KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!"

Transkript

1 KURUMSAL SUNUM Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

2 TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata ve dünya standartlarına uygun şekilde sağlayan ülkemizin ilk ve tek kuruluşu olan TÜRKKEP; İstanbul ve Ankara da konuşlu yedekli 2 veri merkezi ve üstün teknik sistem altyapısı, kendisinin geliştirdiği ana yazılım teknolojileri, Faaliyet kollarında yüksek uzmanlığa ve yetkinliğe sahip ekibi, 7/24 çalışan Çağrı Merkezi, tüm Türkiye genelinde yaygın 100 e yakın yetkili TÜRKKEP Başvuru Merkezleri (TBM) ve çözüm merkezleri (TÇM) ile, Güvenli, hızlı, kaliteli, kolay ve uygun maliyetlerle, yasal geçerli e-hizmetleri kurumsal ve bireysel müşterilerine sağlamaktadır.

3 TÜRKKEP VİZYONU Bir kurumun veya bireyin resmi, hukuki ve ticari yazışmalarını ve e- belge paylaşımlarını yasal geçerli ve güvenli olarak gerçekleştirmesi için gerekli tüm e-hizmetleri tek noktadan sağlayan güven kurumu olarak, lurumsal ve bireysel müşterilerinin işlerini ve hayatını kolaylaştırmak, hızlı, tasarruflu, etkin ve verimli hale getirmektir.

4 YETKİLERİMİZ ve SERTİFİKALARIMIZ TÜRKKEP, 25 Şubat 2013 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş bir KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) dır. TÜRKKEP, 27 Eylül 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı ndan, Özel Entegratör olarak E-Fatura Hizmet Saylayıcı yetkisi almıştır. TÜRKKEP, 22 Ekim 2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı ndan Vergi Usul Kanunu kapsamında E-Fatura Saklamacı Kuruluş yetkisini de almıştır. TÜRKKEP, tüm resmi, hukuki ve ticari belgeler ile KEP gönderileri ve e- faturaları yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun vadeli saklanabilmesi amacıyla E-Saklama Hizmetlerini de vermeye yetkilidir. KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E- Saklama hizmetlerini tek noktadan verebilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumu TÜRKKEP, verdiği hizmetler ile ilgili uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumludur. ETSI TS : KEP STANDARDI ISO 27001: BİLGİ GÜVENLİĞİ BS 10012: KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ ISO 27031: BT İŞ SÜREKLİLİĞİ ISO 14001: ÇEVRE YÖNETİMİ ISO 20000: BT HİZMET YÖNETİMİ ISO 10002: MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ISO 22301: İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ ISO 9001: KALİTE YÖNETİMİ ITIL: IT HİZMET YÖNETİMİ

5 HİZMETLERİMİZ, SERVİSLERİMİZ ve ÇÖZÜMLERİMİZ

6 E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ülkemizde uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. E-Tebligat uygulaması, Tebligat Kanunu na eklenen 7/a maddesi kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen E-Tebligat Yönetmeliği ile 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile E-Fatura uygulamalarını başlatmıştır. GİB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve GİB tarafından yayımlanan 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile E-Defter düzenlemesi yapılmış olup, tarihinde uygulamaya geçecektir. E-Arşiv E-Fatura Uygulaması, 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiştir. E-Arşiv E-Fatura Uygulaması, 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan kurumlar/şirketler arası (B2B) E-Fatura uygulamasının tamamlayıcısıdır.

7 KAYITLI ELEKTRONiK POSTA (KEP) NEDiR? Veri Bütünlüğü Bir e-postanın ekleriyle birlikte, iletildiğini ve içeriğinin yoldayken başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti eder. Kimlik Doğrulama Gönderen ve alan tarafların kim olduğunu tespit eder. İnkar Edilemezlik Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin bilgisini sağlar. Senet Hükmünde Kesin Delil Gönderici, alıcı, iletim zamanı, içerik koruyucu kodlama gibi bilgileri içeren saklamayı, taraflara iletmeyi ve yasal kesin delil olarak kullanımını sağlar.

8 KEP İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili ülkemizde yapılmış olan yasal düzenlemeler: Türk Ticaret Kanunu (yeni TTK - Kanun No:6102) KEP Yönetmeliği ( / R.G.28036) KEP Tebliği ( / R.G.28036) KEP Adresleri ve Rehberi Tebliği ( / R.G.28294) Tebligat Kanunu (Kanun No:7201, 7/a Maddesi) E-Tebligat Yönetmeliği ( / R.G )

9 KEP İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK - Kanun No:6102) Kayıtlı Elektronik Posta sistemi ile ilgili yasal düzenleme tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda yer almıştır. Kanunun ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir: 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası: Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır inci maddesinin ikinci fıkrası: Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

10 KEP KULLANIM ALANLARI KEP sistemi ile elektronik ortamda her türlü yazışma; Tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, Beyanname, bildirge, Mutabakat, teyit/onay, itiraz, Kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi, Sigorta poliçe bildirim işlemleri, Talimat, ödeme emri, Bordro, izin formları, Üyelik, abonelik, müşteri bilgilendirme, Telif hakkı, kira kontratı, Teklif, sipariş, sipariş onay, Başvuru, dilekçe, çağrı, duyuru, Iştirak taahhütnamesi, Sözleşme, sözleşme feshi

11 KEP İN AVANTAJLARI Gönderici ve Alıcı Kimliği kesin bir şekilde doğrulanır Teslim edilme ve okunma garantisi sunar Senet hükmünde kesin delil niteliği taşır Doğa dostudur Zamandan tasarruf eder Gönderi, saklama ve kağıt maliyetlerini azaltır Mekandan bağımsızdır

12 KEP DELİLLERİ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan; KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK e göre: «Hukukî sonuçlar MADDE 15 (1) KEPHS nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. KEPHS nin yükümlülükleri MADDE 16 (n) Hesap sahibinin veya işlem yetkilisinin talep etmesi hâlinde KEP delillerinin gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmakla yükümlüdür.»

13 KEP SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI Alıcı ve Gönderici KEP Adreslerinin Doğrulanması Göndericinin E-İmzasının Doğrulanması Virüs Kontrolü Delil Sağlama

14 KEP ADRES FORMATLARI Bireysel KEP Adresleri: (kep.trkep adresi olduğunu, hs03türkkep adresi olduğunu ifade eder.) (X dört haneli numaralardan oluşur, isim benzerliklerinde kullanılır) (Kurum adresi istediği zaman kapatabilir) Kurumsal KEP Adresleri: (Ticaret Sicil Gazetesi nde geçen isim esas alınır) (Kurumlar birden çok adres edinebilir) (Kurumlar alt alan adı edinebilir) ***Bir KEP adresi tahsis edildikten sonra kapatılsa dahi başka bir kişi veya kuruma tahsis edilemez

15 KURUMSAL KEP ÇÖZÜMLERİ TÜRKKEP, şirketlerin ve kurumların KEP iletilerinin gönderilmesi, alınması, e- imzalanması ve zaman damgalanması gibi işlemlerin mevcut yazılım uygulamalarıyla ve iş akışlarıyla entegre edilmesi için kurumsal çözümleri sağlamaktadır. KİYS (KEP İleti Yönetim Sistemi) KEP GATEWAY Bu çözümlerle, küçük, orta ve büyük boy tüm şirketlere ve kurumlara uygun yazılım ve donanım entegrasyonlarıyla özel çözümler sağlayarak, otomatik KEP gönderilmesi ve alınması işlemleri ve bu işlemlerle ilgili akış, e-imzalama, raporlama, ilişkilendirme ve saklama gibi her türlü ihtiyacı gidermekte, kurumlara yüksek oranda tasarruf, hız ve verimlilik sağlamaktadır.

16 İK Direktörü Muhasebe Direktörü İşlem Yetkilisi olmayan kullanıcılar Hukuk Direktörü KEP İleti Yönetim Sistemi (KİYS) KEP İleti Yönetim Sistemi (KİYS), kurumların çok sayıda KEP adresinin posta kutularından KEP iletilerinin alımı ve gönderimi ile KEP iletileriyle ilgili kurum içi süreçlerin yönetilmesini sağlar. Müşteri Altyapısı Kullanıcı Kullanıcı Kullanıcı Kullanıcı Herhangi bir KEP hesabında işlem yetkilisi olmayan, hatta e-imzası dahi bulunmayan kullanıcılar KİYS ile KEP iletilerini okuyabilir, gönderebilir ve KEP iletisi süreçlerine dahil olabilir. KİYS Muhaberat Kullanıcı Kullanıcı Kullanıcı

17 KEP GATEWAY KEPGATEWAY, KEPHS ler ile kurum arasındaki bütünleşik bağlantı noktası ve KEP ileti alma/gönderme sürecinin izleme, yönetim ve raporlama bileşenidir. Kurum daki mevcut yazılımlar/uygulamalar ile etkileşim KEPGATEWAY üzerinden gerçekleşir.

18 E-FATURA Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından E-FATURA HİZMET SAĞLAYICI (ÖZEL ENTEGRATÖR) olarak yetkilendirilen TÜRKKEP, e-fatura hizmetlerini uluslararası standartlara ve mevzuata uygun olarak yasal geçerli ve güvenli şekilde vermektedir. Aynı zamanda E-FATURA SAKLAMACI KURULUŞ yetkisi ile Vergi Usul Kanunu kapsamında GİB in düzenlemelerine uygun E-Arşiv Fatura Hizmetlerini de sağlamaktadır. TÜRKKEP, e-fatura hizmetlerini, ülke genelinde yaygın TÜRKKEP ÇÖZÜM MERKEZLERİ (TÇM) ile yerinde sağlamakta ve eğitim, teknik destek ve bakım hizmetleri vermektedir.

19 TÜRKKEP E-FATURA HİZMET ÖZELLİKLERİ E-Fatura Alma E-Fatura Gönderme Mali Mühürleme Portal Önyüzü Arşivleme Kağıt Fatura/E-Fatura Ayrıştırma Özel Entegratör Mühürünün Kullanımı KEP Entegrasyonu Basic Portal Entegrasyonu Online ERP Entegrasyonu Yerinde Kurulum Uzaktan Kurulum İş Akış Paketi Fatura Görseli 1 adet SMS Alarm Paketi Standart Raporlama

20 TÜRKKEP E-FATURA ÇÖZÜMLERİ Gelen ve giden faturaların arşivlenmesini yönetir Gelen e-faturaların takibi, arşivi, onayı, itirazı ve mutabakat sürecini yönetir E-Fatura Arşiv Yönetimi E-Fatura İleti Yönetimi E-FATURA Cari Hesap ve Fatura Mutabakat sürecini yönetir E- Mutabakat Servisi E-Fatura İtiraz Yönetimi Fatura itiraz sürecini yönetir

21 E-FATURA İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (FİYS) TÜRKKEP, mükellef adına GİB ten aldığı e-faturayı, FİYS e (e-fatura İleti Yönetim Sistemi) aktarır. FİYS te tanımlanmış olan kurallara göre yine tanımlanmış olan birim/kişilerin fatura havuzuna faturalar gelir. Havuza giren faturalar için ilk 24 saat itibariyle uyarı/bilgilendirme sistemi devreye girer. Uyarılar hem birimlere hem de tanımlanacak ayrı yöneticilere yapılabilir. Birimler alınan hizmet/ürün karşılığında gelen fatura kontrolünü yaparak uygunluğunu kabul eder ve bir üst birime veya muhasebe onayına gönderir. Böylece, fatura takip süreci elektronik ortama taşınarak kısalır ve verimlilik artar. GİB Şirket

22 E-FATURA İTİRAZ SİSTEMİ E-Fatura İtiraz Sistemi, Temel Fatura olarak GiB den çekilmiş olan e-faturalara itiraz etmek üzere KEP entegrasyonu sağlamaktadır. TÜRKKEP GİB Temel Fatura Temel Fatura olarak gönderilmiş bir e-fatura mükellef tarafından kabul edilmek zorundadır. İtiraz edilmesi, ancak resmi bir yolla gerçekleştirilebilmektedir.

23 E-TEBLİGAT Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen «Elektronik Tebligat Yönetmeliği», sayılı 19 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24 TEBLİGAT KANUNU MADDE 1 - Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

25 E-TEBLİGAT MEVZUATI «Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun» MADDE sayılı Tebligat Kanuna 7nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir: MADDE 7/a - Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

26 TÜRKKEP E-MUTABAKAT TÜRKKEP E-Mutabakat Hizmeti ve Çözümü TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm tedarikçileriyle ve müşterileriyle aralarındaki cari hesap mutabakatlarını yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-mutabakat servisini de müşterilerinin kullanımına açmıştır. TÜRKKEP e-mutabakat servisinden KEP adresi sahibi şirketler kolaylıkla yararlanabilmektedir. Şirket Tedarikçiler Müşteriler

27 TÜRKKEP E-MUTABAKAT PORTALI E-MUTABAKAT SİSTEMİ E-Mutabakat Sistemi ne mutabakat listesini farklı biçimlerde yükleyebilirsiniz; Mutabakat Listesi Girdi Excell Upload 1- Excell şablonunu yükleyebilir, ERP veya muhasebe yazılımını üzerinden doğrudan entegrasyon kurabilir, 2- E-Mutabakat ekranından manuel olarak giriş yapabilirsiniz. ERP Entegrasyon* Manuel Giriş Kullanılmakta olan ERP veya diğer yazılım çözümüne göre analiz edilerek ayrıca projelendirilir.

28 E-DEFTER TÜRKKEP, E-Fatura Hizmet Sağlayıcı ve E-Fatura Saklamacı Kuruluş yetkisinin yanında GİB in düzenlemelerine uygun olarak E-Defter çözümü sağlamaktadır.

29 TÜRKKEP E-DEFTERİN AVANTAJLARI: GİB den «Platform bağımsız e-defter uygulaması» onayına sahiptir. Tüm muhasebe sistemleri ile çalışabilir. Ek modül almanıza gerek kalmaz. TÜRKKEP E-Defter Hizmeti, avantajlı fiyatları ile 1 yıllık tüm güncellemeleri içerir. TÜRKKEP e-defter Saklama Hizmetleri entegredir. Mevcut finans, muhasebe sistemlerinden yasalara uygun E-Defter üretilmesi için gereken iş süreci danışmanlık hizmetlerini içerir. Defter ve berat dosyalarının otomatik arşivlenmesini sağlar. Veri tabanı bağımsızdır. Tüm platformları destekler. Kullanıcı dostu arayüz ile kolay bir şekilde kullanılır. Active directory entegrasyonu vardır, yetkilendirme yapılabilir. Kullanıma hazırdır. GİB tarafından istenebilecek ek kontroller ve yeni defter türlerine hazırdır. KIST defter ve anlık defter denetlemelerine hazırdır.

30 E-ARŞİV FATURA E-Arşiv Fatura Uygulamasına 2 yöntem ile geçilebilmektedir: Sisteminizi doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı nın (GİB) sistemine, GİB in istediği kriterleri ve gerekli sertifikasyonları sağlayarak entegre ederek uygulamaya geçilebilir. E-Arşiv Özel Entegratörü olarak adlandırılan, GİB tarafından yetki verilmiş, E-Fatura Hizmet Sağlayıcı aracılığı ile E-Arşiv E-Fatura uygulaması kullanılabilir. TÜRKKEP, E-Arşiv Fatura hizmetleri ve çözümlerini sağlamaktadır. TÜRKKEP, KEP, E-Tebligat, E-İmza, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura ve E-Saklama hizmetlerini yetkili olarak tek noktadan verebilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumudur. TÜRKKEP, ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış olan tüm e-dönüşüm hizmetlerini ve çözümlerini bütünleşik olarak ilgili uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata tam uyumlu şekilde sağlamaktadır.

31 E-ARŞİV FATURA E-Arşiv E-Fatura Uygulaması, 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını, elektronik ortamda muhafaza edilip ve gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan vermektedir. Böylece, yüksek sayıda fatura kesen mükelleflerin kendilerinde saklanan ikinci nüshayı tamamen elektronik oluşturup saklayabilmesinin yanında, vergi mükelleflerinden e-fatura kullananlar ile faturayı elektronik yolla almayı kabul eden vergi mükellefi olmayan müşterilere faturalar e-fatura olarak gönderilebilir. İnternet üzerinden satış/e-ticaret yapan ve düzenlemedeki şartları taşıyanlar tarihinde E-Arşiv e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır. E-Arşiv E-Fatura Uygulaması, 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan kurumlar/şirketler arası (B2B) E-Fatura uygulamasının tamamlayıcısıdır. E- Arşiv Fatura ve e-fatura'nın birlikte kullanmasıyla bir şirketin tüm faturaları (B2B, B2C) elektronik ortamda düzenlenebilir, gönderilebilir, saklanabilir.

32 E-SAKLAMA TÜRKKEP e-saklama Hizmeti ile elektronik ortamda bulunan, resmi, ticari ve hukuki her türlü dosya, doküman, kayıt ve arşivlerinizi, TÜRKKEP'in Türkiye sınırları içinde yer alan veri merkezlerinde ve TÜRKKEP'in Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı olarak tabi olduğu standartlara uygun biçimde yasal geçerli olarak, güvenli, kolay ve ekonomik biçimde, doğruluğu, bütünlüğü korunarak ve değişmezliği sağlanarak, uzun süreli saklayabilir ve arşivinize internet üzerinden istediğiniz zaman istediğiniz yerden kolaylıkla erişebilirsiniz. TÜRKKEP e-saklama Hizmeti, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yayınlanan Kayıtlı Elektronik Posta Yönetmeliği'nin 14. maddesi uyarınca verilen yetki kapsamında, TÜRKKEP tarafından sunulan güvenli elektronik saklama hizmetidir. TÜRKKEP, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilmiş saklamacı kuruluştur. Bugün Türkiye'de hem Türk Ticaret Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun güvenli elektronik saklama hizmeti, yalnızca TÜRKKEP tarafından sunulmaktadır.

33 E-SAKLAMA NELER SAĞLAR? TÜRKKEP e-saklama Hizmeti sayesinde tüm elektronik dosya, doküman, kayıt ve arşivlerinizi, Doğruluğu ve bütünlüğü korunarak, değişmez biçimde Veri kayıplarına karşı güvence altında 30 yıla kadar istediğiniz sürede barındırarak Erişimleri istediğiniz şekilde kısıtlayarak Dışarıdan müdahalelere karşı korunarak Kolaylıkla web arayüzü üzerinden Kurumsal yazılımlarınızın otomasyon ile erişebileceği şekilde Altyapı yatırımı yapmaksızın Yönetim maliyetlerinden tasarruf sağlayarak güvenli biçimde saklayabilirsiniz.

34 E-SAKLAMA İLE NELER SAKLANIR? TÜRKKEP e-saklama Hizmeti ile, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) iletilerinizi, e-faturalarınızı ve e-fatura kayıtlarınızı, e-defter parçalarınızı ve e-defter beratlarınızı, Mevzuat gereği saklanması gereken ses ve görüntü kayıtlarınızı, Mevzuat gereği saklanması gereken sistem kayıtları ve dosyalarınızı, Mevzuat gereği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde saklanması gereken her türlü kayıt ve dokümanlarınızı, Kurumsal yazılımlarınızın (CRM, ERP, finans, muhasebe vs.) çıktılarını ve arşiv dosyalarını, Gizlilik arz eden elektronik dokümanlarınızı, ve benzeri tüm elektronik dosya, doküman, kayıt ve arşivlerinizi güvenli olarak saklayabilirsiniz.

35 E-İNSAN KAYNAKLARI (E-İK) TÜRKKEP, KEP hesap sahibi şirketlerin tüm çalışanlarıyla aralarındaki bordro, izin formu, ihbar, ihtar, sözleşme süreçlerini yasal geçerli şekilde elektronik ortamda yapabilmesini sağlayan bir e-ik çözümü de sağlamaktadır.

36 REFERANSLAR

37 REFERANSLAR

38 REFERANSLAR

39 Teşekkür ederiz 7/24 Müşteri Hizmetleri: /in/turkkep /TURKKEP / TURKKEP

Haya%nızı kolaylaş%rır...

Haya%nızı kolaylaş%rır... Haya%nızı kolaylaş%rır... TÜRKKEP Hizmetleri Yasal Düzenlemeler Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e- posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile düzenleyici ve denetleyici

Detaylı

Halihazırda Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsünde olan tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

Halihazırda Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsünde olan tüzel kişiler yararlanabilmektedir. E-Fatura Nedir? E-fatura Hizmet Sağlayıcılığı (Entegrasyon Hizmeti), elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların taraflar arasında dolaşımını güvenli kılan ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT Sayı: 300 Eylül 2013 e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* ÖZET Gelir İdaresi nin hayata geçirdiği en önemli projelerden olan e-fatura projesinin kanuni dayanağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Elekronik ortamdaki

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

Teknoloji ve güveni buluşturan yeni bir dünya...

Teknoloji ve güveni buluşturan yeni bir dünya... Teknoloji ve güveni buluşturan yeni bir dünya... efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Faaliyet Alanı efinans, müşterilerine e-fatura entegrasyonu, e-fatura özel servis sağlayıcılığı, e-fatura

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜSİAD TTK Semineri - Sabancı Center 15.02.2011 Yasin Beceni Yönetici Ortak

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ Antalya 23. Ağustos 2013 YMM. Mevlüt GÜVEN E-FATURA VE E-DEFTER KAĞITSIZ İŞLEMLERE DOĞRU BİR ADIM SUNUM AKIŞI 1- YASAL DAYANAK 2- YENİ TTK NIN GETİRDİKLERİ 3- YENİ TTK

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor

E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor E-Fatura Netsis ile kesiliyor E-Defter Netsis ile tutuluyor İİş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyen Netsis, işletmelerin e-fatura ya ve e-defter e geçiş süreçlerinde öncü olmaya devam

Detaylı

GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI

GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI GÜNDEM GENEL BİLGİLER YASAL DAYANAK *E-FATURA *E-DEFTER YENİ TTK VE BİLİŞİM E-FATURA PORTAL UYGULAMASI E-FATURA-E-DEFTER LUCA UYGULAMASI * LUCA NET * LUCA KOZA * LUCA E-FATURA * LUCA E-DEFTER GÜNCEL İSTATİSTİKLER

Detaylı

LOGO DAN E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ

LOGO DAN E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ LOGO DAN E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ e-fatura e-arşiv LOGO DA E-DÖNÜŞÜM Türkiye uygulama yazılımları pazarının lider markası Logo Yazılım geniş kapsamlı bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle e-dönüşüm

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı