3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz."

Transkript

1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; XXXXXXX de uygulanmakta olan Performans ve Yetenek Yönetim Sisteminin işleyiş esaslarını belirlemektir. İnsan Kaynağımıza performans ve potansiyellerine dair ayna tutarak, düzenli, açık ve yapıcı geri bildirim vererek, farklılaştırılmış insan kaynakları uygulamaları sunarak, kişiselleştirilmiş gelişim planları oluşturarak, gelişim ve kariyer fırsatları sunarak, fark yaratanı ayırt etmek ve elde tutmak (yüksek performanslı bir takım haline dönüştürmek ) stratejik önceliğinden hareketle Performans ve Yetenek Yönetimi kapsam, sorumluluklar ve uygulama kuralları bu prosedür ile tanımlanmıştır. 2. KAPSAM Bu prosedür tüm XXXXXXX çalışanlarını kapsamaktadır. İstisnalar; ilgili yılda 1 Ağustos ve sonrasında işe başlayanlar ile part-time çalışanlar ve stajyer çalışanlar. 3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. HEDEF: İş planının hayata geçirilmesi için gerekli olan kritik başarı faktörleri; çıktı ve sonuçlarının somut olarak ifadesidir. DAVRANIġ MODELĠ: İşimizde başarılı olmak ve fark yaratabilmek için gereken bilgi, beceri davranış ve iş motivasyonudur. SMART: Spesifik, Ölçülebilir, Zorlayıcı ancak Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zaman Dilimi Belirli DEĞERLENDĠRME SKALASI: Değerlendirmeler 5 li skala üzerinden yapılmaktadır: Olağanüstü Başarılı Üstün Başarılı Başarılı Beklenenin Altında Başarısız (Star Performance) (Outstanding) (Succesful) (Under Performed) (Unsatisfactory) DAVRANIġ MODELĠ DEĞERLENDĠRME: Yetkinliklerin değerlendirilmelerine yönelik gelişim amaçlı bir geribildirim aracıdır. YETENEK MATRĠSĠ: İş sonuçları ve davranışlarına göre çalışanların değerlendirilerek yerleştirildiği 5 alanlı (Jump, Stretch, Grow, Improve, Move) bir tablodur. JUMP: Bölümün üst performans grubunda yer alan, bulunduğu pozisyonda yüksek başarı gösteren ve önümüzdeki 12 ay içerisinde, fırsat oluşması halinde bir üst yönetsel seviyeye geçmeye veya Expert (profesyoneller için geçerlidir) olma potansiyeline sahip çalışanları kapsar. STRETCH: Bölümün üst performans grubunda yer alan, bulunduğu pozisyonda yüksek başarı gösteren ve önümüzdeki 12 ay içerisinde bir üst yönetsel seviyeye geçmeye hazır olmayan ya da tercihen kariyer hedefi olarak yönetsel seviyede görev yapmayı planlamayan çalışanları kapsar. GROW: Bölümün iyi performans grubunda yer alan, bulunduğu pozisyonda etkin performans gösteren ve önümüzdeki 12 ay içinde mevcut rol ve sorumluluklarını performansını da yükselterek genişletme potansiyeline sahip çalışanları kapsar. Bu doğrultuda yönetimce bu çalışanlara işini genişletme fırsatları sunulması planlanmış olmalıdır. Sayfa : 1/12

2 IMPROVE: Pozisyonun gereklerini yerine getirmeye yönelik gelişim alanları olan ve/ veya bölümün bütününe bakıldığında göreceli sıralamada alt performans grubunda yer alan çalışanları kapsar. Çalışan, önümüzdeki 12 ay içinde pozisyonun gereklerini tam olarak yerine getirdiği durumda yetenek matrisinde üst alanlara dâhil olma potansiyeline sahiptir. MOVE: Bölümün alt performans gösterenler grubunda yer alan, bulunduğu pozisyonu mevcutta dolduramayan ve gelecekte de doldurma potansiyeline sahip olmayan çalışanları kapsar. SĠSTEM YÖNETĠCĠSĠ: BS-ERM-HRP ekibidir. MÜġTERĠ: Yıl içerisinde iş ilişkisi içerisinde bulunulan farklı ekip, bölüm veya Fonksiyonel Gruptaki çalışanlar ile Grup Şirketlerindeki her seviyeden çalışanlardır. EġĠT: Aynı ekipten, bölümden aynı seviyedeki çalışanlardır. 4. KULLANILAN STANDART FORMLAR Hedef Belirleme Formları Ara Değerlendirme Formları Hedef Değerlendirme Formları Davranış Modeli Değerlendirme Formları Yetenek Matrisi Oluşturma Formları ERP de/ Çalışan Self Servis Uygulaması üzerinden kullanılmaktadır. ERP de/ Çalışan Self Servis Uygulaması üzerinden kullanılmaktadır. ERP de/ Çalışan Self Servis Uygulaması üzerinden kullanılmaktadır. ERP de/ Çalışan Self Servis Uygulaması üzerinden kullanılmaktadır. ERP de/ Çalışan Self Servis Uygulaması üzerinden kullanılmaktadır. 5. REFERE DOKÜMANLAR Doküman Adı Ücretlendirme ve Ek Menfaatler Yönetmeliği Doküman No 6. UYGULAMA 6.1. Performans ve Yetenek Yönetim Sistemi Kapsamı Performans ve Yetenek Yönetim Sistemi 8 aşamadan oluşan 1 yıllık bir süreçtir. 1) Hedef Belirleme 2) Ara Değerlendirme 3) Davranış Modeli Değerlendirme 4) Hedef Değerlendirme 5) Yetenek Yönetimi 6) Performans ve Yetenek Yönetimi Görüşmeleri Sayfa : 2/12

3 6.2. Hedef Belirleme Dönemi Hedef Belirleme, çalışanların şirket hedefi paralelinde doğru hedeflere yönelmelerini, performanslarını daha etkin kullanmalarını ve objektif olarak yıllık bazlı değerlendirilmelerini amaçlar. Uygulama Oracle ERP üzerinde Hedef Belirleme ve Değerlendirme ekranları üzerinden yürütülmektedir. Uygulamaya satış ekipleri, part-time ve stajyer hariç tüm full-time çalışanlar dâhildir. Satış ekipleri için çeyrek ve aylık bazlı değerlendirmelerin yapıldığı Satış Performans Sistemleri bulunmaktadır. Hedef Belirleme formları BS-ERM-HRP- ekibi (sistem yöneticisi) tarafından sürece dahil olan herkes için oluşturulur. Çalışanların hedef formunda sistem yöneticileri tarafından atanan hedefler ile girişini yapacağı kişisel hedefleri bulunur. 4 tip hedef vardır: ġirket Hedefi: Şirket hedefi, şirket ana performans göstergelerinden oluşmaktadır. Sürece dâhil olan tüm çalışanlar Şirket Hedefine uyumdan sorumludur. Şirket Hedefi pozisyona göre farklı oranlarla ağırlıklandırılır. Sene başında bu hedef tüm çalışanların hedef belirleme formlarına sistem yöneticileri tarafından aktarılır. Yıl sonunda, Şirket Hedefi nin alt kırılım sonuçları, FN-Controlling Bölümü tarafından hesaplanarak BS-ERM-HRP ile paylaşılır. Sonuçlara göre hesaplama yapılarak Üst Yönetimin onayına sunulur ve Şirket Notu belirlenir. Üst Yönetimin onayıyla çıkan sonuç sistem yöneticileri tarafından tüm çalışanların hedef formlarına aktarılır. Sayfa : 3/12

4 Ekip Yönetim Hedefi: Sadece yöneticilerde bulunan Ekip Yönetim Hedefi, ilgili yılın İK önceliklerine göre revize edilir. Ekip Yönetim Hedefi içerisinde çalışanı elde tutma, Kariyer yönetimi ve Bölüm Memnuniyet düzeyi vb. ana başlıkları ile bu başlıkların altında alt başlıklar bulunur. Ör:bölüm/birim istifa oranı, iç terfi oranı, ÇMA anketi sonucu, işgücü-bilgi donanım endeksi vb. Tüm yöneticiler Ekip Yönetim Hedefine uyumdan sorumludur. Yöneticilerin hedef formlarında Ekip Yönetim Hedefi %10 ağırlığına sahiptir. Sene başında bu hedef tüm yöneticilerin hedef belirleme formlarına sistem yöneticileri tarafından aktarılır. Yıl sonunda, her bir alt başlık için ilgili BS-ERM ekipleri tarafından bölüm, birim veya yönetici bazında hesaplamalar yapılarak, değerlendirme sonuçları elde edilir. Elde edilen bu sonuçlar konsolide edilerek her bir yönetici için Ekip Yönetim Notu hesaplanır ve sistem yöneticileri tarafından yöneticilerin hedef formlarına aktarılır Proje Hedefi: Şirket için kritik önem taşıyan projelerde yer alan çalışanların projedeki rollerine ait hedeflerdir. Bu tip projelerde yer alan çalışanların hedeflerinin proje yöneticileri tarafından BS-ERM-HRP ekibine bildirilmesi gerekmektedir. Sene başında, Proje yöneticileri tarafından önem derecesi belirlenen Proje Hedefleri sistem yöneticileri tarafından hedef formlarına atanır. Yıl sonunda proje yöneticisi ekipteki çalışanların, proje sponsoru ise proje yöneticisinin proje hedefleri bazında değerlendirmesini yaparak BS-ERM-HRP ekibine iletirler. Değerlendirme sonuçları sistem yöneticileri tarafından sisteme aktarılır. Örnek: 3G Projesi KiĢisel Hedef: Şirket hedeflerinin Fonksiyonel Grup, Bölüm ve Birim bazına indirgenmesinden sonra yönetici ile çalışanın bir araya gelerek oluşturdukları hedeflerdir. Sürece dâhil olan tüm çalışanlar kişisel hedeflerini ve hedeflerin önem derecelerini yöneticileri ile görüşerek belirlerler. Her çalışan kendi hedeflerini sisteme girmekten sorumludur. Hedef Belirleme formlarına girilecek hedeflerin her birinin farklı ağırlıklarda önemi olabilir. Her bir hedef için 100 üzerinden önem derecesi girilmesi zorunludur. Girilen hedeflerin önem derecelerinin toplamı 100 olmalıdır. Yılsonunda her bir hedefe verilen not önem dereceleri ile çarpılarak ağırlıklı hedef değerlendirme notu sistem tarafından hesaplanır. Hedef ağırlıkları 10 ve katları olmalıdır. Kişisel hedefler, gerçekçi, ölçülebilir, zaman dilimi belirtilmiş, zorlayıcı ancak erişilebilir ve üzerinde uzlaşılmış (SMART) olmalıdır. Hedef belirlerken tarih alanına hedefin hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği, hedef alanına belirlenen hedefin gerçekleştirilmesindeki başarının nasıl ölçümleneceği ve izleneceği yazılmalıdır. Hedeflenen alanına kişinin hangi kriterlere göre Üstün Başarılı ve Beklenenin Altında olarak değerlendirileceği yazılır. Sayfa : 4/12

5 Gerekli görüldüğü takdirde bir ekibe, birime veya bölüme ortak hedef verilmek istenirse ortak hedef kişisel hedef türünde tüm ekip tarafından forma girilir. Çalışanlar hedeflerini sisteme girdikten sonra önce kendileri ardından 1. yöneticileri hedef belirleme formlarına onay verirler. Bir önceki yıl girilen hedefler Oracle ERP üzerinde Hedef Belirleme ve Değerlendirme ekranlarındaki Tamamlanan Değerlendirmeler başlığı altından görüntülenebilir Ara Değerlendirme Dönemi Yöneticilerin çalışanları ile bir araya gelerek yılın ilk yarısındaki gelişmeleri değerlendirdiği, geri bildirim verdiği ve gerekli durumlarda hedeflerini güncellediği bir dönemdir. Ara Değerlendirme süreci çalışan ve yönetici arasında yapılan yüz yüze görüşmeler ile yürütülür. Çalışan ve yönetici hedef ve davranışlara ait gözlemler ve somut bilgiler konusunda hazırlanarak görüşmeye gelir. Yöneticiler çalışanlarının yılın ilk yarısına ait davranış göstergelerinin ve hedeflerinin üzerinden geçerek, güçlü ve gelişime açık alanları konusunda geri bildirim verir, gelişim planı gözden geçirilir. Bu dönemde not verilmez. Ara Değerlendirme dönemi öncesinde çalışanın ne oranda ilerlediğini, ne tip eğitimler ve gelişim fırsatlarına ihtiyacı olduğunu izlemek ve gerekli desteği sağlamak amacıyla geri bildirim toplantıları yapılmalıdır. Uygulama Oracle ERP üzerinde Hedef Belirleme ve Değerlendirme ekranları üzerinden yürütülmektedir. Ara Değerlendirme formları Temmuz un son haftasında oluşturulur. Uygulamaya satış ekipleri, part-time ve stajyer hariç tüm full-time çalışanlar dâhildir. Ara Değerlendirme formları sistem yöneticileri tarafından sürece dahil olan herkes için sistemde oluşturulur. Bu dönemde, Hedef Belirleme döneminden sonra işe giren çalışanlar hedeflerini sisteme girerler. Hedef eklenirken, revize edilirken veya iptal edilirken toplam önem derecesi (100 puan) hedeflerin ağırlığına ve etkilerine göre yeniden dağıtılmalıdır. Görüşme yapıldıktan sonra değerlendirme ekranlarındaki Çalışanın Olumlu Yönleri ve Gelişmesi Gerekli Yönleri çalışanın yöneticisi tarafından doldurulur. Sayfa : 5/12

6 Önce çalışanlar, ardından 1. yöneticileri Ara Değerlendirme formlarına onay verirler. Bu ekranda değerlendirilenin genel düşüncelerini açıklamak için kullanabileceği metin alanı bulunmaktadır DavranıĢ Modeli Değerlendirme Sistemi Performans ve Yetenek Yönetim Sistemi içerisindeki bu uygulama ile çalışanların XXXXXXX Davranış Modeli kapsamındaki yetkinlikler bazında değerlendirilmesi sağlanmaktadır. XXXXXXX Davranış Modeline Intracell/Çalışan kategorisinden ulaşabilirsiniz. Bu uygulamada; katılımcının, kendisi, yöneticisi, astları (var ise), müşteri ve eşitleri tarafından değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Uygulama Oracle ERP üzerinde Davranış Modeli Değerlendirme başlığı altındaki ekranlar üzerinden yürütülmektedir. Değerlendirmelerde bilgi gizliliği esastır, hiçbir şekilde değerlendirme yapanların bilgileri paylaşılmamaktadır. Davranış Modeli Değerlendirmeleri yapılırken 5 li Değerlendirme Skalası kullanılmaktadır. Bu adımda yapılan değerlendirme sonuçları, Yetenek Yönetimi sürecinde kullanılır. Uygulama sırasında doğum/mazeret izninde olan profesyonel çalışanların üst, Müşteri/Eşit değerlendirmesi yapması beklenmemektedir ancak yöneticilerin astlarının değerlendirmesini yapması beklenmektedir. Davranış Modeli Değerlendirme uygulaması 2 adımdan oluşur: Değerlendirme Adımı Değerlendirme adımı Müşteri/Eşit Seçme ile kendi, Ast/Üst ve Müşteri/Eşit değerlendirmesinden oluşur. Müşteri/Eşit seçme ve değerlendirme gelişim alanlarını tespit etme ve geri bildirim amaçlıdır Müşteri/Eşit Seçme Müşteriler, yıl içerisinde iş ilişkisi içerisinde bulunulan farklı ekip, bölüm veya Fonksiyonel Gruptaki çalışanlar ile Grup Şirketlerindeki her seviyeden çalışanlardır. Eşitler ise aynı ekipten, bölümden aynı seviyedeki çalışanlardır. Davranış Modeli Değerlendirme başlığı altında yer alan Müşteri/Eşit Seçimi ekranı kullanılarak çalışanların müşteri/eşit seçimlerini yaptığı bir adımdır. Bu adımda çalışanlar, Sayfa : 6/12

7 XXXXXXX Grup genelinde istedikleri min. 4 max. 7 kişiyi seçerler. Seçilen isimler, yöneticiler tarafından gözden geçirilerek gerekiyorsa ekleme, değişiklik yapılarak onaylanır. Onaylar tamamlandıktan sonra değerlendirilecek kişiler sistem yöneticileri tarafından Müşteri/Eşit Değerlendirme ekranına aktarılır Ast/Üst ve Müşteri/Eşit Değerlendirme Tüm çalışanlar yöneticilerini, varsa direkt bağlı çalışanlarını, kendilerini ve müşteri/eşitlerini Davranış Modeli Değerlendirme başlığı altında yer alan Davranış Modeli Değerlendirme ekranından yaparlar. Bu adımda ast/üst değerlendirici ve değerlendiren form atamaları sistem yöneticileri tarafından otomatik olarak yapılır. Değerlendirmelerde her bir yetkinlik/soru 5 li skala üzerinden değerlendirilerek kişi hakkında yorum alanına paylaşılmak istenen geri bildirimler yazılır. Ekranlarda tüm alanların doldurulması zorunludur. Form doldurulduktan sonra değerlendirici onay vererek değerlendirmesini tamamlar. Müşteri/Eşitlerin yapmış oldukları değerlendirme sonucu Davranış Modeli Değerlendirme sonucuna etki etmez, geri bildirim amaçlı kullanılır. Ast ve üst değerlendirmeleri Davranış Modeli Değerlendirme sonucunu oluşturur. Bir yöneticinin değerlendirme sonucuna astlarının yapmış olduğu değerlendirmeler xxxx, yöneticisinin yapmış olduğu değerlendirme xxx oranında etki eder. Profesyonel çalışanların değerlendirme sonuçları xxx yöneticisinin yaptığı değerlendirmeden oluşur Raporlama Değerlendirme döneminin tamamlanmasının ardından, değerlendirilen kişiye ait değerlendirme sonuçları sistemde hesaplanır. Davranış Modeli Değerlendirme sonuçları raporlar halinde, değerlendirilen ve yöneticisine sistem üzerinde açılır. Çalışanlar Davranış Modeli Değerlendirme başlığı altında yer alan Değerlendirme Raporu, yöneticiler ise Onay ve Rapor ekranlarından tüm çalışanlarının ve kendilerinin değerlendirme sonuçlarına ulaşırlar Hedef Değerlendirme Hedef Değerlendirme döneminde, sene başında sisteme girilen, Ara Değerlendirme döneminde revize edilen hedefler üzerinden değerlendirme yapılarak not verilir. Bu sürece Davranış Modeli Değerlendirme sürecine dâhil olan çalışanlar (satış ekipleri hariç) dâhildirler. Uygulama Oracle ERP üzerinde Hedef Belirleme ve Değerlendirme ekranları üzerinden yürütülmektedir. Sayfa : 7/12

8 Şirket hedefi ve Ekip Yönetim hedeflerinin sonuçları sistem yöneticileri tarafından tüm formlara aktarılır. a. Şirket hedefi içerisindeki göstergelerin sonuçları sene sonunda üst yönetim tarafından incelenerek Şirket Notu belirlenir. Belirlenen Şirket notu sistem yöneticileri tarafından hedef formlarına aktarılır. b. Her yönetici için Ekip yönetim notu, içerisindeki tüm kırılımlar bazında hesaplanır. Çıkan sonuçlar sistem yöneticileri tarafından hedef formlarına aktarılır. c. Yılsonunda, izlenen projelerde yer alan çalışanlarımızın projeleri tamamlanınca yapılan ilgili değerlendirmeler BS-ERM-HRP ekibi tarafından sisteme aktarılır. Proje değerlendirme sonuçları fonksiyonel yönetici tarafından değiştirilemez. Hedef Değerlendirme dönemi Performans ve Yetenek Yönetimi Görüşmeleri kapsamında çalışan ile yöneticinin biraraya gelerek değerlendirme yapması esasına dayanır. Görüşme yapıldıktan sonra değerlendirme ekranlarındaki Çalışanın Olumlu Yönleri ve Gelişmesi Gerekli Yönleri çalışanın yöneticisi tarafından doldurulur. Çalışan tarafından Katılıyorum veya Katılmıyorum seçeneklerinden birinin işaretlenmesinden sonra Personel Onayı kutucuğu seçilerek sisteme kaydedilmelidir. Bu ekranda değerlendirilenin genel düşüncelerini açıklamak için kullanabileceği metin alanı bulunmaktadır. Çalışanın Yöneticisi tarafından, sistemde Yönetici Onayı verildikten sonra, Performans Değerlendirme süreci tamamlanır. Hedef Değerlendirme sonuçları prim hesaplamalarında ve ücret artıģlarında kullanılmaktadır. Bknz: Ücretlendirme ve Ek Menfaatlaer Prosedürü 6.6. Yetenek Yönetimi Yetenek Yönetimi Sistemi, çalışanların her yıl performans ve davranışları bazında öncelikle 1. yöneticileri sonrasında tüm üst yönetim tarafından değerlendirilerek Yetenek Matrisine yerleştirildiği bir süreçtir. Davranış Modeli Değerlendirme sürecine dâhil olan tüm çalışanlar bu sürece dâhildirler. Yetenek Yönetimi süreci 2 adımda yürütülür: Matris YerleĢimleri Uygulama Oracle ERP üzerinde Yetenek Yönetimi ekranları üzerinden yürütülmektedir. Sayfa : 8/12

9 Sistemde profesyoneller ve yöneticiler ayrı matrislerde değerlendirilmektedir. Matrisler 5 kutudan oluşmaktadır; Jump, Stretch, Grow, Improve ve Move. Yetenek Yönetimi Sisteminde Hedef Değerlendirme sonuçları %60, Davranış Modeli Değerlendirme sonuçları %40 ağırlığa sahiptir. Her Bölüm içerisindeki profesyonel çalışanlar ile yöneticiler ayrı matrislerde matrisin ilgili kutularına kurallar kapsamında sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilir. Sistem tarafından yapılan bu yerleşimler yöneticilerin ekranına yansıtılır. Matrise yerleştirme yapılırken ekranlarda Jump için max. %5, Stretch için %25, Grow için %55, Improve için %10 ve Move için %5 lik dağılım kontrolü yapılmaktadır. Jump dağılımı doldurulamıyorsa toplamda %30 luk dağılım Stretch için kullanılabilir. Profesyonel matrisinde, Jump lar için uzman ve yedek seçimleri yapılmaktadır. Uzmanlık yolunda olup Expert adayı olan çalışanlar Jump (uzman) (Bölümde Bant 4 lük pozisyon olması koşulu aranır), hazır yedek olanlar ise Jump (yedek) olarak matrise yerleştirilir. 1 Kasım dan sonra terfi eden çalışanlar, ilgili kariyer hareketi sonucunda bulundukları yeni pozsiyona göre değerlendirilirler Yetenek Komiteleri. Her Fonksiyonel Grup için yetenek değerlendirme sonuçlarının görüşüldüğü Yetenek Komiteleri gerçekleştirilir. Komiteye, ilgili Fonksiyonun Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Yöneticileri ve BS Genel Müdür Yardımcısı, ERM Bölüm Yöneticisi, BS-ERM-HRM ve BS- ERM-HRP ekiplerinden ilgili kişiler katılır. Komiteler sonucunda çalışanların Yetenek Matrisindeki yerleri belirlenir. Yetenek komiteleri öncesi, yöneticilerin bir araya gelerek yaptıkları değerlendirmelerin kalibrasyonunu yapmaları, gerekli gördükleri kişilerin/durumların komitede gündeme gelmesi için hazırlık yapmaları kritiktir. Birim veya bölüm yöneticileri bir araya gelerek yapacakları alt kalibrasyon toplantılarında bölüm bazındaki dağılımını ve matris yerleşimlerini birlikte değerlendirirler. Komitelerde çalışanlar ile ilgili gelişim ve olası kariyer planları değerlendirilerek yedekleme planları oluşturulur. Komiteler sonucu Jump ve Stretch olarak belirlenen çalışanlar için farklı İK uygulamaları bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bknz: Ücret ve Ek Menfaatler Prosedürü Performans ve Yetenek Yönetimi GörüĢmeleri Yetenek Yönetimi sürecine dâhil olan tüm çalışanlar bu sürece dâhildirler. Performans ve Yetenek Yönetiminin son adımında çalışanlar ile yöneticiler bir araya gelerek; Davranış Modeli Değerlendirme sonucunu Sayfa : 9/12

10 Geçmiş yılın Hedef Değerlendirmesini Yeni yılın Hedef Belirlemesini Yetenek Yönetimi sonucunu Gelişim Planlamasını yüz yüze görüşürler. Yıl içerisinde 1 Kasım dan sonra çalışanın bölüm değiştirmesi (rotasyon, transfer veya organizasyon değişikliği) durumunda çalışan eski bölüm yöneticisine bağlı bulunduğu dönem içerisindeki performansının değerlendirmesini alarak yeni yöneticisini bilgilendirir, sistem üzerinde değerlendirmeyi yeni yönetici yapar. Değerlendirme görüşmelerinde, hem yönetici hem çalışan için uygun zaman seçilmeli ve yeterli süre ayrılmalıdır. Çalışana görüşme zamanı önceden bildirilmelidir. Davranış Modeli Değerlendirme sonucu paralelinde yönetici, çalışanın güçlü ve gelişim alanları ile ilgili hazırlık yapar, gözlemlerini organize eder. Vermek istediği geri bildirimler var ise (güçlü ve gelişime açık alanlar, gelişimi için öneriler) bu dönemde görüşülür. Yılsonunda kişisel hedefler ile ilgili olarak tüm yıl gözden geçirilir. Çalışanla yönetici birlikte değerlendirme yapar ve performans değerlendirilir. Hedefler teker teker önem dereceleri ve gerçekleşen sonuçların değerlendirme skalasındaki örtüşmesi paralelinde ve kayıtlı proje sonuçları ile bir bütün olarak değerlendirilir. Yönetici ile çalışan bu görüşmede yetenek matrisindeki değerlendirme sonucunu ve geribildirimlerini paylaşmalıdır. Çalışan ve ilk yönetici değerlendirme görüşmesinin ardından, hedef değerlendirme sonuçları ekrana girilerek kaydedilmeli, çalışan ve ilk yöneticisi formu onaylamalıdır. Çalışan ve yöneticisi yeni yılın hedeflerini birlikte belirledikten sonra çalışan yeni hedeflerini sisteme girerek kaydetmeli ve ilk yönetici formu onaylamalıdır. Yıl içerisinde çalışanın bölüm değiştirmesi (rotasyon, transfer veya organizasyon değişikliği) durumunda çalışan yeni yöneticisi ile birlikte hedeflerini belirler ve yeni yöneticisi formu onaylar. Çalışan, gelişim planı ve kariyer planına yönelik görüşlerini oluşturarak bağlı olduğu yönetici ile gözden geçirmek üzere Gelişim Planına girişlerini yapar. Görüşme sonrasında yönetici Gelişim Planı formunu onaylar. 7. Ġġ AKIġI. 8. REVĠZYON NEDENĠ Revizyon Tarihi Revizyon No Revizyon Ġçeriği Elektronik Sisteme Geçiş Sayfa : 10/12

11 9. GÖZDEN GEÇĠRME Bu prosedür, Doküman Yönetim Prosedüründe verilen gözden geçirme süresine uygun olarak ilgili süreç sahibi tarafından gözden geçirilir. Dokümandan sorumlu süreç sahibi, uygulama ile prosedür arasındaki uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili diğer süreçlerle koordinasyonun sağlanması, gerekli dokümantasyon işlemlerini prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesini de kapsar. Sayfa : 11/12

12

BÖLÜM YÖNETĠCĠLERĠ ĠÇĠN ġġrket ARACI UYGULAMASI YÖNETMELĠĞĠ

BÖLÜM YÖNETĠCĠLERĠ ĠÇĠN ġġrket ARACI UYGULAMASI YÖNETMELĠĞĠ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, XXXXX de görev yapmakta olan Bölüm Yöneticileri için Ek Menfaat Paketi kapsamında sağlanan Şirket Aracı uygulamasına yönelik süreç adımlarını tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu yönetmelik

Detaylı

Headcount Planlama Formu HR Self Servis /Headcount Planlama sistemi üzerinden kullanılmaktadır. Seçme ve Yerleştirme Prosedürü

Headcount Planlama Formu HR Self Servis /Headcount Planlama sistemi üzerinden kullanılmaktadır. Seçme ve Yerleştirme Prosedürü 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, Şirket bünyesinde yer alan fonksiyonların kadro ihtiyaçlarının analiz edilmesi, headcount (insangücü) bütçesinin takibi ve işe alım süreçlerinin planlanması amacıyla her yıl

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXX Grup un strateji ve hedefleri doğrultusunda XXXXX çalışanlarının yurtiçi ve yurtdışı konferans/seminer katılım taleplerinin karşılanması için gerekli politika ve uygulamaları

Detaylı

2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar.

2. KAPSAM Bu prosedür personel talebinin onaylanmasından itibaren yeni personelin işe başlatılmasına kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı; XXXXXXX genelinde, personel ihtiyacının İşe Alım Birimine iletilmesini, boşalan veya ilave kadrolara şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip personelin

Detaylı

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir.

Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 1. AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, çalışanların izin talep etmeleri durumunda tabi olacakları ilke, koşul ve sınırları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönetmelik tüm XXXXX çalışanını kapsar. 3. TANIMLAR Bu doküman

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM PROSEDÜRÜ P17-IK-006

PERFORMANS YÖNETİM PROSEDÜRÜ P17-IK-006 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Koç Üniversitesi nin vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere erişilmesini sağlamak amacıyla kurumsal ve bireysel olarak gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

HR/Performans Yönetimi Yardım Dokümanı Ölçme Değerlendirme Formu

HR/Performans Yönetimi Yardım Dokümanı Ölçme Değerlendirme Formu HR/Performans Yönetimi Yardım Dokümanı Ölçme Değerlendirme Formu Ölçme Değerlendirme Formu V.1 30/06/2015 1. Ölçme Değerlendirme Formu HR > Performans modülünün sol bölümde bulunan listenin en alt sırasındaki

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER SİSTEM KULLANIMI... 3 1. Sisteme Giriş ve Ana Sayfa:... 3 2. Şifre Değiştirme:... 4 3. Sistem Dilini Değiştirme:... 4 4. Performans

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME

PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, başvuru sahibi, aday, belgelendirilmiş veya belge hakkı verilmeyen kişi ve onların işverenlerinden veya diğer bir kesimden belgelendirme faaliyetlerine yönelik

Detaylı

E-PERFORMANS SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

E-PERFORMANS SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İÇİNDEKİLER Referans No: İKD.1-KK-001 İlk Yayım Tarihi: 09.09.2015 Revizyon Tarihi / No: 01.07.2016/01 Doküman Sahibi Departman: Ücret Yönetimi ve Raporlama Bölümü Yayımlayan Departman: Organizasyon ve

Detaylı

ISO EĞİTİM TALİMATI

ISO EĞİTİM TALİMATI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatta; - Firmamızda iç ve dış eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, - Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, - ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi önemini

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,.. strateji, hedef ve odak alanları doğrultusunda. ve çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli politika ve uygulamaları belirlemek ve yönetmektir. 2. KAPSAM

Detaylı

ÇALIK HOLDİNG PERFORMANS YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ÇALIK HOLDİNG PERFORMANS YÖNETİM PROSEDÜRÜ ÇALIK HOLDİNG PERFORMANS YÖNETİM PROSEDÜRÜ Referans No : İKD.1-P-001 Uygulama Tarihi : 09.09.2015 Revizyon Tarihi / No : -/00 Doküman Sahibi Departman : Ücret Yönetimi ve Raporlama Bölümü Hazırlayan Ad

Detaylı

Performans Yönetimi. Selda Bağlan

Performans Yönetimi. Selda Bağlan Performans Yönetimi Selda Bağlan Selda Bağlan Kimdir? Satış Deneyimi İK ya geçiş Şirketler (Deneyim) Son iş yeri Yöneticilik süreçleri Diğer sorumluluklar Misyon İK Süreçleri Seçme ve yerleştirme Oryantasyan

Detaylı

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi.

Revizyon Nedeni YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ. EN 45011 referanslara eklendi. Sayfa No 1/5 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni - 05 02.01.12 06 05.09.13 YENİ DOKÜMAN FORMATINA GEÇİLDİ EN 45011 referanslara eklendi. Sürecin işleyişi ile ilgili sorumluluklar

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi

DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi DataRut: Web Mobil Sıcak, Soğuk Satış Rut Planları Yönetim Sistemi DataRut Rut Takibi Rut, saha satışı/ziyareti yapan firmaların, gerek randevu gerekse lojistik sıralamaya göre yapmış olduğu müşteri ziyaret

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 İNSAN KAYNAKLARI Rev. No/Tarihi:RV01/ 02.04.2015 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.04.2015 1.madde-2.madde-4.madde-5.madde RV01 1/8 2 1.AMAÇ Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi vizyon,

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Yüksekokul çalışanlarının performansların değerlendirilmesine yönelik usulleri ve esasları belirlemektir. Bu değerlendirme

Detaylı

ÇALIġAN SERVĠSĠ KULLANIM YÖNETMELĠĞĠ. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir.

ÇALIġAN SERVĠSĠ KULLANIM YÖNETMELĠĞĠ. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir. 1. AMAÇ Bu dokümanın amacı, XXXXX çalışanlarının servisleri kullanım esaslarına açıklık getirmektir. 2. KAPSAM Servis kullanan tüm çalışanları kapsamaktadır. 3. TANIMLAR Bu doküman içinde yer alan tanım

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

KARİYER YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Roberto Bravo Kariyer Yönetimi süreçlerinin tanımlanması, çalışanlarımıza bu konuda bilgi verilmesi. 2. KAPSAM: Tüm Roberto Bravo çalışanları 3. UYGULAMA 3.1- GiriĢ Kariyer yönetimi, bir çalışanın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALMA SÜRECİ

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALMA SÜRECİ DOK NO. P.1.3.1 SAYFA 1/5 1. AMAÇ Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde sunulan hizmetler için gerekli nitelik ve sayıda insan kaynağını oluşturarak etkin yönetimiyle ilgili sistem kurmaktır. 2.

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme İşletmeler çalışanlarının iş performanslarını değerlendirmek ister. Bu ne sağlar?.. A) İşletmeye, B) Çalışana Neden her çalışanın yüksek performans göstermesi beklenir?. İK Bölümleri

Detaylı

YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM

YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM YETKİNLİK DEĞERLENDİRME ve GERİBİLDİRİM Bu sunum PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 360 DERECE YETKİNLİK DEĞERLENDİRME 360 Derece Değerlendirme

Detaylı

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6

PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 Doküman No PROSEDÜR Yayın Tarihi 15/10/2005 Revizyon No 6 İtiraz ve Şikayetlerin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Son Rev.Tarihi 15/03/2008 Departman İsim Tarih İmza Hazırlayan Gözden Geçiren Onaylayan Yön.

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE NO DNT 2016/2 REVİZE NO REV 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.06.2011 REVİZYON TARİHİ 31.01.2017 1. GEÇERLİLİK TEYİDİ Faaliyetlerini

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL

POL.01 Rev.Tar/No:22.02.2012/1.0 HĠZMETE ÖZEL SAYFA 1 / 6 1. AMAÇ TÜRKSAT ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla

Detaylı

Persono Performans Yönetim Sistemi

Persono Performans Yönetim Sistemi Persono Performans Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme, işletmenin stratejik, taktiksel ve operasyonel amaçlarını gerçekleştirmesinde, çalışanların işin nitelik ve gereklerini yerine getirmek için

Detaylı

INKA Temel Modül INKA.NET Self Servis. Anketevi. SAP, Oracle HR, Diğer

INKA Temel Modül INKA.NET Self Servis. Anketevi. SAP, Oracle HR, Diğer Bütçe Simülasyonu Bordro Kariyer Planlama HeadCount INKA Temel Modül INKA.NET Self Servis Eğitim Oris Organizasyon şeması Anketevi E-performans SAP, Oracle HR, Diğer İNKA TANITIMI - 2 INKA İnka şu alt

Detaylı

ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME VE PROJELENDĠRME BĠRĠMĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME VE PROJELENDĠRME BĠRĠMĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 SayfaNo:1 / 5 1. AMAÇ Acil Sağlık Hizmetlerinin üst düzeyde kaliteli, hızlı ve ulaşılabilir şekilde sunulabilmesi için, hazırlanan plan ve programların, desteklenen projelerin

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü

SINAV PROSEDÜRÜ. Hazırlayan Kalite Yöneticisi. Onaylayın Şirket Müdürü SAYFA NO : 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi amacıyla INTERTEST tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

GRUP İDEALİST DAMLA NÜKET GEÇİMLİ 2008463048 EBRU DÜNMEZ 2008463046 ÜLKÜ GÜZEL 2008463060

GRUP İDEALİST DAMLA NÜKET GEÇİMLİ 2008463048 EBRU DÜNMEZ 2008463046 ÜLKÜ GÜZEL 2008463060 GRUP İDEALİST DAMLA NÜKET GEÇİMLİ 2008463048 EBRU DÜNMEZ 2008463046 ÜLKÜ GÜZEL 2008463060 ARAS KARGO DA UYGULANAN ÜCRET POLİTİKASI Aras Kargo Ege Bölge Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü Gonca ŞAHİN ARAS

Detaylı

Performans Yönetimi. Selda Bağlan

Performans Yönetimi. Selda Bağlan Performans Yönetimi Selda Bağlan Selda Bağlan Kimdir? Satış Deneyimi İK ya geçiş Şirketler (Deneyim) Son iş yeri Yöneticilik süreçleri Diğer sorumluluklar Misyon İK Süreçleri Seçme ve yerleştirme Oryantasyan

Detaylı

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi; içerisinde online olarak 360 Dereceye kadar Performans Yönetimi, Anket Yönetimi ve Öneri Yönetimi yapabileceğiniz pratik, esnek ve

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Compliant and Appeals Management Procedure Doküman No KARTEPE-P6 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon Tarihi: Bölüm

Detaylı

KAYIT OLUŞTURMA YENİ ÜYE KAYDI OLUŞTURMA. 2 üyenin sayfasına nasıl gidilir? 3 abonelik nasıl verilir? 4 kart nasıl tanımlanır?

KAYIT OLUŞTURMA YENİ ÜYE KAYDI OLUŞTURMA. 2 üyenin sayfasına nasıl gidilir? 3 abonelik nasıl verilir? 4 kart nasıl tanımlanır? KAYIT OLUŞTURMA YENİ ÜYE KAYDI OLUŞTURMA 2 üyenin sayfasına nasıl gidilir? 3 abonelik nasıl verilir? 4 kart nasıl tanımlanır? 5 karta para nasıl yüklenir? 6 borçlandırma nasıl yapılır? 7 vadelendirme nasıl

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.3.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: ÜYELİK İŞLEMLERİ SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, Kütüphaneden yararlanmak isteyen

Detaylı

ÖĞRENCİ DAVRANIŞ NOTLARI GİRİŞ İŞLEM BASAMAKLARI

ÖĞRENCİ DAVRANIŞ NOTLARI GİRİŞ İŞLEM BASAMAKLARI ÖĞRENCİ DAVRANIŞ NOTLARI GİRİŞ İŞLEM BASAMAKLARI 26 Aralık 2007 /26738 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞİKAYETLER PROSEDÜRÜ PR19/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR19/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ P04 Yayın 24.04.2017 Bu Prosedür, 3M MYM Kalite Politikası BÖLÜM 9.9/ ŞİKÂYET ve İTİRAZLARIN YÖNETİMİ SÜRECİ ile BÖLÜM 11.0 PROSEDÜRLER ve TS EN ISO/IEC 17024 Standardı uyarınca hazırlanmıştır.bu belgeyi

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

Mühendislerle Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Mühendislerle Yetenek Yönetimi Uygulamaları Mühendislerle Yetenek Yönetimi Uygulamaları FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Mehpare Alp İK Direktörü Şubat 2012 1 FNSS 2009 FNSS Değişiyor! Vizyon 2010-2020 FNSS, kara muharebe sistemleri ihtiyaçları için,

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU İÇİNDEKİLER 1. ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 2. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 3. NAKLİYE HİZMET GRUBU... 5 3.1 NAKLİYE İŞLEMLERİ SEÇİM... 5 3.1.1 Nakliye Hizmet Grubu Talep - Cevap

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM PROSEDÜRÜ P17-IK-006

PERFORMANS YÖNETİM PROSEDÜRÜ P17-IK-006 Sayfa : 1 / 12 1. AMAÇ: Koç Üniversitesi nin vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflerine erişilmesi amacıyla kurumsal ve bireysel olarak gerçekleştirilen çalışmaların etkinliği ve verimliliğini

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Çağrı Merkezi Yöneticileri için Etkin Performans Yönetimi Platformu

Çağrı Merkezi Yöneticileri için Etkin Performans Yönetimi Platformu Çağrı Merkezi Yöneticileri için Etkin Performans Yönetimi Platformu Bizce Performans değerlendirme sistemi Organizasyonun hedeflerine ulaşması için, gerekli olan bireysel performans kriterlerinin belirlenmesi

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Dok.No:İDBB/PR-001 Yay.Tarihi:01.01.2018 Revizyon No Rev.Tarihi. 1. AMAÇ : Etimesgut Belediyesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik

Detaylı

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATiF KURULUSU Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında yapabileceğiniz işlemler listelenir. Kooperatif kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0

EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 EBA İŞ SÜREÇLERİ TEDARİKÇİ ÖDEME TALEBİ Ver 1.0 Yazılıma aşağıdaki internet adresi üzerinden girebilirsiniz. Şirket ağı üzerinden giriş yaptığınızda EBA ya şifre yazmadan giriş yapabilirsiniz. Şirket dışı

Detaylı

w w w. t e g e p. o r g. t r

w w w. t e g e p. o r g. t r w w w. t e g e p. o r g. t r TEGEP ÇALIŞMA KOMİTELERİ REHBERİ SÜREÇ A. Komiteler her faaliyet döneminde yönetim kurulu kararı ile (yeniden) oluşturulur. Faaliyetlerin derneğe katma değer sağlayan somut

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar.

2. KAPSAM OMÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemi dökümanlarını kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların hazırlanması, onaylanması, revizyonu ve kontrol altına alınmasıyla ilgili yöntemleri tarif eder. 2.

Detaylı

Ürün Ekleme Kitapçığı

Ürün Ekleme Kitapçığı Ürün Ekleme Kitapçığı İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN EKLEME 3 1.1.KULLANICI GİRİŞİ 3 2.Ürün Menüleri 5 2.1.Genel 5 2.2.Veri 5 2.3. Bağlantılar 8 2.4. Özellik 8 2.5. Seçenek 9 2.7. İndirim 10 2.8. Kampanya 11 2.9.

Detaylı