yöntemi kullanmaktadır. En çok kullanılan e-işe alma yöntemi olarak kendi kurumsal insan kaynakları web siteleri kullanılmaktadır (94 ü). Aynı araştırma 2002 de 500 global işletme için de yapılmış ve onların da % 90 ının e-işe alma ile ilgili kurumsal insan kaynakları web sitelerinin olduğu belirlenmiştir. Fortune 100 araştırmasında 94 işletmenin 72 si kendi kurumsal insan kaynakları web sitelerinde işe eleman almak üzere fırsatlar sunmuştur. Bu işletmeler genel kurum web sitelerinde hyperlinklerle, iş arayanlar için e-işe almaya yönlendirme yapmışlar ve detaylı bilgi vermişlerdir. İş arayanların bazıları kurumsal insan kaynakları web sitelerini tercih ederken bazıları da online kariyer web sitelerine yönlendirilmişlerdir. 13

18 İkinci kategoride kurumsal insan kaynakları web sitelerinin, arama motorlarında yer alıp almadıklarına bakılmıştır. 96 işletme arama motorunda yer almaktadır. Bunlardan 74 ü kategori ve özellikler arama motorunda, 25 i iş türü, 17 si de deneyim türünde yer almaktadır. 13 site ise arama motorunda aynı zamanda iş ilanları da sunmaktadır. Fortune 1-50 işletmeleri, e göre daha geniş bir şekilde arama motorlarında yer almaktadır. Üçüncü kategori iş başvurusu araçlarıdır. Özgeçmişi, online formlar ve standart özgeçmiş hazırlayıcılarla doğrudan veritabanında ilgili yere girilmesini isteyen işletmelerin sayısı 83 tür. Bu sistemde özgeçmişler otomatik olarak ilgili yöneticiye incelenmesi için yollanmaktadır. 51 işletme tekrar güncellenmeye olanak tanır. 36 işletme iş havuzlarını, 31 işletme ise online kariyer sitelerini kullanmaktadır. Bazı işletmeler de iş başvurularını faks ve e-postayla kesinlikle kabul etmez. Çünkü verinin transferi hem zor hem de maliyetlidir. Ancak işletmelerin bazıları tümünü birden kullanırlar. Şaşırtıcı olan bir sonuç da sadece 5 işletmenin online görüşme araçlarını kullanmasıdır. Dördüncü kategori ise işletme özellikleri ile ilgilidir. İş araması esnasında iş arayanlar işletme ile ilgili daha az bilgi olduğunu fark etmektedirler. 100 işletmenin 76 sında işletmedeki ödüllerle ilgili bilgi vardır. İş arayanlar için güvenlik ve özel hayatın korunması da önemli bir konudur işletmelerin 39 u, işletmelerinin de 26 sı kendi web sitelerinde bu konu ile ilgili bilgi vermektedirler. Diğer ilgilendikleri konular ise, iş ortamı, ayrımcılıkla ilgili özel koşullar, işletme vizyonu kariyer danışma ile ilgili bilgiler, işgören referans mektubu, eğitim ve görüşme sonuçlarıdır. Öksüz (2008, ) de Türkiye de yaptığı benzer bir araştırmada Capital dergisinin ilk 20 ye giren (ilk 20 de 23 işletme açıklanmıştır) işletmelerin kurumsal web sitelerinin işe alım sürecinde nasıl kullanıldığını ortaya koymuştur. Sadece bir işletmenin kendine ait insan kaynakları web sitesi yoktur. Diğerlerinin ise vardır. Sadece bu işletme araştırma dışında kalmış ve toplam 22 işletmenin insan kaynakları web siteleri incelenmiştir. Çok uluslu işletmelerin ise sadece Türkiye deki web siteleri incelenmiştir. Araştırma süresi sadece belirlenen bir ayı kapsamaktadır. İşletmelerin büyük bir bölümünün insan kaynakları web sitesinde fotoğraf ve resimleri yer almaktadır ve renklidir. 18 işletmede animasyonlar da vardır. 3 işletmede ise video da yer alır. 16 işletme işgörenlerinin maaş ve faydaları ile ilgili bilgi vermektedir. (ikramiye, mesai ücreti, ödül vb.).bu işletmelerden 19 u işletmenin kültürü ve değeri hakkında bilgi vermektedir. Yine 19 unda işgörenlerin eğitimi ve kariyer gelişimleri ile ilgili bilgi verildiği, terfi olanaklarından bahsedildiği görülmektedir.14 ü işgörenlerin sorumluluklarının neler olduğunu açıklamıştır. 18 i işgücünün özelliklerinin neler olduğunu belirtmiştir. 12 si işgörenlerin özel hayatı ve iş hayatını dengeleme ile ilgili mesaj vermiş ve işgörenlerin sosyal hayatı ile ilgili etkinliklere de yer vermişlerdir. 7 sinde herkese eşit davranıldığından söz edilmiştir. 6 sında çalışanların kurum ve çalışma ortamı hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir. 17 si işgörenlerin özellikleri hakkında bilgi vermiştir. 6 sı ise kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili bilgi vermiştir. İşletmelerin tamamı adaylara online başvuru olanağı tanımıştır. Ancak sadece e-posta kullanmaları yeterli değildir. Bunun yanında bazıları sadece online başvuru formunu kabul etmektedirler. Bazıları da hem online başvuru formunu hem de e-postayı kabul etmektedirler. 15 işletme ise başvuruların değerlendirme sonucuna ilişkin geribildirim vermektedir. Bu işletmeler online görüşme ve testlerin verimliliği daha da artıracağını ve maliyetlerin düştüğünü belirtmişlerdir. Aşağıdaki şekilde ise bir e-işe alma süreci akış şemasındaki değerlendirme aşamaları, kararlar ve sonuçlar gösterilmiştir. E-işe alma sürecide gösterilmiştir. Adayın, test yöneticisinin, işe alma uzmanının, bilgi teknolojileri yöneticisinin ve insan kaynakları yöneticisinin görevleri vardır. Süreçte zaten otomatik bilgi akışı bulunmaktadır. İşletmelerin test ve sonuçlara girişini sınırlayan bazı kurallar konulmuştur. Özellikle kişisel ve gizli olan bilgilere herkesin girmesi engellenmiştir. Adaylar ve insan kaynakları uzmanları monitörden test sonuçları ve diğer istedikleri bilgilere ulaşılabilir. Bulgular üzerinde skorlama yapmak kolaydır ve hata payı da oldukça azdır. Değerlendirme çok kolay yapılabilir, hatta diğer test sonuçları ile birlikte de karşılaştırma yapılır. Şekilde de görüldüğü gibi adaylardan sisteme özgeçmiş koymaları, işle ilgili istenen bazı sorulara yanıt vermeleri, çalışma tutumları ile ilgili testleri yapmaları, telefon kullanılarak bazı testleri yapmaları istenebilir. Diğer aşamada da her bir testin sonucu insan kaynakları yöneticisine otomatik olarak gider. Bu sonucu daha sonra diğer görüşme ve testler izler (Kehoe ve diğerleri, 2005, s ). 14

19 Aday(X) iflletmenin web sayfas n ziyaret eder ve özgeçmiflini ekler. X talimatlar okur ve ilk bilgisayarl testine bafllar. A X e yetersiz sonuçla ilgili geribildirim formu verir. A yöneticisi ile görüflme yapar. fle alma uzman ( A) potansiyel ifl uyumu için özgeçmiflleri tarar. X varsa ikinci bilgisayarl testi al r A X e baflar s z oldu unu bildirir. A e-posta ya da telefonla adaylara ulafl r ve test için randevu verir A test yöneticilerini bilgilendirir. Test yöneticileri (TY) adaylar karfl lar ve test için web sayfas na ba lar. TY test sonucu ve sonraki ad mlar hakk nda X e dönüt verir. A sonuçlar al r,e-posta ya da telefonla X ile izleme görüflmesi ayarlar. A yönticisi ile görüflme ayarlar. A X e baflar s z oldu unu bildirir. A X e ifl teklifini yapar. Online Kariyer Siteleri Şekil 1.3:İşe-Alma Süreci Akış Şeması Örneği. Kaynak: Kehoe ve diğerleri, 2005, 89 den uyarlanmıştır İşletme dışından işgörenlerin işe alınmasında geleneksel olarak da pek çok yöntem kullanılmaktadır. Genel olarak birkaç farklı kaynak tercih edilmektedir. Gerekli duyulan sayıda ve nitelikte aday seçimi için aday havuzu oluşturulur. İşletmeler gazete, dergi, radyo, televizyon, ilgili medyada yaygın olarak duyuruda bulunurlar. İş duyusunda iş ve işletme ile bilgiler, aranan elemanda bulunması gereken nitelikler, çalışma koşulları, başvuruların nereye ve ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgi yer alır. İsimsiz iş başvuruları da işletme veya işverenin kimliğine ilişkin bilgilerin yer almamasının istendiği durumlar için geçerlidir. Başvuru adresi olarak da aracı işletmelerin adresleri ve telefonları verilir. Bu durum işletmenin kimliğinin bilinmesinin bazen aşırı bazen de yetersiz başvuruya yol açacağının beklendiği durumlarda veya işletmede işgörenlerin bundan haberdar olmalarının istemediği durumlarda kullanılır. Bunun dışında işletmenin duyurusu olmadan da mektupla, faksla veya doğrudan işletmenin kendisine giderek iş başvurusunda bulunanlar olabilir. İhtiyaç olmadan bu şekilde iş başvurusu almak da ihtiyaç çıktığında acilen aday havuzundan karşılanma yolunu sağlar. İşletmenin işgörenleri işe almalarında bir başka kaynak da tavsiye ya da referans yoludur. Bu yolla eleman bulmak hem ucuz hem de güvenilirdir. Ancak bu durum bazen tanıdık insanlarla ilgili objektif değerlendirmelerin de ortadan kalkmasına neden olabildiğinden bazı olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Özel ticari amaçlı iş bulma aracı kurumlarının daha çok profesyonel ve yönetsel düzeyler için eleman buldukları görülmektedir. Ticari amaçlı olmayanlar ise daha çok yeni mezun, deneyimsiz işler için işgören alırlar. Yönetim danışmanlık şirketleri de orta ve üst düzey işgöreni işe alma konusunda çalışırlar (Acar, 2008, ). Bu yöntemin web üzerinde yapılanları da bulunmaktadır ve online kariyer siteleri olarak adlandırılırlar. Online kariyer siteleri de günümüzde oldukça ilgi çekicidir. Eğer işletme büyüdüyse, insan kaynakları yöneticisi, boş pozisyonlar için daha çok işgöreni işe almaya ihtiyaç duyar. E-insan kaynaklarının en temel amaçlarından birisi de insan kaynağı yönetim işini azaltmaktır. Bunun için İşletmeler kendi kurumsal web siteleri yanında aynı zamanda internetteki online kariyer sitelerinden yararlanarak da işletmelerine eleman alabilirler. Çünkü bu sitelerin sahip olduğu olanakları kullanmak, kendi işletmesinde yapmaktan daha kolay ve ucuz olabilmektedir. (Hopkins ve Markham, 2003, 19). Bu online kariyer siteleri pek çok özgeçmişi bünyesinde barındıran büyük yönetim sistemleridir (Strohmeiter, 2007, 25). 15

20 Bu sitelerde adaylar ve işletmeler için ayrı bölümler bulunmaktadır. İşletmelerin bir kısmı ismini açık vererek bir kısmı da yine geleneksel sistemlerde olduğu gibi ismi verilmeden eleman arayabilir. Buna göre iş ilanları verilir. Adaylardan standart bir özgeçmiş formatı ile hazırlanmış formu doldurmaları istenir. Ancak bazı siteler adayların kendi hazırlamış oldukları özgeçmişleri de siteye ekleme olanağı verirler. Adayın belirttiği kişilere e-posta yollanarak adayla ilgili referans mektubunu sitedeki yönlendirilen bölümde doldurmaları istenir. Ayrıca adayların iş ilanlarına yaptıkları başvuruyu takip edebildikleri bölüm de bulunmaktadır. Aday, sitedeki tüm ilanları görebilir ve istediğine başvurabilir ve işletmenin gönderdiği cevabı da görür. İşletmelerin de aynı sitede ilan hazırlamaları, bu ilana başvuranları görüntüleyebilmeleri söz konusudur. Ayrıca çeşitli ölçütlere göre adayları arayabilmeleri ve adaylara gerekli gördükleri cevap mektuplarını gönderebilmeleri de önemli bir konudur. Bunların her biri için ayrı bir bölüm vardır ve sitede gizlilik esastır. İşletmeler pek çok adaya online kariyer siteleri sayesinde kolayca ulaşabilir, bu adaylar arasından istedikleri özellikleri de kolayca ayırt edebilirler. Ayrıca işletmeler bu sitelere reklam da verebilirler. Bunların yanında bu sitelerde kariyer fuarları bilgileri, işgören veya işletmelerle ilgili detaylı bilgiler, kariyer geliştirme ile ilgili bilgiler, özgeçmiş formu doldurma, adayların görüşmede dikkat etmeleri gereken özellikler gibi konulara da de yer verilir. İşletmelerin büyük çoğunluğu online kariyer sitelerinin özgeçmiş veri bankasına da kolayca erişmek istemektedirler (Keleş ve Keleş, 2011). Türkiye de en popüler online kariyer siteleri Yurtdışındaki en popüler online kariyer siteleri ise dur Ayrıca online üzerinden danışmanlık da yapılmaktadır. Bunlar özellikle yeni mezunları ve kariyerine yeni başlangıç yapanları hedef almaktadır. Sözgelimi Türkiye de adlı site bu hizmeti sunmaktadır. Danışanların kendilerini tanımaları için ve aynı zamanda kariyerlerini planlayabilmeleri için danışmanlar tarafından sorulan soruları, çeşitli videoları, sesli yönergeleri ve oyunları içerir. İsmi ilham vermek olan inspark kelimesinden gelmektedir. Üniversitelerde rehberlik sisteminin çok işlevsel olmadığı ve gençleri yönlendirmede eksikliklerin olması nedeniyle ile insparkus gençlere yol göstermeye başlamıştır. Burada kariyer seçenekleri belirlenmeye çalışılıp öncelikler sorgulanmaya çalışılmaktadır. İnsparkus sistemi şu şekilde işlemektedir: Danışan kişiden kendisine üç tane rol model seçmesi isteniyor. Danışan kişi, bu kişilere istediği soruyu sorabiliyor ya da sistemde kendisi ile ilgili olan ve insparkus ta yer alan sorularla yönlendirme alabiliyor. Seçtiği konu ve alan ile ilgili pek çok bilgiyi öğrenebiliyor. Oturumlarda nasıl bir çalışma ortamı istediği ile ilgili sorular bulunuyor. Ayrıca kendisi ile ilgili bilgilerin alındığı ve seni neden seçelim? sorusunun yanıtını birlikte danışman ile doldurmaya çalışıyorlar. Sistemin tamamının üzerine çalışılması yaklaşık 2-4 ay sürüyor. İyi bir şekilde üstünde düşünülerek doldurulmasına çalışılıyor. Bazen insanlar ben kimim in üstünde çalışıldıktan sonra daha az ücretli olan ama daha mutlu olacakları bir işi de tercih edebiliyorlar. Birlikte çalıştıkları bir danışanın kariyerinde nasıl değişiklikler olduğunu Insparkus ARGE Direktörü Vivi Soryano şu şekilde anlatıyor: Yazmayı, konserleri, şarkı söylemeyi, sosyal etkinlikleri seven bir mali işler sorumlusu vardı. Bu hobilerini iş hayatına nasıl entegre edeceği konusunda kafasında soru işaretleri vardı. Neler yapabileceği hakkında araştırma yaparken basında işgören bir arkadaşıyla iletişime geçti. Yazıları düzeltme gibi küçük bir işle başladı. Gittikçe daha çok zaman ayıracağı işler çıktı karşısına. Tam o sırada da kendi kurumunda pozisyon değiştirme fırsatı çıktı. Bu noktada karar vermesi gerekiyordu. Devam ettiği işinde mi çalışacak yoksa hobilerinden mi para kazanacak? Bunun üzerinde çalışmaya başladık. Ben kimim i çalıştık ve bunun sonucunda diğer tarafa kaydı. Eski işinden daha düşük bir ücretle çalışmasına rağmen mutlu olacağını, potansiyelini kullanabileceğini düşünerek iş değiştirdi. Şu anda yazarlık yapıyor. (http://www.hurriyet.com.tr/ik/ asp). E-işe alma uygulamaları ile aynı zamanda performansı ölçebilme olanağı da bulunmaktadır. İnsan sermayesinde maksimum fayda sağlama, e-insan kaynakları ile olanaklıdır. Ancak işletmelerde maksimum faydayı sağlamak hiç de kolay değildir. E-işe almada faydanın ölçümü, işten ayrılmaların 16

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI. Electronic human resource management and its functions ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve FONKSİYONLARI Altan DOĞAN * altand@istanbul.edu.tr Örgütlerde; bilgisayarların, İnternet in ve intranetin kullanımının artmasıyla birlikte yaşanan değişimlerden

Detaylı

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA

ÖZET KONAKLAMA İŞLETMELERİ İÇİN BİLGİSAYAR TABANLI HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ PROJESİ EKİM 2011 47 SAYFA Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝ ÝÇÝN BÝLGÝSAYAR TABANLI HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝM MODÜLÜ PROJESÝ TURÝZM

Detaylı

TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ

TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2890 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1847 TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİ Yazarlar Doç.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU (Ünite 1, 2, 4) Öğr.Gör.Dr. Zeynep ÖZATA (Ünite 3) Begüm

Detaylı

SAĞLIK SİGORTACILIĞI

SAĞLIK SİGORTACILIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2527 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1498 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Yazarlar Doç.Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (1,2,3) Yrd.Doç.Dr. Türkan YILDIRIM (4,7,8) Doç.Dr. Yasemin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3011 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1964 İŞ ETİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1, 3) Prof.Dr. Hasan ÜNDER (Ünite 2) Uzm. Aziz ŞEKER (Ünite 4) Doç.Dr. B. Aydem

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR

HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2796 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1754 HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI VE ÖRNEK OLAYLAR Yazarlar Doç.Dr. İdil SUHER (Ünite 1) Öğr.Gör. Levent ÖZKOÇAK (Ünite 2, 4)

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Erol KUTLU (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Resul YAZICI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE

Detaylı

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V

TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V TBD Kamu-BĐB Bilişim Platformu V e-kurum MODELĐ OLUŞTURULMASI Özet Bu çalışmada e-kurum dönüşüm modeli tartışılmış, ve bunun için gerekli alt-yapı gereksinimleri belirlenmiştir. Hedef Kitle Bu belge TBD

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2489 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1460 GÜVENLİK SİSTEMLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2489 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1460 GÜVENLİK SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2489 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1460 GÜVENLİK SİSTEMLERİ Yazarlar Doç.Dr. Yusuf OYSAL (Ünite 1) Doç.Dr. Hüseyin POLAT (Ünite 2, 4, 8) Yrd.Doç.Dr. Cüneyt AKINLAR

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI INTERNET İŞ MODELLERİNİN MODERN İŞLETMECİLİK SİSTEMİNE KATTIĞI DEĞERLER VE TÜRKİYE VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ZİHİNSEL ENGELLİLERİN E-EĞİTİMİNDE KULLANILMASI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İbrahim ARUK Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ

JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-21 JAPON ŞİRKETLERİNDE KARÂR ALMA YÖNTEMLERİ Çeviren Volkan Aydos İstanbul, 1998 ingilizce orjinall ilk kez 1982 yılında hazırlanan ve son olarak 1992 yılında Japonya

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ Yazarlar Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 1, 2, 4, 5) Doç.Dr. Kadir GÜRDAL (Ünite 3) Doç.Dr. Orhan ELMACI

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Yrd.Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı