Ekonometri. Eylül Sınavın toplam süresi 150 dakikadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonometri. Eylül 2012. Sınavın toplam süresi 150 dakikadır."

Transkript

1 TCMB Araşırmacı Yazılı Meslek Sınavı Ekonomeri Eylül 202 Sınavın oplam süresi 50 dakikadır.. [Toplam 2 puan] Bir araşırmacı, günlük ABD doları/türk lirasının zaman içerisindeki değişimini modellemek amacıyla, arası günlük verileri kullanarak, oplam 950 gözlem ile, önce geiri sonra volailie modeli ahmin emişir. İlk aşamada ekeki regresyon denkleminde sunulan birinci dereceden ooregresif bir (AR()) modeli ahmin edilmişir. r = 0 + r + () r : $ / TL gunluk değişim, ε : rassal (esadüfi) haa eriminin normal dağıldığı varsayılıyor. α α ε Elde edilen haa erimlerinin karesinin zaman içinde nasıl değişiğini modellemek için ise 2 numaralı denklemde sunulan GARCH(,) modeli ahmin edilmişir (2) = + + ν σ β β ε β σ Tablo : Dolar/TL Döviz Kurunun Zaman İçinde Değişen Volailie Tahmin Sonuçları (AR()-GARCH(,)) kasayı Sd.haa -isaisiği olasılık değeri ˆα 0 0,0025 0, ,425 0,0006 ˆα 0,3934 0,62 3,368 0,0008 ˆ β 0 0, ,0000 4,000 0,00 ˆ β 0, ,0220 6,594 0,00 ˆ β 0, , ,6 0,00 2 Volailie denkleminden elde edilen 2 R =0,02, en yüksek olabilirlik isaisiği ise 405'dir. a. [2 puan] Kısaca 2 numaralı denklemde sunulan volailie modelini yorumlayınız. Modelin kasayılarının isaisiksel anlamlılıklarını sınayın. b. [2 puan] Araşırmacı aynı modeli kullanarak örnek küle dışı (ou-of-sample) günlük volailie öngörüsü elde emek isiyor. Eğer 950. gözlem için Dolar/TL geirisindeki arık erim 0,009 ve volailie 0,000 ise (örnek olarak 2 ˆ ε 950 = ve σ 950 = ), 95. gözlem için volailie ahmini kaçır? Bu bilgiler ışığında örnek küle dışındaki 952., 953., 954. ve 955. günlerin volailielerini nasıl öngörebiliriz?

2 c. [2 puan] Yukarıdaki GARCH(,) denklemini kullanarak dinamik bir volailie öngörü (volailiy forecasing) formülü ürein. Bu dinamik denklemi kullanarak 0, 20 ve 00 gün sonraki volailie öngörü değerleri nasıl ahmin edilebilir? d. [2 puan] Volailienin durağan olmaması ne demekir ve durağan olmayan volailie modelinden elde edilen ahminler araşırmacı için ne ifade eder? GARCH(,) yönemi ile yukarıda sonucu elde edilen volailie öngörüleri 'durağan' (saionary) mıdır? Volailieyi durağan hale geirmek için, GARCH(,) modeli paramere ahminlerinde ne ür bir kısı kullanmamız gerekir? e. [2 puan] Araşırmacı döviz kuru piyasasına yönelik haberlerin 'asimerik' ekisini ölçebilmek için ekeki modeli ahmin emişir. σ = β + β ε + β σ + γ S ε, (3) 0 2 S ise bir kukla değişkenidir öyle ki, eğer ε 0 ise S = ε > 0 ise S = 0 Buna göre elde edilen sonuçlar Tablo 2 de sunulmuşur. Tablo 2: Asimerik GARCH(,) Modeli kasayı Sd.haa -isaisiği olasılık değeri ˆα 0 0, , ,07 0,0022 ˆα 0, ,79 3,44 0,0006 ˆ β 0 ˆ 0, ,0000 3,99 0,00 β 0, ,0278 5,825 0,00 ˆ β 0, , ,74 0,00 2 ˆ γ 0, ,022287,233 0,279 Yukarıdaki abloya göre döviz kuru hakkında bir gün önce gelen haberlerin negaif ya da poziif olmasının volailieyi nasıl ekilediğini yorumlayabilir misiniz? Bu ekinin kur volailiesine 'asimerik bir haber ekisi' yaraıp yaramadığını isaisiksel olarak nasıl sınayabiliriz? Sorunun a şıkkı nda kullandığımız sonuçları kullanarak elde eiğiniz volailie öngörüleri ile yukarıdaki "asimerik GARCH" denkleminden elde eiğiniz volailie öngörüsü arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? f. [2 puan] Böyle bir negaif haber ekisinin isaiksel olarak anlamlı olmasının TCMB para poliikası açısından önemi ve yansımaları neler olabilir? 2. [Toplam 8 puan] Bir araşırmacı Okun Kanunu (Okun (962)) incelemek üzere işsizlik (E) ve GSMH verilerinden üreilen ekonomik büyüme (B) verilerini kullanarak aşağıdaki sonuçları elde emişir. 2

3 ^ E = B B B 2 _ isa (2.34) (6.2) (5.33) (2.34) E = işsizlik işsizlik B = 00 x(( GSMH GSMH ) / GSMH R 2 = 0.8 Gözlem sayısı 96, arası çeyreklik ABD verileri kullanılmışır. Durbin Wason (DW)=2.2 ) (4) a. [2 puan] (4) numaralı denklemde sabi erimi ekonomik olarak nasıl yorumlayabiliriz? Sonuçlara göre, yukarıdaki çalışmada çoklu doğrusallık sorunu (mulicollineariy) olabilir mi? Bu sorun ekonomerik modellemenin sağlıklılığı açısından ne gibi sorunlara yol açar? b. [3 puan] Bu analize göre ekonomik büyüme ile isihdam ilişkisi hakkında ne ür çıkarımlar elde edebilirsiniz? Son dönemde ABD ekonomisi hakkında yapılan en önemli eleşiri, ekonominin belirli bir büyüme göserse de bu büyümenin isihdama yansımadığı eleşirisidir. Yukarıdaki denklemi ve sonuçlarını bu bağlamda arışabilir misiniz? Şu anda %8'lerde olan ABD ekonomisindeki işsizlik oranının %5'lere gelmesi için ne kadar bir süre ve ne kadarlık bir büyüme gerekiğini yukarıdaki denklemden çıkabilir miyiz? c. [3 puan] Okun Kanunu üzerine yapılan çalışmalardan birinde, yukarıdaki modeldeki bağımsız değişken olarak kullanılan büyüme değişkeni yerine, milli gelir ve poansiyel gelir farkından oluşan "çıkı açığı" (oupu gap) değişkeni kullanılmışır. Bu alernaif modelden elde edilen regresyon kasayılarının yönü ve işarei ile a şıkkı ndaki modelden elde edilen kasayı nasıl bir farklılık göserebilir? Federal Reserve Bank arafından uygulanan para poliikasına yön vermesi açısından, 4 numaralı denklem mi, yoksa bu alernaif yaklaşım mı daha faydalıdır? Tarışınız. 3. [Toplam 2 puan] Enflasyon, GSMH ve para arzı arasındaki ilişkiyi irdelemek iseyen bir araşırmacı Vekör Ooregresyon yönemi kullanmakadır. Bu makro verilerin y,, y2,, y3, biçiminde göserildiği durumda gecikmeli doğrusal VAR modeli (VAR()), ekeki gibi yazılabilir: y = a y + a y + a y + ε, 2 2, 3 3, y = a y + a y + a y + ε 2 2, 22 2, 23 3, 2 y = a y + a y + a y + ε 3 3, 32 2, 33 3, 3 (5) y y 2 = enflasyon = GSMH y3 = para arzı Denklemin ekeki mariks halinde yazılmış hali ise şu şekildedir. 3

4 y = Α y + ε (6) y y, ε, = y, ε = ε y 3, ε 3, 2, 2, a a a Α = a a a a3 a32 a33 a. [2 puan] VAR meodolojisinin sandar eşanlı çoklu denklem sisemine (simulaneous equaions sysems) göre üsünlükleri nelerdir? b. [2 puan] (6) numaralı denklem arası aylık Türkiye verileriyle ahmin edilmeke ve şu ahmin sonuçları elde edilmekedir: yˆ = Αˆ y (7) Α ˆ = A mariksinin simerik olmamasının nedeni nedir? Bu mariksin ilk saırının ikinci süununda elde edilen VAR kasayısı ekonomik olarak nasıl yorumlanabilir? c. [4 puan] (7) numaralı denklem ahminine göre, para arzı değişkenindeki bir birimlik beklenmeyen şokun üm VAR sisemi üzerine olan ekisi 4 ay sonra nasıl yayılmakadır? Bu gecikme düzeyinin para poliikası bağlamında önemi nedir? d. [4 puan] Kullanılan VAR siseminde para arzı ile enflasyon arasında bir Granger Nedenselliği olup olmadığı sınanmakadır. Bu es için yukarıdaki denklemlerin ve sonuçlarının ne şekilde kullanılacağını aşama aşama yazar mısınız? Eğer enflasyon ile para arzı arasında bir Granger nedenselliği mevcusa bunu ekonomik olarak nasıl yorumlayabiliriz? 4. [Toplam 8 Puan] Okay, Bayar ve Sarıdoğan (202) çalışmasında, arası aylık verilerle Türkiye ekonomisi için, reel efekif döviz kurunun logariması (LREER) ve GSYİH'nin logarimasının (LGDP), Cari İşlemler Dengesi (CAB) değişkenleri kullanılmışır. Tüm değişkenler ayı 00 olacak şekilde endekslenmiş, CAB değişkeninin logariması alınmamışır. Analizde öncelikle kullanılacak zaman serilerinin durağan (saionary) olup olmadığı es edilmekedir. Sandar durağanlık esi olan ADF (Augmened Dickey Fuller) es isaisikleri Tablo 3 e sunulmakadır. Model: CAB = f ( LREER, L GDP ), 4

5 Tablo 3: Durağanlık Tes Sonuçları (Sayılar olasılık değerlerini gösermekedir.) ADF Tesi Düzey Birinci Fark Değişkenler Trend ve Sabi Sabi CAB 0,0542 0,000 LREER 0,0207 0,0000 LGDP 0,6554 0,0000 a. [2 puan] Normal şarlarda, LREER'in ve LGDP'nin CAB üzerinde nasıl bir ekisi olması beklenir? LREER arması CAB'yi nasıl ekiler? Aynı şekilde, LGDP değişiğinde CAB'ın nasıl değişmesi beklenir? b. [2 puan] Bu üç değişken için ADF es sonuçlarına bakarak nasıl bir sonuca varılmakadır? Durağan olmayan zaman serileri ile yapılan modellerde sandar ekonomeri varsayımları ne ür sorunlar yaşayabilir? c. [2 puan] Bu ilişkiden yola çıkarak eşbüünleme (co-inegraion) analizi nasıl gerçekleşirilebilir? d. [2 puan] Bu analizden yola çıkarak bir "haa düzelme" ("error correcion") analizini yapabilmek için nasıl bir dinamik model yazılabilir? Bu modeli yazıp kasayılarının nasıl yorumlanacağını arışabilir misiniz? 5. [Toplam 0 puan] Bir ekonomide uzun dönemli poansiyel çıkı büyümesinin yüzde 2 olduğu bilinmekedir. Bu ekonomide yılları arası çeyreklik veriler kullanılarak konu fiyalarının konu yaırımlarına ekisinin anlaşılması için şu model ahmin edilmekedir: log(konu_yaırım )=A 0 + A log(konu_yaırım - )+ A 2 inf_konu + A 3 inf_konu - +u (8) log(konu_yaırım ) doğrusal rendden arındırılmış konu yaırımlarının çeyreklik değerini, inf_konu ve inf_konu - konu fiyalarındaki çeyreklik arış oranlarını gösermekedir. konu_yaırım* ve inf_konu* ise konu yaırımlarının ve konu fiyaları çeyreklik enflasyonunun uzun dönem denge değerlerini gösermekedir. Konu fiyalarının konu yaırımlarına ekisini anlamak için aşağıda ahmin sonuçları sunulan iki alernaif model arasında seçim yapılması gerekmekedir: Tablo 4: Konu Yaırımlarının Fiyalara Duyarlılığına İlişkin Alernaif Model Tahminleri: Model Model 2 kasayı Sd.haa kasayı Sd.haa log(konu_yaırım - ) 0,600 0,20 0,800 0,00 inf_konu 3,400,000 3,600,00 inf_konu ,580,050 Sabi 0,00 0,040 0,003 0,050 Gözlem sayısı

6 a. [3 puan] Her iki modeli kullanarak konu fiya enflasyonun kalıcı bir biçimde yüzde armasının uzun dönemli konu yaırım eğilimine ekisini hesaplayın. b. [3 puan] (a) şıkkında bulduğunuz sonuçlar her iki model arasındaki seçiminizi ekiler mi? Nedenleriyle arışınız. c. [4 puan] Her iki modelin ahmin sonuçlarına bakıldığında, (b) şıkkına verdiğiniz yanıı desekleyen ya da bu yanıla çelişen başka bir bulgu var mı? Soruya verdiğiniz yanıan dinamik modellere ilişkin ne ür bir sonuç çıkarabiliriz? Tarışınız. 6. [5 puan] Çalışanların gelir vergisi öncesi kazançlarının X, vergi sonrası kazançlarının Y olduğu bir ekonomide, Y ve X arasındaki ilişki şu şekildedir: = (9) Yıllara göre değişkenlik göseren kazançlar (X), oralama değerine ve varyansına sahipir. a. [3 puan] Yukarıdaki (9) numaralı denklemi yorumlayınız ve vergi sonrası kazançların beklenen değerini ( ) ve varyansını hesaplayınız. Bu modelin yılları arası yıllık oralama kazanç verileri ve En Küçük Kareler (OLS) yönemi kullanılarak ahmin edilmesinden şu paramere değerleri elde edilmişir: = (0) =0.89, = ( )=02, = ( )=000, ( )= b. [2,5 puan] X değişkenin Y üzerine ekisini ahmin eden paramerenin sandar haasını bulunuz. c. [2,5 puan] Eğim parameresinin sandar haa büyüklüğüne eki eden fakörleri beliriniz. d. [4 puan] Yukarıdaki veri seinde X değerleri yerine X = X verilmiş ve Y değişkeni ile X arasındaki ilişki (Y=a +b X +u) En Küçük Kareler (OLS) yönemi kullanılarak ahmin edilmişir. Bu durumda a ve b paramerelerine karşılık bulunacak değerleri ve R değerini hesap ediniz. e. [3 puan] Yukarıdaki (0) numaralı modelde (Y=a+bX+u ) haa erimi sıfır oralama değerine ve σ varyansına sahipir. Verilerin incelenmesi sonucu X değerleri için bir ölçüm haası olduğu espi edilmişir. Haalı ölçülen oralama kazançları Z değişkeni ile ifade edersek, Z ve X değişkenleri arasındaki ilişkinin i gözlemi için Z =X +w şeklinde olduğunu varsayalım. Bu ilişkide ölçüm haasını ifade eden w sıfır oralama değerine, σ varyansına sahip olup w ölçüm haasının dağılımının X ve u dan bağımsız olduğunu varsayalım. 6

7 Bir araşırmacının Z değişkenini kullanarak elde edeceği ahmini b paramere değeri ile gerçek b değeri arasındaki ilişki nedir? Z değişkeni kullanılarak elde edilecek b paramere ahmininin, σ varyansının σ varyansına kıyasla büyümesi ile ne şekilde değişeceğini beliriniz ve bu sonucu yorumlayınız. 7. [5 puan] 04 birey hakkında yaş (YAŞ), yaşın karesi (YAŞ ), kaç yıllık eğiime sahip olduğu (EĞİTİM), ve saalik ücreler (ÜCRET) hakkında veri bulunmakadır. Bu veri yardımıyla aşağıdaki modeller ahmin edilmişir: () Ü = Ğİ İ +.00 Ş 0.0 YAŞ (.50) (0.25) (0.25) (0.005) =0.25, = =00 (2) Ü = Ğİ İ (.50) (0.35) =0.20, = =00 Paranez içindeki sayılar sandar haaları ifade emekedir. a. [2,5 puan] () numaralı model sonuçlarını yorumlayınız. Eğiim düzeyi veri iken, hangi yaşa ücreler en yüksek seviyeye çıkmakadır? b. [2,5 puan] "Model ()'deki YAŞ ve YAŞ değişkenlerinin ücreler üzerindeki oraklaşa (join) ekileri sıfırdır." önermesini es ediniz. (F(2, 00)= 3.) c. [2,5 puan] Yukarıdaki modelin En Küçük Kareler yönemi ile ahmininde YAŞ ve YAŞ değişkenlerinin modele dâhil edilmemesinin sonuçlarını arışınız. d. [2,5 puan] Yukarıdaki () numaralı modelde EĞİTİM değişkeninin içsel (endojen) bir değişken olmasından endişe edilmekedir. Bu içsellik problemini ekonomerik olarak anımlayınız. e. [5 puan] İçsellik problemini çözmek amacıyla bireylerin babalarının eğiim seviyesinin (BEĞİTİM) bir araç değişken olarak kullanılması önerilmekedir. İçsellik problemini çözebilmesi için BEĞİTİM değişkeninin sağlaması gerekli koşulları beliriniz. Bu koşulların sağlanmasında doğabilecek problemleri arışınız. 8. [0 puan] PISA esleri 5 yaşındaki öğrencilerin maemaik, fen ve okuma alanlarındaki becerilerini ölçmeye yönelik uluslararası bir esir. Maemaik esinde okulların oralama başarısını (M ) araşıran bir ekonomis, oralama başarıya öğrenci başına düşen öğremen sayısı (S ) ile öğrenci başına velilerce yapılan eğiim harcamalarının (P ) ekisini incelemekedir. Araşırmacı i okulu için = (3) 7

8 şeklinde bir hipoez sunmuşur. Bu modelde u esadüfi değişkeni oralaması 0 ve sabi varyansa sahip (σ ) bir dağılımdan gelmeke ve En Küçük Kareler yönemindeki ilgili varsayımları sağlamakadır. Ülke çapında okul bazında verilere ulaşamayan araşırmacı (3) numaralı model yerine il bazında veriler kullanarak aşağıdaki alernaif modeli kullanmak zorundadır: = (4) (4) numaralı modeldeki değişkenler (3) numaralı modeldeki değişkenlerin il bazında oralamalarına karşılık gelmekedir. Her ilde farklı sayıda okul bulunmaka ve j ilindeki okul sayısının n olduğu bilinmekedir. a. [2 puan] Yukarıdaki (4) numaralı modelin En Küçük Kareler yönemi ile ahmin edilmesinin doğuracağı problemi arışınız. b. [4 puan] Bu problemi çözmek amacıyla (4) numaralı model ne şekilde değişirilmelidir? c. [4 puan] (4) numaralı modele uygulanacak değişikliğin niçin daha başarılı bir ahmine yol açığını arışınız. 9. [0 puan] Ev fiyalarının yıllık arış hızının (p), ücrelerin yıllık arış hızıyla (w) bağlanılı olduğu hipoezi = + + (5) modeli ile ifade edilmekedir. Öe yandan ücre arış hızının da p'den ve o şehirdeki işsizlik oranından (U) ekilendiği düşünülmekedir: = (6) a. [2,5 puan] Model (5)'in En Küçük Kareler yönemi ile ahmin edilmesinin doğuracağı sonuç nedir? kasayısının ahmin edicisini (esimaor) elde ederek göseriniz. b. [2,5 puan] Yukarıdaki denklemlerin sıra koşuluna göre (order condiion) belirlenebilme durumunu arışınız. c. [5 puan] İkinci modelde ücre arışını ekileyen bir başka fakörün çalışanlar arasında gözlenen sendikalaşma oranı ( ) olduğu belirlenmiş ve model = (7) şeklinde genişleilmişir. İki Aşamalı En Küçük Kareler yönemi ile b kasayısının nasıl ahmin edileceğini açıklayınız. İki aşamalı yönem b kasayısının ahmininde sadece U ve S değişkenlerinden birisini araç değişken olarak kullanan yöneme ercih edilmeli midir? Neden ya da neden değil? Tarışınız. 8

9 TCMB Araş rmac Yaz l Meslek S nav Makro Ikisa Eylül 202 S nav n oplam süresi 50 dakikad r. B IR INC I BÖLÜM Aşa¼g daki sorulara k sa cevaplar veriniz (Toplam 30 puan/önerilen süre 30 dakika).. (4 puan) Kapal bir ekonomide beklenmedik bir şekilde önemli bir eknolojik ilerleme yaşanm ş r (örn. bilgisayar n icad ). Bu gelişmenin sonucunda ekonomideki ziksel sermayenin ürekenli¼gi arm ş r. Gerçekleşen bu ürekenlik ar ş n n geleceke de devam edece¼gi öngörülmekedir. Verilen bu bilgiler do¼grulusunda, bu ekonomideki güncel asarrufun, ya r m n ve reel faizin nas l ekilenece¼gini ar ş n z. 2. (4 puan) Işçi ücrelerinin vergilendirilmesinin aran oranl (progressive) bir vergi sisemi ile gerçekleşirildi¼gi küçük aç k bir ekonomi düşününüz. Bu ekonomideki hüküme var olan gelir vergisi sisemini oplam vergi has la de¼gişmeyecek şekilde sabi oranl ükeim vergisi ile de¼gişirmeyi düşünmekedir.yeni vergi düzeninde işçiler hiçbir gelir vergisi ödemeyecek, yaln z ükeimlerinin belirli bir pay kadar ükeim vergisi ödeyeceklerdir. Bu poliika de¼gişikli¼ginin uzun vadede işgücü ve sermaye birikimi üzerindeki ekilerini de¼gerlendiriniz. 3. (3 puan) Cari aç ¼g olan küçük aç k bir ekonomi düşününüz. Cari aç ¼g direk olarak ulusal asarrufu ekileyerek azalacak bir mali poliika öneriniz. Cari aç ¼g direk olarak ulusal ya r m ekileyerek azalacak bir mali poliika öneriniz. Bu poliikalar n cari aç ¼g neden azalaca¼g n k saca aç klay n z. Bu iki poliikay üreim üzerindeki uzun vadeli ekileri aç s ndan k saca karş laş r n z. 4. (3 puan) Ikinci Dünya Savaş sonras nda savaşa dahil olmuş bir çok ülke çok yüksek kişi baş na GSYH büyüme h zlar elde emişler ancak bu büyüme h zlar kal c olmam ş r. Bu gözlemler Solow modeli çerçevesinden aç klanabilir mi? 5. (3 puan) Süregelen mali kriz ile birlike bir çok ülkede poliika faizleri s f r düzeyine inmişir. Bu ülkelerde en asyon beklenisinin yükselmesinin ikisadi faaliyei azalmas m yoksa ar rmas m beklenir? Neden? 6. (4 puan) Sonsuz vadeli bonolara konsol (consol/perpeuiy) denir. Anaparas n asla geri ödemeyen bir bononun k ymei var m d r? Eger var ise dönemsel faizin %0 oldu¼gu ve ebediyen bu düzeyde kalmas beklenen bir oramda %3 dönemsel kupon oran olan 00 lira nominal de¼gerli bir konsolun ya ne olacak r? Bono iskonolu ise bu de¼ger ne olacak r?

10 7. (3 puan) Türkiye de cari aç ¼g n ihraca azald ¼g için ve ihala ar ¼g için yükseldi¼gi iki durum düşününüz. Cari aç ¼g n hangi nedenle arm ş oldu¼gu devlein büçe dengesi bak m ndan önemli midir? Argüman n z n dayand ¼g varsay mlar aç kça belirerek k saca ar ş n z. 8. (6 puan) Maliye poliikas n n emel amac n n mümkün oldu¼gunca az vergi oplamak ve mümkün oldu¼gunca fazla harcama yapmak, para poliikas n n amac n n ise en asyonu düşük düzeyde konrol emek oldu¼gu bir ekonomi düşününüz. Maliye poliikas bak m ndan büçe k s şimdiki de¼gerler cinsinden uumal, yani vergi ve senyoraj gelirlerinin şimdiki de¼geri harcamalar n şimdiki de¼gerine eşi olmal d r. Bu ekonomide Maliye poliikas önce belirlenir ve para poliikas bunu veri kabul ederse (a) en asyon arzu edilen düzeyde konrol edilirse denge hakk nda ne soyleyebilirsiniz? (b) dengedeki en asyon hakk nda ne söyleyebilirsiniz? E¼ger para poliikas önce belirlenir ve maliye poliikas bunu veri kabul ederse (c) dengedeki maliye poliikas hakk nda ne söyleyebilirsiniz? E¼ger maliye poliikas vergi gelirlerinin şimdiki de¼geri harcamalar n şimdiki de¼gerine eşi olacak şekilde yap l yor, para poliikas ise en asyonu sabilize emeye çal şm yor (Taylor prensibi sa¼glanm yor) ise (d) dengedeki ya düzeyi hakk nda ne söyleyebilirsiniz? IK INC I BÖLÜM Aşa¼g daki sorular yap ¼g n z maemaiksel işlemlerin ard ndaki ikisadi düşünceyi de aç klayarak yan lay n z. Sorular n her ikisini de yan lay n z. Sorular n puan de¼gerleri yanlar nda belirilmişir (Toplam 50 puan/önerilen süre 90 dakika). 9. Aşa¼g da arif edilen çak şan nesiller modelini de¼gerlendiriniz. Zaman ayr k (discree) ve zaman ufku sonsuzdur. Bu ekonomide her dönem dayan ks z bir ükeim mal vard r. Ilk yaşl nesil ( = de varolan yaşl lar) d ş ndaki üm ekonomik ajanlar iki dönem yaşarlar. Nüfus ar ş s f rd r ve bir nesilin üm bireyleri ekonomik olarak ek ipir. c y ve c o+ nesilinin bir üyesinin s ras yla gençken ve yaşl yken ükeim mikarlar n gösersin. w y = w ve w o+ = w 2 de s ras yla bu kişinin gençken ve yaşl yken donan m mikarlar n (endowmen) gösersin. Bu kişinin fayda fonksiyonu da u (c y ; c o+ ) = ln c y + ln c o+ olarak verilsin. Ilk yaşl nesilin bir üyesinin de fayda fonksiyonu v 0 (c o ) = ln c o olarak verilsin. Bu kişinin de = deki donan m mikar w 2 olsun. Bu ekonomide ilk yaşl nesilin her bir üyesi, donan mlar n n yan s ra, para olarak kullanabilecekleri m ade ek ip bir varl ¼ga sahip olsunlar. Bu varl k sonsuza kadar dayan kl olsun ve zamanla mikar nda bir ar ş olmas n. Bu 2

11 varl ¼g n an ndaki ya o zaman dilimindeki ükeim mal cinsinden q() olsun. Her ajan n poziif mikarda paraya sahip oldu¼gu bir denge parasal denge olarak adland r ls n. a. (7 puan) nesilinden genç bir ajan n para alebini q() ve q(+) cinsinden üreiniz. b. (0 puan) w 2 = 0 ve w > 0 olsun. Bu ekonomideki dura¼gan parasal dengeyi yukar da verilen paramereler cinsinden bulunuz. c. (8 puan) w 2 > w oldu¼gu durumda bu ekonomide dura¼gan parasal bir denge yokur. Bu gözlemin ikisadi sebebini aç klay n z. 0. Bir ekonomideki ek ükeicinin fayda fonksiyonunun U = X i ln C +i i=0 oldu¼gunu varsay n z. Ekonomideki üreim fonksiyonu ve sermaye soku K nin de¼gişimi Y = K K + = Y C ile verilmekedir. rassal bir ürekenlik parameresidir. a. (2 puan) Bu modelde sermayenin aş nma oran na ilişkin yap lm ş olan z mn varsay m nedir? b. (4 puan) Tükeicinin opimal ükeim paikas n bulmak için gereken ençoklama denklemini (Bellman denklemini ya da uygun başka bir yönemi kullanarak) yaz n z ve opimalie koşullar n bulunuz. c. (5 puan) Buldu¼gunuz Euler denklemindeki K eriminin neden genelde bu denklemde bulunan brü faiz oran olarak düşünülebilece¼gini k saca aç klay n z. d. (5 puan) (b) ş kk nda buldu¼gunuz opimalie koşullar n n C = ay formunda bir ükeim fonksiyonu ile sa¼glanaca¼g n varsay p a y model paramereleri cinsinden bulunuz. e. (9 puan) Sermaye sokunun logarimas n k +, üreimin logarimas n y, eknoloji düzeyinin logarimas n göseriyor olsun. k + ve y + i göseren denklemleri bulunuz. + = + " + ise dura¼gan durumdan başlayarak " un bir defa daha sonra hep 0 oldu¼gu bir seferlik bir ürekenlik şokunun üreim üzerindeki ekilerini bulunuz ve gra ¼gini çiziniz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Aşa¼g daki konu hakk nda bir sayfay geçmeyen bir ar şma yaz n z. (20 puan/önerilen süre 30 dakika) (No: Bu soruya verilecek cevab n de¼gerlendirmesinde menin ikisadi düşünceyi do¼gru kullanmas, içsel uarl l ¼g, ak c l ¼g ve ifade gücü emel ölçü olarak al nacak r.) 3

12 . En son oplan s nda ABD Merkez Bankas üçüncü bir ur mikarsal genişleme (quaniaive easing) yapma karar alm ş r. Merkez bankas poliika faizinin s f r oldu¼gu bir durumda para poliikas n n reel ekonomiye nas l eki edebilece¼gini do¼gru erminoloji ve ikisadi eorik çerçeveleri kullanarak ar ş n z. 4

13 TCMB Araş rmac Yaz l Meslek S nav Maemaiksel Ikisa Eylül 202 S nav n oplam süresi 50 dakikad r.. (2 puan) Bir rma iki parner araf ndan yöneilmekedir. Firman n oplam geliri iki parnerin oraya koydu gu eforun (eme gin) fonksiyonu olarak verilmişir. Parnerlerin efor seviyeleri x ve y olarak göserilmeke ve [0; 4] aral g ndan seçilebilmekedir. Firman n oplam gelir fonksiyonu ise şu şekilde verilmişir: (x; y) = 2(x + y + 2 xy) Parnerlerin efor sarfemeken kaynaklanan maliyeleri s ras yla x 2 ve y 2 olarak ifade edilmekedir. Parnerler oplam geliri eşi olarak paylaşmakad r. Her parner faydas n (gelirden elde eikleri pay eksi eforun maliyei), di ger parnerin efor seviyesini gözlemlemeden, maksimize emek isemeke ve eş zamanl olarak bir efor seviyesi seçmekedir. (a) Bir parnerin di ger parnerin herhangi bir efor seviyesine karş seçebilece¼gi en iyi efor seviyesini belirledi gi fonksiyona en iyi epki fonksiyonu denir. Parnerlerin herbiri için en iyi epki fonksiyonlar x (y) ve y (x) bulunuz ve bu fonksiyonlar eksenleri x ve y olan bir düzlemde çiziniz. (b) Yukar da asvir edilen durum iki oyunculu bir oyun olarak düşünülebilir. Bu oyunda Nash dengesi şöyle an mlan r: (x ; y ) efor ikilisi Nash dengesidir e ger ve sadece e ger x ve y efor seviyeleri birbirlerine karş en iyi epki ise. Bu durumda Nash dengesi olan (x ; y ) efor ikilisini bulunuz. 2. (8 puan) Ali ek periyoluk bir ekonomide kendi ükeim problemini çözecekir. Bu ekonomide mikarlar x ve y ile göserilen iki mal

14 bulunmakad r. Bu mallar n yalar s ras yla p x ve p y ile göserilmekedir. Ali nin harcayabilece gi üm geliri I TL dir. Ali nin fayda fonksiyonu (x; y) 2 < 2 + için u(x; y) olarak aşa g daki formda (quasilineer) verilmişir: u(x; y) = x + ln y Ali büçe k s n gözönünde bulundurarak faydas n maksimize emek isemekedir. (a) Ali nin opimal ükeim (alep) fonksiyonlar x d (I; p x ; p y ) ve y d (I; p x ; p y ) yi bulunuz. Talep fonksiyonlar n n gelir de gişkeni I ya göre gra gini çiziniz. (b) Diyelim ki, Ali nin geliri I = 240 TL, x in ya p x = 2 olarak verilsin. Ayr ca, y mal n n arz e grisi şu şekilde verilmiş olsun: y s = + p y i. y mal n n denge ya n bulunuz. ii. Bu yalar ve gelirde, Ali nin faydas n maksimize eden x ve y de gerlerini hesaplay n z. Büçedeki çok küçük bir ar ş n marginal faydaya ekisini bulunuz (opimal nokadaki fayda de geri gelirdeki çok küçük bir ar ş ile ne kadar de gişir?). iii. Piyasada herhangi bir p ya nda ükeici ar g ers elep e grisinin al nda kalan oplam alan n p ya n n üsünde kalan k sm olarak an mlanmakad r. E ger üreici en az ade y üreebiliyorsa, bu durumda y piyasas nda denge ya ndaki ükeici ar g n hesaplay n z. iv. Diyelim ki, büçe k s n n yan nda x mal ndan 5 dan fazla üreilmemesi (ve dolay s yla ükeilememesi) ve y mal ndan en az 4 ade ükeilmesi gereki gi k s bulunmakad r. Yani büçe k s n n yan nda aşag daki eşisizlik k s lar vard r: x 5 y 4 Hangi k s (lar) ba glay c d r? Bu k s lar al nda opimal x ; y de gerlerini bulunuz. 2

15 3. (2 puan) Bir rma plasik oyuncak üremekedir. Firman n üreim fonksiyonu kullan lan plasik mikar k ve işgücü l ye ba gl olarak şu formda verilmekedir: f(k; l) = [minfk; 2lg] 2 Üreilen oyuncak mikar y = f(k; l) dir. Üreim fakörleri olan plasik ve işgücünün birim ya s ras yla p k ve p l ile göserilmeedir. (a) Yukar da verilen bilgileri kullanarak, y mikar nda oyunca g en ucuz şekilde üremenin maliyeini, üreilmek isenen oyuncak mikar (y) ve üreim fakörlerinin birim yalar (p k ; p l ) n n fonksiyonu C(y; p k ; p l ) şeklinde bulunuz. (b) Üreim fakörlerinin birim yalar (p k ; p l ) = (; ) olarak verilsin. Bu girdi yalar ile 4 ade oyunca g en ucuza üremenin maliyeini hesaplay n z. 4. (5 puan) Kay s zl k e grisi, ükeicinin seçim kümesi içinde nicelik olarak eş fayda sa glayan nokalar n biraraya geirilmesiyle oluşur. Tükeicinin, mikarlar x ve y ile göserilen iki üründen fayda sa glad g n varsayal m. Fayda fonksiyonu ise aşa g daki gibi verilsin: U(x; y) = 2x + minfx; yg + y: (a) Bu ükeiciye 2 birimlik fayda geiren üm (x; y) ikililerinin gra gini çiziniz. (b) Bir birim x ürünü 3 TL (p x = 3) ve bir birim y ürünü TL ise, 2 birim fayday en ucuza elde emenin maliyeini hesaplay n z. 5. (5 puan) Bir ükeci ve bir üreici rma bulunan bir ekonomi düşünelim. Tükeici, w ile göserilmeke olan saalik ücre oran yla (günde maksimum 24 saa) çal şmakad r. Çal şmakan elde ei gi gelir yan nda, ükeicinin hergün eline geçen 00 TL lik geliri vard r. Günlük oplam geliri maksimum 24:w + 00 dir. Tükeicinin fayda fonksiyonu ükeim c ve boş vaki l ye ba gl olarak şu şekilde verilmişir: u(l; c) = l:c Tükeimin ya p c = $ dir. Firma ise üreim fakörü olarak sadece işgücüne ihiyaç duymakad r. Günde L birim işgücü kulland g nda 3

16 (dikka edilirse L = 24 l), ürei gi ükeim mal mikar aşa g daki üreim fonksiyonu ile verilmişir: f(l) = 0 ln L Üreilen mal n ya p y = dir. Firma günlük kar n, ükeci ise günluk faydas n maksimize emek isemekedir. Tükeici, bu rman n bu ekonomide çal ş rabilece gi ek kişi ise, genel denge ücre oran w yi ve denge işgücü mikar L yi hesaplay n z. No: Bir pisayadaki denge ya ve denge da g l m (örne gin, işgücü piyasas ) şu özellikleri aş makad r: Denge da g l m (L ya da l) hem rman n hem de ükecinin problemini denge yaa çözer; denge ya ise o piyasadaki arz ve alebi eşiler. 6. (3 puan) Adile Han m ve Münir Bey urşucudur. Adile Han m n elinde 50 lire sirke ile 00 lire limon suyu; Münir Bey in ise elinde 50 lire sirke ile 300 lire limon suyu bulunmakad r. Adile Han m lire sirkeye 2 lire limon suyu kadar önem verirken (bir birim urşu yap m nda lire sirke kullanmak ile 2 lire limon suyu kullanmak aras nda kay s zd r); Münir Bey =2 lire sirke ile =2 lire limon suyunu kar ş rarak bir birim urşu yapmakad r (urşu yap m nda eşi mikarda sirke ve limon suyu kullanmakad r). Adile Han m ve Münir Bey yapabildikleri urşu mikar n ar rmak isemekedir. Yukar da anla lan durumu bilen Adile Han m ve Münir Bey in komşular Melek Han m sirke ve limon suyunun amam n onlardan alarak ekrar paylaş rmaya karar verir. Melek Han m n komşular n hiçbirisini (başlang çaki da g l mdaki durumlar ile k yasland g nda) musuz emeyecek şekilde sunabilece gi üm Pareo ekin sirke ve limon suyu da g l mlar n bulunuz. No: Bir sirke ve limon suyu da g l m Pareo ekin ise, başka bir da g l ma geçilmesi durumunda kişilerden en az birinin faydas azalacak r. 7. (5 puan) Bir h rs z 5 odal bir eve girmişir. H rs z ilk dör odaya her girişinde oda numaras n n 4 ka de¼gerinde eşya bulmakad r. (Örnek:.odada 4 TL, 2. odada 8 TL,...). Evin 5. odas nda uzak vard r. H rs z 5. odaya girdi¼ginde yakalanmaka di¼ger bir deyişle başka odaya 4

17 geçememeke ve hiçbir de¼gerli eşya alamamakad r. H rs z bir odadan di¼ger odaya geçerken kap lar kullanmakad r ve h rs z n bu kap lardan geçme ihimalleri ayn d r.(örnek: H rs z n. odadan 2. odaya geçme ihimali /2, 2. odadan 5. odaya geçme ihimali /3 dür). H rs z n ikinci odadan evi soymaya başlad ¼g durumda, yakalanana kadar oplayaca¼g eşyalar n beklenen de¼gerini hesaplay n z. ( Ipucu: H rs z yakalana kadar bir odaya bir kereden fazla u¼grayabilir. H rs z. odadan evi soymaya başlasayd oplayaca¼g eşyalar n beklenen de¼geri 42, 5. odadan evi soymaya başlasayd oplayaca¼g eşyalar n beklenen de¼geri 0 olacak.) 5

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR ÜSTEL VE LOGARİTM TMİK FONKSİYONLAR Şekil 5.1a Üsel Fonksiyonlar 2 y 10 8, 1 y = f = b b> 6 4 2-3 -2-1 1 2 3 Şekil 5.1b Üsel Fonksiyonlar 3 y 50 2 y = f = 2 40 30 20 y = f = 2 10-2 -1 1 2 3 4 Şekil 5.1c

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. ARAŞTIRMACI BİLİM SINAVI MAKRO İKTİSAT KISMI 6 Eylül 2008

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI. ARAŞTIRMACI BİLİM SINAVI MAKRO İKTİSAT KISMI 6 Eylül 2008 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ARAŞTIRMACI BİLİM SINAVI MAKRO İKTİSAT KISMI 6 Eylül 2008 (Bu sınav 8 sorudan oluşmakadır. Sınav süresi 180 dakikadır. Soruların oplam puanı 100 dür.) 1) Aşağıdaki dör

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı?

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı? Türkiye de İkisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürrizler Gerçeken Kaçınılmaz mı? Hazırlayan ve Sunan: Eren Ocakverdi* eren.ocakverdi@yaikredi.com.r Boğaziçi Üniversiesi Finans Mühendisliği 26 Ekim

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Selim DAĞLIOĞLU EKİM - 010 ANKARA T.C. KÜLTÜR

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır:

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır: A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyalar genel düzeyindeki sürekli arışlardır. Temel olarak oraya çıkış nedenleri üçe ayrılır: Birincisi, Maliye Enflasyonu üreim girdilerinin fiyaları

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR

EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak SORULAR VE CEVAPLAR EM302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 2. YARIYILİÇİ SINAVI Y.Doç.Dr. Özgür Kabak 28.12.2012 SORULAR VE LAR 1. Ayşe kırmızı başlığı ile şirin ve yardımsever bir kızdır. Her gün annesinin pişirdiği yemekleri babaannesine

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI

ENFLASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI LASYON-BÜYÜME SÜRECİNDE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI Harun TERZİ (*) Sabiha OLTULULAR (**) Öze: Bu çalışmada enflasyon-büyüme-sabi sermaye yaırımları arasındaki ilişki korelasyon, zaman serileri analizleri

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Para Teorisi ve Politikas (IKT 335) Ozan Eksi Çal şma Sorular 1-) (Faizler) Y ll k %10 faizden bankaya koyulan 100 tl nin bir y l sonraki getirisini hesaplay n z? 2-) (Faizler)

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) Mankiw 12-3: Iş yöneticileri/iş adamlar ve politika yap c lar ço¼gu zaman Amerikan Endüstrisinin rekabet edilebilirli¼gi (Amerikan

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) KURAM: Kondansaörün Dolma ve Boşalması Klasik olarak bildiğiniz gibi, iki ileken paralel plaka arasına dielekrik (yalıkan) bir madde konulursa kondansaör oluşur.

Detaylı

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası Türkiye de Tükeim Eğilimi ve Maliye Poliikası Oya S. Erdogdu * Leven Özbek ** *Ankara Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakülesi İkisa Bölümü, Cebeci, Ankara ** Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi İsaisik Bölümü,

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL Çalışmanın Amacı Finansal serbesinin başladığı 1990 sonrası dönemini kapsayan süreçe Türk Lirası nın değerlenmesinin Balassa- Samuelson

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s Niğde Üniversiesi İİBF Dergisi, 2014, Cil: 7, Sayı: 2, s.61-74 61 TÜRKİYE DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ 1 ÖZET Uğur ADIGÜZEL 2 Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002,

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi

Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Türkiye de Dış Borçlanma-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1990-2013 Dönemi Temel GÜRDAL Hakan YAVUZ Öz Bu çalışmada Türkiye de dış borçlanma

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

Makine Öğrenmesi 8. hafta

Makine Öğrenmesi 8. hafta Makine Öğrenmesi 8. hafa Takviyeli Öğrenme (Reinforcemen Learning) Q Öğrenme (Q Learning) TD Öğrenme (TD Learning) Öğrenen Vekör Parçalama (LVQ) LVQ2 LVQ-X 1 Takviyeli Öğrenme Takviyeli öğrenme (Reinforcemen

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TÜKETİM FONKSİYONU TAHMİNİ (1980 2005)

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TÜKETİM FONKSİYONU TAHMİNİ (1980 2005) Türkiye Ekonomisi İçin Tükeim Fonksiyonu Tahmini (98 5) 349 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TÜKETİM FONKSİYONU TAHMİNİ (98 5) Mehme DEMİRAL ÖZET Bir ükeim fonksiyonu, ükeim ile gelir arasındaki ilişkiyi vurgulamakadır.

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive A nonlinear esimaion of moneary policy reacion funcion for Turkey Tolga Omay Omay and Mubariz Hasanov Çankaya Üniversiesi 6. July 006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/054/

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ Serve CEYLAN (*) Öze: Lieraürde bir çok alernaif çekirdek enflasyon ölçüm yönemi vardır. Bu durum poliika uygulamaları için kullanılacak çekirdek

Detaylı

B. Sermaye stoğunun durağan durum değerini bulunuz. C. Bu ekonomi için altın kural sermaye stoğu ne kadardır?

B. Sermaye stoğunun durağan durum değerini bulunuz. C. Bu ekonomi için altın kural sermaye stoğu ne kadardır? A.Ü. SBE 2015-2016 Bahar Dönemi Makro İktisat - II Çalışma Soruları - 2 1. Nüfus artışı veya teknolojik ilerlemenin olmadığı Solow Modeli nde bazı parametreler şu şekilde olsun: s = 0.2(tasarruf oranı)

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK Cenral Bank Review Forhcoming, pp.1-26 ISSN 1303-0701 prin 1305-8800 online 2015 Cenral Bank of he Republic of Turkey hps://www3.cmb.gov.r/cbr/ ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Adnan KARAİBRAHİMOĞLU İNDEKS SAYILARIN KULLANIMI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNDEKS

Detaylı

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER Karadeniz Teknik Üniversiesi Mühendislik Fakülesi * Elekrik-Elekronik Mühendisliği Bölümü Elekronik Anabilim Dalı * Elekronik Laborauarı I 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLER Transisörlerin yükseleç

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖLÜMÜ HABERLEŞME TEORİSİ FİNAL SINAVI SORU-CEVAPLARI Tarih: 4-0-008 Adı Soyadı : No : Soru 3 4 TOPLAM Puan 38 30 30 30 8 Soru

Detaylı

M IKRO IKT ISAT 2. V IZE SINAVI 19 ARALIK 2009

M IKRO IKT ISAT 2. V IZE SINAVI 19 ARALIK 2009 M IKRO IKT ISAT 2. V IZE SINAVI 19 ARALIK 2009 Soru 1: Aşa¼g daki gibi bir üretim fonksiyonu verilsin: = L 1=3 K 2=3 Eme¼gin yat w = ve sermayenin yat r = 1 olsun. a- Firma kadar ç kt üretmek istemektedir.

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER Sürekli Rassal Değişkenler Sürekli Rassal Değişken: Değerleriölçümyadatartımla elde edilen, bir başka anlatımla sayımla elde edilemeyen, değişkene sürekli rassal değişken denir.

Detaylı

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata *

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata * İlişkilerin Ekonomerik İncelemesi * Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. İş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş

Detaylı

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU (Kamuya Açık) DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ DR. MUSTAFA ÖZÇAM BAŞUZMAN ARAŞTIRMA DAİRESİ 27.02.2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. DÖVİZ KURU

Detaylı

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI

GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI Cenral Bank Review Vol. 11 (July 211), pp.15-28 ISSN 133-71 prin / 135-88 online 211 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a. Politika etkisizliği önermesi (PIP: Policy ineftectiveness proposition) b.

1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a. Politika etkisizliği önermesi (PIP: Policy ineftectiveness proposition) b. A.Ü. SBE İKTİSAT YÜKSEK LİSANS MAKRO İKTİSAT I ARA SINAV 25.11.2008 Burça Kızılırmak Sorular eşit ağırlıktadır. Süre 2 saattir. 1. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. a. Politika etkisizliği önermesi (PIP:

Detaylı