T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-39 13.03.2012 Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R"

Transkript

1 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 4443 ada 78 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 80 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Plan Bütçe Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Plan Bütçe Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 4443 ada 78 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 80 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Seyhan İlçe Belediyesi tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve M.01.6.SEY /264-03/5565 sayılı yazısı ile Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 80 sayılı Kararı ile red edilen, İlimiz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 4443 ada 78 nolu parselde yer alan taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı tadilatı ve eklerinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/I.b ve 14. Maddesine göre gereğinin yapılması istenmektedir. Söz konusu parseller, teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Akaryakıt ve Lpg Satış ve Servis İstasyonu, Dini Tesis ve İmar yolları olarak planlanmıştır. Adana 1. İdare Mahkemesinin 2010/233 E /560 K. Sayılı Kararı ile Adana Büyükşehir Belediyesinin tarih ve 97 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali sonucu, Adana Büyükşehir Belediyesinin tarih ve 153 sayılı Kararı ile Mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesi amacıyla plan değişikliği yapılmıştır. Plan değişikliği; tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde plana bir itiraz olmadığı için plan değişikliği kesinleşmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesinin tarih ve 153 sayılı Karar eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 80 sayılı kararı ile Red edilmiştir. İlimiz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 4443 ada 78 nolu parselde yer alan taşınmazda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ve Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 80 sayılı kararı ile red edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin incelenerek 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. T.C.

2 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama İmar Planı Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; İlimiz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 4443 ada 78 nolu parselde yer alan taşınmazda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 80 sayılı red kararının planda görüldüğü üzere D-400 Karayoluna çıkış yapmaması kaydıyla tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; İlimiz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 4443 ada 78 nolu parselde yer alan taşınmazda, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 80 sayılı red kararının planda görüldüğü üzere D-400 Karayoluna çıkış yapmaması kaydıyla tadilen kabulü ile ilgili komisyon raporunun reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Necmi ÖZCANLI Ömer Seyfettin TURHAN Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi (Bulunmadı)

3 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 711 ada 1372 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 711 ada 1372 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve 6025 sayılı yazıda Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 711 ada 1372 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14. Maddesine istinaden Meclisinizce incelenerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. denilmektedir. Söz konusu plan teklifine konu olan taşınmaz Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 3. Etap 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanmıştır. Mevcutta 2 katlı binalar üzerinde yer alan sağlık tesisi, teklif edilen planla, çevredeki yapılaşma şartları olan bitişik düzen beş kat olarak planlanmaktadır. Plan teklifine konu olan taşınmaz 760 m 2 olup, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte belirtilen sağlık tesisi standartlarının altında kalmaktadır. Adana İli Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 711 ada 1372 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 711 ada 1372 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin söz konusu taşınmazın Tıp Merkezi olarak kullanılması koşulu ile Özel Sağlık Tesis Alanı olarak tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi 711 ada 1372 nolu parselde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 93 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin söz konusu taşınmazın Tıp Merkezi olarak kullanılması koşulu ile Özel Sağlık Tesis Alanı olarak tadilen kabulü ile ilgili komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Necmi ÖZCANLI Ömer Seyfettin TURHAN Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi (Bulunmadı)

4 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi 267 ada 1-2 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen, Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi 267 ada 1-2 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Karaisalı İlçe Belediyesinin tarih ve 391 sayılı yazısı ile Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi 267 ada 1 ve 2 nolu parsellerde, Adana 1.İdare Mahkemesinin E.1996/307 ve K.1996/1501 nolu kararı ve Danıştay 6.Dairesinin E.1997/4357 ve K.1998/3197 kararı ile iptal edilen 18.madde uygulamasının Mahkeme Kararına istinaden yeniden yapılabilmesine yönelik olarak ilk etapta 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi yapılmaktadır. Yapılan incelemede 1996 yılında alınan mahkeme kararına yönelik bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmış olup, bunun için ilk etapta 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Mevcut imar planında Pratik Kız Sanat Okulu olarak görülen taşınmaz, plan değişikliği ile konut alanına çevrilmektedir. Söz konusu değişiklik için Karaisalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün alana yönelik herhangi bir çalışması olmadığına dair yazısı da mevcuttur. Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karapınar Mahallesi 267 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karapınar Mahallesi 267 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifteki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü ve Mahkeme Kararı doğrultusunda mevcut İmar Planında Pratik Kız Sanat Okulu olarak görülen taşınmazın plan değişikliği ile konut alanına çevrilmesinin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Karaisalı İlçesi, Karapınar Mahallesi 267 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifteki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşü ve Mahkeme Kararı doğrultusunda mevcut İmar Planında Pratik Kız Sanat Okulu olarak görülen taşınmazın plan değişikliği ile konut alanına çevrilmesinin kabulüne ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Necmi ÖZCANLI Ömer Seyfettin TURHAN Meclis II.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi (Bulunmadı)

5 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri mahallesi 5097 ada 1 nolu parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 53 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Çevre ve Sağlık Ulaşım komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Çevre ve Sağlık Ulaşım komisyonumuza havale edilen, Adana İli, Çukurova İlçesi, Huzurevleri mahallesi 5097 ada 1 nolu parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 53 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve 7078 sayılı yazıda Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5097 ada 1 nolu parselde, Çukurova İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 53 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14.maddesine istinaden Meclisinizce incelenerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim denilmektedir. Söz konusu uygulama imar planı teklifi, tarih ve 66 sayılı Çukurova İlçe Belediye Meclis kararı ile onaylanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 218 sayılı kararı ile kesinleşen Raylı Sistem Güzergahına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. Bu planın yürürlüğe girmesine rağmen, plan değişikliğine konu olan parselde, doğu ve güney tarafında yapılan kavşak ve kaldırım çalışmaları, batı ve kuzeyinde ise dolmuş ve otobüs güzergahı olarak kullanılan 7 metrelik yolun halihazırda daha geniş kullanılması sonucunda ortaya çıkan kullanım kaybını önlemek amacıyla tadilat yapıldığı belirtilmektedir. Adana İli, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5097 ada 1 nolu parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 53 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5097 ada 1 nolu parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 53 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifin 5097 ada 1 nolu parselin kuzeyinden ve batısından geçen yolların 10 m (E=2.00, TAKS= 0.40 ) olması kaydıyla tadilen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5097 ada 1 nolu parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 53 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin 5097 ada 1 nolu parselin kuzeyinden ve batısından geçen yolların 10 m (E=2.00, TAKS= 0.40 ) olması kaydıyla tadilen kabulüne ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Necmi ÖZCANLI Ömer Seyfettin TURHAN Meclis II.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi (Bulunmadı)

6 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Sosyal Güvenlik Kurumu na Belediyemiz tarafından devredilen Köprülü Mahallesi 3337 ada 7 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen, Sosyal Güvenlik Kurumu na Belediyemiz tarafından devredilen Köprülü Mahallesi 3337 ada 7 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden tarih ve 2114 sayılı yazıda Yüreğir İlçesi Köprülü (Serinevler) Mahallesi 3337 nolu adada Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14.maddesine istinaden Meclisinizce incelenerek karara bağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim denilmektedir. Teklif edilen plan söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve resmi kurum alanı yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planıdır. Adana İli, Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler) Mahallesi 3337 nolu adada Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler) Mahallesi 3337 nolu adada Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler) Mahallesi 3337 nolu adada Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

7 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama İmar Planına İtiraz Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Atatürk Caddesi - Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bağlantısı için DDY Alt Geçit yapılmasına yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı ile hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 244 sayılı kararı onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik 2 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen Seyhan İlçesi, Atatürk Caddesi - Mustafa Kemal Paşa Bulvarı bağlantısı için DDY Alt Geçit yapılmasına yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı ile hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 244 sayılı kararı onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik 2 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlanmasının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununa istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır tarihleri arasında ilan edilen uygulama imar planı değişikliğine yönelik 2 adet itiraz başvurusu yapılmıştır yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısının birinci oturumunda, gündemin 4. Maddesi olarak sunulan ve oybirliği ile gündemden çıkarılmasına karar verilen, Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlanmasının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine yapılan 2 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir.

8 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Uygulama İmar Planına İtiraz Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlanmasının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine yapılan 2 adet itirazın reddine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi Atatürk Caddesinin Mustafa Kemal Paşa Bulvarına altgeçitle bağlanmasının sağlanması, ayrıca Mithatpaşa Caddesinin Devlet Demiryolları hattı ile çakıştığı alanda alt geçit yapılarak D-400 Karayoluna bağlanması ile ilgili olarak, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin tarih ve 79 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine yapılan 2 adet itirazın reddine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

9 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Takas Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Arslandamı mevkiindeki Belediyemizce satışı yapılan 4443 ada 92 parselin 6785 m 2 yerin tapusunun verilmesi ile m 2 hissenin İl Emniyet Müdürlüğüne Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen, Arslandamı mevkiindeki Belediyemizce satışı yapılan 4443 ada 92 parselin 6785 m 2 yerin tapusunun verilmesi ile m 2 hissenin İl Emniyet Müdürlüğüne Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. İlgi: a) Adana Valiliği Emniyet Müdürlüğü nün tarih ve B.05.1.EGM sayılı yazısı. b) Hukuk Müşavirliğinin tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı, İl Emniyet Müdürlüğü nün ilgi (a) yazısında; İlgi: Adana 1. Asliye Hukuk Mah tarih E.No: 2005/266, K.No: 2007/11 sayılı kararı. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğümüz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, Sebze hali yanında bulunan alanda 1986 yılından bu yana hizmet vermektedir yılında taşınmaz tapuda, Arslandamı Mahallesi 183 pafta, 1654 ada 214, 215, 216, 217 ve 187 numaralı parseller olarak toplam 8053 m2 yüzölçümünde bulunan arsa Adana Belediyesi adına kayıtlı iken Belediye Encümeninin tarih ve 6628 sayılı kararı ile bedeli mukabili Emniyet Müdürlüğü adına Maliye Hazinesine satılmasına karar verilmiş, bedeli ödenmiş ve akabinde anılan arsanın Hazine adına tescil edilebilmesi amacıyla değişik tarihlerde Belediyeden tapu ferağı istenilmesine rağmen bu talep yerine getirilmemiştir yılında söz konusu taşınmaz, gerçekleştirilen imar uygulaması sonucu, geçmiş sicilleri kapanarak 4443 ada 46 numaralı parsel 6785 m2 arsa vasfında Adana Büyükşehir Belediyesi adına tescil edilmiştir yılında tapu ferağı verilmemesi üzerine, Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Büyükşehir Belediyesi aleyhine açılan 46 parselin Hazine adına tescili davası ilgi sayı karar ile Hazine lehine sonuçlanmış ve karar 2010 yılında Yargıtay tarafından da onanmıştır. Ancak, devam eden davanın Yargıtay safhasında, söz konusu taşınmaz Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından tarih ve 544 sayılı karar ile yeni bir düzenlemeye tabi tutularak Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi, 4443 ada 92 parsel, 6984 m2 Belediyeye ait arsa olarak tescil edilmek suretiyle davaya konu 46 parsel başka parsellere dağıtılmış ve tapu sicili kapandığından Hazine adına tescili yapılamamıştır.

10 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Takas Bu sebeple, Bakım onarım Şube Müdürlüğü hizmet binamızın halen üzerinde bulunduğu Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi, 4443 ada 92 parsel, 6984 m2 arsanın Hazine adına tapu tescilinin yapılabilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılarak, neticesinden Tapu Dairesi ve Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu rica ederim. denmektedir. Konuyla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinin ilgi (b) yazısı ile; Adana Valiliği Emniyet Müdürlüğünün ilgi yazısında belirtmiş olduğu, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binasının halen üzerinde bulunduğu Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 4443 ada 92 parsel, 6984 m2 arsanın ilgili Daire Başkanlığının yazısında belirtmiş olduğu hususlar doğrultusunda hazine adına tapuda tescilinin yapılabilmesi için dava konusu edilerek hazine adına tesciline karar verilmiş olan taşınmazın başka parsellere dağıtılmış olan kısımları ile şu an mevcutta kullanmakta oldukları yerin takas edilmesi gerektiği bunun için 5393 sayılı yasanın meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin e bendindeki Taşınmaz mal alımına satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesi veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. Hükmü gereğince meclisten gerekli kararın alınması gerektiği hukuki görüş ve kanaatindeyiz. Denilmektedir. İl Emniyet Müdürlüğü adına Maliye Hazinesi tarafından Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/266 E. Sayılı dosyası ile açılan tescil davasında mahkeme tarafından tarih ve 2007/11 K. sayılı kararı ile Belediyemiz adına kayıtlı 6785,00 m2 yüzölçümlü 4443 ada 46 parselin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmiştir. İlimiz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mevkiinde, Belediyemiz adına kayıtlı 6785,00 m2 yüzölçümlü 4443 ada (Eski) 46 parselin üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bulunmakta iken yapılan uygulamalar sonucunda aynı yerde Belediyemiz adına kayıtlı 6984,00 m2 yüzölçümlü 4443 ada 92 parsel tescil edilmiştir ada 92 parsel üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası bulunmaktadır. İlimiz, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mevkiinde, Adana 1. Asliye Hukuk Mah tarih ve 2005/266 E /11 K. sayılı kararı ile Maliye Hazinesi Adına Tescil Edilmesine karar verilen ve Belediyemiz adına kayıtlı iken uygulama ile kütüğü kapatılan 6785,00 m2 yüzölçümlü 4443 ada (Eski) 46 parsel ile Belediyemiz adına kayıtlı ve üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü bulunan, 6984,00 m2 yüzölçümlü 4443 ada 92 parselin 6785,00 m2 sinin takasının yapılarak Maliye Hazinesi adına tescil edilmesi ve Belediyemiz adına kayıtlı kalacak olan 199,00 m2 hissenin İl Emniyet Müdürlüğüne Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre gerekli Meclis kararının alınması için yazımızın Meclis e havalesini OLUR larınıza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Arslandamı mevkiinde (Mahallesinde) 4443 ada 92 nolu parseldeki 6785 m2 yerin tapusunun verilmesine, 199 m 2 hissenin İl Emniyet Müdürlüğüne Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılması için tahsisine ait

11 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Takas teklifin Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi kapsamında devredilmesine, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Arslandamı mevkiinde (Mahallesinde) 4443 ada 92 nolu parseldeki 6785 m2 yerin tapusunun verilmesine, 199 m 2 hissenin İl Emniyet Müdürlüğüne Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılması için tahsisine ait Kamulaştırma Kanununun 30.maddesi kapsamında devredilmesi ile ilgili komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

12 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Kentsel Yenileme Alanı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana İli Seyhan İlçesi Barbaros ve Bey Mahallelerinde tespit edilen alanın II. Etap Kentsel Yenileme Alanı olarak belirlenmesine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen Adana İli Seyhan İlçesi Barbaros ve Bey Mahallelerinde tespit edilen alanın II. Etap Kentsel Yenileme Alanı olarak belirlenmesine ait Meclis Üyesi Ömer Seyfettin TURHAN ın tarih ve 6982 sayılı dilekçesini görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Adana İli Seyhan İlçesi Barbaros ve Bey Mahallelerinde tespit edilen alanın II. Etap Kentsel Yenileme Alanı olarak belirlenmesi konusunun gündem dışı olarak görüşülmesini arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Barbaros ve Bey Mahallelerinde tespit edilen alanın II. Etap Kentsel Yenileme Alanı olarak belirlenmesine ait teklifin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Seyhan İlçesi Barbaros ve Bey Mahallelerinde tespit edilen alanın II. Etap Kentsel Yenileme Alanı olarak belirlenmesine ait komisyon raporunun Seyhan İlçe Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ibaresi eklenerek kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

13 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Tahsis Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesinde bulunan 1467 ada 93 ve 94 parsellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesinde bulunan 1467 ada 93 ve 94 parsellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesine ait Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. İlgi: a) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tarih ve B GSM /707 sayılı yazısı, b) Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve M.01.1.ABB sayılı kararı c) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tarih ve B GSM /782 sayılı yazısı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ile Spor Genel Müdürlüğünün 18 Ocak 2012 tarih ve 498 sayılı yazılarında belirtilen ve 2012 yılı yatırım programında yer alan İlimiz şehir merkezine Gençlik Merkezi yapımı planlanmış olup, Gençlik Merkezi yapımı kötü alışkanlıklardan kurtarmak, bilgili becerikli ve kendine güvenen, ülkesine yararlı bir gençliğin yetişmesi için Gençlik Merkezi ve Spor Tesisleri yapılması düşünüldüğünden; Demir Köprü güneyindeki 1467 adadaki 93 ile 94 parselin İlimiz ve Uluslararası gençlik faaliyetlerin daha kapsamlı yapılabilmesi için Gençlik Merkezi Spor Tesisleri yapılmak üzere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi istenmektedir. İlimiz, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan, İmar Planında Yeşil Alan olarak görülen, 1.629,00 m2 yüzölçümlü 1467 ada 93 parsel ve ,00 m2 yüzölçümlü 1467 ada 94 parsel Belediyemiz adına kayıtlı bulunmaktadır. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile İlimiz, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan 1467 ada 93 ve 94 parsellerin üzerine bir yıl içerisinde Gençlik Merkezi Spor Tesisleri yapılmak amacıyla inşaat başlanılması ve ticari faaliyete konu edilmemesi kaydıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına tahsis edilmesine ait teklifin reddine karar verilmiştir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı ile Spor Genel Müdürlüğünün 18 Ocak 2012 tarih ve 498 sayılı yazılarında belirtilen ve 2012 yılı yatırım programında yer alan İlimiz şehir merkezine Gençlik Merkezi yapımı planlanmış olup, Gençlik Merkezi yapımı planlanmış olup, Gençlik Merkezi tesisinin İl Merkezine yapılması halinde, daha çok gencimizi kötü alışkanlıklardan

14 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Tahsis kurtarmak, bilgili, becerikli ve kendine güvenen, ülkesine yararlı bir gençliğin yetişmesi için Gençlik Merkezi ve Spor Tesisleri yapılması düşünülmektedir. Bu nedenle Demir Köprü güneyindeki 1467 adadaki 93 ile 94 parselin İlimiz ve Uluslararası gençlik faaliyetlerin daha kapsamlı yapılabilmesi için Gençlik Merkezi Spor Tesisleri yapılmak üzere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi istenmektedir. İlimiz, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesinde bulunan, 1467 ada 93 ve 94 parsellerin, üzerine bir yıl içerisinde Gençlik Merkezi Spor Tesisleri yapılmak amacıyla inşaat başlanılması ve ticari faaliyet konu edilmemesi kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre değerlendirilerek gerekli Meclis kararının alınması için yazımızın Meclis e havalesini OLUR larınıza arz ederim. Denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 1467 ada 93 ve 94 nolu parsellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisine ait teklifin aynen kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 1467 ada 93 ve 94 nolu parsellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre tahsisine ait komisyon raporunun aynen kabulü ile tahsisine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

15 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Yetki Verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alan sınırlarının genişletilmesine ait İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Kanunlar Plan Bütçe Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alan sınırlarının genişletilmesine ait Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin (e) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediyemiz sınırları içinde düzensiz yerleşme alanlarından olan Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesinde Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca imzalanan protokol uyarınca yürütülmekte olan Kentsel Dönüşüm Uygulamaları sınırları Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 58 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Bir program çerçevesinde devam ettirilen Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut projeleri kapsamında belirlenen Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alan sınırlarının revize edilerek mevcut 13 ha alana ilaveten, mevcut alanın doğusunda yer alan, Büyükşehir Belediye Meclisimizin tarih ve 195 sayılı kararı ile alan sınırları belirlenen, tarih ve 227 sayılı kararı ile de Yüreğir Belediyesine yetki devri yapılan Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm sınırları da dahil olmak üzere, İlimiz Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Yavuzlar Akıncılar Mahallelerini kapsayan 77 ha olarak genişletilmesi için hazırlanan ekli dosyanın incelenerek, Büyükşehir Belediye Meclisimizce verilen tarih ve 58 sayılı Kentsel Dönüşüm Alanları, tarih ve 195 sayılı Kentsel Dönüşüm Hk. Ve tarih ve 227 sayılı Yetki Verilmesi konulu Meclis Kararının iptal edilerek, bahse konu Kentsel Dönüşüm Alan Sınırının Genişletilmesinin Onanması ve ilan edilecek yeni alanda Başkanlığımızla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında görüşmeler sonucu, söz konusu çalışmaların hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla, gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunması hususlarında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin (e) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine istinaden Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi hususlarında karar alınmasını arz ederim. denilmektedir.

16 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Yetki Verilmesi Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alan sınırlarının revize edilerek mevcut 13 ha alana ilaveten, mevcut alanın doğusunda yer alan, Büyükşehir Belediye Meclisimizin tarih ve 195 sayılı kararı ile alan sınırları belirlenen, tarih ve 227 sayılı kararı ile de Yüreğir Belediyesine yetki devri yapılan Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm sınırları da dahil olmak üzere, İlimiz Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Yavuzlar Akıncılar Mahallelerini kapsayan 77 ha olarak genişletilmesi için hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisimizce verilen tarih ve 58 sayılı Kentsel Dönüşüm Alanları, tarih ve 195 sayılı Kentsel Dönüşüm Hk. Ve tarih ve 227 sayılı Yetki Verilmesi konulu Meclis Kararının iptal edilerek, bahse konu Kentsel Dönüşüm Alan Sınırının Genişletilmesinin Onanmasına ve ilan edilecek yeni alanda Başkanlığımızla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında görüşmeler sonucu, söz konusu çalışmaların hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla, gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunması hususlarında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin (e) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine istinaden Başkanlık Makamına Yetki Verilmesine ait teklifin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alan sınırlarının revize edilerek mevcut 13 ha alana ilaveten, mevcut alanın doğusunda yer alan, Büyükşehir Belediye Meclisimizin tarih ve 195 sayılı kararı ile alan sınırları belirlenen, tarih ve 227 sayılı kararı ile de Yüreğir Belediyesine yetki devri yapılan Sinanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm sınırları da dahil olmak üzere, İlimiz Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Yavuzlar Akıncılar Mahallelerini kapsayan 77 ha olarak genişletilmesi için hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisimizce verilen tarih ve 58 sayılı Kentsel Dönüşüm Alanları, tarih ve 195 sayılı Kentsel Dönüşüm Hk. Ve tarih ve 227 sayılı Yetki Verilmesi konulu Meclis Kararının iptal edilerek, bahse konu Kentsel Dönüşüm Alan Sınırının Genişletilmesinin Onanmasına ve ilan edilecek yeni alanda Başkanlığımızla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında görüşmeler sonucu, söz konusu çalışmaların hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla, gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunması hususlarında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin (e) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesine istinaden Başkanlık Makamına Yetki Verilmesine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

17 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Rüçhan hakkı kullanımı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Rüçhan hakkı kullanımına ait Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Çevre ve Sağlık Ulaşım Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonumuza havale edilen Rüçhan Hakkı kullanımına ait İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. İlgi: Yeni Adana İmar A.Ş. nin tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı. Yeni Adana İmar A.Ş. nin 23 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda şirket sermayesi TL den ,00.TL ye çıkartılmış olup tarih ve 108 sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisince onanmıştır tarih ve 1644 sayılı Encümen kararı ile Belediyemiz hisse tutarı olan ,00 TL 2010 yılı gider bütçesinden karşılanmak üzere ödeme emri bağlanmıştır. Şirket ortaklarının tamamının katılmadığı bu artırımda, artırma katılmayan ortakların payına düşen sermaye miktarı kadar (4.200,00 TL) belediyemiz diğer ortakların rüçhan hakkını kullanmayı kabul etmediğini tarih ve 06/ / sayılı yazısı ile Yeni Adana İmar A.Ş. ni bilgilendirmiş bulunmaktadır. Ancak şirketin tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ile diğer ortakların hissesine düşen kısım için rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmayacağımız hususu tekrar gündeme gelmiştir. Rüçhan hakkını kullanmayan ortakların hissesine düşen 4.240,00 TL nin tamamının üzerinden, Adana Büyükşehir Belediyesi rüçhan hakkını kullanarak mevcut sermayesini 4.240,00 TL artırılması hususunda karar alınmak üzere evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini, Emirlerinize arz ederim.denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Yeni Adana İmar A.Ş. nin 23 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda şirket sermayesi TL den ,00.TL ye çıkartılmış olup Şirket ortaklarının tamamının katılmadığı bu artırımda, artırma katılmayan ortakların payına düşen sermaye miktarı kadar belediyemiz diğer ortakların rüçhan hakkını kullanmayan ortakların hissesine düşen 4.240,00 TL nin tamamının üzerinden, Adana Büyükşehir Belediyesi rüçhan hakkını kullanarak mevcut sermayesini 4.240,00 TL artırılmasına ait teklifin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Yeni Adana İmar A.Ş. nin 23 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda şirket sermayesi TL den ,00.TL ye çıkartılmış olup Şirket ortaklarının tamamının katılmadığı bu artırımda, artırma katılmayan ortakların payına düşen sermaye miktarı kadar belediyemiz diğer ortakların rüçhan hakkını kullanmayan ortakların hissesine düşen 4.240,00 TL nin tamamının üzerinden, Adana Büyükşehir Belediyesi rüçhan hakkını kullanarak mevcut sermayesini 4.240,00 TL artırılmasına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Mustafa KIZILELMA Meclis II.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

18 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ödenek aktarması Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Ödenek aktarılması ile ilgili Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen Ödenek aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. İlgi : a) Fen İşleri Daire Bşk 08/03/2012 gün ve M.01.1.ABB Sayılı yazısı Özel Güvenlik Hizmetlerine ait ödenekler bugüne kadar Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde iken; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı na bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü teşkilatlandırılmıştır. Buna göre Fen İşleri Daire Başkanlığı nın aşağıda belirtilen bütçe tertibindeki ödeneğinin düşülerek; Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri TL lik toplam ödeneğin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı nın aşağıda belirtilen bütçe tertibine; Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri TL olmak üzere toplam TL nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 nci maddesi gereğince aktarılması hususunda karar alınması için evrakın Büyükşehir Meclisine havale edilmesini arz ederim.denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; TL nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 nci maddesi gereğince aktarılmasına ait teklifin aynen kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; TL nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 nci maddesi gereğince aktarılmasına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Mustafa KIZILELMA Meclis II.Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

19 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Ekmeğin Gramajı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan, Ekmeğin gramajı ile ilgili Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen; Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda, incelenmek üzere Plan Bütçe İmar ve Bayındırlık Kanunlar Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Ulaşım Çevre ve Sağlık komisyonumuza havale edilen Ekmeğin gramajı ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesine ait İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 04 Ocak 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (2012/2) ile ekmek gramajlarında değişiklik yapılmıştır. 2012/2 nolu tebliğin 5. Maddesinin Ürün Özellikleri başlıklı 1 nolu fıkrasının (ç) alt bendinin 2 nolu paragrafının Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri en az 250 gram ağırlıktan başlayarak 50 şer gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilir. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıkta üretilebilir. hükmüne istinaden; Ekmek fabrikamızda beheri pişmiş 300 gram olarak üretilmekte olan ekmeğin anılan tebliğ uyarınca beheri 250 Gramdan üretilmesi ve tarih ve M.01.1.ABB sayılı Başkanlık Oluru ile belirlenen piyasa satış fiyatı olan 50 kuruştan satışına devam edilmesi, teknik hazırlıkların tamamlanması ve halkımıza gerekli bilgilerin sunulması amacıyla uygulamaya geçiş tarihi konusunda Başkanlık Makamının yetkili kılınması hususunda karar alınmak üzere evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini; Emirlerinize arz ederim. denilmektedir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelenmesinde; Ekmek fabrikamızda beheri pişmiş 300 gram olarak üretilmekte olan ekmeğin 2012/2 nolu tebliğ uyarınca beheri 250 Gramdan üretilmesi ve tarih ve M.01.1.ABB sayılı Başkanlık Oluru ile belirlenen piyasa satış fiyatı olan 50 kuruştan satışına devam edilmesi, teknik hazırlıkların tamamlanması ve halkımıza gerekli bilgilerin sunulması amacıyla uygulamaya geçiş tarihi konusunda Başkanlık Makamının yetkili kılınmasına ait teklifin kodeks ve yönetmeliğe uygun olarak kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Ekmek fabrikamızda beheri pişmiş 300 gram olarak üretilmekte olan ekmeğin 2012/2 nolu tebliğ uyarınca beheri 250 Gramdan üretilmesi ve tarih ve M.01.1.ABB sayılı Başkanlık Oluru ile belirlenen piyasa satış fiyatı olan 50 kuruştan satışına devam edilmesi, teknik hazırlıkların tamamlanması ve halkımıza gerekli bilgilerin sunulması amacıyla uygulamaya geçiş tarihi konusunda Başkanlık Makamının yetkili kılınmasına ait teklifin kodeks ve yönetmeliğe uygun olarak kabulü ile ilgili komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Mustafa KIZILELMA Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

20 Sayı: M.01.1.ABB Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan ve Çukurova İlçelerinde yaklaşık hektar alanı kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve M.01.1.ABB sayılı yazısında aynen; Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde hazırlanan 1/ ölçekli revizyon nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 38 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. Bu plan doğrultusunda revize edilen ve Seyhan ve Çukurova İlçelerinde yaklaşık hektar alanı kapsayan 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslakları tarihli dilekçe ile yüklenici firma tarafından İdaremize sunulmuştur. Seyhan ve Çukurova İlçelerinde yaklaşık hektar alanı kapsayan 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. denilmektedir. Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan ve Çukurova İlçelerinde yaklaşık hektar alanı kapsayan 1/5.000 ölçekli revizyon nazım imar planı teklifinin Müdürlüğüne iadesine, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğuyla karar verildi. Halil TÜM Ömer Seyfettin TURHAN Mustafa KIZILELMA Meclis II. Başkan V. Meclis Katibi Meclis Katibi

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-112 10.07.2012 Özü: Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.07.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-91

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-32 11.02.2014 Özü: Yetki verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.02.2014

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 14.01.2014 Özü: Altın Koza Film Festivali Ödülleri K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2014 tarihli oturumunda okunan,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı.

K A R A R. Anılan yazıda aynen; İlgi: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.09.2012 tarih ve 749-24361 sayılı. yazısı. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-47 12.03.2013 Özü: Kardeş Şehir-Tunus(Ben Arous) K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-18 13.02.2012 Özü: Adana Gar Sahası imar plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.02.2012 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-9525

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Hüseyin SÖZLÜ Oğuz ARIK Ertan SÜMER Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-01 12.01.2015 Özü: Kadro değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.01.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.01.2015

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/183 09.06.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.06.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.06.2015

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-01 14.01.2013 Özü: Meclis Kaydı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.01.2013 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-24 sayılı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

K A R A R. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

K A R A R. Zihni ALDIRMAZ Ömer Seyfettin TURHAN Necmi ÖZCANLI Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-16 13.02.2013 Özü: Nazım imar planı değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir.

K A R A R. Gerekli meclis kararının alınabilmesi için evrakın Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize rica ederim. Denilmektedir. K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2014 tarihli ve 67597785-301.01-203 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova Belediyeler Birliğine meclis

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/148 12.05.2015 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.05.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.05.2015

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-70 Özü: Ücretsiz Taşıma 10.03.2014 K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda okunan, Genel sınav günlerinde

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-263 08.09.2015 Özü: Döşeme Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan İlanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.09.2015 tarihli

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-299 11.10.2016 Özü: Uygulama İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 11.10.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S

T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S T.C. ADANA İLİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ M ECLİ S Sayı:58 03.07.2014 Özü: İmar plan değişikliği KARAR Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan İmar, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Emlak,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Yetki Verilmesi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı : Özü : Yetki Verilmesi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı : 67597785-050.01.04-223 12.06.2017 Özü : Yetki Verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 12.06.2017 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.06.2017

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 02 Eylül 2016 Cuma günü saat 18.00 da Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/159 09.05.2016 Özü: Düzenlenecek Protokolü İmzalamak Üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi K A R A R Büyükşehir

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :249 KONUSU: 2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi r) İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2011/4-1 (23) Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 01/03/2011 tarih ve 325 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli Đdare

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI : 2012/2-1 (6) Belediye Meclisi 02/02/2012 Perşembe günü saat 14.00 da Burhanettin Gündem maddesi gereğince; Đnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 30/01/2012 tarih ve 182 sayılı yazısının incelenmesi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 029: Gündemin birinci maddesi; 01/01/2012-31/12/2012 tarihleri arasındaki başkanlık faaliyet raporunun görüşülmesi

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 02/05/2017 Karar Sayıları : 53, 54, 55, 56, 57, 58 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/202 13.06.2016 Özü: Kültürel Tesis Alanı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.06.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı)

T.C. DARICA BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Birleşim : 1 Oturum : 1. Abdullatif ÖZKAN, Cafer T. DEMİRDAŞ,A. Hakan HOCAOĞLU (İZİNLİ) Yakup KAYA(katılmadı) MECLİS I Karar Tarihi :06/12/2016 Karar Numarası : 58 Gündem No/Sıra : 58-1 KONUSU: ÖDENEK AKTARMASI Fen İşleri Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih ve 122461 sayılı yazıları ile 06 05 07 01 Hizmet Binası Harcama

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Satın Alma K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: / Özü: Satın Alma K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04/65 07.03.2016 Özü: Satın Alma K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 07.03.2016 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 07.03.2016

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-373 08.12.2015 Özü: Mahkeme Kararı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 08.12.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 08.12.2015

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 05/11/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 972 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2014 / 8 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Koruma ve Güvenlik Hizmeti Alımı. Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğü nün 05/05/2014 tarih ve 14956 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: Özü: Nazım İmar Planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-33 09.02.2017 Özü: Nazım İmar Planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 09.02.2017 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.02.2017

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 44 Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısının1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 22.02.2016 Kararın Nosu : 28 Muğla Büyükşehir Belediyesine devredilen tenis kortu alanı dışında kalan kısımların Büyükşehir Belediyesine devrinin iptal edilmesinin görüşülmesi.

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2013/12-1 (262) Gündem maddesi gereğince; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/11/2013 tarih ve 38597 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 70 Birleşim 1 Oturum Özü İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Tarihi 01.12.2016 Sayısı 70 İlçemiz Bahri Çatyol Mahallesi 1293 nolu parselde bulunan Spor Sahasının Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Gündemin

Detaylı

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ

N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ K A Y S E R İ B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ N A Z I M İ M A R P L A N I D E Ğ İ Ş İ K L İ Ğ İ A Ç I K L A M A R A P O R U A) PLANLAMA ALANININ TANIMI Planlama alanı; Kayseri İli, Özvatan ilçesi,

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı