TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI Doktora Tezi Arzu Organ Ankara- 2004

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI Doktora Tezi Arzu Organ Tez Danışmanı Prof. Dr. Özdemir Akmut Ankara- 2004

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI Doktora Tezi Tez Danışmanı : Özdemir Akmut Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Prof. Dr. Özdemir Akmut... Prof. Dr. Sevinç Üreten... Prof. Dr. Ahmet Yalnız... Doç. Dr. Özlem Özkanlı... Doç. Dr. Argun Karacabey... Tez Sınav Tarihi:

4 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİNİN UNSURLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÇEŞİTLERİ Kayıt İşleme Sistemleri (TPS) Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) Karar Destek Sistemleri (DSS) Üst Yönetim Bilgi Sistemleri (EIS) Uzman Sistemler (ES) Ofis Otomasyon Sistemleri (OAS) BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN İŞLETMELERDE KULLANIMI İŞLETMELERDE ÜRETİM/İŞLEMLER YÖNETİMİ ALANINDA KULLANILAN BİLGİSAYARA DAYALI SİSTEMLER İŞLETMELERDE KULLANILAN BİLGİSAYARA DAYALI MALZEME VE KAYNAK YÖNETİM SİSTEMLERİ... 63

5 7.1. Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi (MRP) Kapalı Döngü Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi (Closed-Loop MRP) Kapasite İhtiyaç Planlama Sistemi (CRP) Dağıtım Kaynakları Planlama Sistemi (DRP) İmalat Kaynakları Planlama Sistemi (MRP II) İKİNCİ BÖLÜM TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA 1. TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMASININ GELİŞİMİ ERP NİN TANIMI VE KAPSAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMASININ SİSTEMATİK YAPISI ERP SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ (MODÜLLERİ) LOJİSTİK MODÜLLER Malzeme Yönetim Modülü Üretim Planlama Modülü Satış ve Dağıtım Modülü Kalite Yönetim Modülü Fabrika Bakım Modülü Servis Yönetim Modülü MUHASEBE MODÜLLERİ Mali Muhasebe Duran varlık Yönetimi Kurumsal Kontrol İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MODÜLÜ (HR) Personel Planlaması ve İdaresi...82

6 Personel Sağlama Personel Eğitimi ve Olay Yönetimi Bordro Yönetimi Zaman Yönetimi ERP SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI ERP Sisteminin Avantajları ERP Sisteminin Dezavantajları ERP NİN UYGULAMA AŞAMALARI ( BÜTÜNSEL YAKLAŞIM) Planlama (Yatırım Kararının Alınması) Yazılımın Seçimi ERP Uygulaması Sürekli İyileştirme Dönüşüm (Transformasyon) ERP UYGULAMALARINDA KRİTİK BAŞARI VE BAŞARISIZLIK FAKTÖRLERİ ERP Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörleri ERP Uygulamalarında Kritik Başarısızlık Faktörleri ERP NİN GELECEKTEKİ TRENDİ Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM ) Geliştirilmiş Planlama ve Zamanlama (APS ) Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Karar Destek Araçları

7 9. ERP YAZILIM PAKETLERİ MFG/PRO IFS/AVALON ORACLE BAAN IV LOGO SAP ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SAP R/3 ÜN LOJİSTİK MODÜLLERİNİ KULLANAN İMALAT İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI 1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN YÖNTEMBİLİMİ Anakütle ve Örneklem Veri Toplama Aracı Araştırma Uygulamasının Tanıtımı Araştırmada Kullanılan İstatistiki Analizler TÜRKİYE DE SAP R/3 LOJİSTİK MODÜLLERİ KULLANAN İŞLETMELERE YÖNELİK YAPILAN ANKET ÇALIŞMASINDAN ELDE EDİLEN BULGULAR Genel Bulgular Performans Ölçütleri İle İlgili Sorular Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Anket Sonuçlarının Genel Bir Değerlendirilmesi

8 SONUÇ EK- Anket Formu Örneği KAYNAKÇA ÖZET...226

9 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.Ankette Yer Alan Likert Ölçekli Soruların Güvenirlilik Testleri Tablo 2. Ankete Cevap Verenlerin Öğrenim Durumu Tablo 3. İşletmelerin Çalışma Sistemleri Tablo 4. İşletmelerde SAP R/3 Yazılımının Mevcut Durumu Tablo 5. İşletmelerin SAP R/3 Sistemine Geçiş Yılları Tablo 6. İşletmelerin SAP R/3 Kurma Nedenleri Tablo 7. SAP R/3 Yazılımın Seçiminde Fizibilite Etüdü Tablo 8. İşletmelerin SAP R/3 Yazılımına Bakış Açısı Tablo 9. SAP R/3 Sisteminin Kurulumu İçin Tahmin Edilen Süre İle Gerçekleşen Süre Tablo 10. Kurulum İçin Tahmin Edilen Süre ile Kurulumun Gerçekleşme Süresi Arasındaki İlişki Tablo 11. İşletmelerin SAP R/3 Sisteminin Kurulumu İçin Tahmin Ettikleri Maliyetleri İle Gerçekleşen Maliyetleri Tablo 12. Tahmini Maliyet ile Gerçekleşen Maliyet Arasındaki İlişki Tablo 13. SAP R/3 Sisteminin Kurulumunda Karşılaşılan Zorluklar Tablo 14. Yazılım Kurulumu Sırasında Alınan Eğitimler Tablo 15. Kurulum Sırasında Satıcı Firmadan Alınan Eğitimlerin Yeterliliği Tablo 16. İşletmelerde Uygulanan SAP R/3 Modülleri Tablo 17. Atölye İşgücü Verimlilik Oranında Meydana Gelen Değişmeler

10 Tablo 18. Makine Verimlik Oranında Meydana Gelen Değişmeler Tablo 19. Ana Üretim Planının Geçerliliğinde Meydana Gelen Değişmeler Tablo 20. Hammadde Stok Devir Oranında Meydana Gelen Değişmeler Tablo 21. Yarı Mamul Stok Devir Oranında Meydana Gelen Değişmeler Tablo 22. Mamul Stok Devir Oranında Meydana Gelen Değişmeler Tablo 23. Ortalama Satış Süresinde Meydana Gelen Değişmeler Tablo 24. Ortalama Stok Temin Süresinde Meydana Gelen Değişmeler Tablo 25. Makine Kapasite Kullanım Oranında Meydana Gelen Değişmeler Tablo 26. Fazla Mesailerde Meydana Gelen Değişimler Tablo 27. Üretimin Siparişi Karşılama Oranında Meydana Gelen Değişimler Tablo 28. Üretilen Ürünlerin Fire Oranın da Meydana Gelen Değişimler Tablo 29. Zamanında Teslim Oranında Meydana Gelen Değişimler Tablo 30. Müşteri İsteklerini Karşılama Oranında Meydana Gelen Değişimler Tablo 31. Müşteri Şikayetleri Oranında Meydana Gelen Değişimler Tablo 32. Pazara Tepki Süresinde Meydana Gelen Değişimler Tablo 33. Tedarikçi Sayısında Meydana Gelen Değişimler

11 Tablo 34. Tedarikçilerle Olan İlişkilerde Meydana Gelen Değişimler Tablo 35. Depo Kullanım Alanında Meydana Gelen Değişimler Tablo 36. Yükleme ve Boşaltma Alan Kullanımında Meydana Gelen Değişimler Tablo 37. Taşıma Maliyetlerinde Meydana Gelen Değişimler Tablo 38. Taşıma Araçlarının Doluluk Oranında Meydana Gelen Değişimler Tablo 39. Teslimat Sürelerinde Meydana Gelen Değişimler Tablo 40. Karar Verme Etkinliğinde Meydana Gelen Değişimler Tablo 41. Bölümler Arası Entegrasyon ve Koordinasyonda Meydana Gelen Değişimler Tablo 42. Personel Devir Oranında Meydana Gelen Değişimler Tablo 43. Organizasyon İçerisinde Yer Alan Kademelerde Meydana Gelen Değişimler Tablo 44. SAP R/3 Sistemini Kullanmanın Sağladığı Avantajlar Tablo 45. SAP R/3 Sisteminin Dezavantajları Tablo 46. İşletmelerin Kurulum Sonrası Karşılaştıkları Zorluklar Tablo 47. Atölye İşgücü Verimlilik Oranı İle Makine Verimlilik Oranı Arasındaki İlişki Tablo 48. Ana Üretim Planın Geçerliliği İle Karar Verme Etkinliği Arasındaki İlişki

12 Tablo 49. Hammadde Stok Devir Oranı İle Mamul Stok Devir Oranı Arasındaki İlişki Tablo 50. Hammadde Stok Devir Oranı İle Yarı Mamul Stok Devir Oranı Arasındaki İlişki Tablo 51. Yarı Mamul Stok Devir Oranı İle Mamul Stok Devir Oranı Arasındaki İlişki Tablo 52. Hammadde Stok Devir Oranı İle Depo Alan Kullanımı Arasındaki İlişki Tablo 53. Yarı Mamul Stok Devir Oranı İle Depo Alan Kullanımı Arasındaki İlişki Tablo 54. Mamul Stok Devir Oranı İle Depo Alanı Kullanımı Arasındaki İlişki Tablo 55. Üretimin Siparişi Karşılama Oranı İle Müşteri İsteklerini Karşılama Oranı Arasındaki İlişki Tablo 56. Zamanında Teslim Oranı İle Müşteri İsteklerini Karşılama Oranı Arasındaki İlişki Tablo 57. Müşteri İsteklerini Karşılama Oranı İle Müşteri Şikayetleri Oranı Arasındaki İlişki Tablo 58. Zamanında Teslim Oranı İle Teslimat Sürelerinde Azalma Arasındaki İlişki Tablo 59. Tedarikçi Sayısı İle Tedarikçilerle Olan İlişkiler Arasındaki İlişki Tablo 60. Taşıma Maliyetleri İle Taşıma Araçlarının Doluluk Oranı Arasındaki İlişki Tablo 61. Çalışma Sistemi ve Depo Alan Kullanımı Arasındaki İlişki...179

13 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Teşebbüs Kaynak Planlamasının Endüstriyel Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri Şekil 2. Teşebbüs Kaynakları Planlamasının (ERP) Sistematiği Şekil 3. Ayrıntılı Teşebbüs Kaynak Planlanması Sistemi... 43

14 Şekil 4. ERP Modülleri Şekil 5. MM Modülünün Genel Yapısı Şekil 6. Üretim Planlama Modülünün Genel Yapısı Şekil 7. Satış ve Dağıtım Modülünün Genel Yapısı Şekil 8. Lojistik Süreç İçerisindeki Kalite Yönetimi Şekil 9. Fabrika Bakım Yönetiminin İşleyişi...70 Şekil 10. Hizmet Yönetiminin Genel Yapısı Şekil 11. İşletme İçerisinde Muhasebe Sistemlerinin Yeri Şekil 12. ERP Sisteminin Genel Görünümü Şekil 13. ERP Sisteminin Gelecekteki Trendi Şekil 14. CRM Yazılım Uygulaması Şekil 15. APS nin Ürettiği raporlar ve Analizler Şekil 16. SCM de ERP nin Rolünde Meydana Gelen Değişiklikler Şekil 17. Ankete Katılan Firmaların Ölçek Yapısı

15 Şekil 18. İşletmelerin Üretim Yapısı Şekil 19. İşletmelerin SAP R/3 Yazılımını Seçme Nedenleri Şekil 20. Yazılım Maliyet Bileşenlerin Dağılımı Şekil 21. Proje Ekibinin Birimlere Göre Dağılımı Şekil 22. SAP R/3 Yazılımının Başarısını Etkileyen Unsurlar KISALTMALAR ALE AM APS : Application Link Enabling (Uygulamalar Arası Bağlantı) : Asset Management (Duran Varlık Yönetimi) : Advanced Planning and Scheduling (Geliştirilmiş Planlama ve Zamanlama) AÜP BT CAD CAM CIM CLM CO CRM CRP CSP : Master Scheduling Programming (Ana Üretim Planı) : Information Technologies (Bilgi Teknolojisi) : Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım) : Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar Destekli İmalat) : Computer Integrated Manufacturing (Bilgisayarla Bütünleşik İmalat) : Council of Logistic Management (Lojistik Yönetim Konseyi) : Controling (Kontrol) : Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi) : Capasity Requirement Planning (Kapasite İhtiyaç Planalama) : Complemantary Software Partner (Çağdaş Yazılım Ortaklıkları Programı)

16 DRP DSS EIS ERP ES FI FMS HR IM LAN MIS MM MPS MRP II MRP MSP OAS OLAP : Distribution Resource Planning (Dağıtım Kaynak Planlama) : Decision Support Systems (Karar Destek Sistemleri) : Executive Information Systems (Üst Yönetim Bilgi Sistemleri) : Enterprise Resource Planning (Teşebbüs Kaynak Planlaması) : Expert Systems (Uzman Sistemler) : Finance Accounting (Mali Muhasebe Bileşeni) : Flexible Manufacturing Systems ( Esnek İmalat Sistemleri) : Human Resources (İnsan Kaynakları Yönetimi Bileşeni) : Inventory Mangement (Stok Yönetimi) : Local Area Network (Yerel Alan Bağları) : Management Information Systems (Yönetim Bilgi Sistemleri) : Material Management (Malzeme Yönetimi) : Master Production Schedule (Ana Üretim Programı) : Manufacturing Resource Planning (İmalat Kaynakları Planlaması) : Material Requirement Planning (Malzeme İhtiyaç Planlaması) : Master Production Planning (Ana Üretim Planlama) : Office Automation Systems (Ofis Otomasyon Sistemleri) : Online Analytical Processing PDM : Product Data Management (Ürün Veri Yönetimi ) PM PP PS QM SAP : Plant Management (Fabrika Bakım Yönetimi) : Production Planning (Üretim Planlama) : Project Systems (Proje Sistemleri) : Quality Management (Kalite Yönetimi) : System Application Programme

17 SCM SD SM SMP SPC SPS TKP TPS WM : Supply Chain Management (Tedarik Zincir Yönetimi) : Sales and Distribution (Satış ve Dağıtım) : Service Management (Servis Yönetimi) : Son Montaj Programı : Statistical Process Control (İstatistiksel Süreç Kontrolü) : Stratejik Planlama Sistemi : Teşebbüs Kaynak Planlaması : Transaction Processing Systems (Kayıt İşleme Sistemleri) : Warehouse Management (Depo Yönetim Modülü)

18 GİRİŞ Küreselleşme ile birlikte dünya küçülmekte, dünya çapındaki ekonomik rekabet yoğunlaşmakta, bu doğrultuda işletmelerin işlemleri giderek daha fazla uluslar arası nitelik kazanmaktadır. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, ülkeleri ve işletmeleri birbirine daha yakın konuma getirmiştir. Eskiden sadece kendi ülkesinde rakiplerle rekabet etmek zorunda olan işletmeler, artık, kendi ülkelerinden başka ülkelerin işletmeleriyle ya da başka ülkelerde başka ülkelerin işletmeleriyle rekabet etmek durumunda kalmışlardır. Global pazarlarda gerçekleşen global rekabet koşullarında işletmelerin yaşam savaşı verebilmek ve bu savaşı kazanabilmek için; yüksek ürün kalitesi,

19 düşük maliyet, esnek imalat, müşteri istekleri doğrultusunda çeşitlilik, teslimat hızı, güvenilirlik, satış sonrası hizmet, erişimde hız ve kolaylık, yenilik çarkında dakiklik ve küresel elde edilebilirlik vb. konularda, rekabet yeteneklerine sahip olmaları ve bu yetenekleri geliştirmeleri gerekmektedir. Rekabet yeteneğinin kazanılması ise, işletme yönetimi alanında kullanılan yöntem, sistem ve bilgi teknolojilerinin kullanılmasına bağlıdır. Bilgi teknolojilerini kullanan işletmeler, çalıştıkları iş alanının tüm yönlerini güçlü ve esnek bir biçimde destekleyerek rekabet avantajı elde etmektedirler. Günümüzde, işletmelerin bilgi teknolojilerini kullanmaları bir ihtiyaç değil, zorunluluk haline gelmiştir.

20 Bilgi teknolojileri işletmelere, üretim, finans, insan kaynakları, pazarlama, servis, dağıtım ve nakliyeye kadar uzanan fonksiyonel alanlarda değişimlere uyum sağlama yeteneği kazandırmaktadır. Bilgi teknolojilerinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde yeni bir kavram olan teşebbüs kaynak planlama (ERP-Enterprise Resource Planning) sistemi ortaya çıkmıştır. İşletmelerde temin sürelerinin (tasarım, tedariküretim-dağıtım) düşürülmesi, sürekli değişen müşteri taleplerine uygun üretimin gerçekleştirilmesi, tedarik zinciri içinde yer alan tedarikçi firma, üretici firma, satıcı firma ile müşteriler arasında istenen düzeyde iletişimin sağlanması faaliyetlerinin, etkinlik,

21 verimlilik ve performans ilkelerine uygun olarak yapılabilmesi için teşebbüs kaynak planlaması yaklaşımının kullanılması gerekmektedir. Literatürde, bu kavram kurumsal kaynaklar planlama veya işletme kaynak planlama adıyla da anılmaktadır. Teşebbüs kaynak planlama sistemi, işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bir arada bulunduran bir yazılım sistemidir. Dünyada ERP yazılımı ile ilgili olarak kıyasıya rekabet yaşanmakta ve ERP yazılımı sunan bir çok firma bulunmaktadır. Bu alanda SAP, dünyanın en büyük ve en kapsamlı yazılımını sunan bir ERP yazılım firmasıdır. SAP firması, ERP yazılımı olarak piyasaya SAP R/3 yazılımını sunmuştur. SAP R/3, bir şirketin, bütün fonksiyonel alanlarını kapsayarak, bu alanların en fazla rekabet avantajı elde etmesine imkan veren, tümüyle entegre edilmiş bilgisayar destekli bir iş yönetim sistemidir. SAP R/3, bir şirkete bütün departmanların kullanabileceği tek entegre bir sistem sunmaktadır. SAP R/3 yazılımı, çeşitli endüstrilerde işletme süreçlerinin otomasyonu ve desteklenmesi için bir

22 müşteri/hizmet veren (client/server) bilgi-işlem teknolojisine dayalı yazılım çözümüdür. Bu çalışmanın amacı, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ışığında ERP sistemlerinin özelliklerini sistemli bir şekilde anlatarak, bu alanda yapılan uygulamalara ve uygulamadaki başarı ve başarısızlık faktörlerine dikkat çekmek, sistemin kullanılması neticesinde işletmelerin performanslarına etkisini teorik ve ampirik çerçevede ortaya koymaktır. Böyle bir düşünce çerçevesinde literatür taraması yapılarak, teorik konular anlatılmış ve teorinin uygulanabilirliğini test etmek için SAP R/3 yazılımını kullanan işletme yöneticileri üzerinde anket tekniği ile araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın kapsamı, özellikle imalat yapan ve ERP sistemlerinden SAP R/3 lojistik modülleri kullanan firmalar ile sınırlandırılmıştır. Teşebbüs kaynak planlaması konusunu incelemek için yapılan bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümden oluşan teorinin yanı sıra, son bölümde uygulamaya yer verilmiştir. Birinci bölümde, ERP sistemlerine alt yapı oluşturabilmek için, bilgi sistemleri, bilgi sistemlerinin unsurları, avantajları, çeşitleri üzerinde durularak bilgi teknolojilerindeki gelişmelere yer verilmiştir. Bilgi teknolojilerinin gelişim aşamalarında öncelikle malzeme ihtiyaç planlama sistemine yer verilmiş, daha sonra sırasıyla; kapasite ihtiyaç planlama sistemi, dağıtım ihtiyaçları planlama sistemi, imalat kaynakları planlama sistemi anlatılmıştır. İkinci bölümde, öncelikle ERP nin gelişimi, tanımı ve kapsamı, sistemin sistematik yapısı, sistemin uygulama modülleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Özellikle, tezin kapsamı olan lojistik modüller detaylı bir şekilde incelenmiş, bu modüllerin nasıl işlediği ve modüllerin kullanımı neticesinde

23 işletmeye yararlarının neler olduğu belirtilmiştir. Daha sonra ERP sisteminin yararları, sistemin uygulama aşamaları ve uygulamadaki başarı ve başarısızlık faktörleri anlatılmıştır. Sistemin gelecekteki trendi üzerinde durulmuş ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), geliştirilmiş planlama ve zamanlama, tedarik zinciri yönetimi (SCM), karar destek araçları anlatılmıştır. Bu bölümün sonunda, dünya çapında ünlü ERP yazılımı sunan firmalar tanıtılmıştır. Özellikle, ERP yazılımı sunan ve internet tabanlı kurumsal iş çözümleri pazarının dünya ve Türkiye deki lideri konumunda olan SAP firması üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü ve son bölümde ise, SAP R/3 lojistik modüllerini kullanan işletmelerin performansını değerlendirmeye yönelik uygulama çalışmasına yer verilmiştir. Araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi çalışmanın uygulama bölümünü oluşturmaktadır. Uygulama bölümünde Türkiye çapında SAP R/3 lojistik modülleri kullanan işletme yöneticilerine yönelik bir anket çalışması yapılarak, sistemi kullanmaları sonucunda işletmelerin performanslarında görülen değişiklikler belirlenmeye çalışılmıştır. Anket çalışması ile işletmelerin ERP sistemlerini seçme nedenleri, ERP yazılımları içinden SAP R/3 yazılımını seçme nedenleri, kurulum öncesi, kurulum süreci karşılaşılan sorunlar saptanmaya çalışılmıştır. Daha sonra yöneticilere performansla ilgili sorular sorularak, işletmelerinin sistemi kullanma sonucunda performanslarında görülen değişikliklerle ilgili algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda da sistemin avantajları ve dezavantajları, başarı ve başarısızlık faktörleri saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise, teorik bir değerlendirme yapılmış ve anket çalışmasından elde edilen bulgular ışığında çözüm önerilerine yer verilmiştir...

24 BİRİNCİ BÖLÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR Küreselleşmeyle ortaya çıkan köklü yapısal değişimde endüstri toplumu, yerini yapısal farklılıklar gösteren bilgi toplumuna bırakmakta ve tamamen nitelik farkları gösteren yeni yapılar oluşmaktadır. Farklı paradigmalara dayanan yeni toplumda, fabrika ve maddi üretim, toplumun temel özelliği olma niteliğini yitirmekte, yerine sembolik unsurların önem kazandığı bilgi ve hizmet üretimi önem kazanmaktadır. Benzer şekilde, endüstri toplumunda stratejik faktöre sahip olan sermaye yerini bilgiye terk etmekte, 1 bilgi, bir organizasyon için gerekli olan enerji ve makineler kadar önemli bir kaynak haline gelmektedir. 2 Bilginin giderek daha popüler hale gelmesinin arkasında yatan nedenlerin başında; son yıllarda bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi gibi işlemleri gerçekleştirecek teknolojik olanakların artması gelmektedir. Bilgiyi stratejik kullanan bireyler, işletmeler ve uluslar rakipleri karşısında bir adım önde olabilmektedir. 3 Günümüzde bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi sistemlerinin neyi ifade ettiği, bu alana yabancı olan ve bu terimlerle yeni yüz yüze gelenlerce sıkça karıştırıldığı ve açıkça bunların neleri içerdiğinin 1 Ebru Güzelcik, Küreselleşme ve İşletmelerde Değişen Kurum İmajı, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 1999, s John Burch, Gary Grudnitski, Information Management, 5. Edition, Wiley Printed, 1989, s. 3 3 Mustafa Kurt, Bilginin İşletmeler İçin Değişen Anlamı ve Stratejik Önemi, Tarama Tarihi:

25 bilinmediği görülmektedir. 4 Bu anlamda, öncelikle kavramsal bazda veri-bilgi-enformasyon ayrımına ve bu konu ile ilgili tanımlara göz atılması gerekmektedir. Aşağıda bu kavramsal ayrım ve bu konu ile ilgili kavramlar tanımlanmaktadır. Bilgi, karar vermede kullanılan alıcıya nakledilmiş, yararlı ve anlamlı hale getirilmiş veridir. 5 Bilgiyi, doğruluğu, verili, nesnel ve öznel koşullarda gerekli ve yeterli sayılan kanıtlarla temellendirilmiş, önermeler biçiminde dile getirilebilen bilinç içeriği olarak tanımlanabilir. 6 Bilgiyi, ayrıca, bir durumu, bir şartı, bir olayı, bir fikri ya da diğer faktörleri ifade eden sembol, harf ya da sayılar olarak da tanımlamak mümkündür. Bu tanımdan, bilginin yalnızca yazılı olacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Bilgi sözlü de olabilir. Yukarıdaki tanım bilgiyi en geniş anlamıyla ele almıştır. Yönetim açısından bilgi, yöneticinin karar almasına yardımcı olan öğeler olarak tanımlanabilir. Bu tanım, bilgi olarak yalnızca karar almaya yardımcı olan öğeleri kabul etmektedir. Halbuki alınan karar sonucu, yöneticinin isteklerini daha alt basamaklardaki çalışanlara ileten emirler de bilgi tanımı içine alınabilir. Bilgi, işletmede günlük faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürümesini sağlar. İşletme açısından bilgi, işletmedeki ve çevresindeki faaliyetleri gösteren, saklanabilen, üzerinde işlem yapılabilen ve organizasyon içerisinde rapor halinde bildirilen sembollerdir. Bu 4 Türksel Kaya Bensghir, Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 1996, s Burch, Grudnitski, a.g.e., s. 3 6 Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 4, 1987, s.148.

26 semboller üzerinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, bunlara genellikle ham bilgi ya da veri denir. 7 Veri, yorumlandığında ve bir anlam yüklendiğinde enformasyon olmaktadır. Enformasyon, bir kimse tarafından önemsenip, sahiplenip, kayıt altına alınıp, yaşantısına değer yaratmada kullanılmasıyla o kişi için bilgiye dönüşmektedir. Bilgi ise, istenildiğinde doğruluğu kanıtlanabilir, evrensel kabul görmüş, özümsenebilir ve kullanıldığında değer yaratan enformasyondur. 8 Veriler, bilginin hammaddesidir. Veriler bir işlem sürecinden geçilerek bilgiye dönüştürülür. Bu işleme sürecine yönetim bilgi sistemi, bilgi işlem sistemi, elektronik veri işleme, bilgi sistemleri, gibi bir çok isim verilmektedir. Bunların tamamı verilerin bilgiye dönüştürülme sürecini ele almaktadır. 9 Bilgi işlem, bilginin sistemli olarak düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi ve kullanılmasıdır. 10 Bilgi işlemi kısaca, verilerden bilgi türetme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Şirketlerde gerçekleştirilen her türlü faaliyet zaten bilgi işlemedir. 11 Bilgi sistemi, bir işletmede bilginin toplanması, işlenmesi ve yayılımının insan, yazılım, donanım, iletişim ağları ve veri kaynaklarıyla birleştirilerek organize edilmesidir. 12 Bilgi sistemleri, ister büyük ister küçük, ister ileri ister basit olsun, ister iyi ister kötü olsun, bilgi sistemlerinin temel yapısı; girdi, modeller, çıktı, teknoloji, veri tabanı ve kontrolden oluşur Cengiz Yılmaz, Bilgi İşlem ve Yönetim Bilgi Sistemi, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları, No:2, 1988, s Murat Dinçmen, Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri, Otomasyon Dergisi, Mayıs 2003, s Birol Bumin, İşletmecilikte Çağdaş Yönelimler, Ankara, Gazi Kitapevi, 2003, s Ana Britannica a.g.e., s Uğur Yozgat, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstanbul,Beta Yayınları, 1998, s James A. Obrien, Introduction to Information Systems, 8. Edition, USA, Irwin, 1997, s John Burch, Gary Grudnitski, Information Systems: Teory and Practice, 4. Edition, Newyork, John Wiley&Sons, 1986, s. 66

27 Bilgi teknolojilerini ise, bilginin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, iletilmesine ve erişilmesine olanak sağlayan bilgisayar ve iletişim teknolojileri olarak tanımlayabiliriz BİLGİ SİSTEMLERİNİN UNSURLARI Genellikle tüm bilgisayar destekli bilgi sistemleri donanım, yazılım, veri, insan ve işlemler (yöntemler) olmak üzere beş unsurun bileşiminden oluşan bir insan-makine sistemidir. Tüm bilgi sistemleri, teknoloji ve insan unsurlarına dayanmaktadır ve bilgi sistemlerinin işleyişinde insan unsuru önemli bir role sahiptir. Aralarında ilişki gösterilen bu beş elemanın bilgi sistemlerinde yerine getirdikleri fonksiyonlar aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır Donanım Donanım, verinin bilgiye çevrilmesinde kullanılan fiziksel aletlerdir. Donanım, bilgisayarın kendisini ve verinin değiştirilmesi, depolanması, iletilmesi ve verinin gösterilmesi için kullanılan çevresel aletleri içerir. Genelde, bilgi sistemlerindeki herhangi bir fiziksel alet donanım olarak adlandırılır. 16 Donanım, bilgi sistemlerinin işleyişinde, toplanan bilginin depolanması, analiz edilmesi ve raporlanması için gerekli yazılımların çalışmasını ve kullanıcıların sistemle ilişki kurmasını sağlayan teknolojik unsurlardır. Bilgisayar elemanları, 14 Hasan Kürşat Güleç, Rekabet Üstünlüğü ve Bilişim Teknolojileri Verimlilik Dergisi, MPM Yayınları, 2000/1, s Haluk Soyuer, İşletmelerde Bilgisayar Destekli Bilgi Sistemi Uygulamaları, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, 2000), s Chris Mader, Robert Hagin, Information Systems: Technology, Economics Applications, New York, 1984, s. 11.

28 yazıcılar, bellek birimleri ve diğerleri donanım elemanlarıdır. Yöneticiler sistemde ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye donanım elemanları vasıtasıyla hızla ulaşırlar. Bu nedenle, bilgi sistemleri işletmelerde genellikle büyük bilgisayar sistemleri veya kişisel bilgisayarların oluşturduğu ağlar (network) üzerinden çalışmaktadır Yazılım Sistem ve uygulama programlarının tümüne yazılım (software) denir. 18 Sistem, yazılımları donanım elemanlarını işleten, yönlendiren ve bir bütünlük içinde çalışmasını ve kullanılmasını sağlayan işlemlerden ve programlardan oluşur. Bunlardan işletim sistemleri, donanımın uygulama programlarını yönlendirir ve çalıştırılmasını sağlar. Diğer taraftan, yönetim bilgi sistemlerinin yönetimi destekleyebilmesi için kapsamlı bir veri tabanının gerekliliği yanında istatistiksel analiz ve tahminler yapabilmek amacıyla kullanılabilecek yazılımlara, karar modellerine ve bu modelleri hazırlayan yazılımlara ihtiyaç vardır. Stok yönetimi, muhasebe, karar modelleri, istatistik, simülasyon gibi özel uygulamalar için geliştirilen bilgisayar programları birer uygulama yazılımıdır. 17 Soyuer, a.g.e., s Yozgat, a.g.e., s.72

29 3. Dosyalama İşletmelerin bilgi sistemlerinden bekledikleri yararı en üst düzeyde sağlayabilmeleri için, bilgi girişinin uygun bir yapıda düzenlenmesi gerekir. 19 Bilgi işleme sistemleri ile bilgi haline dönüştürülen verilerin dosyalanıp kullanıcıya kadar saklanması gerekir. Bu nedenle bilgi kaynağının oluşumunu bilginin bütünlüğünü sağlamak açısından, dosyalamada kullanılan genel tanım ve kavramlarla dosya türlerinin bilinmesi gerekir. Alan, veriyi oluşturan parçalardan her bir tanesine denir. Veri tek bir alandan oluşabilir. Kayıt, bir veriye ait alanlar topluluğudur. Ana Dosya, daimi bilgilerin tutulduğu dosyalara denir. Belli bir süre içinde gerçekleşen aktivitelerin kayıt edildiği dosyalara işlem dosyaları denir. Statik bilgilerin saklandığı dosyalara referans dosyaları denir. Veri tabanı ise, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan bağlı dosyalardan oluşan sisteme denmektedir. Dosya türleri ise, seri, sıralı, rastgele erişimli, indeksli ve indeksli rastgele erişimli dosyalar olarak sınıflandırılmaktadır İşlemler İşlemler, bilgi sisteminde yerine getirilecek görevleri, sorumlulukları ve yapılacak işleri ayrıntılı olarak gösteren talimatlardır. Ayrıntılı program akış şemaları ve bilgisayar programları bunlara örnektir. 5. İnsan İnsan iş çevresi ile bilgiyi entegre ederek işlerinde bilgisayara dayalı bilgi sistemleri kullanan 19 Soyuer, a.g.e., s Yozgat, a.g.e., 53-54

30 kişidir. 21 Bilgi sistemlerinde insan unsuru çok önemlidir. Çünkü bugün bilgi sistemlerindeki hatalar teknolojik hatalardan ziyade, insan ve örgütsel problemlerden kaynaklanmaktadır. 22 İşletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemlerinde insan unsuru iki grupta yer alır. Birinci grup, bilgi sistemini ihtiyaçları için kullanan bilgi işlem yöneticilerinin oluşturduğu kullanıcı grubudur. İkinci grup ise, bilgi sisteminin işleyişi ile ilgili faaliyetleri yerine getiren bilgi işlem elemanlarından oluşan gruptur. Bilgi işlem yöneticileri, işletmenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyulan raporları üst yönetime iletir ve yönetime yardımcı olur. İşletmelerde bilgi işlem grubu için dört temel görev elemanı tanımlamak 21 Lauden, Lauden, a.g.e., s.9 22 D. E. Avison, G. Fitzgerald, Infonrmation Systems Development : Methologies, Techniques and Tools, 2. Edition, Cambridge, McGrow_Hill Company, 1997, s. 6

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS VERİ TABANI BG-313 3/1 3+1+0 3+0,5 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ

Eğitim Programları SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) LOJİSTİK PLANLAMA ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon Eğitim Programları 2016 ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ VE OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME PLANLAMA

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA BG-213 2/1 2+0+2 2+1 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi : LİSANS

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır.

yönetimi vb. lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için kapsamlı bilgilenme imkânı sağlamaktadır. Önsöz Günümüzde, hemen hemen her tür ve boyutta organizasyonda, görevleri proje olarak organize etmek yaygınlaşmıştır. Bunun en temel nedenlerinden biri çağdaş yönetim anlayışının hiyerarşik örgüt yapısından

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Sizlere sunduklarımız?

Sizlere sunduklarımız? Müşteriye özen göstererek, istemlerine göre kaliteli hizmet sunuyoruz. Müşterinin beklentilerini tamamlayarak, kararlaştırılan süreler çerçevesinde projelerimizi eksiksiz gerçekleştiriyoruz. Müşteri ile

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Veri Ambarından Veri Madenciliğine

Veri Ambarından Veri Madenciliğine Veri Ambarından Veri Madenciliğine Yrd. Doç. Dr. Ömer Utku Erzengin 1, Uzman Emine Çetin Teke 2, İstatistikçi Nurzen Üzümcü 3 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BTP 209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

BTP 209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BTP 209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ Dr. Önder EYECİOĞLU 2012 BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ(BDBS-CBIS) Bir BSBS şu bileşenlerden oluşur; Donanım Yazılım Veri tabanı

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Karar Destek Sistemleri

Karar Destek Sistemleri Karar Destek Sistemleri Şirketler gün geçtikçe daha fazla veri toplamaktadırlar. Ve bu veri dağları içerisinde veri avına çıkmaktaırlar. Bu işlemleri kolaylaştırmak amacıyla bazı bilgisayar tabanlı sistemler

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

PA Textile&Apparel. Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel.

PA Textile&Apparel. Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel. PA Textile&Apparel Yenilik ve gelişme vaadiyle Tekstil & Konfeksiyon sektörüne sektörün en iyi uygulamalarını götürmek. www.pa-textileapparel.com PA T&A Tekstil & Konfeksiyon Özel Yazılımlar PA Tekstil

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Orjinal Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011)

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER (2008-2011) 08.401.001 08.401.002 08.401.003 Dikkat Seviyesindeki Değişimlerin Elektrofizyolojik Ölçümler İle İzlenmesi PFO(Patent Foramen Ovale) Teşhisinin Bilgisayar Yardımı İle Otomatik Olarak Gerçeklenmesi ve

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ

GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ GEOVISION GROUP ÇÖZÜMLERİ Geovision Group Araştırma Route To Market Geovision Group, Türkiye ve Dünyadaki lider firmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı ile Satış & Dağıtım ve Pazarlama çözümleri sunan

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

Neden İşletme Kurarız?

Neden İşletme Kurarız? 1 Neden İşletme Kurarız? Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Sosyal Bilimler için Bilgisayar Teknikleri PSIR 28 T+U Saat Kredi AKTS 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL EN-412 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA

ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA ANALİZ BİLİŞİM HAKKINDA 1996 yılında bilişim dünyasına adım atmış olan Analiz Bilişim, kuruluşundan bu yana gelişim ve ilerlemeyi hedeflemiştir. Geliştirdiğimiz Jetra Raporlama Programı bu kurumsal çabanın

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK)

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) İŞLETME MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM MEDAK) Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK), TMMOB Makina Mühendisleri Odası nda Endüstri ve İşletme Mühendislerinin (EİM) örgütlenerek

Detaylı