Karar No-3: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar No-3: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu."

Transkript

1 Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 14 Şubat 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü ASLAN ın, Mart 2017 tarihleri arasında Macaristan Budapeşte de düzenlenecek olan 7. Global Academic Meeting,GAM 2017 sempozyumunda sözlü bildiri sunmak üzere Mart 2017 tarihleri arasında 4 gün süreyle yolluklu-yevmiyeli olarak görevlendirilmesine, bu görevlendirmeden dolayı kendisine tahakkuk edecek geçici görev yolluğu bedeline karşılık olarak 2017 yılı için belirlenecek tutar doğrultusunda Fakültemiz Bütçesinin harcama kaleminden ödemede bulunulmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-2: Maden Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Üniversitemiz Yönetim Kurulu nun tarih ve 7/3 Sayılı kararıyla; Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde Afşin-Elbistan Kömür Havzası E- Sektöründe yer alan Akifer katmanların Uluslararası normlara ve yeni teknolojik yaklaşımlara uygun olarak Hidrojeolojik parametrelerinin belirlenmesi için gerçekleştirilecek olan pompa testlerinin yönlendirilmesi, konu ile ilgili eğitim verilmesi ve test sonuçlarının değerlendirilmesi konulu proje kapsamında danışman olarak görev yapmak üzere 5 (beş) ay süre ile haftada bir gün süreyle 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 7.maddesi ve Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik kapsamında yolluksuz, yevmiyesiz görevlendirilen Fakültemiz Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz GÜL ün görev süresi aynı koşullar çerçevesinde 6 (altı) ay süre ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunun tarih ve 25/4 nolu kararı ile uzatılması uygun bulunmuştur. Adı geçen öğretim üyesinin Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Perşembe günlerinde ders yükünün olması nedeniyle Cuma günleri görevli sayılmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-3: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü ASLAN ın, Mart 2017 tarihleri arasında Macaristan Budapeşte de görevli olması nedeniyle belirtilen tarihlerde yapamayacağı I. ve II. Öğretim derslerinin telafisini, aşağıdaki program kapsamında yapmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine, I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat ÇEV3020 İçme Sularının Arıtılması 20 Mart

2 Sayfa-2-3 nolu kararın devamı; II. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat ÇEV3020 İçme Sularının Arıtılması 20 Mart ÇEV4497 Mühendislik Projeleri 20 Mart ÇEV4497 Mühendislik Projeleri 21 Mart ÇEV4499 Bitirme Ödevi 21 Mart Karar No-4: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Alperen TÜRKAY ın, Şubat 2017 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi nde doktora tez çalışmaları için 11(onbir) gün süreyle Kayseri de yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-5: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan SELÇUK un Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutacağı MAK3016 Makine Elemanları II (3 0 3) ve MAK4028 Tasarım ve Malzeme Seçimi (2 0 2) dersini onun yerine dersi aynı Anabilim Dalına 09 Şubat 2017 tarihinde ataması yapılan Yrd. Doç. Dr. Ahmet YÜCEL in vermesi uygun görülmüş olup, Yrd. Doç. Dr. Ahmet YÜCEL in I. ve II. Öğretimde okutacağı derslerin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine, I.Öğretim MAK3016 Makine Elemanları II MAK4028 Tasarım ve Malzeme Seçimi MAK3024 Makine Proje I 0 3 1,5 MAK3042 Makine Lab II. Öğretim MAK3016 Makine Elemanları II MAK4028 Tasarım ve Malzeme Seçimi MAK3024 Makine Proje I 0 3 1,5 Karar No-6: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan SELÇUK un Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen I. ve II. öğretim derslerinden sorumlu olmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine, I.Öğretim MAK2012 Malzeme II MAK4029 Plastik Şekil Verme MAK3024 Makine Proje I 0 3 1,5

3 Sayfa-3-6 nolu kararın devamı; II.Öğretim MAK2012 Malzeme II MAK4029 Plastik Şekil Verme MAK3024 Makine Proje I 0 3 1,5 MAK4499 Bitirme Ödevi Karar No-7: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü I. Sınıf Bahar Yarıyılında okutulan MAK1002 Teknik Resim II (2 2 3) dersini (I. Öğretim 251 II. Öğretim 223) toplam 474 öğrenci almaktadır. Öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle Teknik Resim dersinin mevcut bulunan Teknik Resim dersliğinde tek şube halinde ders yapılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle dersin dönem başından itibaren iki şube olarak yapılması için iki öğretim elemanı tarafından verilmesine, 1. şubede Yrd. Doç. Dr. M. Şemseddin ÇİMEN, 2.şubede ise Yrd. Doç. Dr. Deniz GÖLBAŞI tarafından verilmesinin kabulüne, durumun bölüme bildirilmesine, Karar No-8: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 4 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü II. Sınıf Bahar yarıyılında okutulan MAK2034 Bilgisayar Destekli Çizim (2 1 2,5) dersini (I. Öğretim 119, II. Öğretim 121) toplam 240 öğrenci almaktadır. Bilgisayar laboratuvarında bilgisayar sayısının yetersiz olması ve öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle Dersin dönem başından itibaren iki gruba bölünerek verilmesinin 1. grup Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKKUŞ, 2. grup ise Yrd. Doç. Dr. Ferhat KILINÇ tarafından verilmesinin kabulüne, durumun bölüme bildirilmesine, Karar No-9: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 5 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü I. Sınıf Bahar Yarıyılında okutulan FİZ1116 Genel Fizik Laboratuvarı II (0 2 1) dersini (I. öğretim 180, II. öğretim 163) toplam 343 öğrenci almaktadır. Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle dersin dönem başından itibaren iki şube halinde ve iki ayrı öğretim elemanı tarafından okutulmasına, A. Grubu I.öğretim Prof. Dr.Esin KASAPOĞLU,B. Grubu I.öğretim Prof. Dr.İsmail ÇELİK, A. Grubu II.öğretim Prof. Dr.Esin KASAPOĞLU, B. Grubu I.öğretim Prof. Dr.Emine ÖZTÜRK tarafından verilmesinin kabulüne, durumun bölüme bildirilmesine, Karar No-10: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 6 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü II. Öğretimde verilmekte olan ve aşağıda belirtilen uygulamalı dersler için Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinin dersi veren öğretim üyelerine yardımcı olmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne, durumun bölüme bildirilmesine, Mak.3042 Mak.Lab.II Mak.1002 T.Resim II Arş. Gör.Ömer KARABEY -Araş. Gör. Mustafa Caner Araş.Gör.M.Akif Hafızoğlu Arş.Gör.Sakine Kıratlı- Araş. Gör. Lutuf Ertürk Araş. Gör. Bedrettin COŞKUN

4 Sayfa-4- Karar No-11: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 7 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Abdullah ÖZCAN ın Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılından itibaren sağlık sorunları nedeniyle eğitimine özel öğrenci statüsünde Konya Selçuk Üniversitesinde devam edecek olması nedeniyle aşağıda belirtilen dersleri Konya Selçuk Üniversitesinde bahar yarıyılında almasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine ve ilgili üniversiteye arz edilmesine, Ders Adı Kredi Statik İstatistik Termodinamik II Hidrolik-Pnömatik 2 1 2,5 Karar No-12: Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 8 nolu kararı okundu. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet FERTELLİ nin, Şubat 2017 tarihleri arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Manisa da bulunan bir firmaya ait Ar-Ge ve Tasarım Merkezi projeleri için izleyici olarak görevlendirilmesi nedeniyle belirtilen tarihlerde yapamayacağı II. Öğretim derslerinin telafisini, aşağıdaki program kapsamında yapmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgiliye bildirilmesine, II. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAK3024 Makine Proje I 13 Şubat MAK3042 LAB II 13 Şubat Karar No-13: Fakülte Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2017 tarihli ve 5/4 nolu kararı ile oluşturulan komisyon tarafından Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Ekrem SAĞLAM ın, tarihinde yapılan TMB1172 Statik dersinin bütünleme sınav kağıdı incelenmiş ve maddi bir hatanın bulunmadığının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Karar No-14: Fakülte Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2017 tarihli ve 5/5 nolu kararı ile oluşturulan komisyon tarafından Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Mehmet Ferhat YALÇIN ın, tarihinde yapılan ÇEV3007 Deniz Deşarjları dersinin final sınav kağıdı incelenmiş ve 50 olan sınav notu 58 olarak düzeltilmesi nedeniyle, yeni notun sisteme işlenmesine, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine,

5 Sayfa-5- Karar No-15: Fakültemizin çeşitli bölümlerinde okuyan ve aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin C.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesi kapsamında, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurma isteklerinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere duyurulmasına Adı Soyadı Numarası Bölümü Ahmet Sefa İLHAN Çevre Müh. Didem TAN Bilgisayar Müh. Mustafa ALDEMİR Makine Müh. Mehmet AKTUNÇ Makine Müh. Karar No-16: Aşağıda isimleri yazılı Fakültemiz öğrencilerinin yatay geçiş yapmaları nedeniyle C.Ü. Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 31. Maddesi (c) bendi uyarınca ilişiklerinin kesilmesine ve öğrencilerin dosyalarının yatay geçiş yaptıkları üniversitelere gönderilmesinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No Bölümü Yatay Geçiş Yaptığı Üniv Osman ÇİFTÇİ İnşaat Müh. Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Karar No-17: Geomatik Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Mine KUÇAK(PEKSOY) ın tarihli dilekçesi okundu. Fakültemiz Geomatik Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Mine KUÇAK(PEKSOY) ın üniversitemizden kendi isteği ile ilişiğini kesme isteğinin C. Ü. Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 31. Maddesi (b) bendi uyarınca kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-18: Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü II. öğretim nolu öğrencisi Bilal YİĞİT in Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında askerlik tecil hakkını doldurduğundan Eğitim-Öğretim güz yarıyılında yaptıramayacağı için Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında diğer bölümlerden ders alma isteğinin Fakülte Yönetim Kurulu nun 7 Şubat 2017 tarihli ve 6/14 nolu kararı gereğince reddine, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Karar No-19: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü II. öğretim nolu öğrencisi Muhammed Emin GÜVEN in Eğitim-Öğretim güz yarıyılında kredisi yetmediği için alamadığı dersi Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nden alma isteğinin Fakülte Yönetim Kurulu nun 7 Şubat 2017 tarihli ve 6/14 nolu kararı gereğince reddine, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine,

6 Sayfa-6- Karar No-20: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde özel öğrenci statüsünde okuyan Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü nolu Seda KULA nın, Eğitim-Öğretim Yılı güz yarıyılında almış olduğu derslerin denkliğinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Cumhuriyet Üniv. Mühendislik Kredisi Osmangazi Üniv. Mühendislik Kredisi Baş. Fakültesi Kimya Müh.Bölümü Fakültesi Kimya Müh.Bölümü Notu KMÜ2003 Kütle ve Enerji Enerji ve Madde I 3 AA Denklikleri II KMÜ4008 Proses Kontrolü Süreç Kontrol 4 CB Karar No-21: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü II. öğretim nolu öğrencisi Muhammed Mesih ÇELİK in Eğitim-Öğretim güz yarıyılında Mühendislik Projesi ile birlikte 36 saat aşılmadığı halde bahar yarıyılında daha önceden alıp kaldığı derslere Mühendislik Projesi dersi de eklendiğinde, yeni ders almamak kaydıyla derslerin 38 saat olduğu görülmüş olup, güz yarıyılında almış olduğu Mühendislik Projesi dersinin çıkarılmasının kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Karar No-22: 3843 Sayılı Kanunun 11.Maddesi uyarınca, Fakültemizde sürdürülmekte olan II. öğretimde görev alacak Akademik Yönetici ve İdari Personelin ekteki yazıldığı şekliyle bahar dönemi başından itibaren Eğitim-Öğretim yılı dönem sonuna kadar fazla mesai ücretli olarak görevlendirilmelerinin kabulüne, konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-23: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı Örgün öğretim öğrencisi Osman KORKMAZ ın daha önce 1.sınıf bahar yarıyılında muaf olduğu derslerin yerine 2.sınıf bahar yarıyılından ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Bölümden 1. sınıf Bahar döneminde muaf olduğu dersler Muaf olunan derslerin yerine 2.sınıf Bahar döneminden alacağı dersler Ders Kodu ve Adı T U K Ders Kodu ve Adı T U K ENF 1011 Temel Bilgi Teknolojileri ÇEV 2014 Hidroloji ve Hidrojeoloji Kullanımı TÜR 1002 Türk Dili II TMB 2278 Mukavemet YDİ 1002 İngilizce II 2-0-2

7 Sayfa-7- Karar No-24: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı Örgün öğretim öğrencisi Yavuz YILDIZ ın daha önce 1.sınıf bahar yarıyılında muaf olduğu derslerin yerine 2.sınıf bahar yarıyılından ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Bölümden 1. sınıf Bahar döneminde muaf olduğu dersler Muaf olunan derslerin yerine 2.sınıf Bahar döneminden alacağı dersler Ders Kodu ve Adı T U K Ders Kodu ve Adı T U K TÜR 1002 Türk Dili II ÇEV 2014 Hidroloji ve Hidrojeoloji YDİ 1002 İngilizce II TMB 2278 Mukavemet Karar No-25: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı Örgün öğretim öğrencisi Yakup BAYRAM ın daha önce 1.sınıf bahar yarıyılında muaf olduğu derslerin yerine 2.sınıf bahar yarıyılından ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Bölümden 1. sınıf Bahar döneminde muaf olduğu dersler Muaf olunan derslerin yerine 2.sınıf Bahar döneminden alacağı dersler Ders Kodu ve Adı T U T U Ders Kodu ve Adı K K ENF 1011 Temel Bilgi Teknolojileri TMB 2278 Mukavemet Kullanımı TÜR 1002 Türk Dili II ÇEV 2014 Hidroloji ve Hidrojeoloji YDİ 1002 İngilizce II Karar No-26: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 4 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı Örgün öğretim öğrencisi Selin UÇAN ın daha önce 1.sınıf bahar yarıyılında muaf olduğu derslerin yerine 2.sınıf bahar yarıyılından ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Bölümden 1. sınıf Bahar döneminde muaf olduğu dersler Muaf olunan derslerin yerine 2.sınıf Bahar döneminden alacağı dersler Ders Kodu ve Adı T U T U Ders Kodu ve Adı K K YDİ 1002 İngilizce II TMB 2278 Mukavemet ÇEV 2014 Hidroloji ve Hidrojeoloji 3-0-3

8 Sayfa-8- Karar No-27: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 5 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı Örgün öğretim öğrencisi Saliha SARI nın daha önce 1.sınıf bahar yarıyılında muaf olduğu derslerin yerine 2.sınıf bahar yarıyılından ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Bölümden 1. sınıf Bahar döneminde muaf olduğu dersler Ders Kodu ve Adı ENF 1011 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Muaf olunan derslerin yerine 2.sınıf Bahar döneminden alacağı dersler T U T U Ders Kodu ve Adı K K TMB 2279 İstatistik Karar No-28: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 6 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı İkinci öğretim öğrencisi Ayça ÇORAK ın daha önce yılı bahar döneminde aldığı ÇEV 3036 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımı dersini yılı bahar döneminde ÇEV 3034 Toprak Kirliliği ve Kontrolü dersi ile değiştirmek isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Karar No-29: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 7 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı İkinci öğretim öğrencisi Gizem AY ın daha önce yılı bahar döneminde çakışma durumundan dolayı alamadığı 4.sınıf dersi İNŞ090 Yapı Mühendisliği dersinin yerine İnşaat Mühendisliği bölümünden 3.sınıf bahar dönemi dersi olan İNŞ 3026 Betonarme I ve 3.sınıf güz dönemi dersi İNŞ3021 Yapı Statiği I dersinin verilmesi isteğinin reddine, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Karar No-30: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 8 nolu kararı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü öğrenci numaralı İkinci öğretim öğrencisi Tufan YILDIZ ın daha önce yılı bahar döneminde çakışma durumundan dolayı alamadığı 4.sınıf dersi İNŞ090 Yapı Mühendisliği dersinin yerine İnşaat Mühendisliği bölümünden 3.sınıf bahar dönemi dersi olan İNŞ 3026 Betonarme I ve 3.sınıf güz dönemi dersi İNŞ3021 Yapı Statiği I dersinin verilmesi isteğinin reddine, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine,

9 Sayfa-9- Karar No-31: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeofizik Mühendisliği Bölümü numaralı öğrencisi Mert ÇAVUŞ un tabloda belirtilen 6. yarıyıldan muaf olduğu ders saati kadar bir üst yarıyıldan aşağıda verilen dersleri alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Muaf olduğu Dersler T U K Almak İstediği Dersler T U K JEO3606 Jeolojide harita JMF402 Jeofizikte yorumlama II teknikleri JMF4018 Kuyu Logları(4. sınıf) TMB4002 İş güvenliği ve sağlığı JMF3016 Sondaj tekniği JMF4022 Afet yönetimi ve organizasyonu Karar No-32: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeofizik Mühendisliği Bölümü numaralı öğrencisi Yasin OMAÇ ın tabloda belirtilen 6. yarıyıldan muaf olduğu ders saati kadar bir üst yarıyıldan aşağıda verilen dersleri alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Muaf olduğu Dersler T U K Almak İstediği Dersler T U K JMF3016 Sondaj Tekniği JMF402 Jeofizikte yorumlama II JMF4018 Kuyu Logları( 4.sınıf) JMF4022 Afet yönetimi ve organizasyonu Karar No-33: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeofizik Mühendisliği Bölümü numaralı öğrencisi Gaffar Melih DULKADİR in tabloda belirtilen 6. yarıyıldan muaf olduğu ders saati kadar bir üst yarıyıldan aşağıda verilen dersi alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine Muaf olduğu Dersler T U K Almak İstediği Dersler T U K JMF3016 Sondaj Tekniği JMF402 Kuyu Logları Karar No-34: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü numaralı öğrencisi Murat GÜLEÇ in Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında üst sınıftan ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine,

10 Sayfa nolu kararın devamı; Ders Kodu ve Adı T U K JEO4022 Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik 2-1-2,5 Uygulamalar TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı JEO4026 Çevre Jeolojisi JEO4002 Türkiye Jeolojisi JEO4020 Maden Arama ve Değerlendirme 2-1-2,5 Karar No-35: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü numaralı öğrencisi Ferhat GÖZÜKARA nın Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında üst sınıftan ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Ders Kodu ve Adı T U K TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı JEO4026 Çevre Jeolojisi JEO4002 Türkiye Jeolojisi Karar No-36: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü numaralı öğrencisi Erkan DEMİR in Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında üst sınıftan ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Ders Kodu ve Adı T U K JEO4026 Çevre Jeolojisi JEO4002 Türkiye Jeolojisi Karar No-37: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Esra KÖSE nin Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında üst sınıftan ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Ders Kodu ve Adı T U K BİL3010 Sinyaller ve Sistemler 3-0-3

11 Sayfa-11- Karar No-38: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Cihan BAŞOVALI nın Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında üst sınıftan ders alma isteğinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, Ders Kodu ve Adı T U K BİL2004 Ayrık İşlemsel Yapılar BİL2006 Bilgisayar Mimarisi Karar No-39: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Mustafa DOĞMUŞ a 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 14 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makineleri (2 0 2) İNŞ2012 Yapı Malzemesi ( ) İNŞ2016 Mukavemet 2 (3 0 3) GEO2280 Topoğrafya (2 0 2) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) Karar No-40: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Fatih BOYRAZ a 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 14.5 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makineleri (2 0 2) İNŞ2012 Yapı Malzemesi ( ) İNŞ2016 Mukavemet 2 (3 0 3) GEO2280 Topoğrafya (2 0 2)

12 Sayfa-12- Karar No-41: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 3 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Feray KODAZ a 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2016 Mukavemet 2 (3 0 3) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) Karar No-42: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 4 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Serkan ÇİÇEK e 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makineleri (2 0 2) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) Karar No-43: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 5 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Onur USMAN a 3. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 2 kredinin yerine, 4. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ4018 Yapıların Deprem Hesabı (2 0 2) Karar No-44: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 6 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Salih YILDIRIM a 3. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 4 kredinin yerine, 4. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen

13 Sayfa nolu kararın devamı; İNŞ4020 Su Getirme ve Kanalizasyon (3 0 3) Karar No-45: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 7 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Selman KARABULUT a 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 9 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ3020 Ulaştırma 2 (3 0 3) İNŞ3024 Yapı Statiği 2 (3 0 3) İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) Karar No-46: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 8 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi İlker GÜNER e 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makineleri (2 0 2) Karar No-47: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 9 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Halil İbrahim KÖSE ye 3. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 2 kredinin yerine, 4. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ4018 Yapıların Deprem Hesabı (2 0 2)

14 Sayfa-14- Karar No-48: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 10 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Emre KUŞÇU ya 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ3026 Betonarme 1 (3 0 3) İNŞ3020 Ulaştırma 2 (3 0 3) Karar No-49: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 11 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Cemal SİNCAR a 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 12.5 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makineleri (2 0 2) İNŞ2012 Yapı Malzemesi ( ) İNŞ2016 Mukavemet 2 (3 0 3) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) Karar No-50: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 12 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Ayberk GEDİK e 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6.5 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ3030 Prefabrik Yapılar (2 0 2) İNŞ3018 Zemin Mekaniği 2 ( ) İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2)

15 Sayfa-15- Karar No-51: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 13 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Yusuf ÖZDEMİR e 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 8 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ3024 Yapı Statiği 2 (3 0 3) Karar No-52: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 14 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Ahmet UZUNOĞLU na 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 2 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ3030 Prefabrik Yapılar (2 0 2) Karar No-53: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 15 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Ömer Faruk ÇOŞKUN a 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 2 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ3030 Prefabrik Yapılar (2 0 2) Karar No-54: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 16 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Salim DİLMEN in bir üst yıla (3. Sınıf) intibakı uygun olup, ders kaydının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yapılmasının kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine,

16 Sayfa nolu kararın devamı; MAT1156 Genel Matematik 2 (4 0 4) İNŞ2008 Sayısal Analiz (2 0 2) İNŞ2016 Mukavemet 2 (3 0 3) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) İNŞ3020 Ulaştırma 2 (3 0 3) İNŞ3022 Hidrolik ( ) İNŞ3024 Yapı Statiği 2 (3 0 3) İNŞ3026 Betonarme 1 (3 0 3) Karar No-55: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 17 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Ömer Faruk KARADENİZ in bir üst yıla (2. Sınıf) intibakı uygun olup, ders kaydının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yapılmasının kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri ( ) İNŞ1006 Statik (3 0 3) JEO1660 Müh. için Jeoloji (2 0 2) İNŞ2004 Yapı Makinaları (2 0 2) İNŞ2008 Sayısal Analiz (2 0 2) İNŞ2012 Yapı Malzemesi ( ) İNŞ2016 Mukavemet 2 (3 0 3) GEO2280 Topoğrafya (2 0 2) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3)

17 Sayfa-17- Karar No-56: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 18 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Gökhan TANGÜÇ e 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 4 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ3028 Çevre Geotekniği (2 0 2) İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) Karar No-57: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 19 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Ali ÜÇGÖZ e 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makinaları (2 0 2) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) Karar No-58: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 20 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi İlkay TAŞPINAR a 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makinaları (2 0 2) İNŞ2008 Sayısal Analiz (2 0 2) Karar No-59: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 21 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Arif Volkan ERDOĞAN a 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6.5 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine

18 Sayfa nolu kararın devamı; İNŞ3028 Çevre Geotekniği (2 0 2) İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) İNŞ3022 Hidrolik ( ) Karar No-60: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 22 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Ahmet GÖZEGEÇ e 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makinaları (2 0 2) İNŞ2008 Sayısal Analiz (2 0 2) Karar No-61: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 23 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Şule COŞKUN a 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 4 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) İNŞ3028 Çevre Geotekniği (2 0 2) Karar No-62: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 24 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Muhammet Orhan SATICI ya 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 4 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ3026 Betonarme 1 (3 0 3)

19 Sayfa-19- Karar No-63: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 25 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Muhammed UYGAN a 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6.5 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ3026 Betonarme 1 (3 0 3) İNŞ3024 Yapı Statiği 2 (3 0 3) Karar No-64: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 26 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Mehdi EKİNCİ ye 3. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 2 kredinin yerine, 4. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ4018 Yapıların Deprem Hesabı (2 0 2) Karar No-65: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 27 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Akın ELMAS a 3. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 5 kredinin yerine, 4. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ4034 Trafik Müh. Giriş (2 0 2) TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı (2 0 2) Karar No-66: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 28 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Aygün TOPAL a 2. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 2 kredinin yerine, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen

20 Sayfa nolu kararın devamı; İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) Karar No-67: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 29 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Barış AŞUT a 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 6 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) İNŞ2008 Sayısal Analiz (2 0 2) Karar No-68: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 30 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu öğrencisi Yakup ARAS a 1. sınıftan muaf veya alıp başarılı olduğu 10.5 kredinin yerine, 2. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen İNŞ2004 Yapı Makineleri (2 0 2) İNŞ2012 Yapı Malzemesi ( ) İNŞ2016 Mukavemet 2 (3 0 3) MAT2258 Müh. Matematiği (3 0 3) Karar No-69: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 31 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu 2. sınıf öğrencisi Abdul Malek CHRAFEDDİN e, genel not ortalaması 3 ün üzerinde olduğu ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmadığı için, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine,

21 Sayfa nolu kararın devamı; İNŞ3030 Prefabrik Yapılar (2 0 2) İNŞ3024 Yapı Statiği 2 (3 0 3) Karar No-70: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 32 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu 3. sınıf öğrencisi Suat ŞEN e, genel not ortalaması 3 ün üzerinde olduğu ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmadığı için, 4. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ4018 Yapıların Deprem Hesabı (2 0 2) İNŞ4034 Trafik. Müh. Giriş (2 0 2) İNŞ4020 Su Getirme ve Kanalizasyon (3 0 3) Karar No-71: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 33 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu 3. sınıf öğrencisi Ahmet AYDIN a, genel not ortalaması 3 ün üzerinde olduğu ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmadığı için, 4. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine İNŞ4018 Yapıların Deprem Hesabı (2 0 2) İNŞ4034 Trafik. Müh. Giriş (2 0 2) İNŞ4020 Su Getirme ve Kanalizasyon (3 0 3) TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı (2 0 2) İNŞ4016 Temel İnşaatı (3 0 3) İNŞ4014 Çelik Yapılar (3 0 3)

22 Sayfa-22- Karar No-72: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 34 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu 2. sınıf öğrencisi Yusuf AYDINER e, genel not ortalaması 3 ün üzerinde olduğu ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmadığı için, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) İNŞ3022 Hidrolik ( ) İNŞ3026 Betonarme 1 (3 0 3) İNŞ3028 Çevre Geotekniği (2 0 2) Karar No-73: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 35 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu 2. sınıf öğrencisi Murat TAŞDEMİRCANAN a, genel not ortalaması 3 ün üzerinde olduğu ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmadığı için, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) Karar No-74: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 36 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü No lu 2. sınıf öğrencisi Mücahit KARAMUK a, genel not ortalaması 3 ün üzerinde olduğu ve önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmadığı için, 3. sınıftan aşağıdaki tabloda belirtilen derslerin verilmesinin kabulüne, durumun bölüme ve bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arz edilmesine, İNŞ3030 Prefabrik Yapılar (2 0 2) İNŞ3026 Betonarme 1 (3 0 3) İNŞ3016 Hidroloji (2 0 2) İNŞ3022 Hidrolik (2 1 2,5)

23 Sayfa-23- Karar No-75: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 37 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim yılında DGS ile kayıt yaptıran numaralı öğrencisi Cemal SİNCAR ın daha önce Dicle Üniversitesi Batman MYO İnşaat Teknikerliği öğrencisi iken yapmış olduğu 40 günlük stajının Dicle Üniversitesi Batman MYO Müdürlüğü nden alınan transkripti ve Bölüm Başkanlığının görüşü dikkate alınarak kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-76: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 38 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim yılında DGS ile kayıt yaptıran numaralı öğrencisi İlker GÜNER in daha önce Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Teknik Bilimler MYO öğrencisi iken yapmış olduğu 30 günlük stajının Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü nden alınan transkripti ve Bölüm Başkanlığının görüşü dikkate alınarak kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-77: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 39 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim yılında DGS ile kayıt yaptıran numaralı öğrencisi İlkay TAŞPINAR ın daha önce Sivas Meslek Yüksekokulu öğrencisi iken yapmış olduğu 30 günlük stajının, C.Ü. Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı nın 10/02/2017 tarih ve 26 sayılı yazısı ve Bölüm Başkanlığının görüşü dikkate alınarak kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-78: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 40 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim yılında DGS ile kayıt yaptıran numaralı öğrencisi Serkan ÇİÇEK in daha önce Sivas Meslek Yüksekokulu öğrencisi iken yapmış olduğu 30 günlük stajının, C.Ü. Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı nın 09/02/2017 tarih ve 25 sayılı yazısı ve Bölüm Başkanlığının görüşü dikkate alınarak kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-79: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 41 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü numaralı öğrencisi Salim DİLMEN in daha önce Sivas Meslek Yüksekokulu öğrencisi iken yapmış olduğu 30 günlük stajının, C.Ü. Sivas Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı nın 06/01/2017 tarih ve 13 sayılı yazısı ve Bölüm Başkanlığının görüşü dikkate alınarak kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine,

24 Sayfa-24- Karar No-80: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 42 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi İsa KÜÇÜKER in İNŞ3028 Çevre Geotekniği dersinin yerine İNŞ3030 Prefabrik Yapılar dersini almasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-81: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi Abdullah ELGURBAVİ nin not ortalaması 3,96 olup, Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında bir üst sınıftan KMÜ3020 Kimya Mühendisliği Matematiği alma isteğinin Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20.maddesinin 1.bendi gereğince kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-82: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü nolu öğrencisi İlker KADIOĞLU nun TMB2204 Akışkanlar Mekaniği dersi ve nolu öğrencisi Ali GÜÇLÜ nün KMÜ2010 Akışkanlar Mekaniği dersinden devamsızlıktan kaldığı bilgisinin ÜBS Bilgi Sisteminde düzeltilme isteğinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-83: Fakültemizin çeşitli bölümlerinde okuyan ve aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin C.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesi kapsamında, Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt dondurma isteklerinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrencilere duyurulmasına Adı Soyadı Numarası Bölümü Mehmet Şevket KOÇAK Makine Müh. Seda YILMAZ Metalurji ve Malzeme Müh. Karar No-84: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü nolu çift anadal öğrencisi Anıl AKBAY ın daha önce İnşaat Mühendisliği Bölümünde almış olduğu TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı dersi ve İNŞ4090 Yapı Mühendisliği dersinin Çevre Mühendisliği Bölümü otomasyon sisteminden çıkarılma isteğinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine,

25 Sayfa-25- Karar No-85: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü nolu çift anadal öğrencisi Gürkan OKUTAN ın daha önce İnşaat Mühendisliği Bölümünde almış olduğu TMB4002 İş Güvenliği ve Sağlığı dersi ve İNŞ4090 Yapı Mühendisliği dersinin Çevre Mühendisliği Bölümü otomasyon sisteminden çıkarılma isteğinin kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-86: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında I. sınıf II. öğretim öğrencilerine okutulacak olan TMB1173 Teknik Resim (2-1- 2,5) dersinin, sınıf mevcudunun 10 kişinin altında kalması (6 kişi) nedeniyle I. ve II. öğretimler birleştirilerek tek bir şube olarak I. öğretim programında okutulmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla öğrencilere bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-87: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Fakültemiz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında II. sınıf II. öğretim öğrencilerine okutulacak olan ENF1012 Temel Bilgisayar Bilimleri (2-1-2,5) dersinin, sınıf mevcudunun 10 kişinin altında kalması (8 kişi) nedeniyle I. ve II. öğretimler birleştirilerek tek bir şube olarak I. öğretim programında okutulmasının kabulüne, durumun bölüme, bölüm kanalıyla öğrencilere bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-88: Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan SSD4011 Uygulamalı Girişimcilik dersinin I. ve II. öğretimler birleştirilerek gündüz okutulmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-89: Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; Fakültemiz Jeoloji-Maden- Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde okutulmakta olan FİZ1112 Genel Fizik-II dersinin I. ve II. öğretim öğrencilerinin Jeofizik Mühendisliği Bölümünde birleştirilerek gündüz okutulmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla öğrencilere bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine, Karar No-90: Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında; Fakültemiz Çevre- Gıda-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde okutulmakta olan FİZ1116 Genel Fizik Lab.-II dersinin I. ve II. öğretim öğrencilerinin Gıda Mühendisliği Bölümünde birleştirilerek gündüz okutulmasına, durumun bölüme, bölüm kanalıyla öğrencilere bildirilmesine, Rektörlük Makamına arz edilmesine,

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 09 Şubat 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 29 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı. yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu.

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve sayılı. yazısı ekindeki bölüm kurulunun 2 nolu kararı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 0 Mayıs 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

Derslerin Kredisi. TOPLAM KREDİ 30 TOPLAM KREDİ 26,5 BAHAR YARIYILI Kabul Edilen Alınacak. Derslerin Derslerin. Kredisi Dersler

Derslerin Kredisi. TOPLAM KREDİ 30 TOPLAM KREDİ 26,5 BAHAR YARIYILI Kabul Edilen Alınacak. Derslerin Derslerin. Kredisi Dersler Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 07 Temmuz 015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 18.06.015

Detaylı

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine,

kanalıyla ilgili öğrenciye bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arz edilmesine, Sayfa-1-07 Haziran 016 4 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nazmi OTLU nun başkanlığında 07 Haziran 016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.03.2016 tarihli ve 16-88 sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu.

Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 22.03.2016 tarihli ve 16-88 sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 22 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 18 Kasım 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 30 Mart 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARARLARI

YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 01 Nisan 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 26.03.2013

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 12 Kasım 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 13 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 10 Kasım 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 15 Kasım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 01: Mazeretleri nedeniyle danışman onayı

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 01 Ekim 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 20.09.2010

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 16 Şubat 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Ankara da yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine ve bu tarihte yapamayacağı I.

Ankara da yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine ve bu tarihte yapamayacağı I. T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 10 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-4: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı

Karar No-4: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 03 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 24 Mayıs 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 13 Nisan 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 31 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Ferdi SAMANCI Erhan Anıl HÜCÜR Pelin SERTKAYA Meltem KARA Mehmet Ali YILMAZ

Ferdi SAMANCI Erhan Anıl HÜCÜR Pelin SERTKAYA Meltem KARA Mehmet Ali YILMAZ T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 08 Mart 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.03.2011

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ertan BUYRUK un başkanlığında 25 Temmuz 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-2: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu.

Karar No-2: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 08 Nisan 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 04.04.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 20 Aralık 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Prof. Dr. Ulusoy BALİ (Yedek)

Prof. Dr. Ulusoy BALİ (Yedek) Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 30 Ekim 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim

Detaylı

I. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat JEO2029 Paleontoloji 17 Kasım

I. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat JEO2029 Paleontoloji 17 Kasım T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 31 Ekim 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-4: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu.

Karar No-4: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 07 Temmuz 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. Sayfa-1- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 30 Kasım 2010 46 1-11

T.C. Sayfa-1- Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 30 Kasım 2010 46 1-11 T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 30 Kasım 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 08 Temmuz 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 07.07.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Kazım GÖRGÜLÜ nün başkanlığında 12 Ağustos 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Bilgisayar Mühendisliği Bölüm

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 13 Haziran 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 06 Mart 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 03.03.2014

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 12 Haziran 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 11 Kasım 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 10.11.2014

Detaylı

Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.02.2014 tarihli ve 50-19 sayılı yazısı okundu.

Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.02.2014 tarihli ve 50-19 sayılı yazısı okundu. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 18 Şubat 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 12.02.2014

Detaylı

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat GEO4497 Mühendislik Projeleri 10 Aralık

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat GEO4497 Mühendislik Projeleri 10 Aralık Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 29 Kasım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1-1 Ağustos 014 1-18 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Kazım GÖRGÜLÜ nün başkanlığında 1 Ağustos 014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği

Detaylı

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013 T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 20 Eylül 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ nin, 17.09.2013

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 05 Kasım 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Kazım GÖRGÜLÜ nün başkanlığında 26 Ağustos 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 06 Eylül 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 07 Eylül 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Makine Mühendisliği

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU BAHAR YARIYILI GÜZ YARIYILI T.C. Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 27 Mayıs 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 05 Kasım 2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 08 Mart 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu.

Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarihli ve sayılı yazısı okundu. T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 30 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

Karar No-3: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve 16-55

Karar No-3: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığının tarihli ve 16-55 Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 18 Nisan 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 2012 AKADEMİK YILI TAKVİMİ ÖNERİSİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 2012 AKADEMİK YILI TAKVİMİ ÖNERİSİ T.C. Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 24 Mayıs 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Karar No-1: Rektörlük Makamının 12.05.2011 tarihli ve 1062 sayılı

Detaylı

11 Nisan Nisan ÇEV4499 Bitirme Ödevi 11 Nisan

11 Nisan Nisan ÇEV4499 Bitirme Ödevi 11 Nisan T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 15 Mart 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 23 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 18 Mart 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 14.03.2014

Detaylı

Karar No-3: Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013 tarihli ve 30-216 sayılı yazısı. Kredisi

Karar No-3: Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013 tarihli ve 30-216 sayılı yazısı. Kredisi T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 16 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1-0 Mayıs 01 0 1-1 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 0 Mayıs 01 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

KMÜ4497 Mühendislik Projeleri 21 Aralık Aralık KMÜ4499 Bitirme Ödevi 21 Aralık

KMÜ4497 Mühendislik Projeleri 21 Aralık Aralık KMÜ4499 Bitirme Ödevi 21 Aralık Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 22 Kasım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-01: Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

FAKÜLTE KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 04 Temmuz 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

Rektörlük Makamına arz edilmesine, Osmangazi Üniversitesinde Alınacak T U K Eşdeğer Sayılan Dersler T U K Dersler

Rektörlük Makamına arz edilmesine, Osmangazi Üniversitesinde Alınacak T U K Eşdeğer Sayılan Dersler T U K Dersler T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 25 Haziran 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 20 Haziran 2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm

Detaylı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı

Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Güz Yarı Yılı Ders Programı İnşaat Müh. 1. 8.15-9.00 09.15-10.00 10.15-11.00 11.15-12.00 13.15-14.00 14.15-15.00 Pazartesi Matematik I Matematik I Fizik I Fizik I Fizik I Fizik I Salı Kimya I Kimya I Kimya I Matematik I Matematik

Detaylı

II. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4499 Bitirme Ödevi 04 Kasım 2015 17.00-18.50 MAD4497 Mühendislik Projesi

II. ÖĞRETİM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat MAD4499 Bitirme Ödevi 04 Kasım 2015 17.00-18.50 MAD4497 Mühendislik Projesi Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 27 Ekim 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 14.02.2017 tarihinde Saat 12:00 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında İletişim Fakültesi toplantı salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 21 Temmuz 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 24 Mart 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 08 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 01.07.2013

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 16 Ekim 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

: Yrd. Doç. Dr. Fikret KOÇBULUT : Yrd. Doç. Dr. B. Levent MESCİ

: Yrd. Doç. Dr. Fikret KOÇBULUT : Yrd. Doç. Dr. B. Levent MESCİ T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 25 Mayıs 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat BİL3005 Mühendislik Projesi 06 Aralık

I. Öğretim Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat BİL3005 Mühendislik Projesi 06 Aralık Sayfa-- 06 Aralık 206 52-2 Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 06 Aralık 206 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 23 Şubat 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz personellerine, 2010 Mali Yılı

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI TAKVİMİ ÖNERİSİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK YILI TAKVİMİ ÖNERİSİ T.C. Sayfa-1- Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 15 Haziran 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Rektörlük Makamının 04.06.2010 tarihli ve 888

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim urulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 08 asım 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. arar No-01: Fakültemizin çeşitli bölümlerinde okuyan

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

Eşdeğer Sayılan Dersler MKM302 Isı GeçiĢi MAK4018 Isı Transferi-2 CC CC

Eşdeğer Sayılan Dersler MKM302 Isı GeçiĢi MAK4018 Isı Transferi-2 CC CC T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 02 Eylül 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1:Sakarya Üniversitesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığının

Detaylı

Kimya Müh. (Genel Kimya Lab. II) Kimya Müh. (Analitik Kimya Lab. )

Kimya Müh. (Genel Kimya Lab. II) Kimya Müh. (Analitik Kimya Lab. ) T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 02 Mart 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 24.02.2010

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Orhan TATAR ın başkanlığında 05 Nisan 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne

Detaylı

Durumu AIB101 Atatürk İlk.ve. 2 0 2 İnk.Tar. I. CB AIB102 Atatürk İlk.ve. Tar. I. 2 0 2 İnk.Tar. II. Tar. II

Durumu AIB101 Atatürk İlk.ve. 2 0 2 İnk.Tar. I. CB AIB102 Atatürk İlk.ve. Tar. I. 2 0 2 İnk.Tar. II. Tar. II T.C. Sayfa-- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 24 Kasım 205 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/007 01: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav tarihleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca görüşülmüştür. Yarıyılı Ara Sınav tarihlerinin 08.04.2013-19.04.2013 tarihleri arasında yapılmasına,

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 21 Ekim 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz bölümlerinde, 2547 sayılı Yüksek

Detaylı

Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları 2 ENF1012 Tem. Bilgisayar Bilimleri 3. Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları 3 FİZ1111 Genel Fizik 1 4

Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları 2 ENF1012 Tem. Bilgisayar Bilimleri 3. Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları 3 FİZ1111 Genel Fizik 1 4 24 Mayıs 2016 22 9 Karar No-9: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2016 tarihli ve 16-148 sayılı ekindeki bölüm kurulunun 1 nolu kararı okundu. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 20162017 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI 1. YARIYIL 0010080035 INS101 Fizik1 3 1 3.5 6 Z 0010080003 INS103

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Fakülte Yönetim Kurulumuz 24/03/2015 tarihinde saat 11:00 da Dekan V. Prof. Dr. Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Fakülte Yönetim Kurulumuz 24/03/2015 tarihinde saat 11:00 da Dekan V. Prof. Dr. Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Fakülte Yönetim Kurulumuz 24/03/2015 tarihinde saat 11:00 da Dekan V. Prof. Dr. Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR 01 Biyoloji Bölüm Başkanlığının 10/03/2015 tarih

Detaylı

EK I-A Programla İlgili Bilgiler

EK I-A Programla İlgili Bilgiler EK I-A Programla İlgili Bilgiler EK I-A 1 Yıl; Dönem Tablo I-1. Lisans Eğitim Programı (İnşaat Mühendisliği Bölümü) (Örgün ve İkinci Öğretim) Ders (Bölüm, Kod, Numara) Matematik ve Temel Bilimler Kategori

Detaylı

d) Doçentlik Sınavı Jürilerine katılacak Profesörlere kadro ve derecesine göre ödeme yapılmasına,

d) Doçentlik Sınavı Jürilerine katılacak Profesörlere kadro ve derecesine göre ödeme yapılmasına, Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 25 Şubat 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Fakültemiz personellerine, 2015 Mali Yılı Bütçesinden

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ başkanlığında 27 Şubat 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Detaylı

18 Mart

18 Mart T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 01 Mart 2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz personellerine, 2011 Mali Yılı

Detaylı

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama

S.No Kodu Adı T U K ECTS Kodu Adı T U K ECTS Üniversite Fakülte Bölüm Açıklama 2 ÖĞRENCİ NO : 090100057 ADI SOYADI : Arda Demir BÖLÜMÜ: İnşaat Mühendisliği 2 IM-303 Çelik Yapılar-I 3 0 3 5 CİVE 487 Çelik Yapılar 4 1 5 5 Pamukkale Mühendislik İnşaat Uygun 3 IM-309 Ulaşım I 3 0 3 5

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 09 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: 08/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 12 Eylül 2014 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet GÖKCE nin başkanlığında 04 Mayıs 2010 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin başkanlığında 6 Aralık 204 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-: Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 09.2.204

Detaylı

Ş.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI ( ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM )

Ş.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI ( ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ) Ş.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI ( ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ) Bölüm 1. Sınıf İnş.Müh. G 16.01.2014 Kimya I rtesi tesi Fizik I Matematik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 08.03.2017 tarihinde Saat 12:45 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler

Yatay Geçiş Yapacağı Sınıf :2. Sınıf I. öğretim Öğrencinin Güz Döneminde Muaf Olması Gereken Dersler Fakülte Yönetim Kurulumuz 18/08/2015 tarihinde saat 11:00 de Dekan V. Prof.Dr.Ömer CAMCI başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR 01 Kimya Bölümü Başkanlığının 15/09/2014 tarih ve 50124

Detaylı

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği İ.Ö. Yeni Ders Programı 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ125 Fizik 1 (Eklendiği BölümFen - Edebiyat Fakültesi-Fizik) INS101 Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ S Kod Kredi Adı A.B. Öğretim Elemanı 1 ÇMB TEMEL İŞLEMLER I Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILIÇ 2 ÇMB TEMEL İŞLEMLER II

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ S Kod Kredi Adı A.B. Öğretim Elemanı 1 ÇMB TEMEL İŞLEMLER I Yrd. Doç. Dr. Ahmet KILIÇ 2 ÇMB TEMEL İŞLEMLER II MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kodu Adı K re di S aa t Alınacağı Öğretim elemanı MAK-106 Statik Doç. Dr. Necmettin ŞAHİN MAK-109 Makine Mühendisliğine Doç. Dr. Kemal ALDAŞ Giriş MAK-110 Programlama Yrd. Doç.

Detaylı

Calculus 1 5 5,0 A MAT1151 Genel Matematik I ,0 AA. Calculus 2 5 5,0 A MAT1152 Genel Matematik II ,0 AA

Calculus 1 5 5,0 A MAT1151 Genel Matematik I ,0 AA. Calculus 2 5 5,0 A MAT1152 Genel Matematik II ,0 AA Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan V. Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 06 Eylül 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: 08/07/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/022 01: Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPK) tarafından Bilimsel Araştırma Projelerinden faydalanmak için Enstitümüz anabilim dalları tarafından

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI (2016-2017

Detaylı

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 23/02/2016 2016/4 1-11

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı Karar No 23/02/2016 2016/4 1-11 Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Dekan Vekili Prof.Dr.Meltem SAROĞLU CEBECİ Başkanlığı nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Bölüm Başkanlığı nın 15.02.2016 tarih ve 100/29 sayılı yazısı

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR in başkanlığında 04 Ekim 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No 1: Mazeretleri nedeniyle danışman onayı yaptıramayan

Detaylı