Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları"

Transkript

1 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri 4. Bilişim Sistemlerinin Güvenliği ve Kontrolü 5. Veri tabanı Yönetim Sistemleri 6. Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi ve İnovasyon 7. Bilişim Sistemlerinin Planlanması, Edinilmesi ve Kontrolü 8. Karar Destek ve Uzman Sistemler 9. Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Proje Yönetimi 10. Bilişim Teknolojisinin Örgütsel Etkileri 11. Seçilecek (en az 10 montaj operasyonuna sahip) bir malzeme için montaj hattı simülasyonu hazırlanması ve konum ağırlıklı dengeleme comosal öncelik diyagramı yöntemlerinin bu simülasyona uygulanarak karşılaştırılması. 12. Seçilecek herhangi bir iş parçasının 5 yıllığına tezgah alımı veya fasonda üretme durumları için başa baş analizi yapılması (tezgahın satın alma, periyodik bakım ve operatör vs. maliyetleri de göz önüne alınarak ). 13. Seçilecek en az 3 malzeme için (mutlaka ortak ve ortak olmayan imalat kaynağı kullanan, yani operasyonlarının bir kısmı aynı atölyelerde olan) optimum kaba kapasite planını yapacak doğrusal programlama modelinin kurulması. 14. İlk giren ilk işlenir, en kısa işlem zamanı, en erken bitiş zamanı ve kritik oran metotlarının, farklı senaryolarla, simülasyon ortamında avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesi. 15. En az 10 alt bileşeni olan bir malzeme (ürün, yarımamül veya ara mamül) için ekonomik sipariş miktarı (economic order quantities) ve ekonomik sipariş periyotları (economic order periods) ve parça periyot dengeleme (part period balancing) yöntemiyle mrp tablolarının oluşturulması ve yöntemlerin değerlendirilmesi. 16. En az 10 operasyona sahip bir bileşen için süreç içi stoğu etkileyen kritik noktaların simülasyon yardımıyla tespiti ve bu noktaların imalat sistemiyle ilişkisinin değerlendirilmesi. 17. En az 10 operasyona sahip seçilen iki malzemenin atölye tipi yerleşimde (geliş gidiş şeması ile), grup teknolojisinde (roc algoritması ile) ve akış tipi yerleşimde taşıma süresinin mesafeyle doğru orantılı olarak normal dağıldığı varsayımıyla ortalama taşıma sürelerinin simülasyon yardımıyla değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. 18. Farklı (birbirine uzak) 5 stok alanından (lokasyonu siz belirleyin) seçilen farklı miktarlardaki 4 malzemenin, en az bir tanesi önce A sonra B ve en az bir tanesi de önce B sonra A;da üretilmesi koşuluyla, yine belirli iki noktaya A ve B makinalarının hangilerinin yerleştirilmesi gerektiğini dal sınır algoritması ve dinamik programlama yardımıyla çözün. 19. Bir mağazada sadece satış sorumlusu ve kasiyerleri (en az 3 kasa) ve bir satış sorumlusunun bir saatte (ortalama) 15 müşteri ile ilgilendiği düşünülsün. Mağazaya günde arası müşteri 1erli 2şerli,3erli ve 4erli olarak düzgün dağılıma göre gelsin ve mağaza günde 10 saat açık kalsın. Haftanın 6 günü çalışan bu mağaza için simülasyon yardımıyla gerekli personel sayısını ve toplam personel giderlerini (maaş) minimize edecek vardiya çizelgesini çıkarın. Her personel için haftalık ortalama mesai süresini belirleyin. (Haftalık çalışma süresi maksimum 50 minimum 30 günlük çalışma süresi ise maksimum 8 minimum 4 saattir. Haftalık mesai 40 saat, mesai ücreti 8TL/saat fazla mesai ücreti 10TL/saattir.) 20. Belirleyeceğiniz miktar indiriminin söz konusu olduğu bir malzeme için stokta tutma maliyetleri ve (varsa) mevsimsel talep farklılıklarını göz önüne alarak ekonomik sipariş miktarını hesaplayın. Bulduğunuz sonucu bir simülasyon hazırlayarak simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırın.

2 Prof. Dr. Harun TAŞKIN 1. Teknoloji Yönetimi 2. İmalat Sistemleri 3. Yapay Zeka 4. Hizmet Sistemleri ( Sağlık, eğitim, enerji vb..) Prof. Dr. Cemalettin KUBAT 2. Stratejik Planlama(Kamu, özel sektör, yerel yönetimlerde) 3. Süreçlerle Yönetim(Kamu, özel sektör, yerel yönetimlerde) 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 5. Toplam Kalite Yönetimi 6. Enerji Sistemleri Yönetimi 7. Sağlık Sistemleri Yönetimi 8. İmalat Sistemlerinin analizi 9. ARGE, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 10. Pazarlama ve Satış Yönetimi 11. İnsan Kaynakları Yönetimi 12. Kurumsal performans izleme-değerlendirme 13. Kurumsal kararlara Çok amaçlı karar verme yöntemleri yaklaşımı 14. Firma problemlerinin analizi ve İyileştirme Tekniklerinin uygulanması Prof. Dr. İbrahim ÇİL 1. Yalın Üretim ve Altı Sigma 2. Sistem Analizi ve Tasarımı 3. Süreç analizi ve metot geliştirme 4. Performans değerlendirme 5. Yalın Finans ve Muhasebe Yönetimi 6. Stratejik Yönetim 7. Üretim ve Pazarlama Yönetimi 8. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 9. Karar Destek Sistemleri 10. Veri tabanı Sistemleri ve Veri Madenciliği 11. Mühendislik ve Yönetim Yazılımları ile uygulamalar (Lojistik, benzetim, ERP, istatistik, web teknolojileri gibi) Doç. Dr. Semra BORAN 1. Altı sigma 2. Problem çözme teknikleri uygulaması 3. FMEA (Hata türü ve etkileri analizi) yöntemi 4. Kaizen uygulaması 5. Kalite maliyeti 6. Kıyaslama tekniği

3 Doç. Dr. Harun Reşit YAZGAN 1 Bir işletmenin üretim /servis Bir işletmenin üretim (veya servis) doğrusal modelini kurunuz, modelinin kurularak duyarlılık modeli Lindo ile çözünüz ve duyarlılık analizini gerçekleştiriniz. analizinin yapılması 2 Bir lojistik firması için ulaştırma modelinin kurulması 3 Bir işletme için Kuyruk modelinin kurulması ve çözümlenmesi Bir lojistik firmasında ulaştırma problemi modelini kurunuz ve sonuçlarını çözerek yorumlayınız Bir işletmede veya kurumda, kuyruk sorunun modellenmesi ve çözümünün bulunması 4 Servis sektöründen faaliyet gösteren Servis sektöründe faaliyet gösteren bir firmada, benzetim bir için benzetim modelinin probleminin modellenmesi ve çözülerek sonuçlarının oluşturulması yorumlanması 5 Bir Projenin MS Project Kullanılarak Yönetimi Bir ürün imalatı veya hizmet projesinin Ms Project kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. En az 100 faaliyet, 5 farklı takvim, güncellemeler, aşırı iş yükü, iş yükü dengelemeler, kritik yol ve maliyet raporlarını içermelidir. 6 İşletmeler de stok problemlerinin incelenmesi ve çözüm metotları Bir işletmenin stok problemini ele alış yöntemleri, politikalar, ve bir örnekle desteklenmesi 7 8 Kurumsal Kaynak Planlama ve ERP Yazılım Seçimi Uzaktan Eğitim Konusunda Kullanılan Öğretim Yönetim Sistemleri (LMS) Araştırılması ERP nin ne olduğu, firmalar için neden önemlidir? firma da ERP ye geçiş süreci nasıl olmalıdır? Bir ERP yazılımlarının seçiminde hangi metodalar kullanılabilir? ve uygulamada nasıl bir yöntem takip edilmelidir? Uzaktan eğitim de içeriklerin sunumunda kullanılan Öğretim Yönetim Sistemlerinin (LMS) araştırılması beklenmektedir. Özellikle açık kodlu hangi yazılımlar kullanılmakta ve bunların karşılaştırılmaları yapılması beklenmelidir Eğitim de yeni trendler (E-Eğitim) E Belge, E İmza, E Ticaret ve E- devlet Kavramlarının incelenmesi Uzaktan eğitim konusu araştırılarak, Uzaktan kullanılan teknolojiler ve teknikler, içerikler ve içeriklerin sunumu konularında gelinen noktalar nelerdir?, uzaktan eğitim konusunda dünyada ve Türkiye deki uygulamaların karşılaştırılması yapılacaktır. E Belgenin ve e İmza konularının ne olduğu konusu araştırılacaktır. Hangi açılardan önemli oldukları ve bu alanda kullanılan hangi çözümler vardır? E ticaret kavramı ne demektir? firmalar için neden önemlidir? nasıl yeni fırsatlar doğurmaktadır? E Devlet kavramı araştırılacak, özelikle e-türkiye konusunda gelinen nokta değerlendirilecek ve E-Avrupa ile karşılaştırmaları incelenecektir. 11 Bir imalat işletmesinde Kaizen uygulaması

4 Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÇAĞIL 1. Mühendislikte RFID kullanımı 2. Günümüzde RFID nin kullanılabilirliği ve örnekleri 3. X işletmesinde RFID uygulama alanlarının belirlenmesi (ve Y departmanı için simüle edilmesi) 4. X (Endüstri) Mühendisliğinde günümüzde en çok karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözüm yöntemlerinin gösterilmesi 5. RFID teknolojisinin ERP içinde kullanılması 6. X işletmesine ERP nin uygulanması 7. ERP programlarının birbirlerine karşı üstünlükleri 8. KOBİ lerde ERP ye geçişte yaşanan problemler ve çözüm yöntemleri 9. Kurumsal işletmelerde ERP nin kullanılmasında yaşanan problemler 10. X kavşağı için RFID ve cep telefonu ile akıllı kavşak önerisi (ve simülasyonu) 11. RFID teknolojisinin işletme içi maliyetlere etkisi 12. Tedarik Zincirinde RFID kullanımı 13. Sharepoint ile Tedarik Zinciri portal uygulaması 14. Sharepoint örnek uygulamaları ve bir sistem tasarımı 15. Mühendislikte Sharepoint uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Esra TEKEZ 1. Yalın üretim uygulamaları 2. Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine göre kurumun değerlendirilmesi 3. Stratejik planlama uygulamaları 4. Süreç yönetimi uygulamaları 5. Süreç İyileştirme Çalışmaları 6. Tedarik zinciri yönetimi kapsamında bir fabrikada uygulama 7. Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) ve bir işletmede uygulaması 8. Bir işletmede üretim planlama tekniklerinin uygulanması 9. 6 Sigma / Yalın 6 sigma 10. Küçük-orta ölçekli işletmelerde ERP kullanımının araştırılması 11. Zeki imalat sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN 1. Yöneylem Araştırması, Benzetim uygulamaları 2. Stratejik planlama ve blanced scorecard ın bütünleşik uygulanması 3. Süreç yönetimi uygulamaları (üretim sektöründe, servis sektöründe, kamuda) 4. Tedarik zinciri yönetiminde/lojistikte kullanılan yeni teknolojiler 5. Servis sektöründe ERP kullanımı ve karşılaşılan zorluklar 6. Kamu kurumlarında ERP kullanımının araştırılması 7. Başarılı bir stratejik planlama nasıl yapılmalı ve uygulanmalıdır 8. Kalite yönetim sistemlerinde yeni yönelimler ve uygulamalar 9. Yenilikçi problem çözme ve sürekli iyileştirme yaklaşımları ve uygulamaları 10. Çok kriterli karar verme teknikleri ve uygulaması

5 Yrd. Doç. Dr. Alparslan Serhat DEMİR 1. Üretim planlama ve kontrol 2. Tesis planlama 3. Klasik ve zeki optimizasyon 4. İşletme performans ölçümü Yrd. Doç. Dr. Nevra AKBİLEK 1. Kuyruk sistemlerinin matematiksel modellenmesi, çözümü ve uygulamaları 2. Kuyruk sistemlerinin simülasyonu ve değerlendirilmesi 3. Tesis yerleşimi uygulamaları 4. Montaj hattı dengeleme 5. Yöneylem araştırması uygulamaları 6. CPLEX Optimization ile optimizasyon uygulamaları 7. Sezgisel optimizasyon tekniklerinin endüstriyel alanda kullanımı 8. İş sıralama ve çizelgeleme uygulamaları

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2010-2011 Öğretim Yılı, Güz Dönemi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta.

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta. Bu kitap, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim) başlıklı 104M377 nolu araşrıma projesi kapsamında 26 Mayıs 2008

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler 2014/2015

ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler 2014/2015 Anket soruları ERP deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, yararları, beklentiler 2014/2015 Sadece örnek olarak verilmiştir. Anket çalışmasına katılım için, lütfen tıklayınız. Legende Zorunlu alan Çoklu seçim

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli

Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tedarik Zinciri Yönetiminde Dağıtım Ağlarının Tasarımı ve Optimizasyonu: Malzeme ihtiyaç kısıtı altında stratejik bir üretim-dağıtım modeli Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri

Detaylı

AR-GE MERKEZLERİNDE DEGERLENDİRME VE DENETİM GÖREVLERİNDE BULUNACAK HAKEMLER İÇİN AR-GE KAPSAMI İÇİNDE/DIŞINDA TUTULACAK FAALİYETLER HAKKINDA KILAVUZ

AR-GE MERKEZLERİNDE DEGERLENDİRME VE DENETİM GÖREVLERİNDE BULUNACAK HAKEMLER İÇİN AR-GE KAPSAMI İÇİNDE/DIŞINDA TUTULACAK FAALİYETLER HAKKINDA KILAVUZ T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE MERKEZLERİNDE DEGERLENDİRME VE DENETİM GÖREVLERİNDE BULUNACAK HAKEMLER İÇİN AR-GE KAPSAMI İÇİNDE/DIŞINDA TUTULACAK FAALİYETLER HAKKINDA KILAVUZ Mart 2013,

Detaylı

Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013

Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013 Satış & Pazarlama Satış & Pazarlama MAAŞ ANALIZ ANKETI 2013 1 Michael Page Maaş Analiz Anketi 2013 -Satış & Pazarlama 2 MICHAEL PAGE CEO nun Mektubu Değerli müşterilerimiz; Michael Page olarak; 2013 yılı

Detaylı

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ

IFS UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ UYGULAMALARI AKILLI ŞİRKET ÇÖZÜMLERİ SCM ROI TCO PLM OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI OBA ALM CRM OEE CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA SCM ROI TCO PLM OBA ALM CALM RCM EAM VIM VMI SLA SOA

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Osman Alp (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı