ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat"

Transkript

1 ANLAŞMA MEMORANDUMU Bu Anlaşma Memorandumu («AM») 22 aprel 2004-cü il tarixində Lixtenşteyn qanunvericiliyinə müvafiq qaydada qeyri-kommersiya xeyriyyə təşkilatı kimi təsis edilmiş Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun Azərbaycan bölməsi olan Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu (Azərbaycan) («ACİ-YF AZƏRBAYCAN») və İngiltərə qanunvericiliyinə müvafiq qaydada yaradılmış şirkət olan BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited («BP») arasında bağlanmışdır. Bu AM mətnində ACİ-YF AZƏRBAYCAN və BP ayrı-ayrılıqda Tərəf («Tərəf»), birlikdə isə Tərəflər («Tərəflər») adlandırılacaqdır İlkin məlumat I. ACİ-YF AZƏRBAYCAN məşhur investor və filantrop olan Corc Soros tərəfindən təsis edilmiş Açıq Cəmiyyət Fondu Şəbəkəsinə daxil olan ACİ-YF-nın bir bölməsidir. ACİ-YF AZƏRBAYCAN təşkilatının əsas məqsədi qapalı cəmiyyətdən daha açığına keçidi təşviq etdirməkdən ibarətdir cı ildə ölkədə yaradıldığı vaxtdan etibarən, ACİ-YF AZƏRBAYCAN qrantlar verməklə, habelə təhsil islahatları, rabitə texnologiyaları, insan hüquqları və qanun aliliyi, kütləvi informasiya vasitələri, səhiyyə, gender bərabərliyi, incəsənət və mədəniyyət sahələri üzrə ictimai təşəbbüslərə dəstək vermək üçün həyata keçirilən əməli səylər vasitəsi ilə üçüncü sektorun inkişaf etməsinə yardımçı olmuşdur. Ölkənin inkişafı prosesində yaranan yeni-yeni məqamlara cavab vermək üçün, son zamanlar ACİ-YF AZƏRBAYCAN fəaliyyətini əsasən mülki cəmiyyətin demokratikləşdirmə prosesinə qatılmasının, məqbul idarəetmənin və milli ehtiyatlardan istifadənin şəffaflığının artırılmasına yönəltmişdir. II. III. IV. BP Azərbaycan Respublikasında bir sıra mühüm enerji işlənməsi və nəqliyyat layihələrinin gerçəkləşdirilməsi işində iştirak edir: BP Azəri, Çıraq, Günəşli neft yataqlarının işlənməsi layihəsinin iştirakçısıdır və deyilən layihə üzrə əməliyyat şirkəti kimi çıxış edir; BP-nin ortaq şirkəti Şah Dəniz qaz yatağının işlənməsi layihəsinin iştirakçısıdır və deyilən layihə üzrə əməliyyat şirkəti kimi çıxış edir; BP Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kəməri Şirkətinin meneceri, BPnin ortaq şirkəti isə səhmdarıdır; BP-nin bir ortaq şirkəti Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Şirkətinin texniki əməliyyat şirkəti, digəri isə səhmdarıdır; və BP Səngəçal Terminalının tikinti meneceri və əməliyyatçısı kimi fəaliyyət göstərir (birlikdə «Layihələr»). Tərəflər təsdiq edirlər ki, layihələr Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən ən əhəmiyyətli iqtisadi inkişafdır və region üzrə yoxsulluğun səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salmaq üçün potensiala malikdir. Tikinti işləri ərzində, müxtəlif monitorinq proqramları layihələrə aidiyyatı olan məsələləri qiymətləndirəcək, o cümlədən: Layihənin icra olunduğu ərazilərə yaxın yerlərdə məskunlaşmış icmalara aid olan sosial məsələlər; torpaq sahələrinə sahiblik məsələləri; ətraf mühitin müdafiəsi; tarixi abidələrin qorunması; yerli işgüzar dairələrin fəaliyyətə cəlb edilməsi və Layihələrin tikintisi ilə məşğul olan əməkdaşların hüquqlarının qorunması (birlikdə «Mövzular»). Tərəflər qəbul edirlər ki, tikinti işləri mərhələsi ərzində Layihələrə aid olan Mövzuların qiymətləndirilməsi işində mühüm rolu Qeyri-Hökumət Təşkilatları («QHT-lər») oynayacaqdır və Tərəflər QHT-lərə bunun ilə əlaqədar olaraq yardım göstərmək arzusundadırlar. Eyni zamanda, Tərəflər razılaşıb etiraf edirlər ki, fəaliyyətlərini səmərəli etmək üçün, QHT-lər Tərəflərdən müstəqil olmalı və həm Tərəflər, həm də ictimaiyyət üçün qiymətləndirilmənin nəticələrini dolğun təqdim etmək iqtidarında olmalıdır. V. ACİ-YF AZƏRBAYCAN müxtəlif QHT-lərə yardım və dəstək təqdim etmək və bununla, ACİ-YF AZƏRBAYCAN tərəfindən seçilmiş QHT-lərə tikinti işləri ərzində Layihələr üzrə Tərəflərə və ictimaiyyətə qiymətləndirmə hesabatlarını təqdim etmək imkanı yaratmaq arzusundadır. BP, bu AM mətnində qeyd edilmiş qaydada, deyilən təşəbbüsün gerçəkləşdirilməsi işində ACİ-YF AZƏRBAYCAN təşkilatına dəstək vermək istəyir.

2 Anlaşma Memorandumu ACİ-YF AZƏRBAYCAN-Azərbaycan və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited Səhifə 2 TƏRƏFLƏR AŞAĞIDAKI ŞƏRTLƏR BARƏSİNDƏ RAZILAŞMA ƏLDƏ ETMİŞLƏR: 1. Əlaqələndiricilərin təyin edilməsi. Hər hansı Tərəf müvafiq təyinatı bu AM imzalandığı tarixdə aparmazsa, Qüvvəyəminmə Tarixindən etibarın on (10) gün ərzində müvafiq Tərəf qarşı Tərəfə Bildiriş təqdim edərək, bu AM mətnində əksini tapmış müxtəlif vəzifə və öhdəlikləri yerinə yetirəcək özünün təyin etdiyi əlaqələndiricini məlum etməlidir. Hər hansı Tərəf, qarşı Tərəfə Bildiriş verməklə, özünün təyin etdiyi Əlaqələndirici yerinə digər şəxsi təyin edə bilər. 2. Vəzifələr və əlaqələndirmə. a. Tərəflər razılaşırlar ki, bu AM vasitəsi ilə nizamlanan bütün tədbirlər Əlaqələndiricilər tərəfindən hazırlanan iş planında («İş Planı») əksini tapacaq. İş Planı üçün nümunə Əlavə 1 kimi bu AM-a qoşulmuşdur. b. Hər İş Planı üçün Əlavə 2 mətnində verilmiş və QHT-lərin Özünü Seçim Prosesinə aid olan şərtlərə əsasən, iştirakçı QHT-lər və şəxslər ACİ-YF AZƏRBAYCAN tərəfindən seçilməlidir. c. BP, ACİ-YF AZƏRBAYCAN vasitəsi ilə, texniki və təşkilatı dəstək formasında olmaqla, və o cümlədən yerlərdəki fəaliyyət, nəqliyyat və material-texniki təminat sahələri üzrə tədbirlərə aid olmaqla müvafiq sağlamlıq, əmək təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik və ətraf mühit təlimi vasitəsi ilə yardım və dəstək təqdim edəcək. BP tərəfindən göstəriləcək yardım və dəstək İş Planında əksini tapacaq. ACİ-YF AZƏRBAYCAN etiraf edir ki, əməliyyat, əmək təhlükəsizliyi, maliyyə və təhlükəsizlik səbəblərindən BP iş yerlərinə səfərlərin sayını və ACİ-YF AZƏRBAYCAN təşkilatından və iştirakçı QHT-lərdən səfərdə iştirak edən təmsilçilərin sayını məhdudlaşdıra bilər. d. ACİ-YF AZƏRBAYCAN qəbul və etiraf edir ki, BP, Layihələrin iştirakçıları və ya səhmdarları adından müxtəlif Layihələr üzrə əməliyyat şirkəti və ya menecer kimi çıxış edir. İştirakçılar və ya səhmdarlar qərara gələ bilərlər ki, Layihə İş Planına daxil edilməsin və onlar Layihə üzrə əməliyyat şirkəti və ya menecer kimi çıxış edən BP-yə göstəriş verə bilərlər ki, BP İş Planında iştirak etməsin. ACİ-YF AZƏRBAYCAN həmçinin qəbul və etiraf edir ki, Layihələrin tikintisi işinə qatılmış BP və onun ortaq şirkətləri bir çox podratçı və subpodratçıların xidmətlərindən istifadə edirlər. BP bütün ağlabatan səylərindən istifadə edərək, İş Planının icrası ilə əlaqədar deyilən podratçı və subpodratçıların əməkdaşlıq etməsini təmin edir. e. Tərəflər razılaşırlar ki, İş Planının işlənib hazırlanması ilə əlaqədar olaraq fəaliyyətlərini əlaqələndirmək məqsədi ilə bütün ağlabatan səylərindən istifadə edəcəklər. f. Tərəflər razılaşırlar ki, bu AM müstəsna bir anlaşmanı təşkil etmir və hər bir Tərəf müxtəlif Layihələr ilə əlaqədar olaraq irəli gələn Mövzulara münasibətdə bu AM kontekstindən kənar olmaqla QHT-lər ilə iş birliyi qura bilər. Tərəflər həmçinin qəbul edirlər ki, Layihələr istismar mərhələsinə keçdikdən sonra vətəndaşların fikirlərini əks etdirmək məqsədi ilə BP Azərbaycanda Vətəndaşların Məsləhət Şurasını yaratmaq niyyətindədir və hər iki Tərəf bu məsələ ilə bağlı əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etməkdə maraqlıdır.

3 Anlaşma Memorandumu ACİ-YF AZƏRBAYCAN-Azərbaycan və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited Səhifə 3 3. İş Planları - Hazırlıq. Qüvvəyəminmə Tarixindən etibarən otuz (30) gün ərzində, ACİ-YF AZƏRBAYCAN Əlaqələndiricisi BP Əlaqələndiricisinə özünün təklif etdiyi İş Planı haqqında Bildiriş təqdim edir. Əlavə 1 kimi bu AM-a qoşulan İş Planı nümunəsi hər bir Mövzu üzrə iştirakçısı QHT-lər tərəfindən həyata keçirilməli olan münasib qiymətləndirməni özündə əks etdirir və o cümlədən: ACİ-YF AZƏRBAYCAN tərəfindən təklif olunan QHT-lər; (2 saylı Əlavədə müəyyən edilmiş qaydada ) İşçi Qrupu tərəfindən müəyyən edilmiş Mövzu üzrə çalışan şəxslərin sayı; təklif olunan QHT tərəfindən münasib Mövzu üzrə tamamlanmalı olan qiymətləndirmə; müvafiq Layihə və ya Layihələr; təklif olunan İşçi Qrupu tərəfindən tamamlanmalı olan tədbirlər; təklif olunan İşçi Qrupuna ACİ-YF AZƏRBAYCAN tərəfindən göstəriləcək olan dəstək və ya yardım; təklif olunan İşçi Qrupuna BP tərəfindən göstəriləcək dəstək və yardım; təklif olunan İşçi Qrupu tərəfindən Qiymətləndirmə Hesabatının ACİ-YF AZƏRBAYCANA təqdim ediləcəyi tarix; və İşçi Qrupu özünün Hesabatını ictimaiyyətə təqdim edənə qədər tanış olmaq və qeydlərini vermək üçün Qiymətləndirmə Hesabatının ACİ-YF AZƏRBAYCAN və BP-yə veriləcəyi müddət. 4. İş Planları Tanışlıq, Qeydlər və Təsdiq. a. BP Əlaqələndiricisi iyirmi (20) gün ərzində ACİ-YF AZƏRBAYCAN Əlaqələndiricisinə Bildiriş təqdim etməklə təklif olunan İş Planı üzrə yazılı qeydlərini verə bilər. Sözügedən qeydləri alındıqdan sonra, çözülməmiş qalan məsələləri həll etmək məqsədi ilə, Əlaqələndiricilər görüş keçirib İş Planını müzakirə edə bilərlər. b. ACİ-YF AZƏRBAYCAN Əlaqələndiricisi və BP Əlaqələndiricisi tərəfindən imzalanmayana qədər İş Planı qüvvəyə minmir. 5. Məlumat Mübadiləsi. İş Planının şərtlərinə əsasən: a. BP müvafiq Layihələr haqqında ictimaiyyətə təqdim edilməsi mümkün olan məlumatı, o cümlədən, bəzi Layihələr üzrə işləri maliyyələşdirmək məqsədi ilə borc vəsaitlər təqdim edən müxtəlif maliyyə təşkilatları üçün hazırlanan rüblük hesabatların surətlərini ACİ-YF AZƏRBAYCANA təqdim edir. b. ACİ-YF AZƏRBAYCAN Layihələr haqqında ictimaiyyətə təqdim edilməsi mümkün olan bu kimi məlumatı adi iş fəaliyyəti gedişi ərzində İşçi Qruplar arasında paylayır və İşçi Qruplara aşağıda adı çəkilən internet səhifəsinə istinad etməyi məsləhət görür: c. İşlərin aparıldığı yerlərə səfərlər gedişində, İşçi Qruplarının təmsilçiləri məsələlər ilə əlaqədar BP əməkdaşlarına suallar verə və müzakirələr apara bilərlər. Lakin işlərin aparıldığı yerlərə səfərlərdən sonra və digər vaxtlarda, İşçi Qruplarının BP-yə ünvanlandıqları müraciətlər BP-yə ACİ-YF AZƏRBAYCAN vasitəsi ilə çatdırılır və BP məlumatı İşçi Qruplarına ACİ-YF AZƏRBAYCAN vasitəsi ilə təqdim edir. d. Tərəflər razılaşırlar ki, BP, özünün müəyyən etdiyi meyarlara əsasən kommersiya, təhlükəsizlik və ya müdafiə səbəblərindən həssas hesab etdiyi məlumatı özündə saxlasın. Məlumatın alınması üçün müraciət rədd edildikdə, BP rədd cavabı üçün əsas təşkil edən

4 Anlaşma Memorandumu ACİ-YF AZƏRBAYCAN-Azərbaycan və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited Səhifə 4 amillərə istinad edən yazılı izahat təqdim etməlidir. Bir sıra sənədlər bütün dillərdə hazırlanmış olmaya bilər və BP əlavə tərcümələri təqdim etmək üçün öhdəlik daşımır, lakin sənədlərin müxtəlif dillərdə olması labüdlüyünü qəbul edir və bu kimi məlumat mənbələrinin sayını artırmaq üçün səylər göstərməlidir. 6. Təlim Sağlamlıq, Əmək Təhlükəsizliyi, Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit. Tərəflər razılaşırlar ki, ACİ-YF AZƏRBAYCAN əməkdaşları və İşçi Qrupların üzvləri hər hansı Layihə üzrə işlərin aparıldığı yerə səfər etməzdən qabaq, BP-dən sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik və ətraf mühit üzrə təlim almalıdırlar. ACİ-YF AZƏRBAYCAN həmçinin razılaşır ki, müvafiq şəxslər BP-nin sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik və ətraf mühit üzrə tələblərinə riayət etmədikdə, BP ACİ-YF AZƏRBAYCAN əməkdaşları və İşçi Qrupların üzvlərindən hər hansı Layihə üzrə işlərin aparıldığı yeri tərk etməyi tələb edə bilər. 7. Rüblük İclaslar. Tərəflər BP-nin nümayəndələri tərəfindən ACİ-YF AZƏRBAYCAN və İşçi Qruplar üçün nəzərdə tutulmuş və müvafiq Layihələrin durumu, o cümlədən tətbiq edilən metodlar; cari tikinti işləri və digər tədbirlər; və görülməsi nəzərdə tutulmuş iş ilə əlaqədar məlumata həsr edilmiş rüblük iclaslar təşkil edirlər. İclaslarda ACİ-YF AZƏRBAYCAN və İşçi Qruplar özlərinin fəaliyyəti, istifadə etdikləri metodologiyalar, monitorinq planları haqqında izahatlar verə və gəldikləri nəticələr haqqında ilkin hesabatlar təqdim edə bilərlər. 8. Qiymətləndirmə Hesabatı Qeydlərin Verilməsi və Hesabatların İctimaiyyətə Təqdim Edilməsi. a. ACİ-YF AZƏRBAYCAN İşçi Qruplarının sərəncamına tələb edildikcə ehtiyatlarından istifadə oluna bilən, məqbul iş qaydaları və münasib monitorinq və qiymətləndirmə metodları haqqında məsləhətlər təqdim edən səriştəli qərəzsiz beynəlxalq və ya milli təşkilatın xidmətlərini təqdim edə və bu kimi xidmətləri təmin edə bilər. Ehtiyatlara sahib olan bu kimi bir təşkilatın iştirakında məqsəd müşahidə və qiymətləndirmənin ən peşəkar bir tərzdə təqdim edilməsini təmin etmək üçün yardım göstərməkdən ibarətdir. b. Şəffaflığı təmin etmək və ictimaiyyətə dürüst məlumatı çatdırmaq məqsədi ilə Tərəflər razılaşırlar ki, ACİ-YF AZƏRBAYCAN hər bir İşçi Qrupdan yazılı hesabatların layihələrini ACİ-YF AZƏRBAYCANA təqdim etməyi tələb edə bilər. Bundan sonra, ACİ-YF AZƏRBAYCAN bu kimi hesabatlar ilə tanış olmaq və qeydlərini təqdim etmək məqsədi ilə BP-yə Bildiriş verib İşçi Qrup ilə BP arasında müzakirəni təşkil edə bilər. Hesabatlların nəzərdən keçirikməsi, qeydlərin təqdim edilməsi və müzakirələrin aparılmasında məqsəd BP və ya ACİ-YF AZƏRBAYCANA redaktə xarakterli nəzarət imkanın verilməsi deyil, faktlar ilə əlaqədar səhvlərin aradan qaldırılmasıdır. Hesabatın layihəsi ilə tanış olmaq üçün BP-yə müəyyən vaxt müddəti verilir və BP iyirmi bir (21) gün ərzində dəyişikliklər və qeydlərini təqdim etməzsə, İşçi Qrup əldə etdiyi nəticələri dərc etdirə bilər. ACİ-YF AZƏRBAYCAN hər bir İşçi Qrupundan tələb edir ki, Layihələr ilə əlaqədar olan hər hansı hesabatı kütləvi informasiya vasitələri və ya ictimaiyyətə təqdim etməyə ən azı yeddi (7) gün qalmış ACİ-YF AZƏRBAYCAN və BP-yə bu barədə müvafiq məlumat təqdim olunsun. c. BP etiraf edir ki, ACİ-YF AZƏRBAYCAN və bütün İşçi Qruplar kütləvi informasiya vasitələri və ya ictimaiyyətə təqdim edilən hər hansı yazılı hesabatın forması və məzmununu müəyyən etmək işində tam mülahizə və nəzarətə sahibdirlər. 9. AM-nin Qüvvədə Olduğu Müddət və Xitamı. a. AM Qüvvəyəminmə Tarixindən etibarən bir il ərzində qüvvədə qalır və 2005-ci ilin yanvar ayında Tərəflər AM-nin qüvvədə olduğu müddəti uzatmaq məsələsini müzakirə edə

5 Anlaşma Memorandumu ACİ-YF AZƏRBAYCAN-Azərbaycan və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited Səhifə 5 bilərlər. Tərəflərdən hər hansı biri bu AM-ə xitam vermək qərarına gələrsə, sözügedən Tərəf qarşı Tərəfə xitam haqqında Bildiriş təqdim etməlidir. Bu kimi Bildirişi aldıqdan sonra, icra edilməkdə olan İş Planı üzrə tamamlanmalı olan hər hansı tədbir İşçi Qruplar tərəfindən bu AM şərtlərinə əsasən və İş Planı ilə müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində başa çatdırılmalıdır. b. İş Planının şərtləri haqqında xoşməramlı danışıqlara müəyyən müddət vaxt sərf edildikdən sonra Əlaqələndiricilər bu kimi İş Planını razılaşdırmaq və imzalamaq haqqında qərara gələ bilməzlərsə, Əlaqələndiricilər özlərinin müvafiq təşkilatlarından digər şəxsləri məsələnin həllinə cəlb edə bilərlər. Ağlabatan bir vaxt müddəti keçdikdən sonra məsələ həll edilməmiş qalarsa, hər hansı Tərəf bu AM-ə xitam vermək haqqında qarşı Tərəfə Bildiriş təqdim edə bilər. c. Tərəflər razılaşırlar ki, xitam haqqında Bildiriş təqdim edildikdən sonra, bu AM-nin xitamı ilə əlaqədar olan və ya bu AM-nin xitamından irəli gələn heç bir iddia irəli sürməyəcəklər. 10. Risklərin Təsdiq Edilməsi, Məsuliyyətin Buraxılması və Zərərdən Qorunma. ACİ-YF AZƏRBAYCAN təsdiq edir ki, Layihə üzrə işlərin aparıldığı hər hansı bir sahəyə hər hansı səfər ACİ-YF AZƏRBAYCAN təşkilatının əməkdaşları, yaxud könüllü surətdə ACİ-YF AZƏRBAYCAN üçün çalışan şəxslər və ya İşçi Qruplarının nümayəndələrinə münasibətdə ziyanın dəyməsi və ya zədələnmə riski ilə müşahidə oluna bilər. BP tərəfindən təşkil edilmiş təlim tamamlandıqdan sonra və BP tərəfindən işlərin aparıldığı yerlərdə müvafiq proqramların tətbiqi şərti ilə belə, bu kimi şəxslərə münasibətdə ziyanın dəyməsi və ya zədələnmə riski mövcud olmaqda davam edəcək. ACİ-YF AZƏRBAYCAN razılaşır ki, o, Layihə üzrə işlərin aparıldığı hər hansı bir sahəyə səfər edən ACİ-YF AZƏRBAYCAN əməkdaşları, yaxud könüllü surətdə ACİ-YF AZƏRBAYCAN üçün çalışan şəxslərdən və İşçi Qruplarının nümayəndələri, yaxud könüllü surətdə İşçi Qruplar üçün çalışan şəxslərdən BP-nin təqdim etdiyi Risklərə dair Təsdiqnamə və Məsuliyyətin Buraxılması Haqqında Anlaşmanın imzalanmasını tələb edəcəkdir. Bu kimi anlaşmada Layihə ilə əlaqədar fəaliyyət sahələrinə səfərlərin yaratdıqları risklər qeyd edilməli və müəyyən olunmalıdır. BP səfər zamanı bu kimi əməkdaş və ya könüllünün öz səhlənkarlığı ucbatından zədələnməsinə görə qaldırdığı hər hansı bir iddiadan zərər çəkmir. 11. Bildirişlər Bu AM üzrə tələb olunan bütün bildirişlər, müraciətlər və digər sənədləşmə yazılı surətdə tərtib olunur (o cümlədən, kabel, telefaks, elektron poçt, yaxud bunlara bənzər digər vasitələr ilə çatdırılır) və aşağıda qeyd edilmiş ünvanlara təqdim olunur, poçt, elektron poçt, yaxud telefaks ilə göndərilir («Bildiriş»). Hər hansı Tərəf özünün ünvanına aid olan təfərrüatları qarşı Tərəfə Bildiriş təqdim etməklə dəyişdirə bilər. BP üçün: Neftçilər prospekti 2 (Bayıl qəsəbəsi) BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Ltd. Bakı , Azərbaycan Telefon: Faks: Elektron poçt: Kimə: Xatirə M. İsgəndər (BP Əlaqələndiricisi) ACİ-YF AZƏRBAYCAN üçün: Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu Həsən Əliyev küçəsi 117a Bakı , Azərbaycan Telefon: Faks: Elektron poçt: Kimə: Seyfi A. Hasilova (ACİ-YF AZƏRBAYCAN Əlaqələndiricisi)

6 Anlaşma Memorandumu ACİ-YF AZƏRBAYCAN-Azərbaycan və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited Səhifə AM-ni İdarə Edən Qanunvericilik və Mübahisələrin Həlli a. Məsələni digər bir yurisdiksiyanın qanunvericiliyinə aid edən qanun seçimi müddəaları istisna olmaqla, bu AM İngiltərə və Uels qanunvericiliyinə müvafiq qaydada idarə olunur və təfsir edilir. b. Bu AM, o cümlədən bu AM-nin mövcud, etibarlı olması və ya xətm edilməsi ilə bağlı və ya əlaqədar olmaqla yaranan hər hansı mübahisə Tərəflər arasında xoş məramla aparılan danışıqlar vasitəsi ilə həll olunur. Bu kimi mübahisəni müəyyən bir müddət keçdikdən sonra həll etmək mümkün olmazsa, mübahisə, Tərəflərin ümumi razılaşmasına əsasən təyin edilən ekspertə təqdim edilir. Tərəflər bu ekspertin kim olması haqqında ümumi razılığa gələ bilməsə, sözügedən eksperti Amerika Vəkillər Kollegiya Birliyinin Mərkəzi Avropa və Avrasiya Hüquq Təşəbbüsü (Azərbaycan) layihəsinin Ölkə üzrə Direktoru təyin edir. Təyin edilmiş ekspertə çəkilən xərclər Tərəflər arasında bölüşdürülür və ekspert mübahisənin yubanmadan, ədalətli, qərəzsiz surətdə Tərəflərin minimum xərcləri hesabına çözülməsi üçün araşdırma qaydalarını tərtib edir. Mübahisə ilə əlaqədar olan bütün danışıqlar və ya ekspert araşdırmalarının məzmununu Tərəflər məxfi saxlayırlar. Bu kimi ekspert tərəfindən çıxarılan hər hansı qərar Tərəflər üçün mütləq qüvvə daşıyır, son və qəti olur və heç bir Tərəf bu qərardan şikayət etmək hüququna malik olmur. Hər hansı ekspert araşdırmasında İngilis dilindən istifadə olunur. 13. Tərəflərin Davranışı. a. Hər bir Tərəf zəmanət verir ki, nə şəxsən həmin Tərəf, nə də ki onun ortaq şirkətləri bu AM-nin mövzusu ilə əlaqədar məsələlərə münasibətdə, birbaşa və ya dolayası ilə hər hansı fiziki, yaxud hüquqi şəxs vasitəsi ilə, hər hansı bir ictimai vəzifə tutan şəxsə (yəni qanunvericilik, idarəetmə və ya məhkəmə sistemində hər hansı bir vəzifə tutan şəxsə, o cümlədən ictimai təşkilat, ictimai müəssisə və ya beynəlxalq ictimai təşkilatda çalışan və ya həmin təşkilatlar adından çıxış edən şəxsə), yaxud hər hansı siyasi partiya və ya siyasi partiya rəsmisi və ya siyasi partiyada vəzifəyə namizəd olan şəxsə, aşağıda qeyd edilənlərə zidd olan heç bir ödəniş, hədiyyə, həvəsləndirmə ödənişi, və yaxud digər üstünlük verməmiş, təklif etməmiş, bunlara icazə verməmiş və verməyəcək, təklif etməyəcək və belə halların baş verməsinə imkan yaratmayacaqdır: Azərbaycanın müvafiq qanunvericiliyi; sözügedən Tərəfin və ya həmin Tərəfin əsas baş şirkətinin təsis olunduğu ölkənin və bu kimi əsas baş şirkətin əsas işgüzar fəaliyyətini apardığı ölkənin qanunvericiliyi; yaxud 17 dekabr 1997-ci il tarixdə Parisdə imzalanmış, 15 fevral 1999-cu il tarixdə qüvvəyə minmiş Beynəlxalq İşgüzar Əqdlərdə Xarici Ölkələrin İctimai Vəzifəli Şəxslərinin Rüşvətə Cəlb Edilməsi ilə Mübarizə Haqqında Konvensiya və sözügedən Konvensiyanın Şərhləri. Hər bir Tərəf qarşı Tərəfi birinci Tərəfin bu zəmanətə əməl etmədiyinə görə irəli gələn və ya bununla əlaqədar olan hər hansı itki, yaxud ziyandan qoruyur və müdafiə edir və bununla bağlı olan zərəri kompensasiya edir. Hər bir Tərəf hər hansı digər Tərəfin yuxarıda qeyd edilmiş zəmanət ilə ağlabatan surətdə bağlı olan hər hansı Bildirişinə yubanmadan cavab təqdim edir və sözügedən Tərəfin müraciətinə əsasən bu kimi cavab ilə bağlı müvafiq sənədləşməni həmin Tərəfin sərəncamına verir. b. Hər bir Tərəf (i) adekvat daxili nəzarəti; (ii) bütün sövdələşmələrin lazımi qaydada uçota alınması və hesabata salınması, və (iii) fəaliyyətin bütün müvafiq qanunvericiliyə uyğun olmaqla aparılmasını nəzərdə tutan işgüzar fəaliyyət etikası qaydalarına əməl edəcəyi ilə razılaşır. Hər bir Tərəf digər Tərəflərin daxili nəzarət sistemlərinə, faktları düzgün açıqlamalarına, habelə bu AM çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərlə əlaqədar maliyyə məlumatları və digər məlumatların tam və müfəssəl təqdim edilməsinə etibar edir. Heç bir Tərəfə digər Tərəfin adından aktiv, passiv və ya digər əqdlərin qeyriadekvat və ya qeyri-dəqiq uçota alınması və ya hesabata salınması ilə nəticələnəcək fəaliyyət göstərməyə, yaxud da ki deyilən Tərəfi bu AM üzrə tədbirlərə şamil olunan

7 Anlaşma Memorandumu ACİ-YF AZƏRBAYCAN-Azərbaycan və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited Səhifə 7 qanunvericilik müddəalarına əsasən öz öhdəliklərinin pozulması ilə üz-üzə qoya biləcək hər hansı bir tədbiri həyata keçirməyə icazə verilmir. 14. DİGƏR MÜDDƏALAR a. Hər hansı sənəd və ya müqaviləyə istinad edilməsi ona görə nəzərdə tutulur ki, sözügedən sənəd və ya müqaviləyə əlavə, dəyişiklik və ya düzəliş, yenilik edilməlidir, Bu AM mətnində tərifi verilmiş ifadələr mötərizədə dırnaq arasında yazılır və bu, AM mətnində baş hərif ilə yazılmaqla ifadə olunur. Bənd və ya Əlavəyə istinad bu AM- də verilən Bənd yaxud Əlavəyə istinad etmək deməkdir. Başlıqlar yalnız istinad mənbələrini asanlaşdırmaq üçün AM-ə daxil edilmişdir və AM-nin mətninin mənasına heç bir təsir etmir. Ümumi Məlumat istinad vasitəsi ilə bu AM-a daxil edilir. b. Hər hansı Tərəf bu AM-ni və ya bu AM üzrə heç bir hüquq və ya öhdəliyi digər Tərəfin qabaqcadan yazılı razılığı olmadan digərinə ötürmür, güzəşt etmir və ya onda yenilik etmir. Bu AM-na hər hansı əlavə və ya dəyişikliklər yalnız hər bir Tərəfin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanan sənəd vasitəsi ilə edilə bilər. c. AM, bu AM-nin Tərəfi olmayan heç bir Fiziki və ya Hüquqi Şəxs üçün heç bir hüquq vermir. Nəzərdə tutulur ki, bu müddəa, heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, Müqavilələr (Üçüncü Tərəflərin Hüquqları) Haqqında 1999-cu il tarixli Akta əsasən yarana biləcək bütün müvafiq hüquqları istisna edir. d. Bu AM-nin hər hansı bir müddəası hər hansı yurisdiksiyada etibarsız, qeyri-qanuni olduqda və yaxud məcburi qaydada tətbiq edilə bilmədikdə, AM-nin digər müddəaları etibarlı olmaqda qalır. Bu AM-nin hər hansı bir müddəasının hər hansı bir yurisdiksiyada etibarlı olmaması həmin müddəanı hər hansı bir digər yurisdiksiyada da etibarsız etmir. e. Tərəflər Fors Major hallarında vəzifələrin icrasının yubanması və ya belə vəzifələrin, ümumiyyətlə, icra edilməməsi üçün məsuliyyət daşımırlar. Fors Major dedikdə, deyilən hadisənin təsirinə məruz qalmasını iddia edən Tərəfin nəzarət edə bilmədiyi və ya əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilmədiyi hər hansı bir hadisə, o cümlədən, tətillər, işlərin dayandırılması, yaxud da ki əməkdaşlar və ya subpodratçılar ilə fikir ayrılıqları nəzərdə tutulur. f. Tərəflər bu AM ilə nizamlanan tədbirlərə şamil edilən Azərbaycanın və hal-hazırda yaxud gələcəkdə hər hansı aidiyyatı idarələrin bütün qanun, qayda, təlimat, fərman və rəsmi hökumət sərəncamlarına bütün zamanlarda riayət edirlər. g. Hər bir Tərəf bütün ağlabatan səylərindən istifadə etməklə təmin edir ki, digər Tərəfin vergi statusu birinci Tərəfin hərəkətlərinin nəticəsində mənfi təsirə məruz qalmasın. h. Bu AM Tərəflər arasında tam və bütöv bir anlaşmanı təşkil edir və Tərəflərin hər hansı digər yazılı və ya şifahi razılaşmasını üstələyir. i. Bu AM-nin aşağıda qeyd edilmiş müddəaları, AM-na xitam verildikdən sonra belə qüvvədə qalmaqda davam edir, Bəndlər: 10; 12; və 14 j. Bu AM bir və ya bir neçə nüsxədə imzalana bilinər və hər bir belə nüsxə əsl sayılır və bütün belə nüsxələr birlikdə götürüldükdə vahid bir AM-nu təşkil edir.

8 Anlaşma Memorandumu ACİ-YF AZƏRBAYCAN-Azərbaycan və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited Səhifə 8 BU SƏNƏDİN MÜTLƏQ HÜQUQİ QÜVVƏYƏ MALİK OLMASI NİYYƏTİ İLƏ, Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri bu AM-nu aşağıda qeyd edilmiş yerdə imzaladılar: BP EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LİMİTED ACİ-YF AZƏRBAYCAN İmza: Adı: Vəzifəsi: Tarix: İmza: Adı: Vəzifəsi: Tarix:

9 Əlavə 1 Nümunə İş Planı Tarix: tarixdən tarixədək etibarlıdır. İŞÇİ QRUPU və İŞÇİ QRUPUNU N üzvlərinin sayı Təhlil edilən məsələ Layihə və ya Layihələ r İŞÇİ QRUPUNA aid olan xüsusi tapşırıqlar ACİ-YF tərəfindən İşçi Qrupuna təqdim ediləcək dəstək və yardım BP tərəfindən İşçi Qrupuna təqdim ediləcək dəstək və yardım Təhlil Hesabatı Layihənin Tamamlanm ası Tarixi Tanışlıq və qeydlərin təqdim edilməsi üçün müddət. Razılaşdırılmışdır: ACİ-YF AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİ Tarix: BP Əlaqələndiricisi Tarix:

10 "QHT-lərin Daxili Seçim Prosesi" O Cümlədən Azərbaycanda Monitorinq aparmaq da Daxil Olmaqla, Onların İmkan və Bacarıqların Yaradılması Bu sənədin məqsədi Bu sənəd Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu («ACİYF») və BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited («BP») arasında Anlaşma Memorandumuna Əlavədir. Bu Əlavə ACİYF ilə BP arasında, ACİYF-in dəstəyi ilə layihənin monitorinqində iştirak edəcək QHT-lərin seçilməsi, onların imkan və bacarıqlarının yaradılması və monitorinq tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün razılaşdırılmış iş çərçivəsini müəyyən edir. İmkan və Bacarıqların Yaradılması üzrə Qeyd Bu sənəddə «imkan və bacarıqların yaradılması» dedikdə əsas məqsəd monitorinq, qiymətləndirmə və hesabatların tərtib edilməsi işini peşəkar səviyyədə aparmaq üçün iştirakçı QHT-lərə vərdişlər aşılamaq və üsullar haqqında məlumat verməkdən ibarətdir. Bu sənəd mətnində və Azərbaycanda ACİYF-in təşəbbüskarı olduğu QHTlərin monitorinq prosesində istifadə edilən «imkan və bacarıqların yaradılması» ifadəsi QHT-lər digər sahələr üzrə fəaliyyət göstərərkən onların imkan və bacarıqlarının yaradılmasını əhatə etmir. Giriş Hissəsi ACİYF ilə BP razılaşmışdır ki, QHT-lərin monitorinqi prosesinin təşəbbüskarı və əlaqələndiricisi kimi ACİYF çıxış edəcədirk. Proqrama olan etibarı və proqramın müstəqilliyini qoruyub saxlamaq məqsədi ilə ACİYF iştirakçı QHT-lərin seçilməsi və onların imkan və bacarıqlarının yaradılması işinin idarə olunması üzrə məsuliyyət daşıyır və monitorinq və hesabatların təqdim edilməsi mərhələlərində sözügedən QHT-lərə yardım edir. Seçim məsələsi Bir çox QHT-lər Layihələrin monitorinqi ilə məşğul olmaq maraqlarını ifadə etmişdir. ACİYF və BP istəyir ki, bu proses mümkün qədər geniş dairələri əhatə etsin, yəni yalnız bir neçə QHT ilə məhdudlaşmasın. Daha çox QHT-lərin iştirakını və onların imkan və bacarıqlarının yaradılmasını təmin etmək məqsədi ilə ACİYF aşağıdakılar vasitəsi ilə, seçim prosesinə daha çox özünü tənzimləmə elementi daxil edəcəkdir: Prosesə daha çox QHT-lər qatılır. QHT-lər qərarların qəbul edilməsi işində daha böyük səlahiyyətlərə malikdirlər və daha çox məsuliyyət daşıyırlar. Daha çox QHT-lər imkan və bacarıqların yaradılmasından bəhrələnə bilərlər. Seçim prosesi şəffafdır və QHT-lərin kənar şəxslər tərəfindən seçilməsi variantından imtina edilir. QHT-lərin fəaliyyət qrup halında təşviq edilir və maksimum səviyyəyə çatdırılır. Vaxt cədvəli daha sərbəstdir və QHT-lər tərəfindən müəyyən edilir. İmkan və bacarıqların yaradılması məsələsi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox QHT-lər monitorinqin aparılması üzrə lazımi səriştə və təcrübəyə malik deyil (metodologiya, planlaşdırma, məlumatın toplanması, müsahibələrin aparılması metodları, məlumatın təhlili, hesabatların tərtib edilməsi, təqdimatlar və s.) Bu səbəbdən, monitorinq tədbirlərinin icrasının və hesabatların təqdim edilməsi işinin səmərəli olmasını və bütün tərəflər üçün faydalı olan, məna kəsb edən nəticələrin əldə edilməsini təmin etmək üçün QHT-lərin imkan və bacarıqlarının yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əlavə 2 Səhifə 1

11 QHT-lərin seçilməsi, imkan və bacarıqların yaradılması və monitorinq tədbirlərinin məqsədləri: Monitorinq prosesinə, praktiki və maliyyə imkanları daxilində mümkün qədər çox QHT-lərin qatılması (QHT-ləri istisna etmək deyil, əhatə etmək lazımdır). Ümumi maraqlara (misal üçün, ətraf mühit) malik olan və münasib işi yerinə yetirmək üçün öhdəlik daşıyan QHT-lərin İşçi Qruplarının yaradılması. QHTlərin ayrı-ayrılıqda deyil, birlikdə çalışmaları üçün imkan və bacarıqlarının yaradılması. Əsas mövzuları seçmək, məlumat əldə etmək imkan və bacarıqlarını yaratmaq, iş planını birlikdə tərtib etmək, monitorinq tədbirlərini həyata keçirmək, peşəkar səviyyədə hesabatlar hazırlamaq və fəaliyyətlərindən nəticələr çıxarmaq üçün özlərinin işini təhlil etmək və qiymətləndirmək məqsədi ilə QHT-lərin İşçi Qrupları üçün bir prosesin yaradılması. Monitorinq tədbirlərini həyata keçirmək və yüksək standartlar səviyyəsində hesabatlar hazırlamaq məqsədi ilə Azərbaycanda çalışan QHT-lər üçün imkan və bacarıqların yaradılması bu qabiliyyət və bacarıqlardan QHT-lər mülki cəmiyyətin inkişafına kömək etmək, digər təsisatların, özlərinin fəaliyyəti, hökumətin təşəbbüslərini və s. qiymətləndirmək və dəstəkləmək üçün istifadə edə bilərlər. Monitorinqin aparılması üzrə beynəlxalq standart və təcrübələrin Azərbaycanda çalışan təşkilatlara aşılanması. Təmin edilir ki, BP/BTC faydalı və konstruktiv nəticələr əldə edirlər ki, bundan da onlar həyata keçirdikləri layihələrinin sosial sahəyə və ətraf mühitə təsirini təkmilləşdirmək və yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Seçim, imkan və bacarıqların yaradılması və monitorinq prosesi Seçim ACİYF yerli kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək və ACİYF-in internet səhifəsində elan verərək QHT-lərı monitorinq prosesinə qoşulmağa dəvət edir. ACİYF QHT-lərə bildir ki, iki həftə ərzində QHT-lər: Monitorinqin aparılmasında iştirak etmək maraqlarını qeyd edə bilərlər; və Monitoring aparmaq istədikləri sahə üzrə mövzuları təsdiq etməlidirlər (misal üçün, ətraf mühit). Elanda aşağıda qeyd edilmiş prinsiplər öz əksini tapır: monitorinq proqramı üzrə müzakirələrdə iştirak etmək niyyətində olan hər bir QHT qeydə alınır. Qeydiyyat monitorinq proqramının əhatə etdiyi beş Mövzuya əsasən aparılır. Hər bir təşkilatdan yalnız bir şəxs qeydiyyata alınır. Hər bir QHT-ni təmsil edən hər bir şəxs qeydiyyat ərzində beş monitorinq Mövzusundan yalnız birini seçir. Monitorinq Mövzuları, Monitorinqi Aparan Nümayəndələrin Tərkibi və Sayı: Monitorinq hər bir təşkilatdan bir nəfər olmaqla maksimum 27 nümayəndə (fərd) tərəfindən beş Mövzu üzrə aparılır. Monitorinq prosesdə regional QHT-lərin iştirakı da planlaşdırılmışdır. ACİYF maraqları qeydə alınmış QHT-lərı müəyyən edilmiş Mövzulara əsasən qruplara bölür («İşçi Qruplar»). Hər bir İşçi Qrupa dörd yeddi QHT olur. İşçi Qruplar aşağıdakı kimi təşkil edilir: Ətraf Mühitin Qorunması yeddi nəfər (rayonlardan üç nəfər); Əlavə 2 Səhifə 2

12 Layihələrin Həyata Keçirildiyi Yerlərin yaxınlığında yaşayan əhali ilə bağlı Sosial Məsələlər altı nəfər (rayonlardan iki nəfər); Yerli İşgüzar Dairələrin İştirakı (işçilərin qəbulu, yerli işgüzar təsisatların inkişafı) dörd nəfər (rayonlardan bir nəfər); Layihələrin Tikintisi İşlərinə Cəlb Edilmiş Əməkdaşların Hüquqlarının Müdafiəsi və Torpaq üzərində Mülkiyyət Məsələləri altı nəfər (rayonlardan iki nəfər); Tarixi Abidələrin Qorunması (tarixi abidələr və arxeoloji tapıntılar) dörd nəfər (rayonlardan bir nəfər). «Öz-özünü Tənzimləmə» («ÖT») Görüşü, Monitorinqi Aparan Nümayəndələrin Seçilməsi və İşçi Qrupların Təşkil Olunması: Elan verildikdən sonra, ACİYF qeydə alınmış təşkilatları yuxarıda qeyd edilmiş beş Mövzu üzrə, İşçi Qruplara bölür. Bundan sonra, ACİYF, hər bir Mövzu üzrə İşçi Qrupların üzvlərini seçmək məqsədi ilə ayrı-ayrı Öz-özünü Tənzimləmə («ÖT») görüşlərini təşkil edir. Hər bir İşçi Qrup aşağıdakı tərkibdə təşkil edilir: bir nəfər Əlaqələndirici; Qiymətləndiricilər hər bir İşçi Qrupu üzrə bir və ya iki şəxs; və Ekspertlər İşçi Qrupu üçün faktiki xidmətlər təqdim edən şəxslər. Hər hansı səbəb üzündən (məlumatın olmaması və s.) qeydiyyata alınmamış, lakin müzakirələrdə və prosesdə iştirak etmək arzusunda olan hər hansı bir təşkilat görüşlər keçirilənə qədər lazımi təşkilatı məlumatı ACİYF-ə təqdim etməklə qrupların iclaslarında iştirak edə bilər. Seçim prosesinin səmərəli və maneəsiz idarə edilməsini təmin etmək məqsədi ilə, görüşlərin əlaqələndirilməsinə aid Təlimatlar və QHT-lərin öz-özünü seçim meyarı görüşlər keçirilənə qədər işlənib hazırlanır. ACİYF Öz-özünü Tənzimləmə («ÖT») görüşlərini əlaqələndirəcək və ÖT görüşləri ərzində, proses üzrə ümumi anlamı təmin etmək məqsədi ilə aşağıdakı məsələləri açıqlayıb izah edəcək: bütün tərəflərin rolu və vəzifələri monitorinqin keçirilməli olduğu amillər bura aşağıda qeyd edilmişlər daxildir: maliyyə sövdələşmələri və maliyyələşdirmə hədləri monitorinqi aparan nümayəndələr, ACİYF və BP/BTC arasında münasibətlər təcrübəvi cəhətlər misal üçün, tikinti sahəsinə (TS) səfərlərin sayı üzrə məhdudiyyətlər imkan və bacarıqların yaradılması təlimində iştirak etmək tələbi. Şəffaf və demokratik seçim prosesi təmin etmək məqsədi ilə, hər bir iştirakçı QHT ACİYF tərəfindən təqdim edilmiş seçim meyarına əsasən qabaqcadan hazırlanmış səsvermə vərəqini doldurur və həmin vərəqi ÖT görüşündə şəffaf qutuya salır. ACİYF səsləri QHT-lərin iştirakı ilə sayır və nəticələri elan edir. Ən çox səs toplayan QHT-lər seçdikləri Mövzu üzrə monitorinq tədbirlərini həmin Mövzu üzrə qeydiyyata alınmış bütün QHT-lər adından həyata keçirir və həmin QHT-lərə hesabat təqdim edir. Eyni sayda səs toplamış QHT-lər arasında püşk atılır. Bu vasitə ilə yuxarıda qeyd edilmiş sayda olmaqla beş Mövzudan hər biri üçün monitorinqi aparan nümayəndələr seçilir. Əlavə 2 Səhifə 3

13 İştirakçılar arasında maraqların toqquşmasına yol verməmək məqsədi ilə, BP-nin əməliyyat şirkəti olduğu Layihələrin maliyyə dəstəyi ilə işləri birbaşa və ya dolayası ilə həyata keçirən QHT-lər monitorinq tədbirlərinə qatıla bilməz, lakin onlar müzakirələrdə iştirak edib, müzakirələrə töfhələrini verə bilərlər. İmkan və yaradılması ACİYF-in təşəbbüsü ilə keçirilən monitorinq prosesinə qatılan QHT-lər BP və müvafiq Layihələr haqqında məlumat alması və monitorinqin aparılması və hesabatların tərtib edilməsi üzrə üzərlərinə düşən vızifəni peşəkar səviyyədə yerinə yetirib tamamlamasına kömək etmək məqsədi ilə onlara təlim keçirilir. Prosesin məqsədi aşağıdakı vasitələr ilə uzun müddət üçün nəzərdə tutulmuş imkan və bacarıqların yaradılmasından ibarətdir: təlim (onlara işin yerinə yetirilməsi üçün üsul və vərdişlərin ası) fəaliyyət vasitəsi ilə öyrənmə (monitorinqin aparılması və hesabatların təqdim edilməsi üçün aşılanmış üsul və vərdişlərdən istifadə olunması) daimi təkmilləşdirmə (cavabların alınması və bunların gələcək monitorinq tədbirlərinə tətbiqi) Təlim prosesi İşçi Qruplarının üzvləri seçildikdən sonra başlanır. QHT-lərı təmsil edən 27 nəfər seçilmiş şəxs ACİYF tərəfindən təşkil olunan və BP və müvafiq Layihələr tərəfindən maliyyələşdirilən İmkan və Bacarıqların Yaradılması Təlimində iştirak edir., bu təlim kursları aşağıdakı mövzular üzrə daxili və kənar ehtiyatlar hesabına həyata keçiriləcəyi nəzərdə tutulur: Kənar ehtiyatlar: Monitorinq metodları Təftiş metodları Məlumatın təhlili/qiymətləndirilməsi Qruplarda Fəaliyyət və Planlaşdırma Layihələrin yazılması Layihələrin idarə olunması Layihələrin qiymətləndirilməsi/təhlili Hesabatların yazılması və təqdimatların aparılması üçün vərdişlər (bu iki mövzu üzrə təlim tədbirləri monitorinq səfərləri keçirildikdən və məlumat toplandıqdan sonra həyata keçirilə bilinər) İctimaiyyət ilə Münasibətlər üzrə metodologiya/kütləvi informasiya vasitələri üçün müsahibələr Daxili ehtiyatlar: Region üzrə BP-nin fəaliyyəti və tətbiq etdiyi qaydalar HPBS-lar/TƏMÖHS-lər BTC boru kəməri layihəsinin gedişi BP/BTC-nin monitorinq strategiyası və səviyyələri BP/BTC-nin SƏTƏM tələbləri və Fövqəladə Hallara/Neft Sızması Hallarına Qarşı Cavab Tədbirləri Planları BP/BTC-nin ətraf mühit və sosial sahə üzrə fəaliyyəti BP/BTC-nin əmək münasibətləri üzrə qaydaları BTC üzrə Torpaqların Ayrılması Proqramı BP üzrə Yerli Təmsilçilərin İstifadəsi Strategiyası Arxeoloji İrsin Qorunması Əlavə 2 Səhifə 4

14 ACİYF tərəfindən təşkil olunan monitorinq tədbirlərində iştirak etmək arzusunda olan bütün şəxslər yuxarıda qeyd edilən bütün təlim kurslarında iştirak etməlidirlər. Fəaliyyətləri ilə bağlı maliyyə dəstəyini almaq üçün onlar təlimi başa vurmalıdırlar. İmkan və bacarıqların yaradılmasına aid olan əsas təlim kursları 2004-cü ilin iyun ayının sonuna qədər başa çatdırılmalıdır. Bəzi sahələr üzrə təlim monitorinq fəaliyyəti ilə eyni zamanda aparıla bilinər, lakin bütün təlimlər hesabat yazılana və təqdimat görüşləri keçirilənə qədər tamamlanmalıdır. Vəzifələrin və öhdəliklərin təsviri Təlim prosesi başa çatdırıldıqdan sonra hər bir İşçi Qrupa daxil olan QHT-lər (lazım gələrsə, ACİYF-in köməyi ilə) vəzifə və öhdəlikləri haqqında razılaşma əldə edirlər. Hər bir İşçi Qrupda: İşçi Qrupunun fəaliyyətini həyata keçirən bir Əlaqələndirici; bir və ya iki Qiymətləndirici; və Ekspertlər olur. 1. Əlaqələndirici. İşçi Qrupu üzrə Əlaqələndirici: ACİYF ilə maliyyə/müqavilə münasibətlərini yaradır; İşçi Qrupu tərəfindən hazırlanan təklif/iş planının maliyyə və təcrübə parametrlərinə uyğun olmasını təmin edir; ACİYF tərəfindən təqdim edilən maliyyə vəsaitlərinin hansı qaydada bölüşdürüləcəyini İşçi Qrupu ilə razılaşdırır; və Aşağıda qeyd edilənlər vasitəsi ilə ayrı-ayrı Ekspertlərin birlikdə çalışmaqları üçün şərait yaradır: Hər hansı münasib tədbirləri və TS-nə səfərləri digər işçi qrupları ilə necə əlaqələndirməklə bağlı məsləhətlər verməklə Bütün proqram ərzində İşçi Qrup, ACİYF və BTC/BP arasında səmərəli əlaqələrin mövcud olub qorunmasını təmin etməklə İşçi Qrupu tərəfindən yüksək keyfiyyətli hesabatın tərtib edilməsini və qeydlərin təqdim olunması və tənzimlənməsi məqsədi ilə digər İşçi Qruplarına təqdim edilməsini təmin etməklə Hesabat ictimaiyyətə təqdim edilməzdən öncə, hesabatın BP/BTC tərəfindən təhlil edilməsini və BP/BTC ilə razılaşdırılmasını təmin etməklə Nəticələr haqqında daha çox QHT dairəsinə məlumat verilməsini təmin etməklə Monitorinq tədbirləri tamamlandıqdan sonra müvafiq tərəflərin qaldırılmış məsələlər ilə məşğul olmasını və mövcud problemləri çözmələrini təmin etməklə. 2. Qiymətləndirici (Qiymətləndiricilər) İşçi Qrupu tərəfindən təlim zamanı öyrənilmiş vərdiş və metodların nə qədər yaxşı tətbiq olunması üzərində müşahidələr aparmaq və bu barədə İşçi Qrupuna məlumat təqdim etmək məqsədi ilə, hər bir İşçi Qrupundan bir və ya iki nəfər seçilərək, aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir: bütün tələb, vəzifə və öhdəliklərin icrası və yerinə yetirilməsini təmin etmək təlim zamanı öyrəndikləri vərdiş və metodları nə qədər yaxşı tətbiq etdikləri barədə İşçi Qrupuna məlumat vereməklə Əlavə 2 Səhifə 5

15 Monitorinq prosesinin sonunda müşahidə olunan fəaliyyət və nəticələr üzrə yekun hesabat hazırlamaqla bütün İşçi Qrupların üzvlərinin hamısının öyrəndiyi monitorinqin aparılması və hesabat verilməsi prosesindən bəhrələnərək digərləri tərəfindən (BP və ya digər şirkətlər, hökumət orqanları, yaxud digər təşkilatları) gələcəkdə monitorinqin aparılması standartlarının təkminləşdirsini təmin etmək. Öyrənilməli olan hər hansı məqamları vurğulamaq və gələcək monitorinq tədbirləri ilə əlaqədar tövsiyələr vermək. Qiymətləndiricilər hər bir qrupun nüfuzlu üzvləri olurlar və bütün iştirakçılara monitorinq prosesindən nəticələr çıxarmaq üçün kömək etməyə fəal maraq göstərməlidirlər. Əsas diqqət xoş məramlı və faydalı məsləhətlərə yönəldilməlidir: Qiymətləndiricilər təftişçi deyil, iş yoldaşlarıdır. Bu vəzifədə çalışmaq marağı olan olan şəxslər könüllü olaraq bu vəzifəni icra edə bilər və ya aparıcı QHT müvafiq mövqey və səriştəyə malik olan şəxslərdən bu vəzifəni üzərlərinə götürməyi xahiş edə bilər. Vacibdir ki, Qiymətləndiricilər vəzifələrinə əzmlə yanaşsınlar. Bir qrupda iki Qiymətləndiricinin olmasında üstünlük bundan ibarətdir ki, onlar biri-birinə bu vəzifədə dəstək vermək imkanına malik olarlar və onların təqdim etdiyi məlumat, bir nəfərin təqdim etdiyi məlumat ilə müqayisədə daha tutarlı və daha qərəzsiz görünər. Qiymətləndiricilər QHT-lər ilə eyni təlim keçirlər ki, bunun nəticəsi olaraq onlar QHTlər tərəfindən istifadə ediləcək fəaliyyət qaydalarını tam anlamış olurlar. Təlim çərçivəsində əldə edilmiş biliklərdən istifadə edərək, onlar tədbirləri həyata keçirən işçi qrupuna nəzarət edirlər. Qiymətləndiricilər bilavasitə monitorinq tədbirlərində iştirak etmirlər; onlar işləri müşahidə edir və monitorinq prosesinin sonunda həyata keçirilmiş tədbirlər və müşahidə olunmuş nəticələr barəsində ümumi məlumat təqdim edirlər. Bu metod monitorinq tədbirlərinin keyfiyyəti və əldə edilən nəticələrin daimi təkmilləşdirilməsini təşviq etdir. 3. Ekspertlər. Hər bir İşçi Qrupun Ekspertləri monitorinqi aşağıda müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirirlər: Hər bir mövzu üzrə monitorinq ediləcək məsələlərin əhatə dairəsi Monitorinq aparılmasında təlim zamanı öyrənilmiş hansı metodların istifadə olunacağı barəsində məsləhətlərin verilməsi Monitorinq əhatə etdiyi coğrafi ərazi haqqında məsləhətlərin verilməsi İş planı və layihə təklifinin hazırlanması müfəssəl planlaşdırma, iş yerlərinə səfərlərin cədvəli, məlumatın qiymətləndirilməsi İş planı/monitorinq təklifinin ACİYF və BP/BTC ilə razılaşdırılması Monitorinqin aparılması və məlumatların qiymətləndirilməsi hesabatın/tövsiyələrin hazırlanması və qeydlərin alınması və müxtəlif sənədlərin uzlaşdırılması məqsədi ilə hesabatın/tövsiyələrin digər İşçi Qruplara təqdim olunması hesabat ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmazdan öncə, hesabatın təhlili və hesabatın və tövsiyələrin\ tədbirlərin BP/BTC ilə razılaşdırılması Əlavə 2 Səhifə 6

16 nəticələrin daha geniş QHT dairəsinə çatdırılması müvafiq məsələlər üzrə monitorinq işləri tamamlandıqdan sonra, münasib tərəflərin həyata keçirdikləri tədbirlərin davamı Monitorinq Təklifi/Planın Hazırlanması İşçi Qrupu özünün Mövzusuna aid olan təklif/planlaşdırma sənədini hazırlayır. Fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və səmərəli qaydada idarə olunması məqsədi ilə onlar sözügedən sənədlə əlaqədar qeydlər əldə etmək üçün sənədi müxtəlif mövzular üzrə çalışan digər QHT-lərə təqdim edirlər. Aparıcı təşkilat qrupun adından çıxış edərək, təklifi ACİYF-nə təqdim edir. Qeyd: aparıcı təşkilat və təklif, yalnız aparıcı QHT-nı deyil, İşçi Qrupuna daxil olan bütün QHT-lərı təmsil etmiş olur. Təklif/iş planı ACİYF ilə BP/BTC arasında razılaşdırılmış və İşçi Qruplarının təşkil edilməsindən sonra QHT-lərə təqdim edilmiş monitorinq ilə əlaqədar olan müəyyən hüdudlarda tərtib ediləcək (tikinti işlərinin aparıldığı yerlərə səfərlərin sayı, büdcə, və s.) Təklif/iş planı aşağıdakı bəndlərə dair şərtləri əhatə etməlidir: Hər bir üzvün vəzifələri və öhdəlikləri Monitorinqin əhatə edəcəyi coğrafi ərazi Monitorinqi aparmaq üçün metodologiyanın təsviri İşlərin aparıldığı yerlərə səfərlərin/bp/btc ilə görüşlərin/tədbirlərin cədvəli Büdcə, və s. ACİYF və BP/BTC : Təkliflər/iş planları maliyyə və təcrübə parametrlərinə uyğun olmasını təmin etmək, TS-nə hər hansı səfərlərin hansı qaydada əlaqələndirilməsini müəyyən etmək məqsədilə bütün təklifləri/iş planlarını qəbul edir. Hər bir İşçi Qrupu tərəfindən təqdim edilmiş təklif/iş planı təhlil edildikdən və lazım olduqda, təklif edilmiş əlavə və dəyişikliklər aparıldıqdan sonra, ACİYF hər bir İşçi Qrupu üzrə aparıcı üzvün/əlaqələndiricinin təşkilatı ilə müqavilə bağlayır. Aparıcı üzv aşağıdakılar üçün məsuliyyət daşıyır: ACİYF tərəfindən təqdim edilən maliyyə vəsaitlərinin hecə bölüşdürülməsini İşçi Qrupu ilə razılaşdırır; və ayrı-ayrı fərdlərə işi yerinə yetirmək üçün şərait yaratmaq məqsədi ilə qrupda çalışma mühiti yaradır. Monitorinqin aparılması və nəticələrin elan olunması Sənəd razılaşdırıldıqdan sonra, İşçi Qrupu Qiymətləndiricilərin müşahidəsi ilə və lazım gələrsə, ACİYF tərəfindən verilən məsləhətlərə əməl etməklə özünün monitorinq tədbirlərini həyata keçirir müfəssəl planlaşdırma, işlərin aparıldığı yerlərə səfərlər, məlumatın təhlili. Hesabatların tərtib olunması və təqdimat vərdişlərinə həsr edilmiş təlim keçirilməmişdirsə, İşçi Qrupu özünün mövzusu üzrə digər QHT-lərin müzakirəsi və qeydlərin alınması üçün təqdim ediləcək hesabatı hazırlamazdan öncə, müvafiq təlim alır. Ekspertlər özlərinin hesabatını və/və ya təqdimatını hər bir iş planına uyğun olaraq hazırlayırlar və İşçi Qrupu daxilində razılaşdırırlar. Əlavə 2 Səhifə 7

17 Hesabata dair ümumi razılaşma əldə edildikdən sonra, məlumatın dəqiq olmasını təmin etmək məqsədi ilə hesabat, qeydlərin alınması üçün ACİYF və BP/BTC-yə təqdim olunur və bununla BP/BTC-yə imkan yaradır ki, hər hansı tənqid, müraciət yaxud tövsiyələrə cavab verə bilsin. BP/BTC hesabat, təqdimat və tövsiyələr üzrə cavabını təqdim edir. İşçi Qrup ilə BP/BTC arasında hesabat, təhlil və tövsiyələrə münasibətdə fikir ayrılıqları mövcud olarsa, ACİYF, hesabatın qiymətləndirilməsini aparmaq və müşahidə və təhlil nəticələrinin ən peşəkar səviyyədə təqdim edilməsini təmin etmək işinə yardımçı olmaq məqsədi ilə hesabatı müstəqil səriştəli, qərəzsiz beynəlxalq, yaxud yerli təşkilata təqdim edir. Hər bir Mövzu üzrə monitorinq nəticələri, BP/BTC-nin cavabları və qiymətləndiricinin hesabatı müvafiq işçi qrupunu seçmiş QHT-lərə təqdim olunur. Monitorinq hesabatı üzrə QHT-lərin qeydləri, BP/BTC-nin cavabları və qiymətləndiricinin qeydləri əldə edildikdən sonra, monitorinq qrupları hesabatı/təqdimatı geniş ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırlar. Hər bir Mövzuya aid olmaqla İşçi Qrupuna daxil olan bütün QHT-lər ilə müzakirə görüşü keçirilir və Qiymətləndiricilər monitorinq işlərinin nə qədər yaxşı yerinə yetirilməsi haqqında İş Qrupunun üzvlərinə məlumat təqdim edirlər. Beş Mövzu üzrə monitorinq tədbirlərinin nəticələrinə əsasən ACİYF yekun hesabat tərtib edir, həmin hesabatı monitorinqi aparan nümayəndələr, BP/BTC və lazım gələrsə, müstəqil təşkilat ilə birlikdə təhlil edir və razılaşdırır, monitorinqi aparan nümayəndələrin və BP/BTC-nin iştirakı ilə hesabatı/ tövsiyələri geniş ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır. Əlavə 2 Səhifə 8

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Şirkəti İYUN 2014-CÜ IL RSK

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir.

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir. 1. Ümumi müddəalar 1.1. Audit Komitəsi (bundan sonra Komitə ) Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Daxili Audit haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

Fəsil 9 Məsləhətləşmə prosesi

Fəsil 9 Məsləhətləşmə prosesi Fəsil 9 Məsləhətləşmə prosesi MÜNDƏRİCAT 9 MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ PROSESİ... 9-1 9.1 Giriş... 9-1 9.2 Əvvəlki və mövcud maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi... 9-1 9.3 Maraqlı tərəfin təyin edilməsi... 9-1 9.3.1 Milli

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında

Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 1. Azərbaycan Respublikası və İsrail

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA 23 sentyabr 2016 Bakı, Azərbaycan STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Gubad İbadoğlu Strategiya nədir? Strategiya əksər vaxtı Plan Üsül Pozisiya Ssenari Perspektiv kimi təsvir olunur Strategiya - taktika Strategiya

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012

KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 TƏHLÜKƏSIZLIK VƏ ƏTRAF MÜHIT ÜZRƏ VƏTƏNDAŞ FƏALIYYƏTI KONSEPSIYA SƏNƏDLƏRİNİN QƏBULU NO. ITB/AZE/009/2012 Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı Ofisi Təhlükəsizlik və Ətraf Mühit üzrə

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması

Detaylı

Sabancı Universiteti

Sabancı Universiteti Sabancı Universiteti 1996-cı ildə qurulan Sabancı Universiteti, araşdırmalara və fərdə fokuslanan fənlərarası təhsillə qabaqda gələn bir qlobal universitetdir; Akademik seçki və performansın azadlığı və

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONDAN İSTİFADƏ İMKANLARI İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq KSM Təhcizatda

Detaylı

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər Kapital Bank ASC-nin İdarə Heyəti tərəfindən 11 noyabr 2016-cı il tarixində (Protokol 99) təsdiqlənib Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər (hesab, əmanət, kart, kredit münasibətlərinin və fiziki şəxslərə

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin " 21 " dekabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 43 D/Reyestr 316_ Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

Xarici səfərlər zamani tibbi xərclərin sığortası Qaydaları

Xarici səfərlər zamani tibbi xərclərin sığortası Qaydaları Razılaşdırılmışdır Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsinin Müdiri N. Xəlilov 2009-cu il Təsdiq edirəm A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC İdarə heyətinin sədri A. Bayramov 2009-cu

Detaylı

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Deloitte Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan şəxsi gəlir vergisi və qanunvericiliyə əməletmə prosedurları barədə hazırkı qısaca məlumatı

Detaylı

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası qaydaları. «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası qaydaları. «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI 12 may 2009cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılıb «Az Sığorta» ASC 2009 2 MÜNDƏRİCAT ANLAYIŞLAR... 4 BÖLMƏ

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi

Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi MÜNDƏRİCAT 14 LAYİHƏNİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ... 14-1 14.1 Giriş... 14-1 14.2 ƏMSATQ hazırlanması... 14-1 14.2.1 Qəbul edilmiş proses... 14-1 14.2.2 ƏMSATQ Prosesində

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzi Bankın lisenziyası və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən PAŞA Bank

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ İDARƏ OLUNMASI Metodiki vəsait

yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ İDARƏ OLUNMASI Metodiki vəsait Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ İDARƏ OLUNMASI Metodiki vəsait BAKI-2010 Tərtib etdi:

Detaylı

Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması

Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə 1-ci əlavə Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması 1. Əmək müqaviləsini (kontraktının) bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar 1.1. Bu Əmək müqaviləsi

Detaylı

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI Razılaşdırılıb: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti şöbəsinin müdiri N.C.Xəlilov Təsdiq edilmişdir: Xalq Sığorta ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri 05.01.2009-cu il tarixli 01

Detaylı

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkilinin və idarə edilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən

Detaylı

haqqında ətraflı məlumat

haqqında ətraflı məlumat Texniklərin işə qəbul proqramına sənəd vermək haqqında ətraflı məlumat Hörmətli namizəd, Bu təlimat sizə Texniklərin işə qəbul proqramı na elektron ərizə təqdim etməkdə köməklik göstərəcəkdir. Sənədi uğurla

Detaylı

I fəsil Ümumİ müddəalar

I fəsil Ümumİ müddəalar Nəşriyyat işi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun nəşriyyat işinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir, nəşriyyat fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar nəşriyyat işinin

Detaylı

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1463 saylı 31 avqust 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI MAGİSTRATURA

Detaylı

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Mündəricat: 1. Giriş... 3 2. Elektron xidmətin məzmunu... 3 3. Elektron xidməti göstərən dövlət

Detaylı

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə aparatında təmsil edilməsi: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirilməsi və Təkmilləşdirilməsi I stiqamətləri CESD Tədqiqat Qrupu Layihə Avropa I ttifaqı

Detaylı

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-ci il 18 aprel tarixli İ-38 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR Print Date: 17/03/2009 AJ0037-EA01CX Page 1 of 15 KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI Bundan sonra mətndə Qaydalar adlanacaq A-Qroup Sığorta Şirkətinin Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları Azərbaycan Respublikası

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1. SIĞORTANIN MÖVZUSU 2. SIĞORTA PREDMETİ VƏ SIĞORTA TƏMİNATININ ƏHATƏ DAİRƏSİ

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1. SIĞORTANIN MÖVZUSU 2. SIĞORTA PREDMETİ VƏ SIĞORTA TƏMİNATININ ƏHATƏ DAİRƏSİ ƏMLAKIN YANĞIN VƏ DİGƏR ƏLAVƏ RİSKLƏRDƏN SIĞORTASININ ƏSAS QAYDALARI ÜMUMİ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI RAZILAŞDIRILMIŞDIR: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən N.Xəlilov 2009-cu il TƏSDİQ EDİRƏM: A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC-nin

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN SÜLH YOLU İLƏ HƏLLİ NAMİNƏ AVROPA TƏRƏFDAŞLIĞI

DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN SÜLH YOLU İLƏ HƏLLİ NAMİNƏ AVROPA TƏRƏFDAŞLIĞI DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN SÜLH YOLU İLƏ HƏLLİ NAMİNƏ AVROPA TƏRƏFDAŞLIĞI Bu təşəbbüs AvropA İttifAqi tərəfindən MALİYYəLəşdİrİLİB Haqqımızda Dağlıq Qarabağ Münaqişəsinin Sülh Yolu ilə Həlli Naminə Avropa

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI 1 Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi Tam adı: Expressbank Açıq Səhmdar ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının

Detaylı

Fiziki şəxslərə məxsus əmlakın sığortası qaydaları QAYDALARI

Fiziki şəxslərə məxsus əmlakın sığortası qaydaları QAYDALARI FĠZĠKĠ ġəxslərə MƏXSUS OLAN ƏMLAKIN SIĞORTASI QAYDALARI Fiziki şəxslərə məxsus olan əmlakın sığortası Qaydaları (bundan sonra mətndə «Qaydalar» adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər

Detaylı

Məzun: Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM): İstehsalat təcrübəsi keçən tələbələr : Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və...

Məzun: Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM): İstehsalat təcrübəsi keçən tələbələr : Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və... 2014-cü il üçün Gənc Məzunların İşə Qəbulu Proqramı Vəzifə funksiyası və öhdəliklərinin təsviri MÜNDƏRICAT Məzun: Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit (SƏTƏM):... 3 İstehsalat təcrübəsi keçən

Detaylı

Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar

Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar Tariflərin təkmilləşdirilməsi və Kommunal xidmətlərin tənzimlənməsi Türkiyədə mövcud tənzimləyici qaydalar Hasan ÖZKOÇ TÜRKİYƏNİN Enerji Bazarı Tənzimləyici Qurumunun İşçi qrupunun rəhbəri Bakı, Azərbaycan

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması QAYDALARI 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

Microsoft Enterprise Services

Microsoft Enterprise Services Microsoft Enterprise Services Xidmətlərin təsviri Yanvar 2015 Mündəricat 1 Bu sənəd haqqında... 2 2 Məsləhətləşmə xidmətləri... 3 2.1 Satın almaq haqqında... 3 2.2 Paketin təsvirləri... 3 2.2.1 Enterprise

Detaylı

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2016-2017-ci

Detaylı

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya 1. Emitentin adı - «Expressbank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2. Emitentin hüquqi ünvanı- AZ 1130, Bakı şəhəri Ə.Naxçıvani 21 3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Bu sənəd Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən hazırlanmışdır və məqsədi ACOS5 sim-sized və ACR38T-D1 USB smart kart oxuyucusu ilə iş

Bu sənəd Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən hazırlanmışdır və məqsədi ACOS5 sim-sized və ACR38T-D1 USB smart kart oxuyucusu ilə iş Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi nin ACOS5 sim-sized və ACR38T-D1 USB smart kart oxuyucusunun istifadəsi haqqında İstifadəçi təlimatı Bakı - 2015 Bu sənəd Azərbaycan

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri

Detaylı

Bülleten No: 29 / may 2015 MAY Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev

Bülleten No: 29 / may 2015 MAY Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev Bülleten No: 9 / may MAY 9 Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam! Heydər Əliyev Bцlleten No: 9 / may Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların müraciətləri üzrə

Detaylı

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı Departament Uşaq Psixologiyası,PSYC310, 3kredit Psixologiya Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr Tədris semestri Payız 2016 Fənni tədris edən müəllim

Detaylı

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti Fakültə: Qrup: İxtisas: Kompyuter təhlükəsizliyi M 682a5 Kompyuter mühəndisliyi REFERAT Fənn: Mövzu: Paylanmış və paralel

Detaylı

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutu MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti fənnindən Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə

Detaylı

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir?

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Sizin sığınacaq üçün müraciətinizə müsbət cavab verilib. Sizə müvəqqəti sığınacaq üçün icazə verilir. Bu İmmiqrasiya və Naturalizasiya xidməti

Detaylı